OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV"

Transcriptie

1 Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige Beroep : geneesheer huisarts BEMIDDELAAR ARDEOS SPRL QUAI LOUVA OUGREE Bemiddelaarsnummer : FSMA-nummer : A Telefoon : Fax : BEHANDELD DOOR Team Leven Zelfstandigen Brussel Telefoon : Fax : PRODUCTOMSCHRIJVING Naam : Aanvullend Pensioen - RIZIV Fiscaal regime : RIZIV DUUR Aanvangsdatum : 01/07/2014 Berekeningsdatum : 01/07/2014 Hoofdvervaldag : 01/01 Einddatum premiebetaling : 01/01/2054 Einddatum : 01/01/2054 WAARBORGEN De hierna vermelde waarborgen zijn overeenkomstig de modaliteiten vermeld in de Algemene Voorwaarden. Opbouw Pensioenreserve Bij leven van de verzekerde op de einddatum wordt de op die datum opgebouwde reserve uitbetaald aan de begunstigde bij leven. De premie wordt geïnvesteerd in een polisgedeelte Tak 21. De winstdeelname wordt opgebouwd in een polisgedeelte Tak 21 en/of Tak 23. Overlijden Bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum, wordt de opgebouwde reserve zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden uitgekeerd aan de begunstigde bij overlijden.

2 Blz. 2 van 5 PERIODIEKE PREMIEBETALING Kenmerken Periodiciteit premiebetaling Samenstelling : jaarlijks Periodieke premie vanaf : 01/07/2014 Premie in EUR Netto Taksen Bruto Hoofdwaarborg 4.055,24 0, ,24 Opbouw Pensioenreserve 4.055,24 0, ,24 Solidariteitswaarborgen 450,58 0,00 450,58 Totaal 4.505,82 0, ,82 Beleggingsstrategie Beleggingsvorm % Tak 21-rekening 100,00 % DEELNEMING IN DE WINST Bij de toekenning van de winstdeelname zal volgende beleggingsstrategie toegepast worden. Beleggingsstrategie Beleggingsvorm % Tak 21-rekening 100,00 % SOLIDARITEITS- PRESTATIES Solidariteitswaarborgen Aan dit product is een solidariteitsstelsel verbonden in uitvoering van artikel 46 van de Programmawet (I) van 24 december 2002, waarvan de prestaties worden gefinancierd door een solidariteitsbijdrage van 10 % van de totale premie verminderd met de premie van de eventuele aanvullende waarborg(en). Vanuit het solidariteitsstelsel geniet de verzekerde de volgende solidariteitswaarborgen: Pensioenfinanciering bij primaire arbeidsongeschiktheid Baloise Insurance voorziet in een tussenkomst in geval van een ziekte of ongeval vanaf een arbeidsongeschiktheidsgraad van minimaal 25 % en na een eigenrisicotermijn van 1 maand, voor zover de verzekerde een uitkering in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geniet. De tussenkomst vervalt na een periode van maximaal 1 jaar, te rekenen vanaf het ingaan van de arbeidsongeschiktheid (en maximum op de 65e verjaardag van de verzekerde). Deze tussenkomst op jaarbasis en bij volledige arbeidsongeschiktheid (minstens 67 %) is gelijk aan de gemiddelde premie van de hoofdwaarborg van de laatste 3 kalenderjaren voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid en wordt gebruikt voor de verdere financiering van de waarborg Opbouw Pensioenreserve. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (tussen 25 % en 67 %) wordt deze tussenkomst vermenigvuldigd met de arbeidsongeschiktheidsgraad. Pensioenfinanciering bij invaliditeit Baloise Insurance voorziet in een tussenkomst in geval van een ziekte of ongeval vanaf een arbeidsongeschiktheidsgraad van minimaal 25 % en na een eigenrisicotermijn van 1 jaar, voor zover de verzekerde een uitkering in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geniet. De verzekerde geniet deze tussenkomst vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid tot de eindvervaldag van het contract (en maximum tot de 65e verjaardag van de verzekerde).

3 Blz. 3 van 5 Deze tussenkomst op jaarbasis en bij volledige arbeidsongeschiktheid (minstens 67 %) is gelijk aan de gemiddelde premie van de hoofdwaarborg van de laatste 3 kalenderjaren voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid en wordt gebruikt voor de verdere financiering van de waarborg Opbouw Pensioenreserve. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (tussen 25 % en 67 %) wordt deze tussenkomst vermenigvuldigd met de arbeidsongeschiktheidsgraad. Pensioenfinanciering bij moederschapsrust Baloise Insurance voorziet in een tussenkomst vanaf 1 januari van het tweede jaar volgend op de aansluiting, voor zover de verzekerde een moederschapsuitkering in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geniet. Deze eenmalige tussenkomst is gelijk aan 15 % van de gemiddelde premie van de hoofdwaarborg van de laatste 3 kalenderjaren voorafgaand aan de periode van moederschapsrust en wordt gebruikt voor de verdere financiering van de waarborg Opbouw Pensioenreserve. Vergoeding inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid Baloise Insurance voorziet in een uitkering aan de verzekerde in geval van een ziekte of ongeval vanaf een arbeidsongeschiktheidsgraad van minimaal 67 % en na een eigenrisicotermijn van 1 maand. De tussenkomst vervalt na een periode van maximaal 1 jaar, te rekenen vanaf het ingaan van de arbeidsongeschiktheid (en maximum op de 65e verjaardag van de verzekerde). Deze tussenkomst op jaarbasis en bij volledige arbeidsongeschiktheid (minstens 67 %) is gelijk aan 5 maal de gemiddelde premie van de hoofdwaarborg van de laatste 3 kalenderjaren voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid (met een maximum van EUR op jaarbasis). PROGNOSE BEREKENING Hieronder vindt u een prognose van de opgebouwde reserve. Deze prognose werd berekend op basis van: de veronderstelling dat de te vervallen premies tot de berekeningsdatum en de opgegeven toekomstige premies exact betaald worden op de voorziene premievervaldagen; de technische rentevoet van de spaarrekeningen voor de opgegeven toekomstige premies, geldig op het ogenblik van opmaak van dit document; een geschat rendementspercentage voor de Tak 23-beleggingsfondsen, dit is enkel een indicatief gegeven en is niet gewaarborgd; een geschat winstdeelnamepercentage voor de spaarrekeningen, dit is enkel een indicatief gegeven en is niet gewaarborgd. PROGNOSE OP 01/01/2054 Opbouw Pensioenreserve Beleggingsvormen Prognosevoet Winstdeelname prognose Waarde in EUR Tak 21 Tak 21-rekening 2,00 % 1,00 % ,14 Totaal ,14 Winst Opbouw Pensioenreserve Beleggingsvormen Prognosevoet Winstdeelname prognose Waarde in EUR Tak 21 Tak 21-rekening 2,00 % 1,00 % ,58 Totaal ,58 Algemeen Totaal ,72

4 Blz. 4 van 5 PROGNOSETABEL Datum Leeftijd Betaalde premie Spaarbedrag Winstprognose Spaarbedrag inclusief winstprognose Kapitaal Overlijden 01/01/ , ,14 10, , ,22 01/01/ , ,42 71, , ,52 01/01/ , ,50 175, , ,82 01/01/ , ,06 324, , ,90 01/01/ , ,78 521, , ,72 01/01/ , ,46 768, , ,42 01/01/ , , , , ,96 01/01/ , , , , ,66 01/01/ , , , , ,84 01/01/ , , , , ,18 01/01/ , , , , ,18 01/01/ , , , , ,52 01/01/ , , , , ,42 01/01/ , , , , ,74 01/01/ , , , , ,70 01/01/ , , , , ,88 01/01/ , , , , ,86 01/01/ , , , , ,22 01/01/ , , , , ,72 01/01/ , , , , ,66 01/01/ , , , , ,34 01/01/ , , , , ,06 01/01/ , , , , ,48 01/01/ , , , , ,44 01/01/ , , , , ,96 01/01/ , , , , ,06 01/01/ , , , , ,66 01/01/ , , , , ,14 01/01/ , , , , ,42 01/01/ , , , , ,78 01/01/ , , , , ,68 01/01/ , , , , ,58 01/01/ , , , , ,48 01/01/ , , , , ,56 01/01/ , , , , ,36 01/01/ , , , , ,42 01/01/ , , , , ,00 01/01/ , , , , ,18 01/01/ , , , , ,76 01/01/ , , , ,72 0,00

5 Blz. 5 van 5 SPECIFIEKE BEPALINGEN Deze offerte is geldig tot maximaal 3 maanden na opmaak, evenwel onder voorbehoud van wijzigingen, medische en financiële acceptatie. Deze offerte verbindt noch de Verzekeringnemer, noch Baloise Insurance tot het afsluiten van de polis. De Algemene Voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op De periodieke premie wordt op de laatste premievervaldag geproratiseerd in functie van de nog resterende maanden en dagen tussen deze laatste premievervaldag en de einddatum van het contract. Iedere nettopremie bestemd voor een spaarrekening wordt gekapitaliseerd tegen de technische rentevoet die van kracht is op de dag van ontvangst van die premie op onze bankrekening. De opbouw van de reserve wordt dus bepaald door de technische rentevoet die van toepassing zal zijn bij iedere premiestorting. Voor een beschrijving van de beleggingsvormen verwijzen wij naar de fiche 'Informatie beleggingsvormen'. Baloise Belgium nv - Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr met FSMA-nr A Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België - Tel.: Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België Tel.: RPR Antwerpen - BTW BE IBAN: BE BIC: KREDBEBB