De Giro komt naar Middelburg!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Giro komt naar Middelburg!"

Transcriptie

1 De Giro komt naar Middelburg! onderzoek naar de verwachte beleving van de Ronde van Italië onder de bevolking van Middelburg Bouwe Postma Afstudeerscriptie Masteropleiding Sportmanagement Sport Management Institute, Groningen

2 Voor Theo Koomen Het auteursrecht van deze thesis berust bij B. Postma Citeren? Geen probleem, maar wel graag met bronvermelding. 2

3 De Giro komt naar Middelburg! : onderzoek naar de verwachte beleving van de Ronde van Italië onder de bevolking van Middelburg Bouwe Postma, juni 2010 Afstudeerscriptie Masteropleiding Sportmanagement Sport Management Institute, Groningen Op de voorkant: deze thesis gaat in op de eigenschappen van grote sportevenementen. Elk plaatje symboliseert een eigenschap. Vijftien producteigenschappen worden onder de loep genomen. Dit zijn: gastheerschap, communicatie, sfeer, zicht, overlast, bereikbaarheid, competitiebelang, veiligheid, horeca aantal, side events, duurzaamheid, geloof en zondagsrust, sport en gezondheid, geluksfactor en sociale cohesie. Deze kleurrijke illustratie verschijnt op elke oneven pagina. Dit is het model van de Japanner Kano. Daarin spelen de kleuren rood (exciter), blauw (performer) en groen (a must be) een belangrijke rol. Deze kleuren worden als grafisch element gebruikt voor koppen, tabellen en paginanummering en verwijzen zo naar het model van Kano. De kleur geel (zie pagina 30) wordt in het model gebruikt voor de verschuiving die onherroepelijk het lot is van elke exciter, namelijk van exciter naar must be eigenschap. En op de even pagina s rijdt deze wat gebogen fietser. Zie er in wat je wilt! Tot slot lichten er bij elk hoofdstuk (in het geel) opmerkelijke kengetallen op. Informerend en illustratief. 3

4 VOORWOORD De meeste wielerrondes duren zo n drie weken. Pas na de laatste dag staat vast wie de winnaar is. Voordat het zover is, is het heerlijk speculeren. Joop Zoetemelk, één van de twee Nederlandse Tour winnaars ooit, zei bij minutenverlies, maar ook bij meeval: De Tour is nog lang. Joop liet zich niet gek maken en trok zijn eigen plan. De afgelopen twee jaar masteropleiding Sportmanagement waren een tour de force in de betekenis van krachttoer, prestatie, wapenfeit en huzarenstukje. Soms vroeg ik mij wel eens af: haal ik mijn Parijs? Achteraf kan ik stellen dat het een kwestie was van lange adem. Het juiste verzet kiezen, niet te vroeg pieken, af en toe een demarrage. Meegaan in een ontsnapping. Kopman en knecht tegelijk willen zijn. Sprinten of de ander de zege laten. Bij bandenpech je niet laten ontmoedigen. Mooi weer is een uitdaging om binnen te kunnen zitten De heilige eindstreep in Verona (Giro 2010) is bereikt. Ik ging ook over de finish van de Champs Elysees. Met een rechtgetrokken tenue, zodat de namen van mijn sponsoren voor het oog van de camera even heel goed zichtbaar waren: mijn vrouw en kinderen. Terecht, want zonder sponsoren is de kans op succes gering bij een dergelijk studietraject. Connie, Aukje en Nine: grazie mille! Af en toe bekroop mij het gevoel dat ik die man was die op zondagmiddag slechts nog het vlees kwam snijden. Enfin, dit hoort nu tot het verleden. Ik heb wél veel goed te maken de komende maanden Ik ben dankbaar dat ik deze studie heb mogen volgen. Ik voel mij in betere geestelijke conditie dan ooit. De vele invalshoeken van sportmanagement zijn inspirerend en leerzaam geweest. Mijn tenue bood ook plaats aan diverse subsponsoren. Mijn dank gaat uit naar allen die mij op de ene of andere wijze hebben geholpen. Zonder mecaniciens en soigneurs gaat het niet. Dat zijn in het bijzonder alle SMi ers in Groningen: Antje, Philip, Jolinda en Jurya. De vele SMi docenten uit binnen en buitenland. En Ron en Adri. Collega Kees Bal van de Hogeschool Zeeland die statistisch mee heeft gedacht. De studenten van de Hogeschool Zeeland. En ook mijn medestudenten met wie ik, behalve op Papendal en in Groningen, in China en Tampa heb mogen sparren. Tot slot dank ik vooral alle respondenten van de vragenlijst, en in het bijzonder de inwoners van Middelburg. Ik zie je graag terug in 2028 of misschien morgen al, bij een ander groots sportevenement! Bouwe Postma Middelburg, juni

5 SAMENVATTING Er is onderzoek gedaan onder de host community (inwoners van de gemeente Middelburg) van een groot sportevenement (de Giro) om na te gaan welke effecten (eigenschappen van een sportevenement) te duiden zijn als satisfier of dissatisfier. De sportorganisator (gemeente Middelburg) heeft hiermee inzicht kunnen verkrijgen hoe de host community staat tegenover de eigenschappen van dit sportevenement en in hoeverre het beleid van de sportorganisator hierop kan worden aangepast. Het gaat hierbij niet om de beleving tijdens het sportevenement of de waardering achteraf, maar om de verwachtingen in de vorm van satisfiers en dissatisfiers die vooraf bestaan. Onderzoeksvraag: in hoeverre creëren lokale overheden met een groot sportevenement vooraf waarde voor de host community? De thesis bestaat uit twee fasen: Fase I beschrijft vanuit diverse invalshoeken de context van sportevenementen, uitmondend in het vaststellen van eigenschappen van de Giro etappe in Middelburg. Fase II beschrijft de creatie en toepassing van het meetinstrument voor het vaststellen van de satisfactie en dissatisfactie van de Giro etappe in Middelburg. Fase I: analysefase Hoofdstuk 2: bevat het theoretisch kader. Achtereenvolgens worden de begrippen lokale overheid, sport evenement en waardecreatie toegelicht, en wordt vastgesteld hoe vooraf waardecreatie kan worden bepaald bij een host community. Ook staan in dit hoofdstuk de resultaten van onderzoek naar de media aandacht van de Giroetappe van 10 mei 2010 in het Zeeuwse dagblad PZC, uitgevoerd door studenten Hogeschool Zeeland. Via een vragenlijst is bij drie projectleiders van twee sportevenementen en een groep studenten van de Hogeschool Zeeland onderzocht welke wensen en problemen bestaan rond een groot sportevenement Fase II: creatie en toepassing van het meetinstrument hoofdstuk 3: de uitkomsten van het onderzoek naar de Giro onder de host community Middelburg. hoofdstuk 4: de conclusie. Conclusie Het antwoord op de onderzoeksvraag van deze thesis in hoeverre creëren lokale overheden met een groot sportevenement vooraf waarde voor de host community luidt: In zoverre ja: dat de komst van de Giro d Italia vooraf bij een groot deel van de bevolking van Middelburg tot waardecreatie heeft geleid. Bovenaan staat voor de inwoners sfeer (sport = biertje, eten; gezellligheid met side events, enz), passend in het huidige tijdsbeeld van de beleveniseconomie (zie ook hoofdstuk en 2.2.3). In zoverre nee: dat de waardecreatie voor de host community afneemt wanneer er steeds meer sportevenementen georganiseerd worden met dezelfde beleveniseigenschap. 5

6 Een feest met al zijn organisatorische kosten rond een sportevenement is voor de bezoeker straks vanzelfsprekend, hoort erbij, maar is niet meer onderscheidend. Maar een sportevenement zonder bijbehorend feestgedruis levert vervolgens wél een teleurgestelde bezoeker op. De groeiende aandacht voor (o.a.) duurzaamheid, zingeving en authenticiteit creëren de nieuwe eigenschappen van een groot sportevenement. Zij vullen aan of verdringen (straks) zelfs de huidige meer op feest belevingsvermaak gerichte eigenschappen. Het NOC*NSF staat met deze te verwachten verschuiving van waardecreatie in belevenis (van exciter naar dissatisfier) voor een paradoxale uitdaging. De komende jaren samen met lokale overheden meer sportevenementen realiseren zodat duidelijk wordt aan al wie dat wil horen en zien dat Nederland er klaar voor is. Maar: gesteld dat deze ambitie waargemaakt wordt, dan betekent dat met de huidige belevenisinbreng tegelijk een uitholling van de waardecreatie van het grote sportevenement zelf. En dat zorgt er vervolgens voor dat de OP ambitie op de tocht komt te staan. Aanbevelingen 1. Benoem als NOC*NSF de paradoxale uitdaging. 2. Ontwikkel als NOC*NSF met overheden een visie op de toekomst van het grote sportevenement. 3. Richt je met het grote sportevenement op de eigen inwoners. 4. Doe vooraf structureel onderzoek naar grote sportevenementen. De uitkomsten leveren waardevolle informatie op voor de sportorganisator. 6

7 INHOUDSOPGAVE Toelichting voorkant 3 Voorwoord 4 Samenvatting 5 1. Inleiding Aanleiding Doel Onderzoeksvraag Deelvragen Conceptueel model Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie Leeswijzer Theoretisch kader Lokale overheid Groot sportevenement Waardecreatie Host community Hoe en wat vraag Conclusie Resultaten Methodiek Analyse antwoorden Conclusie Conclusie en aanbevelingen Conclusie Aanbevelingen En dan dit nog 46 Bijlagen Bronnenoverzicht Vragenlijst Onderzoek media analyse eigenschappen Onderzoek met model Sauerwein Response analyse surveymonkey: de respondenten die de vragenlijst 75 hebben ingevuld, voor zover woonachtig in Middelburg 6. Media aandacht voor onderzoek Eigen website sportbeterbekeken.nl Stakeholders analyse Bevolkingsopbouw gemeente Middelburg Analysetechniek Baseball VS 100 7

8 8

9 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Sportevenementen zijn populair. NOC*NSF, de landelijke overheid, lokale overheden, de sportfan: allemaal omarmen ze sportevenementen. Het NOC*NSF heeft haar ambitie onomwonden in het OP 2028 geformuleerd. 'We' moeten laten zien dat Nederland in staat is de Olympische Spelen 2028 te organiseren. Eén van de pijlers daaronder is de ambitie meer grote, omvangrijke, aansprekende sportevenementen naar Nederland te halen (OP 2028, NOC*NSF). Om de maatschappelijke waarde van sportevenementen te vergroten stelt staatssecretaris Bussemaker bijvoorbeeld in 2010 en ,5 miljoen euro beschikbaar. Zij kondigde dit aan op de overheidsreceptie tijdens de Olympische Winterspelen in Vancouver. Ook lokale overheden omarmen sportevenementen. Zij spelen als sportorganisator een belangrijke rol bij sportevenementen. In 2009 en 2010 hebben de provincie Drenthe, provincie Zeeland, gemeente Rotterdam, gemeente Amsterdam en gemeente Middelburg de Ronde van Spanje, de Ronde Italië en de Ronde van Frankrijk naar Nederland gehaald. Op 10 mei 2010 zou het zover zijn in Middelburg. Dan finishte een etappe van de Italiaanse wielerronde de Giro in het centrum van Middelburg. Opgeluisterd met tal van side events zou het een feest worden voor toerist en inwoner, zo luidde de belofte van gemeente Middelburg. Het doel bij het organiseren van een sportevenement ligt meestal in het creëren van een gunstige beeldvorming bij externe bezoekers van een stad of streek. Het sportevenement is dan vooral een citymarketing tool. Of sportevenementen vormen voor overheden een dankbaar vehikel voor tal van wicked problems (Van Bottenburg, 2009) als gezondheid en het bevorderen van sociale cohesie. Inmiddels wordt door diverse onderzoekers aandacht besteed aan de economische effecten van een sportevenement. Hoewel het economisch nut moeilijk blijft om aan te tonen, lijken de economische opbrengsten van sportevenementen lokale overheden de legitimiteit te verschaffen publieke gelden hieraan te besteden. Wat levert de inspanning nu concreet op in euro's? Daar gaat deze thesis niet over. Waarom ligt die focus niet veel meer op de feelgood factor of neutraler geformuleerd en daarmee wellicht acceptabeler en minder beladen klanttevredenheid (citizen satisfaction) van de eigen bevolking? In de onderzoeken naar de effecten van een sportevenement wordt slechts zijdelings aandacht besteed aan de verwachte beleving van de eigen inwoners. Deze invalshoek is wel onderwerp van deze thesis. Het ontbreken van een meetinstrument voor het vaststellen van de verwachte beleving van de eigen bevolking heeft mij ertoe gebracht na te gaan hoe hierin kan worden voorzien. Het in kaart brengen van 'customer satisfaction' bij sportevenementen is volgens Westerbeek cruciaal voor evenementenmarketing (Westerbeek, 2005). Ook de ambitie van NOC*NSF meer sportevenementen naar Nederland halen i.v.m. de Olympische ambitie van 2028 spreekt mij aan. Evenals het enthousiasme van de lokale overheden dat mij prettig heeft geïnfecteerd. 9

10 En niet vergeten zoals het Zeeuwse dagblad de PZC van 8 april 2010 het verwoordde, in een interview met mij over de komst van de Giro in Middelburg: Postma heeft het over een unieke kans: het gaat over zijn liefhebberij fietsen, het gebeurt in zijn woonplaats en hij wil er mee afstuderen (bijlage 6 ). Als inwoner van Middelburg heb ik aan den lijve ervaren wat de Giro met mij doet. En als student MBA executive sportmanagement aan het SMi in Groningen mag ik onderzoeken welke waarde de inwoners verwachten dat gecreëerd wordt. 1.2 Doel In deze thesis wil ik onderzoeken wat de verwachte waarde van de Giro als sportevenement is voor de inwoners van Middelburg. Met de uitkomsten wil ik inzicht verschaffen aan NOC*NSF, landelijke overheid en lokale overheden welke eigenschappen van het sportevenement de Giro de waardecreatie voor inwoners van een sportevenement bepalen, ervan uitgaande dat inzicht vooraf in de waardecreatie van dit specifieke sportevenement een belangrijke succesfactor kan zijn voor het welslagen van toekomstige topsportevenementen in Nederland. 1.3 Onderzoeksvraag In hoeverre creëren lokale overheden met een groot sportevenement vooraf waarde voor de host community? Er wordt onderzoek gedaan onder de host community (inwoners van de gemeente Middelburg) van een groot sportevenement (de Giro) om na te gaan welke effecten (eigenschappen van een sportevenement) te duiden zijn als satisfier of dissatisfier. De sportorganisator (gemeente Middelburg) verkrijgt hiermee inzicht in welke partijen binnen de host community positief dan wel negatief staan tegenover de eigenschappen van dit sportevenement. Het gaat hierbij niet om de beleving tijdens het sportevenement of de waardering achteraf, maar om de verwachtingen in de vorm van satisfiers en dissatisfiers die vooraf bestaan. 1.4 Deelvragen Hoofdstuk 2: Wat is de betekenis en onderlinge relatie van het begrippenstelsel uit de probleemstelling? Wat is het kader waar binnen het onderzoek plaatsvindt? Welke rol heeft het Zeeuwse dagblad de PZC gespeeld bij de Giro? Hoe kan het model van Sauwerwein ingezet worden voor het bepalen van producteigenschappen? Hoofdstuk 3: Wat zijn de resultaten van het opinieonderzoek onder de host community? Hoofdstuk 4: Wat zijn de conclusies n.a.v. de hoofdvraag? 10

11 1.5 Conceptueel model Analyse eigenschappen van een groot sportevenement X Creatie waardecreatie van een groot sportevenement Y Figuur 1: conceptueel model De in de probleemstelling en onderzoeksvragen genoemde begrippen lokale overheden, groot sportevenement en host community (onafhankelijke variabelen) en waardecreatie (afhankelijke variabele) staan in relatie met elkaar. In het conceptueel model (figuur 1) staat deze relatie weergegeven. Lokale overheden, groot sportevenement en host community (X) zijn de onafhankelijke variabelen. De veronderstelling is dat er een verband bestaat tussen de eigenschappen van een groot sportevenement, georgansieerd door een lokale overheid en de waardecreatie ervan (Y) voor een host community. De waardecreatie is (Y) afhankelijk van de mate waarin de host community de eigenschappen van een sportevenement beschouwt als satisfier, dissatisfier dan wel indifferent. De relatie tussen X en Y wordt door middel van empirisch onderzoek achterhaald. 1.6 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie Constructie van een instrument waarmee waardecreatie van sportevenementen kan worden vastgesteld. In wetenschappelijke literatuur wordt behoefte aan meer onderzoek voor needs of the host community gesignaleerd. De koppeling waardecreatie, satisfiers/dissatisfiers, host community en het model van Kano is uniek. Meer inzicht in satisfiers en dissatifiers van een sportevenement kan bijdragen aan het formuleren van succesfactoren van de OP 2028 ambitie van NOC*NSF. 1.7 Leeswijzer In dit hoofdstuk (hoofdstuk 1) wordt de aanleiding van het onderzoek uitgelegd. Vervolgens zijn de centrale onderzoeksvraag en de doelstelling geformuleerd. Hoofdstuk 2 beschrijft het theoretisch kader. In dit hoofdstuk wordt getracht inzichtelijk te krijgen waar een sportevenement anno 2010 vanuit het perspectief van de eigen bevolking uit bestaat. Achtereenvolgens worden de begrippen lokale overheid, sportevenement en waardecreatie toegelicht, en wordt vastgesteld hoe waardecreatie kan worden vastgesteld bij een host community. Verder wordt de media aandacht van de Giro in het Zeeuwse dagblad PZC besproken, onderzocht door studenten Hogeschool Zeeland. Ook worden resultaten gebruikt van gesprekken met drie projectleiders van twee sportevenementen en een groep studenten van de Hogeschool Zeeland met wie is onderzocht wat de wensen, en wat vooral wat de te verwachten problemen rond een sportevenement zijn. Vervolgens staan in hoofdstuk 3 de uitkomsten van het onderzoek naar de Giro onder de host community. Hoofdstuk 4 ten slotte bevat de conclusie. De samenvattng van deze thesis staat voor de inhoudsopgave. 11

12 12

13 2. THEORETISCH KADER In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader geschetst waarbinnen de vraagstelling wordt beantwoord. Uitgangspunt daarvoor is de vraagstelling (In hoeverre creëren lokale overheden met een groot sportevenement vooraf waarde voor de host community?) die in vijf onderdelen wordt beschreven, afgesloten door een conclusie. Dat zijn: 2.1 lokale overheid: wat is de rol van de overheid in relatie tot sportevenementen? 2.2 groot sportevenement: wat is een groot sportevenement? 2.3 waardecreatie: wat wordt verstaan onder waardecreatie in relatie tot sportevenementen en een host community? 2.4 host community: wie maakt onderdeel uit van de host community? 2.5 hoe en wat vraag: welke producteigenschappen worden gerekend tot de bundle of benefits van de Giro etappe naar Middelburg? En hoe kun je vaststellen in welke mate daarmee vooraf waardecreatie plaats vindt bij de host community Middelburg? 2.6 conclusie 2.1. Lokale overheid Publiek of privaat De gemeenten in Nederland zijn van oudsher de overheidspartijen met het grootste sportbudget. Ze zetten sportevenementen graag in als versterker van het imago. Maar al te vaak wordt door de politiek verantwoordelijken daarbij gewezen op de aanzienlijke economische voordelen die een sportevenement met zich mee brengt. Yet there is ample evidence in the sport economics literature showing that this is not the case. Research has shown that there are neither significant increases in tourism, nor in full time employment, nor regional economical growth arising from hosting events. And yet the public does not appear to penalize politicians through the ballot box for their erroneous claims: indeed most politicians calculate hosting events can only enhance their political standing (Szymanski, 1996). Hoort het organiseren van een sportevenement tot de taken en verantwoordelijkheden van een overheid qua dienstverlening? Voor het antwoord is het relevant onderscheid te maken in publieke en private goederen. Tussen private goederen en publieke goederen bestaan twee essentiële verschillen. Publieke goederen zijn goederen waarvan je mensen niet kunt buitensluiten en waarbij de consumptie door de een niet ten koste gaat van de consumptie door de ander. Er zijn maar weinig 100% publieke goederen. Zelfs infrastructuur is niet een volledig publiek goed, want er zijn tolpoortjes zoals bij snelwegen mogelijk. Private goederen worden gedefinieerd als goederen die uitsluitbaar en rivaliserend zijn (Hospers, 2009). Private goederen zijn tegengesteld aan publieke goederen. Uitsluitbaar betekent: iemand heeft een goed gekocht en beslist zelf wie gebruik maakt van het goed. Rivaliserend betekent: als het goed gebruikt is. kan het niet nogmaals of tegelijkertijd geconsumeerd worden door anderen. Behalve het onderscheid tussen publiek en privaat, is er een ander relevant begrip dat uitleg behoeft. Externalities zijn de niet in de marktprijzen tot uiting komende positieve of negatieve invloeden van de productie of consumptie van goederen en diensten op de welvaart van anderen die niet in de ruil zijn betrokken. (Hazeu, 2000). Bij een sportevenement als de Giro zijn er negatieve externalities te verwachten als geluidsoverlast en parkeerongemak. Is er ook sprake van een positieve externality? Jazeker, de inwoners krijgen een topsportevenement bijna tot aan de voordeur. 13

14 Externalities kunnen in veel gevallen beschouwd worden als een publiek goed, aldus Preuss (2004). Te grote drukte van bezoekers vormt een negatief publiek goed: niet uitsluitbaar en niet rivaliserend. Preuss onderscheidt de potentiële impact van het organiseren van een groot evenement op de gemeenschap (Preuss, 2004). Hij betoogt dat een sportevenement een publiek goed en een externalitiy is. ( ) since it mainly will benefit the local tourism industry, not the event organizing committee. In principle, this will benefit all firms within the tourism industry, not only one hotel. If the event creates a festival atmosphere within the city, it will be impossible to exclude local residents and visitors from enjoying it. Furthermore, that one person enjoys it, does not reduce the ability of others to do the same. Verder wijst Preuss op de publieke deelname van het sportevenement die de speciale sfeer creëert, en daarmee de noodzakelijke aanwezigheid van de sportconsument duidelijk maakt Indeed, it is the joint participation in the event and city life from many people that creates the festival atmosphere. Hence, peoples involvement in the event can be regarded as an input in the production of the atmosphere. Another example is that the construction of new and better sports facilities for the event can motivate more local residents to practice sport after the event is over. It is well documented that sporting activities improve people s health conditions or at least participation in sports. Volgens Preuss is het legitiem dat de lokale overheid acteert als sportorganisator. Volgens hem heeft de impact van een groot sportevenement de kenmerken van een publiek goed en die van een externality. Daarbij stelt hij dat de steun van de eigen inwoners voorwaarde is. Politicians, however, need backing from voters and will find it easier to support events that are popular among there residents (Preuss, 2004). Ook Andersen and Getz wijzen er op dat zonder overheidsinterventie er eenvoudigweg minder sportevenementen georganiseerd worden. Muler and Dwyer (2006) f.e. suggested that fewer sporting venues would be built and fewer events held without public sector support, because market forces will not justify private investment. Subsidies to private and voluntary organisations are simlarly justified (Andersen and Getz, 2008) Overheid en marketing Eén van de meeste geopperde bezwaren is dat de lokale overheid opereert vanuit een monopolie van dienstverlening (Van Bel, 2010). Gemeenten bevinden zich in een verkopersmarkt. Ze zijn monopolist van het leveren van publieke diensten aan de burger. Waar geen concurrentie is, gedijt klantwaarde doorgaans niet. Marketing speelt een ondergeschikte rol. Of kent het handelen van de overheid als aanbieder wel degelijk een marketinginvalshoek? Het feit dat een overheid de enige in de markt is, betekent volgens Buurma niet dat zij geen marketing hoeft toe te passen. Weliswaar hoeft zij geen concurrentie te bestrijden, maar dat is niet het hoofddoel van marketing. Ook in monopoliesituaties is de ruil een doel, al was het maar omdat klanten zich eraan kunnen onttrekken, zodat de ruil niet of onvoldoende tot stand komt. Maatschappelijke marketing is niet gericht op het verdringen van concurrenten, maar op het bevorderen van maatschappelijk gedrag van potentiële klanten (Buurma, 2001). In hoeverre wordt van een overheid als sportorganisator een actieve houding verwacht naar haar burgers, de host community? Vanwege draagvlak en legitimiteit lijkt dit onvermijdelijk. For long term survival, public organizations and the tasks they perform must retain legimaticy in the minds of those served (Andersen and Getz, 2008). In Marketing van overheidsbeleid (2001) stelt Kranenburg: "Maatschappelijke marketing is een bestuursconcept waarin overheid met klanten en andere belanghebbenden samenwerkt. Het doel 14

15 is de effecten van het overheidsoptreden te verbeteren, onder meer door burgers te stimuleren om bijdragen aan die effecten te leveren. Ook interactieve beleidsvorming is populair. Hieronder wordt verstaan: dat een overheid in een zo vroeg mogelijk stadium burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en of andere overheden bij het beleid betrekt om in een wisselwerking met hen tot de voorbereiding, bepaling, de uitvoering en/of evaluatie van beleid te komen. De beperkte representativiteit van belangengroepen is één van de motivaties achter de toenemende populariteit van interactieve beleidsvorming. Daarbij worden ook gewone burgers uitgenodigd mee te praten. Maar in het algemeen is slechts een minderheid van de mensen geneigd mee te praten over politiek. "Als de overheid de burgers meer wil betrekken bij de beleidsvorming, zal de overheid eerst duidelijk moeten maken dat zij er belang aan hecht de opvattingen van de burgers te horen. Burgers zien de overheid als een autonome, gesloten instantie die weinig aandacht en/of geen luisterend oor heeft voor de noden van de burgerij, aldus Kranenburg. Warme en koude citymarketing Het is niet de manier waarop gemeentelijke instanties denken dat zij klanttevredenheid realiseren, maar de wijze waarop de klanten zelf kwaliteit ervaren (Tiemeijer, 2006). In tegenstelling tot bedrijven, hebben gemeenten in eerste instantie te maken met burgers. Het optimaliseren van klantrendement in termen van economisch gewin zal in de relatie burger en gemeente dan ook een andere invalshoek hebben. Gemeenten zullen immers nooit op zoek gaan naar de meest rendabele burgers om deze aan zich te binden en verlieslatende burgers links laten liggen. Citymarketing (Voogd, 2009) is een proces dat er voor zorgt dat de stedelijke ruimte zo goed mogelijk aansluit bij de wensen die de geselecteerde doelgroepen hebben ten einde permanente stimulansen te scheppen voor economische en sociale functies en activiteiten van het gebied. Goede citymarketing speelt in op `de geografie van het geluk' en laat zich leiden door de wensen van de mensen, zo stelt Hospers (2009). Omdat bewoners, bedrijven en bollebozen niet zomaar naar een andere gemeente verhuizen, pleit Hospers voor `warme citymarketing' die de lokale bevolking aan de stad probeert te binden. Daarmee bedoelt hij onder andere op: een gevarieerd woonaanbod en voldoende groen en recreatievoorzieningen. En voor bedrijven: goede kinderopvang, ruimte voor uitbreiding, soepele vergunningen. `Koude citymarketing', waarmee dure campagnes en slogans worden bedoeld, werkt volgens Hospers alleen bij bezoekers (toeristen en dagjesmensen) die per definitie mobiel zijn en attracties zoeken die ze in de eigen stad niet kunnen vinden. 2.2 Een groot sportevenement Definitie 'sportevenement' Via Geest (1991), Rennen (2007) en Notenboom komt Van Schendel met de volgende omschrijving voor evenement: dit is een georganiseerde gebeurtenis die gelegenheid biedt tot vrijetijdsbesteding van een relatief groot aantal (intern)nationale bezoekers en eenmalig of met vaste regelmatig plaatsvindt. Daarnaast beschikt deze gebeurtenis over een vast formaat en wordt breed gedragen door een evenementeigenaar, een (eventuele wisselende) gaststad en de media. De in mijn ogen belangrijke doelgroep eigen inwoners ontbreekt hierbij. Juist om redenen van warme citymarketing (Hospers, 2009) gaat mijn voorkeur uit naar ook het vermelden van de host community. 15

16 Voor een sportevenement komt dit neer neer op: een georganiseerde sportgebeurtenis die gelegenheid biedt tot vrijetijdsbesteding van de eigen bevolking en een relatief groot aantal (intern)nationale bezoekers en die eenmalig of met vaste regelmaat plaatsvindt. Daarnaast beschikt deze gebeurtenis over een vast format en wordt breed gedragen door een evenementeigenaar, een (eventuele wisselende) gaststad en de media. Ook Grabson, Dobson and Shibli (2000) hebben een indeling van sportevenementen opgesteld (gebruikt door Timmer (2007) bij het onderzoek naar de EK <21 jaar) (bijlage 2). Zij delen sportevenementen in in categoirieën A t/m D. Elke categorie heeft zijn karakteristieken. Daaruit valt af te leiden dat de Giro tot type C behoort: Type C events are irregular, one off, major international spectator/competitor events generating limited economic activity Van product naar zingeving Kotler noemt de marketingmix de reeks beheersbare marketingvariabelen die het bedrijf mixt om de gewenste reactie in de doelmarkt te creëren. (Kotler, 2001). Traditioneel wordt er naar de 4 p's (prijs, product, promotie, plaats) van de marketingmix verwezen. Een product bestaat volgens Kotler uit een bundeling van eigenschappen. Dit kunnen zowel fysieke als emotionele eigenschappen zijn. Het model van Kotler (Kotler, 2006) bestaat uit het kernvoordeel dat een consument kan ervaren. Een consument koopt een product, omdat het kernvoordeel in zijn behoefte voorziet. Kotler onderscheidt het core product, actual product en augmented product. Core product Actual product Augmented product Figuur 3: Kotler en productindeling Het core product kan beschouwd worden als de basisfunctie waarin het product voorziet. Dus een boormachine wordt aangeschaft om gaatjes in de muur te boren. Maar ook heeft de boormachine als core benefit (bijvoorbeeld) de mogelijkheid voor de hobbyist zijn zelfredzaamheid aan partner of buren te tonen. Op deze wijze kent de core benefit twee niveaus. Tegenwoordig is sprake van een diensteneconomie (De Vries (Dienstenmarketingmanagement, 2009). Diensten zijn daarbij van oorsprong ontastbare en relatief snel vergankelijke activiteiten waarbij tijdens de interactieve consumptie directe behoeftesatisfactie centraal staat en nietmateriële bezitsvorming wordt nagestreefd (2009). 16

17 Een sportevenement is niet te vergelijken met een doos schroeven die net zo lang in een stelling staat tot een koper er behoefte aan heeft. Het moment van aflevering kan bijvoorbeeld pas plaatsvinden op de dag zelf wanneer de klant aanwezig is, en (in het geval van de Giro) renners hun ronde rijden. Pine & Gilmore (Beleveniseconomie, 1999) onderscheiden de vier belevenisdomeinen amusement, leren, ontsnapping en esthetiek. Zij constateerden dat belevenissen een nieuwe bron van waardecreatie zijn. Belevenissen zijn volgens hen het vierde economische aanbod en even verschillend van diensten als diensten zijn van goederen. Door de toenemende belangstelling voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen, komt er ook inmiddels meer belangstelling voor zingeving en betekenis verlenen in marketing. Marketing groeit daarmee toe naar een nieuw model. In het oude model ligt de focus op transacties, in het nieuwe model op een meer door waardecreatie gedreven model, ingegeven door maatschappelijk verantwoord ondernemen en zingeving. De consument wil niet zomaar een belevenis, maar een echte, authentieke en pure belevenis (Pine en Gillmore, 2008). Zo lijkt ook de platte vorm van de beleveniseconomie zelf te verworden tot een commodity economie Sport als mediaproduct Volgens de onderzoekers van Mulierinstituut (2004) kan gesteld worden dat de amusementswaarde van sport in het algemeen in de volgende aspecten schuilt: de spanning van de wedstrijd het prestatieve element de schoonheid van het spel de snelheid van het spel het randgebeuren. Wenner en Gantz (1998) onderscheiden eveneens een aantal redenen waarom mensen naar sport kijken. Hun fanship dimension bijvoorbeeld verwijst naar de groep kijkers die zich sterk identificeren met een club of sporter. De release dimension betreft de kijkers die sport op tv puur als ontspanning bekijken. Learning dimension: de wens om informatie te verkrijgen. Companionship dimension: sport wordt gezien als een manier om familie en vrienden te ontmoeten. En tot slot filler dimension: sport als manier om de tijd te doden. Omdat er verder niets te beleven is. We vervelen ons Fans rarely consume the game or event in isolation. The core game is just one element of a larger ensemble (Preuss, 2004). De experience omvat de sfeer, de service, muziek, enz. Bij een wielertopsportevenement is de competitie tussen de topwielrenners één van de redenen het evenement te bezoeken. Maar vaak niet de hoofdreden. TV, internet, radio verschaffen meer dan ooit de mogelijkheid 'product extentions' te leveren. Bij wielrennen is het randgebeuren van grote invloed. Het gaat hierbij om zaken die veelal niet met de core sport te maken hebben. Naarmate de entertainmentfunctie van de sport belangrijker wordt, neemt de behoefte aan spectacularisatie van de sport toe. Een ander belangrijk kenmerk dat de sport als mediasport duidt, is de mediale deconstructie en reconstructie van de sportwerkelijkheid (Mulierinstituut, 2004). Door het gebruik van meerdere camera's en cameraposities ontstaan informatieverschillen tussen tv kijkers en de wedstrijdbezoekers. Bij het wielrennen is dit heel duidelijk, omdat staande langs het parcours de sportconsument vaak geen goed beeld kan hebben van het wedstrijdverloop. De live toeschouwers hebben aanvullende informatie nodig van de radio. 17

18 Vooralsnog is de mobiele tv nog niet gemeengoed. Pas dan zou de informatieachterstand van de live toeschouwer aanzienlijk worden verminderd. Wielrennen is primair bedoeld voor een mediapubliek (Mulierinstituut, 2004) en niet voor een live publiek. De toeschouwers (stadionpubliek) zijn onderdeel geworden van het sportieve drama dat bestemd is voor het mediapubliek (Wenner, 1989). Zeker in het geval van wielrennen wekt deze vaststelling geen bevreemding, want de media hebben een cruciale rol gespeeld in de ontstaansgeschiedenis van bij voorbeeld de Tour de France en de Giro (o.a. Wikipedia, 2010). Colijn en Kok (2007) hebben een marktsegmentatie instrument gebruikt van Sanamo uitgevers om vijf dimensies van sport te duiden. Deze dimensies verschaffen waardevolle informatie over wielrennen en de attitude die mensen hebben ten opzichte van deze sport. De vijf waarden die voor sporten in het algemeen gegeven kunnen worden zijn doen, kennis, interesse, dromen en gehechtheid. Bij alle dimensies wordt wielrennen genoemd, behalve het doen. Dat betekent dat wielrennen vooral een kijksport is. Naast beelden en wedstrijden op tv is de consument geïnteresseerd in achtergronden. Het verschaffen van die achtergronden is noodzakelijk voor de beleving van de kijksport wielrennen. Naarmate de entertainmentfunctie van de sport belangrijker wordt, neemt de behoefte aan spectacularisatie van de sport toe (Mulierinsitiuut, 2004). Zwart wit gesteld: wie er wint doet er voor de meeste toeschouwers in Middelburg bij de aankomst van de Giro wellicht niet toe. Sportfan identification is minimaal. Het core product wielrennen als topsportcompetitie (primair) is ondergeschikt aan het randgebeuren (secundair). Het is een mediasport waar de fan zelf deel van uit kan maken. Verder is het van belang na te gaan hoe groot de consumentbetrokkenheid is. Hoeveel persoonlijke investering moet een consument doen voor de aankoop van een product (transactiekosten)? Waar voor de ene consument sprake is van een high involment product, kan dat voor de andere een low involvement product zijn. De indeling van Copeland (Kotler, 2001) onderscheidt oplopend in mate van betrokkenheid convenience, shopping en specialty goods. Inwoners als toeschouwers bezoeken het evenement individueel of in familieverband. Het nagestreefde voordeel betreft ontspanning en opwinding. 2.3 Waardecreatie Waarde en sport Was waardecreatie enkele jaren gelden synoniem voor aandeelhouderswaarde, inmiddels is de betekenis verruimd. Volgens de groep Kesterlee is waardecreatie teveel gericht (geweest, BP) op efficiëntie en shareholder value. Hierbij is bijna alles ondergeschikt gemaakt aan het maximaliseren van economische waarde voor vooral de aandeelhouder. Teneinde het evenwicht te herstellen, moet er plaats gemaakt worden voor de derde dimensie van waardecreatie, namelijk de zingeving. Het Kasterlee paradigma integreert de extrinsieke sturing van het huidige economische model met de intrinsieke sturing vanuit de hogere zingeving of de filosofie. Waarde in relatie tot sport kan in verband worden gebracht met de maatschappelijke waardering zoals Van Bottenburg omschrijft. Sport met zijn contextgebonden betekenissen wordt ingezet voor maatschappelijke vraagstukken die in de wetenschappelijke literatuur wel worden omschreven als wicked problems. (Een wicked problem (wikipedia, 2010) is a phrase used in social planning to describe a problem that is difficult or impossible to solve because of incomplete, contradictory, and changing requirements that are often difficult to recognize. Moreover, because of complex 18

19 interdependencies, the effort to solve one aspect of a wicked problem may reveal or create other problems.) De maatschappelijke betekenis van sport is gemakkelijk te zien, maar veel lastiger lastig te bewijzen. Dit kent drie oorzaken: sport heeft vele, meerzijdige betekenissen deze betekenissen zijn contextafhankelijk de aard van de maatschappelijke problemen (wicked problems). Klanttevredenheid is te relateren aan de waarde die producteigenschappen bijdragen aan tevredenheid. Met de uiteindelijke voor te stellen meetsystematiek wordt een schaal toegevoegd waarop de inwoner per producteigenschap het belang kan aangeven. Van producten en diensten die een hogere klanttevredenheid veroorzaken mag worden verwacht worden dat deze klantwaarde leveren. De te onderzoeken waardecreatie die in deze thesis bij de bevolking van Middelburg onderzocht wordt, heeft betrekking op de waarde voorafgaand aan de Giro etappe. 2.4 Host community Trends Huishoudenverdunning kan gezien worden als een verschijningsvorm van een bredere maatschappelijke trend, namelijk individualisering. Door de individualisering ligt de biografie bij de geboorte minder vast dan vroeger en is men min of meer gedwongen om de eigen biografie vorm te geven: een keuzebiografie (Beck 1986). Daar staat tegenover dat in een samenleving waarin mensen meer op zichzelf zijn teruggeworpen, er juist behoefte bestaat aan collectieve belevingen (Schnabel 2000). De mens is als sociaal wezen nu eenmaal op zoek naar bevestiging in en door een groep, al wil men graag zelf bepalen welke groep dat is en wanneer men daarvan deel wenst uit te maken. De stijgende deelnamecijfers aan sportevenementen bevestigen deze behoefte aan gemeenschappelijke, doch ongebonden beleving (SCP, Sportmonitor 2008) Het bureau Trend watching onderscheidt anno 2008 lifestyle trends: transient lifestyles, verbindende lifestyles, eco lifestyles en eigen status lifestyle eerst. Participerende lifestyles wordt hierbij er uit gelicht. Vooral jongere consumenten zien participatie als de nieuwe consumptie. Status wordt ontleend aan de grootte van je publiek. MOOD 08 van Trendslator noemt het issues die belangrijk zijn voor de consument. Dat zijn onder andere de bekende trends als betekenis geven, spiritualiteit eco, authenticiteit, social networking, natuurlijke beleving en cocreate. Involve tekent de trend naar betrokkenheid met de samenleving en daarop invloed uitoefenen. In plaats van je af te wenden van de politiek en de kloof steeds groter te laten worden, ga je er iets aan doen. De overheid stimuleert zelfs het nadenken over wetten en wetswijzigingen door burgers. Kennisateliers over burgerparticipatie (onderzoeksinstituut zijn daar exponenten van. Datamonitor onderscheidt tien trends voor de komende jaren. Dat zijn gemak, gezond, leeftijd, levensstadium, inkomen, individualisme, beleving, luxe, groepen en relativering van geslacht. Maatschappelijk verantwoord consumeren wordt er hier uitgelicht. Zaken als opwarming van de aarde en de toenemende schaarste aan fossiele brandstoffen en grondstoffen als ijzer, koper en hout staan in het midden van de discussie. Onder Nederlanders bestaat een grote bereidheid meer te betalen voor schone producten, stelt Datamonitor. 19

20 Maatschappelijk verantwoord participeren Is de volgende trend (analoog aan maatschappelijk verantwoord consumeren) inmiddels zichtbaar? Je uitspreken over een relevante maatschappelijke kwestie doe je doordacht, weloverwogen, kortom maatschappelijk verantwoord en gericht op het aangaan en onderhouden van een duurzame relatie. Niet meer met (internet) polls die alleen maar voor of tegen als keuzemogelijkheid open laten. Niet meer hard schreeuwen, maar met kalme stem, weloverwogen. Ruimte laten voor anderen. Intelligent je mening formuleren wordt iets om blij mee te zijn, je te onderscheiden. Maatschappelijk verantwoord, duurzaam participeren is misschien wel de trend van de nabije toekomst. Ja en nu de lezer van deze thesis recht aankijkend, deze wellicht wat pedante mening komt op rekening van auteur deze thesis. Maar ziet u de contouren ook al? De SMi schrijfmentor van deze thesis in ieder geval nog niet. Hij voegde het volgende commentaar toe "Nee, integendeel. Het grote publiek bevat steeds meer figuren die er plezier in scheppen om de boel te verzieken." Definitie en segmentatie host community De inwoners zijn volgens Preuss bij de Olympische Spelen onder te verdelen in home stayers, runaways en changers (2004). Van Anrooij (2007) definieert de host community van een grootschalig sportevenement als bewoners woonachtig aan parcours bewoners niet woonachtig aan het parcours, maar wel in de betreffende gemeenten ondernemers (hotels, pension, campings, restaurants, cafés, cafetaria s, eenmansbedrijven en fietswinkels) in de betreffende gemeenten. Onder de host community wordt verstaan de inwoners die woonachtig zijn in de stad waar het betreffende sportevenement georganiseerd wordt. Hun afwezigheid is daarbij geen uitsluitende eigenschap. De ondernemers worden buiten deze omschrijving gelaten. (BP, vrij naar Van Anrooij). Een indeling voor segmentatie in dienstenmarketing luidt (De Vries, 2009): de consumenten binnen het segment zijn homogeen en heterogeen met de mensen buiten het segment. Marketeers gebruiken vaak een combinatie van criteria. De segmentatie dient relevant te zijn voor de basiskenmerken van de betreffende markt. Het is bijvoorbeeld niet zinvol voor het sportevenement variabelen te gebruiken die geen invloed hebben op de consumptie van de sportdienst. Gegevens over psychografische segmentering van bevolkingsgroepen lijken voor de sportorganisator geen relevante toegevoegde waarde te hebben. Gegevens over de indeling van Preuss (2004) doen dat wel. Immers, de inwoners die aanwezig zijn, zijn de inwoners die een belangrijke rol kunnen vervullen deze dag. Qua segmentatie en gegevensverzameling is de aanwezigheid of afwezigheid tijdens het sportevenement daarom een relevante variabele. Wanneer topsportevenementen gekoppeld worden aan breedtesportactiviteiten, dan is er sprake van een combinatie tussen ideële en commerciële doelstellingen. De topsportevenementen zorgen hierbij voor een economische spin off, terwijl de breedtesportactiviteiten er om heen zorgen voor sportstimulering. Volgens Verhaar (2001) hebben evenementen een belangrijke toeristische en recreatieve waarde. 20

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:1 Een merk is in de eerste plaats een product. Een product is fysiek, een service, winkel, persoon, organisatie, plaats of een idee. Een

Nadere informatie

Onderzoek Maatschappelijk Impact Cascaderun Hoogeveen Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap

Onderzoek Maatschappelijk Impact Cascaderun Hoogeveen Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap Onderzoek Maatschappelijk Impact Cascaderun Hoogeveen 2015 Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap Aanleiding Omdat veel evenementen (deels) gesteund worden vanuit publieke middelen en zowel een positieve

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Ontspanning en Sociale Contacten Groeien in de Buurtmoestuin

Ontspanning en Sociale Contacten Groeien in de Buurtmoestuin Ontspanning en Sociale Contacten Groeien in de Buurtmoestuin Een kwalitatief onderzoek naar de gepercipieerde (gezondheids)effecten van gezamenlijk tuinieren Ontspanning en Sociale Contacten Groeien in

Nadere informatie

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector 6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector Hoe kun je dienstverleners het beste betrekken bij klantonderzoek? Ik ben de afgelopen jaren onder de indruk geraakt van een specifieke vorm van 3 e generatie

Nadere informatie

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband?

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband? Participatief leiderschap Hoe leid je een samenwerkingsverband? Mr. Drs. Lucien Stöpler Justice in Practice December 2014 Participatief leiderschap: Hoe leid je een samenwerkingsverband? 2014 Justice in

Nadere informatie

De economische waarde van sportevenementen

De economische waarde van sportevenementen De economische waarde van sportevenementen Sportservice Flevoland Denise Baars Kirco Company Rik Burger Maar wat gebeurde er nog meer? Filmploeg 300 man 150 figuranten 2.500 hotelovernachtingen (Bedrijfs)auto

Nadere informatie

WERKVORMEN MAGAZIJN. Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo

WERKVORMEN MAGAZIJN. Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo WERKVORMEN MAGAZIJN Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo Voorwoord Voor u heeft u Thema boekje 1 Wat is netwerken? Dit themaboekje is een onderdeel van de lessenserie Netwerken.

Nadere informatie

Beleving van de Giro d'italia Utrecht

Beleving van de Giro d'italia Utrecht Beleving van de Giro d'italia Utrecht Opdrachtgever: Provincie Utrecht ECORYS Nederland BV Michel Briene Elvira Meurs Manfred Wienhoven Rotterdam, 29 juli 2010 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD

Nadere informatie

Voorbeeld vragenroute die is te gebruiken bij het voeren van een focusgroepinterview (bron: Bewegen valt Goed!)

Voorbeeld vragenroute die is te gebruiken bij het voeren van een focusgroepinterview (bron: Bewegen valt Goed!) Voorbeeld vragenroute die is te gebruiken bij het voeren van een focusgroepinterview (bron: Bewegen valt Goed!) INLEIDING (ongeveer 5 minuten) Welkom heten Bedanken voor hun komst, werver noemen: U bent

Nadere informatie

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag?

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over vakantiegedrag van mensen. Het maakt je duidelijk waarom mensen met vakantie gaan en hoe de keuze voor een vakantie tot stand komt. Wat wordt er van jou

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Alles draait om beleving

Alles draait om beleving Samen ondernemen Alles draait om beleving Samen beleven Samenvatting Strategisch Businessplan Ondernemersfonds Tilburg Het is 2020 experience marketing horeca dienstensector beleving detailhandel events

Nadere informatie

Conclusie kort samengevat: Veiligheid voor langzaam verkeersbrug!

Conclusie kort samengevat: Veiligheid voor langzaam verkeersbrug! De Groene Corridor langzaam verkeersbrug Wilhelminakanaal Als eerste zullen we enkele kanttekeningen plaatsen bij de Groene Corridor. Vervolgens komt onze enquête aan bod en tot slot zullen we enkele conclusies

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester

Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester April 2007 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus

Nadere informatie

PROPEDEUSE MARKETING BLOK 2 LESWEEK 2, WERKGROEP 2!

PROPEDEUSE MARKETING BLOK 2 LESWEEK 2, WERKGROEP 2! PROPEDEUSE MARKETING BLOK 2 LESWEEK 2, WERKGROEP 2! AGENDA Vragen over hoorcollege & huiswerk SMART herhaling Het segmentatie proces Marktsegmentatie Segmentatie oefening 1 welke variabelen? (40 minuten)

Nadere informatie

foto s met dank aan Tjitte de Vries en Theo Kock (mogelijke andere rechthebbenden wenden zich met hun claims tot de uitgever van dit boek)

foto s met dank aan Tjitte de Vries en Theo Kock (mogelijke andere rechthebbenden wenden zich met hun claims tot de uitgever van dit boek) 'Duim omhoog' 1 foto s met dank aan Tjitte de Vries en Theo Kock (mogelijke andere rechthebbenden wenden zich met hun claims tot de uitgever van dit boek) 2013, Anton de Vries Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

Eigenlijk kan het niet vaak genoeg worden herhaald: doel en doelgroep zijn het belangrijkste onderdeel van het Internet Project Plan.

Eigenlijk kan het niet vaak genoeg worden herhaald: doel en doelgroep zijn het belangrijkste onderdeel van het Internet Project Plan. 2. Doel en doelgroep Het belangrijkste onderdeel van het Internet Project Plan is het beschrijven van doel en doelgroep. Tijdens de ontwikkeling van de rest van het plan is het belangrijk hier regelmatig

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

INTRO LOES THIERRY MARK

INTRO LOES THIERRY MARK INZICHTEN INTRO In dit document staan acht inzichten die de resultaten zijn van het onderzoek dat drie studenten van de Hogeschool Utrecht hebben gedaan naar de leden van WattsNext. De inzichten zijn

Nadere informatie

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN WHITEPAPER HEALTH NEDERLANDERS ZIJN GEEN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDS- PRODUCTEN 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN Vrouwen zijn meer geïnteresseerd

Nadere informatie

Kennisdeling in lerende netwerken

Kennisdeling in lerende netwerken Kennisdeling in lerende netwerken Managementsamenvatting Dit rapport presenteert een onderzoek naar kennisdeling. Kennis neemt in de samenleving een steeds belangrijker plaats in. Individuen en/of groepen

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL en TL

Examenopgaven VMBO-GL en TL Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003 tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30 15.30 uur NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D Bij dit examen hoort een tekstboekje. Dit examen

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart

Marketing vanuit je hart Waardecreatie en identiteitsmarketing Marketing vanuit je hart Voor zelfstandige ondernemers die hun droom najagen Ingrid Langen INHOUD 1. Inleiding 4 2. Wie moet het lezen 5 3. Het Waarom van dit boek

Nadere informatie

Sociale samenhang in Groningen

Sociale samenhang in Groningen Sociale samenhang in Groningen Goede contacten zijn belangrijk voor mensen. Het blijkt dat hoe meer sociale contacten mensen hebben, hoe beter ze hun leefsituatie ervaren (Boelhouwer 2013). Ook voelen

Nadere informatie

WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12!

WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12! WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12! Agenda! Tijdens oefeningen krijg je feedback op huiswerk! SMART: 5 criteria voor doelstellingen! Marketingstrategie in 3 stappen! Marktsegmentatie! Segmentatieoefening

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Carolien van der Laan, Ingeborg Bouwknegt, Wieneke Sijtsema. Duurzaam toerisme en plattelands accommodaties

Carolien van der Laan, Ingeborg Bouwknegt, Wieneke Sijtsema. Duurzaam toerisme en plattelands accommodaties Carolien van der Laan, Ingeborg Bouwknegt, Wieneke Sijtsema Duurzaam toerisme en plattelands accommodaties ECEAT Europees Centrum voor Eco en Agro Toerisme - Stichting voor duurzaam toerisme - Sinds 1993

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch)

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) 159 Ouders spelen een cruciale rol in het ondersteunen van participatie van kinderen [1]. Participatie, door de Wereldgezondheidsorganisatie gedefinieerd als

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Dit proefschrift gaat over de invloed van inductieprogramma s op het welbevinden en de professionele ontwikkeling van beginnende docenten, en welke specifieke kenmerken van inductieprogramma s daarvoor

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

Beschrijving van de gegevens: hoeveel scholen en hoeveel leerlingen deden mee?

Beschrijving van de gegevens: hoeveel scholen en hoeveel leerlingen deden mee? Technische rapportage Leesmotivatie scholen van schoolbestuur Surplus Noord-Holland Afstudeerkring Begrijpend lezen 2011-2012, Inholland, Pabo-Alkmaar Marianne Boogaard en Yvonne van Rijk (Lectoraat Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

25 Ideeën voor (zakelijke) blogposts

25 Ideeën voor (zakelijke) blogposts 25 Ideeën voor (zakelijke) blogposts Als ondernemer heb je vanzelfsprekend al veel kennis en expertise op jouw vakgebied. En meer dan je wellicht zou denken. Waarschijnlijk kun je tot in de lengte der

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Tabellenboek Impact Giro d Italia Utrecht

Tabellenboek Impact Giro d Italia Utrecht Tabellenboek Impact Giro d Italia Enquêteresultaten Opdrachtgever: Provincie ECORYS Nederland BV Michel Briene Elvira Meurs Manfred Wienhoven Rotterdam, 29 juli 2010 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006

Nadere informatie

Gemeente Best MijnBurgemeester. Nieuwe burgemeester Best

Gemeente Best MijnBurgemeester. Nieuwe burgemeester Best Gemeente Best MijnBurgemeester Nieuwe burgemeester Best De gemeente Best is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Als onderdeel van deze zoektocht heeft de gemeente ook haar inwoners gevraagd naar welke

Nadere informatie

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Derde Kamer Bijeenkomst De regio weer op de kaart Hotel Van der Valk, Nieuw Amsterdam, 21 september 2006 Prof.dr. P.H. Pellenbarg Faculteit der Ruimtelijke

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: KLANTGERICHTE MERKMEERWAARDE

HOOFDSTUK 2: KLANTGERICHTE MERKMEERWAARDE HOOFDSTUK 2: KLANTGERICHTE MERKMEERWAARDE 1 INTRODUCTIE H:2 Waaraan kun je een effectieve merkenpositionering herkennen? Wat zijn de bronnen van klantgerichte merkmeerwaarde en welke effecten of voordelen

Nadere informatie

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN WHITEPAPER HOME DECO 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN Nederlanders houden zich graag bezig met het inrichten van hun huis. Vrouwen hebben meer interesse

Nadere informatie

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing WC MARKETING BLOK 3 QUIZ Tafels leeg! Dus alleen een pen! Geen gebruik van laptops of mobieltjes! Antwoord op de formulieren en lever alles in! en niet spieken dus rechtuit kijken! anders ONVOLDOENDE AGENDA

Nadere informatie

Creative Marketing Opdracht 1b Doelgroepanalyse

Creative Marketing Opdracht 1b Doelgroepanalyse Naam: Stefan van Rees Studentnummer: 0235938 Klas: CMD D1 Datum: september 2009 Creative Marketing Opdracht 1b Doelgroepanalyse Doelgroepanalyse welgestelde consument Wat is een welgestelde consument?

Nadere informatie

PERSONAL CARE WHITEPAPER JONGERE VROUWEN STAAN MEER OPEN VOOR HET PROBEREN VAN NIEUWE PRODUCTEN 55% VAN NEDERLANDERS

PERSONAL CARE WHITEPAPER JONGERE VROUWEN STAAN MEER OPEN VOOR HET PROBEREN VAN NIEUWE PRODUCTEN 55% VAN NEDERLANDERS WHITEPAPER PERSONAL CARE 55% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR EEN NIEUWE AANBIEDER OP HET GEBIED VAN PERSOONLIJKE VERZORGING JONGERE VROUWEN STAAN MEER OPEN VOOR HET PROBEREN VAN NIEUWE PRODUCTEN Vrouwen

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORTBESTUURDERS. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE SPORTBESTUURDERS. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE SPORTBESTUURDERS In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere maand aan netto n=000 Nederlanders

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Maagdenhuisbezetting 2015

Maagdenhuisbezetting 2015 Maagdenhuisbezetting 2015 Genoeg van de marktwerking en bureaucratisering in de publieke sector Tegen het universitaire rendementsdenken, dwz. eenzijdige focus op kwantiteit (veel publicaties, veel studenten,

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar door Rob van de Star Inhoudsopgave Voorwoord...3 Hoe willen we werken?...4 De stem van onze "klant"...5 De buurt als ons anker...6 Copyright 2014, Croqqer

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie?

Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie? Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie? In deze factsheet staat de binding met de provincie Groningen centraal. Het gaat dan om de persoonlijke gevoelens die Groningers hebben

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Marketing De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Vorige week: wat is een product 2 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Goed om te weten omdat: 3 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Vorige week: kernstrategie

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Eco samenvatting; hs 2 + 5

Eco samenvatting; hs 2 + 5 Samenvatting door Inge 1413 woorden 12 januari 2014 7,5 10 keer beoordeeld Vak Methode Economie Pincode Eco samenvatting; hs 2 + 5 2.1 Hoe verkoop je een product? Martkaandeel is het aandeel van een product

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

Van mij. Een gezicht is geen muur. Jan Bransen, Universiteit Utrecht

Van mij. Een gezicht is geen muur. Jan Bransen, Universiteit Utrecht [Gepubliceerd in Erik Heijerman & Paul Wouters (red.) Praktische Filosofie. Utrecht: TELEAC/NOT, 1997, pp. 117-119.] Van mij Een gezicht is geen muur Jan Bransen, Universiteit Utrecht Wij hechten veel

Nadere informatie

Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief

Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief Datum: Plaats: Gespreksleiding: Gastsprekers: Participanten: Bezoekers: Thema: vrijdag 17 oktober 2014, 15:00-17:00 uur De Gouden Zaal van DROOMvilla

Nadere informatie

SUSTAINNOVATION: pas je business aan. Gerben Hardeman, ANVR.

SUSTAINNOVATION: pas je business aan. Gerben Hardeman, ANVR. SUSTAINNOVATION: pas je business aan Gerben Hardeman, ANVR. Inhoud ANVR Relevantie Trends en ontwikkelingen Communicatie Keten & Bestemmingen Sectoren Multi-stakeholders Tips sustainnovation ANVR Ondernemers

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Introductie stage-scriptie combi Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Welkom toekomstige Scientist-Practitioners Achtergrond Vanuit Orthopedagogiek:GenG steeds meer accent op scientist-practitioner model

Nadere informatie

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc.

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Voorlopige resultaten van het onderzoek naar de perceptie van medewerkers in sociale (wijk)teams bij gemeenten - Yvonne Zuidgeest

Nadere informatie

De Stand van Brabant Thema Cultuur

De Stand van Brabant Thema Cultuur De Stand van Brabant Thema Cultuur Opinieonderzoek naar de mening van Brabanders over actuele onderwerpen: Thema Cultuur Tangram Advies & Onderzoek Willem van Leerdam Jantina van Sloten 26 augustus 2011

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Lokale binding in de provincie Groningen. Een vergelijking tussen stad en platteland

Lokale binding in de provincie Groningen. Een vergelijking tussen stad en platteland Lokale binding in de provincie Groningen. Een vergelijking tussen en Uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat de betrokkenheid in de dorpen niet altijd even vanzelfsprekend

Nadere informatie

Rotaryclub in Transitie Inrichting + Sturing van club Club Performance + Ledenbeleid Uitleg tijdens Landelijke Leden Dag. Situatieschets RC Almelo

Rotaryclub in Transitie Inrichting + Sturing van club Club Performance + Ledenbeleid Uitleg tijdens Landelijke Leden Dag. Situatieschets RC Almelo Rotaryclub in Transitie Inrichting + Sturing van club Club Performance + Ledenbeleid Uitleg tijdens Landelijke Leden Dag Tonny Grimberg Leusden 14 november 2015 Situatieschets RC Almelo Meerjarenplan 2012-2017:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die worden uitgevoerd om uit het gevonden bronnenmateriaal

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Le Tour Utrecht

Achtergrondinformatie Le Tour Utrecht Achtergrondinformatie Le Tour Utrecht Algemeen Facts & Figures (1) Tour editie nummer 102 4.500 mensen organisatie 2.400 journalisten 22 ploegen, 198 renners 3.600 km parcours van Utrecht naar Parijs Facts

Nadere informatie

Guideline End state. ING colour balance

Guideline End state. ING colour balance End state. 1 1 Customer Data Award voor ING De ING-case is een zeer aansprekend voorbeeld van implementatiekracht en innoverend vermogen. Daarnaast illustreert ING de kracht van het inzetten van meerdere

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

8,7. Praktische-opdracht door een scholier 1654 woorden 1 juli keer beoordeeld. Aardrijkskunde

8,7. Praktische-opdracht door een scholier 1654 woorden 1 juli keer beoordeeld. Aardrijkskunde Praktische-opdracht door een scholier 1654 woorden 1 juli 2004 8,7 9 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Aardrijkskunde PO: Ruimtelijk verschijnsel uit de omgeving Voor deze opdracht ga ik het imago van

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

De maatschappelijke opbrengst van de bibliotheek. Marjolein Oomes, Koninklijke Bibliotheek Amersfoort,

De maatschappelijke opbrengst van de bibliotheek. Marjolein Oomes, Koninklijke Bibliotheek Amersfoort, De maatschappelijke opbrengst van de bibliotheek Marjolein Oomes, Koninklijke Bibliotheek Amersfoort, 02-11-2015 Gegevensverzameling Naam en/of datum Agenda Doel en opbouw van het onderzoeksprogramma Inzichten

Nadere informatie

Handleiding whitepaper schrijven. Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan

Handleiding whitepaper schrijven. Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan Handleiding whitepaper schrijven Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan Inhoud Inleiding... 3 Wat is een whitepaper?... 3 Kies het juiste onderwerp... 4 Voordat je gaat schrijven... 4 Gegevens

Nadere informatie

Hé jij, word eens tevreden!

Hé jij, word eens tevreden! Héjij,wordeenstevreden! of hoemedewerkerstevredenheid eninternecommunicatiezichverhouden. Auteur :LiesbethDolman(student424868,CD3A) Datum :donderdag25oktober2007 Minor :Internecommunicatiebijveranderingen

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

1 Over evenementen. 1.1 Beleveniscommunicatie

1 Over evenementen. 1.1 Beleveniscommunicatie 1 Over evenementen Bedrijven en instellingen kunnen hun (marketing) communicatiedoelstellingen op verschillende manieren realiseren. Basis daarvoor vormt het communicatieplan, waarin verschillende communicatiemiddelen

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Plan 19. 1 Inleiding: het event als strategisch marketinginstrument 20. 2 Trends en ontwikkelingen: de consument op zoek naar geluk 36

Inhoud. Deel I Plan 19. 1 Inleiding: het event als strategisch marketinginstrument 20. 2 Trends en ontwikkelingen: de consument op zoek naar geluk 36 Inhoud Deel I Plan 19 1 Inleiding: het event als strategisch marketinginstrument 20 1.1 De strategische inzet van events 21 1.2 De opkomst van het event als strategisch marketinginstrument 22 1.3 Eventmarketing

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG www.livingvision.nl MANAGEMENT SAMENVATTING SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG Oktober 2009 Meedoen, de uitdaging De sportvisie van de Federatie Opvang is onderdeel van het programma Meedoen van de Federatie

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie