Minder nosocomiale infecties door het dragen van twee paar handschoenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minder nosocomiale infecties door het dragen van twee paar handschoenen"

Transcriptie

1 Nummer 11 Minder nosocomiale infecties door het dragen van twee paar handschoenen Het aantal in het ziekenhuis opgelopen infecties blijft stijgen. De WHO probeert opnieuw het probleembewustzijn op dit gebied te vergroten en dringt aan op betere preventieve maatregelen en vooral op een goede handhygiëne: door consequente desinfectie van de handen en een geoptimaliseerd gebruik van handschoenen resp. het dragen van twee paar handschoenen over elkaar, kunnen nosocomiale infecties in veel gevallen worden voorkomen Sempermed informeert over de actuele feiten, cijfers en aanbevelingen. Nosocomiale infecties......zijn volgens de definitie van de Amerikaanse instantie voor ziektepreventie en -bestrijding CDC (Centers for Disease Control) infecties die in tijd zijn gerelateerd aan een ziekenhuisopname en eerder nog niet aanwezig waren. Infecties die worden opgelopen tijdens een ziekenhuisopname maar zich pas na ontslag uit het ziekenhuis openbaren, worden eveneens aangemerkt als nosocomiaal [1]. In de praktijk worden de meeste infecties die optreden binnen 48 uur na een ziekenhuisopname, als nosocomiaal beschouwd [2]. Ziekenhuizen zijn ontmoetingsplaatsen van kiemdragers. De bacterieflora van een pas opgenomen patiënt begint hier al binnen een paar uur het spectrum van de omgeving over te nemen: de in het ziekenhuis aanwezige kiemen nestelen zich op de huid, in de luchtwegen en in het urogenitale stelsel. De belangrijkste verwekkers van nosocomiale infecties zijn virussen (bijv. influenza-rotavirussen); bacteriën en schimmels komen minder vaak voor, maar gaan wel gepaard met een aanzienlijk grotere ziektebelasting en mortaliteit [2]. Infectierisico Het infectierisico is afhankelijk van de verwekker (bijv. virulentie), de gastheer (bijv. verzwakt weerstandsvermogen) en de omgeving (bijv. intensive care). De risicofactoren voor de kolonisatie van pathogene kiemen bij een patiënt kunnen worden ingedeeld in drie categorieën [2]: Foto: Bryon Skinner E. coli Rotavirus 1

2 iatrogeen: bijv. handen van medisch personeel, invasieve ingrepen, antibioticagebruik, operatiewijze, -duur en -techniek, implantaten, medische hulpmiddelen en instrumenten; organisatorisch: bijv. opstelling van de bedden/aantal bedden, gecontamineerde voedingsmiddelen, airco s of waterleidingen; patiëntgerelateerd: bijv. ernst van de aandoening, verzwakt immuunsysteem, roken, leeftijd, bestaande/ bijkomende ziektes en opnameduur. Naast de patiënten loopt ook het medische personeel het risico om nosocomiaal geïnfecteerd te raken met bijv. influenza, SARS, hepatitis B, hepatitis C, hiv of tuberculose [3]. Prevalentie Nosocomiale infecties behoren tot de belangrijkste oorzaken van complicaties en het overlijden van gehospitaliseerde patiënten. Er wordt vermoed dat nosocomiale infecties het morbiditeits- en mortaliteitsrisico van een ziekenhuispatiënt meer dan verdubbelen [2]. In de industrielanden treden dergelijke infecties op bij 5-15% van de ziekenhuispatiënten en op intensivecareafdelingen is dit percentage nog veel hoger: 9-37% in Europa en 12-80% in de Verenigde Staten [3]. De meest voorkomende nosocomiale infecties zijn kathetergeassocieerde urineweginfecties (ca. 42%), beademingsgeassocieerde pneumonieën (ca. 21%) en postoperatieve wondinfecties (ca. 16%) [4]. Problematiek De gevolgen van nosocomiale infecties zijn verstrekkend en omvatten bijvoorbeeld een langere (of zelfs tweemaal zo lange) opnameduur, gebruik van extra medicijnen, langdurige beperkingen, een grotere antibioticaresistentie, meer sterfgevallen, hoge kosten en emotionele stress voor de patiënten en hun familie [3]. Een bijkomende complicatie is dat nosocomiale infecties zich snel kunnen uitbreiden tot andere ziekenhuizen (bijv. door overplaatsing) of zelfs landen, zoals de internationale verspreiding van MRSA en SARS heeft aangetoond [5]. Ook H1N1-influenza ( Mexicaanse griep ) werd door heel wat mensen opgelopen in het ziekenhuis, waarbij er zowel besmettingsgevallen bekend zijn van patiënten als van medewerkers. Handen als belangrijkste overbrengers De ziekteverwekkers worden overgedragen door direct (bijv. via de handen) of indirect contact (bijv. door druppelinfectie). De tijd dat micro-organismen na contact met een patiënt of met gecontamineerde voorwerpen of oppervlakken op de handen kunnen overleven, varieert sterk (richtwaarde van de WHO: 2-60 minuten, maar bij bepaalde onderzoeken werd er wel 4 uur gemeten zie de tabel [4]). De handen van het medische personeel worden beschouwd als de belangrijkste oorzaak (tot 90%) van de overdracht van nosocomiale infecties. Handhygiëne wordt dan ook aangemerkt als een essentiële maatregel ter voorkoming van nosocomiale infecties en van een verdere ontwikkeling van antibioticaresistentie. Het verband tussen een betere handhygiëne en lagere infectie- en kruiscontaminatiecijfers is veelvuldig aangetoond [3].] Om de zogenaamde transiënte huidflora (tijdelijk op de huid aanwezige micro-organismen) niet verder te verspreiden, moeten de handen regelmatig worden gedesinfecteerd ook voor en na het dragen van medische handschoenen. Het handdesinfectiegedrag laat naar het zich laat aanzien vaak te wensen over: uit actuele observatiestudies blijkt dat ziekenhuismedewerkers hun handen 1,7 15,2 keer per uur 6,6 30 seconden lang desinfecteren. De compliance op het gebied van handdesinfectie is wereldwijd bijzonder gering en bedraagt gemiddeld 38,7% [3]. Onderzoek heeft aangetoond dat het aantal nosocomiale infecties door een gerichte verbetering van deze compliance met wel 40% kan worden teruggebracht [4]. INFECTIEVERWEKKER Staphylococcus aureus Pseudomonas spp. Escherichia coli Schimmels incl. Candida spp Rotavirus PERSISTENTIE OP DE HANDEN 150 minuten minuten 6-90 minuten 1 uur max. 4 uur 2

3 Preventie De twee belangrijkste pijlers voor de preventie van nosocomiale infecties zijn de consequente inachtneming van hygiënemaatregelen en een gericht, spaarzaam gebruik van antibiotica. Bij de handhygiëne spelen een regelmatige, zorgvuldige handdesinfectie en het dragen van medische handschoenen als onontbeerlijke barrièrebescherming de belangrijkste rol. Daarnaast is gebleken dat een continue systematische registratie en analyse van nosocomiale infecties en verwekkers met een specifieke resistentie (surveillance met inbegrip van een geanonimiseerde feedback aan de betreffende organisatie-eenheden) een teruggang met zich meebrengt [6]. In de strijd tegen nosocomiale infecties heeft de WHO in 2009 nieuwe richtlijnen voor de handhygiëne uitgevaardigd en is zij een campagne begonnen voor het nemen van praktische implementatiemaatregelen. Het doel van Clean Care is Safer Care is de overdracht van ziekteverwekkers op patiënten en werknemers in de gezondheidszorg door een verbeterd handhygiënegedrag terug te dringen. De kern van de nieuwe WHO-richtlijnen wordt gevormd door een aantal consequente en op evidentie gebaseerde aanbevelingen bijvoorbeeld voor de vijf indicaties voor alcoholische handdesinfectie met inbegrip van de techniek en voor het juiste gebruik van handschoenen met inbegrip van de aan- en uittrektechniek. Wereldwijd hadden zich op 3 februari 2010 al ziekenhuizen laten registreren voor deelname de meeste in Europa (2.553), gevolgd door Amerika (1.872) [3]. Ook de beste bescherming is perforeerbaar! Medische handschoenen onderbreken de infectieketen op een bijzonder effectieve manier en beschermen zowel het medische personeel als de patiënt in elk geval zolang ze onbeschadigd zijn (dus niet te lang worden gedragen en zo nodig worden vervangen, vgl. bijv. de Duitse AMWF-richtlijn). Alleen dichte en intacte, niet-geperforeerde handschoenen waarborgen een betrouwbare bescherming tegen contaminatie van de handen met ziekteverwekkers en sluiten het risico van een infectie of ziekteoverdracht volledig uit [7]. Bij invasieve maatregelen, in het bijzonder bij chirurgische ingrepen, doen zich vaak en meestal zonder dat dit wordt opgemerkt handschoenperforaties voor, die bijna altijd gepaard gaan met een huidverwonding aan de hand. Het vaakst worden de duim en de wijsvinger van de niet-dominerende hand verwond, bijv. bij het recappen van injectienaalden, bij het hechten van wonden, bij het doorgeven of opruimen van instrumenten, bij het werken aan botten, bij slecht zicht op het operatiegebied en bij het verlenen van spoedeisende hulp [8]. Zelfs de kleinste prikwondjes kunnen al voldoende zijn voor een infectie, maar negen van de tien handschoenperforaties worden helemaal niet ontdekt. Doordat er als gevolg hiervan handschoenvocht (transpiratievocht met huidkiemen) naar buiten komt, wordt hierdoor niet alleen de gebruiker in gevaar gebracht, maar ook de patiënt [8,9]. Zo is onlangs geconstateerd dat geperforeerde operatiehandschoenen het risico op postoperatieve wondinfecties verdubbelen [10]. Het perforatiepercentage stijgt met de draagduur en de Perforatiefrequentie bij operatiehandschoenen [12] gastro-intestinale ingrepen 45% orthopedische ingrepen 35% gynaecologische ingrepen 31% vaatchirurgie 19% algemene chirurgie 9% 3

4 belasting van de handschoenen. Daarom verdient het aanbeveling regelmatig van handschoenen te wisselen. Verder kan het risico op perforaties worden verkleind door onder de handschoenen geen sieraden te dragen. Wanneer een perforatie in een handschoen wordt geconstateerd, moet dit worden gedocumenteerd en gemeld aan de bedrijfsarts [11] Perforatie Groeiende trend: twee handschoenen over elkaar Om zo goed mogelijk beschermd te zijn tegen infecties, is het zinvol twee handschoenen over elkaar te dragen. Steeds meer operatieteams in Europa en de Verenigde Staten doen dit al routinematig. Het voordeel ligt voor de hand: het buitenste paar beschermt het binnenste paar. Maar bij studies naar de veiligheid van handschoenen is nog meer ontdekt: het dragen van twee handschoenen over elkaar verlaagt het perforatierisico voor de binnenste handschoen gemiddeld met een factor tien en de overgedragen hoeveelheid bloed minimaal met een factor zes [11]. Na perforatie van de buitenhandschoen blijft de binnenhandschoen in tot wel 82% van de gevallen intact [8]. Bij een actuele systematische Cochrane-analyse werd vastgesteld dat enkele handschoenen 4,1 keer meer perforaties vertonen dan de binnenhandschoen van twee over elkaar gedragen operatiehandschoenen en dat er tijdens een operatie 90-92% van de perforaties meer wordt opgemerkt, wanneer er twee paar handschoenen worden gedragen. Bovendien werden er bij de betreffende meta-analyse van 34 studies geen negatieve effecten van de dubbele latexlaag op de uitvoering van de operatie (tastgevoel, vaardigheid) geconstateerd [9]. Het dragen van twee paar handschoenen over elkaar vindt een brede acceptatie en wordt in de chirurgie hoe langer hoe gebruikelijker. Dit lijkt vooral te komen doordat twee paar over elkaar gedragen operatiehandschoenen perforaties van de buitenhandschoen, die een infectierisico met zich meebrengen, snel waarneembaar maken. Wanneer er vloeistof tussen de handschoenen terechtkomt, verandert de omgeving van de perforatie namelijk van kleur en vormt zich een duidelijk zichtbare vlek. De buitenste handschoen kan dan onmiddellijk worden vervangen [11]. Het is niet absoluut noodzakelijk dat de buiten- en de binnenhandschoen verschillend van kleur zijn, omdat de vloeistof (van welke aard dan ook) die door de geperforeerde buitenhandschoen naar buiten sijpelt, toch wel te zien is. Ook bij twee handschoenen met dezelfde kleur is dit optische effect van door vocht veroorzaakte donkerkleuring waarneembaar, maar is het alleen iets zwakker. Volgens de actuele stand van de wetenschappelijke literatuur staat vast dat voor operatiepersoneel het dragen van twee paar handschoenen over elkaar bij iedere operatieve ingreep aanbeveling verdient en de voorkeur heeft boven het dragen van één handschoen per hand, omdat er dan veel minder infecties en verwondingen optreden [7,11]. Uit ziekenhuishygiënisch en dus ook uit medisch preventief oogpunt kan het dragen van twee paar handschoenen worden geclassificeerd als een relevante maatregel ter verlaging van het aantal handschoenperforaties en ter voorkoming van via bloed overdraagbare infecties die zowel het personeel als de patiënt een betere bescherming biedt. Bovendien is het hierdoor mogelijk door middel van preventie met behulp van al aanwezig beschermend materiaal op korte termijn een duidelijke risicovermindering te realiseren [7]. Aanbevelingen voor het dragen van twee paar handschoenen (voorbeelden) RKI (Robert Koch Institut)-richtlijn: [13] De perforatiefrequentie is bij twee over elkaar gedragen operatiehandschoenen significant lager dan wanneer er één handschoen wordt gedragen. Bij invasieve ingrepen met een hoog letselrisico/risico op perforatie van de handschoenen wordt geadviseerd twee paar handschoenen te dragen. Bij intraoperatieve handschoenbeschadiging wordt de beschadigde handschoen vervangen. AMWF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.v.)-richtlijn: [14] Handschoenen mogen alleen worden aangetrokken, wanneer de handen helemaal droog zijn, omdat met desinfectiemiddelen bevochtigde huid het perforatierisico vergroot. Vanwege het perforatierisico wordt principieel aanbevolen 4

5 twee paar operatiehandschoenen over elkaar te dragen. In de buikchirurgie verdient het bij het dragen van één paar handschoenen aanbeveling de handschoenen standaard na 90 minuten door nieuwe te vervangen, omdat het perforatierisico gedurende een operatie steeds groter wordt. Bij intraoperatieve handschoenbeschadiging moeten er twee nieuwe operatiehandschoenen worden aangetrokken. Indien de perforatie optreedt op het moment dat een operatie bijna beëindigd is, kan ermee worden volstaan één nieuwe operatiehandschoen over de geperforeerde aan te trekken. Na het uittrekken van de operatiehandschoenen moeten de handen worden gedesinfecteerd. Door onopgemerkte lekkage of contact met ziekteverwekkers bij het uittrekken van de handschoenen kunnen de handen met deze ziekteverwekkers worden gecontamineerd. BGW (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege) Handhygiëneplan voor de operatiekamer: [15] Draag tijdens een operatie twee paar handschoenen over elkaar, indien bekend is dat de patiënt infectieus is of de aard van de operatie een verhoogd risico op handschoenbeschadiging met zich meebrengt.. beschermd zijn tegen via het bloed overdraagbare ziekteverwekkers. Dubbel beschermd met operatiehandschoenen van Sempermed Vanwege de betere barrièrebescherming en het daaruit resulterende duidelijk geringere infectierisico voor zowel gebruiker als patiënt adviseert ook Sempermed twee paar handschoenen over elkaar te dragen in het bijzonder bij hoogrisicopatiënten, diepe ingrepen en ingrepen die veel kracht kosten, spoedeisende ingrepen en risicovolle handelingen ( exposure prone procedures, EPPs). Operatiemedewerkers dienen individueel te bepalen welke handschoenmaten bij het dragen van twee paar over elkaar het prettigst zitten en welk handschoenmateriaal het meest geschikt is. Het beste kunnen er verschillende varianten worden uitgeprobeerd! Om glijeffecten te voorkomen, mag de buitenste operatiehandschoen niet groter zijn dan de binnenste. Sempermed adviseert twee paar handschoenen van dezelfde maat te dragen of voor de binnenhandschoen een half nummer (= één maat) groter te kiezen dan gebruikelijk en voor de buitenhandschoen de normale maat. SUVA (Schweizer Unfallversicherung): [16] Bij een verhoogd letselrisico wordt geadviseerd twee paar handschoenen te dragen. Het risico op lekkage van de binnenste handschoen kan daardoor duidelijk worden verkleind, in het bijzonder bij operaties die langer duren. Verenigde Staten: [7]] AORN-richtlijn (Association of perioperative Registered Nurses): Werknemers in de gezondheidszorg dienen bij intensieve werkzaamheden (altijd) twee paar handschoenen over elkaar te dragen. De CDC (Centers for Disease Control), AAOS (American Academy of Orthopedic Surgeons) en ACS (American Chemical Society) huldigen het standpunt dat werknemers in de gezondheidszorg door het dragen van twee paar handschoenen beter Binnen groen, buiten wit of zoals de drager verkiest Als binnenhandschoen ( onderhandschoen ) is de nieuwe Sempermed Green M bij uitstek geschikt. De unieke groene kleur van deze poedervrije operatiehandschoen van natuurlatex absorbeert het felle licht in de operatiekamer, waardoor de ogen zich gemakkelijker aanpassen en minder snel vermoeid raken. Bovendien vergroot de groene kleur het contrast met de organen en maakt deze een geperforeerde buitenhandschoen gemakkelijker waarneembaar (duidelijkere/donkerdere vlek). Dankzij de speciale synthetische binnencoating is de Sempermed Green M gemakkelijk aan te trekken zelfs met vochtige handen. Dit maakt het eenvoudiger tijdens een operatie van handschoenen te wisselen. Perfect geschikt als buitenhandschoen zijn de Sem- 5

6 permed Supreme en de Sempermed Supreme plus. Deze beide poedervrije operatiehandschoenen van natuurlatex zijn dankzij het door Sempermed ontwikkelde speciale leachingprocédé, waarbij de hoeveelheid door het productieproces achtergebleven residuen van irriterende stoffen en natuurlatexeiwitten tot een absoluut minimum wordt gereduceerd, bijzonder huidvriendelijk. Met hun gepatenteerde synthetische binnencoating zijn beide premiumhandschoenen uiterst gemakkelijk aan en uit te trekken. De vanzelfsprekende Sempermed-standaard waarborgt de gebruiker een excellente pasvorm, een groot draagcomfort, een maximaal tastgevoel, een goede grip ook onder vochtige omstandigheden bij een zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding. Wie bij het dragen van twee paar handschoenen over elkaar geen prijs stelt op het kleurverschil waarvoor de Sempermed Green M zorgt, kan ook kiezen voor een combinatie van andere operatiehandschoenen, bijv. twee paar Sempermed Supreme over elkaar of een paar Sempermed Supreme als binnenhandschoen en een paar Sempermed Supreme plus als buitenhandschoen. Dubbel beschermd met synthetisch latex Op het gebied van synthetische handschoenen biedt Sempermed de optimale oplossing voor het dragen van twee paar handschoenen: als gekleurde partner voor de populaire latex- en poedervrije operatiehandschoen Sempermed Syntegra IR van synthetisch polyisopreen (IR) is er nu de nieuwe Sempermed Syntegra Green. - Sempermed adviseert een paar Sempermed Syntegra Green als binnenhandschoen en een paar Sempermed Syntegra IR als buitenhandschoen of twee paar Sempermed Syntegra IR over elkaar te dragen. De speciale polyisopreenformulering van de Sempermed Syntegra IR imiteert de structurele eigenschappen van natuurlatex (NR) tot in de perfectie, zodat deze handschoen dezelfde materiaaleigenschappen heeft als handschoenen van natuurlatex, maar geen risico op latexallergie met zich meebrengt. Wat betreft elasticiteit, soepelheid, treksterkte, pasvorm, beweeglijkheid van de hand, pasvorm, tastgevoel en grip ook onder vochtige omstandigheden is de Sempermed Syntegra IR daardoor minimaal gelijkwaardig aan een handschoen van natuurlatex. Bovendien is deze synthetische handschoen made in Austria dankzij het gebruik van een innovatief acceleratorsysteem buitengewoon huidvriendelijk en veilig. De speciale binnencoating met zijn netwerkachtige structuur zorgt ervoor dat deze handschoen gemakkelijk kan worden aangetrokken en prettig aanvoelt op de huid. Het handschoenenassortiment van Sempermed biedt voor over elkaar gedragen operatiehandschoenen individuele oplossingen met betrekking tot kleur-, maat- en materiaalwensen. Voor een implementatie van de nieuwe trend en een brede toepassing van de gewoonte om twee paar handschoenen over elkaar te dragen, zijn er met handschoenen van de wereldwijd gewaardeerde Sempermed-kwaliteit dus diverse mogelijkheden. REFENTIES: 1. NRZ für Surveillance nosokomialer Infektionen: Definition nosokomialer Infektionen (CDC-Definitionen), RKI Berlin Nguyen QV: Hospital Acquired Infections, emedicine Medscape, 1/ WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care, 2009 (Teilnehmerliste Clean Care is Safer Care : gpsc/5may/registration_update/en/index.html) 4. Kampf G, Löffler H, Gastmeier P: Händehygiene zur Prävention nosokomialer Infektionen, Dtsch Ärztebl Int 2009;106(4): EU-Projekt IPSE: Improving Patient Safety in Europe Technical Implementation Report , Vol. 1, 11/ RKI: Surveillance nosokomialer Infektionen, Epidemiol Bulletin Nr. 45/ Eikmann T: Doppelte Handschuhe eine präventive Maßnahme zur Vermeidung nosokomialer Infektionen im Gesundheitswesen, Umweltmed Forsch Prax 14(3) Kralj N: Prävention von Virusinfektionen durch chirurgische Handschuhe, medical spezial 1/ Tanner J et Parkinson H: Double gloving to reduce surgical cross-infection, Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue Misteli H et al: Surgical Glove Perforation and the Risk of Surgical Site Infection, Arch Surg 2009;144(6): Kralj N et Hofmann F (Hrsg.): Technischer Infektionsschutz bei medizinischen Interventionen, ecomed Medizin, HJR-Verlag Landsberg, Hagen G et Arntzen H: The risk of surgical glove perforations, Tidsskr Nor Laegeforen, 2007;127(7): Empfehlung der Kommission für Krankenhauhygiene und Infektionsprävention beim RKI, Bundesgesundheitsbl Gesundheitsforsch Gesundheitsschutz 3/ AMWF-Leitlinie Nr. 029/027: Händedesinfektion und Händehygiene, HygMed 2008;33(7/8): TP-HSP-4: Hautschutz- und Händehygieneplan für Mitarbeiter im OP-Bereich, BGW Jost M et al.: Verhütung blutübertragbarer Infektionen im Gesundheitswesen, suvapro sicher arbeiten, 8/2009 Colofon Media-eigenaar en uitgever: Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.h, divisie Sempermed, Modecenterstrasse 22, A-1031 Wien, tel , fax: , redactie: Martina Büchele Version 1 02/2012 DM

Hospithera. Your reference partner in medical supplies.

Hospithera. Your reference partner in medical supplies. Hospithera. Your reference partner in medical supplies. KCE Report Nosocomial (Hospital acquired) infections in Belgium KCE Report KCE Report: deel 1 Nationale prevalentiestudie rond nosocomiale infecties

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Preoperatieve handdesinfectie

Ziekenhuizen. Preoperatieve handdesinfectie Ziekenhuizen Preoperatieve handdesinfectie Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: juni 2008 Revisie: juni 2013 Aan de samenstelling van deze richtlijn werd, behalve door leden en medewerkers van de

Nadere informatie

Handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen

Handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen Handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen Elise van Beeck Maatschappelijke Gezondheidszorg & Medische Microbiologie en Infectieziekten Erasmus MC Rotterdam Overzicht presentatie Introductie: waar is het

Nadere informatie

SAMENVATTING 149 Samenvatting In hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie gegeven omtrent biomateriaal-gerelateerde infecties in de Orthopedie. Als doelstelling van dit proefschrift wordt geformuleerd

Nadere informatie

Algemene Procedure. Handhygiëne: handschoengebruik

Algemene Procedure. Handhygiëne: handschoengebruik Algemene Procedure Zoektermen Handhygiëne: handschoengebruik Handschoen, handen In voege van 15/11/2013 Versie 2 Pg 1/6 Status Definitief Herziening op Auteur S. Dierckxsens R. Verstraete Handtekening

Nadere informatie

VOELT AAN ALS EEN TWEEDE HUID MET EIGEN IMMUUNSYSTEEM

VOELT AAN ALS EEN TWEEDE HUID MET EIGEN IMMUUNSYSTEEM VOELT AAN ALS EEN TWEEDE HUID MET EIGEN IMMUUNSYSTEEM Doodt >99% van een hepatitis C-virussurrogaat. Doodt 99% van de Mn-stam van hiv-1. Doodt >99,7% van 8 veel voorkomende infectueuze bacteriën. Powder-free

Nadere informatie

Denk voor de verandering ook aan bescherming van uzelf met chirurgische handschoenen van HARTMANN.

Denk voor de verandering ook aan bescherming van uzelf met chirurgische handschoenen van HARTMANN. Denk voor de verandering ook aan bescherming van uzelf met chirurgische en van HARTMANN. U DENKT AAN UW PATIËNTEN. BIJ HARTMANN DENKEN WE OOK AAN U. Dubbelgecertificeerde bescherming voor patiënten en

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE MRSA. Meticilline Resistente Staphylococcus aureus. Informatie voor dragers MRSA

PATIËNTEN INFORMATIE MRSA. Meticilline Resistente Staphylococcus aureus. Informatie voor dragers MRSA PATIËNTEN INFORMATIE MRSA Meticilline Resistente Staphylococcus aureus Informatie voor dragers MRSA 2 PATIËNTENINFORMATIE U bent, of uw naaste is, drager van een voor antibiotica ongevoelige bacterie,

Nadere informatie

Handhygiëne bezoekers CWZ

Handhygiëne bezoekers CWZ Handhygiëne bezoekers CWZ 2 Deze folder is bedoeld om u te informeren hoe u door eenvoudige handelingen als het wassen of desinfecteren van de handen, de overdracht van micro-organismen (zoals bacteriën

Nadere informatie

Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen. donderdag 12 november 2015

Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen. donderdag 12 november 2015 Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen Leervragen Hoe vindt besmetting plaats en wat zijn de risico s? Hoe kan een besmettingscyclus doorbroken worden? Persoonlijke hygiëne Handhygiëne Persoonlijke

Nadere informatie

Onderzoek Handalcohol aan bed in het Spaarne Ziekenhuis Inleiding Richtlijn voor medewerkers

Onderzoek Handalcohol aan bed in het Spaarne Ziekenhuis Inleiding Richtlijn voor medewerkers Onderzoek Handalcohol aan bed in het Spaarne Ziekenhuis Mw H. Schijf, werkzaam als Deskundige Infectiepreventie in het Spaarne Ziekenhuis, hschijf@spaarneziekenhuis.nl Inleiding Ignaz Semmelweis, redder

Nadere informatie

Maatregelen bij mogelijke dragers

Maatregelen bij mogelijke dragers Maatregelen bij mogelijke dragers van MRSA Omdat u mogelijk drager bent van een bijzondere bacterie (MRSA-bacterie), gelden voor u isolatiemaatregelen. In deze brochure kunt u meer lezen over deze bacterie

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO

Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO Bijzonder Resistente Micro-Organismen Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO In deze folder vindt u meer informatie over Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) en Extended Spectrum Beta-Lactamase

Nadere informatie

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering?

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? Jan Wille, coördinator infectiepreventie Titia Hopmans, senior adviseur PREZIES RIVM, Centrum voor Infectieziektebestrijding 1 Patiëntveiligheid

Nadere informatie

Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen 1 Patiëntidentificatie Een uniek patiëntidentificatienummer Vrije tekst

Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen 1 Patiëntidentificatie Een uniek patiëntidentificatienummer Vrije tekst Toelichting op het registratieformulier oktober 2014 Optionele variabelen zijn in donkergrijs weergegeven op het registratieformulier en in deze toelichting. Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA. Contactonderzoek

De ziekenhuisbacterie MRSA. Contactonderzoek De ziekenhuisbacterie MRSA Contactonderzoek Inleiding Op de afdeling waar u verblijft of opgenomen bent geweest, is bij een patiënt de ziekenhuisbacterie MRSA aangetoond. Om te controleren of de bacterie

Nadere informatie

SAMENVATTING (DUTCH SUMMARY)

SAMENVATTING (DUTCH SUMMARY) SAMENVATTING (DUTCH SUMMARY) 146 INFECTIEPREVENTIE IN INDONESISCHE ZIEKENHUIZEN Infectiepreventie en antibioticaresistentie Ondanks alle energie die wordt gestopt in het voorkomen ervan, blijven infecties

Nadere informatie

*PDOC01/229345* PDOC01/229345. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

*PDOC01/229345* PDOC01/229345. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Handhygiëne Deze WIP richtlijn betreft de handhygiëne voor zover het niet gaat om operatieve ingrepen en voeding.

Nadere informatie

MRSA. Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. Afdeling Infectiepreventie

MRSA. Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. Afdeling Infectiepreventie MRSA Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus Afdeling Infectiepreventie Inleiding U bezoekt de polikliniek van het Amphia Ziekenhuis of u bent in ons ziekenhuis

Nadere informatie

De patiënt als helpende hand in de strijd tegen infecties

De patiënt als helpende hand in de strijd tegen infecties De patiënt als helpende hand in de strijd tegen infecties Postoperatieve wondinfecties? Hoe groot is het gevaar? 1 op 20 operaties leidt tot een postoperatieve wondinfecties Staphylococus aureus is de

Nadere informatie

Hygiënemaatregelen in de huisartsenpraktijk

Hygiënemaatregelen in de huisartsenpraktijk 1 Wereldwijd bestaat een belangrijke behoefte om verspreiding van microorganismen die slecht behandelbare infecties veroorzaken zoveel mogelijk te beperken. Dit betreft dus ook infectiepreventie in de

Nadere informatie

Bloedvergiftiging (sepsis)

Bloedvergiftiging (sepsis) Bloedvergiftiging (sepsis) Albert Schweitzer ziekenhuis december 2014 pavo 0661 Inleiding De arts heeft u verteld dat u of uw familielid een bloedvergiftiging heeft. Een bloedvergiftiging wordt meestal

Nadere informatie

Bijlage 1: Nederlandse samenvatting Projectbeschrijving

Bijlage 1: Nederlandse samenvatting Projectbeschrijving Bijlage 1: Nederlandse samenvatting Projectbeschrijving Algemene gegevens: Projectcoördinator Münsterland: Dr. med. A.W. Friedrich mede-projectcoördinator: Dr. med. A.K. Sonntag Tel: +49-251-83 55366 Projectcoördinator

Nadere informatie

Vraag en Antwoord NDM Klebsiella Pneumoniae Voor aanvullingen zie onderaan, laatste update 18 december 2015

Vraag en Antwoord NDM Klebsiella Pneumoniae Voor aanvullingen zie onderaan, laatste update 18 december 2015 Vraag en Antwoord NDM Klebsiella Pneumoniae Voor aanvullingen zie onderaan, laatste update 18 december 2015 Algemene vragen 1 Wat is BRMO? BRMO is de afkorting van Bijzonder Resistent Micro-organisme.

Nadere informatie

Peha-soft nitrile. Latexvrije onderzoeks- en beschermende handschoenen van HARTMANN.

Peha-soft nitrile. Latexvrije onderzoeks- en beschermende handschoenen van HARTMANN. Kwaliteit zonder latex kwaliteit zonder compromissen. Peha-soft nitrile. Latexvrije onderzoeks- en beschermende handschoenen van HARTMANN. Onderzoekshandschoenen Compromisloos duurzaam: nitril beter dan

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie Clostridium Maatregelen tegen verspreiding

De ziekenhuisbacterie Clostridium Maatregelen tegen verspreiding De ziekenhuisbacterie Clostridium Maatregelen tegen verspreiding Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U heeft van uw arts gehoord dat u (mogelijk) de ziekenhuisbacterie

Nadere informatie

Waarom worden verzakkingsoperaties met een vaginaal implantaat (matje) verricht?

Waarom worden verzakkingsoperaties met een vaginaal implantaat (matje) verricht? Vragen en antwoorden vaginale implantaten ( matjes ) Waarom worden verzakkingsoperaties met een vaginaal implantaat (matje) verricht? Bij verzakkingsoperaties zonder een implantaat, wordt geopereerd met

Nadere informatie

Wat te doen na een Prik of Snij-ongeval

Wat te doen na een Prik of Snij-ongeval Wat te doen na een Prik of Snij-ongeval Wat te doen na een Prik of Snij-ongeval in de St. Anna Zorggroep Voorlichtingsbrochure betreffende bloedoverdraagbare aandoeningen op en door het werk. Algemeen

Nadere informatie

adviezen na een MRSA informatiefolder voor hernia-operatie patiënt en bezoeker van ZorgSaam Ziekenhuis ZorgSaam

adviezen na een MRSA informatiefolder voor hernia-operatie patiënt en bezoeker van ZorgSaam Ziekenhuis ZorgSaam MRSA adviezen na een informatiefolder voor hernia-operatie patiënt en bezoeker van ZorgSaam Ziekenhuis ZorgSaam 1 Wat is MRSA en wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten?

Nadere informatie

De antibacteriële eigenschappen van het metaal koper De toepassing van koper voor contactoppervlakken in ziekenhuizen

De antibacteriële eigenschappen van het metaal koper De toepassing van koper voor contactoppervlakken in ziekenhuizen 1) Voorgeschiedenis: Grieken, Romeinen, Azteken 2) Antimicrobial copper +: hospital trials 2.1. EPA: Environmental Protection Agency 2.2. Koper in : Hospital trials, Birmingham, Hamburg, 1) Voorgeschiedenis:

Nadere informatie

STANDAARDVOORZORGSMAATREGELEN

STANDAARDVOORZORGSMAATREGELEN STANDAARDVOORZORGSMAATREGELEN PROCEDURE Contactpersoon Eva Rutten Geldig vanaf 2022016 Referentie AZSJ-0187 Versie 2.0 AZ Sint-Jozef Malle 1 Doel 2 Toepassingsgebied 3 Definities 4 Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

9 e Post-O.N.S. Meeting

9 e Post-O.N.S. Meeting 9 e Post-O.N.S. Meeting Neutropenie & Antibiotica resistentie Heleen Klein Wolterink Research verpleegkundige Medische Oncologie UMC Utrecht Schiphol introductie Neutropenie: Definitie Symptomen MASSC

Nadere informatie

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne 00 MRSA-bacterie 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne 1 Inleiding MRSA staat voor Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. De Staphylococcus aureus is een bacterie

Nadere informatie

MRSA en patiënt in het Maasziekenhuis

MRSA en patiënt in het Maasziekenhuis MRSA en patiënt in het Maasziekenhuis Tijdens uw opname of consult in Maasziekenhuis Pantein worden extra maatregelen getroffen, omdat u mogelijk de moeilijk te bestrijden bacterie MRSA bij u draagt. In

Nadere informatie

Informatiefolder BRMO voor patiënt en familie

Informatiefolder BRMO voor patiënt en familie Informatiefolder BRMO voor patiënt en familie BIJZONDER RESISTENTE MICRO-ORGANISMEN, WAT ZIJN DIT? Bij u is aangetoond dat u een Bijzonder Resistent Micro-organisme heeft. In deze folder leest u algemene

Nadere informatie

BRMO-positief, en dan?

BRMO-positief, en dan? Infectiepreventie BRMO-positief, en dan? www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl INF005 / BRMO-positief, en dan? / 10-04-2015 2 BRMO-positief, en

Nadere informatie

Infectiepreventie. De jaarlijkse griepprik

Infectiepreventie. De jaarlijkse griepprik Infectiepreventie De jaarlijkse griepprik 1 De jaarlijkse griepprik Deze folder informeert u over de vaccinatie tegen de seizoensgriep. U krijgt deze folder omdat u, net als uw collega s, ook dit jaar

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Bloedvergiftiging. of sepsis

PATIËNTEN INFORMATIE. Bloedvergiftiging. of sepsis PATIËNTEN INFORMATIE Bloedvergiftiging of sepsis 2 PATIËNTENINFORMATIE Inleiding De arts heeft u verteld dat u of uw naaste een bloedvergiftiging heeft, ook wel sepsis genoemd. Een sepsis is een complexe

Nadere informatie

ACCOMPLISH studie: naleving van handhygiene in Nederlandse ziekenhuizen. Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC

ACCOMPLISH studie: naleving van handhygiene in Nederlandse ziekenhuizen. Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC ACCOMPLISH studie: naleving van handhygiene in Nederlandse ziekenhuizen Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC ACCOMPLISH studie Actively Creating COMPLIance Saving Health ZonMw

Nadere informatie

Afdeling hygiëne en infectiepreventie MRSA-bacterie? Voorkomen is beter

Afdeling hygiëne en infectiepreventie MRSA-bacterie? Voorkomen is beter Afdeling hygiëne en infectiepreventie MRSA-bacterie? Voorkomen is beter Bent u de afgelopen 2 maanden in een buitenlands ziekenhuis opgenomen of behandeld geweest? Hebt u beroepsmatig contact met varkens

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verpleging in isolatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verpleging in isolatie PATIËNTEN INFORMATIE Verpleging in isolatie 2 PATIËNTENINFORMATIE Algemeen U bent opgenomen, of uw naaste is opgenomen, in het Maasstad Ziekenhuis en wordt in isolatie verpleegd. U bent door uw behandelend

Nadere informatie

Oplossingen voor de gezondheidszorg. Handhygiëne en desinfectie van oppervlakken

Oplossingen voor de gezondheidszorg. Handhygiëne en desinfectie van oppervlakken Oplossingen voor de gezondheidszorg Handhygiëne en desinfectie van oppervlakken Uw behoeften kennen Speciaal voor de gezondheidszorg KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* heeft een lange historie in het helpen

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling

De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2014 pavo 0638 Inleiding Op de afdeling waar u verblijft is een patiënt opgenomen (geweest) waarbij onverwacht

Nadere informatie

1 07 oktober 2011. Handhygiëne Toolkit

1 07 oktober 2011. Handhygiëne Toolkit 1 07 oktober 2011 Handhygiëne Toolkit Aanleiding 2 Handvaten Handhygiëne is de meest effectieve maatregel om (zorggerelateerde) infecties te voorkómen. Invloed op mortaliteit, morbiditeit en welzijn Moeilijk

Nadere informatie

MRSA. Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten?

MRSA. Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten? MRSA Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten? 2 Wat is MRSA? MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Stafylokokken zijn bacteriën

Nadere informatie

Warmtemanagement. Een snel herstel. door optimaal warmtemanagement

Warmtemanagement. Een snel herstel. door optimaal warmtemanagement Warmtemanagement Een snel herstel door optimaal warmtemanagement Een warme patiënt herstelt sneller 1,2 Een goed warmtemanagement betekent vaak verandermanagement. Met een warmteadvies op maat, focus op

Nadere informatie

Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie

Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie MRSA positief Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie Inleiding Bij u is vastgesteld dat u drager bent van de MRSA-bacterie. MRSA staat voor Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus. Dit is een bacterie

Nadere informatie

Wat te doen na een prik of snij-ongeval

Wat te doen na een prik of snij-ongeval Wat te doen na een prik of snij-ongeval Wat te doen na een Prik of Snij-ongeval in de St. Anna Zorggroep Voorlichtingsfolder betreffende bloedoverdraagbare aandoeningen op en door het werk. Algemeen Deze

Nadere informatie

adviezen hernia-operatie ZorgSaam

adviezen hernia-operatie ZorgSaam adviezen longontsteking na een hernia-operatie ZorgSaam 1 2 LONGONTSTEKING (PNEUMONIE) Inleiding Een longontsteking is een infectie van de longblaasjes en het omliggende weefsel, veroorzaakt door micro-organismen.

Nadere informatie

Tot categorie 1 behoren - patiënten bij wie het MRSA dragerschap is aangetoond A

Tot categorie 1 behoren - patiënten bij wie het MRSA dragerschap is aangetoond A MRSA In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de MRSA bacterie en de maatregelen die het ziekenhuis treft bij patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting.

Nadere informatie

PROTOCOL TER PREVENTIE VAN BLOEDOVERDRAAGBARE AANDOENINGEN. Met instemming PGMR mei 2013 MET INSTEMMING

PROTOCOL TER PREVENTIE VAN BLOEDOVERDRAAGBARE AANDOENINGEN. Met instemming PGMR mei 2013 MET INSTEMMING PROTOCOL TER PREVENTIE VAN BLOEDOVERDRAAGBARE AANDOENINGEN Met instemming PGMR mei 2013 MET INSTEMMING INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1 INLEIDING... 2 2 VOORKOMEN VAN BLOEDBLOEDCONTACT... 2 2.1 Specifieke

Nadere informatie

Isolatiemaatregelen. Infectiepreventie

Isolatiemaatregelen. Infectiepreventie Isolatiemaatregelen Infectiepreventie Inleiding Ieder mens draagt miljarden bacteriën met zich mee. Bacteriën worden ook wel micro-organismen genoemd omdat zij niet met het blote oog te zien zijn maar

Nadere informatie

Wondjes bij een patient met een THP. Wel of geen antibiotica?

Wondjes bij een patient met een THP. Wel of geen antibiotica? Wondjes bij een patient met een THP. Wel of geen antibiotica? Initiatief: Nederlandse Orthopaedische Vereniging In samenwerking met: Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie Nederlandse Vereniging voor

Nadere informatie

Behandeling Staphylococcus aureus

Behandeling Staphylococcus aureus Orthopedie Behandeling Staphylococcus aureus www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ORT026 / Behandeling Staphylococcus aureus / 18-07-2014 2 Behandeling

Nadere informatie

MRSA. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

MRSA. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! MRSA MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Het is een bacterie die via contact en via de lucht kan worden overgedragen. Patiënten in het ziekenhuis zijn erg gevoelig voor de MRSA-bacterie

Nadere informatie

Inleiding. Algemeen. Blijvende bacteriën

Inleiding. Algemeen. Blijvende bacteriën Handhygiëne Inleiding Deze folder is bedoeld om u te informeren hoe u de overdracht van microorganismen, zoals bacteriën en virussen, kunt voorkomen. Uw handen wassen of desinfecteren zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Handhygiëne medewerkers

Handhygiëne medewerkers Ziekenhuizen Handhygiëne medewerkers Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis u er van dat u de meest

Nadere informatie

LONGGENEESKUNDE. Longontsteking BEHANDELING

LONGGENEESKUNDE. Longontsteking BEHANDELING LONGGENEESKUNDE Longontsteking BEHANDELING Longontsteking U bent in het ziekenhuis opgenomen vanwege een longontsteking. Maar wat is dat precies en wat kunnen we ertegen doen? In deze folder vindt u de

Nadere informatie

MRSA/ Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus

MRSA/ Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus Patiënteninformatie MRSA/ Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus Informatie voor patiënten en bezoekers over MRSA 1234567890-terTER_ MRSA/ Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus Informatie

Nadere informatie

Wat is een bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO)?

Wat is een bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO)? BRMO 1 Bij u is vastgesteld dat u een verhoogde kans heeft om drager te zijn van een Bijzonder Resistent MicroOrganisme (BRMO) of er is bij u vastgesteld dat u drager bent van een BRMO. In deze folder

Nadere informatie

Richtlijn: het correct gebruik van niet-steriele handschoenen door verpleegkundigen

Richtlijn: het correct gebruik van niet-steriele handschoenen door verpleegkundigen Richtlijn: het correct gebruik van niet-steriele handschoenen door verpleegkundigen IN DE RICHTLIJN LIGT DE FOCUS OP HET FORMULEREN VAN: 1. indicaties voor het gebruik van niet-steriele handschoenen in

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Inleiding 6

Inhoud. Voorwoord 5. Inleiding 6 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Hygiëne 9 1.1 Taken van de operatieassistent 9 1.2 Infectie door pathogene micro-organismen 9 1.3 Reinigen, desinfecteren en steriliseren 11 1.4 Praktijkindeling voor optimale

Nadere informatie

Expertise en ondersteuning infectiepreventie

Expertise en ondersteuning infectiepreventie Expertise en ondersteuning infectiepreventie Ziekenhuizen Privéklinieken/ ZBC s Tandheelkundige klinieken Verpleeg- en verzorghuizen Sinds 2006 Gezelschapsdierenkliniek KNMvD Sinds 2013 app: InfectionGuide

Nadere informatie

Waarom Handhygiëne? Frans Loeffen Infectiepreventie adviseur UMC St Radboud

Waarom Handhygiëne? Frans Loeffen Infectiepreventie adviseur UMC St Radboud Waarom Handhygiëne? Frans Loeffen Infectiepreventie adviseur UMC St Radboud De meest gebruikte instrumenten!! Waarom handhygiene? Verspreiding van (resistente) ziekteverwekkers te voorkomen Onbeheersbare

Nadere informatie

Persoonlijke hygiëne Voor patiënt en bezoeker

Persoonlijke hygiëne Voor patiënt en bezoeker Persoonlijke hygiëne Voor patiënt en bezoeker Patiënten in een ziekenhuis hebben een verhoogd risico op het krijgen van een infectie. Het risico van besmetting kan voor patiënten groter zijn dan bij gezonde

Nadere informatie

Bijzonder Resistent Micro-Organismen (BRMO)

Bijzonder Resistent Micro-Organismen (BRMO) Bijzonder Resistent Micro-Organismen (BRMO) 2 Bij u is vastgesteld dat u een verhoogde kans heeft om drager te zijn van een Bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO) of er is bij u vastgesteld dat u drager

Nadere informatie

SURVEILLANCE VAN DE MULTIRESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN DE BELGISCHE ZIEKENHUIZEN

SURVEILLANCE VAN DE MULTIRESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN DE BELGISCHE ZIEKENHUIZEN WIV SURVEILLANCE VAN DE MULTIRESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN DE BELGISCHE ZIEKENHUIZEN Contactpersoon: Mevr. Béatrice JANS Tel: /6.7. - Fax: /6.. - E-mail: bea.jansepi.ihe.be Inleiding Resultaten.

Nadere informatie

Deze folder geeft antwoord op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. MRSA is een afkorting voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus.

Deze folder geeft antwoord op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. MRSA is een afkorting voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. MRSA Deze folder geeft antwoord op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. MRSA is een afkorting voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. 1. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een

Nadere informatie

Handhygiëne: Waarom, Wie en Wanneer?

Handhygiëne: Waarom, Wie en Wanneer? Handhygiëne: Waarom, Wie en Wanneer? WAAROM? Per dag overlijden wereldwijd duizenden mensen aan zorggerelateerde infecties Handen zijn een vervoersmiddel voor ziekteverwekkende bacteriën Handhygiëne is

Nadere informatie

Samenvatting in. het Nederlands

Samenvatting in. het Nederlands 11 Samenvatting in het Nederlands Chapter Samenvatting 1 in het Nederlands Naast therapeutische effectiviteit zijn kostenbeheersing en het verminderen van onnodig antibioticumgebruik belangrijke aspecten

Nadere informatie

Dragerschap en behandeling van MRSA

Dragerschap en behandeling van MRSA Er is bij u besmetting met de bacterie MRSA (Methicilline resistente Staphylococcus aureus) ontdekt. S. aureus is een bacterie die tot de normale huidbewoners van de mens behoort. Daarnaast staat hij bekend

Nadere informatie

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking?

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Jeroen van Oostrum Hoofd Business Intelligence Center 24 november 2009 Stellingen Stelling 1: Patiëntuitkomstmaten, zoals heropnames, complicaties en patiënttevredenheid,

Nadere informatie

Hygiene en veiligheid

Hygiene en veiligheid Hygiene en veiligheid De effectieve methode tegen ziekenhuisbacteriën Biocompatibel Hygiënisch Kosteneffectief In zorginstellingen, ziekenhuizen en andere verpleeginrichtingen kunnen kiemen een zeer groot

Nadere informatie

De strijd tegen nosocomiale infecties, een multidisciplinaire aanpak

De strijd tegen nosocomiale infecties, een multidisciplinaire aanpak De strijd tegen nosocomiale infecties, een multidisciplinaire aanpak Els Van Mechelen 19 december 2013 Micro organismen Overzicht Inleiding Biomoleculen Virussen : Bouw en vermenigvuldiging Bacteriën :

Nadere informatie

Hygiene en veiligheid

Hygiene en veiligheid Hygiene en veiligheid De effectieve methode tegen ziekenhuisbacteriën Biocompatibel Hygiënisch Kosteneffectief In zorginstellingen, ziekenhuizen en andere verpleeginrichtingen kunnen kiemen een zeer groot

Nadere informatie

Margriet Tensen 3 november 2012

Margriet Tensen 3 november 2012 Margriet Tensen 3 november 2012 Kernactiviteit: Het voorkomen van besmetting van patiënten en medewerkers, door initiëren, coördineren, bewaken en evalueren van infectiepreventiebeleid. Opdrachtgevers:

Nadere informatie

INFECTIEZIEKTEN. H.H. TAN, arts 2015

INFECTIEZIEKTEN. H.H. TAN, arts 2015 INFECTIEZIEKTEN H.H. TAN, arts 2015 INFECTIEZIEKTEN 2 - PANDEMIE * Als een epidemie zich naar andere landen verspreidt * Spaanse griep 1918 (20-40miljoen slachtoffers, vnl. jonge, gezonde mensen van

Nadere informatie

Bedrijfseconomische impact

Bedrijfseconomische impact Bedrijfseconomische impact van infectieziekten 22 september 2009 Drs. Chrétien Haenen Coördinator Kwaliteitszorg Atrium Medisch Centrum Parkstad To help protect your privacy, PowerPoint prevented this

Nadere informatie

002936, te gebruiken tot 24 uur na 18-12-2013, 09:12.

002936, te gebruiken tot 24 uur na 18-12-2013, 09:12. 002936, te gebruiken tot 24 uur na, 09:12. Page 1 of 7 Document ID 002936 Versie 7 Titel Handhygiëne, Uitvoeren en toepassen van Specialisme JBZ breed document Definitie Dit protocol beschrijft hoe handhygiëne

Nadere informatie

INFECTIERISICO VERMINDEREN

INFECTIERISICO VERMINDEREN INFECTIERISICO VERMINDEREN In deze folder leest u welke maatregelen het UCCZ Dekkerswald treft om de kans op een infectie voor u zo klein mogelijk te maken. Wat is een infectie? Infecties w orden veroorzaakt

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Beschermende kleding Er wordt ingegaan op het gebruik van handschoenen; overschorten; mondneusmaskers; beschermende

Nadere informatie

Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen

Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen Jaarrapport 2016 Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen Jaarrapport 2016 Gegevens tot en met 2015 AUTEURS Els Duysburgh,

Nadere informatie

Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting.

Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting. Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een bacterie die bij 20-60% van gezonde personen voorkomt op de huid.

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over MRSA

De meest gestelde vragen over MRSA De meest gestelde vragen over MRSA Inleiding In deze brochure treft u de meest gestelde vragen aan over MRSA en de antwoorden daarop. De brochure is een aanvulling op de ziekenhuisfolder waarin algemene

Nadere informatie

BIJLAGE 2: DEFINITIES Postoperatieve wondinfecties PREZIES versie: Documentversie: 1.0

BIJLAGE 2: DEFINITIES Postoperatieve wondinfecties PREZIES versie: Documentversie: 1.0 BIJLAGE 2: DEFINITIES Postoperatieve wondinfecties PREZIES versie: 2015 Documentversie: 1.0 Samenvatting van wijzigingen De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de definitieset 2014 Sectie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Betadine alcohol, oplossing voor cutaan gebruik 50 mg/ml/ 0,72 mg/ml, oplossing (povidonjood en ethanol)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Betadine alcohol, oplossing voor cutaan gebruik 50 mg/ml/ 0,72 mg/ml, oplossing (povidonjood en ethanol) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Betadine alcohol, oplossing voor cutaan gebruik 50 mg/ml/ 0,72 mg/ml, oplossing (povidonjood en ethanol) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze

Nadere informatie

Referentiecijfers 2001 t/m 2011: Postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie. PREZIES versie: december 2014 Documentversie: 7.0

Referentiecijfers 2001 t/m 2011: Postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie. PREZIES versie: december 2014 Documentversie: 7.0 Referentiecijfers 2001 t/m 2011: Postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie. PREZIES versie: december 2014 Documentversie: 7.0 Inhoudsopgave. 1. Keypoints.... 3 2. Inleiding.... 4 3. Resultaten....

Nadere informatie

Algemene voorzorgsmaatregelen

Algemene voorzorgsmaatregelen Algemene voorzorgsmaatregelen 1 Inleiding Deze richtlijn bestaat uit vier hoofdstukken, namelijk: 1. Persoonlijke hygiëne medewerker; 2. Handhygiëne medewerker; 3. Persoonlijke beschermingsmiddelen; 4.

Nadere informatie

MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt

MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt Volgens landelijk beleid controleert Gelre ziekenhuizen patiënten die mogelijk de MRSA bacterie bij zich dragen. Het gaat om patiënten die horen bij de volgende

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting

Samenvatting Samenvatting Samenvatting Samenvatting Binnen het domein van hart- en vaatziekten is een bypassoperatie de meest uitgevoerde chirurgische ingreep. Omdat bij een hartoperatie het borstbeen wordt doorgesneden en er meestal

Nadere informatie

Liften van de bovenarm

Liften van de bovenarm Plastische chirurgie Liften van de bovenarm www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wanneer is een ingreep zinvol?... 3 Welke operaties zijn er mogelijk?... 3 Plaatselijke vetophoping... 3 Gering huid- vetoverschot...

Nadere informatie

H.40009.1115. Bloedvergiftiging (Sepsis)

H.40009.1115. Bloedvergiftiging (Sepsis) H.40009.1115 Bloedvergiftiging (Sepsis) Inleiding De arts heeft u verteld dat u of uw familielid een bloedvergiftiging heeft. Een bloedvergiftiging wordt ook wel sepsis genoemd. Een sepsis is een complexe

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA. Maatregelen tegen besmetting

De ziekenhuisbacterie MRSA. Maatregelen tegen besmetting De ziekenhuisbacterie MRSA Maatregelen tegen besmetting Inleiding U heeft van uw arts gehoord dat u (mogelijk) met de ziekenhuisbacterie MRSA besmet bent. De afkorting MRSA staat voor de naam van de bacterie:

Nadere informatie

Als elke seconde telt...

Als elke seconde telt... separatiegordijnen Een revolutie in separatiegordijnen: in minder dan 5 minuten te verwisselen! Soms is snelheid van levensbelang. Zeker in de gezondheidszorg. Met de SEPAGO disposables kunt u nu snel

Nadere informatie

Bloedvergiftiging. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Bloedvergiftiging. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Bloedvergiftiging Informatie voor patiënten F0907-1225 juni 2010 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Infectiepreventie MRSA.

Infectiepreventie MRSA. Infectiepreventie MRSA www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een MRSA-bacterie?... 4 Gevolgen van een MRSA-infectie... 4 Wie kan een MRSA bij zich dragen?... 4 Onderzoek naar de MRSA-bacterie... 5 Hoe

Nadere informatie

MRSA Ongevoelige of resistente bacterie

MRSA Ongevoelige of resistente bacterie MRSA Ongevoelige of resistente bacterie Via deze folder proberen wij u antwoord te geven op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een bacterie die in veel

Nadere informatie

BIJLAGE 2: DEFINITIES Postoperatieve wondinfecties PREZIES versie: Documentversie: 1.0

BIJLAGE 2: DEFINITIES Postoperatieve wondinfecties PREZIES versie: Documentversie: 1.0 BIJLAGE 2: DEFINITIES Postoperatieve wondinfecties PREZIES versie: 2014 Documentversie: 1.0 Samenvatting van wijzigingen De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de definitieset 2012/2013

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Handhygiëne medewerkers

Ziekenhuizen. Handhygiëne medewerkers Ziekenhuizen Handhygiëne medewerkers Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: oktober 2007 Revisie: oktober 2012 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep

Nadere informatie