Jaarverslag Januari december 2012 Ons Verlangen Boerderijnummer: 823 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ons Verlangen Boerderijnummer: 823 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen"

Transcriptie

1 arverslag nuari december 2012 Ons Verlangen Boerderijnummer: 823 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: Zorgboerderij Ons Verlangen Adres: Broekergouw 5 Postcode: 1027 AH Woonplaats Amsterdam Provincie: Noord Holland Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1 e contactpersoon Naam: Suzanne Kat-Disseldorp Adres: Broekergouw 5 Postcode: 1027 AH Woonplaats Amsterdam Land: Nederland Telefoonnummer: n.v.t. Mobiel nummer: adres: arverslag opgesteld door: Suzanne Kat-Disseldorp Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: Ineke Breurken _jv_823_ons verlangen_n2012-dec2012aangepast.doc Pagina 1

3 Het algemene beeld van het afgelopen ar In 2012 hebben wij op 1 april weer een dag van de Dansende Koeien georganiseerd. Ondanks het kille weer, was de belangstelling groot en sprongen de koeien vrolijk het land in. Voor de kinderen waren er diverse activiteiten georganiseerd. Op 9 juni was er een boerenmarkt in Zunderdorp, onze kraam en de dieren die tentoongesteld werden zijn druk bezocht. De hulpboeren hebben geholpen met de dieren en bij de kraam. Het was een gezellige dag. Zaterdag 16 juni hebben wij een leuke dag georganiseerd met de HEMA helpende handen op de boerderij. De hulpboeren hebben aan familie en vrienden de boerderij laten zien, er zijn spelletjes gedaan en tot slot is er lekker gegeten. Groot succes was ook de vakantieweek, de bewoners van de boerderij zijn een midweek naar vakantiepark De Katjeskelder geweest. Iedere dag zijn er activiteiten en excursies geweest o.a. de Biesbosch is bezocht, dierenpark De Beekse Bergen en een klompenmakerij. Het weer was prachtig en iedereen had het naar zijn zin, ook de begeleiding. Al het personeel heeft de gelegenheid gehad een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen over Epilepsie. Dit was erg interessant en leerzaam. Na de vakantieperiode zijn er 4 nieuwe units bijgeplaatst met eigen keuken en sanitaire voorzieningen. Een aantal weken is er flink geklust, maar hierna konden de bewoners hun nieuwe huis in. Eind van het ar waren er in totaal 15 bewoners. Dit ar hebben we veel hulp gehad van een team van de ABN-AMRO, zij hebben helpen klussen en ook is er een groep met de hulpboeren naar de Kerstmarkt geweest in Haarzuilen. In december is er een drie daagse Kerstmarkt georganiseerd op de boerderij. Het kerstverhaal werd door hulpboeren en vrijwilligers uitgebeeld met begeleiding van muziek en een vertelster. Ook waren er kraampjes met kerstartikelen en de kinderen konden een kerstlichtje maken en warme chocomel drinken. Buiten was het guur maar in de stal was het lekker warm. Het ar is afgesloten met een gezellige kerstmaaltijd. Het Zoönosen keurmerk is verlengd. Bij het tevredenheidonderzoek hebben we een score behaald van 7,6 en de begeleiding een 8,5. De mensen met een verstandelijke beperking hebben een eenvoudige lijst ingevuld, het resultaat hiervan is een gemiddelde beoordeling van 8,4. Een enkele hulpboer wilde meer klusjes en hier is gevolg aan gegeven. Ook de bewoners waren erg tevreden, alleen de hygiëne van de toiletten en douches evenals het terras scoorde niet goed. Er wordt gewerkt met een schoonmaakschema en hier wordt nu extra op gecontroleerd. De vakantie hebben ze allemaal top gevonden. Suggestie voor extra activiteiten waren: sporten, paardrijden en knutselen. De meeste bewoners zijn ondertussen met sporten gestart. In de weekeinden worden er extra activiteiten georganiseerd o.a. museumbezoek, naar het bos en bij slecht weer schilderen of andere knutselactiviteiten. Regelmatig vindt er cliëntenraad overleg plaats voor de bewoners. Hierin kunnen zij aangeven wat er goed gaat en wat er veranderd of verbeterd moet worden. Deze punten worden in het werkoverleg met de begeleiding besproken en waar nodig aangepast. De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen ar Aantal uren aanwezigheid deelnemers Zorgboerderij Ons Verlangen _jv_823_ons verlangen_n2012-dec2012aangepast.doc Pagina 2

4 In het tweede en derde kwartaal hebben we een terugloop gehad van deelnemers aan de dagbesteding. In het vierde kwartaal is het aantal weer opgelopen. Ook dit ar is het aantal personeelsleden uitgebreid met een teamleidster voor de woningen, 2 woonbegeleiders en 4 assistent woonbegeleiders. Ook hebben 5 studenten hier hun stage doorlopen. Er is tevens een medewerker onderhoud aangenomen. Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod Nee, we bieden dagbesteding en 24-uurs verzorging in de woonunits. Scholing en ontwikkeling De twee vaste begeleiders bij de dagbesteding hebben hun studie Persoonlijk begeleider 4 specifieke doelgroepen met goed gevolg afgerond. Alle begeleiders die in het bezit waren van hun BHV diploma hebben de herhalingscursus goed doorlopen. Tevens hebben 8 nieuwe medewerkers het basisdiploma BHV behaald. Alle werknemers hebben gelegenheid gehad om een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen over Epilepsie. Deze was zeer leerzaam. Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt?, tevens weten wij dat er veel nieuwe ontwikkelingen zijn en dat wij onszelf en het personeel de kans moeten geven om cursussen te volgen. Hier gaan we dit ar een plan voor maken _jv_823_ons verlangen_n2012-dec2012aangepast.doc Pagina 3

5 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Cliënt heeft in linkerduim gezaagd, door onhandig zagen, uitgeschoten. Cliënt gestruikeld, kleine schaafwondjes op knie en handen. Cliënt gevallen in toilet als gevolg van epileptische aanval. Cliënt was niet bekend met epilepsie. Cliënt heeft zijn hoofd gestoten toen hij alleen naar de woning was. Steriel afgedekt en naar Eerste Hulp gebracht. Voortaan beter opletten met zagen. Begeleiding instrueren over veiligheid en zorgen dat er bij dit soort activiteiten 1 op1 begeleiding aanwezig is. Wondjes ontsmet en pleisters geplakt. Voortaan rustiger lopen en goed de voeten optillen. 112 gebeld, nagekeken door ambulancepersoneel en s middags naar huisarts. Medicatie. Personeel heeft voorlichting bijgewoond over epilepsie zodat zij een aanval kunnen herkennen en weten wat te doen. Wond ontsmet en bult gekoeld. Cliënt wilde niet naar de huisarts. Client geïnstrueerd niet alleen naar woning te gaan. Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Cliënt was boos, begon te schelden en dreigde met een fles te slaan. Cliënt was onrustig door spanning over vakantie en veranderingen. In het vervolg moet de begeleiding meer structuur en zoveel mogelijk duidelijkheid bieden om spanning en stress voor de bewoners te beperken. Zijn er meldingen van klachten? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Cliënt heeft de boerderij verlaten nadat hij verliefd was geworden op een medecliënt en een relatie niet werd toegestaan op de boerderij. Landzijde heeft een onderzoek ingesteld en beide partijen gehoord. Naar aanleiding hiervan is een deel van de klachten ongegrond verklaard. Gegrond verklaard is de klacht betreffende het niet teruggeven van brieven. Hiervoor is schriftelijke toestemming nodig en de boerderij was er niet van overtuigd dat deze informatie terecht zou komen op een adres waar de privacy gewaarborgd was. In de toekomst moet de boerderij meer moeite doen om een getekend toestemmingsformulier te krijgen met daarin een door de cliënt zelf op te geven adres waar de gegevens heen gestuurd kunnen worden. Cliënt is op een andere plek dagbesteding gaan volgen _jv_823_ons verlangen_n2012-dec2012aangepast.doc Pagina 4

6 Zijn er evaluatiegesprekken met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Alle hulpboeren hebben 1 keer per ar een evaluatie gehad Indien noodzakelijk zijn de begeleidingsplannen aangepast en maatregelen genomen om te zorgen dat de hulpboer zich hier op zijn plaats voelt. Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) Het afgelopen ar is goed verlopen, de problemen die zich voordeden zijn goed opgelost. Een vaste indeling voor de dag zorgt voor minder onrust onder de hulpboeren en de begeleiding moet er voor zorgen dat alle hulpboeren zich hier thuis voelen. Een goede personeelsplanning maken is heel belangrijk en ook moeten wij er voor zorgen dat de onderlinge communicatie optimaal is _jv_823_ons verlangen_n2012-dec2012aangepast.doc Pagina 5

7 Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig ar Actie gerealiseerd toelichting arlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Externe audit heeft plaats gevonden op 12 maart 2012, de acties hieruit voortvloeiend zijn opgenomen in de actielijst en verwerkt. Oefening calamiteitenplan Uitgevoerd door stagiaires o.l.v. zorgboer, hieruit geleerd dat dit uitgebreider en met meer begeleiding moet gebeuren om onrust te voorkomen. Evaluatie gesprekken met deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers Indien noodzakelijk begeleidingsplan aangepast Heeft in december plaatsgevonden, uitslag van alle formulieren samen is gemiddeld een 8. Functioneringsgesprekken Alle personeelsleden hebben 1maal per ar een gesprek waarin besproken wordt hoe het gaat, welke verbeterpunten er zijn, studiewensen enz. Actualisatie BHV Herhalingscursus is met goed gevolg afgerond door 8 personen. Tevens hebben 8 personen de basiscursus behaald. Opstellen arverslag Februari 2012 Plan scholing en ontwikkeling Plan wordt komend ar bijgewerkt, o.a. gaan een aantal personeelsleden een cursus medicijnenbeleid volgen. Actie n.a.v. de RI&E Controle boiler woningen Oktober 2012 Controle brandblussers Fa. Ansul, sept Controle EHBO koffers Wordt 1 maal per kwartaal gedaan Controle elektrische installatie Goedgekeurd Veiligheidsbeugel op trekker gerealiseerd Stoel vervangen kleine shovel Vervangen en andere voertuigen nagekeken Ruimte gas/zuurstof goed afsluiten Afscherming kruiskoppeling + kap aanbrengen Bescherming aanbrengen aftaktussenas Sloten nagekeken en aangepast Gereed Gereed Vervangen ladders Voor zorgboerderij nieuwe ladders gekocht Aanschaf afkortzaag In juni nieuw gekocht Zaagbroek Gekocht, wordt vanaf gedragen Ronde glaasjes monteren op stoppen Noodstop + nulbeveiliging aanbrengen op beugelzaag, slijpsteen Veiligheidsbladen opvragen leveranciers chemische stoffen Vaten voor spoelen achter slot en grendel /nee gereed gereed Bij nieuwe producten meteen gedaan, bestaande producten mee bezig Staan in aparte ruimte _jv_823_ons verlangen_n2012-dec2012aangepast.doc Pagina 6

8 Bedrijfsregels opstellen werken met mest nee Verschoven naar maart 2013 in overleg met Nico Legionella Protocol aangepast met gegevens uit de risicoevaluatie Brandstof aanpassen voor gereedschap in emissie-arme benzine nee Wordt dit ar gerealiseerd Bij aankoop letten op keurmerk Wordt bij nieuwe aankopen op gelet Personeel voorlichten RI en ARBO Oorkappen en veiligheidsbrillen controleren Tijdens werkoverleg worden regelmatig punten hierover besproken Zo nodig nieuwe aangeschaft Bord toegangshek nee Verschoven naar 2013, i.v.m. nieuwbouw Aansluiten noodplan dagbest. /units Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Is onderzocht, nu niet mogelijk (geen vaste telefoonlijn) wordt bij nieuwbouw gerealiseerd Verklaring Omtrent Gedrag September 2012 van alle personeelleden ontvangen, bij nieuwe medewerkers wordt meteen een aanvraagformulier verstrekt. Controle gereedschappen nee Verschoven naar april 2013 (door tijdgebrek van Jeroen) Functieomschrijvingen Voor zowel de dagbesteding als de woningen zijn functieomschrijvingen gemaakt Arbeidsvoorwaarden via CAO Per 1 nuari valt iedereen onder de CAO gehandicaptenzorg Bedrijfsarts i.v.m. verzuim en PAGO nee Suzanne is hier nog mee bezig Gereedschaplijst maken /nee Moet weer bijgewerkt worden vanaf okt.2012 Samenwerkingscontract Cordaan Contract is opgesteld en getekend door zowel Cordaan als de boerderij Zoonosen keurmerk certificaat ontvangen Nieuwe gegevens 2013 ingevuld en naar dierenarts voor controle UV-straling Er is een protocol gemaakt voor de begeleiding waarin zij zorgen voor voldoende zonnebrand en beschermende kleding Beleidsplan woningen maken Gereed september 2012 Overige acties van vorig ar Dag Dansende koeien Geslaagde dag geweest Open Dag Gezellig dag geweest Nieuwbouw gestart Gereed eind 2013 Personeelsuitje nee Is er niet van gekomen vanwege het drukke schema Bureau stoelen 2 stoelen gekregen Nieuwe kantoorruimte maken In juni 2012 kamer gereed Bijwerken website Regelmatig nieuwsbrieven plaatsen en ontwikkelingen melden Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? _jv_823_ons verlangen_n2012-dec2012aangepast.doc Pagina 7

9 Meer structuur aanbrengen in de begeleiding en de werkzaamheden goed coördineren. Vastleggen van de afspraken en de onderlinge communicatie optimaliseren, zodat voor iedereen duidelijk is welke taken zij/hij behoren te verrichten. Doelstellingen voor het komende ar Ons doel is om ook dit ar kwalitatief goede zorg te verlenen op de dagbesteding en de woningen. Aan het eind van het ar hopen wij de nieuwe boerderij te betrekken met minimaal 14 bewoners. Graag willen wij weer een leuke opendag organiseren met de hulp van de HEMA helpende handjes en andere extra activiteiten inplannen. Tevens willen wij de administratie van de VOF (dagbesteding) en de Stichting (woningen) beter organiseren. De zorgfinanciering van begeleiding groep gaat via het zorgkantoor mee richting het WMO, dit heeft geen directe prioriteit omdat dit gaat via Landzijde. Neem de concrete acties die hier uit voortkomen op in de actielijst voor het komende ar _jv_823_ons verlangen_n2012-dec2012aangepast.doc Pagina 8

10 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij: Ons Verlangen Datum (mm-jjjj) : Boerderijnummer: 823type hier uw antwoord ar: van nuari 2013 tot december 2013 Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum arlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Suzanne april Oefening calamiteitenplan Jeroen oktober Evaluatie gesprekken met deelnemers Suzanne, Jeroen Hele ar door Tevredenheidonderzoek Caroline Maart + november Functioneringsgesprekken Suzanne, netta Hele ar Actualisatie BHV Suzanne november Opstellen arverslag Ineke februari Scholing en ontwikkeling Suzanne mei Zoönosencertificaat Suzanne maart Acties n.a.v. de RI&E Controle elektrische installatie Nico, Jeroen september Controle gereedschappen Jeroen April Controle brandblussers Jeroen september Bedrijfsregels opstellen werken met mest Nico maart Vervangen asbestdak Nico 2020 Veiligheidsbladen opvragen leveranciers chemische Nico Hele ar stoffen i.v.m. calamiteiten Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Bord toegangshek maken Suzanne, Nico April Kwaliteitsboek woningen en dagbesteding bijwerken Ineke Maart _jv_823_ons verlangen_n2012-dec2012aangepast.doc Pagina 9

11 Maandverslagen bijhouden Begeleiding dagbesteding Gereedschaplijst maken, bijwerken Jeroen Mei Brandstof gereedschap aanpassen door emissie-arme benzine arlijkse check huisarts voor inwonende cliënten inplannen Aparte kast maken voor schoonmaakspullen en bezems enz. van de vloer af ophangen Jeroen netta Jeroen Hele ar oktober mei oktober Voorlichting risico + ARBO Suzanne Hele ar Voorlichting huiselijk geweld netta september Huisregels opstellen netta, Ineke mei Overige acties Nieuwbouw zorgboerderij Suzanne, Jeroen nuari december Zorgfinanciering Suzanne Hele ar Aansluiting WMO, loopt via Landzijde Suzanne Hele ar Nieuwe folder voor bewoners maken Ineke, Caroline zomer Administratie archiveren en bijwerken Ineke, Caroline Hele ar Dag Dansende Koeien Suzanne voorar Open Dag (m.b.v. Hema helpende handjes) Suzanne, Jeroen zomer Nieuwsbrief 4 keer ar Caroline Hele ar _jv_823_ons verlangen_n2012-dec2012aangepast.doc Pagina 10

Zorgboerderij Heykoop

Zorgboerderij Heykoop arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij It Fallaet

Zorgboerderij It Fallaet Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij It Fallaet Boerderijnummer: 740 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Eilandstal Boerderijnummer: 500

De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Morgendauw

Zorgboerderij Morgendauw Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Morgendauw Boerderijnummer: 1802 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Tokhok

Zorgboerderij Tokhok Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Tokhok Boerderijnummer: 1326 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372

Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Flint Boerderijnummer: 767

De Flint Boerderijnummer: 767 arverslag nuari 2013 - december 2013 De Flint Boerderijnummer: 767 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

ZORGBOERDERIJ DE MILDERT

ZORGBOERDERIJ DE MILDERT Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 ZORGBOERDERIJ DE MILDERT Boerderijnummer: 1100 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zorghoeve t Binnenveld

Zorghoeve t Binnenveld arverslag januari 2013 - december 2013 Zorghoeve t Binnenveld Boerderijnummer: 1680 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 213 - december 213 De Enghoeve Boerderijnummer: 139 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 211. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Het Haaksbergerveen. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Het Haaksbergerveen. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Het Haaksbergerveen Boerderijnummer: 1302 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Den Hoet

Zorgboerderij Den Hoet aarverslag anuari 2011 - december 2011 Zorgboerderij Den Hoet Boerderijnummer: 1349 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie