VMT 10 EPD Basis dag 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VMT 10 EPD Basis dag 2"

Transcriptie

1 VMT 10 EPD Basis dag 2 Naam Cursist: Trainer: Datum: copyright 2011

2 2

3 3 Introductie Dit Zelfstudiepakket is een voorbereiding op de RPT-dag "Basis Elektro B", die je binnenkort gaat volgen. Tijdens deze RPT-dag ga je een aantal opdrachten uitvoeren. De informatie in de Zelfstudie is speciaal gericht op deze opdrachten. De Zelfstudie vormt een aanvulling op de Theorieleerstof die bij de beroepsopleiding hoort. In de Zelfstudie moet je een aantal vragen beantwoorden. Doe dit zo goed als je kunt. Het helpt je ook om met succes door de Starttoets te komen. De vragen worden tijdens de dag door de instructeur besproken. Neem daarom de ingevulde Zelfstudie mee naar de RPT-dag en bewaar hem goed. Hij kan ook zeer nuttig zijn bij de voorbereiding op het praktijkexamen. Doelstellingen Na afloop van deze dag kun je met betrekking tot: Kortsluiting opsporen: met behulp van de meetmethode kortsluiting een kortsluiting opsporen en de gevolgen van kortsluiting opnoemen Clandestiene verbruiker opsporen: met een multimeter of een stroomtang een clandestiene verbruiker opsporen en de gevolgen van een clandestiene verbruiker opnoemen Aansluiten 7-polige trekhaakverdeeldoos: een 7-polige trekhaak volgens de voorschriften met behulp van een schema aansluiten. Diverse elektrische storingen oplossen: met een multimeter een onderbreking volgens de V1-V2-V3-V4 methode opsporen de meetresultaten controleren en op basis van de meetresultaten de plaats van de storing aangeven (ook in het bijbehorende schema) 'terugmeten' om zo de exacte locatie van de storing te vinden

4 4 ELEKTRISCH METEN Bij elektriciteit hebben we te maken met drie grootheden: grootheid symbool eenheid afkorting spanning U volt V stroom I ampère A weerstand R ohm VRAAG 1. In onderstaande afbeeldingen worden de drie bovenstaande grootheden gemeten. Geef aan welke grootheid gemeten wordt V + 12 V + 12 V 0 V 0 V 0 V Weerstand (, ohm) Stroom (A, ampère) Spanning (U, volt) Wet van Ohm Het onderlinge verband tussen spanning, stroom en weerstand is vastgelegd in de Wet van Ohm. Mocht je de formule vergeten zijn: U = I x R. VRAAG 2. Een startmotor heeft een weerstand van 0,1. Wat is de stroom als tijdens het starten de spanning 11 V is? I = U / R I =? I = 11 V / 0,1 I = 110 A R m = 0,1 M U = 11 V

5 5 Deelspanningen In een normale situatie zal over de verbruiker dezelfde spanning staan als de accuspanning (zie vraag 2). Als de schakelaar echter geen goed contact maakt, ontstaat hier een weerstand. Er ontstaat dan een serieschakeling van twee weerstanden, de weerstand van de schakelaar en die van de motor. Over beide weerstanden staat dan een spanning. De verbruiker krijgt dan een lagere spanning. In onderstaande afbeelding zie je hiervan een (reken)voorbeeld. 1 V I = 100 A R s = 0,01 R m = 0,1 M 10 V R I U U tot m s U R t I R I s 11V 0,11Ω R R s R m m 100A 100A 0,01Ω 100A 0,1Ω 0,01Ω 0,1Ω 10V 1V 0,11Ω U = 11 V Zoals je ziet staat er over de schakelaar 1 V en over de motor 10 V. Als je die optelt krijg je de waarde van de accuspanning. Men zegt ook wel: De som van de deelspanningen is de totale aangesloten spanning. VRAAG 3. U t = U 1 + U 2 In het schema worden twee deelspanningen gemeten. Wat is de accuspanning? I =? U t = 4,8 V + 8,4 V U t = 13,2 V 4,8 V 8,4 V

6 6 MEETMETHODE SPANNINGSVERLIES Als een lamp zwak brandt of een spiegelverwarming er heel lang over doet voordat de spiegel ontwasemd is, kan dit veroorzaakt worden door een te lage spanning. Spanningsverlies kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld slechte contacten of gecorrodeerde schakelaars. Bij een dergelijke storing kun je natuurlijk alle onderdelen van het circuit loshalen en de weerstand meten. Die methode kost echter veel tijd en is niet zo betrouwbaar. Er bestaat echter ook een praktische en snelle methode om spanningsverliezen op te opsporen. We noemen dat de V1-V2-V3-V4 methode. Meten klemspanning Stel dat er een klant komt met de klacht dat de spiegelverwarming 'het niet zo goed meer doet als eerst.' Je eerste conclusies zijn dan: hij doet het dus nog wel dus de zekering is niet kapot dus we hebben ook niet te maken met een kabelbreuk. Om achter de oorzaak te komen is het natuurlijk slim om eerst de spiegelverwarming aan te zetten en de accuspanning te meten. Meten klemspanning Je hebt 12 volt gemeten. De accu is op spanning en dus niet de boosdoener. Voor het gemak noemen we deze meting V1. V1 12 V V1 = 12 V. Meten aangelegde spanning Daarna kijk je of de verbruiker wel voldoende spanning krijgt. Sluit de voltmeter direct over de nog gemonteerde verbruiker aan. Hier meet je 8 V. Deze meting noemen we V2. V2 = 8 V. V1 V2 12 V 8 V

7 7 Meten spanningsverlies in massacircuit Vervolgens meet je of er spanningsverlies in de min-leiding zit. Zet het ene meetsnoer op de minpool van de accu en het andere op de minaansluiting van de verwarming. Nu meet je 4 V. Deze meting noemen we V3. V3 = 4 V. V1 V2 V3 12 V 8 V 4 V Meten spanningsverlies in plus-circuit Ten slotte meet je of er spanningsverlies in de plusleiding zit. Sluit het ene meetsnoer aan op de pluspool van de accu en het andere op de plus-aansluiting van de verwarming. Dit blijkt 0 V te zijn. Deze meting noemen we V4. V4 = 0 V. V1 V2 V3 V4 12 V 8 V 4 V 0 V Controle van de metingen Het is verstandig om de gemeten waarden even te controleren. Dit kan eenvoudig door de aangelegde spanning en de spanningsverliezen in het plus- en het massacircuit bij elkaar op te tellen. Samen moeten ze gelijk zijn aan de klemspanning. Anders gezegd: De som van de deelspanningen moet gelijk zijn aan de accuspanning. In formule: V1 = V2 + V3 + V4 Ter controle van bovenstaand voorbeeld: 12 = Uit de metingen kun je nu concluderen dat er een spanningsverlies in de min-leiding zit.

8 8 VRAAG 4. Hieronder zie je het schema met een lamp (die niet goed werkt). De meetresultaten staan in de tabel. Wat is de oorzaak van het defect? Kies uit spanningsverlies in de min- of plusleiding, defecte lamp, defecte schakelaar of een lege accu. V4 Meting Resultaat V1 12,6 V V1 V2 7,2 V V2 V3 0,1 V V3 V4 5,3 V Spanningsverlies in de plus-leiding Nogmaals de V1-V2-V3-V4 methode: V1: Meet de klemspanning. Meet de belaste accuspanning, met de te onderzoeken verbruiker aan. V2: Meet de aangelegde spanning. Meet zo dicht mogelijk bij de verbruiker. Zorg dat deze wel aanstaat, anders meet je voor niets. V3: Meet het spanningsverlies in de minleiding. Meet de spanning tussen de min-klem van de accu en de min-aansluiting van de verbruiker. V4: Meet het spanningsverlies in de plusleiding. Meet de spanning tussen de plus-klem en de plus-aansluiting van de accu. Tot slot controleer je de metingen door V2, V3 en V4 bij elkaar op te tellen. De som moet gelijk zijn aan V1. B E L A N G R I J K : Als je de V1-V2-V3-V4 meetmethode toepast, moet het circuit waaraan je meet onder spanning staan of ingeschakeld zijn.

9 9 Het vinden van de storing Met de hierboven besproken methode kun je snel te weten komen in welk deel van de installatie een storing zit en meestal ook de oorzaak van de storing (draadbreuk, defecte verbruiker, spanningsverlies). Om te weten te komen waar de storing zich precies bevindt, moet je gaan 'terugmeten'. Met onderstaand voorbeeld wordt dit uitgelegd. Stel dat je in de plusleiding een spanningsverlies hebt gemeten van 2,3 V. Terugmeten gaat dan als volgt: Je meet tussen de plusaansluiting van de verbruiker en de pluspool van de accu een spanning van 2,3 V. Daarna meet je de spanning tussen de accupool en het eerste meetpunt dat je tegenkomt als je het circuit volgt. In dit geval is dat het kabelverdeelblok. Meet aan beide kanten van het verdeelblok. Aan de ene kant van het verdeelblok meet je 2,3 V en aan de andere kant 0 V. V 0 V V 2,3 V kabelverdeelblok V 2,3 V Met andere woorden: voor het verdeelblok is er geen spanningsverlies, en na het verdeelblok is er 2,3 V spanningsverlies. Het verlies treedt dus op in het verdeelblok. Als de storing echter niet in dit kabelverdeelblok zit, ga je door met meten. Meet dan vóór en na de schakelaar en vervolgens vóór en na de zekering. VRAAG 5. Stel dat je in bovenstaand voorbeeld over de schakelaar, een spannings meet van 13,6 V, even hoog als de accuspanning. Je merkt dat het niet uitmaakt of de schakelaar aan of uit (dicht of open) is. Wat kan de oorzaak van dit defect zijn? De schakelaar is defect

10 10 Clandestiene verbruikers opsporen Een clandestiene verbruiker is een verbruiker die, ondanks dat het contact uit staat, toch stroom verbruikt. Voorbeelden hiervan zijn radio's, relais dat blijft plakken en dergelijke. Ook later ingebouwde accessoires kunnen de boosdoener zijn. Daardoor loopt de accu leeg, met als gevolg startproblemen. Bovendien zal de accu extra snel slijten, omdat startaccu s niet zijn ontworpen om telkens langzaam en diep ontladen te worden. Om een clandestiene verbruiker op te sporen, meet je de stroom door de min-leiding van de accu, terwijl het contact uit staat. Kies op de multimeter in eerste instantie altijd het hoogste bereik. Houd rekening met verbruikers als een alarmsysteem (en soms het motormanagement) die altijd aan horen te staan en dus een stroom van enkele milliampères verbruiken. A + - Als je een te grote stroom hebt gemeten bij uitgeschakelde verbruikers, duidt dit op een clandestiene verbruiker. Je moet nu deze verbruiker opsporen. Kijk eerst naar achteraf (zelf) ingebouwde apparatuur als audio- en alarminstallaties, en 'verborgen' verbruikers. Koppel deze los (zekering verwijderen) en kijk of de stroom kleiner wordt. Als je daarmee de oorzaak niet gevonden hebt, ga je vervolgens alle zekeringen er één voor één uithalen en telkens kijken of de stroom afneemt. Vergeet niet de zekering weer terug te plaatsen voordat je de volgende eruit haalt. Heb je het circuit gevonden waarin de clandestiene verbruiker zich bevindt, dan moet je dit circuit nalopen door de verbruikers zelf één voor één los te koppelen en daarbij de stroom in de gaten te houden. Schema's kunnen hier een goede dienst bewijzen. Heb je de verbruiker gevonden, dan ga je de draden en schakelaars nalopen. Clandestiene verbruikers moeten beslist worden opgespoord. Er kunnen namelijk erg vervelende effecten optreden door het leeglopen van de accu, zoals een motor die niet meer gestart kan worden of een alarm dat zonder reden afgaat. Er zijn namelijk sabotage-bestendige alarmsystemen met een eigen accu, die afgaan als de accuspanning te laag wordt of wegvalt. En vergeet niet de eerdergenoemde versnelde slijtage van de accu. B E L A N G R I J K : Meet een stroom voor de veiligheid altijd in de min-leiding. Je kunt anders kortsluiting veroorzaken.

11 11 Kortsluitingen opsporen Een kortsluiting is een directe verbinding tussen de plus en de min, zonder dat er een verbruiker tussen zit. Doordat de weerstand zeer laag is, gaat er een zeer grote stroom lopen. Door kortsluiting of een te zware zekering kan brand ontstaan. Kortsluitingen kun je niet met een multimeter opsporen. Tegen de grote kortsluitstromen is geen enkele multimeter bestand. Kortsluitstromen zijn bovendien zeer kortstondig, waardoor ze ook met een stroomtang moeilijk te meten zijn. Een kortsluiting kun je doeltreffend opsporen met behulp van een 12V/21W lamp. Plaats de lamp in de zekeringhouder waar de doorgebrande zekering in zat en schakel de verbruikers achter die zekering één voor één in en weer uit. Plaats van de defecte zekering 12V / 21W Wordt het circuit met de kortsluiting ingeschakeld, dan zal de lamp fel gaan branden. Beruchte plaatsen waar kortsluitingen optreden zijn draaddoorvoeren en andere plaatsen waar draden bewegen. Een defecte zekering hoeft niet altijd te betekenen dat er kortsluiting geweest is. Een zekering kan ook kapot gegaan zijn door trillingen of overbelasting (te veel verbruikers). VERDEELDOOS AANSLUITEN Bij het aansluiten van bekabeling gebruikt men vaak verdeeldozen en vooral bekabeling die met vocht te maken krijgt moet goed gemonteerd worden en er moet voor gezorgd worden dat we verdeeldozen gebruiken die waterdicht zijn. We nemen hier als voorbeeld een verdeeldoos van een auto en een aanhangwagen/caravan. Aanhangwagens en caravans moeten voorzien zijn van verlichting volgens wettelijk voorschrift. Dit is een verdeeldoos-stekkerverbinding, waarbij de verdeeldoos aan het trekkende voertuig gemonteerd wordt. Om de contactdozen aan te sluiten moet je kabels trekken van de achterlichten en de eventuele kabelboom naar de aan te sluiten verdeeldoos. Zorg altijd voor deugdelijke elektrische verbindingen. De kwaliteit van de kabelboom en de verbindingen is van groot belang voor een goede werking. De draden moeten berekend zijn op de belasting waar ze aan blootgesteld worden. Voorkom spanningsverliezen als gevolg van slechte verbindingen.

12 12 VRAAG 6. Bij het aansluiten van een verdeeldoos zijn minimaal zes kabels nodig. Welke zes aansluitingen moet je maken? richtingaanwijzer links - massa - richtingaanwijzer rechts - achterlicht rechts - stoplichten - achterlicht links - kentekenplaatverlichting Als optie wordt er vaak een extra draad aangesloten. Dit is een constante voeding, waardoor bijvoorbeeld de binnenverlichting van de caravan en een koelkastje tijdens het rijden blijven werken. Het aansluitschema van een 7-polige verdeeldoos met de bijbehorende codes ziet er als volgt uit. L 54G 31 R 58R 54 58L Richtingaanwijzer links Constante spanning Massa Richtingaanwijzer rechts Achterlicht rechts Remlichten Achterlicht links en kentekenplaatverlichting Bij moderne caravans, voorzien van mistachterlichten wordt de aansluiting voor binnenlicht van de caravan gebruikt voor aansluiting van deze mistachterlichten. In plaats van een constante spanning wordt de spanning gestuurd via het mistachterlicht-relais van het trekkende voertuig. VRAAG 7. Waarom moet je ondanks de mechanische verbinding (via de kogel) tussen voertuig en aanhanger toch een massaverbinding via de verdeeldoos maken? De mechanische koppeling tussen voertuig en aanhanger is niet betrouwbaar genoeg om als constante elektrische (massa)verbinding te dienen. In een aantal landen is het verplicht dat caravans, aanhangwagens, fietsdragers e.d. uitgevoerd zijn met een mistachterlicht. Dit is de reden waarom er verdeeldozen zijn met meer dan 7 contacten, de zogenaamde 13-polige verdeeldoos. De 13-polige verdeeldoos heeft soms een middendeel dat overeenkomt met de 7-polige verdeeldoos. Deze is dus ook te gebruiken met de 7-polige systemen (daarbij moet wel de mist-achterlichtaansluiting worden aangepast). Verder heeft de 13-polige verdeeldoos aan de rand nog extra contacten:

13 13 L 54G 31 R 58R 54 58L 55 # 59a 31 Richtingaanwijzer links Constante spanning Massa Richtingaanwijzer rechts Achterlicht rechts Remlichten Achterlicht links en kentekenplaatverlichting Mistachterlicht Achteruitrijlicht Laadspanning (accu) Massa B E L A N G R I J K : Zorg dat bij werkzaamheden aan de verdeeldoos en/of stekker de massaklem van de accu is losgenomen. Dit ter voorkoming van kortsluiting en beschadiging van bekabeling. VERBINDINGEN EN BEDRADING Als we de motoren en installaties van nu vergelijken met bijvoorbeeld motoren of installaties uit de jaren tachtig, dan is de hoeveelheid elektronische apparatuur enorm toegenomen. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat het einde in zicht is. Integendeel, het aantal toepassingen van de elektronica neemt nog steeds zeer snel toe. Als we naar de verbindingen kijken die in de werkplaats gemaakt worden, dan blijkt dat deze vaak niet zijn 'meegegroeid' met de motorentechniek. Blauwe blokjes (snijverbindingen) en de 'hobbykabelschoentang' zijn helaas nog in bijna elke gereedschapkar te vinden... Toon sheet 17 Deze zwaar verouderde verbindingsmiddelen moeten uit de werkplaats verdwijnen. Doen we dit niet, dan zullen we meer en meer met storingen geconfronteerd worden. Om te zorgen dat motoren niet te pas en onpas stilvallen en storingen op termijn worden vermeden moeten er goede verbindingen worden gemaakt. Goede verbindingen zijn: Ongeïsoleerde kabelschoenen en bijbehorende isolatiehulzen, aangezet met een momenttang

14 14 Solderen, met soldeerdraad en een soldeerbout, daarna een deugdelijke isolatie zoals b.v. zelfvulcaniserend tape of krimpkous (geen isolatietape) Soldeerverbindingen in een vaste krimphuls die een volledig waterdichte verbinding garanderen Geïsoleerde kabelschoenen volgens DIN-norm, met versterkingshuls en trekontlasting, aangezet met een momenttang De z.g. thermoseal verbindingen, mits deze zijn gekrompen met bijbehorende momenttang en gasverwarmer Al deze moderne, professionele verbindingen zijn vrij in de handel verkrijgbaar. Er is dus geen enkele reden meer om te knoeien met verouderde of ondeugdelijke verbindingen en gereedschappen. Ongeïsoleerde kabelschoenen en hulzen Mits met de momenttang aangezet zien ze eruit alsof de verbinding 'af fabriek' gemaakt is. De stekkers kunnen worden ingestoken in 1,2,3,4,6 of 8 polige isolatiehulzen. Door hun 'originele' uiterlijk is de bescherming dan erg hoog. Geïsoleerde kabelschoenen De bekende rode, blauwe en gele stekkers. In doosjes per soort of in fraaie assortiment te bestellen bij elke goede grossier in scheepsmaterialen. De bekende merken voldoen aan alle kwaliteits- en DIN-normen en hebben een juiste maatvoering. Het is ook belangrijk op de aanwezigheid van een goede trekontlasting te letten. L E T O P : In de z.g. rode en blauwe 'pijpjes' zit geen trekontlasting en deze mogen dan ook niet worden gebruikt. Kabelschoen en striptang Er zijn kabelschoen-momenttangen voor geïsoleerde kabelschoenen en voor ongeïsoleerde kabelschoenen.

15 15 Wat is een goede verbinding? Een goede verbinding komt pas tot stand als voldaan is aan de punten a en b (zie afbeelding hieronder: links). Dit houdt in dat zowel het koper als de isolatie goed geklemd moeten zijn. GOED FOUT a. c. 1. Contactpersdeel 1. Niet voldoende naar voren geschoven 2. Trekontlasting 2. Tekort gestript deel van de kabel 3. De isolatie te ver gestript 4. De kabel te ver naar voren 5. Uitstekende koperen geleiders b. d. 1. Te grote kabeldikte 2. Te kleine kabeldikte Soldeerverbindingen Deze moeten worden gemaakt met een zeer goede kwaliteit soldeer en isolatie. Dergelijke soldeermaterialen bezitten goede eigenschappen waarvan de belangrijkste zijn: Zeer goede reinigende werking, zelfs iets vette draden kunnen worden verbonden Smeltpunt en stolpunt liggen zeer dicht bij elkaar waardoor "direct vast'

16 16 Na het solderen moeten de verbindingen uiteraard worden geïsoleerd. Er zijn types 'krimpkous' die niet alleen krimpen maar ook van binnenuit afsluiten met vloeibare kunststof. Hierdoor wordt de verbinding niet alleen geïsoleerd maar evens lucht- en waterdicht afgesloten. Een andere goede oplossing voor het isoleren is zelfvulkaniserende tape. Dit is een zelfvulkaniserende 'rubber' band die één, hoogwaardig isolerend, geheel vormt als deze strak om de verbinding is gewikkeld. Isolatie met isolatieplakband is niet toegestaan. Als het koud is neemt de kleefkracht sterk af en kan het tape 'loslopen' met kortsluiting en storing tot gevolg. De thermoseal en soldeerverbinder Deze twee verschillende technieken zijn gebaseerd op het verwarmen van een huls. Thermoseal In het geval van de thermoseal krimpen we eerst het 'pijpje' met een momenttang aan de draden en sluiten de verbinding daarna hermetisch af door deze met de gasverwarmer te verwarmen. Hierdoor krimpt de huls tot een lucht en waterdichte verbinding. Soldeerverbinder Dit is een combinatie van een transparante huls met daarin een ring soldeer met zeer laag smeltpunt. Als de draden in de verbinder zijn gestoken dan wordt deze met behulp van een gasverwarmer verhit. De soldeerring smelt en zal samenvloeien met de koperdraden en de huls krimpt, waardoor een volledig waterdichte verbinding ontstaat. Beide laatste methoden zijn geschikt om 'probleemverbindingen' te maken. Denk hierbij in het bijzonder aan motoronderbrekingen op moeilijk bereikbare plaatsen, nabij relaisvoeten, aansluiten van alarm aan originele bedrading van schakelaars op de motor en verder alle plaatsen waar vocht en corrosie op de loer liggen. Gezien de werkwijze met de gasverwarmer is deze methode niet altijd geschikt om onder een paneel nabij het interieur te verwerken.

17 17 Bedrading Bij het leggen van bedrading in de stuurhut en elders moeten we goed op een aantal zaken lette.: De bedrading mag niet onder matten of vloerbedekking worden weggewerkt De bedrading moet onzichtbaar weggewerkt zijn De bedrading moet zijn vastgezet, bijv. met tie-wraps of geïsoleerde kabelklemmen. Bedrading mag nergens kunnen beschadigen, doorschuren of sluiting maken. Eventueel gebruiken we tules of oliekous om dit te voorkomen Bij het leggen van de bedrading in de motorruimte is het vooral van belang om te letten op: Alle bedrading rond de motor moet in tape of in kous liggen, gekleurde, losse draden zijn niet toegestaan Doorvoer door tules moet veilig en waterdicht gebeuren Eventuele stekkers in de bedrading worden goed beschermd tegen vocht en corrosie Bedrading mag niet 'strak' staan, een motorblok beweegt, zeker tijdens het starten, behoorlijk Alle bedrading ligt goed vast, met origineel aanwezige tie-wraps of door de inbouwer aan te brengen tie-wraps Rol de draden nooit op. Knip de kabelboom altijd op maat. Dit geldt uiteraard niet voor antennedraad. Grote bossen opgerold draad zien er onverzorgd uit en zijn moeilijk weg te werken. Oprollen met het oog op overbouw is zinloos, als overbouw al is toegestaan, dan nog moet er een nieuwe kabelboom gebruikt worden, dit is vele malen goedkoper dan alles loshalen en weer origineel maken. Dit is het einde van de Zelfstudie. Deze Zelfstudie is zo universeel mogelijk opgezet. Er bestaat echter in de praktijk geen universele uitvoering. Alle fabrikanten hebben hun eigen uitvoeringen en oplossingen. Als je hierover onduidelijkheden bent tegengekomen of vragen hebt, zoek dit dan uit in je eigen werksituatie en breng het op de RPT-dag ter sprake tijdens de behandeling van de Zelfstudie. Veel succes op de RPT-dag.

BAT-141 EPD basis 2. Zelfstudie en huiswerk 10-08

BAT-141 EPD basis 2. Zelfstudie en huiswerk 10-08 BAT-141 EPD basis 2 Zelfstudie en huiswerk 10-08 2 Inhoud INTRODUCTIE 3 DOELSTELLINGEN 4 WET VAN OHM 5 DEELSPANNINGEN 6 MEETMETHODE SPANNINGSVERLIES 7 METEN AANGELEGDE SPANNING 8 METEN SPANNINGSVERLIES

Nadere informatie

AT-142 EPD Basis 1. Zelfstudie en huiswerk 10-08

AT-142 EPD Basis 1. Zelfstudie en huiswerk 10-08 AT-142 EPD Basis 1 Zelfstudie en huiswerk 10-08 2 Inhoud INTRODUCTIE 3 DOELSTELLINGEN 4 ELEKTRISCH METEN 5 SPANNING METEN 6 STROOM METEN 7 WEERSTAND METEN 9 BASISSCHAKELINGEN 10 ELEKTRISCH VERMOGEN 11

Nadere informatie

INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING. (categorie C)

INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING. (categorie C) INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING (categorie C) Bevat: Aanvraagformulier Procedures aanvraag Blanco formulier Geheimhouding SCM, Maart 2011 versie 2011/04 Gouda, datum

Nadere informatie

EAT-242 Diagnose Laad- en startsystemen

EAT-242 Diagnose Laad- en startsystemen EAT-242 Diagnose Laad- en startsystemen Zelfstudie en huiswerk 10-08 2 Inhoud INTRODUCTIE 3 DOELSTELLINGEN 4 LAADSYSTEEM 5 DIAGNOSE STELLEN AAN HET LAADSYSTEEM 5 LAADSTROOMCONTROLELAMPJE 6 MULTIMETER 7

Nadere informatie

TRACKJACK EUROPE BV. Inbouwvoorschriften. De juiste manier om een TrackJack OTM aan te sluiten

TRACKJACK EUROPE BV. Inbouwvoorschriften. De juiste manier om een TrackJack OTM aan te sluiten TRACKJACK EUROPE BV Inbouwvoorschriften De juiste manier om een TrackJack OTM aan te sluiten Inbouwvoorschriften TrackJack OTM 2.0 Onderstaande voorschriften dienen zorgvuldig gelezen te worden alvorens

Nadere informatie

Aansluitschema s aanhangers

Aansluitschema s aanhangers Aansluitschema s aanhangers Copyright Inhoud van dit document is eigendom van. Niets van deze inhoud mag openbaar worden gemaakt of gekopierd worden zonder toestemming van. De inhoud is bestemd voor onze

Nadere informatie

Elektrische installatie op voertuigen

Elektrische installatie op voertuigen Elektrische installatie op voertuigen Doel Je kunt in een 12- of 24-voltinstallatie een storing opsporen en verhelpen. antwoorden Oriëntatie Voordat je met een trekker en een werktuig de openbare weg op

Nadere informatie

BAT-141 EPD basis 1. Zelfstudie en huiswerk 10-08

BAT-141 EPD basis 1. Zelfstudie en huiswerk 10-08 BAT-141 EPD basis 1 Zelfstudie en huiswerk 10-08 2 Inhoud INTRODUCTIE 3 DOELSTELLINGEN 4 ELEKTRISCH METEN 5 SPANNING METEN 6 STROOM METEN 7 WEERSTAND METEN 9 BASISSCHAKELINGEN 10 ELEKTRISCH VERMOGEN 11

Nadere informatie

EVMT 10 EPD Elektro dag 1 en 2. Zelfstudie en huiswerk

EVMT 10 EPD Elektro dag 1 en 2. Zelfstudie en huiswerk EVMT 10 EPD Elektro dag 1 en 2 copyright 2011 3 Introductie Welkom bij de training EPD Elektro. De training EPD Elektro bestaat uit twee dagen en is een vervolg op Basis Elektro van VMT. Omdat er steeds

Nadere informatie

EAT-140 EPD-Technicus Dag 3

EAT-140 EPD-Technicus Dag 3 EAT-140 EPD-Technicus Dag 3 Zelfstudie en huiswerk 10-08 2 Inhoud INTRODUCTIE 3 DOELSTELLINGEN 4 METHODEN VAN STORINGZOEKEN SPANNINGSVERLIEZEN 7 CLANDESTIENE VERBRUIKERS 9 KORTSLUITING 10 SCHEMALEZEN 3

Nadere informatie

Elektriciteit in onze Volvo s

Elektriciteit in onze Volvo s in onze Volvo s Een zegen als het werkt, een ramp als.. 1 Doel van deze avond Uitleg: Wat is elektriciteit Een klein stukje theorie Een aantal praktijkvoorbeeldjes Oorzaken van elektrische storingen Oplossen

Nadere informatie

Installatiehandleiding OTM 3 2016. Handleiding TrackJack OTM 2.0

Installatiehandleiding OTM 3 2016. Handleiding TrackJack OTM 2.0 Installatiehandleiding OTM 3 2016 Handleiding TrackJack OTM 2.0 (V2) 02112012 Inhoud 1. Goede voorbereiding 3 1.1. Professionele inbouw 1.2. Eisen gereedschappen 1.3. Selectie van montageplaats 1.4. Belangrijk

Nadere informatie

Installatievoorschrift GeoChaser SCM TV01

Installatievoorschrift GeoChaser SCM TV01 Installatievoorschrift GeoChaser SCM TV01 De GeoChaser SCM TV01 is een gecertificeerd IP67 waterdicht GPS-volgsysteem ontworpen voor tracering van voertuigen. Het apparaat heeft superieure ontvangstgevoeligheid,

Nadere informatie

Installatievoorschriften TrackJack OTM 2.0 TrackJack Professional V52013. Handleiding TrackJack OTM 2.0

Installatievoorschriften TrackJack OTM 2.0 TrackJack Professional V52013. Handleiding TrackJack OTM 2.0 TrackJack OTM 2.0 TrackJack Professional V52013 Handleiding TrackJack OTM 2.0 (V2) 02112012 Inhoud 1. Goede voorbereiding 3 1.1. Professionele inbouw 1.2. Eisen gereedschappen 1.2. Selectie van montageplaats

Nadere informatie

EAT-140 EPD-Technicus Dag 1

EAT-140 EPD-Technicus Dag 1 EAT-140 EPD-Technicus Dag 1 Zelfstudie en huiswerk 10-08 2 Inhoud INTRODUCTIE 3 DOELSTELLINGEN 4 HET VRIJE ELEKTRON 5 ELEKTRISCHE LADING 5 VOORVOEGSELS 7 WET VAN OHM 7 VERSCHILLENDE SOORTEN SPANNINGEN

Nadere informatie

VMT-22 Laad- en startsysteem

VMT-22 Laad- en startsysteem VMT-22 Laad- en startsysteem Zelfstudie en huiswerkvragen Naam Cursist: Trainer: Datum: copyright 2011 Zelfstudie 2 Zelfstudie 3 Introductie Dit Zelfstudiepakket is een voorbereiding op de RPT-dag "Laad-

Nadere informatie

Het schema. FIG.1.

Het schema. FIG.1. WWW.GUZZIPROJECT.NL Het schema. FIG.1. Het orginele schema FIG.1 is zodanig aangepast dat het dim, grootlicht en de claxon geschakeld worden door relais. Voordeel hiervan is dat de spanning van de verlichting

Nadere informatie

Installatiehandleiding TrackJack PRO Fiscaal Handleiding TrackJack OTM 2.0

Installatiehandleiding TrackJack PRO Fiscaal Handleiding TrackJack OTM 2.0 Installatiehandleiding TrackJack PRO Fiscaal 2 2016 Handleiding TrackJack OTM 2.0 (V2) 02112012 Inhoud 1. Goede voorbereiding 3 1.1. Professionele inbouw 1.2. Eisen gereedschappen 1.3. Selectie van montageplaats

Nadere informatie

Elektriciteit. Hoofdstuk 2

Elektriciteit. Hoofdstuk 2 Elektriciteit Hoofdstuk 2 (het blijft spannend) Om de lamp te laten branden moet er een gesloten stroomkring zijṇ Om de lamp te laten branden moet er een gesloten stroomkring zijṇ Om de lamp te laten branden

Nadere informatie

HELP, DE ACCU LOOPT LEEG. Technische Avond van Old-Timers Oirschot, Oirschot, 17 juni 2005 INHOUDSOPGAVE

HELP, DE ACCU LOOPT LEEG. Technische Avond van Old-Timers Oirschot, Oirschot, 17 juni 2005 INHOUDSOPGAVE HELP, DE ACCU LOOPT LEEG Technische Avond van Old-Timers Oirschot, Oirschot, 17 juni 2005 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Werking van het laadcircuit 3. Controle van het laadcircuit 4. Reparaties en afregeling

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Inbouwhandleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Inbouwhandleiding GT-912/GT-913/GT-914 Inbouwhandleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +031 102927461 Fax. +031 104795755 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl 1.0 - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

Elektriciteit. Wat is elektriciteit

Elektriciteit. Wat is elektriciteit Elektriciteit Wat is elektriciteit Elektriciteit kun je niet zien, niet ruiken, niet proeven, maar wel voelen. Dit voelen kan echter gevaarlijk zijn dus pas hier voor op. Maar wat is het dan wel? Hiervoor

Nadere informatie

Werkboek elektra klas 2

Werkboek elektra klas 2 Werkboek elektra klas 2 Duur 5 lessen inclusief toets 1 Inhoudsopgave blz. Stekker en lamp aansluiten 3 Stroom en spanning meten 7 Vermogen en Energie P = U x I & E = P x t 14 2 Les stekker en lamp aansluiten

Nadere informatie

OC-27143.1 Het onderhouden van mechanische onderdelen 2012

OC-27143.1 Het onderhouden van mechanische onderdelen 2012 Krachtstroom antwoorden Doel Je kunt een stekker of een contrastekker aan een krachtstroomsnoer monteren. Oriëntatie Bij het werken met elektriciteit speelt de veiligheid een zeer grote rol. Een onveilige

Nadere informatie

BPV Werkboek. VOC Opleiding AST3

BPV Werkboek. VOC Opleiding AST3 code: d-moi-40 datum: 1-9-2014 Pagina 1 van 174 Vul onderstaande gegevens in: Naam student: Studentnummer (= inlognaam): Cohort: Naam praktijkopleider (leermeester bedrijf): Naam BPV begeleider (onderwijsinstelling):

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING MKR 41

INSTALLATIE HANDLEIDING MKR 41 INSTALLATIE HANDLEIDING MKR 41 MKR41 HI-SEC DEZE KIT BESTAAT UIT: 1. Elektronische module met een startonderbrekingssysteem, knipperlichtsignalering, aansluitingen voor alle typen deurvergrendeling en

Nadere informatie

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring 1 De stroom- of ampèremeter De ampèremeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter. Voorstelling

Nadere informatie

Inhoud. 95042 AST3 - Opdrachten en benodigdheden Proeve 2.doc Pagina 1 van 8

Inhoud. 95042 AST3 - Opdrachten en benodigdheden Proeve 2.doc Pagina 1 van 8 Alle opdrachten proeve Inhoud Opdracht AST3-1: Fase 1 schade analyseren (Opel Astra)... 2 Opdracht AST3-2: Fase 2 diagnose stellen aan voertuigsystemen (VW Polo)... 4 Opdracht AST3-3: Fase 3 inleren van

Nadere informatie

EAT-143 Comfort- en veiligheidssystemen

EAT-143 Comfort- en veiligheidssystemen EAT-143 Comfort- en veiligheidssystemen Zelfstudie en huiswerk 10-08 2 Inhoud INTRODUCTIE 3 DOELSTELLINGEN 4 AIRBAG 5 AIRBAG ALS SENSOR 7 DIAGNOSE 10 METEN MET DE MULTIMETER 10 GORDELSPANNERS 13 BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Nadere informatie

2 ELEKTRISCHE STROOMKRING

2 ELEKTRISCHE STROOMKRING 2 ELEKTRISCHE STROOMKRING Om elektrische stroom nuttig te gebruiken moet hij door een verbruiker vloeien. Verbruikers zijn bijvoorbeeld een gloeilampje, een motor, een deurbel. Om een gloeilampje te laten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Technische gegevens. Bestnr. 84 72 91. in.pro. Check Temp

Inhoudsopgave. Technische gegevens. Bestnr. 84 72 91. in.pro. Check Temp Bestnr. 84 72 91 in.pro. Check Temp Belangrijk! Beslist lezen! Deze inbouwhandleiding is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikname en het

Nadere informatie

BPV Werkboek. VOC Opleiding AST3

BPV Werkboek. VOC Opleiding AST3 Pagina 1 van 169 Vul onderstaande gegevens in. Naam student: Studentnummer (= inlognaam): Cohort: Naam praktijkopleider (leermeester bedrijf): Naam BPV begeleider (onderwijsinstelling): Pagina 2 van 169

Nadere informatie

Blad 1. Voor het simulatiespel: 100 gele kaartjes (de energiepunten) 2 A6 met lampsymbool 1 A6 met batterijsymbool. Tijd Totaal 60 minuten.

Blad 1. Voor het simulatiespel: 100 gele kaartjes (de energiepunten) 2 A6 met lampsymbool 1 A6 met batterijsymbool. Tijd Totaal 60 minuten. Les in het kort De leerlingen onderzoeken op welke manieren je twee of meer lampjes op één batterij kunt aansluiten (parallel of serie) en welk effect dat heeft op de felheid van de lampjes. Ze gaan uitproberen

Nadere informatie

2.1 Eenvoudige meetapparatuur

2.1 Eenvoudige meetapparatuur 2.1 Eenvoudige meetapparatuur Je begeleider vraagt of je voor hem een strip ijzer op lengte wilt maken. Deze strip ijzer moet 250 mm lang zijn. Je gaat aan de slag en brengt hem even later de strip. Wat

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes

INLEIDING. Veel succes INLEIDING In de eerste hoofdstukken van de cursus meettechnieken verklaren we de oorsprong van elektrische verschijnselen vanuit de bouw van de stof. Zo leer je o.a. wat elektrische stroom en spanning

Nadere informatie

OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in.

OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. Het technologisch proces. Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. FASE 1:.. We willen zelf een voorwerp maken om

Nadere informatie

Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren

Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren Schakeling In de hiernaast afgebeelde schakeling kan de spanning

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

AIRBAGS EN GORDELSPANNERS

AIRBAGS EN GORDELSPANNERS AIRBAGS EN GORDELSPANNERS Airbag In een moderne carrosserie komen we tegenwoordig een aantal voorzieningen tegen die de actieve en de passieve veiligheid van de auto verhogen. Een goed voorbeeld hiervan

Nadere informatie

Elektriciteit Inhoud. Elektriciteit demonstraties

Elektriciteit Inhoud. Elektriciteit demonstraties Elektriciteit Inhoud Inleiding : Deze les Spanning: Wat is dat, hoe komt dat? Stroom(sterkte) : Wat is dat, hoe komt dat? Practicum: (I,)-diagram van een lampje en een weerstand Weerstand : Wet van Ohm

Nadere informatie

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk PROEFWERK TECHNOLOGIE VWO MODULE 6 ELECTRICITEIT VRIJDAG 19 maart 2010 R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk 2P 2P 2P Opgave 1 Tup en Joep willen allebei in bed lezen. Ze hebben allebei een fietslampje.

Nadere informatie

elektrotechniek CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 9 A B X C D

elektrotechniek CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 9 A B X C D elektrotechniek SPE KB 2010 minitoets bij opdracht 9 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3.

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN AFTER SALES SERVICE INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN DISTRIBUTEUR NIEUWE AUTO'S - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties CITROËN ERKEND REPARATEURS - Servicemanager - Technisch

Nadere informatie

Werking van een zekering

Werking van een zekering Naam: Klas: Datum: Werking van een zekering Doelstelling Leerlingen moeten inzien dat een zekering de elektrische stroom kan onderbreken bij oververhitting als gevolg van een kortsluiting. Inleidende proef

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Glasoven

Gebruiksaanwijzing Glasoven Gebruiksaanwijzing Glasoven Inleiding. De door u aangekochte oven is een Nederlands produkt vervaardigt bij TOMA te Volkel. Hierbij is gebruik gemaakt van de beste stenen, isolatie en verwarmingselementen.

Nadere informatie

Motor Scooter Alarm Systeem. Installatie handleiding

Motor Scooter Alarm Systeem. Installatie handleiding Motor Scooter Alarm Systeem Installatie handleiding Aansluiten van draden en stekkers Stap 1 Basisunit.Basis unit aansluiten (speaker, sirene, antenne) en tijdelijk een plaats zoeken voor bevestiging (pas

Nadere informatie

Cruisecontrol GC90 montagevoorschrift

Cruisecontrol GC90 montagevoorschrift Cruisecontrol GC90 montagevoorschrift Vanaf software versie F17.06D Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 1.0 Doel, opbouw en werking van de GC90... 4 1.1 Doel van de GC90... 4 1.2 Opbouw...

Nadere informatie

Boor de gaten in het spatbord. Diameter van de montagegaten: 5,5 mm, het gat voor de draaddoorvoer 10 mm.

Boor de gaten in het spatbord. Diameter van de montagegaten: 5,5 mm, het gat voor de draaddoorvoer 10 mm. G. Lampen en electriciteit. Plaats een krik onder het zijspanframe en demonteer het zijspanwiel. Vanzelfsprekend komt het wit/gele lampje aan de voorzijde. Demonteer het lampglas van de voorste unit. Plaats

Nadere informatie

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Auteursrecht 2015 Labkotec Oy INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

GSM TELEFOONMODULE. GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING GSM TELEFOONMODULE

GSM TELEFOONMODULE. GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING GSM TELEFOONMODULE GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING Algemeen: Deze 12 / 24 volt GSM telefoon module is gemonteerd in een metalen behuizing en is geschikt voor het GSM 900 en 1800 net. De te bellen telefoonnummers worden

Nadere informatie

Elektrotechniek voor mobiele systemen (Voertuigen en machines)

Elektrotechniek voor mobiele systemen (Voertuigen en machines) Elektrotechniek voor mobiele systemen (Voertuigen en machines) 1. Inhoud Inleiding 1. Natuurkundige begrippen. Stroom. Spanning. Weerstand. Vermogen. 2. Geleiders en isolatoren. 3. De stroomkring. Opbouw

Nadere informatie

LightMate II gebruikershandleiding

LightMate II gebruikershandleiding LightMate II gebruikershandleiding AANHANGER SIMULATOR & AANHANGER TESTER Voor voertuigen met / polige stekkerdoos Aanhangers / caravans met / polige stekker volgens ISO 24 en DIN 44 Waarschuwing: Multicon

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor voertuigen met 7 / polige stekkerdoos Aanhangers/caravans met 7 / polige stekker volgens ISO 724 en DIN 446 Aanhanger Tester / Aanhanger Simulator Voor voertuigen met 7 / polige

Nadere informatie

Setnummer: 11490200. Montage voorschrift. GC90c CAN-bus

Setnummer: 11490200. Montage voorschrift. GC90c CAN-bus Setnummer: 11490200 Montage voorschrift GC90c CAN-bus 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk: Pagina: 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 2 3 Algemeen 3 4 Werkingsprincipe 3 5 Veiligheidsaanwijzingen 3, 4 6 Monteren module

Nadere informatie

AccuSafe V3.5 Kit. Beknopte Handleiding. Door W.Kerstens

AccuSafe V3.5 Kit. Beknopte Handleiding. Door W.Kerstens AccuSafe V3.5 Kit Beknopte Handleiding Door W.Kerstens Inleiding Gefeliciteerd met Uw aankoop! In deze beknopte handleiding van de AccuSafe Kit vind U het volgende: Specificaties De werking Inhoud Assemblage

Nadere informatie

FOCWA Branchetoetsdocument. Diagnostische vaardigheden in SH, niveau 2. Vereniging FOCWA Schadeherstel Juni 2011

FOCWA Branchetoetsdocument. Diagnostische vaardigheden in SH, niveau 2. Vereniging FOCWA Schadeherstel Juni 2011 FOCWA Branchetoetsdocument Diagnostische vaardigheden in SH, niveau 2 Vereniging FOCWA Schadeherstel Juni 2011 Diagnostische vaardigheden in SH, niveau 2 versie 09062011 1 FOCWA Branchetoetsdocument: Diagnostische

Nadere informatie

Montagehandleiding voor H-Air

Montagehandleiding voor H-Air Montagehandleiding voor H-Air De mechanische installatie van de kachel, frontlijst e.d. wordt hier beschreven Elektrische montage van de ventilatorbak: De ventilator mag alleen door een erkend elektricien

Nadere informatie

Montagehandleiding ZT-50 N Vacuum Cruise Control

Montagehandleiding ZT-50 N Vacuum Cruise Control Montagehandleiding ZT-50 N Vacuum Cruise Control ZT-50N Cruise Control Bedieningsfuncties Aanzetten : Snelheid verlagen : Zet de On/Off knop op On. Inschakelen : Let op! Zodra de Cruise Control niet gebruikt

Nadere informatie

8-VOUDIGE BEZETMELDER

8-VOUDIGE BEZETMELDER Handleiding 8-VOUDIGE BEZETMELDER Werkt met de volgende systemen: alle systemen, analoog én digitaal, gelijkspanning en wisselspanning. Werkt niet met de volgende systemen: - Werkt met de volgende protocollen:

Nadere informatie

P Als twee van de drie eenheden P, U of I bekend zijn, dan kan de derde worden berekend aan de hand van de volgende formule (zie de afbeelding):

P Als twee van de drie eenheden P, U of I bekend zijn, dan kan de derde worden berekend aan de hand van de volgende formule (zie de afbeelding): Algemene informatie over stroomverbruik Algemene informatie over stroomverbruik BELANGRIJK! Om beschadiging van de accu te voorkomen, moet de laadcapaciteit van de dynamo worden aangepast aan het stroomverbruik.

Nadere informatie

STAP 1. Legschema STAP 2

STAP 1. Legschema STAP 2 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Opgave 1 Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading.

Opgave 1 Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading. itwerkingen Opgave Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading. Opgave 2 Een geleider kan de elektrische stroom goed geleiden. Metalen, zout water, grafiet. c. Een isolator kan de

Nadere informatie

Handleiding Waeco MS50 Tempomat

Handleiding Waeco MS50 Tempomat Handleiding Waeco MS50 Tempomat Met onderstaande handleiding in afbeeldingen wil ik het wat eenvoudiger te maken voor de gemiddelde hobbyist om een cruise control / tempomat in zijn Aygo/107/C1 te plaatsen.

Nadere informatie

Veiligheidstraining. Veilige aarding rolsteigers en containers op locaties. On location versie 2013 rev.1

Veiligheidstraining. Veilige aarding rolsteigers en containers op locaties. On location versie 2013 rev.1 Veiligheidstraining Veilige aarding rolsteigers en containers op locaties On location versie 2013 rev.1 PROGRAMMA 1. Presentatie veilige aarding rolsteigers en zeecontainers 2. Oefening veilige aarding

Nadere informatie

Henks Reparatie Werkplaats - Van IJsendijkstraat 152-1442LC - Purmerend - www.hksservices.nl. Bedienings display

Henks Reparatie Werkplaats - Van IJsendijkstraat 152-1442LC - Purmerend - www.hksservices.nl. Bedienings display Bedienings display T4 koelkast storing zoeken Dit artikel omschrijft het fout zoeken en om de juiste diagnose te stellen als de koelkast problemen geeft. Het betreft de volgende modellen. Compressor type

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2.1 De ohmmeter 3. Aanwijzingen 3. 4. Klemaanduidingen 5. Opdracht 1 8. Opdracht 2 9. Opdracht 3 10.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2.1 De ohmmeter 3. Aanwijzingen 3. 4. Klemaanduidingen 5. Opdracht 1 8. Opdracht 2 9. Opdracht 3 10. 1. Inleiding 2 2.1 De ohmmeter 3. Aanwijzingen 3 4. Klemaanduidingen 5 Opdracht Meetvolgorde 6 Opdracht 1 8 Opdracht 2 9 Opdracht 3 10 Opdracht 4 11 Opdracht 5 12 Opdracht 6 13 Opdracht 7 14 Opdracht 89

Nadere informatie

Hooiland pomp, Handleiding

Hooiland pomp, Handleiding Hooiland pomp, Handleiding Versie Maart 2012 Bom Aqua B.V. tel 078 6150402/ 06 120 945 36 Oosteind 47 Email info@bom-aqua.nl 3356 AB website: www.bom-aqua.nl Papendrecht Capaciteiten Opvoerhoogte van 20-75

Nadere informatie

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Technologie 1 Elektrische en elektronische begrippen Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Opleiding Pop en Media Peet Ferwerda, januari 2002 Deze instructie wordt tijdens

Nadere informatie

EVMT 11 Meten met de Scoop

EVMT 11 Meten met de Scoop EVMT 11 Meten met de Scoop Zelfstudie en huiswerk Naam Cursist: Trainer: Datum: COPYRIGHT 211 Zelfstudie 2 Zelfstudie 3 Inleiding Dit Zelfstudiepakket is een voorbereiding op de RPT-dag "Meten met de scoop",

Nadere informatie

We kunnen nu met deze kabel de spanning meten door de kabel parallel te schakelen op bv het LEGO zonnepaneel, de LEGO condensator of de LEGO motor.

We kunnen nu met deze kabel de spanning meten door de kabel parallel te schakelen op bv het LEGO zonnepaneel, de LEGO condensator of de LEGO motor. Metingen met LEGO zonnepaneel en condensator In mei zullen we LEGO autootjes een circuit laten afleggen waarbij we gebruik maken van groene energie. Ik heb gekozen om zonne-energie te gebruiken en omdat

Nadere informatie

Maak deze plug los van de schakelaar ( op foto is aanpassing al gemaakt!)

Maak deze plug los van de schakelaar ( op foto is aanpassing al gemaakt!) Inbouw Comfortknipper in een MG (T)F Koppel voor de veiligheid de massa kabel van de accu los Demonteer het onderste paneel onder de stuurkolom (3 boutjes), waarvan één achter het klepje zit. Verwijder

Nadere informatie

Inbouwen van de Speedohealer

Inbouwen van de Speedohealer Inbouwen van de Speedohealer Deze HOWTO is gebaseerd op de informatie die Freek op het Z3 Forum heeft geplaatst. Het BMW Z3 Forum Nederland > On Topic lounge > Vragen staat vrij > Kilometerteller kalibrereb.

Nadere informatie

INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF BEVEILIGING BEDRIJFSVOERTUIGEN. (categorie B)

INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF BEVEILIGING BEDRIJFSVOERTUIGEN. (categorie B) INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF BEVEILIGING BEDRIJFSVOERTUIGEN (categorie B) Bevat: Voorwaarden Procedures aanvraag Aanvraagformulier Blanco formulier Geheimhouding Instructies aan- en afmelden

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Glasoven

Gebruiksaanwijzing Glasoven Gebruiksaanwijzing Glasoven Inleiding. De door u aangekochte oven is een Nederlands produkt vervaardigt bij TOMA te Volkel. Hierbij is gebruik gemaakt van de beste stenen, isolatie en verwarmingselementen.

Nadere informatie

Het huis van de 1000 technische mogelijkheden

Het huis van de 1000 technische mogelijkheden et huis van de 1000 technische mogelijkheden 1 2 Één bouwpakket met 2 uitvoeringen. Werkblad ijpassende werkbladen kunt u gratis downloaden www.aduis.com Denk goed na over het hoe en waar je in jullie

Nadere informatie

Stroomkringen. opdracht 2

Stroomkringen. opdracht 2 Stroomkringen opdracht 8 Wat ga je doen? Je gaat een aantal stroomkringen maken. HIermee kun je bijvoorbeeld een lamp laten branden of een bel laten rinkelen. Lees eerst goed de opdracht en bekijk de illustratie

Nadere informatie

INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING. (personenauto s categorie B)

INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING. (personenauto s categorie B) INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING (personenauto s categorie B) Bevat: Aanvraagformulier Procedures aanvraag Blanco formulier Geheimhouding Internet aanmeldformulier SCM,

Nadere informatie

Elektrische techniek

Elektrische techniek AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 . Zowel in huis als bij voertuigen heb je met elektriciteit te maken. Hoe zit een meterkast in elkaar? Hoe werkt een elektrisch ontstekingssysteem van een motor?

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7 De wet

Nadere informatie

Leerling maakte het bord volledig zelf

Leerling maakte het bord volledig zelf 3. Oefeningen en Metingen 3.. Montageoefening Bouw een paneel als volgt: lampvoeten monteren draden van de lampvoeten naar een suikertje verbindingsstuk brengen. Twee verbindingsstukken doorverbinden.

Nadere informatie

Accu en oplader instructies: Eigen bedrijfsgegevens

Accu en oplader instructies: Eigen bedrijfsgegevens Accu en oplader instructies: Eigen bedrijfsgegevens 1. Als u de accu helemaal leeg hebt gereden, zorg er dan voor dat u uw accu kort hierna weer aan de lader zet (binnen enkele uren). 2. Laat de accu nooit

Nadere informatie

Toetstermen Carrosserietechnicus niveau 3 Praktijk (CREBO-nummer 56051) (versie 05, augustus 2006)

Toetstermen Carrosserietechnicus niveau 3 Praktijk (CREBO-nummer 56051) (versie 05, augustus 2006) Bij het uitoefenen van alle hieronder vermelde vaardigheden dienen de daarbij noodzakelijke technieken en gereedschappen worden toegepast en dient rekening te worden gehouden met eigenschappen van materialen,

Nadere informatie

Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. FASE 1:..

Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. FASE 1:.. et technologisch proces. 2,7 B T S 2,9 T S Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACT 1 Vul zelf de juiste fase in. FASE 1:.. We willen zelf een

Nadere informatie

De GT636 is een afstandsbediend autoalarmsysteem met de volgende mogelijkheden:

De GT636 is een afstandsbediend autoalarmsysteem met de volgende mogelijkheden: INBOUW HANDLEIDING GT636 Hartelijk dank voor het kiezen van een GT product. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze producten hebben, dan staan onze technische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ITT2-85 INTERNET ADAPTERS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ITT2-85 INTERNET ADAPTERS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ITT2-85 INTERNET ADAPTERS B C D A Afbeelding is met 3 internetadapters. Dit product bestaat uit 2 stuks, maar is onbeperkt uit te breiden. A: Aansluiting netwerkkabel Indicators:

Nadere informatie

SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm

SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm SCM certificeringnummer AA030037 INSTALLATIE HANDLEIDING OMSCHRIJVING van de componenten Basisunit FM7.11 Sirene AL6.51 met ingebouwde noodstroomaccu

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844)

INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844) 1 INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844) Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan

Nadere informatie

Basisregels voor de stroomverzorging in miniaturen!!!!!!!!!!!

Basisregels voor de stroomverzorging in miniaturen!!!!!!!!!!! Basisregels voor de stroomverzorging in miniaturen!!!!!!!!!!! Bij vele gesprekken met modelbouwvrienden heb ik vastgesteld dat er weinig bekend is over de grondregels van de elektrotechniek. Daarom wil

Nadere informatie

Energie : elektriciteit : stroomkringen

Energie : elektriciteit : stroomkringen Energie : elektriciteit : stroomkringen De netspanning is uitgevallen! Pas dan merk je wat elektriciteit voor ons betekent. Geen licht, geen computer, geen playstation, het eten op het elektrisch fornuis

Nadere informatie

INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING. (werk- en (land)bouwmaterieel categorie B)

INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING. (werk- en (land)bouwmaterieel categorie B) INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING (werk- en (land)bouwmaterieel categorie B) Bevat: Voorwaarden Procedures aanvraag Aanvraagformulier Blanco formulier Geheimhouding Instructies

Nadere informatie

Setnummer: 11490100. Montage voorschrift GC90. Versienummer: 17.06F

Setnummer: 11490100. Montage voorschrift GC90. Versienummer: 17.06F Setnummer: 11490100 Montage voorschrift GC90 Versienummer: 17.06F 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk: Pagina: 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 2 3 Algemeen 3 4 Werkingsprincipe 3 5 Veiligheidsaanwijzingen 3, 4 6 Monteren

Nadere informatie

DEEL 6 Serieschakeling van componenten. 6.1 Doel van de oefening. 6.2 Benodigdheden

DEEL 6 Serieschakeling van componenten. 6.1 Doel van de oefening. 6.2 Benodigdheden Naam: Nr.: Groep: Klas: Datum: DEEL 6 In de vorige oefeningen heb je reeds een A-meter, die een kleine inwendige weerstand bezit, in serie leren schakelen met een gebruiker. Door de schakelstand te veranderen

Nadere informatie

9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN

9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN 9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN Een parallelschakeling komt in de praktijk vaker voor dan een serieschakeling van verbruikers. Denken we maar aan alle elektrische apparaten die aangesloten zijn op

Nadere informatie

Practicum Zuil van Volta

Practicum Zuil van Volta Practicum Zuil van Volta Benodigdheden Grondplaat, aluminiumfolie, stuivers (munten van vijf eurocent), filtreerpapier, zoutoplossing, voltmeter, verbindingssnoeren, schaar Voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Onderzoeken welke onderdelen noodzakelijk zijn om een PV-installatie autonoom te laten werken.

Onderzoeken welke onderdelen noodzakelijk zijn om een PV-installatie autonoom te laten werken. Experiment 5 5 Onderdelen van een autonome PV-installatie Onderzoeken welke onderdelen noodzakelijk zijn om een PV-installatie autonoom te laten werken. grondplaat 1 zonnemodule 1 halogeenlamp 1 motor

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarming

Quality Heating elektrische vloerverwarming 1 Quality Heating elektrische vloerverwarming Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid Inhoud Belangrijkste punten 4 Aarding en elektriciteit 5 Geaard of niet? 5 Vier systemen van aarding 7 Aarding is onzichtbaar 8 Een veilige installatie 8 Wanneer

Nadere informatie

Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in.

Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. Het technologisch proces. ET 2,7 B T S ET 2,9 T S Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. FASE 1:.. We willen zelf

Nadere informatie