Pabo Breda. 2 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pabo Breda. 2 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs"

Transcriptie

1 Pabo Breda 2 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs

2 Avans Hogeschool PABO Breda Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Academisch jaar Deze Opleidingswijzer geeft informatie over het opleidingsprogramma van de Pabo en is bedoeld voor voltijdstudenten en andere direct betrokkenen, zoals: docenten, coaches en mentoren uit de praktijk. Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs 3

3 Inhoud 1 Welkomstwoord Wat kenmerkt de opleiding? Fase opleidingsbekwaam (propedeuse):wat verwachten we van de student? Fase opleidingsbekwaam (propedeuse):overzicht van het programma Fase opleidingsbekwaam (propedeuse):de kernopgaven Fase opleidingsbekwaam(propedeuse): de praktijk Fase opleidingsbekwaam (propedeuse): geletterdheid en gecijferdheid Fase opleidingsbekwaam(propedeuse): trainingen Fase opleidingsbekwaam (propedeuse): de toetsing Competenties en indicatoren opleidingsbekwaam Fase taakbekwaam: wat verwachten we van de student? Fase taakbekwaam: overzicht van het programma Fase taakbekwaam: de kernopgaven Fase taakbekwaam: de praktijk Fase taakbekwaam: de toetsing Competenties en indicatoren taakbekwaam Fase lio-bekwaam: wat verwachten we van de student? Fase lio-bekwaam: overzicht van het programma Fase lio-bekwaam: de kernopgaven Fase Lio-bekwaam: de minoren Lio-bekwaam: de praktijk Fase lio-bekwaam: de toetsing Competenties en indicatoren lio-bekwaam Fase startbekwaam: wat verwachten we van de student? Fase startbekwaam: overzicht programma Fase startbekwaam: de kernopgaven Fase startbekwaam: de praktijk Fase startbekwaam: de toetsing Competenties en indicatoren startbekwaam Wie doet wat? Hoe werken we op de Pabo? Communicatie Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs

4 Een bron van inspiratie Op weg naar meesterschap Praktijk is uitgangspunt Zelf keuzes maken Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs 5

5 1 Welkomstwoord Dit is de digitale versie van de Opleidingswijzer Voltijd van het academisch jaar Hierin staat hoe wij op de Pabo Breda het onderwijs hebben vormgegeven. Naast feitelijke informatie, tref je onze visie op leren, opleiden en begeleiden aan. Bovendien lees je in deze Pabowijzer wat we van elkaar mogen verwachten en welk gedrag wij van jullie als toekomstig leraar basisonderwijs willen zien. Op onze website en op onze digitale leeromgeving, Blackboard, vind je veel extra informatie. De opdracht van Avans Hogeschool is volgens haar missie, het opleiden van excellente professionals en een partner zijn in kennisontwikkeling. Hierbij zijn de studenten, de medewerkers en de professionals in het werkveld de belangrijkste spelers. De Pabo Breda wil een voortrekkersrol vervullen in de ontwikkeling van het beroep van leraar basisonderwijs. Om excellente leraren op te blijven leiden, is het van belang dat werkveld, Pabo-opleidingsdocenten én studenten een duurzaam partnerschap ontwikkelen en samen werken aan professionalisering van alle betrokkenen. De Pabo Breda stelt zich dan ook ten doel: Medewerkers en studenten zijn vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in hun gedrag zichtbaar ambassadeur van duurzame ontwikkeling van kennis, samenleving en mensen; Herkend en erkend kennispartner van de basisscholen in de region te zijn; 6 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs

6 Studenten persoonlijk te coachen zodat ze zich geborgen en geïnspireerd voelen; studenten dagen wij inhoudelijk uit het beste uit zichzelf te halen en als beginnend beroepsbeoefenaar weloverwogen keuzes te maken op persoonlijk en professioneel vlak. Onze studenten zijn eerste keuze voor de vacatures in de region; Een werkklimaat te creëren waarin medewerkers zich bewust zijn van hun kwaliteiten, hun talenten optimaal en aantoonbaar willen ontwikkelen en inzetten voor de student, de Pabo en Avans Hogeschool. Zij zijn door hun professionele houding ambassadeur van de Pabo en Avans Hogeschool; Een cultuur in de Pabo te vormen die inspirerend, mensgericht, resultaatgericht en betrokken is. Respect en zorg voor elkaar en elkaars opvattingen staat hoog genoteerd. Studenten en medewerkers zijn er trots op dat ze bij de Pabo Breda werken; voelen zich verbonden met de school, het beroep en elkaar; Wij zijn ervan overtuigd dat een hechte samenwerking tussen studenten, werkveld en medewerkers de beste garantie op succes is. Door onderwijs- en beroepsontwikkeling als een gezamenlijke verantwoordelijkheid te zien en te beleven, kunnen we inderdaad de beroepsgroep de uitstraling en status geven die ze verdient; Daarin willen wij graag, samen met jullie, investeren. Ik wens iedereen namens het Pabo-team een plezierig, inspirerend en succesvol studiejaar toe. drs. Hanneke Ariëns Directeur Pabo Breda Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs 7

7 2 Wat kenmerkt de opleiding? Competenties, een definitie. Als je aan een hbo-opleiding gaat studeren, kun je niet om het begrip competentie heen. Vrijwel elke hbo-opleiding heeft het programma ingedeeld op basis van die competenties. Een definitie: Competenties is het vermogen om adequaat professioneel gedrag te vertonen in beroepssituaties. Het gedrag is gebaseerd op integratie van kennis, vaardigheden, motivatie en persoonskenmerken. Een competentie kan worden gemeten en getoetst aan aanvaarde normen en kan worden verbeterd via training en ontwikkeling. Het gaat dus om dat wat je moet kunnen als je straks een beroep gaat uitoefenen. Je wordt geacht beroepsproblemen adequaat te kunnen oplossen en daarvoor heb je gereedschap nodig. Leren van en voor de praktijk Vroeger kreeg een student in een hbo-opleiding losse vakken waarna hij voor elk vak apart tentamen deed. Zo kreeg de student in het derde jaar van de Pabo iets over handelingsplannen, leerde hij wat over onderwijskunde en rekenproblemen en dat moest dan een voldoende theoretische basis zijn om er in de praktijk mee aan de slag te kunnen. Daarmee werd de kloof tussen wat een student in de opleiding deed en wat er in de praktijk van hem verwacht werd, niet gedicht. Competentiegericht leren brengt de koppeling met die praktijk nadrukkelijker tot stand 8 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs

8 Een competentie is meestal opgebouwd uit een aantal onderdelen die je tegelijk gebruikt als je aan het werk bent op hbo-niveau. Je oefent zo n competentie ook als een geheel tijdens de opleiding. Je krijgt vaak opdrachten waarbij je moet laten zien dat je die competentie ontwikkelt. De Pabo werkt met competenties die afgeleid zijn van de sblcompetenties. Wel hebben we deze aangescherpt en aangepast aan de eisen van de regio West-Brabant en aangevuld met leerkrachtcompetenties op het gebied van duurzame ontwikkeling. Deze competenties zijn begin- en eindpunt. Tijdens de opleiding beoordeelt de opleiding of jij je voldoende ontwikkelt in de richting van het beroep van leraar basisonderwijs, waarbij je steeds meer ruimte krijgt voor een individuele invulling van die ontwikkeling. Een ontwikkeling die uiteindelijk moet leiden tot een startbekwame leraar. Je bent startbekwaam als je in een kenmerkende beroepssituaties adequaat kunt handelen. Voor de leraar basisonderwijs heeft de Pabo van Avans Hogeschool de volgende competenties vastgesteld: Figuur 1: Competenties Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs 9

9 Binnen het competentiegerichte onderwijs onderzoek je systematisch je eigen competentieontwikkeling: hoever je bent in je ontwikkeling tot tartbekwaam leraar basisonderwijs. Iedereen heeft, hoe bescheiden ook, al de beschikking over bepaalde competenties bij start van de opleiding. Voor elke student zal de grootte en de inkleuring van de bolletjes verschillend zijn. In het beroeps-en competentieprofiel van de Pabo Breda zijn alle competenties op het niveau van de startbekwame leraar basisonderwijs uitgewerkt. Competenties en indicatoren Voor alle fasen van de opleiding zijn de competenties vertaald naar indicatoren. In het overzicht per fase tref je alle indicatoren per competentie aan die voor die fase relevant zijn. In de kolommen achter de indicatoren zie je in welk studieonderdeel de indicatoren expliciet aan bod komen. Aan de hand van de indicatoren kun je meten hoever je bent met jouw ontwikkeling. Gedurende je gehele loopbaan hier op de Pabo zal je studieloopbaanbegeleider je daarbij helpen en ondersteunen. Criteria In de verschillende studieonderdelen willen we door middel van heel concreet gedrag zien of je de indicatoren ook hebt bereikt. Daarom hebben we de indicatoren in de studieonderdelen uitgewerkt in criteria. Op die criteria word je getoetst. In deze wijzer zijn daar voorbeelden van opgenomen.een voorbeeld daarvan kun je lezen in een overzicht van de kernopgave: De competente student en Oriëntatie op het beroep van leraar basisonderwijs. De kennisbasis Landelijk is de minimale kennis waarover iedere aanstaande leraar basisonderwijs moet beschikken vastgesteld: de kennisbasis. Ook de Pabo van Avans Hogescholen voldoet daaraan. De kennisbasis is verwerkt in verschillende studieonderdelen, bijvoorbeeld voor Nederlandse taal en rekenen-wiskunde. Als je deze studieonderdelen met succes hebt afgerond kun je deelnemen aan de (verplichte) landelijke kennistoetsen voor deze vakken. 10 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs

10 Tabel 1: Voorbeeld samenhang tussen competentie, indicatoren en criteria Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs 11

11 Fasen van de opleiding In elke opleidingsfase ga je een stap verder. We onderscheiden vier opleidingsfasen, waarvan de laatste twee worden afgesloten met een assessment. Na de propedeuse ben je opleidingsbekwaam. Na het tweede jaar,als je alle onderdelen van het gemeenschappelijke programma met succes hebt afgerond, ben je taakbekwaam. Voordat je met de lio-stage (leraar in opleiding = een stage van ongeveer 5 maanden) begint, ben je lio-bekwaam en in het afsluitend assessment van de opleiding beoordelen we of je een startbekwame leraar basisonderwijs bent. Tabel 2: Fasen van de opleiding Fase in opleiding Propedeuse Tweede leerjaar Voor start van lio Einde opleiding Niveau van competenties Opleidingsbekwaam Taakbekwaam lio-bekwaam Startbekwaam Overgang en drempels Ons uitgangspunt is pas doorgaan als het voorgaande behaald is. Concreet betekent dit dat een voorgaande fase van de opleiding behaald moet zijn (kernopgave en assessment) voordat de student door kan gaan. We hebben hiertoe de volgende afspraken gemaakt voor 1 t/m 4 voltijd: Drempels in het curriculum: - deelname aan jaar 2 programma indien 52 ECTS + Cito taal/rekenen + stage hebt gehaald en een positief advies hebt gekregen; - deelname aan het jaar 4 programma indien je 180 studiepunten hebt behaald. Een intensief SLB traject (verplichtend karakter) in periode 3 van Pabo 1 en periode 4 voor Pabo 2 voor potentiële vertragers. Maximaal twee toetsmomenten per onderdeel per studiejaar (inclusief werkstukken, mondelingen, assessments). De entreetoets 'mens en wereld' moet binnen 2 jaar behaald zijn. Zie voor de volledige Onderwijs- en Examenregeling de OER van Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs

12 Samenhang in het programma Het is goed om te weten op welke manier de opleiding opgebouwd is en welke keuzes daarbij gemaakt zijn. De basis van ons programma is het Beroeps- en competentie-profiel van de Pabo. Dit kun je vinden op Blackboard, onze digitale leeromgeving. De kern van het beroep van leraar basisonderwijs is het op interactievewijze creëren van leer- en ontwikkelkansen voor kinderen, zodat zijn zich kunnen ontplooien tot geëmancipeerde deelnemers aan deze complexe en steeds veranderende samenleving. Beroeps- en competentieprofiel Pabo 2005 Hiervan zijn het opleidingsprofiel en het curriculumontwerp afgeleid. Figuur 2: Curriculumontwerp Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs 13

13 Als student krijg je uiteindelijk te maken met de onderwijseenheden. We onderscheiden hierbij: kernopgaven; stages; trainingen; toetsen kennisbasis; minoren (in fase lio-bekwaam). De praktijk / partnerschap in opleiden Pabo Breda heeft het 'Opleiden in de school' structureel vormgegeven. Studenten uit de voltijd- en deeltijdopleiding lopen in leerteams stage op scholen die een door Pabo Breda opgeleide stagecoach hebben, ook wel opleidingsscholen genoemd. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het opleiden en begeleiden van aanstaande leerkrachten een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van opleidingsscholen én de Pabo. Leerteams Studenten leren van en met elkaar. Dit betekent dat jij in een leerteam stage loopt op een school. De stage-werkzaamheden die je tijdens de stage verricht, zijn of worden aangestuurd door de opleiding of door de stageplaats (basisschool). Vanuit de opleiding krijg je geen kant-en-klare opdrachten. Het is aan jou om de theorie uit de kernopgaven te koppelen aan de praktijk en daarbij de competenties en de indicatoren van de fase als leidraad te nemen. Op de stageschool bekijk je samen met de stagecoach op welke wijze je aan de criteria kunt voldoen. 14 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs

14 Studieloopbaanbegeleiding (SLB) Op de Pabo Breda richt de studieloopbaanbegeleiding zich op de student. De studieloopbaanbegeleider adviseert jou regelmatig en systematisch in je leer- en ontwikkelproces ten aanzien van competenties die voor de beroepspraktijk relevant zijn. Samen signaleren jullie tijdig studieproblemen zodat jij een adequate studievoortgang kunt realiseren en studieachterstand kunt voorkomen. Je neemt geleidelijk jouw ontwikkeling steeds meer ter hand en neemt, steeds meer verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces; je ontwikklet een reflectief vermogen, gekoppeld aan je beroepsindentiteit. Het accent van de begeleiding verschuift naarmate jij je in een andere fase van betrokkenheid bevindt. Je krijgt per studiejaar een studieloopbaanbegeleider toegewezen. Deze is voor jou het eerste aanspreekpunt. In het eerste jaar van je studie krijg je twee verplichte studieadviezen: vóór 1 februari en vóór 1 september. Daarnaast krijg je aparte informatie die gekoppeld is aan een aantal onderdelen die horen bij de studieloopbaanbegeleiding. In de fasen opleidingsbekwaam en taakbekwaam krijg je bijvoorbeeld informatie over portfoliovorming, het maken van een Persoonlijk ActiviteitenPlan (PAP), het maken van een lesvoorbereiding m.b.v. een lesvoorbereidingsformulier en het schrijven van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). In de fasen lio-bekwaam en startbekwaam zal o.a. aandacht worden besteed aan het omgaan met verschillen tussen leerlingen, de rol van de toekomstige leerkracht binnen een schoolteam en oudergesprekken. Binnen SLB is er sprake van individuele begeleiding, werk je in kleine of grotere groepen met de studieloopbaanbegeleider of kan er video-interactie training plaatsvinden. In de individuele gesprekken kunnen ook persoonlijke zaken en vragen aan de orde komen. Indien nodig kan de studieloopbaanbegeleider je verwijzen naar de decaan en/of de studie-adviseur. De studentendecaan is de onafhankelijke adviseur die verbonden is aan Avans Hogeschool. De studie-adviseur begeleidt en adviseert de studenten binnen de opleiding (ná de SLB er). Deze voert gesprekken met studenten met studieachterstanden en/of persoonlijke problemen, stelt individuele leerroute- en verbetertrajecten op voor studenten en verzorgt trainingen studievaardigheden (zoals plannen en organiseren) voor eerstejaarsstudenten. Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs 15

15 Tevens kun je een beroep doen op peermentoren. Dit zijn derdejaars studenten die jou als eerstejaars student begeleiden. Blackboard en portfolio Blackboard is een digitale leeromgeving waar binnen Avans Hogeschool mee wordt gewerkt. In de eerste twee periodes leer je in deze omgeving te werken en vanaf de derde periode zul je de benodigde informatie vooral vinden op Blackboard. De digitale leeromgeving heeft als voordeel dat de informatie altijd up-to-date is en dat je met medestudenten en docenten op afstand en tijdonafhankelijk kunt communiceren. Ook is er een directe relatie tussen de studieonderdelen op Blackboard en je eigen portfolio. Gedurende je gehele opleiding werk je met een digitaal portfolio. Een portfolio is een map waarin je laat zien hoe je leerinhouden verwerkt en hoe je vordert met je competentieontwikkeling. Deze map maak je in de digitale leeromgeving Blackboard. We vragen je op elk gewenst moment de materialen op te slaan en toegankelijk te maken voor medestudenten, docenten, coaches en mentoren van de basisschool. In je portfolio werk je met een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP), en een Persoonlijk ActiviteitenPlan (PAP). Daarnaast neem je in het portfolio bewijzen op waaruit blijkt dat je bepaalde competenties verworven hebt. We vragen je ook je portfolio toegankelijk te maken voor externe audits! Toetsorganisatie Om alle toetsen goed te laten verlopen hebben we een toetsorganisatie. Een overzicht van alle procedures en afspraken vind je op blackboard in de community Toetsing HBO kennisbank Scripties en onderzoeken worden geplaatst in de HBO-kennisbank. Je publiceert als het ware hiermee je onderzoek. Deze kennisbank biedt docenten en studenten de mogelijkheid om ook andere scripties en afstudeeronderzoeken te bestuderen van andere opleidingen (Pabo s). 16 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs

16 Leeromgeving Vanzelfsprekend hebben we als lerarenopleiding een moderne (digitale) leeromgeving, aangepast aan de eisen van deze tijd en aan de toekomst. Zo zijn er moderne lokalen, voorzien van zogenaamde. smartboards. Ook de college- zalen zijn van alle middelen voorzien. Voor individueel studeren of voor het werken in groepsverband is er Xplora. Xplora Xplora is de leer- en werkomgeving van Avans Hogeschool met moderne pc s, kwalitatieve voorzieningen en deskundige ondersteuning. Ook kun je er de Pabocollectie vinden in de vorm van methoden voor het basisonderwijs, spel- en leermaterialen, verdiepende literatuur en tijdschriften als JSW, Praxis, Didaktief, etc. gericht op het werken in de praktijk. TOPClass Pabo Breda biedt naast het normale programma een extra aanbod in de vorm TOPClasses: 1. Een TOPClass gedragsspecialist, bestemd voor excellente studenten die zich willen specialiseren in kinderen met leeren gedragsproblemen. Voor meer informatie: zie www. topclassgedragsspecialist.nl 2. Een TOPClass specialist vernieuwend onderwijs, bestemd voor excellente studenten die zich richten op onderzoek naar vernieuwende impulsen in het reguliere basisonderwijs. De TOPClass specialist vernieuwend onderwijs gaat in op het bedenken van creatieve en vernieuwende oplossingen voor een bepaald onderwijsknelpunt. Met name de studenten met onderzoeksbelangstelling komen hierbij aan hun trekken. Het is de bedoeling om vernieuwingsimpulsen uit te proberen en tevens met behulp van praktijkonderzoek na te gaan of deze vernieuwingen de bedoelde effecten hebben. Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs 17

17 Daarnaast maken de studenten kennis met vernieuwende onderwijsconcepten door schoolbezoeken en gastsprekers. Selectie vindt plaats op basis van een assessment waarbij elementen als creativiteit, out-of-the-box-denken en onderzoeksbelangstelling centraal staan. 18 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs

18 3 Fase opleidingsbekwaam (propedeuse): wat verwachten we van de student? Een creatief beroep Kiezen voor de Pabo en het beroep van leraar basisonderwijs is kiezen voor een creatief en inspirerend beroep voor ondernemende mensen met passie voor leren en kinderen. Het vak gaat verder dan alleen lesgeven: ook kinderen persoonlijk begeleiden, wegwijs maken in de maatschappij, stimuleren van onderzoekend en ontwikkelingsgericht leren, het ontwerpen van leer- omgevingen en samenwerken met collega s en ouders hoort hierbij. Als dat je aanspreekt, ben je bij de Pabo aan het goede adres. Veranderend onderwijs Je studeert aan een hogeschool en dat betekent dat je geen schoolse opleiding volgt, maar leert en werkt in een hogeschoolgemeenschap samen met mede- studenten, docenten en leerkrachten uit de basisschool. Het verschil met de middelbare school is dat de leerstof niet meer in afgebakende gebieden wordt aangeboden en dat docenten zich niet opstellen als de allesweters. Van de student wordt verwacht dat deze de regie neemt over zijn eigen leerproces en samen met de docenten, met medestudenten en mentoren en stagecoaches werkt aan het uiteindelijke doel: als startbekwame leerkracht de opleiding verlaten. Bij de voltijdopleiding werken we met leerteams. We vinden het belangrijk dat je samen met andere studenten leert. Het voordeel is dat je elkaar kunt stimuleren tijdens het leerproces en dat je van elkaars expertise gebruik kunt maken. Een andere belangrijke reden is ook dat de informatie die je opzoekt, op die manier langer beklijft. Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs 19

19 Leerbronnen We vinden het belangrijk dat de praktijk begin- en eindpunt is van de opleiding. De opdrachten waarmee je een kernopgave (een grote onderwijs- eenheid) afrondt, zijn altijd aan de praktijk gerelateerd. We werken echter niet met stageopdrachten. Het is aan de student zelf om de theorie uit de kernopgaven te koppelen aan de praktijk in de stage. Naast de praktijk als belangrijkste leerbron, maken we ook gebruik van digitale leeromgevingen, onderwijsmethoden en allerlei vormen van naslagwerken. Tijdens de kern- opgaven raak je bekend met verschillende pedagogische inzichten en krijg je informatie over vakinhoudelijke theorieën en over communicatietechnieken. Je gaat daar actief mee aan de slag door zelf leervragen te formuleren en te zoeken naar antwoorden en oplossingen. Daarvoor moet je inzichten uit verschillende vakgebieden bestuderen, ervaringen opdoen in het basisonderwijs, experimenteren, discussies voeren in je leerteam en vervolgens alles met elkaar combineren. Bij dit leerproces zullen docenten, mentoren en coaches je zoveel mogelijk bijstaan. Dat doen ze in de vorm van begeleiding, training of door specifieke expertise in te brengen in de (werk)colleges. We gaan er van uit dat je actief gebruik maakt van de docent als leerbron. Je zult merken dat je de docent in de 'traditionele' rol van kennisoverdrager minder tegen zult komen, maar meer als leertaakbegeleider, studieloopbaanbegeleider of expert. Daarnaast zul je ervaren dat niet alleen leren (het verwerven van kennis) maar ook het leren leren belangrijk is in de opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Niet alleen het resultaat telt, maar ook de manier waarop dit tot stand komt, het denkproces en de aanpak. Door de aanpak te overdenken kun je er in nieuwe of onbekende situaties je voordeel mee doen. We zullen daarom veel aandacht schenken aan reflecteren. 20 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs

20 Beeldschets Om je een beeld te geven wat we van een opleidingsbekwame student verwachten, hebben we een beeldschets geschreven. Die vind je hieronder: De student heeft zich breed georiënteerd op zijn toekomstige rol als leerkracht basisonderwijs, neemt verantwoordelijkheid voor het eigen leren, is in staat tot zelfsturing en kan zijn studiehouding kritisch bezien. De student heeft een open houding, is initiatiefrijk en is voldoende vaardig in het communiceren met de groep en het individuele kind. Hij zorgt ervoor dat kinderen contact met hem kunnen maken en zich bij hem op hun gemak voelen. Daarbij is de student zich bewust van zijn eigen houding en gedrag en realiseert hij zich wat de invloed daarvan is op de kinderen. In zijn handelen laat de student zien dat hij aansluit bij de basisbehoeften van de kinderen. Hij is bekend met de leefwereld van basisschoolleerlingen en met het verloop van de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van basisschoolkinderen en sluit in de praktijk hierbij aan. De student ontwerpt en voert speel- en leeractiviteiten uit o.a. voor taal en rekenen die voor kinderen uitvoerbaar zijn en waarbij rekening gehouden wordt met de leefwereld van de kinderen. Hij evalueert de effecten van deze activiteiten en stelt deze zo nodig bij voor de hele groep,maar ook voor individuele kinderen. Hij beheerst de leerinhouden van én beschikt over didactische inzichten m.b.t. de vaken vormingsgebieden en past deze ook toe. De student is in staat onder begeleiding een klassenmanagement te voeren, dat gericht is op een goede werksfeer. Hij laat zien planmatig te kunnen werken waarbij hij, indien de omstandigheden dit vragen, ook flexibiliteit aan de dag legt. Hij laat in zijn lessen zien een begin te kunnen maken met een rijke leeromgeving door meerdere leerbronnen in te zetten. De student maakt een begin met het onderbouwen van zijn keuzes en het ontwikkelen van een visie. Hij maakt hierbij gebruik van de aangeboden informatie en gaat ook zelf op zoek naar bronnen die hem hierbij kunnen helpen. Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs 21

21 4 Fase opleidingsbekwaam (propedeuse): overzicht van het programma Het propedeutische programma ziet er in schema als volgt uit: Tabel 4: Overzicht programma fase opleidingsbekwaam (Propedeuse ) Periode 1+2 Periode 1+2 Periode 3 Periode 4 Kernopgave 1 De competente student & Oriëntatie op het beroep van leraar basisonderwijs Kernopgave 2 Pedagogisch klimaat en een rijke leeromgeving + kijken naar kinderen Wetenschap & techniek Kernopgave 3 Educatief ontwerpen en taalontwikkeling óf Educatief ontwerpen en rekenen/ wiskunde + kijken naar kinderen Wetenschap & techniek Kernopgave 4 Educatief ontwerpen en rekenen/ wiskunde óf Educatief ontwerpen en taalontwikkeling + kijken naar kinderen + duurzame ontwikkeling Wetenschap & techniek Eigen vaardigheid taal (elementaire geletterdheid) Eigen vaardigheid rekenen/wiskunde (elementaire gecijferdheid) Training drama/muziek/bewegingsonderwijs/beeldende vorming Praktijk Praktijk Praktijk Praktijk Studieloopbaanbegeleiding Fase opleidingsbekwaam Periode 1 van 26 augustus 2013 t/m 1 november 2013 Periode 2 van 4 november 2012 t/m 24 januari 2014 Periode 3 van 27 januari 2014 t/m 11 april 2014 Periode 4 van 14 april 2014 t/m 27 juni Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs

22 5 Fase opleidingsbekwaam (propedeuse): de kernopgaven Hieronder vind je een korte omschrijving van de inhoud van de kernopgaven die in het eerste jaar aan bod komen. Kernopgave: De competente student & Oriëntatie op het beroep van leraar basisonderwijs Deze kernopgave heeft drie aandachtsgebieden. Allereerst is het belangrijk dat je een goed beeld krijgt van het beroep van leraar in de basisschool. Van belang is dat je een gevoel ontwikkelt voor de eigenheid van kinderen. Je kijkt in deze kernopgave naar kinderen in verschillende contexten, om van daaruit de verbinding met jezelf in de rol van leerkracht te vinden. Het tweede aandachtsgebied heeft betrekking op de kennis en de vaardig- heden die je nodig hebt voor het beroep van leraar basisonderwijs. Het derde aandachtsgebied gaat over de kennis en de vaardigheden die je nodig hebt voor deze opleiding. Niet iedere student heeft al de vereiste vaardigheden om te kunnen studeren op hbo-niveau. In deze kernopgave leer je jouw studiehouding kritisch te bezien en te optimaliseren. Je kunt bij het laatste denken aan: hoe kan ik projectmatig werken, welke leerbronnen zijn geschikt om te gebruiken (systematisch en betrouwbare informatie, hoe vergroot ik mijn presentatie-, ICT- en studievaardigheden. Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs 23

23 Kernopgave: Pedagogisch klimaat en een rijke leeromgeving Tijdens deze kernopgave ga je op basis van kennis betreffende pedagogische stromingen en vormen van adaptief onderwijs onderzoeken welke opvattingen er bij kinderen, ouders en leerkrachten leven over een goed pedagogisch klimaat. Ook doe je de eerste ervaring op met het creëren van een veilig klimaat in de klas. Dit alles moet er toe leiden dat je op het einde van de kernopgave een eigen visie ontwikkeld hebt over wat voor jou het ideale pedagogische klimaat is. Deze visie moet je kunnen onderbouwen en ook in praktijk zichtbaar kunnen maken. Kernopgave: Educatief ontwerpen en taalontwikkeling Deze kernopgave gaat over jouw rol als aspirant-leraar basisonderwijs in de ontwikkeling van de taalvaardigheid van kinderen. Om zicht te krijgen op deze rol ga je je breed oriënteren op de inhouden van het taalonderwijs op de basisschool. Je maakt kennis met taalontwikkelingstheorieën en de beginselen van de taaldidactiek. Je leert lesgeven in de verschillende domeinen van taal en het vakgebied Engels en schrijven. Voor wat betreft dit laatste onderdeel staat de didactiek van schrijven in de basisschool als ook het trainen van eigen vaardigheden op bord, smartboard en papier centraal. Engels. In eerste instantie doe je dit aan de hand van een methode, later steeds vaker door zelf routes te bedenken en aan te passen aan de situatie in je klas. Met andere woorden: je leert educatief ontwerpen om op die manier de taalontwikkeling van kinderen te bevorderen. Je werkt samen met je leerteam aan twee eindproducten: een beroepsspecifiek product en een nietberoepsspecifiek product. Deze twee eindproducten vormen de rode draad door de kernopgave. Bij het beroepsspecifieke product staan de competenties van de leraar basisonderwijs centraal. Samen met je leerteam ga je een week taalonderwijs voor basisschool- leerlingen plannen, ontwerpen, gedeeltelijk uitvoeren en evalueren met beschikbare methoden en bronnen. Bij het nietberoepsspecifieke product staan competenties centraal die breed van toepassing zijn. In deze kernopgave gaat het dan om communicatieve vaardigheden op hbo-niveau. 24 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs

24 Beroepstaak: Educatief ontwerpen en rekenen/wiskunde Probeer de auto met het kruis eruit te krijgen. Je mag alleen horizontaal en verticaal schuiven. Indien je het niet kunt beredeneren, kun je een papieren voorbeeld maken van het spel. Maak van de stukjes een kubus. Rekenen- wiskunde is een van de hoofdvakken op de basisschool. Rekenen- wiskunde is voor kinderen van belang om te kunnen functioneren in de hedendaagse maatschappij. Ook is het een selectiecriterium voor het vervolgonderwijs.tegenwoordig deelt men algemeen de opvatting dat het imiteren van trucjes op geen enkele wijze bijdraagt tot de cognitieve ontwikkeling van kinderen en het ontwikkelen van wiskundige kennis en vaardigheden. De kinderen kunnen door een dergelijke aanpak té afhankelijk worden van de leerkracht: Meester hoe ging het ook alweer, doe het nog één keer voor. Ook krijgen kinderen een verkeerd beeld van wat rekenen is. Ze ontwikkelen het idee dat rekenen een kwestie is van trucjes leren. Vroeger heette het vak rekenen, tegenwoordig spreekt men liever van rekenen-wiskunde. Daarmee maakt men duidelijk dat het in het vak om meer gaat dan rekenen met getallen. Zo speelt ook meetkunde een rol. Ook meten komt nadrukkelijk aan de orde, vaak geïntegreerd in het rekenen met getallen. Verhoudingsdenken speelt een grote rol door alle groepen van het basisonderwijs heen. Maar ook het ontwikkelen van een wiskundige attitude bij kinderen krijgt veel aandacht. Het rekenonderwijs van nu omvat dus veel meer dan alleen maar rekenen! Voor het leren van rekenen en wiskunde is de zogeheten realistische theorie beschikbaar die tegenwoordig in alle gebruikte basisschoolmethoden gehanteerd wordt, en het kenmerk heeft het rekenen inzichtelijk en betekenisvol aan kinderen te presenteren. Het uitgangspunt in deze kernopgave is het rekenen met hele getallen het basisonderwijs. We starten bij de ontluikende gecijferdheid in de voorschoolse periode en komen uiteindelijk uit bij het vlot en vaardig (schattend) rekenen met hele (grote) getallen in groep 8. Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs 25

25 Duidelijk is dat je eigen kennis een absolute voorwaarde is om goed rekenwiskundeonderwijs te leren ontwerpen, uitvoeren en toetsen. Wetenschap & techniek Wetenschap en techniek is op dit moment landelijk een speerpunt. De overtuiging erachter is dat wetenschap en techniek de natuurlijke creativiteit en nieuwsgierigheid bij kinderen prikkelt en zij hierdoor hun talenten beter benutten en ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat studenten al in een vroeg stadium van hun studie de mogelijkheden gaan ontdekken die wetenschap en techniek biedt in de basisschool. In periode twee, drie en vier worden in totaal acht vakken aangeboden. Om die mogelijkheden te laten zien, koppelen we wetenschap en techniek aan andere vakken. In de voltijd zijn dat de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, muziek, taal, rekenen/wiskunde en beeldende vorming. Bij wetenschap en techniek gaat het vooral om de ervaring, om het doen. Met behulp van het leerteam en individueel ga je opdrachten uitvoeren om die later eventueel ook met kinderen uit te kunnen proberen. Kijken naar kinderen Een van de rollen die je als leerkracht vervult is die van begeleider, coach. Vanuit het streven dat alle kinderen zich optimaal ontwikkelen leer je ze interacties aan te gaan met andere kinderen en volwassenen uit hun omgeving. Hiervoor is het nodig dat je oog leert hebben voor talenten en beperkingen van kinderen zodat je hierop kunt inspelen. We starten in het eerste jaar met een leerlijn 'kijken naar kinderen' waarbij steeds vanuit praktijkobservaties belangrijke onderdelen uit de vakgebieden ontwikkelingspsychologie, pedagogiek en leerpsychologie op de voorgrond staan. Dit in voortdurende wisselwerking met wat in de kernopgaven aan de orde komt. Op deze wijze leer je vanuit verschillende perspectieven de ontwikkeling van kinderen te duiden en waar mogelijk te beïnvloeden. Het is tevens de bedoeling dat je een door jou 'gekozen' kind gaat volgen. Deze leerlijn loopt door tot en met periode 2 van het tweede jaar. 26 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs

26 Duurzame ontwikkeling Sociale betrokkenheid, economische voorspoed, een schoon milieu en ruimte voor de natuur geven invulling aan het concept duurzame ontwikkeling. Het startpunt voor leren voor duurzame ontwikkeling ligt in het basisonderwijs. Als leraar van de toekomst, als pabo-student, vervul je hierin een spilfunctie. Als toekomstige leraar is het van belang dat je kinderen leert nadenken over oplossingen voor de problemen van nu en morgen. Je gaat je dit jaar richten op De vraag wat er onder duurzame ontwikkeling kan worden verstaan, welke zaken hiermee te maken hebben en welke betekenis dit kan hebben voor de leraar en zijn leerkrachtgedrag.. Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs 27

27 6 Fase opleidingsbekwaam(propedeuse): de praktijk De propedeuse heeft een oriënterende, selecterende en adviserende functie. Om aan het einde van de propedeuse tot een goede afweging te kunnen komen, is het voor zowel student als opleiding van belang daar ook de praktijk in mee te nemen. Praktijk is een zeer belangrijk onderdeel van de opleiding. Vandaar dat we je vrijwel van het begin af aan met die praktijk willen confronteren. Dit kan zijn doordat je werkt aan praktijksituaties en het oplossen van problemen uit het basis- onderwijs, maar vooral ook door het uitvoeren van activiteiten in de stage. We werken in leerteams van 4 tot 6 studenten op een basisschool. Op die manier is samenwerkend leren mogelijk en kun je elkaar ondersteunen en van feedback voorzien. Zelf bereid jij je voor door het maken van een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) en het daarvan afgeleide PAP (Persoonlijk ActiviteitenPlan). Alle infomatie met betrekking tot stage is te lezen in de stagenota Zo n plan formuleer je SMART. SMART betekent slim en handig. In het Nederlands is het een letterwoord voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden: 5 kenmerken voor een helder en haalbaar doel. Het PAP bespreek je met je stagecoach, die samen met je mentor bepaalt welke activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Bij het samenstellen van je POP en PAP houd je steeds de competenties en de daarvan afgeleide indicatoren in de gaten. Het activiteitenplan bevat naast individuele activiteiten ook een aantal gezamenlijke activiteiten op schoolniveau. Je kunt betrokken worden bij allerlei (buiten)schoolse activiteiten, zoals de organisatie van een sportdag, een creatieve middag of een excursie. Tijdens de praktijkperiode leer je van de activiteiten en de feedback van medestudenten, coaches, mentoren en andere betrokkenen. 28 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs

28 De praktijk in het eerste jaar is vooral bedoeld om je te oriënteren in de beroepspraktijk op de belangrijkste rollen en taken van de leraar in het basisonderwijs, namelijk: De vakinhoudelijk en didactische aanpak waarmee de leraar de kinderen helpt om zich de doelen eigen te maken voor het basisonderwijs; De pedagogische aanpak waarmee de sociaal-emotionele en de morele ontwikkeling van kinderen wordt bevorderd; De manier waarop een leef-en werkklimaat voor individuele kinderen en groepen wordt vorm gegeven; Het klassenmanagement; Het werken als collega en teamgenoot; De rol van gesprekspartner van ouders of verzorgers en andere betrokkenen; Het functioneren als professional; De manier waarop je aan duurzame ontwikkeling betrokkenheid vorm geeft. De praktijk wordt voor- en nabesproken in je leerteam. Met name het werken aan jouw reflectieve vaardigheden staat centraal. De bijeenkomsten worden begeleid door de docent van de Pabo. Alle infomatie met betrekking tot stage is te lezen in de stagenota Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs 29

29 7 Fase opleidingsbekwaam (propedeuse): geletterdheid en gecijferdheid Een groot deel van je toekomstige praktijk zal bestaan uit het verzorgen van kwalitatief goed rekenwiskunde- en taalonderwijs. Als leerkracht heb je de belangrijke taak de leerlingen gecijferd en taalvaardig te maken. Daarvoor moet je natuurlijk ook zelf gecijferd en geletterd zijn. In het eerste jaar komt dit ruimschoots aan bod. In de opleiding tot Leraar Basisonderwijs maken we onderscheid in elementaire, gevorderde en professionele gecijferdheid en geletterdheid. In de tabel op de volgende pagina zie je wat ermee wordt bedoeld. 30 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs

30 Tabel 5: Niveaus van geletterdheid en gecijferdheid Geletterd Elementair Gevorderd Professioneel De basale vaardigheid in en kennis over taal en taalregels. Je zou kunnen zeggen dat hiermee de taalvaardigheid bedoeld wordt waarmee je je in het dagelijkse leven als ervaren taalgebruiker kunt redden. Dat heeft twee kanten: je bent vaardig in het hanteren van taal en je hebt kennis van de onderliggende regels. Als taalgebruiker moet je je bewust zijn van de omstandigheden waarin je taal gebruikt: wat zeg je precies, hoe zeg je dat en welke effecten heeft dat op de ander? Tevens heb je een goed onderbouwde mening over taal en taalgebruik. De competenties van de taalleraar: hoe verloopt de taalontwikkeling bij kinderen en welke maatregelen moet jij als leraar treffen om die ontwikkeling te stimuleren? Gecijferd Elementaire gecijferdheid betekent dat je de wereld van de getallen met alle elementaire rekenbewerkingen en een beperkte toepassing van de getallen in die wereld kent. Je hebt geleerd om handige rekenaanpakken (rekenstrategieën) te ontdekken en te gebruiken en je hebt een zekere gevoeligheid voor getallen ontwikkeld. Rekenen in kunnen zetten ten behoeve van de studie en voor het toekomstig functioneren binnen en buiten het beroep. Te denken valt aan interpreteren van onderzoeksgegevens, beoordelen van begrotingen, eenvoudige gegevens verwerkende programmatuur, het werken met getallen en bewerkingen die nodig zijn om literatuur te beschouwen en het interpreteren van gegevens uit leerlingvolgsystemen. D competenties van de rekenleraar: hoe verloopt de rekenontwikkeling van kinderen en welke maatregelen moet jij treffen om die ontwikkeling te stimuleren. Met andere woorden: het flexibel en didactisch verantwoord kunnen inzetten van de elementaire gecijferdheid bij het begeleiden van de rekenprocessen van kinderen. Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs 31

31 Voor de programma s elementaire geletterdheid en gecijferdheid zijn twee soorten toetsen: 1. De landelijke Citotoets rekenen-wiskunde (Wiscat) en Nederlandse taal. Deze instaptoetsen worden aangeboden in periode 1, 2 en 4. Je dient deze toetsen in het eerste jaar met een voldoende af te sluiten. We volgen hierbij de landelijke afspraken over inhoud en normering. Inzage in de resultaten van de toetsen gebeurt via Cito. 2. Instituutstoetsen rekenen-wiskunde en Nederlandse taal. Deze maken onderdeel uit van de kernopgaven in de propedeuse en meten jouw gevorderde geletterdheid en gecijferdheid. 32 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs

32 8 Fase opleidingsbekwaam(propedeuse): trainingen In het eerste jaar van de opleiding krijg je de volgende trainingen: drama, muziek, bewegingsonderwijs en beeldende vorming. In de kerndoelen van het basisonderwijs staat dat leerlingen tijdens de basisschoolperiode moeten leren om beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. Hoewel bewegingsonderwijs en kunstzinnige oriëntatie in het tweede jaar van de opleiding tot Leraar Basisonderwijs uitgebreid aan bod komen, willen we er in de propedeuse al aandacht voor hebben. We zoomen bij de trainingen in op de eigen vaardigheid van de student. In elke periode staat één training centraal. Bij muziek gaat het bijvoorbeeld om het uitvoeren en ontwerpen, het lezen en noteren van muziek. Deze training is gewijd aan het zelf zingen met aandacht voor articulatie, ademgebruik, zuiverheid en expressie. Ook het zelf leiden van een lied is onderwerp in deze bijeenkomsten. Bij drama gaat het bijvoorbeeld om uitdrukkingsmogelijkheden van het eigen lichaam: stem, taal, houding, beweging, gebaren, mimiek en de dramatische verbeelding in rollen, scènes, toneelspel. In de trainingen zijn reflectie en feedback onmisbare elementen. Bij de trainingen gaat het naast het vergroten van de eigen vaardigheid ook om aanvullende literatuurstudie. De kennis die je daarbij opdoet werkt inspirerend. De trainingen spelen zich af in de beschermde situatie van de groep. Het ene moment ben je speler, het andere moment ben je toeschouwer en beoordelaar. Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs 33

33 Wanneer de groepsleden zorgvuldig met elkaar omgaan en elkaar respecteren en helpen, dan kunnen zij zich in de eigen vaardigheid goed ontwikkelen. Dat heeft zijn positieve weerslag op de eigen persoonlijke vorming en op het handelen in de beroepspraktijk. Een beroepspraktijk, waarin je eigen persoonlijke presentatie centraal staat en waarin je gebruik moet kunnen maken van je eigen mogelijkheden op het gebied van muziek, drama, bewegen en beeldende vorming. Stem- en spraakscreening en training Omdat je stem- en spraakgebruik cruciale instrumenten voor je zijn als aankomend leraar basisonderwijs, hebben wij er als Pabo Breda voor gekozen om elke student in het eerste jaar de mogelijkheid te geven zich individueel te laten screenen. Deze screening gebeurt door een professionele logopedist die tevens docent is aan onze Pabo. Tijdens de opleiding krijg je vanaf het eerste jaar groepstrainingen, die erop gericht zijn je stem en je spraakgebruik te verbeteren in verschillende beroepssituaties. We proberen hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de andere vaardigheidstrainingen, zoals vocale training (muziek), drama, presentatietechnieken of bewegingsonderwijs. Mocht uit de stemscreening blijken dat je intensievere stembegeleiding nodig hebt dan de reguliere groepstrainingen kunnen bieden, dan zullen we je adviseren maatwerklogopedie te gaan volgen bij een zelfstandig logopedist. Wij werken als Pabo Breda nauw samen met de praktijk: de heer B.A.L.M. de Witte Wildenborgstraat 48 (IJpelaar) 4834 CP BREDA Telefoon: Website: Je bent uiteraard vrij om ook zelf op zoek te gaan naar een logopedist. Logopedie wordt onbeperkt vergoed via elke basisverzekering. 34 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs

34 9 Fase opleidingsbekwaam (propedeuse): de toetsing Op de Pabo heeft de toetsing een diagnostische en een beoordelende functie. Voor de diagnostische functie gebruiken we formatieve en voor de beoor- delende functie summatieve toetsen. De begrippen summatief en formatief kom je in de kernopgaven en bij de andere studieonderdelen regelmatig tegen. Formatieve toetsen geven antwoord op vragen als: Waar sta ik in mijn leer- proces en waar moet ik op letten? Informatie hierover krijg je van docenten, mentoren, stagecoaches, studieloopbaanbegeleiders en medestudenten. Aan de formatieve toetsing zijn geen studiepunten gekoppeld. Summatieve toetsen zijn beoordelend. Hier zijn wel studiepunten aan gekoppeld. Iedere onderwijseenheid heeft summatieve toetsmomenten. In het overzicht van de summatieve toetsing (tabel 6) lees je welke toets-vormen we in de propedeuse gebruiken bij de verschillende studieonderdelen. Een gedetailleerde beschrijving van de toetsvorm en wat je daarvoor moet doen en leren, vind je in de studiehandleidingen van de studieonderdelen. Protocol Nederlandse taal Bij alle toetsvormen (zoals werkstuk, portfolio, reflecties etc.) wordt het protocol Nederlandse taal toegepast. In de praktijk betekent dit dat van je verwacht wordt dat je verzorgd Nederlands hanteert. Dat wil zeggen dat je doel- en publiekgericht schrijft en extra aandacht besteedt aan de vormaspecten van de taal (zoals spelling, interpunctie en zinsbouw). Meer informative over toetsing vind je op blackboard in de community Toetsing en in de courses van de diverse studieonderdelen. Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs 35

35 Toekenning van studiepunten In de propedeuse zijn 60 studiepunten te behalen verdeeld over de verschillende onderdelen. Informatie met betrekking tot toetsing is te vinden in de course Toetsing en in de courses van de diverse programmaonderdelen. Omdat deze courses niet toegankelijk zijn voor alle relevante medewerkers van stagescholen volgt hieronder een toelichting voor de onderdelen praktijk en Methodische Praktijkbegeleiding. Toetsing van de praktijk De contactdocent geeft op basis van de tussen-en eindevaluaties van de mentor(en)en van de stagecoach van de basisscholen een beoordeling. Toetsing van Methodische Praktijkbegeleiding De contactdocent bepaalt zijn beoordeling op basis van: wat de student gedemonstreerd heeft tijdens de gesprekken op de stageschool (minimaal) zes schriftelijke praktijkreflecties (na iedere stageweek schrijf je een reflectie). Deze reflecties dienen een duidelijke ontwikkeling van reflectieve vaardigheden aan te tonen. Bij twijfel zal de contactdocent het logboek van een student of werkmap waarin de uitwerkingen van de leertaken zijn opgenomen, in de beoordeling betrekken. De eindbeoordeling vindt plaats in de zesde stageweek en de herkansing in de zevende stageweek van hetzelfde studiejaar en wordt uitgedrukt in een cijfer. Een onvoldoende (< 5,5) wordt schriftelijk gemotiveerd door de contactdocent. Herkansing van het onderdeel Methodische Praktijkbegeleiding vindt plaats in augustus van hetzelfde studiejaar. 36 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs

36 Tabel 6: programmaonderdelen, studielast en studiepunten Programmaonderdelen Kernopgave Oriëntatie op het beroep Kernopgave Pedagogisch klimaat Kernopgave Educatief ontwerpen en taal Kernopgave Educatief ontwerpen en rrekenen/ wiskunde Hele Getallen Studielast in uren Studiepunten Kijken naar kinderen 56 2 Training muziek, drama, beeldende vorming, bewegingsonderwijs 56 2 Training "mens en wereld". studiepunten: Geschiedenis, aardrijkskunde en natuur- onderwijs 28 1 Elementaire geletterdheid 28 1 Elementaire gecijferdheid 28 1 Wetenschap & techniek 56 2 Studieloopbaanbegeleiding 28 1 Praktijk Duurzame ontwikkeling 28 1 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs 37

37 Voorlopig studieadvies Je ontvangt voor 1 februari een voorlopig (schriftelijk)studieadvies. Het studieadvies wordt uitgebracht door de studieloopbaanbegeleider. Je ontvangt een voorlopig positief studieadvies als je de volgende onderdelen met een voldoende beoordeling hebt afgerond: Eén kernopgave; Cito toets rekenen- wiskunde (WISCAT); Cito toets Nederlandse taal. In alle andere gevallen ontvang je een voorlopig negatief studieadvies. Een voorlopig negatief studieadvies wordt vergezeld van een toelichting van de studieloopbaanbegeleider. Definitief studieadvies eerste jaar van inschrijving Voor 1 september ontvang je een definitief studieadvies. Aan dit definitieve advies wordt een bindende afwijzing verbonden als je aan het eind van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding op 31 augustus 2014, niet voldaan hebt aan de volgende eisen: Je hebt 52 of meer studiepunten behaald; Je bent geslaagd voor de Cito toets rekenen- wiskunde (WISCAT); Je bent geslaagd voor de Cito toets Nederlandse taal. Definitief studieadvies tweede jaar van inschrijving Aan het definitief studieadvies wordt tevens een bindende afwijzing verbonden als je aan het einde van het tweede jaar van inschrijving voor de opleiding niet bent geslaagd voor je propedeutische examen. 38 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs

38 10 Competenties en indicatoren opleidingsbekwaam Kernopgave 1 Kernopgave 2 Pedagogisch Kernopgave 3 Taal Kernopgave 4 Rekenen- Studieloopbaan Praktijk Muziek Drama Beeldend Beweging Taal / Rekenen Wetenschap & Techniek MPB Kijken naar kinderen 1. Interpersoonlijk competent 1.1 De student wordt zich bewust van zijn rol als leerkracht. 1.2 De student toont zich bewust van zijn eigen houding en gedrag en van de invloed daarvan op de groep medestudenten en op kinderen. 1.3 De student stelt zich op de hoogte van communicatie- en omgangsvormen in de leefwereld van basisschoolkinderen, waardoor hij zorgt dat ze contact kunnen maken met hem en zich op hun gemak voelen. 1.4 Hij gebruikt schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken. 1.5 Hij kan eigen verwachtingen enigszins afstemmen op die van de groep / het kind. 1.6 De student observeert in meerdere groepssituaties en signaleert en analyseert voorkomende probleemsituaties. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs 39

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Lerarenopleiding Basisonderwijs (VT/DT) CROHO-nummer 34808 De laatste accreditatie geldt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2015. Waar

Nadere informatie

Praktijkgids 2010-2011 voor voltijd en deeltijd Domein Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing Opleiding Leraar Basisonderwijs Locatie Alkmaar,

Praktijkgids 2010-2011 voor voltijd en deeltijd Domein Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing Opleiding Leraar Basisonderwijs Locatie Alkmaar, Praktijkgids 2010-2011 voor voltijd en deeltijd Domein Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing Opleiding Leraar Basisonderwijs Locatie Alkmaar, Haarlem, Hoofddorp Locaties Domein Pabo Alkmaar Bergerweg 200

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Calo Bachelor Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke opvoeding Croho nr. 35025 De accreditatie geldt van 1-12-2008

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs... 7

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Iselinge Hogeschool, Doetinchem

Iselinge Hogeschool, Doetinchem Iselinge Hogeschool, Doetinchem Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs, hbo-bachelor; Croho: 34808 Varianten: voltijd, deeltijd en duaal Visitatiedata: 12 en 13 februari 2008 Netherlands Quality

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING*

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) geldt aanvullende

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 1. Procedures Inhoudsopgave Handleiding EVC Traject 4 Erkennen Verworven Competenties 4 Inleiding 5 1. Onderdelen van EVC- traject 6 Het doel van EVC 6 De uitkomst van het EVC-traject 6 De stappen in het

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management

Sport, Gezondheid en Management Sport en Bewegen HAN Sport, Gezondheid en Management Opleidingsstatuut voor de bacheloropleiding Studiejaar 2015-2016 1 Sport en Bewegen HAN 2 HAN Inleiding 4 Deel 1: Studiegids 6 Uitgangspunten van het

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Bedrijfskunde-MER CROHO-34139 [BBA Bedrijfskunde-MER] voltijd / deeltijd Accreditatie: 2009 tot 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo Deventer spreekt je aan! Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo voltijd, deeltijd, academische pabo, vwo route 2015-2016 saxion.nl/pabo Index Hoofdstuk 1 Leraar basisonderwijs:

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design 1 stramien_13-14_definitief.indd 1 02-07-13 16:48 stramien_13-14_definitief.indd 2 02-07-13 16:48 welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design

Communication and Multimedia Design Studiegids Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

STUDIEGIDS Hogeschool de Kempel 2014-2015

STUDIEGIDS Hogeschool de Kempel 2014-2015 STUEGIDS Hogeschool de Kempel - Inhoud ------------------------------------------------------------ pag 0 Inleiding ------------------------------------------------------------ pag 0 Algemene informatie

Nadere informatie

Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+)

Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+) Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+) Codes LERS3B03X, LERS3C02X, LERS4C04X (voltijd) Codes LERS3B03D, LERS3C02D, LERS4C04D (deeltijd)

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Systeembeheer duaal 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie