Mission. (im)possible

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mission. (im)possible"

Transcriptie

1 15 100e jaargang 28 oktober 2010 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Mijn klanten zijn mijn vrienden Provisie: werk in uitvoering SER neemt zzp ers niet serieus Hypotheekadviseur past zijn kennis niet toe Mission (im)possible

2 De nieuwe generatie in woonlastenbescherming DE HYPOTHEEK OPVANG POLIS Als fi nancieel adviseur weet u als geen ander dat er de laatste jaren veel is veranderd op het gebied van woonlastenbescherming. Als marktleider nemen wij graag het voortouw als het gaat om nieuwe ontwikkelingen. Daarom introduceert Cardif de nieuwe Hypotheek Opvang Polis. De Hypotheek Opvang Polis stelt een heldere norm voor wat uw klant anno 2010 van zijn verzekering mag verwachten. Een betere dekking, langere uitkeringsduur en meer mogelijkheden zorgen ervoor dat u optimaal en op maat gesneden advies uit kunt brengen. Op de website vindt u alle details over ons nieuwste product. Met uw klantcode kunt u direct de software downloaden of u inschrijven voor een van onze online presentaties!

3 HOOFDREDACTIONEEL Colofon Het Verzekeringsblad Opinies en achtergronden voor de financiële professional Hoofdredactie Michiel Huisman Redactie Alex Klein (adjunct-hoofdred.) Yvonne Neppelenbroek Medewerkers Jan Aikens drs. R. van Woerden Secretariaat Elly Gravendeel T E I Postbus GA Deventer Uitgever Kluwer Nicole Gorseling E Marketing Joris Krabbenborg Abonnementen en verzending Kluwer Afd. Klantcontacten Postbus AW Deventer T E Abonnementsprijs ,00 incl. btw. Collectieve abonnementen meer dan 20 exemplaren: 10% reductie. Annulering abonnement is mogelijk tot 3 maanden voor het begin nieuwe abonnementsperiode. Losse nummer 8 excl. btw VB Specials: 12,25 excl. btw Advertenties Kluwer Postbus GA Deventer Emilie Kars-van der Goes T E Media Order Service Toos Schurink T E Sluitingsdatum: Maandag 9 dagen voor het verschijnen. Zet- en litho kosten worden doorberekend. Ontwerp Edenspiekermann, Amsterdam Vormgeving Colorscan bv, Voorhout Fotografie Wilco van Dijen, Ton van Til Roger Dohmen Druk Ten Brink, Meppel ISSN Kluwer BV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements) overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Kant van de klant De markt faalt per definitie, schrijft dr. Fred de Jong in zijn proefschrift En dat is maar goed ook. Voor het intermediair dan. Bij het lezen van zijn, voor de branche buitengewoon belangrijke, proefschrift zijn mij twee dingen duidelijk geworden. Ten eerste: als de markt niet faalt, is er voor het intermediair niets te doen. Geen toegevoegde waarde en dus geen beloning. Ten tweede: de verzekeringsmarkt heeft in de ogen van de overheid dusdanig gefaald dat ingrijpen gerechtvaardigd werd geacht. En dat ondervindt de sector nog dagelijks aan den lijve. En hoe! De oorzaken voor dat falen liggen niet uitsluitend bij verzekeraars en ook niet uitsluitend bij intermediairs. En zelfs niet uitsluitend bij de optelsom van die twee. Hoewel de sector de schijn én het imago tegen heeft, kan het intermediair volgens De Jong onmogelijk alleen verantwoordelijk worden gehouden voor de debacles van de afgelopen jaren. Betekent dat dan dat het intermediair zijn handen in onschuld kan wassen en kan overgaan tot de orde van de dag, business as usual? Geenszins. Want, zo redeneert De Jong wetenschappelijk verfijnd verder, het intermediair heeft ook niet massaal op de rem gestaan om te protesteren tegen de ondoorzichtigheid van de producten en tegen de hoge kosten. Hij voert vervolgens aan dat dat ook niet tot de primaire taak van het intermediair behoort. En op dat punt ben ik het niet met hem eens. Juist als het intermediair (nog) meer dan het tot nu toe doet, de kant van de klant kiest, is er meer te doen. Dus wél op de rem trappen en meer verzet tonen als productleveranciers in hun kraamkamers producten ontwikkelen waar niemand op zit te wachten of waar alleen zij rijk van worden. Meer advies, meer toegevoegde waarde en dus meer verdiensten. Want als De Jong in aanvulling op voorgaande iets duidelijk maakt, dan wel dit: de klant kan het in heel veel gevallen of wil het in heel veel gevallen (of beide) niet alleen. Marktfalen is zo slecht nog niet. En de klant en diens belangenorganisaties (zoals bijvoorbeeld de Consumentenbond) zijn zakelijk gesproken de beste vrienden van het intermediair. Michiel Huisman Het Verzekeringsblad nummer oktober

4 6 Inhoud Hoofdredactioneel 3 Uitgelicht 6 Hypotheekadviseur past zijn kennis niet toe Geen advies, geen (doorlopende) provisie De Pijnbank 18 Roland Strafrechtverzekering Zakelijk 18 Column 21 Populistische prietpraat Verzekeringsbranchedag Branchedag introduceert Experience Centre De Confrontatie 27 Zelfregulering: Ik zie vooruitgang Marktonderzoek 28 Vertrouwen in online aanschaf stijgt flink 28 De Wandeling 32 Frits van Bruggen, lid hoofddirectie ANWB Column 34 Nieuwe advieskansen in zorgverzekeringen Aansprakelijkheid 36 Afwegingen: ombudsman of rechter? Toegelicht 42 Langlevenrisico bij eigen beheer vaak onderschat Boekenplank 45 Help, ik ben ondernemer in de financiële dienstverlening Veranderen in dialoog Brandende Dijen (en overig lopersleed) MV&D! 46 Leiderschap is koers bepalen Met name Kort 52 Maakt vitaliteitsregeling levensloop alsnog populair? 25 klantgerichte verzekeraars Digitaal Loket AFM van start Barbier 54

5 12. DE REPORTAGE Het bestaansrecht van de intermediair Marktfalen bij tussenpersonen is de titel van het proefschrift waarmee Fred de Jong afgelopen dinsdag promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Die term moet niet verkeerd opgevat worden, neemt de kersverse doctor direct een mogelijk misverstand weg. Marktfalen is in de economie een bekend begrip. In een perfecte markt zou sprake zijn van volledige mededinging, volledige informatiesymmetrie en homogene producten, zonder toe- en uittredingsbarrières en zonder transactiekosten. Aan al die voorwaarden wordt bij marktwerking in feite nooit voldaan. De markt faalt dus per definitie. In het proefschrift van De Jong worden onder meer de uitkomsten gepresenteerd van zijn onderzoek naar de rol van het intermediaire distributiekanaal in relatie tot marktfalen. Het proefschrift biedt ook voor de minder in de economische technieken onderlegde lezer veel bijzonder interessante elementen. We doen een greep uit de 233 bladzijden van het boek. 22. VERZEKERINGSRECHT Provisie: werk in uitvoering Met zijn brief aan de Tweede Kamer over het provisiestelsel hinkt minister De Jager op twee gedachten. Afrekenen met provisie, maar toch nog maar niet helemaal. In dit artikel een veelzeggende ana lyse vanuit een hoofdzakelijk privaatrechtelijk perspectief. Werd bij de introductie van de inducementregels eind 2008 nog gezegd dat de feevariant niet onder de regels van passende provisie behoorde te vallen omdat het algemene overeenkomstenrecht van toepassing was, nu wordt dit niet meer voldoende geacht. 8. IN T VELD Mijn klanten zijn mijn vrienden Hij luistert niet naar de goeroes die vernieuwing prediken en daar over de rug van het intermediair een goed betaalde boterham aan overhouden, heeft geen website en houdt kantoor in een winkelpand waar achter de balie niet de beeldschermen in het oog springen, maar een grote wandkast met papieren dossiers. Toch is het eenmanskantoor bijgestaan door drie parttime dames Assuplan van Jack Umans volledig bij de tijd én bijzonder goed renderend. 38. ONDERNEMERSCHAP SER neemt zzp er niet serieus Vooraf waren de verwachtingen over het ontwerpadvies van de SER over de positie van zzp ers hooggespannen. Die verwachtingen zijn wat ons betreft niet uitgekomen. Het advies mist een toekomstvisie op de economische waarde en maatschappelijke relevantie van het fenomeen zzp en blijft steken in algemeenheden die moeten bewijzen dat de huidige positie van de zzp er zo slecht nog niet is. Dat laatste mag dan zo zijn, het is geen garantie voor de toekomst. 48. TOEGELICHT De werkkostenregeling Een ondernemer heeft momenteel te maken met veel specifieke regelingen voor (on)belaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Met als doel lastenverlichting wordt vanaf 1 januari 2011 de werkkostenregeling ingevoerd. Een overstap lijkt gunstig, maar hoeft niet zonder meer het geval te zijn. In dit artikel een antwoord op de vraag voor wie de werkkostenregeling echt een lastenverlichting biedt. Het Verzekeringsblad nummer oktober

6 Uitgelicht Branche Geen advies, geen (doorlopende) provisie Het lijkt erop dat de adviseur die gedurende de looptijd zijn klant niet meer adviseert over (de samenstelling van) diens beleggingsrekening, maar er wel doorlopende provisie over ontvangt, in strijd handelt met de wet (Wft en inducementregels). Maar de adviseur die wél zijn klant adviseert, wordt daarin belemmerd door de bank die zich beroept op de Wet bescherming persoonsgegevens en die de adviseur niet de informatie verstrekt die voor advies nodig is. Een serieus dilemma dus. Het Noordnederlands Effektenkantoor (NNEK) stelt dat het inzichtelijk maken van de beleggingsrekening en doelkapitalen bij een effectenhypotheek door banken wordt geweigerd. Als een klant namelijk de bank belt, wordt deze doorverwezen naar de adviseur die destijds de hypotheek heeft geadviseerd. Als de adviseur vervolgens belt, beroept de bank zich op de Wet bescherming persoonsgegevens en krijgt de adviseur geen informatie over saldo en beleggingsresultaat. Een serieuze patstelling, stelt NNEK terecht. Niet passief toekijken Op verzoek van NNEK heeft het gerenommeerde Haagse advocatenkantoor BarentsKrans, gespecialiseerd in effectenrecht, de juridische aard van genoemde collectieve patstelling uitgezocht. Het advocatenkantoor stelt dat de adviseur niet passief kan toekijken. De adviseur heeft wettelijk de verantwoordelijkheid om nazorg te leveren. Dergelijke nazorg is belangrijk om ervoor te zorgen dat de gevolgen van eventuele tegenvallende beleggingsopbrengsten, die een risico opleveren ten aanzien van de doelstelling en financiële positie van de klant, tijdig kunnen worden gerepareerd of verkleind. Als de adviseur hiervan af wil zien, dan is deze wettelijk verplicht dat zeer duidelijk met de klant te communiceren. De oplossing Na verkregen toestemming van de klant, kan de adviseur informatie halen bij de bank en vervolgens de nazorg leveren waar de klant recht op heeft. Onderdeel van deze nazorg is het periodiek toetsen van de belegging aan de doelstelling en risicotolerantie van de klant. In de toekomst zal de adviseur bij bemiddeling en het kiezen van leveranciers beter moeten nadenken over zijn toekomstige rol als adviseur. Alleen die partijen die de adviseur erkennen als de begeleider van de klant en helpen in de monitorfunctie van de adviseur, komen daarvoor in aanmerking, aldus NNEK in een toelichting. Ontvangen provisie Het advocatenkantoor stelt verder dat een adviseur die zijn klant niet meer adviseert, ook geen doorlopende provisie meer mag ontvangen. Het niet meer geven van advies kan veroorzaakt worden door nieuwe wet- en regelgeving waardoor de adviseur niet meer op bepaalde gebieden mag adviseren, maar het kan ook het gevolg zijn van de eerder omschreven casus waarbinnen het voor de adviseur onmogelijk wordt gemaakt informatie voor zijn klant te verkrijgen. Toch nog provisie ontvangen over de verleende adviezen nadat een passieve advieshouding is ingenomen, is wettelijk niet mogelijk, zo stellen de advocaten. Provisieregelgeving geeft volgens hen aan dat er geen provisie mag worden ontvangen als er geen passende dienstverlening tegenover staat. Verstrekkende gevolgen Voorgaande kan verstrekkende gevolgen krijgen. In de woekerpolisaffaire wordt al enige tijd onderzoek gedaan naar zaken waarbij langdurige contracten met doorlopende provisies zijn afgesloten en waarbij de consument vervolgens nooit meer iets van de adviseur heeft vernomen. Toch prijkt voor deze onderhoudsplicht jaarlijks een bedrag op het kostenoverzicht van deze producten. Deze partijen zullen de bevindingen van BarentsKrans zeker gaan gebruiken in hun onderzoek. Wordt vervolgd! 6 Het Verzekeringsblad nummer oktober 2010

7 UITGELICHT Branche Hypotheekadviseur past zijn kennis niet toe Het aantal adviseurs dat over voldoende inhoudelijke kennis beschikt om de consument een goed hypotheekadvies te kunnen geven is sinds 2007 gestaag omhooggegaan. Het juist toepassen van deze aanwezige kennis in de adviespraktijk blijkt echter voor een deel nog een brug te ver. Dit concludeert de AFM in het vorige week uitgebrachte Vervolgonderzoek Hypotheken. Het Vervolgonderzoek Hypotheken is een vervolg op het AFM-rapport Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken uit Een vergelijking van de cijfers laat zien dat de kwaliteit van hypotheekadviezen in de afgelopen drie jaar is toegenomen. Het percentage financiële dienstverleners waarbij de kwaliteit van het hypotheekadvies redelijk tot goed is, is gestegen van 75% naar 85%. Dit is volgens de AFM vooral het gevolg van de verbetering van de dienstverlening van adviseurs die in 2007 nog een onvoldoende adviespraktijk kenden. Het percentage financiële dienstverleners met een goede hypotheekadviespraktijk is sinds 2007 niet gestegen. Eén op de zes niet goed De verbeteringen zijn op een aantal terreinen zichtbaar. Er is minder sprake van te hoge hypotheken, oversluitadviezen passen vaker bij de klant en de vermogensopbouw voor de aflossing van de hypotheek past beter bij de risicobereidheid van de klant. Er waren echter ook nog de nodige minpuntjes te ontdekken bij de beoordeling van de 214 hypotheekadviezen, gegeven door in totaal 21 financiële ondernemingen die adviseren over hypotheken. Te veel adviezen zijn volgens de toezichthouder nog niet passend. In totaal was 15% van de onderzochte adviezen matig tot slecht. Ondanks het feit dat dit een daling is van 10% ten opzichte van 2007, blijft het in aantallen nog best veel. Toch bracht de AFMrapportage Adfiz in jubelstemming. In het persbericht dat de brancheorganisatie deed uitgaan werd opvallend vaak het woord verheugd gebezigd. Dit gold zeker niet voor de reactie van de Consumentenbond. Directeur Bart Combée: Wij zijn geschokt dat het nog steeds om enorme aantallen gaat. Er werden in hypotheekadviezen en adviezen over overlijdensrisicoverzekeringen gegeven die onder de maat zijn. Eén op de zes consumenten kreeg vorig jaar geen goed hypotheekadvies, maar de toezichthouder zwijgt over de betekenis hiervan voor de benadeelden. De Consumentenbond vindt dit niet meer van deze tijd en roept de AFM dan ook op meer duidelijkheid te verschaffen. Zie ook de Confrontatie met Combée op pagina 27 van dit VB. Onderkant verder gekrompen De AFM wijst een tweetal oorzaken aan die ten grondslag liggen aan de verbetering. Zo is ten opzichte van 2007 het aantal financiële dienstverleners met 2000 teruggelopen naar circa Het is volgens de toezichthouder aannemelijk dat dit heeft bijgedragen aan het verkleinen van de onderkant van de markt. Ook het gebruik van betere hulpmiddelen heeft een positief effect op de kwaliteit van het advies. De AFM doelt hiermee op de uitbreiding van de (digitale) vragenlijst voor adviseurs om informatie in te winnen en het gebruik van tools om bijvoorbeeld de inkomensval of terugverdientijd bij oversluiten te berekenen. Verdiepen in adviessoftware De AFM stelt dat meer en beter gebruik van hulpmiddelen bijdraagt aan een verdere verbetering van het hypotheekadvies. Het belangrijkste hulpmiddel daarbij is ondersteunende adviessoftware. Een adviseur moet zich bij het selecteren van deze adviessoftware wel kritischer opstellen en ook de beperkingen van de gekozen software kennen. De toezichthouder stelt daarbij vast dat het adviesproces en niet de software daarbij leidend dient te zijn. Omdat adviessoftware invloed heeft op de kwaliteit van het hypotheekadvies gaat de AFM de komende tijd meer aandacht besteden aan de kwaliteit en het gebruik van de adviessoftware. De toezichthouder is inmiddels gestart met het bezoeken van een aantal aanbieders van adviessoftware. Dit ging beter In het rapport komt een aantal belangrijke verbeteringen naar voren. De financiële dienstverleners adviseren aanzienlijk minder hypotheken boven de norm van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (de GHF-norm). Bij het oversluiten van de hypotheek wordt veel vaker beoordeeld of dit oversluiten in het belang van de consument is. Hiertoe wordt onder meer vaker een cijfermatige vergelijking gemaakt tussen de oude en de nieuwe hypotheek. Ook de vermogensopbouw sluit beter aan op de risicobereidheid van de consument. Er wordt beter geluisterd naar de klant en meer gedaan met de ingewonnen informatie. Tot slot berekenen adviseurs vaker op correcte wijze of de consument de woonlasten nog steeds kan dragen bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden van de partner. Dit moet nog beter Het inwinnen van informatie kan vollediger en diepgaander. Ook de informatie die wordt verstrekt aan de consument, biedt ruimte voor verbetering. Vaak ontbreekt hier vooral de adviesspecifieke informatie, zoals de analyse bij risicoverzekeringen. De AFM constateert verder dat de hoogte van de geadviseerde risicoverzekeringen vaak niet aansluit bij de risicobereidheid en de financiële positie van de klant. Dit kan resulteren in oververzekering. De mogelijkheden van verdere verbetering zitten volgens de toezichthouder toch vooral in een nog betere toepassing van de bij de adviseur aanwezige kennis. Het Verzekeringsblad nummer oktober

8 Jack Umans: Ik kan het nog tientallen jaren zo volhouden 8 Het Verzekeringsblad nummer oktober 2010

9 IN T VELD Mijn klanten zijn mijn vrienden Hij luistert niet naar de goeroes die vernieuwing prediken en daar over de rug van het intermediair een goed betaalde boterham aan overhouden, heeft geen website en houdt kantoor in een winkelpand waar achter de balie niet de beeldschermen in het oog springen, maar een grote wandkast met papieren dossiers. Toch is het eenmanskantoor bijgestaan door drie parttime dames Assuplan van Jack (spreek uit: Sjaak) Umans volledig bij de tijd én bijzonder goed renderend. Wij bevinden ons in een winkelpand in het centrum van Budel. In de etalages een aantal posters waarop eenvoudige, particuliere schadeverzekeringen worden aangeprezen. In de wachtruimte voor de balie kunnen bezoekers de tijd doden met het lezen van folders over aflopende reisverzekeringen, uitvaartproducten en bromfietsdekkingen. Heeft de tijd stilgestaan in Zuidoost-Brabant en is daar de revolutie in verzekeringsland nog onbekend? Vergeet het maar. Zodra Umans het woord neemt, is snel duidelijk dat hij tot in detail op de hoogte is van wat zich in de branche afspeelt. Dat moet natuurlijk ook als je serieus bezig bent met je beroep. Je vult natuurlijk je dagen met je klanten, met zaken doen, maar wel met de blik gericht op de ontwikkelingen in je vakgebied. Die volg ik op de voet. Ik lees de vakliteratuur en houd nauwlettend bij welke eisen wetgever en toezichthouder aan een adviseur opleggen. Onethisch Om sommige voorwaarden, die nu heel precies geformuleerd worden, moet hij wel glimlachen. Alsof het niet vanzelfsprekend is dat je het belang van je klanten centraal stelt. Trouwens, uiteindelijk is zijn belang ook mijn belang. Wat mij betreft zijn ook de informatieregels een open deur. Je moet wel heel onethisch zijn om je relaties niet juist, tijdig en volledig te informeren, zegt de man met een verleden als leraar Nederlandse theologie. Ik heb daarin nog een jaar les gegeven op een college in Best, zegt Umans. Maar toch trok het zakenleven me meer en daarom maakte ik in 1989 de overstap naar de Verzekerings Unie (de loondienstorganisatie van indertijd Stad Rotterdam). Door kort daarna Assuplan over te nemen, kon hij helemaal zijn eigen weg gaan bepalen. Die heb ik voornamelijk in de schadesfeer gezocht. Zoals ik al zei, werk ik weliswaar heel lokaal, maar houd ik intussen de landelijke ontwikkelingen in de gaten. Als je een goed idee hebt welke kant die zullen opgaan, kun je daar als ondernemer op inspelen. Daardoor, geeft hij een voorbeeld, ben ik tien jaar geleden grotendeels gestopt met het adviseren van hypotheken. Natuurlijk zag ik om me heen dat anderen makkelijk hun geld verdienden met leven en hypotheken, maar ook dat het belang van de klant niet Het Verzekeringsblad nummer oktober

10 altijd gediend werd. Het opbouwen van een schadeportefeuille was tijdrovend en arbeidsintensief en de beloning relatief pover. Maar het was niet mijn keus om voor de korte termijn te gaan en verzekeraars te plezieren met stijgende omzetvolumes. Ik bleef liever investeren in totaalklanten en daar komt bij dat ik mijn sociale leven niet wilde opofferen voor het binnenhalen van een paar vette posten die niet echt in het belang van de klant waren. Dat moet hij nader uitleggen. Hele gemeenschap als toezichthouder Ik werk in Budel en woon in een daarnaast liggend dorp, Soerendonk. Mijn kinderen gaan hier op school, ik zit in de Raad van Elf van een carnavalsvereniging en de bewoners van de twee dorpen kennen elkaar allemaal. Mijn klanten Ik voorspel dat er een grote consolidatiegolf op komst is, waarna er nog vier of vijf verzekeraars overblijven zijn mijn vrienden en als ik die verkeerd zou adviseren om er zelf beter van te worden of omdat ik mijn vak niet goed genoeg versta, dan word ik binnen de kortste keren met de nek aangekeken en kan ik me niet meer in de kroeg vertonen. Ik heb niet één toezichthouder, maar een hele gemeenschap. Is dat niet benauwend? Niet als je je werk goed doet. Dan werkt dat zelfs in je voordeel. Kijk, iedereen heeft de mond vol van social networks en wijst dan naar websites. Ik heb een netwerk van mensen van vlees en bloed. Notarissen, accountants en bestaande relaties vertellen dat ik voor mijn klant sta. Dat heeft ervoor gezorgd dat in mijn portefeuille de zakelijke klanten steeds belangrijker zijn geworden. In mijn woongemeente staat een bedrijventerrein en 85% van die bedrijven heb ik in de boeken. Weten wat er speelt is één, maar dat betekent nog niet dat je blind moet volgen wat de goeroes prediken. Als ik dat zou doen, dan moet ik nu hard gaan investeren in websites, moet ik mijn bedrijfsmodel rigoureus veranderen en de klanten op een formele manier gaan benaderen. Ik investeer liever in mensen, in service, in eerlijk zijn, in het terugbellen op dezelfde dag, in het adviseren van relaties alsof het familie is. Ik zou niet anders kunnen omdat ik zo in elkaar zit, maar zakelijk gezien werpt dat ook zijn vruchten af, omdat dat door de klanten wordt herkend. Lot van provisie Toch zul je ook in het diepe zuiden moeten nadenken over veranderingen in het beloningsmodel. Eigenlijk gaat ook dat meer langs natuurlijke weg dan omdat het je wordt voorgeschreven. Zakelijke klanten vinden het vanzelfsprekend dat je adviesuren berekent. Zo ben ik begonnen met enkele zakelijke relaties aan het begin van het jaar afspraken te maken over de totale beloning voor het beheren van de portefeuille. Aan het eind van het jaar kijk ik wat de opbrengst aan provisies is geweest en saldeer ik die bedragen. Het verschil betaalt de klant of krijgt hij terug. De ondernemer weet dus precies wat het beheer van de verzekeringen hem jaarlijks kost en ik welk inkomen ik van hem ontvang. En de beloning voor schade particulier? Hij haalt de schouders op. Dat is in feite een keuze die de adviseur en zelfs de consument niet meer kan maken. Het lot van de provisie ligt helemaal in handen van verzekeraars en de politiek. In dat verband kun je je afvragen of het intermediair zich niet teveel buitenspel heeft laten zetten. Voor mij staat vast dat verzekeraars een herverdeling van de distributie willen. Zij zijn erop uit zelf hun prijs te kunnen bepalen, waardoor hun winst kan toenemen. Dat kun je afleiden uit hun CAR-visie en de dagelijks opzegbare contracten. Daarmee verwordt het portefeuillerecht tot een papieren tijger, terwijl de verzekeraars de adviseurs wel in de tang houden via de samenwerkingsovereenkomsten. Waar het verzekeraars werkelijk om te doen is, denkt Umans, is het beheersen van de geldstromen. Daar is het hele CAR-principe op gebaseerd. Ze willen zelf de kostprijs en de verkoopprijs kunnen bepalen en dat zal moeilijk zijn zolang er nog honderden aanbieders zijn. Daarom voorspel ik dat er een grote consolidatiegolf op komst is, waarna er nog vier of vijf verzekeraars overblijven met een groot aantal labels. Meer georganiseerd dan je denkt Wordt het geen tijd deze ideeën uit te dragen in een intermediairorganisatie? Umans voelt er niets voor en blijft liever ongeorganiseerd. Hoewel: veel intermediairs zijn meer georganiseerd dan je denkt, alleen niet via de bekende organisaties. Ik ben bijvoorbeeld lid van Club van Tien. Adviseurs uit de regio die maandelijks bij elkaar komen, filosoferen over de ontwikkelingen in de branche en praten over de dagelijkse gang van zaken in hun bedrijf. Daarnaast maken we veel plezier met elkaar. We winden ons niet meer op over wat anderen ons willen opleggen. Wij zijn de woede voorbij en niet bereid daar nog negatieve energie in te steken. Hoeft ook niet, want zoals ik nu werk kan ik het nog tientallen jaren volhouden. Door: Jan Aikens, Bucom services 10 Het Verzekeringsblad nummer oktober 2010

11 Er waait een frisse wind door Nederland. Een bank met verfrissend vermogen. Voor onafhankelijke denkers en doeners die durven dromen, die vooruit willen. WestlandUtrecht Bank. Een ondernemende bank voor de actieve Nederlander. Overzichtelijk van omvang, toegankelijk met korte lijnen. Een bank die de ruimte zoekt om uw klanten te geven wat ze verdienen: de beste oplossing. Zeker als het gaat om hypotheken of effecten, producten voor de grotere belangen. Daarom kijken we altijd verder, denken we in kansen. En gaan we het gesprek met u aan over wensen en werkelijkheid. WestlandUtrecht Bank. De bank die praat over mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op of neem contact op met uw accountmanager.

12 Fred de Jong in zijn proefschrift: De intermediaire bedrijfstak bestaat bij de gratie van marktfalen DEFINITIE MARKTFALEN Marktfalen is in de economie een bekend begrip. In een perfecte markt zou sprake zijn van volledige mededinging, volledige informatiesymmetrie en homogene producten, zonder toe- en uittredingsbarrières en zonder transactiekosten. Aan al die voorwaarden wordt bij marktwerking in feite nooit voldaan. De markt faalt dus per definitie. 12 Het Verzekeringsblad nummer oktober 2010

13 BRANCHE Het bestaansrecht van de intermediair Marktfalen bij tussenpersonen is de titel van het proefschrift waarmee Fred de Jong afgelopen dinsdag promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Die term moet niet verkeerd opgevat worden, neemt de kersverse doctor direct een mogelijk misverstand weg. arktfalen is in de economie een bekend Mbegrip. In een perfecte markt zou sprake zijn van volledige mededinging, volledige informatiesymmetrie en homogene producten, zonder toe- en uittredingsbarrières en zonder transactiekosten. Aan al die voorwaarden wordt bij marktwerking in feite nooit voldaan. De markt faalt dus per definitie. In mijn proefschrift heb ik de uitkomsten gepresenteerd van mijn onderzoek naar de rol van het intermediaire distributiekanaal in relatie tot marktfalen. Fred de Jong kent de branche van binnenuit. Hij maakte naam als beleidscoördinator en bestuurssecretaris van de NVA. Voor die tijd stuurde hij de onderzoeksafdeling van Bureau D&O aan en was hij beleidsmedewerker van de VvHN. Nu heeft hij een eigen adviesbureau voor onderzoek, beleid en advies in financiële markten. Ook is hij als onderzoeker verbonden aan ACIS, het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies. Je zou kunnen zeggen dat zijn onderzoek naar en voor de intermediaire markt eerst diende als steun voor beleidsmatige beslissingen, maar later op een meer wetenschappelijke leest werd geschoeid. Eigenlijk ontstond in de D&O-tijd, waar ik vanaf 2000 ruim vijf jaar werkzaam was, al het gevoel dat ik mijn studie wilde afronden met een promotie. Op dat moment kwamen er signalen vanuit de maatschappij dat er misschien iets mis was in de verzekeringswereld. Ecorys publiceerde een rapport over misstanden in het hypotheekadvies, de Europese Richtlijn legde de overheid de plicht op om met toezichtwetgeving te komen en het ministerie van Financiën legde de fundamenten voor de Wfd. Ontwikkelingen die bij mij allerlei vragen opriepen. Zijn er inderdaad zaken mis in de intermediaire bedrijfskolom, heeft de overheid gelijk dat die in de bestaande markt wil ingrijpen? Functioneert die niet zoals het zou moeten? Ik voelde de behoefte om dat in kaart te brengen, omdat je dan pas weet waar verbeteringen nodig zijn en hoe je die kunt bereiken. Onafhankelijkheid en belangenbehartiging De Jong begon zijn onderzoekswerkzaamheden in het kader van zijn promotie in Vanaf 2005 was hij ook werkzaam voor een organisatie die de belangen van de leden heeft te behartigen. Het is inderdaad niet makkelijk om de onafhankelijke wetenschappelijke inzichten die je door de onderzoeken opdoet, te scheiden van je taken als belangenbehartiger. Op het moment dat de promotie dichterbij kwam, vond ik dat ik mijzelf niet in een dergelijke spagaatpositie moest manoeuvreren. Ik wilde een duidelijke keuze maken en die was eigenlijk niet moeilijk. Ik had zes jaar keihard gewerkt aan mijn onderzoek en wilde de uitkomsten daarvan zo onafhankelijk mogelijk houden. Dat betekende dat ik mijn proefschrift in eigen beheer moest voltooien en daarom heb ik afscheid genomen van de NVA. Zoals noodzakelijk voor een zeer gedegen wetenschappelijk onderzoek en daarvan is hier zeker sprake maakt Fred de Jong gebruik van een aantal technische modellen, die we voor dit artikel buiten beschouwing laten. Het proefschrift biedt ook voor de minder in de economische technieken onderlegde lezer veel bijzonder interessante elementen. We doen een greep uit de 233 bladzijden van het boek dat ook als deel 3 in de ACIS-serie (uitgever Paris) is verschenen. Marktfalen is bestaansrecht De intermediaire bedrijfstak bestaat bij de gratie van marktfalen is een van de analyses van De Jong in het proefschrift. In een perfect werkende markt hebben intermediairs geen functie. De intermediaire bedrijfstak ontleent zijn toegevoegde waarde aan het bestaan van transactiekosten en Het Verzekeringsblad nummer oktober

DAK: werk in uitvoering

DAK: werk in uitvoering 01 101e jaargang 20 januari 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Marktpartijen delen hun agenda voor 2011 Financiën: klant beter af met onafhankelijk advies Banken praten hoge

Nadere informatie

schrijft historie Het Verzekeringsblad 13 SPECIAL

schrijft historie Het Verzekeringsblad 13 SPECIAL 13 SPECIAL 100e jaargang 14 oktober 2010 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Het VB: 100 jaar het zout voor de branche Wat is er toch met Het VB aan de hand? AM en VB nu complementair

Nadere informatie

Het gonst! De macht van social media

Het gonst! De macht van social media 07 101e jaargang 26 mei 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Wetgeving kan taak van bankier nooit overnemen De pensioenopstand van 2011 Provisieregelgeving in Europees perspectief

Nadere informatie

vermogensvorming Van inkomenszekerheid tot 11 SPECIAL

vermogensvorming Van inkomenszekerheid tot 11 SPECIAL 11 SPECIAL 100e jaargang 16 september 2010 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional FFP ontbeert naamsbekendheid Kritische klant dwingt uiteindelijk tot innovatie Budget voor een kind

Nadere informatie

De jacht is geopend. Zorgverzekeringen 2012

De jacht is geopend. Zorgverzekeringen 2012 17 101e jaargang 24 november 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Zorgconsument is vooral premiejager Accountants mikken op adviesmarkt Wie gaat de Transactie Taks betalen?

Nadere informatie

Budget-AOV. kan nog jaren mee? 16 special

Budget-AOV. kan nog jaren mee? 16 special 16 special 101e jaargang 10 november 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Mkb interessante visvijver voor het intermediair De ondernemer moet door, maar wat wil de wet? Startende

Nadere informatie

Max en Nadine zijn er klaar voor

Max en Nadine zijn er klaar voor 03 special 101e jaargang 17 maart 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional De ontwoekermachine van Brand New Day Ot & Sien en Vinex-generatie frustreren innovatie Het kan: winst

Nadere informatie

Stapsgewijs meer. diversiteit

Stapsgewijs meer. diversiteit 08 100e jaargang 24 juni 2010 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Mannelijke zakelijkheid in warme damesjas Uitvaart: adviseren zonder diploma MV&D: Komt een vrouw bij de tussenpersoon

Nadere informatie

Geen millimeter onderhandelingsruimte

Geen millimeter onderhandelingsruimte Het Verzekeringsblad 98e jaargang 5 juni 2008 nr. 11 Het is oorlog IFO faalt opnieuw Nationaal beloningsdebat Elly Blanksma (CDA Tweede Kamerlid): Geen millimeter onderhandelingsruimte www.vbnet.nl Toe

Nadere informatie

Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek

Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek 99e jaargang 8 oktober 2009 nr. 19 DSB: wie stout is, de roe Mijn zaak is mijn pensioen Aplaza: the missing link Cees de Jong (managing director Cardif): Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek

Nadere informatie

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad Het Verzekeringsblad 97e jaargang 26 april 2007 nr. 9 NBVA woedend over openheid Verbond AFM nagelt rotte appels VB-Kennistest Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Eenvoudig schadeproduct

Nadere informatie

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion Het Verzekeringsblad 97e jaargang 24 mei 2007 nr. 11 Vijf jaar Obvion Dexia-vonnis doorkruist Duisenberg-regeling Themakatern ICT & Internet Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Eigenlijk zijn we altijd

Nadere informatie

Financieel planner verbreedt horizon

Financieel planner verbreedt horizon 05 special 102e jaargang 18 mei 2012 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Britse goeroe voedt Nederlandse adviseurs op Financial life planning: soft of sexy? BLG en Welke verbreden

Nadere informatie

Monique Sueters. Over de sprong in

Monique Sueters. Over de sprong in 03 103e jaargang 22 maart 2013 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Roland van der Vorst: De angst regeert Weten verzekeraars wat hun klanten willen? Babyboomers aan de slag met

Nadere informatie

tijdbom Klimaat legt onder schadebedrijf

tijdbom Klimaat legt onder schadebedrijf 17 100e jaargang 24 november 2010 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Geen provisieverbod, maar stelselwijziging Dga-pensioen bij liquidatie nader toegelicht VB Baromer 2010: provisie

Nadere informatie

Producten slechts deels voor zzp ers

Producten slechts deels voor zzp ers Het Verzekeringsblad 99e jaargang 18 juni 2009 nr. 12 SEH: gemotiveerd afwijken is een must Rapportcijferklucht EXTRA: Themakatern MKB Prof. dr. Fieke van der Lecq (Erasmus Universiteit): Producten slechts

Nadere informatie

Mij hoor je niet zeggen dat schaalgrootte zo belangrijk is

Mij hoor je niet zeggen dat schaalgrootte zo belangrijk is Het Verzekeringsblad 98e jaargang 6 november 2008 nr. 21 Fantomen vragen vertrouwen Leven biedt weinig online Boterham adviseurs ter discussie Freek Wansink (Generali): Mij hoor je niet zeggen dat schaalgrootte

Nadere informatie

Zorgpolis is niet meer zo sexy

Zorgpolis is niet meer zo sexy 99e jaargang 17 december nr. 24 Niet langer klagen Van Afab naar inbiznis Themakatern Aansprakelijkheid & Rechtsbijstand Martin Bontje (UVIT): Zorgpolis is niet meer zo sexy De NN Inkomen & Pensioen Game

Nadere informatie

gids Als God in Frankrijk Hypotheken & Wonen Ton Bosman en Merel Keereweer (Van Lanschot Bankiers): Het Verzekeringsblad

gids Als God in Frankrijk Hypotheken & Wonen Ton Bosman en Merel Keereweer (Van Lanschot Bankiers): Het Verzekeringsblad gids Hypotheken & Wonen Het Verzekeringsblad 98e jaargang mei 2008 nr. 10a Intermediair streeft bank voorbij Ketenintegratie tussen hypotheken en verzekeren Zorgplicht bij hypotheekadvies Ton Bosman en

Nadere informatie

Voorlopers krijgen altijd de eerste klappen

Voorlopers krijgen altijd de eerste klappen Het Verzekeringsblad 97e jaargang 22 november 2007 nr. 22 Zwitserleven naar SNS Reaal De Verzekerde Taxatie Een hypotheekadvies mag 300 euro kosten Jan Driessen (AEGON) Voorlopers krijgen altijd de eerste

Nadere informatie

Waar blijft het geld?

Waar blijft het geld? 03 100e jaargang 25 maart 2010 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional TAF: ken de kleine lettertjes Wie gaat de CAR trekken? Intermediair - Internet: 1-0! Over klantrendement en Q-koorts

Nadere informatie

Ondanks zware dossiers bleven we altijd veerkrachtig

Ondanks zware dossiers bleven we altijd veerkrachtig Het Verzekeringsblad 97e jaargang 12 juli 2007 nr. 14 Overheid traineert Vie d Or oplossing Hirsch Ballin: erkenning van leed is belangrijk Adviesmatch wordt goed nageleefd Jan van den Berg (AXA Nederland):

Nadere informatie

Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA

Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA Het Verzekeringsblad 96e jaargang 10 mei 2007 nr. 10 Gevaarlijke details banksparen Vanaf 14 mei: VB-Selectie Zorgelijk: 500.000 wanbetalers en onverzekerden mr Leo de Boer (Verbond van Verzekeraars):

Nadere informatie

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten Het Verzekeringsblad 97e jaargang 21 juni 2007 nr. 13 Martin Kerkhof over ONVZ-vonnis Intermediaire crisis op hoogte-/dieptepunt Wandeling met Roger van Boxtel Drs Niek Hoek (Voorzitter Verbond van Verzekeraars):

Nadere informatie

Makelaardij biedt cross- selling in optima forma

Makelaardij biedt cross- selling in optima forma 99e jaargang 10 september 2009 nr. 17 EB-registers in de clinch Leidraad is pseudo-wetgeving ASR weer zichzelf Herman Bruggink (WitteWoning Makelaars): Makelaardij biedt cross- selling in optima forma

Nadere informatie

Hypotheken & Kredieten

Hypotheken & Kredieten www.vbnet.nl/samenwerkingsgids interactief 96e jaargang 12 oktober 2006 nr. 19a Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Samenwerkingsgids 2006 Schadeverzekering in Volmacht Schade

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Assurantiepakketten niet gericht op CRM ISI Innovatieprijs Atp s die aan Wfd voldoen, blijven kwetsbaar ONVZ kantelt naar care-organisatie 96e

Nadere informatie

Uitkeringshoogte belangrijker dan kapitaal

Uitkeringshoogte belangrijker dan kapitaal Het Verzekeringsblad 98e jaargang 23 oktober 2008 nr. 20 Hoe verder na Feitenonderzoek? Gedragstoezicht in goede handen? Bouw FOR en eigen beheer af Emiel Roozen (Delta Lloyd Leven): Uitkeringshoogte belangrijker

Nadere informatie

Banksparen is sluipmoordenaar in concurrentiestrijd. Mr. Annemiek Vollenbroek (Plusvalenza): Het Verzekeringsblad. PE nog niet op de rails

Banksparen is sluipmoordenaar in concurrentiestrijd. Mr. Annemiek Vollenbroek (Plusvalenza): Het Verzekeringsblad. PE nog niet op de rails Het Verzekeringsblad 98e jaargang 14 februari 2008 nr. 3 PE nog niet op de rails Voogd & Voogd stopt Inkomen & Zekerheid EXTRA: Thema Banksparen Mr. Annemiek Vollenbroek (Plusvalenza): Banksparen is sluipmoordenaar

Nadere informatie

Overheid moet nu clementie hebben met bedrijfstak

Overheid moet nu clementie hebben met bedrijfstak Het Verzekeringsblad 98e jaargang 12 maart 2009 nr. 5 Bgfo-II is aanslag op intermediair Protocollen voor aov EXTRA: Themakatern ICT en internet André Bastiaans (BAE-Groep/EAG): Overheid moet nu clementie

Nadere informatie