Minder nosocomiale infecties door het dragen van twee paar handschoenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minder nosocomiale infecties door het dragen van twee paar handschoenen"

Transcriptie

1 Nummer 11 Minder nosocomiale infecties door het dragen van twee paar handschoenen Het aantal in het ziekenhuis opgelopen infecties blijft stijgen. De WHO probeert opnieuw het probleembewustzijn op dit gebied te vergroten en dringt aan op betere preventieve maatregelen en vooral op een goede handhygiëne: door consequente desinfectie van de handen en een geoptimaliseerd gebruik van handschoenen resp. het dragen van twee paar handschoenen over elkaar, kunnen nosocomiale infecties in veel gevallen worden voorkomen Sempermed informeert over de actuele feiten, cijfers en aanbevelingen. Nosocomiale infecties......zijn volgens de definitie van de Amerikaanse instantie voor ziektepreventie en -bestrijding CDC (Centers for Disease Control) infecties die in tijd zijn gerelateerd aan een ziekenhuisopname en eerder nog niet aanwezig waren. Infecties die worden opgelopen tijdens een ziekenhuisopname maar zich pas na ontslag uit het ziekenhuis openbaren, worden eveneens aangemerkt als nosocomiaal [1]. In de praktijk worden de meeste infecties die optreden binnen 48 uur na een ziekenhuisopname, als nosocomiaal beschouwd [2]. Ziekenhuizen zijn ontmoetingsplaatsen van kiemdragers. De bacterieflora van een pas opgenomen patiënt begint hier al binnen een paar uur het spectrum van de omgeving over te nemen: de in het ziekenhuis aanwezige kiemen nestelen zich op de huid, in de luchtwegen en in het urogenitale stelsel. De belangrijkste verwekkers van nosocomiale infecties zijn virussen (bijv. influenza-rotavirussen); bacteriën en schimmels komen minder vaak voor, maar gaan wel gepaard met een aanzienlijk grotere ziektebelasting en mortaliteit [2]. Infectierisico Het infectierisico is afhankelijk van de verwekker (bijv. virulentie), de gastheer (bijv. verzwakt weerstandsvermogen) en de omgeving (bijv. intensive care). De risicofactoren voor de kolonisatie van pathogene kiemen bij een patiënt kunnen worden ingedeeld in drie categorieën [2]: Foto: Bryon Skinner E. coli Rotavirus 1

2 iatrogeen: bijv. handen van medisch personeel, invasieve ingrepen, antibioticagebruik, operatiewijze, -duur en -techniek, implantaten, medische hulpmiddelen en instrumenten; organisatorisch: bijv. opstelling van de bedden/aantal bedden, gecontamineerde voedingsmiddelen, airco s of waterleidingen; patiëntgerelateerd: bijv. ernst van de aandoening, verzwakt immuunsysteem, roken, leeftijd, bestaande/ bijkomende ziektes en opnameduur. Naast de patiënten loopt ook het medische personeel het risico om nosocomiaal geïnfecteerd te raken met bijv. influenza, SARS, hepatitis B, hepatitis C, hiv of tuberculose [3]. Prevalentie Nosocomiale infecties behoren tot de belangrijkste oorzaken van complicaties en het overlijden van gehospitaliseerde patiënten. Er wordt vermoed dat nosocomiale infecties het morbiditeits- en mortaliteitsrisico van een ziekenhuispatiënt meer dan verdubbelen [2]. In de industrielanden treden dergelijke infecties op bij 5-15% van de ziekenhuispatiënten en op intensivecareafdelingen is dit percentage nog veel hoger: 9-37% in Europa en 12-80% in de Verenigde Staten [3]. De meest voorkomende nosocomiale infecties zijn kathetergeassocieerde urineweginfecties (ca. 42%), beademingsgeassocieerde pneumonieën (ca. 21%) en postoperatieve wondinfecties (ca. 16%) [4]. Problematiek De gevolgen van nosocomiale infecties zijn verstrekkend en omvatten bijvoorbeeld een langere (of zelfs tweemaal zo lange) opnameduur, gebruik van extra medicijnen, langdurige beperkingen, een grotere antibioticaresistentie, meer sterfgevallen, hoge kosten en emotionele stress voor de patiënten en hun familie [3]. Een bijkomende complicatie is dat nosocomiale infecties zich snel kunnen uitbreiden tot andere ziekenhuizen (bijv. door overplaatsing) of zelfs landen, zoals de internationale verspreiding van MRSA en SARS heeft aangetoond [5]. Ook H1N1-influenza ( Mexicaanse griep ) werd door heel wat mensen opgelopen in het ziekenhuis, waarbij er zowel besmettingsgevallen bekend zijn van patiënten als van medewerkers. Handen als belangrijkste overbrengers De ziekteverwekkers worden overgedragen door direct (bijv. via de handen) of indirect contact (bijv. door druppelinfectie). De tijd dat micro-organismen na contact met een patiënt of met gecontamineerde voorwerpen of oppervlakken op de handen kunnen overleven, varieert sterk (richtwaarde van de WHO: 2-60 minuten, maar bij bepaalde onderzoeken werd er wel 4 uur gemeten zie de tabel [4]). De handen van het medische personeel worden beschouwd als de belangrijkste oorzaak (tot 90%) van de overdracht van nosocomiale infecties. Handhygiëne wordt dan ook aangemerkt als een essentiële maatregel ter voorkoming van nosocomiale infecties en van een verdere ontwikkeling van antibioticaresistentie. Het verband tussen een betere handhygiëne en lagere infectie- en kruiscontaminatiecijfers is veelvuldig aangetoond [3].] Om de zogenaamde transiënte huidflora (tijdelijk op de huid aanwezige micro-organismen) niet verder te verspreiden, moeten de handen regelmatig worden gedesinfecteerd ook voor en na het dragen van medische handschoenen. Het handdesinfectiegedrag laat naar het zich laat aanzien vaak te wensen over: uit actuele observatiestudies blijkt dat ziekenhuismedewerkers hun handen 1,7 15,2 keer per uur 6,6 30 seconden lang desinfecteren. De compliance op het gebied van handdesinfectie is wereldwijd bijzonder gering en bedraagt gemiddeld 38,7% [3]. Onderzoek heeft aangetoond dat het aantal nosocomiale infecties door een gerichte verbetering van deze compliance met wel 40% kan worden teruggebracht [4]. INFECTIEVERWEKKER Staphylococcus aureus Pseudomonas spp. Escherichia coli Schimmels incl. Candida spp Rotavirus PERSISTENTIE OP DE HANDEN 150 minuten minuten 6-90 minuten 1 uur max. 4 uur 2

3 Preventie De twee belangrijkste pijlers voor de preventie van nosocomiale infecties zijn de consequente inachtneming van hygiënemaatregelen en een gericht, spaarzaam gebruik van antibiotica. Bij de handhygiëne spelen een regelmatige, zorgvuldige handdesinfectie en het dragen van medische handschoenen als onontbeerlijke barrièrebescherming de belangrijkste rol. Daarnaast is gebleken dat een continue systematische registratie en analyse van nosocomiale infecties en verwekkers met een specifieke resistentie (surveillance met inbegrip van een geanonimiseerde feedback aan de betreffende organisatie-eenheden) een teruggang met zich meebrengt [6]. In de strijd tegen nosocomiale infecties heeft de WHO in 2009 nieuwe richtlijnen voor de handhygiëne uitgevaardigd en is zij een campagne begonnen voor het nemen van praktische implementatiemaatregelen. Het doel van Clean Care is Safer Care is de overdracht van ziekteverwekkers op patiënten en werknemers in de gezondheidszorg door een verbeterd handhygiënegedrag terug te dringen. De kern van de nieuwe WHO-richtlijnen wordt gevormd door een aantal consequente en op evidentie gebaseerde aanbevelingen bijvoorbeeld voor de vijf indicaties voor alcoholische handdesinfectie met inbegrip van de techniek en voor het juiste gebruik van handschoenen met inbegrip van de aan- en uittrektechniek. Wereldwijd hadden zich op 3 februari 2010 al ziekenhuizen laten registreren voor deelname de meeste in Europa (2.553), gevolgd door Amerika (1.872) [3]. Ook de beste bescherming is perforeerbaar! Medische handschoenen onderbreken de infectieketen op een bijzonder effectieve manier en beschermen zowel het medische personeel als de patiënt in elk geval zolang ze onbeschadigd zijn (dus niet te lang worden gedragen en zo nodig worden vervangen, vgl. bijv. de Duitse AMWF-richtlijn). Alleen dichte en intacte, niet-geperforeerde handschoenen waarborgen een betrouwbare bescherming tegen contaminatie van de handen met ziekteverwekkers en sluiten het risico van een infectie of ziekteoverdracht volledig uit [7]. Bij invasieve maatregelen, in het bijzonder bij chirurgische ingrepen, doen zich vaak en meestal zonder dat dit wordt opgemerkt handschoenperforaties voor, die bijna altijd gepaard gaan met een huidverwonding aan de hand. Het vaakst worden de duim en de wijsvinger van de niet-dominerende hand verwond, bijv. bij het recappen van injectienaalden, bij het hechten van wonden, bij het doorgeven of opruimen van instrumenten, bij het werken aan botten, bij slecht zicht op het operatiegebied en bij het verlenen van spoedeisende hulp [8]. Zelfs de kleinste prikwondjes kunnen al voldoende zijn voor een infectie, maar negen van de tien handschoenperforaties worden helemaal niet ontdekt. Doordat er als gevolg hiervan handschoenvocht (transpiratievocht met huidkiemen) naar buiten komt, wordt hierdoor niet alleen de gebruiker in gevaar gebracht, maar ook de patiënt [8,9]. Zo is onlangs geconstateerd dat geperforeerde operatiehandschoenen het risico op postoperatieve wondinfecties verdubbelen [10]. Het perforatiepercentage stijgt met de draagduur en de Perforatiefrequentie bij operatiehandschoenen [12] gastro-intestinale ingrepen 45% orthopedische ingrepen 35% gynaecologische ingrepen 31% vaatchirurgie 19% algemene chirurgie 9% 3

4 belasting van de handschoenen. Daarom verdient het aanbeveling regelmatig van handschoenen te wisselen. Verder kan het risico op perforaties worden verkleind door onder de handschoenen geen sieraden te dragen. Wanneer een perforatie in een handschoen wordt geconstateerd, moet dit worden gedocumenteerd en gemeld aan de bedrijfsarts [11] Perforatie Groeiende trend: twee handschoenen over elkaar Om zo goed mogelijk beschermd te zijn tegen infecties, is het zinvol twee handschoenen over elkaar te dragen. Steeds meer operatieteams in Europa en de Verenigde Staten doen dit al routinematig. Het voordeel ligt voor de hand: het buitenste paar beschermt het binnenste paar. Maar bij studies naar de veiligheid van handschoenen is nog meer ontdekt: het dragen van twee handschoenen over elkaar verlaagt het perforatierisico voor de binnenste handschoen gemiddeld met een factor tien en de overgedragen hoeveelheid bloed minimaal met een factor zes [11]. Na perforatie van de buitenhandschoen blijft de binnenhandschoen in tot wel 82% van de gevallen intact [8]. Bij een actuele systematische Cochrane-analyse werd vastgesteld dat enkele handschoenen 4,1 keer meer perforaties vertonen dan de binnenhandschoen van twee over elkaar gedragen operatiehandschoenen en dat er tijdens een operatie 90-92% van de perforaties meer wordt opgemerkt, wanneer er twee paar handschoenen worden gedragen. Bovendien werden er bij de betreffende meta-analyse van 34 studies geen negatieve effecten van de dubbele latexlaag op de uitvoering van de operatie (tastgevoel, vaardigheid) geconstateerd [9]. Het dragen van twee paar handschoenen over elkaar vindt een brede acceptatie en wordt in de chirurgie hoe langer hoe gebruikelijker. Dit lijkt vooral te komen doordat twee paar over elkaar gedragen operatiehandschoenen perforaties van de buitenhandschoen, die een infectierisico met zich meebrengen, snel waarneembaar maken. Wanneer er vloeistof tussen de handschoenen terechtkomt, verandert de omgeving van de perforatie namelijk van kleur en vormt zich een duidelijk zichtbare vlek. De buitenste handschoen kan dan onmiddellijk worden vervangen [11]. Het is niet absoluut noodzakelijk dat de buiten- en de binnenhandschoen verschillend van kleur zijn, omdat de vloeistof (van welke aard dan ook) die door de geperforeerde buitenhandschoen naar buiten sijpelt, toch wel te zien is. Ook bij twee handschoenen met dezelfde kleur is dit optische effect van door vocht veroorzaakte donkerkleuring waarneembaar, maar is het alleen iets zwakker. Volgens de actuele stand van de wetenschappelijke literatuur staat vast dat voor operatiepersoneel het dragen van twee paar handschoenen over elkaar bij iedere operatieve ingreep aanbeveling verdient en de voorkeur heeft boven het dragen van één handschoen per hand, omdat er dan veel minder infecties en verwondingen optreden [7,11]. Uit ziekenhuishygiënisch en dus ook uit medisch preventief oogpunt kan het dragen van twee paar handschoenen worden geclassificeerd als een relevante maatregel ter verlaging van het aantal handschoenperforaties en ter voorkoming van via bloed overdraagbare infecties die zowel het personeel als de patiënt een betere bescherming biedt. Bovendien is het hierdoor mogelijk door middel van preventie met behulp van al aanwezig beschermend materiaal op korte termijn een duidelijke risicovermindering te realiseren [7]. Aanbevelingen voor het dragen van twee paar handschoenen (voorbeelden) RKI (Robert Koch Institut)-richtlijn: [13] De perforatiefrequentie is bij twee over elkaar gedragen operatiehandschoenen significant lager dan wanneer er één handschoen wordt gedragen. Bij invasieve ingrepen met een hoog letselrisico/risico op perforatie van de handschoenen wordt geadviseerd twee paar handschoenen te dragen. Bij intraoperatieve handschoenbeschadiging wordt de beschadigde handschoen vervangen. AMWF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.v.)-richtlijn: [14] Handschoenen mogen alleen worden aangetrokken, wanneer de handen helemaal droog zijn, omdat met desinfectiemiddelen bevochtigde huid het perforatierisico vergroot. Vanwege het perforatierisico wordt principieel aanbevolen 4

5 twee paar operatiehandschoenen over elkaar te dragen. In de buikchirurgie verdient het bij het dragen van één paar handschoenen aanbeveling de handschoenen standaard na 90 minuten door nieuwe te vervangen, omdat het perforatierisico gedurende een operatie steeds groter wordt. Bij intraoperatieve handschoenbeschadiging moeten er twee nieuwe operatiehandschoenen worden aangetrokken. Indien de perforatie optreedt op het moment dat een operatie bijna beëindigd is, kan ermee worden volstaan één nieuwe operatiehandschoen over de geperforeerde aan te trekken. Na het uittrekken van de operatiehandschoenen moeten de handen worden gedesinfecteerd. Door onopgemerkte lekkage of contact met ziekteverwekkers bij het uittrekken van de handschoenen kunnen de handen met deze ziekteverwekkers worden gecontamineerd. BGW (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege) Handhygiëneplan voor de operatiekamer: [15] Draag tijdens een operatie twee paar handschoenen over elkaar, indien bekend is dat de patiënt infectieus is of de aard van de operatie een verhoogd risico op handschoenbeschadiging met zich meebrengt.. beschermd zijn tegen via het bloed overdraagbare ziekteverwekkers. Dubbel beschermd met operatiehandschoenen van Sempermed Vanwege de betere barrièrebescherming en het daaruit resulterende duidelijk geringere infectierisico voor zowel gebruiker als patiënt adviseert ook Sempermed twee paar handschoenen over elkaar te dragen in het bijzonder bij hoogrisicopatiënten, diepe ingrepen en ingrepen die veel kracht kosten, spoedeisende ingrepen en risicovolle handelingen ( exposure prone procedures, EPPs). Operatiemedewerkers dienen individueel te bepalen welke handschoenmaten bij het dragen van twee paar over elkaar het prettigst zitten en welk handschoenmateriaal het meest geschikt is. Het beste kunnen er verschillende varianten worden uitgeprobeerd! Om glijeffecten te voorkomen, mag de buitenste operatiehandschoen niet groter zijn dan de binnenste. Sempermed adviseert twee paar handschoenen van dezelfde maat te dragen of voor de binnenhandschoen een half nummer (= één maat) groter te kiezen dan gebruikelijk en voor de buitenhandschoen de normale maat. SUVA (Schweizer Unfallversicherung): [16] Bij een verhoogd letselrisico wordt geadviseerd twee paar handschoenen te dragen. Het risico op lekkage van de binnenste handschoen kan daardoor duidelijk worden verkleind, in het bijzonder bij operaties die langer duren. Verenigde Staten: [7]] AORN-richtlijn (Association of perioperative Registered Nurses): Werknemers in de gezondheidszorg dienen bij intensieve werkzaamheden (altijd) twee paar handschoenen over elkaar te dragen. De CDC (Centers for Disease Control), AAOS (American Academy of Orthopedic Surgeons) en ACS (American Chemical Society) huldigen het standpunt dat werknemers in de gezondheidszorg door het dragen van twee paar handschoenen beter Binnen groen, buiten wit of zoals de drager verkiest Als binnenhandschoen ( onderhandschoen ) is de nieuwe Sempermed Green M bij uitstek geschikt. De unieke groene kleur van deze poedervrije operatiehandschoen van natuurlatex absorbeert het felle licht in de operatiekamer, waardoor de ogen zich gemakkelijker aanpassen en minder snel vermoeid raken. Bovendien vergroot de groene kleur het contrast met de organen en maakt deze een geperforeerde buitenhandschoen gemakkelijker waarneembaar (duidelijkere/donkerdere vlek). Dankzij de speciale synthetische binnencoating is de Sempermed Green M gemakkelijk aan te trekken zelfs met vochtige handen. Dit maakt het eenvoudiger tijdens een operatie van handschoenen te wisselen. Perfect geschikt als buitenhandschoen zijn de Sem- 5

6 permed Supreme en de Sempermed Supreme plus. Deze beide poedervrije operatiehandschoenen van natuurlatex zijn dankzij het door Sempermed ontwikkelde speciale leachingprocédé, waarbij de hoeveelheid door het productieproces achtergebleven residuen van irriterende stoffen en natuurlatexeiwitten tot een absoluut minimum wordt gereduceerd, bijzonder huidvriendelijk. Met hun gepatenteerde synthetische binnencoating zijn beide premiumhandschoenen uiterst gemakkelijk aan en uit te trekken. De vanzelfsprekende Sempermed-standaard waarborgt de gebruiker een excellente pasvorm, een groot draagcomfort, een maximaal tastgevoel, een goede grip ook onder vochtige omstandigheden bij een zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding. Wie bij het dragen van twee paar handschoenen over elkaar geen prijs stelt op het kleurverschil waarvoor de Sempermed Green M zorgt, kan ook kiezen voor een combinatie van andere operatiehandschoenen, bijv. twee paar Sempermed Supreme over elkaar of een paar Sempermed Supreme als binnenhandschoen en een paar Sempermed Supreme plus als buitenhandschoen. Dubbel beschermd met synthetisch latex Op het gebied van synthetische handschoenen biedt Sempermed de optimale oplossing voor het dragen van twee paar handschoenen: als gekleurde partner voor de populaire latex- en poedervrije operatiehandschoen Sempermed Syntegra IR van synthetisch polyisopreen (IR) is er nu de nieuwe Sempermed Syntegra Green. - Sempermed adviseert een paar Sempermed Syntegra Green als binnenhandschoen en een paar Sempermed Syntegra IR als buitenhandschoen of twee paar Sempermed Syntegra IR over elkaar te dragen. De speciale polyisopreenformulering van de Sempermed Syntegra IR imiteert de structurele eigenschappen van natuurlatex (NR) tot in de perfectie, zodat deze handschoen dezelfde materiaaleigenschappen heeft als handschoenen van natuurlatex, maar geen risico op latexallergie met zich meebrengt. Wat betreft elasticiteit, soepelheid, treksterkte, pasvorm, beweeglijkheid van de hand, pasvorm, tastgevoel en grip ook onder vochtige omstandigheden is de Sempermed Syntegra IR daardoor minimaal gelijkwaardig aan een handschoen van natuurlatex. Bovendien is deze synthetische handschoen made in Austria dankzij het gebruik van een innovatief acceleratorsysteem buitengewoon huidvriendelijk en veilig. De speciale binnencoating met zijn netwerkachtige structuur zorgt ervoor dat deze handschoen gemakkelijk kan worden aangetrokken en prettig aanvoelt op de huid. Het handschoenenassortiment van Sempermed biedt voor over elkaar gedragen operatiehandschoenen individuele oplossingen met betrekking tot kleur-, maat- en materiaalwensen. Voor een implementatie van de nieuwe trend en een brede toepassing van de gewoonte om twee paar handschoenen over elkaar te dragen, zijn er met handschoenen van de wereldwijd gewaardeerde Sempermed-kwaliteit dus diverse mogelijkheden. REFENTIES: 1. NRZ für Surveillance nosokomialer Infektionen: Definition nosokomialer Infektionen (CDC-Definitionen), RKI Berlin Nguyen QV: Hospital Acquired Infections, emedicine Medscape, 1/ WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care, 2009 (Teilnehmerliste Clean Care is Safer Care : gpsc/5may/registration_update/en/index.html) 4. Kampf G, Löffler H, Gastmeier P: Händehygiene zur Prävention nosokomialer Infektionen, Dtsch Ärztebl Int 2009;106(4): EU-Projekt IPSE: Improving Patient Safety in Europe Technical Implementation Report , Vol. 1, 11/ RKI: Surveillance nosokomialer Infektionen, Epidemiol Bulletin Nr. 45/ Eikmann T: Doppelte Handschuhe eine präventive Maßnahme zur Vermeidung nosokomialer Infektionen im Gesundheitswesen, Umweltmed Forsch Prax 14(3) Kralj N: Prävention von Virusinfektionen durch chirurgische Handschuhe, medical spezial 1/ Tanner J et Parkinson H: Double gloving to reduce surgical cross-infection, Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue Misteli H et al: Surgical Glove Perforation and the Risk of Surgical Site Infection, Arch Surg 2009;144(6): Kralj N et Hofmann F (Hrsg.): Technischer Infektionsschutz bei medizinischen Interventionen, ecomed Medizin, HJR-Verlag Landsberg, Hagen G et Arntzen H: The risk of surgical glove perforations, Tidsskr Nor Laegeforen, 2007;127(7): Empfehlung der Kommission für Krankenhauhygiene und Infektionsprävention beim RKI, Bundesgesundheitsbl Gesundheitsforsch Gesundheitsschutz 3/ AMWF-Leitlinie Nr. 029/027: Händedesinfektion und Händehygiene, HygMed 2008;33(7/8): TP-HSP-4: Hautschutz- und Händehygieneplan für Mitarbeiter im OP-Bereich, BGW Jost M et al.: Verhütung blutübertragbarer Infektionen im Gesundheitswesen, suvapro sicher arbeiten, 8/2009 Colofon Media-eigenaar en uitgever: Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.h, divisie Sempermed, Modecenterstrasse 22, A-1031 Wien, tel , fax: , redactie: Martina Büchele Version 1 02/2012 DM

SAMENVATTING 149 Samenvatting In hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie gegeven omtrent biomateriaal-gerelateerde infecties in de Orthopedie. Als doelstelling van dit proefschrift wordt geformuleerd

Nadere informatie

VOELT AAN ALS EEN TWEEDE HUID MET EIGEN IMMUUNSYSTEEM

VOELT AAN ALS EEN TWEEDE HUID MET EIGEN IMMUUNSYSTEEM VOELT AAN ALS EEN TWEEDE HUID MET EIGEN IMMUUNSYSTEEM Doodt >99% van een hepatitis C-virussurrogaat. Doodt 99% van de Mn-stam van hiv-1. Doodt >99,7% van 8 veel voorkomende infectueuze bacteriën. Powder-free

Nadere informatie

Handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen

Handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen Handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen Elise van Beeck Maatschappelijke Gezondheidszorg & Medische Microbiologie en Infectieziekten Erasmus MC Rotterdam Overzicht presentatie Introductie: waar is het

Nadere informatie

Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen. donderdag 12 november 2015

Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen. donderdag 12 november 2015 Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen Leervragen Hoe vindt besmetting plaats en wat zijn de risico s? Hoe kan een besmettingscyclus doorbroken worden? Persoonlijke hygiëne Handhygiëne Persoonlijke

Nadere informatie

Onderzoek Handalcohol aan bed in het Spaarne Ziekenhuis Inleiding Richtlijn voor medewerkers

Onderzoek Handalcohol aan bed in het Spaarne Ziekenhuis Inleiding Richtlijn voor medewerkers Onderzoek Handalcohol aan bed in het Spaarne Ziekenhuis Mw H. Schijf, werkzaam als Deskundige Infectiepreventie in het Spaarne Ziekenhuis, hschijf@spaarneziekenhuis.nl Inleiding Ignaz Semmelweis, redder

Nadere informatie

Denk voor de verandering ook aan bescherming van uzelf met chirurgische handschoenen van HARTMANN.

Denk voor de verandering ook aan bescherming van uzelf met chirurgische handschoenen van HARTMANN. Denk voor de verandering ook aan bescherming van uzelf met chirurgische en van HARTMANN. U DENKT AAN UW PATIËNTEN. BIJ HARTMANN DENKEN WE OOK AAN U. Dubbelgecertificeerde bescherming voor patiënten en

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO

Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO Bijzonder Resistente Micro-Organismen Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO In deze folder vindt u meer informatie over Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) en Extended Spectrum Beta-Lactamase

Nadere informatie

Maatregelen bij mogelijke dragers

Maatregelen bij mogelijke dragers Maatregelen bij mogelijke dragers van MRSA Omdat u mogelijk drager bent van een bijzondere bacterie (MRSA-bacterie), gelden voor u isolatiemaatregelen. In deze brochure kunt u meer lezen over deze bacterie

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA. Contactonderzoek

De ziekenhuisbacterie MRSA. Contactonderzoek De ziekenhuisbacterie MRSA Contactonderzoek Inleiding Op de afdeling waar u verblijft of opgenomen bent geweest, is bij een patiënt de ziekenhuisbacterie MRSA aangetoond. Om te controleren of de bacterie

Nadere informatie

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering?

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? Jan Wille, coördinator infectiepreventie Titia Hopmans, senior adviseur PREZIES RIVM, Centrum voor Infectieziektebestrijding 1 Patiëntveiligheid

Nadere informatie

SAMENVATTING (DUTCH SUMMARY)

SAMENVATTING (DUTCH SUMMARY) SAMENVATTING (DUTCH SUMMARY) 146 INFECTIEPREVENTIE IN INDONESISCHE ZIEKENHUIZEN Infectiepreventie en antibioticaresistentie Ondanks alle energie die wordt gestopt in het voorkomen ervan, blijven infecties

Nadere informatie

Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen 1 Patiëntidentificatie Een uniek patiëntidentificatienummer Vrije tekst

Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen 1 Patiëntidentificatie Een uniek patiëntidentificatienummer Vrije tekst Toelichting op het registratieformulier oktober 2014 Optionele variabelen zijn in donkergrijs weergegeven op het registratieformulier en in deze toelichting. Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen

Nadere informatie

*PDOC01/229345* PDOC01/229345. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

*PDOC01/229345* PDOC01/229345. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Handhygiëne Deze WIP richtlijn betreft de handhygiëne voor zover het niet gaat om operatieve ingrepen en voeding.

Nadere informatie

MRSA. Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. Afdeling Infectiepreventie

MRSA. Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. Afdeling Infectiepreventie MRSA Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus Afdeling Infectiepreventie Inleiding U bezoekt de polikliniek van het Amphia Ziekenhuis of u bent in ons ziekenhuis

Nadere informatie

Peha-soft nitrile. Latexvrije onderzoeks- en beschermende handschoenen van HARTMANN.

Peha-soft nitrile. Latexvrije onderzoeks- en beschermende handschoenen van HARTMANN. Kwaliteit zonder latex kwaliteit zonder compromissen. Peha-soft nitrile. Latexvrije onderzoeks- en beschermende handschoenen van HARTMANN. Onderzoekshandschoenen Compromisloos duurzaam: nitril beter dan

Nadere informatie

Waarom worden verzakkingsoperaties met een vaginaal implantaat (matje) verricht?

Waarom worden verzakkingsoperaties met een vaginaal implantaat (matje) verricht? Vragen en antwoorden vaginale implantaten ( matjes ) Waarom worden verzakkingsoperaties met een vaginaal implantaat (matje) verricht? Bij verzakkingsoperaties zonder een implantaat, wordt geopereerd met

Nadere informatie

Wat te doen na een Prik of Snij-ongeval

Wat te doen na een Prik of Snij-ongeval Wat te doen na een Prik of Snij-ongeval Wat te doen na een Prik of Snij-ongeval in de St. Anna Zorggroep Voorlichtingsbrochure betreffende bloedoverdraagbare aandoeningen op en door het werk. Algemeen

Nadere informatie

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne 00 MRSA-bacterie 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne 1 Inleiding MRSA staat voor Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. De Staphylococcus aureus is een bacterie

Nadere informatie

Bloedvergiftiging (sepsis)

Bloedvergiftiging (sepsis) Bloedvergiftiging (sepsis) Albert Schweitzer ziekenhuis december 2014 pavo 0661 Inleiding De arts heeft u verteld dat u of uw familielid een bloedvergiftiging heeft. Een bloedvergiftiging wordt meestal

Nadere informatie

Bijlage 1: Nederlandse samenvatting Projectbeschrijving

Bijlage 1: Nederlandse samenvatting Projectbeschrijving Bijlage 1: Nederlandse samenvatting Projectbeschrijving Algemene gegevens: Projectcoördinator Münsterland: Dr. med. A.W. Friedrich mede-projectcoördinator: Dr. med. A.K. Sonntag Tel: +49-251-83 55366 Projectcoördinator

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Bloedvergiftiging. of sepsis

PATIËNTEN INFORMATIE. Bloedvergiftiging. of sepsis PATIËNTEN INFORMATIE Bloedvergiftiging of sepsis 2 PATIËNTENINFORMATIE Inleiding De arts heeft u verteld dat u of uw naaste een bloedvergiftiging heeft, ook wel sepsis genoemd. Een sepsis is een complexe

Nadere informatie

ACCOMPLISH studie: naleving van handhygiene in Nederlandse ziekenhuizen. Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC

ACCOMPLISH studie: naleving van handhygiene in Nederlandse ziekenhuizen. Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC ACCOMPLISH studie: naleving van handhygiene in Nederlandse ziekenhuizen Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC ACCOMPLISH studie Actively Creating COMPLIance Saving Health ZonMw

Nadere informatie

9 e Post-O.N.S. Meeting

9 e Post-O.N.S. Meeting 9 e Post-O.N.S. Meeting Neutropenie & Antibiotica resistentie Heleen Klein Wolterink Research verpleegkundige Medische Oncologie UMC Utrecht Schiphol introductie Neutropenie: Definitie Symptomen MASSC

Nadere informatie

Infectiepreventie. De jaarlijkse griepprik

Infectiepreventie. De jaarlijkse griepprik Infectiepreventie De jaarlijkse griepprik 1 De jaarlijkse griepprik Deze folder informeert u over de vaccinatie tegen de seizoensgriep. U krijgt deze folder omdat u, net als uw collega s, ook dit jaar

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verpleging in isolatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verpleging in isolatie PATIËNTEN INFORMATIE Verpleging in isolatie 2 PATIËNTENINFORMATIE Algemeen U bent opgenomen, of uw naaste is opgenomen, in het Maasstad Ziekenhuis en wordt in isolatie verpleegd. U bent door uw behandelend

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling

De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2014 pavo 0638 Inleiding Op de afdeling waar u verblijft is een patiënt opgenomen (geweest) waarbij onverwacht

Nadere informatie

1 07 oktober 2011. Handhygiëne Toolkit

1 07 oktober 2011. Handhygiëne Toolkit 1 07 oktober 2011 Handhygiëne Toolkit Aanleiding 2 Handvaten Handhygiëne is de meest effectieve maatregel om (zorggerelateerde) infecties te voorkómen. Invloed op mortaliteit, morbiditeit en welzijn Moeilijk

Nadere informatie

MRSA. Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten?

MRSA. Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten? MRSA Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten? 2 Wat is MRSA? MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Stafylokokken zijn bacteriën

Nadere informatie

Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie

Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie MRSA positief Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie Inleiding Bij u is vastgesteld dat u drager bent van de MRSA-bacterie. MRSA staat voor Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus. Dit is een bacterie

Nadere informatie

Warmtemanagement. Een snel herstel. door optimaal warmtemanagement

Warmtemanagement. Een snel herstel. door optimaal warmtemanagement Warmtemanagement Een snel herstel door optimaal warmtemanagement Een warme patiënt herstelt sneller 1,2 Een goed warmtemanagement betekent vaak verandermanagement. Met een warmteadvies op maat, focus op

Nadere informatie

Oplossingen voor de gezondheidszorg. Handhygiëne en desinfectie van oppervlakken

Oplossingen voor de gezondheidszorg. Handhygiëne en desinfectie van oppervlakken Oplossingen voor de gezondheidszorg Handhygiëne en desinfectie van oppervlakken Uw behoeften kennen Speciaal voor de gezondheidszorg KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* heeft een lange historie in het helpen

Nadere informatie

PROTOCOL TER PREVENTIE VAN BLOEDOVERDRAAGBARE AANDOENINGEN. Met instemming PGMR mei 2013 MET INSTEMMING

PROTOCOL TER PREVENTIE VAN BLOEDOVERDRAAGBARE AANDOENINGEN. Met instemming PGMR mei 2013 MET INSTEMMING PROTOCOL TER PREVENTIE VAN BLOEDOVERDRAAGBARE AANDOENINGEN Met instemming PGMR mei 2013 MET INSTEMMING INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1 INLEIDING... 2 2 VOORKOMEN VAN BLOEDBLOEDCONTACT... 2 2.1 Specifieke

Nadere informatie

Wat te doen na een prik of snij-ongeval

Wat te doen na een prik of snij-ongeval Wat te doen na een prik of snij-ongeval Wat te doen na een Prik of Snij-ongeval in de St. Anna Zorggroep Voorlichtingsfolder betreffende bloedoverdraagbare aandoeningen op en door het werk. Algemeen Deze

Nadere informatie

Isolatiemaatregelen. Infectiepreventie

Isolatiemaatregelen. Infectiepreventie Isolatiemaatregelen Infectiepreventie Inleiding Ieder mens draagt miljarden bacteriën met zich mee. Bacteriën worden ook wel micro-organismen genoemd omdat zij niet met het blote oog te zien zijn maar

Nadere informatie

Inleiding. Algemeen. Blijvende bacteriën

Inleiding. Algemeen. Blijvende bacteriën Handhygiëne Inleiding Deze folder is bedoeld om u te informeren hoe u de overdracht van microorganismen, zoals bacteriën en virussen, kunt voorkomen. Uw handen wassen of desinfecteren zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Behandeling Staphylococcus aureus

Behandeling Staphylococcus aureus Orthopedie Behandeling Staphylococcus aureus www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ORT026 / Behandeling Staphylococcus aureus / 18-07-2014 2 Behandeling

Nadere informatie

Wondjes bij een patient met een THP. Wel of geen antibiotica?

Wondjes bij een patient met een THP. Wel of geen antibiotica? Wondjes bij een patient met een THP. Wel of geen antibiotica? Initiatief: Nederlandse Orthopaedische Vereniging In samenwerking met: Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie Nederlandse Vereniging voor

Nadere informatie

Handhygiëne medewerkers

Handhygiëne medewerkers Ziekenhuizen Handhygiëne medewerkers Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis u er van dat u de meest

Nadere informatie

LONGGENEESKUNDE. Longontsteking BEHANDELING

LONGGENEESKUNDE. Longontsteking BEHANDELING LONGGENEESKUNDE Longontsteking BEHANDELING Longontsteking U bent in het ziekenhuis opgenomen vanwege een longontsteking. Maar wat is dat precies en wat kunnen we ertegen doen? In deze folder vindt u de

Nadere informatie

Waarom Handhygiëne? Frans Loeffen Infectiepreventie adviseur UMC St Radboud

Waarom Handhygiëne? Frans Loeffen Infectiepreventie adviseur UMC St Radboud Waarom Handhygiëne? Frans Loeffen Infectiepreventie adviseur UMC St Radboud De meest gebruikte instrumenten!! Waarom handhygiene? Verspreiding van (resistente) ziekteverwekkers te voorkomen Onbeheersbare

Nadere informatie

De antibacteriële eigenschappen van het metaal koper De toepassing van koper voor contactoppervlakken in ziekenhuizen

De antibacteriële eigenschappen van het metaal koper De toepassing van koper voor contactoppervlakken in ziekenhuizen 1) Voorgeschiedenis: Grieken, Romeinen, Azteken 2) Antimicrobial copper +: hospital trials 2.1. EPA: Environmental Protection Agency 2.2. Koper in : Hospital trials, Birmingham, Hamburg, 1) Voorgeschiedenis:

Nadere informatie

Handhygiëne: Waarom, Wie en Wanneer?

Handhygiëne: Waarom, Wie en Wanneer? Handhygiëne: Waarom, Wie en Wanneer? WAAROM? Per dag overlijden wereldwijd duizenden mensen aan zorggerelateerde infecties Handen zijn een vervoersmiddel voor ziekteverwekkende bacteriën Handhygiëne is

Nadere informatie

Expertise en ondersteuning infectiepreventie

Expertise en ondersteuning infectiepreventie Expertise en ondersteuning infectiepreventie Ziekenhuizen Privéklinieken/ ZBC s Tandheelkundige klinieken Verpleeg- en verzorghuizen Sinds 2006 Gezelschapsdierenkliniek KNMvD Sinds 2013 app: InfectionGuide

Nadere informatie

Hygiene en veiligheid

Hygiene en veiligheid Hygiene en veiligheid De effectieve methode tegen ziekenhuisbacteriën Biocompatibel Hygiënisch Kosteneffectief In zorginstellingen, ziekenhuizen en andere verpleeginrichtingen kunnen kiemen een zeer groot

Nadere informatie

De strijd tegen nosocomiale infecties, een multidisciplinaire aanpak

De strijd tegen nosocomiale infecties, een multidisciplinaire aanpak De strijd tegen nosocomiale infecties, een multidisciplinaire aanpak Els Van Mechelen 19 december 2013 Micro organismen Overzicht Inleiding Biomoleculen Virussen : Bouw en vermenigvuldiging Bacteriën :

Nadere informatie

Hygiene en veiligheid

Hygiene en veiligheid Hygiene en veiligheid De effectieve methode tegen ziekenhuisbacteriën Biocompatibel Hygiënisch Kosteneffectief In zorginstellingen, ziekenhuizen en andere verpleeginrichtingen kunnen kiemen een zeer groot

Nadere informatie

INFECTIEZIEKTEN. H.H. TAN, arts 2015

INFECTIEZIEKTEN. H.H. TAN, arts 2015 INFECTIEZIEKTEN H.H. TAN, arts 2015 INFECTIEZIEKTEN 2 - PANDEMIE * Als een epidemie zich naar andere landen verspreidt * Spaanse griep 1918 (20-40miljoen slachtoffers, vnl. jonge, gezonde mensen van

Nadere informatie

Bedrijfseconomische impact

Bedrijfseconomische impact Bedrijfseconomische impact van infectieziekten 22 september 2009 Drs. Chrétien Haenen Coördinator Kwaliteitszorg Atrium Medisch Centrum Parkstad To help protect your privacy, PowerPoint prevented this

Nadere informatie

002936, te gebruiken tot 24 uur na 18-12-2013, 09:12.

002936, te gebruiken tot 24 uur na 18-12-2013, 09:12. 002936, te gebruiken tot 24 uur na, 09:12. Page 1 of 7 Document ID 002936 Versie 7 Titel Handhygiëne, Uitvoeren en toepassen van Specialisme JBZ breed document Definitie Dit protocol beschrijft hoe handhygiëne

Nadere informatie

Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting.

Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting. Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een bacterie die bij 20-60% van gezonde personen voorkomt op de huid.

Nadere informatie

Samenvatting in. het Nederlands

Samenvatting in. het Nederlands 11 Samenvatting in het Nederlands Chapter Samenvatting 1 in het Nederlands Naast therapeutische effectiviteit zijn kostenbeheersing en het verminderen van onnodig antibioticumgebruik belangrijke aspecten

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Handhygiëne

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Handhygiëne Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Handhygiëne Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis u er van dat u

Nadere informatie

Dragerschap en behandeling van MRSA

Dragerschap en behandeling van MRSA Er is bij u besmetting met de bacterie MRSA (Methicilline resistente Staphylococcus aureus) ontdekt. S. aureus is een bacterie die tot de normale huidbewoners van de mens behoort. Daarnaast staat hij bekend

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over MRSA

De meest gestelde vragen over MRSA De meest gestelde vragen over MRSA Inleiding In deze brochure treft u de meest gestelde vragen aan over MRSA en de antwoorden daarop. De brochure is een aanvulling op de ziekenhuisfolder waarin algemene

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Beschermende kleding Er wordt ingegaan op het gebruik van handschoenen; overschorten; mondneusmaskers; beschermende

Nadere informatie

Algemene voorzorgsmaatregelen

Algemene voorzorgsmaatregelen Algemene voorzorgsmaatregelen 1 Inleiding Deze richtlijn bestaat uit vier hoofdstukken, namelijk: 1. Persoonlijke hygiëne medewerker; 2. Handhygiëne medewerker; 3. Persoonlijke beschermingsmiddelen; 4.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Betadine alcohol, oplossing voor cutaan gebruik 50 mg/ml/ 0,72 mg/ml, oplossing (povidonjood en ethanol)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Betadine alcohol, oplossing voor cutaan gebruik 50 mg/ml/ 0,72 mg/ml, oplossing (povidonjood en ethanol) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Betadine alcohol, oplossing voor cutaan gebruik 50 mg/ml/ 0,72 mg/ml, oplossing (povidonjood en ethanol) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze

Nadere informatie

H.40009.1115. Bloedvergiftiging (Sepsis)

H.40009.1115. Bloedvergiftiging (Sepsis) H.40009.1115 Bloedvergiftiging (Sepsis) Inleiding De arts heeft u verteld dat u of uw familielid een bloedvergiftiging heeft. Een bloedvergiftiging wordt ook wel sepsis genoemd. Een sepsis is een complexe

Nadere informatie

Referentiecijfers 2001 t/m 2011: Postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie. PREZIES versie: december 2014 Documentversie: 7.0

Referentiecijfers 2001 t/m 2011: Postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie. PREZIES versie: december 2014 Documentversie: 7.0 Referentiecijfers 2001 t/m 2011: Postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie. PREZIES versie: december 2014 Documentversie: 7.0 Inhoudsopgave. 1. Keypoints.... 3 2. Inleiding.... 4 3. Resultaten....

Nadere informatie

MRSA Ongevoelige of resistente bacterie

MRSA Ongevoelige of resistente bacterie MRSA Ongevoelige of resistente bacterie Via deze folder proberen wij u antwoord te geven op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een bacterie die in veel

Nadere informatie

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking?

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Jeroen van Oostrum Hoofd Business Intelligence Center 24 november 2009 Stellingen Stelling 1: Patiëntuitkomstmaten, zoals heropnames, complicaties en patiënttevredenheid,

Nadere informatie

Margriet Tensen 3 november 2012

Margriet Tensen 3 november 2012 Margriet Tensen 3 november 2012 Kernactiviteit: Het voorkomen van besmetting van patiënten en medewerkers, door initiëren, coördineren, bewaken en evalueren van infectiepreventiebeleid. Opdrachtgevers:

Nadere informatie

Liften van de bovenarm

Liften van de bovenarm Plastische chirurgie Liften van de bovenarm www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wanneer is een ingreep zinvol?... 3 Welke operaties zijn er mogelijk?... 3 Plaatselijke vetophoping... 3 Gering huid- vetoverschot...

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Handhygiëne medewerkers

Ziekenhuizen. Handhygiëne medewerkers Ziekenhuizen Handhygiëne medewerkers Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: oktober 2007 Revisie: oktober 2012 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep

Nadere informatie

Dienen er bijkomende. hygiënemaatregelen getroffen te. worden i.g.v. MRSA dragerschap?

Dienen er bijkomende. hygiënemaatregelen getroffen te. worden i.g.v. MRSA dragerschap? Dienen er bijkomende hygiënemaatregelen getroffen te worden i.g.v. MRSA dragerschap? A. Schuermans Dienst Ziekenhuishygiëne UZLeuven, Gasthuisberg MRSA dragerschap Gekoloniseerd: - neus, keel, perineum

Nadere informatie

Handhygiene en gedrag: wat werkt wel en wat werkt niet? Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC

Handhygiene en gedrag: wat werkt wel en wat werkt niet? Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Handhygiene en gedrag: wat werkt wel en wat werkt niet? Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC De handen: bron en verspreider van microorganismen Met indicatie voor isolatie

Nadere informatie

Perspectief van de zorgondernemer. Prof. dr. Robert Slappendel, anesthesioloog Manager kwaliteit en Veiligheid Amphia Ziekenhuis

Perspectief van de zorgondernemer. Prof. dr. Robert Slappendel, anesthesioloog Manager kwaliteit en Veiligheid Amphia Ziekenhuis Perspectief van de zorgondernemer Prof. dr. Robert Slappendel, anesthesioloog Manager kwaliteit en Veiligheid Amphia Ziekenhuis Heeft dit zorgstelsel adequate prikkels om kwalitatief goede zorg te leveren?

Nadere informatie

Plastische chirurgie. Bovenbeenlift. www.catharinaziekenhuis.nl

Plastische chirurgie. Bovenbeenlift. www.catharinaziekenhuis.nl Plastische chirurgie Bovenbeenlift www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PLA004 / Bovenbeenlift / 13-11-2015 2 Bovenbeenlift U hebt met de plastisch

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 15.12.2008 SEC(2008) 3005 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE begeleidend document bij de mededeling en aanbeveling betreffende patiëntveiligheid,

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting

Samenvatting Samenvatting Samenvatting Samenvatting Binnen het domein van hart- en vaatziekten is een bypassoperatie de meest uitgevoerde chirurgische ingreep. Omdat bij een hartoperatie het borstbeen wordt doorgesneden en er meestal

Nadere informatie

Longontsteking (pneumonie)

Longontsteking (pneumonie) Longontsteking (pneumonie) In deze folder informeren wij u over wat een longontsteking is, hoe de behandeling verloopt en welke adviezen er zijn om uw herstel te bevorderen. Wat is een longontsteking?

Nadere informatie

MRSA in verpleeghuis en woonzorgcentrum

MRSA in verpleeghuis en woonzorgcentrum Verpleeghuis- woon- en thuiszorg MRSA in verpleeghuis en woonzorgcentrum Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld.

Nadere informatie

Bloedvergiftiging. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Bloedvergiftiging. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Bloedvergiftiging Informatie voor patiënten F0907-1225 juni 2010 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Bewaren en transporteren van gebruikt instrumentarium

Bewaren en transporteren van gebruikt instrumentarium Ziekenhuizen Bewaren en transporteren van gebruikt instrumentarium Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis

Nadere informatie

MRSA-positief, wat nu?

MRSA-positief, wat nu? Infectiepreventie MRSA-positief, wat nu? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is MRSA?... 3 Wie loopt het meeste risico MRSA op te lopen?... 3 MRSA-dragerschap... 4 Verspreiding van MRSA voorkomen...

Nadere informatie

PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN

PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN Als het kind geneesmiddelen nodig heeft gedurende het verblijf op de basisschool kunnen de ouders hun zeggenschap over de toediening van de medicamenten

Nadere informatie

Persoonlijke hygiëne van de OKmedewerker. Frank Van Laer Verpleegkundige-ziekenhuishygiënist universitair Ziekenhuis Antwerpen

Persoonlijke hygiëne van de OKmedewerker. Frank Van Laer Verpleegkundige-ziekenhuishygiënist universitair Ziekenhuis Antwerpen Persoonlijke hygiëne van de OKmedewerker en ziekenhuisinfecties Frank Van Laer Verpleegkundige-ziekenhuishygiënist universitair Ziekenhuis Antwerpen De huid als bron van bacteriën Verspreiding van huidbacteriën

Nadere informatie

MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt

MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt Volgens landelijk beleid controleert Gelre ziekenhuizen patiënten die mogelijk de MRSA bacterie bij zich dragen. Het gaat om patiënten die horen bij de volgende

Nadere informatie

Matrassen. Clinic l Care l Assist. De vooruitgang in COMFORT

Matrassen. Clinic l Care l Assist. De vooruitgang in COMFORT Matrassen Clinic l Care l Assist De vooruitgang in COMFORT Matrassen De vooruitgang in COMFORT Comfort en preventie MATRASSYSTEMEN NAAR UW WENS De optimale afstemming van ziekenhuisbed en matrassysteem

Nadere informatie

SVN verleent accreditatie aan training Olympus. Goede training verlaagt risico op besmetting via flexibele endoscoop

SVN verleent accreditatie aan training Olympus. Goede training verlaagt risico op besmetting via flexibele endoscoop PERSBERICHT SVN verleent accreditatie aan training Olympus Goede training verlaagt risico op besmetting via flexibele endoscoop Zoeterwoude, juli 2013 De reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen

Nadere informatie

Informatie over een bloedtransfusie

Informatie over een bloedtransfusie Informatie over een bloedtransfusie Bij het tot stand komen van deze folder is gebruik gemaakt van de volgende folders: Bloedtransfusie voor patiënten - Stichting Sanquin Bloedvoorziening. Bloedtransfusie

Nadere informatie

De perfecte isolatiekamer: een kraakpand voor micro-organismen

De perfecte isolatiekamer: een kraakpand voor micro-organismen Inhoud De perfecte isolatiekamer: een kraakpand voor micro-organismen Lia de Graaf-Miltenburg Deskundige infectiepreventie VCCN Den Bosch mei 2015 - Isolatie vormen - Microbiologie en virologie - Bacteriën

Nadere informatie

Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie MRSA

Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie MRSA Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie MRSA Via deze folder geven wij u antwoorden op de enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een bacterie die in veel gevallen

Nadere informatie

Hygiëne en Infectiepreventie

Hygiëne en Infectiepreventie Hygiëne en Infectiepreventie Wat betekent dit voor jou als doktersassistente? donderdag 12 november 2015 Wat is Infectiepreventie? Wie/wat zijn deskundigen infectiepreventie? Wat is de rol van medewerkers

Nadere informatie

Complicaties van insteekpunt pinnen bij externe fixatie van fracturen van de distale radius (1999)

Complicaties van insteekpunt pinnen bij externe fixatie van fracturen van de distale radius (1999) Complicaties van insteekpunt pinnen bij externe fixatie van fracturen van de distale radius (1999) 314 patiënten / 27 % complicaties Meest voorkomende complicatie : infectie thv de insteekpunt van de pinnen

Nadere informatie

BLOEDTRANSFUSIE 17901

BLOEDTRANSFUSIE 17901 BLOEDTRANSFUSIE 17901 Inleiding Binnenkort ondergaat u een behandeling of ingreep in het Sint Franciscus Gasthuis, waarbij de kans bestaat dat u bloed toegediend krijgt (een bloedtransfusie). In deze folder

Nadere informatie

The RIGHT food is the best medicine

The RIGHT food is the best medicine The RIGHT food is the best medicine Nutritie Support Team : Dr G..Lambrecht, E. Museeuw, N. Baillieul Dienst gastro-enterologie: Dr. G. Deboever Dr. G. Lambrecht Dr. M. Cool Inhoud Ondervoeding Voedingsbeleid

Nadere informatie

Maatschap Cardiologie. Bacteriële of virale pericarditis Ontsteking van het hartzakje

Maatschap Cardiologie. Bacteriële of virale pericarditis Ontsteking van het hartzakje Maatschap Cardiologie Ontsteking van het hartzakje Algemeen U heeft van de arts te horen gekregen dat bij u pericarditis is geconstateerd. De arts heeft u verteld wat de aandoening inhoudt en welke behandeling

Nadere informatie

MRSA positief: wat betekent dat?

MRSA positief: wat betekent dat? MRSA positief: wat betekent dat? Onder ouders verstaan wij ook verzorger(s), pleeg- of adoptieouder(s) U kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie door geven per e-mail: patienteninformatiewkz@umcutrecht.nl

Nadere informatie

RESPIRATOIR SYNCYTIEEL VIRUS BIJ KINDEREN

RESPIRATOIR SYNCYTIEEL VIRUS BIJ KINDEREN RESPIRATOIR SYNCYTIEEL VIRUS BIJ KINDEREN 17241 Wat is het RS virus? Respiratoir Syncytieel Virus, kortweg RS virus genoemd, is een virus dat infecties veroorzaakt aan de luchtwegen (neus, oren, keel,

Nadere informatie

ISOLATIEM AATREGELEN

ISOLATIEM AATREGELEN ISOLATIEMAATREGELEN Bij u is onlangs een micro-organisme aangetroffen. In deze folder leest u welke isolatiemaatregelen er in het UCCZ Dekkerswald worden getroffen om verspreiding te voorkomen. Besmetting

Nadere informatie

Workshop de oudere huid. Henri Post MA-ANP Wond Expertisecentrum Evean Willem Masker Sales/productspecialist BiologiQ

Workshop de oudere huid. Henri Post MA-ANP Wond Expertisecentrum Evean Willem Masker Sales/productspecialist BiologiQ Workshop de oudere huid Henri Post MA-ANP Wond Expertisecentrum Evean Willem Masker Sales/productspecialist BiologiQ Skin tears Skin tears is een scheurwond bij ouderen die ontstaat door frictie en/of

Nadere informatie

HBV vaccinatie. Aanzet preventief veiligheidsbeleid AMC Interventieprogramma. Lessons learned

HBV vaccinatie. Aanzet preventief veiligheidsbeleid AMC Interventieprogramma. Lessons learned Veilig werken aan het bed Preventie van prikaccidenten loont! Jan Hortensius, veiligheidskundige AMC 18e symposium NVvA, april 2009 Inhoud Focus op Preventie van prikaccidenten! HBV vaccinatie AMC data

Nadere informatie

Scheper Ziekenhuis Emmen. Tel.: + 31 (0) 591-691 320 Fax: + 31 (0) 591-691 321 Web: www.plastici.nl

Scheper Ziekenhuis Emmen. Tel.: + 31 (0) 591-691 320 Fax: + 31 (0) 591-691 321 Web: www.plastici.nl Scheper Ziekenhuis Emmen Tel.: + 31 (0) 591-691 320 Fax: + 31 (0) 591-691 321 Web: www.plastici.nl ALGEMEEN Het is niet eenvoudig aan te geven welke vrouwen voor een borstvergrotende operatie kiezen. De

Nadere informatie

Business Continuity en Crisis Management

Business Continuity en Crisis Management Gezond weer thuis! www.klmhealthservices.nl Business Continuity en Crisis Management MANAGING PUBLIC HEALTH CRISES IN DE LUCHTVAART PUBLIC HEALTH CRISES Infectieziekten met ernstig beloop Besmettelijk

Nadere informatie

Borstvergroting. Plastische chirurgie

Borstvergroting. Plastische chirurgie Borstvergroting Plastische chirurgie Inleiding Het is niet eenvoudig aan te geven welke vrouwen voor een borstvergrotende operatie kiezen. De wens naar grotere of steviger borsten leeft echter bij velen:

Nadere informatie

Protocol 3: Geneesmiddelen en Medisch Handelen 1 (GMMH) KDV t Sprookjesland

Protocol 3: Geneesmiddelen en Medisch Handelen 1 (GMMH) KDV t Sprookjesland Protocol 3: Geneesmiddelen en Medisch Handelen 1 (GMMH) KDV t Sprookjesland 1 Laatste versie: 27 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3. Geneesmiddelen verstrekking op verzoek 3.1. Huid- en wondverzorging

Nadere informatie

Goede scores voor het OLV Ziekenhuis

Goede scores voor het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de resultaten van het OLV Ziekenhuis voor de kwaliteitsindicatoren van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk Goede scores voor het OLV Ziekenhuis Het project Sinds enkele jaren is er meer aandacht

Nadere informatie