Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid uit bestaat en welke beloningsvormen wij hiervoor in het algemeen hanteren. Daarnaast proberen wij u in dit informatiedocument een indicatie te geven van de hoogte van onze beloning en wel naar soort financieel product of dienst. Dit doen wij door een ondergrens en bovengrens hiervoor aan te geven. Het gaat hier om onze werkwijze in zijn algemeenheid en kan uiteraard op uw verzoek aan uw specifieke wensen worden aangepast. Wij vinden het belangrijk dat u van deze informatie kennis kunt nemen voordat wij onze werkzaamheden voor u starten. Deze informatie reiken wij uit bij ons eerste gesprek of we sturen of mailen het vooraf. U kunt deze informatie uiteraard ook vinden op onze website. Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam : Assurantiekantoor Siebe de Vries Adresgegevens : Amelandlaan 18 Postcode en Plaats : 844 CA Heerenveen Telefoon : Fax. : Internet adres : adres : Lidmaatschappen en registraties AFM : Assurantiekantoor Siebe de Vries is geregistreerd onder nummer door de Autoriteit Financiële Markten KVK: Assurantiekantoor Siebe de Vries is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer Kifid : Assurantiekantoor Siebe de Vries is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening onder aansluitnummer Adfiz : Assurantiekantoor Siebe de Vries is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van assurantieadviseurs en financiële dienstverleners Schouten : Assurantiekantoor Siebe de Vries heeft haar aansprakelijkheid verzekerd onder polisnummer Kenmerken van ons kantoor 1. Vergunning Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten ( AFM) onder nummer volgende producten of diensten: Schade -en Levensverzekeringen Hypothecaire Kredieten Consumptieve Kredieten Pensioenverzekeringen en Premiepensioenvorderingen Betaal -en Spaarrekeningen en Elektronisch geld Opgesteld door Assurantiekantoor Siebe de Vries d.d. 15 februari

2 Met betrekking sparen en betalen hebben wij een exclusieve samenwerking met Regiobank Hiernaast hebben wij de vergunning om u te adviseren in de keuze van beleggingsfondsen binnen bankproducten. In onze advisering betrekken wij in voorkomende situaties ook de mogelijkheid van Spaarrekening Eigen Woning, Beleggingsrecht Eigen Woning, Lijfrentespaarrekening, Lijfrentebeleggingsrecht. 2. Algemene Voorwaarden Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze dienstverlening en werkzaamheden. In onze Algemene Voorwaarden is een beperking van onze aansprakelijkheid opgenomen.. Intern beloningsbeleid De beloning van onze medewerkers wordt niet beïnvloed door het aantal adviezen dat wordt gegeven of door het aantal financiële producten waarin wordt bemiddeld. Alle medewerkers binnen onze onderneming hebben een vast salaris die marktconform is. Onze medewerkers worden aangesproken op integer, solide en klantgericht gedrag. Ons beloningsbeleid ondersteunt op deze manier de zorgvuldigheid van ons proces in het (financiële) belang van u als klant. 4. Onafhankelijk adviseren Ons kantoor is volledig vrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben u te adviseren te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken, verzekeraars of andere financiële instellingen. 5. Zelfstandigheid van de onderneming Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.. Met wie doen we zaken Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Op basis van deze selectie werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen samen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Op uw verzoek informeren wij u graag welke verzekeringsmaatschappijen en banken wij voor u hebben geselecteerd. Onze werkwijze Belangrijkste doel van ons traject is dat wij op basis van de door ons gemaakte financiële inventarisatie u passend kunnen adviseren. Wij proberen u zodanig te informeren dat u een gefundeerde keuze kunt maken voor een financieel product die bij u en uw toekomst past. Het kan tenslotte om langlopende verplichtingen gaan en soms kan er een, in meer of mindere mate, groot aandeel van uw besteedbaar inkomen mee gemoeid zijn. Alleszins reden om het traject zo zorgvuldig mogelijk in te richten. 1. Ons traject In zijn algemeenheid bestaat ons traject uit de volgende onderdelen: 1. Kennismaking Opgesteld door Assurantiekantoor Siebe de Vries d.d. 15 februari

3 In deze fase van het traject informeren wij u naast ons dienstverleningsdocument over de werkwijze, dienstverlening, kosten en van ons kantoor en de kaders waarbinnen wij adviseren. Denkt u bijvoorbeeld aan ons productassortiment of de financiële instellingen met wie wij samenwerken. Ook bespreken wij uw inbreng in het traject en welke afspraken we hierover maken. Aansluitend inventariseren wij op hoofdlijnen het doel waarvoor u ons vraagt en uw persoonlijke -en financiële gegevens oftewel uw financiële klantprofiel. 2. Beeldvorming Wij diepen de informatie die tijdens de kennismaking naar voren is gekomen verder uit en maken een uitgebreide inventarisatie van uw financiële klantprofiel. Hierin komen uw wensen en persoonlijke financiële doelstellingen uitgebreid aan de orde en nog belangrijker de prioriteiten die u hierin stelt. Wij stellen financiële scenario's voor u op die u vervolgens inzicht in de financiële gevolgen van uw keuzes zodat u uw mening op basis van deze informatie kunt vormen. Het gaat tenslotte om het maken van keuzes die financieel verantwoord zijn en dat is de basis voor de inrichting van ons.. Oplossing Op basis van het beeld dat is ontstaan stellen wij ons op. Dit is naar onze mening voor u de best passende oplossing. Wij lichten ons toe en motiveren waarom wij u dit financieel product adviseren. Om ervoor te zorgen dat ons ook correct wordt uitgevoerd, verzorgen wij de contacten met de financiële instelling en controleren wij de door de financiële instelling geleverde documenten. 4. Nazorg In deze fase adviseren wij u welke noodzakelijk en/of wenselijk is. Het doel van de is de financiële gevolgen van de vastgestelde wijzigingen tijdig te signaleren. Wij informeren u en beoordelen of dit gevolgen heeft voor het dat wij u hebben gegeven. Het is daarbij van groot belang dat u eventuele wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons doorgeeft. Beloning Er zijn verschillende vormen op grond waarvan de werkzaamheden die wij voor u verrichten, kunnen worden gehonoreerd. Dit verschilt per financieel product. Daarnaast varieert ook nog eens de hoeveelheid tijd die we nodig hebben voor het traject per financieel product. Bij de beloning in de vorm van provisie is de keuze voor de aanbieder waar dit financieel product wordt gesloten eveneens bepalend voor de hoogte van deze beloning. Al met al niet eenvoudig. Toch willen we proberen u een overzicht te geven van de beloningsstructuur zoals wij deze hanteren. U zult wellicht begrijpen dat dit overzicht niet meer kan zijn dan slechts een indicatie. De exacte beloning wordt in sterke mate bepaald door de complexiteit en inrichting van uw persoonlijke financiële situatie, het financieel product waarvoor u kiest en de werkzaamheden, die wij voor u verrichten. Op dit moment zijn deze aspecten echter nog niet bekend. Overbodig te zeggen dat wij u op het moment dat u een definitieve keuze hebt gemaakt voor een bepaald financieel product u exact zullen informeren over onze honorering wanneer u dit financieel product via onze aankoopt. Opgesteld door Assurantiekantoor Siebe de Vries d.d. 15 februari 2012

4 Koopt u financieel product die wij u adviseren niet via onze dan zullen wij onze uren in rekening brengen. Het uurtarief dat wij hiervoor hanteren is 95,-. Dit wordt uiteraard voor de start van ons traject met u besproken. Beloningsvormen: die wij hanteren : Vastgesteld bedrag : geldt uitsluitend voor hypothecaire financieringen Onze honorering is gebaseerd op een vast bedrag, die per financiële product of dienst door ons is vastgesteld - u ontvangt voor dit bedrag een factuur - dit heeft meestal een gunstig effect op de prijsstelling ( premie/rente) van het product dat u aankoopt. Provisie: voor alle financiële producten Hierbij ontvangen wij van de financiële instelling met wie u een overeenkomst aan gaat een provisiebedrag - dit bedrag is verrekend in de premie of kosten die de financiële instelling u in rekening brengt - u ontvangt in deze situatie geen factuur van ons kantoor. Het merendeel van onze werkzaamheden is vrijgesteld van Btw. Mocht onze dienstverlening wel Btw-plichtig zijn, zullen wij u vooraf hierover informeren. De in dit dienstverleningsdocument genoemde tarieven zijn inclusief Btw voor zover dit van toepassing is. Beloningstabel : indicatie honorering Hieronder vindt u een tweetal tabellen waarin wij aan de hand van een aantal voorbeelden van onze dienstverlening u een indicatie geven als het gaat om de honorering van onze werkzaamheden. Omdat wij op dit moment uw persoonlijke financiële situatie - en doelstelling nog niet kennen en ook nog niet weten voor welk financieel product u mogelijk gaat kiezen, kan deze informatie niet meer dan een indicatie zijn. Het is mogelijk, dat de werkelijk voor u te verrichten werkzaamheden en daarmee onze honorering afwijken van de opgave zoals deze in de beloningstabel zijn gedaan. Zodra wij weten voor welk financieel product u mogelijk gaat kiezen, zullen wij u uiteraard een exacte opgave doen van onze honorering. Een deel van de provisie die wij als financieel dienstverlener ontvangen van de financiële instelling wordt niet meteen betaald maar over een langere periode verspreid, de zogenaamde doorlopende provisie. De doorlopende provisie is ongeveer 40%van het ale provisiebedrag Eerst na afloop van de afgesproken periode hebben wij het ale bedrag ontvangen. Wordt de lening of polis eerder beëindigd, stopt ook de provisiebetaling. Geld Lenen : Tabel A.: indicatie honorering op basis van "Vast Bedrag" Berekening: uurtarief 95,- o.g.v. indicatie gemiddeld aantal gedeclareerde uren Eerste Hypotheek incl. Levensverzekering Onze dienstverlening Analyse 1 Indicatie van 15 5 Declaratie o.g.v. uurtarief n.v.t. Vast bedrag als honorering Opgesteld door Assurantiekantoor Siebe de Vries d.d. 15 februari

5 Tabel B. : indicatie honorering op basis van Provisie Basis berekening : Hypothecaire Lening : , ,-- Tweede hypothecaire lening : , ,-- Consumptief Krediet : ,- 5000,-- Levensverzekering - maandpremie : 50,- 50,-- Levensverzekering - duur : 15 jaar 25 jaar Geldlenen : Eerste Hypotheek excl. levenverzekering Tweede Hypotheek Consumptief Krediet Onze dienstverlening Analyse aantal Indicatie Provisie als % van de leensom 0,75% 1% 0,75% 1% 0,5 1,5 Indicatie provisie In euro's ,50 Opbouw (doel) vermogen : Hypotheekpolis Sparen/beleggen Levensverzekering om te sparen Levensverzekering voor de oude dag dienstverlening Analyse Indicatie Provisie als % van premie x duur % % % % % % Indicatie provisie In euro's Overige : Overige complexe producten dienstverlening Analyse Indicatie 0 Provisie als % van premie x duur % % Indicatie provisie In euro's 500 * Deze provisie wordt niet in eenmaal ontvangen. Een deel wordt eerst na een afgesproken periode ontvangen, dan wel zodra de lening of polis afloopt Wij hopen dat u met behulp van deze informatie inzicht hebt gekregen wat onze financiële dienstverlening inhoudt en de beloning, die wij daaraan hebben gekoppeld. Inzicht op grond waarvan u uw keuzes gefundeerd kunt maken. Indien u dat wenst kunnen wij u ook hierin adviseren. Opgesteld door Assurantiekantoor Siebe de Vries d.d. 15 februari

6 Klachten Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Bent u van mening, dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich binnen een termijn van drie maanden, wenden : Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( KIFID) : Postbus AG Den Haag Tel Wij zijn op basis van de Wet op het financieel toezicht verplicht aan te tonen, dat wij u dit informatiedocument hebben verstrekt en vragen u daarom dit document voor ontvangst te ondertekenen: [ plaats, datum] : [ naam] :... Opgesteld door Assurantiekantoor Siebe de Vries d.d. 15 februari 2012

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650. Dienstenwijzer (particulier) Boutkan Assurantiën b.v. Introductie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten Geachte relatie, Dit document geeft u een beeld waar ons kantoor voor staat, wat u van ons mag verwachten en andere zaken die van belang kunnen zijn. Het is een informatief document. Het verplicht u dus

Nadere informatie

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar

over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Uw advies bij de Rabobank over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Uw advies U wilt een advies van de Rabobank? Bijvoorbeeld over uw inkomen voor later, zorg voor nabestaanden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt En dan? informatie voor de ondernemer 2 Arbeidsongeschikt, en hoe verder? U bent arbeidsongeschikt geworden. Wat nu? In deze brochure zetten we op een rij wat er gebeurt nadat u een aanvraag

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie