Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/ Dexia Verzekeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen"

Transcriptie

1 Belangrijk Infobrochure Hospitalisatieverzekering 49/ Dexia Verzekeringen Tip! Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. Deze samenvatting bevat informatie over de poliswaarborgen en de procedure voor terugbetaling vanaf 1 januari Deze procedure is grondig gewijzigd voor hospitalisaties die aanvangen in Voor meer info zie bladzijde 7. In geval van twijfel, raadpleeg de polisvoorwaarden. Alleen die zijn rechtsgeldig. Schadebeheerder Contactpersonen Dexia Verzekeringen Galileelaan 5, 1210 Brussel (vanaf 01/07/2011) (adres vóór 01/07/2011: Livingstonelaan 6, 1000 Brussel) Tel: (kantooruren uur uur) Vzw Lijnwerk: Daniëlle Van Camp, Maatschappelijke diensten: Antwerpen Miro Halfon Vicky Beirinckx Marc Broddin Oost-vlaanderen Natacha Hoste Greet Verbrugge Vlaams-brabant Lien Oliviers Joke Distelmans Limburg Dimitri Bruninx West-vlaanderen Michel Saelens

2 Aansluitingen, wijzigingen en premiebetalingen Actieve personeelsleden Alle actieve personeelsleden van De Lijn met een contract van onbepaalde duur 1 genieten automatisch van een gratis collectieve hospitalisatieverzekering. Gezinsleden van actieve personeelsleden kunnen aansluiten onder de volgende voorwaarden: - Een nieuw personeelslid sluit zijn of haar gezinsleden aan binnen de twee maanden na indiensttreding. De dekking geldt dan vanaf de datum in dienst. - Bij een wijziging in de gezinssamenstelling (geboorte, huwelijk, samenwonen) sluit het nieuwe gezinslid aan binnen de twee maanden na de wijziging in het gezin, op voorwaarde dat de eventuele andere gezinsleden al verzekerd zijn. - Een gezinslid heeft al een kostendekkende hospitalisatieverzekering bij een andere verzekeringsmaatschappij en stapt over naar de verzekering van De Lijn (alleen op vertoon van een bewijs van de vorige verzekeraar met einddatum van het vorige contract en vermelding van het soort dekking). De aansluiting via De Lijn moet binnen de twee maanden na de einddatum gebeuren en wordt zonder onderbreking in orde gebracht zodat geen wachttijd van toepassing is. 2 - Kinderen kunnen slechts aangesloten blijven tot en met het kalenderjaar waarin ze 25 jaar zijn geworden, op voorwaarde dat ze niet gehuwd zijn en nog bij het personeelslid inwonen, of buitenshuis wegens hun studies. 3 Voor aansluitingsformulieren neem je contact op met vzw Lijnwerk of de maatschappelijke dienst van je entiteit. 4 Wijzigingen (zoals overlijden, scheiding, partner met eigen verzekering op het werk, verlaten van de woning door een kind) moeten aan vzw Lijnwerk gemeld worden als de persoon in kwestie ook aangesloten is. Vermeld erbij welke verzekeringen je wenst stop te zetten (hospitalisatie- en/of ongevallenverzekering). Loopbaanonderbreking Als je langer dan drie maanden in voltijdse loopbaanonderbreking gaat (tijdskrediet, ouderschapsverlof ), stopt de gratis dekking vanaf de vierde maand van de onderbreking. Je kiest er dan best voor om de dekking te behouden door zelf de premie te betalen. Vraag dat tijdig aan bij vzw Lijnwerk (via mail of brief). Je ontvangt dan een overschrijving voor de premiebetaling. Uitdiensttreding Bij uitdiensttreding kun je niet langer aangesloten blijven bij de collectieve hospitalisatieverzekering. De dekking stopt automatisch aan het einde van de maand volgend op de maand van vertrek, zowel 1 Voor de arbeidsovereenkomsten met een duur van minder dan één jaar gebeurt de gelijkstelling met arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur vanaf de eerste verlenging van de arbeidsovereenkomst waardoor de duur van één jaar wordt bereikt of overschreden. Een arbeidsovereenkomst van minstens één jaar wordt onmiddellijk gelijkgesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 2 Let op! Indien het attest van de vorige verzekeraar niet aanvaard wordt omwille van niet-gelijkwaardige waarborgen, dan is geen aansluiting mogelijk. Vraag dus vooraf na of je vroegere polis kostendekkend is! 3 Na een echtscheiding kunnen ook kinderen die niet bij het personeelslid maar bij de ex-partner inwonen, verzekerd blijven op voorwaarde dat er een financiële band is met het kind (co-ouderschap of alimentatie). Aan het einde van het jaar waarin je kind 25 jaar is geworden, ontvang je vrijblijvend een brief van vzw Lijnwerk met informatie over de individuele verderzetting van de polis. Je krijgt bovendien een verzekeringsattest zodat je kind er ook voor kan kiezen om naar een andere verzekeringsmaatschappij over te stappen. 4 Let op: voor aansluiting bij de hospitalisatieverzekering én de ongevallenverzekering moeten twee aparte formulieren worden ingevuld. Hospitalisatieverzekering De Lijn (infobrochure) 2/12 editie januari 2011

3 voor het personeelslid zelf als voor de gezinsleden. 5 De Lijn bezorgt je dan ten laatste binnen de 30 dagen na de stopzetting de contactgegevens waar je een individuele voortzetting kunt aanvragen. (Brug)pensioen Personeelsleden die sinds 1 januari 2009 of later niet-actief zijn, kunnen niet langer aangesloten blijven bij de collectieve hospitalisatieverzekering. 6 De dekking wordt automatisch stopgezet aan het einde van de maand volgend op de maand van vertrek, zowel voor het personeelslid zelf als voor de gezinsleden. 5 Ze kunnen wel individueel de hospitalisatieverzekering rechtstreeks via de verzekeringsmaatschappij voortzetten. 7 Bij een individuele voortzetting zal de premie in het begin hoger liggen dan die voor de collectieve polis, maar hij is enkel onderworpen aan een jaarlijkse indexatie waardoor er geen onverwachte, grote verhogingen mogelijk zijn. De polis is ook niet zomaar opzegbaar door de verzekeringsmaatschappij (omwille van hoge leeftijd of schadelast). Je geniet dus van een levenslange dekking. Je kunt er ook voor kiezen om volledig individueel aan te sluiten bij een andere verzekeringsmaatschappij of je ziekenfonds. Informeer je dan heel goed over de voorwaarden, want de meeste verzekeringsmaatschappijen hanteren strikte leeftijdsregels voor aansluiting. Meestal zal je dan ook een medische vragenlijst moeten beantwoorden, waardoor sommige al bestaande aandoeningen uitgesloten worden van terugbetaling. AZV2 (invaliditeit) Het personeelslid dat in 2008 of later op AZV2 (invaliditeit) gaat, kan ervoor kiezen om bij de collectieve verzekering aangesloten te blijven, samen met de gezinsleden die reeds waren aangesloten bij deze overeenkomst. Je kan er ook voor kiezen om een individuele polis af te sluiten bij de maatschappij waar de collectieve polis van De Lijn op dat moment loopt. Binnen de 30 dagen na de stopzetting van de dekking van De Lijn ontvang je daarvoor de nodige informatie van vzw Lijnwerk. Niet-actieve personeelsleden Personeelsleden die vóór 1 januari 2009 niet-actief werden, kunnen samen met hun gezinsleden aangesloten blijven, op voorwaarde dat ze in actieve dienst al aangesloten waren. Van zodra ze de verzekering hebben stopgezet, kunnen ze later niet meer opnieuw aansluiten. De hoofdaangeslotene ontvangt via vzw Lijnwerk automatisch een tussenkomst in de premie. Premiebetalingen De premies voor gezinsleden worden door vzw Lijnwerk aan Dexia Verzekeringen betaald en bij de personeelsleden geïnd via 3 loonafhoudingen in het eerste kwartaal van het jaar. Aangesloten nietactieven en personeelsleden die tijdelijk geen loon ontvangen, ontvangen een overschrijving. Ook wanneer er in de loop van het jaar een wijziging wordt aangebracht in je verzekeringspakket (bijv. bij samenwoonst, huwelijk of geboorte) ontvang je een overschrijving. 5 De premie die voor de gezinsleden reeds betaald was, wordt dan voor de resterende periode van het jaar terugbetaald. 6 Een uitzondering: was je aangesloten vóór 31 december 2008 en ben je geboren in 1953 of eerder, dan kan je op het moment van jouw uitdiensttreding ervoor kiezen om tegen betaling aan te sluiten bij de collectieve polis, samen met de gezinsleden die ook reeds waren aangesloten. Je kan er ook voor kiezen om een individuele polis af te sluiten bij de maatschappij waar de collectieve polis van De Lijn op dat moment loopt. Binnen de 30 dagen na de stopzetting van de dekking van De Lijn ontvang je daarvoor de nodige informatie van vzw Lijnwerk. 7 Je ontvangt ten laatste binnen de 30 dagen na de stopzetting van de dekking van De Lijn de contactgegevens waar je een individuele voortzetting kunt aanvragen. Hospitalisatieverzekering De Lijn (infobrochure) 3/12 editie januari 2011

4 Waarborgen van het plan Algemene beschrijving 1. Waarborg HOSPITALISATIE Bij hospitalisatie 8 worden de medische kosten ten gevolge van ziekte, ongeval, zwangerschap of bevalling vergoed door de verzekeraar. Over het algemeen zijn ziekenhuisverblijf, medische erelonen, onderzoeken, behandelingen en geneesmiddelen op voorschrift gedekt. Verder zijn er ook nog een aantal specifieke bepalingen (zie kader hieronder). Vrijstelling Er is een vrijstelling van 50 bij opname in een twee- of meerpersoonskamer en 250 indien er een eenpersoonskamer wordt gefactureerd. Bij een eenpersoonskamer is de tussenkomst bovendien beperkt tot drie maal de wettelijke tussenkomst. Voor hospitalisaties vanaf 1 januari 2015 wordt de vrijstelling bij een eenpersoonskamer verhoogd tot 325. Dekking hospitalisatie kort samengevat Hospitalisatie verblijf, medische erelonen, onderzoeken, behandelingen, voorgeschreven geneesmiddelen in zoverre ze een relatie hebben met de hospitalisatie one-day clinic medische prestaties zonder ZIVtussenkomst prothesen en orthopedische toestellen bevalling in ziekenhuis poliklinische bevalling thuisbevalling fertiliteit wiegendoodtest medisch materiaal rooming-in (=verblijfkosten ouder bij opname kind) plastische chirurgie (waaronder indien ZIV-tussenkomst 9 : onbeperkt in twee- of meerpersoonskamer; beperkt tot 3x ZIV-tussenkomst bij eenpersoonskamer verzekerd (inclusief miniforfait, dwz ook opnames zonder overnachting) vergoeding tot maximum per verzekerde en verzekeringsjaar voor geneesmiddelen, verbanden en gipsen die voorgeschreven zijn en uitsluitend in de apotheek verkrijgbaar 10 beperkt tot 3x ZIV-tussenkomst - verzekerd - werkelijke kost verzekerd + 40/dag verkorting opnameduur (in totaal min 620 tussenkomst) - forfait van 620 (kraamhulp inbegrepen) - maximum 1000 per verzekerde als ZIV-tussenkomst 11 verzekerd verzekerd (zowel huur als aankoop ervan) verzekerd: als het kind zelf en ook een van de ouders is aangesloten alleen verzekerd als reconstructief en recht op ZIV- 8 Een hospitalisatie wordt in aanmerking genomen wanneer zij minstens één nacht duurt. De one day clinic die aanleiding geeft tot een terugbetaling van de ZIV, wordt gelijkgesteld aan een ziekenhuisopname (heelkundige ingreep van één dag). 9 Een prestatie is met ZIV-tussenkomst als het ziekenfonds, in het kader van de wettelijke ziekteverzekering, rechtstreeks aan de verstrekker (arts, apotheker, ziekenhuis, ) of door terugbetaling aan de patiënt (die zelf de totale kostprijs heeft voorgeschoten) de prestatie geheel of gedeeltelijk vergoedt. 10 Dit plafond wordt verhoogd naar vanaf Vanaf 2015: 48/dag; 800 voor thuisbevalling; voor fertiliteit. Hospitalisatieverzekering De Lijn (infobrochure) 4/12 editie januari 2011

5 borstreducties en constructies) tussenkomst bariatrische chirurgie palliatieve zorgen mortuariumkosten vervoerkosten verblijfkosten donor alleen verzekerd als medisch noodzakelijk om fysische redenen en recht op ZIV-tussenkomst. Bovendien worden oplegerelonen van de geneesheer en opleg voor eenpersoonskamer niet vergoed. verzekerd in het ziekenhuis verzekerd als vermeld op de ziekenhuisfactuur vervoerkosten naar ziekenhuis met medisch uitgerust voertuig (ook helikopter), indien dringend en medisch noodzakelijk verzekerd zonder limiet bij transplantatie van een orgaan of weefsel ten gunste van de verzekerde psychische aandoeningen opname voor psychische of psychiatrische aandoening + alle types van depressie: max. 30 maanden verzekerd 2. Ambulante geneeskundige zorgen PRE- EN POSTHOSPITALISATIE De ambulante pre- en posthospitalisatiekosten worden eveneens terugbetaald. Dit zijn de kosten van ambulante zorgen die rechtstreeks in verband staan met de hospitalisatie, tijdens een periode die loopt van twee maanden vóór tot vier maanden na de hospitalisatie. Dekking pre- en posthospitalisatiekosten kort samengevat Pre en post gedekte periode medische prestaties, paramedische prestaties, verpleegkundige zorgen, kinesitherapie, geneesmiddelen medische prestaties zonder ZIV-tussenkomst prothesen en orthopedische toestellen medisch materiaal homeopathie, osteopathie, acupunctuur, chiropractie palliatieve verzorging Alle prestaties moeten voorgeschreven zijn door een arts! 2 maanden voor 4 maanden na opname verzekerd indien ZIV-tussenkomst vergoeding tot maximum per verzekerde en verzekeringsjaar voor geneesmiddelen, verbanden en gipsen die opgenomen zijn in de ZIV-nomenclatuur, voorgeschreven zijn en uitsluitend in de apotheek verkrijgbaar. 10 Dit plafond geldt voor het totaal van kosten zonder ZIVtussenkomst gemaakt voor prestaties tijdens de hospitalisatie én de periode pre en post. In de waarborg ernstige ziekte geldt eenzelfde plafond dat wel cumuleerbaar is met het bovenstaande plafond. beperkt tot 3x ZIV-tussenkomst huur verzekerd (niet de aankoop ervan!) verzekerd indien toegepast of voorgeschreven door personen wettelijk gemachtigd geneeskunde uit te oefenen verzekerd, met inbegrip van verblijf in een erkende palliatieve instelling. ambulante pre- en postkosten verzekerd zonder limiet bij transplantatie van een orgaan of donor weefsel ten gunste van de verzekerde kraamhulp verzekerd gedurende max. 6 dagen en max. 250 (via een Centrum voor Kraamzorg aangesloten bij de Federatie) 12 Vervoerkosten worden niet terugbetaald in de pre- en postperiode. 12 Vanaf 2015 geldt een plafond van max Hospitalisatieverzekering De Lijn (infobrochure) 5/12 editie januari 2011

6 3. Waarborg ambulante kosten ERNSTIGE ZIEKTEN Het plan voorziet in terugbetaling van ambulante kosten die het gevolg zijn van één van de ziekten vermeld in onderstaande lijst met ernstige ziekten. Dezelfde prestaties worden vergoed als die opgenomen in punt 2 (ambulante geneeskundige zorgen pre- en posthospitalisatie, met uitzondering van de donorkosten). Er wordt echter geen vrijstelling aangerekend indien er geen ziekenhuisopname is. In een dergelijk dossier hoeft er geen hospitalisatie geweest te zijn om kosten terugbetaald te krijgen (zie pagina 9 voor terugbetaling). Vanaf het moment dat de diagnose van één van de zware ziekten wordt gesteld en je hiervoor een attest ontvangt van de geneesheer, kan je zonder tijdslimiet alle verzekerde kosten i.v.m. de behandeling van deze zware ziekte terugbetaald krijgen. Alle kosten gemaakt vóór deze officiële diagnose worden niet terugbetaald. Let wel op als je kosten inbrengt: vergeet niet om telkens te vermelden dat het om een ernstige ziekte gaat (= juiste schadedossiernummer vermelden). Dekking zware ziekten kort samengevat Zware ziekten gedekte periode tussenkomst aids, amyotrofe lateraal sclerose, brucellose, cerebrospinale meningitis, cholera, colitis ulcerosa, diabetes, difteritis, encefalitis, epilepsie, kanker, leukemie, malaria, miltvuur, mucoviscidose, multiple sclerose, nieraandoening behandeld met dialyse, pokken, poliomyelitis, progressieve spierdystrofie, roodvonk, tetanus, tuberculose, tyfus, virale hepatitis, vlektyfus en paratyfus, ziekte van Alzheimer, ziekte van Creutzfeldt Jakob, ziekte van Crohn, ziekte van Hodgkin, ziekte van Parkinson, ziekte van Pompe. De kosten voor nazorg na niertransplantatie en voor palliatieve verzorging worden eveneens vergoed alsof gemaakt n.a.v. zware ziekte. doorlopend zie pre en post Vervoerkosten worden niet terugbetaald bij ambulante kosten naar aanleiding van zware ziekte. 4. Uitsluitingen 13 Kosten naar aanleiding van: - natuurrampen, oorlogsfeiten, oproer, enz. - poging tot zelfmoord, opzettelijke of roekeloze daad van de verzekerde - louter esthetische verzorgingen of behandelingen, tenzij ze medisch noodzakelijk en reconstructief zijn en er ZIV-tussenkomst is - alle behandelingen met het oog op het nastreven van gewichtsverlies, tenzij ze om fysische redenen medisch noodzakelijk zijn en er ZIV-tussenkomst is. De oplegerelonen van de behandelende geneesheren en de opleg voor een eenpersoonskamer worden in geen enkel geval terugbetaald. - kuurbehandelingen - kosten voor bijstand en bewaking van de verzekerde met uitzondering van deze voor bijovernachting, bij de opname van een kind - vruchtbaarheidsbehandelingen en kunstmatige bevruchtingen (tenzij er ZIV-tussenkomst is), sterilisaties, contraceptieve behandelingen, behandelingen van impotentie en 13 Zie polisvoorwaarden voor een volledige, gedetailleerde opsomming. Hospitalisatieverzekering De Lijn (infobrochure) 6/12 editie januari 2011

7 geslachtsveranderingen, vrijwillige zwangerschapsonderbrekingen - aandoeningen in verband met de mandibulae (kaaksbeenderen), tenzij de behandeling medisch noodzakelijk is - alternatieve geneeswijzen tenzij het acupunctuur, homeopathie, osteopathie en chiropractie betreft die toegepast of voorgeschreven worden door personen die wettelijk gemachtigd zijn de geneeskunde uit te oefenen. 5. Ziekenhuisopname in het buitenland De verzekering geldt over de hele wereld. Ze bevat geen luik bijstand in het buitenland omdat de grote meerderheid van de personeelsleden dit al hebben via hun ziekenfonds ( Eurocross ). Voor langere verblijven in sommige landen (vooral buiten de EU, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld) verdient het wel aanbeveling een specifieke ziektekostenverzekering voor de betrokken periode te onderschrijven. Deze verzekering komt immers nooit in de plaats van de wettelijke ziekteverzekering en die is in sommige landen veel beperkter dan in de EU. 6. Regeling van de tegemoetkoming In deze verzekering is er geen derdebetalersysteem zoals Medi-Assistance. Dexia Verzekeringen garandeert echter een vlotte regeling en snelle terugbetaling van de verzekerde kosten. De verzekeraar belooft dit bovendien niet vrijblijvend omdat er bij te late uitbetaling een extra vergoeding wordt voorzien. Voor meer info: zie procedure in geval van hospitalisatie stap 4 op blz. 8. Procedure in geval van een hospitalisatie (van toepassing voor opnames vanaf 01/01/2011) Een goede raad: vraag een twee- of meerpersoonskamer voor een optimale terugbetaling van de kosten. Betreft het een opname ten gevolge van een ongeval: neem eerst contact op met vzw Lijnwerk of de maatschappelijke dienst van je entiteit. Zij kunnen je zeggen of je eerst aangifte moet doen bij de ongevallenverzekering en je informeren over de te volgen procedure. Ze sturen je desgevallend ook de nodige formulieren toe om een aangifte te doen bij de ongevallen- en/of de hospitalisatieverzekering. Betreft het een opname ten gevolge van een ziekte (of een ongeval waarvoor de ongevallenverzekering niet van toepassing is, zie hiervoor): neem volgende stappen: Stap 1 AANGIFTE Telefonisch: In de meeste gevallen volstaat het om een dossier telefonisch te laten openen. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal de dossierbeheerder aan de verzekerde vragen de aangifte schriftelijk te doen. De nodige gegevens voor een telefonische aangifte zijn: persoonlijke gegevens (naam en adres hoofdverzekerde + bankrekeningnummer + naam en geboortedatum patiënt), (vermoedelijke) datum van opname en aard van de aandoening waarvoor men wordt opgenomen. Indien je vindt dat deze informatie te vertrouwelijk is, kan je natuurlijk de andere manieren van aangifte gebruiken. Hospitalisatieverzekering De Lijn (infobrochure) 7/12 editie januari 2011

8 Aangifteformulier: je kunt ook een aangifteformulier invullen. Let wel: dit formulier kan volledig door de verzekerde worden ingevuld. Het is niet nodig om dit door een arts te laten doen. Dit formulier kan worden verstuurd per post, fax of . Per brief, fax of met vermelding van datum en reden van de opname, en persoonsgegevens (naam en adres hoofdverzekerde + bankrekeningnummer + naam en geboortedatum patiënt) Dexia Verzekeringen, Afdeling Ziekte Org&Ond, Livingstonelaan 6, 1000 Brussel (opgelet: nieuw adres vanaf 01/07/2011: Galileelaan 5, 1210 Brussel) Fax: Stap 2 ONTVANGSTBEVESTIGING Binnen de 3 dagen na ontvangst van de aangifte ontvang je een brief waarin ofwel - de opening van het dossier wordt bevestigd - aan jou wordt gevraagd om bijkomende inlichtingen te verstrekken - je wordt ingelicht waarom de aangifte niet in aanmerking komt Elke brief vermeldt dossiernummer en contactgegevens van de beheerder. Stap 3 BETALING VOORSCHOT IN HET ZIEKENHUIS Als je in het ziekenhuis een voorschot hebt moeten betalen dat het bedrag van de vrijstelling 14 overschrijdt, dan kun je op voorlegging van de opnameverklaring en het betalingsbewijs reeds de vergoeding hiervan aanvragen bij Dexia Verzekeringen. Pre- en postkosten worden pas vergoed na ontvangst van de ziekenhuisfactuur (zie stap 4). Stap 4 VERGOEDING ZIEKENHUISFACTUUR EN PRE- EN POSTKOSTEN Er is geen derdebetalersysteem. Je staat dus zelf in voor de betaling van de ziekenhuisfactuur. Als je de factuur van het ziekenhuis ontvangt, neem dan een kopie voor jezelf (voor betaling op de vervaldatum) en stuur het origineel onmiddellijk op naar Dexia Verzekeringen. Bij ontvangst van de ziekenhuisfactuur zal de beheerder het bedrag van de tussenkomst berekenen, rekening houdend met de voorwaarden van het contract. Binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de factuur, stort de verzekeraar de terugbetaling op je rekening. Bij overschrijding van deze termijn ontvang je van Dexia Verzekeringen nalatigheidinteresten van 10% op jaarbasis met een minimum van 10. Voor de meeste ziekenhuisfacturen is de betalingstermijn 30 dagen. Als je de factuur dus onmiddellijk doorstuurt bij ontvangst, dien je zelf niets voor te schieten! Let echter steeds op de betalingsdatum van de ziekenhuisfactuur en betaal deze tijdig. Voor de pre- en posthospitalisatiekosten wordt er bovenop de terugbetaling van je ziekenhuisfactuur onmiddellijk een forfaitair bedrag uitgekeerd van 60 ( 20 bij een dagopname). 15 Let op! Stuur dus geen betalingsbewijzen en attesten meer op als je persoonlijke bijdrage in deze kosten (na ZIV-tussenkomst via mutualiteit) lager liggen dan 60/ 20 15! Stap 5 AFREKENINGSBRIEF Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van de terugbetaling, samen met de berekeningswijze. Stap 6 EXTRA PRE- EN POSTKOSTEN Indien je na afloop van je posthospitalisatieperiode (4 maanden) vaststelt dat je onkosten hoger liggen dan 60 ( 20 bij dagopname), kan je alle kosten alsnog, liefst gegroepeerd, bezorgen 14 De vrijstelling bedraagt 50 per kalenderjaar per verzekerde in een twee- of meerpersoonskamer en 250 per kalenderjaar per verzekerde in een eenpersoonskamer ( 325 vanaf 2015). 15 Forfaitair bedrag per opname. Hospitalisatieverzekering De Lijn (infobrochure) 8/12 editie januari 2011

9 zodat het bedrag boven de 60 / 20 kan worden vergoed op basis van de ingediende kosten. 20 Vermeld op elk document best je naam, adres, de vermelding De Lijn polis nr 49/ en het dossiernummer, zodat deze stukken zo snel mogelijk in het juiste dossier terechtkomen. Dexia Verzekeringen Afdeling Ziekte Organisaties&Ondernemingen Livingstonelaan Brussel Opgelet: nieuw adres vanaf 01/07/2011: Galileelaan 5, 1210 Brussel Een goede raad! Behoud steeds een kopie van ieder document dat je aan Dexia Verzekeringen overhandigt. Zo kun je bij eventueel postverlies een volledig nieuw medisch dossier samenstellen. Zorg ook voor een tijdige afgifte van je documenten. Zo vermijd je een laattijdige vergoeding. Procedure in geval van zware ziekte (van toepassing voor kosten gemaakt vanaf 01/01/2011) In geval van een (nieuwe) aangifte, verwittig onmiddellijk Dexia Verzekeringen. Stap 1 Je dient een schadeaangifte in en hebt hiervoor het document schademelding nodig: - document 1 = schademelding 16 in te vullen door de patiënt of zijn vertegenwoordiger - document 2 = medisch getuigschrift 17 met de voorgeschreven geneesmiddelen en de te volgen behandelingen van de behandelende geneesheer Stap 2 Stap 3 Stap 4 Betaal je medische kosten altijd rechtstreeks aan de zorgverstrekkers en bied ze eerst bij je mutualiteit ter vergoeding aan. Stuur nadien, liefst gegroepeerd, de wettelijke bewijsstukken van je onkosten naar Dexia Verzekeringen. Vermeld op elk document je naam, adres, de vermelding De Lijn polis 49/ en het dossiernummer. Van zodra het totaalbedrag van de kosten die aan Dexia Verzekeringen werden gestuurd, een bedrag van 50 bereikt, betaalt Dexia je kosten terug binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de bewijsstukken. 18 Een goede raad! Behoud steeds een kopie van ieder document dat je aan Dexia Verzekeringen overhandigt. Zo kun je bij eventueel postverlies een volledig nieuw medisch dossier samenstellen. Zorg ook voor een tijdige afgifte van je documenten. Zo vermijd je een laattijdige vergoeding. 16 Je kunt hiervoor een standaarddocument opvragen bij Dexia Verzekeringen, bij het secretariaat van vzw Lijnwerk of de maatschappelijke dienst van je entiteit. 17 Dit is geen standaard invuldocument. Je kan dit attest bij je geneesheer vragen. 18 Als de kosten lager liggen dan 50, wordt de terugbetaling ervan in wacht gezet tot de ontvangst van verdere kosten, tenzij de verzekerde expliciet aangeeft dat het de laatste kosten zijn. Hospitalisatieverzekering De Lijn (infobrochure) 9/12 editie januari 2011

10 Vragen en antwoorden 1. Mijn gezinsleden zijn momenteel elders verzekerd. Kan ik hen nog aansluiten? Dat kan. Hiervoor moet je eerst de opzegvoorwaarden en vervaldag van je huidige hospitalisatieverzekering nagaan. 19 Als je je polis hebt opgezegd, kan je aansluiten bij Dexia Verzekeringen op voorwaarde dat je ononderbroken verzekerd blijft. Je polis vervalt bijvoorbeeld op 30 april. Je moet dan bij Dexia Verzekeringen aansluiten vanaf 1 mei. Als tweede voorwaarde bezorg je aan vzw Lijnwerk een bewijs dat je daarvoor elders verzekerd was. Je vraagt een verzekeringsattest bij je vorige verzekeraar dat vermeldt dat je tot datum x verzekerd was. Dit stuur je samen met het aansluitingsformulier naar vzw Lijnwerk of de maatschappelijke dienst van je entiteit. Let wel op! Het moet steeds gaan om een gelijkwaardige (kostendekkende) polis. Als dit niet het geval is, kun je niet aansluiten. Je kunt dus het best vooraf bij vzw Lijnwerk navragen of het in jouw geval om een gelijkwaardige (kostendekkende) polis gaat. 2. Zijn er wachttijden? Er is geen wachttijd. 3. Wie betaalt de kosten van het ziekenhuis? Deze verzekering voorziet geen derdebetalersregeling. Je dient dus steeds de ziekenhuisfactuur zelf rechtstreeks aan het ziekenhuis te betalen. Indien je de factuur echter onmiddellijk doorstuurt naar Dexia Verzekeringen, heb je de vergoeding reeds ontvangen vóór je de betaling aan het ziekenhuis moet doen (zie procedure in geval van hospitalisatie stap 4 op blz. 8). 4. Moet ik altijd bewijzen opsturen van alle medische kosten? Als je persoonlijke bijdrage in de pre- en postkosten (d.i. na tussenkomst van je mutualiteit) lager is dan 60 (of 20 bij dagopname), dan hoef je niets meer op te sturen. Je krijgt dit forfaitaire bedrag onmiddellijk uitbetaald bij de vergoeding van je ziekenhuisfactuur. 20 alleen als de kosten hoger liggen, dien je nog de nodige bewijsjes op te sturen (zie procedure in geval van hospitalisatie stap 6 op blz. 8 en documenten op blz. 12). 5. Wat moet ik doen bij een hospitalisatie na een ongeval? Als je over een privé-ongevallenverzekering beschikt en je komt na zo n ongeval in het ziekenhuis terecht, neem contact op met vzw Lijnwerk of de maatschappelijke dienst van je entiteit. Zij kunnen je in dit geval informatie geven rond de te volgen procedure en sturen je de nodige formulieren toe om een aangifte te doen bij de ongevallen- én de hospitalisatieverzekering. 6. Hoeveel bedraagt de vrijstelling? Als je in het ziekenhuis in een twee-, meerpersoonskamer of slaapzaal verblijft, is er een vrijstelling van 50 per kalenderjaar per verzekerde van toepassing. De vrijstelling in een (gefactureerde) privékamer bedraagt 250 per kalenderjaar per verzekerde ( 325 vanaf 2015). Dit wil zeggen dat de eerste 50 of 250 ( 325 vanaf 2015) niet door Dexia Verzekeringen wordt terugbetaald maar ten laste blijft van de verzekerde. 7. Heb ik nog andere persoonlijke kosten? Persoonlijke kosten als drank, telefoon, tv,... krijg je niet terug. Ook kosten die uitgesloten zijn in de polis, betaalt Dexia Verzekeringen niet terug. 8. Kan ik een eenpersoonskamer nemen? Je kan een eenpersoonskamer kiezen, maar de terugbetaling van de kosten wordt dan beperkt tot maximum 3 x de ZIV-tussenkomst. Je betaalt hiervoor ook een hogere vrijstelling, namelijk 250 (of 325 vanaf 2015). 19 Een individuele polis zegt men meestal 3 maanden voor de vervaldag op d.m.v. een aangetekend schrijven. Houd dus rekening met deze opzegperiode. 20 Vanaf 2015 wordt dit forfait verhoogd naar 75 (of 25 bij dagopname). Hospitalisatieverzekering De Lijn (infobrochure) 10/12 editie januari 2011

11 9. Kan ik bij mijn kind verblijven in het ziekenhuis? De verblijfkosten van een van de ouders in dezelfde kamer als een gehospitaliseerd kind worden vergoed voor zover het kind en een van de ouders verzekerd zijn en de aanwezigheid van de ouder beschouwd wordt als medisch noodzakelijk. 10. Is daghospitalisatie gedekt (geen overnachting)? Ja, op voorwaarde dat er een ligdag gefactureerd wordt en het gaat om een forfait A, B, C, D, mini of maxi. Dit vind je terug op de ziekenhuisfactuur of kan je navragen bij het ziekenhuis of de geneesheer. Let op: kies ook hier voor een twee- of meerpersoonskamer om een optimale terugbetaling te krijgen. 11. Worden tand- en kaakbeenbehandelingen terugbetaald? Operaties aan wijsheidstanden en andere tandbehandelingen worden terugbetaald indien ze vermeld staan op de ziekenhuisfactuur (minstens dagopname). Behandelingen van de mandibulae of kaaksbeenderen worden niet terugbetaald, tenzij ze medisch noodzakelijk zijn (vraag dit op voorhand na!). 12. Worden vervoerkosten terugbetaald? De kosten van vervoer naar het ziekenhuis met een medisch uitgerust voertuig (indien noodzakelijk zelfs met helikopter) worden vergoed voor zover een medisch getuigschrift aantoont dat de gezondheidstoestand van de aangeslotene een dringende opname in het ziekenhuis vereist. Bezorg de factuur eerst aan je mutualiteit en stuur nadien de verschilstaat opgemaakt door je ziekenfonds naar Dexia Verzekeringen. 13. Geldt deze dekking ook in het buitenland? Ja, maar toch opletten: de verzekering verzekert alleen medische kosten en geen luik voor kosten bijstand in het buitenland. De grote meerderheid van de personeelsleden beschikt hierover reeds via hun ziekenfonds ( Eurocross ). Voor langere verblijven in sommige landen (vooral buiten de EU, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld) verdient het wel aanbeveling een specifieke ziektekostenverzekering voor de betrokken periode te onderschrijven. Deze verzekering komt immers nooit in de plaats van de wettelijke ziekteverzekering en die is in sommige landen veel beperkter dan in de EU. Hospitalisatieverzekering De Lijn (infobrochure) 11/12 editie januari 2011

12 Documenten 1. Wat in te vullen bij een aansluiting? Aansluitingsformulier Aanvraag Terugbezorgen Vzw Lijnwerk of de Maatschappelijke dienst van je entiteit Vzw Lijnwerk of de Maatschappelijke dienst van je entiteit Voor de aansluitingsvoorwaarden, zie aansluitingen, wijzigingen en premiebetalingen. 2. Wat in te vullen bij een schade? Schadeaangifteformulier Aanvraag Terugbezorgen Vzw Lijnwerk of de Maatschappelijke dienst van je entiteit Dexia Verzekeringen Afdeling ziekte Org&Ond Livingstonelaan Brussel (vanaf 01/07/2011: Galileelaan 5, 1210 Brussel) Vergeet niet om steeds je naam, adres, De Lijn, polisnummer nr 49/ te vermelden op alle documenten. Bij ontvangst door Dexia Verzekeringen van documenten worden de enveloppen niet bijgehouden! 3. Wettelijke bewijsstukken Voor de ziekenhuisopname: - originele, gedetailleerde ziekenhuisfactuur (geen kopie) Voor de medische kosten veroorzaakt buiten de ziekenhuisopname: - voor de medische kosten (consultaties, visites, onderzoeken, raadpleging bij kinesist, ): originele verschilstaat van het ziekenfonds met vermelding van naam en voornaam van de patiënt, naam voorschrijvende arts, datum medische prestatie, aard van de prestatie (ZIV-code of omschrijving), werkelijk betaald bedrag; - voor geneesmiddelen en farmaceutische kosten: o o kopie van doktersvoorschrift of -recept, ontvangstbewijs of originele (standaard)factuur van de apotheker (met vermelding van naam en voornaam van de patiënt, datum van aflevering, naam van elk geneesmiddel, werkelijk betaald bedrag) (alleen) als het ziekenfonds bovenop de wettelijke ZIV-tussenkomst nog een bijkomende tussenkomst doet in deze kosten: originele verschilstaat van het ziekenfonds met vermelding van naam en voornaam van de patiënt, naam voorschrijvende arts, datum medische prestatie, aard van de prestatie (ZIV-code of omschrijving) Hospitalisatieverzekering De Lijn (infobrochure) 12/12 editie januari 2011

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014.

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. Verzekeringnemer: CEPA Toelichting bij de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst GEZONDHEIDSZORGEN Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE VERZEKERING? In geval van

Nadere informatie

Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV

Toelichting bij de collectieve verzekering gezondheidszorgen BASF ANTWERPEN NV Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV Deze collectieve verzekeringsovereenkomst, door BASF in het voordeel van haar personeel afgesloten met de verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2010 L

Algemene Voorwaarden 2010 L Algemene Voorwaarden 2010 L Verzekering AG Care Hospitalisatie 0079-2207909N-17122011 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

Deze tarificatie is een algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend.

Deze tarificatie is een algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend. DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 Fax.: +32 (0)2 287 64 12 www.dkv.be Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB R.P.R. 0414858607 Rbkh Brussel Onderneming

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Verzekeringen 6 Algemeen Hospitalisatieverzekering Ongevallenverzekering Familiale verzekering

Inhoud. Voorwoord 4. Verzekeringen 6 Algemeen Hospitalisatieverzekering Ongevallenverzekering Familiale verzekering vzw Lijnwerk Inhoud Voorwoord 4 Verzekeringen 6 Algemeen Hospitalisatieverzekering Ongevallenverzekering Familiale verzekering Tussenkomsten 11 Studiekosten Jeugdvakanties Medische verzorgingskosten Hospitalisatiekosten

Nadere informatie

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg Doel van de verzekering Bij hospitalisatie wegens ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie voorziet deze verzekering, onder de hierna bepaalde voorwaarden, in een vergoeding in de medische

Nadere informatie

CM-verzekeringen. Je optimale bescherming 2014

CM-verzekeringen. Je optimale bescherming 2014 CM-verzekeringen Je optimale bescherming 2014 Inhoudstafel CM-verzekeringen Je optimale bescherming 3 Waarom CM je uitstekend beschermt 4 CM, je specialist in ziekteverzekeringen 4 Alles onder één dak

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2 Inhoudsopgave Definities Hoofdstuk I - De contracterende partijen van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst Artikel

Nadere informatie

Zwangerschap en geboorte

Zwangerschap en geboorte Zwangerschap en geboorte Wettelijke regeling maart 2015 2 Inhoud De eerste vijf maanden 4 Kennisgeving van de zwangerschap 4 Werkverwijdering 4 Afwezigheid op het werk voor zwangerschapsonderzoeken 4 Vanaf

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden van de VMOB, gestemd door de Raad van Bestuur van 26 september 2014 en door de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 oktober 2014 Onafhankelijk

Nadere informatie

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches Dit werk is een uitgave van Stichting tegen Kanker Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel www.kanker.be Verantwoordelijke uitgever: Luc

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN DE FOS-VERZEKERING IN EEN NOTENDOP Verzekeringen zijn soms wel eens een ver-van-je-bedshow maar als er iets misloopt wil je beslist weten wat er je te doen staat en waarvoor je

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

GIDS VOOR DE VRIJWILLIGER

GIDS VOOR DE VRIJWILLIGER GIDS VOOR DE VRIJWILLIGER EVD Pag. 1/13 Onderwijs en cultuur Jeugd EUROPESE VRIJWILLIGERSDIENST GROEPSVERZEKERING GIDS VOOR DE VRIJWILLIGER Planbeheerder: European Benefits Administrators 59, rue de Châteaudun

Nadere informatie

Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Wie in een thuiszorgsituatie belandt, kijkt vaak aan tegen een berg extra rekeningen, meestal net op een moment dat er een inkomensverlies is. De overheid voorziet

Nadere informatie

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose Uitgave oktober 2014 Aan de behandeling van mucoviscidose zijn heel wat kosten verbonden. Deze brochure

Nadere informatie

12222223 TELEFOONNR:.../ 123... BANK-/POSTREK.NR: - -

12222223 TELEFOONNR:.../ 123... BANK-/POSTREK.NR: - - 05044 POLIS Reisbijstand NLv1 11-03-2005 14:27 Pagina 1 VAB-REISBIJSTAND ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER VAB-Reisbijstand polisnummer: 1222222222223 NAAM EN VOORNAAM VERZEKERDE:... 122222222222222222223 STRAAT:...NR:

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

Algemene regelgeving en praktische tips

Algemene regelgeving en praktische tips ARBEID EN OUDERSCHAP ARBEID EN OUDERSCHAP Algemene regelgeving en praktische tips ARBEID EN OUDERSCHAP Algemene regelgeving en praktische tips 3 4 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

hand van deze praktische gids met 10 frequente vragen inzicht geven in enkele van de grote principes van de arbeidsongevallensector.

hand van deze praktische gids met 10 frequente vragen inzicht geven in enkele van de grote principes van de arbeidsongevallensector. Het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) wil u aan de hand van deze praktische gids met 10 frequente vragen inzicht geven in enkele van de grote principes van de arbeidsongevallensector. Juli 2014 Inhoud

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND 1. DEFINITIES 3 1.1 Verzekeraar 3 1.2 Touring 3 1.3 Verzekeringnemer en begunstigden 3 1.4 Woonplaats 4 1.5 Ziekte 4 1.6 Ongeval 4 1.7

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

VERZEKERINGWIJZER BELANGRIJKE TIPS!!!

VERZEKERINGWIJZER BELANGRIJKE TIPS!!! Inleiding en belangrijke tips De door KVV onderschreven polis is volgens verzekeringsmaatschappij Arena één van de meest uitgebreide polissen op de Belgische verzekeringsmarkt voor sportfederaties. De

Nadere informatie