ADMINISTRATIE: Ingrid Lemaire, Anneleen Mannaerts, Neal Raes, Kristel Ysebaert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADMINISTRATIE: Ingrid Lemaire, Anneleen Mannaerts, Neal Raes, Kristel Ysebaert"

Transcriptie

1 JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Verslag van de vergadering van de Jeugdraad 13 januari 2015 Bijeenkomst op MIKS (Stefaniastraat 139, 1020 Laken) AANWEZIGE JEUGDRAADSLEDEN: Marie De Leener, Dries De Vos, Jan Geerts, Pieter Gijssels, Glenn Govaert, Pepijn Kennis, Daan Maesfranckx, Jurgen Ral, Yannick Roels, Arnout Ruelens, Jelle Tierens, Jens Totté, Greet Van Dael, Dorien Van Dam, Marijke Van Hassel, Wolke Vandenberghe, Liselotte Vanheukelom. ADMINISTRATIE: Ingrid Lemaire, Anneleen Mannaerts, Neal Raes, Kristel Ysebaert VERONTSCHULDIGD: Gertjan De Boeck, Leene Decoster, Lander Piccart, Jo Robberechts, Sarah Storme, Cathelijne Van der Veer, Trees Vandenbulcke, Dominique Vankan, Jessica Vosters. 1. Welkom Pepijn Kennis heet de aanwezigen welkom op de Jeugdraad. Tijdens deze Jeugdraad wordt er in kleine groepjes samengezeten over de verschillende thema s die in het memorandum 2013 worden vermeld. De thema s worden besproken aan de hand van een SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, kansen/uitdagingen en bedreigingen) en vormen de basis om input te geven voor het strategisch meerjarenplan Cultuur, Jeugd en Sport De volgende Jeugdraad denken we na over hoe we hiermee aan de slag kunnen gaan om de jongeren te bevragen. Jeugddienst Globelink heeft ervaring met het bevragen van jongeren. 2. Stellingenspel Inleiding thema s voor de SWOT-analyse met een stellingspel 1

2 3. Strategisch meerjarenplan CJS : Thema s Ruimte -identificatie met ruimtes is sterk -Brussel ziet er groen uit (op luchtfoto) -er is veel ruimte -jongeren zijn inventief in gebruik van publieke ruimte Kansen -braakliggende terreinen (Parkfarm, Alleedukaai) gebruiken ->zoeken naar een manier waarop ->toe-eigening van de (semi)publieke ruimte -veel kleine plaatsen voor groene zones -kan ontmoetingsruimte zijn -> er zijn er veel -door de identificatie : kans om zelf in te richten/te onderhouden -> intergenerationele solidariteit, wijkimago -jongeren zijn inventief in gebruik van publieke ruimte -> communiceren over hoe je ruimte kan gebruiken/naar -ruimte is een schaars goed -kapotte ruimte/voorzieningen -ruimtes worden ingericht/gepland voor ipv door jongeren ->goodwill gaat verloren in bureaucratie/ politiek -participatie : is traag (bedreiging) heeft geen directe/zichtbare impact -minder en minder groen -> krijgen ook weinig kansen om hier zelf iets aan te doen -mobiliteitsproblemen verergeren kwaliteit van de ruimte -ze wordt niet gebruikt ->moeite met 100m verder gaan (link mobiliteit) ->ruimte toe-eigenen is moeilijk -weinig kwalitatief ingerichte ruimte ->meubilair ->evenwicht open-gesloten ->verouderd (geen onderhoud) ->weinig creatief ingericht ->anti-jongeren ruimte -er is te weinig publieke ruimte, ook parken zijn niet (24/7) publiek ->gebrek aan flexibele ruimte -participatiemethoden leiden niet (altijd) tot solidariteit en gedragenheid -polarisering/conflicten om ruimte 2

3 je hand zetten -mix : inrichting van de ruimte Parc de la jeunesse Mobiliteit -gratis onder de 12jaar -goed openbaar vervoer -speciaal abonnement MIVB-de Lijn-NMBS -villo jaarabonnement is goedkoop -initiatieven rond fietsen -> positief (123 velo, cyclo, provelo, ) -metro s zijn proper -aandacht voor fietsen vanuit scholen -vrijheid van de fiets -aanbod van NOCTIS -Brusselse organisaties die gefocust zijn op de fiets -systemen : verschillende manieren om te bewegen in de stad (Blue bike, MIVB, ) Kansen (uitdagingen) -aantal grote stations openhouden -parkings aan de rand -> auto uit de stad houden -coherent mobiliteitsplan voor heel BHG -fietspaden afscheiden van rijweg -bewustzijn creëren dat er fietsers zijn in de stad (mentaliteitswijziging) -kinderen en jongeren vaardigheden laten ontwikkelen om autonoom te reizen -jongeren triggeren om uit hun wijk te gaan (mentale kaart) -beleving van mobiliteit verder dan hun eigen stad -niet alle delen van de stad zijn aangepast aan fietsers (fietspaden zijn incoherent) -reizen in groep -> zeer moeilijk (indien kind zijn kaart niet meeheeft, moet hij betalen) (schoolkaart kost 15euro) -metro stopt om 0.30 / laatste nachtbus vertrekt om 3u (niet aangepast aan de noden van de jongeren) -ontbreken van fietsstallingen -auto is koning in Bxl -villo-systeem -> niet laagdrempelig/gebruiksvriendelijk door prijs en toegankelijkheid (het parkeren van fietsen beneden is niet mogelijk) -gevaarlijk om te fietsen -kostprijs openbaar vervoer is hoog -samenwerking de Lijn-MIVB (MIVB stopt aan de rand, slechte aansluiting Bxl en rand rond Brussel) -UBER (leent zich tot uitbuiting?) -kennis van het aanbod van alternatieve vervoersmiddelen (bv Cambio) -jongeren hebben een beperkte kennis van het volledige net -gebrek aan organisaties (à la cyclo) maar dan voor het openbaar vervoer -incoherent beleid in BHG (gemeenten en gewest) -fietsonvriendelijke stad maakt dat jongeren niet willen fietsen -gevoel onder jeugdwerkers dat er geen nood is vanuit jongeren om zich met de fiets te verplaatsen in de stad oa vanwege bovengenoemde zwaktes 3

4 Integraal beleid -Brede School is sterke methodologie om vrije tijd en onderwijs te koppelen/ te doen samenwerken -kennis in de organisaties op het terrein -paspartoe is een stap achteruit -meetbaar/kwantiteit is te prioritair/belangrijk ->doorstroming naar opleiding/werk voor een overheid. Een overheid wil cijfers, wij willen jongeren kansen geven -Brede School: is te allesomvattend en te breed -Jeugdwerk mag geen verlengde zijn van het onderwijs (valkuil) -toegankelijkheid van instantie (bv Tracé, Actiris) voor onze jongeren -leren van elkaar/tweerichtingsverkeer werkt niet (Actiris jongeren) Nu : moeten samenwerken met een partner is onvoldoende qua inzet -samenwerking met Franstalig jeugdwerk/ Franstalige partners (politiek moet dit erkennen) -gebrek aan visie over vindplaatsgericht werken (administratie) -personeelsverloop bij de jeugddienst (op die manier is er geen kans om aan kennismanagement te doen) -administratie zou expertise van de sector over bepaalde thema s zoals onderwijs, tewerkstelling moeten samenbrengen + good practices delen Infrastructuur -er zijn al heel wat projecten gerealiseerd -er zijn teveel eilanden /te veel schotten -> niet veel samenwerking over sectoren -positieve vibe en potentieel bij VGC -evoluties niet opvolgen (type leegstand pop-up) -veel infrastructuur met mogelijkheden -expertise rond infrastructuur? (ook pop-up) -te weinig netwerk van lokaal gebied -al 15 jaar jeugdwerkinfrastructuur als prioriteit maar einde is nog niet in zicht -nood aan specifieke ruimtes (bv repetitieruimte) -te weinig buurtgericht (te veel prestige projecten) Ruimte = infrastructuur? Jongeren weten niet alle mogelijkheden 4

5 Vrijwilligerswerk -opstap competenties (begeleiding is belangrijk)-> boost CV -vrijwilligersvergoeding kan een goeie manier zijn om inzet te belonen -grote diversiteit aan vrijwilligerswerk -veel mogelijkheden voor vrijwilligerswerk -> voor alle interesses -bevordert gemeenschapsleven, solidariteit -vrijwilligers kunnen echt gekke dingen doen (zijn minder geremd) Kansen -vrijwilligers belonen in natura dmv vormingen, bedankingen -time-out projecten als instroom vrijwilligerswerk -formeel erkennen van vrijwilligerservaring (attesten, diploma s) Cultuur en Communicatie -meer focus op jongeren vanuit cultuurhuizen ->voor kinderen zijn er projecten rond cultuur ->projecten die naar buiten treden/samenwerking met buurt ->publiekwerkers zijn aanwezig Kansen/uitdagingen -communicatie op maat van jongeren -cultuur ruimer maken dan cultuur met de grote C -is een apart project voor jongeren, nuttig voor jongeren? -meer nood aan ruimte voor jongeren om zich uit te -VWvergoeding als vervanging van loon <-> belonen van inspanning -soms vrijwilligerswerk met als motivatie : vergoeding -vrijwilligerspubliek is vaak eenzijdig blank/middenklasse/vrouw -er is niet altijd budget voor vrijwilligersvergoedingen -op maatschappelijk vlak worden vrijwilligers niet als experts beschouwd/erkend, beroepskrachten daarentegen wel -voorzieningen op vrijwilligersmaat : openingsuren, toegankelijk -instrumentalisering van jeugdwerk als werkervaring -groot aanbod van activiteiten (uitgaansleven) bedreigt succes vrijwilligerswerk ->consumeren is makkelijker dan participeren ->engagementen kunnen falen -paspartoe : participeren in groep is zeer moeilijk en complex (drempel) -communicatie niet op maat -jongeren kennen het aanbod niet -afstand tussen jongeren en cultuur : niet gekend -cultuurhuizen vertrekken vanuit hun eigen aanbod/eigen ruimte -te elitair -cultuurhuizen zijn niet klaar om jongeren te ontvangen -publiekswerkers weten niet altijd hoe ze iets moeten -groot aanbod -elitair : kunstsector kijkt soms neerbuigend op jeugdwerk/geen participatie nodig (bottum up<->top down) -te weinig kennis van elkaars sector/werk -in samenwerking te korte samenwerkingen 5

6 drukken -cultuur voor jongeren hoeft niet per se in een cultuurhuis af te spelen -jeugdwerkers het nut van cultuurbeleving blijven laten ervaren/cultuur als hefboom -meer samenwerking creëren projecten samen doen -inzetten op projecten met een langere duur -herorganiseren van bepaalde organisaties (meer out of the box denken) - meer vindplaatsgericht in samenwerking Samenwerkingen Sterkes -projectmatig wordt er veel samengewerkt, bv cultuur, zinneke, -op het terrein wordt op vele vlaken samengewerkt : goodwill Projecten die verbinden, moeten blijven bestaan Bv het werkt, ça marche (staat onder druk), carava(a)n, Karuur -wijkcontracten -administratie neemt de taak niet op zich om mensen samen te brengen ->alles hangt af van de mensen -politiek volgt de samenwerking die zich over de taalgrenzen aandient op het terrein helemaal niet Nederlands is te belangrijk voor het beleid en houdt samenwerking tegen -politiek verplicht met wie je moet samenwerken (is heel beperkend) -concurrentie tussen organisaties is belangrijk geworden voor het voortbestaan van de organisatie valkuil om samen te werken -samenwerking tussen gemeentes bv zwembad, -samenwerking tussen gemeente en VGC (bv over jeugdinfrastructuur) Vakantieplezier -speelpleinen, ateliers : er is veel en er is variatie -inclusie wordt gestimuleerd -groot aanbod doorheen Brussel maar Er moet meer creativiteit worden aangemoedigd Spelimpulsen faciliteren/speelstraten stimuleren Koppeling naar (jeugd)ruimte, pleinen, markten Wat is de rol van de VGC? Aanbod voorzien? Of aanvulling -wachtlijsten, afhankelijk van zone en doelgroep -aangepast prijzenbeleid ->valkuilen! ->Lage deelnameprijzen en evidenties die eruit komen -alternatieven?? Binnen de stad? -meer mogelijkheden nodig -> lokaal afstemming is moeilijk 6

7 5. Varia en rondvraag De VGC Jeugddienst is op zoek naar een nieuwe medewerker Infrastructuur en Jeugdcultuur (contract 6 maanden voltijds). Deadline is zondag 18 januari. Aximax heeft een nieuwe teamverantwoordelijke: Ingrid Lemaire De AC van de Jeugdraad heeft een schriftelijke reactie verzonden naar de voorzitter van het College en tevens Minister van Onderwijs, Guy Vanhengel, over de VGC- Speelpleinen. De bedoeling is om hierover een dialoog op te starten. Lasso organiseert een inspiratiedag rond Cultuureducatie voor kinderen op dinsdag 3 februari (9u30 13u30) in het Jubelparkmuseum. De jeugdraadsleden zijn positief over het verloop van de JR en over de locatie. JES: de voorronde in Brussel voor de Kunstbende gaat door op 7 maart (doelgroep is jaar) Indien je als vereniging wil werken rond natuurbeleving, kan je een medewerker van GoodPlanet uitnodigen. In maart gaat er ook een vormingsdag Naturbeleving met kinderen door. Werkgroep subsidiëring is net zoals de Jeugdraad opnieuw samengesteld. Ondertussen heeft Arnout Ruelens (Goodplanet) zich kandidaat gesteld als voorzitter. Het is de bedoeling dat er op de Jeugdraad tijd voorzien wordt voor een terugkoppeling vanuit de werkgroep (welke projecten werden er allemaal ingediend). Toestand organiseert een opendeur op 21 februari (13u 22u). Heeft ook een oproep gelanceerd op FB over het nadenken rond fuifruimte. Datum volgende jeugdraad Maandag 9 februari 2015 Locatie: JES (Werkhuizenstraat 3, 1080 Brussel) 7

3.4. Ruimte, milieu- en natuurbeleving en mobiliteit voor jeugd. 3.4.1. Feiten, vaststellingen en evoluties. 3.4.1.1.

3.4. Ruimte, milieu- en natuurbeleving en mobiliteit voor jeugd. 3.4.1. Feiten, vaststellingen en evoluties. 3.4.1.1. 3.4. Ruimte, milieu- en natuurbeleving en mobiliteit voor jeugd 3.4.1. Feiten, vaststellingen en evoluties 3.4.1.1. Fysieke Ruimte Ruimte is een breed begrip. Kinderen en jongeren hebben voldoende en diverse

Nadere informatie

Dirk Verbist (moderator): directeur bij FOV + lid van SARC sociaal cultureel werk

Dirk Verbist (moderator): directeur bij FOV + lid van SARC sociaal cultureel werk Verslag inspiratiedag lokaal cultuureducatiebeleid D2 Cultuureducatie: wat mag dat kosten? Hoe wordt er op lokaal niveau omgegaan met budgetten voor cultuureducatie? Staan deze onder druk in tijden van

Nadere informatie

YOUTOP 5 MEI EINDVERSLAG

YOUTOP 5 MEI EINDVERSLAG YOUTOP 5 MEI EINDVERSLAG INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 : Armoede Hoofdstuk 2 : Gezondheid Hoofdstuk 3 : Milieu en duurzaamheid Hoofdstuk 4 : Mobiliteit Hoofdstuk 5 : Onderwijs Hoofdstuk 6 : Politiek,

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Methodiek

1. Inleiding. 2. Methodiek 1. Inleiding De Stad Gent wil jongeren actief betrekken bij zijn beleid. De keuzes die het lokale beleid neemt, hebben immers ook een rechtstreekse impact op hun leefwereld én hun toekomst. In het kader

Nadere informatie

Vraag 1: Waarom is de Kempen goed geplaatst om een voorbeeldregio te zijn op het vlak van duurzaamheid?

Vraag 1: Waarom is de Kempen goed geplaatst om een voorbeeldregio te zijn op het vlak van duurzaamheid? Vraag 1: Waarom is de Kempen goed geplaatst om een voorbeeldregio te zijn op het vlak van duurzaamheid? Aanwezigheid van menselijk kapitaal Er is veel creativiteit aanwezig: de Kempen was een arme regio

Nadere informatie

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra.

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Uitgevoerd door het Regionaal Integratiecentrum Foyer in opdracht van

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 571 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 13 MEI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES, VRAGEN OM UITLEG, SAMENGEVOEGDE VRAGEN OM UITLEG EN VRAGEN Commissie voor Onderwijs

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek Inburgering

Evaluatieonderzoek Inburgering Evaluatieonderzoek Inburgering Verslagboek van de studiedag op 1 april 2010 Interdepartementaal Projectteam Inburgering (IPI) Agentschap voor Binnenlands Bestuur Boudewijnlaan 30 bus 70, 2e verdieping,

Nadere informatie

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 de AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 (samen)werken met allochtone verenigingen Ervaringen uit het project Ondersteuning van allochtone wijkverenigingen van het Antwerps minderhedencentrum de8 en de Federatie

Nadere informatie

ondersteuning. Opvoedings~

ondersteuning. Opvoedings~ ondersteuning. Opvoedings~ TEAM VLAAMSE COÖRDINATOREN OPVOEDINGSONDERSTEUNING WEST-VLAANDEREN - AGENTSCHAP JONGERENWELZIJN VCOK VZW (VORMINGSCENTRUM OPVOEDING EN KINDEROPVANG) BUURTWERK ST.-PIETERS (BRUGGE)

Nadere informatie

12 werken voor de gemeente en het Sociaal Huis van Herent

12 werken voor de gemeente en het Sociaal Huis van Herent 12 werken voor de gemeente en het Sociaal Huis van Herent Marant nodigt de Raadsleden van het Sociaal Huis uit tot dialoog 12 standpunten door Huis Marant rond bestrijding van armoede Wat vooraf gaat De

Nadere informatie

Onbetaalde schoolfacturen. Wat nu?

Onbetaalde schoolfacturen. Wat nu? Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Leerbehoeftenonderzoek

Leerbehoeftenonderzoek Leerbehoeftenonderzoek regio Mechelen Eric Goubin (Memori) Marc Rubben (Memori) m.m.v. Fanny Matheusen (Cimic) Suzanne Monkasa (Cimic) Inhoud Inleiding 3 1. Basisbegrippen 5 2. Doelen, leerbehoeften en

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 18 oktober 2013 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING 2013-2014... 2 BENOEMING

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden

Een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden verbeelding werkt Stadsmonitor 2014 Een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden www.stadsmonitor.be Davy De Pauw verbeelding werkt Stadsmonitor 2014 Een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2014 > 2019

Cultuurbeleidsplan 2014 > 2019 Cultuurbeleidsplan 2014 > 2019 1 2 INHOUDSTAFEL Voorwoorden p. 04 Schepen Nederlandstalige Aangelegenheden p. 04 Voorzitter Adviesraad Cultuur van Sint-Gillis p. 05 Voorzitter Raad van Beheer van de Nederlandstalige

Nadere informatie

Samenvatting. In Ruimte naar de Brede School. Onderzoek naar de ruimtelijke vertaling van een pedagogisch en maatschappelijk concept

Samenvatting. In Ruimte naar de Brede School. Onderzoek naar de ruimtelijke vertaling van een pedagogisch en maatschappelijk concept Samenvatting In Ruimte naar de Brede School Onderzoek naar de ruimtelijke vertaling van een pedagogisch en maatschappelijk concept AGIOn, eindrapport, februari 2012 INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING Het Agentschap

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

De Creatieve Stad. Inleiding

De Creatieve Stad. Inleiding 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De Creatieve Stad Op weg naar een duurzaam, sociaal en tolerant Leiden Inleiding Leiden is een prachtige stad met een mooie historische binnenstad en gelegen tussen het Groene Hart

Nadere informatie

Behoefteanalyse via actieonderzoek van meisjes in Deurne-Noord. Januari Augustus 2012

Behoefteanalyse via actieonderzoek van meisjes in Deurne-Noord. Januari Augustus 2012 Behoefteanalyse via actieonderzoek van meisjes in Deurne-Noord Januari Augustus 2012 Wettelijk Depotnr D/2012/12.73713 2 Behoefteanalyse via actieonderzoek van meisjes in Deurne-Noord - Januari Augustus

Nadere informatie

DOOR PEDRO DE BRUYCKERE IN ZIJN KEYNOTE OVER JONGERENCULTUUR, 24 JANUARI 2013

DOOR PEDRO DE BRUYCKERE IN ZIJN KEYNOTE OVER JONGERENCULTUUR, 24 JANUARI 2013 VERSLAGBOEK OOP OP NU TE K AAT.BE ORM WWW.F RO U E 5 1 / 13 * DEREN) /AN (LEDEN PRIJS:16,95 EURO L *WINKE IEDEREEN WIL UNIEK ZIJN, MAAR WEL SAMEN. DE GROOTSTE BOOSDOENER? EEN GEBREK AAN TIJD EN RUIMTE.

Nadere informatie

De EIF-oproep in een notendop

De EIF-oproep in een notendop De EIF-oproep in een notendop Doelgroep: minderjarige nieuwkomers uit niet-eulanden. Dat zijn kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven. Doelstelling:

Nadere informatie