Uit elkaar wat betekent dat voor uw pensioen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uit elkaar wat betekent dat voor uw pensioen?"

Transcriptie

1 Uit elkaar wat betekent dat voor uw pensioen? Pensioenfonds

2 Vooraf 2 Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dat ook gevolgen voor uw pensioen en voor het pensioen van uw ex-partner. Wat zijn die gevolgen? Wat moet er geregeld worden en hoe kunt u dat doen? Daarover gaat deze brochure. Waar in deze brochure gesproken wordt van scheiding, bedoelen we ontbinding van het huwelijk en beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Voor de goede orde: uw kinderen houden hun recht op wezenpensioen. Het maakt niet uit waar uw kinderen na het beëindigen van uw relatie wonen.

3 Inhoud Ouderdomspensioen en einde relatie 4 3 U verdeelt het pensioen (verevening) 4 Splitsing in twee aparte pensioenen (conversie) 5 U verdeelt het pensioen niet 5 Zo regelt u pensioenverdeling 6 Partnerpensioen en einde relatie 7 Afstand bijzonder partnerpensioen 7 Partnerpensioen voor de nieuwe partner 7 Overzicht gevolgen einde relatie 8 Verhoging pensioen na scheiding 9 Begrippenlijst 10 Meer informatie 11

4 De verdeling van het ouderdomspensioen 4 Bij scheiding (ook van tafel en bed) en bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd. En andersom: als uw ex-partner ook pensioen opbouwt, dan hebt u recht op een deel van zijn of haar pensioen. Woont u ongehuwd samen dan is er geen wettelijk recht op pensioenverdeling, zoals geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Ook al hebt u een samenlevingsovereenkomst. Op basis van ons pensioenreglement kunnen u en uw ex-partner er wel zelf voor kiezen om het ouderdomspensioen in lijn met die wet te verdelen. U en uw (ex-)partner hebben drie mogelijkheden met betrekking tot het ouderdomspensioen: A. U verdeelt het pensioen (verevening) B. U splitst uw pensioen in twee gescheiden pensioenen (conversie) C. U verdeelt uw pensioen niet De financiële gevolgen die de gemaakte keuze heeft voor uw pensioen, vindt u terug in uw jaarlijks pensioenoverzicht (UPO). A. U verdeelt het pensioen (verevening) In beginsel heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk of (geregistreerd) partnerschap hebt opgebouwd. Dit heet ook wel standaardverdeling. U en uw ex-partner kunnen ook een andere verdeling afspreken dan de standaardverdeling. Het meest voor de hand liggend is om de periode van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap als basis te nemen voor de verdeling. Maar als u bijvoorbeeld vóór uw huwelijk eerst hebt samengewoond, kunt u die periode ook laten meetellen. Een andere reden om een andere verdeling af te spreken is dat uw partner tijdens het huwelijk of het (geregistreerd) partnerschap minder pensioen heeft opgebouwd dan u. U kunt dat verschil 'verrekenen', door in de plaats van 50/50-verdeling bijvoorbeeld 60/40-verdeling af te spreken. Rekenvoorbeeld verdeling ouderdomspensioen Paul (42 jaar) en Edith (39 jaar) gaan scheiden na een huwelijk van 10 jaar. Paul neemt deel aan de pensioenregeling van ABN AMRO. Hij heeft tot het moment van scheiden 15 jaar aan de pensioenregeling deelgenomen en aan ouderdomspensioen opgebouwd. Daarvan heeft Paul tijdens hun huwelijk opgebouwd. Hoeveel pensioen krijgt Edith?

5 Als u met pensioen gaat, keren wij maandelijks een deel van uw pensioen uit aan uw ex-partner (het verevend pensioen). Overlijdt uw ex-partner, dan krijgt u het pensioendeel van uw ex-partner weer terug bij uw eigen pensioen. Overlijdt u, dan stoppen wij de betaling van uw pensioen en dus ook de betaling van het pensioendeel aan uw ex-partner. Uw ex-partner heeft eventueel recht op bijzonder partnerpensioen (zie pag. 7). 5 Te zijner tijd kiest u uw pensioeningangsdatum. Uw ex-partner ontvangt vanaf die datum ook zijn of haar deel. Ligt die datum voor de pensioenrichtdatum dan wordt niet alleen uw pensioen lager, maar ook het pensioendeel van uw ex-partner. Ligt die datum na de pensioenrichtdatum, dan krijgt uw ex-partner zijn of haar (hogere) pensioen ook later. B. Splitsing in twee aparte pensioenen (conversie) Met conversie regelt u dat het pensioendeel van uw ex-partner en dat van u helemaal los van elkaar komen te staan. Het deel van het ouderdomspensioen waarop uw ex-partner recht heeft, wordt samen met het bijzonder partnerpensioen omgezet in een zelfstandig pensioen voor uw ex-partner. Uw ex-partner ontvangt dit pensioen vanaf het moment waarop hij of zij 67 jaar wordt. Of eventueel eerder of later, als hij of zij dat wenst. Na conversie bent u een deel van uw pensioen definitief kwijt. Overlijdt uw ex-partner, dan krijgt u het pensioendeel van uw ex-partner niet meer terug bij uw eigen pensioen. Ter compensatie ontvangt u een iets hoger ouderdomspensioen. Omgekeerd ontvangt uw ex-partner geen partnerpensioen als u overlijdt. C. U verdeelt het pensioen niet U kunt met uw ex-partner ook afspreken om het pensioen niet te verdelen. Misschien hebben u en uw ex-partner ongeveer evenveel pensioen opgebouwd. Of u en uw ex-partner kiezen ervoor om de waarde van het opgebouwde pensioen mee te nemen in de boedelscheiding. In principe hoeft u in dit geval niets te regelen. Maar wij adviseren u deze keuze wel vast te leggen in uw echtscheidingsconvenant, of de overeenkomst waarmee u uw geregistreerd partnerschap beëindigt. Hier moet nadrukkelijk in staan dat de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding niet van toepassing is. Legt u niets vast, dan kan uw ex-partner altijd op deze keuze terugkomen en alsnog de helft van uw pensioen opeisen. Uw ex-partner heeft daar immers wettelijk recht op. A1: Verdeling van het pensioen Standaard verdeling Edith heeft recht op de helft, dus per jaar, vanaf het moment dat Paul met pensioen gaat. A2: Verdeling van het pensioen Andere verdeling Paul en Edith hebben eerst drie jaar samen gewoond, dat willen ze meetellen. Edith krijgt daarom per jaar. B: Twee aparte pensioenen Conversie Uitgaande van de verdeling als vermeld bij A2, ontvangt Edith vanaf 67 jaar pensioen per jaar. Zij heeft geen recht meer op bijzonder partnerpensioen als Paul komt te overlijden. Het pensioen van Paul wordt per jaar. C: Geen verdeling De overeengekomen en vastgelegde afspraak het pensioen niet te verdelen heeft tot gevolg dat Edith niets ontvangt.

6 6 Zo regelt u pensioenverdeling Om het deel van het ouderdomspensioen waarop uw ex-partner recht heeft rechtstreeks aan haar/hem uit te kunnen betalen, is het noodzakelijk dat de scheiding tijdig aan ons wordt door gegeven. Dat wil zeggen: binnen twee jaar na de scheiding. Hiervoor moet u gebruik maken van het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen. Dit formulier kunt u bij een advocaat of notaris krijgen of u kunt het downloaden via Voor de verschillende keuzes gelden verschillende voorwaarden: Verevening (verdeling in twee gelijke delen), dan is ondertekening door één van u beiden voldoende. Verevening (afwijkende verdeling), dan moet u beiden het formulier ondertekenen. Daarnaast moet de afspraak zijn vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden, de partnerschapsvoorwaarden of het echtscheidingsconvenant. Een kopie hiervan, ondertekend door een advocaat of notaris en van een officieel stempel voorzien, moet worden meegestuurd. Conversie, dan moet u beiden het formulier ondertekenen. Daarnaast moet de afspraak zijn vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden, de partnerschapvoorwaarden of het echtscheidingsconvenant. Een kopie hiervan, ondertekend door een advocaat of notaris en van een officieel stempel voorzien, moet worden meegestuurd. Deze afspraak is pas geldig als het pensioenfonds daarmee akkoord is. Wilt u als ongehuwd en niet geregistreerd samenwonenden uw opgebouwde ouderdomspensioen verdelen, dan moet u deze afspraak bij de notaris vastleggen en een kopie van deze afspraak met het aanvraagformulier meesturen. Als wij geen formulier en eventuele bijlagen hebben ontvangen of pas na twee jaar, dan nemen wij uw aanvraag niet meer in behandeling. Dit betekent dat wij het deel van het ouderdomspensioen waarop uw ex-partner recht heeft, niet rechtstreeks aan uw ex-partner betalen. Op het moment dat u pensioen ontvangt zult u dit zelf aan uw ex-partner moeten betalen. Klein pensioen geen verdeling Het is denkbaar dat er in de periode van het huwelijk maar weinig ouderdomspensioen is opgebouwd. Daarvoor geldt een aangepaste regeling. Is het deel dat voor uw ex-partner is bestemd minder dan 458 per jaar (2014), dan verdelen wij uw pensioen niet. Dan moet u dat anders regelen.

7 Partnerpensioen en einde relatie Na uw overlijden heeft uw ex-partner automatisch recht op partnerpensioen. We noemen dat bijzonder partnerpensioen. Als u hebt samengewoond en uw (ex-)partner officieel bij het pensioenfonds was aangemeld, heeft uw ex-partner ook recht op bijzonder partnerpensioen als uw samenlevingsovereenkomst is beëindigd. 7 De hoogte van het bijzonder partnerpensioen wordt vastgesteld aan de hand van het aantal jaren dat u partnerpensioen hebt opgebouwd tot het moment waarop uw relatie officieel is beëindigd. De hoogte hangt dus niet af van de duur van de relatie. Is het bijzonder partnerpensioen op het moment van ingang minder dan 458 per jaar (2014), dan kopen wij het bijzonder partnerpensioen af. Uw ex-partner ontvangt dan een bedrag ineens. Afstand bijzonder partnerpensioen Uw ex-partner kan afzien van het recht op bijzonder partnerpensioen. Misschien had u dat al met elkaar afgesproken in uw huwelijkse voorwaarden of samenlevingsovereenkomst. Zo niet, dan moet dit expliciet in uw echtscheidingsconvenant of het contract waarmee u uw samenleving beëindigt worden vastgelegd. Als uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen moet u zo spoedig mogelijk een kopie van het officiële document waaruit dit blijkt naar het pensioenfonds opsturen. De afspraak is pas geldig als het pensioenfonds daarmee akkoord is. Partnerpensioen voor nieuwe partner Als uw ex-partner recht heeft op bijzonder partnerpensioen, is er voor uw nieuwe partner geen volledig partnerpensioen. Uw ex-partner heeft recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de scheidingsdatum; daarna begint de opbouw voor uw nieuwe partner. Rekenvoorbeeld bijzonder partnerpensioen In het eerdere rekenvoorbeeld heeft Paul tot het moment van scheiding aan ouderdomspensioen opgebouwd. Het bijzonder partnerpensioen is daar 70% van: Dit pensioen ontvangt Edith als Paul overlijdt. Behalve als Paul en Edith gekozen hebben voor conversie. In dat geval is er geen recht meer op bijzonder partnerpensioen. Dit pensioen is samen met het deel van het ouderdomspensioen waarop Edith recht had omgezet in een eigen ouderdomspensioen.

8 Overzicht gevolgen einde relatie 8 U bent nog niet met pensioen en uw ex-partner overlijdt U gaat met pensioen en uw ex-partner leeft nog U bent gepensioneerd en uw ex-partner overlijdt U overlijdt na uw pensionering en uw ex-partner leeft nog U overlijdt vóór pensionering Uw ouderdomspensioen wordt verhoogd met het deel dat voor uw partner is gereserveerd. Uw ex-partner ontvangt een deel van het ouderdomspensioen dat u tijdens de huwelijkse periode hebt opgebouwd. Wat uw ex-partner ontvangt aan pensioen, ontvangt u minder aan pensioen. Uw ouderdomspensioen wordt verhoogd met het deel dat uw ex-partner tot dan toe kreeg. Uw ex-partner ontvangt niet langer haar of zijn deel van uw ouderdomspensioen. Uw ex-partner ontvangt bijzonder partnerpensioen, zolang hij of zij leeft. Uw ex-partner ontvangt bijzonder partnerpensioen, zolang hij of zij leeft. Wanneer bij een scheiding gekozen is voor conversie, heeft de dood van één van de partners geen gevolgen voor het pensioen van de ander. Hertrouwen heeft geen gevolgen voor de pensioenuitkering aan uw ex-partner.

9 Verhoging pensioen na einde relatie ABN AMRO Pensioenfonds streeft ernaar de pensioenen waardevast te houden. Dit betekent dat we de pensioenen jaarlijks verhogen als de financiële situatie van het pensioenfonds het toelaat. Dit heet toeslagverlening (indexatie). Dit geldt voor uw pensioen, maar ook voor het pensioen van uw ex-partner. Het pensioenfonds heeft de pensioenen in de afgelopen jaren als volgt verhoogd: 9 Prijsontwikkeling* Toeslag Gemiste toeslag 1 april ,0% 3,0% 1 april ,5% 0% 2,5% 1 april ,0% 0,96% 1,04% * Prijsontwikkeling: de procentuele stijging van de consumentenprijsindex, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (reeks Alle Huishoudens, referentieperiode januari januari). Als de financiële situatie het toelaat, kan het bestuur op basis van de huidige pensioenregeling besluiten om de achterstand in de verleende toeslagen in volgende jaren alsnog (gedeeltelijk) toe te kennen. Naar verwachting zullen de pensioenen in de komende vijftien jaar tot 80 à 90% van de cumulatief verwachte prijsontwikkeling worden aangepast. Maar het kan ook minder zijn. Toekomstige verhogingen van uw pensioen worden betaald uit pensioenpremies en beleggingsopbrengsten. Let op: Een toeslag is geen automatisme. Voorwaarde is dat de financiële gezondheid van het pensioenfonds ruimte biedt om de toeslag te verlenen. Verandering van werkgever Als u van baan verandert kunt u de waarde van uw opgebouwde pensioen meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Wat gebeurt er dan met de pensioenrechten van uw ex-partner? waarop uw ex-partner recht heeft rechtstreeks uitbetalen aan uw ex-partner. Het bijzonder partnerpensioen gaat niet mee naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever, maar blijft bij ons pensioenfonds. Hebt u voor verevening gekozen, dan gaat het deel waarop uw ex-partner recht heeft mee naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. De nieuwe pensioenuitvoerder zal te zijner tijd het deel Hebt u voor conversie gekozen, dan heeft uw ex-partner een zelfstandig recht op ouderdomspensioen. Dit pensioen gaat niet mee naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever, maar blijft bij ons pensioenfonds.

10 Begrippenlijst 10 Echtscheidingsconvenant De schriftelijke afspraak tussen de ex-partners met het oog op scheiding. Ex-partner De man of vrouw waarvan u gescheiden bent, of van plan bent te gaan scheiden. Bijzonder partnerpensioen Het partnerpensioen waar uw ex-partner recht op heeft na uw overlijden. Ouderdomspensioen Tot 1 januari 2014 bouwde u pensioen op met pensioenrichtleeftijd 65 jaar. Vanaf 1 januari 2014 bouwt u pensioen op met pensioenrichtleeftijd 67 jaar. Beide pensioenen worden herrekend naar de door u gekozen pensioeningangsdatum. Partnerpensioen Het pensioen dat het pensioenfonds uitkeert aan de achterblijvende partner. Dit pensioen wordt uitgekeerd tot het overlijden van deze partner. Het bijzonder partnerpensioen wordt hierop in mindering gebracht. Pensioenrichtdatum De eerste dag van de maand waarin de reglementaire pensioenrichtleeftijd wordt bereikt. Voor het tot 1 januari 2014 opgebouwde pensioen is dat 65 jaar en voor de pensioenaanspraken die vanaf 1 januari 2014 worden opgebouwd 67 jaar. Scheiding Daaronder wordt begrepen echtscheiding en de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Samenwonen Als u samenwoont wordt uw partner als partner in de zin van het Pensioenreglement aangemerkt als uw partner bij ons pensioenfonds is aangemeld en aan de overige voorwaarden wordt voldaan, waaronder het hebben van een geldige samenlevingsovereenkomst. Pensioenplanner In alle gevallen vindt u de gevolgen die de keuze heeft voor uw pensioen terug op het pensioenoverzicht dat u jaarlijks van ons ontvangt. Met behulp van de ABN AMRO PensioenPlanner kunt u zien wat er met uw opgebouwde pensioenen gebeurt op de door u gekozen pensioeningangsdatum. Let op: aan de uitkomsten van de berekeningen met de PensioenPlanner kunt u geen rechten ontlenen. De gevolgen van uw keuzes voor uw pensioen worden pas definitief vastgesteld op uw pensioeningangsdatum, met de gegevens die dan gelden. De PensioenPlanner staat op onze website: Voor het gebruik van de PensioenPlanner moet u gebruik maken van uw persoonlijke login-id en uw password. Uw login-id staat op het jaarlijks pensioenoverzicht. Uw password hebt u al eerder ontvangen. Bent u uw password vergeten? Dan kunt u een nieuw password opvragen bij de Pensioendesk.

11 Meer informatie 11 Wilt u meer weten over de verdeling van het ouderdomspensioen? Vraag dan bij de Rijksoverheid de brochure 'Verdeling van het ouderdomspensioen' aan (1400). U kunt deze brochure ook downloaden: Persoonlijke vragen? De ABN AMRO Pensioendesk helpt Hebt u vragen over een onderwerp in deze brochure of over uw persoonlijke pensioensituatie, neemt u dan contact op met één van de medewerkers van de Pensioendesk. Zij hebben toegang tot uw pensioengegevens en zijn u graag van dienst. Telefoon: (020 6) op werkdagen van uur Postadres: Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Postbus 283 (AA2827) 1000 EA Amsterdam Algemene vragen? De website geeft antwoord Wilt u meer informatie over de pensioenregeling kijkt u dan op onze website: Hier vindt u onder meer: Pensioenreglementen 2006, 2000 en 1992 Jaarrekening en (publieks)jaarverslag Omdat we deze brochure leesbaar willen houden, is de informatie in deze brochure uitsluitend indicatief. U kunt daarom geen rechten aan deze brochure ontlenen. Uw exacte rechten en plichten vindt u in het op u van toepassing zijnde Pensioenreglement. Deze kunt u opvragen bij de Pensioendesk of downloaden via onze website.

12 POSTBUS 283 (AA2827), 1000 EA AMSTERDAM Maart 2014

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen?

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Pensioenfonds Vooraf 2 U bent uit dienst bij ABN AMRO Bank of één van de andere bij ABN AMRO Pensioenfonds aangesloten ondernemingen. Vanaf dat

Nadere informatie

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner Pensioen en scheiden Als u uit elkaar gaat Meer weten? www.kpnpensioen.nl Gaat u scheiden? 3 Overlijden na scheiden 6 Pensioenrecht voor uw ex-partner De gevolgen van scheiden 8 Uit elkaar gaan bij samenwonen

Nadere informatie

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner. Gaat u scheiden? Overlijden na scheiden

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner. Gaat u scheiden? Overlijden na scheiden Pensioen en scheiden Als u uit elkaar gaat Meer weten? www.kpnpensioen.nl Gaat u scheiden? 3 Overlijden na scheiden 6 Pensioenrecht voor uw ex-partner De gevolgen van scheiden 8 Uit elkaar gaan bij samenwonen

Nadere informatie

Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden?

Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden? Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden? Pensioenfonds 2 Inhoud Vooraf 4 3 Uw partner en het partnerpensioen 5 Partner 5 Overlijden tijdens uw dienstverband 5 Overlijden na beëindiging van uw dienstverband

Nadere informatie

Uit elkaar. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen

Uit elkaar. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen Uit elkaar Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier

Nadere informatie

SAMEN SAMEN VOOR LATER PENSIOEN EN SCHEIDEN

SAMEN SAMEN VOOR LATER PENSIOEN EN SCHEIDEN SAMEN SAMEN VOOR LATER PENSIOEN EN SCHEIDEN Mijn vrouw en ik gaan scheiden. Nu zegt zij dat zij een deel van mijn pensioen krijgt. Dat kan toch niet zomaar? Petra Vos, SPF Beheer: Een scheiding heeft ook

Nadere informatie

Uit elkaar. Uit elkaar gaan en pensioen. Gaat u uit elkaar? Gevolgen en mogelijkheden. Wat betekent dat voor u? Praktische zaken. Vragen?

Uit elkaar. Uit elkaar gaan en pensioen. Gaat u uit elkaar? Gevolgen en mogelijkheden. Wat betekent dat voor u? Praktische zaken. Vragen? Uit elkaar Gevolgen en mogelijkheden Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Uit elkaar gaan en pensioen Wat betekent dat voor u? 4 Praktische zaken Vragen? Bijzonder partnerpensioen voor ex-partners 9 10 11

Nadere informatie

Pensioen en scheiding Over wat er voor u en uw partner belangrijk is als u uit elkaar gaat. Pensioenfonds Avebe

Pensioen en scheiding Over wat er voor u en uw partner belangrijk is als u uit elkaar gaat. Pensioenfonds Avebe Pensioen en scheiding Over wat er voor u en uw partner belangrijk is als u uit elkaar gaat Pensioenfonds Avebe 2 Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Scheiden of uit elkaar gaan hoe u dat regelt met uw pensioen Inhoudsopgave pagina U gaat uit elkaar 4 Verdelen of niet verdelen? 6 Verdelen in twee gelijke delen, wettelijke verdeling 7 U wijkt af van

Nadere informatie

Scheiden of einde relatie

Scheiden of einde relatie Scheiden of einde relatie Net zo goed als trouwen en gaan samenwonen, heeft ook het einde van een relatie of een scheiding gevolgen voor je pensioen. Inleiding Het is nooit de bedoeling, maar we weten

Nadere informatie

LATER = NU. Pensioen en scheiden. informatie over uw pensioen

LATER = NU. Pensioen en scheiden. informatie over uw pensioen LATER = NU Pensioen en scheiden informatie over uw pensioen Mijn vrouw en ik gaan scheiden. Nu zegt zij dat zij een deel van mijn pensioen krijgt. Dat kan toch niet zomaar? Monique de Leeuw, SPF Beheer:

Nadere informatie

Uit elkaar 3 Samenwonen en uit elkaar 3 Twee wetten rond scheiden 3

Uit elkaar 3 Samenwonen en uit elkaar 3 Twee wetten rond scheiden 3 Uit elkaar Inhoud 2 Uit elkaar 3 Samenwonen en uit elkaar 3 Twee wetten rond scheiden 3 De gevolgen voor het ouderdomspensioen 4 Standaardverdeling 4 Afwijken van de standaardverdeling 4 Omzetten naar

Nadere informatie

Uw relatie is voorbij. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Uw relatie is voorbij. Wat betekent dit voor uw pensioen? Uw relatie is voorbij Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Uw relatie is voorbij 3 2. Wat betekent het einde van uw relatie voor uw pensioen als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

Uw RELATIE is voorbij. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Uw RELATIE is voorbij. Wat betekent dit voor uw pensioen? Uw RELATIE is voorbij Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Uw relatie is voorbij 3 2. Wat betekent het einde van uw relatie voor uw pensioen als u getrouwd was of een geregisteerd partnerschap

Nadere informatie

Uit elkaar STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

Uit elkaar STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor SBZ-deelnemers. Om de brochure leesbaar te houden, hebben we het daarom over u. Als we uw ex-partner

Nadere informatie

Scheiden of einde relatie...s. pensioenfonds UWV

Scheiden of einde relatie...s. pensioenfonds UWV Scheiden of einde relatie..s. pensioenfonds UWV Inleiding Het is nooit de bedoeling, maar we weten allemaal dat het vaak voorkomt: je groeit uit elkaar en daarna ga je uit elkaar. In deze moeilijke periode

Nadere informatie

Gevolgen voor uw pensioen

Gevolgen voor uw pensioen Gevolgen voor uw pensioen Einde relatie Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Checklist Is uw scheiding geregistreerd? Uw scheiding moet officieel geregistreerd worden. Uw advocaat of notaris

Nadere informatie

Echtscheiding en uw pensioen

Echtscheiding en uw pensioen Echtscheiding en uw pensioen Wanneer u en uw partner scheiden, moeten de gemeenschappelijke eigendommen worden verdeeld. Dat kan ook uw pensioen zijn. In deze brochure leest u over de regelgeving en de

Nadere informatie

Scheiden of einde relatie

Scheiden of einde relatie Scheiden of einde relatie Net zo goed als trouwen en gaan samenwonen, heeft ook het einde van een relatie of een scheiding gevolgen voor je pensioen. N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Uit elkaar. Uw toekomst uitgestippeld

Uit elkaar. Uw toekomst uitgestippeld Uit elkaar Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud Uit elkaar 2 Ouderdomspensioen: rechten en plichten 3 Wat te doen bij een scheiding? 5 Wat gebeurt er als ik of de ander komt te overlijden? 8 Wat u verder

Nadere informatie

(Echt)scheiding en uw pensioen

(Echt)scheiding en uw pensioen (Echt)scheiding en uw pensioen 20141113 (echt)scheiding en uw pensioen def.docxn INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Ouderdomspensioen 3 2.1. Uw ouderdomspensioen bij het einde van de partnerrelatie 3 2.2.

Nadere informatie

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds Welkom Gevolgen bij voor Philips uw pensioen Pensioenfonds Einde relatie Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Belangrijk

Nadere informatie

Pensioen bij scheiding op of na 1 mei Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Gevolgen scheiden voor uw pensioen

Pensioen bij scheiding op of na 1 mei Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Gevolgen scheiden voor uw pensioen Gevolgen scheiden voor uw pensioen 4 Verdeling ouderdomspensioen 6 Partnerpensioen verdelen 10 Conversie 12 Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995 Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Waarde

Nadere informatie

Uit elkaar. Uit elkaar gaan en pensioen. Gaat u uit elkaar? Gevolgen en mogelijkheden. Wat betekent dat voor u? Praktische zaken. Vragen?

Uit elkaar. Uit elkaar gaan en pensioen. Gaat u uit elkaar? Gevolgen en mogelijkheden. Wat betekent dat voor u? Praktische zaken. Vragen? Uit elkaar Gevolgen en mogelijkheden Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Uit elkaar gaan en pensioen Wat betekent dat voor u? 4 Praktische zaken Vragen? Bijzonder partnerpensioen voor ex-partners 9 10 11

Nadere informatie

Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995. Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Gevolgen scheiden voor uw pensioen

Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995. Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Gevolgen scheiden voor uw pensioen Gevolgen scheiden voor uw pensioen 4 Verdeling ouderdomspensioen 6 Partnerpensioen verdelen 10 Conversie 12 Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995 Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Waarde

Nadere informatie

Welkom bij ABN AMRO Pensioenfonds pensioenregeling in het kort

Welkom bij ABN AMRO Pensioenfonds pensioenregeling in het kort Welkom bij ABN AMRO Pensioenfonds pensioenregeling in het kort Pensioenfonds Inhoud 2 Op weg naar uw ouderdomspensioen 4 Uw pensioen en uw koopkracht 7 Pensioen voor uw partner 8 Privéomstandigheden en

Nadere informatie

EINDE RELATIE EN PENSIOEN VERDELING VAN PENSIOEN VANAF 1 MEI 1995 VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB

EINDE RELATIE EN PENSIOEN VERDELING VAN PENSIOEN VANAF 1 MEI 1995 VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB EINDE RELATIE EN PENSIOEN VERDELING VAN PENSIOEN VANAF 1 MEI 1995 VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB OKTOBER 2009 INLEIDING De brochure 'Einde relatie en pensioen' is bedoeld voor PGB-deelnemers die in verband

Nadere informatie

Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995

Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995 Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995 Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Wat betekent dit? Verdeling ouderdoms pensioen Partnerpensioen verdelen 4 6 10 Conversie Waarde pensioen verrekenen

Nadere informatie

UIT ELKAAR. Verder op gescheiden paden

UIT ELKAAR. Verder op gescheiden paden ELKAAR Verder op gescheiden paden Uit elkaar Het verbreken van een relatie is een ingrijpende en stressvolle gebeurtenis. Ook de verdeling van uw pensioen is iets wat u met elkaar moet bespreken. Er zijn

Nadere informatie

Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding Als u en uw partner gaan scheiden, komen er veel dingen op u af die geregeld moeten worden. Naast afspraken over uw huis, de inboedel en kinderen,

Nadere informatie

UIT ELKAAR. Verder op gescheiden paden

UIT ELKAAR. Verder op gescheiden paden ELKAAR Verder op gescheiden paden Uit elkaar Het verbreken van een relatie is een ingrijpende en stressvolle gebeurtenis. Ook de verdeling van uw pensioen is iets wat u met elkaar moet bespreken. Er zijn

Nadere informatie

Verdeling van ouderdomspensioen

Verdeling van ouderdomspensioen Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad leest u informatie over uit elkaar gaan en het verdelen van het ouderdomspensioen. Inhoud A. Inleiding scheiden en uw pensioen 3 B. De

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

(Echt)scheiding Uitgave april 2015

(Echt)scheiding Uitgave april 2015 (Echt)scheiding Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995

Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995 Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995 Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Wat betekent dit? Verdeling ouderdoms pensioen Partnerpensioen verdelen 4 6 10 Conversie Waarde pensioen verrekenen

Nadere informatie

Veranderingen privé. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw privésituatie voor uw pensioen?

Veranderingen privé. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw privésituatie voor uw pensioen? Veranderingen privé Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw privésituatie voor uw pensioen? In uw persoonlijke situatie kunnen zich op veel momenten

Nadere informatie

(Echt) scheiding Uitgave april 2015

(Echt) scheiding Uitgave april 2015 (Echt) scheiding Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Investeer ook even in jezelf. Uit elkaar

Pensioenfonds Robeco. Investeer ook even in jezelf. Uit elkaar Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf Uit elkaar www.pensioenfondsrobeco.nl 1 april 2018 Uit elkaar Uit elkaar 3 Het beëindigen van een relatie heeft invloed op jouw pensioen. In deze brochure

Nadere informatie

Uit elkaar. Uw toekomst uitgestippeld

Uit elkaar. Uw toekomst uitgestippeld Uit elkaar Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud Uit elkaar 2 Ouderdomspensioen: rechten en plichten 3 Wat te doen bij een scheiding? 5 Wat gebeurt er als ik of de ander komt te overlijden? 7 Wat u verder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het

Nadere informatie

(Echt) scheiding. Versie: 05-11-2015

(Echt) scheiding. Versie: 05-11-2015 (Echt) scheiding (Echt)scheiding en pensioen Jaarlijks vinden in Nederland tienduizenden (echt)scheidingen plaats. Als dat gebeurt, komen er op de (huwelijks) partners heel veel zaken af die geregeld moeten

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling NN. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Uit elkaar. www.pensioenkijker.nl

Uit elkaar. www.pensioenkijker.nl Uit elkaar Ga je scheiden? Je staat er misschien niet meteen bij stil, maar een scheiding heeft gevolgen voor je pensioen en voor het pensioen van je ex. Het is dus goed je daar even in te verdiepen. Dit

Nadere informatie

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen Justitie Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen 1 ) Met ex- partner wordt in dit formulier bedoeld de gescheiden man en vrouw, de nog met elkaar getrouwde man en vrouw

Nadere informatie

Denk aan de gevolgen voor uw pensioen

Denk aan de gevolgen voor uw pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en is bedoeld voor het vliegend personeel van KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

11 vragen en antwoorden

11 vragen en antwoorden Stichting Pensioenfonds TNO PENSIOEN EN SCHEIDING Maart 2013 11 vragen en antwoorden Een scheiding heeft gevolgen voor uw pensioen. Het is goed je daar in te verdiepen. Er moeten zaken verdeeld worden...

Nadere informatie

Brochure Echtscheiding

Brochure Echtscheiding Brochure Echtscheiding (Echt)scheiding en pensioen Per jaar vinden in Nederland tienduizenden (echt)scheidingen plaats. Als dat gebeurt, komen er op de (huwelijks)partners heel veel zaken af die geregeld

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt

Nadere informatie

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

VOOR PARTNER & KINDEREN

VOOR PARTNER & KINDEREN & KINDEREN Voor uw naasten Wij bieden verschillende voorzieningen voor uw partner en kinderen. Daarmee kunt u ervoor zorgen dat zij financieel verzorgd achterblijven als u komt te overlijden. In deze brochure

Nadere informatie

Uit elkaar... Ga je scheiden? Scheiden betekent dat er zaken verdeeld moeten worden.

Uit elkaar... Ga je scheiden? Scheiden betekent dat er zaken verdeeld moeten worden. Uit elkaar... Ga je scheiden? Je staat er misschien niet meteen bij stil, maar een scheiding heeft gevolgen voor je pensioen en voor het pensioen van je ex. Het is dus goed je daar even in te verdiepen.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uitkering bij overlijden

Uitkering bij overlijden Uitkering bij overlijden Inhoud 2 Uitkering bij overlijden 3 Partnerpensioen 3 Hoogte partnerpensioen 3 Uw keuze voor conversie 4 Tijdelijk aanvullend partnerpensioen 4 Dit kunt u verwachten 4 Wezenpensioen

Nadere informatie

SPAN, Pensioen en scheiding

SPAN, Pensioen en scheiding SPAN, Pensioen en scheiding Versie: 3 Datum: 11-11-2015 Ter introductie Bij een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed moeten allerlei zaken worden geregeld. Naast allerlei zaken zoals, huis,

Nadere informatie

Uit elkaar. Alles over de verdeling van pensioenrechten bij echtscheiding. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars

Uit elkaar. Alles over de verdeling van pensioenrechten bij echtscheiding. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Uit elkaar Alles over de verdeling van pensioenrechten bij echtscheiding Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars In het kort Echtscheiding heeft belangrijke gevolgen voor uw pensioen. Dat is

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

(Echt)scheiding. Versie

(Echt)scheiding. Versie (Echt)scheiding Versie 12-06-2017 Versie 12-06-2017 (Echt)scheiding en pensioen Per jaar vinden in Nederland tienduizenden (echt)scheidingen plaats. Als dat gebeurt, komen er op de (huwelijks)partners

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Wat u moet weten over uw pensioen Op dit pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering.

Nadere informatie

Uitgave 2016. Scheiden

Uitgave 2016. Scheiden Uitgave 2016 Scheiden Profiel Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) is het verplichte beroepspensioenfonds voor medisch specialisten. De pensioenregeling van SPMS is opgesteld voor en door

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen Mededeling van scheiding in verband met Het formulier is bedoeld voor de melding van: - een echtscheiding, die na 30 april 1995 is ingeschreven in registers van de burgerlijke stand en het feit dat aanspraak

Nadere informatie

Wat moet de werkgever weten als het privéleven van de werknemer verandert?

Wat moet de werkgever weten als het privéleven van de werknemer verandert? Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) maakt aan de hand van mogelijke gebeurtenissen pensioenvraagstukken inzichtelijk, voor werkgevers en werknemers. Veranderingen in de samenstelling van het huishouden

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

De gevolgen van een scheiding voor het partnerpensioen

De gevolgen van een scheiding voor het partnerpensioen Scheiden Voorwoord Veranderingen in uw privéleven, zoals een scheiding, kunnen grote gevolgen hebben voor uw partner- en ouderdomspensioen. Als u en uw partner uit elkaar gaan, kunt u ten aanzien van zowel

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen Mededeling van scheiding in verband met Het formulier is bedoeld voor de melding van: - een echtscheiding, die na 30 april 1995 is ingeschreven in registers van de burgerlijke stand en het feit dat aanspraak

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een partner en kinderen achter.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS Er verandert iets in de werksituatie van uw werknemer Wat betekent dat voor u en uw werknemer? Situatie Nieuw in dienst Actie U meldt uw werknemer aan via de mutatiebestanden. Hij krijgt van ons binnen

Nadere informatie

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS Er verandert iets in de werksituatie van je werknemer Wat betekent dat voor je en jouw werknemer? Situatie Actie Nieuw in dienst Je meldt jouw werknemer aan via de mutatiebestanden. Hij krijgt van ons

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie