Veronove Group s programma voor gezonde en vitale medewerkers.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veronove Group s programma voor gezonde en vitale medewerkers."

Transcriptie

1 Veronove Group s programma voor gezonde en vitale medewerkers. Meerbeke 15 september 2011 Veronove Group

2 Veronove Group s programma voor gezonde en vitale medewerkers. INLEIDING Het is een zeer nieuwe tendens om in grote bedrijven een Corporate Health & Vitality Program te lanceren. Deze nieuwe trend komt overgewaaid uit Amerika. De multinationals en overheidsbedrijven welke hier op een gestructureerde manier aandacht voor hebben spreken over zeer lovende gevolgen. Zo is er blijkbaar een algemene stijging in de gevoelens van tevredenheid van de medewerkers. Zij voelen zich gelukkiger dan in bedrijven zonder een noemenswaardig Health & Vitality Program. Er is minder absenteïsme, waardoor ook de collega s minder belast worden. In plaats van een los individu voelen medewerkers binnen dergelijke bedrijven zich als een gewaardeerd deel van het geheel. Wegens het hoge gevoel van betrokkenheid is er een sterke motivatie om kwalitatief werk af te leveren. Door de positieve stimuli vanuit het bedrijf, gaan veel medewerkers over tot een blijvende gezondere algemene levensstijl. Veronove Group is misschien slechts een KMO met een 35-tal medewerkers, toch vond de directie het de moeite waard om mee een voorlopende rol te spelen in deze nieuwe benadering van mensen in hun werkomgeving. Tenslotte spenderen we meestal meer tijd op de werkvloer dan bij onze vrienden en familie. De voorbije decennia heeft Veronove reeds tal van dingen gedaan en beslissingen genomen die in dit kader passen. Nu is het moment gekomen waarop we deze manier van werken en sàmenwerken nog willen uitbreiden en dit in een volwaardig bedrijfsprogramma voor gezonde en vitale medewerkers vatten. Pag.2

3 Ter verduidelijking Wat is Gezondheidsmanagement? Gezondheidscoaches beroepen zich soms op de BRAVO-factor: Bewegen Roken Alcohol Voeding Ontspanning Het is bewezen dat je gezondheidstoestand enorm bepaald wordt door jouw score op de BRAVOfactor. Dokters zijn het ook eens over de theorie: 30% van jouw gezondheid wordt bepaald door voldoende te slapen. 30% van jouw gezondheid wordt bepaald door voldoende te bewegen. 30% van jouw gezondheid wordt bepaald door voldoende groenten en fruit te eten. Indien de 3 maal 30% gerespecteerd wordt, heb je slechts zelden een speciale behandeling of ingreep nodig (resterende 10%). De voordelen van een gezond lichaam zijn voor iedereen duidelijk. Je weerstand is groter & alles wat je doet gaat makkelijker. Wanneer een bedrijf actieve stappen zet om zijn medewerkers hierin te steunen spreken we van Gezondheidsmanagement. Wat is Vitaliteitsmanagement? Vitaliteitsmanagement gaat zelfs nog een stapje verder dan BRAVO. Het gaat over het de-juisteman-op-de-juiste-plaats-gevoel. Het zijn de factoren waardoor een medewerker met motivatie, passie en plezier zijn werk verricht. Enkele voorbeelden: - Iemand die het nut van het resultaat van zijn werk ziet krijgt daardoor energie. - Mensen voelen zich vitaler wanneer ze de bedrijfscultuur begrijpen en er zelf een plaats kunnen in vinden. - Sommige mensen kunnen zich beter vereenzelvigen met hun bedrijf wanneer er bewust aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt gedaan. (Eerlijke handel, respect voor natuur, ) Iemands algemene vitaliteit kan beïnvloed worden door bijvoorbeeld de collega s, een partner, de persoonlijkheid van de medewerker zelf,... Maar ook het bedrijf kan een bewust beleid voeren om de vitaliteit te bevorderen; dat heet dan Vitaliteitsmanagement. Pag.3

4 Vitaliteitsmanagement bij Veronove Group We weten dat het bij vitaliteit gaat over het gevoel bij de medewerker om de juiste man (of vrouw) op de juiste plaats te zijn. Een vitale medewerker zal zijn werk verrichten met motivatie, passie en plezier. Hierna volgen de factoren waarmee Veronove Group zijn medewerkers vitaliteit positief helpt te stimuleren: VITALITEITSENGAGAMENT 1: FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEGESPREKKEN Een functioneringsgesprek is een officieel moment waarbij jobgerelateerde onderwerpen die meestal van dag tot dag ook al besproken werden, op papier gezet worden. Het is de bedoeling om klaarheid te scheppen rond de uitoefening van een functie zodat de medewerker een zekerheid krijgt over wat van hem verwacht wordt. Door opsplitsen van de verschillende facetten binnen het VAK (Vaardigheden Attitude Kennis) krijgt de werknemer een overzicht van de zones waarin hij kan groeien. Op het einde van het gesprek maken werkgever en werknemer een actieplan op korte termijn. Dit plan vormt een concreet hulpmiddel voor de werknemer tot aan de evaluatie. Één keer per jaar wordt, afhankelijk van het feit of de werknemer nog in opleiding is, een functioneringsgesprek en/of evaluatiegesprek georganiseerd voor alle bediendes. VITALITEITSENGAGAMENT 2: WEKELIJKSE DONDERDAGVERGADERING Elke donderdag wordt van 9u00 tot 10u00 vergaderd met alle bediendes. De filialen in Aalst en SML zijn gesloten tot 10u30 om ook deze medewerkers de gelegenheid te geven dit bij te wonen. Deze vergadering heeft een aantal functies: - Het inter-persoonlijk contact zorgt ervoor dat medewerkers die mekaar anders niet zoveel zouden zien, mekaar toch beter leren kennen. - Hier worden als primeur telkens de nieuw aangekomen collecties voorgesteld. Een creatieve inbreng van iedereen i.v.m. toepassingen voor klanten wordt zeer gewaardeerd. - Alle medewerkers kunnen van op hun eigen PC onderwerpen voor de vergadering suggereren. Het is de bedoeling op deze vergadering onderwerpen aan te snijden waar iedereen dagdagelijks iets aan heeft. Het gaat hier dus nooit over een probleem rond één individu. Het is de bedoeling dat hier de neuzen in de zelfde richting blijven staan rond de bedrijfspolitiek, klantenservice, productkennis, klantenadvies en verkoop, bedrijfswaarden, VITALITEITSENGAGAMENT 3: VIERMAANDELIJKSE MAGAZIJNVERGADERINGEN Om de vier maanden wordt een vergadering gehouden met alle magazijniers en de bij het magazijn te Nederwijk betrokken bediendes. Via de hoofdmagazijnier worden de programmapunten verzameld. Ook hier is het de bedoeling de neuzen in dezelfde richting te houden, en de leefwerelden van magazijniers, bedienden, klanten, bedrijf, enz. goed op mekaar afgestemd te houden. Pag.4

5 VITALITEITSENGAGAMENT 4: OPLEIDINGSPLAN VOOR NIEUWE MEDEWERKERS Om nieuwe medewerkers snel een houvast te bieden wordt meteen een opleidingsplan uitgewerkt. Hierin komen volgende punten terug: - Een programma van de voorziene schriftelijk uitgewerkte cursussen. - Een programma van de voorziene mondeling overgebrachte opleiding. - Een overzicht van onderwerpen waarin de nieuwe medewerker zelfleerzaam kan zijn. - Een tool om de nieuwe medewerker te helpen inschatten of hij op schema zit binnen zijn opleiding. - Tussentijdse evaluaties. Ook voor medewerkers met al meer ervaring wordt er in opleiding geïnvesteerd. Bijvoorbeeld is er voor de relevante administratieve medewerkers de opleiding voorzien MS-Outlook 2007 NL & Timemanagement. Deze gaat door op 5 en 12 december telkens een halve dag. Na het voltooien van deze cursus krijgen de cursisten een Syntra West diploma. VITALITEITSENGAGAMENT 5: OOG VOOR DE TOEKOMST Wat zijn de uiteindelijke doelen van de organisatie? Wat zijn de concrete streefcijfers en waar wil het bedrijf heen? Veronove Group gelooft in het belang van een transparante communicatie hierover. Een medewerker die zijn doelstellingen en die van het bedrijf goed kent, sleurt geen stenen maar bouwt mee aan een kathedraal. Om de streefcijfers duidelijk te visualiseren hebben we de meter-meter uitgevonden. We gieten er elke dag gekleurd zand à rato van het aantal verkochte vierkante meters in. Bovenaan de meter is een lijntje getrokken welke de target van de maand weergeeft. Hoe behalen we deze targets? Door creatief met de klant mee te denken in de verkoop. Daarom hebben we naast de meter-meter ook een creativiteitsbord gehangen. Hierop noteren de toonzaalverkopers allerlei recente creatieve tegelcombinaties. Dit werkt kruisbestuiving in de hand, en is één van de manieren hoe Veronove Group de verkopers tools verschaft om de targets te kunnen halen. VITALITEITSENGAGAMENT 6: EEN BEDRIJFSCULTUUR VAN OPENHEID EN EERLIJKHEID De directie van Veronove Group heeft steeds geloofd in een beleid waarbij een goed gestructureerde organisatie hand in hand kan gaan met een cultuur van open en eerlijke communicatie. De deur staat steeds open voor ieders vragen, opmerkingen en verzuchtingen. Ieders menig en input wordt geapprecieerd. Het zou jammer zijn een goed persoonlijk gesprek uit te stellen tot wanneer daar een officieel moment voor georganiseerd wordt. Pag.5

6 VITALITEITSENGAGAMENT 7: MVO EN BEDRIJFSWAARDEN Een medewerker zal zich veel beter voelen in zijn vel wanneer hij volledig achter zijn bedrijf kan staan. Daarom maakt Veronove Group geen geheim van wie zij zijn en waarvoor het bedrijf staat. Dit zijn de vier bedrijfswaarden die hoog in het vaandel gedragen worden: Kwaliteit onze norm ligt op alle vlakken hoger dan de standaard Respect handelen uit waardering en eerlijkheid Authenticiteit het uitdragen van pure echtheid en betrouwbaarheid Creativiteit initiatief nemen om doelgericht mogelijkheden te creëren Verder is het enorm belangrijk voor de directie om in alle facetten van de bedrijvigheden een win-win-win situatie te respecteren. Win 1: De klanten. Het is belangrijk dat de klant een meerwaarde ervaart door een bestelling te plaatsen bij Veronove Group. Het totaalpakket van product, prijs en service moet de klant een hoge graad van tevredenheid brengen. Win 2: Het bedrijf. De continuïteit van het bedrijf en al haar werknemers dient verzekerd te blijven. Dit kan door factoren als rendabiliteit en bedrijfspolitiek niet te verwaarlozen. Win3: De omgeving van het bedrijf. Dit is in brede zin op te vatten. Het gaat om respect voor de natuur, respect voor de arbeiders in de diverse landen waar Veronove Group mee werkt, respect voor omwonenden in de diverse locaties, Dit heet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het gaat erom dat het bedrijf iets wil terug doen voor de communities waarmee het in aanraking komt. Tegen de officiële opening van de vernieuwde hoofdzetel in 2011 worden een paar binnenlandse benefietprojecten bekendgemaakt. Het is ook voor de klant prettig om weten dat voor elk bedrag dat aan het bedrijf gespendeerd wordt er een paar euro s naar een goed doel gaan. (Ook op de website van Etceterra.be valt meer over deze filosofie te lezen.) VITALITEITSENGAGAMENT 8: WORK-LIFE BALANCE Een gezonde work-life balance is belangrijk voor iedereen. De verwachtingen hierin liggen ook anders voor iedereen, en kunnen veranderen met de tijd. Wanneer een medewerker de behoefte heeft om zijn job bij te sturen op één of andere manier is dit altijd bespreekbaar. In veel gevallen kan daarvoor de ruimte gecreëerd worden. Enkele voorbeelden van vroegere initiatieven ter bevordering van de work-life balance : - aanpassing van een voltijdse naar een deeltijdse job op vraag van een werknemer. - Een medewerker met de behoefte om naar een meer verantwoordelijke functie uit te groeien of met de behoefte om meer te presteren. - Om het evenwicht tussen werk en privé te behouden heeft sinds 2010 de directie van Veronove Group beslist een algemene sluitingsdag op maandag vast te leggen. Hierdoor kunnen ook de commerciële bedienden genieten van een weekend met twee aansluitende dagen. - Vakantiedagen kunnen tegenwoordig eenvoudig aangevraagd worden via het intranet. Pag.6

7 VITALITEITSENGAGAMENT 9: EEN ONGEDWONGEN WERKSFEER Op de werkvloer is er ook plaats voor communicatie van mens tot mens. Er wordt binnen de Veronove Group niet steeds formeel overlegd tussen werkgever en werknemer, of op een stijve manier tussen collega s. Omdat een dergelijke ongedwongen sfeer belangrijk is wordt er tijdens aanwervingen op gelet dat de kandidaat niet enkel over praktische vaardigheden beschikt, maar ook dat hij of zij zich makkelijk binnen het team kan aanpassen naar de bedrijfscultuur. Om dit verder te stimuleren worden er door het bedrijf soms evenementen georganiseerd buiten de werksfeer om. Bijvoorbeeld kregen in de zomer van 2011 alle werknemers de kans om een vluchtje te maken in de helikopter van Paul Verhoonhove. VITALITEITSENGAGAMENT 10: IDEALE WERKOMGEVING Veronove Group is zich bewust van het belang van goede werkomstandigheden om de vitaliteit op peil te houden. Een traag werkende PC of een bureau met van de muur pellende verf werkt contraproductief. De directie investeert continu in het beste materiaal in het streven naar een ideale werkomgeving. Enkele voorbeelden: - Recent werden de burelen van de hoofdzetel compleet herwerkt. Er is nu veel meer licht, lucht en zichtbaarheid. - Administratieve medewerkers krijgen speciale extra grote computerschermen. - Voor alle bedienden en arbeiders is er een keuken met comfortabele eetplaats voorzien op alle locaties. - Voor bedienden is er gratis koffie, soep, water, chocolademelk, - Arbeiders beschikken vrij over een douche. - Er wordt continu geïnvesteerd in de nieuwste hardware en software. - De klantendienst in het magazijn te Nederwijk wordt verhuisd naar een groter gebouw met nog betere accommodatie. - In en rond de magazijnen worden de regels rond veiligheid nauwgezet opgevolgd. - Aangezien tegels eveneens een modeartikel zijn, worden de toonzalen constant bijgewerkt tot een trendy omgeving. Aangenaam om in te vertoeven door klant en medewerker. Een aantal van de initiatieven voor een goede werkomgeving vallen ook onder de noemer Gezondheidsmanagement. Daarover straks meer. VITALITEITSENGAGAMENT 11: EEN BREED PERSPECTIEF Uit waardering voor de betrokkenheid van de medewerkers worden geregeld werkgerelateerde uitstappen en/of opleidingen voorzien. Zo deden we in het verleden al een handen uit de mouwen cursus vloerleggen, bezochten we tegelfabrieken in Frankrijk, was er een voorstelling van een Spaanse fabriek met achteraf het aangepast eten, Dit bevordert de teamgeest en geeft bovendien een breder perspectief op waar elk van ons allemaal mee bezig is. Binnen ons bedrijf leven we niet allemaal op eilandjes. Integendeel, we zijn eerder allemaal schakels die een sterke ketting vormen. Als we inzicht krijgen in de leefwereld van onze collega s krijgen we meteen ook begrip voor de specifieke moeilijkheden die zijn of haar job Pag.7

8 inhouden. Met die inzichten kunnen we het misschien vanuit onze job, met dezelfde moeite, voor die persoon iets makkelijker maken. Vanuit dit uitgangspunt lanceert Veronove Group in 2012 een nieuw concept: De uitwisselingsmedewerker Elk jaar is er ruimte voor 5 medewerkers om binnen het bedrijf een halve dag een andere job te doen dan die welke zij gewoon zijn. Zo mag een magazijnier een halve dag mee helpen in de toonzaalverkoop; mag een boekhouder een halve dag met de vloerleggers mee gaan, mag een verkoper mee helpen trappen op werven opmeten, mag een administratief bediende een halve dag mee tegels leveren bij onze klanten, enzovoort Via het intranet zijn nog meer suggesties te vinden. Alle verlanglijstjes van de kandidaat uitwisselingsmedewerkers moeten voor een bepaalde datum binnen zijn. Een onschuldige kinderhand zal de 5 gelukkigen voor 2012 trekken. Het volgende jaar zal een medewerker die nog niet eerder geselecteerd werd voorrang krijgen op een ouduitwisselingsmedewerker. Ook op deze ludieke manier hoopt Veronove Group zijn medewerkers een breed perspectief te geven op het werk, de collega s en het bedrijf. VITALITEITSENGAGAMENT 12: ANCIËNNITEITBELONING De directie van Veronove Group heeft reeds op diverse manieren de betrokkenheid van vele medewerkers mogen ervaren. Eén maatstaf om deze betrokkenheid te meten is te kijken naar de anciënniteit van de medewerkers. Meerdere werknemers zijn reeds 15, 20, 25 jaar in dienst. Als onderdeel van ons Vitaliteitsmanagement wordt deze betrokkenheid beloond. Veronove Group schenkt een restaurantcheque etentje voor twee aan elke medewerker binnen het bedrijf telkens deze 5, 10, 15,... jaar in dienst is. Pag.8

9 Gezondheidsmanagement bij Veronove Group Net zoals recent grote internationale bedrijven het belang beginnen in te zien van een corporate gezondheidsbeleid, wil ook Veronove Group zijn medewerkers steunen bij het behouden van een gezonde geest in een gezond lichaam. Binnen dit gezondheidsprogramma zijn er twee onderverdelingen te maken: - Acties die van het bedrijf uit genomen worden om gezonde bedrijfsomstandigheden te bewerkstelligen. - Bedrijfsinitiatieven die het de werknemer makkelijk maken zélf actie te ondernemen. Voor het merendeel gaat het hier om een ondersteunend duwtje in de rug. Ieder heeft de vrijheid om voor zichzelf uit te maken op welke initiatieven hij of zij wil ingaan of niet. We streven naar een plezierige en goedgemutste sfeer. We willen graag wat fun beleven, en misschien leren we gaandeweg nog iets bij ook. Onder de noemer van de theorie zorgt Veronove Group voor een aantal programma s: BEWEGING GEZONDHEIDSENGAGAMENT 1: DRU YOGA. Elke maand wordt in de evenementenruimte boven Etceterra voor alle medewerkers van de Veronove Group gratis yoga lessen gegeven. De lessen gaan door op een dinsdag van 19u tot 20u. De lesgever is Paul Mussche een licentiaat lichamelijke opvoeding met tientallen jaren Yoga ervaring, die o.a. lerarenopleidingen Dru Yoga geeft in Nederland. Dru Yoga is een elegante en krachtige vorm van Yoga, gebaseerd op geleidelijke bewegingen, gecontroleerde ademhaling en visualisatie. Met haar wortels sterk verankerd in de eeuwenoude Yoga traditie, heeft Dru Yoga bewezen een positief effect te hebben op zowel je lichaam, hart en geest. Het verbetert de spieren met kracht en flexibiliteit. Met Dru Yoga bouw je aan een positieve bewustwording, het werkt ontspannend en geeft je hele wezen een nieuwe, frisse impuls. Dru Yoga is een unieke vorm van Yoga, bedoeld voor iedereen. Dus of je nu jong of oud bent, stijf of lenig, stevig of slank, man of vrouw het maakt niets uit. Specifiek deze vorm van Yoga heeft als kracht dat het zich aan de deelnemer aanpast; je hoeft dus niet in staat te zijn om in de lotushouding te zitten! Gewrichten blijven soepel en onbelast gedurende de diverse oefeningen. Op het intranet is meer informatie te vinden over de lesgever en de zin van yoga. Inschrijving is mogelijk telkens tot 4 dagen voor elke les. Pag.9

10 GEZONDHEIDSENGAGAMENT 2: PICKNICK, WANDELMEETINGS, RECREATIE Begin 2012 wordt gestart aan de bouw van een toonpark voor standbeelden, tuinmeubelen, terrastegels, De hiervoor uitgekozen locatie is het achterste gedeelte van de gezellige boomrijke tuin van het huidige aanpalende restaurant. Bij de aanleg hiervan wordt rekening gehouden met een recreatieve functie voor medewerkers. Hier kan tijdens de middagpauze gewandeld en gepicknickt worden en kunnen tijdens de kantooruren zakelijke wandel- of tuinmeetings plaatsvinden. Tijdens warme zomeravonden kunnen ook hier de yoga lessen doorgaan. VOEDING We weten dat 30% van een goede gezondheid bepaald wordt door het eten van voldoende groenten en fruit. De Wereld Gezondheids Organisatie raadt aan om per dag minstens 5 porties fruit of groenten te eten. Veronove Group neemt graag initiatief om het zijn medewerkers hierbij zo makkelijk mogelijk te maken. Waarom zijn fruit en groenten zo belangrijk voor onze gezondheid? Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de duizenden antioxidante voedingselementen, die van nature in fruit en groenten voorkomen, kunnen bijdragen aan de bescherming tegen mogelijk schadelijke effecten van vrije radicalen en oxidatieve stress en ons zo helpen onze gezondheid langer te behouden. Antioxidanten versterken ons immuunsysteem door het neutraliseren van vrije radicalen. De doeltreffendheid van een brede reeks aan verschillende vitaminen, fytonutriënten, en mineralen uit fruit en groenten is nog krachtiger door het synergetische effect van deze elementen die alleen in de natuur worden aangetroffen en nodig zijn voor de ondersteuning van een gezonde levensstijl. GEZONDHEIDSENGAGAMENT 3: FRUITMAND Elke week wordt 23kg fruit verdeeld over alle locaties (magazijn Nederwijk, magazijn Meerbeke, DNT SML, DNT Aalst, Veronove, Etceterra). Dit is voldoende om minstens te voorzien in één stuk fruit per medewerker per dag. Dit alleen is natuurlijk niet voldoende voor een gezonde levensstijl, maar is toch een concreet stimulerend duwtje in de rug. GEZONDHEIDSENGAGAMENT 4: JUICE PLUS+ Recent leerde de directie van Veronove Group de heilzame werking kennen van een buitengewoon voedingssupplement gebaseerd op het concentraat van groenten en fruit. Deze capsules worden dagelijks genomen in het kader van een tijdelijke of langere kuur. Het resultaat is een energieboost op natuurlijke basis, versterking van het immuunsysteem, vermindering van oxidatieve stress, positieve beïnvloeding van hart- en bloedvaten, verhoogt prestaties en recuperatie Dit is een omschrijving van de fabrikant zelf: Juice Plus+ fruit- bessen- en groentecapsules bevatten de essentiële voedingsstoffen uit 26 verschillende soorten verse, rauwe, zongerijpte fruit, bessen en groenten van superieure kwaliteit. (Herbicide en pesticide vrij). Juice Plus+ is ontwikkeld via een bedrijfseigen en juridisch beschermd procedé en bevat nog steeds de tienduizenden nutriënten uit fruit en groenten en bessen, welke de gezondheid optimaliseren. Juice Plus+ is absoluut uniek en dus niet te vergelijken met Pag.10

11 letterlijk duizenden voedingssupplementen. Tot op heden werden 20 klinische studies gepubliceerd door toonaangevende universiteiten en universitaire ziekenhuizen en dit gezien de zéér opmerkelijke resultaten. De prijs voor deze groenten- en fruitcapsules bedraagt normaal 48/maand. Overtuigd over het nut en resultaat van deze kuur neemt Veronove Group 80% van deze kost op zich. Dit komt neer op een resterende prijs van slecht 10 per maand. De afname gebeurt steeds per pakket. Één pakket bevat voor 4 maand aan capsules. De medewerker betaalt zijn bijdrage van 40 voor het 4-maand-pakket, en ontvangt dit een paar dagen later via de hoofdzetel. Alle medewerkers die deze kuur bestellen krijgen de mogelijkheid om een volledige bodycheck te laten nemen. Gedurende 20 minuten wordt dan via een gespecialiseerde computer een aantal metingen verricht. Na afloop krijg je een uitgeprint verslag met daarop een samenvatting van de algemene toestand van jouw lichaam. De mensen van Juice Plus+ zijn bereid om een jaar later, voor alle medewerkers die drie opeenvolgende kuren gevolgd hebben, deze test nogmaals gratis te herhalen. Ervaring leert dat een dergelijke kuur een aanzienlijk verbeterd gezondheidsrapport zal opleveren. (3 kuren van 4 maand komt neer op een totale medewerkersbijdrage van 120) Uitgebreide informatie is te vinden op het intranet en GEZONDHEIDSENGAGAMENT 5: COLA OF WATER? Veronove Group biedt aan alle medewerkers gratis drank aan. Hier wordt bewust gekozen om enkel water te voorzien welke een lage droogrestwaarde hebben. Dit bewerkstelligt de afvoer van afvalstoffen. Het zou het lichaam extra moeite kosten om water met een hoge droogrestwaarde te verwerken. Cola of andere suikerhoudende frisdranken staan niet op het menu wegens de belastende invloed op het lichaam. SLAAP Een laatste 30% welke de gezondheid sterk bevorderd is slaap. Iemand zij ooit: slaap kan je niet krijgen in een flesje. Het leek voor Veronove Group ook een nogal moeilijke taak om zijn medewerkers thuis te komen helpen slapen. GEZONDHEIDSENGAGAMENT 6: TIJM EN AMETHIST Een amethist op het nachtkastje, en de geur van tijm of lavendel werken beide slaapbevorderend. Een paar druppels lavendelolie op het hoofdkussen of op een geursteen creëren eveneens direct de juiste slaapatmosfeer. Veronove Group draagt graag zijn steentje bij, en voorziet bij elk gedrukt exemplaar van dit Veronove Group s programma voor gezonde en vitale medewerkers een pakketje met daarin o.a. een amethist en een tijm plantje. Als je moeite zou hebben met slapen, helpt het om je lichaam een slaapritueel aan te leren. Al snel zullen jouw hersenen dit ritueel associëren met ontspanning en tijd om te gaan slapen. Een ritueel kan bv. zijn om telkens een ontspannend muziekje te laten spelen en een kaarsje te laten branden, de tijd dat je jouw pyjama aantrekt. Je kan eventueel op een groot kussen naast je bed elke keer voor je in bed stapt 5 minuutjes met gesloten ogen relax zittend aan de golven in de zee denken. Na Pag.11

12 een paar weken geeft dit je zo een vertrouwd en vredig gevoel op het einde van de dag dat je niet meer wil missen. Om je hiermee te helpen zit er naast de amethist en tijm ook een CD met ontspannende muziek en kaarsjes in het pakket. Slaapwel! Een artikel uit Het Nieuwsblad van 17/06/2011 met tien tips om beter te slapen: 1. VOORBEREID GAAN SLAPEN Eet en drink niet te zwaar. Vermijd opwekkende producten als koffie en chocolade. 2. MAAK VAN UW SLAAPKAMER GEEN NEST Lucht uw slaapkamer elke dag een half uur. 3. BUITEN MET DAT LAWAAI Zorg voor stilte in uw slaapkamer. 4. EEN GOED BED IS GOUD WAARD Tests wijzen uit dat een nieuwe matras alleen al een uur slaap per nacht meer betekent. 5. KIES EEN BED DAT BIJ U PAST Uw persoonlijke eigenschappen (lengte, gewicht, leeftijd) en die van uw eventuele partner, bepalen welk type matras het best bij u past. 6. OOK UW KUSSEN IS EEN HOOFDZAAK Uw kussen dient een goede ondersteuning aan nek en schouders te bieden. 7. VOLG UW EIGEN RITME Volg uw biologische klok. 8. EEN GOEDE BEDBODEM Een goede bedbodem is even belangrijk als een goede matras. 9. WEG MET DIE VERSLETEN MATRAS Omdat een matras na tien jaar niet meer voldoet aan kwalitatieve en hygiënische normen, kan ze de oorzaak zijn van rugpijn en allergieën. 10. ZIE HET GROOT Een eenpersoonsbed moet minstens 90 cm breed zijn, een tweepersoonsbed 160 cm Pag.12

13 EEN GEZONDE EN VEILIGE OMGEVING Veronove Group ziet het als haar verantwoordelijkheid om voor haar medewerkers een veilige en gezonde omgeving te creëren welke méér dan standaard of wettelijk is. Hieronder vindt je een aantal recente initiatieven. Aangezien dit een belangrijk aandachtspunt is, worden deze initiatieven in de toekomst steeds uitgebreider. GEZONDHEIDSENGAGAMENT 7: VEILIGHEIDSCURSUSSEN Om de veiligheid in de magazijnen maximaal te maken wordt er hier rond een speciale cursus georganiseerd. Een speciaal daarvoor opgeleide lesgever zal allerlei nuttige en praktische tips komen uit de doeken doen. We voorzien eveneens voor alle medewerkers van Veronove een EHBO-cursus. Iemand met noties van Eerste Hulp Bij Ongevallen kan in uiteenlopende situaties toch meteen al een paar eenvoudige maar zeer belangrijke handelingen uitvoeren. GEZONDHEIDSENGAGAMENT 8: LUCHTZUIVERENDE TEGEL We verkopen hem, dus gebruiken we hem. Veronove Group verkoopt in exclusiviteit een met titaniumdioxide behandelde keramische vloertegel welke door contact met licht een actieve zuurstof vrijgeeft. Bijkomend effect van deze tegel is dat aanwezige luchtvervuiling gekristalliseerd wordt tot kleine onschadelijke partikels. De recent gebouwde burelen in de hoofdzetel te Ninove werden betegeld met een dergelijke vloertegel. Iedereen kan dus vrij ademhalen. GEZONDHEIDSENGAGAMENT 9: PENTA POWER Veronove Group is overgegaan tot de aanschaf van 5 Penta Power Pulsar units. Deze werden geactiveerd in de toonzalen in Ninove, Aalst, Sint-Martens Latem, Etceterra en het magazijn. Wat doen deze toestellen? Ze worden aangesloten aan een PC en zorgen via een speciale software voor een positieve trilling. Wetenschappers zijn het er over eens dat bijvoorbeeld alle atomen waaruit ons lichaam bestaat trillen op een bepaalde frequentie. Deze trilling kan veranderen onder impuls van een trilling van buitenaf. De meeste mensen zullen al wel gehoord hebben over planten die anders groeien wanneer ze blootgesteld worden aan muziek van Beethoven, of wanneer Heavy Metal muziek gespeeld werd. Deze Penta Power toestelletjes verspreiden in feite een onhoorbare Beethoven muziek in een radius van een paar honderd meter rond zich. De GSM tags om schadelijke GSM straling tegen te gaan, welke Veronove Group onlangs schonk aan alle medewerkers, werden trouwens bij dezelfde producent aangekocht. Meer informatie is te vinden op het intranet en op Dit is een omschrijving van de fabrikant zelf: PENTA POWER PULSAR Vul uw huis met harmonie Verminder stress met de Penta Power Pulsar De Penta Power Pulsar is een toestel dat kwantumfysicatechnieken gebruikt om uw stressniveau te verlagen. Dat is een ingewikkeld procedé, maar gebaseerd op een eenvoudig principe. De Penta Pag.13

14 Power Pulsar wekt een harmoniserend energetisch veld op. En dat neutraliseert de negatieve prikkels. Zo voelt u zich snel weer rustig en stressloos. Onmiddellijk voelbaar resultaat Uw Penta Power Pulsar zorgt voor rust en harmonie bij uzelf en uw omgeving. En dat heeft een onmiddellijke impact: minder stress meer rust in huis hogere concentratie vastere slaap meer creativiteit Bovendien stimuleert uw Penta Power Pulsar de alfagolven in uw hersenen en de natuurlijke aardfrequentie van uw omgeving. Zo verbetert u ook de energetische coherentie van uw huis. Waardoor uw huis aanvoelt als een echte thuis. Pag.14

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Eet je Gezond. Werkmap Voedingsprogramma voor SW bedrijven. Gezond & Veilig werken. Gezond & Veilig werken

Eet je Gezond. Werkmap Voedingsprogramma voor SW bedrijven. Gezond & Veilig werken. Gezond & Veilig werken Eet je Gezond Werkmap Voedingsprogramma voor SW bedrijven Gezond & Veilig werken Gezond & Veilig werken 1 Werkmap Eet je Gezond! voor SW-bedrijven Deze werkmap biedt een goede basis voor het ontwikkelen

Nadere informatie

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources Pleit voor vitaliteit hart Een wegwijzer voor human resources ziel Auteur: Maaike Kluft Met medewerking en inspiratie van Annelies Kooiman en Mieke Verbaarschot Eindredactie: afdeling communicatie MOVISIE

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Tips om zelf werkdruk te verminderen

Tips om zelf werkdruk te verminderen Tips om zelf werkdruk te verminderen Het werkdrukonderzoek van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Het werkdrukonderzoek geeft informatie

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Advies Coaching Training Denken in mogelijkheden Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC uitgave 2014 1 euro 1 DeHaanCoaching AdviesCoachingTraining

Nadere informatie

De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid

De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid Handleiding Workshop inzetbaarheid Qidos B.V. 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inzetbaarheid... 5 De zes bouwstenen van inzetbaarheid...5 Toelichting van de bouwstenen...6 2. De rol van leidinggevenden

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Maak van je opleiding Praktische psychologie een succes!

Maak van je opleiding Praktische psychologie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Praktische

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

1 Visie op het menselijk functioneren. 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie

1 Visie op het menselijk functioneren. 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie 1 Visie op het menselijk functioneren 1.1 Gezondheid 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie Het is niet makkelijk om de begrippen gezondheid en ziekte duidelijk te omschrijven. > > Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Oefentherapie Cesar voorkomt ziekteverzuim

Oefentherapie Cesar voorkomt ziekteverzuim kant en anderzijds de verhalen van de strijdende partijen herformuleert, zodat zij beide ook de overtuiging hebben dat ze goed begrepen zijn. Emoties spelen vaak een grote rol, weet Paul Walters. En door

Nadere informatie

Succes: jouw eigen formule Opgedragen aan iedereen die bereid is om te groeien

Succes: jouw eigen formule Opgedragen aan iedereen die bereid is om te groeien Succes: jouw eigen formule Opgedragen aan iedereen die bereid is om te groeien Praktijk Sterre Groenendijk Je bent welkom om dit ebook naar anderen te sturen, mits je het in zijn geheel stuurt en met bronvermelding.

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

TEST ENGINEERS PASSWERK

TEST ENGINEERS PASSWERK In deze brochure hebben we aan aantal interviews met onze test engineers verzameld die in de voorbije periode werden afgenomen. Ze geven een goed beeld van het profiel van onze medewerkers die ingezet

Nadere informatie

TEST ENGINEERS PASSWERK

TEST ENGINEERS PASSWERK In deze brochure hebben we aan aantal interviews met onze test engineers verzameld die in de voorbije periode werden afgenomen. Ze geven een goed beeld van het profiel van onze medewerkers die ingezet

Nadere informatie

Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg. Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van rookbeleid

Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg. Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van rookbeleid Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van rookbeleid Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en

Nadere informatie

Werken en leren. Leren op de werkplek in de praktijk

Werken en leren. Leren op de werkplek in de praktijk Leren op de werkplek in de praktijk Dit is een publicatie van de SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36 1040 Brussel T 02 20 90 111 F 02 21 77 008 stichting@serv.be www.serv.be/stichting

Nadere informatie