Mission. (im)possible

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mission. (im)possible"

Transcriptie

1 15 100e jaargang 28 oktober 2010 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Mijn klanten zijn mijn vrienden Provisie: werk in uitvoering SER neemt zzp ers niet serieus Hypotheekadviseur past zijn kennis niet toe Mission (im)possible

2 De nieuwe generatie in woonlastenbescherming DE HYPOTHEEK OPVANG POLIS Als fi nancieel adviseur weet u als geen ander dat er de laatste jaren veel is veranderd op het gebied van woonlastenbescherming. Als marktleider nemen wij graag het voortouw als het gaat om nieuwe ontwikkelingen. Daarom introduceert Cardif de nieuwe Hypotheek Opvang Polis. De Hypotheek Opvang Polis stelt een heldere norm voor wat uw klant anno 2010 van zijn verzekering mag verwachten. Een betere dekking, langere uitkeringsduur en meer mogelijkheden zorgen ervoor dat u optimaal en op maat gesneden advies uit kunt brengen. Op de website vindt u alle details over ons nieuwste product. Met uw klantcode kunt u direct de software downloaden of u inschrijven voor een van onze online presentaties!

3 HOOFDREDACTIONEEL Colofon Het Verzekeringsblad Opinies en achtergronden voor de financiële professional Hoofdredactie Michiel Huisman Redactie Alex Klein (adjunct-hoofdred.) Yvonne Neppelenbroek Medewerkers Jan Aikens drs. R. van Woerden Secretariaat Elly Gravendeel T E I Postbus GA Deventer Uitgever Kluwer Nicole Gorseling E Marketing Joris Krabbenborg Abonnementen en verzending Kluwer Afd. Klantcontacten Postbus AW Deventer T E Abonnementsprijs ,00 incl. btw. Collectieve abonnementen meer dan 20 exemplaren: 10% reductie. Annulering abonnement is mogelijk tot 3 maanden voor het begin nieuwe abonnementsperiode. Losse nummer 8 excl. btw VB Specials: 12,25 excl. btw Advertenties Kluwer Postbus GA Deventer Emilie Kars-van der Goes T E Media Order Service Toos Schurink T E Sluitingsdatum: Maandag 9 dagen voor het verschijnen. Zet- en litho kosten worden doorberekend. Ontwerp Edenspiekermann, Amsterdam Vormgeving Colorscan bv, Voorhout Fotografie Wilco van Dijen, Ton van Til Roger Dohmen Druk Ten Brink, Meppel ISSN Kluwer BV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements) overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Kant van de klant De markt faalt per definitie, schrijft dr. Fred de Jong in zijn proefschrift En dat is maar goed ook. Voor het intermediair dan. Bij het lezen van zijn, voor de branche buitengewoon belangrijke, proefschrift zijn mij twee dingen duidelijk geworden. Ten eerste: als de markt niet faalt, is er voor het intermediair niets te doen. Geen toegevoegde waarde en dus geen beloning. Ten tweede: de verzekeringsmarkt heeft in de ogen van de overheid dusdanig gefaald dat ingrijpen gerechtvaardigd werd geacht. En dat ondervindt de sector nog dagelijks aan den lijve. En hoe! De oorzaken voor dat falen liggen niet uitsluitend bij verzekeraars en ook niet uitsluitend bij intermediairs. En zelfs niet uitsluitend bij de optelsom van die twee. Hoewel de sector de schijn én het imago tegen heeft, kan het intermediair volgens De Jong onmogelijk alleen verantwoordelijk worden gehouden voor de debacles van de afgelopen jaren. Betekent dat dan dat het intermediair zijn handen in onschuld kan wassen en kan overgaan tot de orde van de dag, business as usual? Geenszins. Want, zo redeneert De Jong wetenschappelijk verfijnd verder, het intermediair heeft ook niet massaal op de rem gestaan om te protesteren tegen de ondoorzichtigheid van de producten en tegen de hoge kosten. Hij voert vervolgens aan dat dat ook niet tot de primaire taak van het intermediair behoort. En op dat punt ben ik het niet met hem eens. Juist als het intermediair (nog) meer dan het tot nu toe doet, de kant van de klant kiest, is er meer te doen. Dus wél op de rem trappen en meer verzet tonen als productleveranciers in hun kraamkamers producten ontwikkelen waar niemand op zit te wachten of waar alleen zij rijk van worden. Meer advies, meer toegevoegde waarde en dus meer verdiensten. Want als De Jong in aanvulling op voorgaande iets duidelijk maakt, dan wel dit: de klant kan het in heel veel gevallen of wil het in heel veel gevallen (of beide) niet alleen. Marktfalen is zo slecht nog niet. En de klant en diens belangenorganisaties (zoals bijvoorbeeld de Consumentenbond) zijn zakelijk gesproken de beste vrienden van het intermediair. Michiel Huisman Het Verzekeringsblad nummer oktober

4 6 Inhoud Hoofdredactioneel 3 Uitgelicht 6 Hypotheekadviseur past zijn kennis niet toe Geen advies, geen (doorlopende) provisie De Pijnbank 18 Roland Strafrechtverzekering Zakelijk 18 Column 21 Populistische prietpraat Verzekeringsbranchedag Branchedag introduceert Experience Centre De Confrontatie 27 Zelfregulering: Ik zie vooruitgang Marktonderzoek 28 Vertrouwen in online aanschaf stijgt flink 28 De Wandeling 32 Frits van Bruggen, lid hoofddirectie ANWB Column 34 Nieuwe advieskansen in zorgverzekeringen Aansprakelijkheid 36 Afwegingen: ombudsman of rechter? Toegelicht 42 Langlevenrisico bij eigen beheer vaak onderschat Boekenplank 45 Help, ik ben ondernemer in de financiële dienstverlening Veranderen in dialoog Brandende Dijen (en overig lopersleed) MV&D! 46 Leiderschap is koers bepalen Met name Kort 52 Maakt vitaliteitsregeling levensloop alsnog populair? 25 klantgerichte verzekeraars Digitaal Loket AFM van start Barbier 54

5 12. DE REPORTAGE Het bestaansrecht van de intermediair Marktfalen bij tussenpersonen is de titel van het proefschrift waarmee Fred de Jong afgelopen dinsdag promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Die term moet niet verkeerd opgevat worden, neemt de kersverse doctor direct een mogelijk misverstand weg. Marktfalen is in de economie een bekend begrip. In een perfecte markt zou sprake zijn van volledige mededinging, volledige informatiesymmetrie en homogene producten, zonder toe- en uittredingsbarrières en zonder transactiekosten. Aan al die voorwaarden wordt bij marktwerking in feite nooit voldaan. De markt faalt dus per definitie. In het proefschrift van De Jong worden onder meer de uitkomsten gepresenteerd van zijn onderzoek naar de rol van het intermediaire distributiekanaal in relatie tot marktfalen. Het proefschrift biedt ook voor de minder in de economische technieken onderlegde lezer veel bijzonder interessante elementen. We doen een greep uit de 233 bladzijden van het boek. 22. VERZEKERINGSRECHT Provisie: werk in uitvoering Met zijn brief aan de Tweede Kamer over het provisiestelsel hinkt minister De Jager op twee gedachten. Afrekenen met provisie, maar toch nog maar niet helemaal. In dit artikel een veelzeggende ana lyse vanuit een hoofdzakelijk privaatrechtelijk perspectief. Werd bij de introductie van de inducementregels eind 2008 nog gezegd dat de feevariant niet onder de regels van passende provisie behoorde te vallen omdat het algemene overeenkomstenrecht van toepassing was, nu wordt dit niet meer voldoende geacht. 8. IN T VELD Mijn klanten zijn mijn vrienden Hij luistert niet naar de goeroes die vernieuwing prediken en daar over de rug van het intermediair een goed betaalde boterham aan overhouden, heeft geen website en houdt kantoor in een winkelpand waar achter de balie niet de beeldschermen in het oog springen, maar een grote wandkast met papieren dossiers. Toch is het eenmanskantoor bijgestaan door drie parttime dames Assuplan van Jack Umans volledig bij de tijd én bijzonder goed renderend. 38. ONDERNEMERSCHAP SER neemt zzp er niet serieus Vooraf waren de verwachtingen over het ontwerpadvies van de SER over de positie van zzp ers hooggespannen. Die verwachtingen zijn wat ons betreft niet uitgekomen. Het advies mist een toekomstvisie op de economische waarde en maatschappelijke relevantie van het fenomeen zzp en blijft steken in algemeenheden die moeten bewijzen dat de huidige positie van de zzp er zo slecht nog niet is. Dat laatste mag dan zo zijn, het is geen garantie voor de toekomst. 48. TOEGELICHT De werkkostenregeling Een ondernemer heeft momenteel te maken met veel specifieke regelingen voor (on)belaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Met als doel lastenverlichting wordt vanaf 1 januari 2011 de werkkostenregeling ingevoerd. Een overstap lijkt gunstig, maar hoeft niet zonder meer het geval te zijn. In dit artikel een antwoord op de vraag voor wie de werkkostenregeling echt een lastenverlichting biedt. Het Verzekeringsblad nummer oktober

6 Uitgelicht Branche Geen advies, geen (doorlopende) provisie Het lijkt erop dat de adviseur die gedurende de looptijd zijn klant niet meer adviseert over (de samenstelling van) diens beleggingsrekening, maar er wel doorlopende provisie over ontvangt, in strijd handelt met de wet (Wft en inducementregels). Maar de adviseur die wél zijn klant adviseert, wordt daarin belemmerd door de bank die zich beroept op de Wet bescherming persoonsgegevens en die de adviseur niet de informatie verstrekt die voor advies nodig is. Een serieus dilemma dus. Het Noordnederlands Effektenkantoor (NNEK) stelt dat het inzichtelijk maken van de beleggingsrekening en doelkapitalen bij een effectenhypotheek door banken wordt geweigerd. Als een klant namelijk de bank belt, wordt deze doorverwezen naar de adviseur die destijds de hypotheek heeft geadviseerd. Als de adviseur vervolgens belt, beroept de bank zich op de Wet bescherming persoonsgegevens en krijgt de adviseur geen informatie over saldo en beleggingsresultaat. Een serieuze patstelling, stelt NNEK terecht. Niet passief toekijken Op verzoek van NNEK heeft het gerenommeerde Haagse advocatenkantoor BarentsKrans, gespecialiseerd in effectenrecht, de juridische aard van genoemde collectieve patstelling uitgezocht. Het advocatenkantoor stelt dat de adviseur niet passief kan toekijken. De adviseur heeft wettelijk de verantwoordelijkheid om nazorg te leveren. Dergelijke nazorg is belangrijk om ervoor te zorgen dat de gevolgen van eventuele tegenvallende beleggingsopbrengsten, die een risico opleveren ten aanzien van de doelstelling en financiële positie van de klant, tijdig kunnen worden gerepareerd of verkleind. Als de adviseur hiervan af wil zien, dan is deze wettelijk verplicht dat zeer duidelijk met de klant te communiceren. De oplossing Na verkregen toestemming van de klant, kan de adviseur informatie halen bij de bank en vervolgens de nazorg leveren waar de klant recht op heeft. Onderdeel van deze nazorg is het periodiek toetsen van de belegging aan de doelstelling en risicotolerantie van de klant. In de toekomst zal de adviseur bij bemiddeling en het kiezen van leveranciers beter moeten nadenken over zijn toekomstige rol als adviseur. Alleen die partijen die de adviseur erkennen als de begeleider van de klant en helpen in de monitorfunctie van de adviseur, komen daarvoor in aanmerking, aldus NNEK in een toelichting. Ontvangen provisie Het advocatenkantoor stelt verder dat een adviseur die zijn klant niet meer adviseert, ook geen doorlopende provisie meer mag ontvangen. Het niet meer geven van advies kan veroorzaakt worden door nieuwe wet- en regelgeving waardoor de adviseur niet meer op bepaalde gebieden mag adviseren, maar het kan ook het gevolg zijn van de eerder omschreven casus waarbinnen het voor de adviseur onmogelijk wordt gemaakt informatie voor zijn klant te verkrijgen. Toch nog provisie ontvangen over de verleende adviezen nadat een passieve advieshouding is ingenomen, is wettelijk niet mogelijk, zo stellen de advocaten. Provisieregelgeving geeft volgens hen aan dat er geen provisie mag worden ontvangen als er geen passende dienstverlening tegenover staat. Verstrekkende gevolgen Voorgaande kan verstrekkende gevolgen krijgen. In de woekerpolisaffaire wordt al enige tijd onderzoek gedaan naar zaken waarbij langdurige contracten met doorlopende provisies zijn afgesloten en waarbij de consument vervolgens nooit meer iets van de adviseur heeft vernomen. Toch prijkt voor deze onderhoudsplicht jaarlijks een bedrag op het kostenoverzicht van deze producten. Deze partijen zullen de bevindingen van BarentsKrans zeker gaan gebruiken in hun onderzoek. Wordt vervolgd! 6 Het Verzekeringsblad nummer oktober 2010

7 UITGELICHT Branche Hypotheekadviseur past zijn kennis niet toe Het aantal adviseurs dat over voldoende inhoudelijke kennis beschikt om de consument een goed hypotheekadvies te kunnen geven is sinds 2007 gestaag omhooggegaan. Het juist toepassen van deze aanwezige kennis in de adviespraktijk blijkt echter voor een deel nog een brug te ver. Dit concludeert de AFM in het vorige week uitgebrachte Vervolgonderzoek Hypotheken. Het Vervolgonderzoek Hypotheken is een vervolg op het AFM-rapport Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken uit Een vergelijking van de cijfers laat zien dat de kwaliteit van hypotheekadviezen in de afgelopen drie jaar is toegenomen. Het percentage financiële dienstverleners waarbij de kwaliteit van het hypotheekadvies redelijk tot goed is, is gestegen van 75% naar 85%. Dit is volgens de AFM vooral het gevolg van de verbetering van de dienstverlening van adviseurs die in 2007 nog een onvoldoende adviespraktijk kenden. Het percentage financiële dienstverleners met een goede hypotheekadviespraktijk is sinds 2007 niet gestegen. Eén op de zes niet goed De verbeteringen zijn op een aantal terreinen zichtbaar. Er is minder sprake van te hoge hypotheken, oversluitadviezen passen vaker bij de klant en de vermogensopbouw voor de aflossing van de hypotheek past beter bij de risicobereidheid van de klant. Er waren echter ook nog de nodige minpuntjes te ontdekken bij de beoordeling van de 214 hypotheekadviezen, gegeven door in totaal 21 financiële ondernemingen die adviseren over hypotheken. Te veel adviezen zijn volgens de toezichthouder nog niet passend. In totaal was 15% van de onderzochte adviezen matig tot slecht. Ondanks het feit dat dit een daling is van 10% ten opzichte van 2007, blijft het in aantallen nog best veel. Toch bracht de AFMrapportage Adfiz in jubelstemming. In het persbericht dat de brancheorganisatie deed uitgaan werd opvallend vaak het woord verheugd gebezigd. Dit gold zeker niet voor de reactie van de Consumentenbond. Directeur Bart Combée: Wij zijn geschokt dat het nog steeds om enorme aantallen gaat. Er werden in hypotheekadviezen en adviezen over overlijdensrisicoverzekeringen gegeven die onder de maat zijn. Eén op de zes consumenten kreeg vorig jaar geen goed hypotheekadvies, maar de toezichthouder zwijgt over de betekenis hiervan voor de benadeelden. De Consumentenbond vindt dit niet meer van deze tijd en roept de AFM dan ook op meer duidelijkheid te verschaffen. Zie ook de Confrontatie met Combée op pagina 27 van dit VB. Onderkant verder gekrompen De AFM wijst een tweetal oorzaken aan die ten grondslag liggen aan de verbetering. Zo is ten opzichte van 2007 het aantal financiële dienstverleners met 2000 teruggelopen naar circa Het is volgens de toezichthouder aannemelijk dat dit heeft bijgedragen aan het verkleinen van de onderkant van de markt. Ook het gebruik van betere hulpmiddelen heeft een positief effect op de kwaliteit van het advies. De AFM doelt hiermee op de uitbreiding van de (digitale) vragenlijst voor adviseurs om informatie in te winnen en het gebruik van tools om bijvoorbeeld de inkomensval of terugverdientijd bij oversluiten te berekenen. Verdiepen in adviessoftware De AFM stelt dat meer en beter gebruik van hulpmiddelen bijdraagt aan een verdere verbetering van het hypotheekadvies. Het belangrijkste hulpmiddel daarbij is ondersteunende adviessoftware. Een adviseur moet zich bij het selecteren van deze adviessoftware wel kritischer opstellen en ook de beperkingen van de gekozen software kennen. De toezichthouder stelt daarbij vast dat het adviesproces en niet de software daarbij leidend dient te zijn. Omdat adviessoftware invloed heeft op de kwaliteit van het hypotheekadvies gaat de AFM de komende tijd meer aandacht besteden aan de kwaliteit en het gebruik van de adviessoftware. De toezichthouder is inmiddels gestart met het bezoeken van een aantal aanbieders van adviessoftware. Dit ging beter In het rapport komt een aantal belangrijke verbeteringen naar voren. De financiële dienstverleners adviseren aanzienlijk minder hypotheken boven de norm van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (de GHF-norm). Bij het oversluiten van de hypotheek wordt veel vaker beoordeeld of dit oversluiten in het belang van de consument is. Hiertoe wordt onder meer vaker een cijfermatige vergelijking gemaakt tussen de oude en de nieuwe hypotheek. Ook de vermogensopbouw sluit beter aan op de risicobereidheid van de consument. Er wordt beter geluisterd naar de klant en meer gedaan met de ingewonnen informatie. Tot slot berekenen adviseurs vaker op correcte wijze of de consument de woonlasten nog steeds kan dragen bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden van de partner. Dit moet nog beter Het inwinnen van informatie kan vollediger en diepgaander. Ook de informatie die wordt verstrekt aan de consument, biedt ruimte voor verbetering. Vaak ontbreekt hier vooral de adviesspecifieke informatie, zoals de analyse bij risicoverzekeringen. De AFM constateert verder dat de hoogte van de geadviseerde risicoverzekeringen vaak niet aansluit bij de risicobereidheid en de financiële positie van de klant. Dit kan resulteren in oververzekering. De mogelijkheden van verdere verbetering zitten volgens de toezichthouder toch vooral in een nog betere toepassing van de bij de adviseur aanwezige kennis. Het Verzekeringsblad nummer oktober

8 Jack Umans: Ik kan het nog tientallen jaren zo volhouden 8 Het Verzekeringsblad nummer oktober 2010

9 IN T VELD Mijn klanten zijn mijn vrienden Hij luistert niet naar de goeroes die vernieuwing prediken en daar over de rug van het intermediair een goed betaalde boterham aan overhouden, heeft geen website en houdt kantoor in een winkelpand waar achter de balie niet de beeldschermen in het oog springen, maar een grote wandkast met papieren dossiers. Toch is het eenmanskantoor bijgestaan door drie parttime dames Assuplan van Jack (spreek uit: Sjaak) Umans volledig bij de tijd én bijzonder goed renderend. Wij bevinden ons in een winkelpand in het centrum van Budel. In de etalages een aantal posters waarop eenvoudige, particuliere schadeverzekeringen worden aangeprezen. In de wachtruimte voor de balie kunnen bezoekers de tijd doden met het lezen van folders over aflopende reisverzekeringen, uitvaartproducten en bromfietsdekkingen. Heeft de tijd stilgestaan in Zuidoost-Brabant en is daar de revolutie in verzekeringsland nog onbekend? Vergeet het maar. Zodra Umans het woord neemt, is snel duidelijk dat hij tot in detail op de hoogte is van wat zich in de branche afspeelt. Dat moet natuurlijk ook als je serieus bezig bent met je beroep. Je vult natuurlijk je dagen met je klanten, met zaken doen, maar wel met de blik gericht op de ontwikkelingen in je vakgebied. Die volg ik op de voet. Ik lees de vakliteratuur en houd nauwlettend bij welke eisen wetgever en toezichthouder aan een adviseur opleggen. Onethisch Om sommige voorwaarden, die nu heel precies geformuleerd worden, moet hij wel glimlachen. Alsof het niet vanzelfsprekend is dat je het belang van je klanten centraal stelt. Trouwens, uiteindelijk is zijn belang ook mijn belang. Wat mij betreft zijn ook de informatieregels een open deur. Je moet wel heel onethisch zijn om je relaties niet juist, tijdig en volledig te informeren, zegt de man met een verleden als leraar Nederlandse theologie. Ik heb daarin nog een jaar les gegeven op een college in Best, zegt Umans. Maar toch trok het zakenleven me meer en daarom maakte ik in 1989 de overstap naar de Verzekerings Unie (de loondienstorganisatie van indertijd Stad Rotterdam). Door kort daarna Assuplan over te nemen, kon hij helemaal zijn eigen weg gaan bepalen. Die heb ik voornamelijk in de schadesfeer gezocht. Zoals ik al zei, werk ik weliswaar heel lokaal, maar houd ik intussen de landelijke ontwikkelingen in de gaten. Als je een goed idee hebt welke kant die zullen opgaan, kun je daar als ondernemer op inspelen. Daardoor, geeft hij een voorbeeld, ben ik tien jaar geleden grotendeels gestopt met het adviseren van hypotheken. Natuurlijk zag ik om me heen dat anderen makkelijk hun geld verdienden met leven en hypotheken, maar ook dat het belang van de klant niet Het Verzekeringsblad nummer oktober

10 altijd gediend werd. Het opbouwen van een schadeportefeuille was tijdrovend en arbeidsintensief en de beloning relatief pover. Maar het was niet mijn keus om voor de korte termijn te gaan en verzekeraars te plezieren met stijgende omzetvolumes. Ik bleef liever investeren in totaalklanten en daar komt bij dat ik mijn sociale leven niet wilde opofferen voor het binnenhalen van een paar vette posten die niet echt in het belang van de klant waren. Dat moet hij nader uitleggen. Hele gemeenschap als toezichthouder Ik werk in Budel en woon in een daarnaast liggend dorp, Soerendonk. Mijn kinderen gaan hier op school, ik zit in de Raad van Elf van een carnavalsvereniging en de bewoners van de twee dorpen kennen elkaar allemaal. Mijn klanten Ik voorspel dat er een grote consolidatiegolf op komst is, waarna er nog vier of vijf verzekeraars overblijven zijn mijn vrienden en als ik die verkeerd zou adviseren om er zelf beter van te worden of omdat ik mijn vak niet goed genoeg versta, dan word ik binnen de kortste keren met de nek aangekeken en kan ik me niet meer in de kroeg vertonen. Ik heb niet één toezichthouder, maar een hele gemeenschap. Is dat niet benauwend? Niet als je je werk goed doet. Dan werkt dat zelfs in je voordeel. Kijk, iedereen heeft de mond vol van social networks en wijst dan naar websites. Ik heb een netwerk van mensen van vlees en bloed. Notarissen, accountants en bestaande relaties vertellen dat ik voor mijn klant sta. Dat heeft ervoor gezorgd dat in mijn portefeuille de zakelijke klanten steeds belangrijker zijn geworden. In mijn woongemeente staat een bedrijventerrein en 85% van die bedrijven heb ik in de boeken. Weten wat er speelt is één, maar dat betekent nog niet dat je blind moet volgen wat de goeroes prediken. Als ik dat zou doen, dan moet ik nu hard gaan investeren in websites, moet ik mijn bedrijfsmodel rigoureus veranderen en de klanten op een formele manier gaan benaderen. Ik investeer liever in mensen, in service, in eerlijk zijn, in het terugbellen op dezelfde dag, in het adviseren van relaties alsof het familie is. Ik zou niet anders kunnen omdat ik zo in elkaar zit, maar zakelijk gezien werpt dat ook zijn vruchten af, omdat dat door de klanten wordt herkend. Lot van provisie Toch zul je ook in het diepe zuiden moeten nadenken over veranderingen in het beloningsmodel. Eigenlijk gaat ook dat meer langs natuurlijke weg dan omdat het je wordt voorgeschreven. Zakelijke klanten vinden het vanzelfsprekend dat je adviesuren berekent. Zo ben ik begonnen met enkele zakelijke relaties aan het begin van het jaar afspraken te maken over de totale beloning voor het beheren van de portefeuille. Aan het eind van het jaar kijk ik wat de opbrengst aan provisies is geweest en saldeer ik die bedragen. Het verschil betaalt de klant of krijgt hij terug. De ondernemer weet dus precies wat het beheer van de verzekeringen hem jaarlijks kost en ik welk inkomen ik van hem ontvang. En de beloning voor schade particulier? Hij haalt de schouders op. Dat is in feite een keuze die de adviseur en zelfs de consument niet meer kan maken. Het lot van de provisie ligt helemaal in handen van verzekeraars en de politiek. In dat verband kun je je afvragen of het intermediair zich niet teveel buitenspel heeft laten zetten. Voor mij staat vast dat verzekeraars een herverdeling van de distributie willen. Zij zijn erop uit zelf hun prijs te kunnen bepalen, waardoor hun winst kan toenemen. Dat kun je afleiden uit hun CAR-visie en de dagelijks opzegbare contracten. Daarmee verwordt het portefeuillerecht tot een papieren tijger, terwijl de verzekeraars de adviseurs wel in de tang houden via de samenwerkingsovereenkomsten. Waar het verzekeraars werkelijk om te doen is, denkt Umans, is het beheersen van de geldstromen. Daar is het hele CAR-principe op gebaseerd. Ze willen zelf de kostprijs en de verkoopprijs kunnen bepalen en dat zal moeilijk zijn zolang er nog honderden aanbieders zijn. Daarom voorspel ik dat er een grote consolidatiegolf op komst is, waarna er nog vier of vijf verzekeraars overblijven met een groot aantal labels. Meer georganiseerd dan je denkt Wordt het geen tijd deze ideeën uit te dragen in een intermediairorganisatie? Umans voelt er niets voor en blijft liever ongeorganiseerd. Hoewel: veel intermediairs zijn meer georganiseerd dan je denkt, alleen niet via de bekende organisaties. Ik ben bijvoorbeeld lid van Club van Tien. Adviseurs uit de regio die maandelijks bij elkaar komen, filosoferen over de ontwikkelingen in de branche en praten over de dagelijkse gang van zaken in hun bedrijf. Daarnaast maken we veel plezier met elkaar. We winden ons niet meer op over wat anderen ons willen opleggen. Wij zijn de woede voorbij en niet bereid daar nog negatieve energie in te steken. Hoeft ook niet, want zoals ik nu werk kan ik het nog tientallen jaren volhouden. Door: Jan Aikens, Bucom services 10 Het Verzekeringsblad nummer oktober 2010

11 Er waait een frisse wind door Nederland. Een bank met verfrissend vermogen. Voor onafhankelijke denkers en doeners die durven dromen, die vooruit willen. WestlandUtrecht Bank. Een ondernemende bank voor de actieve Nederlander. Overzichtelijk van omvang, toegankelijk met korte lijnen. Een bank die de ruimte zoekt om uw klanten te geven wat ze verdienen: de beste oplossing. Zeker als het gaat om hypotheken of effecten, producten voor de grotere belangen. Daarom kijken we altijd verder, denken we in kansen. En gaan we het gesprek met u aan over wensen en werkelijkheid. WestlandUtrecht Bank. De bank die praat over mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op of neem contact op met uw accountmanager.

12 Fred de Jong in zijn proefschrift: De intermediaire bedrijfstak bestaat bij de gratie van marktfalen DEFINITIE MARKTFALEN Marktfalen is in de economie een bekend begrip. In een perfecte markt zou sprake zijn van volledige mededinging, volledige informatiesymmetrie en homogene producten, zonder toe- en uittredingsbarrières en zonder transactiekosten. Aan al die voorwaarden wordt bij marktwerking in feite nooit voldaan. De markt faalt dus per definitie. 12 Het Verzekeringsblad nummer oktober 2010

13 BRANCHE Het bestaansrecht van de intermediair Marktfalen bij tussenpersonen is de titel van het proefschrift waarmee Fred de Jong afgelopen dinsdag promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Die term moet niet verkeerd opgevat worden, neemt de kersverse doctor direct een mogelijk misverstand weg. arktfalen is in de economie een bekend Mbegrip. In een perfecte markt zou sprake zijn van volledige mededinging, volledige informatiesymmetrie en homogene producten, zonder toe- en uittredingsbarrières en zonder transactiekosten. Aan al die voorwaarden wordt bij marktwerking in feite nooit voldaan. De markt faalt dus per definitie. In mijn proefschrift heb ik de uitkomsten gepresenteerd van mijn onderzoek naar de rol van het intermediaire distributiekanaal in relatie tot marktfalen. Fred de Jong kent de branche van binnenuit. Hij maakte naam als beleidscoördinator en bestuurssecretaris van de NVA. Voor die tijd stuurde hij de onderzoeksafdeling van Bureau D&O aan en was hij beleidsmedewerker van de VvHN. Nu heeft hij een eigen adviesbureau voor onderzoek, beleid en advies in financiële markten. Ook is hij als onderzoeker verbonden aan ACIS, het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies. Je zou kunnen zeggen dat zijn onderzoek naar en voor de intermediaire markt eerst diende als steun voor beleidsmatige beslissingen, maar later op een meer wetenschappelijke leest werd geschoeid. Eigenlijk ontstond in de D&O-tijd, waar ik vanaf 2000 ruim vijf jaar werkzaam was, al het gevoel dat ik mijn studie wilde afronden met een promotie. Op dat moment kwamen er signalen vanuit de maatschappij dat er misschien iets mis was in de verzekeringswereld. Ecorys publiceerde een rapport over misstanden in het hypotheekadvies, de Europese Richtlijn legde de overheid de plicht op om met toezichtwetgeving te komen en het ministerie van Financiën legde de fundamenten voor de Wfd. Ontwikkelingen die bij mij allerlei vragen opriepen. Zijn er inderdaad zaken mis in de intermediaire bedrijfskolom, heeft de overheid gelijk dat die in de bestaande markt wil ingrijpen? Functioneert die niet zoals het zou moeten? Ik voelde de behoefte om dat in kaart te brengen, omdat je dan pas weet waar verbeteringen nodig zijn en hoe je die kunt bereiken. Onafhankelijkheid en belangenbehartiging De Jong begon zijn onderzoekswerkzaamheden in het kader van zijn promotie in Vanaf 2005 was hij ook werkzaam voor een organisatie die de belangen van de leden heeft te behartigen. Het is inderdaad niet makkelijk om de onafhankelijke wetenschappelijke inzichten die je door de onderzoeken opdoet, te scheiden van je taken als belangenbehartiger. Op het moment dat de promotie dichterbij kwam, vond ik dat ik mijzelf niet in een dergelijke spagaatpositie moest manoeuvreren. Ik wilde een duidelijke keuze maken en die was eigenlijk niet moeilijk. Ik had zes jaar keihard gewerkt aan mijn onderzoek en wilde de uitkomsten daarvan zo onafhankelijk mogelijk houden. Dat betekende dat ik mijn proefschrift in eigen beheer moest voltooien en daarom heb ik afscheid genomen van de NVA. Zoals noodzakelijk voor een zeer gedegen wetenschappelijk onderzoek en daarvan is hier zeker sprake maakt Fred de Jong gebruik van een aantal technische modellen, die we voor dit artikel buiten beschouwing laten. Het proefschrift biedt ook voor de minder in de economische technieken onderlegde lezer veel bijzonder interessante elementen. We doen een greep uit de 233 bladzijden van het boek dat ook als deel 3 in de ACIS-serie (uitgever Paris) is verschenen. Marktfalen is bestaansrecht De intermediaire bedrijfstak bestaat bij de gratie van marktfalen is een van de analyses van De Jong in het proefschrift. In een perfect werkende markt hebben intermediairs geen functie. De intermediaire bedrijfstak ontleent zijn toegevoegde waarde aan het bestaan van transactiekosten en Het Verzekeringsblad nummer oktober

14 HET INTERMEDIAIRE KANAAL Welk deel van de aanbieders gebruikmaken van het intermediaire kanaal is niet meer zo duidelijk als vroeger. Veel maatschappijen maken gebruik van een meerkanalenbeleid bij de distributie. De Jong berekende dat 250 aanbieders hun producten (mede) via 9400 intermediairs in de markt zetten. Gemiddeld werkte het intermediair in 2009 samen met tussen de zeven en tien vaste aanbieders. De intermediairs beschouwen circa de helft van de aanbieders van wie zij producten adviseren als voorkeursmaatschappijen. Uit het selfassessment van de StFD in 2008 bleek dat 11% van het intermediair een financieringsverhouding heeft met een of meerdere aanbieders. Van deze kantoren gaf 58% aan over een lening te beschikken, 24% had een hypotheek op het kantoorpand van de aanbieder. Andere financieringsverhoudingen waren bijvoorbeeld een rekening-courant of voorfinanciering van provisie. Het intermediair is een bedrijfstak waarbij één type product, schadeverzekeringen, de boventoon voert. Wel is de laatste acht jaren sprake van meer differentiatie, maar nog altijd bestaat meer dan 55% van de omzet uit schade. Leven vertegenwoordigt 22%, hypotheken 16% en overige activiteiten 7% van de omzet. informatiesymmetrie. Door transactiekosten is het voor consumenten en bedrijven in veel gevallen goedkoper om een intermediair in te schakelen voor het afsluiten van financiële producten, zoals hypotheken en verzekeringen. In het bijzonder geldt dit voor complexe financiële producten. De intermediaire bedrijfstak wordt daarnaast gekenmerkt door het bestaan van principaal-agentrelaties. Het intermediair functioneert als de In een wereld zonder intermediairs wordt duidelijk dat daarin over het algemeen het marktfalen groter zou zijn agent tussen de principalen, aanbieders (banken en verzekeraars) en afnemers (consumenten en bedrijven) van financiële producten. Intermediaire keten De Jong maakte een inventarisatie van de verzekeringsmarkt. Eind 2008 telde Nederland in totaal 335 verzekeraars, waarvan 67 levensverzekeraars, 34 natura uitvaartverzekeraars en 234 schadeverzekeraars. Toen hadden de bankverzekeraars meer dan de helft van het marktaandeel in handen. Het overgrote deel van de financiële sector wordt gedomineerd door een aantal grote concerns, zoals ING, Aviva, Eureko, SNS Reaal, ASR Nederland, AEGON en Allianz. Zie voor de onderbouwing het kader hiernaast. In de keten is sprake van zowel verticale als horizontale concentratie. In 2008 waren zeker 28 van de top 100 intermediairbedrijven (incl. assurantieafdelingen van banken) onderdeel van een aanbieder. Zij waren goed voor 29% van de omzet. De horizontale integratie vormt een factor van betekenis: bijna 70% van het intermediair is aangesloten bij een commercieel samenwerkingsverband, bijvoorbeeld serviceproviders, postenbanken of franchiseorganisaties. De Jong ziet in die verdergaande concentratie geen belemmering van de concurrentie in de markt. Sterker nog, de concentratietendens leidt mogelijk tot een krachtiger distributiekanaal in totaliteit dat beter kan concurreren met banken en verzekeraars. Dat is temeer van belang nu aanbieders door hun meerkanalenbeleid voor wat betreft de distributie zich ook als concurrent van het intermediair manifesteren. Internet Uiteraard neemt de beloningswijze van het intermediair een belangrijke plaats in de onderzoeken in. Het boek beschrijft de beweging van de wettelijk voorgeschreven betaling uitsluitend in de vorm van provisie naar de door de wetgever wenselijk geachte betaling door de klant. De geschiedenis van kruissubsidies, prikkels in de vorm van bonussen en omzetprovisie en de provisie als sturingsmechanisme voor aanbieders om grip te hebben op het distributiekanaal passeren de revue. Zaken die zo vaak de media halen, dat we daar nu niet verder bij stilstaan. Wel vermeldenswaard zijn de gevolgen die De Jong schetst van de technologische ontwikkelingen. Internettechnologie, constateert hij, zorgt ervoor dat de transactiekosten voor consumenten en aanbieders lager zijn in vergelijking met de distributie via traditionele kanalen zoals intermediairs, telefonische of schriftelijke verkoop. Dat gegeven vertaalt zich in de omzetcijfers. In 2009 werd voor 485 miljoen aan premie omgezet uit verzekeringen die via internet zijn afgesloten (t.o.v een groei van 32%). Het gaat voornamelijk om auto-, ziektekosten- en reisverzekeringen. De impact van internet op de intermediaire bedrijfstak is groot. Als gevolg van met name de internettechnologie is de concurrentie voor het intermediaire kanaal significant vergroot. Niet alleen is er meer concurrentie van traditionele directe kanalen, ook nieuwe aanbieders hebben hun intrede in de markt gedaan. Dat nieuw nuanceert Fred de Jong meteen: de nieuwe internetaanbieders zijn allemaal nog een onderdeel van reeds bestaande maatschappijen. Door deze trend en ook door het feit dat mede dankzij vergelijkingssites de transactiekosten zijn 14 Het Verzekeringsblad nummer oktober 2010

15 gedaald, is de informatieasymmetrie afgenomen, wat betekent dat het intermediair op het terrein van de particuliere schadeverzekeringen andere waarde moet toevoegen dan in het pre-internettijdperk. Met andere woorden: deze vormen van marktfalen, waar de intermediaire bedrijfstak haar bestaansrecht deels aan ontleent, nemen door de technologische vooruitgang af. Overheidsingrijpen De hele bedrijfstak voelt aan den lijve op welke manier de overheid de laatste jaren actief is geweest op het gebied van regulering en toezicht. Deze maatregelen komen mede voort uit de constatering, of ten minste de veronderstelling, dat er binnen de sector sprake is van dusdanig marktfalen dat ingrijpen noodzakelijk is. De Jong onderzocht of die veronderstelling juist was. Als belangrijke externe factor noemt hij de kredietcrisis. Al snel wordt de oplossing gezocht in het aantrekken van de toezichtteugels en het stellen van meer regels. Maar de overheid kan onmogelijk het intermediair verantwoordelijk houden voor het ontstaan van deze crisis. Los van die vraag, stelt De Jong, maakt de crisis duidelijk dat het intermediair niet in staat of bij machte is geweest om de ontwikkelingen die tot de crisis hebben geleid, tegen te houden. Bij twee andere schandalen, de aandelenlease en de woekerpolisaffaire heeft het intermediair ook niet massaal op de rem gestaan om te protesteren tegen de ondoorzichtigheid van de producten en tegen de hoge kosten. Deze externe effecten passen niet direct bij de primaire functie van het intermediair, maar hebben wel als onbedoelde factoren invloed gehad op het functioneren van de markt. Van marktmacht is bij de intermediaire bedrijfstak geen sprake. Weliswaar wordt daar 50% van de omzet gegenereerd, maar de alternatieve distributiekanalen zijn voldoende sterk om misbruik van eventuele dominante marktmacht onaantrekkelijk te maken. De andere uitingen van marktfalen, informatieasymmetrie en transactiekosten zijn hiervoor besproken. De praktijk Naast deze min of meer theoretische benadering van marktfalen heeft De Jong praktijkonderzoek verricht. Duidelijk is dat de verschillende publicaties met betrekking tot de beleggingsverzekeringen hebben meegeholpen aan het beeld dat hier van marktfalen gesproken kan worden. In 1994 werd al geconcludeerd dat een goede vergelijking tussen de verschillende producten met betrekking tot prognosekapitalen nauwelijks

16 mogelijk was. Ook werd toen vastgesteld dat de overgang van afsluit- naar doorlopende provisie in het belang van de consument zou zijn. Professor Boot noemde zijn resultaten op basis van een onderzoek naar de kostenstructuur in 1995 schokkend. Het CPB constateerde in 2000 dat het intermediair als adviseur in pensioenen niet zelden verkeerde productkeuzes maakte. Daarnaast speelden onder meer nog de aandelenleaseaffaire, het Ecorys-rapport over hypotheekadviseurs en natuurlijk de woekerpolisaffaire. Los van de schuld- c.q. aansprakelijkheidsvraag, aldus De Jong, geven de voorbeelden aan dat de intermediaire markt in ieder geval dergelijke affaires niet heeft kunnen tegenhouden. Wat ook geconstateerd wordt, is dat zowel Zowel de aanbieders als de overheid en de consumenten hebben bijgedragen aan het geconstateerde marktfalen aanbieders als overheid en consumenten hebben bijgedragen aan het geconstateerde marktfalen. Een belangrijke conclusie op basis van de praktijkonderzoeken is dat het geconstateerde marktfalen hoofdzakelijk betrekking heeft op complexe financiële producten. Ook bij schadeverzekeringen is sprake van een zekere informatieasymmetrie, maar dat is niet vergelijkbaar met de omvang van het marktfalen bij complexe financiële producten. Intermediair nodig Fred de Jong schetst ten slotte een wereld zonder intermediairs. Duidelijk wordt dat daarin over het algemeen het marktfalen groter zou zijn, omdat in meerdere mate sprake is van marktmacht en informatieasymmetrie. Waarom heeft de overheid toch zoveel regels toegesneden op het intermediair? Niet omdat het intermediair als hoofdschuldige van het marktfalen kan worden aangeduid, antwoordt Fred de Jong. Daarvan is geen sprake, maar wel als medeschuldig in die zin, dat de adviseurs onvoldoende een buffer hebben gevormd ter bescherming van de belangen van de consument. De kern van de misselling aan de kant van het intermediair zat in de wijze van beloning. Objectief gezien moet je constateren dat de consument weinig mogelijkheden had om de intermediair af te rekenen op een verkeerd advies, omdat de gevolgen daarvan pas na vele jaren aan de oppervlakte komt. We maken nu verschil, vervolgt hij, tussen complexe en niet complexe producten. Ik zie liever een onder- scheid in regelgeving tussen voor consumenten risicovolle en niet risicovolle producten. In dat geval kan de schadeprovisie in stand blijven, maar dan wel op een transparante manier. Loskoppelen van aanbieder Of het nu gaat om aanbieders of adviseurs, consumenten zien alle partijen binnen de intermediaire bedrijfskolom als één pot nat. Het is inderdaad van groot belang dat het intermediair zich ook in de beeldvorming loskoppelt van de aanbieders en zich profileert als een zelfstandige, onafhankelijke doelgroep. Dan kan de adviseur zijn toegevoegde waarde etaleren. Niet door bij voorbaat te roepen dat hij niet duurder is dan een direct writer, de bank of de internetaanbieder, maar wel door te benadrukken dat hij een voor de klant kostbaar advies geeft. Dan kan hij duurder of goedkoper zijn dan de concurrentie, maar waar het om gaat is de toegevoegde waarde die hij levert. Kortom: het is goed als de adviseur zijn hele positie transparant weet te maken. Daarbij hoort ook dat hij aangeeft met welke partij(en) hij samenwerkt. Bijna iedereen zal het begrijpen als een adviseur aangeeft met enkele partijen zaken te doen, maar hij moet daar wel helder over communiceren. Onafhankelijkheidsscore Een van de aanbevelingen van Fred de Jong is dat de kwaliteit van intermediairs meetbaar moet worden gemaakt. Ik denk ook dat een onafhankelijkheidsscore van belang kan zijn. Voor elke vorm van onafhankelijkheid ontvangt een financieel adviseur een punt. Naarmate er meer punten worden gescoord, is de onafhankelijkheid groter, met een maximum van tien bij een kantoor dat honderd procent onafhankelijk is. Te denken is daarbij aan zaken als: heeft een aanbieder aandelen in het bedrijf van de adviseur, of heeft hij hem een hypotheek verstrekt, ontvangt de adviseur provisie, hoeveel aanbieders heeft de adviseur in portefeuille en meer van dergelijke objectieve criteria. De optelsom bepaalt het onafhankelijkheidslabel. En verder Veel onderzoeksgegevens zijn actueel, maar tussen het sluiten van het proefschrift en nu is er opnieuw veel gebeurd en staat er nog het nodige te gebeuren. Mijn onderzoek kan hier inderdaad niet stoppen, beaamt Fred de Jong. Als wetenschapper blijf ik uiteraard de ontwikkelingen volgen en blijf ik ook mijn visie geven op de toekomst van de branche en de verschillende marktpartijen. In mijn proefschrift constateer ik dat we ons middenin een periode van grote transformatie bevinden. Dat alleen al vergt dat we in een zo vroegtijdig stadium de bewegingen herkennen om partijen te helpen daarop tijdig in te spelen. Door: Jan Aikens, Bucom services 16 Het Verzekeringsblad nummer oktober 2010

17

18 DE PIJNBANK Uniek product, maar is het ook nodig? De Nederlandse vestiging van ROLAND Rechtsschutz Versicherungs AG, ROLAND Nederland (hierna: Roland), introduceerde vorige maand een nieuw en voor de Nederlandse markt uniek product dat dekking biedt indien de verzekerde strafrechtelijk wordt vervolgd of gevangen wordt gehouden vanwege de verdenking van het plegen van een strafbaar feit. Voldoende reden om het product aan de tand te voelen. Verbaasd lazen we ter redactie het pers bericht waarin Roland zijn activiteiten en producten voor de Nederlandse markt beschreef. Scepsis ontstond er toen we het aanvraagformulier voor de strafrechtverzekering bekeken: twee A4 tjes gevolgd door een te ondertekenen verklaring op een half A4 tje. Gewend als we zijn aan pakken papier en afgezet tegen de ernst van de zaak waartegen dekking wordt geboden, rijst de vraag: kan dat wel wat zijn? We legden het product op de pijnbank en ontleedden de voorwaarden om te constateren dat Roland erin geslaagd is om qua dekking, voorwaarden én acceptatie alles weg te snijden wat niet tot de essentie is te herleiden. En die essentie is de vergoeding van proceskosten tot het maximaal verzekerde bedrag indien de verzekerde strafrechtelijk wordt vervolgd, gekoppeld aan een vrije advocaatkeuze. Dekking Wat koopt de verzekerde? Vergoeding van advocaat- en proceskosten per rechtsbijstandgebeur- 18 Het Verzekeringsblad nummer oktober 2010

19 tenis tot een bedrag van (basisdekking), of een ander overeengekomen maximumbedrag. Wat krijgt de verzekerde? Een vrije advocaatkeuze en de ondersteuning van een juridische servicedesk (extern belegd) die desgewenst bemiddelt bij het optrommelen van een advocaat. Dekking is er ook voor de kosten van andere rechtsbevoegde deskundigen. En dat is niet voor niets. Eén van s lands bekendste strafrechtadvocaten, mr. G.J. Knoops (denk aan Ina Post), is ervan overtuigd dat hij vaak zijn processen wint omdat hij een team van deskundigen om zich heen verzamelt die hem met raad en daad terzijde staan. Nauwelijks discussie over dekking Voor alle duidelijkheid: het gaat om een verzekering voor de zakelijke markt. Dat betekent dat bestuurders en management van bedrijven, instellingen en organisaties verzekerd zijn, maar ook de daaraan verbonden werknemers. Omdat de hoogte van de dekking vooraf wordt vastgesteld en de dekking zelf zich uitstrekt (en beperkt) tot de vergoeding van advocaat- en proceskosten en eventueel de kosten van deskundigen, kan er nauwelijks discussie ontstaan over de vraag of er al dan niet dekking is. Strafvervolging is strafvervolging, niks geen clausulering over de kosten van de advocaat. Uiteraard is er een maximering van het uurtarief, maar deze is bedoeld om excessen te voorkomen. Die helderheid wordt niet vertroebeld door een serie uitsluitingen en clausules die zeker als het om algemene bedrijfsrechtsbijstandverzekeringen gaat wel in de meeste polisvoorwaarden sluipen. Uitsluiting Er is feitelijk maar één uitsluiting: alleen in het geval van een vonnis waarbij sprake is van een veroordeling wegens een opzettelijk begaan strafbaar feit, vervalt de verzekeringsdekking met terugwerkende kracht. Let wel: nalatigheid is dus ook meeverzekerd. Logische uitsluitingen zijn verder de kosten van verdediging voor strafzaken van verkeersrechtelijke aard en zaken met betrekking tot het mededingingsrecht en het belastingrecht. Waarbij de laatste (belastingrecht) tegen een opslag alsnog ingesloten kan worden. Vanwege die all inclusive -dekking kunnen de voorwaarden beknopt blijven. Want met datgene wat je als verzekeraar over de verzekerde en het risico makkelijk zelf kunt achterhalen, moet je de kandidaat-verzekerde niet lastig vallen. De premiestelling is daarbij in de basis afhankelijk van de branche waarin de verzekerde rechtspersoon of natuurlijke perso(o)n(en) werkzaam zijn enerzijds en van het aantal te verzekeren werknemers anderzijds. Blijft over de vraag: Wat heeft de verzekerde hier eigenlijk aan? En daar zitten we een beetje mee. Want hoe duidelijk en helder de dekking, voorwaarden en prijsstelling ook zijn mogen, de vraag blijft of deze propositie marktpotentie heeft. Enerzijds: voor een bedrag van (de basisdekking die Roland hanteert) kan een advocaat heel wat af procederen. In die zin is de dekking absoluut substantieel te noemen en bepaald geen sinecure. Anderzijds: het dekkingsdomein is beperkt tot de kosten van strafvervolging. Uiteindelijk moet niet angst, maar een gezonde risicoafweging de keuze bepalen Een oplettend bedrijf dat in zijn bedrijfsuitoefening aan normale ethische standaarden voldoet, heeft onzes inziens weinig strafvervolging te vrezen. En toch: het zal je gebeuren. Denk maar aan de zaak Ahold, de legionella-uitbraak en het dodelijk ongeval tijdens een personeelsuitje van Kruidvat. Scepsis dus, die echter desgevraagd door Roland wordt gepareerd met andere voorbeelden. Roland: Denk bijvoorbeeld aan een ongeval van een werknemer onder werktijd of een AFM-onderzoek dat ongedacht en onverwacht tot een nader strafonderzoek leidt. Ook niet denkbeeldig: een werknemer die de fout ingaat en de werkgever wordt erop aangesproken. En zelfs strafvervolging op basis van een overtreding waarvan de persoon in kwestie zich door de complexiteit van wet- en regelgeving niet bewust is. Uiteindelijk moet naar onze mening niet angst, maar een gezonde risicoafweging de keuze voor deze polis bepalen. We kunnen ons alles afwegende best voorstellen dat instellingen en ondernemingen op goede gronden zich tegen deze kosten willen verzekeren. De praktijk van de voorbeelden heeft in ieder geval het risico voldoende duidelijk blootgesteld. Kortom: goed dat een verzekeraar deze niche heeft ontdekt. Door: Michiel Huisman RAPPORT Plus: Helder product, heldere voorwaarden, heldere procedures Beknopt aanvraagformulier Vrije advocaatkeuze en ter zake kundige servicedesk Min: Echt nodig? Rapportcijfer: 8 Het Verzekeringsblad nummer oktober

20 Voogd & Voogd Met één muisklik toegang tot 20 verzekeraars. De meest uitgebreide en scherpst geprijsde autoverzekeringen. En een concurrerend huismerkenassortiment met o.a. het onlangs geïntroduceerde BedrijvenTotaalPakket. Dat bieden wij u als bemiddelaar. Eenvoudig, slim en snel. Klik & Sluit Kantoor- en Webmodules MijnPolisMap inclusief MijnPolisCheck Klik & Sluit Webtotaal Uw Backoffice Aplaza Als innovatieve partner voor bemiddelaars slaan wij de brug tussen de verzekeraars en uw klanten en werken we samen aan uw succes. Hoe..? De heer Jobse van Schep Assurantiën deelt graag zijn ervaringen met u. Wie slim is kiest voor sterk! Hoewel internet in toenemende mate wordt ingezet voor het afsluiten van verzekeringen blijft het voor menig consument een zoektocht naar het beste aanbod. Remko Jobse: Met Klik & Sluit hebben we 20 aanbieders in één oogopslag beschikbaar en daar kiezen we de beste oplossing voor onze klanten uit. Dat bespaart niet alleen veel tijd, maar draagt enorm bij aan onze klantgerichtheid. Schep Assurantiën is een onafhankelijk en adviesvrij financieel advieskantoor. Zij hebben geen enkele contractuele verplichting voor het kiezen van financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen, banken of hypotheekverstrekkers. Door die onafhankelijkheid is Schep Assurantiën in staat hun klanten waardevrij, maar met het beste advies van dienst te zijn. Ruim 7 jaar geleden zijn wij gaan samenwerken met Voogd & Voogd. zegt Jobse. Die samenwerking levert ons enorme voordelen op. Zo kunnen we naast het vergelijken van het aanbod van 20 verzekeraars onze klanten supersnel van dienst zijn. Bovendien beschikt Voogd & Voogd vanuit hun automotive specialisatie over gunstige voorwaarden en aantrekkelijke premies voor autoverzekeringen, ook voor jongeren onder de leeftijd van 23 jaar. Voeg daarbij dat we via Klik & Sluit heel gemakkelijk toegang hebben tot de informatie van het RDW, bijvoorbeeld voor het opvragen van de catalogusprijs op basis van het kenteken, en het is duidelijk waarom Voogd & Voogd zo n aantrekkelijke partner voor ons is. Aplaza biedt ons een koppeling met het extranet van Voogd & Voogd waardoor onze administratie op de achtergrond volledig automatisch wordt bijgewerkt. Dat biedt enorme voordelen. Daarnaast krijgen onze klanten de mogelijkheid van een eigen digitale polismap waarin zij de verzekeringsproducten kunnen raadplegen die via ons kantoor zijn afgesloten. Zo beschikken wij online over alle informatie en verlopen adviesgesprekken uitermate effectief. Dat bevordert de snelheid waarmee verzekeringsvragen worden afgehandeld aanzienlijk, besluit Jobse. Remko Jobse, Schep Assurantiën Met Klik & Sluit de gegevens van mijn klanten in één oogopslag direct beschikbaar! Bezoek onze informatiedagen Binnenkort organiseren wij weer de regionale Voogd & Voogd informatiedagen. Onze relatiebeheerders vertellen u tijdens deze dagen graag hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw bedrijfsvoering. Aanmelden? Ga naar en klik op de actiebanner. Van der Valk Houten Novotel Eindhoven Van der Valk Assen Postbus AA Middelharnis T F E I

Aflevering 5 - Advies over oversluiten

Aflevering 5 - Advies over oversluiten Aflevering 5 - Advies over oversluiten Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn grote invloed

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Kroosverzekeringen B.V Vasteland 78 3011 BN Rotterdam Belangrijk Dit Dienstverleningsdocument is een puur informatief

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

DIT DOEN WIJ VOOR U. Alles wat u moet weten.

DIT DOEN WIJ VOOR U. Alles wat u moet weten. DIT DOEN WIJ VOOR U Alles wat u moet weten. 2 Inleiding U denkt erover een financieel product af te sluiten. Wie weet heeft u die beslissing zelfs al genomen. Daar komt enorm veel bij kijken. Wij willen

Nadere informatie

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. (Pre) Pensioen Sparen en beleggen Zorg, inkomen en ontslag Echtscheiding UW FINANCIEEL PLAN Hypotheek en leningen Huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Dr. Fred de Jong DE ECONOMISCHE IMPACT VAN EEN (DOORLOPENDE) GENERIEKE ZORGPLICHT

Dr. Fred de Jong DE ECONOMISCHE IMPACT VAN EEN (DOORLOPENDE) GENERIEKE ZORGPLICHT Dr. Fred de Jong DE ECONOMISCHE IMPACT VAN EEN (DOORLOPENDE) GENERIEKE ZORGPLICHT 21-09-2012 www.freddejong.eu @Jongfred Onderzoek, beleid en advies Specialisatie: distributie van financiële producten

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam. Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.nl In deze tariefkaart vindt u informatie over de dienstverlening en de

Nadere informatie

Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V.

Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. BEHEER HYPOTHEEKOVEREENKOMST Archivering van documenten Wij archiveren

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER - VERSIE DD 06 NOVEMBER 2012 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van de onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van de onderneming: Dienstenwijzer 2013 Inleiding. Op de activiteiten van Stengs Assurantie Management is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u op tijd informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien.

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Hotmail.versie 4.0 particulier Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Dienstverleningsdocument Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Contactgegevens Telefoon : 024-3501452 Fax : 024-3501014 E-mail : info@tcs-verzekeringen.nl

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht.

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTENWIJZER BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99 Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WELKOM BIJ KZN ASSURANTIEN B.V. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.1 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv Dit document wordt u aangeboden door Nationale Financiële Adviesgroep bv, gevestigd Laan op Zuid 196-198 te 3071 AA Rotterdam.

Nadere informatie

Dienstverleningsoverzicht Vos Verzekeringen

Dienstverleningsoverzicht Vos Verzekeringen Dienstverleningsoverzicht Vos Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in schadeverzekeringen financiële dienstverlening. Wij willen u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER versie 2015.11

DIENSTENWIJZER versie 2015.11 DIENSTENWIJZER versie 2015.11 Dit document wordt u aangeboden door Van Ekeren financieel advies BV. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument H.P. Assurantien & Financieringen BV tel: 0113-216777 Voorstad18 fax: 0113-223861 4461 KN Goes website:www.hpassurantien.nl email:info@hpassurantien.nl Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

"ALLES OVER FINDIGO" Wie zijn wij?

ALLES OVER FINDIGO Wie zijn wij? "ALLES OVER FINDIGO" Voor u ligt de dienstenwijzer van Findigo Financiële Diensten. In dit document geven wij u een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld van elke stap van de dienstverlening die u van

Nadere informatie

DVD luistert nauw Trends in het dienstverleningsdocument

DVD luistert nauw Trends in het dienstverleningsdocument DVD-onderzoek 2013 DVD luistert nauw Trends in het dienstverleningsdocument Inhoudsopgave DVD luistert nauw Samenvatting pag. 3 Verantwoording pag. 4 1 Aanwezigheid DVD op website pag. 5 2 Vijf vormen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: MeerHuis financiële dienstverlening Robberstraat 1 4201 AK GORINCHEM Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI

DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI 2013 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument HYPi is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag laten wij u zien hoe wij werken. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: Informatie over: BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.2 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van:

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van: Inleiding Hierbij overhandigen wij u het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor TKA Verzekeringen, Gronausestraat 65, 7533 BW te Enschede. Het dienstverleningsdocument heeft

Nadere informatie

Dr. Fred de Jong. Toegankelijkheid van financieel advies en het belang van onafhankelijkheid.

Dr. Fred de Jong. Toegankelijkheid van financieel advies en het belang van onafhankelijkheid. Dr. Fred de Jong Toegankelijkheid van financieel advies en het belang van onafhankelijkheid. www.freddejong.eu @Jongfred Onderzoek, beleid en advies Specialisatie: distributie van financiële producten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hypotheek Gilde Noord BV, Nijbracht 126, Postbus 1085, 7801 BB, Emmen, www.hypotheekgilde.nl, 0591-650660, 0591-650666, : www.hypotheekgilde.nl, @: info@hypotheekgilde.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en serviceabonnement

Dienstverleningsdocument ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en serviceabonnement Dienstverleningsdocument: Frank Verzekeringen en Hypotheken b.v. Achterweg 42 1822 AM Alkmaar www.fdg-online.nl frank@fdg-online.nl tel. 072-5623209 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT

TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW BEHEER VERMOGENSOPBOUWPRODUCTEN Archivering van de documenten inzake vermogensopbouwproducten

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Ons kantoor adviseert en bemiddelt in de financiële dienstverlening. Binnen onze werkwijze staat u als relatie centraal, waarbij wij zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Alles over de kosten van ons advies

Alles over de kosten van ons advies Alles over de kosten van ons advies Alles wat u vooraf wilt weten over de kosten van onze dienstverlening bij advies en bemiddeling van uw verzekeringen en financiële producten. Advies en abonnementstarieven

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT AMIS assurantiën B.V. Losplaatsweg 14 2201 CV NOORDWIJK Tel: 071-3616800 Fax: 071-3621156 E-mail : amisassurantien@hetnet.nl Site : www.amisassurantien.nl Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Dierks Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit dienstverleningsdocument informeren wij u over Hemmen Advies. Naast algemene informatie vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening!

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij?

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij? DIENSTENWIJZER U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze Dienstenwijzer vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze en de beloning die

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming: Caesar adviseurs DIENSTENWIJZER December 2012 Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het Financieel Toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer

Bochane Services Dienstenwijzer Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en Bochane Services b.v. in het bijzonder

Nadere informatie

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door : Hobro Hypotheken & Assurantiën Paukenstraat 10 5402 HK Uden T 0413-251546 RABO 15.54.64.485 KvK 16059596 AFM 12008498 info@hb-hypotheek.nl www.hb-hypotheek.nl

Nadere informatie

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Telefoon: 024 649 50 25 Fax: 024 649 50 01 E-mail: wijchen1375@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/wijchen

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Dienstenwijzer Siebelink Assurantiën B.V. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Dienstenwijzer Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Voor u ligt de dienstenwijzer van Van der Doelen Assurantiën B.V. In deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs binnen ons bedrijf. Zo vind u informatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten. Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal, uw persoonlijke situatie en wensen zijn voor ons een belangrijke graadmeter. In onze

Nadere informatie

Mundial Assurantiën. Dienstverleningsdocument

Mundial Assurantiën. Dienstverleningsdocument Mundial Assurantiën Beneluxlaan 46 5251LE Vlijmen Postbus 179 5250 AD Vlijmen Telefoon (073) 5117774 Fax (073) 5118671 E-mail info@mundial-assurantien.nl Website www.mundial-assurantien.nl Dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

van Weijen Verzekeringen B.V.

van Weijen Verzekeringen B.V. van Weijen Verzekeringen B.V. Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

Dienstenwijzer. de financiële balie

Dienstenwijzer. de financiële balie Dienstenwijzer de financiële balie U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie