Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9"

Transcriptie

1 Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express 4 Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Pensioenen overdragen 10 Gevolgen waarde overdracht 13 Waardeoverdracht bij indiensttreding Waarde overdracht regelen 14 Meer weten?

2 2 Pensioenfonds TNT Express

3 Inleiding Waardeoverdracht bij indiensttreding Sinds kort werkt u bij TNT of een gelieerde onderneming. U neemt daarom deel aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds TNT Express. Een nieuwe baan heeft vaak invloed op uw pensioen. Zo moet u, als u van baan verandert, een keuze maken of u uw opgebouwde pensioen (als u dat heeft) wilt over dragen of niet. Daarom is dit een goed moment om eens na te denken over wat u wilt. En u te verdiepen in uw pensioen. In deze brochure leggen we uit wat die zogenaamde waardeoverdracht inhoudt, hoe u dat kunt regelen, én of het voor u verstandig is om voor waardeoverdracht te kiezen. Meer informatie? Meer informatie over de pensioenregeling van TNT Express, vindt u op Hier kunt u ook de brochure Pensioenregeling in het kort, de makkelijk leesbare versie van het officiële pensioenreglement, terugvinden. U moet, als u van baan verandert, een keuze maken of u uw opgebouwde pensioen wilt over dragen of niet Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de pensioendesk van Pensioenfonds TNT Express, telefoon (050) Mailen kan ook: Waardeoverdracht bij indiensttreding 3

4 Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express De pensioenregeling van Pensioenfonds TNT Express is een zogenoemde middelloonregeling. Dat betekent dat u pensioen opbouwt over het salaris dat u van jaar tot jaar ontvangt. Om uw opgebouwde pensioen voor zover mogelijk mee te laten groeien met het stijgen van de prijzen, past Pensioenfonds TNT Express een voorwaardelijk toeslagenbeleid toe. Heeft u al pensioen opgebouwd bij vorige werkgevers, dan kunt u dit pensioen daar laten staan of overdragen aan Pensioenfonds TNT Express. Uw pensioenregeling bij Pensioenfonds TNT Express: een middelloonsysteem De pensioenregeling van Pensioenfonds TNT Express is een middelloonregeling. Deze regeling kenmerkt zich door een aantal aspecten: U bouwt pensioen op over het salaris dat u van jaar tot jaar ontvangt (tot een maximum van ). Het uiteindelijke pensioen is een optelsom van de jaarlijks opgebouwde bedragen. Het pensioen wordt dus bepaald door het salaris dat u gemiddeld tijdens uw loopbaan heeft ontvangen. De pensioengerechtigde leeftijd is 67 jaar. Dekkingsgraad Dekkingsgraad lager dan 110% Toeslagenbeleid Om te zorgen dat uw pensioen in de toekomst ongeveer dezelfde waarde behoudt, past het pensioenfonds een toeslagenbeleid toe. Toeslagverlening is voorwaardelijk: u heeft hier geen recht op. Of en in hoeverre uw pensioen verhoogd wordt, is afhankelijk van de financiële middelen van het fonds. De financiële positie wordt afgemeten aan de dekkingsgraad: de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en de verplichtingen. In het onderstaande schema ziet u wanneer en in hoeverre het pensioenfonds toeslag kan verlenen. Toeslagverlening Geen toeslagverlening van de ingegane pensioenen en opgebouwde pensioenaanspraken Dekkingsgraad hoger dan 110% en lager dan 125% Beperkte toeslagverlening van de ingegane pensioenen en opgebouwde pensioenaanspraken Dekkingsgraad hoger dan 125% (dit varieert) Volledige toeslagverlening en eventuele toeslagenachterstand inlopen over de voorafgaande periode van tien jaar Dekkingsgraad De dekkingsgraad is een gemiddelde van de laatste 12 maanden en geeft een beeld van de financiële gezondheid van een pensioenfonds. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen (de waarde van alle beleggingen) en de pensioenverplichtingen (de waarde van alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) van een pensioenfonds. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds op dat moment precies genoeg in kas heeft om nu en straks alle pensioenen te kunnen uitkeren. 4 Pensioenfonds TNT Express

5 Of en in hoeverre uw pensioen verhoogd wordt, is afhankelijk van de financiële middelen van het fonds Waardeoverdracht bij indiensttreding 5

6 Als u bij TNT of een gelieerde onderneming werkt, wordt u automatisch deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds TNT Express 6 Pensioenfonds TNT Express

7 Het pensioenfonds probeert het pensioen dat u opbouwt en de pensioenuitkeringen jaarlijks te verhogen met 80% van de algemene prijsstijging. Bijvoorbeeld: als de prijsstijging 1% is, en het pensioenfonds beschikt over voldoende financiële middelen, dan worden pensioenaanspraken in principe met 0,8% verhoogd. Deze ambitie is afgestemd op de pensioenpremie die jaarlijks wordt betaald en de beleggingsopbrengsten die worden verwacht. U draagt uw waarde van het opgebouwde pensioen over naar Pensioenfonds TNT Express De waarde van deze opgebouwde pensioenaanspraken wordt dan gestort in de pensioenregeling van Pensioenfonds TNT Express. Of waardeoverdracht in uw geval wenselijk is, leest u in het volgende hoofdstuk. Waardeoverdracht Als u bij TNT of een gelieerde onderneming gaat werken, wordt u deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds TNT Express. Uw pensioenopbouw bij uw oude pensioenuitvoerder stopt. Wanneer u bij vorige werkgever(s) heeft deelgenomen aan een pensioenregeling heeft u twee keuzes: 1. U laat de waarde van uw pensioen achter bij uw vorige pensioenuitvoerder(s). 2. U draagt de waarde van uw pensioen over naar uw huidige pensioenfonds, Pensioenfonds TNT Express. U laat de waarde van uw pensioen achter bij uw vorige pensioenvoerder(s) Het pensioen dat u in uw vorige baan heeft opgebouwd blijft achter bij uw vorige pensioenuitvoerder. De vorige pensioenuitvoerder keert dit pensioen uit als u, volgens de vorige pensioenregeling, de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Let op: als uw vorige pensioenregeling een zogenaamde beschikbarepremieregeling was, kunt u ook die waarde overdragen. Houd er wel rekening mee dat, als u na uitdiensttreding het saldo niet overdraagt, u zelf het beleggingsrisico blijft dragen. U moet zelf zorgen voor een passende belegging. Pensioenfonds TNT Express aanvaardt tot de (eventuele) waardeoverdracht geen enkele aansprakelijkheid voor de aanspraken uit een vorige pensioenregeling. Waardeoverdracht bij indiensttreding 7

8 8 Pensioenfonds TNT Express

9 Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? Bij waardeoverdracht neemt u uw opgebouwde pensioen van uw vorige werkgever mee naar Pensioenfonds TNT Express. U kunt er ook voor kiezen het al eerder opgebouwde pensioen bij uw oude pensioenuitvoerder te laten staan. Wat voor u het beste is, hangt af van verschillende factoren. Het is niet altijd verstandig om de waarde van het pensioen van uw vorige pensioenuitvoerder over te dragen naar uw huidige pensioenfonds. In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag of waardeoverdracht in uw geval wenselijk is. Dat hangt af van de volgende factoren: Ingangsdatum van uw pensioen. Partnerpensioen. Financiële overwegingen. Praktische overwegingen. Ingangsdatum van uw pensioen Het is goed om de pensioeningangsdatum van uw oude pensioenregeling te vergelijken met de pensioenregeling van Pensioenfonds TNT Express. De standaard ingangsdatum van uw pensioen bij TNT Express is 67 jaar. Maar als u dat wilt, kunt u ook eerder met pensioen gaan. Gaat u eerder met pensioen, dan wordt uw ouderdomspensioen lager. U bouwt namelijk over minder jaren pensioen op, terwijl de pensioenuitkering wel langer moet worden uit gekeerd. Partnerpensioen Heeft uw vorige pensioenuitvoerder een partnerpensioen met risicodekking waardoor er geen partnerpensioen is na uitdiensttreding? Dan kan dit een reden zijn om uw pensioen over te dragen omdat er dan een partnerpensioen ontstaat uit de overdracht. Als u besluit tot waardeoverdracht, dan gelden deze mogelijk heden van Pensioenfonds TNT Express ook voor het deel dat u bij uw oude werkgever heeft opgebouwd. Financiële overwegingen Op pagina 4 staat beschreven hoe Pensioenfonds TNT Express omgaat met de verhoging van uw pensioenaan spraken. Heeft uw vorige pensioenuitvoerder geen of een minder gunstig toeslagenbeleid dan Pensioenfonds TNT Express? Dan loont het om de waarde van uw reeds op gebouwde pensioen over te dragen aan Pensioenfonds TNT Express. Als uw vorige pensioenuitvoerder een beter toeslagenbeleid dan Pensioenfonds TNT Express kent, kan het verstandig zijn niet te kiezen voor waardeoverdracht. Praktische overweging Waardeoverdracht heeft behalve mogelijke financiële voordelen ook een praktisch voordeel, namelijk overzichtelijkheid. Uw pensioen wordt te zijner tijd door één instelling uitbetaald. Wilt u meer weten? Waardeoverdracht bij indiensttreding 9

10 Welke pensioenen kan ik overdragen? Als u bij TNT of een gelieerde onderneming gaat werken, bestaat de mogelijkheid om alle eerder opgebouwde pensioenen bij vorige werkgevers over te dragen naar ons pensioenfonds. Voor overdracht van eerdere pensioenopbouw kunt u bij Pensioenfonds TNT Express een verzoek tot waardeoverdracht indienen. Alle pensioenen op één adres Pensioenfonds TNT Express kan in principe de waarde van al uw oude pensioenrechten overnemen. Dus niet alleen van uw laatste pensioenuitvoerder maar ook van eerdere uitvoerders als u vaker van baan (en pensioenuitvoerder) bent veranderd. Ook de waarde van pensioenen die u vroeger wellicht al bij Pensioenfonds TNT Express heeft opgebouwd, kan op deze manier overgedragen worden. Voorwaarde is dat er sprake is van pensioenopbouw uit een werkgever werknemer relatie. Overdracht van privé lijfrente of koopsompolissen is niet mogelijk. Waardeoverdracht is alleen mogelijk als de dekkingsgraden van beide pensioenfondsen boven de 100% zijn. Als de dekkingsgraad van één van de pensioenfondsen te laag is, kunt u waardeoverdracht wel aanvragen, maar wordt de overdracht pas uitgevoerd als de dekkingsgraden van beide fondsen weer boven de 100% is. Voor overdracht van eerdere pensioenopbouw kunt u bij Pensioenfonds TNT Express een verzoek tot waardeoverdracht Let op: als u uw pensioen wilt overdragen moet er een aantal stappen worden doorlopen. Op pagina 14 hebben wij die stappen op een rijtje gezet. indienen 10 Pensioenfonds TNT Express

11 Pensioenfonds TNT Express kan in principe de waarde van al uw oude pensioenrechten overnemen Waardeoverdracht bij indiensttreding 11

12 12 Pensioenfonds TNT Express

13 Wat zijn de gevolgen van waardeoverdracht? U kunt zowel het ouderdomspensioen (het pensioen dat u vanaf uw pensioendatum tot uw overlijden krijgt uitgekeerd) als het partnerpensioen (het pensioen dat uw partner krijgt na uw overlijden), overdragen. Als u gescheiden bent, is dat van invloed op uw pensioen en de waardeoverdracht hiervan. Als u kiest voor waardeoverdracht, wordt de waarde van uw pensioen ingebracht in de pensioenregeling van Pensioenfonds TNT Express. Bij wet is geregeld dat de waarde van uw nieuwe pensioenaanspraken even groot is als van uw oude, ook al is de nieuwe pensioenregeling niet altijd precies gelijk aan uw oude regeling Partnerpensioen Ook partnerpensioen uit een vorig dienstverband kan, met instemming van uw partner, worden overgedragen. Bij uw overlijden tijdens het dienstverband met TNT Express komt dat pensioen tot uitkering náást het partnerpensioen dat wordt uitgekeerd op basis van uw dienstbetrekking bij TNT Express. Op de pensioendatum of bij eerder vertrek kan het partnerpensioen eventueel worden omgezet in een hoger ouderdomspensioen. Ouderdomspensioen Als u een verzoek voor waardeoverdracht indient, vraagt Pensioenfonds TNT Express de waarde van dit pensioen op bij de vorige pensioenuitvoerder(s). Als Pensioenfonds TNT Express deze informatie heeft ontvangen, krijgt u een offerte. U beslist vervolgens of u van de mogelijkheid van waardeoverdracht gebruik wilt maken. Als na 1 mei 1995 een scheiding heeft plaatsgevonden, heeft uw ex partner mogelijk ook recht op uitbetaling van een deel van uw ouderdoms pensioen rechtstreeks door het pensioenfonds Waardeoverdracht na scheiding Als u gescheiden bent, heeft dat ook invloed op uw pensioen. Een eventueel partnerpensioen voor uw expartner blijft in beginsel bij uw oude pensioenuitvoerder achter. Hierdoor wordt het partnerpensioen dat voor overdracht in aanmerking komt lager. U kunt alleen het deel dat u na uw scheiding aan partnerpensioen heeft opgebouwd overdragen naar Pensioenfonds TNT Express. Als na 1 mei 1995 een scheiding heeft plaatsgevonden, heeft uw ex partner mogelijk ook recht op uitbetaling van een deel van uw ouderdomspensioen rechtstreeks door het pensioenfonds. Dit deel van het ouderdomspensioen wordt wel mee overgedragen aan Pensioenfonds TNT Express. Door de overdracht neemt ons fonds deze uitbetalingsverplichting van een deel van uw ouderdomspensioen aan uw ex partner over. Meer informatie hierover kunt u vinden in de brochure Pensioen bij scheiding na 1 mei Deze kunt u downloaden van de website Wilt u meer weten? Waardeoverdracht bij indiensttreding 13

14 Hoe regelt u de waardeoverdracht? Het is natuurlijk belangrijk dat u uw pensioen goed regelt. Om het u makkelijker te maken, hebben wij de verschillende stappen van de waardeoverdracht in beeld gebracht. U doet na aanvang van uw deelname aan Pensioenfonds TNT Express een verzoek tot waardeoverdracht. U ontvangt van ons een offerte en hoeft daarna pas te beslissen of u uw eerder opgebouwde pensioen wilt overdragen. Als u getrouwd bent of samenwoont, moet uw partner meetekenen. Anders wordt alleen uw ouderdomspensioen overgedragen en niet het partnerpensioen. Waardeoverdracht stap voor stap 1. U doet na aanvang van uw deelname aan Pensioenfonds TNT Express een verzoek tot waardeoverdracht. U gebruikt hiervoor een toegezonden formulier. Hiermee geeft u toestemming voor de uitwisseling van gegevens tussen de pensioenuitvoerders. 2. Pensioenfonds TNT Express vraagt uw vorige pensioenuitvoerder om de overdrachtswaarde. 3. Uw oude pensioenuitvoerder berekent de pensioenaanspraken bij dat fonds en de overdrachtswaarde. 4. Pensioenfonds TNT Express maakt vervolgens een berekening van de mogelijke pensioenaanspraken bij Pensioenfonds TNT Express en stuurt u een offerte. 5. U (en uw eventuele partner) geeft wel of geen akkoord op de waardeoverdracht. 6. Na akkoord vraagt Pensioenfonds TNT Express de vorige pensioenuitvoerder om de overdrachtswaarde over te maken aan Pensioenfonds TNT Express. Gaat u niet akkoord dan gebeurt er niets. 7. De oude pensioenuitvoerder maakt bij akkoord de overdrachts waarde over aan Pensioenfonds TNT Express. 8. Pensioenfonds TNT Express voegt de aanspraken toe aan de inmiddels opgebouwde aanspraken bij Pensioenfonds TNT Express. 9. U ontvangt van ons bericht over de ingekochte aanspraken. Met het verzoek tot waardeoverdracht geeft u toestemming om de mogelijkheid tot een waardeoverdracht te onderzoeken. U geeft hiermee nog geen akkoord voor daadwerkelijke waardeoverdracht. De wettelijke procedures voor waardeoverdracht zijn aan termijnen gebonden. Voor de diverse vervolgstappen in de procedure is in de regel een termijn van één of soms twee maanden genoemd. Het hele traject tot waardeoverdracht neemt behoorlijk wat tijd in beslag. Houd daar rekening mee. Aanvraagformulier invullen U ontvangt van ons een aanvraagformulier dat u ingevuld en ondertekend moet terugsturen. Het is van belang dat u de gegevens, en dan met name uw polis of registratienummer bij uw oude pensioenuitvoerder(s), goed invult. Door ondertekening machtigt u Pensioenfonds TNT Express om alle relevante informatie op te vragen bij uw vorige pensioenuitvoerder(s). Offerte tekenen Wij benaderen de vorige pensioenuitvoerder(s) en brengen u daarna een offerte uit voor de overdracht. Dit duurt normaal gesproken ongeveer vier maanden. 14 Pensioenfonds TNT Express

15 Op basis van de offerte kunt u definitief besluiten wel of niet over te dragen. Als u wilt overdragen, tekent u de offerte voor akkoord en stuurt hem terug aan Pensioenfonds TNT Express. Daarmee wordt de waardeoverdracht definitief. U kunt niet meer op deze beslissing terugkomen. Voorlopige bedragen in offerte Het kan zijn dat er in de offerte voorlopige bedragen staan. Dit is het geval als uw vorige regeling een beschikbarepremieregeling was. U tekent de offerte met voorlopige bedragen voor akkoord en stuurt deze terug naar Pensioenfonds TNT Express. De definitieve overdrachtswaarde is pas bekend op het moment waarop de overdragende partij het geld overmaakt. In de tussentijd blijft het beleggingsrisico (waarvan bij een beschikbarepremieregeling sprake is) bij u liggen. De rechten die u bij ons fonds uit de waardeoverdracht kunt verkrijgen, berekenen wij vervolgens opnieuw. Door de overdracht komen uw pensioenaanspraken bij de vorige partij te vervallen. De waardeoverdracht is hiermee definitief geworden. Partner tekent mee Als u getrouwd bent of samenwoont moet uw partner instemmen met waarde overdracht van het partnerpensioen. Hij of zij moet de offerte dus ook voor akkoord tekenen. Gebeurt dat niet, dan wordt alleen uw ouderdomspensioen overgedragen. Het eventueel opgebouwde partnerpensioen blijft achter bij uw oude pensioenuitvoerder. De keuze voor wel of geen waardeoverdracht van uw pensioen vraagt om kennis en samenwerking. Bij indiensttreding kan de HR-medewerker u over de mogelijkheden informeren. Kijkt u ook op onze website. Waardeoverdracht bij indiensttreding 15

16 Colofon Uitgegeven door Stichting Pensioenfonds TNT Express Correspondentieadres Postbus GC Groningen Bezoekadres Europaweg 27, Groningen Telefoon (050) Internet adres Maart 2016 Meer weten? Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers algemene informatie te verstrekken. De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, echter het gebruik van de informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. TKP Pensioen BV, noch het pensioenfonds aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie, of voor schade ontstaan in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement.

Waardeoverdracht bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9. Pensioenen overdragen

Waardeoverdracht bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9. Pensioenen overdragen Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express 4 Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Pensioenen overdragen 10 Gevolgen waarde overdracht 12 Waardeoverdracht bij indiensttreding Waardeoverdracht regelen

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Uw pensioen bij Pensioenfonds PostNL Is waardeoverdracht wenselijk in mijn geval? 4 9 Pensioenen overdragen Gevolgen

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Uw pensioen bij Pensioenfonds PostNL Is waardeoverdracht wenselijk in mijn geval? 3 5 Pensioenen overdragen Gevolgen

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Uw pensioen bij Pensioenfonds PostNL Is waardeoverdracht wenselijk in mijn geval? 4 9 Pensioenen overdragen Gevolgen

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding. Pensioenfonds DNB. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Waardeoverdracht bij indiensttreding. Pensioenfonds DNB. Waardeoverdracht bij indiensttreding Pensioenfonds DNB Waardeoverdracht bij indiensttreding 1 De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding In deze brochure over waardeoverdracht staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan het Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) algemene informatie

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2. Recht op waardeoverdracht... 4 1.3. Redenen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding

Waardeoverdracht. bij indiensttreding Waardeoverdracht bij indiensttreding 1 2 Inhoud 1. Een nieuwe baan! 4 2. Wat is waardeoverdracht? 5 3. Wat kunt u overdragen? 7 4. Waardeoverdracht: wel of niet doen? 8 6. Zo vraagt u waardeoverdracht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen... 4 1.3 Recht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Waardeoverdracht in dienst Inleiding... 3 1. Wat is waardeoverdracht?... 4 1.1. Recht op waardeoverdracht... 4 1.2. Snelheid is geboden... 4 1.3. Redenen van een

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw Pensioen. Een nieuwe baan Kiezen voor waardeoverdracht? Hoe vraagt u waardeoverdracht aan? Wat u verder moet weten

Waardeoverdracht. Uw Pensioen. Een nieuwe baan Kiezen voor waardeoverdracht? Hoe vraagt u waardeoverdracht aan? Wat u verder moet weten Uw Pensioen Waardeoverdracht 3 5 6 7 Een nieuwe baan Kiezen voor waardeoverdracht? Hoe vraagt u waardeoverdracht aan? Wat u verder moet weten Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl 2 Uw Pensioen Waardeoverdracht

Nadere informatie

In balans. Waardeoverdracht. Kiezen voor. Wat u verder moet weten. u waardeoverdracht. Hoe vraagt. Een nieuwe baan. Meer weten? www.pfaccountancy.

In balans. Waardeoverdracht. Kiezen voor. Wat u verder moet weten. u waardeoverdracht. Hoe vraagt. Een nieuwe baan. Meer weten? www.pfaccountancy. In balans Waardeoverdracht 05 Kiezen voor waardeoverdracht? 07 Wat u verder moet weten 06 03 Hoe vraagt u waardeoverdracht aan? Een nieuwe baan Meer weten? www.pfaccountancy.nl Uw opgebouwde pensioen meenemen

Nadere informatie

Waarde- overdracht Uitgave april 2015

Waarde- overdracht Uitgave april 2015 Waardeoverdracht Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Uit dienst. Versie 29-12-2015

Uit dienst. Versie 29-12-2015 Uit dienst Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Waardeoverdracht Uitgave april 2015

Waardeoverdracht Uitgave april 2015 Waardeoverdracht Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Pensioen. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw

Pensioen. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Pensioen Een nieuwe baan Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Een nieuwe baan... 3 1. Wat is waardeoverdracht?... 4 2. Wanneer is waardeoverdracht gunstig?... 6 3. Moet ik betalen voor waardeoverdracht?...

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Versie

Waardeoverdracht. Versie Waardeoverdracht Versie 18-02-2016 Versie 18-02-2016 Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij DSM 1 ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds DSM Nederland (PDN). Heb je ook al pensioen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Het opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Het opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Het opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder GEFELICITEERD! EEN NIEUWE BAAN Een nieuwe baan, andere collega s en misschien wel andere werkzaamheden. Een nieuwe

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Versie

Waardeoverdracht. Versie Waardeoverdracht Versie 12-05-2016 Versie 12-05-2016 Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij SABIC ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds SABIC (SPF). Heb je ook al pensioen opgebouwd

Nadere informatie

Brochure Waarde- overdracht

Brochure Waarde- overdracht Brochure Waarde- overdracht Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij DSM 1 ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds DSM Nederland (PDN). Heb je ook al pensioen opgebouwd bij een ander

Nadere informatie

Pen sioen fonds DNB. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pen sioen fonds DNB. Waardeoverdracht bij indiensttreding Pen sioen fonds DNB Uw P e n s i o e n Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde

Nadere informatie

Brochure Waardeoverdracht

Brochure Waardeoverdracht 0 Brochure Waardeoverdracht Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij SABIC ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds SABIC (SPF). Heb je ook al pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds

Nadere informatie

Uit dienst. Versie

Uit dienst. Versie Uit dienst Versie 26-10-2017 Versie 26-10-2017 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand.

Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand. Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand Waardeoverdracht 1 Inhoud pagina - Waardeoverdracht: wel doen of niet doen? 3 - De financiële

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioentntexpress.nl

Nadere informatie

Uw pensioen meenemen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

Uw pensioen meenemen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen meenemen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen meenemen Stel, u heeft een nieuwe baan. Vaak gaat u dan pensioen opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder. U kunt

Nadere informatie

SAMEN SAMEN VOOR LATER EEN NIEUWE WERKGEVER. WAT NU MET MIJN PENSIOEN?

SAMEN SAMEN VOOR LATER EEN NIEUWE WERKGEVER. WAT NU MET MIJN PENSIOEN? SAMEN SAMEN VOOR LATER EEN NIEUWE WERKGEVER. WAT NU MET MIJN PENSIOEN? Ik ben net in mijn nieuwe baan begonnen als buschauffeur. Hoe is het nu geregeld met mijn pensioen? Krijg ik nu later twee uitkeringen?

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Versie 06-01-2016 Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken

Nadere informatie

LATER = NU. Een nieuwe werkgever wat nu met mijn pensioen? informatie over uw pensioen

LATER = NU. Een nieuwe werkgever wat nu met mijn pensioen? informatie over uw pensioen LATER = NU Een nieuwe werkgever wat nu met mijn pensioen? informatie over uw pensioen Ik ben net in mijn nieuwe baan begonnen als conducteur. Hoe is het nu geregeld met mijn pensioen? Krijg ik nu later

Nadere informatie

Pensioen bij scheiding op of na 1 mei Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Gevolgen scheiden voor uw pensioen

Pensioen bij scheiding op of na 1 mei Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Gevolgen scheiden voor uw pensioen Gevolgen scheiden voor uw pensioen 4 Verdeling ouderdomspensioen 6 Partnerpensioen verdelen 10 Conversie 12 Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995 Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Waarde

Nadere informatie

Brochure Nieuw in dienst

Brochure Nieuw in dienst Brochure Nieuw in dienst Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken die niet alleen van belang

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten Versie 04-02-2016 Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe stap, die ook gevolgen heeft voor de opbouw

Nadere informatie

Brochure. Nieuw in dienst

Brochure. Nieuw in dienst Brochure Nieuw in dienst Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen bij SABIC, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken die niet alleen van

Nadere informatie

Brochure Toeslagverlening

Brochure Toeslagverlening Brochure Toeslagverlening Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie genoemd. Door pensioenen

Nadere informatie

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen?

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Pensioenfonds Vooraf 2 U bent uit dienst bij ABN AMRO Bank of één van de andere bij ABN AMRO Pensioenfonds aangesloten ondernemingen. Vanaf dat

Nadere informatie

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner. Gaat u scheiden? Overlijden na scheiden

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner. Gaat u scheiden? Overlijden na scheiden Pensioen en scheiden Als u uit elkaar gaat Meer weten? www.kpnpensioen.nl Gaat u scheiden? 3 Overlijden na scheiden 6 Pensioenrecht voor uw ex-partner De gevolgen van scheiden 8 Uit elkaar gaan bij samenwonen

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner Pensioen en scheiden Als u uit elkaar gaat Meer weten? www.kpnpensioen.nl Gaat u scheiden? 3 Overlijden na scheiden 6 Pensioenrecht voor uw ex-partner De gevolgen van scheiden 8 Uit elkaar gaan bij samenwonen

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen bij SABIC, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen.

Nadere informatie

Uit elkaar STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

Uit elkaar STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor SBZ-deelnemers. Om de brochure leesbaar te houden, hebben we het daarom over u. Als we uw ex-partner

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 07-10-2016 Versie 07-10-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie

PPS-saldo omzetten. Versie PPS-saldo omzetten Versie 26-10-2017 Versie 26-10--2017 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Brochure Waardeoverdracht. Internationaal

Brochure Waardeoverdracht. Internationaal Brochure Waardeoverdracht Internationaal Waardeoverdracht Internationaal Deze brochure is van toepassing voor zowel waardeoverdracht naar PDN als voor waardeoverdracht naar andere pensioenfondsen. Kan

Nadere informatie

Waardeoverdracht. internationaal. Versie 11-01-2016

Waardeoverdracht. internationaal. Versie 11-01-2016 Waardeoverdracht internationaal Versie 11-01-2016 Versie 11-01-2016 Waardeoverdracht Internationaal Deze brochure is van toepassing voor zowel waardeoverdracht naar PDN als voor waardeoverdracht naar andere

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Brochure. Partner- en Wezenpensioen

Brochure. Partner- en Wezenpensioen 0 Brochure Partner- en Wezenpensioen Partner- en wezenpensioen Als je bij SABIC werkt en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen voor je partner en wezenpensioen

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Brochure. Toeslagverlening

Brochure. Toeslagverlening Brochure Toeslagverlening Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie genoemd. Door pensioenen

Nadere informatie

Brochure Waardeoverdracht. Internationaal

Brochure Waardeoverdracht. Internationaal Brochure Waardeoverdracht Internationaal Waardeoverdracht Internationaal Deze brochure is van toepassing voor zowel waardeoverdrachten naar SPF als voor waardeoverdrachten naar andere pensioenfondsen.

Nadere informatie

Partner- en. Brochure. Wezenpensioen

Partner- en. Brochure. Wezenpensioen 0 Partner- en Brochure Wezenpensioen Partner- en wezenpensioen Als je bij SABIC werkt en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er (mogelijk) partnerpensioen voor je partner

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie

Partner- en Wezenpensioen. Versie Partner- en Wezenpensioen Versie 25-04-2017 Versie 25-04-2017 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Waardeoverdracht internationaal. Versie

Waardeoverdracht internationaal. Versie Waardeoverdracht internationaal Versie 08-06-2017 Versie 08-06-2017 Waardeoverdracht Internationaal Deze brochure is van toepassing voor zowel waardeoverdrachten naar SPF als voor waardeoverdrachten naar

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort. PAO-regeling. Wat is pensioen? Pensioenopbouw. Waardeoverdracht. Keuzemogelijkheden.

Pensioenregeling in het kort. PAO-regeling. Wat is pensioen? Pensioenopbouw. Waardeoverdracht. Keuzemogelijkheden. Wat is pensioen? 5 7 Waardeoverdracht 19 13 15 Keuzemogelijkheden Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen 10 Pensioenregeling in het kort PAO-regeling Meer informatie Scheiden 20 18 Meer

Nadere informatie

Andere werkgever Wat betekent dat voor uw pensioen?

Andere werkgever Wat betekent dat voor uw pensioen? Andere werkgever Wat betekent dat voor uw pensioen? Inhoud 1 Wat u meteen moet doen als u van baan verandert. 3 2 Is waardeoverdracht gunstig voor u? Dat hangt van verschillende factoren af. 4 4 Wat gebeurt

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016 Partner- en Wezenpensioen Versie 26-02-2016 Versie 26-02-2016 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Brochure. Toeslagverlening

Brochure. Toeslagverlening Brochure Toeslagverlening Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie genoemd. Door pensioenen

Nadere informatie

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen?

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Veranderingen werk Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Als deelnemer in het Rabo BedrijvenPensioen weet u waar u aan

Nadere informatie

Brochure PPS-saldo omzetten

Brochure PPS-saldo omzetten Brochure PPS-saldo omzetten PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd, krijgafgaand aan de ingang

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Brochure PPS-saldo omzetten

Brochure PPS-saldo omzetten Brochure PPS-saldo omzetten PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij SPF een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd, krijgafgaand aan de ingang

Nadere informatie

In dienst..s. nsioenfonds UWV

In dienst..s. nsioenfonds UWV In dienst..s. nsioenfonds UWV Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start automatisch met de opbouw van pensioen. Pensioenfonds UWV zorgt ervoor dat zowel de opbouw nu, als de uitkering later in

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie

PPS-saldo omzetten. Versie PPS-saldo omzetten Versie 01.07.2016 Versie 01.07.2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij SPF een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Partner- en. Brochure. Wezenpensioen

Partner- en. Brochure. Wezenpensioen Partner- en Brochure Wezenpensioen Partner- en Wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen voor je partner en wezenpensioen

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS Er verandert iets in de werksituatie van je werknemer Wat betekent dat voor je en jouw werknemer? Situatie Actie Nieuw in dienst Je meldt jouw werknemer aan via de mutatiebestanden. Hij krijgt van ons

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995. Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Gevolgen scheiden voor uw pensioen

Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995. Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Gevolgen scheiden voor uw pensioen Gevolgen scheiden voor uw pensioen 4 Verdeling ouderdomspensioen 6 Partnerpensioen verdelen 10 Conversie 12 Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995 Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Waarde

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Partnerpensioen. Definitie. Pensioen en ongehuwd samenwonen. Uit elkaar. Meer weten? www.pensioentntexpress.nl

Partnerpensioen. Definitie. Pensioen en ongehuwd samenwonen. Uit elkaar. Meer weten? www.pensioentntexpress.nl Pensioen en ongehuwd samenwonen Definitie Uit elkaar 4 Partnerpensioen V r 1 mei 1995 7 8 10 Meer weten? www.pensioentntexpress.nl Voor uw pensioenregeling wordt een geregistreerd partnerschap gelijkgesteld

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling

Regeling Anw-aanvulling Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds van PostNL en TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioenpostnl.nl

Nadere informatie

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS Er verandert iets in de werksituatie van uw werknemer Wat betekent dat voor u en uw werknemer? Situatie Nieuw in dienst Actie U meldt uw werknemer aan via de mutatiebestanden. Hij krijgt van ons binnen

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW?

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW? Start Deze Argumentenkaart laat zien wat vanuit het perspectief van een nieuwe deelnemer bij PFZW de belangrijkste argumenten individuele naar PFZW zijn. Een pensioenuitvoerder kan zowel een pensioenfonds

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioentntexpress.nl

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort. Pensioenopbouw. Wat is pensioen? Waardeoverdracht. Keuzemogelijkheden. Arbeidsongeschikt. Nabestaandenpensioen

Pensioenregeling in het kort. Pensioenopbouw. Wat is pensioen? Waardeoverdracht. Keuzemogelijkheden. Arbeidsongeschikt. Nabestaandenpensioen Wat is pensioen? 6 7 Waardeoverdracht 19 13 15 Keuzemogelijkheden Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen 10 Pensioenregeling in het kort Meer informatie Scheiden 20 18 Meer weten? www.pensioentntexpress.nl

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen

Partner- en Wezenpensioen Partner- en Wezenpensioen Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever Stichting Autoriteit Financiële Markten pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Welkom bij Uw Philips-pensioen Philips Pensioenfonds nu goed regelen voor later Uit dienst Uw pensioen goed geregeld in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Aan het einde vindt u ook een toelichting op de gewijzigde pensioenregeling.

Nadere informatie

Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995

Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995 Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995 Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Wat betekent dit? Verdeling ouderdoms pensioen Partnerpensioen verdelen 4 6 10 Conversie Waarde pensioen verrekenen

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Uit elkaar wat betekent dat voor uw pensioen?

Uit elkaar wat betekent dat voor uw pensioen? Uit elkaar wat betekent dat voor uw pensioen? Pensioenfonds Vooraf 2 Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dat ook gevolgen voor uw pensioen en voor het pensioen van uw ex-partner. Wat zijn die gevolgen?

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw netto pensioen

Waardeoverdracht van uw netto pensioen Waardeoverdracht van uw netto pensioen bij een nieuwe baan Aegon Netto Pensioen Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie