ERGO LIFE OPTIMIX Offerte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ERGO LIFE OPTIMIX Offerte"

Transcriptie

1 ERGO LIFE OPTIMIX Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: Voorbeeld Mysavings De voorgestelde productkenmerken zijn geldig tot Deze offerte geldt onder voorbehoud van acceptatie van het risico door de verzekeraar. Tussenpersoon: MySavings BVBA Antwerpselaan/Bld. d'anvers Brussels Tel.: FSMA-nr.: A Tussenpersoonsnr.: Uitgiftedatum: Brussel RPR IBAN BE BIC BBRUBEBB Verzekeringsonderneming toegelaten onder code /8

2 Deze offerte verplicht noch de kandidaat-verzekeringnemer noch de verzekeraar tot het sluiten van de overeenkomst. 1. VERZEKERINGNEMER / AANGESLOTENE / VERZEKERDE (1) Naam: Mysavings Voornaam: Voorbeeld Geboortedatum: Geslacht: Man Correspondentietaal: Nederlands Adres: Antwerpselaan Brussel Burgerlijke staat: Wettelijk samenwonend Sociaal statuut: Zelfstandige Beroep: Tandarts (1) Elke wijziging dient aan ERGO Insurance nv meegedeeld te worden. 2. ALGEMENE KENMERKEN Product: ERGO Life Optimix Beleggingsvorm (1) : Gewaarborgde interestvoet (garantieduurtijd minimaal 9 jaar) met winstdeling (2) Algemene voorwaarden: ERG_OPT_AV Inwerkingtredingsdatum (3) : (ten vroegste na uitgifte van een persoonlijk certificaat) Einddatum: (1) Het beheersreglement bevat meer informatie over de beleggingsvorm(en). Zie (2) Op is de interestvoet 1,50%. De effectieve interestvoet wordt bepaald op de datum van de premiebetaling en kan verschillen van de huidige interestvoet. De eventuele toekomstige winstdeling is niet gewaarborgd en is afhankelijk van de algemene economische conjunctuur en de resultaten van ERGO Insurance nv. (3) De reserves worden herrekend in functie van de werkelijke premiebetaaldatum(s). 3. PREMIES (EUR) (1)(2) Jaarlijkse premies van tot ,31 (1) Inclusief taksen en toeslagen. (2) De premie wordt rechtstreeks betaald door het Riziv. 4. KAPITAAL BIJ OVERLIJDEN VAN VOORBEELD MYSAVINGS 4.1. Verzekerd kapitaal Van tot : 4.2. Begunstigde 1. de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van Voorbeeld Mysavings; bij gebreke, 2. de kinderen van Voorbeeld Mysavings, in gelijke delen; bij gebreke, 3. de nalatenschap van Voorbeeld Mysavings. Reserves Brussel RPR IBAN BE BIC BBRUBEBB Verzekeringsonderneming toegelaten onder code /8

3 5. SOLIDARITEITSSTELSEL VAN Solidariteitsprestatie - premiefinanciering: Solidariteitsprestatie - uitkering bij arbeidsongeschiktheid: Verdere informatie: Financiering van de betrokken overeenkomst bij arbeidsongeschiktheid: bedrag op jaarbasis: 100% van het gemiddelde van de effectief betaalde premies van de laatste drie voorafgaande kalenderjaren voor het pensioenluik van de betrokken overeenkomst; eigenrisicotermijn: 180 dagen; arbeidsongeschiktheidsdrempel: 66%. Uitkering aan aangeslotene bij arbeidsongeschiktheid: bedrag op jaarbasis: 300% van het gemiddelde van de effectief betaalde premies van de laatste drie voorafgaande kalenderjaren voor het pensioenluik van de betrokken overeenkomst; eigenrisicotermijn: 180 dagen; arbeidsongeschiktheidsdrempel: 66%. De betrokken overeenkomst werd gesloten in toepassing van artikel 46 van de Programmawet (I) van 24 december De werking van het solidariteitsstelsel en de aard en de draagwijdte van de solidariteitsprestaties zijn vastgelegd in het Solidariteitsreglement (waarvan de tekst op eenvoudig verzoek aan de aangeslotene wordt verstrekt). De FSMA heeft een posititef advies uitgebracht inzake het sociale karakter van de overeenkomst (zie ticle/lijsten/apzs.aspx). Brussel RPR IBAN BE BIC BBRUBEBB Verzekeringsonderneming toegelaten onder code /8

4 6. OP 65 JAAR ( ) VERWACHT PENSIOENKAPITAAL (EUR) 6.1. Pensioenkapitaal De op opgebouwde reserves 6.2. Verwacht pensioenkapitaal (1)(2)(3) Eerste projectie (4) : ,72 Tweede projectie (zie detail in hiernavolgende tabel) (5) : ,72 Derde projectie (6) : , Begunstigde Voorbeeld Mysavings. (1) Deze projecties zijn slechts een voorbeeld gebaseerd op theoretische aannamen en houden geen garantie in voor de toekomst. Uit deze modelberekeningen kunnen geen contractuele aanspraken worden afgeleid. (2) De projectie van het rekeningtegoed geeft het geraamde kapitaal (bedrag waarvan de eventuele kosten en premietaks reeds in mindering werden gebracht) weer, uit te keren bij leven van de verzekerde op de einddatum van de overeenkomst. De weergegeven kapitalen zijn mogelijk nog onderworpen aan belastingen. Deze zijn afhankelijk van het type verzekeringsovereenkomst en de individuele omstandigheden van de begunstigde(n). Indien de verzekeringnemer voor de einddatum van de overeenkomst (een deel van) het opgebouwde rekeningtegoed wenst op te nemen is (mogelijks) een afkoopvergoeding en/of dagwaardecorrectie en/of belastingen verschuldigd. Voor meer informatie verwijzen we naar de Financiële Informatiefiche die de productmodaliteiten beschrijft zoals geldig op (3) De projecties voor de prestaties die voortvloeien uit de ramingen met betrekking tot elke verhoging of andere wijziging van de overeenkomst of van de technische grondslagen, zijn niet gewaarborgd. De bedragen van deze prestaties kunnen schommelen in de tijd, afhankelijk van de economische conjunctuur. Deze projecties vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De projecties met betrekking tot de beleggingsvorm "Gewaarborgde interestvoet met winstdeling" zijn steeds projecties zonder winstdeling, wat hieronder bij de hypothesen wordt uitgedrukt door vermelding van "0,00% winstdeling". Uit deze projecties kunnen geen contractuele aanspraken worden afgeleid. (4) Eerste projectie berekend op basis van de volgende hypothesen zoals bekend op : tijdige betaling van de overeengekomen premies; geschat jaarlijks bruto rendement op toekomstige premies en winstdelingen: 1,50% interest + 0,00% winstdeling. (5) Tweede projectie berekend op basis van de volgende hypothesen zoals bekend op : tijdige betaling van de overeengekomen premies; geschat jaarlijks bruto rendement op toekomstige premies en winstdelingen: 1,50% interest + 0,00% winstdeling. (6) Derde projectie berekend op basis van de volgende hypothesen zoals bekend op : tijdige betaling van de overeengekomen premies; geschat jaarlijks bruto rendement op toekomstige premies en winstdelingen: 1,50% interest + 0,00% winstdeling. Brussel RPR IBAN BE BIC BBRUBEBB Verzekeringsonderneming toegelaten onder code /8

5 7. PROJECTIE (1)(2)(3) VAN DE RESERVES EN HET KAPITAAL BIJ OVERLIJDEN VAN (4) (EUR) VOORBEELD MYSAVINGS Datum Leeftijd verzekerde Reserves Kapitaal bij overlijden , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (5) , ,72 (1) In deze tabel werd de tweede projectie uit de voorgaande tabel uitgewerkt. De uitwerking van deze projectie heeft tot doel een gedetailleerd hypothetisch cijfervoorbeeld te geven. Uit de uitwerking van de tweede projectie mag geenszins afgeleid worden dat deze meer kans zou hebben zich werkelijk voor te doen dan de eerste of de derde projectie uit de voorgaande tabel. (2) Raadpleeg de tarieffiche voor een detail van de berekeningen (taksen, toeslagen, rendement,...). (3) De projectie van het rekeningtegoed geeft het geraamde kapitaal (bedrag waarvan de eventuele kosten en premietaks reeds in mindering werden gebracht) weer, uit te keren bij leven van de verzekerde op de einddatum van de overeenkomst. De weergegeven kapitalen zijn mogelijk nog onderworpen aan belastingen. Deze zijn afhankelijk van het type verzekeringsovereenkomst en de individuele omstandigheden van de begunstigde(n). Indien de verzekeringnemer voor de einddatum van de overeenkomst (een deel van) het opgebouwde rekeningtegoed wenst op te nemen is (mogelijks) een afkoopvergoeding en/of dagwaardecorrectie en/of belastingen verschuldigd.voor meer informatie verwijzen we naar de Financiële Informatiefiche die de productmodaliteiten beschrijft zoals geldig op (4) De projectie van het overlijdenskapitaal geeft het geraamde kapitaal (bedrag waarvan de eventuele kosten en premietaks reeds in mindering werden gebracht) weer, uit te keren bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van de overeenkomst. De weergegeven kapitalen zijn mogelijk nog onderworpen aan belastingen. Deze zijn afhankelijk van het type verzekeringsovereenkomst en de individuele omstandigheden van de begunstigde(n). (5) Reserves opgebouwd met premies (78.660,72 EUR) + reserves opgebouwd met winstdelingen (0,00 EUR) = ,72 EUR. Brussel RPR IBAN BE BIC BBRUBEBB Verzekeringsonderneming toegelaten onder code /8

6 BIJLAGE: DETAIL PROJECTIE RESERVES OP PROJECTIE (1)(2)(3)(4)(5) VAN DE RESERVES OP Fiscaal-juridisch regime Bron Beleggingsvorm EUR Premie Gewaarborgde interestvoet (garantieduurtijd ,72 minimaal 9 jaar) met winstdeling (1) In deze tabel werd de tweede projectie uit de tabel betreffende het verwacht pensioenkapitaal uitgewerkt. De uitwerking van deze projectie heeft tot doel een gedetailleerd hypothetisch cijfervoorbeeld te geven. Uit de uitwerking van de tweede projectie mag geenszins afgeleid worden dat deze meer kans zou hebben zich werkelijk voor te doen dan de eerste of de derde projectie uit de voorgaande tabel. (2) De projecties voor de prestaties die voortvloeien uit de ramingen met betrekking tot elke verhoging of andere wijziging van de overeenkomst of van de technische grondslagen, zijn niet gewaarborgd. De bedragen van deze prestaties kunnen schommelen in de tijd, afhankelijk van de economische conjunctuur. Deze projecties vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De projecties met betrekking tot de beleggingsvorm "Gewaarborgde interestvoet met winstdeling" zijn steeds projecties zonder winstdeling, wat hieronder bij de hypothesen wordt uitgedrukt door vermelding van "0,00% winstdeling". Uit deze projecties kunnen geen contractuele aanspraken worden afgeleid. (3) De projectie van het rekeningtegoed geeft het geraamde kapitaal (bedrag waarvan de eventuele kosten en premietaks reeds in mindering werden gebracht) weer, uit te keren bij leven van de verzekerde op de einddatum van de overeenkomst. De weergegeven kapitalen zijn mogelijk nog onderworpen aan belastingen. Deze zijn afhankelijk van het type verzekeringsovereenkomst en de individuele omstandigheden van de begunstigde(n). Indien de verzekeringnemer voor de einddatum van de overeenkomst (een deel van) het opgebouwde rekeningtegoed wenst op te nemen is (mogelijks) een afkoopvergoeding en/of dagwaardecorrectie en/of belastingen verschuldigd.voor meer informatie verwijzen we naar de Financiële Informatiefiche die de productmodaliteiten beschrijft zoals geldig op (4) Deze projectie werd berekend op basis van de volgende hypothesen zoals bekend op : tijdige betaling van de overeengekomen premies; geschat jaarlijks bruto rendement op toekomstige premies en winstdelingen: 1,50% interest + 0,00% winstdeling. (5) De eventuele toekomstige winstdeling is niet gewaarborgd en is afhankelijk van de algemene economische conjunctuur en de resultaten van ERGO Insurance nv. Brussel RPR IBAN BE BIC BBRUBEBB Verzekeringsonderneming toegelaten onder code /8

7 BIJLAGE: BELASTINGADVIESFICHE 1. FISCALE VERKLARINGEN BETREFFENDE VOORBEELD MYSAVINGS (1) Fiscaal statuut: Is "" toegankelijk? Type zorgverlener: Verwachte jaarlijkse RIZIV-toelage: Is "vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen" toegankelijk? Is "pensioensparen" toegankelijk? Is "langetermijnsparen (art. 145/1, 2 WIB92)" toegankelijk? Is "bedrijfsovereenkomst individuele pensioentoezegging" toegankelijk? Overdracht van interne pensioenvoorziening: (1) Deze verklaringen zullen gebruikt worden voor het verdere beheer van de overeenkomst. 2. BELASTINGREGIME PER FISCAAL-JURIDISCH REGIME (1) 2.1. Bedrijfsleider Ja Tandarts (volledig of gedeeltelijk geconventioneerd) 2.239,31 EUR Premies: Taks: Geen Belastingvoordeel: Riziv-toelage is niet belastbaar voor Voorbeeld Mysavings Uitkering op 65 jaar: Sociale bijdragen: 3,55% Riziv-bijdrage + 2,00% solidariteitsbijdrage Personenbelasting: Stelsel fictieve rente, d.w.z. 5,00% (of 4,00%) van het contractueel kapitaal wordt als pensioen belast gedurende 10 jaar (winstdeling is vrijgesteld) Uitkering bij Sociale bijdragen: 3,55% Riziv-bijdrage + 2,00% solidariteitsbijdrage overlijden: Personenbelasting: Stelsel 'fictieve rente', d.w.z. 1,00% tot 5,00% van het contractueel kapitaal wordt als pensioen belast gedurende 13 jaar Successierechten: In principe wel (1) Dit overzicht is enkel ten indicatieve titel en geldt enkel voor de hoofdverzekering (leven/overlijden). Het houdt enkel rekening met de meest courante situaties. Gelieve ERGO Insurance nv of MySavings BVBA te raadplegen voor nadere inlichtingen. Brussel RPR IBAN BE BIC BBRUBEBB Verzekeringsonderneming toegelaten onder code /8

8 BIJLAGE: BELEGGINGSVORMFICHE GEWAARBORGDE INTERESTVOET (GARANTIEDUURTIJD MINIMAAL 9 JAAR) MET WINSTDELING Algemene omschrijving 'Gewaarborgde interestvoet (garantieduurtijd minimaal 9 jaar) met winstdeling' is een tak 21-beleggingsvorm waarbij ERGO Insurance nv een interestvoet per jaar waarborgt tot 31 december van het 10e jaar volgend op de toekenning. Het beleggingsrendement wordt nog verhoogd met een eventuele winstdeling. Interestvoetwaarborg Voor premies met een betaaldatum in 2015 wordt de interestvoet gewaarborgd tot , doch uiterlijk tot de (eerdere) beëindiging van de overeenkomst. Tijdens de daaropvolgende periode van 10 jaar (tot ), wordt op het betreffende rekeningtegoed de interestvoet toegepast die ERGO Insurance nv op dat ogenblik toepast op nieuw gesloten overeenkomsten van dit type. Tijdens de daaropvolgende periodes van 10 jaar, wordt op het betreffende rekeningtegoed telkens de interestvoet toegepast die ERGO Insurance nv op dat ogenblik toepast op nieuw gesloten overeenkomsten van dit type en dit voor een waarborgtermijn tot 31 december van het 10e jaar hieropvolgend. Op iedere premie die in deze beleggingsvorm belegd wordt, wordt de interestvoet toegepast die ERGO Insurance nv toepast op nieuw gesloten overeenkomsten van dit type op de betaaldatum van de premie en dit voor een waarborgtermijn tot 31 december van het 9e kalenderjaar volgend op deze betaaldatum. Op iedere winstdelingsdotatie en iedere andere toekenning die in deze beleggingsvorm belegd wordt, wordt de interestvoet toegepast die ERGO Insurance nv toepast op nieuw gesloten overeenkomsten van dit type op de datum van haar Algemene Vergadering die tot toekenning van de winstdeling beslist of op de datum waarop de toekenning juridisch uitwerking heeft, en dit voor een waarborgtermijn tot 31 december van het 9e kalenderjaar volgend op deze datum. De voormelde 10-jaar-cyclus wordt dan telkens tot de einddatum van de overeenkomst toegepast. ERGO Insurance nv publiceert de eventuele nieuwe interestvoet op haar website (www.ergolife.be). Op bedraagt de interestvoet 1,50% op jaarbasis. Winstdeling De eventuele winstdeling is afhankelijk van de gerealiseerde resultaten van ERGO Insurance nv en wordt jaarlijks vastgesteld door haar Algemene Vergadering. Hierbij wordt in principe een onderscheid gemaakt naargelang het niveau van de gewaarborgde interestvoet. Dagwaardecorrectie Indien vroegtijdig uit de beleggingsvorm 'Gewaarborgde interestvoet (garantieduurtijd minimaal 9 jaar) met winstdeling' wordt gestapt (switch van beleggingsvorm, afkoop) wordt overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit het betreffende rekeningtegoed in deze beleggingsvorm voorafgaandelijk in meer of in min aangepast door toepassing van een dagwaardecorrectie. Aldus wordt het betreffende bedrag van het rekeningtegoed vermenigvuldigd met de volgende formule: (1+i gewaarborgde interestvoet ) restduur / (1+i spot rate ) restduur. Deze dagwaardecorrectie wordt toegepast om op een redelijke wijze rekening te houden met de tussentijdse interestvoetevolutie. Hierbij wordt rekening gehouden met de toegepaste gewaarborgde interestvoet (i gewaarborgde interestvoet), met de spot rate (i spot rate ) en met de resterende looptijd tot het einde van het 8e jaar binnen de garantieperiode (restduur). De voormelde 'spot rate' wordt berekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit. Brussel RPR IBAN BE BIC BBRUBEBB Verzekeringsonderneming toegelaten onder code /8

ERGO LIFE OPTIMIX Offerte

ERGO LIFE OPTIMIX Offerte ERGO LIFE OPTIMIX Offerte Verzekeringnemer / verzekerde: Voorbeeld Mysavings De voorgestelde productkenmerken zijn geldig tot 19.02.2015. Deze offerte geldt onder voorbehoud van acceptatie van het risico

Nadere informatie

ERGO LIFE OPTIMIX Offerte

ERGO LIFE OPTIMIX Offerte ERGO LIFE OPTIMIX Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: Voorbeeld Mysavings De voorgestelde productkenmerken zijn geldig tot 19.02.2015. Deze offerte geldt onder voorbehoud van acceptatie

Nadere informatie

SCALA FREE PENSION Offerte

SCALA FREE PENSION Offerte pagina 1 van 5 nummer SCALA FREE PENSION Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: Voorbeeld Mysavings De voorgestelde productkenmerken zijn geldig tot 22.03.2017 onder voorbehoud van acceptatie door

Nadere informatie

SCALA PRIVILEGE Offerte

SCALA PRIVILEGE Offerte pagina 1 van 6 nummer SCALA PRIVILEGE Verzekeringnemer: MyCompany BVBA Aangeslotene / verzekerde: Voorbeeld MySavings De voorgestelde productkenmerken zijn geldig tot 07.01.2014 onder voorbehoud van acceptatie

Nadere informatie

ERGO LIFE OPTIMIX Offerte

ERGO LIFE OPTIMIX Offerte ERGO LIFE OPTIMIX Offerte Verzekeringnemer / verzekerde: Voorbeeld Mysavings De voorgestelde productkenmerken zijn geldig tot 19.02.2015. Deze offerte geldt onder voorbehoud van acceptatie van het risico

Nadere informatie

SCALA PRIVILEGE Offerte

SCALA PRIVILEGE Offerte pagina 1 van 7 nummer SCALA PRIVILEGE Verzekeringnemer: MyCompany BVBA Aangeslotene / verzekerde: Voorbeeld Mysavings De voorgestelde productkenmerken zijn geldig tot 14.01.2015 onder voorbehoud van acceptatie

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Life Income 1 Levensverzekering met een vaste rente-uitkering.

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: 2014 Student Tussenpersoon: Ardeos BVBA Azalealaan 3 2275 Lille Tel.: 014/729468 E-mail: jv@ardeos.be FSMA-nr.: 108247A Tussenpersoonsnr.:

Nadere informatie

ERGO LIFE BELEGGINGSVERZEKERING Offerte

ERGO LIFE BELEGGINGSVERZEKERING Offerte ERGO LIFE BELEGGINGSVERZEKERING Offerte Verzekeringnemer / verzekerde: Voorbeeld MySavings De voorgestelde productkenmerken zijn geldig tot 25.02.2015. Deze offerte geldt onder voorbehoud van acceptatie

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: Sociale voordelen Tandarts Riziv Voorliggende offerte is geldig tot 10.03.2015 onder voorbehoud van aanvaarding van het risico door

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / verzekerde: Voorbeeld MySavings Voorliggende offerte is geldig tot 12.02.2015 onder voorbehoud van aanvaarding van het risico door Allianz Benelux n.v.. Makelaar:

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Type levensverzekering isave ProVAPZ 1 Het product isave ProVAPZ is een levensverzekering waarbij de klant de keuze heeft tussen één van of een

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: Voorbeeld MySavings Voorliggende offerte is geldig tot 12.02.2015 onder voorbehoud van aanvaarding van het risico door Allianz Benelux

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: Voorbeeld Mysavings Voorliggende offerte is geldig tot 08.04.2017 onder voorbehoud van aanvaarding van het risico door Allianz Benelux

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Type levensverzekering isave Invest 1 Het product isave Invest is een levensverzekering die een combinatie biedt van de volgende beleggingsvormen:

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / verzekerde: Voorbeeld tak 23 Voorliggende offerte is geldig tot 10.03.2015 onder voorbehoud van aanvaarding van het risico door Allianz Benelux n.v.. Makelaar:

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Life@Ease Type levensverzekering Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

FinanciEle infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23

FinanciEle infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 FinanciEle infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Beleggingsverzekering 1 Beleggingsverzekering 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een gegarandeerd rendement (tak 21) en/of een rendement

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 KBC-Life Capital Type Levensverzekering KBC-Life Capital 1 is een tak 21-beleggingsverzekering met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement. Hoofdwaarborg: Uitkering van de reserve bij

Nadere informatie

FINANCIELE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 TAK 23 ERGO LIFE OPTIMIX

FINANCIELE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 TAK 23 ERGO LIFE OPTIMIX FINANCIELE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 TAK 23 ERGO LIFE OPTIMIX ERGO Life Optimix 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een gegarandeerd rendement (tak 21) en/of een rendement dat

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Type levensverzekering Waarborgen isave Home 1 Levensverzekering met een gegarandeerd rendement (tak 21) en/of een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Type levensverzekering isave Protect & Pension 1 Het product isave Protect & Pension is een levensverzekering waarbij de klant de keuze heeft tussen

Nadere informatie

Riziv Technische fiche

Riziv Technische fiche Riziv Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen - Riziv Een Riziv-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden,

Nadere informatie

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2017 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2017 54.648,70 EUR RSZ-grens zelfstandigen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Securex Life Select One Onderschrijvingsformulier

Securex Life Select One Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon : FSMA-nummer : Commissie: Securex Life Select One Onderschrijvingsformulier De ondergetekende verzekeringnemers hebben de intentie een overeenkomst met onderstaande productkenmerken bij

Nadere informatie

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2016 01/06/2016 41.573,16 EUR 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2016

Nadere informatie

Pension Invest Plan - RIZIV

Pension Invest Plan - RIZIV Pension Invest Plan - RIZIV Arts, tandarts, apotheker en kinesitherapeut Kent u de sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen? De sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen Als geconventioneerde

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering Groep Hesters Save 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

RIZIV Technische fiche (1)

RIZIV Technische fiche (1) RIZIV Technische fiche (1) Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen - RIZIV Een RIZIV-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg Overlijden,

Nadere informatie

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ informeert: Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 2 Vandaag minder belastingen en sociale bijdragen, later een ruim aanvullend pensioen

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut

RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut Offerte ter attentie van De heer Student Jaar 2014 U Naam : De heer Student Jaar 2014 Adres :, Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd bij onderschrijving

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

IPT De Individuele Pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider Technische fiche

IPT De Individuele Pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider Technische fiche IPT De Individuele Pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider Technische fiche Naam van het product Omschrijving Pensioentoezegging - IPT Een individuele pensioentoezegging van een vennootschap

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR

INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR 13/01/2015 13:31.54 1 / 8 VERTROUWELIJK INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR VOOR MYSAVINGS STATIONSSTRAAT 92 1930 ZAVENTEM Tel.: 023181550 GSM: E-Mail: info@mysavings.be Fax: De heer Voorbeeld MYSAVINGS

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

ERGO Life Combination Plan 1

ERGO Life Combination Plan 1 FINANCIELE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 TAK 23 ERGO Life Combination Plan 1 Type levensverzekering Het product ERGO Life Beleggingsverzekering is een levensverzekering waarbij de klant de keuze

Nadere informatie

RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut

RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut Offerte ter attentie van De heer Student Jaar 2014 U Naam : De heer Student Jaar 2014 Adres :, Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd bij onderschrijving

Nadere informatie

Invest 1. Type levensverzekering

Invest 1. Type levensverzekering Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt in een of meer

Nadere informatie

VAPZ Technische fiche

VAPZ Technische fiche VAPZ Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen VAPZ Een VAPZ zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden, met

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Kapitalisatiebon (tak 26)

ALGEMENE VOORWAARDEN Kapitalisatiebon (tak 26) ERG_KAP_AV-20-04-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN Kapitalisatiebon (tak 26) INHOUDSTAFEL 1. DEFINITIES... 3 2. ALGEMENE DRAAGWIJDTE VAN DE OVEREENKOMST... 3 2.1. Voorwerp van de overeenkomst... 3 2.2. Inwerkingtreding

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Groep Hesters Invest 1

Groep Hesters Invest 1 Groep Hesters Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Levensverzekering met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen (tak 23-luik). Binnen deze levensverzekering

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

VAPZ Technische fiche (1)

VAPZ Technische fiche (1) VAPZ Technische fiche (1) Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen VAPZ Een VAPZ zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden,

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

Meer uitleg over Invest

Meer uitleg over Invest Wat is Invest? Invest van Baloise Insurance is een multi-optionele individuele levensverzekering (tak21 en tak23) die door 1 of 2 verzekeringnemers kan worden onderschreven op het hoofd van 1 of 2 verzekerden.

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2015 41.059,92 EUR Loonplafond Riziv 01/04/2015 41.573,16 EUR Maximumpensioen 80 %-grens

Nadere informatie

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan De toekomst van uw kinderen of kleinkinderen In alle vrijheid sparen voor uw kinderen Met Junior

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Type. Type levensverzekering

Type. Type levensverzekering Life@Ease Type Type levensverzekering Doelgroep Doelgroep Levensverzekering met volgende kenmerken: Tak 21 Een gewaarborgd rendement en een eventuele winstdeling gekoppeld aan de bedrijfsresultaten van

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

Sociaal VAP Technische fiche

Sociaal VAP Technische fiche Sociaal VAP Technische fiche Naam van het product Omschrijving Doelgroep Partijen Financiering Aanvullend Pensioen - Sociaal VAP Een Sociaal VAP zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie