Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/ Dexia Verzekeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen"

Transcriptie

1 Belangrijk Infobrochure Hospitalisatieverzekering 49/ Dexia Verzekeringen Tip! Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. Deze samenvatting bevat informatie over de poliswaarborgen en de procedure voor terugbetaling vanaf 1 januari Deze procedure is grondig gewijzigd voor hospitalisaties die aanvangen in Voor meer info zie bladzijde 7. In geval van twijfel, raadpleeg de polisvoorwaarden. Alleen die zijn rechtsgeldig. Schadebeheerder Contactpersonen Dexia Verzekeringen Galileelaan 5, 1210 Brussel (vanaf 01/07/2011) (adres vóór 01/07/2011: Livingstonelaan 6, 1000 Brussel) Tel: (kantooruren uur uur) Vzw Lijnwerk: Daniëlle Van Camp, Maatschappelijke diensten: Antwerpen Miro Halfon Vicky Beirinckx Marc Broddin Oost-vlaanderen Natacha Hoste Greet Verbrugge Vlaams-brabant Lien Oliviers Joke Distelmans Limburg Dimitri Bruninx West-vlaanderen Michel Saelens

2 Aansluitingen, wijzigingen en premiebetalingen Actieve personeelsleden Alle actieve personeelsleden van De Lijn met een contract van onbepaalde duur 1 genieten automatisch van een gratis collectieve hospitalisatieverzekering. Gezinsleden van actieve personeelsleden kunnen aansluiten onder de volgende voorwaarden: - Een nieuw personeelslid sluit zijn of haar gezinsleden aan binnen de twee maanden na indiensttreding. De dekking geldt dan vanaf de datum in dienst. - Bij een wijziging in de gezinssamenstelling (geboorte, huwelijk, samenwonen) sluit het nieuwe gezinslid aan binnen de twee maanden na de wijziging in het gezin, op voorwaarde dat de eventuele andere gezinsleden al verzekerd zijn. - Een gezinslid heeft al een kostendekkende hospitalisatieverzekering bij een andere verzekeringsmaatschappij en stapt over naar de verzekering van De Lijn (alleen op vertoon van een bewijs van de vorige verzekeraar met einddatum van het vorige contract en vermelding van het soort dekking). De aansluiting via De Lijn moet binnen de twee maanden na de einddatum gebeuren en wordt zonder onderbreking in orde gebracht zodat geen wachttijd van toepassing is. 2 - Kinderen kunnen slechts aangesloten blijven tot en met het kalenderjaar waarin ze 25 jaar zijn geworden, op voorwaarde dat ze niet gehuwd zijn en nog bij het personeelslid inwonen, of buitenshuis wegens hun studies. 3 Voor aansluitingsformulieren neem je contact op met vzw Lijnwerk of de maatschappelijke dienst van je entiteit. 4 Wijzigingen (zoals overlijden, scheiding, partner met eigen verzekering op het werk, verlaten van de woning door een kind) moeten aan vzw Lijnwerk gemeld worden als de persoon in kwestie ook aangesloten is. Vermeld erbij welke verzekeringen je wenst stop te zetten (hospitalisatie- en/of ongevallenverzekering). Loopbaanonderbreking Als je langer dan drie maanden in voltijdse loopbaanonderbreking gaat (tijdskrediet, ouderschapsverlof ), stopt de gratis dekking vanaf de vierde maand van de onderbreking. Je kiest er dan best voor om de dekking te behouden door zelf de premie te betalen. Vraag dat tijdig aan bij vzw Lijnwerk (via mail of brief). Je ontvangt dan een overschrijving voor de premiebetaling. Uitdiensttreding Bij uitdiensttreding kun je niet langer aangesloten blijven bij de collectieve hospitalisatieverzekering. De dekking stopt automatisch aan het einde van de maand volgend op de maand van vertrek, zowel 1 Voor de arbeidsovereenkomsten met een duur van minder dan één jaar gebeurt de gelijkstelling met arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur vanaf de eerste verlenging van de arbeidsovereenkomst waardoor de duur van één jaar wordt bereikt of overschreden. Een arbeidsovereenkomst van minstens één jaar wordt onmiddellijk gelijkgesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 2 Let op! Indien het attest van de vorige verzekeraar niet aanvaard wordt omwille van niet-gelijkwaardige waarborgen, dan is geen aansluiting mogelijk. Vraag dus vooraf na of je vroegere polis kostendekkend is! 3 Na een echtscheiding kunnen ook kinderen die niet bij het personeelslid maar bij de ex-partner inwonen, verzekerd blijven op voorwaarde dat er een financiële band is met het kind (co-ouderschap of alimentatie). Aan het einde van het jaar waarin je kind 25 jaar is geworden, ontvang je vrijblijvend een brief van vzw Lijnwerk met informatie over de individuele verderzetting van de polis. Je krijgt bovendien een verzekeringsattest zodat je kind er ook voor kan kiezen om naar een andere verzekeringsmaatschappij over te stappen. 4 Let op: voor aansluiting bij de hospitalisatieverzekering én de ongevallenverzekering moeten twee aparte formulieren worden ingevuld. Hospitalisatieverzekering De Lijn (infobrochure) 2/12 editie januari 2011

3 voor het personeelslid zelf als voor de gezinsleden. 5 De Lijn bezorgt je dan ten laatste binnen de 30 dagen na de stopzetting de contactgegevens waar je een individuele voortzetting kunt aanvragen. (Brug)pensioen Personeelsleden die sinds 1 januari 2009 of later niet-actief zijn, kunnen niet langer aangesloten blijven bij de collectieve hospitalisatieverzekering. 6 De dekking wordt automatisch stopgezet aan het einde van de maand volgend op de maand van vertrek, zowel voor het personeelslid zelf als voor de gezinsleden. 5 Ze kunnen wel individueel de hospitalisatieverzekering rechtstreeks via de verzekeringsmaatschappij voortzetten. 7 Bij een individuele voortzetting zal de premie in het begin hoger liggen dan die voor de collectieve polis, maar hij is enkel onderworpen aan een jaarlijkse indexatie waardoor er geen onverwachte, grote verhogingen mogelijk zijn. De polis is ook niet zomaar opzegbaar door de verzekeringsmaatschappij (omwille van hoge leeftijd of schadelast). Je geniet dus van een levenslange dekking. Je kunt er ook voor kiezen om volledig individueel aan te sluiten bij een andere verzekeringsmaatschappij of je ziekenfonds. Informeer je dan heel goed over de voorwaarden, want de meeste verzekeringsmaatschappijen hanteren strikte leeftijdsregels voor aansluiting. Meestal zal je dan ook een medische vragenlijst moeten beantwoorden, waardoor sommige al bestaande aandoeningen uitgesloten worden van terugbetaling. AZV2 (invaliditeit) Het personeelslid dat in 2008 of later op AZV2 (invaliditeit) gaat, kan ervoor kiezen om bij de collectieve verzekering aangesloten te blijven, samen met de gezinsleden die reeds waren aangesloten bij deze overeenkomst. Je kan er ook voor kiezen om een individuele polis af te sluiten bij de maatschappij waar de collectieve polis van De Lijn op dat moment loopt. Binnen de 30 dagen na de stopzetting van de dekking van De Lijn ontvang je daarvoor de nodige informatie van vzw Lijnwerk. Niet-actieve personeelsleden Personeelsleden die vóór 1 januari 2009 niet-actief werden, kunnen samen met hun gezinsleden aangesloten blijven, op voorwaarde dat ze in actieve dienst al aangesloten waren. Van zodra ze de verzekering hebben stopgezet, kunnen ze later niet meer opnieuw aansluiten. De hoofdaangeslotene ontvangt via vzw Lijnwerk automatisch een tussenkomst in de premie. Premiebetalingen De premies voor gezinsleden worden door vzw Lijnwerk aan Dexia Verzekeringen betaald en bij de personeelsleden geïnd via 3 loonafhoudingen in het eerste kwartaal van het jaar. Aangesloten nietactieven en personeelsleden die tijdelijk geen loon ontvangen, ontvangen een overschrijving. Ook wanneer er in de loop van het jaar een wijziging wordt aangebracht in je verzekeringspakket (bijv. bij samenwoonst, huwelijk of geboorte) ontvang je een overschrijving. 5 De premie die voor de gezinsleden reeds betaald was, wordt dan voor de resterende periode van het jaar terugbetaald. 6 Een uitzondering: was je aangesloten vóór 31 december 2008 en ben je geboren in 1953 of eerder, dan kan je op het moment van jouw uitdiensttreding ervoor kiezen om tegen betaling aan te sluiten bij de collectieve polis, samen met de gezinsleden die ook reeds waren aangesloten. Je kan er ook voor kiezen om een individuele polis af te sluiten bij de maatschappij waar de collectieve polis van De Lijn op dat moment loopt. Binnen de 30 dagen na de stopzetting van de dekking van De Lijn ontvang je daarvoor de nodige informatie van vzw Lijnwerk. 7 Je ontvangt ten laatste binnen de 30 dagen na de stopzetting van de dekking van De Lijn de contactgegevens waar je een individuele voortzetting kunt aanvragen. Hospitalisatieverzekering De Lijn (infobrochure) 3/12 editie januari 2011

4 Waarborgen van het plan Algemene beschrijving 1. Waarborg HOSPITALISATIE Bij hospitalisatie 8 worden de medische kosten ten gevolge van ziekte, ongeval, zwangerschap of bevalling vergoed door de verzekeraar. Over het algemeen zijn ziekenhuisverblijf, medische erelonen, onderzoeken, behandelingen en geneesmiddelen op voorschrift gedekt. Verder zijn er ook nog een aantal specifieke bepalingen (zie kader hieronder). Vrijstelling Er is een vrijstelling van 50 bij opname in een twee- of meerpersoonskamer en 250 indien er een eenpersoonskamer wordt gefactureerd. Bij een eenpersoonskamer is de tussenkomst bovendien beperkt tot drie maal de wettelijke tussenkomst. Voor hospitalisaties vanaf 1 januari 2015 wordt de vrijstelling bij een eenpersoonskamer verhoogd tot 325. Dekking hospitalisatie kort samengevat Hospitalisatie verblijf, medische erelonen, onderzoeken, behandelingen, voorgeschreven geneesmiddelen in zoverre ze een relatie hebben met de hospitalisatie one-day clinic medische prestaties zonder ZIVtussenkomst prothesen en orthopedische toestellen bevalling in ziekenhuis poliklinische bevalling thuisbevalling fertiliteit wiegendoodtest medisch materiaal rooming-in (=verblijfkosten ouder bij opname kind) plastische chirurgie (waaronder indien ZIV-tussenkomst 9 : onbeperkt in twee- of meerpersoonskamer; beperkt tot 3x ZIV-tussenkomst bij eenpersoonskamer verzekerd (inclusief miniforfait, dwz ook opnames zonder overnachting) vergoeding tot maximum per verzekerde en verzekeringsjaar voor geneesmiddelen, verbanden en gipsen die voorgeschreven zijn en uitsluitend in de apotheek verkrijgbaar 10 beperkt tot 3x ZIV-tussenkomst - verzekerd - werkelijke kost verzekerd + 40/dag verkorting opnameduur (in totaal min 620 tussenkomst) - forfait van 620 (kraamhulp inbegrepen) - maximum 1000 per verzekerde als ZIV-tussenkomst 11 verzekerd verzekerd (zowel huur als aankoop ervan) verzekerd: als het kind zelf en ook een van de ouders is aangesloten alleen verzekerd als reconstructief en recht op ZIV- 8 Een hospitalisatie wordt in aanmerking genomen wanneer zij minstens één nacht duurt. De one day clinic die aanleiding geeft tot een terugbetaling van de ZIV, wordt gelijkgesteld aan een ziekenhuisopname (heelkundige ingreep van één dag). 9 Een prestatie is met ZIV-tussenkomst als het ziekenfonds, in het kader van de wettelijke ziekteverzekering, rechtstreeks aan de verstrekker (arts, apotheker, ziekenhuis, ) of door terugbetaling aan de patiënt (die zelf de totale kostprijs heeft voorgeschoten) de prestatie geheel of gedeeltelijk vergoedt. 10 Dit plafond wordt verhoogd naar vanaf Vanaf 2015: 48/dag; 800 voor thuisbevalling; voor fertiliteit. Hospitalisatieverzekering De Lijn (infobrochure) 4/12 editie januari 2011

5 borstreducties en constructies) tussenkomst bariatrische chirurgie palliatieve zorgen mortuariumkosten vervoerkosten verblijfkosten donor alleen verzekerd als medisch noodzakelijk om fysische redenen en recht op ZIV-tussenkomst. Bovendien worden oplegerelonen van de geneesheer en opleg voor eenpersoonskamer niet vergoed. verzekerd in het ziekenhuis verzekerd als vermeld op de ziekenhuisfactuur vervoerkosten naar ziekenhuis met medisch uitgerust voertuig (ook helikopter), indien dringend en medisch noodzakelijk verzekerd zonder limiet bij transplantatie van een orgaan of weefsel ten gunste van de verzekerde psychische aandoeningen opname voor psychische of psychiatrische aandoening + alle types van depressie: max. 30 maanden verzekerd 2. Ambulante geneeskundige zorgen PRE- EN POSTHOSPITALISATIE De ambulante pre- en posthospitalisatiekosten worden eveneens terugbetaald. Dit zijn de kosten van ambulante zorgen die rechtstreeks in verband staan met de hospitalisatie, tijdens een periode die loopt van twee maanden vóór tot vier maanden na de hospitalisatie. Dekking pre- en posthospitalisatiekosten kort samengevat Pre en post gedekte periode medische prestaties, paramedische prestaties, verpleegkundige zorgen, kinesitherapie, geneesmiddelen medische prestaties zonder ZIV-tussenkomst prothesen en orthopedische toestellen medisch materiaal homeopathie, osteopathie, acupunctuur, chiropractie palliatieve verzorging Alle prestaties moeten voorgeschreven zijn door een arts! 2 maanden voor 4 maanden na opname verzekerd indien ZIV-tussenkomst vergoeding tot maximum per verzekerde en verzekeringsjaar voor geneesmiddelen, verbanden en gipsen die opgenomen zijn in de ZIV-nomenclatuur, voorgeschreven zijn en uitsluitend in de apotheek verkrijgbaar. 10 Dit plafond geldt voor het totaal van kosten zonder ZIVtussenkomst gemaakt voor prestaties tijdens de hospitalisatie én de periode pre en post. In de waarborg ernstige ziekte geldt eenzelfde plafond dat wel cumuleerbaar is met het bovenstaande plafond. beperkt tot 3x ZIV-tussenkomst huur verzekerd (niet de aankoop ervan!) verzekerd indien toegepast of voorgeschreven door personen wettelijk gemachtigd geneeskunde uit te oefenen verzekerd, met inbegrip van verblijf in een erkende palliatieve instelling. ambulante pre- en postkosten verzekerd zonder limiet bij transplantatie van een orgaan of donor weefsel ten gunste van de verzekerde kraamhulp verzekerd gedurende max. 6 dagen en max. 250 (via een Centrum voor Kraamzorg aangesloten bij de Federatie) 12 Vervoerkosten worden niet terugbetaald in de pre- en postperiode. 12 Vanaf 2015 geldt een plafond van max Hospitalisatieverzekering De Lijn (infobrochure) 5/12 editie januari 2011

6 3. Waarborg ambulante kosten ERNSTIGE ZIEKTEN Het plan voorziet in terugbetaling van ambulante kosten die het gevolg zijn van één van de ziekten vermeld in onderstaande lijst met ernstige ziekten. Dezelfde prestaties worden vergoed als die opgenomen in punt 2 (ambulante geneeskundige zorgen pre- en posthospitalisatie, met uitzondering van de donorkosten). Er wordt echter geen vrijstelling aangerekend indien er geen ziekenhuisopname is. In een dergelijk dossier hoeft er geen hospitalisatie geweest te zijn om kosten terugbetaald te krijgen (zie pagina 9 voor terugbetaling). Vanaf het moment dat de diagnose van één van de zware ziekten wordt gesteld en je hiervoor een attest ontvangt van de geneesheer, kan je zonder tijdslimiet alle verzekerde kosten i.v.m. de behandeling van deze zware ziekte terugbetaald krijgen. Alle kosten gemaakt vóór deze officiële diagnose worden niet terugbetaald. Let wel op als je kosten inbrengt: vergeet niet om telkens te vermelden dat het om een ernstige ziekte gaat (= juiste schadedossiernummer vermelden). Dekking zware ziekten kort samengevat Zware ziekten gedekte periode tussenkomst aids, amyotrofe lateraal sclerose, brucellose, cerebrospinale meningitis, cholera, colitis ulcerosa, diabetes, difteritis, encefalitis, epilepsie, kanker, leukemie, malaria, miltvuur, mucoviscidose, multiple sclerose, nieraandoening behandeld met dialyse, pokken, poliomyelitis, progressieve spierdystrofie, roodvonk, tetanus, tuberculose, tyfus, virale hepatitis, vlektyfus en paratyfus, ziekte van Alzheimer, ziekte van Creutzfeldt Jakob, ziekte van Crohn, ziekte van Hodgkin, ziekte van Parkinson, ziekte van Pompe. De kosten voor nazorg na niertransplantatie en voor palliatieve verzorging worden eveneens vergoed alsof gemaakt n.a.v. zware ziekte. doorlopend zie pre en post Vervoerkosten worden niet terugbetaald bij ambulante kosten naar aanleiding van zware ziekte. 4. Uitsluitingen 13 Kosten naar aanleiding van: - natuurrampen, oorlogsfeiten, oproer, enz. - poging tot zelfmoord, opzettelijke of roekeloze daad van de verzekerde - louter esthetische verzorgingen of behandelingen, tenzij ze medisch noodzakelijk en reconstructief zijn en er ZIV-tussenkomst is - alle behandelingen met het oog op het nastreven van gewichtsverlies, tenzij ze om fysische redenen medisch noodzakelijk zijn en er ZIV-tussenkomst is. De oplegerelonen van de behandelende geneesheren en de opleg voor een eenpersoonskamer worden in geen enkel geval terugbetaald. - kuurbehandelingen - kosten voor bijstand en bewaking van de verzekerde met uitzondering van deze voor bijovernachting, bij de opname van een kind - vruchtbaarheidsbehandelingen en kunstmatige bevruchtingen (tenzij er ZIV-tussenkomst is), sterilisaties, contraceptieve behandelingen, behandelingen van impotentie en 13 Zie polisvoorwaarden voor een volledige, gedetailleerde opsomming. Hospitalisatieverzekering De Lijn (infobrochure) 6/12 editie januari 2011

7 geslachtsveranderingen, vrijwillige zwangerschapsonderbrekingen - aandoeningen in verband met de mandibulae (kaaksbeenderen), tenzij de behandeling medisch noodzakelijk is - alternatieve geneeswijzen tenzij het acupunctuur, homeopathie, osteopathie en chiropractie betreft die toegepast of voorgeschreven worden door personen die wettelijk gemachtigd zijn de geneeskunde uit te oefenen. 5. Ziekenhuisopname in het buitenland De verzekering geldt over de hele wereld. Ze bevat geen luik bijstand in het buitenland omdat de grote meerderheid van de personeelsleden dit al hebben via hun ziekenfonds ( Eurocross ). Voor langere verblijven in sommige landen (vooral buiten de EU, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld) verdient het wel aanbeveling een specifieke ziektekostenverzekering voor de betrokken periode te onderschrijven. Deze verzekering komt immers nooit in de plaats van de wettelijke ziekteverzekering en die is in sommige landen veel beperkter dan in de EU. 6. Regeling van de tegemoetkoming In deze verzekering is er geen derdebetalersysteem zoals Medi-Assistance. Dexia Verzekeringen garandeert echter een vlotte regeling en snelle terugbetaling van de verzekerde kosten. De verzekeraar belooft dit bovendien niet vrijblijvend omdat er bij te late uitbetaling een extra vergoeding wordt voorzien. Voor meer info: zie procedure in geval van hospitalisatie stap 4 op blz. 8. Procedure in geval van een hospitalisatie (van toepassing voor opnames vanaf 01/01/2011) Een goede raad: vraag een twee- of meerpersoonskamer voor een optimale terugbetaling van de kosten. Betreft het een opname ten gevolge van een ongeval: neem eerst contact op met vzw Lijnwerk of de maatschappelijke dienst van je entiteit. Zij kunnen je zeggen of je eerst aangifte moet doen bij de ongevallenverzekering en je informeren over de te volgen procedure. Ze sturen je desgevallend ook de nodige formulieren toe om een aangifte te doen bij de ongevallen- en/of de hospitalisatieverzekering. Betreft het een opname ten gevolge van een ziekte (of een ongeval waarvoor de ongevallenverzekering niet van toepassing is, zie hiervoor): neem volgende stappen: Stap 1 AANGIFTE Telefonisch: In de meeste gevallen volstaat het om een dossier telefonisch te laten openen. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal de dossierbeheerder aan de verzekerde vragen de aangifte schriftelijk te doen. De nodige gegevens voor een telefonische aangifte zijn: persoonlijke gegevens (naam en adres hoofdverzekerde + bankrekeningnummer + naam en geboortedatum patiënt), (vermoedelijke) datum van opname en aard van de aandoening waarvoor men wordt opgenomen. Indien je vindt dat deze informatie te vertrouwelijk is, kan je natuurlijk de andere manieren van aangifte gebruiken. Hospitalisatieverzekering De Lijn (infobrochure) 7/12 editie januari 2011

8 Aangifteformulier: je kunt ook een aangifteformulier invullen. Let wel: dit formulier kan volledig door de verzekerde worden ingevuld. Het is niet nodig om dit door een arts te laten doen. Dit formulier kan worden verstuurd per post, fax of . Per brief, fax of met vermelding van datum en reden van de opname, en persoonsgegevens (naam en adres hoofdverzekerde + bankrekeningnummer + naam en geboortedatum patiënt) Dexia Verzekeringen, Afdeling Ziekte Org&Ond, Livingstonelaan 6, 1000 Brussel (opgelet: nieuw adres vanaf 01/07/2011: Galileelaan 5, 1210 Brussel) Fax: Stap 2 ONTVANGSTBEVESTIGING Binnen de 3 dagen na ontvangst van de aangifte ontvang je een brief waarin ofwel - de opening van het dossier wordt bevestigd - aan jou wordt gevraagd om bijkomende inlichtingen te verstrekken - je wordt ingelicht waarom de aangifte niet in aanmerking komt Elke brief vermeldt dossiernummer en contactgegevens van de beheerder. Stap 3 BETALING VOORSCHOT IN HET ZIEKENHUIS Als je in het ziekenhuis een voorschot hebt moeten betalen dat het bedrag van de vrijstelling 14 overschrijdt, dan kun je op voorlegging van de opnameverklaring en het betalingsbewijs reeds de vergoeding hiervan aanvragen bij Dexia Verzekeringen. Pre- en postkosten worden pas vergoed na ontvangst van de ziekenhuisfactuur (zie stap 4). Stap 4 VERGOEDING ZIEKENHUISFACTUUR EN PRE- EN POSTKOSTEN Er is geen derdebetalersysteem. Je staat dus zelf in voor de betaling van de ziekenhuisfactuur. Als je de factuur van het ziekenhuis ontvangt, neem dan een kopie voor jezelf (voor betaling op de vervaldatum) en stuur het origineel onmiddellijk op naar Dexia Verzekeringen. Bij ontvangst van de ziekenhuisfactuur zal de beheerder het bedrag van de tussenkomst berekenen, rekening houdend met de voorwaarden van het contract. Binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de factuur, stort de verzekeraar de terugbetaling op je rekening. Bij overschrijding van deze termijn ontvang je van Dexia Verzekeringen nalatigheidinteresten van 10% op jaarbasis met een minimum van 10. Voor de meeste ziekenhuisfacturen is de betalingstermijn 30 dagen. Als je de factuur dus onmiddellijk doorstuurt bij ontvangst, dien je zelf niets voor te schieten! Let echter steeds op de betalingsdatum van de ziekenhuisfactuur en betaal deze tijdig. Voor de pre- en posthospitalisatiekosten wordt er bovenop de terugbetaling van je ziekenhuisfactuur onmiddellijk een forfaitair bedrag uitgekeerd van 60 ( 20 bij een dagopname). 15 Let op! Stuur dus geen betalingsbewijzen en attesten meer op als je persoonlijke bijdrage in deze kosten (na ZIV-tussenkomst via mutualiteit) lager liggen dan 60/ 20 15! Stap 5 AFREKENINGSBRIEF Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van de terugbetaling, samen met de berekeningswijze. Stap 6 EXTRA PRE- EN POSTKOSTEN Indien je na afloop van je posthospitalisatieperiode (4 maanden) vaststelt dat je onkosten hoger liggen dan 60 ( 20 bij dagopname), kan je alle kosten alsnog, liefst gegroepeerd, bezorgen 14 De vrijstelling bedraagt 50 per kalenderjaar per verzekerde in een twee- of meerpersoonskamer en 250 per kalenderjaar per verzekerde in een eenpersoonskamer ( 325 vanaf 2015). 15 Forfaitair bedrag per opname. Hospitalisatieverzekering De Lijn (infobrochure) 8/12 editie januari 2011

9 zodat het bedrag boven de 60 / 20 kan worden vergoed op basis van de ingediende kosten. 20 Vermeld op elk document best je naam, adres, de vermelding De Lijn polis nr 49/ en het dossiernummer, zodat deze stukken zo snel mogelijk in het juiste dossier terechtkomen. Dexia Verzekeringen Afdeling Ziekte Organisaties&Ondernemingen Livingstonelaan Brussel Opgelet: nieuw adres vanaf 01/07/2011: Galileelaan 5, 1210 Brussel Een goede raad! Behoud steeds een kopie van ieder document dat je aan Dexia Verzekeringen overhandigt. Zo kun je bij eventueel postverlies een volledig nieuw medisch dossier samenstellen. Zorg ook voor een tijdige afgifte van je documenten. Zo vermijd je een laattijdige vergoeding. Procedure in geval van zware ziekte (van toepassing voor kosten gemaakt vanaf 01/01/2011) In geval van een (nieuwe) aangifte, verwittig onmiddellijk Dexia Verzekeringen. Stap 1 Je dient een schadeaangifte in en hebt hiervoor het document schademelding nodig: - document 1 = schademelding 16 in te vullen door de patiënt of zijn vertegenwoordiger - document 2 = medisch getuigschrift 17 met de voorgeschreven geneesmiddelen en de te volgen behandelingen van de behandelende geneesheer Stap 2 Stap 3 Stap 4 Betaal je medische kosten altijd rechtstreeks aan de zorgverstrekkers en bied ze eerst bij je mutualiteit ter vergoeding aan. Stuur nadien, liefst gegroepeerd, de wettelijke bewijsstukken van je onkosten naar Dexia Verzekeringen. Vermeld op elk document je naam, adres, de vermelding De Lijn polis 49/ en het dossiernummer. Van zodra het totaalbedrag van de kosten die aan Dexia Verzekeringen werden gestuurd, een bedrag van 50 bereikt, betaalt Dexia je kosten terug binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de bewijsstukken. 18 Een goede raad! Behoud steeds een kopie van ieder document dat je aan Dexia Verzekeringen overhandigt. Zo kun je bij eventueel postverlies een volledig nieuw medisch dossier samenstellen. Zorg ook voor een tijdige afgifte van je documenten. Zo vermijd je een laattijdige vergoeding. 16 Je kunt hiervoor een standaarddocument opvragen bij Dexia Verzekeringen, bij het secretariaat van vzw Lijnwerk of de maatschappelijke dienst van je entiteit. 17 Dit is geen standaard invuldocument. Je kan dit attest bij je geneesheer vragen. 18 Als de kosten lager liggen dan 50, wordt de terugbetaling ervan in wacht gezet tot de ontvangst van verdere kosten, tenzij de verzekerde expliciet aangeeft dat het de laatste kosten zijn. Hospitalisatieverzekering De Lijn (infobrochure) 9/12 editie januari 2011

10 Vragen en antwoorden 1. Mijn gezinsleden zijn momenteel elders verzekerd. Kan ik hen nog aansluiten? Dat kan. Hiervoor moet je eerst de opzegvoorwaarden en vervaldag van je huidige hospitalisatieverzekering nagaan. 19 Als je je polis hebt opgezegd, kan je aansluiten bij Dexia Verzekeringen op voorwaarde dat je ononderbroken verzekerd blijft. Je polis vervalt bijvoorbeeld op 30 april. Je moet dan bij Dexia Verzekeringen aansluiten vanaf 1 mei. Als tweede voorwaarde bezorg je aan vzw Lijnwerk een bewijs dat je daarvoor elders verzekerd was. Je vraagt een verzekeringsattest bij je vorige verzekeraar dat vermeldt dat je tot datum x verzekerd was. Dit stuur je samen met het aansluitingsformulier naar vzw Lijnwerk of de maatschappelijke dienst van je entiteit. Let wel op! Het moet steeds gaan om een gelijkwaardige (kostendekkende) polis. Als dit niet het geval is, kun je niet aansluiten. Je kunt dus het best vooraf bij vzw Lijnwerk navragen of het in jouw geval om een gelijkwaardige (kostendekkende) polis gaat. 2. Zijn er wachttijden? Er is geen wachttijd. 3. Wie betaalt de kosten van het ziekenhuis? Deze verzekering voorziet geen derdebetalersregeling. Je dient dus steeds de ziekenhuisfactuur zelf rechtstreeks aan het ziekenhuis te betalen. Indien je de factuur echter onmiddellijk doorstuurt naar Dexia Verzekeringen, heb je de vergoeding reeds ontvangen vóór je de betaling aan het ziekenhuis moet doen (zie procedure in geval van hospitalisatie stap 4 op blz. 8). 4. Moet ik altijd bewijzen opsturen van alle medische kosten? Als je persoonlijke bijdrage in de pre- en postkosten (d.i. na tussenkomst van je mutualiteit) lager is dan 60 (of 20 bij dagopname), dan hoef je niets meer op te sturen. Je krijgt dit forfaitaire bedrag onmiddellijk uitbetaald bij de vergoeding van je ziekenhuisfactuur. 20 alleen als de kosten hoger liggen, dien je nog de nodige bewijsjes op te sturen (zie procedure in geval van hospitalisatie stap 6 op blz. 8 en documenten op blz. 12). 5. Wat moet ik doen bij een hospitalisatie na een ongeval? Als je over een privé-ongevallenverzekering beschikt en je komt na zo n ongeval in het ziekenhuis terecht, neem contact op met vzw Lijnwerk of de maatschappelijke dienst van je entiteit. Zij kunnen je in dit geval informatie geven rond de te volgen procedure en sturen je de nodige formulieren toe om een aangifte te doen bij de ongevallen- én de hospitalisatieverzekering. 6. Hoeveel bedraagt de vrijstelling? Als je in het ziekenhuis in een twee-, meerpersoonskamer of slaapzaal verblijft, is er een vrijstelling van 50 per kalenderjaar per verzekerde van toepassing. De vrijstelling in een (gefactureerde) privékamer bedraagt 250 per kalenderjaar per verzekerde ( 325 vanaf 2015). Dit wil zeggen dat de eerste 50 of 250 ( 325 vanaf 2015) niet door Dexia Verzekeringen wordt terugbetaald maar ten laste blijft van de verzekerde. 7. Heb ik nog andere persoonlijke kosten? Persoonlijke kosten als drank, telefoon, tv,... krijg je niet terug. Ook kosten die uitgesloten zijn in de polis, betaalt Dexia Verzekeringen niet terug. 8. Kan ik een eenpersoonskamer nemen? Je kan een eenpersoonskamer kiezen, maar de terugbetaling van de kosten wordt dan beperkt tot maximum 3 x de ZIV-tussenkomst. Je betaalt hiervoor ook een hogere vrijstelling, namelijk 250 (of 325 vanaf 2015). 19 Een individuele polis zegt men meestal 3 maanden voor de vervaldag op d.m.v. een aangetekend schrijven. Houd dus rekening met deze opzegperiode. 20 Vanaf 2015 wordt dit forfait verhoogd naar 75 (of 25 bij dagopname). Hospitalisatieverzekering De Lijn (infobrochure) 10/12 editie januari 2011

11 9. Kan ik bij mijn kind verblijven in het ziekenhuis? De verblijfkosten van een van de ouders in dezelfde kamer als een gehospitaliseerd kind worden vergoed voor zover het kind en een van de ouders verzekerd zijn en de aanwezigheid van de ouder beschouwd wordt als medisch noodzakelijk. 10. Is daghospitalisatie gedekt (geen overnachting)? Ja, op voorwaarde dat er een ligdag gefactureerd wordt en het gaat om een forfait A, B, C, D, mini of maxi. Dit vind je terug op de ziekenhuisfactuur of kan je navragen bij het ziekenhuis of de geneesheer. Let op: kies ook hier voor een twee- of meerpersoonskamer om een optimale terugbetaling te krijgen. 11. Worden tand- en kaakbeenbehandelingen terugbetaald? Operaties aan wijsheidstanden en andere tandbehandelingen worden terugbetaald indien ze vermeld staan op de ziekenhuisfactuur (minstens dagopname). Behandelingen van de mandibulae of kaaksbeenderen worden niet terugbetaald, tenzij ze medisch noodzakelijk zijn (vraag dit op voorhand na!). 12. Worden vervoerkosten terugbetaald? De kosten van vervoer naar het ziekenhuis met een medisch uitgerust voertuig (indien noodzakelijk zelfs met helikopter) worden vergoed voor zover een medisch getuigschrift aantoont dat de gezondheidstoestand van de aangeslotene een dringende opname in het ziekenhuis vereist. Bezorg de factuur eerst aan je mutualiteit en stuur nadien de verschilstaat opgemaakt door je ziekenfonds naar Dexia Verzekeringen. 13. Geldt deze dekking ook in het buitenland? Ja, maar toch opletten: de verzekering verzekert alleen medische kosten en geen luik voor kosten bijstand in het buitenland. De grote meerderheid van de personeelsleden beschikt hierover reeds via hun ziekenfonds ( Eurocross ). Voor langere verblijven in sommige landen (vooral buiten de EU, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld) verdient het wel aanbeveling een specifieke ziektekostenverzekering voor de betrokken periode te onderschrijven. Deze verzekering komt immers nooit in de plaats van de wettelijke ziekteverzekering en die is in sommige landen veel beperkter dan in de EU. Hospitalisatieverzekering De Lijn (infobrochure) 11/12 editie januari 2011

12 Documenten 1. Wat in te vullen bij een aansluiting? Aansluitingsformulier Aanvraag Terugbezorgen Vzw Lijnwerk of de Maatschappelijke dienst van je entiteit Vzw Lijnwerk of de Maatschappelijke dienst van je entiteit Voor de aansluitingsvoorwaarden, zie aansluitingen, wijzigingen en premiebetalingen. 2. Wat in te vullen bij een schade? Schadeaangifteformulier Aanvraag Terugbezorgen Vzw Lijnwerk of de Maatschappelijke dienst van je entiteit Dexia Verzekeringen Afdeling ziekte Org&Ond Livingstonelaan Brussel (vanaf 01/07/2011: Galileelaan 5, 1210 Brussel) Vergeet niet om steeds je naam, adres, De Lijn, polisnummer nr 49/ te vermelden op alle documenten. Bij ontvangst door Dexia Verzekeringen van documenten worden de enveloppen niet bijgehouden! 3. Wettelijke bewijsstukken Voor de ziekenhuisopname: - originele, gedetailleerde ziekenhuisfactuur (geen kopie) Voor de medische kosten veroorzaakt buiten de ziekenhuisopname: - voor de medische kosten (consultaties, visites, onderzoeken, raadpleging bij kinesist, ): originele verschilstaat van het ziekenfonds met vermelding van naam en voornaam van de patiënt, naam voorschrijvende arts, datum medische prestatie, aard van de prestatie (ZIV-code of omschrijving), werkelijk betaald bedrag; - voor geneesmiddelen en farmaceutische kosten: o o kopie van doktersvoorschrift of -recept, ontvangstbewijs of originele (standaard)factuur van de apotheker (met vermelding van naam en voornaam van de patiënt, datum van aflevering, naam van elk geneesmiddel, werkelijk betaald bedrag) (alleen) als het ziekenfonds bovenop de wettelijke ZIV-tussenkomst nog een bijkomende tussenkomst doet in deze kosten: originele verschilstaat van het ziekenfonds met vermelding van naam en voornaam van de patiënt, naam voorschrijvende arts, datum medische prestatie, aard van de prestatie (ZIV-code of omschrijving) Hospitalisatieverzekering De Lijn (infobrochure) 12/12 editie januari 2011

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309)

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) 10 december 2010 Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) Beste collega Binnenkort ontvang je een overzicht van je verzekeringspakket 2011 via vzw Lijnwerk. Daarop staat vermeld

Nadere informatie

AXA ASSISTANCE. Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben.

AXA ASSISTANCE. Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. De Lijn personeelsbrochure 21-11-2007 21:56 Pagina 1 Tip! AXA ASSISTANCE Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. Deze samenvatting

Nadere informatie

HOSPITALISATIEVERZEKERING

HOSPITALISATIEVERZEKERING HUMAN RESOURCES Mei 2010 HOSPITALISATIEVERZEKERING LANXESS NV heeft voor al haar medewerkers een hospitalisatieverzekering onderschreven via AG Insurance. Wat te doen in geval van schade? Wanneer u een

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Een realisatie van ACLVB Colruyt Voor wie is deze info: voor alle werknemers van Colruyt Group (behalve Spar, Alvocol, Davytrans, Foodlines en E-Logistics). Wat is een hospitalisatieverzekering?

Nadere informatie

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA Datum van opmaak : Juni 2012 In het kader van uw arbeidsovereenkomst geniet u een collectieve verzekering gezondheidszorgen. Hierna vindt u : De belangrijkste kenmerken van deze dekking Een dokument dat

Nadere informatie

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025 Leliegaarde 22 1731 Zellik INFORMATIEBROCHURE HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C. 109 Polis nr. M025 Inhoud Wie sluit de polis af? p.1 Wie is verzekerd? p.1 Wie wordt niet verzekerd? p.1 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025 Leliegaarde 22 1731 Zellik INFORMATIEBROCHURE HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C. 109 Polis nr. M025 Inhoud Wie sluit de polis af? p.1 Wie is verzekerd? p.1 Wie wordt niet verzekerd? p.1 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf.

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV KMO PACKAGE Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. Hospitalisatieverzekering Ambulante kosten

Nadere informatie

Offerte Hospi 4ever. Individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * Aanvangsdatum: *

Offerte Hospi 4ever. Individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * Aanvangsdatum: * (Product 4) Offerte Hospi 4ever Individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie Deze offerte wordt opgesteld voor : * De verzekeringsmaatschappij is AXA Belgium. Deze offerte is geldig

Nadere informatie

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf.

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV KMO PACKAGE Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV speelt in op deze behoefte. DKV KMO

Nadere informatie

HOSPITALISATIEVERZEKERING AG Insurance

HOSPITALISATIEVERZEKERING AG Insurance INFOBROCHURE HOSPITALISATIEVERZEKERING 50937 AG Insurance Tip! Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. Deze samenvatting bevat informatie

Nadere informatie

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf.

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV KMO PACKAGE Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV speelt in op deze behoefte. DKV KMO

Nadere informatie

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering?

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? Informatiefolder over de collectieve hospitalisatieverzekering van de FOD Hospitalisatieverzekering Wist u al dat uw werkgever,

Nadere informatie

Dekking & bijstand in het buitenland

Dekking & bijstand in het buitenland Hospitalisatie FABU informatiefiche, Uit welke waarborgen bestaat een goed hospitalisatiecontract? Terugbetaling van medische kosten in geval van hospitalisatie (inclusief dagziekenhuis), waaronder: Verblijf,

Nadere informatie

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS -HOSPITAALPLAN Fortis AG Omvang van het Plan onbeperkt Hospi : plafond 13.000 EUR/j/verzekerde (inclusief pré& postperiode) + Ambulante Zorgen : plafond 7.000

Nadere informatie

Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV

Toelichting bij de collectieve verzekering gezondheidszorgen BASF ANTWERPEN NV Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV Deze collectieve verzekeringsovereenkomst, door BASF in het voordeel van haar personeel afgesloten met de verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2010 L

Algemene Voorwaarden 2010 L Algemene Voorwaarden 2010 L Verzekering AG Care Hospitalisatie 0079-2207909N-18092010 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname SCHADEPROCEDURE Evonik Degussa Antwerpen NV Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" maatschappij KBC Verzekeringen NV - makelaar Vanbreda Risk & Benefits Dankzij Medi-Link zal in de meeste gevallen:

Nadere informatie

Toelichting bij de collectieve hospitalisatieverzekering

Toelichting bij de collectieve hospitalisatieverzekering Vlaamse Radio- en Televisieomroep directie HR Toelichting bij de collectieve hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden en gepensioneerden van de VRT en hun gezinsleden Versie november 2010 Hospitalisatieverzekering

Nadere informatie

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014.

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. Verzekeringnemer: BAYER ANTWERPEN NV Polisnummers: 85.700.800 85.700.805 85.700.810 85.700.811 85.700.812 Toelichting bij de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst GEZONDHEIDSZORGEN Deze versie

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte

Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte De hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten bieden in tegenstelling tot de hospitalisatieverzekeringen van private

Nadere informatie

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014.

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. Verzekeringnemer: CEPA Toelichting bij de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst GEZONDHEIDSZORGEN Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE VERZEKERING? In geval van

Nadere informatie

Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid!

Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid! Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid! www.nzvl.be HospiPlan Maximale globale terugbetaling 17.500 Uitgezonderd (kinder)neuropsychiatrie, dien max. 1.000 HospiPluskaart

Nadere informatie

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: *

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * (Product 4) Offerte Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie Deze offerte wordt opgesteld voor: * De verzekeringsmaatschappij is AXA Belgium. Deze offerte

Nadere informatie

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis Hospitalisatie- VERZEKERING Plus Opname in een ziekenhuis Waarom zo'n verzekering Omdat een opname in het ziekenhuis ook financieel een pijnlijke zaak is Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met

Nadere informatie

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Het huidige collectief contract voor de hospitalisatieverzekering tussen de Federale Overheid

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG GEMEENTE JABBEKE

COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG GEMEENTE JABBEKE COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG GEMEENTE JABBEKE DOEL VAN DE VERZEKERING COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een

Nadere informatie

HOSPITALISATIEVERZEKERING voor gezinsleden van bouwvakarbeiders

HOSPITALISATIEVERZEKERING voor gezinsleden van bouwvakarbeiders HOSPITALISATIEVERZEKERING voor gezinsleden van bouwvakarbeiders 1 INHOUDSTAFEL De hospitalisatieverzekering voor gezinsleden, wat is dat?...3 Gezinsleden, wie zijn dat?...3 Gezinsleden aansluiten, hoe

Nadere informatie

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING FEDERALE OPENBARE DIENSTEN FORCMS-AV-046 INFORMATIE BROCHURE

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING FEDERALE OPENBARE DIENSTEN FORCMS-AV-046 INFORMATIE BROCHURE INFORMATIE BROCHURE 1. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE VERZEKERING? De Federale Overheid heeft beslist om vanaf 1 januari 2012 een nieuwe hospitalisatieverzekering aan te bieden aan haar personeelsleden

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering vzw CISO

Hospitalisatieverzekering vzw CISO Hospitalisatieverzekering vzw CISO Beste collega s Hierbij vinden jullie bijkomende toelichting bij de hospitalisatieverzekering die vzw CISO heeft afgesloten bij Ethias. Deze verzekering waarborgt bij

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Binnen en buiten met aandacht verbonden Deze voorziening

Nadere informatie

Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over

Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over 2016 De hospitalisatieverzekering van de Liberale Mutualiteit Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over je ziekenhuisfactuur Hospitaal-Plus Inhoud I. Een hospitalisatieverzekering, heb ik dat wel nodig?

Nadere informatie

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering Hoe zit het met uw hospitalisatieverzekering wanneer u uw werkgever verlaat? Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als

Nadere informatie

HET STADSBESTUUR BRUGGE

HET STADSBESTUUR BRUGGE COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van HET STADSBESTUUR BRUGGE polisnummer : 07/1921 De wet op de bescherming van de persoonsgegevens is bij deze

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering Groep 137 Ongeveer 4 miljoen Belgen hebben een collectieve hospitalisatieverzekering. 3 personen op 4 genieten het voordeel van een groepsverzekering hospitalisatie die hun werkgever hen aanbiedt. Het

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Hospitalisatie verzekeringen DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG.

Hospitalisatie verzekeringen DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. Hospitalisatie verzekeringen DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. Wist je dat de Belgische geneeskunde één van de beste ter wereld is? DKV maakt ze toegankelijk. Kiezen voor een hospitalisatieverzekering van DKV,

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

het O.C.M.W. Brugge COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van de

het O.C.M.W. Brugge COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van de Openbare Sector (22/02/2007) COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van de het O.C.M.W. Brugge Openbare Sector (22/02/2007) Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING GENEESKUNDIGE VERZORGING HOSPITALISATIE

COLLECTIEVE VERZEKERING GENEESKUNDIGE VERZORGING HOSPITALISATIE COLLECTIEVE VERZEKERING GENEESKUNDIGE VERZORGING HOSPITALISATIE Informatiebrochure Uw bemiddelaar: WILLEMOT NV COUPURE 228 9000 GENT Uitgiftedatum 01/12/2007 1 Inhoudstafel 1. De verzekeraar 2. De verzekeringnemer

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 www.dkv.be. Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB

DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 www.dkv.be. Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB 2016 DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 www.dkv.be Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB R.P.R. 0414858607 Onderneming toegelaten onder nr. 739 Document

Nadere informatie

Deze versie is geldig vanaf 1/01/2016.

Deze versie is geldig vanaf 1/01/2016. Verzekeringnemer: ALGEMEEN STEDELIJK Z IEKENHUIS AALST Polisnummer: 780 Toelichting bij het hospitalisatieplan Deze versie is geldig vanaf 1/01/2016. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE VERZEKERING? In geval

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING DER

COLLECTIEVE VERZEKERING DER TOELICHTING COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG Doel van de Verzekering Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een aanvullende terugbetaling van de kosten die, na

Nadere informatie

HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften

HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften HOSPIMUT BESCHERMT U TEGEN HOGE ZIEKENHUISKOSTEN Een ziekenhuisopname kan duur zijn en de ziekteverzekering dekt niet alle kosten. De hospitalisatieverzekeringen

Nadere informatie

Informatie over uw ziekenhuisfactuur

Informatie over uw ziekenhuisfactuur Infobrochure Informatie over uw ziekenhuisfactuur mensen zorgen voor mensen 2 Beste mevrouw, meneer, Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur. Ervaring leert dat dit geen eenvoudig document

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING 1. Begripsomschrijvingen 2 2. Omschrijving van de verzekering 3 2.1 Waarborg hospitalisatie 3 2.2 Waarborg pre- en posthospitalisatie 4 2.3 Waarborg medische en paramedische

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Deze voorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs Maatschappelijke

Nadere informatie

Hospitalisatieplan General Motors

Hospitalisatieplan General Motors Hospitalisatieplan General Motors Reglement Geldig vanaf 01.01.2007 1. DEFINITIES 1.1. Reglement Hospitalisatieplan Het reglement Hospitalisatieplan General Motors wordt gevormd door onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

I. omschrijving van de verzekering

I. omschrijving van de verzekering Algemene voorwaarden blz. 1 I. omschrijving van de verzekering Waarborgen a. waarborg hospitalisatie De verzekeraar waarborgt de terugbetaling van de kosten die tijdens een hospitalisatie van de aangeslotene

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kunt als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk Campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen Campus Sint-Jozef Molenstraat 19, 2640 Mortsel Opnamedienst Sociale dienst Ombudsdienst

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis PC Sint-Amandus Reigerlostraat, 10 8730 Beernem RIZIV 72089219000 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband

Nadere informatie

Deze tarificatie is een algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend.

Deze tarificatie is een algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend. DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 Fax.: +32 (0)2 287 64 12 www.dkv.be Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB R.P.R. 0414858607 Rbkh Brussel Onderneming

Nadere informatie

Arbeidsongevallen. Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten

Arbeidsongevallen. Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten Arbeidsongevallen Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten 1. Hoe moet u kosten en bijlagen indienen bij Medex? 2. Wanneer dient u uw kosten in bij Medex? 3. Wat betaalt Medex? 4. Wat

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg CISO vzw (versie 2011)

collectieve verzekering gezondheidszorg CISO vzw (versie 2011) EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg (versie 2011) Doel van de verzekering Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een aanvullende terugbetaling van

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Medisch Plan Water-link o.v. Reglement

Medisch Plan Water-link o.v. Reglement Medisch Plan Water-link o.v. Reglement 1. Definities 1.1. Medisch Plan Water-link o.v. Het medisch plan, onderschreven door Water-link o.v. (verder genoemd het plan) bestaat uit de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Versie 2016 01-01 Alexianen zorggroep Tienen Psychiatrische kliniek Liefdestraat 10, 3300 Tienen alexianentienen@fracarita.org www.alexianentienen.be RIZIV: 72094754 Toelichting bij het document opnameverklaring

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Buiten Pakket

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Buiten Pakket EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Buiten Pakket Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen:

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket (Versie 2010-2011)

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket (Versie 2010-2011) EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket (Versie 2010-2011) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Financiële informatiebrochure

Financiële informatiebrochure Financiële informatiebrochure Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 28 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De hospitalisatieverzekering: een concreet voordeel voor uw werknemers. De cijfers bewijzen het. De vergrijzing van de bevolking en de

Nadere informatie

Opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis Opname in het ziekenhuis Wat je moet weten www.cm.be Uitgave 2014 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Keuze van het ziekenhuis en van je kamer... 3 Aangifte van je arbeidsongeschiktheid... 4 Je ziekenhuisrekening...

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

Uw ziekenhuisfactuur. algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen

Uw ziekenhuisfactuur. algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen Uw ziekenhuisfactuur algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen Mijnheer, Mevrouw Binnenkort wordt u opgenomen in ons ziekenhuis. De opnamedienst overhandigde u daarom deze brochure,

Nadere informatie

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De hospitalisatieverzekering: een concreet voordeel voor uw werknemers. De cijfers bewijzen het. De vergrijzing van de bevolking en de

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN

INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN KOLLEKTIEVE VERZEKERINGEN REVISOREN " ONGEVALLEN " " GEWAARBORGD INKOMEN " " GEZONDHEIDSZORGEN " INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN E. Jacqmainlaan 135/1-1000 BRUSSEL Tel. 02 / 512.51.36 FAX 02 / 512.78.86

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Infobrochure niet Belgisch verzekerde patiënten: geplande opname

Patiënteninformatie. Infobrochure niet Belgisch verzekerde patiënten: geplande opname Patiënteninformatie Infobrochure niet Belgisch verzekerde patiënten: geplande opname 2 Inhoud Inleiding... 4 Welke afspraken kan u maken met uw ziekteverzekeraar... 4 EU-onderdanen... 4 Een betalingsgarantie...

Nadere informatie

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg ALGEMENE VOORWAARDEN POLIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BLZ.

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg ALGEMENE VOORWAARDEN POLIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BLZ. POLIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BLZ. 1 Doel van de verzekering Bij hospitalisatie wegens ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie voorziet deze verzekering, onder de hierna bepaalde voorwaarden,

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg - Versie 01/01/2011 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring VZW WERKEN GLORIEUX az Glorieux Erk.nr: 71055072000 Glorieuxlaan 55 9600 Ronse Tel. (055)23 30 11 Fax: (055)23 30 22 Inleiding Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Hospitalisatie verzekeringen

Hospitalisatie verzekeringen Hospitalisatie verzekeringen De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk. Wist je dat de Belgische geneeskunde één van de beste ter wereld is? DKV maakt ze toegankelijk.

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Patiëntenvignet Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hospitaal Plus 100, Hospitaal Plus 200, Hospitaal Plus Franchise

Algemene voorwaarden Hospitaal Plus 100, Hospitaal Plus 200, Hospitaal Plus Franchise Algemene voorwaarden Hospitaal Plus 100, Hospitaal Plus 200, Hospitaal Plus Franchise INHOUD 1. Begrippenlijst 2. Toetredingsvoorwaarden 3. Aanvang, duur en einde van het contract a. Aanvang en duur van

Nadere informatie

INFO REISVERZEKERINGEN & DIENSTEN REISBIJSTAND: BELEID VOORAFBESTAANDE ZIEKTES EN AANDOENINGEN

INFO REISVERZEKERINGEN & DIENSTEN REISBIJSTAND: BELEID VOORAFBESTAANDE ZIEKTES EN AANDOENINGEN INFO REISVERZEKERINGEN & DIENSTEN REISBIJSTAND: BELEID VOORAFBESTAANDE ZIEKTES EN AANDOENINGEN HEVERLEE, 31 JULI 2017 Auteur Datum laatste aanpassing Status Kristien Dierckx 31 juli 2017 Finale versie

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg Doel van de verzekering Bij hospitalisatie wegens ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie voorziet deze verzekering, onder de hierna bepaalde voorwaarden, in een vergoeding in de medische

Nadere informatie

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid.

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid. je rechten op zak Ziekte of ongeval In een aantal gevallen, en dan hebben we het niet over feestdagen of vakantie, kan je het werk onderbreken wegens toevallige omstandigheden (zoals ziekte of een ongeval).

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg - Vanaf 01/01/2015 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg. Onderwijs (vanaf 1 september 2015)

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg. Onderwijs (vanaf 1 september 2015) EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg (vanaf 1 september 2015) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering Allianz Employee Benefits Praktische gids voor het beheer van uw groepsverzekering Contact Life Center Voorzorg voorzorg@allianz.be Tel.: 02/214.66.66 Fax: 02/214.71.21 Praktische gids voor het beheer

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket Doel van de verzekering Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een aanvullende terugbetaling

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERINGSOVEREENKOMST "GEZONDHEIDSZORGEN" (polis nr 4.480.285)

COLLECTIEVE VERZEKERINGSOVEREENKOMST GEZONDHEIDSZORGEN (polis nr 4.480.285) COLLECTIEVE VERZEKERINGSOVEREENKOMST "GEZONDHEIDSZORGEN" (polis nr 4.480.285) Laatste wijziging: 23.11.2006 VILLE DE BRUXELLES DEPARTEMENT DU PERSONNEL STAD BRUSSEL DEPARTEMENT PERSONEEL BIJKOMENDE INLICHTINGEN.

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring IMELDA VZW Imeldaziekenhuis 9 2820 Bonheiden 7-10-689-30 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van

Nadere informatie

Ziekteverzekering in België. Wat u moet weten

Ziekteverzekering in België. Wat u moet weten Ziekteverzekering in België Wat u moet weten Inhoud Voorwoord 3 Uw inschrijving bij CM Antwerpen 4 Inwoner van de Europese Economische ruimte met EZVK 5 Inwoner van de Europese Economische ruimte zonder

Nadere informatie