Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. Ingrid Metz, lid congrescommissie namens NMv

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. Ingrid Metz, lid congrescommissie namens NMv"

Transcriptie

1 Page 1 of 8 NIEUWSBRIEF NEDERLANDS GROOTSTE VERENIGING VAN BEROEPSMEDIATORS 26 maart 2013 Advertenties Geen advertenties bij deze nieuwsbrief... Nieuws VAN HET BESTUUR ALV verplaatst naar 28 mei De ALV van 30 mei is verplaatst naar 28 mei aanstaande. De vergadering vindt plaats in vergadercentrum Hoog Brabant in Utrecht. De aanvangstijd is uur (inloop mogelijk vanaf uur). Rond uur zijn er broodjes, daarna gaan we verder met een workshop tot ca uur. Nadere informatie over deze workshop volgt. Na afloop is er een borrel. BALV op 23 april Op 23 april aanstaande vindt er een BLV plaats in vergadercentrum Hoog Brabant in Utrecht van uur tot uur. Inloop is mogelijk vanaf uur. Na afloop is er een borrel. Mediationcongres 2013 Het Mediationcongres 2013 vindt dit jaar plaats op vrijdag 15 november in Utrecht. Noteer de datum vast in uw agenda! Nadere informatie volgt. Nieuw lid congrescommissie Voorheen namen Lillian Wesemael en Nicole Oosterwaal namens de NMv deel aan de commissie voor het Mediationcongres. Dit jaar neemt Ingrid Metz het stokje over. Lillian blijft nog wel betrokken bij het Mediationcongres als jurylid voor de MediationAward. Ingrid Metz stelt zich graag aan u voor: Ik ben Ingrid Metz (1959). Sinds 2002 ben ik in en rond Heerenveen werkzaam als mediator onder de naam Het Akkoord Mediation. Ik heb me gespecialiseerd in Arbeids- en Family and Divorce mediations en werk sinds 2011 fulltime als mediator. De naam van mijn praktijk heeft alles te maken met mijn achtergrond als klassiek gitarist, docent en muziekschooldirecteur. Als zodanig heb ik me veel beziggehouden met kwaliteit en scholing. De vraag van het bestuur of ik namens de NMv wilde deelnemen aan de organisatie van het Mediationcongres heb ik van harte positief beantwoord. Naast mijn noordelijke tongval breng ik een creatieve geest en de nodige praktische ervaring mee. Ingrid Metz, lid congrescommissie namens NMv Simone Kalff toekomstig bestuurslid NMv Tijdens de ALV van 28 mei aanstaande wordt Simone Kalff voorgedragen als nieuw bestuurslid van de NMv. Tot het moment van officiële benoeming neemt zij als toehoorder al deel aan de bestuursvergaderingen van de NMv. Simone Kalff stelt zich graag aan u voor: Gedurende de afgelopen twaalf jaar heb ik mij intensief beziggehouden met het vak. Zowel als opleider van mediators als trainer. En vooral ook als mediator. Sinds twee en een half jaar ben ik werkzaam als zelfstandig ondernemer op het

2 Page 2 of 8 terrein van mediation. Ik mediate voor 70% bij arbeidskwesties en 30% bij echtscheiding en omgangsregelingen. Regelmatig krijg ik (maar ook veel andere mediators) de vraag of een beginnend mediator mee kan lopen als co. Een werkbaar systeem kennen we hier nog niet voor. Het valt of staat nu met de gewilligheid van de ervaren mediator. Mij lijkt het interessant en nuttig om vanuit het bestuur van de NMv een werkbaar systeem te ontwikkelen, zodat de startende mediator ervaring op kan doen, stage kan lopen of anderszins zich kan bekwamen in het vak. Uitwisseling van gedachten met diverse opleidingsinstituten,mediatorsverenigingen en eventuele andere partijen lijkt mij hierbij nodig en vereist. Alle input met betrekking tot dit onderwerp is welkom. Maandelijkse NMv blog Hij was al zichtbaar op onze website, maar vanaf nu kunt u er ook maandelijks een nieuwe blog vinden. Ga voor de eerste blog Waarden en normen, ook in de praktijk? van Sanne Kanselaar naar de NMv-website. Bloggers gezocht Zelf bloggen kan natuurlijk ook! Wilt u een verhaal op onze blog schrijven, laat het ons dan weten. Dat kan door een mail te sturen naar NMv Business Services Met de Business Services van de NMv helpen wij u als lid bij het beter en voordeliger uitoefenen van uw praktijk. Via Business Services kunt u voordelig inkopen en profiteren van scherpe aanbiedingen. Dit kan, omdat wij afspraken met gerenommeerde merken en leveranciers maken. Uw auto voordelig verzekeren via IAK en profiteren van collectieve korting? Stapt u vóór 31 maart 2013 over met uw autoverzekering en drie andere verzekeringen? Dan heeft u extra voordeel. De eerste drie maanden betaalt u in dit geval geen premie voor uw autoverzekering. Wilt u gebruik maken van deze aanbieding? Reageer dan snel. IAK heeft slechts een beperkt aantal autopolissen tegen dit tarief in kunnen kopen. Op is op! Ga voor meer informatie of een berekening van uw premie naar de website van IAK. Extra voordeel Maak een vrijblijvende afspraak met uw IAK-adviseur en ontvang een leuke attentie! Bel of mail Marieke van den Biggelaar op (06) en kan ook naar Het NMv-bestuur maakt op dit moment een beleidsnotitie over de wijze waarop een organisatie aanbieder kan worden voor de NMv Business Services. Met het doel om u in de toekomst meer en/of betere aanbiedingen te kunnen doen. Vereniging van Online Mediators De Vereniging van Online Mediators (VOM) is een subvereniging van de NMv. Het is een jonge vereniging die in 2012 is opgericht. Alle mediators die bij de vereniging zijn aangesloten, zijn NMI registermediator of daaraan gelijkgesteld. De meeste VOM-mediators beschikken over een jarenlange werkervaring en hebben een eigen mediationpraktijk. Zij hebben gemerkt dat niet iedereen in staat is om met elkaar aan tafel te overleggen. In een wereld waarin het online zaken doen gemeengoed is geworden, kunnen juist ook conflicten online worden besproken en opgelost. De VOM telt op dit moment 33 leden. Wilt u meer informatie over de VOM? Ga dan naar

3 Page 3 of 8 Standaard mediationovereenkomsten Het NMv-bestuur is met het Nederlands Mediation Instituut (NMI) in overleg op welke wijze NMv-leden ook gebruik kunnen gaan maken van de standaard mediationovereenkomsten, die door het NMI zijn ontwikkeld. Dit geldt in het bijzonder voor NMv-leden die (nog) niet bij het NMI geregistreerd zijn. Voor hen zullen dan standaard mediationovereenkomsten worden opgesteld waarin de verwijzing naar het NMI niet is opgenomen. Zodra er overstemming is bereikt met het NMI, plaatsen wij de overeenkomsten in de bibliotheek op de website van de NMv. Wij houden u hiervan op de hoogte. Federatie Het overleg met de partners in de Federatie neemt steeds duidelijker vormen aan. Inmiddels is in het overleg geformuleerd wat de Federatie in de toekomst als taken gaat oppakken. De Federatie kent in beginsel de volgende taken: Het behartigen van gemeenschappelijke belangen bij overheden en andere relevante stakeholders. Verder ontwikkelen van een kwaliteitsstelsel, met een kwaliteitsregister als centrale component. Het faciliteren van informatieoverdracht, kennisuitwisseling en ontmoeting. Hiertoe behoort in ieder geval het gezamenlijk organiseren van een jaarcongres. De deelnemende verenigingen zullen de werkzaamheden van de Federatie financieren. Dit geschiedt op basis van hun ledenaantal. Een gelijke bijdrage per individuele mediator geldt voorlopig als uitgangspunt. Stichting Kwaliteitsregister en Stichting Dienstverlening Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan een optie tot oprichting van twee afzonderlijke stichtingen. De Stichting Kwaliteitsregister gaat het kwaliteitsregister van de Federatie beheren en voert de met het kwaliteitsstelsel samenhangende taken uit. De financiering hiervan vindt plaats op basis van de registerbijdragen van de individuele mediators. De Stichting Dienstverlening Mediation fungeert als werkstichting en moet zichzelf financieren door middel van werkzaamheden op contractbasis. Samenwerking VGM Naast de Federatie is de NMv in overleg met het NMI en de VGM over samenwerking op het gebied van gedeelde belangen voor de bij de diverse organisaties aangesloten mediators om te komen tot één grote landelijke vereniging van niet beroepsgebonden mediators. De VGM is op dit moment druk doende om haar verenigingsstructuur om te vormen naar een individueel lidmaatschap in plaats van een lidmaatschap van aangesloten gemeenten. Op deze manier wordt een basis gecreëerd waardoor integratie van de activiteiten met die van de NMv kunnen plaatsvinden. Op de ledenvergaderingen van het voorjaar presenteert het bestuur nadere voorstellen om te komen tot integratie van de activiteiten van de drie organisaties. Overleg regionale en sectorale verenigingen Op 15 februari jongstleden vond het overleg plaats met de regionale en sectorale verenigingen. Het NMI en de NMv hadden besloten voor dit overleg gezamenlijk op te trekken om de informatieoverdracht ten aanzien van de ontwikkelingen van het NMI, de NMv en de Federatie zoveel mogelijk te kunnen bundelen in één bijeenkomst. Vanwege de onderscheidende belangen is ervoor gekozen om de bijeenkomst te splitsen in twee delen; een bijeenkomst met de regio s en een bijeenkomst met de specialistenverenigingen. Tijdens het overleg is er gesproken over de ontwikkelingen binnen de federatie en de inrichting van de NMv als grote beroepsvereniging. De Federatie biedt geen rechtstreekse mogelijkheid tot vertegenwoordiging door regionale en sectorale verenigingen. Het ligt dan ook voor de hand dat de belangen van deze groepen/verenigingen binnen de Federatie behartigd gaan worden via de NMv. Tijdens het overleg vond er vervolgens een discussie plaats over de inrichting van de NMv. Vooralsnog kiest het bestuur voor voortzetting van de huidige structuur van de NMv met een regionale structuur en een decentrale structuur voor specialistenverenigingen. Dit is echter niet te forceren of af te dwingen. Verenigingen kunnen niet verplicht worden gesteld om lid te worden van de NMv. De NMv kan dat alleen maar bereiken als de toegevoegde waarde voor de individuele leden helder en zichtbaar is. Daar zal de NMv de komende tijd hard

4 Page 4 of 8 aan werken. In de volgende ledenvergaderingen worden hiertoe voorstellen aan de leden voorgelegd om tot een concrete uitwerking te kunnen komen richting het einde van ICC Commercial Mediation Competition 2013 Van 8 tot en met 13 februari jongstleden vond in Parijs de achtste editie van de ICC Commercial Mediation Competition plaats. Ook Nederland deed mee aan deze internationale mediationwedstrijd. Voor de derde keer op rij vertegenwoordigden studenten Yoeri Kroon, Sander Vanhoutte, Benjamino Blok en Anne Willemsen onder leiding van Sietse Voorhorst en Dennis Huizing ons land in Parijs. Mediationambassadeurs Een belangrijke doelstelling van de ICC Commercial Mediation Competition is het internationaal creëren van ambassadeurs voor mediation. Tijdens de competitie raken honderden studenten uit heel de wereld vertrouwd met de beginselen van mediation. Deelnemers van de eerste edities van dit evenement zitten inmiddels midden in hun juridische carrière. Zij dragen mediation een warm hard toe. Zo groeit internationaal het besef van deze vorm van geschillenbeslechting binnen de juridische wereld. Beoordeling De voorronden van de competitie bestaan uit vier diverse en complexe zaken, waarbij alle teams iedere keer een andere universiteit treffen. Per ronde gaat ieder team onder leiding van een professionele mediator in gesprek met de wederpartij om hun belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het bereiken van een oplossing is daarbij geen doel op zich. Oplossend gedrag is dat zeker wel. Uiteindelijk beoordelen twee juryleden de cliënt en de advocaat die aan de fictieve onderhandelingen deelnemen op de volgende onderdelen: openingsrede met visie op de belangen, het opkomen voor de eigen belangen, werkverhouding tussen cliënt en advocaat, informatiewinning, samenwerking met wederpartij, realistische opties creëren en goed gebruik maken van de mediator. De juryleden bepalen per ronde wie de winnaar is. Realistische conflicten De geschillen die besproken worden tijdens de competitie zijn fictief, maar realistisch en actueel. Denk bijvoorbeeld aan een handelsgeschil, een levering die niet aan de eisen voldoet met schade, een handelsplatform met schending van intellectueel eigendom of het gebruik van illegale software. De situaties zijn zo realistisch dat studenten soms bijna vergeten dat ze een rol spelen. Daarbij zorgt het internationale karakter er voor dat het voor de teams onmogelijk is om terug te vallen op wetten. En om iedere neiging daartoe te onderdrukken wordt in bepaalde gevallen zelfs gebruik gemaakt van fictieve landen, bijvoorbeeld: Ruritanië en Ixanië. Hoog niveau Het niveau van de ICC Commercial Mediation Competition lag ook dit jaar weer zeer hoog. Alle teams waren, net als het Nederlandse team, gedegen voorbereid. Na iedere wedstrijdronde vond een evaluatie plaats. Strategieën werden verbeterd, tactieken besproken en verbeterpunten geopperd. De leercurve van Nederlandse team toonde in Parijs een snel stijgende lijn. Ons team kwam zelfs bij meerdere sessies als winnaar uit de bus. Helaas was de totaalscore net niet voldoende om bij de beste zestien teams te horen. Het Nederlandse Team van links naar rechts: Yoeri Kroon, Sander Vanhoutte, Dennis Huizing, Benjamino Blok, Anne Willemsen en Sietse Voorhorst

5 Page 5 of 8 NMv Vraagbaak Intervisie: Begeleide intervisie 2013 NMI verplicht intervisie vanaf 2013 Vanaf 2013 geldt de verplichte intervisie (minimaal achttien van de in totaal 48 te behalen PE-punten per drie jaar). Volgens het PE -reglement 2013 beslaat de intervisie minimaal drie bijeenkomsten van twee uren per jaar. Meer informatie hierover vindt u op de website van het NMI. Begeleide intervisie De NMv biedt in 2013 begeleide intervisie aan op een professionele wijze. Dat wil zeggen, methodisch, strak geleid en passend binnen de professionele praktijk van intervisie. Deze begeleide intervisie wordt gegeven door de coördinatoren van de Vraagbaak Intervisie, Rob de Klerk en Gé Hoogma (beiden NMI registermediator en supervisor). Zowel nieuw te vormen intervisiegroepen als bestaande groepen kunnen van deze begeleide vorm gebruik maken. Spelregels deelname begeleide intervisie 2013 Deelname aan drie intervisiesessies van tot uur, drie uur per sessie. Dat betekent in totaal negen uur verspreid over het jaar. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal tien, waarvan minimaal vijf mediators. De groepen kunnen open groepen zijn maar ook bestaande intervisiegroepen. Er nemen minimaal drie NMI registermediators deel aan de intervisie (voorwaarde NMI-erkenning PE-reglement). Begeleiders zorgen voor aanvraag PE-punten. Dat zijn in totaal negen PEpunten voor drie sessies. NMv-leden betalen 50 euro exclusief btw per sessie. Niet NMv-leden betalen 60 euro exclusief btw per sessie. Restitutie is alleen mogelijk bij afmelding tot drie weken voor de geplande datum van de eerste intervisiesessie. De deelnemers betalen de locatiekosten (een gering bedrag) gezamenlijk. De locatie is goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer. Planning eerste sessie begeleide intervisie 2013 Onderstaand vindt u een overzicht met startdata van de eerste sessie van de begeleide intervisies. De twee vervolgsessies worden in overleg met de intervisiegroep vastgelegd. Data eerste sessie begeleide Intervisie: 13 maart 2013 van uur tot uur in Zwolle (reeds vol) 16 april 2013 van tot uur in de omgeving Arnhem 14 mei 2013 van tot uur in de omgeving Zwolle 4 juni 2013 van tot uur in de omgeving Utrecht Aanmelden Interesse in een begeleide intervisie? Meld u dan uiterlijk twee weken voor de geplande startdatum aan bij Gé Hoogma zeesse groep via Bellen kan ook naar Vergeet niet uw NMIregistratienummer en eventueel uw NMv-lidmaatschapsnummer te vermelden. Vanuit onderstaande filosofie begeleiden Rob de Klerk en Gé Hoogma de NMv intervisiegroepen van mediators: Kenmerken van begeleide intervisie 1. Het gesprek wordt (procedureel strak) geleid door één van de intervisiegenoten of een extern gekwalificeerde intervisie begeleider. 2. Het gaat om het ontwikkelen van professionele vaardigheden, om jou als persoon, als professional. Dat vereist een kwetsbare, leerbare attitude, kunnen reflecteren over je eigen professioneel handelen. 3. Je hebt een werkgerelateerd vraagstuk, dat na enig herformuleren altijd een zin bevat in de trant van 'ik heb er last van dat...'. Het gaat niet om 'hoe pak je zoiets aan', maar 'hoe pak ik zoiets aan'. In de literatuur kom je altijd een basisstramien van een intervisiemethodiek tegen: - een manier om te komen tot een keuze; - wiens vraagstuk bespreken we vandaag; - veelal een korte toelichting door de inbrenger van het vraagstuk; - de collega s stellen verduidelijkende vragen (feiten: wanneer speelde het, hoe oud was die man, hoeveel gesprekken heb je gehad; gevoel: hoe ervaar je het proces, waar heb je last van (bijv. boosheid, frustratie, onmacht ) met aansluitend een verkenning volgens de methodiek waarvoor is gekozen; - de vraag aan de inbrenger is: wat levert deze sessie je op. Op het niveau van

6 Page 6 of 8 oplossingen, maar ook op het niveau van gevoel (opgelucht, geen belemmering meer, ik weet nu waar de schoen wringt ) - ook aan de andere deelnemers wordt dezelfde vraag voorgelegd, want van ieder vraagstuk valt te leren. Valkuilen (ons allemaal bekend) - wij zijn (van nature?) geneigd om oplossingen aan te reiken. Waarom zeg je die man niet om, heb je al ; ik zou als ik jou was Vaak meteen bij aanvang, daar waar eerst nog verduidelijkende vragen op z n plaats zijn. Het gaat er om dat de vraagstukinbrenger zelf nieuwe invalshoeken ziet. Dus de kunst is, parkeer je oplossingen tot je er later in het proces van de methodiek naar wordt gevraagd; - het stellen van de gesloten vragen: Denk je niet dat die vrouw Dat is een mening, die verpakt is in een vraag. Stel open vragen, zoals kan je iets meer vertellen over die vrouw Vraag door: ze zeggen dat Wie zegt dat precies en wat zegt wie precies; - vragen stellen, die teveel onze eigen visie/analyse van het vraagstuk ondersteunen, terwijl onze opmerkingen primair in dienst staan van de casusinbrenger. Onze houding is; hoe kan mijn inbreng bijdragen aan het denkproces van de inbrenger, aan het veranderen van de gevoelsmatige belemmering/blokkade van de inbrenger van het vraagstuk. Wat heeft de inbrenger nodig om beweging/ontwikkeling te brengen in zijn/haar denken en gevoelsreacties. Als deze spelregels worden aangehouden dan is succes verzekerd. Altijd gaat de inbrenger van het vraagstuk naar huis, met een ander/beter gevoel. Meestal verrast over de grote oogst van een paar uur gestructureerd sparren met collega mediators. En voor de collega s is er vaak het heerlijke gevoel dat je iets hebt kunnen bijdragen aan het oplossingsvermogen van de inbrenger. Het staren naar de puzzelstukjes is doorbroken, veelal doordat de inbrenger nieuwe invalshoeken krijgt aangereikt waar de oplossing in besloten ligt. Een uitdaging dus Mededelingen mfam, de vereniging van familiemediators van de NMv: Ledenbijeenkomst mfam De volgende ledenbijeenkomst van de mfam vindt plaats op 30 mei 2013 van uur tot uiterlijk uur (inloop vanaf uur) in Hoog Brabant bij Utrecht CS. Workshop: verdelen en verrekenen Spreker: professor dr. mr. Bernard Schols Ontvangst met koffie. We gaan er vanuit dat u dan al hebt geluncht. Rond uur vindt onze gebruikelijke broodjesmaaltijd plaats. Kosten en punten De kosten van de workshop bedragen 75 euro. Vijf (juridische) PE-punten zijn aangevraagd. Aanmelden Wilt u zich opgeven voor de workshop? Ga dan naar het besloten gedeelte van de website of stuur een naar de secretaris van de mfam via Voor leden die zich voor 29 april aanmelden is er gegarandeerd plaats, omdat we op die dag de definitieve zaalgrootte vastleggen. Daarna geldt: vol is vol. Reageer dus snel. Lid worden van de mfam? Wilt u ook lid worden van de mfam (www.mfam.nu) en profiteren van de lidmaatschapsvoordelen, zoals plaatsing op onze website en permanente educatie in alle vaardigheden (ook de juridische) die een familiemediator nodig heeft? Vraag dan een aanmeldingsformulier op bij de voorzitter van de mfam, via De lidmaatschapskosten voor 2013 bedragen 135 euro.

7 Page 7 of 8 Adverteren in de NMv-nieuwsbrief? Advertenties kunt u sturen naar: Wij maken onderscheid tussen drie categorieën: Commerciële advertenties met ledenvoordeel Aanbiedingen waarvoor NMv-leden bijvoorbeeld een korting (minimaal 10%) krijgen of die uitsluitend bedoeld zijn voor NMv-leden. Maximaal één A4, inclusief logo s etc., in Word. Kosten: 100,- eerste (of eenmalige) plaatsing. Per vervolgplaatsing (opeenvolgende en max. 4 keer) 75,-. Commerciële advertenties zonder direct ledenvoordeel Maximaal één A4, in Word. Kosten: 125,- eerste (of eenmalige) plaatsing. Per vervolgplaatsing (opeenvolgend en max. 4 keer) 100,-. Van leden / voor leden Oproepen, aankondigingen van activiteiten voor NMv-leden van regiogroepen en/of afdelingen zijn kosteloos, mits deze activiteiten gratis zijn of maximaal tegen kostprijs worden aangeboden. Maximaal één A4 in Word, plaatsing éénmalig gratis. Als wél een kostenbijdrage wordt gevraagd beoordeelt redactie of bestuur of de plaatsing gratis is. Bestuur NMv Voorzitter: mr. R. van Herpen Secretaris: mr. D. Veldink Penningmeester: A. Nennie Bestuursleden: W. van der Hoek, mr. S. Voorhorst Erevoorzitters: ir. H.F.A. Sprangers, drs. W.P. Bonga Secretariaat: W. van Leeuwensteijn, S. Geertruida, mr. E. Gathier, M. Steijger Raad van Advies: vacature (voorzitter), mr. K. Pauw (secretaris) Vraagbaak Vertrouwenspersonen: mr. drs. P. Wijntje Vraagbaak Intervisie: mw. G. Hoogma (coördinator), Vraagbaak Opbouw Eigen Praktijk: ir. H.F.A. Sprangers (a.i. coördinator) Colofon De NMv-nieuwsbrief is een uitgave van de Nederlandse Mediatorsvereniging en verschijnt negen maal in De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten of niet te plaatsen. Aan teksten in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. De NMv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de tekst. Informatie en aanmelding lidmaatschap NMv en NMv Nieuwsbrief via het Kopij voor het volgende nummer binnen: uiterlijk 9 april 2013 Redactieadres: Advertenties aanleveren: Secretariaat: Nederlandse Mediatorsvereniging Postbus 21499, 3001 AL Rotterdam Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0) Internet:

8 Page 8 of 8 Printversie van deze nieuwsbrief Colofon NMv Nieuwsbrief nr., jaargang Redactieadres: Advertenties aanleveren: Eindredactie: Miranda Steijger Kopij voor het volgende nummer binnen voor

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009 M A G A Z I N E Plannen Aandacht verschuift naar beleggen Onafhankelijk en transparant De rol van FFP BELASTINGADVIESPROGRAMMA Stel, u bezoekt een dga. Ter voorbereiding

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf Een programma speciaal voor: (directie)secretaresses, management assistenten, (project)ondersteuners, administratief medewerkers, etc. die graag als zelfstandig virtueel assistent aan de slag willen! Binnen

Nadere informatie

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten Aangesloten bij de European Confederation Of Police 110e jaargang nummer 8 december 2012 Thema bijeenkomsten Steun aan Hongarije Passende arbeid vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren Colofon

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel UITNODIGING Na een periode van vijf en een half jaar de functie van voorzitter van de Vakbond ABW en Vakbond ABC bekleed te hebben, zal de heer Okke Verstrenge vanaf 1 oktober a.s. de beide bonden verlaten

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Amsterdam, 6 februari 2015. Beleidsplan 2015-2017

Amsterdam, 6 februari 2015. Beleidsplan 2015-2017 Amsterdam, 6 februari 2015 Beleidsplan 2015-2017 Inhoud 1. Waar willen we naar toe met de vereniging?... 3 1.1. Voorwoord van de voorzitter... 3 1.2. Het gemeenschappelijk belang... 3 1.3. Waarom lid worden,

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie