Als u dit Pensioen Perspectief heeft gelezen, dan bent u helemaal op de hoogte en kunt u alle andere literatuur hierover in de prullenbak gooien!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als u dit Pensioen Perspectief heeft gelezen, dan bent u helemaal op de hoogte en kunt u alle andere literatuur hierover in de prullenbak gooien!"

Transcriptie

1 Als u dit Pensioen Perspectief heeft gelezen, dan bent u helemaal op de hoogte en kunt u alle andere literatuur hierover in de prullenbak gooien! Jolanda van Mil, Koster van Mil & Partners B.V. (KMP) DGA Special Kunt u als DGA eerder stoppen? Dat kan! DGA pensioen in eigen beheer versus verzekeren 2 3 Verder o.a. in dit nummer Bestuurdersaansprakelijkheid Risicomanagement van uw onderneming Koster van Mil & Partners B.V. het pensioenadviesbureau van KOSTER verzekeringen b.v.

2 Kunt u als DGA eerder stoppen? Dat kan! maar de risico s zijn groot. Wij rekenen het u graag voor, maar moeten daarnaast toegeven dat de toekomst hierbij niet echt voorspelbaar is. 4. Maakt u gebruik van het 40-deelnemingsjarenpensioen, dan kunt u de vervroegde uittreding tussen 63 en 65 overbruggen. Vraag: haalt u die 40 jaar of is het hiervoor al te laat? 5. En tenslotte toch weer terug naar de levensloopregeling. Als DGA kunt u hiermee tot 3 jaar eerder uittreden tegen een jaarlijkse uitkering van 70% van het eindloon. En combineert u deze mogelijkheid met de TOP, dan kunt u al opstappen rond uw 60ste. Wij rekenen u graag voor welke mogelijkheden er voor u openstaan. DGA s werken doorgaans niet tot hun 65ste. Vervroegd pensioen is haast vanzelfsprekend, maar de Wet VPL (Fiscale behandeling VUT/Prepensioen en Levensloopregeling) gooit roet in het eten. Komt bovendien bij dat de gebruikelijke TOP (Tijdelijk Ouderdomspensioen) alleen nog openstaat voor DGA s die op 31 december jaar of ouder waren. mmer... en toch zijn er nog steeds mogelijkheden om wat eerder te stoppen. De nieuwe Wet VPL gaat weliswaar uit van de fiscale minimum pensioenleeftijd van 65, maar vervolgens biedt de levensloopregeling weer nieuwe perspectieven. En er zijn nog meer mogelijkheden. Ingewikkeld? zeker, en daarom is een gesprek hierover met de deskundigen van KMP beslist noodzakelijk, maar we willen die kansen hieronder toch even aanstippen. 1. U kunt als DGA stoppen wanneer u wilt, maar de fiscus past dan een zogenaamde actuariële korting toe. Die hakt erin, dus daarom is het noodzakelijk om uw officiële pensioen op 65-jarige leeftijd zo hoog mogelijk op te schroeven. Dat kan bijvoorbeeld door de hiervoor genoemde TOP waarmee in ieder geval AOW-premie en premies volksverzekeringen overbrugd worden. U moet zich ook afvragen of de 2%-norm op basis van eindloon en de AOW-franchise volledig zijn benut. Rekenvoorbeeld De heer nsen is een DGA van 35 jaar oud en heeft (nog) geen partner. De DGA zegt zichzelf een maximaal pensioen toe. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: totale diensttijd 35 jaar; pensioenleeftijd 65 jaar; actueel jaarsalaris ,-. Maximale pensioenopbouw bij eigen beheer: Maximale pensioenopbouw bij volledig verzekerd: Dit verschil wordt o.a. veroorzaakt doordat: bij verzekeren een lagere AOW-franchise mag worden gebruikt; bij verzekeren een fictieve partner mag worden meegenomen, bij eigen beheer mag dit niet; Vergelijking tussen maximale pensioenopbouw in eigen beheer en verzekerde pensioenopbouw: 2. Vanaf augustus 2005 is het mogelijk om in uw pensioenregeling een pensioenleeftijd onder de 65 af te spreken. Dat heeft echter wederom gevolgen voor die actuariële grondslag en de omvang van een eventueel nabestaandenpensioen. Laat u dat door ons uitrekenen. opgebouwd pensioenkapitaal 3. U kunt ook voorwaarts variabiliseren. Men noemt dat ook wel de hoog/laag-constructie. Hierbij mag maximaal een dubbele AOW buiten beschouwing blijven, leeftijd Verzekerd Eigen beheer Het gaat hier om een vereenvoudigd voorbeeld. Aan deze cijfers kunt u geen rechten ontlenen. 2

3 DGA pensioen in eigen beheer versus verzekeren Wilt u als DGA uw pensioen verzekeren of in eigen beheer nemen? Voor beide mogelijkheden is iets te zeggen. Doet u het in eigen beheer, dan brengt dit uw liquiditeitspositie niet in gevaar. Bovendien is er bij overlijden geen sprake van kapitaalverlies. Hiertegenover staat dat de opbouwmogelijkheden van een verzekerd pensioen wat ruimer zijn. Het rekenvoorbeeld op pagina 2 maakt dit duidelijk. U kunt ook kiezen voor een mengvorm; zo n hybride pensioen brengt een beter pensioen binnen bereik. De waardering van de pensioenverplichting op de fiscale balans geeft overigens geen goed inzicht in de werkelijke hoogte van die verplichting. Daarom is het goed om een ter zake kundige pensioenadviseur als KMP in te schakelen. De discussies met de Belastingdienst nemen zonder twijfel toe. Bij een verzekerd pensioen loopt de DGA niet het risico, dat de verzekeraar niet meer aan de uitkeringsverplichting kan voldoen als de DGA langer leeft dan de statistiek verwacht. Bovendien zorgt een mogelijke contraverzekering bij een verzekerd pensioen, dat het risico van kapitaalverlies wordt gedekt. En nog iets: dit is financieel en fiscaal voordeliger. Het overzicht op deze pagina laat u puntsgewijs de verschillen zien tussen pensioenopbouw in eigen beheer en bij een verzekeraar. Wilt u meer weten over de voordelen van een verzekerd pensioen? KMP rekent het u graag voor. Hier zijn maatwerk en deskundigheid voorwaarde. Pensioen bij verzekeraar Pensioen in eigen beheer Opbouw van kapitaal Hogere pensioenopbouw mogelijk door lagere franchise (10/7 maal de werkelijke AOW voor een gehuwde). Deze bedraagt ,- (2006) Lagere pensioenopbouw door hogere verplichte franchise (10/7 maal de werkelijke AOW voor een ongehuwde). Deze bedraagt ,- (2006) Fiscale glijclausule. De werkgever kan de regeling aanpassen als deze in strijd is met de fiscale regels Niet van toepassing Overlijdensrisico Afgedekt bij verzekeraar Mogelijk onvoldoende reserves bij eerder overlijden Arbeidsongeschiktheidsrisico Afgedekt bij verzekeraar Mogelijk onvoldoende reserves bij arbeidsongeschiktheid Nabestaandenpensioen Altijd te verzekeren Alleen te verzekeren als er een aanwijsbare nabestaande is Langlevenrisico Afgedekt Niet afgedekt Rekenrendement voor bepalen doelvermogens Op basis van marktconforme tarieven Voorgeschreven: minimaal 4% Pensioenkapitaalopbouw Keuze voor garantie of beleggen (afhankelijk van pensioenopbouwsysteem) Ten laste van balans; zelf rendement maken Opbouw pensioen over loon in natura Opbouw pensioen over auto van de zaak Bijdrage werknemer Werknemersdeel onbeperkt Maximaal 50% Beleggingsbeleid Door professionele beleggers Niet van toepassing bij investeringen in de onderneming Beleggingsrisico Bij DGA; spreiding mogelijk op basis van aanbod verzekeraar Bij DGA; zelf verantwoordelijk voor spreiding Schaalvoordelen beleggingen Kosten Kosten van de verzekering Kosten van accountant, beleggings- en belastingadviseur Toepassen leeftijdsterugstelling bij bepalen doelvermogen Toegestaan Niet toegestaan Gevolgen faillissement van de onderneming Bij faillissement is het tot dan toe opgebouwde pensioen veilig gesteld Bij faillissement kan het pensioen aangetast worden en verloren gaan 3

4 Heeft u iets geregeld voor uw pensioe Vindt u het belangrijk iets geregeld te hebben? Waar hecht u meer waarde aan, een goed pensioen of liquiditeit? Goed pensioen Huidige liquiditeit Op welke m Hoe wilt u d III Wilt u dat uw nabestaanden verzorgd achterblijven? IV Wilt u een voorziening treffen voor het geval u arbeidsongeschikt wordt? I Op welke manier heeft u dit geregeld? Wilt u dit regelen? Gedeeltelijk verzekerd Wilt u meer zekerheid over het gedeelte eigen beheer? Ga naar II Ga naar III, 100% verzekerd Is dit een fiscaal maximale regeling? Heeft u een ongeschikth voorziening 100% eigen beheer II Hoe heeft u dit geregeld? Hoe wilt u dit regelen? Intern Wilt u uw p bescherme faillissemen Pensioen BV Wilt u er ze zijn dat er v middelen b zijn op uw p datum? Wilt u fiscaal voordelig vermogen opbouwen?

5 n? anier wilt u dit regelen? Ga naar I it regelen? Ga naar II G F IV Kijk op de volgende bladzijde voor de verzekeringsoplossingen die het beste bij uw persoonlijke situatie passen arbeids- eids-? F H nsioen n bij t? Afstorten reeds opgebouwde pensioenreserve Heeft u daarvoor liquide middelen over? J Toekomstige pensioenopbouw verzekeren Beschikt u over een eigen pand? I ker van oldoende schikbaar ensioen- Wilt u dat uw nabestaanden verzorgd achterblijven? A, B, C D G Wilt u een voorziening treffen voor het geval u arbeidsongeschikt wordt? Wilt u uw vermogen actief laten beleggen? F K E

6 U heeft de vragen van de DGA-pensioen beslisboom beantwoord en bent tot een bepaalde uitslag gekomen. Hieronder vindt u de uitleg voor de verzekeringsoplossing van uw DGA pensioen. Product Doelgroep Voordelen/kenmerken A Verzekerd pensioen De DGA die zekerheid wil als het gaat om pensioen Solide kapitaal Ruimere pensioenopbouw dan in eigen beheer Faillissement raakt het pensioen niet Nabestaanden blijven verzorgd achter Arbeidsongeschiktheid gemakkelijk meeverzekerd B Verzekerd pensioen De DGA die op zoek is naar een verzekerd pensioen met beheersbare lasten Beheersbare pensioenlasten Ruimere pensioenopbouw dan in eigen beheer Faillissement raakt het pensioen niet Nabestaanden blijven verzorgd achter Arbeidsongeschiktheid gemakkelijk meeverzekerd C Gedeeltelijk verzekerd pensioen De DGA die eigen beheer voert en een gedeelte wil afdekken met een verzekering met zo min mogelijk verplichtingen Meer vrijheid dan bij verzekerd pensioen PSW-bescherming voor verzekerd gedeelte Lasten stijgen niet automatisch mee met salaris Verhoging op verzoek mogelijk Opbouw door middel van unieke, winstdelende kapitaalverzekering D Zakenpolis De DGA die kiest voor eigen beheer maar met behoud van vrijheid een voorziening wil treffen om aan de pensioenverplichting te kunnen voldoen Zorgt ervoor dat de BV op de pensioendatum aan de verplichtingen kan voldoen Mogelijkheid om risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren Meer vrijheid dan bij een verzekerd pensioen Gunstige waarderingsmethodiek op de balans voor beleggingspolis E Levensloop De DGA die fiscaal voordelig vermogen wil opbouwen Fiscaal aantrekkelijke vorm van vermogensopbouw voor een DGA Verhoogt pensioengrondslag Levenslooptegoed kan worden ingezet om eerder te stoppen met werken Levenslooptegoed wordt niet belast in box 3 F AOV of Arbeidsongeschiktheidspensioen De DGA die inkomen bij arbeidsongeschiktheid wil verzekeren Inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid waardoor handhaving levensstandaard mogelijk is Niet afhankelijk van onderneming Ook eenvoudig te regelen in combinatie met oudedagsvoorziening G Overlijdensrisico De DGA die zijn nabestaanden verzorgd wil achterlaten Zekerheid dat er financiële middelen beschikbaar zijn Te regelen in combinatie met oudedagsvoorziening of los Eén of twee levens H Lijfrenteverzekering De DGA die ook in privésfeer pensioenvoorziening wil opbouwen Aanvullende oudedagsvoorziening naast pensioen Premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting I Bedrijfskrediet De DGA die (op dit moment) geen liquide middelen in pensioenvoorziening wil storten, maar wel opgebouwde pensioenreserve wil afstorten Liquide middelen blijven binnen onderneming Pensioen wordt veiliggesteld J Koopsom De DGA die in eigen beheer opgebouwde pensioenreserve wil afstorten Zekerheid dat het geld beschikbaar is op pensioendatum Bescherming bij faillissement Garantieverzekering Winstdeling naar keuze mogelijk K Vermogensbeheer De DGA die pensioenreserve actief wil laten beheren Geen omkijken maar begeleiden Individuele begeleiding op uurtarief 6

7 De nieuwe Pensioenwet verdient de aandacht èn argwaan van de DGA In het voorstel van de nieuwe Pensioenwet staat o.a. dat de DGA niet meer als werknemer wordt beschouwd. Art.2 lid 3, onderdeel c PSW zegt: Een DGA is een aan een onderneming verbonden persoon die houder is of indirect houder is van aandelen, welke ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Nieuwe DGA s krijgen hierdoor geen wettelijke bescherming zoals nu nog het geval onder de PSW. Een grootaandeelhouder heeft die bescherming niet nodig, zegt het kabinet. Voor bestaande DGA s stelt het kabinet een overgangsrecht voor. Hierbij kunnen BV en DGA kiezen tussen het voeren van eigen beheer of een pensioenverzekering. De vanouds bestaande mengvormen hiertussen blijven van kracht. De keuze tussen die vormen blijft in het overgangsjaar mogelijk. Dat geldt zowel voor de DGA als zijn of haar partner. Die keuze is na het overgangsjaar definitief. U kunt die keuze niet meer ongedaan maken zoals dat voorheen wel mogelijk was. De vrijblijvendheid onder de oude Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW van 1954) is voorgoed voorbij. Levensloop, de DGA en de gebruikelijke loonregeling De gebruikelijkloonregeling bepaalt dat een DGA ten minste een loon moet genieten dat ná toepassing van de vrijstellingen in de loonbelasting, waaronder de inleg in de levensloopregeling, niet in belangrijke mate (30%) afwijkt van het loon van werknemers met een soortgelijke dienstbetrekking die geen DGA zijn. Hierbij geldt een ondergrens van ,- (2006) of, als geloofwaardig is dat een lager loon gebruikelijk is bij werknemers met een soortgelijke dienstbetrekking die geen DGA zijn, dat lagere loon. De staatssecretaris heeft aangegeven dat de gebruikelijkloonregeling niet tot gevolg heeft dat de DGA bij élke inleg in de levensloopregeling voor een hoger bedrag dan 12% van het loon aannemelijk moet maken dat sprake is van een gebruikelijke beloning. Dit is alleen het geval als het loon ná aftrek van de inleg in de levensloopregeling minder bedraagt dan ,-. Als dit loon méér bedraagt dan ,- rust de bewijslast op de inspecteur, waarbij een correctie bovendien pas aan de orde kan komen voor zover het loon meer dan 30% lager is dan gebruikelijk. Hierbij geldt wel dat het loon in beginsel niet op een lager bedrag wordt gesteld dan het hoogste loon van eventuele overige werknemers die ook in dienst zijn van de BV van de DGA of in dienst zijn van met die BV verbonden lichamen. Voor meer informatie over de mogelijkheden van de levensloopregeling voor de DGA, kunt u terecht bij de mensen van KMP. Wilt u eenvoudig en snel uw persoonlijke verlofmogelijkheden berekenen? Ga naar 7

8 Het KOSTER Extranet is er voor u! Wist u dat u op uw persoonlijke polisaccount kunt activeren? Via het KOSTER Extranet kunt u uw (bedrijfs)polissen inzien; uw persoonlijk profiel aanpassen; de factuurgeschiedenis raadplegen; facturen inzien; online de verzekeringspremies betalen; antwoord vinden op de meest gestelde vragen; vragen stellen via uw eigen postbus; collectieve regelingen van het bedrijf nalezen, schades melden en volgen. Zo kunt u gemakkelijk vanuit huis of kantoor uw verzekeringszaken regelen. Aanmelden voor deze extra service is eenvoudig: vraag op uw activeringscode aan. Op het moment dat u uw activeringscode heeft ontvangen, wijst een duidelijk menu u verder de weg. Tot ziens op het KOSTER Extranet! Heeft uw personeel in dienst? Dan kunnen ook zij toegang krijgen tot hun eigen polissen. U kunt u medewerkers hierover informeren door te verwijzen naar Eerst een kijkje nemen hoe zo n extranet er uitziet? Dat kan! Ga naar Klik op extranet in de linkermenubalk. Voer de volgende inlogcodes in: Loginnaam: (in kleine letters) Wachtwoord: gebruiker (in kleine letters) 8

9 De DGA met personeel: risico s en oplossingen Heeft u als DGA personeel in dienst? Dan moet u denken aan voorzieningen op het gebied van verzuim, pensioen en aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden. Verzuimbeleid Als werkgever heeft u de plicht om 2 jaar loon door te betalen bij ziekte van uw medewerker. Na die 2 jaar komt uw medewerker in het slechtste geval in de WIA en ook voor die kosten draait u op. KOSTER helpt u graag bij het opzetten een totaalpakket rond verzuimbegeleiding. Niet alleen het afdekken van de risico s is van belang, ook de middelen om uw medewerkers weer snel aan de slag te krijgen en zo kosten te besparen spelen een cruciale rol in uw verzuimbeleid. Bovendien krijgen u en uw medewerkers een lager tarief als u een collectieve zorgverzekering afsluit. Pensioen Een pensioenregeling is een onmisbaar onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket. De opzet van de pensioenregeling hangt enerzijds af van de wensen van de werkgever en de medewerker en anderzijds van de beschikbare financiële middelen. Een volwaardige pensioenregeling kent in ieder geval een ouderdoms- en nabestaandenpensioen en vaak ook een arbeidsongeschiktheidspensioen. Bij het samenstellen van een pensioenregeling voor uw mensen staat u niet alleen. KMP, het pensioenadviesbureau van KOSTER verzekeringen b.v., helpt u hierbij graag. Aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden Bij aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden kunt u denken aan de collectieve ongevallenverzekering waarbij u uw medewerkers een stukje financiële bescherming biedt als hem of haar onverhoopt iets overkomt. Ook kunt u uw medewerkers een besparing aanbieden op hun privé-verzekeringen. Hierbij moet u denken aan de inboedelverzekering, opstalverzekering, de aansprakelijkheidsverzekering, de doorlopende reisverzekering, de kostbaarhedenverzekering, de rechtsbijstandverzekering, de uitvaartverzekering en de autoverzekering. Deze arbeidsvoorwaarde kost u niets doordat KOSTER speciale arrangementen heeft afgesloten met diverse verzekeraars. Zitten uw medewerkers regelmatig zakelijk met een bedrijfs- of privéauto op de weg, dan is het raadzaam een collectieve schadeverzekering voor bestuurders af te sluiten. Als werkgever kunt u namelijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die medewerkers in het verkeer oplopen. 9

10 Risicomanagement van uw onderneming Als ondernemer wilt u met uw bedrijf geen enkel risico lopen en uw bedrijfscontinuïteit onder alle omstandigheden waarborgen. Geen probleem, maar dan zult u een aantal maatregelen moeten treffen die dat mogelijk maken. Misschien bent u zich niet altijd bewust van de risico s die u loopt in uw bedrijfsvoering of weet u niet welke maatregelen u kunt treffen. Lees er meer over in onderstaand overzicht. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) Op het moment dat u (of een van uw medewerkers) bij uw bedrijfsvoering (zaak- of persoon) schade toebrengt aan derden kunt u aansprakelijk gesteld worden. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. De AVB dekt deze risico s af (echter met uitzondering van vermogensschade door foutieve adviezen e.d. Hiervoor bestaat een aparte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.) Uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering (die de aansprakelijkheid dekt van schade die u aan derden toebrengt in uw hoedanigheid als particulier) staat hier geheel los van. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Bij bepaalde beroepen kunnen specifieke beroepsfouten leiden tot aanzienlijke claims. Dit geldt bijvoorbeeld voor accountants en architecten. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen de financiële schade van vergissingen en nalatigheid. Rechtsbijstandverzekering Naast de verzekeringen die uw aansprakelijkheid als ondernemer dekken, is er ook een verzekering die u nodig heeft wanneer u zelf schade lijdt door toedoen van een ander: de rechtsbijstandverzekering. De dekking omvat ook juridische hulp in geschillen waarbij uw onderneming betrokken raakt. Krijgt u te maken met wanbetalers, dan bestaat er een speciale incassoservice. Inventaris-/goederenverzekering (zakelijke inboedel) Zaken die op naam van uw bedrijf (komen te) staan, bijvoorbeeld goederenvoorraad, gereedschappen, machines, computers, bureaus etc., vallen niet onder de gewone inboedelverzekering, ook niet als u vanuit huis werkt. Hiervoor dient u een aparte inventaris-/ goederenverzekering af te sluiten tegen de risico s van brand, waterschade, inductie, diefstal etc. Opstalverzekering Gaat u een eigen pand betrekken (dus niet vanuit huis werken of een pand huren) dan is een opstalverzekering noodzakelijk. Schade als gevolg van brand, blikseminslag, storm, diefstal, inbraak en vandalisme aan uw bedrijfsgebouw is dan verzekerd. Bedrijfsschadeverzekering Een brand is wel het laatste waaraan u als ondernemer wilt denken. Preventieve maatregelen, zoals een sprinklerinstallatie, rookmelders en alarmsysteem, kunnen veel narigheid voorkomen. Desondanks kan het gebeuren dat uw onderneming met brand (of brandblussing, blikseminslag, ontploffing of storm) te maken krijgt en daardoor stil komt te liggen. Deze verzekering stelt u financiële risico bij bedrijfsstagnatie veilig. Uitgaven zoals uw vaste lasten, salarissen en rente op leningen en hypotheken lopen immers gewoon door. De bedrijfsschadeverzekering dekt ook alle kosten die nodig zijn om uw bedrijf weer zo mogelijk operationeel en bereikbaar te krijgen. Voor verschillende bedrijfstakken zoals detailhandel, zakelijke dienstverlening, zorginstellingen en industrie bestaan er speciale bedrijfsschadeverzekeringen. Computerverzekering In vrijwel ieder bedrijf vormt automatisering de sleutel tot snelheid en slagvaardigheid. Zonder PC s en computersystemen kan bijna geen bedrijf meer adequaat functioneren. Waarschijnlijk zult u regelmatig investeren in de modernste apparatuur en de nieuwste software en er tegelijk voor zorgen dat uw technologisch hart goed beschermd is. De computerverzekering is een onmisbare veiligheidsschakel. Deze verzekering dekt schade aan uw computerapparatuur door o.a. brand, ontploffing, diefstal of poging daartoe, vandalisme, rellen en iedere plotseling van buiten komende gebeurtenis. Elektronische kantoorapparatuur kan ook worden meeverzekerd. Milieuschadeverzekering Uw bedrijf moet voldoen aan steeds strengere milieueisen. De milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten bij verontreiniging van bodem en/of water. Ook de schade van derden als gevolg van sanering wordt vergoed. Bovendien zijn er extra kosten en zaakschade van derden zoals kosten van expertise, beredding, preventieve opruiming en het opruimen en afvoeren van asbest meeverzekerd. Motorrijtuigenverzekering Uw personen-, bestel- of vrachtauto, motorfiets, heftruck of tractor zult u minimaal moeten verzekeren tegen materiële en letselschade die u met zo n object een ander kan toebrengen. Op basis van vele jaren ervaring helpt KOSTER u graag bij het in kaart brengen van de verzekerbare risico s van uw bedrijf. Wij stellen een grondige risico-evaluatie op, scannen uw lopende verzekeringen en adviseren u vervolgens over het sluiten van verantwoorde verzekeringen om te voorkomen dat u voor ongewenste verrassingen komt te staan. Kunt u dit aanbod afslaan? 10

11 Bestuurdersaansprakelijkheid: Bescherm uw privé-vermogen! Als directeur, bestuurder, commissaris of toezichthouder draagt u niet alleen verantwoordelijkheid, maar loopt u ook een risico. Elke dag moet u belangrijke beslissingen nemen die nogal wat consequenties hebben. Het is mogelijk dat door uw beslissing of als gevolg van handelingen van medebestuurders (hoofdelijke aansprakelijkheid) later een onverwachte schade ontstaat. In het ergste geval kan dit leiden tot schadeclaims die tot in de miljoenen lopen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zorgt er voor dat de financiële risico s verband houdend met uw bestuursfunctie worden beperkt. Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt aan bestuurders van rechtspersonen bescherming geboden tegen schade waarvoor zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is dan ook geen overbodige luxe. Waarom verzekeren? De meeste bestuurders weten dat er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bestaat, maar van de details hiervan zijn ze niet op de hoogte. Degenen die dat wél zijn noemen als belangrijke redenen voor die verzekering: de strengere wet- en regelgeving en veranderde jurisprudentie; een kritischer opstelling van de media en de maatschappij in het algemeen; de steeds sterker opdringende claimcultuur. Andere redenen zijn de grote, in het recente verleden ontdekte boekhoudschandalen, een andere opstelling van de accountant, kritischer commissarissen, aandeelhouders en moedermaatschappijen en de OR. En dan te bedenken dat ook het hele privé-vermogen van betrokken directeuren en commissarissen op het spel staat. Vaak denken bestuurders, commissarissen en toezichthouders van vennootschappen, stichtingen en verenigingen dat zij met goed fatsoen en redelijk functioneren aan claims kunnen ontkomen, maar helaas. Er worden ook hoge eisen gesteld aan de administratie en aan het tijdig publiceren van de jaarrekening. De term kennelijk onbehoorlijk bestuur is een basisbegrip dat door de wet niet goed is gedefinieerd, maar waarmee een kundig jurist de betrokken bestuurders het vel over de oren kan trekken. Dat gebeurt o.a. doordat een fout van een enkele bestuurder of commissaris kan leiden tot aansprakelijkheidsstelling van ieder ander lid van de raad van bestuur en de raad van commissarissen. U was niet op de hoogte? mmer, want u wordt wel geacht dat te zijn! Schadevoorbeelden: lees en huiver De directeur van een groot distributiebedrijf werd aangeklaagd als medeplichtige bij de tewerkstelling van een illegale werknemer. Feitelijk werd de illegale werknemer door een onderaannemer tewerkgesteld. Volgens de lokale arbeidswetgeving had de directeur erop moeten toezien dat lees verder op de volgende pagina 11

12 de onderaannemer de juiste procedures volgt bij het inhuren van personeel. Omdat hij dit heeft nagelaten voldeed de directeur niet aan de lokale arbeidswetgeving en werd hiervoor strafrechtelijk veroordeeld. Een onderneming beheerde een afvalverwerkingsfabriek. Na diverse aanpassingen in de fabriek, werd door de overheid toestemming gegeven voor het vergroten van de hoeveelheid gasuitstoot. Een milieuorganisatie beweerde dat de toegestane limieten waren overschreden en spande civielrechtelijke en strafrechtelijke procedures aan tegen het bedrijf en zes van de directeuren. De milieuorganisatie eiste een vergoeding voor zaak- en letselschade. Uiteindelijk werd de eis succesvol verdedigd. De directeuren van een ziekenhuis reorganiseerden de afdeling verloskunde en pasten het contract van een vertegenwoordiger van de vakbond aan zonder overleg met de ondernemingsraad. De ziekenhuisdirectie werd schriftelijk aangeklaagd omdat er geen overleg had plaatsgevonden. Er werd een schadevergoeding toegewezen aan de vertegenwoordiger van de vakbond en de vakbond zelf. Claims dreigen eveneens bij handel met voorkennis, misleidende verklaringen (onder andere bij overnames) en een te laat gedeponeerde jaarrekening. Ook het aantal aandeelhoudersclaims neemt in Nederland sterk toe. Steeds vaker stellen aandeelhouders bestuurders en commissarissen van beursgenoteerde vennootschappen aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Bron: Chubb Insurance Company of Europe S.A. wereldwijd één van de grootste verzekeraars van frauderisico s en commissarissen- en bestuurdersaansprakelijkheidsrisico s met een uitstekende reputatie. Wat te doen? U kunt uzelf en uw medebestuurders tegen deze risico s verzekeren met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Laat u hierover informeren door KOSTER, desgewenst eerst in de vorm van algemene documentatie en vervolgens als maatwerk, passend bij uw onderneming, vereniging of stichting. Dat geeft u bovendien de gelegenheid om te filosoferen over bijvoorbeeld fraudeverzekeringen en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Zorgeloos zakendoen over de hele wereld Zakenreizen worden helaas over het algemeen slecht verzekerd. De tickets liggen keurig klaar, het reisschema is opgesteld maar de verzekering is over het hoofd gezien. Had u dit zelf moeten regelen? Heeft de zaak dit gedaan? Er kan tijdens zo n zakenreis veel misgaan. Denk maar aan het zoekraken van bagage of diefstal van een kostbare laptop. Met een zakenreisverzekering bent u het hele jaar door wereldwijd verzekerd. En u niet alleen, ook uw meereizende partner of assistent. Privé-reizen zijn bij de zakenreisverzekering veelal standaard meeverzekerd. Omgekeerd is het niet het geval; zakenreizen zijn op een particuliere doorlopende reisverzekering niet gedekt. Tegen een premietoeslag zijn uw partner en kinderen op uw zakenreispolis ook verzekerd. U kunt er uiteraard ook voor kiezen uitsluitend zakelijke reizen te verzekeren. 12

13 Overlijdensrisicopolis voor ondernemers in de privé en zakelijke sfeer Uw onderneming is uw lust en uw leven. Iedere dag opnieuw zet u zich in voor nog betere resultaten. Eigenlijk is uw inbreng onmisbaar, maar wat gebeurt er als u onverwacht komt te overlijden? En hoe komen uw nabestaanden er dan voor te staan? Het is een prettige gedachte dat, als u er niet meer bent, uw partner of gezin de levensstandaard kunnen behouden die ze op dit moment gewend zijn en dat de continuïteit van uw onderneming niet in gevaar komt. Van de overheid hoeft u niets te verwachten, maar u kunt zelf iets regelen door een goede overlijdensrisicoverzekering voor ondernemers af te sluiten. Generali heeft onlangs een overlijdensrisicoverzekering speciaal voor ondernemers op de markt gebracht met een scherp tarief en uitstekende dekkingsmogelijkheden. Als onafhankelijk adviseur doen wij zaken met een groot aantal verzekeringsmaatschappijen. Op het moment dat u een overlijdensrisicopolis wenst te sluiten gaan wij op zoek naar díe polis die bij uw situatie past. Wat is verzekerd? U heeft de volgende dekkingsmogelijkheden: Vrij besteedbaar kapitaal: De begunstigde ontvangt na uw overlijden een kapitaal dat vrij besteed kan worden. Compagnonsverzekering: Als u of uw zakelijke partner overlijdt, ontvangt de overblijvende compagnon een bedrag om de financiële gevolgen op te vangen. Key-man-verzekering: Bij het overlijden van een sleutelfiguur binnen de onderneming keert deze verzekering een vast bedrag uit aan de onderneming. Kapitaal voor een nabestaandenlijfrente: Deze keert na uw overlijden periodiek uit aan uw levenspartner of uw kinderen. Kapitaal voor een nabestaandenpensioen (uitsluitend voor de DGA): Uw partner kan met het kapitaal dat vrijkomt na uw overlijden een nabestaandenpensioen aankopen. Wat kunt u aanvullend verzekeren? U kunt de volgende aanvullende verzekeringen afsluiten: Ongevallenverzekering: Deze keert een extra bedrag uit als u door een ongeval arbeidsongeschikt raakt of overlijdt. Arbeidsongeschiktheidsverzekering: Als u door ziekte of een ongeval niet meer kunt werken, kunt u een verlies aan inkomen hiermee aanvullen. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: Als uw inkomen door arbeidsongeschiktheid afneemt, kan betaling van de premie voor u een te grote last worden. U kunt met deze dekking de overlijdensrisicoverzekering premievrij voortzetten. Uw voordelen U profiteert van het zeer gunstige ondernemerstarief. U krijgt extra korting als u niet rookt. U kunt zelf uw verzekering samenstellen. U kunt verschillende premiebetalers en begunstigden aanwijzen. U kunt rekenen op een soepel acceptatieproces. U kunt rekenen op een voorlopige dekking tot ,-. U kunt de premie per maand, per kwartaal of per jaar voldoen. (per maand en per kwartaal via automatische incasso) Wilt u meer weten over de overlijdensrisicoverzekering, vul dan de servicekaart in of bel KMP, telefoon of kijk op bij productinformatie. Hier vindt u ook een aanvraagformulier. 13

14 Lagere zorgkosten voor DGA s Bent u Directeur-Grootaandeelhouder (DGA)? Dan betaalt u vanaf 2007 minder ziektekostenpremie. Uw inkomensafhankelijke bijdrage gaat namelijk omlaag van 6,5% naar 4,4%. Omdat u als DGA in dienst van uw vennootschap bent, betaalt u in 2006 nog hetzelfde percentage als een werknemer, 6,5%. Volgend jaar wordt dat percentage dus gelijkgesteld met dat van de zelfstandigen. De aanpassing wordt gefinancierd door de werknemerspremie volgend jaar met 0,05% te verhogen. Wettelijke regels opzegging zorgverzekering vereenvoudigd Minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil het wisselen van zorgverzekeraar eenvoudiger maken en heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat deze vereenvoudiging al bij het afsluiten van polissen voor het jaar 2007 van kracht is. Daarnaast gaat Zorgverzekeraars Nederland een overstapservice regelen, die het overstappen naar een andere verzekeraar verder moet vereenvoudigen. In de voorgestelde nieuwe regeling wordt een opzegging in december - bijvoorbeeld vanwege een premieverhoging - direct op 1 januari 2007 van kracht. De verzekerde die zich in de maand januari 2007 aanmeldt bij een nieuwe zorgverzekeraar, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007 verzekerd zonder dat een boete wordt opgelegd wegens niet of te laat verzekerd zijn. Dat geeft verzekerden dus een overstaptijd tot 1 februari De voorgestelde wetswijziging is een verbetering ten opzichte van de huidige regeling. In de huidige regeling gaat een opzegging in december vanwege een premieverhoging pas in op 1 februari. Dit betekent dat de oude verzekering dan nog doorloopt tot 1 februari, en de nieuwe verzekering pas op die datum ingaat. Met als gevolg dat verzekerden de premieverhoging over de maand januari nog moeten betalen bij de oude zorgverzekeraar. Met de nieuwe regeling wordt dus voorkomen dat verzekerden de verhoogde premie moeten betalen bij hun oude verzekeraar. Ook zorgt de nieuwe regeling ervoor dat de duur van de polis gelijk loopt met een kalenderjaar. Dat voorkomt onnodige administratieve uitvoeringslasten bij de berekening van de no-claimteruggave en het eigen risico. Ook de vereveningsbijdrage loopt hierdoor parallel met het kalenderjaar. Dit geeft u de tijd om uw huidige zorgverzekering nog eens goed onder de loep te nemen en de premie en dekkingen met het aanbod van KOSTER te vergelijken. KOSTER bedingt voor u hoge kortingen bij gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen, zonder concessies te doen aan de dekking. Waarom een zorgverzekering via KOSTER? KOSTER onderhandelt met verzekeringsmaatschappijen over prijs en kwaliteit. KOSTER kan zelf muterenin de systemen van de verzekeraar. Hierdoor heeft u uw polis sneller in huis KOSTER heeft goede contacten met verschillende zorgverzekeraars. U kunt zich aanvullend verzekeren voor klassenverpleging. KOSTER biedt u handige hulpmiddelen zoals het Extranet. KOSTER geeft antwoord op de meest gestelde vragen over de zorgverzekering. 14

15 Arbeidsongeschiktheid: risico voor de DGA Sinds 1 augustus 2004 kunt u als DGA geen beroep meer doen op de Wet Arbeidsongeschiktheidsuitkering Zelfstandigen (WAZ). U moet zich hiervoor privé verzekeren. En dat biedt mogelijkheden voor een verzekering-op-maat, niet alleen voor uw inkomen maar ook voor de continuïteit van uw bedrijf. Naast een basisuitkering is er nu ook een vangnet voor zelfstandigen met een verhoogd gezondheidsrisico. vooruitzichten maken van zo n private arbeidsongeschiktheidsverzekering een echt stukje maatwerk. Denk hierbij onder andere aan preventie- en reïntegratieactiviteiten die aansluiten op uw persoonlijke omstandigheden en uw beroepsgroep. Wij rekenen u graag voor welke verzekering het beste bij u past. Gek is dat! Veel ondernemers hebben zich niet voor arbeidsongeschiktheid verzekerd. MKB Nederland schat dat het aantal kleine zelfstandigen met zo n verzekering niet hoger ligt dan 10 procent. Het is juist deze organisatie die pleitte voor afschaffing van de WAZ. Het kabinet Balkenende had er wel oren naar, dus DGA s zijn nu volledig aangewezen op de private markt, waarbij zij kunnen kiezen uit een basisverzekering resp. basisuitkering tot een bepaald minimum bedrag, voor een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval tot maximaal 80% van het inkomen, desgewenst aangevuld met aanvullende verzekeringen. De mogelijkheden om rekening te houden met uw wensen, met de omstandigheden en uw Maak nu een afspraak voor een complete analyse van uw verzekeringen en risico s en ontvang KOSTER s 25 leukste steden van Europa cadeau. Servicekaart Bedrijfsnaam: Contactpersoon: Functie: Adres: Postcode/plaats: Telefoon: Fax: Internet-site: m/v Bel mij voor het maken van een afspraak voor: mogelijkheden voor (vroeg)pensioen DGA de overlijdensrisicoverzekering voor ondernemers de arbeidsongeschiktheidsverzekering risicomanagement van mijn onderneming zorgverzekering opzetten secundaire arbeidsvoorwaardenpakket Extranet Fax: + 31 (0) of stuur een 15

16 steeds belangrijker Steeds vaker informeren wij onze relaties over belangrijke verzekerings- en pensioenzaken via de . De gratis digitale nieuwsbrief i-news is daar een goed voorbeeld van, maar ook nieuwsberichten over een bepaald onderwerp, zoals onlangs over de zorgverzekering, gaat via de digitale snelweg. Om u snel te kunnen informeren over actuele en voor u belangrijke onderwerpen, vragen wij u uw adres aan ons door te geven. Stuur een naar of vul de servicekaart hieronder in. Colofon Dit is een uitgave van de Stichting Koster Service Schrift. Teksten kunt u zonder toestemming overnemen. Wij vragen u wel uw bron te vermelden. Tevens vinden we het plezierig uw publicatie te mogen ontvangen. Koster van Mil & Partners B.V. is het pensioenadviesbureau van KOSTER verzekeringen b.v. Postbus AH Gebouw RIJNSTAETE - Prins Bernhardlaan VT ALPHEN AAN DEN RIJN - NL Telefoon +31 (0) Fax +31 (0) Internet-site Postzegel is niet nodig Antwoordnummer VB Alphen aan den Rijn 16

ANW-hiaat: de ondergeschoven arbeidsvoorwaarde

ANW-hiaat: de ondergeschoven arbeidsvoorwaarde Koster Service Schrift - juni / juli 2007 Service Schrift ANW-hiaat: de ondergeschoven arbeidsvoorwaarde Het ANW-gat betekent dat degene die achterblijft na het overlijden van de partner, niet in alle

Nadere informatie

Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet

Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet mei / juni 2006 Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet 3 4 5 Verder o.a. in dit nummer WIA Pensioen

Nadere informatie

Stel uw inkomen als DGA in alle vrijheid zeker. NnL

Stel uw inkomen als DGA in alle vrijheid zeker. NnL Stel uw inkomen als DGA in alle vrijheid zeker NnL Persoonlijk advies Iedere onderneming, elke ondernemer is uniek. U verlangt dus advies op maat. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekeringsadviseurs

Nadere informatie

Bent u voldoende verzekerd? Doe de PolisCheck

Bent u voldoende verzekerd? Doe de PolisCheck NAJAAR 2009 OPLAGE 116.000 EXEMPLAREN VRAGEN OVER DE BEZORGING? KSS@KOSTER.NL WWW.KOSTER.NL De zieke ondernemer is een rasoptimist... ten onrechte! > Pagina 3 Doorlopende reisverzekering: een zorg minder

Nadere informatie

Koster Service Schri : voor alle zekerheid

Koster Service Schri : voor alle zekerheid 2009 Lage autoverzekeringspremie in Nederland > Pagina 5 Arbeidsongeschiktheid, ziekte en verzuim > Pagina 6 KOSTER Mobiel: hulp bij schade in binnenen buitenland > Pagina 8 http://www.koster.nl Koster

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Paul P.J.C. van Dongen AB

Paul P.J.C. van Dongen AB Met dank aan: In verband met wettelijke aanpassingen moet de pensioen- overeenkomst worden aangepast. Het is dan ook van belang dat u nu een analyse laat maken van uw persoonlijke situatie en dat u keuzes

Nadere informatie

Vraag de MKB-er hoe hij de informatie wil ontvangen

Vraag de MKB-er hoe hij de informatie wil ontvangen inter @ ctief 96e jaargang 23 november 2006 nr. 22a MKB gids 2006 Inleven in MKB-klanten van economisch levensbelang DGA-pensioen: eigen beheer, of verzekeren? Het nieuwe zakendoen in pensioen De levensloopregeling:

Nadere informatie

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten Actueel nr 11 / september 2001 Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. Internet: www.derkinderen.com Lambert s Perikelen... Bent u ook

Nadere informatie

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant www.zichtadviseurs.nl Welkom bij Zicht! Wij zijn u graag van dienst Inhoudsopgave Over Zicht pagina 3 Onze aandachtsgebieden

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

Trefzeker. Levensloop

Trefzeker. Levensloop Trefzeker het december 2005 Service Schrift De nieuwe zorgverzekeringswet Vragen, vragen, vragen... Levensloop Special of spaarloon De belangrijkste data Aftellen naar het nieuwe zorgstelsel In dit bulletin

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Riskmanagement vraagt om de juiste bedrijfsverzekeringen

Riskmanagement vraagt om de juiste bedrijfsverzekeringen Koster Service Schrift - februari / maart 2001 Service Schrift Riskmanagement vraagt om de juiste bedrijfsverzekeringen Met de bedrijfspakketverzekering regelt u alle verzekeringen voor uw bedrijf en uw

Nadere informatie

Het Nederlands pensioenstelsel staat al jaren flink onder druk. Zo daalden de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen en

Het Nederlands pensioenstelsel staat al jaren flink onder druk. Zo daalden de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen en JA ARGANG 9 NUMMER 3 MEI 2012 INHOUD 1 De OR en het pensioen 2 aandachtspunten OR-rechten cao communicatie 2 Actuele stand van pensioenzaken 4 pensioenakkoord pensioenleeftijd dekkingsgraad garanties 3

Nadere informatie

Trefzeker. powered by KOSTER. Wat houdt de. Uw lijfrente komt vrij! 55-plus in het regeerakkoord

Trefzeker. powered by KOSTER. Wat houdt de. Uw lijfrente komt vrij! 55-plus in het regeerakkoord Trefzeker Service Schrift het powered by KOSTER Special Uw lijfrente komt vrij! 55-plus in het regeerakkoord In dit bulletin geven KOSTER verzekeringen b.v. en haar pensioenadviesbureau Koster van Mil

Nadere informatie

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Wonen & verkeer Jongeren duur uit met autoverzekering Waarom een ongevallenverzekering? Hoe veilig is dat studentenhuis? Voorkom een woningoverval Leegstand

Nadere informatie

Het ZZP Combipakket. Werk en privé in één keer goed verzekerd

Het ZZP Combipakket. Werk en privé in één keer goed verzekerd Het ZZP Combipakket Werk en privé in één keer goed verzekerd 2 Als zzp er hebt u bewust gekozen voor vrijheid en onafhankelijkheid. U brengt de dag het liefst ondernemend door met het werven en uitvoeren

Nadere informatie

uitdagingen voor de werkgever!

uitdagingen voor de werkgever! KOSTER augustus/september 2006 nfo KOSTER info is een uitgave van Stichting Koster Service Schrift, de informatieve uitgeverij van KOSTER verzekeringen b.v. Deze nieuwsbrief verschijnt wanneer de actualiteit

Nadere informatie

Verzekeren. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank.

Verzekeren. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank. Verzekeren Een bankrekening is zo gewoon Het is tijd voor de Rabobank. Goed verzekerd via de Rabobank U woont in een prettig huis, u rijdt in een mooie auto, u verzamelt antiek en u gaat graag op reis.

Nadere informatie

Financiële zekerheid voor u en uw gezin In alle vrijheid investeren in uw toekomst

Financiële zekerheid voor u en uw gezin In alle vrijheid investeren in uw toekomst Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht door Geert Bouwmeester. Zijn familie bezit ook vandaag nagenoeg alle aandelen in

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Alle medewerkers van De Heer & partners en De Heer Makelaardij wensen u fijne feestdagen, een prettige jaarwisseling en een voorspoedig 2014!

Alle medewerkers van De Heer & partners en De Heer Makelaardij wensen u fijne feestdagen, een prettige jaarwisseling en een voorspoedig 2014! Nieuws en informatie voor particulieren en ondernemers over verzekeringen en meer... Alle medewerkers van De Heer & partners en De Heer Makelaardij wensen u fijne feestdagen, een prettige jaarwisseling

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 4 3. Uw voorbereiding op ons advies. 8 4. Wat u moet weten over

Nadere informatie

Eindejaarsbrief november 2013

Eindejaarsbrief november 2013 Eindejaarsbrief november 2013 Geachte relatie, In deze eindejaarsbrief willen wij graag ingaan op een aantal actuele zaken die van invloed kunnen zijn op uw bedrijfssituatie. Onderstaand treft u de onderwerpen

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Zowel aan particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Graag willen

Nadere informatie