Wat leer ik in groep. 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat leer ik in groep. 5"

Transcriptie

1 Wat leer ik in groep. 5 Op deze kaart staat in het kort beschreven wat uw kind leert in groep 5. Per vakgebied zijn de belangrijkste doelen en/ of onderdelen beschreven. Op die manier kunt u zich een beeld vormen van de leerstof van groep 5 en misschien kunt u er thuis wel eens op aansluiten! TAAL In alle groepen is er per thema aandacht voor allerlei verschillende vormen van taal, zoals mondelinge taalvaardigheid ( een gesprek voeren, spreken en luisteren), schriftelijke taalvaardigheid (een brief kunnen schrijven) en spelling. Hieronder vindt u de belangrijkste doelen en de nieuwe onderdelen die aan bod komen op het gebied van verkennen van taal. Het gaat dan om het verkennen van tekens, woorden, zinnen en taalgebruik. De kinderen leren woorden in alfabetische volgorde zetten op grond van de eerste, tweede en derde letter van het woord. De kinderen leren de regelmatige en onregelmatige vormen van de trappen van vergelijking. De kinderen leren zinnen in de gebiedende wijs zetten. De kinderen leren voorzetsels herkennen en gebruiken. De kinderen leren persoonlijke voornaamwoorden herkennen en gebruiken. De kinderen leren bijwoorden herkennen en gebruiken. De kinderen leren mannelijke en vrouwelijke persoonsnamen herkennen en gebruiken. De kinderen leren open en gesloten vragen herkennen en gebruiken. SPELLING Bij spelling wordt onderscheid gemaakt tussen luisterwoorden ( schrijf het woord zoals je het hoort), weetwoorden ( die moet je weten) en regelwoorden ( bij deze woorden hoort een regel). Er zijn voor kinderen die moeite hebben met spelling ook spellingshulpjes.

2 De volgende spellingscategorieën komen aan bod per thema: Thema 1: ng/nk, eer/oor/eur en aai/ooi/oei (luisterwoorden) Thema 2: eeuw, ieuw, uw (luisterwoorden), ch/cht, ij/ ei (weetwoorden) Thema 3: ij/ ei, be-, ge-, ver-, -te, ig, -lijk (weetwoorden) thema 4: eind d (regelwoorden), open en gesloten lettergreep (met dubbele medeklinker) (regelwoorden) thema 5: au/ou, ch/cht (weetwoorden), verkleinwoord met -je, -tje, -etje (regelwoorden) thema 6: eind -d (regelwoorden), open en gesloten lettergreep (regelwoorden) thema 7: v-, f-, z-, s- (luisterwoorden), gesloten lettergreep dubbele medeklinker (regelwoorden) open lettergreep, tweetekenklank (regelwoorden) Thema 8: Overtreffende trap, elen, -eren, -enen, samenstellingen zonder tussenletter (regelwoorden) LEZEN Voor technisch lezen wordt gebruik gemaakt van de methode estafette. Midden groep 5 beheersen de meeste kinderen leesniveau M (midden) 5, eind groep 5 is dit E (eind) 5. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de methode Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen. Nieuwsbegrip ontwikkelt wekelijks teksten die aansluiten op het nieuws. REKENEN Hieronder vindt u de belangrijkste nieuwe onderdelen per blok. Elk hoofdstuk is er ook aandacht voor het automatiseren en herhalen van eerder aangeboden sommen. In elk blok komt ook meetkunde en ruimtelijk inzicht aan de orde, zoals bouwsels, positiebepalen e.d. 2

3 Wilt u meer weten over wat de kinderen leren en op welke manier, neemt u dan eens een kijkje op de volgende website: Blok 1 en 2 A Sprongen van 1, 10 en 50 t/m 1000 Afronden op honderdtallen Getallenlijn t/m 1000 en getalvolgorde Tafel van 7 en 8 Introductie deelteken Samenhang tussen delen en vermenigvuldigen Introductie minuut Lengte: verhoudingen, introductie kilometer Verkennen symmetrie Plattegrond en schaal Blok 3 en 4 A Tellen en terugtellen in sprongen 2, 10, 100 en 200 Optellen en aftrekken t/m 1000 Herhalen Tafels 0 t/m 10 Introductie kommanotatie in geldcontext Tafel van 9 en Tientaltafels Klokkijken: digitaal en analoog, introductie seconde Jaarkalender Inhoud: introductie milliliter Introductie oppervlakte en omtrek Routes berekenen Blok 1 en 2 B Positiewaarde, schattend tellen en ordenen getallen t/m 1000 Inhoud: liter Samenstelling getallen t/m 1000 Tellen met sprongen van 20, 25 en 50 Tafels tussen 10 en 20 Vermenigvuldigingen Delen met rest Tijdschema aflezen Lengte: m en cm (kommanotatie), introductie decimeter Gewicht: kg en halve kg Blok 3 en 4 B Tellen en terugtellen t/m 2000 Deeltafels Diversen: afstand-tijd Eerste verkenning t/m (tellen sprongen 1, 10 en 100) Positiewaarde van cijfers in een getal Schattend vermenigvuldigen Delen door 4: een vierde deel, een kwart Lengte: introductie millimeter Inhoud: introductie deciliter Oppervlakte en omtrek berekenen aan de hand van blokjespapier Temperatuur: introductie thermometer Diagrammen: lijngrafiek aflezen 3

4 GESCHIEDENIS Geschiedenis: methode: Een zee van tijd. De methode bestaat uit 6 thema s en elk thema heeft 5 lessen. Na les 3 en 5 is er een toets. In groep 5 doen we die nog samen om de manier van toetsen te oefenen. De lessen worden gegeven uit een lesboek en verwerkt in een werkboek. Er wordt veel gebruik van filmpjes, die van Teleblik, Schooltv-beeldbank, Het Klokhuis en andere sites worden gehaald. Voor elke toets wordt er een samenvatting behandeld, die de kinderen mee naar huis krijgen. AARDRIJKSKUNDE Voor aardrijkskunde gebruiken we de methode Meander. Elk thema wordt ingeleid met een verhaal met Meander, Brandaan en Naut. De stof is verdeeld in 5 thema s. Elke derde les is een topografieles. De topografie van Nederland, provincies en provinciehoofdsteden wordt in de eerste weken behandeld. Elk thema wordt afgesloten met een toets. In groep 5 doen we die nog samen om de manier van toetsen te oefenen. De topografie wordt wel behandeld, maar nog niet getoetst. Er wordt veel gebruik van filmpjes, die van Teleblik, Schooltv-beeldbank, Het Klokhuis en andere sites worden gehaald. NATUURONDERWIJS EN TECHNIEK We maken gebruik van de methode Leefwereld. Gedurende het schooljaar wordt er een keuze gemaakt uit de volgende onderwerpen: 1. Wij eten 2. Bakken maar! 3. We gaan bouwen 4. Bang voor spinnen 5. Afvaleters 6. Ziek zijn 7. Aantrekken en afstoten 8. Herfstweer 9. In de boot 10. Met huid en haar 11. Wat is afval 12. Lekker en gezond 13. Bij de tandarts 14. Vloeistoffen 15. De weg op het Station 16. Vol spanning 17. Katjesbomen 18. Bollen en knollen 19. kikkers en padden 4

5 20. Je blote buitenkant 21. Kleuren! 22. Papier maken 23. Wie niet sterk is 24. Griezels in de nacht Er wordt gewerkt met een boek en werkbladen. Er worden geen toetsen afgenomen. SOCIALE VAARDIGHEDEN EN EXPRESSIE Onder expressie verstaan we tekenen, handvaardigheid, muziek, dans en drama. We hebben hiervoor de methode moet je doen. De leerkrachten maken hieruit een keuze of zoeken activiteiten die aansluiten bij thema s vanuit andere vakgebieden. Voor sociale vaardigheden hebben we de methode kanjertraining. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij. Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten. Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier typetjes: Pestvogel (zwarte pet): Uitdager, bazig, hork, pester. Het zwarte petten gedrag denkt goed over zichzelf, maar niet goed over een ander. Aap (rode pet): Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot. Het rode petten gedrag denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet goed over een ander. Konijn (gele petten gedrag): Te bang, vermijdend, faalangstig en stil. Het gele petten gedrag denkt slecht over zichzelf en goed over een ander. Tijger (witte pet):, gewoon, normaal, te vertrouwen, aanspreekbaar op gedrag. Het witte petten gedrag denkt goed over zichzelf en de ander. Tijdens de Kanjertraining staan vijf afspraken centraal: - We vertrouwen elkaar. - We helpen elkaar. - Niemand speelt de baas. - Niemand lacht uit. - Niemand doet zielig. HOE LEREN WE KINDEREN OM TE GAAN MET PESTVOGELS? Uitschelden, Reactiemogelijkheden Ik doe daarom als een tijger. De pestvogel scheldt mij uit. Ik zeg: Nou en!.en loop weg. Ik gebruik mentale judotechniek. Dat doe ik door niet tegen te spreken 5

6 maar te denken: als jij dat wil zeggen, ga je gang, maar ik heb geen zin om hiernaar te luisteren. Ik haal mijn schouders op en laat de pestvogels en de aapjes kletsen. Ik weet dat de pestvogel en het aapje altijd ruzie willen, omdat ze stoer willen doen of grappig willen zijn. Daarom ga ik het winnen. De aapjes en pestvogels krijgen hun zin niet. Ik laat mij niet uitdagen. Ze zijn niet wijzer. Vals beschuldigen, spullen afpakken, schoppen, slaan, duwen, voordringen, bedreigen en de baas spelen. Reactiemogelijkheden: Ik let op mijn gevoel: ruziemaken is vervelend. Ik denk na wat ik wel en niet wil. Ik vraag of de pestvogel wil stoppen, want ik vind dit niet leuk. En ik loop weg. Als de pestvogel doorgaat, roep ik de hulp in van de leerkracht. Deze zorgt voor een passende straf voor de pestvogel en licht desgewenst de ouders van de pestvogel in. HUISWERK In de kanjertraining wordt vaak gevraagd: is het jouw bedoeling om.jouw moeder teleurgesteld te krijgen.de juf kwaad te maken..deze jongen verdrietig te maken? Als het kind antwoordt dat het zijn bedoeling is kan het antwoord zijn: Dat is dan gelukt, maar dan heb je een probleem, het wordt niet geaccepteerd. Kinderen willen niet met je spelen als je je zo gedraagt. Als je iedereen dwars wil zitten ben je op de goede weg. Antwoordt het kind dat het niet zijn bedoeling is, dan antwoorden we: Doe dan anders! Het kind krijgt dan tips van de andere kinderen en eventueel van de leerkracht over de manier waarop hij dat kan aanpakken. De Kanjertraining probeert elk kind in te laten zien dat het beter en prettiger is voor jezelf en voor een ander om je goed te gedragen. Iedereen wil toch een kanjer zijn! Het huiswerk wordt opgebouwd van groep 4/ 5 naar groep 8. Het huiswerk dat de kinderen mee krijgen, moeten ze in principe zelfstandig kunnen maken. In groep 5 wordt er ook gestart met spreekbeurten. Hier worden in groep 5 andere eisen aan gesteld dan in groep 8. Binnenkort ontvangt u hiervoor nog een hulpkaart, zodat u weet wat de bedoeling is tafels 6

7 bordrij bordrij woordpakketten woordpakketten spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt Nieuwsbegrip Nieuwsbegrip Nieuwsbegrip Nieuwsbegrip topo topo topo Meander Meander Meander Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis werkstuk werkstuk werkstuk boekenbeurt boekbespreking boekbespreking huiswerkboekje 7

Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek

Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek Samenwerking met parallelcollega s Er zal regelmatig overleg zijn met de collega s uit de andere groepen 7. Zodat alle groepen aan het einde van het jaar ongeveer

Nadere informatie

Beleidsplan sociaal emotionele ontwikkeling Chr. Basisschool De Akker te Dieren

Beleidsplan sociaal emotionele ontwikkeling Chr. Basisschool De Akker te Dieren Beleidsplan sociaal emotionele ontwikkeling Chr. Basisschool De Akker te Dieren Y Auteur : Jenny Hilberts Datum : Maart 2013 Beleidsplan sociaal emotionele ontwikkeling 1 Voorwoord Op onze school is er

Nadere informatie

Ouderinformatie Kanjertraining

Ouderinformatie Kanjertraining Ouderinformatie Kanjertraining Leerlingen, leerkrachten en ouders willen een schoolomgeving waar het veilig is, waar goed geleerd kan en mag worden en waar respect is voor elkaar. Doel van de Kanjertraining:

Nadere informatie

Maandbrief groep 5/6, september 2014

Maandbrief groep 5/6, september 2014 Maandbrief groep 5/6, september 2014 Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 5/6 Welkom in het nieuwe schooljaar Na 6 weken zomervakantie weer starten op school. En wat voor school! Een gloednieuw

Nadere informatie

Gemaakt door: Kelly.

Gemaakt door: Kelly. De kanjertraining. Gemaakt door: Kelly. Inhoud. Inhoud. 1 Inleiding. 2 Wat is de Kanjertraining? 3 Hoe en wanneer is de Kanjertraining ontstaan? 4 Wanneer ga je naar de Kanjertraining? 6 Welke stappen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Rekenen: Methode Pluspunt: In groep 5 onderscheiden we de volgende leerlijnen: - getalbegrip - basisvaardigheden - hoofdrekenen - meten - meetkunde -Getalbegrip: betrekking op

Nadere informatie

CLAEVERVELT, KRANT VOOR OUDERS EN LEERLINGEN HIER ZEGGEN WE NEEN TEGEN PESTEN!

CLAEVERVELT, KRANT VOOR OUDERS EN LEERLINGEN HIER ZEGGEN WE NEEN TEGEN PESTEN! CLAEVERVELT, HIER ZEGGEN WE NEEN TEGEN PESTEN! KRANT VOOR OUDERS EN LEERLINGEN Verschil tussen pesten en ruzie maken Er is een groot verschil tussen plagen, pesten en ruzie maken. RUZIE MAKEN gebeurt vaak

Nadere informatie

Infoavond 21 september groep 7a,

Infoavond 21 september groep 7a, Infoavond 21 september groep 7a, Opening Juf Maureen, juf Petra, juf Sophie en juf Rieke stellen zich voor. Werkwijze instructie Op school werken we met het volgende instructiemodel; -korte instructie;

Nadere informatie

IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD:

IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD: IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD: van de directie agenda kinderen/ouders - onderwijs MR- nieuws uit de groepen Van de directie Beste ouder(s), De zomervakantie

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 Ik wil leren, ik wil tellen Ik wil duizend dingen vertellen Ik ga lekker veel leren Over sterke beren En Kanjers in de dop Dit jaar wordt top! St.Bonifaciusstraat 1 Ludgerschool Utrecht

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2010/2011 1

SCHOOLGIDS 2010/2011 1 SCHOOLGIDS 2010/2011 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de obs Hartkamp, één van de twaalf openbare basisscholen van Stichting de Mare, stichting voor openbaar basisonderwijs Salland. Stichting

Nadere informatie

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling De beer die geen beer was Auteur lesbrief: F. van Dijk Inhoud Voorwoord...3 Taalactiviteiten...4 1. De oriëntatie...4 2. Het voorlezen...4

Nadere informatie

Werken naar fundamenteel niveau 1F met. De wereld in getallen. Verantwoording en 1F-routeboekje. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Werken naar fundamenteel niveau 1F met. De wereld in getallen. Verantwoording en 1F-routeboekje. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Werken naar fundamenteel niveau 1F met De wereld in getallen Verantwoording en 1F-routeboekje SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Werken naar fundamenteel niveau 1F met De wereld in getallen

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 DE ZANDBERG. Geachte ouders,

INFORMATIE GROEP 6 DE ZANDBERG. Geachte ouders, INFORMATIE GROEP 6 DE ZANDBERG Geachte ouders, dit is de leerjaarinformatie voor de groepen 6. We proberen hierin kort weer te geven, hoe de gang van zaken zal zijn in dit schooljaar. Mocht u nog vragen

Nadere informatie

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud:

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: HUISWERKTIPS Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: Algemene tips voor werkruimte en aanpak Tips per vak Algemene Tips Werkplek Bekijk samen met uw kind wat

Nadere informatie

Brochure. OBS Pieter van Thuyl. Groep 3 en 4

Brochure. OBS Pieter van Thuyl. Groep 3 en 4 Brochure OBS Pieter van Thuyl Groep 3 en 4 Welkomstwoord: In deze brochure kunt u ( bijna ) alles lezen over het geen er speelt in groep 3 en 4 op de Pieter van Thuyl. Contact met ouders: U kunt de leerkrachten

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Aanvang 10.45 uur; er zijn schoenhoesjes verkrijgbaar voor 0,50 per paar weeksluiting Erflanden: groep 1/2E-3C-5C

Aanvang 10.45 uur; er zijn schoenhoesjes verkrijgbaar voor 0,50 per paar weeksluiting Erflanden: groep 1/2E-3C-5C Prot.Chr.Daltonschool voor basisonderwijs Booijenverlaat 11 7908 EE Hoogeveen tel.0528-275571 Citroenvlinder 3 7908 XN Hoogeveen tel.0528-234054 e-mail: kofschip@pricoh.nl website : www.kofschip-hoogeveen.nl

Nadere informatie

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1 El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316 Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1 Basisschool op islamitische grondslag El Boukhari Populierstraat

Nadere informatie

Schoolgids De Triangel

Schoolgids De Triangel 1 Een veilige basis om van en over de wereld te leren. Een school in ontwikkeling. Samen met ouders hebben wij gekeken naar de toekomst van de Triangel. Daaruit is een visie en missie geformuleerd. De

Nadere informatie

Pestprotocol Ericaschool Rhenen. Pestprotocol

Pestprotocol Ericaschool Rhenen. Pestprotocol Rhenen Pestprotocol Inhoud 1. Inleiding Pagina. 3 2. Pestprotocol 2.1 Belang van het pestprotocol Pagina. 4 2.2 Doel van het pestprotocol Pagina. 4 2.3 Voorwaarden Pagina. 4 3. Wat is pesten? 3.1 Kinderen

Nadere informatie

Leerjaargids groep 8

Leerjaargids groep 8 Leerjaargids groep 8 Beste ouders/verzorgers, In deze leerjaargids van CBS De Regenboog vindt u allerlei praktische en inhoudelijke informatie. Het spreekt voor zich dat dit informatie op hoofdlijnen is.

Nadere informatie

nr. 1 - september 2014

nr. 1 - september 2014 Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer 0570-820225 info@ebsdeolijfboom.nl nr. 1 - september 2014 het Olijfblad www.ebsdeolijfboom.nl Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is begonnen, het vierde jaar

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

Anti-pestprotocol De Witte School

Anti-pestprotocol De Witte School Anti-pestprotocol De Witte School Herziene versie 18 november 2014 1 2 Inhoud Anti-pestprotocol... 1 De Witte School... 1 1.Plagen of pesten?... 4 2.Definitie... 5 2.Doel pestprotocol basisschool De Witte

Nadere informatie