Kantine Organisatie SC Leovardia

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kantine Organisatie SC Leovardia"

Transcriptie

1 Kantine Organisatie SC Leovardia Het reglement van de kantine van SC Leovardia bestaat uit een aantal delen. We hebben met dit reglement de bedoeling dat het duidelijk is hoe de organisatie van de kantine er uit ziet, welke procedures we werken, welke openingstijden er zijn en hoe we om gaan met de gratis verstrekkingen. Naast dit reglement hebben we een aantal regels opgesteld voor het gebruik van de kantine. Organisatie Kantinecommissie: De kantinecommissie valt in het bestuur rechtstreeks onder de penningmeester. De commissie komt officieel eens per 6 weken bijeen. Organogram: Penningmeester Bestuurslid accommodatie Kantine Beheer kantine Inkoop Indelling medewerkers Kantine medewerker Activiteiten reservering Keuken medewerker Inname goederen/ beheer keuken Schoonmaak kantine Financien Kassa Kantine: verantwoording in bestuur: Beheer kantine: Inkoop: Indeling medewerkers: Kantine en keuken medewerkers: Activiteiten reservering: Financien kassa: Inname goederen/beheer keuken: Schoonmaak Kantine Thimo Bosma, Jan de Jong Henk v.d. Leij Henk v.d. Leij Hydo Wiersma, Rein Postema Op dit moment ronde de vijftig medewerkers Robbie van Dijk Freek Smidt John Langoor, Rein Postema Annelies Dijkhof, Tina Scheffel

2 De kantinecommissie bestaat uit vier personen, te weten kantinebeheer, kantineadministratie, bezetting kantine en evenementen / activiteitenbegeleiding. Het voorraadbeheer en schoonmaak vallen rechtstreeks onder kantinebeheer. Functieomschrijving Kantinecommissieleden: Kantinebeheer: Aanspreekpunt bestuur op het gebied van alle kantinezaken. Draagt zorg voor juiste implementatie en uitvoering van kantinebeleid en procedures Zorgt voor inkoopcontracten /afspraken met leveranciers (ism penningmeester vereniging) Ziet toe op netheid en presentatie van zowel kantine als medewerkers Organiseert cursussen op gebied van hygiene / kantine en alchohol / tapcurus /service van medewerkers. Zorgt voor onderhoudsplan ism accommodatiebeheer voor installaties / inventaris / etc Organiseert minimaal 2 x per jaar kantinemedewerkers vergadering en eens in 6 weken kantinecommissievergadering. Verantwoordelijk voor juiste vergunningen en wetgeving en draagt zorg voor juiste handhaving (rookbeleid / alcoholgebruik) Vervangt Kantine Administratie bij diens afwezigheid Verantwoordelijk voor inkoop kantine Verantwoordelijk voor assortiment kantine Kantine Administratie: Verantwoordelijk voor geldstroom kantine Verantwoordelijk voor afdrachten cashgelden naar bank (wekelijks) Verantwoordelijk voor invullen weekstaten kasgelden kantine Verantwoordelijk voor uitgifte gratis consumptieverbruik Vervangt kantinebeheerder bij diens afwezigheid Bezetting Kantine: Zorgt voor rooster kantinemedewerkers Werft en selecteert kantinemedewerkers Zorgt voor bezetting kantine op afgesproken openingstijden en bij aangevraagde evenementen Zorgt voor opleiding en begeleiding kantinemedewerkers Evenementen / Activiteiten Kantine: Aanspreekpunt kantine ten aanzien van evenementen /activiteiten buiten normale openingstijden om, ondersteuning vanuit kantine aan evenementen ism kantinebeheerder. Beheer evenementen / activiteitenkalender Beheer bezetting / agenda vergaderruimtes

3 Ziet toe op juiste gebruik vergaderruimtes Zorgt voor bezetting servicemedewerker tijdens thuiswedstrijden eerste elftallen. Ziet toe op juiste toepassing gratis consumptiegebruik Zorgt voor maandelijkse lijst met gratis verstrekkingen consumpties (naar beheer kantine) Functieomschrijvingen Kantinepersoneel: Voorraadbeheer ( 1 persoon) Ondersteunt kantinebeheer bij inkoop Verwerkt bestellingen en checkt bestellingen bij binnenkomst Zorgt voor wekelijks telling voorraad (maandagmorgen) Zorgt voor netheid in voorraadruimte Ziet toe op houdbaarheidsdatums Schoonmaak ( 2 3 personen) Zorgt voor schoonmaak kantine / keuken / vergaderruimtes / hal / wc Maakt samen met kantinebeheer schoonmaakrooster en zorgt voor aftekening Zorgt voor voldoende schoonmaakmaterialen en besteld deze via inkoop kantine. Kantinemedewerker (meerdere personen): Zorgt voor bediening kantine tijdens de afgesproken openingstijden Zorgt voor sfeer en helpt klanten op een plezierige wijze met respect Is eerste aanspreekpunt voor gasten ten aanzien van vragen aan de bar Zorgt tijdens dienst voor netheid bar en kantine Zorgt dat koelkasten gevuld blijven Na afloop / sluiting kantine tafels schoon / stoelen op tafels / bar schoon / keuken schoon. Na afloop / sluiting kantine geld tellen, lijst invullen en geld in kluis deponeren Zorgt voor juiste afsluiting pand Servicemedewerker (meerdere personen): Zorgt voor bediening tijdens thuiswedstrijden eerste elftallen voor gasten Zorgt voor voldoende koffie / cake en na afloop voor hapje en drankje Ruimt maximaal anderhalf uur na de wedstrijd bestuur / sponsorkamer op en sluit ruimte af Zorgt voor juiste vullen van gratis consumptielijst.

4 Openingstijden Clubhuis SC Leovardia: De openingstijden van het clubhuis van SC Leovardia worden bepaald aan de hand van de trainings- en wedstrijdtijden. Ze zijn als volgt vastgesteld: ZATERDAG: ZONDAG: MAANDAG: DINSDAG: WOENSDAG DONDERDAG: VRIJDAG uur uur ( s middags is ook in vakanties en bij afgelastingen het clubhuis altijd open van uur) uur uur (afhankelijk van programma) uur uur uur uur uur uur (keuken open) uur uur (keuken open) uur uur (keuken open) Voor evenementen en activiteiten zullen in overleg met de kantinecommissie andere openingstijden gelden. Bij activiteiten op de zaterdagavond zal het clubhuis om uur worden gesloten, dit zal aangekondigd worden in het clubhuis en altijd in overleg met de kantinecommissie. Openingstijden worden vermeld op een zichtbare plaats in het clubhuis (wettelijk verplicht)! Bardiensten: De bardiensten die de medewerkers draaien zijn opgedeeld in bepaalde wenselijke tijden, daarbij zijn we in de basis uitgegaan van het volgende schema en bezetting: ZATERDAG: uur uur 2 / 3 personen uur uur 2 personen uur uur 2 personen uur uur 1 / 2 extra personen in keuken ZONDAG: uur uur 2 personen uur uur 2 /3 personen (eventueel keuken apart, afhankelijk programma) MAANDAG: uur uur 1 persoon uur uur 1 persoon DINSDAG: uur uur 1 persoon uur uur 1 persoon WOENSDAG: uur uur 1 persoon uur uur 1 persoon uur uur 1 / 2 personen DONDERDAG: uur uur 1 persoon uur uur 2 personen VRIJDAG: uur uur 1 persoon

5 20.00 uur uur 1 / 2 personen Het rooster voor bardiensten zal zo veel mogelijk over het gehele jaar in augustus worden ingevuld, dat betekend dus dat je ruimschoots van te voren weet wanneer je dienst hebt. Insteek is dat medewerkers zoveel mogelijk in vast koppels draaien en dat de drukke avonden en middagen wordt gerouleerd met een maximum van eens in de 14 dagen. Barmedewerkers dienen als zijn niet kunnen zoveel waar mogelijk zelf voor vervanging te zorgen, een lijst met medewerkers zal aan de medewerkers worden voorzien. Bij wijziging en vervanging wel even doorgeven aan de planning. Het kan in de praktijk voorkomen dat sommige bardiensten niet kunnen worden gevuld. De kantinecommissie zal dan bij de afdeling (jeugd / senioren) een verzoek doen om samen met een ervaren medewerker de dienst te draaien als ondersteuning. Met name op de avonden na trainingen en na wedstrijden willen we graag gebruik maken van de senioren, die dan eens in het jaar of half jaar 4 uurtjes de leden voorzien van een hapje en drankje. CONTRACTEN / VERGUNNINGEN / OPLEIDINGEN: Contacten: Inkoopcontracten worden afgesloten door de kantinebeheerder en penningmeester. Bij langlopende overeenkomsten zullen de voorstellen eerst door het bestuur moeten worden bekrachtigd. Doel is om bij alle leveranciers op rekening te kopen en te laten bezorgen. Wijzigingen in bestaande contracten of het toevoegen van leveranciers moeten altijd gemeld worden aan de penningmeester zodat deze de leveranciers kan toevoegen tot het leveranciersbestand. Vergunningen: Voor het voeren van een kantine zijn bepaalde vergunningen nodig. De kantinebeheerder zal deze vergunningen uit naam van het bestuur aanvragen en onderhouden. Twee personen dienen als beheerder / vergunninghouder te bezitten over de juiste personen. Alle vergunningen dienen in een map kantinebeheer te liggen op een plaats waar we tijdens de openingstijden direct bij kunnen komen. Verder dienen in deze map de controlelijsten voor onderhoud aan installaties te zitten en keuringsrapporten van installaties en machines. Inhoud Map Kantinebeheer: Vergunningen Openingstijden Keuringslijsten installaties Aftekenlijst schoonmaak (door schoonmaak bij te houden) Onderhoudsschema installaties kantine Kopie van alle formulieren in kantine (dagstaat, weekstaat, gratis verstrekkingen) Lijst met adressen, id en telefoonnummers van kantinemedewerkers.

6 Opleidingspapieren op gebied van sociale hygiene en alcoholpreventie van medewerkers. Kantinereglement Opleidingen: SC Leovardia streeft er naar om de medewerkers in de kantine te voorzien van de basiscursussen die beschikbaar zijn voor barmedewerkers. Het gaat hierbij om het volgende aanbod: Tapcursus (eens per twee jaar door leverancier bieren) Cursus Sociale Hygiene en alcoholpreventie Cursus De vriendelijke gastheer / vrouw Deze laatste cursus zullen we intern met behulp van professionals uit de horeca eens per jaar houden om de service naar de klanten en de manier van omgaan te verbeteren, de barmedewerkers is tenslotte het visitekaartje van de vereniging. ALCOHOL GEBRUIK: Het is niet toegestaan om personen beneden de 18 jaar alcohol te verkopen of via derden te laten drinken in het clubhuis van SC Leovardia. Desgewenst mag de kantinemedewerker bij twijfel vragen om identificatie. Via een bord wij schenken niet aan personen beneden de 18 jaar zal dit ook kenbaar worden gemaakt in de kantine. Aan leiders / trainers die nog in functie zijn wordt GEEN alcohol geschonken. Verder is het gebruik van alcohol door medewerkers tijdens de dienst alleen na uur op zaterdag / zondag en op avonden na uur toegestaan, met de nodige mate, en dan hebben we het over 2/3 consumpties maximaal. De kantinemedewerker moet tevens personen die in een door hem / haar geconstateerde toestand door het gebruik van te veel alcohol verdere consumptie weigeren. ROOKBELEID: In het gehele gebouw van SC Leovardia is roken verboden, dus ook in de vergaderruimtes. Op daarvoor aangewezen goed zichtbare plekken mag gerookt worden.

7 GELDZAKEN: Alle geldzaken binnen de kantine liggen bij de kantineadministratie. Praktijk: Bij opening van de kantinedienst telt de barmedewerker het wisselgeld. Iedere consumptie moet worden verwerkt op de kassa. De barmedewerker telt het aanwezig geld en zet dit op de dagstaat. De barmedewerker deponeert het geld in de kluis. De kantineadministratie zorgt dat de kassa iedere dag wordt afgeslagen en dat de volgende kantinemedewerker weer met voldoende geld de kantinedienst kan aanvangen, eventueel kan gekozen worden door meerdere wisselgeldzakjes gereed te maken gedurende de week. De kantineadministratie maakt aan het eind van de week een weekstaat op en zorgt er voor dat het geld wordt afgestort volgens de afstortprocedure. (zie bijlage Rabobank afstorten) Een weekstaat met de afstortformulieren worden in het bakje van de boekhouding gedeponeerd voor verwerking in het kasboek, de boekhouding controleert op deze wijze ook of de afstortingen op de bank zijn binnengekomen. Een kopie en de dagstaten met uitdraai worden bewaard in een map die in het bezit is van de kantineadministratie, desgewenst kan de boekhouding of penningmeester om inzage vragen in deze map. Verder zorgt de kantineadministratie voor het bijhouden van de omzet in het daarvoor bestemde excellbestand (budget / omzet) en stuurt maandelijks de boekhouding / penningmeester en kantinebeheer een overzicht. Contante betalingen vanuit de kantine kas: Betalingen vanuit de kas kantine voor inkopen en clubaangelegenheden worden NIET geaccepteerd, daarvoor kan men gebruik maken van het voorschotformulier en of declaratie, te verkrijgen via de penningmeester of te downloaden vanaf de website van SC Leovardia.

8 GRATIS VERSTREKKINGEN: Kantinepersoneel: Iedere kantinemedewerker mag per uur 1 consumptie nuttigen van de vereniging en bij diensten langer dan 3 uur een warme hap. Hij/ zij dient de consumpties te noteren op het formulier gratis verstrekkingen kantinepersoneel en dit na de dienst af te tekenen en in de map Gratis Verstrekkingen te doen. Het formulier is persoonlijk dat betekend dat meerdere mensen niet zoals in het verleden gebruik kunnen maken van het formulier. Koffiekaart vrijwilligers / Medewerkers: Alle vrijwilligers van SC Leovardia ontvangen in augustus / september koffie / thee kaart. Op deze kaart staat en te goed op van 50 bakjes koffie. Als de kaart vol is kan de vrijwilliger bij inlevering van de volle kaart voor 7,50 een nieuwe kaart kopen. Per vakje krijg je een stempel voor het bakje koffie. De kaarten kunnen worden afgehaald en gekocht bij een door de kantinecommissie aangewezen persoon. De afdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste aanlevering van de gegevens. Na aftekening zal de kaart op persoon worden uitgegeven. Consumptiekaart vrijwilligers / medewerkers: Het bestuur is bevoegd om sommige vrijwilligers te voorzien van een consumptiekaart. Dit zijn in zijn algemeenheid vrijwilligers die op meerdere dagen gedurende lange tijd werkzaamheden verrichten voor de vereniging. De consumptiekaarten worden in opdracht van het bestuur uitgegeven door een door de kantinecommissie aangewezen persoon. Gratis Consumpties tijdens vergaderingen: Bij vergaderingen die zijn aangemeld bij de planning van de kantinecommissie kan bij melding bij de kantinemedewerker een formulier gratis verstrekkingen worden gehaald. Via dit formulier mogen de aanwezige personen 1 consumptie van de vereniging krijgen en zal er gratis koffie worden geschonken tijdens de vergadering. Zonder formulier worden er geen gratis verstrekkingen gegeven. Kortom, zonder melding vergadering, geen toegang en gratis consumptie van de vereniging. Thuiswedstrijden seniorenelftallen / dames / A1 Junioren: Bij thuiswedstrijden van seniorenelftallen / dames / A1 is er gratis koffie voor de leiders / trainers en scheidsrechter. Na afloop kan met inlevering van het formulier gratis verstrekkingen teams 1 gratis consumptie per gast van de vereniging worden aangeboden. Thuiswedstrijden overige teams:

9 In de bestuur- en commissiekamer is gratis koffie beschikbaar. De gastvrouw / heer van dienst verzorgd dit en kan ook de scheidsrechter uit de daarvoor aanwezige koelkast een consumptie geven. Consumptieverbruik thuiswedstrijden eerste elftallen: Zowel bij de zaterdag 1 als de zondag 1 zal een gastvrouw of heer de gasten bedienen. Voorafgaand aan de wedstrijd is er koffie en koek beschikbaar. In de rust is er gelegenheid voor besturen en gasten om een kopje koffie te drinken. Na afloop is er tot maximaal 1 uur na de wedstrijd gelegenheid om een drankje te nemen. Verder is er een hapje aanwezig (kaas / worst / hapje en/of warme snack) De consumpties worden door de gastvrouw / heer genoteerd op het aanwezige formulier gratis verstrekkingen. Verder is het toegestaan dat de kaartverkoop en boekjesverkoop een gratis consumptie van de vereniging kunnen krijgen. Voor jeugdleden (programmaverkoop) is dit uiteraard wat drinken en een warme snack. Gratis consumptieverstrekking voor bestuursleden en commissievoorzitters: Uit hoofde van hun functie en als gastheer / vrouw van de vereniging kunnen bestuursleden en een beperkt aantal commissievoorzitters een alleen aan hen verstrekt formulier gratis verstrekkingen gebruiken om hun gasten te voorzien van een drankje of koffie. De kantinecommissie is voorafgaande aan het seizoen op de hoogte welke mensen hiervan gebruik kunnen maken. Sfeer / Binding : Op gezellige avonden / middagen is de kantinemedewerker bevoegd om een pinda of zoutje op de bar / tafel te zetten. Op donderdag en vrijdagavond zal er rond de klok van een warme bitterbal of kaas / worst worden geserveerd.

10 AANVRAGEN ACTIVITEITEN / VERGADERINGEN: Vergaderingen: Indien men gebruik wil maken van de vergaderruimtes dient men deze een week voorafgaande aan de vergadering te reserveren bij de kantinecommissie. Deze reserveert de aangevraagde zaal en zet ter bevestiging de aanvraag in de daarvoor bestemde activiteitenkalender. De sleutel van de kamer kan bij de bar worden opgehaald met het formulier gratis verstrekking. Na afloop van de vergadering dient de ruimte netjes te worden opgeleverd. De sleutel kun je weer inleveren bij de bar. Evenementen / Activiteiten: Evenementen en activiteiten moeten minimaal 1 maand van te voren worden gemeld bij de kantinecommissie. In de kantinecommissie zit iemand die als taak heeft om de activiteit / evenement vanuit de kantine te ondersteunen. Er zal in dit geval altijd overleg plaats vinden en de gemaakte afspraken worden ter bevestiging op schrift gezet. Bij evenementen zal in principe geen andere verkoopprijzen worden gehanteerd dan normaal, alleen na toestemming van bestuur / kantinebeheer is het mogelijk om daar van af te wijken. Feesten / Partijen: Voor leden en sponsoren is het mogelijk om een besloten feest te organiseren in het clubhuis van SC Leovardia. Afspraken daarover worden gemaakt met de kantinebeheerder. Deze feesten en partijen mogen alleen plaatsvinden op tijden waarop de kantine normaal is gesloten. ONDERHOUD INSTALLATIES / GEBREKEN: Van alle installaties in de kantine dient een onderhoudsplan te komen. Accommodatiebeheer en de kantinecommissie zijn samen verantwoordelijk voor een goed onderhoudsplan. Gebreken op het technisch vlak worden altijd gemeld aan accommodatiebeheer, deze zorgt voor een oplossing.

Vrijwilligers Beleids Plan

Vrijwilligers Beleids Plan Vrijwilligers Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de hoofdbestuursvergadering van 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Analyse van de organisatie... 4 3. Visie op het werken

Nadere informatie

Handboek Begeleiding Jeugdteams

Handboek Begeleiding Jeugdteams Handboek Begeleiding Jeugdteams Inhoud: Voorwoord 3 1. Organisatie Technische Commissie Jeugd 4 2. Functieomschrijving Hoofd Jeugd Opleidingen 5 3. Functieomschrijving Technisch Jeugd Coördinator 6 4.

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE V.V. KRUININGEN

REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE V.V. KRUININGEN REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE V.V. KRUININGEN Revisie 5 (concept) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 FUNCTIES JEUGDCOMMISSIE...3 TAAKOMSCHRIJVING SECRETARIS...4 TAAKOMSCHRIJVING JEUGD COÖRDINATOR REV.3...5 TAAKOMSCHRIJVING

Nadere informatie

16 Drank- en horecawet

16 Drank- en horecawet 16 Drank- en horecawet 16.1 Wat u moet weten 16.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 16.3 Extra informatie 16.1 Wat u moet weten. De huidige Drank- en Horecawet (16.3.1) is vanaf 1 november 2000 van kracht.

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

BESCHRIJVING VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE BESCHRIJVING VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE 20 september 2007 Inhoudsopgave 1. DE ORGANISATIE...2 1.1 Activiteiten en Aanbod...2 1.2 Organisatiestructuur...2 2. INLEIDING TOT DE BESCHRIJVING VAN DE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Scouting The Challenge Tilburg Versie: 1.0 Datum: goedgekeurd in de groepsraad van 16-01-2008 Huishoudelijk reglement scouting The Challenge versie 1.0 pag: 1 van 52 1 Leeswijzer

Nadere informatie

TVR TennisVerenigingRips JAARBOEKJE 2015

TVR TennisVerenigingRips JAARBOEKJE 2015 TVR TennisVerenigingRips JAARBOEKJE 2015 T.V.R.Jaarboekje 2015 1 2 T.V.R. Jaarboekje 2015 Jaargang 22 Inhoudsopgave Jaarboekje 2015 Voorwoord... 5 Tennis Vereniging Rips... 9 Mutaties Ledenlijst... 13

Nadere informatie

VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016

VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016 VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016 Sportpark West-End Zilverlaan 4 9743 RK Groningen 050-5713567 1 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Visie 4 3 Structuur 5 3.1 Functieomschrijving bestuur

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

FC MAENSE ALCOHOLBESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINE

FC MAENSE ALCOHOLBESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINE FC MAENSE ALCOHOLBESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINE 1 ALCOHOLBESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINE FC Maense vindt het welzijn van jeugdleden, leden en vrijwilligers belangrijk. Dit kan alleen

Nadere informatie

Groninger Kano Vereniging

Groninger Kano Vereniging statuten en reglementen 2013 inleiding Dit document bevat de GKV Statuten en de GKV Reglementen. Elk onderdeel draagt de naam van het onderdeel aangevuld met het jaar dat dit onderdeel is goedgekeurd.

Nadere informatie

Leefregels van The Meeting Versie 1.0 (HS, 2013-06-10)

Leefregels van The Meeting Versie 1.0 (HS, 2013-06-10) In dit document zijn de leefregels voor The Meeting vastgelegd Deze leefregels zijn voor iedereen beschikbaar in The Meeting en op www.jeugdwerkpgelst.nl. 1 Aanspreekpunten & telefoonnummers 1.1. Algemeen

Nadere informatie

Offerte-aanvraag uitbesteden exploitatie tennis. 1. Inleiding. 2. Doel offerte-aanvraag

Offerte-aanvraag uitbesteden exploitatie tennis. 1. Inleiding. 2. Doel offerte-aanvraag Offerte-aanvraag uitbesteden exploitatie tennis 1. Inleiding Voor u ligt de offerte-aanvraag voor de uitbesteding voor de horeca-exploitatie, hal-exploitatie, tennislessen en baanonderhoud. Achtereenvolgens

Nadere informatie

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Die Buytenweye

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Die Buytenweye Welkom in Zo thuis als mogelijk Woonzorgcentrum Die Buytenweye Inhoud Inhoud... 2 1. Wij zijn Pieter van Foreest... 6 1.1 Pieter van Foreest... 6 1.2 Zo thuis als mogelijk... 6 1.3 Excellente zorg... 6

Nadere informatie

KADERS VOOR GEBOUW, HORECA EN VERHUUR

KADERS VOOR GEBOUW, HORECA EN VERHUUR KADERS VOOR GEBOUW, HORECA EN VERHUUR A. ALGEMEEN In het Wijkhuis-Brede School De Fonkel werken wijkbewoners en participanten samen aan een betere toekomst. Met deze ontmoetingsplek voor jong en oud heeft

Nadere informatie

Het service- & dienstverleningsboek

Het service- & dienstverleningsboek Wij brengen mensen bij elkaar Het service- & dienstverleningsboek Voor cliënten en medewerkers H e t s e r v i c e - e n d i e n s t v e r l e n i n g s b o e k S t i c h t i n g D e W a a l b o o g Pagina

Nadere informatie

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede PRESENTATIEGIDS 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede Inhoudsopgave: Ten geleide Algemene gegevens Sportclub Neede Colofon Organisatie Van de Bestuurstafel Van de Jeugdbestuurstafel Historie Aan-

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Handleiding teamleider bij KDO Seizoen 2012-2013

Handleiding teamleider bij KDO Seizoen 2012-2013 Handleiding teamleider bij KDO Seizoen 2012-2013 Pagina 1 Teamleider jeugdteam Voetbalvereniging KDO is in hoge mate afhankelijk van de inzet en steun van vrijwilligers. Daarom bedanken we je in de eerste

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN...

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... Inhoudsopgave Scouting Lutemgroep 1 ALGEMEEN... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 HET SPEL... 4 1.3 ORGANISATIE... 4 1.4 LEVENSBESCHOUWING... 4 2 LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... 5 2.1 DEFINITIES EN REGELS...

Nadere informatie

Handleiding Teamleider ...

Handleiding Teamleider ... . USV Hercules Jeugdvoetbal Prof R Boslaan 20 3571 CR Utrecht Tel: (030) 2713568 Hercules.jeugdvoetbal@hccent.nl www.hercules-utrecht.nl Handleiding Teamleider........ In dit document staan aanwijzingen,

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Almonte Basketbal Eindhoven

Huishoudelijk Reglement Almonte Basketbal Eindhoven In dit Huishoudelijk Reglement (HR) is de regelgeving weergegeven met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken en interne aangelegenheden binnen Almonte Basketbal te Eindhoven. Het beschrijft rechten

Nadere informatie

INFORMATIE NIEUWE BEWONERS

INFORMATIE NIEUWE BEWONERS INFORMATIE NIEUWE BEWONERS Esseboom 2, 1251 CP, Laren, 035-5386797 www.rosaspierhuis.nl Januari 2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. INTRODUCTIE NIEUWE BEWONERS... 4 3. ZORGVISIE...

Nadere informatie