GT-912/GT-913/GT-914 Inbouwhandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GT-912/GT-913/GT-914 Inbouwhandleiding"

Transcriptie

1 GT-912/GT-913/GT-914 Inbouwhandleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat XV Barendrecht Tel Fax

2 1.0 - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914 is een ongekeurd modulair alarm systeem die bediend wordt doormiddel van GT-889 handzenders met een variabele code en geïntegreerde elektronische noodsleutel. Met dit alarm systeem is er de mogelijkheid de centrale portier vergrendeling aan te sturen, de deur schakelaars, motorkap en kofferbak schakelaar te beveiligen. Het contact van de auto te beveiligen en het interieur van de auto doormiddel van ultrasoon sensoren. Bij een ingeschakeld alarm zal de auto ook beveiligd zijn doormiddel van een startonderbreker. Tevens is mogelijk om op het alarm 12 draadloze sensoren van GT te programmeren. Hiermee is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om gemakkelijk een caravan te beveiligen, of de garage mee te beveiligen als de auto er in geparkeerd staat met ingeschakeld alarm, etc. - Verschil tussen de systemen. GT-912: zoals boven genoemd met een GT-843 sirene (geen noodstroom) GT-913: zoals boven genoemd met een GT-844 sirene (noodstroom sirene) GT-914: zoals boven genoemd met een GT-945 sirene (draadloze noodstroom sirene) Functies die op het alarm systeem geselecteerd kunnen worden. 1 - sneltest 2 - comfortsluiting 3 - Pulserende massa uitgang/massa PWM uitgang tijdens alarm cyclus 4 - Akoestisch signaal bij inschakelen/uitschakelen 5 - Één draads aansturing van de knipperlichten (indien mogelijk) 6 - Plus/min gestuurde deurcontacten 7 - Pulserende deurcontacten 8 - Plus/min gestuurde motorkap/kofferbak schakelaar 9 - Pulserende motorkap/kofferbak schakelaar 10 - Gt-945 anti scan. ANDERE FUNCTIES : Dubbele sluitpuls Paniek functie Anti-Hijack functie Status controle LED Nood uitschakel procedure doormiddel van een elektronische noodsleutel.

3 2.0 KABEL AANSLUITINGEN INBOUW VOORSCHRIFTEN Om kortsluiting te voorkomen, adviseren wij voordat met de montage wordt begonnen, eerst de negatieve accuklem los te nemen. Om beschadiging en kortsluiting te voorkomen dienen bij alle kabeldoorvoeringen doorvoer rubbers gebruikt te worden, zodat de draden voldoende beschermd zijn. Verder adviseren wij om alle aansluitingen te solderen. Plaats het commandoblok op een goede zichtbare plaats in het dashboard ( op een makkelijke bereikbare plek). Bruin: Deze draad dient aan de negatieve accu klem te worden aangesloten of aan een goed massa punt. Rood: (+30) Deze draad dient aan een +12V direct vanaf de accu te worden aangesloten, zeker deze af met een zekeringhouder en een 15Amp zekering. Wit/Rood: (ingangsdraad t.b.v de knipperlichten) Deze draad dient aan een constante plus te worden aangesloten, indien men een één draads aansluiting maakt, dan dient deze draad of aan een plus of een massa te worden gemonteerd en dient ook dipswitch 5 aangezet te worden (zie 7.0 knipperlicht diagram verder in deze handleiding). Geel: (+15/54) Deze draad dient aan een contact geschakelde draad te worden aangesloten die ook tijdens het starten van de motor een spanning blijft houden. Oranje: Deze draden dienen aan de knipperlicht draden te worden aangesloten. Indien men een één draads aansturing maakt moet tevens dipswitch nr. 5 te worden aangezet. (zie ook paragraaf 7.0). Oranje/Zwart: (feedback) Deze draad wordt alleen gebruikt als functie nr. 5 op AAN staat, één draads knipperlicht aansturing (zie ook paragraaf 7.0). Groen: Deze draad dient aan de motorkap/kofferkak schakelaar aangesloten te worden. Door functie nr. 8 op aan te zetten kan deze draad ook op motorkap/kofferbak schakelaars worden aangesloten die plus gestuurd zijn. Door functie nr. 9 op AAN te zetten kan de groene draad worden aangesloten op pulserende massa gestuurde motorkap/kofferbak schakelaar. Groen/Bruin: Deze draad dient aan de deurcontacten te worden aangesloten. Als functie nr. 6 op AAN wordt gezet is het mogelijk om de groen/bruine draad aan te sluiten op plus gestuurde deurcontacten. Indien de deurcontacten een pulsende massa contact hebben moet functie nr. 7 worden aangezet. Roze: Deze draad kan men gebruiken indien er uitbreidings modules worden gebruikt. Als het alarm ingeschakeld is staat er op deze draad een plus en kan tot 80mA worden belast.

4 Geel/Zwart: Deze draad geeft een massa tijdens een alarmcyclus. Als functie nr. 3 op UIT pulserende massa uitgang staat kan het claxon relais worden aangestuurd (zie 8.0 claxon aansluitschema). Staat functie nr. 3 op AAN PWM output, dan kan deze draad worden gebruikt om een GT-843 sirene aan te sluiten. Wit en Grijs: Met deze twee draden kan een startblokkering worden gemaakt (maximale belasting 7A). Rood/Bruin, Rood/Grijs, Rood/Blauw, Geel/Bruin, Geel/Grijs en Geel/Blauw: Deze draden dienen voor de aansturing van de centrale portier vergrendeling en dienen aangesloten te worden volgens de autospecifieke inbouw handleiding. Blauw: Deze draad moet worden aangesloten op de blauwe draad van de GT-944 of GT-844 sirene. Op deze draad staat het gecodeerde communicatie signaal tussen de sirene en de centrale. Wit/Groen: Dit is de antenne draad. Deze draad moet vrij liggen voor de beste ontvangst (niet intapen of in de kabelschoen steken). Commandoblok: Plaats deze op een zichtbare en makkelijk bereikbare plek in het dashboard. Steek de 4 polige connector in de alarm centrale. LET OP!! - Gebruik altijd 5A zekeringen tussen de Rood/Blauwe en Geel/Blauwe draden. - De maximale belasting voor de centrale portier vergrendeling is 5A. Het is dus niet mogelijk om 4 deuren tegelijk aan te sturen (schema 5). MONTAGE ULTRASOON SENSOREN Plaats de beide ultrasoon sensoren boven aan de A-stijlen van de auto. Steek de rode stekker in de centrale unit in connector met de rode puntje. Plaats de witte stekker in de connector zonder kleur (naars de kabelboom connector). De gevoeligheid kan worden ingesteld met de witte stelschroef boven de ultrasoon aansluit connectoren op de centrale. De ultrasoon sensoren worden gevoeliger als de stelschroef met de klok mee draait en ongevoeliger als de stelschroef tegen de klok in draait. WHITE ULTRASONICS ADJUSTMENT TRIMMER WHITE REDO RED

5 SIRENE AANSLUITINGEN GT-843 sirene aansluitingen (Alleen indien functie Nr. 3 op PWM Output staat). 1 - Sluit één van de twee zwarte draden van de GT-843 sirene aan op de GEEL/ZWARTE draad van het alarm systeem. 2 - Sluit de andere zwarte draad van de GT-843 sirene aan op de plus pool van de auto accu, afgezekerd met een 5A zekering GT-944 noodstroom sirene. 1 - Sluit de BRUINE draad aan op de negatieve accu klem van de auto. 2 - Sluit de RODE draad aan op de positieve accu klem van de auto, afgezekerd met een 5A zekering. 3 - Sluit de BLAUWE draad van de sirene aan de blauwe draad van het alarmsysteem. 4 - Sluit de GROENE draad aan op de motorkap schakelaar van de auto. De groene draad is een massa ingang van de sirene. Indien hier een alarm melding op wordt gemaakt zal de sirene afgaan maar de richting aanwijzers zullen niet aangestuurd worden. 2.3 GT-945 draadloze noodstroom sirene. 1 - Sluit de BRUINE draad aan op de negatieve accu klem van de auto. 2 - Sluit de RODE draad aan op de positieve accu klem van de auto, afgezekerd met een 5A zekering. 3 - Sluit de GROENE draad aan op de motorkap schakelaar van de auto. De groene draad is een massa ingang van de sirene. Indien hier een alarm melding op wordt gemaakt zal de sirene afgaan maar de richting aanwijzers zullen niet aangestuurd worden.

6 3.0 ALGEMEEN AANSLUIT SCHEMA

7 4.0 - GT-843 SIRENE AANSLUITSCHEMA GT-944 NOODSTROOM SIRENE AANSLUITSCHEMA GT-844 NOODSTROOM SIRENE AANSLUITSCHEMA.

8 6.0 - GT-945 DRAADLOZE NOODSTROOM SIRENE AANSLUITSCHEMA. 7.0 ÉÉN DRAADS KNIPPERLICHT AANSLUITSCHEMA. Indien onderstaande schema s worden gebruikt dient functie nr. 5 één draad knipperlicht sturing ingeschakeld te zijn CLAXON AANSLUITSCHEMA.

9 9.0 - CENTRALE PORTIER VERGRENDELING SCHEMA S

10

11 FUNCTIES VAN HET ALARM SYSTEEM Aan de achterkant van het alarm systeem zitten 10 dip-switchen waarmee een aantal functies geselecteerd kunnen worden. Een functie selecteren kan alleen als het alarmsysteem uitgeschakeld is. Het alarm systeemleest de dip-switch instellingen nadat het contact van de auto 1 keer is aangezet en weer uitgezet. Switch nr. Omschrijving AAN UIT 1 Sneltest Ingeschakeld uitgeschakeld 2 Comfort sluiting Ingeschakeld openen=1 - sluiten = 40 openen =1 sluiten =1 3 Pulserende massa uitgang/massa PWM uitgang tijdens alarm cyclus PWM Output Pulserende massa Output tijdens alarm 4 Akoestisch signaal bij in/uitschakelen Uitgeschakeld Ingeschakeld 5 Één draads aansturing van de Ingeschakeld Uitgeschakeld knipperlichten 6 Plus gestuurde deurcontacten Ingeschakeld Uitgeschakeld 7 Pulserende deurcontacten Ingeschakeld Uitgeschakeld 8 Plus gestuurde motorkap /kofferbak Ingeschakeld Uitgeschakeld schakelaar 9 Pulserende motorkap/kofferbak Ingeschakeld Uitgeschakeld schakelaar. 10 GT-945 Anti scan Ingeschakeld Uitgeschakeld - Functie Nr. 1: Sneltest WAARSCHUWING: Door deze functie aan te zetten zal de alarm centrale een RADIO signaal uitsturen die door de GT-945 draadloze sirene wordt geprogrammeerd. Het programmeren van de GT-945 sirene wordt beschreven in paragraaf GT945 sirene programmering Met deze functie is het mogelijk de aansluitingen van het alarm systeem te controleren. Wanneer het systeem is uitgeschakeld, dip switch 1 wordt op AAN gezet en het contact van de auto wordt aan en weer uit gezet zal de sirene een lange piep toon geven. Tijdens de sneltest kunnen de volgende tests worden uitgevoerd: Ultrasoon sensor test: beweeg een arm voor de ultrasoon sensoren, hierbij zal de sirene 1 pieptoon geven en de LED zal 1 keer groen knipperen. Draadloze sensor test: trigger de sensor (infrarood sensor, magneet contact, etc.), hierbij zal de sirene 3 piep tonen geven en de LED zal 3 keer groen knipperen. Deurcontacten test: Open een of meer deuren, hierbij zal de sirene 4 pieptonen geven en de LED zal drie keer groen knipperen.

12 Motorkap/Kofferbak schakelaar test: Open de motorkap en/of de kofferbak, hierbij zal de sirene 5 pieptonen geven en de LED zal 5 keer groen knipperen. Contact geschakeld test: Zet het contact van de auto aan, hierbij zal de sirene 6 pieptonen en de LED 6 keer groen knipperen. Wacht 30 seconden zonder een test te doen om de sneltest te verlaten, of druk op de UIT knop van de GT handzender. Ter bevestiging zal de sirene een lange pieptoon geven. Zet nu dip switch nr. 1 in de uit positie. - Functie Nr. 2: Comfort sluiting Als deze functie is ingeschakeld zullen de ramen automatisch sluiten (alleen voor auto s die over deze functie beschikken) door een sluitpuls van 40 seconden welke inwerking gaat 5 seconden nadat de deuren zijn vergrendeld. Zet dip switch nr. 2 op AAN om deze functie in te schakelen. - Functie Nr. 3: Pulserende massa output / PWM output op de geel/zwarte draad Dipswitch Nr. 3 op UIT = tijdens een alarm cyclus geeft het systeem massa output. Dipswitch Nr. 3 op ON = Tijdens een alarm cyclus geeft het systeem een output om de GT-843 sirene aan te sturen of een luispreker van 4 Ohm. - Functie Nr. 4: Akoestisch signaal bij in/uitschakelen van het alarm. Het is mogelijk het in/uitschakel signaal van het alarm uit te zetten. Zet dipswitch nr. 4 op AAN om het signaal uit te schakelen. Hierna dient dipswitch nr. 1 op aan te worden gezet totdat er een lange piep toon van de sirene volgt. Zet vervolgens dipswitch nr. 1 weer op uit, hierbij zal de sirene een lange pieptoon geven. Doe bovenstaande procedure nogmaals om de in/uitschakel piep toon weer in te schakelen, zet hierbij dipswitch nr. 4 dan op UIT. - Functie Nr. 5: Een draads aansturing van de knipperlichten. Als deze functie is ingeschakeld is het mogelijk de richtingaanwijzers aan te sturen met 1 ORANJE draad van het alarmsysteem door deze aan te sluiten op gevaren lichten knop van de auto (alleen als de auto over deze functie beschikt). Zet dipswitch nr. 5 op AAN om de functie in te schakelen. - Functie Nr. 6: Plus gestuurde deurcontacten. Met deze functie is het mogelijk de groen/bruine draad van het alarm direct op een stabiel plus gestuurd deurcontact aan te sluiten. Als deze functie wordt gebruikt zal functie nr. 7 (dipswitch nr. 7) niet meer werken. - Functie Nr. 7: Pulserende deurcontacten. Deze functie maakt het mogelijk om de bruin/groene draad aan te sluiten op massa gestuurde deurcontacten waarbij een pulserend massa controle signaal staat. Zet dipswitch nr. 7 op AAN om de functie in te schakelen. - Functie Nr. 8: Plus gestuurde motorkap/kofferbak schakelaar. Met deze functie ingeschakeld is het mogelijk de groene draad van het alarm op plus gestuurde motorkap/kofferbak schakelaars aan te sluiten. Zet dipswitch nr. 8 op AAN om de functie in te schakelen. Indien deze functie wordt gebruikt zal functie nr. 9 niet meer werken.

13 - Functie nr. 9: Pulserende motorkap/kofferbak schakelaar. Deze functie maakt het mogelijk om de groene draad aan te sluiten op massa gestuurde motorkap/kofferbak schakelaars waarbij een pulserend massa controle signaal staat. Zet dipswitch nr. 9 op AAN om de functie in te schakelen. - Functie nr. 10: GT-945 sirene anti-scan. Als het alarmsysteem staat ingeschakeld met deze functie op AAN zal het signaal tussen de centrale unit en de sirene continue worden gecontroleerd. Indien het communicatie signaal tussen de sirene en de centrale langer dan 1 minuut wordt verstoord zal het alarm systeem een alarm cyclus geven. Zet dipswitch nr. 10 op AAN om deze functie in te schakelen GT-945 draadloze sirene programmering. 1 - Het alarm moet uitgeschakeld zijn. 2 - Sluit de voeding van de GT-945 sirene aan. De sirene zal 3 snelle pieptonen geven ter bevestiging dat deze geprogrammeerd kan worden. 3 - Zet dipswitch nr. 1 (sneltest) op AAN. 4 - De centrale alarm unit zal een draadloos signaal sturen die de GT-945 sirene zal programmeren en hierbij een lang pieptoon geeft. 5 - Zet dipswitch nr. 1 op UIT, de sirene zal een lange pieptoon geven. LET OP!!! Als tijdens onderhoud van de auto de spanning van de sirene wordt gehaald voor langer dan 30 seconden zal na het terug plaatsen van de spanning de sirene wederom 3 pieptonen geven om aan te geven dat deze weer in de programmeerstand staat. Nadat het alarm 1 keer wordt ingeschakeld en weer uitgeschakeld werkt de sirene weer normaal. Het is dus niet nodig de sirene opnieuw op de alarm centrale te programmeren Programmeren van nieuwe handzender en draadloze sensoren. LET OP!!! - Het is mogelijk om maximaal 8 GT-889 handzender en 12 draadloze GT sensoren programmeren. - Als in het alarm systeem de functie voor programmeren van handzenders wordt geopend zullen alle reeds geprogrammeerde handzender verwijderd worden. Het is dus noodzakelijk alle oude handzenders opnieuw te programmeren. - Indien er een handzender/sensor wordt geprogrammeerd die al in het geheugen staat, of het maximum is bereikt zal de sirene 3 pieptonen geven.

14 HANDZENDERS/SENSOREN PROGRAMEREN 1 - Het alarm moet uitgeschakeld zijn. 2 - Zet het contact van de auto aan. 3 - Druk de koperen contact punten van de GT-889 handzender tegen de contact punten in het commandoblok totdat de sirene een pieptoon geeft en de LED in het commandoblok rood aan is. 4 - In de tijd dat de LED rood brand zet dan het contact van de auto uit. 5 - Na 5 seconden zal de sirene 1 pieptoon geven en de LED knippert 1 keer. 6 - Zet het contact van de auto aan en weer uit ( het alarm systeem staat nu in de programmeer functie). 7 - Druk op de AAN knop van de oude handzender, de LED zal 1 keer groen knipperen en de sirene zal 1 pieptoon geven. 8 - Druk op de AAN knop van de nieuwe handzender, de LED zal 1 keer groen knipperen en de sirene zal 1 pieptoon geven. Druk op de TEST knop of zet de TEST dipswitch van de draadloze sensor aan om deze te programmeren, de LED zal 1 keer rood knipperen en de sirene zal een pieptoon geven. (lees ook de handleiding van de draadloze sensor zelf voor de programmeer instructie). 9 - Herhaal stap 6 voor alle andere extra handzenders/sensoren Wacht 10 seconden zonder een handzender/sensor te programmeren totdat de sirene een lange pieptoon geeft om het programmeer menu te verlaten. Draadloze sensoren verwijderen uit het geheugen. 1 - Het alarm systeem moet uitgeschakeld zijn. 2 - Zet het contact van de auto aan. 3 - Druk de koperen contact punten van de GT-889 handzender tegen de contact punten in het commandoblok totdat de sirene een pieptoon geeft en de LED in het commandoblok rood aan is. 4 - Plaats in de tijd dat de LED rood aan is (4 seconden) de contact punten van de handzender nogmaals tegen het commandoblok totdat de LED uitgaat. 5 - Druk nu binnen 10 seconden op de SERVICE knop van de handzender. 6 - Ter bevestiging dat alle draadloze sensoren uit het geheugen zijn verwijderd zullen de richtingaanwijzers 1 keer knipperen. 7 - Zet het contact van de auto uit.

15 - HELP EN ONDERSTEUNING Voor technische vragen en/of opmerkingen kunt U contact opnemen met de technische dienst van Rho-delta, telefoon TECHNISCHE GEGEVENS Werk spanning: 9-16V Werk temperatuur: -40ºC tot +85ºC Max. toelaatbare spanning: 36V/1minuut Stroom verbruik uitgeschakeld alarm: <12mA. Stroom verbruik ingeschakeld alarm: <16mA. Stroom verbruik bij een alarmmelding: <100mA. Max. toelaatbare stroomverbruik motorblokkering: 7A. Max. toelaatbare stroomverbruik deur vergrendeling: 5A. Max. toelaatbare stroomverbruik richtingaanwijzer uitgang: 5A. Max. toelaatbare stroomverbruik LED: 25mA. Max. toelaatbare stroomverbruik positieve uitgang: 80mA. Zend frequentie: 868Mhz

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

GT909NL INBOUW HANDLEIDING

GT909NL INBOUW HANDLEIDING GT909NL INBOUW HANDLEIDING Rho-Delta ACP. BV Esudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel nr: 010-4795755 Fax nr: 010-2927461 website: www.rhodelta.nl 1.0 - INHOUD VAN DE DOOS EN LIJST VOOR UITBREIDINGS MODULES.

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844)

INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844) 1 INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844) Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT403, 404

INBOUW HANDLEIDING GT403, 404 INBOUW HANDLEIDING GT403, 404 Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan staan onze

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT625, GT626, GT627

INBOUW HANDLEIDING GT625, GT626, GT627 1 INBOUW HANDLEIDING GT625, GT626, GT627 Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan

Nadere informatie

GT909NL. Gebruikershandleiding

GT909NL. Gebruikershandleiding GT909NL Gebruikershandleiding Rhodelta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +31 102927461 Fax + 31 104795755 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl 1.0 HANDZENDER OMSCHRIJVING GT889 GT969CH GT889: handzender

Nadere informatie

De GT636 is een afstandsbediend autoalarmsysteem met de volgende mogelijkheden:

De GT636 is een afstandsbediend autoalarmsysteem met de volgende mogelijkheden: INBOUW HANDLEIDING GT636 Hartelijk dank voor het kiezen van een GT product. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze producten hebben, dan staan onze technische

Nadere informatie

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889.

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. COBRA 889 INLEIDING Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. De belangrijkste vernieuwing in deze 889-serie bestaat uit het systeem, dat de herkenningscode van de afstandsbediening

Nadere informatie

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Inhoud verpakking: Alarmunit Sirene Handzender ( 2 stuks) Kabels incl. zekeringen Zoekfunctie Stil alarm Startblokkering Paniek functie Anti carjacking Aansturing

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING MKR 41

INSTALLATIE HANDLEIDING MKR 41 INSTALLATIE HANDLEIDING MKR 41 MKR41 HI-SEC DEZE KIT BESTAAT UIT: 1. Elektronische module met een startonderbrekingssysteem, knipperlichtsignalering, aansluitingen voor alle typen deurvergrendeling en

Nadere informatie

Cobra Bridge CAN 8800

Cobra Bridge CAN 8800 Cobra Bridge CAN 8800 Installatie Handleiding 2005 Clifford Electronics Benelux, Lijnden. Inhoudsopgave. Bridge 8800 CAN...3 Tabel Geheugen Alarm LED....3 Garagestand...4 Plaatsing van de alarmunit...4

Nadere informatie

Motor Scooter Alarm Systeem. Installatie handleiding

Motor Scooter Alarm Systeem. Installatie handleiding Motor Scooter Alarm Systeem Installatie handleiding Aansluiten van draden en stekkers Stap 1 Basisunit.Basis unit aansluiten (speaker, sirene, antenne) en tijdelijk een plaats zoeken voor bevestiging (pas

Nadere informatie

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Belangrijke informatie Gefeliciteerd met de aankoop van uw voertuig beveiligingsysteem. Het is ontworpen om jaren van probleemloze

Nadere informatie

SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm

SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm SCM certificeringnummer AA030037 INSTALLATIE HANDLEIDING OMSCHRIJVING van de componenten Basisunit FM7.11 Sirene AL6.51 met ingebouwde noodstroomaccu

Nadere informatie

SELCA SPLIT INSTALLATIEHANDLEIDING

SELCA SPLIT INSTALLATIEHANDLEIDING SELCA SPLIT INSTALLATIEHANDLEIDING 1.0 INTRODUCTIE. Het Selca Split systeem is een Hi-Tech auto alarm met een externe sirene. Het systeem voldoet aan de Europese eisen 95/54 en 95/56 en wordt in- en uitgeschakeld

Nadere informatie

- 0 - INSTALLATIE HANDLEIDING ND 6

- 0 - INSTALLATIE HANDLEIDING ND 6 - 0 - INSTALLATIE HANDLEIDING ND 6 - 1 - INHOUD BLZ. - WERKING 2 - INSCHAKELTIJD 2 - SOORTEN ALARM EN GEHEUGENCAPACITEIT ALARM 3 - COMFORTSLUITINGEN 3 - INSTALLATIE 4 - NOODSLEUTEL 4 - PASSIEVE INSCHAKELING

Nadere informatie

SELCA MC1.02 - MC1.03 : 12V SELCA MC1.04 : 24V

SELCA MC1.02 - MC1.03 : 12V SELCA MC1.04 : 24V SELCA MC1.02 - MC1.03 : 12V SELCA MC1.04 : 24V Afstandbediening voor centrale deurvergrendeling INSTALLATIE en GEBRUIKERS HANDLEIDING Installatie: Zorg ervoor dat de afstandbediening en de autosleutels

Nadere informatie

Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards

Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleidingding Effectief en gebruiksvriendelijk Het in uw voertuig gemonteerde Cobra alarmsysteem biedt een simpele, maar uiterst effectieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

De GT-136 is een afstandsbediend autoalarmsysteem met de volgende mogelijkheden:

De GT-136 is een afstandsbediend autoalarmsysteem met de volgende mogelijkheden: INBOUW HANDLEIDING GTK454NL/GTK888NL Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan staan

Nadere informatie

INTELLISTART 4 INSTALLATIE

INTELLISTART 4 INSTALLATIE Standaard mogelijkheden van de IntelliStart 4. INTELLISTART 4 INSTALLATIE Op afstand starten voor automaten en handgeschakelde auto's tevens ook geschikt voor diesels Automatisch starten bij lage accu

Nadere informatie

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleiding Vodafone Power to you Effectief en gebruiksvriendelijk 1. Alarmsysteem met aparte autorisatie Het in uw voertuig gemonteerde

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleiding Vodafone Power to you Effectief en gebruiksvriendelijk 1. Alarmsysteem met aparte autorisatie Het in uw voertuig gemonteerde

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPB SERIE SCM/TNO GOEDGEKEURD KLASSE 2Z EN 3Z

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPB SERIE SCM/TNO GOEDGEKEURD KLASSE 2Z EN 3Z GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPB SERIE SCM/TNO GOEDGEKEURD KLASSE 2Z EN 3Z De HPB voldoet aan de keuringseisen van het SCM (Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging) ten behoeve van

Nadere informatie

Installatie handleiding Centrale Deurvergrendeling De Basis unit. Schema type 1

Installatie handleiding Centrale Deurvergrendeling De Basis unit. Schema type 1 Installatie handleiding Centrale Deurvergrendeling De set bestaat uit: 2x Handzender (AB) Kabelboom Basis unit Aansluitmateriaal De Basis unit. Plaats deze in de auto onder het dashboard of in het midden

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPA 3.5 / 4.5

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPA 3.5 / 4.5 12 GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPA 3.5 / 4.5 Advies: Lees deze gebruiksaanwijzing geheel door, zodat u volledig op de hoogte bent van de functies van uw alarmsysteem. INHOUDSOPGAVE: ONDERWERP:

Nadere informatie

Cobra Alarm 4627. Gebruikers Handleiding

Cobra Alarm 4627. Gebruikers Handleiding Cobra Alarm 4627 Gebruikers Handleiding Clifford Electronics Benelux BV Tel.+31 20 40 40 919 info@clifford.nl ISO 9001:2008 Cobra Alarmsysteem: Diefstal is de laatste tijd explosief gestegen. CAN Bus manipulatie

Nadere informatie

Gebrukershandleiding Gemel/SerpiStar GR48n

Gebrukershandleiding Gemel/SerpiStar GR48n ALGEMEEN Gebrukershandleiding Gemel/SerpiStar GR48n GEFELICITEERD! Met de aanschaf van de alarmkit GR48 klasse 2 / klasse 3 bent u in het bezit gekomen van de nieuwste generatie alarmsystemen van SERPI

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en maak u vertrouwd met de verschillende functies van uw autoalarm. Deze handleiding beschrijft de functies

Nadere informatie

ZWART GROEN-ROOD GROEN-BLAUW GEEL-BLAUW GROEN-ZWART GEEL-ROOD BRUIN WIT-BLAUW PAARS BRUIN-ROOD BLAUW WIT-ROOD

ZWART GROEN-ROOD GROEN-BLAUW GEEL-BLAUW GROEN-ZWART GEEL-ROOD BRUIN WIT-BLAUW PAARS BRUIN-ROOD BLAUW WIT-ROOD HFDSCHEMA E541 -Demontagedienttegeschiedendooreenprofessioneleinstallateur -Maakdeaccupolenlosalvorensmetdemontagetebeginnen -Houdtdecontactsleutel,wanneerdeunitvolledigisaangesloten,buitendeautoen beginmetdenoodzakelijkeprogrammering

Nadere informatie

- 0 - INSTALLATIE HANDLEIDING ND 14C

- 0 - INSTALLATIE HANDLEIDING ND 14C - 0 - INSTALLATIE HANDLEIDING ND 14C - 1 - INHOUD BLZ. - WERKING 2 - INSCHAKELTIJD 2 - SOORTEN ALARM EN GEHEUGENCAPACITEIT ALARM 3 - COMFORTSLUITINGEN 3 - INSTALLATIE 4 - NOODSLEUTEL 4 - PASSIEVE INSCHAKELING

Nadere informatie

SELCA SPLIT GEBRUIKSAANWIJZING

SELCA SPLIT GEBRUIKSAANWIJZING SELCA SPLIT GEBRUIKSAANWIJZING (zie voor uitschakelen alarm zonder handzender hoofdstuk 6.1) Beste klant, Wij danken u voor de aanschaf van het high tech SELCA SPLIT modulair alarm systeem. Deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan.

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan. Basis handeling Het systeem inschakelen Kort op de grote (in-/uitschakelen) knop drukken. Alarm klinkt eenmaal kort. Voortentlamp gaat 30 seconden aan. Het duurt 15 seconden voordat het alarm op beweging

Nadere informatie

Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI

Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI I. Functies FM 2-weg autoalarm. 2. Alarm aan (stil) Druk nogmaals 1x op de knop van de afstandbediening om alarm in AUTO Localiseren status te activeren, indien

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN M-8700 SERIE

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN M-8700 SERIE 12 GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN M-8700 SERIE Advies: Lees deze gebruiksaanwijzing geheel door, zodat u volledig op de hoogte bent van de functies van uw alarmsysteem. INHOUDSOPGAVE: ONDERWERP:

Nadere informatie

Rev.0 MBCarParts 1 van 7

Rev.0 MBCarParts 1 van 7 Rev.0 MBCarParts 1 van 7 Installatie handleiding De CV set De set bestaat uit: 2x Handzender (AB) Type chroom Type klapsleutel Kabelboom Basis unit De Basis unit. Plaats deze in de auto onder het dashboard

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm. SCM goedkeuringsnr. AA030037

GEBRUIKSAANWIJZING. SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm. SCM goedkeuringsnr. AA030037 GEBRUIKSAANWIJZING SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm SCM goedkeuringsnr. AA030037 Beste klant, Wij danken u voor de aanschaf van het hightech SELCA modulair alarm systeem. Deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

DUMAN US-Module V1.5 2 ste druk Inbouw handleiding. Bedankt voor de aanschaf van de DUMAN US-Light Module V1.5

DUMAN US-Module V1.5 2 ste druk Inbouw handleiding. Bedankt voor de aanschaf van de DUMAN US-Light Module V1.5 Inbouw handleiding Bedankt voor de aanschaf van de DUMAN US-Light Module V1.5 Eigenschappen: - Geen hitte-ontwikkeling (in tegenstelling tot andere modules)! - Instelbare helderheid van de US-Lights van

Nadere informatie

Maak deze plug los van de schakelaar ( op foto is aanpassing al gemaakt!)

Maak deze plug los van de schakelaar ( op foto is aanpassing al gemaakt!) Inbouw Comfortknipper in een MG (T)F Koppel voor de veiligheid de massa kabel van de accu los Demonteer het onderste paneel onder de stuurkolom (3 boutjes), waarvan één achter het klepje zit. Verwijder

Nadere informatie

DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO 41 21100 VARESE www.spyball.it

DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO 41 21100 VARESE www.spyball.it 6527 Compact motorfiets beveiligings systeem MONTAGE INSTRUCTIE Nederlands 1 2 Handzenders Centrale unit DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO 41 21100 VARESE www.spyball.it Manuale di installazione

Nadere informatie

RUKRA REMOTE DIGIT IO_44_NL ARTIKELNUMMER: RK-3004

RUKRA REMOTE DIGIT IO_44_NL ARTIKELNUMMER: RK-3004 ARTIKELNUMMER: RK-3004 Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u start met de montage of programmering RUKRA EUROPE B.V. WWW.RUKRA.EU INFO@RUKRA.EU Handleiding ALGEMENE INFORMATIE De Remote DIGIT

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK META AUTO-ALARMSYSTEMEN M-999II / M-999III SCM/TNO GOEDGEKEURD KLASSE 2 EN 3

GEBRUIKSAANWIJZING ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK META AUTO-ALARMSYSTEMEN M-999II / M-999III SCM/TNO GOEDGEKEURD KLASSE 2 EN 3 ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK > Bewaar de creditcard met NOODCODE zeer zorgvuldig! > Noteer deze code in agenda, organizer of mobiele telefoon. > Zonder deze code kan het systeem

Nadere informatie

MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE

MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE Met de startonderbreker MK99 kunnen twee automatisch in werking tredende startonderbrekingen plaatsvinden

Nadere informatie

FLEXESS AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS200 CS200.190913 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13 MODELLEN CS200 SPECIFICATIES

FLEXESS AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS200 CS200.190913 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13 MODELLEN CS200 SPECIFICATIES FLEXESS AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER MODELLEN CS200 SPECIFICATIES Voltage 12V AC/DC Stroomafname 1 Amp. Slot uitgang 1 Amp. Alarm uitgang 1 Amp. Bel uitgang 1 Amp. Leesafstand max. 40 mm Frequentie lezer

Nadere informatie

GSM TELEFOONMODULE. GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING GSM TELEFOONMODULE

GSM TELEFOONMODULE. GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING GSM TELEFOONMODULE GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING Algemeen: Deze 12 / 24 volt GSM telefoon module is gemonteerd in een metalen behuizing en is geschikt voor het GSM 900 en 1800 net. De te bellen telefoonnummers worden

Nadere informatie

Dit beveiligingssysteem voor uw auto is getest en goedgekeurd door

Dit beveiligingssysteem voor uw auto is getest en goedgekeurd door SYSTEEM 2980 COMPLEET ALARMSYSTEEM MET AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKERSHANDLEIDING GOED BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK DIT SYSTEEM MAG UITSLUITEND DOOR EEN VAKKUNDIG INSTALLATEUR WORDEN INGEBOUWD BELANGRIJK

Nadere informatie

FLEXESS TERRA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100 CS VERGRENDELINGEN. t f MODELLEN CS100 SPECIFICATIES

FLEXESS TERRA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100 CS VERGRENDELINGEN. t f MODELLEN CS100 SPECIFICATIES FLEXESS TERRA CODETABLEAU EN PASLEZER MODELLEN CS100 SPECIFICATIES Voltage 12V AC/DC Stroomafname 35mA Relais uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Alarm uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Bel uitgang maximaal

Nadere informatie

CLIFFORD 330X. CAN Bus alarmsysteem. Gebruikershandleiding. 2009 Clifford Electronics Benelux

CLIFFORD 330X. CAN Bus alarmsysteem. Gebruikershandleiding. 2009 Clifford Electronics Benelux CLIFFORD 330X CAN Bus alarmsysteem 2009 Clifford Electronics Benelux Garantie bepaling Clifford Electronics Benelux B.V. zegt aan de originele koper van dit alarmsysteem toe, onder garantie dit alarmsysteem

Nadere informatie

Mitsubishi - Cobra Alarm CO4627. Gebruikers Handleiding

Mitsubishi - Cobra Alarm CO4627. Gebruikers Handleiding Mitsubishi - Cobra Alarm CO4627 Gebruikers Handleiding Clifford Electronics Benelux BV Tel.+31 20 40 40 919 info@clifford.nl ISO 9001:2008 Mitsubishi - Cobra Alarmsysteem: Om uw auto optimaal te beschermen

Nadere informatie

TOYOTA montagehandleiding

TOYOTA montagehandleiding Type model: TOYOTA MR2 2004 (REV-02) Type alarm: COBRA 3868 klasse 2 en 3 Bestelnummers: - 01800-03868 voor klasse 2 - Cobra CO5452 of M1603 voor klasse 3 bijbestellen. Verwijder voor aanvang van de inbouw:

Nadere informatie

Auto alarm systeem Ultra Micro Ultrasonic

Auto alarm systeem Ultra Micro Ultrasonic Auto alarm systeem Ultra Micro Ultrasonic De Hoofd onderdelen De Basis unit. Plaats deze in de auto onder het dashboard of in het midden console, het moet een plek zijn waar alle draden naar toe kunnen.

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 4-019 99104 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING Index 1. Eigenschappen 3. Specificaties 3 3. Installatie - aansluiting 3 4. Bedradingen 4 5. Aansluitschema 4 6. Reset 5 7. Geluid en licht indicatie 5

Nadere informatie

MotorCycle Alarm by DEF COM 3 MONTAGE-INSTRUCTIES LED 80 C

MotorCycle Alarm by DEF COM 3 MONTAGE-INSTRUCTIES LED 80 C MTAGE + DEF COM 3 MTAGE-INSTRUCTIES H 2 O MotorCycle Alarm by OK KO MOTORBLOKKERING (FAIL SAFE SYSTEM) Positieve logica (het relais schakelt over wanneer de centrale uitgeschakeld is en bij +15). Fig.2

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

Afstandbediening met klapsleutel inbouwen in een Golf 3

Afstandbediening met klapsleutel inbouwen in een Golf 3 Afstandbediening met klapsleutel inbouwen in een Golf 3 Om de origineel Volkswagen afstandbediening met klapsleutel in een golf 3 in te bouwen heb je de volgende onderdelen nodig: - 1 Stuureenheid Centrale

Nadere informatie

Multi Purpose Converter 20A

Multi Purpose Converter 20A MPC20 Multi Purpose Converter 20A Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voordat u uw omvormer gaat gebruiken GEBRUIKSAANWIJZING Index SECTIE 1 Eigenschappen...17 SECTIE 2 Aansluitschema...17

Nadere informatie

Stealth X1Plus. Hardware installatie handleiding

Stealth X1Plus. Hardware installatie handleiding Stealth X1Plus Hardware installatie handleiding RHO-DELTA Automotive & Consumer Products BV Villa California Building Escudostraat 2-2991 XV BARENDRECHT T:010-497 11 12 Stealth verkoop T:010-497 11 10

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding KL2 MED 11 TX KL3 MED 11 TX KIWA/SCM goedgekeurd alarmsysteem met eigen autorisatie Inhoud Korte beschrijving:... 3 Voorwoord... 3 Aan u wordt verstrekt...... 3 Inschakelen alarm...

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

TOYOTA Montagehandleiding

TOYOTA Montagehandleiding Type model: Toyota Yaris Hatchback 2007. Type alarm: META HPB2 klasse 2/3 i.c.m. originele afstandsbediening. Technische omschrijving: META HPB2 i.c.m.toyota Yaris Hatchback 2007. De Meta HPB2 is in combinatie

Nadere informatie

VALET START 561T. by Clifford Electronics Benelux B.V. Installatiehandleiding

VALET START 561T. by Clifford Electronics Benelux B.V. Installatiehandleiding VALET START 561T by Clifford Electronics Benelux B.V. Installatiehandleiding CLIFFORD ELECTRONICS BENELUX B.V. Madridstraat 41-43 1175 RK Lijnden Tel. +31 (0) 20 40 40 919 Voorwoord: Deze handleiding is

Nadere informatie

NEDERLANDS DG502UP. Autonome centrale 2 deuren. De keuze van de installateur cdvibenelux.com

NEDERLANDS DG502UP. Autonome centrale 2 deuren. De keuze van de installateur cdvibenelux.com NEDERLANDS De keuze van de installateur 1. PRODUCT PRESENTATIE Klem B E M R C T V1,V2 ST1 S,S Omschrijving Drukknop 1 binnen (aanvraag tot verlaten) Drukknop 2 binnen (aanvraag tot verlaten) Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Installatievoorschrift GeoChaser SCM TV01

Installatievoorschrift GeoChaser SCM TV01 Installatievoorschrift GeoChaser SCM TV01 De GeoChaser SCM TV01 is een gecertificeerd IP67 waterdicht GPS-volgsysteem ontworpen voor tracering van voertuigen. Het apparaat heeft superieure ontvangstgevoeligheid,

Nadere informatie

TRACKJACK EUROPE BV. Inbouwvoorschriften. De juiste manier om een TrackJack OTM aan te sluiten

TRACKJACK EUROPE BV. Inbouwvoorschriften. De juiste manier om een TrackJack OTM aan te sluiten TRACKJACK EUROPE BV Inbouwvoorschriften De juiste manier om een TrackJack OTM aan te sluiten Inbouwvoorschriften TrackJack OTM 2.0 Onderstaande voorschriften dienen zorgvuldig gelezen te worden alvorens

Nadere informatie

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 0.08 990 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING Index. Eigenschappen 3. Specificaties 3 3. Installatie - aansluiting 3 4. Bedradingen 4 5. Aansluitschema 4 6. Reset 4 7. Geluid en licht indicatie 5 8. Mastercode

Nadere informatie

S4 User Guide Dutch.qxp 13/06/2008 10:24 Page 1

S4 User Guide Dutch.qxp 13/06/2008 10:24 Page 1 S4 User Guide Dutch.qxp 13/06/2008 10:24 Page 1 PostScript Picture S4logo [Converted].eps S4 User Guide Dutch.qxp 13/06/2008 10:24 Page 2 Welkom Hartelijk dank voor uw keuze voor het nieuwe DATATOOL S4

Nadere informatie

LET OP: PIN BLOKKERING EN VOIC UITSCHAKELEN!

LET OP: PIN BLOKKERING EN VOIC UITSCHAKELEN! MultiOne GSM MultiOne GSM is een GSM module met 1 input en 1 output die kan gebruikt worden voor het op afstand schakelen van bijvoorbeeld een poortbesturing, verlichting, garagedeur, enz, enz. De relais

Nadere informatie

TOYOTA montagehandleiding

TOYOTA montagehandleiding Type model: TOYOTA HiLux D4D 2006 2 & 4 deurs uitvoering met sleutel handzender Type alarm: COBRA 3868 klasse 2 en 3 Toyota bestelnummers; 01800-03868 Cobra CO5452 of M1603 (voor klasse 3 bijbestellen)

Nadere informatie

Serpi Star GR 410 / GR 440

Serpi Star GR 410 / GR 440 -1- Serpi Star GR 410 / GR 440 INHOUD BLZ. - WERKING 3 - LED GEHEUGEN 3 - ULTRASOON DETECTIE 3 - UITSCHAKELEN ULTRASOON 4 - STARTONDERBREKING 4 - CARCHECK 4 - WANNEER GAAT HET ALARM AF? 5 - SOORT EN DUUR

Nadere informatie

SIM plaatsen rode en groene LED

SIM plaatsen rode en groene LED MODELLEN GSM07 BESCHRIJVING De GSM07 is een compacte QuadBand GSM module. De unit is ontworpen om via de mobiele telefoon toegang te verkrijgen tot woningen, parkeergarages of andere gebouwen of toepassingen.

Nadere informatie

Handleiding GSM kiezer TKGSM-431 versie 13V1.2. Afmeting breedte circa 20,4 cm hoogte circa 14 cm.

Handleiding GSM kiezer TKGSM-431 versie 13V1.2. Afmeting breedte circa 20,4 cm hoogte circa 14 cm. Handleiding GSM kiezer TKGSM-431 versie 13V1.2 Afmeting breedte circa 20,4 cm hoogte circa 14 cm. Werking GSM kiezer TKGSM-431 Kiezer werkt op 12 Volt max 30mA (voeding niet meegeleverd) Aantal ingangen

Nadere informatie

Individuele besturing met infrarood ontvanger WKS-IR

Individuele besturing met infrarood ontvanger WKS-IR De met infrarood is een besturing voor één motor of een groep WKS-delen. Behalve de toetsen op en neer heeft hij een toets voor in- of uitschakelen van de centrale besturing. Als centrale besturing onder

Nadere informatie

HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL

HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL Inhoud INSTALLATIE...2 AANMELDEN...3 WACHTWOORDEN MANAGEN...4 ALARM IN- EN UITSCHAKELEN...6 FUNCTIES...8 SPECIFICATIES...9 WACHTWOORD RESETTEN...9 1 INSTALLATIE Meegeleverd:

Nadere informatie

Extra dubbelkanaals ontvanger (12V DC)

Extra dubbelkanaals ontvanger (12V DC) Gelderdonksestraat 5 1 telefoon: 076-5962551 e.mail: info@poortopenerspecialist.nl website: www.poortopenerspecialist.nl Extra dubbelkanaals ontvanger (12V DC) 4891 PD Rijsbergen Verklaring van woorden

Nadere informatie

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsysteem met afstandsbediening leidraad bij het instellen - Dutch Geachte klant, In deze handleiding vindt u de informatie en bedieningen die nodig

Nadere informatie

Installatie instructies STEALTH X8 STEALTH X8 SMS/DATA/GPRS/VOICE. Nederlands.

Installatie instructies STEALTH X8 STEALTH X8 SMS/DATA/GPRS/VOICE. Nederlands. - 1 - Installatie instructies STEALTH X8 STEALTH X8 SMS/DATA/GPRS/VOICE Nederlands. RHO-DELTA Automotive & Consumer Products BV Villa California Building Escudostraat 2-2991 XV BARENDRECHT T: 010-497 11

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding MED 3200 Goedgekeurd alarmsysteem voor voertuigen met originele afstandsbediening Inhoud Voorwoord 3 Aan u wordt verstrekt 3 Systeemeigenschappen 3 Inschakelen alarm 4 Uitschakelen

Nadere informatie

FLEXESS AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS200 CS VERGRENDELINGEN. t f MODELLEN CS200 SPECIFICATIES

FLEXESS AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS200 CS VERGRENDELINGEN. t f MODELLEN CS200 SPECIFICATIES MODELLEN CS200 SPECIFICATIES Voltage 12V AC/DC Stroomafname 35mA Relais uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Bel uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Leesafstand max. 40 mm Frequentie lezer 13,56MhZ voor Mifare

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

LET OP: PIN BLOKKERING EN VOIC UITSCHAKELEN!

LET OP: PIN BLOKKERING EN VOIC UITSCHAKELEN! MultiOne GSM MultiOne GSM is een GSM module met 1 input en 1 output die kan gebruikt worden voor het op afstand schakelen van bijvoorbeeld een poortbesturing, verlichting, garagedeur, enz, enz. De relais

Nadere informatie

Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld.

Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld. MKP-300 DRAADLOOS BEDIENDEEL MKP300_NL 03/12 Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld. 1. Eigenschappen

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Technische handleiding CodeAccess 11 Code bediendeel met losse centrale Aanvullende informatie Artikelnummer : CA11 Versie : 2.2, September 2013 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DIN RAIL ONTVANGER

GEBRUIKSAANWIJZING DIN RAIL ONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING DIN RAIL ONTVANGER INHOUD 1. ALGEMEEN 3 1.1 Aansluitingen 3 1.1.1 C 3 1.1.2 A 3 1.1.3 M 3 1.1.4 /+ 3 1.1.5 Relais 1 4 3 1.2 LED's 3 1.2.1 PWR/RX LED 3 1.2.2 LED D1 D4 3 2. DRUKSCHAKELAARS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor voertuigen met 7 / polige stekkerdoos Aanhangers/caravans met 7 / polige stekker volgens ISO 724 en DIN 446 Aanhanger Tester / Aanhanger Simulator Voor voertuigen met 7 / polige

Nadere informatie

allmatic Gebruikershandleiding HANDL Ampèrestraat TR Purmerend Tel: Fax:

allmatic Gebruikershandleiding HANDL Ampèrestraat TR Purmerend Tel: Fax: allmatic Ampèrestraat 41 1446 TR Purmerend Tel: 0299-419 000 Fax: 0299-419 050 HANDL 16.223 Gebruikershandleiding 2 15 Installeren van het systeem Sluit de ontvanger aan zoals weergeven in figuur 9. Zet

Nadere informatie

MX5 NB Alarm of CV+AB plaatsen. Deel 4 >> Alarm of CV aansluiten.

MX5 NB Alarm of CV+AB plaatsen. Deel 4 >> Alarm of CV aansluiten. MX5 NB Alarm of CV+AB plaatsen. Deel 4 >> Alarm of CV aansluiten. Basis unit: Voor het plaatsen van de basisunit is het zoeken naar een mooi weg gewerkt, en toch toegankelijke plaats. Dat laatste is het

Nadere informatie

Installatie handleiding voor de I-FREE03TV tv on the move

Installatie handleiding voor de I-FREE03TV tv on the move Product: Toepassing: Functie: I-FREE03TV (Software V4.0.2R en hoger) Universele kabelset met losse verloop kabels om alle onderstaande genoemde auto s vrij te zetten. CAN Bus activatie van de TV Function

Nadere informatie

FLEXESS PEBBLE PASLEZER

FLEXESS PEBBLE PASLEZER MODELLEN KS300 SPECIFICATIES Voltage 12V - 24V DC Stroomafname 35mA Relais uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Leesafstand max. 40 mm Frequentie lezer 13,56MhZ voor Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K en

Nadere informatie

Integratie van Net2 met een inbraakalarmsysteem

Integratie van Net2 met een inbraakalarmsysteem Integratie van met een inbraakalarm Overzicht kan controleren of het inbraakalarm in of uit geschakeld is. Als het alarm aan staat zal alleen toegang verlenen aan gebruikers die gemachtigd zijn om het

Nadere informatie

04/2015 Vanaf serienummer : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

04/2015 Vanaf serienummer : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 04/05 Vanaf serienummer : 0500090 99004 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP68 Antivandaal behuizing relais Beide relais kunnen met openingscode, magneetsleutel of magneetsleutel

Nadere informatie

Contact aansluitingen. MultiOpener GSM

Contact aansluitingen. MultiOpener GSM MultiOpener GSM MultiOpener GSM is een GSM module met 1 input en 1 output die kan gebruikt worden voor het op afstand schakelen van bijvoorbeeld een poortbesturing, verlichting, garagedeur, enz, enz. De

Nadere informatie

Alarm- en knipperlichtrelais MGA

Alarm- en knipperlichtrelais MGA Alarm- en knipperlichtrelais MGA Een van de voorgaande verbeteringen was om de ernstige gevolgen van een brand na een ongeval te beperken maar nog beter is het om een ongeval daar waar mogelijk te voorkomen.

Nadere informatie

LE10 Draadloze ontvanger

LE10 Draadloze ontvanger LE10 Draadloze ontvanger CRS-URE-0100 F.01U.139.675 V1.2 2012.09 nl Aanvulling LE10 Draadloze ontvanger Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Onderwerp van de aanvulling 4 1.1 Betrokken apparatuur 4 1.2

Nadere informatie

Draadloze signaal overdracht. De communicatie tussen melders en centrale wordt radiografisch geregeld.

Draadloze signaal overdracht. De communicatie tussen melders en centrale wordt radiografisch geregeld. GEBRUIKERSHANDLEIDING PRO800p V1.4-NL Pagina: 1 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw Zeus Pro-800p. U bent hiermee in het bezit gekomen van één van de meest geavanceerde als ook eenvoudig

Nadere informatie

Sinthesi Deuropenermodule

Sinthesi Deuropenermodule Sinthesi Deuropenermodule 1105/3 met numeriek toetsenbord Elbo Technology b.v. Versie 1.1 - juni 2009 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Handleiding Sinthesi

Nadere informatie

OMNISTART INSTALLATIE

OMNISTART INSTALLATIE OMNISTART INSTALLATIE Standaard mogelijkheden van de OmniStart. Levenslange garantie Twee User eigen ACG (Anti-CodeGrabbing ) hand- zender Losse long range ontvanger Akoestische melding bij lage batterij

Nadere informatie

Infrarood lichtmodule SM-IR-16-2 V1.00

Infrarood lichtmodule SM-IR-16-2 V1.00 D Handleiding - NL Infrarood lichtmodule SM-IR-16-2 V1.00 BEIER-Electronic Winterbacher Str. 52/4, 73614 Schorndorf - Weiler Telefon 07181/46232, Telefax 07181/45732 email: modellbau@beier-electronic.de

Nadere informatie

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 04.05 99005 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP5 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode 4 tot

Nadere informatie