Woning kopen met starterslening. voordelen kopen. langer thuis wonen. juni de jaargang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woning kopen met starterslening. voordelen kopen. langer thuis wonen. juni 2013-16de jaargang"

Transcriptie

1 3 Woning kopen met starterslening voordelen kopen langer thuis wonen OFW Vizier juni de jaargang

2 C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47, Dronten E I T F Achter het algemene telefoonnumer staat een bandje met keuzemogelijk heden: Melding van een reparatieverzoek 1 Vragen over huurbetaling 2 Info over woningvragen 3 Telefoniste 4 Openingstijden Maandag tot en met vrijdag uur Directe nummers Wonen Huuradministratie Serviceonderhoud Feenstra verwarming (cv-reparaties) T Jalinen Rioleringswerkzaam heden v.o.f. (rioolverstoppingen) T CITO Glasservice (glasschade) T (gratis) Alarmnummer Uitsluitend voor onderhoudsmeldingen die niet kunnen wachten tot de eerst volgende werkdag van OFW T Wijkkantoor Biddinghuizen De Baan 33 Spreekuur: maandag uur Wijkkantoor Swifterbant De Heraldiek 2 Spreekuur: dinsdag uur T Ontmoetingsruimte De Kajuit Algemene inloopuren : vrijdagmiddag uur zondagmiddag uur Reserveringen: via tel.nr Fotografie Leo van Bemmel Fotografie Oost Flevoland Woondiensten Concept/redactie Oost Flevoland Woondiensten Kwoot DTP & Druk Zalsman Zwolle BV veranderende verzorgingsstaat DAAGT ONS ALLEN UIT visie De verzorgingsstaat verandert ingrijpend. Alle mensen merken het. De overheid vindt dat mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven. Ze moeten zelf zorgen voor hun gezondheid en hun huisvesting. En als het nodig is, moeten ze zelf hulp organiseren als ze bepaalde dingen niet meer kunnen. Er is alleen nog maar een vangnet voor wie het echt niet zelf kan (betalen). Familie, buren en vrienden zijn hierin belangrijk. Als het nodig is moet je op hen terugvallen, en omgekeerd moeten zij ook een beroep op jou kunnen doen. Een voorbeeld. Vroeger gingen veel senioren in een verzorgingshuis wonen; nu komt dit bijna niet meer voor. Veel ouderen willen tegenwoordig graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Als deze senioren hulp nodig hebben, konden ze tot voor kort hulp krijgen die gesubsidieerd werd door de WMO of de AWBZ. Maar in de toekomst wordt eerst gekeken wat mensen zelf kunnen. Welke hulp kunnen hun kinderen, hun buren of hun vrienden leveren en welke hulp kunnen mensen tegen betaling inhuren? Lukt dit allemaal niet, dan is er in noodgevallen pas (financiële) ondersteuning vanuit de overheid. Een grote verandering dus. Voor veel mensen wordt het leven hierdoor duurder en daar hadden ze niet op gerekend. Aan de andere kant houden mensen wel meer zelf de regie over hun eigen leven. Mensen worden aangesproken op wat ze wél kunnen en niet op wat niet meer lukt. Ook OFW en haar huurders zullen de effecten merken. Een voorbeeld betreft woningaanpassingen voor mensen met een lichamelijke handicap. Ook hier wordt steeds minder subsidie voor gegeven door de gemeente via de WMO. Mensen die die aanpassingen nodig hebben moeten de kosten zelf betalen. OFW kan tegen betaling de aanpassing uitvoeren. Mensen die tot voor kort in een zorginstelling gingen wonen, zullen dus vaker een beroep doen op familie en burenhulp. Maar zij willen vast ook wel een bijdrage leveren. Hoe vind je elkaar? Voor hen zeker wennen en voor hun omgeving wellicht ook. Gelukkig heerst in de gemeente Dronten nog de geest van de polderpioniers. Zij waren gewend om met elkaar een samenleving op te bouwen en elkaar te helpen. Dat past in de nieuwe samenleving. Hopelijk kunnen we de geest van toen nieuw leven inblazen. Kortom een samenleving bouw je samen op; ieder levert naar vermogen een bijdrage. Een beetje omkijken naar elkaar helpt daarbij enorm. Mevrouw ir. G.N. Sweringa 2

3 huurderszaken Bezwaar tegen huurverhoging Eind april heeft u van ons bericht over uw huurverhoging ontvangen. Dit jaar hebben we de inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast. Deze gegevens hebben wij van de Belastingdienst gekregen. Maar wat nu als u vindt dat de toegepaste huurverhoging niet terecht is. Hieronder een stappenplan. Stap 1 Gronden voor bezwaar huurverhoging - Heeft u de huurverhogingsbrief na 1 mei ontvangen? - Is de netto huurprijs boven de maximale huurprijs? - Is de huurverhoging hoger dan wettelijk toegestaan? - Loopt er een procedure bij de huurcommissie over onderhoudsgebreken? NEE JA Maak uw bezwaar en de reden van uw bezwaar schriftelijk kenbaar voor 1 juli o n d e r h o u d Planmatig onderhoud Pagina Onderhoud Juni / Juli Bijwerkbeurt schilderwerk beschadigde delen. Dronten De Aalscholver 1 t/m 13 (oneven), 14 t/m 22 (even), 36 t/m 42 (even). De Fazant 10 t/m 90 (even), 29 t/m 37 (oneven), 61 t/m 81 (oneven). De Houtsnip 11 t/m 21 (oneven). De Kwartel 9 t/m 17 (oneven). De Patrijs 2 t/m 10, 20 t/m 34, 40 t/m 58 (allen even). De Voerbaan 3, 5 en 7, 13 t/m 23 (oneven). De Wildkansel 2 t/m 5, 7, 9. Het Korhoen 63 t/m 81 (oneven). De Reiger 18 t/m 40 (even), 44 t/m 54 (even), 58 t/m 70 (even) en 37 t/m 51 (oneven) De Meerkoet 18 t/m 25. Schilderwerkzaamheden grote beurt. Dronten Baskenstraat 5 t/m 11 (oneven), 15, 19 t/m 33 (oneven). Commandeurstraat 1 t/m 13 en 15 t/m 31 (oneven), 18, 20, 28, 30 en 32. Harpoenierstraat 1 t/m 32. Kampanje 1 t/m 15 (oneven), 21 t/m 49 (oneven). Walvisstraat 4 t/m 14 (even), 20 t/m 30 (even). Stap 2a Nieuwe gronden voor bezwaar huurverhoging Was uw inkomen in 2011 lager dan vermeld op de inkomensverklaring die u toegestuurd heeft gekregen bijvoorbeeld doordat het aantal personen op de verklaring niet klopt? NEE JA Maak uw bezwaar en de reden van uw bezwaar schriftelijk kenbaar voor 1 juli U hoeft geen inkomensgegevens toe te voegen. OFW vraagt een nieuwe inkomensverklaring op bij de Belastingdienst. Biddinghuizen De Teugel 2, 4, 9 en 10. Het Erf 17 t/m 61 (oneven), 70 t/m 78 (even). Het Gareel 18 t/m 24. Het Lamoen 1 t/m 4, 9 t/m 16. NB. In dit overzicht kunnen inmiddels verkochte woningen voorkomen, daar worden vanzelfsprekend geen werkzaamheden uitgevoerd. Stap 2b Nieuwe gronden voor bezwaar huurverhoging Was uw inkomen in 2012 lager dan uw inkomen in 2011? JA Maak uw bezwaar en de reden van uw bezwaar schriftelijk kenbaar voor 1 juli U dient zelf bewijs te leveren, namelijk een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie en IB60-verklaringen van de Belastingdienst van alle bewoners op het adres. NEE U kunt geen bezwaar maken. OFW beoordeelt eerst zelf uw bezwaar. Bent u het niet eens met onze beslissing, dan vraagt OFW de Huurcommissie om de redelijkheid van de huurverhoging te beoordelen. De beslissing van de Huurcommissie is bindend. U kunt nog wel in beroep gaan bij de rechter. 3

4 VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING Wat zijn mijn plichten als huurder eigenlijk? bewonersverantwoording Een huurder is verplicht zich ten aanzien van de gehuurde woning als een goed huurder te gedragen. Maar wat zijn eigenlijk die plichten en hoe kan het Fonds Huurdersonderhoud u daarbij helpen? Huurders Belangen Vereniging OFW Postbus AG Dronten vereniging.nl. Met het aangaan van een huurovereenkomst ontstaan er zowel voor OFW als voor huurder verantwoordingen (plichten). Als huurder heeft u een bewonersverantwoording (verplichting), zoals ook een koper heeft voor een woning. Veel huurders zijn zich daar echter niet goed van bewust met de gedachte: Ik huur van OFW, dus het is niet mijn woning. Dat kan leiden tot misverstanden, met eventueel financiële consequenties. Wat moet ik zelf herstellen? Wat is dan die taakverdeling tussen OFW als verhuurder en u als huurder? De woning is eigendom van OFW en u heeft het exclusieve gebruiksrecht (huurovereenkomst) van de woning. Daarmee bent u verantwoordelijk voor een nette bewoning. Als er dus iets kapot gaat, heeft u de plicht dit aan OFW te melden zodat ze dit kan verhelpen. Kleine gebreken, zoals een kapotte lichtschakelaar, een lamme deurklink en een lekkende kraan, dient u op eigen kosten zelf te (laten) herstellen. Daarvan hoeft u geen melding te doen. het verstandig toch nu al de schade te melden of te herstellen. Want bij bijvoorbeeld een verhuizing komt het defect toch aan het licht en volgt alsnog de rekening. Fonds Huurdersonderhoud Met het Fonds Huurdersonderhoud biedt OFW u de mogelijkheid deze gebreken gratis te laten verhelpen. Een huurder betaalt eenmalig 50,00 entreekosten en daarna het maandelijks tarief van 4,95. Bent u nog niet lid van het Fonds Huurdersonderhoud, dan raadt de HBV u aan dit alsnog te doen. Dat kan via: of via tel. (0321) Samenvattend Ω Voorkom problemen en onnodige kosten Ω Word lid van het Fonds Huurdersonderhoud Ω Meld reparatieverzoeken op tijd Wilt u lid worden? Kijk dan op onze website: vereniging.nl Of bel: (06) Het Bestuur: Voorzitter Gerard Corjanus Secretaresse Marianne Top Penningmeester Geeske Boer Coördinator Biddinghuizen Claudia van Loveren Coördinator Swifterbant Ank Hofman Coördinator Dronten Gerard Corjanus Meer woongenot en minder kosten Het melden van een defect of schade is niet alleen verplicht, maar geeft ook meer woongenot. Want zolang iets kapot is, kunt u er immers niet gebruik van maken. Ook kan uitstel meer schade opleveren voor uw woning. De herstelkosten kunnen in dat geval voor u behoorlijk oplopen, omdat u nalatig geweest bent. Maar stel dat u geen hinder ondervindt van een mankement; ook dan is Dit artikel is geschreven door de Huurders Belangen Vereniging. De redactie van Vizier en OFW dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van het geschrevene. 4

5 in gesprek met.. Adjunct-manager Wonen Marcha Groen zet deur open voor huizenkopers Starterslening geeft woningkoper ruimte Binnenkort wordt de eerste Starterslening via OFW afgesloten. Marcha Groen, adjunct-manager Wonen bij OFW ziet voor bewoners voordelen. De Starterslening is een initiatief van het landelijke Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Zowel veel gemeentes als corporaties hebben zich aangesloten bij dit fonds, waaronder OFW. Doel van de Starterslening is om een koopwoning voor mensen met een kleinere portemonnee bereikbaar te maken, vat adjunct-manager Wonen Marcha Groen samen. OFW stort geld in dit fonds. Op haar beurt leent het fonds weer geld uit aan huishoudens om de nieuwe eigen woning deels te financieren. Eigenlijk krijgt de koper een tweede hypotheek, inclusief Nationale Hypotheek Garantie voor extra zekerheid. Voorwaarden Starterlening De koper moet aan enkele eisen voldoen. Allereerst moet het om een woning van OFW gaan met een totale aanschafwaarde van maximaal euro. Tevens moet het voor de koper de eerste woningaankoop zijn. De lening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van euro. Voor het grootste deel van de koopsom moet de koper dus bij een bank of andere aanbieder een hypotheek afsluiten. Drie jaar woonlastenvrij De Starterslening heeft wel een aantal voordelen ten opzichte van een gangbare hypotheek, vindt Groen: Want de eerste drie jaar betaalt een koper geen rente en aflossing over dat deel. Pas na die periode toetst SVn of de koper dan wel genoeg financiële ruimte heeft om wel aan die verplichtingen te voldoen. Daarna betaalt de koper die lasten wel, met als optie om de lening over te sluiten naar de eerste hypotheek. Bouwkundig gekeurd Groen kan garanderen dat de koper bij OFW beschikt over een goede woning. In totaal hebben we 450 van onze huizen beschikbaar gesteld voor koop. Deze woningen zijn allemaal goed onderhouden en worden bouwkundig gekeurd. En qua waarde zijn ze marktconform. De meeste woningen kosten tussen de en euro. Een prima prijs, juist ook voor mensen die misschien net te veel verdienen voor een huurwoning. Elke geïnteresseerde kan navragen bij OFW of hun huurwoning voor verkoop in aanmerking komt. Op en bij de regionale makelaars Sinke en Van der Linden is het huidige aanbod inzichtelijk. Vervolgens handelt SVn de acceptatie en administratie van de regeling met de koper af. 5

6 De voordelen van een woning kopen Nu de inkomensafhankelijke huurverhoging een feit is, is het voor u wellicht aantrekkelijker om een woning te kopen. Al bij een huur van 535 euro kan dat goedkoper zijn. En dan rekenen we de voordelen van een koopwoning nog niet mee. Voordelen en nadelen Vaak lijkt huren goedkoper, maar dat is niet in alle gevallen waar. ( Voorbeeldberekening ). Zelfs als de hypotheeklasten hoger zijn dan de huur, kan het bij een hoger inkomen interessant zijn om te kopen. De huur stijgt gemiddeld met 2,5% per jaar uitgaande van een inflatievolgende huurverhoging, terwijl een annuïteitenhypotheek slechts 1-2% stijgt. Door de inkomensafhankelijke huurverhoging is deze stijging voor inkomens vanaf euro nog hoger. In onderstaande grafiek is te zien dat na verloop van tijd huren duurder is dan kopen. Met de starterslening van OFW (zie artikel hiervoor) wordt het voor meer mensen mogelijk om een woning te kopen. Eigen woning kopen Als uw woning bij ons op de verkooplijst staat, kunt u de woning Kosten per maand van ons kopen. OFW biedt de woning altijd tegen marktwaarde te koop aan. Daarnaast hoeft u niet te verhuizen, weet u precies wat u koopt en bent u bekend met de buurt. Voorbeeldberekening Gezamenlijk inkomen: Koopsom woning: Hypotheek: Huurkosten: 535 Netto maandlasten: 533 In deze berekening bent u qua kopen goedkoper uit dan huren. Ook bouwt u eigen vermogen op, wat bij huren niet het geval is. Om in 30 jaar dezelfde euro bij elkaar te sparen, moet u circa 240 euro per maand sparen. Als u dit spaar -voordeel meeneemt in de berekening, en (als nadeel) de Stijging huur en kooplasten jaren huur koop onderhoudskosten + OZB belasting (1% van de koopsom per jaar) eraf haalt, is het voordeel bij kopen: 133 euro per maand. Waarom verkoop? We beseffen heel goed dat door de inkomensafhankelijke huurverhoging huren soms erg duur wordt. Daarnaast heeft OFW vanwege regelgeving nog maar een beperkt aanbod van huurwoningen voor mensen met een inkomen tussen en euro. En mensen met een hoger inkomen kunnen zich helemaal niet meer inschrijven bij OFW. Toch voelen we ons verantwoordelijk voor deze zogenaamde middeninkomens, voor wie het lastig kan zijn om te kopen. Daarnaast vinden we een goede verdeling tussen koop- en huurwoningen belangrijk voor de leefbaarheid en diversiteit in een wijk. En kunnen we als OFW de inkomsten gebruiken om te investeren in goed wonen in Dronten. Via de website kunt u zelf een berekening maken voor uw eigen situatie. Op vindt u alle voor- en nadelen van huren en kopen. Grafiek op basis van een huishoudinkomen van , gemiddelde huurverhoging van 4,1%, gemiddelde stijging hypotheeklasten circa 1,5% en een hypotheekrente van 5%. Alle berekeningen en informatie is bedoeld om u informatief op weg te helpen en niet om professioneel (financieel) advies te vervangen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen die u neemt op basis van deze berekeningen en/of informatie. 6

7 Koop nu met starterslening volledig voorzien van laminaatvloer en witte wandafwerking Dronten De Morinel Dronten De Oeverloper Dronten De Oeverloper Dronten Commandeurstraat Van der Linden makelaardij Dronten Het Want Dronten Hondsrug informeer naar de verbouwingsmogelijkheden tot seniorenwoning Swifterbant Het Blazoen Swifterbant Tulpstraat Van der Linden makelaardij Biddinghuizen Koolzaadhof Swifterbant De Jachthoorn BINNENKORT TE KOOP: DRONTEN DE KIEVIT 92 DRONTEN THOMSONSTRAAT 254 BIDDINGHUIZEN LUCERNEHOF 120 Voorwaarden OFW: Verwervingskosten tot inclusief verbeterkosten. Starterslening bedraagt nooit meer dan 20% van de verwervingskosten met een maximum van Alleen van toepassing op bestaande woningen van OFW 7

8 jaarverslag 2012 Sociaal wonen in uitdagende tijden 2012 was een jaar dat OFW alle zeilen bij moest zetten om zoveel mogelijk haar volkshuisvestelijke doelstellingen te kunnen realiseren. Door de forse impact van het kabinetsbeleid hebben we belangrijke stappen gezet om hierop te anticiperen. Toch heeft OFW veel gerealiseerd in In het jaarverslag Sociaal wonen in uitdagende tijden blikken we terug. Hieronder alvast een samenvatting. Behaalde resultaten Alle doelgroepen onder dak woningen (januari 2013) bezitten we in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. 465 huishoudens hebben we geholpen aan een woning en 13 huizen zijn verkocht. 93,6% van de vrijkomende sociale huurwoningen is verhuurd aan mensen met een inkomen lager dan euro; 6,4% aan mensen met een inkomen daarboven. 9 woningen zijn ontruimd; 6 vanwege huurachterstand en 3 vanwege sociale overlast. Doordat minder nieuwbouw is opgeleverd en minder verhuizingen plaatsvonden, is het totaal aantal woningzoekenden met 5% gestegen (2.080 per ). Voor de wachttijden per dorp, wijk en type woning, betekent dit: Type woning Wijk Wachttijd Dronten Eengezinswoning Centrum, Noord maanden De Boeg maanden De Fazant, Zuid maanden De Gilden > 24 maanden Seniorenwoning Centrum/WoonArk/Regenboog > 2 jaar Noord maanden De Boeg, De Fazant, Zuid 6 12 maanden De Gilden > 2 jaar Appartement Kamer maanden 0 6 maanden De wachttijd voor een woning in Biddinghuizen of Swifterbant is ongeveer 6 tot 12 maanden. 8

9 Behaalde resultaten Goed wonen Het huurdersportaal is in gebruik genomen; daarmee hebben huurders 24/7 online toegang tot hun persoonlijke gegevens. We hebben 83 woningen aan De Oeverloper en 51 woningen in Dronten Centrum gemoderniseerd. Er is overleg gevoerd over de toekomst van de Chaletwoningen. OFW is voornemens om de Chaletwoningen te moderniseren in een lightversie. Behaalde resultaten Kansrijke woonomgeving We hebben vier leefbaarheidsinitiatieven gefinancierd vanuit het Leefbaarheidsfonds. OFW is actief in het maatschappelijk middenveld. We hebben in opdracht van de gemeente de nieuwbouw van openbare basisschool De Dukdalf gerealiseerd. Daarnaast leveren we in 2013 het Educatief Centrum in Biddinghuizen op. Behaalde resultaten Energiesprong Het aantal E-, F- en G-labels is in 2012 gedaald van 348 naar 154. Door modernisering en planmatig onderhoud heeft OFW tot en met 2012 een besparing in gasverbruik behaald van 36% ten opzichte van OFW wil actief invulling geven aan het begrip duurzaamheid. Voor onderhoudswerkzaamheden gebruiken onze service/onderhoudmedewerkers alleen nog FSC-gecertificeerd hout en FSC-gecertificeerde houtproducten. Minister Spies van Binnenlandse Zaken bezocht Dronten ter ere van de 1500 e duurzaam gemoderniseerde woning van OFW. Zij verrichtte, ondersteund door gedeputeerde Bliek, voorzitter HBV Corjanus en directeur-bestuurder OFW Sweringa, de officiële handeling. Tevens overhandigde OFW de minister het digitale duurzaamheidsplan OFW. Bewoners van de Fruithof in Biddinghuizen hebben zich actief ingezet om energie te besparen. Hiermee konden zij punten verdienen voor het Klimaatstraatfeest, de energiebesparingswedstrijd van Nederland. Door de inzet van deze actieve bewoners kreeg ook OFW punten, waardoor we zijn uitgeroepen tot beste woningcorporatie van de energiebesparingswedstrijd. Doelen- en resultatenportaal We willen onze communicatie steeds verder digitaliseren. Daarmee kan ieder op zijn/haar gekozen tijd en plaats snel over actuele informatie beschikken. Daarnaast maakt digitalisering informatie transparant en draagt het bij aan een beter milieu. Daarom hebben we ervoor gekozen om alleen een digitale versie van ons jaarverslag uit te brengen op een doelen- en resultatenportaal. Dit portaal legt een verband tussen onze doelstellingen (beleidsplan), de bijbehorende acties (begroting) en resultaten (jaarverslag). Per doelstelling is te zien welke acties daaraan gekoppeld zijn en welke resultaten erop behaald zijn. Bent u geïnteresseerd in ons jaarverslag? Neem dan een kijkje op: 9

10 project in beeld Feestelijke oplevering Lucernehof Laatste moderniseringsproject in Biddinghuizen afgerond OFW leverde dinsdagmiddag 2 april 2013 het laatste moderniseringsproject in Biddinghuizen feestelijk op. De bewoners blikten samen met OFW en andere genodigden terug op de modernisering en het 50-jarig bestaan van Biddinghuizen. Voor deze gelegenheid was de heer Van de Wiel (voorzitter dorpsbelangen) aanwezig. De heer Jan van de Wiel onthulde samen met Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) het logo van Biddinghuizen: een ijsvogel die in een van de kopgevels gemetseld is. Hierna volgde een toost in de tent om de oplevering officieel af te sluiten. In 2012 startten we de laatste modernisering van de 95 eengezinswoningen aan de Lucernehof. Na 10 jaar moderniseren en bouwen in Biddinghuizen is het laatste project afgerond. Na de start aan de Koolzaadhof ging OFW kris kras het hele dorp door om woningen energiezuinig en duurzaam te moderniseren en ook is er veel nieuwgebouwd. Bijzonder project 24 huurwoningen afgerond De Wiekslag feestelijk opgeleverd Op dinsdag 23 april 2013 werd het appartementencomplex De Wiekslag aan het Noordenveld in Dronten opgeleverd. De groep 50-plussers, die in 2002 vereniging De Wiekslag oprichtte, realiseerde met de oplevering van het complex haar ideaal. Voor de initiatiefnemers (vier vriendinnen) is het een droom die uitkomt. Gemeenschappelijk wonen, daar kies je voor. Je doet samen boodschappen en je drinkt koffie in de gemeenschappelijke ruimte, maar ook een avondje voor jezelf is geen probleem, aldus Olga Nijmeijer. De aanwezige Commissaris van de Koningin Leen Verbeek, voorzitter Olga Nijmeijer van het bestuur van De Woongroep en directeur-bestuurder Truus Sweringa van OFW noemden het bij voorbaat al een bijzonder project. Het is een prachtig gebouw en moeilijk om in deze tijd zo n complex van de grond te krijgen. Van harte gefeliciteerd, aldus Verbeek. Geïnvesteerd in energie Wethouder Jan de Graaf van gemeente Dronten zegde namens het gemeentebestuur toe dat er door middel van een maatschappelijk fonds financiële ondersteuning komt. Die moet ten goede komen aan apparaten in de gemeenschappelijke ruimte van het complex. Te denken valt aan een wasmachine of koelkast, aldus de wethouder. OFW heeft met de bouw van De Wiekslag geïnvesteerd in energie en duurzaamheid. Met 0,38 EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) heeft De Wiekslag namelijk energielabel A

11 OFW ondersteunt om langer thuis te kunnen wonen kluswijzer interview De overheid wil dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Zelfstandig wonen kan met jaren worden verlengd als er goede zorg is. De WMO (De wet maatschappelijke ondersteuning) regelt dat mensen met een beperking voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De WMO vergoedt deze kosten tegenwoordig alleen nog maar in noodgevallen. Daarom kunt u tegenwoordig materialen, die de Wmo niet meer vergoedt, bij OFW bestellen en door OFW laten plaatsen. De hulp, die senioren tegenwoordig nodig hebben om zelfstandig te blijven wonen, komt niet altijd meer van de WMO. Er wordt eerst gekeken naar wat men zelf kan, welke hulp men van buitenaf kan krijgen, wat familie of buren kunnen betekenen voordat er eventuele (financiële) ondersteuning wordt verleend. Zijn er dusdanig ingrijpende woonaanpassingen, bijvoorbeeld een traplift, dan kijkt de gemeente eerst samen met u naar de beste en goedkoopste oplossing. Bij het verstrekken van een voorziening moet u daarom rekening houden met een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Als u benodigde voorzieningen, zoals een verhoogd toilet en oprijplaatjes niet meer via de WMO vergoed krijgt, kunt u deze voorzieningen bij OFW aanvragen. Dit geldt ook voor beugels voor in de badkamer of het toilet. OFW probeert zoveel mogelijk offertes kostendekkend uit te brengen, zodat de kosten laag blijven. U kunt deze voorzieningen aanvragen via het formulier Aanvraag woningverandering, dat te vinden is in de folder Wonen naar wens; zelf aangebrachte voorziening. Op dit formulier kunt u ook aangeven of u de werkzaamheden zelf wilt uitvoeren of u graag wilt, dat OFW dit voor u doet. Het formulier kunt u op onze website vinden, maar is ook via ons kantoor aan te vragen. Na de aanvraag, ontvangt u van OFW een offerte en maken we verdere afspraken. Aan het einde van de huur kunnen deze specifieke aangebrachte voorzieningen worden overgenomen door de volgende huurder. Anders worden ze door OFW verwijderd. Meer informatie De folder Wonen naar wens kunt u downloaden op In deze folder staat ook een uitgebreid overzicht van alle mogelijke aanpassingen die u naar wens in uw woning uit kunt voeren en welke voorwaarden daar aan worden gesteld. 11

12 KORTE BERICHTEN Lintje voor voorzitter HBV De heer Gerhardus Henricus (Gerard) Corjanus ontving een onderscheiding tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit voor zijn vroegere verdiensten voor de WMO en Arme Kant van Nederland, Commissie van Beheer van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Dronten, Fractielid ChristenUnie Dronten, Interkerkelijk Kerkkoor Dronten en voor zijn huidige inzet als voorzitter Huurders Belangen Vereniging / Adviseur bij renovatie woningen in oude kern van Dronten van OFW, vrijwilliger FNV afdeling Dronten, lid van de klussenclub ASV Dronten,vrijwilliger voor de afdeling Welzijn van De Meerpaal en als bestuurslid van de Schokkervereniging te Schokland. KWH-Huurlabel Het Huurlabel van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) is een landelijke kwaliteitsmeting voor woningcorporaties. Ook in 2012 is de kwaliteit van de dienstverlening van OFW gemeten; de tabel hiernaast geeft de resultaten weer. Om het KWH-Huurlabel te behouden moet op elk onderdeel minimaal een 7,0 gehaald worden. Op het onderdeel Klachten behandelen scoorden we een 6,1. Hoewel dit cijfer gebaseerd is op een beperkt aantal respondenten, betekent het wel dat Labelonderdeel eindresultaat Klantcontact 7,7 Bereikbaarheid 8,0 Communicatie en informatie 7,4 Woning zoeken 7,7 Nieuwe woning 8,0 Huur opzeggen 8,6 Reparaties 8,1 Onderhoud 8,0 Klachten behandelen 6,1 Totaalscore 7,7 het KWH-Huurlabel niet verlengd wordt, tenzij we bij de meting in 2013 op alle onderdelen een 7,0 behalen. Het huidige KWH-Huurlabel is nog geldig tot 31 maart In de prestatie-index van het KWH staat OFW op plaats 103 van in totaal 169 corporaties. Hiermee behoren we tot de 61% beste corporaties van het totaal aantal organisaties dat een KWH-Huurlabel bezit. Kom naar de Bewonersavond Op dinsdag 18 juni 2013 staat er weer een bewonersavond gepland. Bent u geïnteresseerd in de activiteiten en projecten die OFW in 2012 heeft uitgevoerd? Welke plannen en doelen OFW afgelopen jaar heeft gerealiseerd en welke ontwikkelingen er waren? Kom dan naar de bewonersavond. U kunt zich tot uiterlijk14 juni 2013 aanmelden op onze website Daar vindt u ook de locatie en het programma. Graag tot dan! RECTIFICATIE Op sommige brieven met de aanzegging van de huurverhoging is per abuis in de verzendingsdatum het jaartal 2012 vermeld. Dit moet 2013 zijn. De verkeerde datum heeft geen gevolgen voor de doorvoering van de huurverhoging. 12

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Spies: enorme energiebesparing. Hoogste punt De Wiekslag. Bewonersinitiatieven beloond. OFW Vizier. oktober 2012-15de jaargang

Spies: enorme energiebesparing. Hoogste punt De Wiekslag. Bewonersinitiatieven beloond. OFW Vizier. oktober 2012-15de jaargang 5 Spies: enorme energiebesparing Hoogste punt De Wiekslag Bewonersinitiatieven beloond OFW Vizier oktober 2012-15de jaargang COLOFON OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47, Dronten E woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Het regelen van de overname 3 De huurovereenkomst 3 Tenaamstelling en medehuuderschap 4 De huurprijs 4 De fysieke oplevering 5 De eerste huurbetaling 5 Wonen naar wens 6 Aansluitingen

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

bouwplannen aangepast

bouwplannen aangepast 1 R e g e r i n g s b e l e i d r a m p z a l i g bouwplannen aangepast Huurdersportaal: makkelijk en online OFW Vizier februari 2013-16de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Een eigen huis Wie droomt daar niet van? De zoektocht naar een eigen woning is leuk, maar er komt wel veel uitzoekwerk bij kijken. Belangrijke

Nadere informatie

De medewerkers en directie van Oost Flevoland Woondiensten wensen u fantastische feestdagen en een gezond en duurzaam 2013.

De medewerkers en directie van Oost Flevoland Woondiensten wensen u fantastische feestdagen en een gezond en duurzaam 2013. 6 Onze plannen 2013 Samenwerken moet Winterweer: voorkom schade OFW Vizier De medewerkers en directie van Oost Flevoland Woondiensten wensen u fantastische feestdagen en een gezond en duurzaam 2013. december

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015

Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015 De huurverhoging gaat in op 1 juli 2015. Wordt mijn huurtoeslag nu ook aangepast? Nee. De huurtoeslag wordt niet automatisch per 1 juli 2015 aangepast.

Nadere informatie

Huurbetaling. Inleiding. Via Mijn OFW op onze website kunt u uw huur betalen, betalingsgegevens inzien en wijzigen en een betalingsregeling treffen.

Huurbetaling. Inleiding. Via Mijn OFW op onze website kunt u uw huur betalen, betalingsgegevens inzien en wijzigen en een betalingsregeling treffen. Via Mijn OFW op onze website kunt u uw huur betalen, betalingsgegevens inzien en wijzigen en een betalingsregeling treffen. INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Huurprijsopbouw 3 Wat moet u doen bij Huurbetaling

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid initiatief van woningcorporaties Kopen naar Wens Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid Uw wens: een betaalbaar koophuis

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

vraag- en antwoordlijst HUURVERHOGING 2016

vraag- en antwoordlijst HUURVERHOGING 2016 vraag- en antwoordlijst HUURVERHOGING 2016 1. Waarom verhoogt Zayaz de huren? Met de inkomsten uit de huurverhoging kunnen we blijven investeren in onze woningen en wijken. Zo houden we ze veilig en leefbaar.

Nadere informatie

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen Veel mensen kennen

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK

OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK EEN EIGEN HUIS WIE DROOMT DAAR NIET VAN? De zoektocht naar een eigen woning is leuk, maar er komt wel veel uitzoekwerk bij kijken. Belangrijke

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw huis,

Nadere informatie

Starterslening en Koopsubsidie

Starterslening en Koopsubsidie Starterslening en Koopsubsidie Voor starters op de woningmarkt is het kopen van een woning de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. Ondanks de lage hypotheekrente en regelingen zoals Nationale Hypotheek

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen?

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? 1 Met de vraag 'Een huis kopen of een huis huren?' kunt u op verschillende momenten in uw leven te maken krijgen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv ZORGELOOS zorgeloos HUREN huren ALGEMEEN KLUSSEN K Wilt u een woning van Vallei Wonen huren of bent u al huurder bij ons? Dan is het goed om te weten dat wij veel waarde hechten aan een hoge kwaliteit

Nadere informatie

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen Een huurwoning kopen Uw eigen huis kopen van Leystromen U huurt een woning van Leystromen, maar heeft u er wel eens aan gedacht om uw woning te kopen? Wij bieden regelmatig huurwoningen te koop aan. En

Nadere informatie

De medewerkers en directie

De medewerkers en directie 6 De medewerkers en directie van Oost Flevoland Woondiensten wensen u fantastische feestdagen en een gezond en duurzaam 2012 Koers houden bij tegenwind b e g r o t i n g 2 0 1 2 OFW houdt koers Projecten

Nadere informatie

Stap voor stap naar je eigen huis. goede koop

Stap voor stap naar je eigen huis. goede koop Stap voor stap naar je eigen huis goede koop Inhoud Kopen bij Rochdale Waarom nu kopen? Korting In 8 stappen van huurder naar huiseigenaar Kopen bij Rochdale in detail Rochdale maakt kopen bereikbaar Belangstelling?

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2015 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

Huur opzeggen. Inleiding. Hoe zeg ik de huur op? Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen.

Huur opzeggen. Inleiding. Hoe zeg ik de huur op? Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen. Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen. INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Hoe zeg ik de huur op? 3 De opzegtermijn 3 De voorinspectie 4 De nieuwe huurder 5 Overname 6 De tusseninspectie

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 GroenWest heeft de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen voor u op een rij gezet. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen: Algemeen Inkomensverklaring

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Starterslening Hof van Twente

Starterslening Hof van Twente Gemeente Hof van Twente 2010-2011 Starterslening Hof van Twente Meer kansen voor starters op de koopwoningmarkt in Hof van Twente. w w w. h o f va n t w e n t e. n l Vanwege de hoge huizenprijzen is het

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

M o d e r n i s e r i n g O e v e r l o p e r a f g e r o n d

M o d e r n i s e r i n g O e v e r l o p e r a f g e r o n d 2 Nieuw huurbeleid Metselwerk schoolvoorbeeld M o d e r n i s e r i n g O e v e r l o p e r a f g e r o n d OFW Vizier april 2012-15de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47-49,

Nadere informatie

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren Een eigen huis mogelijkheden voor kopen of huren Een woning kopen of huren? Verschillende verantwoordelijkheden Wilt u een woning kopen of een woning huren? Dat is een afweging die u maakt. Een van de

Nadere informatie

DAN HEB JE DE SLEUTEL, MAAR DAN.? ALTIJD HANDIG: 6 TOOLS VAN MIJN OFW VAN MODERNISERING NAAR TEVREDENHEID. OFW Vizier. juli 2014-17de jaargang

DAN HEB JE DE SLEUTEL, MAAR DAN.? ALTIJD HANDIG: 6 TOOLS VAN MIJN OFW VAN MODERNISERING NAAR TEVREDENHEID. OFW Vizier. juli 2014-17de jaargang 3 DAN HEB JE DE SLEUTEL, MAAR DAN.? ALTIJD HANDIG: 6 TOOLS VAN MIJN OFW VAN MODERNISERING NAAR TEVREDENHEID OFW Vizier juli 2014-17de jaargang COLOFON OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47, Dronten

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

O n d e r h o u d v e n t i l at i e s y s t e e m. M o d e r n i s e r i n g D r o n t e n-c e n t r u m v o r d e r t.

O n d e r h o u d v e n t i l at i e s y s t e e m. M o d e r n i s e r i n g D r o n t e n-c e n t r u m v o r d e r t. 4 Bloemenzoom betrokken O n d e r h o u d v e n t i l at i e s y s t e e m M o d e r n i s e r i n g D r o n t e n-c e n t r u m v o r d e r t OFW Vizier augustus 2012-15de jaargang C O L O F O N OFW Postbus

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2016 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid Uw wens: een betaalbaar koophuis in de Gooi- en Vechtstreek. Een droom? Niet met Kopen naar Wens van Dudok Wonen. Het

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

*ZAACC9B7FC0* Adviesnota. Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813

*ZAACC9B7FC0* Adviesnota. Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813 Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813 Adviesnota *ZAACC9B7FC0* Onderwerp Startersleningen. Inleiding In de raadsvergadering van 18 april 2013

Nadere informatie

Starterslening bij de gemeente Bergen. September 2013

Starterslening bij de gemeente Bergen. September 2013 1 Starterslening bij de gemeente Bergen September 2013 2 Starterslening bij de gemeente Bergen Hoe werkt de Starterslening? Je wilt een huis kopen in de gemeente Bergen. Maar je kunt net niet genoeg geld

Nadere informatie

Starterslening Utrecht Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt.

Starterslening Utrecht Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt. Starterslening Utrecht Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt. De gemeente wil het huurders gemakkelijker maken om in Utrecht een woning te kopen. Met het verstrekken van

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Algemeen Hierna zijn veel gestelde vragen gerubriceerd in de volgende vijf categorieën: a. Huurverhoging b.

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Koopgarant, dat is kopen met korting De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De

Nadere informatie

A l l e v a r i a n t e n v a n d e m e e r k e u z e w o n i n g. b i j W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Algemene informatie

A l l e v a r i a n t e n v a n d e m e e r k e u z e w o n i n g. b i j W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Algemene informatie A l l e v a r i a n t e n v a n d e m e e r k e u z e w o n i n g b i j W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Algemene informatie Meerkeuzewoning bij Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk

Nadere informatie

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning Een leven voor je BeZoek onze website! Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie april 2017

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie april 2017 Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie april 2017 INHOUD Vragen over huurverhoging: 1 t/m12 Vragen over huishoudverklaringen: 13 t/m 18 Vragen over bezwaarmogelijkheden:

Nadere informatie

Mijn OFW levert ipad op

Mijn OFW levert ipad op 2 Mijn OFW levert ipad op J a a r l i j k s e h u u r v e r h o g i n g Een tevreden Drontenees OFW Vizier april 2013-16de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47, Dronten E

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

M o d e r n i s e r i n g L u c e r n e h o f g e s ta r t

M o d e r n i s e r i n g L u c e r n e h o f g e s ta r t 3 M o d e r n i s e r i n g L u c e r n e h o f g e s ta r t Geen stroom, wat nu? Kwintes in het Lagerhuis OFW Vizier juni 2012-15de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47-49,

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Veilig uw eigen droomhuis kopen

Veilig uw eigen droomhuis kopen Veilig uw eigen droomhuis kopen Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom. Waarschijnlijk de grootste aankoop in uw leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij de

Nadere informatie

Huishoudinkomen Overheid Woongoed GO. Tot en met ,5 % 1,5% Meer dan en minder dan % 2% Meer dan 43.

Huishoudinkomen Overheid Woongoed GO. Tot en met ,5 % 1,5% Meer dan en minder dan % 2% Meer dan 43. Huurverhoging in het algemeen De huurverhoging wordt altijd berekend over de netto huur. Dit is de huur die u voor de woning betaalt zonder de servicekosten. Deze huur mag Woongoed GO elk jaar met een

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties

De Starterslening. van woningcorporaties De Starterslening van woningcorporaties De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en deze woning wilt u kopen van een woningcorporatie. Uw bank of hypotheekadviseur

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Ke u z e in w o n e n :

Ke u z e in w o n e n : Keuze in wonen Ke u z e in w o n e n : h u u r, k o o p g a r a n t, k o o p Wonen is jezelf zijn en dat is heel persoonlijk. Woonplezier wil je zoveel mogelijk op je eigen manier invullen. Dat kan alleen

Nadere informatie

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling?

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling? Bijlage Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling Februari 2009 In deze bijlage wordt de startersregeling nader toegelicht. Allereerst wordt de keuze voor deelname aan de startersregeling van de

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW )

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een zelfstandige woning? Voor zelfstandige woningen

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

WAt heb ik zin Om hier te gaan WOnen. OndAnks crisis, toch eigen huis. Winter staat VOOr de deur. OFW Vizier. Oktober 2013-16de jaargang

WAt heb ik zin Om hier te gaan WOnen. OndAnks crisis, toch eigen huis. Winter staat VOOr de deur. OFW Vizier. Oktober 2013-16de jaargang 5 WAt heb ik zin Om hier te gaan WOnen OndAnks crisis, toch eigen huis Winter staat VOOr de deur OFW Vizier Oktober 2013-16de jaargang colofon OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47, Dronten E woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

TE WOON Kopen of huren? U kiest!

TE WOON Kopen of huren? U kiest! TE WOON Kopen of huren? U kiest! Goed Wonen Zederik wil graag meer keuzemogelijkheden bieden voor haar klanten. Kopen of huren van dezelfde woning? Dat bepaalt u zelf! U kunt hierbij kiezen uit vier mogelijkheden:

Nadere informatie

Wonen in je eigen koopwoning. Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid!

Wonen in je eigen koopwoning. Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid! Wonen in je eigen koopwoning Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid! Huren of kopen? Natuurlijk heeft u uw eigen wensen als het gaat om wonen. Wonen Zuid realiseert zich dat als geen

Nadere informatie

Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het!

Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het! Starters Renteregeling van Mitros Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het! De Starters Renteregeling is ontwikkeld door woning corporaties, de hypotheek service

Nadere informatie

Vind uw weg naar een koopwoning

Vind uw weg naar een koopwoning Vind uw weg naar een koopwoning Inhoud 1 Inleiding 4 2 Verkoop van huurwoningen 5 3 Kopen met Koopgarant 7 4 Liever kopen of huren? 9 5 Het koopproces 11 6 Het verkoopprogramma 13 Pagina 3 Verkoopbrochure

Nadere informatie

Starterslening. Maximale startersleningdeel bedraagt 20% van de verwervingskosten, dus tot 70.000,-

Starterslening. Maximale startersleningdeel bedraagt 20% van de verwervingskosten, dus tot 70.000,- Starterslening De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of appartement. In de brochure van SVn kunt u lezen dat de

Nadere informatie

OFW Vizier MET HET OOG OP BEWONERSBELANGEN

OFW Vizier MET HET OOG OP BEWONERSBELANGEN OFW Vizier is een uitgave van Oost Flevoland Woondiensten 12e jaargang augustus 2009 nummer 4 OFW Vizier MET HET OOG OP BEWONERSBELANGEN Biddinghuizen duurzaamheidsdorp Meer huiszwaluwtillen Resultaten

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

Tot en met % Meer dan en minder dan ,5% Meer dan ,5%

Tot en met % Meer dan en minder dan ,5% Meer dan ,5% Huurverhoging in het algemeen De huurverhoging wordt altijd berekend over de netto huur. Dit is de huur die u voor de woning betaalt zonder de servicekosten. Deze huur mag Woongoed GO elk jaar met een

Nadere informatie

2. Startersleningen. Werking Starterslening

2. Startersleningen. Werking Starterslening Middelen/B&I/VROM Memo Aan: Van: gemeenteraad (presidium 27 november) college Datum: 29 november 2007 betreft: raadsagendapunt nr. 16: Starterswoningen Op de lijst van toezeggingen is afgesproken dat het

Nadere informatie

Droomhuis op het oog? De gemeente helpt u graag!

Droomhuis op het oog? De gemeente helpt u graag! 1 Droomhuis op het oog? De gemeente helpt u graag! U wilt een huis kopen of bouwen in Biezenmortel, Esch, Haaren of Helvoirt? Een goed besluit! Maar met dit besluit bent u er wellicht nog niet. Een huis

Nadere informatie

Verslag: bewonersavond 26 mei 2016

Verslag: bewonersavond 26 mei 2016 Verslag: bewonersavond 26 mei 2016 Ruim 30 huurders zijn aanwezig op de bewonersavond van OFW. Onderwerpen die besproken werden, zijn: de jaarresultaten van 2015 en de ontwikkelingen in de zorg, met als

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen Naar aanleiding van de huurverhoging per 1 juli 2015 en vragen daaromtrent hebben wij de veel gestelde vragen onderstaand weergegeven en voorzien van een beantwoording. Hierbij hebben we de volgende indeling

Nadere informatie

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht 10 kopen geld ouders helpen starters 11 Ouders helpen starters Bedankt pa en ma! Tekst Miriam Bauwer Fotografie Ed van Rijswijk en Isis Torensma Ouders kunnen op verschillende manieren hun kind financieel

Nadere informatie

Nieuwe huurder. in uw nieuwe huis.

Nieuwe huurder. in uw nieuwe huis. Nieuwe huurder Welkom in uw nieuwe huis. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het betrekken van een huurwoning of tijdens het bewonen ervan. In deze folder vindt u informatie die van

Nadere informatie

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning?

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning? INHOUD Vragen over huurverhoging 1 Vragen over inkomensverklaringen 3 Vragen over bezwaarmogelijkheden 4 Vragen over huurverlaging 5 ====================================================== VRAGEN OVER HUURVERHOGING

Nadere informatie

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting.

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting. WONING KOPEN MET KOOPGARANT Koopgarant, dat is kopen met korting. De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De Alliantie biedt een oplossing door

Nadere informatie

nieuwe fase Nu ook mogelijk bij woongebied Het Hoge Rot De Starterslening voor uw eerste koopwoning

nieuwe fase Nu ook mogelijk bij woongebied Het Hoge Rot De Starterslening voor uw eerste koopwoning nieuwe fase Nu ook mogelijk bij woongebied Het Hoge Rot De Starterslening voor uw eerste koopwoning De gemeente Wijchen wil het starters op de koopwoningmarkt makkelijker maken om in gemeente Wijchen een

Nadere informatie

Handige tips bij aankoop woning

Handige tips bij aankoop woning Handige tips bij aankoop woning Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom en waarschijnlijk de grootste aankoop in hun leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen 1. Waarom verkoopt Casade een aantal van haar huurwoningen? Casade biedt haar klanten graag een breed keuzepakket van woonmogelijkheden en wil hen de kans bieden een woning

Nadere informatie

LEMSTERPOORT 8 8313 AD RUTTEN

LEMSTERPOORT 8 8313 AD RUTTEN LEMSTERPOORT 8 8313 AD RUTTEN In deze brochure vind je een uitgebreide omschrijving van de woning. Hoewel de informatie met zorg is samengesteld, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden over de juistheid

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier vastgesteld.

Nadere informatie

Je eerste koopwoning? Steek de handen uit de mouwen en vraag de Haagse Starterslening aan

Je eerste koopwoning? Steek de handen uit de mouwen en vraag de Haagse Starterslening aan Je eerste koopwoning? Steek de handen uit de mouwen en vraag de Haagse Starterslening aan Je eerste koopwoning? Steek de handen uit de mouwen en vraag de Starterslening aan Bas (32): Mijn leven draait

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Van huurder naar koper

Van huurder naar koper Van huurder naar koper Is het kopen van mijn huurwoning iets voor mij? U huurt een woning van Actium. U ontving van ons een aanbod om uw huurwoning te kopen. We kunnen ons voorstellen dat dit veel vragen

Nadere informatie