Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. Ingrid Metz, lid congrescommissie namens NMv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. Ingrid Metz, lid congrescommissie namens NMv"

Transcriptie

1 Page 1 of 8 NIEUWSBRIEF NEDERLANDS GROOTSTE VERENIGING VAN BEROEPSMEDIATORS 26 maart 2013 Advertenties Geen advertenties bij deze nieuwsbrief... Nieuws VAN HET BESTUUR ALV verplaatst naar 28 mei De ALV van 30 mei is verplaatst naar 28 mei aanstaande. De vergadering vindt plaats in vergadercentrum Hoog Brabant in Utrecht. De aanvangstijd is uur (inloop mogelijk vanaf uur). Rond uur zijn er broodjes, daarna gaan we verder met een workshop tot ca uur. Nadere informatie over deze workshop volgt. Na afloop is er een borrel. BALV op 23 april Op 23 april aanstaande vindt er een BLV plaats in vergadercentrum Hoog Brabant in Utrecht van uur tot uur. Inloop is mogelijk vanaf uur. Na afloop is er een borrel. Mediationcongres 2013 Het Mediationcongres 2013 vindt dit jaar plaats op vrijdag 15 november in Utrecht. Noteer de datum vast in uw agenda! Nadere informatie volgt. Nieuw lid congrescommissie Voorheen namen Lillian Wesemael en Nicole Oosterwaal namens de NMv deel aan de commissie voor het Mediationcongres. Dit jaar neemt Ingrid Metz het stokje over. Lillian blijft nog wel betrokken bij het Mediationcongres als jurylid voor de MediationAward. Ingrid Metz stelt zich graag aan u voor: Ik ben Ingrid Metz (1959). Sinds 2002 ben ik in en rond Heerenveen werkzaam als mediator onder de naam Het Akkoord Mediation. Ik heb me gespecialiseerd in Arbeids- en Family and Divorce mediations en werk sinds 2011 fulltime als mediator. De naam van mijn praktijk heeft alles te maken met mijn achtergrond als klassiek gitarist, docent en muziekschooldirecteur. Als zodanig heb ik me veel beziggehouden met kwaliteit en scholing. De vraag van het bestuur of ik namens de NMv wilde deelnemen aan de organisatie van het Mediationcongres heb ik van harte positief beantwoord. Naast mijn noordelijke tongval breng ik een creatieve geest en de nodige praktische ervaring mee. Ingrid Metz, lid congrescommissie namens NMv Simone Kalff toekomstig bestuurslid NMv Tijdens de ALV van 28 mei aanstaande wordt Simone Kalff voorgedragen als nieuw bestuurslid van de NMv. Tot het moment van officiële benoeming neemt zij als toehoorder al deel aan de bestuursvergaderingen van de NMv. Simone Kalff stelt zich graag aan u voor: Gedurende de afgelopen twaalf jaar heb ik mij intensief beziggehouden met het vak. Zowel als opleider van mediators als trainer. En vooral ook als mediator. Sinds twee en een half jaar ben ik werkzaam als zelfstandig ondernemer op het

2 Page 2 of 8 terrein van mediation. Ik mediate voor 70% bij arbeidskwesties en 30% bij echtscheiding en omgangsregelingen. Regelmatig krijg ik (maar ook veel andere mediators) de vraag of een beginnend mediator mee kan lopen als co. Een werkbaar systeem kennen we hier nog niet voor. Het valt of staat nu met de gewilligheid van de ervaren mediator. Mij lijkt het interessant en nuttig om vanuit het bestuur van de NMv een werkbaar systeem te ontwikkelen, zodat de startende mediator ervaring op kan doen, stage kan lopen of anderszins zich kan bekwamen in het vak. Uitwisseling van gedachten met diverse opleidingsinstituten,mediatorsverenigingen en eventuele andere partijen lijkt mij hierbij nodig en vereist. Alle input met betrekking tot dit onderwerp is welkom. Maandelijkse NMv blog Hij was al zichtbaar op onze website, maar vanaf nu kunt u er ook maandelijks een nieuwe blog vinden. Ga voor de eerste blog Waarden en normen, ook in de praktijk? van Sanne Kanselaar naar de NMv-website. Bloggers gezocht Zelf bloggen kan natuurlijk ook! Wilt u een verhaal op onze blog schrijven, laat het ons dan weten. Dat kan door een mail te sturen naar NMv Business Services Met de Business Services van de NMv helpen wij u als lid bij het beter en voordeliger uitoefenen van uw praktijk. Via Business Services kunt u voordelig inkopen en profiteren van scherpe aanbiedingen. Dit kan, omdat wij afspraken met gerenommeerde merken en leveranciers maken. Uw auto voordelig verzekeren via IAK en profiteren van collectieve korting? Stapt u vóór 31 maart 2013 over met uw autoverzekering en drie andere verzekeringen? Dan heeft u extra voordeel. De eerste drie maanden betaalt u in dit geval geen premie voor uw autoverzekering. Wilt u gebruik maken van deze aanbieding? Reageer dan snel. IAK heeft slechts een beperkt aantal autopolissen tegen dit tarief in kunnen kopen. Op is op! Ga voor meer informatie of een berekening van uw premie naar de website van IAK. Extra voordeel Maak een vrijblijvende afspraak met uw IAK-adviseur en ontvang een leuke attentie! Bel of mail Marieke van den Biggelaar op (06) en kan ook naar Het NMv-bestuur maakt op dit moment een beleidsnotitie over de wijze waarop een organisatie aanbieder kan worden voor de NMv Business Services. Met het doel om u in de toekomst meer en/of betere aanbiedingen te kunnen doen. Vereniging van Online Mediators De Vereniging van Online Mediators (VOM) is een subvereniging van de NMv. Het is een jonge vereniging die in 2012 is opgericht. Alle mediators die bij de vereniging zijn aangesloten, zijn NMI registermediator of daaraan gelijkgesteld. De meeste VOM-mediators beschikken over een jarenlange werkervaring en hebben een eigen mediationpraktijk. Zij hebben gemerkt dat niet iedereen in staat is om met elkaar aan tafel te overleggen. In een wereld waarin het online zaken doen gemeengoed is geworden, kunnen juist ook conflicten online worden besproken en opgelost. De VOM telt op dit moment 33 leden. Wilt u meer informatie over de VOM? Ga dan naar

3 Page 3 of 8 Standaard mediationovereenkomsten Het NMv-bestuur is met het Nederlands Mediation Instituut (NMI) in overleg op welke wijze NMv-leden ook gebruik kunnen gaan maken van de standaard mediationovereenkomsten, die door het NMI zijn ontwikkeld. Dit geldt in het bijzonder voor NMv-leden die (nog) niet bij het NMI geregistreerd zijn. Voor hen zullen dan standaard mediationovereenkomsten worden opgesteld waarin de verwijzing naar het NMI niet is opgenomen. Zodra er overstemming is bereikt met het NMI, plaatsen wij de overeenkomsten in de bibliotheek op de website van de NMv. Wij houden u hiervan op de hoogte. Federatie Het overleg met de partners in de Federatie neemt steeds duidelijker vormen aan. Inmiddels is in het overleg geformuleerd wat de Federatie in de toekomst als taken gaat oppakken. De Federatie kent in beginsel de volgende taken: Het behartigen van gemeenschappelijke belangen bij overheden en andere relevante stakeholders. Verder ontwikkelen van een kwaliteitsstelsel, met een kwaliteitsregister als centrale component. Het faciliteren van informatieoverdracht, kennisuitwisseling en ontmoeting. Hiertoe behoort in ieder geval het gezamenlijk organiseren van een jaarcongres. De deelnemende verenigingen zullen de werkzaamheden van de Federatie financieren. Dit geschiedt op basis van hun ledenaantal. Een gelijke bijdrage per individuele mediator geldt voorlopig als uitgangspunt. Stichting Kwaliteitsregister en Stichting Dienstverlening Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan een optie tot oprichting van twee afzonderlijke stichtingen. De Stichting Kwaliteitsregister gaat het kwaliteitsregister van de Federatie beheren en voert de met het kwaliteitsstelsel samenhangende taken uit. De financiering hiervan vindt plaats op basis van de registerbijdragen van de individuele mediators. De Stichting Dienstverlening Mediation fungeert als werkstichting en moet zichzelf financieren door middel van werkzaamheden op contractbasis. Samenwerking VGM Naast de Federatie is de NMv in overleg met het NMI en de VGM over samenwerking op het gebied van gedeelde belangen voor de bij de diverse organisaties aangesloten mediators om te komen tot één grote landelijke vereniging van niet beroepsgebonden mediators. De VGM is op dit moment druk doende om haar verenigingsstructuur om te vormen naar een individueel lidmaatschap in plaats van een lidmaatschap van aangesloten gemeenten. Op deze manier wordt een basis gecreëerd waardoor integratie van de activiteiten met die van de NMv kunnen plaatsvinden. Op de ledenvergaderingen van het voorjaar presenteert het bestuur nadere voorstellen om te komen tot integratie van de activiteiten van de drie organisaties. Overleg regionale en sectorale verenigingen Op 15 februari jongstleden vond het overleg plaats met de regionale en sectorale verenigingen. Het NMI en de NMv hadden besloten voor dit overleg gezamenlijk op te trekken om de informatieoverdracht ten aanzien van de ontwikkelingen van het NMI, de NMv en de Federatie zoveel mogelijk te kunnen bundelen in één bijeenkomst. Vanwege de onderscheidende belangen is ervoor gekozen om de bijeenkomst te splitsen in twee delen; een bijeenkomst met de regio s en een bijeenkomst met de specialistenverenigingen. Tijdens het overleg is er gesproken over de ontwikkelingen binnen de federatie en de inrichting van de NMv als grote beroepsvereniging. De Federatie biedt geen rechtstreekse mogelijkheid tot vertegenwoordiging door regionale en sectorale verenigingen. Het ligt dan ook voor de hand dat de belangen van deze groepen/verenigingen binnen de Federatie behartigd gaan worden via de NMv. Tijdens het overleg vond er vervolgens een discussie plaats over de inrichting van de NMv. Vooralsnog kiest het bestuur voor voortzetting van de huidige structuur van de NMv met een regionale structuur en een decentrale structuur voor specialistenverenigingen. Dit is echter niet te forceren of af te dwingen. Verenigingen kunnen niet verplicht worden gesteld om lid te worden van de NMv. De NMv kan dat alleen maar bereiken als de toegevoegde waarde voor de individuele leden helder en zichtbaar is. Daar zal de NMv de komende tijd hard

4 Page 4 of 8 aan werken. In de volgende ledenvergaderingen worden hiertoe voorstellen aan de leden voorgelegd om tot een concrete uitwerking te kunnen komen richting het einde van ICC Commercial Mediation Competition 2013 Van 8 tot en met 13 februari jongstleden vond in Parijs de achtste editie van de ICC Commercial Mediation Competition plaats. Ook Nederland deed mee aan deze internationale mediationwedstrijd. Voor de derde keer op rij vertegenwoordigden studenten Yoeri Kroon, Sander Vanhoutte, Benjamino Blok en Anne Willemsen onder leiding van Sietse Voorhorst en Dennis Huizing ons land in Parijs. Mediationambassadeurs Een belangrijke doelstelling van de ICC Commercial Mediation Competition is het internationaal creëren van ambassadeurs voor mediation. Tijdens de competitie raken honderden studenten uit heel de wereld vertrouwd met de beginselen van mediation. Deelnemers van de eerste edities van dit evenement zitten inmiddels midden in hun juridische carrière. Zij dragen mediation een warm hard toe. Zo groeit internationaal het besef van deze vorm van geschillenbeslechting binnen de juridische wereld. Beoordeling De voorronden van de competitie bestaan uit vier diverse en complexe zaken, waarbij alle teams iedere keer een andere universiteit treffen. Per ronde gaat ieder team onder leiding van een professionele mediator in gesprek met de wederpartij om hun belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het bereiken van een oplossing is daarbij geen doel op zich. Oplossend gedrag is dat zeker wel. Uiteindelijk beoordelen twee juryleden de cliënt en de advocaat die aan de fictieve onderhandelingen deelnemen op de volgende onderdelen: openingsrede met visie op de belangen, het opkomen voor de eigen belangen, werkverhouding tussen cliënt en advocaat, informatiewinning, samenwerking met wederpartij, realistische opties creëren en goed gebruik maken van de mediator. De juryleden bepalen per ronde wie de winnaar is. Realistische conflicten De geschillen die besproken worden tijdens de competitie zijn fictief, maar realistisch en actueel. Denk bijvoorbeeld aan een handelsgeschil, een levering die niet aan de eisen voldoet met schade, een handelsplatform met schending van intellectueel eigendom of het gebruik van illegale software. De situaties zijn zo realistisch dat studenten soms bijna vergeten dat ze een rol spelen. Daarbij zorgt het internationale karakter er voor dat het voor de teams onmogelijk is om terug te vallen op wetten. En om iedere neiging daartoe te onderdrukken wordt in bepaalde gevallen zelfs gebruik gemaakt van fictieve landen, bijvoorbeeld: Ruritanië en Ixanië. Hoog niveau Het niveau van de ICC Commercial Mediation Competition lag ook dit jaar weer zeer hoog. Alle teams waren, net als het Nederlandse team, gedegen voorbereid. Na iedere wedstrijdronde vond een evaluatie plaats. Strategieën werden verbeterd, tactieken besproken en verbeterpunten geopperd. De leercurve van Nederlandse team toonde in Parijs een snel stijgende lijn. Ons team kwam zelfs bij meerdere sessies als winnaar uit de bus. Helaas was de totaalscore net niet voldoende om bij de beste zestien teams te horen. Het Nederlandse Team van links naar rechts: Yoeri Kroon, Sander Vanhoutte, Dennis Huizing, Benjamino Blok, Anne Willemsen en Sietse Voorhorst

5 Page 5 of 8 NMv Vraagbaak Intervisie: Begeleide intervisie 2013 NMI verplicht intervisie vanaf 2013 Vanaf 2013 geldt de verplichte intervisie (minimaal achttien van de in totaal 48 te behalen PE-punten per drie jaar). Volgens het PE -reglement 2013 beslaat de intervisie minimaal drie bijeenkomsten van twee uren per jaar. Meer informatie hierover vindt u op de website van het NMI. Begeleide intervisie De NMv biedt in 2013 begeleide intervisie aan op een professionele wijze. Dat wil zeggen, methodisch, strak geleid en passend binnen de professionele praktijk van intervisie. Deze begeleide intervisie wordt gegeven door de coördinatoren van de Vraagbaak Intervisie, Rob de Klerk en Gé Hoogma (beiden NMI registermediator en supervisor). Zowel nieuw te vormen intervisiegroepen als bestaande groepen kunnen van deze begeleide vorm gebruik maken. Spelregels deelname begeleide intervisie 2013 Deelname aan drie intervisiesessies van tot uur, drie uur per sessie. Dat betekent in totaal negen uur verspreid over het jaar. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal tien, waarvan minimaal vijf mediators. De groepen kunnen open groepen zijn maar ook bestaande intervisiegroepen. Er nemen minimaal drie NMI registermediators deel aan de intervisie (voorwaarde NMI-erkenning PE-reglement). Begeleiders zorgen voor aanvraag PE-punten. Dat zijn in totaal negen PEpunten voor drie sessies. NMv-leden betalen 50 euro exclusief btw per sessie. Niet NMv-leden betalen 60 euro exclusief btw per sessie. Restitutie is alleen mogelijk bij afmelding tot drie weken voor de geplande datum van de eerste intervisiesessie. De deelnemers betalen de locatiekosten (een gering bedrag) gezamenlijk. De locatie is goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer. Planning eerste sessie begeleide intervisie 2013 Onderstaand vindt u een overzicht met startdata van de eerste sessie van de begeleide intervisies. De twee vervolgsessies worden in overleg met de intervisiegroep vastgelegd. Data eerste sessie begeleide Intervisie: 13 maart 2013 van uur tot uur in Zwolle (reeds vol) 16 april 2013 van tot uur in de omgeving Arnhem 14 mei 2013 van tot uur in de omgeving Zwolle 4 juni 2013 van tot uur in de omgeving Utrecht Aanmelden Interesse in een begeleide intervisie? Meld u dan uiterlijk twee weken voor de geplande startdatum aan bij Gé Hoogma zeesse groep via Bellen kan ook naar Vergeet niet uw NMIregistratienummer en eventueel uw NMv-lidmaatschapsnummer te vermelden. Vanuit onderstaande filosofie begeleiden Rob de Klerk en Gé Hoogma de NMv intervisiegroepen van mediators: Kenmerken van begeleide intervisie 1. Het gesprek wordt (procedureel strak) geleid door één van de intervisiegenoten of een extern gekwalificeerde intervisie begeleider. 2. Het gaat om het ontwikkelen van professionele vaardigheden, om jou als persoon, als professional. Dat vereist een kwetsbare, leerbare attitude, kunnen reflecteren over je eigen professioneel handelen. 3. Je hebt een werkgerelateerd vraagstuk, dat na enig herformuleren altijd een zin bevat in de trant van 'ik heb er last van dat...'. Het gaat niet om 'hoe pak je zoiets aan', maar 'hoe pak ik zoiets aan'. In de literatuur kom je altijd een basisstramien van een intervisiemethodiek tegen: - een manier om te komen tot een keuze; - wiens vraagstuk bespreken we vandaag; - veelal een korte toelichting door de inbrenger van het vraagstuk; - de collega s stellen verduidelijkende vragen (feiten: wanneer speelde het, hoe oud was die man, hoeveel gesprekken heb je gehad; gevoel: hoe ervaar je het proces, waar heb je last van (bijv. boosheid, frustratie, onmacht ) met aansluitend een verkenning volgens de methodiek waarvoor is gekozen; - de vraag aan de inbrenger is: wat levert deze sessie je op. Op het niveau van

6 Page 6 of 8 oplossingen, maar ook op het niveau van gevoel (opgelucht, geen belemmering meer, ik weet nu waar de schoen wringt ) - ook aan de andere deelnemers wordt dezelfde vraag voorgelegd, want van ieder vraagstuk valt te leren. Valkuilen (ons allemaal bekend) - wij zijn (van nature?) geneigd om oplossingen aan te reiken. Waarom zeg je die man niet om, heb je al ; ik zou als ik jou was Vaak meteen bij aanvang, daar waar eerst nog verduidelijkende vragen op z n plaats zijn. Het gaat er om dat de vraagstukinbrenger zelf nieuwe invalshoeken ziet. Dus de kunst is, parkeer je oplossingen tot je er later in het proces van de methodiek naar wordt gevraagd; - het stellen van de gesloten vragen: Denk je niet dat die vrouw Dat is een mening, die verpakt is in een vraag. Stel open vragen, zoals kan je iets meer vertellen over die vrouw Vraag door: ze zeggen dat Wie zegt dat precies en wat zegt wie precies; - vragen stellen, die teveel onze eigen visie/analyse van het vraagstuk ondersteunen, terwijl onze opmerkingen primair in dienst staan van de casusinbrenger. Onze houding is; hoe kan mijn inbreng bijdragen aan het denkproces van de inbrenger, aan het veranderen van de gevoelsmatige belemmering/blokkade van de inbrenger van het vraagstuk. Wat heeft de inbrenger nodig om beweging/ontwikkeling te brengen in zijn/haar denken en gevoelsreacties. Als deze spelregels worden aangehouden dan is succes verzekerd. Altijd gaat de inbrenger van het vraagstuk naar huis, met een ander/beter gevoel. Meestal verrast over de grote oogst van een paar uur gestructureerd sparren met collega mediators. En voor de collega s is er vaak het heerlijke gevoel dat je iets hebt kunnen bijdragen aan het oplossingsvermogen van de inbrenger. Het staren naar de puzzelstukjes is doorbroken, veelal doordat de inbrenger nieuwe invalshoeken krijgt aangereikt waar de oplossing in besloten ligt. Een uitdaging dus Mededelingen mfam, de vereniging van familiemediators van de NMv: Ledenbijeenkomst mfam De volgende ledenbijeenkomst van de mfam vindt plaats op 30 mei 2013 van uur tot uiterlijk uur (inloop vanaf uur) in Hoog Brabant bij Utrecht CS. Workshop: verdelen en verrekenen Spreker: professor dr. mr. Bernard Schols Ontvangst met koffie. We gaan er vanuit dat u dan al hebt geluncht. Rond uur vindt onze gebruikelijke broodjesmaaltijd plaats. Kosten en punten De kosten van de workshop bedragen 75 euro. Vijf (juridische) PE-punten zijn aangevraagd. Aanmelden Wilt u zich opgeven voor de workshop? Ga dan naar het besloten gedeelte van de website of stuur een naar de secretaris van de mfam via Voor leden die zich voor 29 april aanmelden is er gegarandeerd plaats, omdat we op die dag de definitieve zaalgrootte vastleggen. Daarna geldt: vol is vol. Reageer dus snel. Lid worden van de mfam? Wilt u ook lid worden van de mfam (www.mfam.nu) en profiteren van de lidmaatschapsvoordelen, zoals plaatsing op onze website en permanente educatie in alle vaardigheden (ook de juridische) die een familiemediator nodig heeft? Vraag dan een aanmeldingsformulier op bij de voorzitter van de mfam, via De lidmaatschapskosten voor 2013 bedragen 135 euro.

7 Page 7 of 8 Adverteren in de NMv-nieuwsbrief? Advertenties kunt u sturen naar: Wij maken onderscheid tussen drie categorieën: Commerciële advertenties met ledenvoordeel Aanbiedingen waarvoor NMv-leden bijvoorbeeld een korting (minimaal 10%) krijgen of die uitsluitend bedoeld zijn voor NMv-leden. Maximaal één A4, inclusief logo s etc., in Word. Kosten: 100,- eerste (of eenmalige) plaatsing. Per vervolgplaatsing (opeenvolgende en max. 4 keer) 75,-. Commerciële advertenties zonder direct ledenvoordeel Maximaal één A4, in Word. Kosten: 125,- eerste (of eenmalige) plaatsing. Per vervolgplaatsing (opeenvolgend en max. 4 keer) 100,-. Van leden / voor leden Oproepen, aankondigingen van activiteiten voor NMv-leden van regiogroepen en/of afdelingen zijn kosteloos, mits deze activiteiten gratis zijn of maximaal tegen kostprijs worden aangeboden. Maximaal één A4 in Word, plaatsing éénmalig gratis. Als wél een kostenbijdrage wordt gevraagd beoordeelt redactie of bestuur of de plaatsing gratis is. Bestuur NMv Voorzitter: mr. R. van Herpen Secretaris: mr. D. Veldink Penningmeester: A. Nennie Bestuursleden: W. van der Hoek, mr. S. Voorhorst Erevoorzitters: ir. H.F.A. Sprangers, drs. W.P. Bonga Secretariaat: W. van Leeuwensteijn, S. Geertruida, mr. E. Gathier, M. Steijger Raad van Advies: vacature (voorzitter), mr. K. Pauw (secretaris) Vraagbaak Vertrouwenspersonen: mr. drs. P. Wijntje Vraagbaak Intervisie: mw. G. Hoogma (coördinator), Vraagbaak Opbouw Eigen Praktijk: ir. H.F.A. Sprangers (a.i. coördinator) Colofon De NMv-nieuwsbrief is een uitgave van de Nederlandse Mediatorsvereniging en verschijnt negen maal in De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten of niet te plaatsen. Aan teksten in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. De NMv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de tekst. Informatie en aanmelding lidmaatschap NMv en NMv Nieuwsbrief via het Kopij voor het volgende nummer binnen: uiterlijk 9 april 2013 Redactieadres: Advertenties aanleveren: Secretariaat: Nederlandse Mediatorsvereniging Postbus 21499, 3001 AL Rotterdam Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0) Internet:

8 Page 8 of 8 Printversie van deze nieuwsbrief Colofon NMv Nieuwsbrief nr., jaargang Redactieadres: Advertenties aanleveren: Eindredactie: Miranda Steijger Kopij voor het volgende nummer binnen voor

NIEUWSBRIEF. Resultaten ledenenquête. Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. http://www.mediations.nu/engine.php?t=printnieuwsbrief&id=70

NIEUWSBRIEF. Resultaten ledenenquête. Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. http://www.mediations.nu/engine.php?t=printnieuwsbrief&id=70 Page 1 of 7 NIEUWSBRIEF NEDERLANDS GROOTSTE VERENIGING VAN BEROEPSMEDIATORS 29 april 2013 Advertenties Geen advertenties bij deze nieuwsbrief... Nieuws Van het bestuur ALV 28 mei Op 28 mei aanstaande vindt

Nadere informatie

Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. De voortgang van de inrichting van een grote beroepsvereniging

Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. De voortgang van de inrichting van een grote beroepsvereniging Page 1 of 6 NIEUWSBRIEF NEDERLANDS GROOTSTE VERENIGING VAN BEROEPSMEDIATORS 8 februari 2013 Advertenties 10% korting leden NMv: cursus Multifocus bij Mediation (14 februari 2013) Nieuws Van het bestuur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. http://www.mediations.nu/engine.php?t=printnieuwsbrief&id=64. Nieuws

NIEUWSBRIEF. Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. http://www.mediations.nu/engine.php?t=printnieuwsbrief&id=64. Nieuws Page 1 of 5 NIEUWSBRIEF NEDERLANDS GROOTSTE VERENIGING VAN BEROEPSMEDIATORS 26 oktober 2012 Advertenties 12 december: MediationContest (6 PE-punten) Trainingen en specialisatie bij Centrum voor Conflicthantering

Nadere informatie

Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief HET BESTUUR WENST ALLE LEDEN HEEL FIJNE DAGEN, EEN FEESTELIJKE JAARWISSELING

Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief HET BESTUUR WENST ALLE LEDEN HEEL FIJNE DAGEN, EEN FEESTELIJKE JAARWISSELING Page 1 of 7 NIEUWSBRIEF NEDERLANDS GROOTSTE VERENIGING VAN BEROEPSMEDIATORS 27 december 2012 Advertenties 10% korting leden NMv: Cursus Multifocus bij Mediation (14 februari 2013) Nieuws VAN HET BESTUUR

Nadere informatie

Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief

Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief Page 1 of 5 NIEUWSBRIEF NEDERLANDS GROOTSTE VERENIGING VAN BEROEPSMEDIATORS 21 september 2012 Advertenties Geen advertenties bij deze nieuwsbrief... Nieuws VAN HET BESTUUR Save the dates: 30 oktober en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. http://www.mediations.nu/engine.php?t=printnieuwsbrief&id=61. Nieuws

NIEUWSBRIEF. Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. http://www.mediations.nu/engine.php?t=printnieuwsbrief&id=61. Nieuws Page 1 of 5 NIEUWSBRIEF NEDERLANDS GROOTSTE VERENIGING VAN BEROEPSMEDIATORS 18 mei 2012 Advertenties Echtscheiding online Van het congres: KERIDWEN schakel in perspectief, vergroot uw denkraam Centrum

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. http://www.mediations.nu/engine.php?t=printnieuwsbrief&id=62. Nieuws

NIEUWSBRIEF. Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. http://www.mediations.nu/engine.php?t=printnieuwsbrief&id=62. Nieuws Page 1 of 7 NIEUWSBRIEF NEDERLANDS GROOTSTE VERENIGING VAN BEROEPSMEDIATORS 6 juli 2012 Advertenties Geen advertenties bij deze nieuwsbrief... Nieuws VAN HET BESTUUR Als links in deze nieuwsbrief onverhoopt

Nadere informatie

Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. Mis het niet! Mediationcongres 2013

Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. Mis het niet! Mediationcongres 2013 Page 1 of 7 NIEUWSBRIEF NEDERLANDS GROOTSTE VERENIGING VAN BEROEPSMEDIATORS 8 oktober 2013 Advertenties Geen advertenties bij deze nieuwsbrief... Nieuws VAN HET BESTUUR Mis het niet! Mediationcongres 2013

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden?

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Bij scheiden dient u samen afspraken te maken op welke wijze u uw bestaande gemeenschap wenst te verdelen. Ook als u onder huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator. 1 Januari 2013

NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator. 1 Januari 2013 NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator 1 Januari 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding

Nadere informatie

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden onder nummer: 31-2013, d.d. 1 mei 2013. Indien u vragen of mededelingen heeft betreffende uw registratie of inschrijving voor een

Nadere informatie

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Begripsbepalingen Artikel 1 1. Vastgoedmanagement: het verlenen van diensten op het gebied van de exploitatie

Nadere informatie

Mediation. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure.

Mediation. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure. Mediation is een vorm van conflicthantering waarbij de betrokken partijen zélf onderhandelen over het oplossen van hun geschil onder procesbegeleiding

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013. Beste mensen,

CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013. Beste mensen, CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013 Beste mensen, In de gemeente Hulst ontvangen momenteel ongeveer 300 inwoners een bijstandsuitkering. Door de slechte economische omstandigheden

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

Internationaal zakendoen Het bepalen van een exportstrategie. Waar ben ik goed in en waar liggen mijn kansen?

Internationaal zakendoen Het bepalen van een exportstrategie. Waar ben ik goed in en waar liggen mijn kansen? Inleiding Programma Aanmelden Route Internationaal zakendoen Het bepalen van een exportstrategie. Waar ben ik goed in en waar liggen mijn kansen? De FHI-workshop Internationaal zakendoen richt zich op

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR ADVOCATEN EN VFAS-LEDEN

BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR ADVOCATEN EN VFAS-LEDEN BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR ADVOCATEN EN VFAS-LEDEN Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards Søren Kierkegaard, Deens filosoof, 1813-1855 Begeleiden van intervisie: voor

Nadere informatie

Datum, plaats en locatie Dinsdag 14 maart 2017 bij FHI in Leusden. Route: zie pagina 5.

Datum, plaats en locatie Dinsdag 14 maart 2017 bij FHI in Leusden. Route: zie pagina 5. Inleiding Programma Aanmelden Route HET MAKEN VAN GOEDE (JURIDISCHE) AFSPRAKEN OVER SOFTWARE EN DATA Nieuwe verdienmodellen gebaseerd op software en data beginnen bij het maken van goede (juridische) afspraken

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR INTERVISIEGROEPEN VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING

REGLEMENT VOOR INTERVISIEGROEPEN VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING 1 REGLEMENT VOOR INTERVISIEGROEPEN VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING In dit reglement worden de volgende afkortingen gebruikt: ABvC : de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling TRA-bureau

Nadere informatie

15 november Algemene Leden Vergadering. Voor uw agenda.

15 november Algemene Leden Vergadering. Voor uw agenda. 15 november 2010 Algemene Leden Vergadering Deze laatste Algemene Leden Vergadering van 30 oktober 2010 is goed bezocht. Voor een deel stond deze vergadering in het teken van de herregistratie. Ina den

Nadere informatie

MERLIJN MASTERS BUSINESSMEDIATION. specialisatietraining

MERLIJN MASTERS BUSINESSMEDIATION. specialisatietraining MERLIJN MASTERS BUSINESSMEDIATION specialisatietraining Merlijn Masters Businessmediation Doelgroep Deze vaardigheidstraining is bedoeld voor (MfN register) mediators die regelmatig in aanraking komen

Nadere informatie

Op weg naar een gecombineerd lidmaatschap

Op weg naar een gecombineerd lidmaatschap Op weg naar een gecombineerd lidmaatschap 2 Op weg naar een gecombineerd lidmaatschap Mercatorlaan 1200 Postbus 20057 3502 LB Utrecht info@dejongespecialist.nl www.dejongespecialist.nl @jongespecialist

Nadere informatie

Alles wat u als directeur moet weten... maar waar u door de drukte amper aan toekomt, voor u in één middag in begrijpelijke taal samengevat

Alles wat u als directeur moet weten... maar waar u door de drukte amper aan toekomt, voor u in één middag in begrijpelijke taal samengevat Inleiding Programma Aanmelden Route Alles wat u als directeur moet weten... maar waar u door de drukte amper aan toekomt, voor u in één middag in begrijpelijke taal samengevat De directeur van een onderneming

Nadere informatie

verkoop en levering in de technologiebranches

verkoop en levering in de technologiebranches Inleiding Programma Aanmelden Route Uitnodiging Workshop DONDERdag 17 JANUARI 2013 fhi - leusden Rechten en plichten bij verkoop en levering in de technologiebranches Rechten en plichten bij verkoop en

Nadere informatie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie 1. De accreditatiecommissie SKOM is een door het bestuur ingesteld orgaan, dat belast is met de volgende taken: a. De accreditatie van trainer-,

Nadere informatie

MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT. Verdiepingstraining

MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT. Verdiepingstraining MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT Verdiepingstraining MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT Introductie Dit blok is een vervolg op de 6-daagse Basisopleiding tot Mediator van Merlijn. Het

Nadere informatie

Registerreglement Certified Crisis Management Professional (CCMP)

Registerreglement Certified Crisis Management Professional (CCMP) 1. INLEIDING Het registerreglement Certified Crisis (CCMP ) is sedert 15 juni 2014 op verzoek van de registereigenaar Information Security Academy gevestigd te Woerden in beheer gegeven bij de stichting

Nadere informatie

NB. Wegens overweldigende belangstelling wordt deze workshop herhaald!

NB. Wegens overweldigende belangstelling wordt deze workshop herhaald! Inleiding Programma Aanmelden Route NB. Wegens overweldigende belangstelling wordt deze workshop herhaald! Rechten en plichten bij verkoop en levering in de technologiebranches Praktijkworkshop over contracteren,

Nadere informatie

Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. International ADR Register. 2.1. Doel van de opleiding:

Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. International ADR Register. 2.1. Doel van de opleiding: Page 1 of 6 Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator 1. Basisgegevens Naam: Opleiding tot gespecialiseerd online mediator Uitvoering: Juripax B.V. Tijdsduur: ca. 25-30 gecombineerde klok-/contacturen,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

1.3 Wat als je het zelf niet meer weet? Huub Sprangers & Paul Wijntje NMv

1.3 Wat als je het zelf niet meer weet? Huub Sprangers & Paul Wijntje NMv 1.3 Wat als je het zelf niet meer weet? Huub Sprangers & Paul Wijntje NMv DeVertrouwenspersoon PRESENTATIE HUUB SPRANGERS DE VP ALS MENTOR ( KLANKBORD ) PAUL WIJNTJE DE VP ALS DESKUNDIG ADVISEUR BIJ KLACHTPROCEDURES

Nadere informatie

Hoe kom ik aan nieuwe klanten? Maak uw eigen marktbewerkingsplan

Hoe kom ik aan nieuwe klanten? Maak uw eigen marktbewerkingsplan Inleiding Programma Aanmelden Route Hoe kom ik aan nieuwe klanten? U hebt mooie producten en diensten. En u wilt deze graag aan zoveel mogelijk organisaties aanbieden. Niet alleen aan bestaande relaties,

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Vragen op de startdag intervisie 13-1-2015

Vragen op de startdag intervisie 13-1-2015 Vragen op de startdag intervisie 13-1-2015 Op 13 januari jl. was de startdag intervisie. Voorafgaand aan de startdag zijn er bijeenkomsten geweest voor de facilitators en voor (nieuwe) leden die aan intervisie

Nadere informatie

Financieel Management voor dummies Praktijkworkshop over financieel management voor alle medewerkers in technologiebedrijven

Financieel Management voor dummies Praktijkworkshop over financieel management voor alle medewerkers in technologiebedrijven Inleiding Programma Aanmelden Route Financieel Management voor dummies Praktijkworkshop over financieel management voor alle medewerkers in technologiebedrijven Ondernemingen in de technologiebranches

Nadere informatie

Postbus 2453, 3500 GL Utrecht, tel (030) 605 98 20, fax (030) 605 92 92, nl_marketing@daimler.com, www.lease-een-smart.

Postbus 2453, 3500 GL Utrecht, tel (030) 605 98 20, fax (030) 605 92 92, nl_marketing@daimler.com, www.lease-een-smart. >> Rij op zeker. Kies naast een van onze Betaalplannen voor de smart autoverzekering. Een complete WAcasco (all risk) autoverzekering tegen een laag tarief. Vraag direct je verzekeringsofferte aan op nummer

Nadere informatie

NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop voor de derde keer.

NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop voor de derde keer. Inleiding NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop voor de derde keer. Programma Aanmelden Route Praktijkworkshop: Hoe benut je de commerciële kansen die

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB)

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement (het Huishoudelijk Reglement ) is vastgesteld in de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop een tweede keer.

NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop een tweede keer. Inleiding NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop een tweede keer. Programma Aanmelden Route Hoe kom ik aan nieuwe klanten? Maak uw eigen marktbewerkingsplan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert C. BIJZONDERE VOORWAARDEN SCHOLINGEN De in deze Bijzondere voorwaarden Scholingen vermelde bepalingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn.

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Mocht in dit reglement gesproken worden van hij en andere taalkundige manlijke vormen, dan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding

Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding Algemene voorwaarden Een door het secretariaat ontvangen inschrijfformulier geldt als bevestiging van deelname aan de gekozen scholing en acceptatie van de voorwaarden zoals hieronder genoemd. Wij hanteren

Nadere informatie

NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop een tweede keer.

NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop een tweede keer. Inleiding Programma Aanmelden Route NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop een tweede keer. * Deze workshop sluit aan bij de eerder door FHI in samenwerking

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG. Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen

INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG. Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG 7 Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen Achtergrond en inhoudsopgave Achtergrond Binnen de bdko is in het verleden gewerkt met intervisiegroepen.

Nadere informatie

Mediation: effectieve conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure

Mediation: effectieve conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure Mediation: effectieve conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure Schilderij Het appeltje is speciaal gemaakt voor en eigendom van Randstad Mediation & Coaching Wie recht zoekt moet

Nadere informatie

Mediation: effectieve conflictoplossing op maat, als alternatief voor een juridische procedure

Mediation: effectieve conflictoplossing op maat, als alternatief voor een juridische procedure Mediation: effectieve conflictoplossing op maat, als alternatief voor een juridische procedure Schilderij Het appeltje is speciaal gemaakt voor en eigendom van Randstad Mediation & Coaching Wie recht zoekt

Nadere informatie

Systemisch werk voor de Loopbaancoach 5 daagse

Systemisch werk voor de Loopbaancoach 5 daagse Systemisch werk voor de Loopbaancoach 5 daagse Interventies om voorbij stagnatie te komen. Je bent coach en je hebt met allerlei loopbaanvragen te maken. Je bent HRM-er en je werkt met loopbaanvragen van

Nadere informatie

BESTUURSNOTITIE INZAKE BUITENGEWOON LIDMAATSCHAP/AANGESLOTENE EPN

BESTUURSNOTITIE INZAKE BUITENGEWOON LIDMAATSCHAP/AANGESLOTENE EPN Pagina 1 van 7 BESTUURSNOTITIE INZAKE BUITENGEWOON LIDMAATSCHAP/AANGESLOTENE EPN Van : Hendrik-Jan Vos Aan : Bestuur EPN Datum : september 2013 DOEL Doel van de notitie is om criteria op te stellen voor

Nadere informatie

Praktijkworkshop: Hoe benut je de commerciële kansen die service je geeft?

Praktijkworkshop: Hoe benut je de commerciële kansen die service je geeft? Inleiding Programma Aanmelden Route Praktijkworkshop: Hoe benut je de commerciële kansen die service je geeft? Bij een groeiend aantal bedrijven binnen de technologiebranches neemt de vraag vanuit de klant

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Contentmarketing is the only marketing left. Seth Godin

Contentmarketing is the only marketing left. Seth Godin Inleiding Programma Aanmelden Route Contentmarketing is the only marketing left Seth Godin Contentmarketing, seo en sea Veel organisaties binnen de technologiebranches vragen zich af hoe ze effectief contentmarketing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding

Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding Algemene voorwaarden Een door het secretariaat ontvangen inschrijfformulier geldt als bevestiging van deelname aan de gekozen scholing en acceptatie van de voorwaarden zoals hieronder genoemd. Wij hanteren

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Nieuwjaars Borrel Carry Premsela Het bestuur van VBH wenst u allen fijne kerstdagen en een goed 2014. Op woensdag 8 januari houden we vanaf 19.00 uur in het Grand Café Lubeck

Nadere informatie

Startersevent Ondernemen iets voor u?

Startersevent Ondernemen iets voor u? Startersevent Ondernemen iets voor u? Donderdag 12 september 2013 Ondernemersplaza Amersfoort 13.00-18.00 uur Kamer van Koophandel. Wie vraagt komt verder. Kijk op www.kvk.nl/starterseventgef Welkom U

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

VERDIEPING EN ACTUALITEITEN AANBESTEDEN IN DE TECHNOLOGIEBRANCHES Goed voorbereid, grotere slagingskans

VERDIEPING EN ACTUALITEITEN AANBESTEDEN IN DE TECHNOLOGIEBRANCHES Goed voorbereid, grotere slagingskans Inleiding Programma Aanmelden Route VERDIEPING EN ACTUALITEITEN AANBESTEDEN IN DE TECHNOLOGIEBRANCHES Tijdens de (basis)workshop AANBESTEDEN een onduidelijk bestek, wat nu? heeft u al kennis kunnen nemen

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

EFFECTIEF COMPAREREN Voor advocaten en gemachtigden. Vaardigheidstraining

EFFECTIEF COMPAREREN Voor advocaten en gemachtigden. Vaardigheidstraining EFFECTIEF COMPAREREN Voor advocaten en gemachtigden Vaardigheidstraining COMPAREREN: Inlichtingen geven, een schikking beproeven en nadere instructies krijgen Introductie Het lijkt heel praktisch en eenvoudig,

Nadere informatie

Artikel 2.1 De aspirantcounsellor en de registercounsellor dienen zelf zorg te dragen voor aansluiting bij een intervisiegroep.

Artikel 2.1 De aspirantcounsellor en de registercounsellor dienen zelf zorg te dragen voor aansluiting bij een intervisiegroep. 1 REGLEMENT VOOR INTERVISIEGROEPEN VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING In dit reglement worden de volgende afkortingen gebruikt: - ABvC : de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling -

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

2. Workshop Bewust maken Bewust worden Bewust zijn

2. Workshop Bewust maken Bewust worden Bewust zijn Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1 Workshop(s), advies, begeleiding, coaching (sessie) of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden. 1.2 Deelnemer/opdrachtgever/cliënt:

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator West-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

Draaiboek. Regiocoördinatoren NVDK. September 2010 1

Draaiboek. Regiocoördinatoren NVDK. September 2010 1 Draaiboek Regiocoördinatoren NVDK September 2010 1 Inhoud 1. overzicht jaarlijkse taken regiocoördinatoren (pagina 3) 2. taak-/functieomschrijving regiocoördinator (pagina 4) 3. taak-/functieomschrijving

Nadere informatie

NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop opnieuw.

NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop opnieuw. Inleiding Programma Aanmelden Route NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop opnieuw. Koude acquisitie Hoe krijg ik een afspraak bij een potentiële klant?

Nadere informatie

Module 4. Multiculturele Zorg. De glimlach in de zorgverlening. Module 4 Multiculturele Zorg 2014 1

Module 4. Multiculturele Zorg. De glimlach in de zorgverlening. Module 4 Multiculturele Zorg 2014 1 Module 4 Multiculturele Zorg De glimlach in de zorgverlening Module 4 Multiculturele Zorg 2014 1 Multiculturele Zorg De sleutel ligt in het creëren van een dialoog... Dialogic-care als sleutel tot het

Nadere informatie

Financieel Management voor semiprofs Workshop over financieel management in de praktijk

Financieel Management voor semiprofs Workshop over financieel management in de praktijk Inleiding Programma Aanmelden Route Financieel Management voor semiprofs Workshop over financieel management in de praktijk Deze workshop is een vervolg op de door FHI in samenwerking met Planning Company

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation voor professionals

Basisopleiding Mediation voor professionals Basisopleiding Mediation voor professionals De 9-daagse Basisopleiding Mediation voor professionals is bedoeld voor een brede doelgroep. Het MfN (Mediatorsfederatie Nederland) en KNB de Notaris hebben

Nadere informatie

REBO Carrière Symposium 2011

REBO Carrière Symposium 2011 PERIKLES REBO Carrière Symposium 2011 Studievereniging Perikles REBO Carrièresymposium REBO Carrièresymposium Onder de huidige studenten ontstaat steeds meer het besef dat zij zich niet kunnen beperken

Nadere informatie

PRESENTEREN MET IMPACT Hoe zorgt u dat uw boodschap overkomt?

PRESENTEREN MET IMPACT Hoe zorgt u dat uw boodschap overkomt? Inleiding Programma Aanmelden Route PRESENTEREN MET IMPACT Presenteren is meer dan alleen een verhaal vertellen voor een groep mensen. Hoe zorgt u er enerzijds voor dat u uw boodschap duidelijk en krachtig

Nadere informatie

Handreiking Workshop Omgaan met probleemgedrag, hoe tevreden ben jij?

Handreiking Workshop Omgaan met probleemgedrag, hoe tevreden ben jij? Handreiking Workshop Omgaan met probleemgedrag, hoe tevreden ben jij? Handreiking Workshop Omgaan met probleemgedrag, hoe tevreden ben jij? Medewerkers in de ouderenzorg weten vaak heel goed waar knelpunten

Nadere informatie

Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011

Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011 Uw aanspreekpunt voor Financiële Participatie door Werknemers Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011 1 Over de Stichting Nederlands Participatie Instituut (SNPI) Het SNPI is Het SNPI is een non-profit

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator Zuid-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

In dit nummer: Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4. Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3. ALV en AVA 4. DVD Goed Te Doen 5.

In dit nummer: Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4. Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3. ALV en AVA 4. DVD Goed Te Doen 5. Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4 In dit nummer: Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3 ALV en AVA 4 DVD Goed Te Doen 5 Oproepen 6 Colofon 7-8 Pagina 2 Beste leden, Op het moment van het schrijven

Nadere informatie

Inleiding 2. Rubriek A: Vakkennis 3. Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4. Rubriek C: Publicaties 5. Rubriek D: Case Study 6

Inleiding 2. Rubriek A: Vakkennis 3. Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4. Rubriek C: Publicaties 5. Rubriek D: Case Study 6 Handleiding aanmelding activiteiten Permanente Educatie voor geregistreerde Gerechtelijke Deskundigen Inleiding 2 Rubriek A: Vakkennis 3 Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4 Rubriek C: Publicaties 5 Rubriek

Nadere informatie

Krachtig samenwerken: meer bereiken

Krachtig samenwerken: meer bereiken Of ligt het misschien ook aan mij? Krachtig samenwerken: meer bereiken Voor verantwoordelijke, resultaatgerichte managers en professionals die willen leren hoe ze meer voor elkaar krijgen. Belangrijke

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

Wilt u lid worden van LOC? Wat doet LOC voor cliëntenraden

Wilt u lid worden van LOC? Wat doet LOC voor cliëntenraden www.loc.nl Wilt u lid worden van LOC? Wat doet LOC voor cliëntenraden 1 Een visie op de zorg Samen met cliënten, cliëntenraden en zorgverleners heeft LOC een visie op de toekomst van de zorg gemaakt. Daarin

Nadere informatie

Onderhandelen, Samenwerken en Conflictpreventie Informatiepakket voor medici

Onderhandelen, Samenwerken en Conflictpreventie Informatiepakket voor medici Onderhandelen, Samenwerken en Conflictpreventie Informatiepakket voor medici Welkom bij MediationPoint! Wat kunnen wij voor u doen? - Cursus Onderhandelen, Samenwerken en Conflictpreventie. Hoe? - Er zijn

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Welkom bij de Ambassadors Club!

Welkom bij de Ambassadors Club! Welkom bij de Ambassadors Club! Je ontvangt dit bericht omdat jij je hebt aangemeld bij de World Travel Academy Ambassadors Club. Hoewel wij helaas met enige vertraging te kampen hadden en sommige leden

Nadere informatie

Aan de leden van het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM)

Aan de leden van het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM) Apeldoorn, 22 oktober 2015 Aan de leden van het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM) Datum: 26 november 2015 Onderwerp: Uitnodiging Miniworkshop en ALV GvRM Beste leden, Graag nodigt het bestuur u

Nadere informatie

Financieel Management voor Dummies Praktijkworkshop over financieel management voor alle medewerkers in technologiebedrijven

Financieel Management voor Dummies Praktijkworkshop over financieel management voor alle medewerkers in technologiebedrijven Inleiding Programma Aanmelden Route Financieel Management voor Dummies Praktijkworkshop over financieel management voor alle medewerkers in technologiebedrijven Ondernemingen in de technologiebranches

Nadere informatie

TYPISCH YARDEN. Eerste editie. Typisch Yarden Kick-off: Een korte terugblik. In deze uitgave

TYPISCH YARDEN. Eerste editie. Typisch Yarden Kick-off: Een korte terugblik. In deze uitgave TYPISCH YARDEN Typisch Yarden Nieuwsbrief Eerste editie, juni 2013 Eerste editie De Typisch Yarden nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is bedoeld voor alle collega s van de divisie Uitvaartverzorging

Nadere informatie

OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER

OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER Deze opleiding wordt door eerdere deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 8,4! 1 De ScheidingsDeskundige-Opleidingen en Bureau D

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T.

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. Inleiding. In de praktijk is gebleken dat voor goed bestuur van de BMW Roadster club, de statuten laatstelijk gewijzigd bij akte van 4 maart 2016 op sommige

Nadere informatie