Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009"

Transcriptie

1 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

2

3 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

4

5 Voorwoord Voor u ligt de eerste editie van Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie met basisinformatie over de beleidsthema s van Wonen, Wijken en Integratie (WWI). De vele tabellen en grafieken geven inzicht in ontwikkelingen op terreinen als wijkenaanpak en stedenbeleid, woningmarkt alsmede inburgering en integratie. De thema s worden niet uitputtend behandeld, bij de keuze van de onderwerpen is aangesloten bij de vorige uitgaven. Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met andere EU-lidstaten. Nieuwe onderwerpen komen aan bod in het hoofdstuk Inburgering en Integratie. Ook de leefbaarheidsscores van de wijken uit de Leefbaarometer vormen een nieuw onderwerp. Ik hoop dat u vaak gebruik zult maken van deze hulpmiddelen. De Directeur Kennis en Verkenningen, WWI Oscar Mendlik Elke pagina bevat informatie over een onderwerp in de vorm van een tabel, een grafiek en een korte toelichting. Als u meer wilt weten adviseer ik de internetversie te raadplegen op kennispleinwwi. Deze site wordt voortdurend geactualiseerd en biedt de mogelijkheid zelf tabellen samen te stellen met andere variabelen, gebiedsindelingen of tijdreeksen.

6 Inhoud pagina 1. Woningvoorraad Woningmarkt Nieuwbouw Steden en wijken Inburgering en integratie Bewoners Betaalbaarheid Energie Toegelaten instellingen 165 Bronnen 178 Begrippen 181 Trefwoordenregister 192 Uitgebreide Inhoudsopgave 194 Colofon Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

7 1. Woningvoorraad Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

8 1. Woningvoorraad Kenmerken woningvoorraad 2008 bouwjaar voor 1945 bouwjaar bouwjaar vanaf % 28% 51% 1+2 kamers 9% 100% 43% Huur 3 kamers 4 kamers 19% 34% Aantal zelfstandige 100% woningen 100% woningen 5+ kamers 38% 100% 57% Koop 71% 29% eengezins meergezins Op 1 januari 2007 stonden er in Nederland bijna 7 miljoen woningen, een jaar later was de woningvoorraad toegenomen tot meer dan 7 miljoen woningen. Ruim de helft bestaat uit koopwoningen, bijna driekwart is een eengezinswoning. De helft van de woningen is gebouwd na 1970, bijna 4 op de 10 woningen heeft 5 of meer kamers. Bron: DG WWI/Systeem Woningvoorraad SYSWOV. Peildatum: 1 januari. 0 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

9 Ontwikkeling woningvoorraad Voorraad totaal [woningen] Eigendom Koop 42% 45% 47% 51% 55% 56% 57% 57% Particuliere huur 19% 17% 15% 13% 11% 11% 10% 11% Sociale huur 39% 39% 38% 36% 34% 33% 33% 32% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1. Woningvoorraad Woningtype Eengezins 70% 70% 71% 71% 71% 71% 71% 71% Meergezins 30% 30% 29% 29% 29% 29% 29% 29% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koop [%] Huur [%] Zowel de voorraad sociale huurwoningen als de voorraad particuliere huurwoningen neemt af. De omvang van de koopsector daarentegen neemt juist toe; per 1 januari 2008 bestaat ruim de helft van de woningvoorraad uit koopwoningen (57%). De verhouding tussen eengezins- en meergezinswoningen is sinds 1985 niet gewijzigd. Opmerking: Door afrondingsverschillen bij de percentages kan de som der delen hoger of lager zijn dan 100%. Bron: DG WWI/Systeem Woningvoorraad SYSWOV. Peildatum: 1 januari. Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

10 1. Woningvoorraad Mutaties in de woningvoorraad Woningvoorraad per Nieuwbouw Overige toevoegingen Onttrekkingen [ - ] Saldo voorraadmutaties Administratieve correcties Woningvoorraad per Saldo voorraadmutaties... De nieuwbouwproduktie in Nederland nam vanaf 2000 geleidelijk af maar sinds 2004 is er weer sprake van een stijgende lijn. Inmiddels ligt de jaarlijkse nieuwbouwproduktie ruim boven het niveau van In de cijfers over de woningvoorraad per zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. De kwaliteitsverbetering is bereikt door de opschoning van het Woningregister van het CBS. Door de opschoning is een verschil ontstaan tussen de cijfers over de woningvoorraad per en die per Bron: DG WWI/Systeem Woningvoorraad SYSWOV. Peildatum: 1 januari, 31 december. 0 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

11 Woningvoorraad naar bouwjaar en aantal kamers Voorraad totaal [woningen] Woninggrootte 1 of 2 kamers 11% 11% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 3 kamers 17% 17% 18% 18% 19% 19% 19% 19% 4 kamers 38% 38% 37% 36% 34% 34% 34% 34% 5 kamers of meer 35% 34% 35% 36% 38% 38% 38% 38% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1. Woningvoorraad Bouwjaar voor % 27% 25% 23% 22% 21% 21% 21% % 14% 13% 12% 11% 11% 11% 11% % 21% 19% 18% 17% 17% 17% 16% % 21% 20% 19% 18% 18% 17% 17% % 17% 18% 17% 16% 16% 16% 16% % 0% 6% 12% 12% 12% 12% 12% vanaf % 0% 0% 0% 4% 5% 6% 7% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Woningvoorraad naar aantal kamers Woningvoorraad naar bouwjaar % of kamers kamers Voor - kamers kamers of meer - Vanaf Grotere woningen zijn beduidend beter vertegenwoordigd dan kleinere in de Nederlandse woningvoorraad. Desondanks is er ten opzichte van 2000 een lichte afname van het aandeel vierkamerwoningen. Bijna 80% van de woningvoorraad is gebouwd na de tweede wereldoorlog. Het aantal woningen dat na 1990 gebouwd is begint inmiddels de omvang van de vooroorlogse voorraad te benaderen. Opmerking: Door afrondingsverschillen bij de percentages kan de som der delen hoger of lager zijn dan 100%. Bron: DG WWI/Systeem Woningvoorraad SYSWOV. Peildatum: 1 januari. Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

12 1. Woningvoorraad Woningvoorraad naar prijsklasse 2006 (als % van de huur- of koopsector) basishuur per maand (in euro) verkoopwaarde (x1.000 euro) 351 hoger 211 hoger t/m t/m dan t/m t/m dan totaal totaal Groningen 46% 31% 23% 100% 59% 23% 17% 100% Friesland 44% 31% 25% 100% 46% 28% 26% 100% Drenthe 41% 35% 24% 100% 42% 30% 28% 100% Overijssel 39% 33% 29% 100% 36% 34% 30% 100% Flevoland 14% 40% 46% 100% 52% 31% 17% 100% Gelderland 28% 39% 33% 100% 26% 34% 39% 100% Utrecht 29% 29% 42% 100% 21% 41% 39% 100% Noord-Holland 39% 30% 32% 100% 29% 36% 35% 100% Zuid-Holland 31% 32% 37% 100% 36% 35% 29% 100% Zeeland 35% 40% 25% 100% 48% 27% 24% 100% Noord-Brabant 28% 37% 35% 100% 24% 33% 43% 100% Limburg 26% 39% 35% 100% 41% 34% 26% 100% Nederland 33% 33% 33% 100% 33% 33% 33% 100% huur t/m euro huur t/m euro huur > euro koop t/m. euro koop. t/m. euro koop >. euro Per provincie loopt de verdeling van de woningen over de verschillende prijsklassen flink uiteen. Het aandeel goedkope huurwoningen is het grootst in het noorden van het land (Gr, Fr, Dr, Ov), Noord-Holland en Zeeland. Flevoland en Utrecht hebben een hoog aandeel dure huurwoningen. In de koopsector zijn relatief veel goedkope woningen te vinden in de provincies Groningen, Flevoland, Zeeland en Friesland. Het dure koopsegment is oververtegenwoordigd in Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht. Opmerking: Door afrondingsverschillen bij de percentages kan de som der delen hoger of lager zijn dan 100%. Bron: WoON Peildatum: 1 januari. 10 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

13 Onttrekkingen aan de voorraad naar bouwjaar bouwperiode voor % 12% 11% 6% 15% 9% 12% % 27% 29% 27% 26% 25% 29% % 6% 6% 6% 5% 7% 6% % 30% 22% 26% 20% 24% 24% % 17% 24% 26% 23% 22% 23% % 6% 5% 6% 8% 10% 5% % 1% 2% 2% 2% 1% 1% % 1% 1% 1% 1% 1% 0% 2001 en later 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1. Woningvoorraad onttrekkingen totaal Onttrekkingen % voor - - Er is een duidelijk stijgende tendens in het aantal onttrekkingen aan de voorraad. In 2007 waren daarbij precies evenveel vooroorlogse woningen (47%) als woningen uit de jaren (47%) bij betrokken. Bron: CBS, Systeem Woningvoorraad SysWov. Peildatum: 1 januari. Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

14 1. Woningvoorraad Woningvoorraad in Europa naar bouwjaar gemeten voor na 1990 België % 17% 29% 15% 9% 15% Cyprus % 17% 21% 27% 27% Denemarken % 20% 25% 17% 9% 9% Duitsland % 13% 47% 11% 3% 11% Estland % 14% 30% 22% 20% 5% Finland % 9% 31% 23% 20% 14% Frankrijk % 13% 18% 26% 10% 12% Griekenland % 7% 32% 25% 19% 14% Verenigd Koninkrijk % 17% 21% 22% 20% - Hongarije % 27% 23% 18% 11% Ierland % 8% 16% 14% 13% 39% Italië % 10% 37% 19% 12% 8% Letland % 14% 28% 23% 21% 4% Litouwen % 23% 33% 18% 14% 6% Luxemburg % 17% 27% 15% 11% 17% Malta % 11% 29% 17% 16% 12% Nederland % 15% 28% 18% 16% 16% Oostenrijk % 8% 29% 16% 13% 17% Polen % 13% 27% 18% 19% 13% Portugal % 9% 23% 18% 44% - Slowakije % 7% 35% 26% 21% 7% Slovenië % 8% 28% 23% 16% 10% Spanje % 4% 34% 24% 14% 16% Tsjechië % 14% 25% 22% 16% 11% Zweden % 15% 38% 17% 10% 8% 12 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

15 Percentage vooroorlogse woningen Cyprus Slowakije Griekenland Finland Spanje Portugal Ierland Hongarije Nederland Slovenië Polen Estland Italië Tsjechië Letland Oostenrijk Malta Duitsland Zweden Litouwen Luxemburg België Frankrijk Verenigd Koninkrijk Denemarken 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 1. Woningvoorraad In vergelijking met de ons direct omringende landen (België, Duitsland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk) staan in Nederland relatief weinig vooroorlogse woningen (22%). Precies de helft van de woningvoorraad in Nederland is gebouwd na Dit aandeel is hoog in vergelijking met Duitsland (25%), België (40%) en Luxemburg (43%). Bron: Eurostat Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

16 1. Woningvoorraad Woningvoorraad en bezettingsgraad in Europa 2003 woningvoorraad aantal woningen bezettingsgraad percentage mln per inwoners (personen/woning) koopwoningen België 4, ,4 68% Cyprus 0, ,4 68% Denemarken 2, ,2 53% Duitsland 38, ,2 45% Estland 0, ,5 96% Finland 2, ,2 63% Frankrijk 29, ,4 56% Griekenland 5, ,8 74% Hongarije 4, ,5 92% Ierland 1, ,9 77% Italië 26, ,8 68% Letland 1, ,4 79% Litouwen 1, ,7 91% Luxemburg 0, ,5 67% Malta 0, ,0 70% Nederland 6, ,4 55% Oostenrijk 3, ,4 58% Polen 11, ,0 58% Portugal 5, ,9 75% Slovenië 0, ,5 84% Slowakije 1, ,2 74% Spanje 20, ,9 82% Tsjechië 4, ,6 47% Verenigd Koninkrijk 25, ,3 69% Zweden 4, ,1 46% 14 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

17 Aandeel koopwoningen Duitsland Zweden Tsjechië Denemarken Nederland Frankrijk Oostenrijk Polen Finland Luxemburg België Cyprus Italië Verenigd Koninkrijk Malta Griekenland Slowakije Portugal Ierland Letland Spanje Slovenië Litouwen Hongarije Estland % 1. Woningvoorraad Van de 25 EU-lidstaten staat Nederland qua omvang van de woningvoorraad op de 7e plaats met 6,8 miljoen woningen. De bezettingsgraad (aantal personen per woning) is met 2,4 relatief laag evenals het aandeel koopwoningen. Slechts in 4 landen (Denemarken, Tsjechië, Zweden en Duitsland) ligt het aandeel koopwoningen lager dan in Nederland. Bron: Eurostat. Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

18 1. Woningvoorraad Woonoppervlak naar bouwjaarklasse 2006 aantal m 2 meer dan gemiddeld tot 70 m m m 2 totaal eengezins < % 47% 43% 100% % 56% 26% 100% % 56% 32% 100% % 51% 41% 100% % 53% 38% 100% % 46% 48% 100% > % 41% 53% 100% meergezins < % 47% 7% 100% % 40% 2% 100% % 52% 2% 100% % 52% 2% 100% % 45% 2% 100% % 60% 4% 100% > % 74% 6% 100% totaal % 50% 28% 100% Gemiddeld aantal m eengezins meergezins < > Het gemiddelde aantal m 2 woonoppervlak van eengezinswoningen is bijna twee keer zo hoog als van meergezinswoningen. Bij naoorlogse woningen neemt de gemiddelde woonoppervlakte toe naarmate de woning van meer recente datum is. Dit geldt zowel voor eengezinswoningen als in mindere mate voor meergezinswoningen. Bron: WoON Peildatum: 1 januari. 16 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

19 Soort buitenruimte 2006 aandeel woningen eigen tuin en balkon 15% eigen tuin, geen balkon 58% geen eigen tuin, wel balkon 23% alleen gemeenschappelijke tuin 1% geen buitenruimte 3% alle woningen 100% 1. Woningvoorraad 1% 3% 15% eigen tuin en balkon 23% eigen tuin, geen balkon geen eigen tuin, wel balkon alleen gemeenschappelijke tuin geen buitenruimte 58% Bijna driekwart van alle woningen (73%) heeft een eigen tuin, terwijl zo n 3% (bijna woningen) over geen enkele vorm van buitenruimte beschikt. Bron: WoON Peildatum: 1 januari. Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

20 1. Woningvoorraad Woningvoorraad naar toegankelijkheid (nultredenwoningen) 2006 meergezins eengezins waarvan totaal woning woning vrij- 2-onder- hoek- of staande 1-kap tussenwoning woning woning verzorgd wonen 4,7% 0,0% 0,2% 0,2% 0,5% 1,8% wonen met diensten 5,4% 0,0% 0,2% 0,2% 0,5% 2,0% overige ouderenwoningen 4,9% 3,0% 2,4% 1,9% 2,5% 3,2% overige aangepaste woningen 1,2% 2,0% 2,5% 1,6% 1,7% 1,7% overige nultreden woningen 23,1% 13,0% 32,7% 8,6% 6,8% 16,2% overige woningen 60,7% 82,0% 62,0% 87,5% 88,0% 75,1% totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Meergezins 1% 61% 39% 5% 23% verzorgd wonen wonen met diensten 5% 5% overige ouderenwoningen Eengezins 13% overige aangepaste woningen 82% 18% overige nultreden woningen overige woningen 2% 3% Van verzorgd wonen is sprake als een huishouden in een ouderenwoning gebruik kan maken van verpleging of verzorging vanuit een nabij gelegen zorgsteunpunt. Het gaat hierbij nagenoeg uitsluitend om meergezinswoningen. Dit is ook het geval bij wonen met diensten (maaltijdverzorging, receptie, recreatieruimte e.d.). Opmerking: Door afrondingsverschillen bij de percentages kan de som der delen hoger of lager zijn dan 100%. Bron: WoON Peildatum: 1 januari. 18 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

21 2. Woningmarkt Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

22 2. Woningmarkt Nieuwbouwbehoefte tot 2020 bruto netto bruto toevoeging toevoeging toevoeging onttrekkingen per jaar onttrekkingen bruto toevoeging netto De jaarlijkse bruto nieuwbouwbehoefte neemt in de toekomst af door de afnemende groei van het aantal huishoudens. Daar staat een gestage toename van het aantal onttrekkingen (en vervangende nieuwbouw) tegenover. Bron: Primos Peildatum: Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

23 Prognose woningvoorraad tot Prognose toename (% groei) Groningen % Friesland % Drenthe % Overijssel % Flevoland % Gelderland % Utrecht % Noord-Holland % Zuid-Holland % Zeeland % Noord-Brabant % Limburg % Nederland % 2. Woningmarkt Amsterdam % Rotterdam % Den Haag % Utrecht % Prognose toename woningvoorraad - % Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht N-Holland Z-Holland Zeeland N-Brabant Limburg De woningvoorraad neemt tussen 2007 en 2020 toe met 10% ( woningen). Limburg en Groningen blijven achter bij de landelijke ontwikkeling, ook Zuid-Holland, Friesland en Zeeland blijven iets achter. Het hoogste groeipercentage vinden we in Flevoland en de gemeente Utrecht. Bron: Primos Peildatum: Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

24 2. Woningmarkt Vraagoverschot en nieuwbouwbehoefte vraag- vraaggevraagd beschikbaar overschot gevraagd beschikbaar overschot huur-eengezins huur-meergezins totaal huur koop-eengezins koop-meergezins totaal koop Vraagoverschot (. woningen) koop-meergezins koop-eengezins huur-meergezins huur-eengezins Huishoudens die binnen 2 jaar willen verhuizen noemen we verhuisgeneigd (starters en doorstromers). Een deel van de huishoudens laat bij verhuizing een woning achter die weer beschikbaar komt voor bewoning. Het vraagoverschot is de resultante van de vraag naar woningen en het aanbod van woningen door verhuizing. Het vraagoverschot geeft aan in welke sector een spanning op de woningmarkt ontstaat als alle verhuisgeneigden direct zouden verhuizen. Dit is een indicatie voor de nieuwbouwbehoefte voor verschillende woningtypen. De druk op de woningmarkt spitst zich in toenemende mate toe op eengezins-koopwoningen. De druk op de huursector is in vergelijking hiermee uiterst beperkt. Bron: WoON 2006, WBO Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

25 Verhuisbewegingen doorstromers van huur naar huur van huur naar koop van koop naar huur van koop naar koop (semi)starters naar huur naar koop totaal Woningmarkt Verhuisbewegingen en naar koop naar huur van koop naar koop van koop naar huur van huur naar koop van huur naar huur doorstromers (semi)starters In 2004 werden verhuizingen geregistreerd waarvan ongeveer tweederde door doorstromers. De grootste groep wordt gevormd door (semi-)starters in de huursector (ruim ). Deze instroom ligt fors lager dan 15 jaar geleden. De instroom in de koopsector ligt op hetzelfde niveau als in 1988: bijna 50 duizend starters. Het aantal doorstromers in de koopsector bedraagt ook ruim huishoudens, dit is een verdubbeling ten opzichte van De doorstroming binnen de huursector laat een dalende trend zien. De doorstroming van huur naar koop en van koop naar huur liggen op het niveau van Bron: WoON Peildatum: 1 januari Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

26 2. Woningmarkt Beschikbaar gekomen woningen door doorstroming naar nieuwbouw jaar huur huur huur koop starter totaal goedkoop middelduur duur ,2 22,7 20,4 9,8 41,9 124, ,8 23,8 18,7 11,4 33,9 112, ,2 24,3 16,9 17,2 25,7 103, ,2 30,6 17,0 24,2 22,4 118, ,0 23,2 11,4 28,4 15,4 97, ,7 19,7 10,5 26,2 14,0 86, ,6 20,2 9,8 30,4 13,3 87, ,4 22,0 10,4 33,0 11,1 88, ,8 19,7 9,1 39,1 10,8 90, ,0 15,8 6,7 33,7 7,5 70, ,3 11,2 5,2 35,9 8,1 66, ,1 10,8 5,2 37,9 6,3 65, ,9 11,3 6,5 41,3 6,4 72,4 Beschikbaar gekomen woningen 100% 80% 60% 40% 20% starter koop huur duur huur middelduur huur goedkoop 0% Huishoudens die een wooncarriere starten in een nieuwbouwwoning nemen in aantal af. Begin jaren 80 liet eenderde van de huishoudens geen woning achter bij verhuizing naar een nieuwbouwwoning; in 2006 is dit gedaald naar 1 op de 10. Het woningtype dat achtergelaten wordt bij doorstroming naar een nieuwbouwwoning is ook sterk veranderd. Aanvankelijk kwamen bijna uitsluitend huurwoningen vrij, tegenwoordig zijn het vooral koopwoningen. Het aandeel vrijgemaakte koopwoningen is toegenomen van 10% tot bijna 60%. Opmerking: Door afrondingsverschillen kan de som der delen verschillen van het getoonde totaal. Prijsgrenzen: goedkoop: <339 euro p/m, duur: >520 euro p/m (2007) Bron: Bewoners Nieuwe Woningen, Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

27 Soort verhuizing bij doorstroming naar nieuwbouw van huur van huur van koop van koop naar huur naar koop naar huur naar koop doorstromers ,7 4,3 18,7 5,5 82, ,6 2,8 26,6 8,6 78, ,7 5,2 28,8 12,0 77, ,7 3,0 34,2 21,3 96, ,9 5,4 26,8 22,9 82, ,0 5,4 24,0 20,8 72, ,1 5,7 25,6 24,8 74, ,5 6,3 24,4 26,7 77, ,1 4,1 26,6 35,0 79, ,5 3,0 18,9 30,7 63, ,4 2,8 14,3 33,0 58, ,2 3,5 11,9 34,4 59, ,8 5,3 11,9 36,0 65,9 2. Woningmarkt Soort verhuizing bij doorstroming naar nieuwbouw 100% 80% 60% 40% van koop naar koop van koop naar huur van huur naar koop van huur naar huur 20% 0% De belangrijkste vorm van doorstroming naar nieuwbouw is de laatste jaren van koop naar koop, terwijl 25 jaar geleden van huur naar huur de grootste stroom betrof. De doorstroming vanuit een bestaande huurwoning naar een nieuwbouwkoopwoning is gering en stabiel door de jaren heen. Het aantal mensen dat een bestaande koopwoning inruilt voor een nieuwbouwhuurwoning is iets omvangrijker maar wel bijna gehalveerd in de loop der tijd. Opmerking: Door afrondingsverschillen kan de som der delen verschillen van het getoonde totaal. Bron: Bewoners Nieuwe Woningen, 2007 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

28 2. Woningmarkt Motief voor verhuizing van verhuisgeneigden 2006 woning 33,6% zelfstandig gaan wonen 15,6% de woonomgeving 9,4% huwelijk of samenwonen 7,4% gezondheid of behoefte aan zorg 5,9% werk 3,8% overlast in de huidige buurt 2,8% dichter bij familie, vrienden of kennissen 2,0% scheiding 1,0% architectonische kwaliteit 0,9% studie 0,5% betere bereikbaarheid (ov, uitvalswegen) 0,4% minder parkeerdruk (auto in de buurt) 0,3% andere reden 16,4% 100,0% woning zelfstandig gaan wonen de woonomgeving huwelijk of samenwonen gezondheid of behoefte aan zorg werk overlast in de huidige buurt dichter bij familie, vrienden of kennissen scheiding architectonische kwaliteit studie betere bereikbaarheid (ov, uitvalswegen) minder parkeerdruk (auto in de buurt) andere reden % % Van de mensen die actief op zoek zijn naar een woning noemt ¹/₃ deel de woning zelf als het belangrijkste verhuismotief. Het zelfstandig willen gaan wonen, meestal het verlaten van het ouderlijk huis, neemt met 16% een goede tweede plaats in. Bron: WoON 2006, Peildatum: 1 januari Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

29 Verhuisgeneigden naar levensfase en huishoudenstype <25 21% 20% alleenstaand 15% 15% gezin zonder kinderen 18% 10% gezin met kinderen 18% 24% alleenstaand 6% 6% gezin zonder kinderen 5% 7% gezin met kinderen 9% 9% % 9% % 100% Woningmarkt Verhuisbehoefte + - gezin met kinderen - gezin zonder kinderen - alleenstaand - gezin met kinderen - gezin zonder kinderen - alleenstaand < % % De verhuisgeneigdheid wordt deels ingegeven door de levensfase waarin een huishouden verkeert. Zo krijgen vooral jonge gezinnen met kinderen te maken met veranderingen in de huishoudensituatie die aanpassing van de woonsituatie vragen. Ook jongeren tot 25 jaar verhuizen relatief vaak. Het volgen van een opleiding en het vinden van werk is voor hen vaak de aanleiding om te willen verhuizen. Bron: WoON Peildatum: 1 januari Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

30 2. Woningmarkt Verhuisplannen en gerealiseerde verhuizingen 2006 leeftijd verhuisd verhuisplannen % verhuisde verhuisgeneigden % t/m ,3 380,3 47,7% ,4 295,1 76,4% ,7 244,3 79,7% ,6 218,1 61,7% ,8 178,1 59,4% ,3 141,2 49,8% ,0 110,1 42,7% ,9 104,0 46,1% ,0 71,7 48,8% ,4 61,7 44,5% ,4 47,2 56,0% ,6 35,0 58,8% ,8 23,1 98,7% Verhuisplannen en verhuizingen (aantallen ) verhuisplannen verhuisd t/m Niet iedereen met verhuisplannen blijkt ook daadwerkelijk te verhuizen. Van de groep verhuisgeneigde jongeren tot 25 jaar en de groep 45 tot 65 jaar verhuisd minder dan de helft. Bron: WoON Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

31 Huishoudenssamenstelling van de in- en uitstroom (verhuizingen in 2004 en 2005) gezin zonder gezin met eenpersoons minderjarig kind minderjarig kind totaal G4 aandachtswijken in 63% 15% 22% 100% uit 45% 23% 31% 100% G14 aandachtswijken in 55% 15% 30% 100% uit 52% 22% 26% 100% 2. Woningmarkt G4 totaal in 62% 15% 23% 100% uit 39% 32% 29% 100% G14 totaal in 64% 12% 25% 100% uit 37% 19% 44% 100% 100% 80% 60% 40% Instroom en uitstroom en gezin met minderjarig kind gezin zonder minderjarig kind eenpersoons 20% 0% in uit in uit in uit in uit G4 aandachtswijken G14 aandachtswijken G4 totaal G14 totaal Kenmerkend voor de G4 en de G14 is dat de instroom vooral bestaat uit eenpersoonshuishoudens en de uitstroom uit gezinnen (met of zonder minderjarig kind). Bron: WoON Peildatum verhuizingen: 2004 en Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

32 2. Woningmarkt Binnenlandse migratie (verhuizingen tussen provincies) saldo = vestiging - vertrek 2007 saldo verhuizingen vestiging vertrek Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Nederland Binnenlands migratiesaldo per provincie, vertrek < < <0 vestiging 0<700 >=700 Met een vertrekoverschot van ruim personen is Zuid-Holland de provincie met de grootste uitstroom. Ook in Limburg en Friesland hebben meer personen de provincie verlaten dan er zijn komen wonen. In Utrecht, Noord-Holland en Drenthe is daarentegen sprake van een duidelijk vestigingsoverschot. Het vestigingsoverschot in Flevoland neemt vanaf 2003 af. Bron: CBS. 30 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

33 Verkochte sociale huurwoningen aan zittende/niet-zittende huurder aantal zittende huurder niet-zittende huurder totaal Woningmarkt gem. prijs zittende huurder niet-zittende huurder totaal Verkoopprijzen van verkochte sociale huurwoningen ( euro) zittende huurder niet-zittende huurder In 2007 zijn door de woningcorporaties in totaal bijna 13 duizend sociale huurwoningen verkocht, waarvan een kwart aan zittende huurders. De verkoop aan zittende huurders is de laatste jaren gedaald, terwijl de verkoop van een huurwoning na vertrek van de huurder aan een nieuwe eigenaar-bewoner sinds 2001 met ruim 3000 woningen is toegenomen. De gemiddelde verkoopprijzen zijn voor zittende en niet-zittende huurders nagenoeg gelijk en in 8 jaar tijd met 45% toegenomen tot zo n 1,5 ton in Opmerking: Aantallen zijn afgerond op 10-tallen. Bron: Kadaster, bewerking VROM. Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

34 2. Woningmarkt 32 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

35 3. Nieuwbouw Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

36 3. nieuwbouw Uitgaven BLS Besluit lokatiegebonden subsidies 1 mln (raming) 136 Uitgaven BLS ( mln) (raming) Het BLS (Besluit Locatiegebonden Subsidies) is een rijksbijdrage aan gemeenten ter stimulering van de woningproductie en van het particulier opdrachtgeverschap. Bron: (meerdere) Beknopte begrotingen VROM 34 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

37 Nieuwbouw in Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) Nieuwbouw Nederland totaal koopwoningen huurwoningen Nieuwbouw in BSG (aantal woningen) totaal koopwoningen huurwoningen Nieuwbouw in BSG (% van totale nieuwbouw) totaal 27% 33% 33% 33% 39% 42% 40% koopwoningen 24% 29% 29% 28% 36% 36% 34% huurwoningen 38% 49% 48% 49% 48% 57% 54% 60% 50% 40% 30% koopwoningen (BSG) huurwoningen (BSG) 20% 10% 0% De nieuwbouw in BSG is van belang voor de woningbouwafspraken. Deze zijn gemaakt conform de doelstelling uit de nota Ruimte dat 25% tot 40% van de nieuwbouw binnen BSG moet plaatsvinden teneinde het ruimtegebruik voor nieuwbouw te beperken. In toenemende mate wordt nieuwbouw in bestaand stedelijk gebied gerealiseerd. In 2007 betreft dit bijna 32 duizend woningen, ofwel 40% van alle nieuwbouw in dat jaar. In de huursector ligt dit aandeel met 54% aanzienlijk hoger dan in de koopsector (34%). Bron: WWI/Systeem woningvoorraad (SYSWOV). Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

> Woningmarktontwikkelingen > Stadsregio Rotterdam

> Woningmarktontwikkelingen > Stadsregio Rotterdam 01 > Woningmarktontwikkelingen > Stadsregio Rotterdam 02 WONINGMARKTONTWIKKKELINGEN STADSREGIO ROTTERDAM Woningmarktontwikkelingen Stadsregio Rotterdam Uitgevoerd in opdracht van Maaskoepel Auteur Roelf-Jan

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Wonen in Gelderland 2012. Monitoring van het woonbeleid

Wonen in Gelderland 2012. Monitoring van het woonbeleid Wonen in Gelderland 2012 Monitoring van het woonbeleid 1 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie 1) Inleiding 2) Gelderland totaal 2.1 Bevolking 2.2 Nieuwbouw 2.3 Ontwikkeling woningvoorraad 2.4 Bouwvergunningen

Nadere informatie

FACTSHEETS WoONcongres 2013 Naar een nieuwe balans in het wonen. Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Kennis en Verkenningen

FACTSHEETS WoONcongres 2013 Naar een nieuwe balans in het wonen. Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Kennis en Verkenningen Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Kennis en Verkenningen Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon postbus.wooninfo@minbzk.nl FACTSHEETS WoONcongres 2013 Naar een

Nadere informatie

Woonuitgaven huurders en kopers

Woonuitgaven huurders en kopers Woonuitgaven huurders en kopers Uitkomsten WoON2009 Woonuitgaven huurders en kopers Uitkomsten WoON2009 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Woonuitgaven huurders en kopers 1 Woonuitgaven

Nadere informatie

De particuliere huursector in Den Haag. Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

De particuliere huursector in Den Haag. Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling De particuliere huursector in Den Haag Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling De particuliere huursector in Den Haag Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling 2 De particuliere huursector

Nadere informatie

Regionale Woningmarktmonitor 2013

Regionale Woningmarktmonitor 2013 Regionale Woningmarktmonitor 2013 monitor voor de U10-gemeenten www.utrecht.nl/onderzoek 1 Colofon uitgave U10 / Bestuur Regio Utrecht Maliebaan 34 Postbus 14107 3508 SE Utrecht telefoon: 030 286 2525

Nadere informatie

Regionale Woningmarktmonitor 2013

Regionale Woningmarktmonitor 2013 Regionale Woningmarktmonitor 2013 monitor voor de U10-gemeenten www.utrecht.nl/onderzoek 1 Colofon uitgave U10 / Bestuur Regio Utrecht Maliebaan 34 Postbus 14107 3508 SE Utrecht telefoon: 030 286 2525

Nadere informatie

De woonconsument in een veranderde woningmarkt in Zuidoost-Brabant

De woonconsument in een veranderde woningmarkt in Zuidoost-Brabant De woonconsument in een veranderde woningmarkt in Zuidoost-Brabant Conclusies uit het woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 Colofon Titel: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: De woonconsument in een veranderde

Nadere informatie

Nieuwbouw, verhuizingen en segregatie Effecten van nieuwbouw op de bevolkings samenstelling van stadswijken

Nieuwbouw, verhuizingen en segregatie Effecten van nieuwbouw op de bevolkings samenstelling van stadswijken Nieuwbouw, verhuizingen en segregatie Effecten van nieuwbouw op de bevolkings samenstelling van stadswijken Nieuwbouw, verhuizingen en segregatie Nieuwbouw, verhuizingen en segregatie Effecten van nieuwbouw

Nadere informatie

Staat van de Woningmarkt Jaarrapportage 2014

Staat van de Woningmarkt Jaarrapportage 2014 Staat van de Woningmarkt Jaarrapportage 2014 Staat van de Woningmarkt Jaarrapportage 2014 Samenvatting Woningmarkt De woningmarkt en bouwsector zijn sterk beïnvloed door de economische teruggang vanaf

Nadere informatie

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers Regionale woningmarktgebieden Verschillen en overeenkomsten NAi Uitgevers : verschillen en over eenkomsten Andries de Jong Lia van den Broek Stephaan Declerck Sander Klaver Frank Vernooij NAi Uitgevers,

Nadere informatie

Monitor Woningbouw 2012

Monitor Woningbouw 2012 Monitor Woningbouw 2012 Directie Beleid: Sector Kennis & Beleidsevaluatie Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 5 1. Gegevensbronnen... 6 1.1 Woningbouwproductie... 6 1.2 Inventarisatie woningbouwplannen...

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9 Visie 1 September 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Missie en doelstellingen 9 3. Beleidskader 11 3.1. Rijksbeleid 11 3.2. Provinciaal beleid 11 3.3. Beleid van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Investeren in Zeeland

Investeren in Zeeland Investeren in Zeeland Trends en uitdagingen EIB Concept 11 maart 2015 2 Inhoudsopgave Perspectief voor Zeeland 7 1 Inleiding 9 2 Wonen in Zeeland 10 3 Vastgoed in Zeeland 16 4 Infrastructuur in Zeeland

Nadere informatie

Woonvisie Diemen 2013-2017

Woonvisie Diemen 2013-2017 Woonvisie Diemen 2013-2017 A. Khabbazha Ruimtelijke Ontwikkeling November 2013 Inhoudsopgave: 1 Samenvatting 1.1 Leeswijzer 4 2. Inleiding 2.1 Aanleiding 5 2.2 Wat is een Woonvisie 5 2.3 Missie en doelstelling

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Intentie om een woning te kopen varieert sterk onder starters en huurders

Intentie om een woning te kopen varieert sterk onder starters en huurders Intentie om een woning te kopen varieert sterk onder starters en huurders Ingrid Esveldt en Andries de Jong 1 In dit artikel wordt onderzocht of starters en huurders die willen verhuizen, een woning willen

Nadere informatie

Ons kenmerk 2007/0285242. Inlichtingen bij Mw. A.F. Kruijff

Ons kenmerk 2007/0285242. Inlichtingen bij Mw. A.F. Kruijff verijssel Cli Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIAL^ VAN OVERI.rSSEL www.overijssel.nl Postadres 'rovincie Overijssel 'ostbus 10078 5000 GB Zwolle 0 D nt, 2 4 OKI 2007 Routing a.d. BijI.: Felefoon

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2010. Gemeente Groningen

Statistisch Jaarboek 2010. Gemeente Groningen Statistisch Jaarboek 2010 Gemeente Groningen Groningen, november 2010 i Statistisch Jaarboek 2010 Uitvoering Onderzoek en Statistiek Groningen Redactie Age Stinissen en Tinus Snijders Foto s/illustraties

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Groningen economisch bekeken 2014

Groningen economisch bekeken 2014 Groningen economisch bekeken 2014 Groningen Economisch Bekeken 2014 Groningen, economisch bekeken 2014 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 1. Bevolking... 10 1.1 Bevolkingsontwikkeling... 10 1.2

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT NEDERLAND 2008

ANALYSE WONINGMARKT NEDERLAND 2008 ANALYSE WONINGMARKT NEDERLAND 2008 Maart 2009 Woonplein Limburg BV Postbus 2555 6401 DB Heerlen T 045 40 40 250 F 045 40 40 252 E info@woonpleinlimburg.nl 2 VOORWOORD Evenals voorgaande jaren presenteert

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam www.rotterdam.nl Staat van 2013 STAAT VAN ROTTERDAM 2013 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van Bestuursdienst, gemeente Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Auteurs: drs.

Nadere informatie

Factsheets Woningmarktmonitor Achterhoek 2013. Van verminderen naar transformeren

Factsheets Woningmarktmonitor Achterhoek 2013. Van verminderen naar transformeren Factsheets Woningmarktmonitor Achterhoek 2013 Van verminderen naar transformeren Opgesteld door: Hans Suurmond 24 oktober 2013 Factsheets Woningmarktmonitor Achterhoek 2013 De Achterhoek krimpt De Achterhoek

Nadere informatie

Statistisch jaarboek 2013

Statistisch jaarboek 2013 Statistisch jaarboek 2013 Centraal Bureau voor de Statistiek Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek Grafimedia

Nadere informatie

SECTOR KENNIS & BELEIDSEVALUATIE. Monitor woningbouw 2014. Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s MONITOR

SECTOR KENNIS & BELEIDSEVALUATIE. Monitor woningbouw 2014. Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s MONITOR MONITOR SECTOR KENNIS & BELEIDSEVALUATIE Monitor woningbouw 2014 Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma

Nadere informatie

Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004

Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004 Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004 Signalen uit de samenleving Project 4067 In opdracht van stadsdeel De Baarsjes drs. Lieselotte Bicknese drs. Simone Crok drs. Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658

Nadere informatie

Woongedrag en woonwensen jongeren

Woongedrag en woonwensen jongeren Woongedrag en woonwensen jongeren 2014 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het toegankelijk maken van grote

Nadere informatie