Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief"

Transcriptie

1 Page 1 of 5 NIEUWSBRIEF NEDERLANDS GROOTSTE VERENIGING VAN BEROEPSMEDIATORS 21 september 2012 Advertenties Geen advertenties bij deze nieuwsbrief... Nieuws VAN HET BESTUUR Save the dates: 30 oktober en 28 november 2012 Op 30 oktober 2012 houdt de NMv een buitengewone ALV. Daarin bespreken de leden een voorstel van het bestuur voor externe samenwerking met andere organisaties in Nederland op het gebied van mediation; een voorstel van het bestuur voor het herzien van de interne structuur van de NMv. In de vergadering zullen de voorstellen worden gepresenteerd. Op basis van de inbreng van de leden wordt daarna voor beide onderwerpen één voorstel uitgewerkt. Deze twee komen in stemming op de ALV op 28 november Op 28 november 2012 vindt de gewone ALV plaats. Daarin stemmen de leden over de uitgewerkte voorstellen. Verder komen de gebruikelijke verenigingsbesluiten ter tafel: begroting en bestuurssamenstelling. Na deze ALV wordt een workshop gehouden: Microbewegingen in het gezicht: spiegel van het conflict door Drs. Herman Ilgen. Deze workshop was zeer succesvol op het NMv-congres en zwaar overtekend. De heer Ilgen is bereid gevonden hem nog een keer te geven op de ALV. LAATSTE NIEUWS De aangekondigde verhoging van het griffierecht gaat NIET door! (Bron: NRC-Handelsblad 19 september 2012) Hoe gaat het met de Federatie? De mediatorsorganisaties vfas, NIP, NMv, NVvMA, VGM en VMSN hebben in juni een gezamenlijk voorstel ingediend bij de minister van Veiligheid en Justitie om het huidige NMI-register om te vormen tot een wettelijk register. Alle betrokken verenigingen hebben deze brief ondertekend. Zij hebben voor de behartiging van de belangen rondom het register een federatieve samenwerking opgericht. Daarmee is een belangrijke stap gezet: op weg naar een brede samenwerking op het niveau van collectieve belangenbehartiging voor de gehele beroepsgroep! Het ziet er naar uit dat de doelstelling van de federatieve samenwerking voorlopig alleen gericht zal worden op het behartigen van de gezamenlijke belangen rondom het kwaliteitsregister. Een bredere samenwerking op andere terreinen met alle genoemde partijen lijkt vooralsnog niet haalbaar. Wel blijven de betrokken partijen in overleg met elkaar om tot zoveel mogelijk samenwerking te komen. Bredere inhoudelijke samenwerking op andere terreinen? In Nederland zijn ca mediators die na hun opleiding op enige wijze actief met het vak bezig zijn. Deze mediators zijn niet alleen verenigd in 6 grotere landelijke beroepsverenigingen, maar ook in veelal kleinere mediatorsverenigingen en diverse regionale verbanden. De versnippering is dus nog steeds (te) groot! Belangrijk is de vraag of alle verenigingen parallel werken of juist in elkaars vaarwater zitten en elkaar beconcurreren. Kunnen zij inhoudelijk meer samenwerken? Welke voordelen levert dat op? En aan welke eisen moet dan worden voldaan? De tijd is voorbij dat deze vragen een vrijblijvend karakter hadden en dat ze stellen een luxe was. De Minister van Veiligheid en Justitie heeft uitgesproken dat als mediators betrokken willen worden bij de totstandkoming van zijn beleid, zij zelf met één vertegenwoordiging namens allen moeten komen: één aanspreekgroep of geen aanspreekgroep. Daarom neemt de NMv momenteel de leiding om na te gaan of en met welke landelijke mediatorsverenigingen op afzienbare termijn alsnog een bredere inhoudelijke samenwerking mogelijk is. De partners in de Federatieve

2 Page 2 of 5 samenwerking stemmen in met deze zoektocht. Bij de zoektocht wil de NMv niet alleen tot versterking door vergroting komen, maar ook financiële voordelen en een beter aanbod van voorzieningen voor de leden bereiken. Plannen van de Minister van Veiligheid en Justitie Op 21 juni 2012 heeft de Minister op het congres van de sectie Mediation van het NIP zijn plannen met mediation ontvouwd. De mediator zal de vakjurist niet vervangen, maar een specialist zijn die conflicten oplost als een ervaren procesbegeleider met kennis op het raakvlak van emotie en de juridische aspecten. Een register voor kwalificerende mediators ligt voor de hand. Hoe dit exact ingevuld dient te worden is nog niet bekend. Deze zomer is hieraan gewerkt. In het eerstkomende overleg wordt het resultaat bekendgemaakt. Nog net voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer op 6 juli 2012 het wetsvoorstel aangenomen. Dit wetsvoorstel implementeert richtlijn nr. 2008/52/EG van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken. Wetsvoorstel is beperkt tot grensoverschrijdende zaken. Co-mediation: van matchmaking door het bestuur naar NMv-marktplaats Op het congres zijn tien co-mediations verloot. De eerste hebben al plaatsgevonden. De matchmaking van de overige heeft ook al plaatsgevonden. De ene match is simpel, maar voor een andere goede match komt soms veel kijken. Daarvoor heeft bestuurslid Edwin Graafland gesprekken gevoerd met alle betrokkenen om te inventariseren wat de leerpunten, de mogelijkheden en de belemmeringen zijn. Op grond daarvan heeft hij de matches gemaakt. Frappant is dat ook zeer ervaren mediators vrager zijn van co-mediation. Zij hebben de ervaring - ook na vele jaren in het vak - toch steeds iets nieuws te leren van samenwerking met een collega. Co-mediation gaat nu verder via de NMv-website. Daar is de co-mediation marktplaats ingericht. NMv-leden die co/mediation vragen kunnen zelf actief zoeken naar een mogelijkheid. Aanbieders kunnen hun aanbod daar plaatsen. Het initiatief wordt bij de leden zelf gelegd. U bereikt de marktplaats als volgt: 1. Ga naar de site van de NMv 2. Log in onder het tabblad Leden login 3. Klik op Co-Mediation onder hetzelfde tabblad Leden login. Ledenaantal NMv De NMv telt op dit moment leden en is daarmee de grootste mediatorsorganisatie van Nederland. Tot 31 december a.s. loopt er een actie om nieuwe leden te werven: Het eerste jaar betalen nieuwe leden maar 50,- contributie (excl. btw) in plaats van de gebruikelijke 125,-. Dit aanbod geldt alleen voor de eerste 100 aanmelders! Voor nieuwe leden die zich na de eerste 100 aanmelden bedraagt de contributie weer 125,-. Zie: Verschillen psycholoog-mediators van jurist-mediators qua persoonlijkheidstrekken? Het antwoord is nee. Tussen deze groepen werd geen significant verschil gevonden en dat was tegen de verwachtingen in. Dit blijkt uit een onderzoek van Dennis Huizing, dat is gehouden voor zijn masterthesis aan de Universiteit Utrecht. Het onderzoek telde 355 deelnemende mediators en buurtbemiddelaars in Nederland, waaronder leden van de NMv. Door middel van een vragenlijst werden onderzocht: de openheid voor nieuwe ervaringen, de consciëntieusheid, de extraversie, de warmte naar anderen toe en de emotionele stabiliteit. Ook werd gevraagd of men zich rekende tot de groep psycholoog-mediator of tot de groep jurist-mediator. Deze groepen blijken niet van elkaar op deze persoonlijkheidstrekken te verschillen. Binnenkort verschijnt het volledige rapport van het onderzoek op de site van de NMv Veel ledenvoordeel met NMv Business Services! De NMv heeft Business Services ontwikkeld. Hiermee helpen wij u leden bij het beter en voordeliger uitoefenen van uw praktijk. Via Business Services kunt u voordelig inkopen en profiteren van scherpe aanbiedingen. Dit kan, omdat de NMv afspraken met gerenommeerde merken en leveranciers maakt. TIJDELIJKE ACTIE: APPLE TV voor 99,95! (inclusief btw en

3 Page 3 of 5 verzendkosten) MyCom heeft speciaal voor NMv-leden de Apple TV in de aanbieding (Type MD199NF/A). Enkele mogelijkheden van de Apple TV: Afspelen van media (foto, film, muziek) van computers, iphone, ipad, ipod Films huren en trailers bekijken (wanneer aangeboden in HD) Via YouTube, Vimeo, MBL diverse streams bekijken Internet radio Afspeelbaar via tv- of computerscherm Voor particulieren, maar ook steeds meer in trek voor zakelijk gebruik (bijvoorbeeld presentaties via beamer of laptop) Etc, etc. LET OP: de actie loopt van 21 tot en met 30 september Ga vanaf naar: voor meer informatie. NIEUW! Nu ook DRUKWERKDEAL Drukwerkdeal werkt met een klassedrukkerij met een breed assortiment voor al uw drukwerk en promoties. Wilt u visitekaartjes of een flyer? Of wellicht posters of een spandoek? NMv-leden krijgen een extra korting op de reeds scherpe prijzen van deze leverancier! Eveneens NIEUW: ALPHABET Carlease Speciaal voor onze leden introduceert Alphabet Carlease een wel heel aantrekkelijk pakket aan diensten. Een auto huren? Een auto leasen? Inclusief tankpas, NS Business Card of hippe vouwfiets? Er is een scala aan innovatieve oplossingen op maat! Als NMv-lid profiteert u van kortingen die kunnen oplopen tot 40,- per auto per maand oftewel 500,- per jaar. GA NAAR ONZE SITE VOOR HET ACTUELE AANBOD Log-in en ga naar Disclaimer: De NMv is op geen enkele manier partij in de overeenkomst tussen haar leden en de leveranciers c.q. dienstverleners, die de leden uit hoofde van hun NMvlidmaatschap aanbiedingen doen. De NMv kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden inzake geschillen die uit onderhavige overeenkomsten zouden kunnen voortvloeien. NMv Oost: 10 oktober dinerbijeenkomst met workshop Op woensdag 10 oktober organiseert NMv Oost een dinerbijeenkomst in Bathmen. Stef Soons geeft die avond een workshop getiteld: Non-verbale communicatie van het Brein, over bewustwording, kennis en vaardigheden van breinvoorkeuren in relatie tot non-verbale communicatie. Locatie en programma: Restaurant Boode, Brink 10, 7437 AM Bathmen, uur binnenkomst, uur diner, workshop, nazit. Kosten (incl. workshop, diner, 2 consumpties en aanvraag PE-punten): 50,- voor NMv Oost abonnementhouders, 65,- voor NMv-leden zonder abonnement, 100,- voor niet-nmv-leden. Eenmalig kennismakingstarief 50,-. Aanmelding en betaling voor 6 oktober: rekeningnummer t.n.v. Mediation Bindend Advies o.v.v. workshop Bathmen. 11 oktober 2012: Bijeenkomst mfam (afdeling familiemediators NMv) Onze volgende ledenbijeenkomst vindt plaats op 11 oktober 2012 en wel van tot uiterlijk uur in Hoog Brabant op Utrecht C.S. Inloop vanaf uur. Spreker: ons lid Alina Winkel. Onderwerp: De kracht van de persoon van de mediator. Uiteraard zal er gelegenheid zijn ervaringen met elkaar te delen. Voor broodjes wordt gezorgd. Kosten: inbegrepen in het lidmaatschap van de mfam. 3 PE-punten zijn toegekend. Opgave: graag voor 28 september 2012 (plaatsing is dan gegarandeerd). Ben je geen lid en wil je ook profiteren van de ledenvoordelen van de mfam? Lees dan onze website (www.mfam.nu) en vraag een aanvraagformulier voor het lidmaatschap aan via de voorzitter:

4 Page 4 of 5 Nieuws NMv Vraagbaak Intervisie In de maanden oktober en november 2012 is nog deelname mogelijk aan twee begeleide intervisiesessies met (NMI) 3 PE-punten per sessie. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. De begeleide intervisie is op: 16 oktober 2012 van uur in Hengelo of directe omgeving met methodische begeleiding van Gé Hoogma; 19 november 2012 van uur in Oosterbeek met methodische begeleiding van Rob de Klerk. Deelname: Maximaal 10 mediators, minimaal 5 mediators van wie er minimaal 3 NMIregistermediator zijn i.v.m. NMI erkenning (PE-reglement). Kosten: NMv-leden 60,-, niet NMv-leden 70,- incl. btw. Vooraf intekenen en betalen. De locaties zijn goed bereikbaar met auto en met OV (maximaal 15 min. lopen). Aanmelden voor deze twee begeleide intervisiesessies kan tot 6 oktober 2012 bij Rob de Klerk, of Daarna is aanmelding mogelijk bij Gé Hoogma, of NMI: verplichte intervisie vanaf 2013 Vanaf 2013 geldt de verplichte intervisie (minimaal 18 van de in totaal 48 te behalen PE-punten per drie jaar). Volgens het PE-reglement 2013 beslaat de intervisie minimaal drie bijeenkomsten van 2 uren. Zie voor meer informatie de NMI website. De coördinatoren van de NMv Vraagbaak Intervisie zullen in de volgende NMv Nieuwsbrief een aanbod doen voor methodisch begeleide intervisie voor minimaal drie sessies van 2 uur in het jaar Rob de Klerk en Gé Hoogma, coördinatoren NMv Vraagbaak Intervisie. Adverteren in de NMv Nieuwsbrief? Advertenties moeten worden gestuurd naar het adres: We maken onderscheid tussen 3 categorieën: Commerciële advertenties met ledenvoordeel Aanbiedingen waarvoor NMv-leden bijvoorbeeld een korting (minimaal 10%) krijgen of die uitsluitend bedoeld zijn voor NMv-leden. Maximaal één A4, inclusief logo s etc., in Word. Kosten: 100,- eerste (of eenmalige) plaatsing. Per vervolgplaatsing (opeenvolgende en max. 4 keer) 75,-. Commerciële advertenties zonder direct ledenvoordeel Maximaal één A4, in Word. Kosten: 125,- eerste (of eenmalige) plaatsing. Per vervolgplaatsing (opeenvolgend en max. 4 keer) 100,-. Van leden / voor leden Oproepen, aankondigingen van activiteiten voor NMv-leden van regiogroepen en/of afdelingen zijn kosteloos, mits deze activiteiten gratis zijn of maximaal tegen kostprijs worden aangeboden. Max. één A4 in Word, plaatsing éénmalig gratis. Als wél een kostenbijdrage wordt gevraagd beoordeelt redactie of bestuur of de plaatsing gratis is. BESTUUR NMv Voorzitter: mr. R. van Herpen Secretaris: mr. D. Veldink Penningmeester: mr. A. Nennie Bestuursleden: drs. E.L.F. Graafland (marketing en communicatie) mw. mr. M. Knipscheer (commissies, vrijwilligers, buitenland) W. van der Hoek mr. S. Voorhorst vacature (regio s)

5 Page 5 of 5 Erevoorzitters: ir. H.F.A. Sprangers drs. W.P. Bonga Bestuursmedewerkers: mw. mr. C. de Roy van Zuydewijn (commissies & vrijwilligers) mw. mr. M. Sandberg-Crommelin (beleid- en informatiezaken) Secretariaat: mw. M.J. Martens, mw. J. Kaagman Raad van Advies: mw. N. van Gelder (voorzitter) mr. K. Pauw (secretaris) Cie Marketing-Ontwikkeling: vacature Project PE-Keurmerk: mw. mr. M. Knipscheer (a.i. coördinator) Vraagbaak Vertrouwenspersonen: mr. drs. P. Wijntje Vraagbaak Intervisie: mw. G. Hoogma (coördinator), Vraagbaak Opbouw Eigen Praktijk: ir. H.F.A. Sprangers (a.i. coördinator) Colofon De NMv Nieuwsbrief is een uitgave van de Nederlandse Mediatorsvereniging en verschijnt negen maal in De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten of niet te plaatsen. Aan teksten in deze Nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. De NMv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de tekst. Informatie en aanmelding lidmaatschap NMv en NMv Nieuwsbrief via het secretariaat: Eindredactie: Maja van Hoorn/Publishing Affairs Kopij voor het volgende nummer binnen: uiterlijk 22 oktober 2012 Advertenties aanleveren: Nederlandse Mediatorsvereniging Secretariaat: Weteringschans HX Amsterdam Postbus MB Amsterdam Tel: (020) Fax: (020) Internet: Printversie van deze nieuwsbrief Colofon NMv Nieuwsbrief nr., jaargang Redactieadres: Advertenties aanleveren: Eindredactie: Miranda Steijger Kopij voor het volgende nummer binnen voor

NIEUWSBRIEF. Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. http://www.mediations.nu/engine.php?t=printnieuwsbrief&id=61. Nieuws

NIEUWSBRIEF. Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. http://www.mediations.nu/engine.php?t=printnieuwsbrief&id=61. Nieuws Page 1 of 5 NIEUWSBRIEF NEDERLANDS GROOTSTE VERENIGING VAN BEROEPSMEDIATORS 18 mei 2012 Advertenties Echtscheiding online Van het congres: KERIDWEN schakel in perspectief, vergroot uw denkraam Centrum

Nadere informatie

Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. Ingrid Metz, lid congrescommissie namens NMv

Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. Ingrid Metz, lid congrescommissie namens NMv Page 1 of 8 NIEUWSBRIEF NEDERLANDS GROOTSTE VERENIGING VAN BEROEPSMEDIATORS 26 maart 2013 Advertenties Geen advertenties bij deze nieuwsbrief... Nieuws VAN HET BESTUUR ALV verplaatst naar 28 mei De ALV

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1 jaarverslag 2014 Dit is het jaarverslag van de HGO. Met dit verslag geven wij inzicht in ons reilen en zeilen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de HGO,

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009 M A G A Z I N E Plannen Aandacht verschuift naar beleggen Onafhankelijk en transparant De rol van FFP BELASTINGADVIESPROGRAMMA Stel, u bezoekt een dga. Ter voorbereiding

Nadere informatie

AGENDA LEDENVERGADERING V&VN-SPV woensdag 19 november 2014 van 10.00 tot 12.15 uur

AGENDA LEDENVERGADERING V&VN-SPV woensdag 19 november 2014 van 10.00 tot 12.15 uur LET OP NIEUWE VERGADERLOCATIE Plaats: Utrecht Lunetten, Aristo zalen Tegenover station Lunetten en met gratis parkeerplaatsen Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht, telefoon (030) 28 99 400 Routebeschrijving

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief BRENG UW LEDEN OP DE HOOGTE VAN HET ANBO ENERGIECOLLECTIEF

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief BRENG UW LEDEN OP DE HOOGTE VAN HET ANBO ENERGIECOLLECTIEF Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl Volg ANBO op Facebook Volg ANBO directeur Liane den Haan op Twitter Postadres Postbus 18003 3501 CA

Nadere informatie

Vrijwilligershandboek

Vrijwilligershandboek Vrijwilligershandboek Bezoekadres Houttuinlaan 3, 3447 GM Woerden Postadres Postbus 2012, 3440 DA Woerden Telefoon (0348) 46 66 66 E-mail info@anbo.nl Website www.anbo.nl Inkomen Gezondheid Wonen & Mobiliteit

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Je zit goed bij ANBOS!

Je zit goed bij ANBOS! Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging Je zit goed bij ANBOS! Jouw partner in business! Gids voor de (startende) ondernemer Herkend, bekend, zichtbaar Onderscheidend door kwaliteit Meer dienstverlening

Nadere informatie

JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006. Algemene Ledenvergadering

JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006. Algemene Ledenvergadering FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering bestuur en districtsbestuur Pagina

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

Informatieboekje AFV Iris Harderwijk

Informatieboekje AFV Iris Harderwijk De Amateurfotografenvereniging Iris (Kortweg AFV Iris) is een vereniging van vrijetijdsfotografen, opgericht in 1957 en aangesloten bij de Nederlandse Bond van Amateurfotografen, kortweg de Fotobond. Het

Nadere informatie

KLARE TAAL OR VERKIEZINGEN DE STEMMEN ZIJN GETELD DE UITSLAG IS BEKEND DE VERKIEZINGS- CAMPAGNE VAN DE VAKBOND ABC IS SUCCESVOL VERLOPEN

KLARE TAAL OR VERKIEZINGEN DE STEMMEN ZIJN GETELD DE UITSLAG IS BEKEND DE VERKIEZINGS- CAMPAGNE VAN DE VAKBOND ABC IS SUCCESVOL VERLOPEN OR VERKIEZINGEN DE STEMMEN ZIJN GETELD ABC-tje NIEUWSBRIEF Nr. 5 6 e jaargang - oktober/november 2006 DE UITSLAG IS BEKEND In deze nieuwsbrief: Uitslag OR-verkiezingen 2006 blz.1+2 Stelling van de maand

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013 18-03-13 12:29 Pagina 1 MAART 2013 In dit nummer: Van de bestuurstafel Vierde Kwartaalverslag PPF 2012 De aanvullende verzekering Jaarverslag FPVG 2012 Hurksestraat

Nadere informatie

Mediation: een onderlinge oplossing van conflicten

Mediation: een onderlinge oplossing van conflicten Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Studiedag Arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Versie 1.0 17 januari 2010 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In het huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a) De vereniging: De vereniging genaamd

Nadere informatie

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf Een programma speciaal voor: (directie)secretaresses, management assistenten, (project)ondersteuners, administratief medewerkers, etc. die graag als zelfstandig virtueel assistent aan de slag willen! Binnen

Nadere informatie

I N H O U D. COV Excelsior Beleidsplan maart 2013

I N H O U D. COV Excelsior Beleidsplan maart 2013 B E L E I D S P L A N 2013-2017 I N H O U D 1. Inleiding... 2 2. C.O.V. Excelsior... 2 3. Beschrijving van de huidige situatie... 2 3.1 De Vereniging... 2 3.2 Muziek.... 3 3.3 Logistiek... 3 3.5 Financiën....

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Ontvang een promotiecheque voor jouw winkel

Ontvang een promotiecheque voor jouw winkel nr 1 - bloemist februari 2015 - jaargang 18 4 Lobbyresultaten van 2014 6 Training Klanthousiasme 9 Niets te verliezen met VBW Incasso 10 Mijn Tent wordt Top 15 Verkiezing Mijn Bloemist van het Jaar van

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

een succes! Nieuwe rubriek nu ook op Twitter NVKL LEVENSDUUR PROJECT In de schijnwerpers Precies de goede temperatuur. Overal. Altijd. Gegarandeerd.

een succes! Nieuwe rubriek nu ook op Twitter NVKL LEVENSDUUR PROJECT In de schijnwerpers Precies de goede temperatuur. Overal. Altijd. Gegarandeerd. NVKL Magazine 2e kwartaal 2012 LEVENSDUUR PROJECT een succes! Nieuwe rubriek In de schijnwerpers NVKL nu ook op Twitter Precies de goede temperatuur. Overal. Altijd. Gegarandeerd. September 2012 ma di

Nadere informatie