Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel Fax

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be."

Transcriptie

1 Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel Fax Ontwerpverslag Datum 27/11/2009 Titel Europeana Vlaanderen Overlegplatform Aanwezig Adeline Beurms (MovE) Jurgen Boel (departement CJSM) Jan Braeckman (BIBNet) Mel Collier (KULeuven Centrale bibliotheek) David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) Jan Cuypers (GAMA) Chris De Loof (Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis) Barbara Dierickx (PACKED) Jef Malliet (Erfgoed Limburg) Sonja Schaule (edavid) Hans van der Linden (agentschap K&E) Bruno Vermeeren (VVBAD) Wouter Van Den Driessche (agentschap SCW) Rony Vissers (PACKED) Jeroen Walterus (FARO) Donald Weber (AMSAB ISG) Afwezig met kennisgeving Afwezig zonder kennisgeving Verslaggever Carolien Coenen (departement CJSM, MSEG) Bart Debunne (VIOE) Timothy Naessens (Lukas) Peter Rogiest (SB Antwerpen) Inge Van Nieuwerburgh (Universiteitsbibliotheek Gent) Philippe Van Meerbeeck (VRT) Hans van der Linden

2 2 1. Update Europeana vs.1.0 De eerste plenaire sessie van Europeana vs.1.0 vond plaats in Den Haag (14-15 september) doch de inhoudelijke aspecten kwamen verder aan bod in de marge van de presidentiële EU-bijeenkomst in Lund (15-16 oktober). Aggregatie Het concept van aggregatie is heel belangrijk als men zoveel mogelijk informatie uit vier (sub)domeinen wil samenbrengen. Een aggregator heeft de volgende rollen: Het verzamelen van de metadata van een groep van inhoudleveranciers. De begeleiding van inhoudleveranciers voor het conform maken en de conversie van metadata. De ondersteuning van inhoudleveranciers met administratie, taken en training. Er zijn honderden inhoudleveranciers die bijdragen aan Europeana. Deze situatie leidt ertoe dat het Europeana Bureau veel werk heeft om met elk afzonderlijk afspraken te maken. Daarnaast geeft dit eveneens aanleiding tot communicatieproblemen. Aggregatoren staan dichter bij de inhoudleveranciers, en dit op een geografische of thematische wijze. Enkele principes: Europeana hanteert een pragmatische aanpak bij het definiëren van aggregatoren. Ze kunnen zowel nationaal, regionaal, verticaal als domeinoverschrijdend zijn. Domeinspecifieke aggregatoren kunnen als trusted partners dienst doen. Er moet bekeken worden hoe de inhoud van afgeronde projecten (als de Europese subsidiëring afloopt) opgenomen kan worden in Europeana. Bij de identificatie van nieuwe aggregatoren zullen de Europese lidstaten betrokken worden. Duplicatie moet vermeden worden. Informatie mag maar via één weg aangeboden worden. Dit aspect wordt verder onderzocht. Europeana vs.1.0 zal een (virtueel) handboek uitgeven over aggregatie. Het werk gaat in op volgende aspecten en zal in verschillende stukken verschijnen op de momenten dat de informatie beschikbaar is.: Verantwoordelijkheden. Technische/metadata noden. Het wettelijke netwerk (rechten, indemniteit, metadata licenties, thumbnails). Het kostenmodel. Het gebruik van de content checker (een aggregator kan de aangeleverde inhoud aan de normen die Europeana oplegt toetsen) en Europeanalabs.. Wat heeft Europeana vs.1.0 op dit vlak al gerealiseerd (tussen april en september 2009)? Het network development plan (M4, 1.13).

3 3 Samen met ATHENA werd een survey van aggregatoren uitgevoerd De hiaten in het aggregatorennetwerk worden opgevolgd (M2). De Council of ContentProviders and Aggregators (CCPA) werd opgericht. (Zie lager) Er wordt eveneens een Funding and Orientationgroup opgericht. Dit is bedoeld om de ministeries een duidelijk medezeggenschap te geven (en vervangt de eerdere notie van de associated partners). Tijdens het overleg te Lund vond er eveneens een rondetafel plaats over aggregatie, dit in de marge van de CCPA die er officieel gelanceerd werd.. Deze bijeenkomst was het vervolg op eerdere gelijkaardige initiatieven die in Berlijn (2007) en Rome (2009, zie verslag van 25/6/2009) plaatsvonden. De rondetafel werd georganiseerd door ATHENA en het Europeana Bureau. Waarom aggregatie? Om een selectie van cross-domain inhoud aan te bieden. Om duplicatie tegen te gaan. Om mappings te maken met het profiel van de instelling. Om homogene metadata te voorzien, die klaar is om geharvest te worden. Om alle overeenkomsten met honderden verschillende culturele instellingen te beheren. Het nut van nationale/regionale aggregatoren moet breder zijn dan enkel voor de aanlevering van data aan Europeana. Impact van aggregatie op licenties: De frameworklicenties tussen aggregatoren en inhoudleveranciers moeten tot een minimum herleid worden. Er is nood aan een duidelijk model voor de aanlevering van gegevens aan Europeana. Er is ook nood aan een beleid voor herbruik, zeker voor commercieel herbruik. Impact van aggregatie op meertaligheid: De webinterfaces van aggregatoren zijn meestal tweetalig (in de eigen taal en in het Engels). Metadata zijn meestal eentalig. Er is nood aan richtlijnen en praktische tool om dit aan te pakken. Er wordt eveneens op het probleem gewezen dat vele aggregatoren vaak op jaarlijkse basis en niet structureel gesubsidieerd worden. Content Strategy Karin Heijink, die werkpakket 2 van Europeana vs.1.0 leidt (=de operationalisering van beslissingen uit andere werkpakketten), stelde deze strategie voor.

4 4 De doelen van Europeana vs.1.0: Europeana.eu moet als operationele dienst ontwikkeld worden. Er dient een krachtige alliantie van stakeholders gesmeed en onderhouden te worden. De dienst moet verspreid worden naar de eindgebruikers. Er worden ook doelstellingen aan de inhoud gesteld: De Rijnrelease (zomer 2010) dient 10 miljoen items te bevatten. De nationale en Europese cultuur moet op basis van (de cultureel erfgoedcollecties uit) alle landen vertegenwoordigd zijn. Alle domeinen moeten gerepresenteerd zijn. Een recente analyse geeft aan dat 4 landen (Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) verantwoordelijk zijn voor 78,3% van de aangeleverde inhoud. Op het niveau van de gerepresenteerde formaten neemt beeldmateriaal 77% van het huidige aanbod in. In het kader van werkpakket 2 werd een strategie voorgesteld met volgende krachtlijnen: Aggregatoren dienen gepromoot en ondersteund te worden. Samenwerking tussen alle Europeana gerelateerde projecten is nodig. Alle Europese landen en instellingstypes moeten evenredig gerepresenteerd worden. Onderstaand schema geeft het tweerichtingsconcept van aggregatie weer: inhoud en informatie Europeana Aggregatoren Cultureel-erfgoedorganisaties inhoud en informatie Door samenwerking tussen aggregatoren en Europeana zal er een dieper inzicht mogelijk zijn in de complexiteit van de aangeboden inhoud. Om deze reden plant men activiteiten om aggregatie te promoten: De oprichting van de CCPA. De bevraging i.v.m. aggregatoren. Het aggregatiehandboek. Trainingen. De ontwikkeling van businessmodellen en een inschatting van culturele en economische impact van aggregatoren. Via de Europeana Content Checker zal het mogelijk zijn om een bestand op te laden om een idee te krijgen van hoe dit bestand er in Europeana zal uitzien.

5 5 De Europeana broncode wordt ter beschikking gesteld (alles wordt in open source ontwikkeld). De identificatie van potentiële nieuwe aggregatoren. Men wil de samenwerking tussen de Europeana cluster bevorderen. Zo worden de projecten verondersteld om 50 tot 70% van de inhoud voor de Rijnrelease te leveren. Inhoudelijke prioriteiten: Er wordt een hogere prioriteit gegeven aan audio en video. Men zal ook proberen om belangrijke instellingen te engageren om hun inhoud te leveren. Er zijn parameters voor prioritisering: Niveau van aggregatie aggregation Projectgroep Land van herkomst Type van inhoud Thema Raad van inhoudleveranciers en aggregatoren (CCPA) De CCPA wil de inhoudleveranciers en aggregatoren in de EDL Foundation en in Europeana vertegenwoordigen. Het orgaan zal toelaten om informatie en feedback in twee richtingen uit te wisselen en zal het toevoegen van informatie aan Europeana stimuleren en advies uitbrengen. Daarnaast zal het nieuwe orgaan ook de doelstellingen van Europeana in de juiste fora ondersteunen. Volgende categorieën kunnen lid worden van CCPA: Inhoudleveranciers. Associaties van inhoudleveranciers. Aggregatoren. Commerciële providers in zoverre ze de visie en het doel van Europeana ondersteunen (ze moeten de metadata en diensten gratis aan Europeana ter beschikking stellen doch kunnen eventueel kosten op de eindgebruiker verhalen). Zes van de leden zullen in de EDL Foundation vertegenwoordigd worden: Eén inhoudleverancier van elk subdomein (bibliotheken, archieven, musea en audiovisuele archieven), één aggregator en één commerciële partner. De CCPA zal onder haar leden een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris selecteren. De CCPA zal aan de hand van volgende werkgroepen werken: Aggregatie Strategie, beleid en ontwikkeling Technische en semantische aspecten De CCPA zal op vrijwillige basis werken maar krijgt een stem in de EDL Foundation en in het beleid van Europeana. De meetings van de CCPA zullen gedurende de eerste twee

6 6 jaren door de EDL Foundation georganiseerd worden en dit in de marge van andere grote meetings, zodat er geen bijkomende reiskosten gegenereerd worden. Volgend schema stelt visueel het beheer van de EDL stichting voor die de gang van zaken van Europeana moet vertegenwoordigen. Er zijn vier hiërarchische niveaus: Executive committee Komt twee keer per jaar samen. Momenteel 15 leden doch zal wellicht uitgebreid worden tot 30. Board of participants Komt zes keer per jaar samen. Leden zijn individueel verantwoordelijk maar representeren de subsectoren. CCPA Funding & Orientation Group: commission & member states Er is een directe link tussen de lidstaten en het uitvoerende comité De Terms Of Reference van de CCPA werden in oktober goedgekeurd door de EDL Stichting. Er werd in Lund gesuggereerd om het stuk over de chapters (archieven, musea, ) nog wat open te laten omdat dit in de toekomst nog kan veranderen. De in de TOR gesuggereerde samenstelling is wat afgezwakt. Bepaalde zaken moeten in de CCPA zelf beslist worden. Dit werd in de nieuwe versie van de Terms Of Reference aangepast, deze werd eind november verspreid. Nu is het aan Europeana vs.1.0 om deze beslissingen verder uit te werken. Geïnteresseerde cultureel-erfgoedorganisaties en aggregatoren kunnen lid worden van de CCPA via de link https://version1.europeana.eu/web/guest/council. 2. Haalbaarheidsstudie contentaggregatie De haalbaarheidstudie naar de mogelijkheid, de voorwaarden en de uitvoeringsmodaliteiten van een Vlaamse horizontale of cross-sectorale metadata aggregator werd door het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgeschreven en zal in 2010 uitgevoerd worden. Deze haalbaarheidsstudie zal de organisatorische en technische mogelijkheden onderzoeken en wordt (ondermeer) in nauwe relatie met de Europese ontwikkelingen (aggregatiehandboek, ) uitgevoerd. Het Vlaanderen Europeana Overlegplatform zal als reflectieplatform bij deze haalbaarheidsstudie betrokken worden.

7 7 3. Europeana-coördinatie op het vlak van Intellectual Property Rights PACKED is binnen ATHENA verantwoordelijk voor het werkpakket dat zich over de rechtenproblematiek buigt. Op 23 november kwam er te Parijs een werkgroep samen die bestaat uit de spelers die vanuit verschillende Europeana-gerelateerde projecten met deze problematiek bezig zijn. Er stonden twee elementen op het programma: (1) Het public domain charter : dit idee werd op basis van bezorgdheid van Europese Commissie gelanceerd. Werken die analoog tot het publieke domein behoren, zouden dit ook digitaal moeten zijn. Momenteel bestaat er discrepantie tussen praktijk en theorie. (2) Het licensing framework In praktijk is het implementeren van het Public Domain Charter moeilijk, maar toch zou het op zijn minst mogelijk moeten zijn om een thumbnail van een werk in het publieke domein, rechtenvrij online te publiceren. In die zin zou het charter eerder soort van sociaal contract moeten zijn. Op de plenaire vergadering van Europeana vs.1.0 werd een draftversie van het charter voorgesteld waarop veel feedback geformuleerd werd, oa. vanuit boeksector die een gedeelte van hun inkomsten uit de auteursrechterlijke bescherming put. Deze feedback werd verwerkt in een nieuwe versie, die intussen door het EDL Stichting goedgekeurd werd. Deze versie wordt voor een bredere consultatie voorgelegd op de DISHpreconferentie op 8 december in Den Haag. In deze versie werden ook elementen uit de consultatie over de toekomst van Europeana (zie 6.1) verwerkt. Wat is publiek domein? werken waarvan de beschermingstermijn verstreken is feitelijke informatieve beschrijvingen werken waarvan de auteurs (of rechthebbenden (vb. musea)) de rechten afstaan. Werken die zich in het publieke domein bevinden, zijn door iedereen en voor ieder doel vrij te gebruiken. Het basisidee is dat de cultureel erfgoedsector haar materiaal ter beschikking moet kunnen stellen. Europeana heeft het niet begrepen op allerlei technieken zoals DRM die beperkend zouden kunnen werken, cf. Public Domain Charter. De Data Provider en Aggregator license agreements; instellingen die aan Europeana willen meewerken worden gevraagd om thumbnail of preview ter beschikking te stellen. Een werkgroep is momenteel bezig om deze overeenkomst vorm te geven, en hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen thumbnail en preview. Deze data worden aanzien als Europeanadata welke verrijkt kunnen worden via merging met andere metadatasets, of aanvulling via tagging e.d. Doch om dit mogelijk te maken moet de participerende instelling hierover de rechten ter beschikking stellen. De werkgroep buigt zich ook over clausules voor het gebruik van data door derden, net zoals over het gebruik van deze data voor commerciële en niet-commerciële doeleinden, waarover nog onduidelijkheid bestaat. De discussies over de doorgeefbaarheid van

8 8 metadata zijn intussen afgerond, die over de preview nog niet. Elke partner van het Europeana Thematic Network kan op deze tekst feedback geven (voorziene consultatie in december 2009). Ook is er discussie over user generated content. Net zoals over het feit dat deze discussie zich altijd enkel over metadata buigt, doch de vraag is dan hoe je bijvoorbeeld mashups kan maken, omdat je dan over het rechtenproblematiek van de digitale objecten op zich spreekt? 4. Update ATHENA In het kader van het ATHENA-project is PACKED als nationale coördinator nog op zoek naar nieuwe partnerorganisaties om hun inhoud via ATHENA aan Europeana ter beschikking te stellen. Intussen hebben er gesprekken plaatsgevonden met het Museum Plantin Moretus, Middelheim, Sportimonium, MuZee, In Flanders Fields en het Fotomuseum Antwerpen. Er blijven wel meerdere vragen onbeantwoord over hoe dit concreet in het werk zou moeten gaan. Tegen de Rijnrelease (midden 2010) zou ATHENA ook alvast wat inhoud beschikbaar moeten kunnen stellen voor Europeana. Dit houdt echter in dat eventuele hindernissen in tussentijd van de baan geruimd moeten worden. 1/ Rechtenproblematiek (zie punt 3). 2/ Een puur technische kwestie. Wat is er nodig zodat musea hun data in de juiste vorm in Europeana te krijgen? Dit betreft zowel afspraken/consensus over standaarden en semantiek. Deze problematiek zit ook ingebakken in verschillende werkpakketten van ATHENA. In de museumwereld is er immers geen uniforme standaard zoals in de bibliotheekwereld (MARC) of archiefwereld (EAD) het geval is. In ATHENA wordt hiermee geëxperimenteerd onder de naam LIDO (op basis van museumdat en CIDOC CRM). Individuele data wordt naar LIDO omgezet en vervolgens naar ESE (de huidige versie die binnen Europeana gepromoot wordt) of andere in Europeana te gebruiken standaarden. Het concept LIDO is binnen ATHENA (werkpakket 2) goedgekeurd. De technische universiteit van Athene heeft een mappingtool gemaakt die de data automatisch naar LIDO omzet, en waaruit dit naar ESE omgezet wordt. Deze conversie is momenteel met sampledata van het K.I.K. getest. De bedoeling is ook om enkele Vlaamse cultureelerfgoedinstellingen die aan ATHENA participeren bij deze testen te betrekken. 3/ Enkele weken geleden vond er ook een vergadering plaats over semantiek. Men is zich ervan bewust dat men oplossingen moet vinden voor meertaligheid, SKOSsifiëren, 5. Afsluiting GAMA-project GAMA (Gateway to Archives of Media Art) richt(te) zich op mediakunst archieven. Het wil een open centrale interface en gateway creëren die toegang biedt tot archieven voor mediakunst. ARGOS was de Vlaamse projectpartner.

9 9 GAMA werd als Europees project binnen het econtentplus-programma voor 24 maanden gesubsidieerd en liep van 1 november 2007 tot 31 oktober Het budget bedroeg 2,5 miljoen euro, wat gedeeltelijk (1,2 miljoen euro) door Europa gesubsidieerd werd. Voor een eerdere presentatie door Rony Vissers, zie het verslag van 2 juli Het verslag van de Europese Commissie over het project in zijn totaliteit was positief. Bij de evaluatie werden enkele criteria getoetst: pageranking, GAMA biedt een centrale portaalsite aan die toegang biedt tot de audiovisuele kunstcollecties in Europa. De technische partners hebben een enorme inzet geleverd. Heel wat landen zijn er echter niet in GAMA vertegenwoordigd (oa. Engeland). Men raamt dat momenteel 55% van het totale aanbod opgenomen is. Men moet inspanningen doen om dit hiaat weg te werken De aanwezige 55% komt overeen met een tal werken bevragen. ARGOS heeft 3500 werken opgenomen. Men kan het audiovisuele materiaal van de inhoudleveranciers doorzoeken. Van het opgenomen materiaal worden previews van seconden getoond (omwille van de rechtenproblematiek). Aan deze previews kan echter informatie uit andere bronnen (vb. archieven) gekoppeld worden. Daarnaast heeft eveneens een aantal rondleidingen (10 thema s) gemaakt, op basis van werken uit verschillende collecties. In het kader van GAMA wilde men ook de documentatie uitwerken om het andere instellingen in de toekomst mogelijk te maken om deel te nemen. Ook werden de verschillende schrijfwijzen van namen geharmoniseerd en werd de website werd op basis van gebruikersfeedback nog bijgewerkt. Daarnaast ontwikkelde GAMA een harmonisatietool (voor metadataschema s) om de verschillende collecties waar mogelijk geautomatiseerd met elkaar te laten spreken. Men heeft bijvoorbeeld ook gereedschappen ontwikkeld om automatisch geblackliste werken binnen 24 uur te verwijderen, te testen en te signaleren voor risico op epileptische aanvallen (stroboscopische lichtflitsen). Om de duurzaamheid van het project na afloop te garanderen vroeg de Europese Commissie om een exploitatieplan voor de volgende jaren op te stellen. Er bestond een partnerconsortium dat na het project ophoudt te bestaan, terwijl men net een duurzame samenwerkingsstructuur nodig heeft. Men richtte een hiervoor een nieuwe organisatie (Verein) met de naam GAMA - Gateway to Archives of Media Art" op, waartoe geïnteresseerde instellingen kunnen toetreden tegen de betaling van een lidgeld van 200 euro per jaar. ARGOS is lid van dit Verein. De kostprijs voor het in stand houden van de portaalsite wordt voor een eerste jaar wordt op euro geraamd, het tweede jaar zal dit toenemen ondermeer wegens uitgaven voor vernieuwing van de apparatuur. Voor dit eerste jaar accepteert men een deelname in tijd doch op termijn zal dit niet voldoende zijn. Men wil hiervoor terug op Europese subsidiëring beroep doen. Momenteel wordt er bekeken of GAMA inhoud aan de Rijnrelease ter beschikking zal stellen. GAMA kan op zich niet garanderen dat het materiaal voor vijf jaar ter beschikking zal blijven. Ook is het voortbestaan van de website niet gegarandeerd omdat technische partners (universiteiten) dit mogelijk niet met dezelfde 24/7 betrouwbaarheid kunnen ondersteunen.

10 10 Het businessmodel dat voor het vervolg voorligt, zou door Europeana bekeken kunnen worden. Dit wordt doorgegeven. 6. Varia Consultatie toekomst Europeana De Europese Commissie lanceerde in de tweede helft van 2009 een bevraging over de toekomst van Europeana. Deze bevraging stond voor alle geïnteresseerden open. Op basis van input van het Europeana Vlaanderen Overlegplatform formuleerde het Vlaamse ministerie van Leefmilieu, Natuur en Cultuur een gemeenschappelijk standpunt dat voor publicatie vrijgegeven werd. De gecoördineerde versie werd ondermeer op de site van het agentschap Kunsten en Erfgoed gepubliceerd. Naar alle waarschijnlijkheid stimuleert de Europese Commissie dat er in het kader van EU voorzitterschap met de resultaten van deze bevraging iets gedaan zal worden. Mogelijk kan dit meegenomen worden in een conferentie die België (/Vlaanderen) in het kader van het Europese voorzitterschap zal organiseren. Voor de inhoudelijke invulling van deze conferentie zal de brug geslagen worden tussen Europeana en de (wijzigende rol van de) openbare bibliotheken. Op de volgende bijeenkomst van het Europeana Vlaanderen Overlegplatform zal Evy Kempenaers, de persoon die deze conferentie vanuit het departement CJSM coördineert, uitgenodigd worden om het huidige concept dat voor deze conferentie op tafel ligt te presenteren. Europeana conferentie Op 16 december vindt er een Europeana conferentie plaats. Dit evenement kadert in de disseminatiestrategie van EuropeanaLocal en ATHENA en wordt mede gefaciliteerd door de betrokken overheden. Naast presentaties over Europeana, Athena, EuropeanaLocal en GAMA (als reflectie op een intussen afgerond project) zal er in het namiddaggedeelte ingegaan worden op enkele concrete problemen waarmee elke cultureel-erfgoedorganisatie die haar digitale collectie online wil plaatsen geconfronteerd wordt. Volgende onderwerpen worden behandeld: (1) datastructuren, (2) semantiek, (3) aggregatie en (4) intellectuele rechtenproblematiek. De conferentie richt zich in de eerste plaats op de cultureel-erfgoedorganisaties die hun digitale collecties willen gebruiken en ontsluiten maar ook op iedereen die zich in digitaal erfgoed wil verdiepen. Inschrijving is gratis doch verplicht. Het programma en de uitnodiging zijn beschikbaar op de site van het agentschap Kunsten en Erfgoed. ICT-PSP-CIP: werkprogramma 2010 Binnenkort wordt het werkprogramma 2010 van het ICT-PSP-CIP-programma gepubliceerd. Met dit programma voorziet de Europese Commissie budgettaire ruimte om projecten in het kader van Europeana te stimuleren. In het werkprogramma voor 2010 wordt er 30 miljoen euro voorzien, verspreid over 6 objectieven die onder het thema digital libraries ressorteren:

11 11 Objectief 2.1. Coordinating Europeana Objectief 2.2. Enhancing/aggregating content in Europeana Objectief 2.3. Digitising content for Europeana Objectief 2.4. Open access to scientific information Objectief 2.5. Statistics on cultural heritage digitisation activities Momenteel wordt er nagegaan of er projecten voor dit werkprogramma voorbereid/ingediend kunnen worden. Op 14 januari 2010 organiseert de Europese Commissie een informatiedag te Brussel. Volgende bijeenkomst Europeana Vlaanderen Overlegplatform Een volgende bijeenkomst van het Overlegplatform Europeana Vlaanderen zal tijdens de tweede helft van januari 2010 plaatsvinden. Naast de hoger vermelde conferentie in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap zullen de projecten EUScreen, HOPE en APENet voorgesteld worden en zal er een korte samenvatting van de vorige bijeenkomst van de Member State Expert Group (bijeenkomst op 1/10/2009) gepresenteerd worden..

D Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be.

D Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be. D Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be Ontwerpverslag Datum 06/04/2012 Titel Aanwezig Europeana Vlaanderen Overlegplatform

Nadere informatie

Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be.

Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be. Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be Ontwerpverslag Datum 25/01/2010 Titel Europeana Vlaanderen Overlegplatform Aanwezig

Nadere informatie

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Digitale Collectie De Grootste Gemene Deler RCE Amersfoort 5 juni 2013 Stand van zaken Archieven APEx basis gegevens APEx volgt het APEnet project

Nadere informatie

EDLnet: deelname van de Vlaamse gemeenschap

EDLnet: deelname van de Vlaamse gemeenschap EDLnet: deelname van de Vlaamse gemeenschap Mel Collier Hoofdbibliothecaris K.U.Leuven 10 december 2007 K. U. L E U V E N - Centrale Bibliotheek EDLnet Een thematisch netwerk binnen het econtentplus Programma

Nadere informatie

Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be.

Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be. Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be Ontwerpverslag Datum 13/09/2010 Titel Europeana Vlaanderen Overlegplatform Aanwezig

Nadere informatie

Network-centric approach of sustainable digital archives

Network-centric approach of sustainable digital archives Network-centric approach of sustainable digital archives 1. Partners Het consortium: de onderzoekers: IBBT-project office: Nico Verplancke IBBT-MMLAB-UGent: Rik Van de Walle IBBT-SMIT-VUB: Caroline Pauwels

Nadere informatie

Publicatie erfgoedstandaarden. 17 februari 2010

Publicatie erfgoedstandaarden. 17 februari 2010 Publicatie erfgoedstandaarden 17 februari 2010 inhoud use cases doelstellingen deliverables projectorganisatie use cases use case_1 Religie en kolonisatie: Congo 2010 transcripties geluidsopnamen geografische

Nadere informatie

Project CEST onderzoek erfgoedstandaarden. Eerste tussentijds rapport. Auteur: Henk Vanstappen Versie: 1.1 Datum: 2010-03-01 Gewijzigd: 2010-03-09

Project CEST onderzoek erfgoedstandaarden. Eerste tussentijds rapport. Auteur: Henk Vanstappen Versie: 1.1 Datum: 2010-03-01 Gewijzigd: 2010-03-09 Project CEST onderzoek erfgoedstandaarden Eerste tussentijds rapport Auteur: Henk Vanstappen Versie: 1.1 Datum: 2010-03-01 Gewijzigd: 2010-03-09 CEST_Tussentijdsrapport_1_V1_1 2 Inhoud 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

MinervaEC. MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation, econtentplus. Periode: 1 /10/ 2006 31/09/2008. http://www.minervaeurope.

MinervaEC. MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation, econtentplus. Periode: 1 /10/ 2006 31/09/2008. http://www.minervaeurope. MinervaEC MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation, econtentplus Periode: 1 /10/ 2006 31/09/2008 http://www.minervaeurope.org/ Hans van der Linden 11 december 2007 Coördinerend netwerk

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - archieven Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO.

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Nadere informatie

D Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be.

D Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be. D Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be Ontwerpverslag Datum 30/03/2011 Titel Aanwezig Europeana Vlaanderen Overlegplatform

Nadere informatie

Europeana en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed. Workshop 3: Aggregatie

Europeana en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed. Workshop 3: Aggregatie Europeana en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed Brussel, 16 december 2009 Wat is aggregatie? Workshop 3: Aggregatie Van Dale: Aggregaat: vereniging of ophoping van niet scheikundig verbonden

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

OUD IS IN. 12 september 2013

OUD IS IN. 12 september 2013 OUD IS IN 12 september 2013 David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek Marleen Vandenreyt Provinciale Bibliotheek Limburg Welkom 2 In deze presentatie Realisering Flandrica.be 2011-2012 Ervaringen van

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

1. VOOR WELKE ONDERWERPEN IS SAMENWERKING ECHT NOODZAKELIJK? EN WAAROM?

1. VOOR WELKE ONDERWERPEN IS SAMENWERKING ECHT NOODZAKELIJK? EN WAAROM? Vlaamse overheid Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL T 02 553 68 00 www.cjsm.vlaanderen.be VERSLAG //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 340 (2014-2015) Nr. 3 3 juni 2015 (2014-2015) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik

Nadere informatie

Metadata- en Technische Standaarden voor digitaliseringsprojecten

Metadata- en Technische Standaarden voor digitaliseringsprojecten Metadata- en Technische Standaarden voor digitaliseringsprojecten (Draft 4 02.12.2009_CDL) Inhoud 1. Introductie 2. Richtlijnen technische standaarden 3. Richtlijnen inzake metadata standaarden 4. Mapping

Nadere informatie

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent DIGITALISERING digitale communicatie > publiek # doelgroepen # kanalen # presentatievormen DIGITALISERING

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Dienstverlenende organisatie Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Erfgoedcel Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaamse overheid Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL T 02 553 68 00 www.cjsm.vlaanderen.be VERSLAG //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

D Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be.

D Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be. D Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be Ontwerpverslag Datum 7/6/2013 Titel Aanwezig Europeana Vlaanderen Overlegplatform

Nadere informatie

Werkbijeenkomst. 21 juni 2012. Nederlands-Vlaamse samenwerking bij de digitalisering van het erfgoed

Werkbijeenkomst. 21 juni 2012. Nederlands-Vlaamse samenwerking bij de digitalisering van het erfgoed Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij de digitalisering van het erfgoed 21 juni 2012 Congrescentrum Elzenveld Lange Gasthuisstraat 45 B Antwerpen De bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief

Nadere informatie

1.2 MEERTALIGHEID Afhankelijk van het niveau (club, district, MD) en overeenkomstig de behoefte, is de inhoud één- of meertalig.

1.2 MEERTALIGHEID Afhankelijk van het niveau (club, district, MD) en overeenkomstig de behoefte, is de inhoud één- of meertalig. NATIONALE COMMISSIE WEB EN DATABASE MD 112 BELGIUM (November 2007) GEMEENSCHAPPELIJK HANDVEST VOOR LIONS WEBSITES IN MD 112 BELGIUM PRINCIPES EN VOORSCHRIFTEN VOOR OPBOUW VAN EEN SITE - GEDRAGSCODE 1 PRINCIPES

Nadere informatie

D Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be.

D Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be. D Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be Ontwerpverslag Datum 24/01/2013 Titel Aanwezig Europeana Vlaanderen Overlegplatform

Nadere informatie

Inleiding. Algemeen: Een nadere invulling:

Inleiding. Algemeen: Een nadere invulling: Inleiding De snelle ontwikkelingen in de maatschappij, mede als gevolg van de opkomst van Social Media maken het noodzakelijk om continu te innoveren. Het bestuur van Platform voor Klantgericht Ondernemen

Nadere informatie

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau COMETA STAP VOOR STAP Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau 31 januari 2012 Versie 1.0 IN DEZE WORKSHOP Wat is het Cometa-model? Waarom beschrijven op collectieniveau? Wat is

Nadere informatie

Erfgoedinstellingen en auteursrecht: Ken je strategie!

Erfgoedinstellingen en auteursrecht: Ken je strategie! Erfgoedinstellingen en auteursrecht: Ken je strategie! KVAN dagen 2015 PAUL KELLER, AMERSFOORT, 9 JUNI 2015 Auteursrecht en erfgoedcollecties Op veel werken in de collecties van erfgoedinstellingen rust

Nadere informatie

Het digitaliseringstraject in Amsab-ISG

Het digitaliseringstraject in Amsab-ISG Europeana en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed Woensdag 19 januari 2011 Brussel, Jubelparkmuseum / Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Het digitaliseringstraject in Amsab-ISG Bert

Nadere informatie

Vierkante tafel de haven werkt. Scholing in de logistiek

Vierkante tafel de haven werkt. Scholing in de logistiek Vierkante tafel de haven werkt Scholing in de logistiek Freek De Witte & Dorien Zelderloo Inhoud Kader Project Voorbereidingsfase Partners Logistiek overlegplatform Doedagen en training Logistieke gps

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Jaarverslag 2014 FOBID Netherlands Library Forum FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Sinds 1974 Wat is? Samenwerkingsverband van KNVI KB SHB UKB VOB Betrokken: Dedicon, OCLC, SURF

Nadere informatie

Werkbijeenkomst Taalunie Digitalisering van het erfgoed

Werkbijeenkomst Taalunie Digitalisering van het erfgoed Werkbijeenkomst Taalunie Digitalisering van het erfgoed Marco de Niet Stichting DEN Antwerpen, 21 juni 2012 Make heritage available to users wherever, whenever Cultivate new ways for users to participate

Nadere informatie

Projectsubsidies cultureel erfgoed

Projectsubsidies cultureel erfgoed Projectsubsidies cultureel tweede ronde 2014 Aanvrager Titel Korte omschrijving Universiteit Antwerpen Studiecollecties: een uitdagende context binnen universiteiten en musea Dit project wil een denkkader

Nadere informatie

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden Voor wie Recruiters, HR Managers, Hiring Managers (= managers met vacatures in hun team), HR Business Partners en alle anderen die in het recruteringsproces van

Nadere informatie

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015 Open Data bij de Vlaamse overheid 19 juni 2015 Open Data in Vlaanderen Anno 2015 Strategisch Inhoudelijk Open Data Raamwerk 4 sporen Juridisch Technisch 2012 2013 2014 2015 2016 VIP projecten Coördinatiecomité

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie over onze vereniging Editie 2014 Uitgebreide en actuele informatie op www.cio-platform.nl CIO Platform Nederland, mei 2014 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Persoonlijk gebruik van Social Media is de afgelopen jaren explosief gestegen. Op professioneel vlak worden Social Media gezien als een nieuwe manier

Nadere informatie

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den. Het digitale informatielandschap van de toekomst Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.nl Opzet presentatie: Wat is DEN? Digitale informatiemaatschappij

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

Digitale strategie voor nieuw Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant Informatie aan Zee - 18/09/2015

Digitale strategie voor nieuw Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant Informatie aan Zee - 18/09/2015 Digitale strategie voor nieuw Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant Informatie aan Zee - 18/09/2015 An Labis (MEJD) Bert Lemmens (PACKED vzw) Pieter De Praetere (PACKED vzw) overzicht 1. digitale

Nadere informatie

Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie

Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie Peter Lelie Europese Commissie - DG EMPL 7-Oct-09 Directoraat-Generaal for Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen Eenheid Sociale

Nadere informatie

Richtlijnvoorstel van 12 december 2011 tot amendering van Richtlijn 2003/98 van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie

Richtlijnvoorstel van 12 december 2011 tot amendering van Richtlijn 2003/98 van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie Standpuntbepaling aangaande het Richtlijnvoorstel van 12 december 2011 tot amendering van Richtlijn 2003/98 van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

UITGEVERIJ VAN DE TOEKOMST KICK-OFF MEETING DINSDAG 18 SEPTEMBER 2012

UITGEVERIJ VAN DE TOEKOMST KICK-OFF MEETING DINSDAG 18 SEPTEMBER 2012 UITGEVERIJ VAN DE TOEKOMST KICK-OFF MEETING DINSDAG 18 SEPTEMBER 2012 Agenda 1. Voorstelling projectverantwoordelijke en projectleiding 2. Gebruikersgroep: doel en samenstelling 3. Q & A rond het project

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

D Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be.

D Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be. D Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be Ontwerpverslag Datum 1/2/2011 Titel Aanwezig Europeana Vlaanderen Overlegplatform

Nadere informatie

ADVIES 88 EUROPESE ONDERZOEKSRAAD. 24 juni 2004. Advies 88 24 juni 2004 1/7 ERC

ADVIES 88 EUROPESE ONDERZOEKSRAAD. 24 juni 2004. Advies 88 24 juni 2004 1/7 ERC ADVIES 88 EUROPESE ONDERZOEKSRAAD 24 juni 2004 Advies 88 24 juni 2004 1/7 Inhoud SITUERING... 3 DEBAT... 4 ADVIES... 5 Advies 88 24 juni 2004 2/7 Advies bij de oprichting van de Europese Onderzoeksraad

Nadere informatie

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document HEEMKUNDE RIPS Project Initiatie Document Projectcode: P201101 Datum voltooid: 9-11-2011 Auteur: Paul Oostenrijk Versie: 1.0 Status: Concept Bestandsnaam: Project initiatie document Documenthistorie Revisies

Nadere informatie

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Wat is Heron? Heron of Heritage Online staat voor: Een moderne softwaretoepassing voor het beheren, duurzaam bewaren en ontsluiten van al uw

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 10972/03/NL/def. WP 76 Advies 2/2003 over de toepassing van de gegevensbeschermingsbeginselen op de Whois directories Goedgekeurd op 13 juni 2003 De Groep is opgericht

Nadere informatie

Nationale Infodag, Brussel, 30 maart 2009 Dr. Guy Dargent Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten, EAHC

Nationale Infodag, Brussel, 30 maart 2009 Dr. Guy Dargent Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten, EAHC Nationale Infodag, Brussel, 30 maart 2009 Dr. Guy Dargent Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten, EAHC Werkplan 2009 Deelnemende landen Projectleiders en partners uit: 27 EU-lidstaten Kroatië

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Centre d Information sur les Médias A.S.B.L. Centrum voor Informatie over de Media V.Z.W.. Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 06/09/2011. Artikel 1 -

Nadere informatie

Voorstelling project Het geheugen van de sport door Bregt Brosens, Sportimonium

Voorstelling project Het geheugen van de sport door Bregt Brosens, Sportimonium Voorstelling project Het geheugen van de sport door Bregt Brosens, Sportimonium Op 16 oktober 2015 ging dit project officieel van start met een symposium. Dit is de volledige tekst bij de presentatie van

Nadere informatie

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit Noël Van Herreweghe 1 Inhoud: 1.Open data in de Belgische en Vlaamse context 2. Hoe zien wij open data in Vlaanderen 3. Status open data in

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Impactmeting Wikimedia Commons

Inleiding. Inleiding. Impactmeting Wikimedia Commons Inleiding Welkom bij deze korte inventarisatie. Deze wordt georganiseerd door Open Cultuur Data (OCD) en is onderdeel van de impactmeting van Nederlandse open cultuurdata. Het doel is inzicht te krijgen

Nadere informatie

KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE

KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE KRIJGSGESCHIEDENIS Jubelpark 3-1000 Brussel Documentatiecentrum FOTOGRAFISCHE REPRODUCTIES : Aanvraag en voorwaarden 1.Prijzen en leveringstermijn 1.1. Aanmaak fotografische

Nadere informatie

Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed

Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed Johan Oomen @johanoomen Hoofd R&D Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Nadere informatie

D Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be.

D Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be. D Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be Ontwerpverslag Datum 18/09/2012 Titel Aanwezig Europeana Vlaanderen Overlegplatform

Nadere informatie

Handleiding. MediaHub

Handleiding. MediaHub Handleiding MediaHub Aan: OLON Van: Erwin Veldhuizen (DGtv) Versie: 1.0 Datum: september 2012 1 OLON MediaHub De OLON MediaHub is een systeem voor de verzameling en distributie van digitale content van

Nadere informatie

Goedgekeurd op 11 februari 2011

Goedgekeurd op 11 februari 2011 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00327/11/NL WP 180 Advies 9/2011 betreffende het herziene voorstel van de industrie voor een effectbeoordelingskader wat betreft de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

De impact van Europeana Informatie aan Zee, 13 september Oostende Hans van der Linden

De impact van Europeana Informatie aan Zee, 13 september Oostende Hans van der Linden De impact van Europeana Informatie aan Zee, 13 september Oostende Hans van der Linden 1. Europeana als pars pro toto voor het digitaliseringsbeleid vanuit Europa De geschiedenis van Europeana begint in

Nadere informatie

LinkedIn Live Nieuwe Klanten Vinden

LinkedIn Live Nieuwe Klanten Vinden LinkedIn Live Nieuwe Klanten Vinden Voor wie Ondernemers, account managers, sales managers, business developers, freelancers en alle anderen die in het commerciële proces van een organisatie betrokken

Nadere informatie

Workshop Metadata, Ontologieën en het Semantische Web

Workshop Metadata, Ontologieën en het Semantische Web Workshop Metadata, Ontologieën en het Semantische Web 1. Inleiding In de hedendaagse informatiemaatschappij is de digitalisering van erfgoedcollecties van prioritair belang geworden en maakt het deel uit

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012)

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) Stichting Cultuurfonds Tilburg (SCT) staat voor ontwikkeling en versterking van kunst en cultuur in Tilburg en omgeving. SCT verwezenlijkt dit door

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Algemene principes

Nadere informatie

Inkoop van e-books door de Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

Inkoop van e-books door de Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Inkoop van e-books door de Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Memo over een gezamenlijke aanpak door KB, VOB en BNL - Samenvatting voor bibliotheken Stichting Bibliotheek.nl, versie 1.4

Nadere informatie

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen?

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen? Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen Visies op de toekomst van Beleid, Praktijk en Onderzoek & Ontwikkeling In september 2002 heeft een internationale

Nadere informatie

Projectsubsidies cultureel erfgoed eerste ronde 2015

Projectsubsidies cultureel erfgoed eerste ronde 2015 Projectsubsidies cultureel eerste ronde 2015 Aanvrager Titel Korte omschrijving Toegekend bedrag Type project Design Museum Gent Tentoonstelling 'Design Derby België- Nederland 1815-2015' Design museum

Nadere informatie

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Deze samenvatting geeft de resultaten van een onderzoek naar ontsluitingsmethoden van vormgevingsarchieven

Nadere informatie

Modelconvenant toetreding tot de ERFGOEDSUITE

Modelconvenant toetreding tot de ERFGOEDSUITE Modelconvenant toetreding tot de ERFGOEDSUITE De ondergetekenden: 1. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gevestigd te Amersfoort vertegenwoordigd door Dirk Houtgraaf, hoofd sector Kennisuitwisseling

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Bewaren van digitale informatie: hoe kom je tot een goede beslissing?

Bewaren van digitale informatie: hoe kom je tot een goede beslissing? Bewaren van digitale informatie: hoe kom je tot een goede beslissing? Hans Hofman Nationaal Archief Netherlands NCDD Planets dag Den Haag, 14 december 2009 Overzicht Wat is het probleem? Wat is er nodig?

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

nr. 265 van WILFRIED VANDAELE datum: 14 juli 2015 aan SVEN GATZ Media - Ontwikkelingen commerciële communicatie

nr. 265 van WILFRIED VANDAELE datum: 14 juli 2015 aan SVEN GATZ Media - Ontwikkelingen commerciële communicatie SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 265 van WILFRIED VANDAELE datum: 14 juli 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Media - Ontwikkelingen commerciële communicatie De doorbraak van

Nadere informatie

Aanvraag tot aanpassing van de lijst. Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse

Aanvraag tot aanpassing van de lijst. Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse Aanvraag tot aanpassing van de lijst Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse 1 Procedure tot aanpassing van lijst Procedure tot aanpassing van de lijst: Implantaten

Nadere informatie

IPR regelingen binnen het STEVIN-programma

IPR regelingen binnen het STEVIN-programma In deze figuur is getracht informatiestromen (zwarte lijnen) en de overeenkomsten die moeten worden afgesloten (oranje pijlen) naast elkaar te leggen. Binnen een STEVINproject (gesymboliseerd door het

Nadere informatie

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Renewal, Innovation

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei. Lezingzaal foyer begane grond

Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei. Lezingzaal foyer begane grond Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei Lezingzaal foyer begane grond Tijd: 10.45 11.30 uur Bedrijf: Flash Services Onderwerp: Kritische communicatie: Zijn uw kunststukken, medewerkers en bezoekers

Nadere informatie

Nieuwsbrief Make-IT-Safe (2/4) Maart 2014 EDITO: MAKE-IT-SAFE VIERT ZIJN EERSTE VERJAARDAG IN BELGIË

Nieuwsbrief Make-IT-Safe (2/4) Maart 2014 EDITO: MAKE-IT-SAFE VIERT ZIJN EERSTE VERJAARDAG IN BELGIË Nieuwsbrief Make-IT-Safe (2/4) Maart 2014 EDITO: MAKE-IT-SAFE VIERT ZIJN EERSTE VERJAARDAG IN BELGIË De Safer Internet Day 2014 heeft de eerste verjaardag van het Make-IT-Safe project gemarkeerd, gelanceerd

Nadere informatie

CULTUUR. Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen

CULTUUR. Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen 923 CULTUUR Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de bepalingen van het

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE: COÖRDINATIECOMMISSIE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE: COÖRDINATIECOMMISSIE BELAC 3-08 Rev 4-2011 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE: COÖRDINATIECOMMISSIE De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die onder elektronisch vorm beschikbaar zijn op de website van BELAC

Nadere informatie

Stuurgroep Zorgtrajecten

Stuurgroep Zorgtrajecten Aanwezig: Dr. Bossuyt Bart, Dr. Boumendil Areski, Dr. Crepel Thierry, Dr. Devriendt Ivan, Dr. Leenknegt John, Dr. Vanneste Luc, Van Den Moorter Eve (stagiair Dr. Boumendil) Verontschuldigd: Dr. Deleu Gilles,

Nadere informatie

Analyse Vlaamse portaal applicaties

Analyse Vlaamse portaal applicaties Audit opdracht Analyse Vlaamse portaal applicaties Hans C. Arents, kenniscentrummanager Cel Media-innovatie, Departement Wetenschap, Innovatie en Media Tel: (02) 553 45 63 Fax: (02) 553 45 79 E-mail: hans.arents@wim.vlaanderen.be

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN Ondergetekenden Marc Lambrechts Comequi Integrale Raymond James Fédérale Past President BIRA Banque Transatlantique P&V Gdf-Suez L'Echo AB Inbev CMI (France) Dexiam Zijn

Nadere informatie

Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw

Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw VERSLAG VAN DE WERKGROEP RECHT - FISCALITEIT - BOEKHOUDING DATUM 23.02005 aanwezig Voorzitter Paul Jacquet de Haveskercke - Stichting tegen Kanker François Masquelin - Fondation Jeanne Matossian verontschuldigd

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Laurents Sesink Nederlands-Vlaamse samenwerking bij de digitalisering van het erfgoed Antwerpen, 21 juni 2012 Waarom wetenschappelijke data

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

Haal alles uit uw opleidingsaanbod! Performance marketing voor aanbieders van opleidingen, trainingen en cursussen

Haal alles uit uw opleidingsaanbod! Performance marketing voor aanbieders van opleidingen, trainingen en cursussen Haal alles uit uw opleidingsaanbod! Performance marketing voor aanbieders van opleidingen, trainingen en cursussen Verhoog de online zichtbaarheid van uw opleidingsaanbod. Ontvang leads met volledige adresgegevens.

Nadere informatie