Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009"

Transcriptie

1 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

2

3 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

4

5 Voorwoord Voor u ligt de eerste editie van Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie met basisinformatie over de beleidsthema s van Wonen, Wijken en Integratie (WWI). De vele tabellen en grafieken geven inzicht in ontwikkelingen op terreinen als wijkenaanpak en stedenbeleid, woningmarkt alsmede inburgering en integratie. De thema s worden niet uitputtend behandeld, bij de keuze van de onderwerpen is aangesloten bij de vorige uitgaven. Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met andere EU-lidstaten. Nieuwe onderwerpen komen aan bod in het hoofdstuk Inburgering en Integratie. Ook de leefbaarheidsscores van de wijken uit de Leefbaarometer vormen een nieuw onderwerp. Ik hoop dat u vaak gebruik zult maken van deze hulpmiddelen. De Directeur Kennis en Verkenningen, WWI Oscar Mendlik Elke pagina bevat informatie over een onderwerp in de vorm van een tabel, een grafiek en een korte toelichting. Als u meer wilt weten adviseer ik de internetversie te raadplegen op kennispleinwwi. Deze site wordt voortdurend geactualiseerd en biedt de mogelijkheid zelf tabellen samen te stellen met andere variabelen, gebiedsindelingen of tijdreeksen.

6 Inhoud pagina 1. Woningvoorraad Woningmarkt Nieuwbouw Steden en wijken Inburgering en integratie Bewoners Betaalbaarheid Energie Toegelaten instellingen 165 Bronnen 178 Begrippen 181 Trefwoordenregister 192 Uitgebreide Inhoudsopgave 194 Colofon Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

7 1. Woningvoorraad Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

8 1. Woningvoorraad Kenmerken woningvoorraad 2008 bouwjaar voor 1945 bouwjaar bouwjaar vanaf % 28% 51% 1+2 kamers 9% 100% 43% Huur 3 kamers 4 kamers 19% 34% Aantal zelfstandige 100% woningen 100% woningen 5+ kamers 38% 100% 57% Koop 71% 29% eengezins meergezins Op 1 januari 2007 stonden er in Nederland bijna 7 miljoen woningen, een jaar later was de woningvoorraad toegenomen tot meer dan 7 miljoen woningen. Ruim de helft bestaat uit koopwoningen, bijna driekwart is een eengezinswoning. De helft van de woningen is gebouwd na 1970, bijna 4 op de 10 woningen heeft 5 of meer kamers. Bron: DG WWI/Systeem Woningvoorraad SYSWOV. Peildatum: 1 januari. 0 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

9 Ontwikkeling woningvoorraad Voorraad totaal [woningen] Eigendom Koop 42% 45% 47% 51% 55% 56% 57% 57% Particuliere huur 19% 17% 15% 13% 11% 11% 10% 11% Sociale huur 39% 39% 38% 36% 34% 33% 33% 32% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1. Woningvoorraad Woningtype Eengezins 70% 70% 71% 71% 71% 71% 71% 71% Meergezins 30% 30% 29% 29% 29% 29% 29% 29% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koop [%] Huur [%] Zowel de voorraad sociale huurwoningen als de voorraad particuliere huurwoningen neemt af. De omvang van de koopsector daarentegen neemt juist toe; per 1 januari 2008 bestaat ruim de helft van de woningvoorraad uit koopwoningen (57%). De verhouding tussen eengezins- en meergezinswoningen is sinds 1985 niet gewijzigd. Opmerking: Door afrondingsverschillen bij de percentages kan de som der delen hoger of lager zijn dan 100%. Bron: DG WWI/Systeem Woningvoorraad SYSWOV. Peildatum: 1 januari. Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

10 1. Woningvoorraad Mutaties in de woningvoorraad Woningvoorraad per Nieuwbouw Overige toevoegingen Onttrekkingen [ - ] Saldo voorraadmutaties Administratieve correcties Woningvoorraad per Saldo voorraadmutaties... De nieuwbouwproduktie in Nederland nam vanaf 2000 geleidelijk af maar sinds 2004 is er weer sprake van een stijgende lijn. Inmiddels ligt de jaarlijkse nieuwbouwproduktie ruim boven het niveau van In de cijfers over de woningvoorraad per zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. De kwaliteitsverbetering is bereikt door de opschoning van het Woningregister van het CBS. Door de opschoning is een verschil ontstaan tussen de cijfers over de woningvoorraad per en die per Bron: DG WWI/Systeem Woningvoorraad SYSWOV. Peildatum: 1 januari, 31 december. 0 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

11 Woningvoorraad naar bouwjaar en aantal kamers Voorraad totaal [woningen] Woninggrootte 1 of 2 kamers 11% 11% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 3 kamers 17% 17% 18% 18% 19% 19% 19% 19% 4 kamers 38% 38% 37% 36% 34% 34% 34% 34% 5 kamers of meer 35% 34% 35% 36% 38% 38% 38% 38% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1. Woningvoorraad Bouwjaar voor % 27% 25% 23% 22% 21% 21% 21% % 14% 13% 12% 11% 11% 11% 11% % 21% 19% 18% 17% 17% 17% 16% % 21% 20% 19% 18% 18% 17% 17% % 17% 18% 17% 16% 16% 16% 16% % 0% 6% 12% 12% 12% 12% 12% vanaf % 0% 0% 0% 4% 5% 6% 7% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Woningvoorraad naar aantal kamers Woningvoorraad naar bouwjaar % of kamers kamers Voor - kamers kamers of meer - Vanaf Grotere woningen zijn beduidend beter vertegenwoordigd dan kleinere in de Nederlandse woningvoorraad. Desondanks is er ten opzichte van 2000 een lichte afname van het aandeel vierkamerwoningen. Bijna 80% van de woningvoorraad is gebouwd na de tweede wereldoorlog. Het aantal woningen dat na 1990 gebouwd is begint inmiddels de omvang van de vooroorlogse voorraad te benaderen. Opmerking: Door afrondingsverschillen bij de percentages kan de som der delen hoger of lager zijn dan 100%. Bron: DG WWI/Systeem Woningvoorraad SYSWOV. Peildatum: 1 januari. Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

12 1. Woningvoorraad Woningvoorraad naar prijsklasse 2006 (als % van de huur- of koopsector) basishuur per maand (in euro) verkoopwaarde (x1.000 euro) 351 hoger 211 hoger t/m t/m dan t/m t/m dan totaal totaal Groningen 46% 31% 23% 100% 59% 23% 17% 100% Friesland 44% 31% 25% 100% 46% 28% 26% 100% Drenthe 41% 35% 24% 100% 42% 30% 28% 100% Overijssel 39% 33% 29% 100% 36% 34% 30% 100% Flevoland 14% 40% 46% 100% 52% 31% 17% 100% Gelderland 28% 39% 33% 100% 26% 34% 39% 100% Utrecht 29% 29% 42% 100% 21% 41% 39% 100% Noord-Holland 39% 30% 32% 100% 29% 36% 35% 100% Zuid-Holland 31% 32% 37% 100% 36% 35% 29% 100% Zeeland 35% 40% 25% 100% 48% 27% 24% 100% Noord-Brabant 28% 37% 35% 100% 24% 33% 43% 100% Limburg 26% 39% 35% 100% 41% 34% 26% 100% Nederland 33% 33% 33% 100% 33% 33% 33% 100% huur t/m euro huur t/m euro huur > euro koop t/m. euro koop. t/m. euro koop >. euro Per provincie loopt de verdeling van de woningen over de verschillende prijsklassen flink uiteen. Het aandeel goedkope huurwoningen is het grootst in het noorden van het land (Gr, Fr, Dr, Ov), Noord-Holland en Zeeland. Flevoland en Utrecht hebben een hoog aandeel dure huurwoningen. In de koopsector zijn relatief veel goedkope woningen te vinden in de provincies Groningen, Flevoland, Zeeland en Friesland. Het dure koopsegment is oververtegenwoordigd in Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht. Opmerking: Door afrondingsverschillen bij de percentages kan de som der delen hoger of lager zijn dan 100%. Bron: WoON Peildatum: 1 januari. 10 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

13 Onttrekkingen aan de voorraad naar bouwjaar bouwperiode voor % 12% 11% 6% 15% 9% 12% % 27% 29% 27% 26% 25% 29% % 6% 6% 6% 5% 7% 6% % 30% 22% 26% 20% 24% 24% % 17% 24% 26% 23% 22% 23% % 6% 5% 6% 8% 10% 5% % 1% 2% 2% 2% 1% 1% % 1% 1% 1% 1% 1% 0% 2001 en later 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1. Woningvoorraad onttrekkingen totaal Onttrekkingen % voor - - Er is een duidelijk stijgende tendens in het aantal onttrekkingen aan de voorraad. In 2007 waren daarbij precies evenveel vooroorlogse woningen (47%) als woningen uit de jaren (47%) bij betrokken. Bron: CBS, Systeem Woningvoorraad SysWov. Peildatum: 1 januari. Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

14 1. Woningvoorraad Woningvoorraad in Europa naar bouwjaar gemeten voor na 1990 België % 17% 29% 15% 9% 15% Cyprus % 17% 21% 27% 27% Denemarken % 20% 25% 17% 9% 9% Duitsland % 13% 47% 11% 3% 11% Estland % 14% 30% 22% 20% 5% Finland % 9% 31% 23% 20% 14% Frankrijk % 13% 18% 26% 10% 12% Griekenland % 7% 32% 25% 19% 14% Verenigd Koninkrijk % 17% 21% 22% 20% - Hongarije % 27% 23% 18% 11% Ierland % 8% 16% 14% 13% 39% Italië % 10% 37% 19% 12% 8% Letland % 14% 28% 23% 21% 4% Litouwen % 23% 33% 18% 14% 6% Luxemburg % 17% 27% 15% 11% 17% Malta % 11% 29% 17% 16% 12% Nederland % 15% 28% 18% 16% 16% Oostenrijk % 8% 29% 16% 13% 17% Polen % 13% 27% 18% 19% 13% Portugal % 9% 23% 18% 44% - Slowakije % 7% 35% 26% 21% 7% Slovenië % 8% 28% 23% 16% 10% Spanje % 4% 34% 24% 14% 16% Tsjechië % 14% 25% 22% 16% 11% Zweden % 15% 38% 17% 10% 8% 12 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

15 Percentage vooroorlogse woningen Cyprus Slowakije Griekenland Finland Spanje Portugal Ierland Hongarije Nederland Slovenië Polen Estland Italië Tsjechië Letland Oostenrijk Malta Duitsland Zweden Litouwen Luxemburg België Frankrijk Verenigd Koninkrijk Denemarken 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 1. Woningvoorraad In vergelijking met de ons direct omringende landen (België, Duitsland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk) staan in Nederland relatief weinig vooroorlogse woningen (22%). Precies de helft van de woningvoorraad in Nederland is gebouwd na Dit aandeel is hoog in vergelijking met Duitsland (25%), België (40%) en Luxemburg (43%). Bron: Eurostat Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

16 1. Woningvoorraad Woningvoorraad en bezettingsgraad in Europa 2003 woningvoorraad aantal woningen bezettingsgraad percentage mln per inwoners (personen/woning) koopwoningen België 4, ,4 68% Cyprus 0, ,4 68% Denemarken 2, ,2 53% Duitsland 38, ,2 45% Estland 0, ,5 96% Finland 2, ,2 63% Frankrijk 29, ,4 56% Griekenland 5, ,8 74% Hongarije 4, ,5 92% Ierland 1, ,9 77% Italië 26, ,8 68% Letland 1, ,4 79% Litouwen 1, ,7 91% Luxemburg 0, ,5 67% Malta 0, ,0 70% Nederland 6, ,4 55% Oostenrijk 3, ,4 58% Polen 11, ,0 58% Portugal 5, ,9 75% Slovenië 0, ,5 84% Slowakije 1, ,2 74% Spanje 20, ,9 82% Tsjechië 4, ,6 47% Verenigd Koninkrijk 25, ,3 69% Zweden 4, ,1 46% 14 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

17 Aandeel koopwoningen Duitsland Zweden Tsjechië Denemarken Nederland Frankrijk Oostenrijk Polen Finland Luxemburg België Cyprus Italië Verenigd Koninkrijk Malta Griekenland Slowakije Portugal Ierland Letland Spanje Slovenië Litouwen Hongarije Estland % 1. Woningvoorraad Van de 25 EU-lidstaten staat Nederland qua omvang van de woningvoorraad op de 7e plaats met 6,8 miljoen woningen. De bezettingsgraad (aantal personen per woning) is met 2,4 relatief laag evenals het aandeel koopwoningen. Slechts in 4 landen (Denemarken, Tsjechië, Zweden en Duitsland) ligt het aandeel koopwoningen lager dan in Nederland. Bron: Eurostat. Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

18 1. Woningvoorraad Woonoppervlak naar bouwjaarklasse 2006 aantal m 2 meer dan gemiddeld tot 70 m m m 2 totaal eengezins < % 47% 43% 100% % 56% 26% 100% % 56% 32% 100% % 51% 41% 100% % 53% 38% 100% % 46% 48% 100% > % 41% 53% 100% meergezins < % 47% 7% 100% % 40% 2% 100% % 52% 2% 100% % 52% 2% 100% % 45% 2% 100% % 60% 4% 100% > % 74% 6% 100% totaal % 50% 28% 100% Gemiddeld aantal m eengezins meergezins < > Het gemiddelde aantal m 2 woonoppervlak van eengezinswoningen is bijna twee keer zo hoog als van meergezinswoningen. Bij naoorlogse woningen neemt de gemiddelde woonoppervlakte toe naarmate de woning van meer recente datum is. Dit geldt zowel voor eengezinswoningen als in mindere mate voor meergezinswoningen. Bron: WoON Peildatum: 1 januari. 16 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

19 Soort buitenruimte 2006 aandeel woningen eigen tuin en balkon 15% eigen tuin, geen balkon 58% geen eigen tuin, wel balkon 23% alleen gemeenschappelijke tuin 1% geen buitenruimte 3% alle woningen 100% 1. Woningvoorraad 1% 3% 15% eigen tuin en balkon 23% eigen tuin, geen balkon geen eigen tuin, wel balkon alleen gemeenschappelijke tuin geen buitenruimte 58% Bijna driekwart van alle woningen (73%) heeft een eigen tuin, terwijl zo n 3% (bijna woningen) over geen enkele vorm van buitenruimte beschikt. Bron: WoON Peildatum: 1 januari. Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

20 1. Woningvoorraad Woningvoorraad naar toegankelijkheid (nultredenwoningen) 2006 meergezins eengezins waarvan totaal woning woning vrij- 2-onder- hoek- of staande 1-kap tussenwoning woning woning verzorgd wonen 4,7% 0,0% 0,2% 0,2% 0,5% 1,8% wonen met diensten 5,4% 0,0% 0,2% 0,2% 0,5% 2,0% overige ouderenwoningen 4,9% 3,0% 2,4% 1,9% 2,5% 3,2% overige aangepaste woningen 1,2% 2,0% 2,5% 1,6% 1,7% 1,7% overige nultreden woningen 23,1% 13,0% 32,7% 8,6% 6,8% 16,2% overige woningen 60,7% 82,0% 62,0% 87,5% 88,0% 75,1% totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Meergezins 1% 61% 39% 5% 23% verzorgd wonen wonen met diensten 5% 5% overige ouderenwoningen Eengezins 13% overige aangepaste woningen 82% 18% overige nultreden woningen overige woningen 2% 3% Van verzorgd wonen is sprake als een huishouden in een ouderenwoning gebruik kan maken van verpleging of verzorging vanuit een nabij gelegen zorgsteunpunt. Het gaat hierbij nagenoeg uitsluitend om meergezinswoningen. Dit is ook het geval bij wonen met diensten (maaltijdverzorging, receptie, recreatieruimte e.d.). Opmerking: Door afrondingsverschillen bij de percentages kan de som der delen hoger of lager zijn dan 100%. Bron: WoON Peildatum: 1 januari. 18 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

21 2. Woningmarkt Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

22 2. Woningmarkt Nieuwbouwbehoefte tot 2020 bruto netto bruto toevoeging toevoeging toevoeging onttrekkingen per jaar onttrekkingen bruto toevoeging netto De jaarlijkse bruto nieuwbouwbehoefte neemt in de toekomst af door de afnemende groei van het aantal huishoudens. Daar staat een gestage toename van het aantal onttrekkingen (en vervangende nieuwbouw) tegenover. Bron: Primos Peildatum: Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

23 Prognose woningvoorraad tot Prognose toename (% groei) Groningen % Friesland % Drenthe % Overijssel % Flevoland % Gelderland % Utrecht % Noord-Holland % Zuid-Holland % Zeeland % Noord-Brabant % Limburg % Nederland % 2. Woningmarkt Amsterdam % Rotterdam % Den Haag % Utrecht % Prognose toename woningvoorraad - % Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht N-Holland Z-Holland Zeeland N-Brabant Limburg De woningvoorraad neemt tussen 2007 en 2020 toe met 10% ( woningen). Limburg en Groningen blijven achter bij de landelijke ontwikkeling, ook Zuid-Holland, Friesland en Zeeland blijven iets achter. Het hoogste groeipercentage vinden we in Flevoland en de gemeente Utrecht. Bron: Primos Peildatum: Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

24 2. Woningmarkt Vraagoverschot en nieuwbouwbehoefte vraag- vraaggevraagd beschikbaar overschot gevraagd beschikbaar overschot huur-eengezins huur-meergezins totaal huur koop-eengezins koop-meergezins totaal koop Vraagoverschot (. woningen) koop-meergezins koop-eengezins huur-meergezins huur-eengezins Huishoudens die binnen 2 jaar willen verhuizen noemen we verhuisgeneigd (starters en doorstromers). Een deel van de huishoudens laat bij verhuizing een woning achter die weer beschikbaar komt voor bewoning. Het vraagoverschot is de resultante van de vraag naar woningen en het aanbod van woningen door verhuizing. Het vraagoverschot geeft aan in welke sector een spanning op de woningmarkt ontstaat als alle verhuisgeneigden direct zouden verhuizen. Dit is een indicatie voor de nieuwbouwbehoefte voor verschillende woningtypen. De druk op de woningmarkt spitst zich in toenemende mate toe op eengezins-koopwoningen. De druk op de huursector is in vergelijking hiermee uiterst beperkt. Bron: WoON 2006, WBO Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

25 Verhuisbewegingen doorstromers van huur naar huur van huur naar koop van koop naar huur van koop naar koop (semi)starters naar huur naar koop totaal Woningmarkt Verhuisbewegingen en naar koop naar huur van koop naar koop van koop naar huur van huur naar koop van huur naar huur doorstromers (semi)starters In 2004 werden verhuizingen geregistreerd waarvan ongeveer tweederde door doorstromers. De grootste groep wordt gevormd door (semi-)starters in de huursector (ruim ). Deze instroom ligt fors lager dan 15 jaar geleden. De instroom in de koopsector ligt op hetzelfde niveau als in 1988: bijna 50 duizend starters. Het aantal doorstromers in de koopsector bedraagt ook ruim huishoudens, dit is een verdubbeling ten opzichte van De doorstroming binnen de huursector laat een dalende trend zien. De doorstroming van huur naar koop en van koop naar huur liggen op het niveau van Bron: WoON Peildatum: 1 januari Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

26 2. Woningmarkt Beschikbaar gekomen woningen door doorstroming naar nieuwbouw jaar huur huur huur koop starter totaal goedkoop middelduur duur ,2 22,7 20,4 9,8 41,9 124, ,8 23,8 18,7 11,4 33,9 112, ,2 24,3 16,9 17,2 25,7 103, ,2 30,6 17,0 24,2 22,4 118, ,0 23,2 11,4 28,4 15,4 97, ,7 19,7 10,5 26,2 14,0 86, ,6 20,2 9,8 30,4 13,3 87, ,4 22,0 10,4 33,0 11,1 88, ,8 19,7 9,1 39,1 10,8 90, ,0 15,8 6,7 33,7 7,5 70, ,3 11,2 5,2 35,9 8,1 66, ,1 10,8 5,2 37,9 6,3 65, ,9 11,3 6,5 41,3 6,4 72,4 Beschikbaar gekomen woningen 100% 80% 60% 40% 20% starter koop huur duur huur middelduur huur goedkoop 0% Huishoudens die een wooncarriere starten in een nieuwbouwwoning nemen in aantal af. Begin jaren 80 liet eenderde van de huishoudens geen woning achter bij verhuizing naar een nieuwbouwwoning; in 2006 is dit gedaald naar 1 op de 10. Het woningtype dat achtergelaten wordt bij doorstroming naar een nieuwbouwwoning is ook sterk veranderd. Aanvankelijk kwamen bijna uitsluitend huurwoningen vrij, tegenwoordig zijn het vooral koopwoningen. Het aandeel vrijgemaakte koopwoningen is toegenomen van 10% tot bijna 60%. Opmerking: Door afrondingsverschillen kan de som der delen verschillen van het getoonde totaal. Prijsgrenzen: goedkoop: <339 euro p/m, duur: >520 euro p/m (2007) Bron: Bewoners Nieuwe Woningen, Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

27 Soort verhuizing bij doorstroming naar nieuwbouw van huur van huur van koop van koop naar huur naar koop naar huur naar koop doorstromers ,7 4,3 18,7 5,5 82, ,6 2,8 26,6 8,6 78, ,7 5,2 28,8 12,0 77, ,7 3,0 34,2 21,3 96, ,9 5,4 26,8 22,9 82, ,0 5,4 24,0 20,8 72, ,1 5,7 25,6 24,8 74, ,5 6,3 24,4 26,7 77, ,1 4,1 26,6 35,0 79, ,5 3,0 18,9 30,7 63, ,4 2,8 14,3 33,0 58, ,2 3,5 11,9 34,4 59, ,8 5,3 11,9 36,0 65,9 2. Woningmarkt Soort verhuizing bij doorstroming naar nieuwbouw 100% 80% 60% 40% van koop naar koop van koop naar huur van huur naar koop van huur naar huur 20% 0% De belangrijkste vorm van doorstroming naar nieuwbouw is de laatste jaren van koop naar koop, terwijl 25 jaar geleden van huur naar huur de grootste stroom betrof. De doorstroming vanuit een bestaande huurwoning naar een nieuwbouwkoopwoning is gering en stabiel door de jaren heen. Het aantal mensen dat een bestaande koopwoning inruilt voor een nieuwbouwhuurwoning is iets omvangrijker maar wel bijna gehalveerd in de loop der tijd. Opmerking: Door afrondingsverschillen kan de som der delen verschillen van het getoonde totaal. Bron: Bewoners Nieuwe Woningen, 2007 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

28 2. Woningmarkt Motief voor verhuizing van verhuisgeneigden 2006 woning 33,6% zelfstandig gaan wonen 15,6% de woonomgeving 9,4% huwelijk of samenwonen 7,4% gezondheid of behoefte aan zorg 5,9% werk 3,8% overlast in de huidige buurt 2,8% dichter bij familie, vrienden of kennissen 2,0% scheiding 1,0% architectonische kwaliteit 0,9% studie 0,5% betere bereikbaarheid (ov, uitvalswegen) 0,4% minder parkeerdruk (auto in de buurt) 0,3% andere reden 16,4% 100,0% woning zelfstandig gaan wonen de woonomgeving huwelijk of samenwonen gezondheid of behoefte aan zorg werk overlast in de huidige buurt dichter bij familie, vrienden of kennissen scheiding architectonische kwaliteit studie betere bereikbaarheid (ov, uitvalswegen) minder parkeerdruk (auto in de buurt) andere reden % % Van de mensen die actief op zoek zijn naar een woning noemt ¹/₃ deel de woning zelf als het belangrijkste verhuismotief. Het zelfstandig willen gaan wonen, meestal het verlaten van het ouderlijk huis, neemt met 16% een goede tweede plaats in. Bron: WoON 2006, Peildatum: 1 januari Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

29 Verhuisgeneigden naar levensfase en huishoudenstype <25 21% 20% alleenstaand 15% 15% gezin zonder kinderen 18% 10% gezin met kinderen 18% 24% alleenstaand 6% 6% gezin zonder kinderen 5% 7% gezin met kinderen 9% 9% % 9% % 100% Woningmarkt Verhuisbehoefte + - gezin met kinderen - gezin zonder kinderen - alleenstaand - gezin met kinderen - gezin zonder kinderen - alleenstaand < % % De verhuisgeneigdheid wordt deels ingegeven door de levensfase waarin een huishouden verkeert. Zo krijgen vooral jonge gezinnen met kinderen te maken met veranderingen in de huishoudensituatie die aanpassing van de woonsituatie vragen. Ook jongeren tot 25 jaar verhuizen relatief vaak. Het volgen van een opleiding en het vinden van werk is voor hen vaak de aanleiding om te willen verhuizen. Bron: WoON Peildatum: 1 januari Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

30 2. Woningmarkt Verhuisplannen en gerealiseerde verhuizingen 2006 leeftijd verhuisd verhuisplannen % verhuisde verhuisgeneigden % t/m ,3 380,3 47,7% ,4 295,1 76,4% ,7 244,3 79,7% ,6 218,1 61,7% ,8 178,1 59,4% ,3 141,2 49,8% ,0 110,1 42,7% ,9 104,0 46,1% ,0 71,7 48,8% ,4 61,7 44,5% ,4 47,2 56,0% ,6 35,0 58,8% ,8 23,1 98,7% Verhuisplannen en verhuizingen (aantallen ) verhuisplannen verhuisd t/m Niet iedereen met verhuisplannen blijkt ook daadwerkelijk te verhuizen. Van de groep verhuisgeneigde jongeren tot 25 jaar en de groep 45 tot 65 jaar verhuisd minder dan de helft. Bron: WoON Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

31 Huishoudenssamenstelling van de in- en uitstroom (verhuizingen in 2004 en 2005) gezin zonder gezin met eenpersoons minderjarig kind minderjarig kind totaal G4 aandachtswijken in 63% 15% 22% 100% uit 45% 23% 31% 100% G14 aandachtswijken in 55% 15% 30% 100% uit 52% 22% 26% 100% 2. Woningmarkt G4 totaal in 62% 15% 23% 100% uit 39% 32% 29% 100% G14 totaal in 64% 12% 25% 100% uit 37% 19% 44% 100% 100% 80% 60% 40% Instroom en uitstroom en gezin met minderjarig kind gezin zonder minderjarig kind eenpersoons 20% 0% in uit in uit in uit in uit G4 aandachtswijken G14 aandachtswijken G4 totaal G14 totaal Kenmerkend voor de G4 en de G14 is dat de instroom vooral bestaat uit eenpersoonshuishoudens en de uitstroom uit gezinnen (met of zonder minderjarig kind). Bron: WoON Peildatum verhuizingen: 2004 en Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

32 2. Woningmarkt Binnenlandse migratie (verhuizingen tussen provincies) saldo = vestiging - vertrek 2007 saldo verhuizingen vestiging vertrek Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Nederland Binnenlands migratiesaldo per provincie, vertrek < < <0 vestiging 0<700 >=700 Met een vertrekoverschot van ruim personen is Zuid-Holland de provincie met de grootste uitstroom. Ook in Limburg en Friesland hebben meer personen de provincie verlaten dan er zijn komen wonen. In Utrecht, Noord-Holland en Drenthe is daarentegen sprake van een duidelijk vestigingsoverschot. Het vestigingsoverschot in Flevoland neemt vanaf 2003 af. Bron: CBS. 30 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

33 Verkochte sociale huurwoningen aan zittende/niet-zittende huurder aantal zittende huurder niet-zittende huurder totaal Woningmarkt gem. prijs zittende huurder niet-zittende huurder totaal Verkoopprijzen van verkochte sociale huurwoningen ( euro) zittende huurder niet-zittende huurder In 2007 zijn door de woningcorporaties in totaal bijna 13 duizend sociale huurwoningen verkocht, waarvan een kwart aan zittende huurders. De verkoop aan zittende huurders is de laatste jaren gedaald, terwijl de verkoop van een huurwoning na vertrek van de huurder aan een nieuwe eigenaar-bewoner sinds 2001 met ruim 3000 woningen is toegenomen. De gemiddelde verkoopprijzen zijn voor zittende en niet-zittende huurders nagenoeg gelijk en in 8 jaar tijd met 45% toegenomen tot zo n 1,5 ton in Opmerking: Aantallen zijn afgerond op 10-tallen. Bron: Kadaster, bewerking VROM. Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

34 2. Woningmarkt 32 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

35 3. Nieuwbouw Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

36 3. nieuwbouw Uitgaven BLS Besluit lokatiegebonden subsidies 1 mln (raming) 136 Uitgaven BLS ( mln) (raming) Het BLS (Besluit Locatiegebonden Subsidies) is een rijksbijdrage aan gemeenten ter stimulering van de woningproductie en van het particulier opdrachtgeverschap. Bron: (meerdere) Beknopte begrotingen VROM 34 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2009

37 Nieuwbouw in Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) Nieuwbouw Nederland totaal koopwoningen huurwoningen Nieuwbouw in BSG (aantal woningen) totaal koopwoningen huurwoningen Nieuwbouw in BSG (% van totale nieuwbouw) totaal 27% 33% 33% 33% 39% 42% 40% koopwoningen 24% 29% 29% 28% 36% 36% 34% huurwoningen 38% 49% 48% 49% 48% 57% 54% 60% 50% 40% 30% koopwoningen (BSG) huurwoningen (BSG) 20% 10% 0% De nieuwbouw in BSG is van belang voor de woningbouwafspraken. Deze zijn gemaakt conform de doelstelling uit de nota Ruimte dat 25% tot 40% van de nieuwbouw binnen BSG moet plaatsvinden teneinde het ruimtegebruik voor nieuwbouw te beperken. In toenemende mate wordt nieuwbouw in bestaand stedelijk gebied gerealiseerd. In 2007 betreft dit bijna 32 duizend woningen, ofwel 40% van alle nieuwbouw in dat jaar. In de huursector ligt dit aandeel met 54% aanzienlijk hoger dan in de koopsector (34%). Bron: WWI/Systeem woningvoorraad (SYSWOV). Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie

Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010

Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010 Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010 Voorwoord Ruim een jaar na de publicatie van de editie 2009 komen nog regelmatig aanvragen binnen voor de gedrukte

Nadere informatie

Cijfers over Wonen en Bouwen 2013

Cijfers over Wonen en Bouwen 2013 Cijfers over Wonen en Bouwen 2013 Cijfers over Wonen en Bouwen 2013 Voorwoord Hoe zit het met de betaalbaarheid van het wonen in Nederland? Hoe staat het met het maatschappelijk vermogen in de corporatiesector?

Nadere informatie

Cijfers over Wonen en Bouwen 2016

Cijfers over Wonen en Bouwen 2016 Cijfers over Wonen en Bouwen 2016 Cijfers over Wonen en Bouwen 2016 Inleiding De publicatie Cijfers over Wonen en Bouwen is een naslagwerk dat de meest recente gegevens over het brede domein van wonen

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 INHOUD INHOUD... 3 AANBOD VAN NIEUWE KOOPWONINGEN OP BASIS VAN DOOR DE AANGESLOTEN ORGANISATIES GEACCEPTEERDE PLANNEN... 7 TABEL 1 NIEUW AANGEBODEN

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Verhuisonderzoek Drechtsteden

Verhuisonderzoek Drechtsteden Verhuisonderzoek Kenmerken van de verhuizingen en de verhuisredenen? Inhoud: 1. Conclusies 2. Verhuissaldo 3. Huishoudengroepen 4. Inkomensgroepen 5. Kenmerk en prijs woning 6. Woningvoorraad 7. Vertrekredenen

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 2010 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks

Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 2010 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks ANNEX Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 21 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks 1. Deelname voor- en vroegschoolse educatie (VVE) De Nederlandse waarde voor

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Nederlanders tevreden met hun woning

Nederlanders tevreden met hun woning Nederlanders tevreden met hun woning 05 Minder verhuizingen door ingezakte woningmarkt Aantal verhuisde personen zo n 7,5 procent lager in 2009 dan in 2008 Vooral gezinnen van middelbare leeftijd maakten

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

volkshuisvesting afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

volkshuisvesting afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 51 3 52 Volkshuisvesting Geringe toename woningvoorraad De woningvoorraad van de is in 29 met 46 toegenomen tot 36.777 op 1 januari 21. Deze toename is het saldo van toevoegingen (+236), onttrekkingen

Nadere informatie

Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2006. Grote steden in demografisch perspectief

Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2006. Grote steden in demografisch perspectief Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2006 Grote steden in demografisch perspectief WPRB Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken WPRB Ingesteld door de minister van OCW Vinger aan de

Nadere informatie

Factsheets Friese Woningmarkt

Factsheets Friese Woningmarkt Factsheets Friese Woningmarkt 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 Bevolkings- en huishoudengroei nemen af. Prognose: Nog enige bevolkingsgroei tot

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

Woonmonitor Dordrecht 2005

Woonmonitor Dordrecht 2005 Woonmonitor Dordrecht 2005 Deze Woonmonitor vergelijkt de ontwikkelingen op gebied van bevolking, woningvoorraad en woningmarkt in 2004 met die in 2003. In 2004 kwam de Woonvisie: Spetterend wonen in de

Nadere informatie

Omgevingsrapport. Gemeente Texel

Omgevingsrapport. Gemeente Texel Omgevingsrapport Gemeente Texel 29 Aantal verkopen in gemeente & Marktaandeel NVM 175 aantal verkopen marktaandeel nvm 35% 17 165 16 3% 25% 155 2% 15 15% 145 14 135 1% 5% 13 22 23 24 25 26 27 28 % verkopen

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II Politiek en Ruimte bron 10 Aandeel van de lidstaten in de handel van de Europese Unie in procenten, 1998 30 % 25 20 22 25 Legenda: invoer uitvoer 15 10 8 8 15 15 10 11 9 9 15 12 5 0 6 5 2 2 1 0 België

Nadere informatie

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Aan: Van: Ashna Nakched Evert Pommer en Klarita Sadiraj Inlichtingen bij Evert Pommer e.pommer@scp.nl T 7947 kamer D-0608 Datum 24 januari 2010 Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Het ministerie van

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Effecten van WOZ-waarden in het woningwaarderingsstelsel

Effecten van WOZ-waarden in het woningwaarderingsstelsel Effecten van WOZ-waarden in het woningwaarderingsstelsel Effecten van WOZ-waarden in het woningwaarderingsstelsel Uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VROM - DG Wonen G. Sogelée november 2005

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Verhuisgedrag van jongeren

Verhuisgedrag van jongeren Verhuisgedrag van jongeren Mila van Huis en Elma Wobma Jaarlijks verhuizen ongeveer 650 duizend personen naar een andere gemeente, onder wie 96 duizend 18- tot en met 21-jarigen. Het verhuisgedrag van

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II LEEFBAARHEID EN ZORG IN STEDELIJKE EN LANDELIJKE GEBIEDEN figuur 2 Woningen in de vier grote steden naar eigendom per 1 januari 2000 in procenten Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht X Y Z Nederland Het

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland

Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland Wonen in Hilversum Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland De Nederlandse woningmarkt staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Deze aandacht heeft vooral betrekking op de ordening

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2010

Vastgoedbericht juni 2010 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Werkloosheid in de Europese Unie

Werkloosheid in de Europese Unie in de Europese Unie Diana Janjetovic en Bart Nauta De werkloosheid in de Europese Unie vertoont sinds 2 als gevolg van de conjunctuur een wisselend verloop. Door de economische malaise in de jaren 21 23

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015. Woonbehoefte gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015. Woonbehoefte gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015 Woonbehoefte gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015 Woonbehoefte gemeente Goirle Oktober 2010 COLOFON Samenstelling Wim Vos Annelieke van den Heuvel Vormgeving

Nadere informatie

Cijfers over Wonen 2003. Feiten over mensen, wensen, wonen

Cijfers over Wonen 2003. Feiten over mensen, wensen, wonen Cijfers over Wonen 23 Feiten over mensen, wensen, wonen Woord vooraf Voor u ligt de derde editie van Cijfers over Wonen. Indien de voorgaande reeks onder de titel Volkshuisvesting in Cijfers wordt meegeteld

Nadere informatie

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015 Migratie en pendel Twente Special bij de Twente Index 2015 Inhoudsopgave Theorieën over wonen, verhuizen 3 Kenmerken Twente: Urbanisatiegraad en aantal inwoners 4 Bevolkingsgroei grensregio s, een vergelijking

Nadere informatie

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van: De directeur Beleid Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inhoud rapportage:

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Deventer 2015

Bevolkingsprognose Deventer 2015 Bevolkingsprognose Deventer 2015 Aantallen en samenstelling van bevolking en huishoudens Augustus 2015 augustus 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 0570 693298 Mail

Nadere informatie

voor middelgrote woningen... 23

voor middelgrote woningen... 23 INHOUD TABELLENBOEK INHOUD TABELLENBOEK... 1 6 Marktwerking... 18 6-1 Tabellen gemiddelde maandhuur gekruist met vraag-aanbodverhouding in stedelijke centrumgebieden... 18 6-1-a Gemiddelde maandhuur per

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd Een overzicht van de spreiding van huursegmenten per provincie en voor een aantal steden Staf Depla, Lid Tweede Kamer

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Uitgevoerd door: Jan van Poorten Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2011 Informatie: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

Bevolking in Nederland

Bevolking in Nederland Bevolking in Nederland Ontwikkelingen in omvang en structuur Inleiding Institutionele Personen De in Nederland woonachtige bevolking kan op verschillende manieren worden beschreven. Onderzoekers onderscheiden

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2015

Factsheet Schiedam 2015 Factsheet Schiedam 2015 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index juli 2015 Kenniscentrum MVS F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking Ontwikkeling inwonertal 77500 77000 76500

Nadere informatie

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! "!#

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! !# $%$ #&''( )&!'&!*+)&!'&!,,& #& -./ 011 *2.-. "!#! ! (31-.1 41 51 /.( 1131 ( 31 $3 6 36 1 31 0* 34*17 3 1,*/8,/$9. 6 1 3 3 * : 1 1 3 /,/$& ;3*/33 131(1 1 ( 7 6 3 / 1 1 3 (31$/ (/)1-.-7 16 3 6 6 3 11

Nadere informatie

Outcomemonitor onitor or Krachtwijken Nulmeting0o

Outcomemonitor onitor or Krachtwijken Nulmeting0o 07 Outcomemonitor onitor or Krachtwijken Nulmeting0o Daniëlle ter Haar, Luuk Schreven en Maartje Rienstra Centrum voor Beleidsstatistiek (rapport 08001) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. =

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT Kantorenmarkt Weert Tot 2020 zeer beperkte behoefte aan nieuwe kantoorruimte in Weert, er is al meer dan voldoende aanbod van kantoorruimte, toevoegen van

Nadere informatie

De leefbaarometer.nl ontwikkeling van de leefsituatie 1998-2010 in Amersfoort

De leefbaarometer.nl ontwikkeling van de leefsituatie 1998-2010 in Amersfoort De leefbaarometer.nl ontwikkeling van de leefsituatie 1998-2010 in Amersfoort Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal augustus 2011 De Leefbaarometer.nl is een instrument dat is ontworpen om voor heel Nederland

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Woonwensen en Woningbehoefte Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Opbouw presentatie I. Waar komen we vandaan? Relevante ontwikkelingen in het recente verleden II. Waar gaan we naar toe? Blik

Nadere informatie

> Woningmarktontwikkelingen > Stadsregio Rotterdam

> Woningmarktontwikkelingen > Stadsregio Rotterdam 01 > Woningmarktontwikkelingen > Stadsregio Rotterdam 02 WONINGMARKTONTWIKKKELINGEN STADSREGIO ROTTERDAM Woningmarktontwikkelingen Stadsregio Rotterdam Uitgevoerd in opdracht van Maaskoepel Auteur Roelf-Jan

Nadere informatie

Outcomemonitor Wijkenaanpak. Eerste Voortgangsrapportage Totaalbeeld 40 aandachtswijken in Nederland Oktober 2010

Outcomemonitor Wijkenaanpak. Eerste Voortgangsrapportage Totaalbeeld 40 aandachtswijken in Nederland Oktober 2010 Outcomemonitor Wijkenaanpak Eerste Voortgangsrapportage Totaalbeeld 40 aandachtswijken in Nederland Oktober 2010 Centraal Bureau van de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek 2 Inhoud 1. Inleiding 4

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers. 24 september 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers. 24 september 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers 24 september 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Woningmarktverkenning. Amersfoort

Woningmarktverkenning. Amersfoort Woningmarktverkenning Amersfoort Woningmarktverkenning Amersfoort Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Amersfoort W. Faessen M. Vijncke C. Poulus november 2010 r2010-0052cp 10173-WON ABF RESEARCH VERWERSDIJK

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Regionale woningmarktgebieden: verschillen en overeenkomsten. Andries de Jong, Lia van den Broek, Stephaan Declerck, e.a.

Regionale woningmarktgebieden: verschillen en overeenkomsten. Andries de Jong, Lia van den Broek, Stephaan Declerck, e.a. Regionale woningmarktgebieden: verschillen en overeenkomsten Andries de Jong, Lia van den Broek, Stephaan Declerck, e.a. Aanleiding 2 Kennis over regionale diversiteit van de woningmarkt is noodzakelijk

Nadere informatie

Hypotheekschuld in Nederland:

Hypotheekschuld in Nederland: Hypotheekschuld in Nederland: Loan to value / loan to income Ruimteconferentie, 21 mei 2013 Marcel van Wijk Vastgoed en Woningmarkt ac.vanwijk@cbs.nl Agenda Recente ontwikkelingen Onderzoeksopzet Hypotheekschuld

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013 Subtitel Colofon Titel: Quick Scan Buurten in Hoogezand-Sappemeer Datum: 9 april 2013 Opdrachtgever: Woningcorporatie Lefier Auteur: drs Fransje Grisnich

Nadere informatie

Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025. Deel II: onderzoeksrapport

Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025. Deel II: onderzoeksrapport Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025 Deel II: onderzoeksrapport Ilse Giesbers Henriette Rombouts Juli 2009 Rapportnummer: 10050 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De rol van woningcorporaties op de woningmarkt - een WoON 2015-verkenning 4 april 2016 DATUM 4 april 2016 TITEL De rol van woningcorporaties op

Nadere informatie

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 België in de Europese informatiemaatschappij Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 Bezit en gebruik van ICT en Internet 1 Luxemburg 2 Litouwen 3

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie