Elia Facts & Figures 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elia Facts & Figures 2008"

Transcriptie

1 Elia Facts & Figures 2008 N

2

3 Kerngegevens Geconsolideerde resultaten IFRS (in miljoen, resultaten per aandeel in ) Bedrijfsopbrengsten 757,3 731,7 711,5 714,2 704,5 EBITDA (1) 334,1 308,5 292,5 295,9 268,1 Nettowinst 103,1 77,6 75,9 76,5 59,5 Nettowinst per aandeel 2,14 1,62 1,58 1,60 1,42 Dividend per aandeel 1,37 1,30 1,28 1,27 1,27 Waarde gereguleerde activa (RAB) (2) Gemiddelde RAB (2) Aantal personeelsleden (31/12) Lengte net in kilometer (31/12) (1) EBITDA = Bedrijfsopbrengsten - kosten voor goederen en diensten - personeelskosten - voorzieningen - waardeverminderingen. (2) Berekend volgens de Belgische boekhoudkundige regels (Belgian GAAP) 1

4 Financiële ratios Ratios Uitkeringsratio 63,9% 80,5% 80,8% 79,6% 89,6% Rendement op eigen vermogen 7,6% 5,9% 5,9% 6,5% 5,6% Rendement op geïnvesteerd kapitaal 6,5% 6,3% 6,0% 6,4% 5,9% Nettoschuld / eigen vermogen 175,8% 159,7% 158,6% 162,2% 203,9% Hefboom (schulden / schulden + eigen vermogen) 63,7% 62,1% 61,9% 61,9% 67,1% EBITDA / rentelasten 3,1 3,0 3,0 3,1 2,5 Nettoschuld / EBITDA 7,1 7,1 7,1 7,0 8,2 Marges EBITDA-marge 44,1% 42,2% 41,1% 41,4% 37,6% EBIT-marge 31,4% 29,3% 28,7% 29,7% 27,2% Nettomarge 13,6% 10,6% 10,7% 10,7% 8,4% Dividendrendement op boekwaarde 4,9% 4,7% 4,7% 4,7% 5,0% Belastingsgraad 21,2% 29,7% 28,2% 35,2% 36,1% 2

5 3

6 Profiel Elia bestaat uit twee wettelijke entiteiten: Elia System Operator nv en Elia Asset nv, die als één economische entiteit onder de naam Elia handelen. Samen met zijn dochteronderneming Elia Engineering heeft Elia om en bij de 1231 werknemers in dienst. Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit. Deze verantwoordelijkheid werd aan de onderneming toevertrouwd op grond van de licenties die door de federale regering (voor het net op 150 tot 380 kv) en door de drie regionale overheden (voor de verbindingen op 30 tot 70 kv) werden verleend. Als transmissienetbeheerder voor de elektriciteit in België vervult Elia diverse taken, met respect voor de waarden die de onderneming hoog in het vaandel draagt: empathie, verantwoordelijkheid, ondernemingszin en integriteit. Elia tracht voortdurend een open en transparante dialoog te voeren met de verschillende partijen die bij zijn activiteiten betrokken zijn. Dit geldt zowel voor de klanten, leveranciers, aandeelhouders, potentiële investeerders, overheden en de bevolking als voor de personeelsleden van de Elia-groep. De voornaamste taak van de onderneming bestaat erin te zorgen voor de betrouwbare en veilige transmissie van elektriciteit van de productie-eenheden in België en zijn buurlanden naar de verbruikers die zijn aangesloten op het Elia-net (distributienetbeheerders en industriële grootverbruikers). Door de centrale ligging van België in het West-Europese elektriciteitsnet en de netto-invoer van België moet Elia ook toezien op het veilige beheer van de internationale stromen (invoer, uitvoer en transits) op zijn net. 4

7 Daarnaast waakt Elia permanent over het evenwicht tussen enerzijds productie en invoer en anderzijds uitvoer en verbruik in zijn regelzone. Aangezien elektrische energie moeilijk kan worden opgeslagen, moet ze worden geproduceerd op het ogenblik waarop de verbruikers haar nodig hebben. Dit is noodzakelijk om de betrouwbaarheid van de bevoorradingszekerheid van het land te verzekeren. Om zijn taken te kunnen vervullen, verzorgt Elia ook het onderhoud van zijn hoogspanningsinstallaties: lijnen, kabels, transformatoren,elia ontwikkelt en vernieuwt zijn net met behulp van de modernste beproefde technologie. Daarbij wordt niet alleen op proactieve wijze aandacht besteed aan zorg voor het milieu, maar wordt ook het beleid inzake duurzame ontwikkeling ondersteund dat op Europees en Belgisch niveau zowel federaal als regionaal wordt gevoerd. Door zijn unieke en centrale positie op de Belgische elektriciteitsmarkt heeft Elia de taak om vernieuwende diensten en mechanismen aan te bieden die de goede werking en de ontwikkeling van deze markt in continentaal Europa mogelijk maken. De netbeheerder past strikt de wettelijke voorschriften inzake corporate governance toe, alsook de bepalingen van de Code Lippens (de Belgische Corporate Governance Code voor beursgenoteerde vennootschappen). Elia is sinds 2005 genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel. 5

8 De activiteiten van Elia Als transmissienetbeheerder vervult Elia drie belangrijke taken die onderling met elkaar verband houden. Het elektrische systeem beheren. Elia waakt permanent over het evenwicht tussen productie, invoer, uitvoer en verbruik in zijn regelzone. Omdat elektrische energie op het zelfde ogenblik geproduceerd als verbruikt wordt, moeten de elektriciteitshoeveelheden die in het net worden geïnjecteerd voortdurend en in real time in evenwicht zijn met de afgenomen of verbruikte hoeveelheden. De bevoorradingszekerheid van het land hangt ervan af. De infrastructuur beheren. Elia staat in voor het onderhoud van de hoogspanningsinstallaties: lijnen, kabels, transformatoren, enz. Elia ontwikkelt en vernieuwt het net met behulp van de best beschikbare technologie om te voldoen aan de vereisten van de markt en voor een veilig en betrouwbaar beheer van het elektrische systeem. De markt faciliteren. Elia bekleedt een unieke en centrale positie op de nationale elektriciteitsmarkt en vervult daarom de rol van marktfacilitator die diensten en mechanismen levert om de goede werking en ontwikkeling van deze markt in continentaal Europa mogelijk te maken. 6

9 7

10 Bestuursorganen De raad van bestuur De raden van bestuur van Elia System Operator en Elia Asset zijn elk samengesteld uit 12 leden. Dezelfde leden zetelen in beide raden. Zij vervullen geen directiefunctie bij Elia System Operator noch bij Elia Asset. De helft van de leden zijn onafhankelijke bestuurders die werden verkozen tijdens de gewone algemene vergadering en die een gunstig eensluidend advies over hun onafhankelijkheid van de CREG hebben ontvangen. Voorzitter Ronnie Belmans Benoemd tot voorzitter voor 3 jaar op 24 juni 2008 Electrabel Vice-voorzitters Francis Vermeiren Benoemd tot vice-voorzitter voor 3 jaar op 24 juni 2008 Publi-T Thierry Willemarck Benoemd tot vice-voorzitter voor 3 jaar op 24 juni 2008 Onafhankelijk Bestuurders Jacqueline Boucher Electrabel Claude Grégoire Publi-T Clement De Meersman Onafhankelijk Jean-Marie Laurent Josi Onafhankelijk Johan De Roo Publi-T Ingrid Lieten Onafhankelijk Jacques de Smet Onafhankelijk Luc Van Nevel Onafhankelijk Sophie Dutordoir Electrabel 8

11 Directiecomité Voorzitter en Chief Executive Officer - Daniel Dobbeni Vice-voorzitter en Chief Corporate Officer - Jacques Vandermeiren Directeur Grid Services - Hubert Lemmens Chief Financial Officer - Jan Gesquière Chief Executive Officer Elia Engineering - Markus Berger Directeur Transmission - Roel Goethals Directeur Customers & Market - Frank Vandenberghe 9

12 Vestigingen Elia-groep Lendelede Lochristi Antwerpen (Merksem) Genk (Stalen) Schaarbeek Brussel Diegem Linkebeek Luik (Bressoux) Courcelles (Gouy) Namen Villeroux Hoofdzetel Nationaal Controlecentrum Regionaal Controlecentrum Elia Engineering Service Center 10

13 Groepsstructuur en aandeelhouders Free float* 40,1% Publi-T 33,01% Electrabel 24,35% Publipart 2,54% Elia System Operator Elia Asset 99,99% Economische éénheid CASC-CWE 14,28% HGRT 24,5% Coreso 33,33% Elia Re** 100% Elia Engineering** 100% Belpex 60% * Groep Arco heeft op 21 oktober 2008 gemeld dat ze 10,37% van de aandelen Elia bezit. ** Elia System Operator bezit 1 aandeel van Elia Re en 1 aandeel van Elia Engineering. *** Het totaal aantal uitstaande aandelen bedroeg op 31 december

14 Investeringen miljoen Investeringen (IFRS) , ,2 160, ,5 141,

15 13

16 Personeel Veiligheid 12 Evolutie ernstgraad en frequentiegraad van de Elia-groep Frequentiegraad ,2 0,1 Ernstgraad 0,0 14

17 Samenstelling van het personeel van de Elia-groep op 31 december 2008 Mannen Vrouwen Totaal Voltijdse equivalenten Directie Kaders ,8961 Bedienden ,1358 Totaal ,0319 Evolutie personeelsbestand van de Elia-groep Elia System Operator Elia Asset Elia Engineering Totaal

18 Operationeel Energiebalans België Elia-net 2008 (in GWh) Invoer Frankrijk: 7.386,3 Luxemburg: 1.628,6 Nederland: 8.118,6 Uitvoer Frankrijk: 2.038,6 Luxemburg: 1.517,9 Nederland: 3.004,6 Netto-import: ,3 Netto-injectie Centrales: ,3 Lokale productie: 6.639,8 Vanuit de DNB's: 194,4 Pompcentrales: 1.340,0 Totaal: ,5 Verbruik Rechtstreekse klanten: ,5 Distributie: ,7 Pompcentrales: 1.781,4 Totaal: ,5 Energieverliezen: 1629,3 16

19 In 2008 is het verbruik 1 in de regelzone van Elia met 1% gedaald van 88,9 TWh in 2007 tot 88 TWh in Algemeen genomen waren de weersomstandigheden van 2008 nagenoeg identiek met die van 2007, met uitzondering van de winter met een iets langere koudeperiode. Tijdens het eerste trimester werd een lichte toename van het verbruik opgetekend. Dat maakt dat voor de periode van januari tot september een stijging van het verbruik met 1,4% werd opgetekend tegenover dezelfde periode in Tijdens het laatste trimester van 2008 waren daarentegen de gevolgen van de economische crisis op het verbruik merkbaar. In november 2008 werd een daling met 8,5% waargenomen ten opzichte van november In december 2008 daalde het verbruik nog verder met - 10,1% tegenover december De reden voor deze daling van het elektriciteitsverbruik ligt voornamelijk bij de industriële klanten. Bij de afnemers die rechtstreeks op het Elia-net zijn aangesloten, werd in vergelijking met dezelfde periode in 2007 een daling met 14,6% in november en met 28,5% in december opgetekend. 1 Verbruiksindicator: de verbruiksindex Elia dekt het grootste deel van het elektriciteitsverbruik in België. Deze omvat de volledige productie die op het Elia-net aangesloten is alsook het saldo van de balans van de in- en uitvoer. Het deel van het verbruik dat rechtstreeks gevoed wordt door de productie die op de distributienetten is aangesloten, is niet in de index begrepen. 17

20 Verbruiksevolutie Evolutie verbruik per maand GWh/maand C , , , , , , Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 8,0 6,0 4,0 2,0 Energie 2007 Energie 2008 Gem. temp Gem. temp

21 In- en uitvoer In- en uitvoer per maand (fysische stromen aan de grenzen) Invoer Uitvoer Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec GWh Uitwisselingen met Luxemburg Uitwisselingen met Frankrijk Uitwisselingen met Nederland 19

22 Betrouwbaarheid In 2008 is de bevoorradingszekerheid op een heel hoog peil gebleven, nog hoger dan het uitstekende peil in Het gemiddelde aantal onderbrekingen op het Elianet per verbruiker (Average Interruption Frequency) bedroeg 0,08, wat overeenkomt met één onderbreking per klant om de 12 jaar. De gemiddelde duur van de onderbrekingen bedroeg 38 minuten en 29 seconden. Verdeeld over alle klanten bedroeg de gemiddelde onderbrekingsduur 3 minuten en 7 seconden per klant (Average Interruption Time), wat overeenkomt met een gemiddelde betrouwbaarheid van meer dan 99,999%. België mag zonder meer beschouwd worden als een van de Europese landen met de beste elektriciteitsbevoorrading. 20

23 Average Interruption Time Average Interruption Frequency Average Interruption Duration Betrouwbaarheid Elia-net Aantal dagen per jaar 2005* , ,9994% , ,9990% , ,9993% :07 0,080 38:29 99,9994% 366 * De stroomonderbrekingen op 25 en 26 november 2005 niet inbegrepen. Deze waren te wijten aan een uitzonderlijke samenloop van weersomstandigheden. Zoals internationaal aanbevolen houden de statistieken over de continuïteit van de stroomtoevoer enkel rekening met onderbrekingen die langer dan 3 minuten duren. De Average Interruption Time drukt het gemiddelde aantal minuten stroomonderbreking uit gemeten over alle klanten. De Average Interruption Frequency drukt de jaarlijkse frequentie van de stroomonderbrekingen per klant uit. Een waarde van 0,09 duidt aan dat een klant gemiddeld om de 11 jaar wordt getroffen door een stroomonderbreking. De Average Interruption Duration geeft de gemiddelde duur weer van een stroomonderbreking bij een getroffen klant. 21

24 Duurzame ontwikkeling Rationeel energiegebruik (REG) In het kader van zijn openbaredienstverplichtingen in Vlaanderen, voert Elia elk jaar een actieplan uit om het rationeel energiegebruik (REG) te bevorderen. In Vlaanderen stelt Elia zijn klanten die op een spanning van hoogstens 70 kv zijn aangesloten, middelen ter beschikking om op recurrente wijze per geleverde MWh, 1,5% aan primaire energie te besparen. Het doel in 2008 was een besparing van 26,7 GWh aan elektrische energie door middel van de subsidiëring van energiebesparingsmaatregelen die door de klanten van Elia worden uitgevoerd. Uit de resultaten van eind december 2008 bleek dat Elia al een besparing van 38,6 GWh had gerealiseerd, wat ruimschoots boven de oorspronkelijke doelstelling lag. 23 projecten werden uitgevoerd en 19 klanten engageerden zich om in een energiebesparingsproject te investeren. Eind december 2008 bedroeg de totale energiebesparing 242 GWh, wat overeenkomt met ongeveer ton CO 2. Groenestroomcertificaten Om de ontwikkeling van energiewinning uit hernieuwbare bronnen te ondersteunen, koopt Elia alle aan hem aangeboden groenestroomcertificaten tegen een vastgestelde minimumprijs. Deze certificaten, uitgegeven door de regulator, vormen het bewijs dat bepaalde stroom, in België geproduceerd, afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. De stroomleveranciers zijn verplicht een aantal certificaten (quotum) voor te leggen aan de regulatoren, die ze ofwel rechtstreeks bij de producenten kunnen aankopen, ofwel op de veilingen georganiseerd door Elia. 22

25 Verkopen groenestroomcertificaten Prijs en volumes van de groenestroomcertificaten Aantal /MWh ,14 117,52 115,50 118,74 117,47 110,81 112, , , , ,00 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 Aantal Prijs 23

26 Hoogspanningsnetten Lengte Elia-net op 31 december 2008 Elektrische verbindingen Spanning Ondergronds Bovengronds Totaal (kv) (km) (km) (km) Totaal Bovengrondse verbindingen: geografische lengte Ondergrondse verbindingen: elektrische lengte 24

27 Gent Antwerpen Brussel 380 kv 220 kv 150 kv De netten op 70, 36 en 30 kv zijn niet weergegeven op de kaart. Charleroi Luik

28 Keizerslaan 20 B-1000 Brussel T + 32(0) F + 32(0) Concept en eindredactie: Elia, departement Communicatie Grafische vormgeving en drukbegeleiding: Sa Bouge Verantwoordelijke uitgever: Jacques Vandermeiren - Mei 2009

Elia Facts & Figures 2009

Elia Facts & Figures 2009 Elia Facts & Figures 2009 N Kerngegevens Geconsolideerde resultaten IFRS (in miljoen, resultaten per aandeel in ) 2009 2008 2007 2006 2005 Bedrijfsopbrengsten 771,3 757,3 731,7 711,5 714,2 EBITDA (1)

Nadere informatie

Elia Facts & Figures 2012

Elia Facts & Figures 2012 Elia Facts & Figures 2012 NL ELIA GROUP 03 Elia groep Kerncijfers Geconsolideerde resultaten volgens de IFRS per 31 december 2012 (in miljoen, resultaten per aandeel in ) Omzet 1.306,6 Totaal van de activa

Nadere informatie

Elia Systeem- en marktoverzicht 2012

Elia Systeem- en marktoverzicht 2012 Elia Systeem- en marktoverzicht 2012 Inhoudstafel A. Marktgegevens en systeem- en netbeheer I. Energie I.1 Energiebalans Elia-net 2012 01 I.2 Belasting van het Elia-net 02 I.3 Nettoafname 03 II. Vermogen

Nadere informatie

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs 1. Inleiding Dit document bevat gegevens betreffende de verhandelde groenestroomcertificaten van 1/2006 tot. 2. Tabellen en grafiek Tabel

Nadere informatie

Twee netbeheerders Eén groep

Twee netbeheerders Eén groep Twee netbeheerders Eén groep 2 ELIA GROUP Door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt heeft de rol van de transmissienetbeheerders een essentiële dimensie gekregen. Hun rol is niet meer los te denken

Nadere informatie

Elia Systeem- en marktoverzicht 2011

Elia Systeem- en marktoverzicht 2011 Elia Systeem- en marktoverzicht 2011 Inhoudstafel A. Marktgegevens en systeem- en netbeheer I. Energie I.1 Energiebalans Elia-net 2011 01 I.2 Belasting van het Elia-net 02 I.3 Nettoafname 03 II. Vermogen

Nadere informatie

I. De tariefbepaling voor de toegang tot het net: de principes

I. De tariefbepaling voor de toegang tot het net: de principes Toegang Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven De diensten voor toegang tot het net die Elia levert, omvatten de terbeschikkingstelling van de netinfrastructuur, het beheer

Nadere informatie

energie in goede banen Jaarverslag 2007

energie in goede banen Jaarverslag 2007 energie in goede banen Jaarverslag 2007 Inhoud Profiel en kerncijfers... 1 Voorwoord van de voorzitter van de raad van bestuur*... 2 Voorwoord van de voorzitter van het directiecomité... 3 Vooruitzichten

Nadere informatie

Resultaten 2013 & Vooruitzichten VFB Happening Antwerpen, 26 april 2014

Resultaten 2013 & Vooruitzichten VFB Happening Antwerpen, 26 april 2014 Resultaten 2013 & Vooruitzichten 2014 VFB Happening Antwerpen, 26 april 2014 Beknopte voorstelling Elia Markante feiten op operationeel vlak 2013 Financiële resultaten 2013 Vooruitzichten 2014 2 / 23 Elia

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING

TUSSENTIJDSE VERKLARING Keizerslaan 20 Tel.: +32 (0)2 546 70 11 Boulevard de l'empereur, 20 Fax: +32 (0)2 546 70 10 B-1000 Brussels GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 7 mei 2010 TUSSENTIJDSE VERKLARING Elia publiceert tussentijdse

Nadere informatie

PERSBERICHT 28 augustus 2009. Elia s halfjaarcijfers in lijn van de verwachtingen; verdere uitbouw Europese integratie

PERSBERICHT 28 augustus 2009. Elia s halfjaarcijfers in lijn van de verwachtingen; verdere uitbouw Europese integratie Keizerslaan 20 Tel.: 02 546 70 11 Boulevard de l'empereur, 20 Fax: 02 546 70 10 B-1000 Brussel-Bruxelles PERSBERICHT 28 augustus 2009 Elia s halfjaarcijfers in lijn van de verwachtingen; verdere uitbouw

Nadere informatie

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Statistieken Laatste aanpassing Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Dit document bevat gegevens betreffende de groenestroomcertificaten die werden verkocht aan de wettelijk vastgelegde

Nadere informatie

NOTA (Z)140109-CDC-1299

NOTA (Z)140109-CDC-1299 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS NOTA

Nadere informatie

VRIJSTELLING KOSTEN OP 5 MW ONEVENWICHT

VRIJSTELLING KOSTEN OP 5 MW ONEVENWICHT E VRIJSTELLING KOSTEN OP 5 MW ONEVENWICHT Bij elektriciteitshandel is er steeds kans op onevenwicht tussen injectie en afname van het net. Iedere ARP, of evenwichtsverantwoordelijke, moet de stroomafname

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.08.2002 C(2002)2904 fin. Betreft: Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen Excellentie, Bij schrijven

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

PERSBERICHT 26 februari 2010

PERSBERICHT 26 februari 2010 Keizerslaan 20 Tel.: 02 546 70 11 Boulevard de l'empereur, 20 Fax: 02 546 70 10 B-1000 Brussel-Bruxelles PERSBERICHT 26 februari 2010 Elia s jaarresultaten over 2009 iets beter dan verwacht; bevestiging

Nadere informatie

Position Paper Contact Datum Inleiding Bestaande meerkosten

Position Paper Contact Datum Inleiding Bestaande meerkosten Position Paper: Meerkosten op elektriciteit: toestand 2015 Contact: Emilie Butaye (Federatie van de Glasindustrie) +32 2 542 61 29 emilie.butaye@vgi-fiv.be Datum: 22/09/2015 Inleiding In deze position

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2004 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.ibgebim.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE AARDGASLEVERANCIERS

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Elia: facilitator in de vrije elektriciteitsmarkt

Elia: facilitator in de vrije elektriciteitsmarkt Elia: facilitator in de vrije elektriciteitsmarkt energie in goede banen Vrije elektriciteitsmarkt: centrale rol van de netbeheerders De basisregels voor de werking van de elektriciteitsmarkt zijn vastgelegd

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2006 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Elektriciteitsverbruik in België in februari 2015

Elektriciteitsverbruik in België in februari 2015 NEWSLETTER nr 60 - april 2015 Elektriciteitsverbruik in België in februari 2015 In februari 2015 nam zowel het elektriciteitsverbruik van de industriële klanten als van de residentiële en tertiaire sectoren

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2.

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2. 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012 1/08/2012

Nadere informatie

De hoogtebeperking is afhankelijk van verschillende factoren en wordt mee bepaald door het type en de bevestigingsmethode

De hoogtebeperking is afhankelijk van verschillende factoren en wordt mee bepaald door het type en de bevestigingsmethode Hoogspanning : zeer specifiek risico Beheerder van het Belgische transmissienet voor de elektriciteit Transmissienetbeheerder Elia staat in voor het beheer van het Belgische hoogspanningsnet, van 380.000

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Corporate Governance Verklaring

Corporate Governance Verklaring 03 Corporate Governance Verklaring Elia voldoet aan de specifieke verplichtingen betreffende transparantie, neutraliteit en niet-discriminatie ten opzichte van al zijn stakeholders. De Corporate Governance

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Inhoudsopgave

JAARVERSLAG 2014. Inhoudsopgave JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING... 3 1.1 Samenstelling van de bestuursorganen op 31 december 2014... 3 1.2.1. Raad van Bestuur... 3 1.2.2. Adviserende comités van de Raad

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

PERSBERICHT 29 augustus Elia kent sterk eerste halfjaar ondanks tarieven die vast zijn voor 4 jaar en bij de laagste van Europa behoren

PERSBERICHT 29 augustus Elia kent sterk eerste halfjaar ondanks tarieven die vast zijn voor 4 jaar en bij de laagste van Europa behoren Keizerslaan 20 Tel.: 02 546 70 11 Boulevard de l'empereur, 20 Fax: 02 546 70 10 B-1000 Brussel-Bruxelles PERSBERICHT 29 augustus 2008 Elia kent sterk eerste halfjaar ondanks tarieven die vast zijn voor

Nadere informatie

20 Transportbalans 06

20 Transportbalans 06 2 Transportbalans 6 Vol energie In deze uitgave maakt TenneT TSO B.V. de balans op over 26 inzake de voornaamste technische bedrijfsresultaten. Niet alleen zijn gegevens vermeld over onze infrastructurele

Nadere informatie

INDICATIEVE VERGELIJKING VAN DE TARIEVEN VOOR DE OVERBRENGING VAN AARDGAS VAN FLUXYS NV EN VERSCHEIDENE EUROPESE OPERATOREN

INDICATIEVE VERGELIJKING VAN DE TARIEVEN VOOR DE OVERBRENGING VAN AARDGAS VAN FLUXYS NV EN VERSCHEIDENE EUROPESE OPERATOREN Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.99 PERSCONFERENTIE Brussel - 5 april 2002 INDICATIEVE VERGELIJKING VAN

Nadere informatie

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading ELIA Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Het project Stevin tussen Zeebrugge en Zomergem

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

JAArverslAG 2008 Waarden aan het werk

JAArverslAG 2008 Waarden aan het werk energie in goede banen JAArverslAG 2008 Waarden aan het werk Inhoud Profiel...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Conferentie van Gouverneurs Bespreking van elektriciteitschaarste 3/9/2014. Frank Vandenberghe Tomas Gunst Christian Kerremans

Conferentie van Gouverneurs Bespreking van elektriciteitschaarste 3/9/2014. Frank Vandenberghe Tomas Gunst Christian Kerremans Conferentie van Gouverneurs Bespreking van elektriciteitschaarste 3/9/2014 Frank Vandenberghe Tomas Gunst Christian Kerremans Overzicht 1.De rol van de Transmissienetbeheerder 2.Afschakelplan 2 1. De rol

Nadere informatie

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Nadere informatie

ONTWERPBESLISSING (B)150129-CDC-1402

ONTWERPBESLISSING (B)150129-CDC-1402 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: +32 2 289 76 11 Fax: +32 2 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

Nadere informatie

1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR INTERPRETATIE

1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR INTERPRETATIE Methodologische fiche INDICATOR: BEVOORRADING VAN DE ABONNEES MET LEIDING- EN DRINKWATER THEMA: WATER EN AQUATISCH MILIEU 1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR INTERPRETATIE Vraag achter de indicator:

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2015 behalve anders vermeld.

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2012 SAMENVATTING VAN HET EERSTE KWARTAAL Lichte daling van de geconsolideerde verkopen met 2,6 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 (-0,3 % bij constante

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011 De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG Studiedag energie, 26 oktober 2011 Inhoud Algemene structuur van de energiesector Productie en invoer Transportnetbeheer Distributienetbeheer

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 03/06/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Informatie ten dienste van de markt

Informatie ten dienste van de markt Informatie ten dienste van de markt De elektronische publicatie van balancinggegevens: informatie ten dienste van de markt Om het evenwicht in zijn regelzone te kunnen handhaven, heeft Elia een balancingmechanisme

Nadere informatie

Elia System Operator NV Keizerslaan 20 1000 Brussel RPR 0476.388.378 Brussel

Elia System Operator NV Keizerslaan 20 1000 Brussel RPR 0476.388.378 Brussel Elia System Operator NV Keizerslaan 20 1000 Brussel RPR 0476.388.378 Brussel Elia Corporate Governance Charter Versie van 27 november 2014 Elia Corporate Governance Charter Het Corporate Governance Charter

Nadere informatie

Benchmarking study of electricity prices between Belgium and neighboring countries Persconferentie

Benchmarking study of electricity prices between Belgium and neighboring countries Persconferentie Benchmarking study of electricity prices between Belgium and neighboring countries Persconferentie Juni 2014 Doelstellingen en draagwijdte van de benchmarking study De voornaamste doelstelling van de studie

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d. 18-08-2005 N. 2005 1990 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2005/11264] 3 JUNI 2005. Ministerieel besluit tot vaststelling

Nadere informatie

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009 4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009 4Energy Invest, de onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie van biomassa

Nadere informatie

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME INHOUD Voorstelling van Synergrid en de rol van de netbeheerders Integratie van elektrische voertuigen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Consultatiedocument Elia Users Group met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur

Consultatiedocument Elia Users Group met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur Consultatiedocument Elia Users Group met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur Inhoud Inleiding... 2 I. Krachtlijnen van de ontwikkeling van het voorstel van Elia tot

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie) Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2014. Tarieven voor Openbare

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40% Deze brochure wordt gepubliceerd met als doel door een efficiënt en doelgericht gebruik van de statistische gegevens, van marktgegevens, van de databank

Nadere informatie

WELKOM BIENVENUE WELCOME

WELKOM BIENVENUE WELCOME WELKOM BIENVENUE WELCOME Bruno Venanzi Gedelegeerd Bestuurder Lampiris Coop Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 1 Overzicht Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 2 De windturbine

Nadere informatie

Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015

Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015 Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015 De laatste tijd worden we overspoeld door marketing verhalen over de slimme meter en het slimme energienet. Men stelt dat met de komst van de slimme meter

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130722-175) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2013 Evolutie 11/2013 Evolutie 12/2013 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.655 6.910 DNB Synergrid GWh 4.471 4.734 Andere klanten Synergrid GWh 2.184 2.176

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX POST VOOR DE BEHEERDER VAN HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET

RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX POST VOOR DE BEHEERDER VAN HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX POST VOOR DE BEHEERDER VAN HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET 1. Het rapporteringmodel heeft als doel om via een standaardformaat zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 11 maart 2014

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 11 maart 2014 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon 1700 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 05/09/2016 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

DE ENERGIEPRIJZEN 5 JAAR NA DE LIBERALISERING

DE ENERGIEPRIJZEN 5 JAAR NA DE LIBERALISERING Voka - Kamer van Koophandel Oost- Vlaanderen Bedrijvenclusters 2009 1 DE ENERGIEPRIJZEN 5 JAAR NA DE LIBERALISERING Voka-Kamer van Koophandel 2009 2 1 DE VRIJE ENERGIEMARKT 1 Productie 2 Transport 3 Regulatoren

Nadere informatie

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie

Nadere informatie

Lerend Netwerk Energie Efficiëntie (STEEEP) Uw energiefactuur ontleed

Lerend Netwerk Energie Efficiëntie (STEEEP) Uw energiefactuur ontleed Lerend Netwerk Energie Efficiëntie (STEEEP) Uw energiefactuur ontleed Wie is Electrabel? Electrabel is een dochteronderneming van GDF SUEZ ENERGY INTERNATIONAL ENERGY EUROPE GLOBAL GAS & LNG INFRA- STRUCTURES

Nadere informatie

Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang

Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang Toegang Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang Wanneer een netgebruiker die aangesloten is op het Elia-net beheerder wordt van een

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2014 Evolutie 11/2014 Evolutie 12/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.720 6.682 DNB Synergrid GWh 4.409 4.521 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

ADVIES VAN DE COMMISSIE. van 8.10.2012

ADVIES VAN DE COMMISSIE. van 8.10.2012 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.10.2012 C(2012) 7142 final ADVIES VAN DE COMMISSIE van 8.10.2012 overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 714/2009 en artikel 10, lid 6, van Richtlijn 2009/72/EG

Nadere informatie

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel-

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel- Aansluiting De aansluiting op het Elia-net: een proces in verschillende stappen Sommige spelers op de Belgische elektriciteitsmarkt (producenten en industriële grootverbruikers) kunnen een aansluiting

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

D E V ASTGOEDPORTEFEUILLE

D E V ASTGOEDPORTEFEUILLE TRADING UPDATE GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EMBARGO 17 FEBRUARI 2009 17.40 U. TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER AANGAANDE DE PERIODE VAN 01.10.2008 TOT 31.12.2008 Beperkte daling van de portefeuillewaarde

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150714-210) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM Gids van de aandeelhouder Aandelen Fluxys Belgium De maatschappelijke aandelen van Fluxys Belgium noteren op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext

Nadere informatie

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02.289.76.11 Fax: 02.289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Tinne Rombouts en de heren

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

TOESLAGEN. Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari Federale bijdrage

TOESLAGEN. Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari Federale bijdrage TOESLAGEN Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari 2011. 1 Federale bijdrage In toepassing van het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 24 maart 2003, wordt

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Tabel 1: Federale bijdrage

Tabel 1: Federale bijdrage TOESLAGEN Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari 2010. 1 Federale bijdrage In toepassing van het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 24 maart 2003, wordt

Nadere informatie

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Eerste zes maanden van 2015 De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve,

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2011 60%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2011 60% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2011 20% 80% 60% 40% Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Winteractieplan. Stroomvoorziening in geval van energieschaarste

Winteractieplan. Stroomvoorziening in geval van energieschaarste Winteractieplan Stroomvoorziening in geval van energieschaarste Komt er een energieschaarste deze winter? Dalende productiecapaciteit Problemen met nucleaire centrales Invoercapaciteit is beperkt (investeringen

Nadere informatie

CBN-Avies 2009/14 omtrent de boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

CBN-Avies 2009/14 omtrent de boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten CBN-Avies 2009/14 omtrent de boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Stijn Goeminne Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde Het opwekken van groene

Nadere informatie

Memorandum Elia Gewestelijke verkiezingen 2009 Vlaams Gewest

Memorandum Elia Gewestelijke verkiezingen 2009 Vlaams Gewest Memorandum Elia Gewestelijke verkiezingen 2009 Vlaams Gewest Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit. De onderneming staat in voor de transmissie van elektriciteit op efficiënte,

Nadere informatie

FACTSHEET (04/10/2012)

FACTSHEET (04/10/2012) Evenwicht: een fysiek gegeven waarvan de frequentie de indicator is Elektriciteit kan niet worden opgeslagen. De hoeveelheid elektriciteit die op het net geïnjecteerd wordt (productie en invoeren) en de

Nadere informatie

Sessie: Lezen van een energiefactuur vanuit financieel en technisch oogpunt

Sessie: Lezen van een energiefactuur vanuit financieel en technisch oogpunt Sessie: Lezen van een energiefactuur vanuit financieel en technisch oogpunt VEB Klantendag (16/10/2015) Inge Goessens Directeur Energie-efficiëntie Tom Feys Verantwoordelijke Facturatie & Inningen https://be.linkedin.com/in/tomfeys

Nadere informatie

In samenwerking met: Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen duurzame energie in Vl en Nl

In samenwerking met: Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen duurzame energie in Vl en Nl In samenwerking met: Partners: Met de steun van: Met financiële steun van: Agenda 13 u 30 Verwelkoming en toelichting doelstelling stakeholdersoverleg 13 u 35 Vergelijking 2020 doelstellingen België Nederland

Nadere informatie

Aardgas, elektriciteit en diensten

Aardgas, elektriciteit en diensten Panorama Uitgave 2013 Aardgas, elektriciteit en diensten Enovos, één en al energie Enovos is de belangrijkste energieleverancier in een regio die het hart vormt van industrieel Europa en die zich uitstrekt

Nadere informatie