Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Tarieven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Tarieven"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Tarieven Inleiding Met deze informatiewijzer informeren wij u graag over ons kantoor, onze dienstverlening, hoe wij werken en welke tarieven wij hiervoor hanteren. U bent zich aan het oriënteren en daarbij kan deze informatie u mogelijk helpen. Het karakter van deze informatie is algemeen. Wilt u weten wat wij specifiek voor u kunnen doen, neemt u dan contact met ons op. Onze bedrijfsgegevens Uiterwijk Winkel Verzekeringen Hoofdstraat JP Hoogeveen Postadres Postbus 11 Postcode en vestigingsplaats 7900 AC Hoogeveen Telefoon Fax Internet adres adres Onze registraties: AFM : geregistreerd onder vergunningnummer KvK : geregistreerd in het handelsregister onder nummer Kifd : aangesloten onder nummer Adfiz : wij zijn aangesloten bij de branchevereniging voor financiële dienstverleners NVGA : wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven Schouten Insurance : onze aansprakelijkheid is verzekerd onder polisnummer 11 Kenmerken van ons kantoor 1. Ons kantoor is vergunning verleend door de Autoriteit Financiële Markten ( AFM) onder nummer om te adviseren en te bemiddelen voor de volgende producten of diensten: Schade -en Levensverzekeringen Hypothecair krediet Consumptief krediet Spaar -en betaalrekeningen en elektronisch geld Gevolmachtigde voor schadeverzekeringen Opgesteld door Uiterwijk Winkel Verzekeringen d.d. 19 april versie.0 1

2 Hiernaast hebben wij de vergunning om u te adviseren in de keuze van beleggingsfondsen binnen bankproducten.. Algemene Voorwaarden Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze dienstverlening en werkzaamheden. In onze Algemene Voorwaarden is een beperking van onze aansprakelijkheid opgenomen. U vindt onze algemene voorwaarden op onze website: 3. Onafhankelijk adviseren Ons kantoor is volledig vrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren voor de financiële producten van bepaalde banken, verzekeraars of andere financiële instellingen te kiezen.. Zelfstandigheid van de onderneming Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in het kapitaal van ons bedrijf.. Met wie doen we zaken Periodiek maken wij een selectie uit de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen aanbieden. Op basis van deze selectie werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen samen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Op uw verzoek informeren wij u graag welke verzekeringsmaatschappijen en banken wij voor u hebben geselecteerd. 6. Intern beloningsbeleid De beloning van onze medewerkers wordt niet beïnvloed door het aantal adviezen dat wordt gegeven of door het aantal financiële producten waarin wordt bemiddeld. Alle medewerkers binnen onze onderneming hebben een vast salaris die marktconform is. Onze medewerkers worden aangesproken en beoordeeld op integer, solide en klantgericht gedrag. De beloning van onze medewerkers wordt op basis van deze beoordeling vastgesteld. 7. Volmachten Wij hebben een volmacht van meerdere verzekeraars voor schade -en levensverzekeringen. Dit houdt in dat wij van deze verzekeraars de bevoegdheid hebben gekregen om binnen de grenzen van de gegeven volmacht zelfstandig verzekeringen te accepteren en schadegevallen af te wikkelen. Onze werkwijze Onze aanpak is gewoonlijk opgebouwd uit een aantal stappen. Voor uw beeldvorming hebben wij deze stappen omschreven op hoofdlijnen. Hoe deze stappen specifiek voor u worden ingevuld, is afhankelijk van uw vraag, wensen en financiële profiel. 1. Bevestiging van uw opdracht Wij vinden het belangrijk uw opdracht aan ons kantoor schriftelijk vast te leggen in een opdrachtbevestiging. In deze opdracht zullen wij onze werkzaamheden -en honorering bevestigen zoals met u is afgesproken. Deze opdrachtbevestiging wordt zowel door u als door ons voor akkoord ondertekend. Opgesteld door Uiterwijk Winkel Verzekeringen d.d. 19 april versie.0

3 . Ons traject In zijn algemeenheid bestaat ons traject uit de volgende onderdelen: 1. Kennismaking en inventarisatie In deze fase van het traject informeren wij u naast ons dienstverleningsdocument over de werkwijze, dienstverlening, kosten en nazorg van ons kantoor en de kaders waarbinnen wij adviseren. Denkt u bijvoorbeeld aan ons productassortiment of de financiële instellingen met wie wij samenwerken. Ook bespreken wij uw inbreng in het traject en welke afspraken we hierover maken. Aansluitend inventariseren wij op hoofdlijnen het doel waarvoor u ons vraagt en uw persoonlijke -en financiële gegevens oftewel uw financiële klantprofiel.. Analyse en beeldvorming Wij diepen de informatie die tijdens de kennismaking naar voren is gekomen verder uit en maken een uitgebreide inventarisatie van uw financiële klantprofiel. Hierin komen uw wensen en persoonlijke financiële doelstellingen uitgebreid aan de orde en nog belangrijker de prioriteiten die u hierin stelt. Wij stellen financiële scenario's en berekeningen voor u op. Deze geven u inzicht in de financiële gevolgen van uw keuzes. Op basis van deze informatie kunt u uw mening vormen. Het gaat tenslotte om het maken van keuzes die voor u financieel verantwoord zijn. Dit is de basis voor de inrichting van ons. 3. Oplossing en Op basis van het beeld dat is ontstaan stellen wij ons op. Dit is naar onze mening voor u de best passende oplossing. Wij lichten ons toe en motiveren waarom wij u dit financieel product adviseren. Hiernaast adviseren wij u welke nazorg noodzakelijk en/of wenselijk is. Aansluitend bemiddelen wij in de standkoming van de overeenkomst en/of polis. Om ervoor te zorgen dat ons ook correct wordt uitgevoerd, verzorgen wij de contacten met de betreffende financiële instelling en controleren wij de door deze financiële instelling geleverde documenten.. Nazorg Het gegeven is een momentopname. In de loop der tijd kunnen gewijzigde persoonlijke omstandigheden leiden aanpassing van eerder gemaakte keuzes. Het is daarbij van groot belang dat u eventuele wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons doorgeeft. Over de inhoud van de nazorg die wij kunnen leveren en de daaraan verbonden kosten, maken we afzonderlijk afspraken. Deze werkzaamheden maken geen onderdeel uit van ons standaard tarief. Ons tarief Ons tarief is gebaseerd op de hoeveelheid tijd die we nodig hebben om u passend te adviseren, aansluitend te bemiddelen in de standkoming van het financieel product. De tijdsbesteding is afhankelijk van de complexiteit en inrichting van uw persoonlijk financiële situatie en uw financiële doelstelling. Deze aspecten zijn op dit moment nog niet bekend. Opgesteld door Uiterwijk Winkel Verzekeringen d.d. 19 april versie.0 3

4 We kunnen u wel in het algemeen een globaal inzicht geven in onze tarievenstructuur. Het is niet meer dan een indicatie. Uiteraard kunnen wij u exact informeren over de kosten op het moment dat wij uw specifieke vraag kennen. Wij informeren u voordat wij onze werkzaamheden starten. Onze beloningsvormen : declaratie/vaste vergoeding Ons tarief kan worden gebaseerd op de declaratie van de uren tegen een vastgesteld uurtarief of op een vaste vergoeding. Voor ons tarief op basis van urendeclaratie krijgt u vooraf een indicatie van de minimale en maximale tijdsbesteding. In beide gevallen ontvangt u voor de door ons verrichte werkzaamheden een factuur. Hieronder vindt u ons uurtarief en een indicatie van de vaste vergoedingen gespecificeerd. Het merendeel van onze werkzaamheden zijn vrijgesteld van BTW, vanwege de aanwezige intentie. Indien deze intentie ontbreekt, dan zijn wij verplicht u bovenop onderstaande tarieven ook de BTW in rekening te brengen Uurtarieven senior financieel adviseur : 10,- financieel adviseur : 100,- administratief medewerk(st)er : 6,- Tarievenoverzicht In ons tarievenoverzicht vindt u een algemene indicatie van ons tarief gekoppeld aan de verschillende financiële producten die een weerspiegeling zijn van uw mogelijke vraag. Het is niet meer dan een indicatie zodat het mogelijk is dat de werkelijk voor u te verrichten werkzaamheden en daarmee ons tarief afwijken van de opgave in dit overzicht. Opbouw/Aanwending (doel) vermogen : Product Spaarverzekering/ beleggen/garantie Lijfrente/Opbouw en direct ingaand Bankproducten Spaar/beleggen dienstverlening Analyse aanbieders Indicatie van aantal uren Declaratie o.g.v. uurtarief Vast bedrag als honorering Risicovoorzieningen: Opgesteld door Uiterwijk Winkel Verzekeringen d.d. 19 april versie.0

5 Product Arbeidsongeschiktheidsverzekering Overlijdensrisicoverzekering Uitvaartverzekering Betalingsbeschermingsverzekeringen bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden dienstverlening Analyse aanbieders 7 10 Indicatie van aantal uren Declaratie o.g.v. uurtarief Vast bedrag als honorering Overige financiële producten: Overige complexe producten n.v.t Andere werkzaamheden Product Second Opinion in schadezaken Overige werkzaamheden Onze dienstverlening Indicatie van aantal uren Declaratie op basis van uurtarief Vast bedrag als honorering n.v.t. n.v.t. Klachten Wij doen ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u niet tevreden,laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Bent u van mening dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, kunt u zich binnen een termijn van drie maanden, wenden : Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( KIFID) : Postbus AG Den Haag Tel Ons aansluitnummer : Opgesteld door Uiterwijk Winkel Verzekeringen d.d. 19 april versie.0

6 Wij hopen dat u met behulp van deze informatie inzicht hebt gekregen in onze tarieven en wat onze financiële dienstverlening inhoudt. Wij hopen dat u op basis hiervan een goede keuze kunt maken Hebt u vragen, aarzel dan iet contact met ons op te nemen. Wij informeren u graag. Uiterwijk Winkel Verzekeringen Wij zijn op basis van de Wet op het financieel toezicht verplicht aan te tonen dat wij u dit informatiedocument hebben verstrekt en vragen u daarom dit document voor ontvangst te ondertekenen: Te... d.d.... :...:... Opgesteld door Uiterwijk Winkel Verzekeringen d.d. 19 april versie.0 6

Uiterwijk Winkel Verzekeringen BV. Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Uiterwijk Winkel Verzekeringen BV. Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk beeld te geven van onze dienstverlening in het algemeen en welke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Assurantiebedrijf Zijlstra

Assurantiebedrijf Zijlstra Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T

D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T Inleiding. In dit dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid uit bestaat en welke beloningsvormen wij hiervoor in principe

Nadere informatie

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Assurantiën B.V. VLIEG Verzekeringen, VLIEG Bedrijfsverzekeringen & VLIEG Pensioenen VAG Assuradeuren B.V. Volmachtbedrijf Hoofdkantoor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Model 92013

DIENSTENWIJZER Model 92013 DIENSTENWIJZER Model 92013 In onze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Assurantiekantoor Boer. Naast de algemene informatie over ons kantoor vindt u ook informatie over onze dienstverlening, een indicatie

Nadere informatie

Waarom deze dienstenwijzer?

Waarom deze dienstenwijzer? Dienstenwijzer Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten

Nadere informatie

Waarom deze dienstenwijzer?

Waarom deze dienstenwijzer? Dienstenwijzer Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten

Nadere informatie

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VAN CORTJENS BERNHEZE VERZEKERINGEN. Door middel van dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs in de werkwijze van Cortjens Bernheze Verzekeringen. Naast algemene informatie

Nadere informatie

Waarom deze dienstenwijzer?

Waarom deze dienstenwijzer? Dienstenwijzer Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten

Nadere informatie

D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T

D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T Inleiding In dit dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid uit bestaat en welke beloningsvormen wij hiervoor in principe

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer. De volgende informatie staat vermeld in dit document:

Dienstenwijzer. De volgende informatie staat vermeld in dit document: Dienstenwijzer Vrieling Verzekeringen is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wie zijn wij? Den Hartigh Adviesgroep is de handelsnaam van de besloten vennootschap Den Hartigh Adviesgroep B.V. (KvK 24421060). In dit document vindt u belangrijke informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Zowel aan particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Graag willen

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer

Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze waarin u als klant centraal staat. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Voor Particuliere Relaties

DIENSTENWIJZER Voor Particuliere Relaties DIENSTENWIJZER Voor Particuliere Relaties Dienstenwijzer Particulieren januari 2014 - versie 9 Pagina 1 van 7 Hartelijk welkom bij Klap! Algemene inleiding U heeft of gaat één of meer financiële voorziening(en)

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. 2015 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. Ohmweg 57 G 2952 BD Alblasserdam Tel. 078-6920100 www.tbgadvies.nl Dienstverleningsdocument TBG Advies B.V. TBG Advies B.V. hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANCORA ADVIESGROEP V.O.F.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANCORA ADVIESGROEP V.O.F. Ancora Adviesgroep V.O.F. Baron S. de L. Wyborghstraat 1 2225 TD KATWIJK Tevens opererend onder de handelsnamen Ancora Verzekeringen, Ancora Financiële Diensten, Ancora Internet Verzekeringen, Kooyman

Nadere informatie