Elia Facts & Figures 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elia Facts & Figures 2008"

Transcriptie

1 Elia Facts & Figures 2008 N

2

3 Kerngegevens Geconsolideerde resultaten IFRS (in miljoen, resultaten per aandeel in ) Bedrijfsopbrengsten 757,3 731,7 711,5 714,2 704,5 EBITDA (1) 334,1 308,5 292,5 295,9 268,1 Nettowinst 103,1 77,6 75,9 76,5 59,5 Nettowinst per aandeel 2,14 1,62 1,58 1,60 1,42 Dividend per aandeel 1,37 1,30 1,28 1,27 1,27 Waarde gereguleerde activa (RAB) (2) Gemiddelde RAB (2) Aantal personeelsleden (31/12) Lengte net in kilometer (31/12) (1) EBITDA = Bedrijfsopbrengsten - kosten voor goederen en diensten - personeelskosten - voorzieningen - waardeverminderingen. (2) Berekend volgens de Belgische boekhoudkundige regels (Belgian GAAP) 1

4 Financiële ratios Ratios Uitkeringsratio 63,9% 80,5% 80,8% 79,6% 89,6% Rendement op eigen vermogen 7,6% 5,9% 5,9% 6,5% 5,6% Rendement op geïnvesteerd kapitaal 6,5% 6,3% 6,0% 6,4% 5,9% Nettoschuld / eigen vermogen 175,8% 159,7% 158,6% 162,2% 203,9% Hefboom (schulden / schulden + eigen vermogen) 63,7% 62,1% 61,9% 61,9% 67,1% EBITDA / rentelasten 3,1 3,0 3,0 3,1 2,5 Nettoschuld / EBITDA 7,1 7,1 7,1 7,0 8,2 Marges EBITDA-marge 44,1% 42,2% 41,1% 41,4% 37,6% EBIT-marge 31,4% 29,3% 28,7% 29,7% 27,2% Nettomarge 13,6% 10,6% 10,7% 10,7% 8,4% Dividendrendement op boekwaarde 4,9% 4,7% 4,7% 4,7% 5,0% Belastingsgraad 21,2% 29,7% 28,2% 35,2% 36,1% 2

5 3

6 Profiel Elia bestaat uit twee wettelijke entiteiten: Elia System Operator nv en Elia Asset nv, die als één economische entiteit onder de naam Elia handelen. Samen met zijn dochteronderneming Elia Engineering heeft Elia om en bij de 1231 werknemers in dienst. Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit. Deze verantwoordelijkheid werd aan de onderneming toevertrouwd op grond van de licenties die door de federale regering (voor het net op 150 tot 380 kv) en door de drie regionale overheden (voor de verbindingen op 30 tot 70 kv) werden verleend. Als transmissienetbeheerder voor de elektriciteit in België vervult Elia diverse taken, met respect voor de waarden die de onderneming hoog in het vaandel draagt: empathie, verantwoordelijkheid, ondernemingszin en integriteit. Elia tracht voortdurend een open en transparante dialoog te voeren met de verschillende partijen die bij zijn activiteiten betrokken zijn. Dit geldt zowel voor de klanten, leveranciers, aandeelhouders, potentiële investeerders, overheden en de bevolking als voor de personeelsleden van de Elia-groep. De voornaamste taak van de onderneming bestaat erin te zorgen voor de betrouwbare en veilige transmissie van elektriciteit van de productie-eenheden in België en zijn buurlanden naar de verbruikers die zijn aangesloten op het Elia-net (distributienetbeheerders en industriële grootverbruikers). Door de centrale ligging van België in het West-Europese elektriciteitsnet en de netto-invoer van België moet Elia ook toezien op het veilige beheer van de internationale stromen (invoer, uitvoer en transits) op zijn net. 4

7 Daarnaast waakt Elia permanent over het evenwicht tussen enerzijds productie en invoer en anderzijds uitvoer en verbruik in zijn regelzone. Aangezien elektrische energie moeilijk kan worden opgeslagen, moet ze worden geproduceerd op het ogenblik waarop de verbruikers haar nodig hebben. Dit is noodzakelijk om de betrouwbaarheid van de bevoorradingszekerheid van het land te verzekeren. Om zijn taken te kunnen vervullen, verzorgt Elia ook het onderhoud van zijn hoogspanningsinstallaties: lijnen, kabels, transformatoren,elia ontwikkelt en vernieuwt zijn net met behulp van de modernste beproefde technologie. Daarbij wordt niet alleen op proactieve wijze aandacht besteed aan zorg voor het milieu, maar wordt ook het beleid inzake duurzame ontwikkeling ondersteund dat op Europees en Belgisch niveau zowel federaal als regionaal wordt gevoerd. Door zijn unieke en centrale positie op de Belgische elektriciteitsmarkt heeft Elia de taak om vernieuwende diensten en mechanismen aan te bieden die de goede werking en de ontwikkeling van deze markt in continentaal Europa mogelijk maken. De netbeheerder past strikt de wettelijke voorschriften inzake corporate governance toe, alsook de bepalingen van de Code Lippens (de Belgische Corporate Governance Code voor beursgenoteerde vennootschappen). Elia is sinds 2005 genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel. 5

8 De activiteiten van Elia Als transmissienetbeheerder vervult Elia drie belangrijke taken die onderling met elkaar verband houden. Het elektrische systeem beheren. Elia waakt permanent over het evenwicht tussen productie, invoer, uitvoer en verbruik in zijn regelzone. Omdat elektrische energie op het zelfde ogenblik geproduceerd als verbruikt wordt, moeten de elektriciteitshoeveelheden die in het net worden geïnjecteerd voortdurend en in real time in evenwicht zijn met de afgenomen of verbruikte hoeveelheden. De bevoorradingszekerheid van het land hangt ervan af. De infrastructuur beheren. Elia staat in voor het onderhoud van de hoogspanningsinstallaties: lijnen, kabels, transformatoren, enz. Elia ontwikkelt en vernieuwt het net met behulp van de best beschikbare technologie om te voldoen aan de vereisten van de markt en voor een veilig en betrouwbaar beheer van het elektrische systeem. De markt faciliteren. Elia bekleedt een unieke en centrale positie op de nationale elektriciteitsmarkt en vervult daarom de rol van marktfacilitator die diensten en mechanismen levert om de goede werking en ontwikkeling van deze markt in continentaal Europa mogelijk te maken. 6

9 7

10 Bestuursorganen De raad van bestuur De raden van bestuur van Elia System Operator en Elia Asset zijn elk samengesteld uit 12 leden. Dezelfde leden zetelen in beide raden. Zij vervullen geen directiefunctie bij Elia System Operator noch bij Elia Asset. De helft van de leden zijn onafhankelijke bestuurders die werden verkozen tijdens de gewone algemene vergadering en die een gunstig eensluidend advies over hun onafhankelijkheid van de CREG hebben ontvangen. Voorzitter Ronnie Belmans Benoemd tot voorzitter voor 3 jaar op 24 juni 2008 Electrabel Vice-voorzitters Francis Vermeiren Benoemd tot vice-voorzitter voor 3 jaar op 24 juni 2008 Publi-T Thierry Willemarck Benoemd tot vice-voorzitter voor 3 jaar op 24 juni 2008 Onafhankelijk Bestuurders Jacqueline Boucher Electrabel Claude Grégoire Publi-T Clement De Meersman Onafhankelijk Jean-Marie Laurent Josi Onafhankelijk Johan De Roo Publi-T Ingrid Lieten Onafhankelijk Jacques de Smet Onafhankelijk Luc Van Nevel Onafhankelijk Sophie Dutordoir Electrabel 8

11 Directiecomité Voorzitter en Chief Executive Officer - Daniel Dobbeni Vice-voorzitter en Chief Corporate Officer - Jacques Vandermeiren Directeur Grid Services - Hubert Lemmens Chief Financial Officer - Jan Gesquière Chief Executive Officer Elia Engineering - Markus Berger Directeur Transmission - Roel Goethals Directeur Customers & Market - Frank Vandenberghe 9

12 Vestigingen Elia-groep Lendelede Lochristi Antwerpen (Merksem) Genk (Stalen) Schaarbeek Brussel Diegem Linkebeek Luik (Bressoux) Courcelles (Gouy) Namen Villeroux Hoofdzetel Nationaal Controlecentrum Regionaal Controlecentrum Elia Engineering Service Center 10

13 Groepsstructuur en aandeelhouders Free float* 40,1% Publi-T 33,01% Electrabel 24,35% Publipart 2,54% Elia System Operator Elia Asset 99,99% Economische éénheid CASC-CWE 14,28% HGRT 24,5% Coreso 33,33% Elia Re** 100% Elia Engineering** 100% Belpex 60% * Groep Arco heeft op 21 oktober 2008 gemeld dat ze 10,37% van de aandelen Elia bezit. ** Elia System Operator bezit 1 aandeel van Elia Re en 1 aandeel van Elia Engineering. *** Het totaal aantal uitstaande aandelen bedroeg op 31 december

14 Investeringen miljoen Investeringen (IFRS) , ,2 160, ,5 141,

15 13

16 Personeel Veiligheid 12 Evolutie ernstgraad en frequentiegraad van de Elia-groep Frequentiegraad ,2 0,1 Ernstgraad 0,0 14

17 Samenstelling van het personeel van de Elia-groep op 31 december 2008 Mannen Vrouwen Totaal Voltijdse equivalenten Directie Kaders ,8961 Bedienden ,1358 Totaal ,0319 Evolutie personeelsbestand van de Elia-groep Elia System Operator Elia Asset Elia Engineering Totaal

18 Operationeel Energiebalans België Elia-net 2008 (in GWh) Invoer Frankrijk: 7.386,3 Luxemburg: 1.628,6 Nederland: 8.118,6 Uitvoer Frankrijk: 2.038,6 Luxemburg: 1.517,9 Nederland: 3.004,6 Netto-import: ,3 Netto-injectie Centrales: ,3 Lokale productie: 6.639,8 Vanuit de DNB's: 194,4 Pompcentrales: 1.340,0 Totaal: ,5 Verbruik Rechtstreekse klanten: ,5 Distributie: ,7 Pompcentrales: 1.781,4 Totaal: ,5 Energieverliezen: 1629,3 16

19 In 2008 is het verbruik 1 in de regelzone van Elia met 1% gedaald van 88,9 TWh in 2007 tot 88 TWh in Algemeen genomen waren de weersomstandigheden van 2008 nagenoeg identiek met die van 2007, met uitzondering van de winter met een iets langere koudeperiode. Tijdens het eerste trimester werd een lichte toename van het verbruik opgetekend. Dat maakt dat voor de periode van januari tot september een stijging van het verbruik met 1,4% werd opgetekend tegenover dezelfde periode in Tijdens het laatste trimester van 2008 waren daarentegen de gevolgen van de economische crisis op het verbruik merkbaar. In november 2008 werd een daling met 8,5% waargenomen ten opzichte van november In december 2008 daalde het verbruik nog verder met - 10,1% tegenover december De reden voor deze daling van het elektriciteitsverbruik ligt voornamelijk bij de industriële klanten. Bij de afnemers die rechtstreeks op het Elia-net zijn aangesloten, werd in vergelijking met dezelfde periode in 2007 een daling met 14,6% in november en met 28,5% in december opgetekend. 1 Verbruiksindicator: de verbruiksindex Elia dekt het grootste deel van het elektriciteitsverbruik in België. Deze omvat de volledige productie die op het Elia-net aangesloten is alsook het saldo van de balans van de in- en uitvoer. Het deel van het verbruik dat rechtstreeks gevoed wordt door de productie die op de distributienetten is aangesloten, is niet in de index begrepen. 17

20 Verbruiksevolutie Evolutie verbruik per maand GWh/maand C , , , , , , Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 8,0 6,0 4,0 2,0 Energie 2007 Energie 2008 Gem. temp Gem. temp

21 In- en uitvoer In- en uitvoer per maand (fysische stromen aan de grenzen) Invoer Uitvoer Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec GWh Uitwisselingen met Luxemburg Uitwisselingen met Frankrijk Uitwisselingen met Nederland 19

22 Betrouwbaarheid In 2008 is de bevoorradingszekerheid op een heel hoog peil gebleven, nog hoger dan het uitstekende peil in Het gemiddelde aantal onderbrekingen op het Elianet per verbruiker (Average Interruption Frequency) bedroeg 0,08, wat overeenkomt met één onderbreking per klant om de 12 jaar. De gemiddelde duur van de onderbrekingen bedroeg 38 minuten en 29 seconden. Verdeeld over alle klanten bedroeg de gemiddelde onderbrekingsduur 3 minuten en 7 seconden per klant (Average Interruption Time), wat overeenkomt met een gemiddelde betrouwbaarheid van meer dan 99,999%. België mag zonder meer beschouwd worden als een van de Europese landen met de beste elektriciteitsbevoorrading. 20

23 Average Interruption Time Average Interruption Frequency Average Interruption Duration Betrouwbaarheid Elia-net Aantal dagen per jaar 2005* , ,9994% , ,9990% , ,9993% :07 0,080 38:29 99,9994% 366 * De stroomonderbrekingen op 25 en 26 november 2005 niet inbegrepen. Deze waren te wijten aan een uitzonderlijke samenloop van weersomstandigheden. Zoals internationaal aanbevolen houden de statistieken over de continuïteit van de stroomtoevoer enkel rekening met onderbrekingen die langer dan 3 minuten duren. De Average Interruption Time drukt het gemiddelde aantal minuten stroomonderbreking uit gemeten over alle klanten. De Average Interruption Frequency drukt de jaarlijkse frequentie van de stroomonderbrekingen per klant uit. Een waarde van 0,09 duidt aan dat een klant gemiddeld om de 11 jaar wordt getroffen door een stroomonderbreking. De Average Interruption Duration geeft de gemiddelde duur weer van een stroomonderbreking bij een getroffen klant. 21

24 Duurzame ontwikkeling Rationeel energiegebruik (REG) In het kader van zijn openbaredienstverplichtingen in Vlaanderen, voert Elia elk jaar een actieplan uit om het rationeel energiegebruik (REG) te bevorderen. In Vlaanderen stelt Elia zijn klanten die op een spanning van hoogstens 70 kv zijn aangesloten, middelen ter beschikking om op recurrente wijze per geleverde MWh, 1,5% aan primaire energie te besparen. Het doel in 2008 was een besparing van 26,7 GWh aan elektrische energie door middel van de subsidiëring van energiebesparingsmaatregelen die door de klanten van Elia worden uitgevoerd. Uit de resultaten van eind december 2008 bleek dat Elia al een besparing van 38,6 GWh had gerealiseerd, wat ruimschoots boven de oorspronkelijke doelstelling lag. 23 projecten werden uitgevoerd en 19 klanten engageerden zich om in een energiebesparingsproject te investeren. Eind december 2008 bedroeg de totale energiebesparing 242 GWh, wat overeenkomt met ongeveer ton CO 2. Groenestroomcertificaten Om de ontwikkeling van energiewinning uit hernieuwbare bronnen te ondersteunen, koopt Elia alle aan hem aangeboden groenestroomcertificaten tegen een vastgestelde minimumprijs. Deze certificaten, uitgegeven door de regulator, vormen het bewijs dat bepaalde stroom, in België geproduceerd, afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. De stroomleveranciers zijn verplicht een aantal certificaten (quotum) voor te leggen aan de regulatoren, die ze ofwel rechtstreeks bij de producenten kunnen aankopen, ofwel op de veilingen georganiseerd door Elia. 22

25 Verkopen groenestroomcertificaten Prijs en volumes van de groenestroomcertificaten Aantal /MWh ,14 117,52 115,50 118,74 117,47 110,81 112, , , , ,00 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 Aantal Prijs 23

26 Hoogspanningsnetten Lengte Elia-net op 31 december 2008 Elektrische verbindingen Spanning Ondergronds Bovengronds Totaal (kv) (km) (km) (km) Totaal Bovengrondse verbindingen: geografische lengte Ondergrondse verbindingen: elektrische lengte 24

27 Gent Antwerpen Brussel 380 kv 220 kv 150 kv De netten op 70, 36 en 30 kv zijn niet weergegeven op de kaart. Charleroi Luik

28 Keizerslaan 20 B-1000 Brussel T + 32(0) F + 32(0) Concept en eindredactie: Elia, departement Communicatie Grafische vormgeving en drukbegeleiding: Sa Bouge Verantwoordelijke uitgever: Jacques Vandermeiren - Mei 2009

Twee netbeheerders Eén groep

Twee netbeheerders Eén groep Twee netbeheerders Eén groep 2 ELIA GROUP Door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt heeft de rol van de transmissienetbeheerders een essentiële dimensie gekregen. Hun rol is niet meer los te denken

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden.

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden. Jaarverslag 2013 Kernpunten 2013 Sterk tweede halfjaar; netto-omzet +3% (autonoom >4%) en EBITA >10% Netto-omzet EUR 2.040 miljoen; autonome omzetgroei 1,2% Bedrijfsresultaat (EBITA) +3% naar EUR 225 miljoen;

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

2012 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden.

2012 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden. JAARVERSLAG 2011 Kernpunten 2011 Netto-omzet +15% naar EUR 1.937 miljoen Autonome omzetgroei +8,6% (tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat (EBITA) +16% naar EUR 208,9 miljoen Nettoresultaat voor

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7.

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7. marktmonitor 14 Inhoudsopgave 1. De ervaringen van de energieafnemers op de energiemarkt in Vlaanderen... 4 A. Gezinnen... 4 1.1. Indeling afnemers... 4 1.2. Hoe ervaren de gezinnen de energiemarkt in

Nadere informatie

JaaRverslag van de Groep Proximedia

JaaRverslag van de Groep Proximedia JaaRverslag van de Groep Proximedia Verantwoordelijke uitgever: Proximedia n.v. Grafische vormgeving & drukwerk : Globule Bleu www.proximediagroup.com Overzicht Mededeling van de CEO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ PROSPECTUS OPGESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE UITGIFTE VAN EN TOELATING TOT NOTERING VAN DE AANDELEN GDF SUEZ ALS GEVOLG VAN DE FUSIE DOOR OVERNAME VAN SUEZ DOOR GAZ DE FRANCE ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ

Nadere informatie

Externe communicatie. Wie zijn wij?

Externe communicatie. Wie zijn wij? Externe communicatie Wie zijn wij? De Nationale Bank van België Bankbiljetten in omloop brengen, het monetair beleid ten uitvoer leggen en instaan voor de financiële stabiliteit zijn de voornaamste taken

Nadere informatie

Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen

Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen 1 2 Voorwoord Het thema efficiënte overheid is brandend actueel. Efficiëntie of doelmatigheid heeft te maken met de hoeveelheid middelen die

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten De inkomensverdeling tussen sectoren 1. Auteur Frank Notten Het nationaal inkomen wordt verdiend door de verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie. Het aandeel van bedrijven binnen het beschikbaar

Nadere informatie

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM Integrale versie 2 HET ESR95 ALS SYSTEEM 2.1 INLEIDING Nationale rekeningen hebben tot doel een coherent raamwerk te bieden dat bruikbaar is voor macro-economische analyses. Sinds het ontstaan van de nationale

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com 2007 Jaarverslag Inhoud 01 Profiel 02 Kerncijfers 04 Mijlpalen 2007 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Bericht van de voorzitter 10 Vooruitzichten 2008 12 Executive Committee 14 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014 Financieel overzicht RESULTATEN DELHAIZE GROEP Financieel verslag vierde kwartaal en boekjaar Gereglementeerde informatie 5 maart 2015 7u00 CET» Vergelijkbare omzetgroei van 4,4% in de V.S. en -3,5% in

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest Vlaamse Regulator van de Elektriciteitsen Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 19 B-1000 Brussel e-mail: info@vreg.be web: www.vreg.be Gratis tel.: 1700 fax: +32 2 553 13 50 Technisch

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie VBO-ANALYSE Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie Oktober 2013 570.000 II aantal jobs bij buitenlandse ondernemingen 50% II toegevoegde waarde

Nadere informatie

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader 1. Inleiding In het deel Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht van het Verslag wordt met nieuwe bankwet bedoeld het grote project van hervorming van

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) DRS 68 COMPET 198 ECOFI 250 CODEC 778 OTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comité

Nadere informatie