Woning kopen met starterslening. voordelen kopen. langer thuis wonen. juni de jaargang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woning kopen met starterslening. voordelen kopen. langer thuis wonen. juni 2013-16de jaargang"

Transcriptie

1 3 Woning kopen met starterslening voordelen kopen langer thuis wonen OFW Vizier juni de jaargang

2 C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47, Dronten E I T F Achter het algemene telefoonnumer staat een bandje met keuzemogelijk heden: Melding van een reparatieverzoek 1 Vragen over huurbetaling 2 Info over woningvragen 3 Telefoniste 4 Openingstijden Maandag tot en met vrijdag uur Directe nummers Wonen Huuradministratie Serviceonderhoud Feenstra verwarming (cv-reparaties) T Jalinen Rioleringswerkzaam heden v.o.f. (rioolverstoppingen) T CITO Glasservice (glasschade) T (gratis) Alarmnummer Uitsluitend voor onderhoudsmeldingen die niet kunnen wachten tot de eerst volgende werkdag van OFW T Wijkkantoor Biddinghuizen De Baan 33 Spreekuur: maandag uur Wijkkantoor Swifterbant De Heraldiek 2 Spreekuur: dinsdag uur T Ontmoetingsruimte De Kajuit Algemene inloopuren : vrijdagmiddag uur zondagmiddag uur Reserveringen: via tel.nr Fotografie Leo van Bemmel Fotografie Oost Flevoland Woondiensten Concept/redactie Oost Flevoland Woondiensten Kwoot DTP & Druk Zalsman Zwolle BV veranderende verzorgingsstaat DAAGT ONS ALLEN UIT visie De verzorgingsstaat verandert ingrijpend. Alle mensen merken het. De overheid vindt dat mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven. Ze moeten zelf zorgen voor hun gezondheid en hun huisvesting. En als het nodig is, moeten ze zelf hulp organiseren als ze bepaalde dingen niet meer kunnen. Er is alleen nog maar een vangnet voor wie het echt niet zelf kan (betalen). Familie, buren en vrienden zijn hierin belangrijk. Als het nodig is moet je op hen terugvallen, en omgekeerd moeten zij ook een beroep op jou kunnen doen. Een voorbeeld. Vroeger gingen veel senioren in een verzorgingshuis wonen; nu komt dit bijna niet meer voor. Veel ouderen willen tegenwoordig graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Als deze senioren hulp nodig hebben, konden ze tot voor kort hulp krijgen die gesubsidieerd werd door de WMO of de AWBZ. Maar in de toekomst wordt eerst gekeken wat mensen zelf kunnen. Welke hulp kunnen hun kinderen, hun buren of hun vrienden leveren en welke hulp kunnen mensen tegen betaling inhuren? Lukt dit allemaal niet, dan is er in noodgevallen pas (financiële) ondersteuning vanuit de overheid. Een grote verandering dus. Voor veel mensen wordt het leven hierdoor duurder en daar hadden ze niet op gerekend. Aan de andere kant houden mensen wel meer zelf de regie over hun eigen leven. Mensen worden aangesproken op wat ze wél kunnen en niet op wat niet meer lukt. Ook OFW en haar huurders zullen de effecten merken. Een voorbeeld betreft woningaanpassingen voor mensen met een lichamelijke handicap. Ook hier wordt steeds minder subsidie voor gegeven door de gemeente via de WMO. Mensen die die aanpassingen nodig hebben moeten de kosten zelf betalen. OFW kan tegen betaling de aanpassing uitvoeren. Mensen die tot voor kort in een zorginstelling gingen wonen, zullen dus vaker een beroep doen op familie en burenhulp. Maar zij willen vast ook wel een bijdrage leveren. Hoe vind je elkaar? Voor hen zeker wennen en voor hun omgeving wellicht ook. Gelukkig heerst in de gemeente Dronten nog de geest van de polderpioniers. Zij waren gewend om met elkaar een samenleving op te bouwen en elkaar te helpen. Dat past in de nieuwe samenleving. Hopelijk kunnen we de geest van toen nieuw leven inblazen. Kortom een samenleving bouw je samen op; ieder levert naar vermogen een bijdrage. Een beetje omkijken naar elkaar helpt daarbij enorm. Mevrouw ir. G.N. Sweringa 2

3 huurderszaken Bezwaar tegen huurverhoging Eind april heeft u van ons bericht over uw huurverhoging ontvangen. Dit jaar hebben we de inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast. Deze gegevens hebben wij van de Belastingdienst gekregen. Maar wat nu als u vindt dat de toegepaste huurverhoging niet terecht is. Hieronder een stappenplan. Stap 1 Gronden voor bezwaar huurverhoging - Heeft u de huurverhogingsbrief na 1 mei ontvangen? - Is de netto huurprijs boven de maximale huurprijs? - Is de huurverhoging hoger dan wettelijk toegestaan? - Loopt er een procedure bij de huurcommissie over onderhoudsgebreken? NEE JA Maak uw bezwaar en de reden van uw bezwaar schriftelijk kenbaar voor 1 juli o n d e r h o u d Planmatig onderhoud Pagina Onderhoud Juni / Juli Bijwerkbeurt schilderwerk beschadigde delen. Dronten De Aalscholver 1 t/m 13 (oneven), 14 t/m 22 (even), 36 t/m 42 (even). De Fazant 10 t/m 90 (even), 29 t/m 37 (oneven), 61 t/m 81 (oneven). De Houtsnip 11 t/m 21 (oneven). De Kwartel 9 t/m 17 (oneven). De Patrijs 2 t/m 10, 20 t/m 34, 40 t/m 58 (allen even). De Voerbaan 3, 5 en 7, 13 t/m 23 (oneven). De Wildkansel 2 t/m 5, 7, 9. Het Korhoen 63 t/m 81 (oneven). De Reiger 18 t/m 40 (even), 44 t/m 54 (even), 58 t/m 70 (even) en 37 t/m 51 (oneven) De Meerkoet 18 t/m 25. Schilderwerkzaamheden grote beurt. Dronten Baskenstraat 5 t/m 11 (oneven), 15, 19 t/m 33 (oneven). Commandeurstraat 1 t/m 13 en 15 t/m 31 (oneven), 18, 20, 28, 30 en 32. Harpoenierstraat 1 t/m 32. Kampanje 1 t/m 15 (oneven), 21 t/m 49 (oneven). Walvisstraat 4 t/m 14 (even), 20 t/m 30 (even). Stap 2a Nieuwe gronden voor bezwaar huurverhoging Was uw inkomen in 2011 lager dan vermeld op de inkomensverklaring die u toegestuurd heeft gekregen bijvoorbeeld doordat het aantal personen op de verklaring niet klopt? NEE JA Maak uw bezwaar en de reden van uw bezwaar schriftelijk kenbaar voor 1 juli U hoeft geen inkomensgegevens toe te voegen. OFW vraagt een nieuwe inkomensverklaring op bij de Belastingdienst. Biddinghuizen De Teugel 2, 4, 9 en 10. Het Erf 17 t/m 61 (oneven), 70 t/m 78 (even). Het Gareel 18 t/m 24. Het Lamoen 1 t/m 4, 9 t/m 16. NB. In dit overzicht kunnen inmiddels verkochte woningen voorkomen, daar worden vanzelfsprekend geen werkzaamheden uitgevoerd. Stap 2b Nieuwe gronden voor bezwaar huurverhoging Was uw inkomen in 2012 lager dan uw inkomen in 2011? JA Maak uw bezwaar en de reden van uw bezwaar schriftelijk kenbaar voor 1 juli U dient zelf bewijs te leveren, namelijk een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie en IB60-verklaringen van de Belastingdienst van alle bewoners op het adres. NEE U kunt geen bezwaar maken. OFW beoordeelt eerst zelf uw bezwaar. Bent u het niet eens met onze beslissing, dan vraagt OFW de Huurcommissie om de redelijkheid van de huurverhoging te beoordelen. De beslissing van de Huurcommissie is bindend. U kunt nog wel in beroep gaan bij de rechter. 3

4 VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING Wat zijn mijn plichten als huurder eigenlijk? bewonersverantwoording Een huurder is verplicht zich ten aanzien van de gehuurde woning als een goed huurder te gedragen. Maar wat zijn eigenlijk die plichten en hoe kan het Fonds Huurdersonderhoud u daarbij helpen? Huurders Belangen Vereniging OFW Postbus AG Dronten vereniging.nl. Met het aangaan van een huurovereenkomst ontstaan er zowel voor OFW als voor huurder verantwoordingen (plichten). Als huurder heeft u een bewonersverantwoording (verplichting), zoals ook een koper heeft voor een woning. Veel huurders zijn zich daar echter niet goed van bewust met de gedachte: Ik huur van OFW, dus het is niet mijn woning. Dat kan leiden tot misverstanden, met eventueel financiële consequenties. Wat moet ik zelf herstellen? Wat is dan die taakverdeling tussen OFW als verhuurder en u als huurder? De woning is eigendom van OFW en u heeft het exclusieve gebruiksrecht (huurovereenkomst) van de woning. Daarmee bent u verantwoordelijk voor een nette bewoning. Als er dus iets kapot gaat, heeft u de plicht dit aan OFW te melden zodat ze dit kan verhelpen. Kleine gebreken, zoals een kapotte lichtschakelaar, een lamme deurklink en een lekkende kraan, dient u op eigen kosten zelf te (laten) herstellen. Daarvan hoeft u geen melding te doen. het verstandig toch nu al de schade te melden of te herstellen. Want bij bijvoorbeeld een verhuizing komt het defect toch aan het licht en volgt alsnog de rekening. Fonds Huurdersonderhoud Met het Fonds Huurdersonderhoud biedt OFW u de mogelijkheid deze gebreken gratis te laten verhelpen. Een huurder betaalt eenmalig 50,00 entreekosten en daarna het maandelijks tarief van 4,95. Bent u nog niet lid van het Fonds Huurdersonderhoud, dan raadt de HBV u aan dit alsnog te doen. Dat kan via: of via tel. (0321) Samenvattend Ω Voorkom problemen en onnodige kosten Ω Word lid van het Fonds Huurdersonderhoud Ω Meld reparatieverzoeken op tijd Wilt u lid worden? Kijk dan op onze website: vereniging.nl Of bel: (06) Het Bestuur: Voorzitter Gerard Corjanus Secretaresse Marianne Top Penningmeester Geeske Boer Coördinator Biddinghuizen Claudia van Loveren Coördinator Swifterbant Ank Hofman Coördinator Dronten Gerard Corjanus Meer woongenot en minder kosten Het melden van een defect of schade is niet alleen verplicht, maar geeft ook meer woongenot. Want zolang iets kapot is, kunt u er immers niet gebruik van maken. Ook kan uitstel meer schade opleveren voor uw woning. De herstelkosten kunnen in dat geval voor u behoorlijk oplopen, omdat u nalatig geweest bent. Maar stel dat u geen hinder ondervindt van een mankement; ook dan is Dit artikel is geschreven door de Huurders Belangen Vereniging. De redactie van Vizier en OFW dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van het geschrevene. 4

5 in gesprek met.. Adjunct-manager Wonen Marcha Groen zet deur open voor huizenkopers Starterslening geeft woningkoper ruimte Binnenkort wordt de eerste Starterslening via OFW afgesloten. Marcha Groen, adjunct-manager Wonen bij OFW ziet voor bewoners voordelen. De Starterslening is een initiatief van het landelijke Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Zowel veel gemeentes als corporaties hebben zich aangesloten bij dit fonds, waaronder OFW. Doel van de Starterslening is om een koopwoning voor mensen met een kleinere portemonnee bereikbaar te maken, vat adjunct-manager Wonen Marcha Groen samen. OFW stort geld in dit fonds. Op haar beurt leent het fonds weer geld uit aan huishoudens om de nieuwe eigen woning deels te financieren. Eigenlijk krijgt de koper een tweede hypotheek, inclusief Nationale Hypotheek Garantie voor extra zekerheid. Voorwaarden Starterlening De koper moet aan enkele eisen voldoen. Allereerst moet het om een woning van OFW gaan met een totale aanschafwaarde van maximaal euro. Tevens moet het voor de koper de eerste woningaankoop zijn. De lening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van euro. Voor het grootste deel van de koopsom moet de koper dus bij een bank of andere aanbieder een hypotheek afsluiten. Drie jaar woonlastenvrij De Starterslening heeft wel een aantal voordelen ten opzichte van een gangbare hypotheek, vindt Groen: Want de eerste drie jaar betaalt een koper geen rente en aflossing over dat deel. Pas na die periode toetst SVn of de koper dan wel genoeg financiële ruimte heeft om wel aan die verplichtingen te voldoen. Daarna betaalt de koper die lasten wel, met als optie om de lening over te sluiten naar de eerste hypotheek. Bouwkundig gekeurd Groen kan garanderen dat de koper bij OFW beschikt over een goede woning. In totaal hebben we 450 van onze huizen beschikbaar gesteld voor koop. Deze woningen zijn allemaal goed onderhouden en worden bouwkundig gekeurd. En qua waarde zijn ze marktconform. De meeste woningen kosten tussen de en euro. Een prima prijs, juist ook voor mensen die misschien net te veel verdienen voor een huurwoning. Elke geïnteresseerde kan navragen bij OFW of hun huurwoning voor verkoop in aanmerking komt. Op en bij de regionale makelaars Sinke en Van der Linden is het huidige aanbod inzichtelijk. Vervolgens handelt SVn de acceptatie en administratie van de regeling met de koper af. 5

6 De voordelen van een woning kopen Nu de inkomensafhankelijke huurverhoging een feit is, is het voor u wellicht aantrekkelijker om een woning te kopen. Al bij een huur van 535 euro kan dat goedkoper zijn. En dan rekenen we de voordelen van een koopwoning nog niet mee. Voordelen en nadelen Vaak lijkt huren goedkoper, maar dat is niet in alle gevallen waar. ( Voorbeeldberekening ). Zelfs als de hypotheeklasten hoger zijn dan de huur, kan het bij een hoger inkomen interessant zijn om te kopen. De huur stijgt gemiddeld met 2,5% per jaar uitgaande van een inflatievolgende huurverhoging, terwijl een annuïteitenhypotheek slechts 1-2% stijgt. Door de inkomensafhankelijke huurverhoging is deze stijging voor inkomens vanaf euro nog hoger. In onderstaande grafiek is te zien dat na verloop van tijd huren duurder is dan kopen. Met de starterslening van OFW (zie artikel hiervoor) wordt het voor meer mensen mogelijk om een woning te kopen. Eigen woning kopen Als uw woning bij ons op de verkooplijst staat, kunt u de woning Kosten per maand van ons kopen. OFW biedt de woning altijd tegen marktwaarde te koop aan. Daarnaast hoeft u niet te verhuizen, weet u precies wat u koopt en bent u bekend met de buurt. Voorbeeldberekening Gezamenlijk inkomen: Koopsom woning: Hypotheek: Huurkosten: 535 Netto maandlasten: 533 In deze berekening bent u qua kopen goedkoper uit dan huren. Ook bouwt u eigen vermogen op, wat bij huren niet het geval is. Om in 30 jaar dezelfde euro bij elkaar te sparen, moet u circa 240 euro per maand sparen. Als u dit spaar -voordeel meeneemt in de berekening, en (als nadeel) de Stijging huur en kooplasten jaren huur koop onderhoudskosten + OZB belasting (1% van de koopsom per jaar) eraf haalt, is het voordeel bij kopen: 133 euro per maand. Waarom verkoop? We beseffen heel goed dat door de inkomensafhankelijke huurverhoging huren soms erg duur wordt. Daarnaast heeft OFW vanwege regelgeving nog maar een beperkt aanbod van huurwoningen voor mensen met een inkomen tussen en euro. En mensen met een hoger inkomen kunnen zich helemaal niet meer inschrijven bij OFW. Toch voelen we ons verantwoordelijk voor deze zogenaamde middeninkomens, voor wie het lastig kan zijn om te kopen. Daarnaast vinden we een goede verdeling tussen koop- en huurwoningen belangrijk voor de leefbaarheid en diversiteit in een wijk. En kunnen we als OFW de inkomsten gebruiken om te investeren in goed wonen in Dronten. Via de website kunt u zelf een berekening maken voor uw eigen situatie. Op vindt u alle voor- en nadelen van huren en kopen. Grafiek op basis van een huishoudinkomen van , gemiddelde huurverhoging van 4,1%, gemiddelde stijging hypotheeklasten circa 1,5% en een hypotheekrente van 5%. Alle berekeningen en informatie is bedoeld om u informatief op weg te helpen en niet om professioneel (financieel) advies te vervangen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen die u neemt op basis van deze berekeningen en/of informatie. 6

7 Koop nu met starterslening volledig voorzien van laminaatvloer en witte wandafwerking Dronten De Morinel Dronten De Oeverloper Dronten De Oeverloper Dronten Commandeurstraat Van der Linden makelaardij Dronten Het Want Dronten Hondsrug informeer naar de verbouwingsmogelijkheden tot seniorenwoning Swifterbant Het Blazoen Swifterbant Tulpstraat Van der Linden makelaardij Biddinghuizen Koolzaadhof Swifterbant De Jachthoorn BINNENKORT TE KOOP: DRONTEN DE KIEVIT 92 DRONTEN THOMSONSTRAAT 254 BIDDINGHUIZEN LUCERNEHOF 120 Voorwaarden OFW: Verwervingskosten tot inclusief verbeterkosten. Starterslening bedraagt nooit meer dan 20% van de verwervingskosten met een maximum van Alleen van toepassing op bestaande woningen van OFW 7

8 jaarverslag 2012 Sociaal wonen in uitdagende tijden 2012 was een jaar dat OFW alle zeilen bij moest zetten om zoveel mogelijk haar volkshuisvestelijke doelstellingen te kunnen realiseren. Door de forse impact van het kabinetsbeleid hebben we belangrijke stappen gezet om hierop te anticiperen. Toch heeft OFW veel gerealiseerd in In het jaarverslag Sociaal wonen in uitdagende tijden blikken we terug. Hieronder alvast een samenvatting. Behaalde resultaten Alle doelgroepen onder dak woningen (januari 2013) bezitten we in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. 465 huishoudens hebben we geholpen aan een woning en 13 huizen zijn verkocht. 93,6% van de vrijkomende sociale huurwoningen is verhuurd aan mensen met een inkomen lager dan euro; 6,4% aan mensen met een inkomen daarboven. 9 woningen zijn ontruimd; 6 vanwege huurachterstand en 3 vanwege sociale overlast. Doordat minder nieuwbouw is opgeleverd en minder verhuizingen plaatsvonden, is het totaal aantal woningzoekenden met 5% gestegen (2.080 per ). Voor de wachttijden per dorp, wijk en type woning, betekent dit: Type woning Wijk Wachttijd Dronten Eengezinswoning Centrum, Noord maanden De Boeg maanden De Fazant, Zuid maanden De Gilden > 24 maanden Seniorenwoning Centrum/WoonArk/Regenboog > 2 jaar Noord maanden De Boeg, De Fazant, Zuid 6 12 maanden De Gilden > 2 jaar Appartement Kamer maanden 0 6 maanden De wachttijd voor een woning in Biddinghuizen of Swifterbant is ongeveer 6 tot 12 maanden. 8

9 Behaalde resultaten Goed wonen Het huurdersportaal is in gebruik genomen; daarmee hebben huurders 24/7 online toegang tot hun persoonlijke gegevens. We hebben 83 woningen aan De Oeverloper en 51 woningen in Dronten Centrum gemoderniseerd. Er is overleg gevoerd over de toekomst van de Chaletwoningen. OFW is voornemens om de Chaletwoningen te moderniseren in een lightversie. Behaalde resultaten Kansrijke woonomgeving We hebben vier leefbaarheidsinitiatieven gefinancierd vanuit het Leefbaarheidsfonds. OFW is actief in het maatschappelijk middenveld. We hebben in opdracht van de gemeente de nieuwbouw van openbare basisschool De Dukdalf gerealiseerd. Daarnaast leveren we in 2013 het Educatief Centrum in Biddinghuizen op. Behaalde resultaten Energiesprong Het aantal E-, F- en G-labels is in 2012 gedaald van 348 naar 154. Door modernisering en planmatig onderhoud heeft OFW tot en met 2012 een besparing in gasverbruik behaald van 36% ten opzichte van OFW wil actief invulling geven aan het begrip duurzaamheid. Voor onderhoudswerkzaamheden gebruiken onze service/onderhoudmedewerkers alleen nog FSC-gecertificeerd hout en FSC-gecertificeerde houtproducten. Minister Spies van Binnenlandse Zaken bezocht Dronten ter ere van de 1500 e duurzaam gemoderniseerde woning van OFW. Zij verrichtte, ondersteund door gedeputeerde Bliek, voorzitter HBV Corjanus en directeur-bestuurder OFW Sweringa, de officiële handeling. Tevens overhandigde OFW de minister het digitale duurzaamheidsplan OFW. Bewoners van de Fruithof in Biddinghuizen hebben zich actief ingezet om energie te besparen. Hiermee konden zij punten verdienen voor het Klimaatstraatfeest, de energiebesparingswedstrijd van Nederland. Door de inzet van deze actieve bewoners kreeg ook OFW punten, waardoor we zijn uitgeroepen tot beste woningcorporatie van de energiebesparingswedstrijd. Doelen- en resultatenportaal We willen onze communicatie steeds verder digitaliseren. Daarmee kan ieder op zijn/haar gekozen tijd en plaats snel over actuele informatie beschikken. Daarnaast maakt digitalisering informatie transparant en draagt het bij aan een beter milieu. Daarom hebben we ervoor gekozen om alleen een digitale versie van ons jaarverslag uit te brengen op een doelen- en resultatenportaal. Dit portaal legt een verband tussen onze doelstellingen (beleidsplan), de bijbehorende acties (begroting) en resultaten (jaarverslag). Per doelstelling is te zien welke acties daaraan gekoppeld zijn en welke resultaten erop behaald zijn. Bent u geïnteresseerd in ons jaarverslag? Neem dan een kijkje op: 9

10 project in beeld Feestelijke oplevering Lucernehof Laatste moderniseringsproject in Biddinghuizen afgerond OFW leverde dinsdagmiddag 2 april 2013 het laatste moderniseringsproject in Biddinghuizen feestelijk op. De bewoners blikten samen met OFW en andere genodigden terug op de modernisering en het 50-jarig bestaan van Biddinghuizen. Voor deze gelegenheid was de heer Van de Wiel (voorzitter dorpsbelangen) aanwezig. De heer Jan van de Wiel onthulde samen met Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) het logo van Biddinghuizen: een ijsvogel die in een van de kopgevels gemetseld is. Hierna volgde een toost in de tent om de oplevering officieel af te sluiten. In 2012 startten we de laatste modernisering van de 95 eengezinswoningen aan de Lucernehof. Na 10 jaar moderniseren en bouwen in Biddinghuizen is het laatste project afgerond. Na de start aan de Koolzaadhof ging OFW kris kras het hele dorp door om woningen energiezuinig en duurzaam te moderniseren en ook is er veel nieuwgebouwd. Bijzonder project 24 huurwoningen afgerond De Wiekslag feestelijk opgeleverd Op dinsdag 23 april 2013 werd het appartementencomplex De Wiekslag aan het Noordenveld in Dronten opgeleverd. De groep 50-plussers, die in 2002 vereniging De Wiekslag oprichtte, realiseerde met de oplevering van het complex haar ideaal. Voor de initiatiefnemers (vier vriendinnen) is het een droom die uitkomt. Gemeenschappelijk wonen, daar kies je voor. Je doet samen boodschappen en je drinkt koffie in de gemeenschappelijke ruimte, maar ook een avondje voor jezelf is geen probleem, aldus Olga Nijmeijer. De aanwezige Commissaris van de Koningin Leen Verbeek, voorzitter Olga Nijmeijer van het bestuur van De Woongroep en directeur-bestuurder Truus Sweringa van OFW noemden het bij voorbaat al een bijzonder project. Het is een prachtig gebouw en moeilijk om in deze tijd zo n complex van de grond te krijgen. Van harte gefeliciteerd, aldus Verbeek. Geïnvesteerd in energie Wethouder Jan de Graaf van gemeente Dronten zegde namens het gemeentebestuur toe dat er door middel van een maatschappelijk fonds financiële ondersteuning komt. Die moet ten goede komen aan apparaten in de gemeenschappelijke ruimte van het complex. Te denken valt aan een wasmachine of koelkast, aldus de wethouder. OFW heeft met de bouw van De Wiekslag geïnvesteerd in energie en duurzaamheid. Met 0,38 EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) heeft De Wiekslag namelijk energielabel A

11 OFW ondersteunt om langer thuis te kunnen wonen kluswijzer interview De overheid wil dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Zelfstandig wonen kan met jaren worden verlengd als er goede zorg is. De WMO (De wet maatschappelijke ondersteuning) regelt dat mensen met een beperking voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De WMO vergoedt deze kosten tegenwoordig alleen nog maar in noodgevallen. Daarom kunt u tegenwoordig materialen, die de Wmo niet meer vergoedt, bij OFW bestellen en door OFW laten plaatsen. De hulp, die senioren tegenwoordig nodig hebben om zelfstandig te blijven wonen, komt niet altijd meer van de WMO. Er wordt eerst gekeken naar wat men zelf kan, welke hulp men van buitenaf kan krijgen, wat familie of buren kunnen betekenen voordat er eventuele (financiële) ondersteuning wordt verleend. Zijn er dusdanig ingrijpende woonaanpassingen, bijvoorbeeld een traplift, dan kijkt de gemeente eerst samen met u naar de beste en goedkoopste oplossing. Bij het verstrekken van een voorziening moet u daarom rekening houden met een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Als u benodigde voorzieningen, zoals een verhoogd toilet en oprijplaatjes niet meer via de WMO vergoed krijgt, kunt u deze voorzieningen bij OFW aanvragen. Dit geldt ook voor beugels voor in de badkamer of het toilet. OFW probeert zoveel mogelijk offertes kostendekkend uit te brengen, zodat de kosten laag blijven. U kunt deze voorzieningen aanvragen via het formulier Aanvraag woningverandering, dat te vinden is in de folder Wonen naar wens; zelf aangebrachte voorziening. Op dit formulier kunt u ook aangeven of u de werkzaamheden zelf wilt uitvoeren of u graag wilt, dat OFW dit voor u doet. Het formulier kunt u op onze website vinden, maar is ook via ons kantoor aan te vragen. Na de aanvraag, ontvangt u van OFW een offerte en maken we verdere afspraken. Aan het einde van de huur kunnen deze specifieke aangebrachte voorzieningen worden overgenomen door de volgende huurder. Anders worden ze door OFW verwijderd. Meer informatie De folder Wonen naar wens kunt u downloaden op In deze folder staat ook een uitgebreid overzicht van alle mogelijke aanpassingen die u naar wens in uw woning uit kunt voeren en welke voorwaarden daar aan worden gesteld. 11

12 KORTE BERICHTEN Lintje voor voorzitter HBV De heer Gerhardus Henricus (Gerard) Corjanus ontving een onderscheiding tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit voor zijn vroegere verdiensten voor de WMO en Arme Kant van Nederland, Commissie van Beheer van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Dronten, Fractielid ChristenUnie Dronten, Interkerkelijk Kerkkoor Dronten en voor zijn huidige inzet als voorzitter Huurders Belangen Vereniging / Adviseur bij renovatie woningen in oude kern van Dronten van OFW, vrijwilliger FNV afdeling Dronten, lid van de klussenclub ASV Dronten,vrijwilliger voor de afdeling Welzijn van De Meerpaal en als bestuurslid van de Schokkervereniging te Schokland. KWH-Huurlabel Het Huurlabel van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) is een landelijke kwaliteitsmeting voor woningcorporaties. Ook in 2012 is de kwaliteit van de dienstverlening van OFW gemeten; de tabel hiernaast geeft de resultaten weer. Om het KWH-Huurlabel te behouden moet op elk onderdeel minimaal een 7,0 gehaald worden. Op het onderdeel Klachten behandelen scoorden we een 6,1. Hoewel dit cijfer gebaseerd is op een beperkt aantal respondenten, betekent het wel dat Labelonderdeel eindresultaat Klantcontact 7,7 Bereikbaarheid 8,0 Communicatie en informatie 7,4 Woning zoeken 7,7 Nieuwe woning 8,0 Huur opzeggen 8,6 Reparaties 8,1 Onderhoud 8,0 Klachten behandelen 6,1 Totaalscore 7,7 het KWH-Huurlabel niet verlengd wordt, tenzij we bij de meting in 2013 op alle onderdelen een 7,0 behalen. Het huidige KWH-Huurlabel is nog geldig tot 31 maart In de prestatie-index van het KWH staat OFW op plaats 103 van in totaal 169 corporaties. Hiermee behoren we tot de 61% beste corporaties van het totaal aantal organisaties dat een KWH-Huurlabel bezit. Kom naar de Bewonersavond Op dinsdag 18 juni 2013 staat er weer een bewonersavond gepland. Bent u geïnteresseerd in de activiteiten en projecten die OFW in 2012 heeft uitgevoerd? Welke plannen en doelen OFW afgelopen jaar heeft gerealiseerd en welke ontwikkelingen er waren? Kom dan naar de bewonersavond. U kunt zich tot uiterlijk14 juni 2013 aanmelden op onze website Daar vindt u ook de locatie en het programma. Graag tot dan! RECTIFICATIE Op sommige brieven met de aanzegging van de huurverhoging is per abuis in de verzendingsdatum het jaartal 2012 vermeld. Dit moet 2013 zijn. De verkeerde datum heeft geen gevolgen voor de doorvoering van de huurverhoging. 12

bouwplannen aangepast

bouwplannen aangepast 1 R e g e r i n g s b e l e i d r a m p z a l i g bouwplannen aangepast Huurdersportaal: makkelijk en online OFW Vizier februari 2013-16de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord

Nadere informatie

DAN HEB JE DE SLEUTEL, MAAR DAN.? ALTIJD HANDIG: 6 TOOLS VAN MIJN OFW VAN MODERNISERING NAAR TEVREDENHEID. OFW Vizier. juli 2014-17de jaargang

DAN HEB JE DE SLEUTEL, MAAR DAN.? ALTIJD HANDIG: 6 TOOLS VAN MIJN OFW VAN MODERNISERING NAAR TEVREDENHEID. OFW Vizier. juli 2014-17de jaargang 3 DAN HEB JE DE SLEUTEL, MAAR DAN.? ALTIJD HANDIG: 6 TOOLS VAN MIJN OFW VAN MODERNISERING NAAR TEVREDENHEID OFW Vizier juli 2014-17de jaargang COLOFON OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47, Dronten

Nadere informatie

WAt heb ik zin Om hier te gaan WOnen. OndAnks crisis, toch eigen huis. Winter staat VOOr de deur. OFW Vizier. Oktober 2013-16de jaargang

WAt heb ik zin Om hier te gaan WOnen. OndAnks crisis, toch eigen huis. Winter staat VOOr de deur. OFW Vizier. Oktober 2013-16de jaargang 5 WAt heb ik zin Om hier te gaan WOnen OndAnks crisis, toch eigen huis Winter staat VOOr de deur OFW Vizier Oktober 2013-16de jaargang colofon OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47, Dronten E woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa 1 Appartementen te huur Deurkruk werkt zo! Een prachtig nieuw huis OFW Vizier februari 2012-15de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47-49, Dronten E woondiensten@ofw.nl I www.ofw.nl

Nadere informatie

K l i m a at s t r a at F r u i t h o f g a at v o o r t o p 1 0. B e l a s t i n g a a n g i f t e i n v u l l e n

K l i m a at s t r a at F r u i t h o f g a at v o o r t o p 1 0. B e l a s t i n g a a n g i f t e i n v u l l e n 2 K l i m a at s t r a at F r u i t h o f g a at v o o r t o p 1 0 B e l a s t i n g a a n g i f t e i n v u l l e n Tuintips voor kleurig voorjaar OFW Vizier april 2010-13de jaargang C O L O F O N OFW

Nadere informatie

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010

WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010 WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010 2 Een goede buur is beter dan een verre vriend. Beter Wonen gaat verhuizen Nieuwbouwflitsen Veranderingen voor woningzoekenden Goed

Nadere informatie

Maar er is ook goed nieuws.

Maar er is ook goed nieuws. GOED WONEN info-magazine zomer 2015 Een gezellige buurt maak je met elkaar In dit nummer: 1 Voorwoord 2 Eerste zonnepanelen fase 2 van Zonnig-Limburg gelegd 3 Gewijzigde openingstijden 4 Nieuwe Woningwet

Nadere informatie

OFW Vizier D U U R Z A A M H E I D S P E C I A L

OFW Vizier D U U R Z A A M H E I D S P E C I A L OFW Vizier is een uitgave van Oost Flevoland Woondiensten 10e jaargang februari 2007 1nummer OFW Vizier S P E C I A L D U U R Z A A M H E I D D u u r z a a m h e i d v o l g e n s O F W B e w o n e r s

Nadere informatie

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning U wilt graag voor het eerst een woning kopen. Misschien heeft u al een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning op het oog.

Nadere informatie

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis Midden in de Noordwijkse gemeenschap NWS Magazine Uitgave juni 2013 Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis 2Voorwoord

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

JAARGANG 17 - DECEMBER 2013

JAARGANG 17 - DECEMBER 2013 JAARGANG 1 - DECEMBER 201 2 Koffieochtend bewoners 2 e galerij Schepenenstraat. Vlinder -woningen in Het Meer Goede buur is beter dan verre vriend! Familie Visscher tevreden met kozijnen Veiligheid in

Nadere informatie

Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel. Postbus 154 7940 AD Meppel

Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel. Postbus 154 7940 AD Meppel jaarverslag A L G E M E N E G E G E V E N S Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel Postadres: Internet: Postbus 154 7940 AD Meppel www.woonconcept.nl Telefoon: 088-61

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aan de inhoud van deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele wijzigingen na uitgave van deze gids voorbehouden.

Inhoudsopgave. Aan de inhoud van deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele wijzigingen na uitgave van deze gids voorbehouden. Infogids Inhoudsopgave VOORWOORD 5 1. Het zoeken en toewijzen van woningen 7 Inschrijven 7 Wachtlijst 7 Toetsing inkomen 7 Toewijzing 7 Woningruil 8 Urgentie 8 2. Koopwoningen 11 Het kopen van een woning

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Informatiebrochure Informatiebrochure

Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Als huurders willen kopen van Woonpartners Informatiebrochure Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom verkoopt Woonpartners Midden-Holland woningen? 3. Een huurwoning

Nadere informatie

No4. Jaargang 2 December 2010. Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3

No4. Jaargang 2 December 2010. Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No4 Jaargang 2 December 2010 Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3 de prachtige resultaten

Nadere informatie

Wonen doe je niet alleen!

Wonen doe je niet alleen! Nieuwsbrief Woningvereniging Nederweert September 2012 NUMMER 4 Wonen doe je niet alleen! We zijn al een heel eind op weg in het jaar 2012. Een roerig jaar, waarin in de wereld om ons heen veel onrust

Nadere informatie

Het gemak van Mijn HW Wonen. Magazine. Uitgave 1 april 2015. Kijk snel op pagina 18. Indit. nummer. De Hoeksche Waard op de kaart

Het gemak van Mijn HW Wonen. Magazine. Uitgave 1 april 2015. Kijk snel op pagina 18. Indit. nummer. De Hoeksche Waard op de kaart Magazine Uitgave 1 april 2015 Het gemak van Mijn HW Wonen Kijk snel op pagina 18 Indit nummer De Hoeksche Waard op de kaart Drie wijkteams Jaarverslag 2014 Inspecties Huurverhoging 2015 Info Belangrijke

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie