Als u dit Pensioen Perspectief heeft gelezen, dan bent u helemaal op de hoogte en kunt u alle andere literatuur hierover in de prullenbak gooien!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als u dit Pensioen Perspectief heeft gelezen, dan bent u helemaal op de hoogte en kunt u alle andere literatuur hierover in de prullenbak gooien!"

Transcriptie

1 Als u dit Pensioen Perspectief heeft gelezen, dan bent u helemaal op de hoogte en kunt u alle andere literatuur hierover in de prullenbak gooien! Jolanda van Mil, Koster van Mil & Partners B.V. (KMP) DGA Special Kunt u als DGA eerder stoppen? Dat kan! DGA pensioen in eigen beheer versus verzekeren 2 3 Verder o.a. in dit nummer Bestuurdersaansprakelijkheid Risicomanagement van uw onderneming Koster van Mil & Partners B.V. het pensioenadviesbureau van KOSTER verzekeringen b.v.

2 Kunt u als DGA eerder stoppen? Dat kan! maar de risico s zijn groot. Wij rekenen het u graag voor, maar moeten daarnaast toegeven dat de toekomst hierbij niet echt voorspelbaar is. 4. Maakt u gebruik van het 40-deelnemingsjarenpensioen, dan kunt u de vervroegde uittreding tussen 63 en 65 overbruggen. Vraag: haalt u die 40 jaar of is het hiervoor al te laat? 5. En tenslotte toch weer terug naar de levensloopregeling. Als DGA kunt u hiermee tot 3 jaar eerder uittreden tegen een jaarlijkse uitkering van 70% van het eindloon. En combineert u deze mogelijkheid met de TOP, dan kunt u al opstappen rond uw 60ste. Wij rekenen u graag voor welke mogelijkheden er voor u openstaan. DGA s werken doorgaans niet tot hun 65ste. Vervroegd pensioen is haast vanzelfsprekend, maar de Wet VPL (Fiscale behandeling VUT/Prepensioen en Levensloopregeling) gooit roet in het eten. Komt bovendien bij dat de gebruikelijke TOP (Tijdelijk Ouderdomspensioen) alleen nog openstaat voor DGA s die op 31 december jaar of ouder waren. mmer... en toch zijn er nog steeds mogelijkheden om wat eerder te stoppen. De nieuwe Wet VPL gaat weliswaar uit van de fiscale minimum pensioenleeftijd van 65, maar vervolgens biedt de levensloopregeling weer nieuwe perspectieven. En er zijn nog meer mogelijkheden. Ingewikkeld? zeker, en daarom is een gesprek hierover met de deskundigen van KMP beslist noodzakelijk, maar we willen die kansen hieronder toch even aanstippen. 1. U kunt als DGA stoppen wanneer u wilt, maar de fiscus past dan een zogenaamde actuariële korting toe. Die hakt erin, dus daarom is het noodzakelijk om uw officiële pensioen op 65-jarige leeftijd zo hoog mogelijk op te schroeven. Dat kan bijvoorbeeld door de hiervoor genoemde TOP waarmee in ieder geval AOW-premie en premies volksverzekeringen overbrugd worden. U moet zich ook afvragen of de 2%-norm op basis van eindloon en de AOW-franchise volledig zijn benut. Rekenvoorbeeld De heer nsen is een DGA van 35 jaar oud en heeft (nog) geen partner. De DGA zegt zichzelf een maximaal pensioen toe. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: totale diensttijd 35 jaar; pensioenleeftijd 65 jaar; actueel jaarsalaris ,-. Maximale pensioenopbouw bij eigen beheer: Maximale pensioenopbouw bij volledig verzekerd: Dit verschil wordt o.a. veroorzaakt doordat: bij verzekeren een lagere AOW-franchise mag worden gebruikt; bij verzekeren een fictieve partner mag worden meegenomen, bij eigen beheer mag dit niet; Vergelijking tussen maximale pensioenopbouw in eigen beheer en verzekerde pensioenopbouw: 2. Vanaf augustus 2005 is het mogelijk om in uw pensioenregeling een pensioenleeftijd onder de 65 af te spreken. Dat heeft echter wederom gevolgen voor die actuariële grondslag en de omvang van een eventueel nabestaandenpensioen. Laat u dat door ons uitrekenen. opgebouwd pensioenkapitaal 3. U kunt ook voorwaarts variabiliseren. Men noemt dat ook wel de hoog/laag-constructie. Hierbij mag maximaal een dubbele AOW buiten beschouwing blijven, leeftijd Verzekerd Eigen beheer Het gaat hier om een vereenvoudigd voorbeeld. Aan deze cijfers kunt u geen rechten ontlenen. 2

3 DGA pensioen in eigen beheer versus verzekeren Wilt u als DGA uw pensioen verzekeren of in eigen beheer nemen? Voor beide mogelijkheden is iets te zeggen. Doet u het in eigen beheer, dan brengt dit uw liquiditeitspositie niet in gevaar. Bovendien is er bij overlijden geen sprake van kapitaalverlies. Hiertegenover staat dat de opbouwmogelijkheden van een verzekerd pensioen wat ruimer zijn. Het rekenvoorbeeld op pagina 2 maakt dit duidelijk. U kunt ook kiezen voor een mengvorm; zo n hybride pensioen brengt een beter pensioen binnen bereik. De waardering van de pensioenverplichting op de fiscale balans geeft overigens geen goed inzicht in de werkelijke hoogte van die verplichting. Daarom is het goed om een ter zake kundige pensioenadviseur als KMP in te schakelen. De discussies met de Belastingdienst nemen zonder twijfel toe. Bij een verzekerd pensioen loopt de DGA niet het risico, dat de verzekeraar niet meer aan de uitkeringsverplichting kan voldoen als de DGA langer leeft dan de statistiek verwacht. Bovendien zorgt een mogelijke contraverzekering bij een verzekerd pensioen, dat het risico van kapitaalverlies wordt gedekt. En nog iets: dit is financieel en fiscaal voordeliger. Het overzicht op deze pagina laat u puntsgewijs de verschillen zien tussen pensioenopbouw in eigen beheer en bij een verzekeraar. Wilt u meer weten over de voordelen van een verzekerd pensioen? KMP rekent het u graag voor. Hier zijn maatwerk en deskundigheid voorwaarde. Pensioen bij verzekeraar Pensioen in eigen beheer Opbouw van kapitaal Hogere pensioenopbouw mogelijk door lagere franchise (10/7 maal de werkelijke AOW voor een gehuwde). Deze bedraagt ,- (2006) Lagere pensioenopbouw door hogere verplichte franchise (10/7 maal de werkelijke AOW voor een ongehuwde). Deze bedraagt ,- (2006) Fiscale glijclausule. De werkgever kan de regeling aanpassen als deze in strijd is met de fiscale regels Niet van toepassing Overlijdensrisico Afgedekt bij verzekeraar Mogelijk onvoldoende reserves bij eerder overlijden Arbeidsongeschiktheidsrisico Afgedekt bij verzekeraar Mogelijk onvoldoende reserves bij arbeidsongeschiktheid Nabestaandenpensioen Altijd te verzekeren Alleen te verzekeren als er een aanwijsbare nabestaande is Langlevenrisico Afgedekt Niet afgedekt Rekenrendement voor bepalen doelvermogens Op basis van marktconforme tarieven Voorgeschreven: minimaal 4% Pensioenkapitaalopbouw Keuze voor garantie of beleggen (afhankelijk van pensioenopbouwsysteem) Ten laste van balans; zelf rendement maken Opbouw pensioen over loon in natura Opbouw pensioen over auto van de zaak Bijdrage werknemer Werknemersdeel onbeperkt Maximaal 50% Beleggingsbeleid Door professionele beleggers Niet van toepassing bij investeringen in de onderneming Beleggingsrisico Bij DGA; spreiding mogelijk op basis van aanbod verzekeraar Bij DGA; zelf verantwoordelijk voor spreiding Schaalvoordelen beleggingen Kosten Kosten van de verzekering Kosten van accountant, beleggings- en belastingadviseur Toepassen leeftijdsterugstelling bij bepalen doelvermogen Toegestaan Niet toegestaan Gevolgen faillissement van de onderneming Bij faillissement is het tot dan toe opgebouwde pensioen veilig gesteld Bij faillissement kan het pensioen aangetast worden en verloren gaan 3

4 Heeft u iets geregeld voor uw pensioe Vindt u het belangrijk iets geregeld te hebben? Waar hecht u meer waarde aan, een goed pensioen of liquiditeit? Goed pensioen Huidige liquiditeit Op welke m Hoe wilt u d III Wilt u dat uw nabestaanden verzorgd achterblijven? IV Wilt u een voorziening treffen voor het geval u arbeidsongeschikt wordt? I Op welke manier heeft u dit geregeld? Wilt u dit regelen? Gedeeltelijk verzekerd Wilt u meer zekerheid over het gedeelte eigen beheer? Ga naar II Ga naar III, 100% verzekerd Is dit een fiscaal maximale regeling? Heeft u een ongeschikth voorziening 100% eigen beheer II Hoe heeft u dit geregeld? Hoe wilt u dit regelen? Intern Wilt u uw p bescherme faillissemen Pensioen BV Wilt u er ze zijn dat er v middelen b zijn op uw p datum? Wilt u fiscaal voordelig vermogen opbouwen?

5 n? anier wilt u dit regelen? Ga naar I it regelen? Ga naar II G F IV Kijk op de volgende bladzijde voor de verzekeringsoplossingen die het beste bij uw persoonlijke situatie passen arbeids- eids-? F H nsioen n bij t? Afstorten reeds opgebouwde pensioenreserve Heeft u daarvoor liquide middelen over? J Toekomstige pensioenopbouw verzekeren Beschikt u over een eigen pand? I ker van oldoende schikbaar ensioen- Wilt u dat uw nabestaanden verzorgd achterblijven? A, B, C D G Wilt u een voorziening treffen voor het geval u arbeidsongeschikt wordt? Wilt u uw vermogen actief laten beleggen? F K E

6 U heeft de vragen van de DGA-pensioen beslisboom beantwoord en bent tot een bepaalde uitslag gekomen. Hieronder vindt u de uitleg voor de verzekeringsoplossing van uw DGA pensioen. Product Doelgroep Voordelen/kenmerken A Verzekerd pensioen De DGA die zekerheid wil als het gaat om pensioen Solide kapitaal Ruimere pensioenopbouw dan in eigen beheer Faillissement raakt het pensioen niet Nabestaanden blijven verzorgd achter Arbeidsongeschiktheid gemakkelijk meeverzekerd B Verzekerd pensioen De DGA die op zoek is naar een verzekerd pensioen met beheersbare lasten Beheersbare pensioenlasten Ruimere pensioenopbouw dan in eigen beheer Faillissement raakt het pensioen niet Nabestaanden blijven verzorgd achter Arbeidsongeschiktheid gemakkelijk meeverzekerd C Gedeeltelijk verzekerd pensioen De DGA die eigen beheer voert en een gedeelte wil afdekken met een verzekering met zo min mogelijk verplichtingen Meer vrijheid dan bij verzekerd pensioen PSW-bescherming voor verzekerd gedeelte Lasten stijgen niet automatisch mee met salaris Verhoging op verzoek mogelijk Opbouw door middel van unieke, winstdelende kapitaalverzekering D Zakenpolis De DGA die kiest voor eigen beheer maar met behoud van vrijheid een voorziening wil treffen om aan de pensioenverplichting te kunnen voldoen Zorgt ervoor dat de BV op de pensioendatum aan de verplichtingen kan voldoen Mogelijkheid om risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren Meer vrijheid dan bij een verzekerd pensioen Gunstige waarderingsmethodiek op de balans voor beleggingspolis E Levensloop De DGA die fiscaal voordelig vermogen wil opbouwen Fiscaal aantrekkelijke vorm van vermogensopbouw voor een DGA Verhoogt pensioengrondslag Levenslooptegoed kan worden ingezet om eerder te stoppen met werken Levenslooptegoed wordt niet belast in box 3 F AOV of Arbeidsongeschiktheidspensioen De DGA die inkomen bij arbeidsongeschiktheid wil verzekeren Inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid waardoor handhaving levensstandaard mogelijk is Niet afhankelijk van onderneming Ook eenvoudig te regelen in combinatie met oudedagsvoorziening G Overlijdensrisico De DGA die zijn nabestaanden verzorgd wil achterlaten Zekerheid dat er financiële middelen beschikbaar zijn Te regelen in combinatie met oudedagsvoorziening of los Eén of twee levens H Lijfrenteverzekering De DGA die ook in privésfeer pensioenvoorziening wil opbouwen Aanvullende oudedagsvoorziening naast pensioen Premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting I Bedrijfskrediet De DGA die (op dit moment) geen liquide middelen in pensioenvoorziening wil storten, maar wel opgebouwde pensioenreserve wil afstorten Liquide middelen blijven binnen onderneming Pensioen wordt veiliggesteld J Koopsom De DGA die in eigen beheer opgebouwde pensioenreserve wil afstorten Zekerheid dat het geld beschikbaar is op pensioendatum Bescherming bij faillissement Garantieverzekering Winstdeling naar keuze mogelijk K Vermogensbeheer De DGA die pensioenreserve actief wil laten beheren Geen omkijken maar begeleiden Individuele begeleiding op uurtarief 6

7 De nieuwe Pensioenwet verdient de aandacht èn argwaan van de DGA In het voorstel van de nieuwe Pensioenwet staat o.a. dat de DGA niet meer als werknemer wordt beschouwd. Art.2 lid 3, onderdeel c PSW zegt: Een DGA is een aan een onderneming verbonden persoon die houder is of indirect houder is van aandelen, welke ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Nieuwe DGA s krijgen hierdoor geen wettelijke bescherming zoals nu nog het geval onder de PSW. Een grootaandeelhouder heeft die bescherming niet nodig, zegt het kabinet. Voor bestaande DGA s stelt het kabinet een overgangsrecht voor. Hierbij kunnen BV en DGA kiezen tussen het voeren van eigen beheer of een pensioenverzekering. De vanouds bestaande mengvormen hiertussen blijven van kracht. De keuze tussen die vormen blijft in het overgangsjaar mogelijk. Dat geldt zowel voor de DGA als zijn of haar partner. Die keuze is na het overgangsjaar definitief. U kunt die keuze niet meer ongedaan maken zoals dat voorheen wel mogelijk was. De vrijblijvendheid onder de oude Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW van 1954) is voorgoed voorbij. Levensloop, de DGA en de gebruikelijke loonregeling De gebruikelijkloonregeling bepaalt dat een DGA ten minste een loon moet genieten dat ná toepassing van de vrijstellingen in de loonbelasting, waaronder de inleg in de levensloopregeling, niet in belangrijke mate (30%) afwijkt van het loon van werknemers met een soortgelijke dienstbetrekking die geen DGA zijn. Hierbij geldt een ondergrens van ,- (2006) of, als geloofwaardig is dat een lager loon gebruikelijk is bij werknemers met een soortgelijke dienstbetrekking die geen DGA zijn, dat lagere loon. De staatssecretaris heeft aangegeven dat de gebruikelijkloonregeling niet tot gevolg heeft dat de DGA bij élke inleg in de levensloopregeling voor een hoger bedrag dan 12% van het loon aannemelijk moet maken dat sprake is van een gebruikelijke beloning. Dit is alleen het geval als het loon ná aftrek van de inleg in de levensloopregeling minder bedraagt dan ,-. Als dit loon méér bedraagt dan ,- rust de bewijslast op de inspecteur, waarbij een correctie bovendien pas aan de orde kan komen voor zover het loon meer dan 30% lager is dan gebruikelijk. Hierbij geldt wel dat het loon in beginsel niet op een lager bedrag wordt gesteld dan het hoogste loon van eventuele overige werknemers die ook in dienst zijn van de BV van de DGA of in dienst zijn van met die BV verbonden lichamen. Voor meer informatie over de mogelijkheden van de levensloopregeling voor de DGA, kunt u terecht bij de mensen van KMP. Wilt u eenvoudig en snel uw persoonlijke verlofmogelijkheden berekenen? Ga naar 7

8 Het KOSTER Extranet is er voor u! Wist u dat u op uw persoonlijke polisaccount kunt activeren? Via het KOSTER Extranet kunt u uw (bedrijfs)polissen inzien; uw persoonlijk profiel aanpassen; de factuurgeschiedenis raadplegen; facturen inzien; online de verzekeringspremies betalen; antwoord vinden op de meest gestelde vragen; vragen stellen via uw eigen postbus; collectieve regelingen van het bedrijf nalezen, schades melden en volgen. Zo kunt u gemakkelijk vanuit huis of kantoor uw verzekeringszaken regelen. Aanmelden voor deze extra service is eenvoudig: vraag op uw activeringscode aan. Op het moment dat u uw activeringscode heeft ontvangen, wijst een duidelijk menu u verder de weg. Tot ziens op het KOSTER Extranet! Heeft uw personeel in dienst? Dan kunnen ook zij toegang krijgen tot hun eigen polissen. U kunt u medewerkers hierover informeren door te verwijzen naar Eerst een kijkje nemen hoe zo n extranet er uitziet? Dat kan! Ga naar Klik op extranet in de linkermenubalk. Voer de volgende inlogcodes in: Loginnaam: (in kleine letters) Wachtwoord: gebruiker (in kleine letters) 8

9 De DGA met personeel: risico s en oplossingen Heeft u als DGA personeel in dienst? Dan moet u denken aan voorzieningen op het gebied van verzuim, pensioen en aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden. Verzuimbeleid Als werkgever heeft u de plicht om 2 jaar loon door te betalen bij ziekte van uw medewerker. Na die 2 jaar komt uw medewerker in het slechtste geval in de WIA en ook voor die kosten draait u op. KOSTER helpt u graag bij het opzetten een totaalpakket rond verzuimbegeleiding. Niet alleen het afdekken van de risico s is van belang, ook de middelen om uw medewerkers weer snel aan de slag te krijgen en zo kosten te besparen spelen een cruciale rol in uw verzuimbeleid. Bovendien krijgen u en uw medewerkers een lager tarief als u een collectieve zorgverzekering afsluit. Pensioen Een pensioenregeling is een onmisbaar onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket. De opzet van de pensioenregeling hangt enerzijds af van de wensen van de werkgever en de medewerker en anderzijds van de beschikbare financiële middelen. Een volwaardige pensioenregeling kent in ieder geval een ouderdoms- en nabestaandenpensioen en vaak ook een arbeidsongeschiktheidspensioen. Bij het samenstellen van een pensioenregeling voor uw mensen staat u niet alleen. KMP, het pensioenadviesbureau van KOSTER verzekeringen b.v., helpt u hierbij graag. Aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden Bij aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden kunt u denken aan de collectieve ongevallenverzekering waarbij u uw medewerkers een stukje financiële bescherming biedt als hem of haar onverhoopt iets overkomt. Ook kunt u uw medewerkers een besparing aanbieden op hun privé-verzekeringen. Hierbij moet u denken aan de inboedelverzekering, opstalverzekering, de aansprakelijkheidsverzekering, de doorlopende reisverzekering, de kostbaarhedenverzekering, de rechtsbijstandverzekering, de uitvaartverzekering en de autoverzekering. Deze arbeidsvoorwaarde kost u niets doordat KOSTER speciale arrangementen heeft afgesloten met diverse verzekeraars. Zitten uw medewerkers regelmatig zakelijk met een bedrijfs- of privéauto op de weg, dan is het raadzaam een collectieve schadeverzekering voor bestuurders af te sluiten. Als werkgever kunt u namelijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die medewerkers in het verkeer oplopen. 9

10 Risicomanagement van uw onderneming Als ondernemer wilt u met uw bedrijf geen enkel risico lopen en uw bedrijfscontinuïteit onder alle omstandigheden waarborgen. Geen probleem, maar dan zult u een aantal maatregelen moeten treffen die dat mogelijk maken. Misschien bent u zich niet altijd bewust van de risico s die u loopt in uw bedrijfsvoering of weet u niet welke maatregelen u kunt treffen. Lees er meer over in onderstaand overzicht. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) Op het moment dat u (of een van uw medewerkers) bij uw bedrijfsvoering (zaak- of persoon) schade toebrengt aan derden kunt u aansprakelijk gesteld worden. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. De AVB dekt deze risico s af (echter met uitzondering van vermogensschade door foutieve adviezen e.d. Hiervoor bestaat een aparte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.) Uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering (die de aansprakelijkheid dekt van schade die u aan derden toebrengt in uw hoedanigheid als particulier) staat hier geheel los van. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Bij bepaalde beroepen kunnen specifieke beroepsfouten leiden tot aanzienlijke claims. Dit geldt bijvoorbeeld voor accountants en architecten. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen de financiële schade van vergissingen en nalatigheid. Rechtsbijstandverzekering Naast de verzekeringen die uw aansprakelijkheid als ondernemer dekken, is er ook een verzekering die u nodig heeft wanneer u zelf schade lijdt door toedoen van een ander: de rechtsbijstandverzekering. De dekking omvat ook juridische hulp in geschillen waarbij uw onderneming betrokken raakt. Krijgt u te maken met wanbetalers, dan bestaat er een speciale incassoservice. Inventaris-/goederenverzekering (zakelijke inboedel) Zaken die op naam van uw bedrijf (komen te) staan, bijvoorbeeld goederenvoorraad, gereedschappen, machines, computers, bureaus etc., vallen niet onder de gewone inboedelverzekering, ook niet als u vanuit huis werkt. Hiervoor dient u een aparte inventaris-/ goederenverzekering af te sluiten tegen de risico s van brand, waterschade, inductie, diefstal etc. Opstalverzekering Gaat u een eigen pand betrekken (dus niet vanuit huis werken of een pand huren) dan is een opstalverzekering noodzakelijk. Schade als gevolg van brand, blikseminslag, storm, diefstal, inbraak en vandalisme aan uw bedrijfsgebouw is dan verzekerd. Bedrijfsschadeverzekering Een brand is wel het laatste waaraan u als ondernemer wilt denken. Preventieve maatregelen, zoals een sprinklerinstallatie, rookmelders en alarmsysteem, kunnen veel narigheid voorkomen. Desondanks kan het gebeuren dat uw onderneming met brand (of brandblussing, blikseminslag, ontploffing of storm) te maken krijgt en daardoor stil komt te liggen. Deze verzekering stelt u financiële risico bij bedrijfsstagnatie veilig. Uitgaven zoals uw vaste lasten, salarissen en rente op leningen en hypotheken lopen immers gewoon door. De bedrijfsschadeverzekering dekt ook alle kosten die nodig zijn om uw bedrijf weer zo mogelijk operationeel en bereikbaar te krijgen. Voor verschillende bedrijfstakken zoals detailhandel, zakelijke dienstverlening, zorginstellingen en industrie bestaan er speciale bedrijfsschadeverzekeringen. Computerverzekering In vrijwel ieder bedrijf vormt automatisering de sleutel tot snelheid en slagvaardigheid. Zonder PC s en computersystemen kan bijna geen bedrijf meer adequaat functioneren. Waarschijnlijk zult u regelmatig investeren in de modernste apparatuur en de nieuwste software en er tegelijk voor zorgen dat uw technologisch hart goed beschermd is. De computerverzekering is een onmisbare veiligheidsschakel. Deze verzekering dekt schade aan uw computerapparatuur door o.a. brand, ontploffing, diefstal of poging daartoe, vandalisme, rellen en iedere plotseling van buiten komende gebeurtenis. Elektronische kantoorapparatuur kan ook worden meeverzekerd. Milieuschadeverzekering Uw bedrijf moet voldoen aan steeds strengere milieueisen. De milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten bij verontreiniging van bodem en/of water. Ook de schade van derden als gevolg van sanering wordt vergoed. Bovendien zijn er extra kosten en zaakschade van derden zoals kosten van expertise, beredding, preventieve opruiming en het opruimen en afvoeren van asbest meeverzekerd. Motorrijtuigenverzekering Uw personen-, bestel- of vrachtauto, motorfiets, heftruck of tractor zult u minimaal moeten verzekeren tegen materiële en letselschade die u met zo n object een ander kan toebrengen. Op basis van vele jaren ervaring helpt KOSTER u graag bij het in kaart brengen van de verzekerbare risico s van uw bedrijf. Wij stellen een grondige risico-evaluatie op, scannen uw lopende verzekeringen en adviseren u vervolgens over het sluiten van verantwoorde verzekeringen om te voorkomen dat u voor ongewenste verrassingen komt te staan. Kunt u dit aanbod afslaan? 10

11 Bestuurdersaansprakelijkheid: Bescherm uw privé-vermogen! Als directeur, bestuurder, commissaris of toezichthouder draagt u niet alleen verantwoordelijkheid, maar loopt u ook een risico. Elke dag moet u belangrijke beslissingen nemen die nogal wat consequenties hebben. Het is mogelijk dat door uw beslissing of als gevolg van handelingen van medebestuurders (hoofdelijke aansprakelijkheid) later een onverwachte schade ontstaat. In het ergste geval kan dit leiden tot schadeclaims die tot in de miljoenen lopen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zorgt er voor dat de financiële risico s verband houdend met uw bestuursfunctie worden beperkt. Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt aan bestuurders van rechtspersonen bescherming geboden tegen schade waarvoor zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is dan ook geen overbodige luxe. Waarom verzekeren? De meeste bestuurders weten dat er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bestaat, maar van de details hiervan zijn ze niet op de hoogte. Degenen die dat wél zijn noemen als belangrijke redenen voor die verzekering: de strengere wet- en regelgeving en veranderde jurisprudentie; een kritischer opstelling van de media en de maatschappij in het algemeen; de steeds sterker opdringende claimcultuur. Andere redenen zijn de grote, in het recente verleden ontdekte boekhoudschandalen, een andere opstelling van de accountant, kritischer commissarissen, aandeelhouders en moedermaatschappijen en de OR. En dan te bedenken dat ook het hele privé-vermogen van betrokken directeuren en commissarissen op het spel staat. Vaak denken bestuurders, commissarissen en toezichthouders van vennootschappen, stichtingen en verenigingen dat zij met goed fatsoen en redelijk functioneren aan claims kunnen ontkomen, maar helaas. Er worden ook hoge eisen gesteld aan de administratie en aan het tijdig publiceren van de jaarrekening. De term kennelijk onbehoorlijk bestuur is een basisbegrip dat door de wet niet goed is gedefinieerd, maar waarmee een kundig jurist de betrokken bestuurders het vel over de oren kan trekken. Dat gebeurt o.a. doordat een fout van een enkele bestuurder of commissaris kan leiden tot aansprakelijkheidsstelling van ieder ander lid van de raad van bestuur en de raad van commissarissen. U was niet op de hoogte? mmer, want u wordt wel geacht dat te zijn! Schadevoorbeelden: lees en huiver De directeur van een groot distributiebedrijf werd aangeklaagd als medeplichtige bij de tewerkstelling van een illegale werknemer. Feitelijk werd de illegale werknemer door een onderaannemer tewerkgesteld. Volgens de lokale arbeidswetgeving had de directeur erop moeten toezien dat lees verder op de volgende pagina 11

12 de onderaannemer de juiste procedures volgt bij het inhuren van personeel. Omdat hij dit heeft nagelaten voldeed de directeur niet aan de lokale arbeidswetgeving en werd hiervoor strafrechtelijk veroordeeld. Een onderneming beheerde een afvalverwerkingsfabriek. Na diverse aanpassingen in de fabriek, werd door de overheid toestemming gegeven voor het vergroten van de hoeveelheid gasuitstoot. Een milieuorganisatie beweerde dat de toegestane limieten waren overschreden en spande civielrechtelijke en strafrechtelijke procedures aan tegen het bedrijf en zes van de directeuren. De milieuorganisatie eiste een vergoeding voor zaak- en letselschade. Uiteindelijk werd de eis succesvol verdedigd. De directeuren van een ziekenhuis reorganiseerden de afdeling verloskunde en pasten het contract van een vertegenwoordiger van de vakbond aan zonder overleg met de ondernemingsraad. De ziekenhuisdirectie werd schriftelijk aangeklaagd omdat er geen overleg had plaatsgevonden. Er werd een schadevergoeding toegewezen aan de vertegenwoordiger van de vakbond en de vakbond zelf. Claims dreigen eveneens bij handel met voorkennis, misleidende verklaringen (onder andere bij overnames) en een te laat gedeponeerde jaarrekening. Ook het aantal aandeelhoudersclaims neemt in Nederland sterk toe. Steeds vaker stellen aandeelhouders bestuurders en commissarissen van beursgenoteerde vennootschappen aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Bron: Chubb Insurance Company of Europe S.A. wereldwijd één van de grootste verzekeraars van frauderisico s en commissarissen- en bestuurdersaansprakelijkheidsrisico s met een uitstekende reputatie. Wat te doen? U kunt uzelf en uw medebestuurders tegen deze risico s verzekeren met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Laat u hierover informeren door KOSTER, desgewenst eerst in de vorm van algemene documentatie en vervolgens als maatwerk, passend bij uw onderneming, vereniging of stichting. Dat geeft u bovendien de gelegenheid om te filosoferen over bijvoorbeeld fraudeverzekeringen en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Zorgeloos zakendoen over de hele wereld Zakenreizen worden helaas over het algemeen slecht verzekerd. De tickets liggen keurig klaar, het reisschema is opgesteld maar de verzekering is over het hoofd gezien. Had u dit zelf moeten regelen? Heeft de zaak dit gedaan? Er kan tijdens zo n zakenreis veel misgaan. Denk maar aan het zoekraken van bagage of diefstal van een kostbare laptop. Met een zakenreisverzekering bent u het hele jaar door wereldwijd verzekerd. En u niet alleen, ook uw meereizende partner of assistent. Privé-reizen zijn bij de zakenreisverzekering veelal standaard meeverzekerd. Omgekeerd is het niet het geval; zakenreizen zijn op een particuliere doorlopende reisverzekering niet gedekt. Tegen een premietoeslag zijn uw partner en kinderen op uw zakenreispolis ook verzekerd. U kunt er uiteraard ook voor kiezen uitsluitend zakelijke reizen te verzekeren. 12

13 Overlijdensrisicopolis voor ondernemers in de privé en zakelijke sfeer Uw onderneming is uw lust en uw leven. Iedere dag opnieuw zet u zich in voor nog betere resultaten. Eigenlijk is uw inbreng onmisbaar, maar wat gebeurt er als u onverwacht komt te overlijden? En hoe komen uw nabestaanden er dan voor te staan? Het is een prettige gedachte dat, als u er niet meer bent, uw partner of gezin de levensstandaard kunnen behouden die ze op dit moment gewend zijn en dat de continuïteit van uw onderneming niet in gevaar komt. Van de overheid hoeft u niets te verwachten, maar u kunt zelf iets regelen door een goede overlijdensrisicoverzekering voor ondernemers af te sluiten. Generali heeft onlangs een overlijdensrisicoverzekering speciaal voor ondernemers op de markt gebracht met een scherp tarief en uitstekende dekkingsmogelijkheden. Als onafhankelijk adviseur doen wij zaken met een groot aantal verzekeringsmaatschappijen. Op het moment dat u een overlijdensrisicopolis wenst te sluiten gaan wij op zoek naar díe polis die bij uw situatie past. Wat is verzekerd? U heeft de volgende dekkingsmogelijkheden: Vrij besteedbaar kapitaal: De begunstigde ontvangt na uw overlijden een kapitaal dat vrij besteed kan worden. Compagnonsverzekering: Als u of uw zakelijke partner overlijdt, ontvangt de overblijvende compagnon een bedrag om de financiële gevolgen op te vangen. Key-man-verzekering: Bij het overlijden van een sleutelfiguur binnen de onderneming keert deze verzekering een vast bedrag uit aan de onderneming. Kapitaal voor een nabestaandenlijfrente: Deze keert na uw overlijden periodiek uit aan uw levenspartner of uw kinderen. Kapitaal voor een nabestaandenpensioen (uitsluitend voor de DGA): Uw partner kan met het kapitaal dat vrijkomt na uw overlijden een nabestaandenpensioen aankopen. Wat kunt u aanvullend verzekeren? U kunt de volgende aanvullende verzekeringen afsluiten: Ongevallenverzekering: Deze keert een extra bedrag uit als u door een ongeval arbeidsongeschikt raakt of overlijdt. Arbeidsongeschiktheidsverzekering: Als u door ziekte of een ongeval niet meer kunt werken, kunt u een verlies aan inkomen hiermee aanvullen. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: Als uw inkomen door arbeidsongeschiktheid afneemt, kan betaling van de premie voor u een te grote last worden. U kunt met deze dekking de overlijdensrisicoverzekering premievrij voortzetten. Uw voordelen U profiteert van het zeer gunstige ondernemerstarief. U krijgt extra korting als u niet rookt. U kunt zelf uw verzekering samenstellen. U kunt verschillende premiebetalers en begunstigden aanwijzen. U kunt rekenen op een soepel acceptatieproces. U kunt rekenen op een voorlopige dekking tot ,-. U kunt de premie per maand, per kwartaal of per jaar voldoen. (per maand en per kwartaal via automatische incasso) Wilt u meer weten over de overlijdensrisicoverzekering, vul dan de servicekaart in of bel KMP, telefoon of kijk op bij productinformatie. Hier vindt u ook een aanvraagformulier. 13

14 Lagere zorgkosten voor DGA s Bent u Directeur-Grootaandeelhouder (DGA)? Dan betaalt u vanaf 2007 minder ziektekostenpremie. Uw inkomensafhankelijke bijdrage gaat namelijk omlaag van 6,5% naar 4,4%. Omdat u als DGA in dienst van uw vennootschap bent, betaalt u in 2006 nog hetzelfde percentage als een werknemer, 6,5%. Volgend jaar wordt dat percentage dus gelijkgesteld met dat van de zelfstandigen. De aanpassing wordt gefinancierd door de werknemerspremie volgend jaar met 0,05% te verhogen. Wettelijke regels opzegging zorgverzekering vereenvoudigd Minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil het wisselen van zorgverzekeraar eenvoudiger maken en heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat deze vereenvoudiging al bij het afsluiten van polissen voor het jaar 2007 van kracht is. Daarnaast gaat Zorgverzekeraars Nederland een overstapservice regelen, die het overstappen naar een andere verzekeraar verder moet vereenvoudigen. In de voorgestelde nieuwe regeling wordt een opzegging in december - bijvoorbeeld vanwege een premieverhoging - direct op 1 januari 2007 van kracht. De verzekerde die zich in de maand januari 2007 aanmeldt bij een nieuwe zorgverzekeraar, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007 verzekerd zonder dat een boete wordt opgelegd wegens niet of te laat verzekerd zijn. Dat geeft verzekerden dus een overstaptijd tot 1 februari De voorgestelde wetswijziging is een verbetering ten opzichte van de huidige regeling. In de huidige regeling gaat een opzegging in december vanwege een premieverhoging pas in op 1 februari. Dit betekent dat de oude verzekering dan nog doorloopt tot 1 februari, en de nieuwe verzekering pas op die datum ingaat. Met als gevolg dat verzekerden de premieverhoging over de maand januari nog moeten betalen bij de oude zorgverzekeraar. Met de nieuwe regeling wordt dus voorkomen dat verzekerden de verhoogde premie moeten betalen bij hun oude verzekeraar. Ook zorgt de nieuwe regeling ervoor dat de duur van de polis gelijk loopt met een kalenderjaar. Dat voorkomt onnodige administratieve uitvoeringslasten bij de berekening van de no-claimteruggave en het eigen risico. Ook de vereveningsbijdrage loopt hierdoor parallel met het kalenderjaar. Dit geeft u de tijd om uw huidige zorgverzekering nog eens goed onder de loep te nemen en de premie en dekkingen met het aanbod van KOSTER te vergelijken. KOSTER bedingt voor u hoge kortingen bij gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen, zonder concessies te doen aan de dekking. Waarom een zorgverzekering via KOSTER? KOSTER onderhandelt met verzekeringsmaatschappijen over prijs en kwaliteit. KOSTER kan zelf muterenin de systemen van de verzekeraar. Hierdoor heeft u uw polis sneller in huis KOSTER heeft goede contacten met verschillende zorgverzekeraars. U kunt zich aanvullend verzekeren voor klassenverpleging. KOSTER biedt u handige hulpmiddelen zoals het Extranet. KOSTER geeft antwoord op de meest gestelde vragen over de zorgverzekering. 14

15 Arbeidsongeschiktheid: risico voor de DGA Sinds 1 augustus 2004 kunt u als DGA geen beroep meer doen op de Wet Arbeidsongeschiktheidsuitkering Zelfstandigen (WAZ). U moet zich hiervoor privé verzekeren. En dat biedt mogelijkheden voor een verzekering-op-maat, niet alleen voor uw inkomen maar ook voor de continuïteit van uw bedrijf. Naast een basisuitkering is er nu ook een vangnet voor zelfstandigen met een verhoogd gezondheidsrisico. vooruitzichten maken van zo n private arbeidsongeschiktheidsverzekering een echt stukje maatwerk. Denk hierbij onder andere aan preventie- en reïntegratieactiviteiten die aansluiten op uw persoonlijke omstandigheden en uw beroepsgroep. Wij rekenen u graag voor welke verzekering het beste bij u past. Gek is dat! Veel ondernemers hebben zich niet voor arbeidsongeschiktheid verzekerd. MKB Nederland schat dat het aantal kleine zelfstandigen met zo n verzekering niet hoger ligt dan 10 procent. Het is juist deze organisatie die pleitte voor afschaffing van de WAZ. Het kabinet Balkenende had er wel oren naar, dus DGA s zijn nu volledig aangewezen op de private markt, waarbij zij kunnen kiezen uit een basisverzekering resp. basisuitkering tot een bepaald minimum bedrag, voor een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval tot maximaal 80% van het inkomen, desgewenst aangevuld met aanvullende verzekeringen. De mogelijkheden om rekening te houden met uw wensen, met de omstandigheden en uw Maak nu een afspraak voor een complete analyse van uw verzekeringen en risico s en ontvang KOSTER s 25 leukste steden van Europa cadeau. Servicekaart Bedrijfsnaam: Contactpersoon: Functie: Adres: Postcode/plaats: Telefoon: Fax: Internet-site: m/v Bel mij voor het maken van een afspraak voor: mogelijkheden voor (vroeg)pensioen DGA de overlijdensrisicoverzekering voor ondernemers de arbeidsongeschiktheidsverzekering risicomanagement van mijn onderneming zorgverzekering opzetten secundaire arbeidsvoorwaardenpakket Extranet Fax: + 31 (0) of stuur een 15

16 steeds belangrijker Steeds vaker informeren wij onze relaties over belangrijke verzekerings- en pensioenzaken via de . De gratis digitale nieuwsbrief i-news is daar een goed voorbeeld van, maar ook nieuwsberichten over een bepaald onderwerp, zoals onlangs over de zorgverzekering, gaat via de digitale snelweg. Om u snel te kunnen informeren over actuele en voor u belangrijke onderwerpen, vragen wij u uw adres aan ons door te geven. Stuur een naar of vul de servicekaart hieronder in. Colofon Dit is een uitgave van de Stichting Koster Service Schrift. Teksten kunt u zonder toestemming overnemen. Wij vragen u wel uw bron te vermelden. Tevens vinden we het plezierig uw publicatie te mogen ontvangen. Koster van Mil & Partners B.V. is het pensioenadviesbureau van KOSTER verzekeringen b.v. Postbus AH Gebouw RIJNSTAETE - Prins Bernhardlaan VT ALPHEN AAN DEN RIJN - NL Telefoon +31 (0) Fax +31 (0) Internet-site Postzegel is niet nodig Antwoordnummer VB Alphen aan den Rijn 16

Generali Overlijdensrisicoverzekering. Financiële oplossingen voor uw nabestaanden, zakelijke partner en onderneming

Generali Overlijdensrisicoverzekering. Financiële oplossingen voor uw nabestaanden, zakelijke partner en onderneming Generali Overlijdensrisicoverzekering Generali Overlijdensrisicoverzekering Financiële oplossingen voor uw nabestaanden, zakelijke partner en onderneming F l e x i b i l i t e i t en zekerheid v o o r

Nadere informatie

Stel uw inkomen als DGA in alle vrijheid zeker. NnL

Stel uw inkomen als DGA in alle vrijheid zeker. NnL Stel uw inkomen als DGA in alle vrijheid zeker NnL Persoonlijk advies Iedere onderneming, elke ondernemer is uniek. U verlangt dus advies op maat. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekeringsadviseurs

Nadere informatie

DGA GarantiePlusPensioen

DGA GarantiePlusPensioen DGA GarantiePlusPensioen Zekerheid voor de directeurgrootaandeelhouder DGA GarantiePlusPensioen Zekerheid voor later Gegarandeerd kapitaal op einddatum Kapitaal kan groeien door winstdeling Bepaal zelf

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Pensioen in Eigen Beheer

Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in eigen beheer wil zeggen dat een pensioenregeling niet is onder gebracht bij een verzekeraar of bij een pensioenfonds. Ten aanzien van het opbouwen in eigen beheer zijn

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

Generali Overlijdensrisicoverzekering. Voor particulieren. Financiële oplossingen voor uw nabestaanden

Generali Overlijdensrisicoverzekering. Voor particulieren. Financiële oplossingen voor uw nabestaanden Generali Overlijdensrisicoverzekering Generali Overlijdensrisicoverzekering Voor particulieren Financiële oplossingen voor uw nabestaanden F l e x i b i l i t e i t en zekerheid v o o r u en uw naasten

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Nabestaandenverzekering Collectief voor werknemers

Nabestaandenverzekering Collectief voor werknemers COLLECTIEVE NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de werkgever Nabestaandenverzekering Collectief voor werknemers Netto-uitkering(en) voor de achterblijvende partner 2 Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

MKB GarantiePlusPensioen

MKB GarantiePlusPensioen MKB GarantiePlusPensioen Het zekerheidbiedend pensioen voor uw medewerkers MKB GarantiePlusPensioen Zekerheid voor uw personeel Gegarandeerd kapitaal op de pensioendatum Partner- en wezenpensioen als periodieke

Nadere informatie

0 Inhoudsopgave. 4.1 Ziekengeld Daggeldpolis... 6 4.2 Ziekengeld Calamiteiten Polis... 6

0 Inhoudsopgave. 4.1 Ziekengeld Daggeldpolis... 6 4.2 Ziekengeld Calamiteiten Polis... 6 0 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...2 2 INKOMEN EN VERMOGEN...3 2.1 Aansprakelijkheid... 3 2.2 Rechtsbijstand... 3 2.3 Arbeidsongeschiktheid... 3 2.4 Bedrijfsschade... 4 2.5 Beroepsaansprakelijkheid... 4 2.6

Nadere informatie

Zeker van uw inkomen. Risicobeheersing en pensioenopbouw voor de DGA

Zeker van uw inkomen. Risicobeheersing en pensioenopbouw voor de DGA Zeker van uw inkomen Risicobeheersing en pensioenopbouw voor de DGA Heeft u uw eigen risico s in beeld? Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) weet u als geen ander dat ondernemen risico s met zich meebrengt.

Nadere informatie

WELKOM. Bij het symposium: TANDHEELKUNDIG ONDERNEMERSCHAP IN ROERIGE TIJDEN

WELKOM. Bij het symposium: TANDHEELKUNDIG ONDERNEMERSCHAP IN ROERIGE TIJDEN WELKOM Bij het symposium: TANDHEELKUNDIG ONDERNEMERSCHAP IN ROERIGE TIJDEN Koersvast richting pensioen? Vrijdag 20 maart 2015 Meeùs Door: Peter Nederstigt Betrokken, pragmatisch, integer Agenda Voorstellen

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime volgens het oud regime DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het oud regime UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Het is waarschijnlijk een tijd

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 3

Oefenvragen Leven dag 3 Oefenvragen Leven dag 3 1. Bea Triks (25 jaar) heeft een bruto inkomen van 40.000,- per jaar. Zij neemt deel aan de levensloopregeling. Haar levensloopsaldo bedraagt begin dit jaar 12.000,-. Welk bedrag

Nadere informatie

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Als RB-lid profiteert u van vele voordelen bij Kröller U wilt graag het beste resultaat voor uw klanten, nu en in de toekomst. Maar terwijl

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Motorverzekering Motorplezier begint bij een goede verzekering Welke motor u ook heeft en hoe u uw motor ook gebruikt voor dagelijks gebruik

Nadere informatie

Eigen huis. Vermogensopbouw. Oudedagsvoorziening. Nabestaanden

Eigen huis. Vermogensopbouw. Oudedagsvoorziening. Nabestaanden Eigen huis Vermogensopbouw Oudedagsvoorziening Nabestaanden Zeker nu Maatschappijwinstdeling De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij De Onderlinge s-gravenhage kent een maatschappij- 25 Te verdelen

Nadere informatie

ZZP GarantiePlusPensioen

ZZP GarantiePlusPensioen ZZP GarantiePlusPensioen Het zekerheidbiedend pensioen voor de zelfstandige zonder personeel ZZP GarantiePlusPensioen Zekerheid voor nu en later Gegarandeerd kapitaal op einddatum Gegarandeerd rendement

Nadere informatie

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief NATIONALE VAN 1903 Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903 Coöperatieve U.A., en haar rechtsvoorgangers, biedt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Inhoud Gewoon een goed pensioen. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Open en duidelijk over kosten. 5 Rendement op het pensioenkapitaal.

Nadere informatie

Verzekeringen. 4.1 Cordares als verzekeringsmaatschappij. 4.2 De verzuimverzekeringen. van Cordares 31. 4.3 De inkomensverzekeringen

Verzekeringen. 4.1 Cordares als verzekeringsmaatschappij. 4.2 De verzuimverzekeringen. van Cordares 31. 4.3 De inkomensverzekeringen 4 Verzekeringen 4.1 Cordares als verzekeringsmaatschappij 30 4.2 De verzuimverzekeringen van Cordares 30 4.3 De inkomensverzekeringen van Cordares 31 4.4 Distributie 32 Verzekeringen 29 Jaarboek 2008 Verzekeringen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten Breda, 19 oktober 2005 1. Inleiding De Eerste

Nadere informatie

AVONTUUR VRIENDEN GELUK LIEFDE VERTROUWEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE

AVONTUUR VRIENDEN GELUK LIEFDE VERTROUWEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE AVONTUUR VRIENDEN GELUK AFSCHEID SAMEN LIEFDE VERTROUWEN GLIMLACH VERHUIZEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE BLIJDSCHAP FAMILIE O N D E R L I N G E s - G R A V E N H A G E M O M E N T E N GLIMLACH GELUK LIEFDE

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Pleziervaartuigenverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Pleziervaartuigenverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Pleziervaartuigenverzekering Het plezier van vrijuit varen De rust van water of juist de wind in de zeilen. Varen geeft u het gevoel van vrijheid,

Nadere informatie

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Hoe verzeker je besluitvaardigheid? De Bestuurders- en Commissarissenaansprakelijkheidsverzekering. van Nassau

Hoe verzeker je besluitvaardigheid? De Bestuurders- en Commissarissenaansprakelijkheidsverzekering. van Nassau Hoe verzeker je besluitvaardigheid? De Bestuurders- en Commissarissenaansprakelijkheidsverzekering van Nassau Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. De BCA-verzekering houdt rekening met de complexe

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding Afscheid van uw oude baan Uw pensioen bij uitdiensttreding Uit dienst Verandert u van baan? Begint u voor uzelf? Of bent u werkloos geworden? In al deze gevallen verandert uw leven. U moet veel regelen.

Nadere informatie

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inboedelverzekering... 1 2. Doorlopende (zaken)reisverzekering... 2 3. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren... 3 4. (Gezins)-Ongevallenverzekering...

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

De Keyzer Zakelijk Pakket

De Keyzer Zakelijk Pakket De Keyzer Zakelijk Pakket 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing De Keyzer Zakelijk Pakket 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het De Keyzer

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie?

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie? Aanvullende bedrijfsgegevens Zijn er meerdere DGA s werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Zijn er andere personen werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Geldt er voor

Nadere informatie

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan De wereld verandert. Verandert uw polis mee? De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Verzekeringsmaatschappijen slaan de handen ineen, waardoor de diversiteit in aanbieders afneemt. De agrarische

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn:

In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn: In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering WEGAM/WEGASverzekering Opstalverzekering Inventaris/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG. fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers

MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG. fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers Uw verzekeringen regelt u snel en gemakkelijk online! www.fatum-suriname.com U kiest voor FATUM, uw betrouwbare partner

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel

Expat Pakket Individueel Expat Pakket Individueel Informatie voor de particulier Expat Pakket Individueel Grenzeloos goed verzekerd Expat Pakket Individueel Alles in één keer goed voor elkaar Een tijd in het buitenland werken

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Bestuurdersaansprakelijkheid

Allianz Nederland Schadeverzekering. Bestuurdersaansprakelijkheid Allianz Nederland Schadeverzekering Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, kunt u nog zonder? Als bestuurder, commissaris of toezichthouder neemt u dagelijks beslissingen.

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Doorgang. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Doorgang. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening In deze berekening wordt de fiscale voorziening bepaald voor een DGA waarvoor zowel bij de overgang ten gevolge van Witteveen als bij de Wet VPL een premievrije aanspraak is

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Uitgesteld. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Uitgesteld. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening In deze berekening wordt de fiscale voorziening bepaald voor een DGA waarvoor zowel bij de overgang ten gevolge van Witteveen als bij de Wet VPL een premievrije aanspraak is

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Pakket

Driekleur Privé Compleet Pakket Driekleur Privé Compleet Pakket uw persoonlijke beschermingsfactor Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. www.driekleur.nl Driekleur Privé Compleet Pakket al uw verzekeringen

Nadere informatie

ArtsenPraktijkPakket!

ArtsenPraktijkPakket! ArtsenPraktijkPakket! Financieel specialist voor artsen Maatwerk voor medici Maatwerk voor medici De volgende verzekeringen kunt u opnemen in het ArtsenPraktijkPakket: Uw pand en inventaris Inventaris

Nadere informatie

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2 Uw aanvullend pensioen geregeld Als u aan het begin van uw loopbaan staat, is de tijd na uw pensioen niet het eerste waar u aan denkt. Maar hebt u er al een flink aantal jaren

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij midden in het leven Uw lijfrente komt vrij De mogelijkheden Inhoud 5 6 7 8 9 11 16 17 Uw lijfrente komt vrij Uitstellen, verzamelen en kiezen Met pensioen Lijfrenten, welke uitkeringen zijn mogelijk?

Nadere informatie

Datum 22 mei Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001

Datum 22 mei Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001 Datum 22 mei 2017 A.B. Voorbeeld T.a.v. de directie Spaklerweg 4 1000 AB AMSTERDAM Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Koop vrije tijd met levensloop Levensloop maakt het u mogelijk tijd vrij te maken voor zaken die u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar.

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar. Een lijfrenteverzekering 1. Wat voor lijfrenteverzekering heb ik nu? U hebt nu een verzekering waarmee u lijfrentekapitaal opbouwt. U betaalt premie, of een koopsom, of eventueel een extra storting. De

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven?

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven? Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming Wat zijn de alternatieven? 4 alternatieven Belicht vanuit verschillende invalshoeken 1 2 3 4 Korte omschrijving

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007 Verzekeringen April 2007 Werkgever en personeel Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers Werkgever en personeel Verzekeringen 2007 Persoonlijk Pensioen Plan voor werknemers Wat is pensioen?

Nadere informatie

Klantprofiel KR8 in Verzekeringen

Klantprofiel KR8 in Verzekeringen Klantprofiel KR8 in Verzekeringen Inleiding Alvorens een advies te geven, zijn wij als financieel adviseur verplicht ons een beeld te vormen van uw persoonlijke en financiële situatie. Dit Klantprofiel

Nadere informatie

personeelsplan Pensioen Collectief ANW-Gat De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Pensioen Collectief ANW-Gat De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Pensioen Collectief ANW-Gat De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw bedrijf en

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening Hierin wordt de fiscale berekening gemaakt voor een DGA geboren vóór 1 januari 1950, dus met een regeling die niet op de Wet VPL hoefde te worden aangepast. N.A.W. Gegevens Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket. Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket. Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Als directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. (Pre) Pensioen Sparen en beleggen Zorg, inkomen en ontslag Echtscheiding UW FINANCIEEL PLAN Hypotheek en leningen Huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Inhoud Welkom! 3 Contact met Apeldoorn. 4 Veranderingen in uw persoonlijke situatie. 6 Beleggingen en uw Flexibel Directie

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Rechtsbijstandverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Rechtsbijstandverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Rechtsbijstandverzekering Hoe zorgt u ervoor dat u uw recht haalt? Een conflict is zo geboren. Met uw werkgever, een winkel of uw buren. U vindt

Nadere informatie

Zekerheid voor ondernemer en onderneming

Zekerheid voor ondernemer en onderneming Zekerheid voor ondernemer en onderneming Of het gaat om verzekeringen, hypotheken of de koop van uw woning, bij De Leeuw kunt u rekenen op onafhankelijk en deskundig advies. Onze experts helpen u graag

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Productwijzer Erfrente

Productwijzer Erfrente Erfrente Productwijzer Erfrente Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de erfrente. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de premie en wat

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

De FATUM. Flexibele Levensverzekeringen en Pensioen- /Spaarplannen

De FATUM. Flexibele Levensverzekeringen en Pensioen- /Spaarplannen De FATUM Flexibele Levensverzekeringen en Pensioen- /Spaarplannen De FATUM Flexibele Levensverzekeringen en Pensioen- /Spaarplannen De transparante levensverzekeringen en pensioen-/spaarplannen van FATUM

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers 2 Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen. www.zichtadviseurs.nl

Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen. www.zichtadviseurs.nl Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen www.zichtadviseurs.nl Zijn uw verzekeringen op orde? Het is belangrijk dat uw schadeverzekeringen aansluiten bij uw huidige persoonlijke situatie. Daarom is het

Nadere informatie

Wft Vermogen oefenexamen

Wft Vermogen oefenexamen Kennis Vraag 1 Wat is juist met betrekking tot de normaalverdeling? A. Rendementen van beleggingen zijn normaal verdeeld. B. Binnen de normaalverdeling is de kans op het gemiddelde rendement 50%. C. De

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie