Twee netbeheerders Eén groep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Twee netbeheerders Eén groep"

Transcriptie

1 Twee netbeheerders Eén groep

2 2 ELIA GROUP Door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt heeft de rol van de transmissienetbeheerders een essentiële dimensie gekregen. Hun rol is niet meer los te denken van de ontwikkeling van de economie en van het welzijn van de gemeenschap in Europa. Het startsein voor deze evolutie werd in 1996 gegeven met de eerste Europese richtlijn, die tot doel had de concurrentie tussen producenten en leveranciers van elektriciteit te organiseren om zo de ontwikkeling van de interne markt ten voordele van de verbruiker te bevorderen. Een dergelijke concurrentie was echter niet mogelijk zonder werk te maken van een scheiding («unbundling») tussen enerzijds de transmissie van elektriciteit en anderzijds de andere activiteiten van de keten (productie, levering, ) die tot dan toe samen geïntegreerd waren in de grote bedrijven uit de sector. De netbeheerder is zo een neutrale en onafhankelijke entiteit geworden die ten dienste van alle marktspelers staat en als taak heeft in te staan voor de bevoorradingszekerheid van alle verbruikers: ondernemingen, overheidsdiensten en burgers. Deze rol van neutrale en onafhankelijke operator werd in 29 met de derde Europese richtlijn bekrachtigd. De Europese Commissie voegde er nog een extra dimensie aan toe: bijdragen aan de verwezenlijking van de Europese doelstellingen inzake de strijd tegen de klimaatverandering, door middel van de integratie in de netten van een toenemend aandeel van energie die op basis van hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd, voornamelijk windenergie.

3 ELIA GROUP 3 Business development Research & Development Transmission 5Hertz Transmission Knowhow ten dienste van de ondernemingen en de gemeenschap, zowel in België als in Duitsland De groep is opgebouwd rond twee transmissienetbeheerders voor elektriciteit, met name Transmission 1 in België en 5Hertz Transmission 2, een van de vier Duitse transmissienetbeheerders (actief in het noorden en het oosten van Duitsland). De groep geldt als voorbeeld temidden van de Europese netbeheerders, niet alleen op het vlak van onafhankelijkheid, maar ook als motor voor de ontwikkeling van de Europese markt, en wegens zijn inspanningen ten voordele van de bevoorradingszekerheid van elektriciteit en zijn bijdrage aan de integratie van hernieuwbare energie. Buiten zijn activiteiten als netbeheerder in België en Duitsland biedt de groep aan bedrijven een waaier van consultancyen engineeringactiviteiten aan. De groep is actief onder naam van de wettelijke entiteit System Operator, een beursgenoteerde onderneming waarvan de belangrijkste referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is. De groep stelt meer dan 1.7 personeelsleden te werk en draagt bij aan de bevoorradingszekerheid van elektriciteit van bijna 4 miljoen burgers in België en in Duitsland. 1 System Operator is houder van de officiële licenties. 2 5Hertz Transmission GmbH; is in het bezit van 6% van de aandelen, via de holdingmaatschappij Eurogrid International, waarvan zijn partner Industry Funds Management de overige 4% bezit. Beheerder van het transmissienet voor elektriciteit : een centrale rol, elke dag opnieuw De rol van de transmissienetbeheerder (TNB) voor elektriciteit bestaat uit drie kerntaken. Het beheer van de infrastructuur en de ontwikkeling van het net De TNB moet voortdurend toezien op het onderhoud en de verdere ontwikkeling van het net, in functie van de behoeften van de markt en de gebruikers, zodat er altijd een voldoende grote transmissiecapaciteit beschikbaar is tussen de plaatsen waar de elektriciteit wordt geproduceerd en de grote verbruikscentra. De integratie van een toenemend aandeel van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen en de ontwikkeling van de decentrale productie zijn in deze context belangrijke uitdagingen, net als de versterking van de interconnecties op Europees niveau. Het beheer van het elektrische systeem Aangezien elektrische energie niet op grote schaal kan worden opgeslagen, moet ze worden geproduceerd op het ogenblik waarop er vraag is naar elektriciteit. De netbeheerder heeft bijgevolg als taak permanent te waken over het evenwicht tussen productie en verbruik om de bevoorradingszekerheid te bewaren. Met het oog op het toenemende aandeel van energie uit hernieuwbare energiebronnen, die van nature een variabel karakter heeft, zoals windenergie, en de stijging van de elektriciteitsstromen door de uitwisselingen op de internationale markt, zijn niet alleen nieuwe innovatieve methodes voor het beheer van het systeem nodig, maar ook een verhoogde waakzaamheid en coördinatie. De rol van marktfacilitator De invoering van transparante oplossingen voor de toegang tot het net en de ontwikkeling van gecoördineerde en geharmoniseerde mechanismen op Europees niveau, die alle maatschappelijke actoren in staat stellen om voordeel te halen uit de vrije concurrentie, vallen eveneens onder de taak van de beheerders van het elektriciteitsnet. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de energiebeurzen.

4 4 ELIA GROUP De windmolenparken in de regelzone van 5Hertz zijn op dit ogenblik al goed voor een geïnstalleerd vermogen van ongeveer 11. MW. Toekomststrategie in een duurzaam Europees perspectief De groep is verankerd in het hart van Europa. Transmission 1 is de beheerder van het Belgische transmissienet, dat uit nagenoeg 8.4 km aan hoogspanningsverbindingen (gaande van 38. tot 3. volt) bestaat, zowel luchtlijnen als ondergrondse kabels. Het Belgische net is gekoppeld met de elektriciteitsnetten van Frankrijk, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg (er liggen eveneens projecten ter tafel voor rechtstreekse interconnecties met het Verenigd Koninkrijk en met Duitsland). 5Hertz Transmission 2, een van de vier transmissienetbeheerders in Duitsland, is actief in de deelstaten Thüringen, Saksen, Saksen-Anhalt, Brandenburg, Berlijn, het westelijke deel van Mecklenburg-Voorpommeren en Hamburg. Het net dat uit ongeveer 9.75 km aan hoogspanningsverbindingen bestaat, voornamelijk luchtlijnen op 38. en 22. volt, heeft rechtstreekse interconnecties met Denemarken, Polen en Tsjechië en verbindt Scandinavië met het Europese vasteland. 1 System Operator is houder van de officiële licenties. 2 5Hertz Transmission GmbH; is in het bezit van 6% van de aandelen, via de holdingmaatschappij Eurogrid International, waarvan zijn partner Industry Funds Management de overige 4% bezit. De groep in cijfers Totaal 5Hertz Transmission Transmission 11 tot 38 kv lijnen en kabels (km) tot 7 kv lijnen en kabels (km) Aantal hoogspanningsstations Rechtstreekse klanten * 13 Operationeel gebied (km²) Aandeel totaal nationaal net (%) 31 1 Inwoners (miljoen) 39 >18 11 Personeel (FTE) RAB ( miljoen) Boekwaarde ( miljoen) * Netaansluiting, netgebruik in de top 5 van de Europese TNB s Infrastructuur Financiële situatie 12 Regulated Asset Base ( miljard) Lengte Netwerk (1. km) Ondernemingswaarde ( m) EBITDA 29e ( m) RTE RTE RTE RTE RTE Statnett Tennet RTE + Transpower Statnett RTE Tennet + Transpower Statnett Tennet + Transpower Statnett Tennet + Transpower REN REN REN RAB: 5 de Lengte netwerk: 6 de Ondernemingswaarde: 3 de Beurskapitalisatie: 4 de

5 ELIA GROUP 5 versterkt het net aan de kust met het oog op de integratie van nieuwe windmolenparken. Sinds de overname van 5Hertz in samenwerking met zijn financiële partner Industry Funds Management (IFM), steunt de groep voor zijn activiteiten op het gebied van het transmissienetbeheer voor elektriciteit op twee activiteitspolen, die vanuit geografisch oogpunt ideaal gelegen zijn in België en in Duitsland. Dit stelt de groep in staat om een uitgesproken Europese strategie te ontwikkelen die gericht is op het ondersteunen van de klimaat- en energiedoelstellingen op Europees en op nationaal niveau. Bovendien kan de groep nu sterker zijn stem laten horen in het samenspel van de Europese TNB s en zo beter de belangen van de markt en de gemeenschap verdedigen. Ondersteunen van de integratie van de Europese markten en netten en 5Hertz behoren al jaren tot de meest Europese netbeheerders en hebben een groot aantal initiatieven genomen ten voordele van de totstandkoming van een Europese markt en een veilig en betrouwbaar net dat borg staat voor de bevoorradingszekerheid van de ondernemingen en de gemeenschap. heeft een voortrekkersrol vervuld bij de lancering van de trilaterale marktkoppeling tussen Frankrijk, België en Nederland. Deze primeur op mondiaal niveau heeft overigens tot voorbeeld gediend voor de uitbreiding tot de elektriciteitsmarkt in Centraal-West-Europa. 5Hertz is een van de stuwende krachten op de Noord-West- en Centraal-Oost-Europese markten. Initiatieven als Coreso, het eerste regionaal technisch coördinatiecentrum van meerdere TNB s, geven eveneens blijk van de zorg voor een veilig en betrouwbaar net dat garant staat voor de bevoorradingszekerheid van de ondernemingen en de gemeenschap in Europa. Aan de top voor de integratie van hernieuwbare energie en windenergie Dankzij zijn strategische ligging aan de Oostzee en in het noordoosten van Duitsland behoort 5Hertz Transmission tot de top op het gebied van de integratie van onshore en offshore windenergie. Tegelijkertijd werkt aan de versterking van zijn elektriciteitsnet naar de kust, met name met het oog op de aansluiting van de energie die afkomstig is van de grote windturbineparken die in dit deel van de Noordzee zijn gepland. De twee TNB s zijn dus uitstekend geplaatst om een cruciale rol te spelen bij de uitbouw van een toekomstig net op zee. Het Renewables-Grid-Initiative steunt de uitbreiding van de capaciteit van hernieuwbare energiebronnen in Europa, zowel wat betreft de decentrale en grootschalige productie als de transmissie. Dit samenwerkingsverband groepeert alle stakeholders die betrokken zijn bij de uitvoering van deze doelstelling, in het bijzonder netbeheerders en milieuorganisaties. Friends of the Supergrid is een consortium van economische spelers die wederzijds hun belangstelling delen voor het bevorderen van het Europese beleid ten voordele van een groot net op zee. Ze werken onder meer samen met niet-gouvernementele organisaties als het World Wildlife Fund, binnen het Renewables Grid Initiative, of in het kader van consortia als Friends of the Supergrid. Gelet op het belang van de klimaatdoelstellingen is dit een uitdaging van formaat. De Europese doelstelling beter bekend als de 3 x 2 -doelstelling beoogt tegen 22 een aandeel van energie uit hernieuwbare energiebronnen van 2%, een vermindering van het energieverbruik met 2% en een daling van de CO2-uitstoot met 2%. Een dergelijke evolutie heeft aanzienlijke gevolgen voor de transmissienetten voor elektriciteit, zowel voor de investeringen in de infrastructuur als wat betreft de integratie van een zo groot mogelijk aandeel van energie met een variabel karakter in het beheer van de netten. Versterking van de operationele excellentie Dankzij hun sterk gelijklopende activiteiten in België en Duitsland kunnen de twee TNB s voor de groep unieke mogelijkheden creëren voor het tot stand brengen van synergieën en het delen van beste praktijken. De voordelen die deze werkwijze oplevert, komen in de eerste plaats de marktspelers en de gemeenschap ten goede, of het nu om standaardisering op groepsniveau gaat, of om het uitwisselen van expertise en resources, het streven naar synergieën bij aankopen, het ontwikkelen van marktmechanismen, de exploitatie van de netten,

6 6 ELIA GROUP Nieuwe mogelijkheden voor medewerkers en aantrekkelijkere perspectieven voor nieuw talent Dankzij het samenbrengen van de twee TNB s binnen de groep biedt de onderneming vandaag een bredere waaier van mogelijkheden aan zijn personeelsleden en kan hij gemakkelijker nieuwe talentvolle medewerkers aantrekken voor deze sleutelactiviteit in een wereld die vooruitgaat. De groep kan gespecialiseerde competentiecentra oprichten en biedt boeiende banen voor de uitbouw van de Europese markt en netten, zowel in België als in Duitsland. Een onafhankelijke groep die aan de criteria van het derde pakket Europese maatregelen voldoet In 1996 werd met de publicatie van de eerste Europese richtlijn inzake de organisatie van de interne energiemarkt een begin gemaakt met de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. Sindsdien zijn de eisen op het gebied van transparantie, neutraliteit en onafhankelijkheid van de netbeheerders, in het bijzonder ten aanzien van producenten, geleidelijk aan strikter geworden. De groep kan in dit opzicht als voorbeeld worden beschouwd, aangezien hij nu al aan de voorwaarden van het derde Europese pakket beantwoordt. Een expertisecenter voor onderzoek en ontwikkeling ten dienste van de groep Met een activiteitspool Onderzoek & Ontwikkeling en Knowledge Management op het niveau van de groep willen en 5Hertz ook in de toekomst een leidende rol blijven spelen bij de uitbouw van de Europese markt en netten. Daarnaast willen de netbeheerders over een innovatieve kracht beschikken die hen in staat stelt om de uitdagingen van de sector aan te gaan. Een ontwikkelingspool op groepsniveau De groep heeft een activiteitspool Business Development opgericht die de marktevolutie op de voet volgt en die als taak heeft consultancy- en engineeringdiensten te ontwikkelen die inspelen op de behoeften van zijn klanten op internationaal vlak. 1. Nationaal controlecentrum in Brussel. 2. Versterking van het net in de haven van Antwerpen. 3. Nieuwe tool om het net ter plaatse te controleren.

7 ELIA GROUP 7 Dit kabelschip brengt de onderzeese kabel van de haven van Rostock naar zijn verankeringsplaats in zee. Enkele voorbeelden van projecten voor de ontwikkeling van de netten De grote projecten die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd of die op dit ogenblik worden uitgevoerd, zowel in Duitsland als in België, hebben de volgende doelstellingen: - bijdragen aan de totstandkoming van een concurrentiële regionale en Europese markt, met name door de interconnecties met de buurlanden te versterken; - de ondernemingen en de gemeenschap toegang verlenen tot een zo ruim en gediversifieerd mogelijke energiemix door nieuwe verbindingen te ontwikkelen; - een actieve bijdrage leveren aan het Europese en nationale beleid inzake de integratie van hernieuwbare energie; - de exploitatiezekerheid van de netten versterken in een context met steeds toenemende en meer internationale elektriciteitsstromen en de integratie van energiebronnen met een intermitterend karakter. In België - verdubbeling van de capaciteit van de interconnectieverbinding tussen België en Frankrijk Avelgem-Avelin op 38. V; - verdubbeling van de capaciteit van de interconnectieverbinding tussen België en Frankrijk Aubange-Moulaine op 22. V, met het gebruik van hoogperformante geleiders; - versterking van het net op hoge en op zeer hoge spanning in de regio van de Antwerpse haven, ter ondersteuning van de economische groei; - installatie van dwarsregeltransformatoren op de grens tussen België en Nederland voor een beter beheer in real time van de elektriciteitsstromen die op internationaal niveau worden uitgewisseld; - uitbreiding van het 38. V-net tot aan de kust (project Stevin) met het oog op de aansluiting van toekomstige offshore windturbineparken; - interconnectieprojecten met het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In Duitsland - bouw van de noordverbinding tussen Schwerin in het westelijke deel van Mecklenburg-Voorpommeren en Krümmel in de buurt van Hamburg; - aanleg van de Uckermark verbinding in de deelstaat Brandenburg, van Bertikow tot Neuenhagen in de omgeving van Berlijn; - aanleg van de zuid-west koppelverbinding van Bad Lauchstädt in Saksen-Anhalt tot Redwitz in Beieren; - offshore verbinding van Baltic 1, het eerste windturbinepark in de Oostzee, op 7 km van de kust; - project van de noordring van Berlijn, in de deelstaat Brandenburg; - project voor de bouw van een derde interconnector tussen Duitsland en Polen.

8 Black System Operator S.A. Keizerslaan, 2 1 Brussel België 5Hertz Transmission GmbH Eichenstraße 3A Berlin Deutschland Design by / Verantwoordelijke uitgever : Jacques Vandermeiren, Keizerslaan 2, 1 Brussel util_d_v5-19mm Page 24-SEP-1

Hoogspanningsnet in de Noordzee Een toekomstvisie.!!! logo original: typo en gris sans outline blanc autour des lettres

Hoogspanningsnet in de Noordzee Een toekomstvisie.!!! logo original: typo en gris sans outline blanc autour des lettres Hoogspanningsnet in de Noordzee Een toekomstvisie!!! logo original: typo en gris sans outline blanc autour des lettres 2 Hoogspanningsnet in de Noordzee : een toekomstvisie Om de Belgische en Europese

Nadere informatie

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading ELIA Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Het project Stevin tussen Zeebrugge en Zomergem

Nadere informatie

Resultaten 2013 & Vooruitzichten VFB Happening Antwerpen, 26 april 2014

Resultaten 2013 & Vooruitzichten VFB Happening Antwerpen, 26 april 2014 Resultaten 2013 & Vooruitzichten 2014 VFB Happening Antwerpen, 26 april 2014 Beknopte voorstelling Elia Markante feiten op operationeel vlak 2013 Financiële resultaten 2013 Vooruitzichten 2014 2 / 23 Elia

Nadere informatie

SEAGRIDS. Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio

SEAGRIDS. Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio SEAGRIDS Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio Noodzaak van de Seagrids investeringsprojecten Aansluiting van de internationale, onderzeese

Nadere informatie

TenneT als netontwikkelaar op zee. NWEA Winddag, 13 juni 2014

TenneT als netontwikkelaar op zee. NWEA Winddag, 13 juni 2014 TenneT als netontwikkelaar op zee NWEA Winddag, TenneT als netontwikkelaar op zee 1. Introductie TenneT als netontwikkelaar 2. Integrale aanpak en netoptimalisatie nodig voor behalen duurzaamheidsdoelstellingen

Nadere informatie

System Operations. 18-mei-2016. Jaap Hagen

System Operations. 18-mei-2016. Jaap Hagen Jaap Hagen TenneT in één oogopslag Enige grensoverschrijdende netbeheerder in Europa Hoofdkantoren in Arnhem en Bayreuth (Duitsland) Leveringszekerheid 99,9975% Efficiënt Robuust netwerk Geïntegreerd netbedrijf

Nadere informatie

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME INHOUD Voorstelling van Synergrid en de rol van de netbeheerders Integratie van elektrische voertuigen

Nadere informatie

Informatie ten dienste van de markt

Informatie ten dienste van de markt Informatie ten dienste van de markt De publicatie van gegevens over de interconnecties: informatie ten dienste van de markt Als facilitator van de Belgische energiemarkt publiceert Elia op zijn website

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING

TUSSENTIJDSE VERKLARING Keizerslaan 20 Tel.: +32 (0)2 546 70 11 Boulevard de l'empereur, 20 Fax: +32 (0)2 546 70 10 B-1000 Brussels GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 7 mei 2010 TUSSENTIJDSE VERKLARING Elia publiceert tussentijdse

Nadere informatie

Elia groep. In het hart van het Europese elektriciteitsnet

Elia groep. In het hart van het Europese elektriciteitsnet Elia groep In het hart van het Europese elektriciteitsnet Elia Groep, een unieke positie in het hart van Europa Scandinavië VK Nederland België Frankrijk Denemark en Zwitserland Duitsland Czech Republic

Nadere informatie

Elia Facts & Figures 2012

Elia Facts & Figures 2012 Elia Facts & Figures 2012 NL ELIA GROUP 03 Elia groep Kerncijfers Geconsolideerde resultaten volgens de IFRS per 31 december 2012 (in miljoen, resultaten per aandeel in ) Omzet 1.306,6 Totaal van de activa

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Ondergrondse verbindingen aanleggen om elektriciteit op hoogspanning te transporteren. ELIA Ondergrondse verbindingen 01

Ondergrondse verbindingen aanleggen om elektriciteit op hoogspanning te transporteren. ELIA Ondergrondse verbindingen 01 Ondergrondse verbindingen aanleggen om elektriciteit op hoogspanning te transporteren ELIA Ondergrondse verbindingen 01 02 ELIA Ondergrondse verbindingen Technische oplossing: zijn belang en beperkingen

Nadere informatie

Elia Facts & Figures 2009

Elia Facts & Figures 2009 Elia Facts & Figures 2009 N Kerngegevens Geconsolideerde resultaten IFRS (in miljoen, resultaten per aandeel in ) 2009 2008 2007 2006 2005 Bedrijfsopbrengsten 771,3 757,3 731,7 711,5 714,2 EBITDA (1)

Nadere informatie

Position Paper. Interconnectoren

Position Paper. Interconnectoren Position Paper Interconnectoren 2 Position Paper TenneT Position Paper Interconnectoren De Europese elektriciteitsmarkt is sterk in ontwikkeling. Landsgrenzen worden steeds minder belangrijk. Het grensoverschrijdende

Nadere informatie

Informatie ten dienste van de markt

Informatie ten dienste van de markt Informatie ten dienste van de markt De elektronische publicatie van balancinggegevens: informatie ten dienste van de markt Om het evenwicht in zijn regelzone te kunnen handhaven, heeft Elia een balancingmechanisme

Nadere informatie

Elia Facts & Figures 2008

Elia Facts & Figures 2008 Elia Facts & Figures 2008 N Kerngegevens Geconsolideerde resultaten IFRS (in miljoen, resultaten per aandeel in ) 2008 2007 2006 2005 2004 Bedrijfsopbrengsten 757,3 731,7 711,5 714,2 704,5 EBITDA (1)

Nadere informatie

FACTSHEET (04/10/2012)

FACTSHEET (04/10/2012) Evenwicht: een fysiek gegeven waarvan de frequentie de indicator is Elektriciteit kan niet worden opgeslagen. De hoeveelheid elektriciteit die op het net geïnjecteerd wordt (productie en invoeren) en de

Nadere informatie

Goedkeuring plan Wathelet door kern

Goedkeuring plan Wathelet door kern Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Staatshervorming Secrétaire d Etat à l'environnement, à l'energie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles Melchior Wathelet Goedkeuring

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Een juridisch kader voor een grensoverschrijdend elektriciteitsnet in de Noordzee De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld om in 2020 een aandeel van 20% hernieuwbare energie

Nadere informatie

Elia als werkgever. Resultaten van het onderzoek. Feiten en cijfers. Arbeidsvoorwaarden

Elia als werkgever. Resultaten van het onderzoek. Feiten en cijfers. Arbeidsvoorwaarden ONDERZOEK Elia Keizerslaan 20 1000 Brussel Telefoon: 02/546.70.11 Website: www.elia.be E-mail: claire.tomasina@elia.be Elia als werkgever Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit

Nadere informatie

Memorandum Elia Gewestelijke verkiezingen 2009 Vlaams Gewest

Memorandum Elia Gewestelijke verkiezingen 2009 Vlaams Gewest Memorandum Elia Gewestelijke verkiezingen 2009 Vlaams Gewest Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit. De onderneming staat in voor de transmissie van elektriciteit op efficiënte,

Nadere informatie

6 Pijler 4: Het energietransportnetwerk gereedmaken

6 Pijler 4: Het energietransportnetwerk gereedmaken 6 Pijler 4: Het energietransportnetwerk gereedmaken 6.1 Aanpassingen van de infrastructuur in Nederland De energietransitie kan ingrijpende gevolgen hebben voor vraag en aanbod van energie en voor de netwerken

Nadere informatie

Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee

Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee Dr. Walter Mondt, ECOREM 26 november 2013 1 Inhoud Voorstelling Ecorem NV Context van de studie Werkingsprincipe van het energieatol Opbouw van het energieatol

Nadere informatie

TenneT. Strategie als netbeheerder op zee. Marco Kuijpers. Nationaal Windenergie Congres, 22 april 2015

TenneT. Strategie als netbeheerder op zee. Marco Kuijpers. Nationaal Windenergie Congres, 22 april 2015 TenneT Strategie als netbeheerder op zee Nationaal Windenergie Congres, 22 april 2015 Marco Kuijpers In deze presentatie TenneT in 20 seconden Netbeheerder op zee Stappen naar Net op zee Strategie TenneT

Nadere informatie

De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie. Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011

De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie. Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011 De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011 TenneT TSO Elektriciteitstransporteur in Nederland en een deel van Duitsland In Nederland: Alle netten op

Nadere informatie

MIX. Van verantwoorde. herkomst

MIX. Van verantwoorde. herkomst Van verantwoorde MIX herkomst Het papier gebruikt in deze brochure is FSC gecertificeerd (Forest Stewardship Council). Dit certificaat staat voor een aantal mondiaal erkende principes en criteria op het

Nadere informatie

Het offshore netwerk de Supergrid

Het offshore netwerk de Supergrid Het offshore netwerk de Supergrid Inhoudstafel: Editoriaal, Frédéric Dunon, Elia Collaborative Offshore Grid Development in the Northern Seas, F. Georges, Elia Grid Development, Brussels, J. Hensmans,

Nadere informatie

INFORMATIEVE KENNISGEVING AANKOOP VAN DE DUITSE TRANSMISSIENETBEHEERDER 50HERTZ TRANSMISSION GMBH

INFORMATIEVE KENNISGEVING AANKOOP VAN DE DUITSE TRANSMISSIENETBEHEERDER 50HERTZ TRANSMISSION GMBH Keizerslaan 20 Tel.: +32 (0)2 546 70 11 Boulevard de l'empereur, 20 Fax: +32 (0)2 546 70 10 B-1000 Brussels GEREGULEERDE INFORMATIE 7 mei 2010 INFORMATIEVE KENNISGEVING AANKOOP VAN DE DUITSE TRANSMISSIENETBEHEERDER

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.08.2002 C(2002)2904 fin. Betreft: Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen Excellentie, Bij schrijven

Nadere informatie

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Enexis: energie in goede banen Even if you doubt the evidence, providing incentives for energy-efficiency and clean energy are the right thing to do

Nadere informatie

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort Historisch perspectief 1945-1970 Keerpunten in de jaren 70 oliecrisis en milieu Tsjernobyl (1986) ramp door menselijke fouten Kyoto protocol (1997) (CO 2 en global warming problematiek) Start alternatieven

Nadere informatie

Consultatie volumebepaling strategische reserve

Consultatie volumebepaling strategische reserve Consultatie volumebepaling strategische reserve Samenvatting Een consultatie aangaande de volumebepaling in het kader van de strategische reserve is georganiseerd. Dit document omvat feedback van Elia

Nadere informatie

Slotconferentie WCWM. Erik Duim DELTA Netwerkgroep

Slotconferentie WCWM. Erik Duim DELTA Netwerkgroep Slotconferentie WCWM Erik Duim DELTA Netwerkgroep 1 Even voorstellen: DELTA NV Energiedienstverlener in Zeeland Producent, leverancier, neteigenaar Elektriciteit, gas, datadiensten Ook water (via Joint

Nadere informatie

Position Paper. Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net

Position Paper. Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net Position Paper Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net 2 Position Paper TenneT Position Paper Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net GIL is in principe toepasbaar in zowel hoogspanningsstations

Nadere informatie

Nieuwe 380kV hoogspanningslijnen

Nieuwe 380kV hoogspanningslijnen Nieuwe 380kV hoogspanningslijnen Waarom en Hoe? Ruben Rasing Arnhem, 25 april 2012 Stay tuned. Safety first! Voor uw en onze veiligheid vragen wij uw aandacht voor de volgende veiligheidsmaatregelen: In

Nadere informatie

Conferentie van Gouverneurs Bespreking van elektriciteitschaarste 3/9/2014. Frank Vandenberghe Tomas Gunst Christian Kerremans

Conferentie van Gouverneurs Bespreking van elektriciteitschaarste 3/9/2014. Frank Vandenberghe Tomas Gunst Christian Kerremans Conferentie van Gouverneurs Bespreking van elektriciteitschaarste 3/9/2014 Frank Vandenberghe Tomas Gunst Christian Kerremans Overzicht 1.De rol van de Transmissienetbeheerder 2.Afschakelplan 2 1. De rol

Nadere informatie

Memorandum Elia, transmissienetbeheerder

Memorandum Elia, transmissienetbeheerder Memorandum Elia, transmissienetbeheerder 1. Wie zijn wij? 2. De energiesector in transitie 3. De transitie, een uitdaging voor Elia Het productiepark in transitie Ontwikkeling van het net Beheer van het

Nadere informatie

Project Eleanore gelanceerd: 3E, Alstom Grid, CG

Project Eleanore gelanceerd: 3E, Alstom Grid, CG GEZAMENLIJK PERSBERICHT 30 september 2011 Project Eleanore gelanceerd: 3E, Alstom Grid, CG, CMI, DEME Blue Energy, Eurogrid International en SAG zetten een nieuwe stap in hun engagement om de ontwikkeling

Nadere informatie

De hoogtebeperking is afhankelijk van verschillende factoren en wordt mee bepaald door het type en de bevestigingsmethode

De hoogtebeperking is afhankelijk van verschillende factoren en wordt mee bepaald door het type en de bevestigingsmethode Hoogspanning : zeer specifiek risico Beheerder van het Belgische transmissienet voor de elektriciteit Transmissienetbeheerder Elia staat in voor het beheer van het Belgische hoogspanningsnet, van 380.000

Nadere informatie

Visie op Windenergie en solar Update 2014

Visie op Windenergie en solar Update 2014 Visie op Windenergie en solar Update 2014 De vooruitzichten voor hernieuwbare energie zijn gunstig Succes hangt sterk af van de beschikbaarheid van subsidies Naast kansen in Nederland kan de sector profiteren

Nadere informatie

ALEGRO, een eerste interconnectie tussen België en Duitsland; BELUX, een eerste interconnectie tussen België en het Groothertogdom Luxemburg;

ALEGRO, een eerste interconnectie tussen België en Duitsland; BELUX, een eerste interconnectie tussen België en het Groothertogdom Luxemburg; VERANTWOORDING METHODE BIJLAGE 4 in verband met een bijzondere stimulans voor belangrijke en specifieke investeringen in het net voor een ad hoc vastgestelde termijn Overeenkomstig artikel 12, 5, 22 van

Nadere informatie

Position Paper. Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels

Position Paper. Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels Position Paper Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels Geactualiseerde inzichten verkabelen Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels In 2008 heeft TenneT aangegeven maximaal 20 km 380 kv-kabel verantwoord

Nadere informatie

Helikoptertrek aan hoogspanningsmasten in Eeklo

Helikoptertrek aan hoogspanningsmasten in Eeklo 24/03/2016 Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met volgende personen: Voor algemene informatie en de praktische organisatie op de dag van de helikoptertrek zelf +32 478 664 555 Kathleen Iwens,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland

Jaarverslag 2012. Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland Jaarverslag 2012 Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland Inhoudstafel EXECUTIVE REPORT Voorwoord* 2 Waarden en profiel 4-7 Markante feiten

Nadere informatie

KCD 2013. Netplanning tijdens turbulente tijden - geen sinecure! Gert van der Lee Arnhem, 4 maart 2014

KCD 2013. Netplanning tijdens turbulente tijden - geen sinecure! Gert van der Lee Arnhem, 4 maart 2014 KCD 2013 Netplanning tijdens turbulente tijden - geen sinecure! Gert van der Lee Arnhem, 4 maart 2014 Juridisch kader TenneT heeft wettelijke plicht om aangeslotenen voldoende transportcapaciteit te bieden.

Nadere informatie

Europese schakel NorNedvoor de toekomst

Europese schakel NorNedvoor de toekomst NorNedvoor de Europese schakel toekomst NorNed Europese schakel voor de toekomst Elektriciteit is vanzelfsprekend in ons dagelijks leven. Zonder er verder bij stil te staan gaat het licht aan, pruttelt

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland

Jaarverslag 2012. Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland Jaarverslag 2012 Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland Inhoudstafel EXECUTIVE REPORT Voorwoord* 2 Waarden en profiel 4-7 Markante feiten

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2015

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2015 Scenario s voor netberekeningen Gert van der Lee KCD scenario s: Nieuwe aanpak Verschuiving van voorspellende naar exploratieve varianten Voordeel: beter inzicht in effect individuele parameters voorkomen

Nadere informatie

Evolutie naar SmartGrids. Presentatie EasyFairs wo 24 maart 2010

Evolutie naar SmartGrids. Presentatie EasyFairs wo 24 maart 2010 Evolutie naar SmartGrids Presentatie EasyFairs wo 24 maart 2010 Agenda & doel 1.Introductie Elia 2.Wat is een SmartGrid? 3.Drivers en Uitdagingen 4.Smartness van vandaag 5.SmartGrid versus SmartMetering

Nadere informatie

Demand response: een opportuniteit voor professionele gebruikers. SGF Smart Energy Solutions BASF 22 January 2013

Demand response: een opportuniteit voor professionele gebruikers. SGF Smart Energy Solutions BASF 22 January 2013 Demand response: een opportuniteit voor professionele gebruikers SGF Smart Energy Solutions BASF 22 January 2013 Overzicht 1. Wie is EDF Luminus 2. De uitdaging 3. De oplossing Corporate Presentation -

Nadere informatie

Datum 12 september 2014 Betreft Beantwoording van vragen inzake de precaire situatie wat betreft de energievoorziening in België

Datum 12 september 2014 Betreft Beantwoording van vragen inzake de precaire situatie wat betreft de energievoorziening in België > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer. Géry Vanlommel 30 maart 2009

Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer. Géry Vanlommel 30 maart 2009 Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer Géry Vanlommel 30 maart 2009 Taken distributienetbeheerder takenpakket van DNB s niet langer beperken tot louter doorvoeren van elektriciteit

Nadere informatie

TenneT investeert in leveringszekerheid en energietransitie

TenneT investeert in leveringszekerheid en energietransitie Arnhem, 13 maart 2015 TenneT investeert in leveringszekerheid en energietransitie TenneT investeert EUR 2,3 miljard in 2014. Investeringsplan komende 10 jaar bedraagt circa EUR 20 miljard Underlying bedrijfsresultaat

Nadere informatie

RENTEL NV bereikt Financial Close voor 309 MW offshore windproject in de Belgische Noordzee

RENTEL NV bereikt Financial Close voor 309 MW offshore windproject in de Belgische Noordzee Persbericht - Maandag 3 oktober 2016 / 1 RENTEL NV bereikt Financial Close voor 309 MW offshore windproject in de Belgische Noordzee Rentel NV heeft financial close bereikt voor de realisatie van een nieuw

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

Investeren windturbines in België. Ambities van ENGIE Electrabel, leader van de energie transitie

Investeren windturbines in België. Ambities van ENGIE Electrabel, leader van de energie transitie Investeren windturbines in België Ambities van ENGIE Electrabel, leader van de energie transitie Persnota Maart 2016 Het jaar 2016 wordt gekenmerkt door een versnelde realisatie van de ambities van ENGIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 516 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Datum 26 oktober 2012 Betreft Beantwoording vragen Kamerlid Mulder (CDA) over capaciteitsheffing energieleveranciers

Datum 26 oktober 2012 Betreft Beantwoording vragen Kamerlid Mulder (CDA) over capaciteitsheffing energieleveranciers > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Energie, Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

Samenvatting voor beleidsmakers

Samenvatting voor beleidsmakers Road book towards a nuclear-free Belgium. How to phase out nuclear electricity production in Belgium? rapport door Alex Polfliet, Zero Emissions Solutions, in opdracht van Greenpeace Belgium Samenvatting

Nadere informatie

Power to gas onderdeel van de energietransitie

Power to gas onderdeel van de energietransitie Power to gas onderdeel van de energietransitie 10 oktober 2013 K.G. Wiersma Gasunie: gasinfrastructuur & gastransport 1 Gastransportnet in Nederland en Noord-Duitsland Volume ~125 mrd m 3 aardgas p/j Lengte

Nadere informatie

VRIJSTELLING KOSTEN OP 5 MW ONEVENWICHT

VRIJSTELLING KOSTEN OP 5 MW ONEVENWICHT E VRIJSTELLING KOSTEN OP 5 MW ONEVENWICHT Bij elektriciteitshandel is er steeds kans op onevenwicht tussen injectie en afname van het net. Iedere ARP, of evenwichtsverantwoordelijke, moet de stroomafname

Nadere informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Keizerslaan 20 Boulevard de l'empereur, 20 B-1000 Brussels T +32 2 546 70 11 F +32 2 546 70 10 www.eliagroup.eu 29/08/2014 Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met: Media Axelle Pollet +32

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

Factsheet: Dong Energy

Factsheet: Dong Energy Factsheet: Dong Energy Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel Dong Energy Producent/leverancier elektriciteit (en aardgas) Europa Consumenten/zakelijk - Omzet 900 miljoen (NL)/9

Nadere informatie

Spanningsverlies in kabels ZX ronde 8 november 2015

Spanningsverlies in kabels ZX ronde 8 november 2015 1 Spanningsverlies in kabels ZX ronde 8 november 2015 Spanningsverlies leid tot vermogensverlies en daarbij energieverlies. Met het berekenen van kabels moet hier rekening mee gehouden worden. Als de doorsnede

Nadere informatie

Duurzame energie in balans

Duurzame energie in balans Duurzame energie in balans Duurzame energie produceren en leveren binnen Colruyt Group I. Globale energievraag staat onder druk II. Bewuste keuze van Colruyt Group III. Wat doet WE- Power? I. Globale energievraag

Nadere informatie

DE RECENTE VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE EUROPESE REGELGEVING INZAKE DE LIBERALISERING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT Jan Gekiere...

DE RECENTE VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE EUROPESE REGELGEVING INZAKE DE LIBERALISERING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT Jan Gekiere... INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... v DE RECENTE VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE EUROPESE REGELGEVING INZAKE DE LIBERALISERING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT Jan Gekiere...1 Inleiding...1 Hoofdstuk 1. De

Nadere informatie

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief CIRIEC 29 november 2007 Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief Als we in België over Unbundling en over concurrentie spreken in de sector gas en elektriciteit, denken

Nadere informatie

Elia: facilitator in de vrije elektriciteitsmarkt

Elia: facilitator in de vrije elektriciteitsmarkt Elia: facilitator in de vrije elektriciteitsmarkt energie in goede banen Vrije elektriciteitsmarkt: centrale rol van de netbeheerders De basisregels voor de werking van de elektriciteitsmarkt zijn vastgelegd

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Opleiding Deze opleiding biedt de mogelijkheid om je te verdiepen in de windenergie en kennis op te doen die specifiek is voor

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

essentieel voor de energiebevoorrading

essentieel voor de energiebevoorrading ELIA Brabo-project 1 Het Brabo-project essentieel voor de energiebevoorrading Het Brabo-project versterkt het Belgische elektriciteitsnetwerk. Dat is noodzakelijk voor de bevoorrading van het hele land.

Nadere informatie

Voorspellingen en gerealiseerde productie PV 1 -zonnevermogen

Voorspellingen en gerealiseerde productie PV 1 -zonnevermogen Voorspellingen en gerealiseerde productie PV 1 -zonnevermogen Publicatie op de website Samenvatting Dit document beschrijft de gebruikte gegevens en hypotheses waarop de online publicatie van zowel de

Nadere informatie

Energiedossiers tijdens het Nederlandse voorzitterschap

Energiedossiers tijdens het Nederlandse voorzitterschap Energiedossiers tijdens het Nederlandse voorzitterschap Vleva, Minaraad, 28 januari 2016 Jan Haers LNE/AIB Energie-attaché PV Het Luxemburgse voorzitterschap (2 de helft 2015) Raad Energie van 26 november

Nadere informatie

Aardgas, elektriciteit en diensten

Aardgas, elektriciteit en diensten Panorama Uitgave 2013 Aardgas, elektriciteit en diensten Enovos, één en al energie Enovos is de belangrijkste energieleverancier in een regio die het hart vormt van industrieel Europa en die zich uitstrekt

Nadere informatie

Christoph Schubert / 23 jaar, gespecialiseerd monteur in het Regionaal Centrum Oost van 50Hertz

Christoph Schubert / 23 jaar, gespecialiseerd monteur in het Regionaal Centrum Oost van 50Hertz 01 De Elia groep Elke dag delen de medewerkers van de Elia groep, die bestaat uit Elia System Operator en 50Hertz, zowel in België als in Duitsland dezelfde passie voor het metier, om de samenleving een

Nadere informatie

ADVIES VAN DE COMMISSIE. van 8.10.2012

ADVIES VAN DE COMMISSIE. van 8.10.2012 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.10.2012 C(2012) 7142 final ADVIES VAN DE COMMISSIE van 8.10.2012 overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 714/2009 en artikel 10, lid 6, van Richtlijn 2009/72/EG

Nadere informatie

energie in goede banen Jaarverslag 2007

energie in goede banen Jaarverslag 2007 energie in goede banen Jaarverslag 2007 Inhoud Profiel en kerncijfers... 1 Voorwoord van de voorzitter van de raad van bestuur*... 2 Voorwoord van de voorzitter van het directiecomité... 3 Vooruitzichten

Nadere informatie

Kleine windturbines. Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur. Filip Arnou Green Energy Consult

Kleine windturbines. Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur. Filip Arnou Green Energy Consult Kleine windturbines Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur Filip Arnou Green Energy Consult Windenergie De wind is een onuitputtelijke en natuurlijke bron om elektriciteit

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep drugshandel Ontwerp-aanbeveling van de Raad over de noodzakelijke

Nadere informatie

I. De tariefbepaling voor de toegang tot het net: de principes

I. De tariefbepaling voor de toegang tot het net: de principes Toegang Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven De diensten voor toegang tot het net die Elia levert, omvatten de terbeschikkingstelling van de netinfrastructuur, het beheer

Nadere informatie

Duitsland in cijfers. Analyse van de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Duitsland

Duitsland in cijfers. Analyse van de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Duitsland Duitsland in cijfers Analyse van de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Duitsland 3e kwartaal 214 Duitsland in cijfers - analyse handelsbetrekkingen Nederland - Duitsland Colofon Uitgever Nederlandse

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL 01/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden de

Nadere informatie

Analyse van de elektriciteitsbevoorrading winter en situatie voor winter Eerste feedback winter

Analyse van de elektriciteitsbevoorrading winter en situatie voor winter Eerste feedback winter Analyse van de elektriciteitsbevoorrading winter 2014-2015 en situatie voor winter 2015-2016 Eerste feedback winter 2014-2015 WG System Operations 06 maart 2014 Filip Carton / Dirk Aelbrecht National Control

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 9.11.2007 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

la mondi- ale Euro- part- ner

la mondi- ale Euro- part- ner la mondiale Europartner BUSI- NESSBedrijfsactiviteiten en kerncijfers van Europartner Geïnde premies 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097 M 1693 M 2200 M 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097

Nadere informatie

Meerkeuzevragen. Vragenlijst. 1. Wat grenst niet aan Zweden?

Meerkeuzevragen. Vragenlijst. 1. Wat grenst niet aan Zweden? Meerkeuzevragen Vragenlijst 1. Wat grenst niet aan Zweden? a) De botnische golf, Het skagarrak, het Kattegat b) De Oostzee c) Finland, Noorwegen d) Denemarken 2. Het grootste deel van de Zweedse bevolking

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement

Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement Infosessie POM-ODE 05/04/11 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vaststellingen Net uitgebouwd vanuit centrale filosofie Centrale

Nadere informatie

Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma

Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma 1. Uittreksel uit het 2 Zeeën Operationeel Programma, Prioriteit 4 : Gemeenschappelijke Prioriteit met het

Nadere informatie

Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk Utrecht, 4 mei 2009 Br-secr.179N -

Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk Utrecht, 4 mei 2009 Br-secr.179N - Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer der Staten Generaal t.a.v. mevrouw A.J. Timmer, voorzitter Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk Utrecht, 4 mei

Nadere informatie

Macro-economie van offshore wind-energie

Macro-economie van offshore wind-energie Macro-economie van offshore wind-energie Windkracht14 World Trade Center, Rotterdam 22/01/2014 David de Jager Stelling > De (potentiële) economische waarde van de Nederlandse toeleverende economische sectoren

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150702-207) Betreffende het Federaal ontwikkelingsplan van Elia voor de periode 2015-2025 en het verslag

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2003-I

Eindexamen aardrijkskunde havo 2003-I Politiek en ruimte Opgave 6 bron 9 In de periode 2000-2006 zal de Europese Unie financiële steun voor sociaal-economische ontwikkeling toekennen aan twee soorten regio s: de regio s met een ontwikkelingsachterstand

Nadere informatie

Water en hoogspanning

Water en hoogspanning Water en hoogspanning een goede combinatie? Frank Wester Arnhem, 4 november 2013 Meerlaagse Veiligheid & Vitale Infrastructuur 4 november 2013 Meerlaagse Veiligheid & Vitale Infrastructuur Elektriciteit

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen

Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen Zuidwest-Nederland omvat de provincie Zeeland en het westen van de provincie Noord-Brabant. Als veelbelovende regio met ongeveer 100.000 bedrijven

Nadere informatie