TRANSFOLIO versie Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRANSFOLIO versie 2.05. Handleiding"

Transcriptie

1 TRANSFOLIO versie 2.05 Handleiding INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN Principes Realisatie Overzicht van het programma TRANSFOLIO...3 Doel van het programma...3 Principe...3 Rapporteringsystemen: Structuur van de handleiding...4 DEEL I: TRANSSTOCK EN TRANSFOLIO Portefeuilles Van TransStock naar en terug...5 DEEL II: OVERZICHTELIJKE BESCHRIJVING VAN DE SCHERMEN Hoofdvenster Rechts Rubrieken in de linker kolom...8 a. De rubriek Uw Rekeningen aanpassen...9 b. De rubriek Weergave...9 c. De rubriek Basisgegevens: (figuur 10) d. De rubriek Basistransacties e. De rubriek Sparen en beleggen Beursorders Overzicht f. De rubriek Rapporten g. De Rubriek Clubportefeuille h. De rubriek Afdrukken

2 10. Horizontale tabs boven het hoofdvenster DEEL III. GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE PANELEN EN VENSTERS Rekeninginformatie...1 a. Een rekening openen (toevoegen)...1 b. Een rekening bewerken...3 c. Een rekening hernoemen...4 d. Een rekening verwijderen Basisgegevens...5 a. Eigenaar (of titularis)...5 b. Munteenheid wijzigen...6 c. Paswoord wijzigen...6 d. Aantal dagen voor intrestberekening Basistransacties...1 a. Overschrijvingen...2 Het bovenste deel van het hoofdvenster...2 Het onderste deel van het hoofdvenster: het Overschrijvingsformulier....3 Overschrijving tussen eigen rekeningen...3 Overschrijving naar een derde...4 Overschrijving van een derde...5 Invoeren van rekeningen van derden...5 Werken met de classificatie...6 Een ingevoerde transactie wijzigen...7 b. Betaalagenda...8 c. Automatische opdrachten...8 d. Domiciliëring...8 e. Beeld Beurstransacties...1 a. De beleggingsrekening kiezen...2 b. Een beursorder inbrengen...2 Algemeen mechanisme...3 Keuze van de titel...4 De rechterhelft van het formulier...4 Het achterliggende venster: detail onkosten...5 c. Het eigenlijke Overzicht van de transacties...6 d. Een ingevoerde beursorder wijzigen...6 e. Kastoestand raadplegen De stand van rekeningen en portefeuille...1 a. Het venster Sparen en beleggen...1 b. Portefeuille bijwerken...3 c. Informatie over de portefeuille...4 Datum...4 Groeperen op...5 Beeld...5 d. Rapportweergave...5 e. Beeld (rubriek in de linkerkolom)...7 2

3 f. Invoeren van een benchmark...7 g. Data...8 Een split uitvoeren...8 Koersen manueel toevoegen...8 h. Andere taken Alarmdrempels Globale opdrachten...1 a. Lijst van portefeuilles...1 b. Koersen manueel bijwerken De Clubportefeuille Afdrukken...5 BIJLAGE A: STRUCTUUR EN SAMENHANG VAN DE LINKERKOLOMMEN...1 BIJLAGE B: HET FORMULIER VOOR BEURSTRANSACTIES Keuze van het Investeringstype en de activiteit De linkerhelft van het formulier...2 BIJLAGE C: HET FORMULIER VOOR BEURSTRANSACTIES De rechterhelft van het formulier Het achterliggende venster Overzicht onkosten...1 BIJLAGE D: HET FORMULIER VOOR BEURSTRANSACTIES De titel een naam geven Aankoopgegevens invoeren Manueel bijwerken van de koersen...3 BIJLAGE E: INVOEREN VAN BENCHMARKS...1 Voorlopige vormgeving. Moet nog bewerkt worden...1 BIJLAGE F: BEHEER VAN EEN CLUBPORTFEUILLE...1 BIJLAGE G: AFDRUKKEN VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...5 3

4 ALGEMEENHEDEN 1. Principes Deze handleiding wil de gebruiker wegwijs maken in de mogelijkheden en het gebruik van de beurssoftware TRANSFOLIO, onderdeel van TRANSSTOCK. TRANSSTOCK bestaat uit vier componenten (figuur 1): het eigenlijke TRANSSTOCK en drie perifere programma s: TRANSQUOTES, TRANSBALANCE en TRANSFOLIO. Het biedt instrumenten voor technische en fundamentele analyse. Het stelt meer dan 150 technische indicatoren te werk en steunt, voor de fundamentele analyse op meer dan 400 parameters. Het eigenlijke TRANSSTOCK verzorgt het gedeelte Technische analyse. Figuur 1: de TransStock familie 1

5 TRANSQUOTES verzorgt de dagelijkse updating van meer dan titels (aandelen, fondsen, indexen, muntpariteiten), geput uit de CompuGraphics database van meer dan titels. Het verzekert ook de bijwerking van de koersen bij de gebruikers van het programma. TRANSBALANCE levert voor elk aandeel ongeveer 450 gegevens die kunnen gebruikt worden in de fundamentele analyse van een onderneming. Zij worden verwerkt en getoond volgens verschillende analysesystemen. Waar nodig, legt het de link met de beurskoers. TRANSFOLIO is een programma waarmee de gebruiker op elk ogenblik zijn portefeuille(s) kan bijhouden en analyseren. De website geeft alle informatie over de administratieve aspecten van het programma (producten, prijs, abonnementen, bestellingen, contactmogelijkheden). Om toegang te krijgen tot sommige van deze gegevens is het nodig om, zonder engagement, een account aan te maken bij CompuGraphics TRANSSTOCK bestaat in zeven talen. Het programma wordt opgestart in de taal waarin het werd afgesloten. Specifieke termen uit de technische of fundamentele analyse zijn in het Engels en werden niet vertaald. TRANSSTOCK steunt op Windowstechnologie. 2. Realisatie Het volledige programma wordt geopend langs één enkele icoon: TransStock. Het hoofdscherm geeft direct het openingsbeeld van TransStock. In de rechtermarge ziet men vier tabs: naast de Verkenner Aandelen en de Verkenner Presentaties, eigen aan TRANSSTOCK zelf, vindt men er ook de tabs en TransBalance. Andere verwante programma s, zoals de MARKET MONITOR, TRANSDOWNLOADER, TRANSTRADER e.a. vindt men in het hoofdmenu, onder Bestand. Ook TRANSFOLIO en TRANSBALANCE kan men langs het hoofdmenu Bestand openen. Een gebruiker van TRANSSTOCK die niet ingetekend heeft voor deze twee sub-programma s, ziet, onder bestand, hun naam verschijnen in het grijs. Een klik op de tab in de rechter marge opent de lijst van de verschillende Portefeuilles die de gebruiker aangemaakt heeft. Men keert terug naar de grafieken van TRANSSTOCK zelf door een configuratie aan te klikken in de Verkenner-Presentaties of langs een van de tabs onder het hoofdvenster. 2

6 Een klik op de tab TransBalance geeft toegang tot de verschillende analyses (panelen) van het programma voor fundamentele analyse. Het enige aspect van TRANSQUOTES waarmee de gebruiker te doen krijgt is TRANSDOWNLOADER, het programma waarmee hij communiceert met CompuGraphics, o.a. om dagelijks de koersen bij te werken. De downloader wordt geopend langs Bestand/TransDownloader of met de icoon op het bureaublad. Langs het hoofdmenu Bestand kan men ook nog openen: TS MARKET MONITOR: hiermee volgt men de intraday evolutie van titels waarvoor men in TRANSSTOCK een alarm (limiet) heeft ingesteld, TRANSTRADER: met deze module kan men screenen en scannen, TRANSDOWNLOADER (RT): deze module levert Realtime koersen, TRANSHYPERLINK: deze module opent bestanden (WORD, ECEL, PDF ) die men aan een bepaalde titel gelinkt heeft. Elk van deze programma s is een afgewerkt pakket. Wanneer CompuGraphics echter een nieuwe markt (beurs) of categorie titels toevoegt aan het aanbod, moet de gebruiker beslissen of hij ze wel wil downloaden. Langs Er is post voor u wordt hij van het nieuwe aanbod verwittigd. TRANSSTOCK beschikt over de instrumenten om deze keuze te maken. 3. Overzicht van het programma TRANSFOLIO Doel van het programma Op elk ogenblik een exact overzicht geven van de waarde van een of meer portefeuilles, daarin begrepen het cashgedeelte. Principe De wisselwerking tussen beurstransacties en hun invloed op de cash positie van de verwante cashrekening kan gebeuren op twee manieren langs een effectenrekening die ook cashverrichtingen kan noteren langs een gescheiden effecten- en cashrekening Rapporteringsystemen: Het overzicht van de portefeuille(s) wordt weergegeven in verschillende vormen van rapporten. Deze rapportering kan beperkt worden tot het beleggingsgedeelte van de portefeuilles, of kan alle aspecten van de ingestelde portefeuilles omvatten. Een gebruiker die verscheidene portefeuilles beheert kan ook een overzicht krijgen van het beleggingsgedeelte van het geheel van zijn portefeuilles. De gebruiker kan eigen rapporteringmodellen ontwerpen en invoeren 3

7 4. Structuur van de handleiding In het eerste deel wordt de samenhang van TRANSSTOCK en TRANSFOLIO uiteengezet; in het tweede worden alle schermen van het programma TRANSFOLIO (verder afgekort tot TF) op een overzichtelijke wijze beschreven. In het derde deel ten slotte worden alle operaties in detail beschreven DEEL I: TRANSSTOCK EN TRANSFOLIO Wie zich het programma aanschaft en met geen van zijn onderdelen vertrouwd is, moet beginnen met de studie van TRANSSTOCK, om daarna kennis te maken met de andere deelprogramma s. 5. Portefeuilles TRANSFOLIO is een onderdeel van het overkoepelende programma TRANSSTOCK (verder afgekort als TS). Men vindt het in een tab in de rechtermarge, naast de tabs Verkenner- Presentaties (verder afgekort als VP) en Verkenner Aandelen (verder afgekort: VA) van TS. Het is echter niet operationeel zolang er geen portefeuilles met rekeningen aangemaakt zijn. De portefeuille is de werkeenheid van. Een portefeuille kan verscheidene rekeningen bevatten (effectenrekeningen, cashrekeningen, spaarrekeningen etc., en dit alles bij verschillende banken). Een zelfde titularis kan verscheidene portefeuilles aanmaken en onderhouden. Een portefeuille kan slechts van één titularis zijn en door hem worden onderhouden. Men kan de portefeuilles van verscheidene titularissen opslaan in één werkruimte. Een klik (detail: Klikken is niet nodig: klik houdt de tab open, terwijl aanwijzen de tab tijdelijk opent om een folio aan te kunnen klikken) op de tab (figuur 2) opent het luik met de aangemaakte portefeuilles (figuur 3) en houdt het open; de tab aanwijzen volstaat echter om het luik te openen en een portefeuille aan te openen. Figuur 3: Het luik dat de portefeuilles bevat. Figuur 2: Langs de tab opent men het luik met de portefeuilles (figuur 3) 4

8 Door rechts op een naam in het portefeuilleluik te klikken, verschijnt een venster langswaar men een nieuwe portefeuille kan toevoegen, of een bestaande kan verwijderen of hernoemen. Een linkermuisklik op een naam in het portefeuilleluik opent de portefeuille, en de rekeningen van de portefeuille worden zichtbaar in het venster Rekeninginformatie van TF (figuur 4). De naam van de portefeuille verschijnt als tab onder het TF venster, naast de tabs van de configuraties in gebruik. Figuur 4: In het venster Rekeninginformatie verschijnen de rekeningen die deel uitmaken van de geselecteerde portefeuille. 6. Van TransStock naar en terug Het programma opent met het TS scherm. TF wordt geopend door het oproepen van een portefeuille. Op dat ogenblik bedekt het TF scherm echter de volledige oppervlakte en is het TS scherm niet meer zichtbaar. Om terug te keren naar TS moet men een TS configuratie oproepen, ofwel langs een configuratietab onder het scherm (figuur 5), ofwel langs de Verkenner-Presentaties. Portefeuilles kunnen, samen met configuraties, opgeslagen worden in een nieuwe of een bestaande Werkruimte. De gemakkelijkste manier om portefeuilles en configuraties samen te afficheren is langs het hoofdmenu: Bestand/Werkruimte. Hun tabs verschijnen dan samen onder het grafiekvenster, langs waar men gemakkelijk van het ene naar het andere programma kan overschakelen (figuur 5). 5

9 Figuur 5: Langs deze tabs navigeert men van TransStock naar, en omgekeerd Een werkruimte wordt opgeslagen langs het hoofdmenu Bestand/Werkruimte/Opslaan. Ze zal de configuraties en de portefeuilles omvatten die op dat ogenblik geafficheerd zijn onder het grafiekvenster. Men kan verschillende werkruimtes aanmaken en men opent ze langs Bestand/Werkruimte/Openen Dit mechanisme wordt in detail uitgelegd in de handleiding van TS. De overgang van het TS naar het TF deelprogramma is gemakkelijkst wanneer men configuratietabs van TS en portefeuilletabs van TF onder het hoofdvenster heeft. Langs die tabs roept men het ene of het andere programma op. DEEL II: OVERZICHTELIJKE BESCHRIJVING VAN DE SCHERMEN 7. Hoofdvenster Wanneer men het programma pas heeft geactiveerd en een eerste portefeuille heeft ingebracht is het hoofdvenster, waarin de eigenlijke rekeninginformatie zal komen, nog leeg. Door een rekening te openen (Uw rekeningen aanpassen/een rekening toevoegen) krijgt het hoofdvenster de vorm Rekeninginformatie ; men ziet er de aangemaakte rekeningen in verschijnen (figuur 6). In functie van de tabs die men verder aanklikt, zal de inhoud van dit hoofdvenster veranderen. 6

10 Figuur 6: De verschillende rekeningen van de portefeuille FolioToon. Men kan het programma bedienen, zowel langs de vijf tabs van de horizontale tabbalk als langs de rubrieken in de verticale linkerkolom (figuur 7). De structuur en de hiërarchie van het rubriekensysteem wordt overzichtelijk voorgesteld in Bijlage A. 7

11 Figuur 7: De 5 horizontale tabs en de rubrieken in de linkerkolom 8. Rechts Rechts kunnen de twee Verkenners van TS (VP en VA) nog geopend zijn. Men mag die verbergen (klikken op de punaise in de titelbalken). Zijn ze gesloten, en men heeft ze nodig, dan kan men ze oproepen via het icoontje uit het hoofdmenu. 9. Rubrieken in de linker kolom In de kolom links vindt men van boven naar onder zeven hoofdrubrieken (figuur 8). De rubrieken in deze kolom die niet actief zijn, zijn grijs gedrukt. De andere gaan gepaard met een uitvalmenu of openen een specifiek paneel in het hoofdvenster. 8

12 Figuur 8: De hoofdrubrieken in de lenkerkolom. De eerste hoofdrubriek met 4 subrubrieken is geopend. a. De rubriek Uw Rekeningen aanpassen Een klik op Uw rekeningen aanpassen bovenaan, toont een menu waarmee men rekeningen kan toevoegen, bewerken, hernoemen of verwijderen. b. De rubriek Weergave Gans onderaan vindt men een menu waarmee men de weergave regelt (kleur en/of stijl) (figuur 9). Figuur 9: Het menu van de rubriek Weergave 9

13 Tussen beide vindt men 6 functionele rubrieken c. De rubriek Basisgegevens: (figuur 10) Omdat de naam van de rekening weinig informatie geeft over de identiteit van de portefeuille kan men die identiteit hier omschrijven. Verder kan men een paswoord inbrengen en wijzigen. Men kan ook de munteenheid, waarin de rekening wordt opgesteld, wijzigen. (Een klik op de rubriek selecteert direct het muntvakje in het venster Rekeninginformatie, waar men de wijziging kan aanbrengen. Ook kan men het aantal intrestdagen waarmee TF rekent aanpassen aan het systeem van de rentebeleggingen; een eenvoudige klik op de rubriek volstaat. Figuur 10: Het menu van de rubriek Basisgegevens d. De rubriek Basistransacties Met Basistransacties registreert men de kasverrichtingen (figuur 11) die niet beleggingsgebonden zijn (de beleggingsgebonden kasverrichtingen worden automatisch geregistreerd). Men kan hier ook een betaalagenda, automatische opdrachten en domiciliëringen registreren (later). Figuur 11: Het hoofdvenster van de Basistransacties : de lijst kasverrichtingen van een rekening In de linkerkolom opent een klik op Basistransacties/Overschrijvingen een nieuwe kolom met een reeks subrubrieken (figuur 12). 10

14 Voor types Overschrijving kan men kiezen tussen naar of van een derde, of tussen eigen rekeningen. Voor elk van deze subrubrieken wordt een venster Overzicht Kasverrichtingen (figuur 11) geopend met een specifiek formulier langswaar men elk type overschrijvingen kan registreren. Langs Derden & Categorieën opent men twee soorten vensters. Met het venster Beheer van derden voert men de bankrekeningen in van personen of diensten met wie de portefeuille cashtransacties verricht. Met Beheer van categorieën kan men het systeem aanpassen waarmee men zijn inkomsten en uitgaven analytisch ontleedt en groepeert. betaalagenda, automatische opdrachten en domiciliëringen (later) Met Beeld bepaalt men over welke periode men de kasverrichtingen wil weergeven in het hoofdvenster (van de volledige data tot de huidige maand) Figuur 12: De reeks subrubrieken, geopend door een klik op Overschrijvingen e. De rubriek Sparen en beleggen Langs de rubriek Sparen en beleggen kan men beursorders invoeren en krijgt men een overzicht van de portefeuille (figuur 13). 11

15 Figuur 13: De Hoofdrubriek Sparen en beleggen met haar twee subrubrieken Beursorders Een klik op Beursorders opent een ondergeschikte kolom (figuur 14). Figuur 14: De subrubrieken geopend door een klik op Beursorders Daarin vindt men Transacties/Nieuw beursorder invoeren langswaar men toegang krijgt tot een formulier (Details van investering) waarmee men de meest diverse beursorders kan invoeren of transacties registreren (innen of herbeleggen van dividenden, verwijderen van aandelen etc.). In diezelfde ondergeschikte kolom krijgt men ook toegang tot drie types van Overzichten van de portefeuille: het zijn specifieke tabellen, respectievelijk: de lijst van beurstransacties (Overzicht transacties van:), van kastransacties (Overzicht kasverrichtingen van:) en een globaal overzicht (Sparen en beleggen). In dezelfde ondergeschikte kolom vindt men ook een gelijkaardige rubriek Beeld als onder de Basistransacties. 12

16 Overzicht De subrubriek Overzicht geeft op haar beurt toegang tot een venster Sparen en Beleggen en tot rubrieken die de rapportering ervan regelen. Figuur 15: De subrubrieken, geopend door een klik op Overzicht In deze kolom (figuur 15) vindt men de volgende rubrieken Algemene weergave, waarin de twee eerste commando s de inhoud van het onderste deelvenster regelen, en waarin de derde een grafiek tekent over het ganse hoofdvenster. Rapportweergave, met 4 commando s waarmee men de inhoud van de rapporten kan aanpassen 13

17 Data, Hiermee houdt men de portefeuille up to date. Vooral het commando Portefeuille bijwerken is van belang. Telkens na een nieuwe transactie, moet men dit commando gebruiken. Verder kan men langs hier ook een splitcorrectie toevoegen, een naam wijzigen of koersen manueel toevoegen Andere taken: Hier is nogmaals een commando voorzien om een nieuw beursorder in te voeren Beeld-Rapport of Beeld-Grafiek: Deze twee rubrieken alterneren, in functie van de weergave (gekozen in Algemene weergave ). Beeld-rapport laat toe te kiezen tussen open en gesloten posities. Beeld-grafiek laat toe de periodes in te stellen waarop de grafiek getoond wordt, maar kan ook kruisdraden of een benchmark invoeren, en de Net Asset Value (puntenwaarde) grafiek tekenen van een clubportefeuille Benchmark Settings Wanneer men Benchmark grafiek aanzetten heeft gekozen verschijnt een tabelletje waarin men kan kiezen welk deel van de grafiek (marktwaarde, aandelen, cash ) men wil vergelijken met een benchmark. Men kan 5 verschillende benchmarks invoeren, en kiezen tussen twee vergelijkingsmethodes (figuur 16). Figuur 16: De tabel om benchmarks in te stellen f. De rubriek Rapporten Later g. De Rubriek Clubportefeuille 14

18 Langs deze rubriek (figuur 17) kan men een clubportefeuille beheren, niet alleen in absolute waarde, maar ook in punten: de Net Asset Value. Figuur 17: De subrubrieken, nodig om een puntenstelsel in te voeren in het beheer van een clubportefeuille h. De rubriek Afdrukken Met deze rubriek kan men tabellen en grafieken afdrukken Figuur 18: De subrubrieken waarmee men tabellen en grafieken kan afdrukken. 10. Horizontale tabs boven het hoofdvenster Boven het hoofdvenster vinden we de volgende tabs De vier eerste openen respectievelijk de tabellen Rekeninginformatie Overzicht Kasverrichtingen van: Overzicht transacties van: Sparen en beleggen, 15

19 Met hun respectievelijke kolommen links, zoals beschreven hierboven. De vijfde tab Globale opdrachten opent het venster Klanten: Globaal overzicht, met in de linker kolom (figuur 19) twee rubrieken: Een rubriek waarmee alle portefeuilles van de werkruimte samen kunnen bewerkt worden Een rubriek waarmee de koersen van aandelen, die niet in de databank van CompuGraphics voorkomen, manueel kunnen bijgewerkt worden Figuur 19: de linkerkolom van Globale opdrachten (voorlopige vormgeveing) Wanneer er een formulier in het hoofdvenster opgeroepen wordt, verschijnt de naam van dit formulier ook als horizontale tab, naast de tab waarvan ze een onderverdeling is (figuur 20). Figuur 20: Twee voorbeelden van bijkomende tabs die aanduiden welk specifiek venster geopend is, en in welke onderverdeling. 16

20 DEEL III. GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE PANELEN EN VENSTERS 11. Rekeninginformatie Rekeningen worden geopend, bewerkt, hernoemd of gewijzigd vanuit het venster Rekeninginformatie (gelijknamige horizontale tab in de linkerbovenhoek van het scherm) Figuur 21: De 4 subrubrieken van Uw rekeningen aanpassen. a. Een rekening openen (toevoegen) Met Rekening toevoegen opent men een formulier waarmee men een nieuwe rekening kan openen (figuur 22). De portefeuille is de werkeenheid van TF. Een titularis (fysieke persoon of bedrijf) kan verscheidene portefeuilles aanmaken en onderhouden. TF kan ook met verscheidene titularissen werken. Het aantal titularissen en portefeuilles is in principe onbeperkt. Een portefeuille zal meestal verscheidene rekeningen omvatten (een of meer effectenrekeningen, een of meer cash of zichtrekeningen, spaarrekeningen al of niet bij verschillende financiële instellingen). Elke rekening moet een eigen naam hebben. Daarvoor gebruikt men best de naam van de titularis en van de bank waar de rekening operationeel is; het is immers niet uitgesloten dat de portefeuille rekeningen heeft bij verschillende banken. Ook het type rekening wordt best vermeld (zicht, Effecten, renteboekje ). Een portefeuille zou, bij voorbeeld, de volgende rekeningen kunnen hebben: - EffectFortisToon (effecten + cashrekening) - EffectKBCToon (effectenrekening zonder cash) - CashEffectKBCToon (cashrekening die bij de KBC effectenrekening hoort)) - DepositoFortisToon (Renteboekje) - ImmoDexiaToon (Verrichtingen met betrekking op een verhuurd onroerend goed). Bij de creatie van de rekening moet men, juist onder de naam, specifiëren of het om een effectenrekening of een om een persoonlijke rekening gaat. 1

21 Figuur 22: Effectenrekening of persoonlijke rekening, en de eventuele link tussen de kaspositie van een persoonlijke rekening en de rapportering (Sparen en beleggen)over het vermogen. Een effectenrekening combineert, in één enkele rekening, de beurstransacties met de kasverrichtingen die ermee gepaard gaan. De meeste brokers werken op die manier. Maar sommige banken (KBC bij voorbeeld) werken met gescheiden rekeningen: de kasverrichtingen die gebonden zijn aan effectentransacties worden verrekend op een aparte rekening, verschillend van die waarop de effectenbeweging geregistreerd worden. Beleggers die met een dergelijk systeem werken, volgen dus in TF best dezelfde logica en openen best zowel een effectenrekening als een persoonlijke rekening. Men moet er echter wel over waken dat het programma deze binding registreert en verwerkt. Daarom moet men, in die gevallen, de vermelding De kaspositie van deze rekening aan Sparen en Beleggen toevoegen aanvinken. Uiteraard kan een persoonlijke rekening geen beurstransacties verwerken. Zij is wel geschikt om er de bewegingen van een renteboekje of spaarboekje op te noteren. Wanneer men een persoonlijke rekening creëert, verschijnt er onderaan het scherm een zin De kaspositie van deze rekening aan Sparen en Beleggen toevoegen. 2

22 Indien deze persoonlijke rekening enig verband heeft met de effectentransacties kan men die best bij Sparen en beleggen toevoegen (bv een rekening waarmee men het beheer van een verhuurd onroerend goed volgt). Indien er geen verband is met de effectenportefeuille houdt men ze best apart; een huishoudrekening is inderdaad geen deel van iemands vermogen. Voor wie het (analytische) systeem van categorieën en subcategorieën volgt kan het echter wel interessant zijn een dergelijke rekening langs TF bij te houden. Het rapporteringsysteem kan immers periodiek een overzicht maken van inkomsten en uitgaven per categorie. In dit laatste geval kan men dit soort rekeningen onderbrengen in een aparte portefeuille. De vier volgende vakken Financiële instelling, Contactpersoon, Rekeningnummer en Bericht kunnen ingevuld worden, indien gewenst. Zij hebben geen operationeel effect op de rekening. Het laatste vak Balansinformatie is echter vitaal bij het openen van een rekening: in welke munteenheid moeten de verrichtingen verrekend worden, vanaf welke datum moet het TF systeem de verrichtingen registreren, en met welke balans begint de rekening op die dag. Brengt men later een transactie in vóór de opgegeven startdatum, dan zal TF automatisch de ingebrachte startdatum vervroegen. De rekening wordt geopend met een klik op <Toevoegen>. Zij zal dan verschijnen in het venster Rekeninginformatie. Het saldo van elke rekening in het venster Rekeninginformatie wordt weergegeven in lokale munt EN in de munt die aangeduid werd in het formulier Een nieuwe rekening toevoegen. Men opent best een persoonlijke rekening naast een effectenrekening, indien uw bank met een dergelijk gescheiden systeem werkt; men mag dan niet vergeten het zinnetje De kaspositie van deze rekening aan Sparen en Beleggen toevoegen aan te vinken. In de andere gevallen opent men best één enkele effectenrekening voor het volgen van zijn beleggingen. Voor persoonlijke rekeningen maakt men slechts een band met Sparen en beleggen indien de inhoud van die rekening deel uitmaakt van het vermogen. Opgelet: Heeft men een portefeuille toegevoegd, dan zal TS, bij de eerste sluiting van het programma, vragen: Wilt u de wijziging behouden. Indien men niet met JA antwoordt, wordt de portefeuille niet opgeslagen en is zij verloren. In dat geval zal TS echter wel, bij het volgende opstarten, vragen of men die rekening waarvan hij nog sporen vindt, toch niet wil behouden. b. Een rekening bewerken Wanneer een rekening verschenen is in het venster Rekeninginformatie kan men ze ook bewerken. Een klik op Uw rekening aanpassen/een rekening bewerken opent een bijna identiek formulier als bij het openen van een rekening. Er zijn twee verschillen (figuur 23): 3

23 Bovenaan links ziet men nu een schrijfvakje met een uitvalmenu, waarin men de rekening moet kiezen die men wil bewerken. Men wijzigt dan de rubrieken die men wil. Bovenaan rechts verschijnt ook een rubriek Deze rekening werd gesloten op: met een datum vak. Een rekening die opgehouden heeft operationeel te zijn (op nul gezet), maar die men toch niet wil verwijderen, zal hier aangevinkt worden door het programma. Vraagje, wat staat er op de foto achter een rekening bewerken? Figuur 23: De twee verschillen tov het formulier van figuur 21 c. Een rekening hernoemen Wanneer een rekening verschenen is in het venster Rekeninginformatie kan men ze ook hernoemen. Een klik op Uw rekening aanpassen/een rekening hernoemen opent een schrijfvakje (figuur 24) met een uitvalmenu waarin men de te hernoemen rekening selecteert. In het schrijfvakje daaronder geeft men de nieuwe naam. Een klik op de knop <Wijzigen> verandert de naam. Figuur 24: Langs dit venster kan men een rekening hernoemen. d. Een rekening verwijderen Wanneer een rekening verschenen is in het venster Rekeninginformatie kan men ze ook verwijderen. Een klik op Uw rekening aanpassen/een rekening verwijderen opent een schrijfvakje met een uitvalmenu waarin men de te verwijderen rekening selecteert (figuur 25). Een klik op de knop <Verwijderen> wist de rekening. Indien TF echter vaststelt dat de rekening nog 4

24 transacties bevat, zal hij weigeren ze te verwijderen. Men dient dan eerst alle basis- en beurstransacties van die rekening te schrappen. Figuur 25: Langs dit venster verwijdert men een rekening. 12. Basisgegevens Basisgegevens worden ingebracht of gewijzigd vanuit het venster Rekeninginformatie (gelijknamige horizontale tab in de linkerbovenhoek van het scherm) a. Eigenaar (of titularis) Een klik hierop opent het venster Eigenschappen van de eigenaar (figuur 26). Figuur 26: de tabel waar klantgegevens kunnen ingebracht worden. De informatie die hier kan ingebracht worden is vooral interessant voor wie (bankier, broker, ouder ) de portefeuille van iemand anders (klant, kind, vriend ) beheert of opvolgt. Het rapporteringsysteem voorziet echter de mogelijkheid om kolommen in te voegen in verband 5

25 met de klant (kolomkoppen die beginnen met kl. ). Indien men die mogelijkheid wenst te gebruiken moeten de eigenschappen van die klant of eigenaar hier ingevuld worden. b. Munteenheid wijzigen Een klik op Munteenheid wijzigen opent geen nieuw formulier maar activeert, rechtsboven in het venster Rekeninginformatie het schrijfvakje bij Algemeen totaal wordt weergegeven in (Figuur 27) Figuur 27: Langs dit uitvalmenu kiest men een andere munteenheid en slaat men ze op. Een klik op de knop Opslaan zal ALLE rekeningen van de portefeuille omzetten in de nieuwe munt (figuur 28). De referentiemunt blijft echter bewaard in het geheugen van het programma en belangrijke data verschijnen nog in beide munten. Figuur 28: De munt van de portefeuille werd gewijzigd van Euro naar USD. De gegevens in de lokale munt (de referentiemunt voor deze portefeuilles) worden bewaard en weergegeven naast de nieuwe munt. c. Paswoord wijzigen Een klik op Paswoord wijzigen kan twee verschillende vensters oproepen: Indien men nog geen paswoord heeft aangemaakt zal TF een venster presenteren waarin men een paswoord kan inbrengen (figuur 29). Een klik op <Creëren> maakt het paswoord aan. 6

26 Figuur 29: Hiermee creëert men een paswoord Indien men al een paswoord heeft aangemaakt verschijnt een venster met twee schrijfvakjes: het huidige paswoord en het nieuwe. Een klik op de knop <Aanpassen> wijzigt het paswoord (figuur 30). Een klik op de knop <Meer beveiliging> opent een tweede vak in het venster, waarin men verscheidene opties kan aanklikken (figuur 30). Deze opties zijn van belang voor de rekeningelementen die al of niet mogen gezien worden door derden in de eindrapportering Globale opdrachten Figuur 30: Paswoord wijzigen en meer beveiliging invoeren. 7

27 d. Aantal dagen voor intrestberekening Sommige systemen (landen, banken, bedrijven) berekenen de interest van rentedragende beleggingen op 360 dagen, andere op 365 dagen. Deze parameter verandert direct door een klik op de rubriek Aantal dagen voor intrestberekening, en men leest het resultaat naast de rubriek zelf. 8

28 13. Basistransacties Kasverrichtingen die gebonden zijn aan beurstransacties (aan- of verkoop van titels, dividenden, etc.) worden automatisch als zodanig geregistreerd door het programma. Daarnaast kan de gebruiker echter ook autonoom kasverrichtingen uitvoeren (transfer van geld van de ene naar de andere rekening, geldafhaling voor een doel dat niets te zien heeft met beleggen, verse stortingen) Deze verrichtingen worden in TF ingebracht ofwel langs de rubriek Basistransacties/Overschrijvingen onder Rekeninginformatie, ofwel direct langs de horizontale tab Basistransacties. Deze functie geeft toegang tot de volgende deelverrichtingen (figuur 31). Figuur 31: De subrubrieken, opgeroepen door een klik op Overschrijvingen 1

29 a. Overschrijvingen Overschrijvingen zullen uiteraard de meest gebruikte kasverrichting zijn. Een klik op Overschrijvingen opent een venster Overzicht kasverrichtingen van; (figuur 32). Figuur 32: Het venster waarin kasverrichtingen geregisreerd worden; Het invullen van een overschrijvingsformulier in de onderste helft, doet de lijst transacties van die rekening verschijnen in de bovenste helft. Het venster bestaat uit drie delen links een kolom met rubrieken (commando s) bovendeel van het hoofdvenster: het eigenlijke overzicht van de verrichtingen onderdeel van het hoofdvenster: een overschrijvingsformulier Het bovenste deel van het hoofdvenster Naast de titel van het venster Overzicht kasverrichtingen van: vindt men een schrijfvakje met een uitvalmenu waarin men de rekening moet kiezen waarmee men wil werken. Vermits men langs dit venster alleen kasbewegingen registreert, worden de rekeningnamen die hier verschijnen altijd vergezeld van het woord cash. Rechts van dit schrijfvakje ziet men ook de munteenheid waarin de rekening noteert (figuur 33). 2

30 Figuur 33: De lijst kastransacties van de rekening ImmoDexiaToon De verrichtingen worden chronologisch geregistreerd van onder naar boven, Het onderste deel van het hoofdvenster: het Overschrijvingsformulier. Het overschrijvingsformulier verandert volgens de keuze die men maakt in de rubriek Overschrijving bovenaan in de linkerkolom. Men kan immers overschrijven tussen eigen rekeningen van de portefeuille, naar een derde storten, een storting ontvangen van een derde. Overschrijving tussen eigen rekeningen Langs de rubriek tussen eigen rekeningen verschijnen in het overschrijvingsformulier (figuur 34) twee vakken voor rekeningen, en een vak voor een mededeling. Het uitvalmenu bij de rekeningvakjes toont alle rekeningen van de geopende eigen portefeuille. (De rekening waarvan het overzicht getoond wordt in het bovendeel van het hoofdvenster, naast Overzicht kasverrichtingen van: heeft hier geen invloed). Het gestorte bedrag kan omgezet worden naar een andere munt met behulp van de omzettingsfactor (muntpariteit). Wanneer 2 rekeningen in een verschillende munt zijn uitgedrukt, dan wordt de conversie automatisch berekend. Een klik op de knop rechts van de omzettingsfactor verandert de richting van de pariteit (bv van 0,9 naar 1,11 of terug). De knop roept een calculator op. Er kan een mededeling worden ingevoerd die haar plaats vindt in het kasoverzicht. Een klik op de knop <Invoeren> finaliseert de transactie. 3

31 Figuur 34: Een overschrijving van een der effectenrekeningen (verkoop van een titel in $) naar de rekening van het verhuurde onroerend goed. Overschrijving naar een derde Overschrijvingen met dit formulier worden altijd afgenomen van de rekening die men ingesteld heeft in het bovendeel van het venster (instelbaar langs een uitvalmenu). De begunstigde wordt gekozen uit een uitvalmenu in het formulier zelf. Een klik op de knop <Invoeren> finaliseert de transactie (figuur 35). Figuur 35: Een overschrijving naar een derde (de analytische gegevens zijn niet verplicht) Om in het uitvalmenu van het formulier voor te komen, moeten de derden in het programma geregistreerd zijn. Niet geregistreerden kunnen ingevoerd worden langs het venster Beheer van derden, (figuur 37) dat geopend wordt langs het vierkant knopje rechts van het schrijfvak. 4

32 Overschrijving van een derde Met dit formulier kan men een bedrag storten op de rekening waarvan het overzicht getoond wordt in het bovendeel van het venster (instelbaar langs een uitvalmenu). Ook hier moet de betaler geregistreerd zijn in het programma. Men vindt hem langs het uitvalmenu. Niet geregistreerden kunnen ingevoerd worden langs het venster Beheer van derden, (figuur 37) dat geopend wordt langs het vierkante knopje rechts van het schrijfvak. De klasse van de inkomst kan vermeld te worden. Een klik op de knop <Invoeren> finaliseert de transactie. Figuur 36: Een huurder betaalt zijn huishuur aan de rekening van het onroerend goed. Hier werd de Klasse (Categorie en subcategorie) ingevuld, maar geen groep gecreëerd. Invoeren van rekeningen van derden Om rekeningen van derden in het TFsysteem te brengen moet men het formulier gebruiken, aangeboden langs Derden & Categorieën/Beheer van derden (figuur 37). Een klik op de knop <Nieuwe derde> en <Toevoegen> brengt de rekening in kwestie in het uitvalmenu. Met hetzelfde formulier kan men een rekening verwijderen, of de contactpersoon aanpassen of verwijderen, of andere gegevens in het formulier aanpassen. De velden in dit formulier kunnen gewoon overschreven worden, en de wijziging wordt opgeslagen via <Aanpassen>. 5

33 Figuur 37: Met dit formulier neemt men nieuwe rekeningen van derden op in het systeem of wijzigt men hun gegevens. Werken met de classificatie Ook de klasse van de uitgave (of de inkomst) kan aangeduid worden langs een uitvalmenu. biedt immers een ver uitgewerkt analytisch systeem aan (nog in ontwikkeling). Het gebruik van dit systeem heeft het voordeel dat de inkomsten of uitgaven later volgens die categorieën, subcategorieën en groepen zullen kunnen gegroepeerd worden (analytische boekhouding). De klasse is de groepering van categorie en subcategorie van de inkomst of de uitgave. Een Groep is een uitsplitsing van de subcategorie die men zelf kan invoeren. Via de knop, rechts van het vakje Klasse, of via de rubriek Derden en Categorieën/categorieën, krijgt men toegang tot een venster Beheer van categorieën (figuur 38). Hier kan men bijkomende categorieën invoeren, verwijderen of aanpassen. Men kan ook langs Beheer van/categorieën: importeren het standaard bestand van CompuGraphics importeren. 6

34 Figuur 38: Langs dit venster kan men categorieën, subcategorieën en groepen bijcreëren, verwijderen of aanpassen. Een schrijfvakje Groeperen op, rechts boven, maakt het mogelijk de classificatie anders te ordenen. Een ingevoerde transactie wijzigen Een ingevoerde verrichting kan men ook altijd wijzigen of schrappen. Een klik op de verrichting in het overzicht opent het onderste venster (overschrijvingsformulier) (figuur 39). Men overschrijft de foutieve inschrijving en klikt op <Wijzigingen bewaren>. Indien men de verrichting wil schrappen (bv een dubbelboeking) klikt men op <Schrappen>. 7

35 Figuur 39: Een geselecteerde kastransactie wijzigen of schrappen b. Betaalagenda c. Automatische opdrachten d. Domiciliëring e. Beeld Onder deze rubriek vinden wij vijf periodes (figuur 40). Het overzicht in het hoofdvenster zal beperkt worden tot de hier gekozen periode. Figuur 40: langs deze rubrieken kan men de lijsten van de transacties beperken tot de gewenste periodes 8

36 14. Beurstransacties Beurstransacties kunnen worden ingevoerd, langs de tab Rekeninginformatie/Sparen en beleggen/beursorders. Dit opent een andere kolom waarin men klikt op Transacties/Nieuw beursorder invoeren. (figuur 41) Dit commando kan men ook bekomen door rechtstreeks op de horizontale tab Beurstransacties te klikken. Figuur 41: Deze subrubrieken worden geopend door een lik op Beursorders. Het venster Overzicht transacties van: wordt geopend (figuur 42). Het bestaat terug uit een kolom links met de rubrieken vermeld in figuur 41 en het hoofdvenster dat horizontaal gesplitst is in twee. 1

37 Figuur 42: Het hoofdvenster van Beurstransacties : bovenaan het overzicht van de rekening (verschijnt bij invoeren van een transactie), onderaan het formulier om een transactie in te voeren; de kolom met rubrieken links werd niet voorgesteld. a. De beleggingsrekening kiezen Eerst en vooral kiest men de rekening waarin men wil werken. Het schrijfvak rechts van de titel van het venster (figuur 43) biedt een uitvalmenu met de mogelijke keuzes binnen de portefeuille, Figuur 43: Langs dit vakje (uitvalmenu) wordt de rekening gekozen waarin men wil werken. b. Een beursorder inbrengen 2

38 Het onderste venster, Details van investering, (figuur 44) is klaar om een beursorder te ontvangen. Het is standaard ingesteld op Aandeel en Aankoop. Er zijn echter verscheidene andere beursoperaties mogelijk en een klik op het pijltje rechts van deze vakjes biedt twee uitgebreide uitvalmenu s waaruit men andere transacties kan kiezen. Ook is het mogelijk dat men een titel wil invoeren die niet voorkomt in de database van CompuGraphics. Voor al deze verschillende beursoperaties verandert de vorm van het formulier. Hieronder wordt alleen de standaard aankoop (of verkoop) van een aandeel behandeld. Bijlage B behandelt al de specifieke beursoperaties. Bijlage C behandelt de manuele invoer van een titel die niet in de database van CompuGraphics voorkomt. Figuur 44: het formulier om de aankoop van een aandeel in te voeren Algemeen mechanisme In het linkervak geeft men aan in wat men wil investeren (Investeringstype), wat men wil doen (Activiteit) en brengt men de titel met zijn karakteristieken in. In het rechtervak brengt men de kwantitatieve gegevens in: welke rekening wordt gedebiteerd (gecrediteerd voor een verkoop), datum, koers, aantal, geldende wisselkoers en kosten. Een druk op de knop (= bereken) maakt automatisch het totaal en een druk op de knop <Invoeren> registreert de aankoop. De kosten moeten echter eerst analytisch ingebracht en berekend worden in een achterliggend luik dat zichtbaar wordt door een klik op de knop Commissie. (= detail), rechts van het vakje 3

39 Keuze van de titel In alle verschillende types beursoperaties moet men de naam van de titel inbrengen in het vakje. Een klik op de verrekijker opent een functie uit het TransStock programma: de TransStock bedrijvenzoeker. Men brengt de naam van het bedrijf (of een andere titel: zie de procedure in de handleiding van TransStock) in het rechterschrijfvakje in, klikt op de verrekijker rechts ervan en de naam van de titel verschijnt op zwarte achtergrond (figuur 45). Figuur 45: de bedrijvenzoeker. Een dubbelklik op de zwarte selectie brengt de titel met zijn kenmerken, in het TF formulier. Een dubbelklik op die naam brengt de titel, met zijn kenmerken, in het TF venster Details van Investering (figuur 44). Men kan een mededeling bijvoegen indien gewenst. Wanneer de titel niet gevonden wordt in de databank van TS kan men zelf manueel een titel invoeren langs de icoon, naast de verrekijker (zie Bijlage C). Het pijltje rechts van het schrijfvakje opent een uitvalmenu met alle titels die reeds in het programma verwerkt zijn. Daarna kan de rest ingevuld worden De rechterhelft van het formulier Eerst en vooral vult men de rekening in die moet gedebiteerd of gecrediteerd worden (er verschijnen alleen geldrekeningen in dit uitvalmenu), daaronder de datum van de transactie. Een klik op het blokje met de drie puntjes, rechts van het schrijfvakje prijs vult automatisch ter controle de slotkoers van de dag van de transactie in. Vermits de transactie echter in de loop van de dag zal plaats gehad hebben, brengt men beter manueel de prijs in, die voorkomt op het borderel van de broker. Daaronder het aantal titels, eventuele buitenlandse kosten en de wisselkoers. Met het blokje, rechts van de wisselkoers, krijgt men de wisselkoers van de aankoopdatum en met het blokje, links ervan, verandert men de koers van de ene richting in de andere (bij voorbeeld EUR/USD of USD/EUR). Een tooltip geeft de munt conversie. Hier ook zal men 4

40 echter beter de gegevens van het borderel van de broker raadplegen. Voor aankopen in de munt van de rekening is de wisselkoers uiteraard 1. De commissiekosten kunnen ingevuld worden op een annex venstertje dat verschijnt wanneer men op het blokje drukt (figuur 44). Wanneer de commissiekosten ingevuld zijn kan men op de knop drukken, het totaal wordt gemaakt en men kan de transactie registreren met de knop <Invoeren>. Het achterliggende venster: detail onkosten Dit aanvankelijk onzichtbare venster wordt zichtbaar door een klik op de knop in de rechterhelft van het hoofdformulier. In het gedeelte Overzicht onkosten (figuur 46) kan men, voor verschillende onkostentypes, vaste gegevens invoeren door een categorie aan te vinken en een percentage in te vullen (bij voorbeeld Beurstax: 0.17% ). Dit pakket gegevens kan men onder Onkostenprofiel opslaan en bewaren onder een naam (bv van de broker die dat profiel toepast). Figuur 46: De detailonkosten met eventueel, de naam van een vast onkostenprofiel Aan de rechterkant van het venster ziet men een vierde, onbenoemde, vakje. Daarin kan men ofwel een vast bedrag invullen, ofwel kan men tewerk gaan langs een percentage, zoals de vorige drie. Deze inschrijving kan positief of negatief zijn. Men kan het bij voorbeeld gebruiken voor restorno s die sommige banken geven voor transacties langs phonebanking of langs het Internet. Het vakje, onder makelaarsloon, bevat een uitvalmenu met twee posten. Overige is niets anders dan een algemene naam voor de inschrijving die men gemaakt heeft in het vierde vakje (bv: restorno s voor beursorders langs het Internet) Interne kosten is bestemd voor kosten, eigen aan de financiële instelling of broker. Ze heeft geen belang voor de particuliere gebruiker. het ingevulde bedrag zal verschijnen bij Makelaarsloon in Globale opdrachten Een klik op de knop Met de knop detail van de onkosten. berekent het totaal van de transactie (hoofdtransactie en commissie). schakelt men heen en weer tussen het hoofdvenster van de aankoop en het 5

41 c. Het eigenlijke Overzicht van de transacties Wanneer een beursorder wordt ingevoerd (druk op de knop <Invoeren>), verschijnt de transactie in het bovendeel van het venster Overzicht transacties van: (figuur 44). Iedere transactie heeft haar eigen lijn, chronologisch van onder naar boven. Er wordt in dit overzicht geen rekeningsaldo gemaakt. d. Een ingevoerde beursorder wijzigen Wanneer men een fout heeft gemaakt in het invoeren van een beursorder kan men deze rechtzetten. Men klikt op de transactie in kwestie en het onderste deelvenster Details van de investering verschijnt nu met een lichtjes gewijzigd beeld. De knoppen in het rechtergedeelte zeggen nu <Wijzigingen bewaren> en <Schrappen>, in plaats van <Invoeren> en <Annuleren> e. Kastoestand raadplegen Een beurstransactie brengt uiteraard een verandering mee in de toestand van een van de kasrekeningen. Daarom is het nodig dat men vanuit het venster Overzicht van de transacties, kan overgaan naar het venster Overzicht kasverrichtingen van. Dit gebeurt door een klik op Transacties Kas, onder de rubriek Overzicht, in de linker bovenhoek van het scherm. 6

42 15. De stand van rekeningen en portefeuille Het globale overzicht van kasrekeningen en portefeuille staat in het venster Sparen en beleggen. Dit venster wordt geopend langs de horizontale tab Sparen en beleggen ofwel langs de horizontale tab Rekeninginformatie en de rubriek Sparen en beleggen/overzicht. a. Het venster Sparen en beleggen Figuur 47: Het venster Sparen en beleggen bestaat uit drie delen. Het onderste deelvenster is hier ingesteld op Beleggingsinfo over Ackermans : het toont de aankoop en de incassering van een dividend. Het venster bestaat weer uit drie delen: een kolom links en twee deelvensters in het hoofdvenster. Het bovenste deelvenster geeft informatie over de inhoud van elk van de rekeningen van de portefeuille. Het toont ook de totale waarde van de effectenrekeningen en het totaal aan liquiditeiten. Voor clubportefeuilles geeft het ook de waarde in punten en de waarde In en Out. De linkerkolom bevat de rubrieken en subrubrieken zoals in figuur 48. 1

43 Figuur 48: De rubrieken en subrubrieken van de lenkerkolom. Het onderste deelvenster illustreert de inhoud van het bovenste op verschillende manieren, bevolen door de drie rubrieken onder Algemene weergave in de linkerbovenhoek: portefeuille, portefeuille incl. detail, grafiek. Portefeuille Hiermee wordt de ganse schermhoogte gebruikt voor de affichage van de verschillende samenstellende delen van de portefeuille. Het onderste deelvenster wordt niet getoond Portefeuille inch detail: Hiermee opent men, onderaan het scherm, een vak Beleggingsinformatie over aandeel xxx, (figuur 47) waarin detail verschijnt over het aandeel dat men in het bovenste deel van het scherm aanklikt. Er verschijnt slechts detail over één aandeel: het aanklikken van een aandeel overschrijft het detail van het vorige Grafiek Hiermee wordt de ganse schermhoogte gebruikt voor de grafiek. De grafiek groepeert de transacties in 4 groepen: cash, obligaties, aandelen, andere (= opties en futures). Dit geeft 2

44 een mooi grafisch beeld maar de band met de cijfergegevens van de portefeuille is niet zichtbaar. Figuur 49: een voorbeeld van een grafiek In de linkerkolom vindt men nog andere rubrieken, waarvan portefeuille bijwerken de belangrijkste is. b. Portefeuille bijwerken Wanneer men zijn portefeuille wil raadplegen is het nodig na te zien of zij wel bijgewerkt is met de jongste transacties en slotkoersen. Een klik op de rubriek Data/portefeuille bijwerken opent een venster Sparen en beleggen/bijwerken vanaf/tot: Figuur 50: de functie Bijwerken op datum van 3 november met de koersen van 2 november 3

45 Bovenaan ziet men twee datums die men naar eigen wens kan invullen. Standaard echter zal de eerste de laatst bijgewerkte datum +1 dag weergeven en de tweede (de datum tot ) de datum van vandaag 1 dag. De eerste datum wordt door TF automatisch aangepast aan de datum van de verrichting(en) die wordt (worden) ingevoerd. Daarna zet een druk op de knop <Start> het mechanisme in gang. De twee andere knoppen dienen om de verrichting te stoppen <Stop> of te annuleren <Cancel>. Wanneer de herberekening gedaan is keert het scherm automatisch terug naar de weergave met de rubrieken links. In het scherm Rekeninginformatie komt er ook een kolom Laatst Bijgewerkt voor (figuur 51). Indien de portefeuille niet bijgewerkt is verschijnt de informatie in die kolom in het rood. Een dubbelklik op de rode inschrijving brengt de gebruiker op het scherm Sparen en beleggen/bijwerken. Figuur 51: deze portefeuille is nog niet bijgewerkt. Een klik op het rode update zal het venster oproepen langswaar dit kan gebeuren Het bijwerken van de portefeuille na elke transactie is van het allergrootste belang. Niet bijgewerkte portefeuilles geven onjuiste resultaten. c. Informatie over de portefeuille Eens bijgewerkt biedt het bovenste venster bovenaan drie opties (figuur 52). Figuur 52: In de bovenbalk van dit venster bepaalt men het uitzicht van het rapport. Datum In het midden ziet men een datum. Standaard is dat de datum van de koersgegevens die laatst in het systeem werden bijgewerkt. De keuze van een andere datum geeft alle waarden van de portefeuille op die datum. Links en rechts beschikt men over twee verschillende uitvalmenu s die de inhoud en de vorm van het overzicht (of rapport) bepalen: 4

46 langs de eerste links bovenaan, onder de rubriek Beeld, stelt men de inhoud van de portefeuille in: welke gegevens zullen er verschijnen; langs de tweede, bovenaan rechts, onder de rubriek Groeperen op regelt men de manier waarop de titels op het scherm gegroepeerd worden. Groeperen op Langs het uitvalmenu van Groeperen op kan men, voor elk van de vier Beelden nog eens vier verschillende voorstellingen van de portefeuille oproepen: - Effectenrekening: geeft alle titels van de portefeuille - Munteenheid: groepeert de titels per munt - Investeringstype: groepeert de titels per type, aandeel, obligatie, warrant - Positie: toont iedere titel geïsoleerd Beeld In alle gevallen brengt TF de lijst van alle titels van de portefeuille op het scherm Langs het venster Kiezen van kolommen kiest de gebruiker de gegevens die hij in een bepaald rapport wil tonen. Wanneer een kolom voor een titel niet relevant is, zal TF 0 noteren in deze kolom Aan dat rapport geeft hij dan een eigen naam Voorbeeld Een gebruiker wil zijn obligaties volgen. Hij geeft aan het beeld de naam Obligaties en kiest de kolommen die relevant zijn voor obligaties: nominale waarde, vervaldatum, interestvoest, prijs op de vervaldag etc. Voor de obligaties in zijn portefeuille zullen deze kolommen ingevuld worden met relevante gegevens; voor aandelen, opties, warrants etc. zullen in die kolommen geen waarden ingevuld worden. De instrumenten om dit uit te voeren vindt men in de rubriek Rapportweergave d. Rapportweergave Met de posten uit deze rubriek kan men kolommen van een rapport wijzigen of verwijderen, of een of meer eigen modellen van rapport creëren. Een klik op Kolommen toevoegen/verwijderen roept het venster Kiezen van kolommen op (figuur 53) waarin een zeer groot aantal karakteristieken vermeld zijn die men in een rapport kan opnemen. 5

TRANSSTOCK versie 2.07. Handleiding TITEL 1: HANDLEIDING... 1 I. INLEIDING... 1

TRANSSTOCK versie 2.07. Handleiding TITEL 1: HANDLEIDING... 1 I. INLEIDING... 1 TRANSSTOCK versie 2.07 Handleiding INHOUDSOPGAVE TITEL 1: HANDLEIDING... 1 I. INLEIDING... 1 1. Principes... 1 2. Realisatie... 2 3. Structuur en presentatie van de handleiding... 3 4. Afkortingen en conventies

Nadere informatie

HANDLEIDING ONLINE BANKING DEUTSCHE BANK OKTOBER 2008 NOVEMBER 2009

HANDLEIDING ONLINE BANKING DEUTSCHE BANK OKTOBER 2008 NOVEMBER 2009 HANDLEIDING ONLINE BANKING DEUTSCHE BANK OKTOBER 2008 NOVEMBER 2009 INHOUDSOPGAVE 1 WEGWIJS IN ONLINE BANKING...1 1.1 HELP...1 1.2 INLOGGEN...2 1.2.1 Startpagina...2 1.2.2 Paswoord...3 1.2.3 Code Card...4

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98 EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING Equisis v2 - août 98-1 - MANUEL DE REFERENCE INHOUDSOPGAVE 1. WAARSCHUWING... 6 2. INSTALLATIE...7 3. OPSTARTEN...8 A. INSTELLING VAN HET BOEKJAAR...10

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Account Pro Handleiding

Account Pro Handleiding Account Pro Handleiding Help file and manual were designed with Help & Manual, the first WYSIWYG Windows help authoring tool. Get your own copy of Help&Manual at http://www.helpandmanual.com I Account

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Handleiding handelsplatform

Handleiding handelsplatform Lees mij zorgvuldig door! Handleiding handelsplatform Today s Brokers Trader WorkStation (TWS) 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Rekening informatie 4 1.1 Cash of Margin? 4 1.2 Multivalutarekening 4 1.3 Confirmatie/token

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 1 Inleiding... 4 2 Aan de slag met TradeBox... 5 2.1 Zo neemt u een abonnement op TradeBox... 5 2.2 Inloggen... 6 2.3 Wijzigen van uw abonnement... 6 3 De schermen van TradeBox...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Versie 01/10/2013. Basishandleiding

Versie 01/10/2013. Basishandleiding Versie 01/10/2013 De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. Telkens er een wijziging is, wordt u hiervan verwittigd via een bericht op onze website. De meest recente versie van de handleiding

Nadere informatie

MICROSOFT OUTLOOK 2000 EEN INLEIDING

MICROSOFT OUTLOOK 2000 EEN INLEIDING MICROSOFT OUTLOOK 2000 EEN INLEIDING MTSO-INFO 11 DIMITRI MORTELMANS 1999 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

Gebruikers handleiding

Gebruikers handleiding Ant EAB Het meestgebruikte EAB-programma Gebruikers handleiding versie 8.35 1 mei 2015 Ant-EAB - Elektronische aanvoerbrief - Elektronisch dagafschrift - Transactie overzichten Copyright 1999-2015 AntEater

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding 11/05/01 B50/v2.31/F/PH004.02 «Praktische handleiding» Analytische boekhouding Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding Inhoudsopgave Fiscale boekhouding 1. Algemeenheden 2 1.1. Boekjaren... 2 1.2. Dagboeken... 4 1.3. Algemene rekeningen... 5 1.4. Rappelbrieven... 6 1.5. Klanten en leveranciers... 7 1.6. Algemene instellingen...

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

1. Inleiding 2 2. Basisbeginselen 3. 2.1 Inloggen 3 2.2 Bureaublad 3 2.3 Menubalk 4 2.4 Terugkerende functies 4

1. Inleiding 2 2. Basisbeginselen 3. 2.1 Inloggen 3 2.2 Bureaublad 3 2.3 Menubalk 4 2.4 Terugkerende functies 4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Basisbeginselen 3 2.1 Inloggen 3 2.2 Bureaublad 3 2.3 Menubalk 4 2.4 Terugkerende functies 4 3. Aan de slag met Troublefree Retail 5 3.1 Relaties 6 3.2 Artikelbeheer 9 3.3

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie