The impact of genetic research on addiction

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The impact of genetic research on addiction"

Transcriptie

1 SYMPOSIUM The impact of genetic research on addiction Vrijdag 25 januari 2013 Amsterdam Het symposium is een initiatief van de Stichting Volksbond Rotterdam en is georganiseerd in samen werking met:

2 SYMPOSIUM VERSLAG VAN: THE IMPACT OF GENETIC RESEARCH ON ADDICTION Dit symposium werd georganiseerd door de Stichting ter gelegenheid van de inauguratie van Prof. dr. Eske M. Derks als hoogleraar Genetics in Psychiatry aan het AMC-UvA. De SVR financiert met name innovatief onderzoek op verslavingsgebied en heeft het initiatief genomen voor dit nieuwe professoraat, over de genetische factoren die bij verslaving een rol spelen. In zijn introductie benadrukte Mr. Ton Vreeken namens de initiatiefnemer, dat gedragsverslavingen (bv. aan internetapplicaties) en verslavingsgenetica voor zijn instelling speerpunten van innovatie zijn.

3 VERSLAVING EN ERFELIJKHEID Geef vier deskundigen op het gebied van genetica en verslaving elk een half uur podium-tijd en laat ze daarin proberen zoveel mogelijk actuele kennis met het publiek te delen. Dat was de opzet van het symposium dat de SVR op vrijdag 25 januari 2013 organiseerde voor een select gezelschap en die opzet is volledig geslaagd: een tsunami aan feiten, mogelijkheden, zorgen en kansen overspoelde de zaal. Een unieke kans, niet alleen om te profiteren van de kennisvoorsprong van deze deskundigen, maar ook om de verschillende hoeken van waaruit zij naar dit vakgebied kijken en de verschillende facetten die zij ieder in hun werk belichten, naar eigen inzicht te combineren. Hoe ziet zo n synthese er uit? Eigenlijk was dat een vraag waar al deze sprekers antwoord op probeerden te geven. Want al hadden ze allemaal een andere wetenschappelijke pet op, ze droege beslist geen oogkleppen. In zijn introductie benadrukte Mr. Ton Vreeken namens de initiatiefnemer, dat gedragsverslavingen (bv. aan internetapplicaties) en verslavingsgenetica voor zijn instelling speerpunten van innovatie zijn. Vervolgens gaf Prof dr. Wim van den Brink (AMC-UvA), arts-epidemioloog en directeur van het Amsterdam Institute for Addiction Research (AIAR), de wetenschappelijke aftrap. Hij positioneerde zich nadrukkelijk. Ik ben optimistisch, wat niet zo populair is tegenwoor-

4 dig. Hij begon met te laten zien dat het antwoord op de vraag wat verslaving eigenlijk is, nu heel anders beantwoord wordt dan vroeger. Tot de industriële revolutie was iedereen de hele dag enigszins aangeschoten want bier was gezonder dan water. Toen kwam de industriele revolutie en was dronkenschap ineens een bedrijfsrisico en alcoholverslaving een moreel defect. Ondertussen zitten we in de tijd van het bio-psycho-sociale model, waarin verslaving vooral gezien wordt als hersenziekte. Een vraag die dat oproept is natuurlijk: in hoeverre is verslaving een erfelijke hersenziekte, en in hoeverre is het dus de schuld van iemands genen als hij of zij verslaafd is? Het is ook de schuld van de genen, maar niet alleen, luidt het antwoord volgens van den Brink. Of iemand wel of niet begint met het gebruik van een verslavende drug is grotendeels sociaal bepaald. Er dan ook daadwerkelijk aan verslaafd raken is voor 40-80% door genetische aanleg bepaald. Gemiddeld, want helaas berusten die cijfers vooral op statistiek en zijn de verslavings-genen zelf (laat staan hun producten) nog maar nauwelijks geïdentificeerd. Een mogelijke uitzondering is een variant van een gencluster op chromosoom 15. Er zijn twee afwijkende baseparen gevonden die relatief vaak blijken samen te hangen met een lagere gevoeligheid voor alcohol. Jongeren met die gen-varianten hebben vaker een hoge alcoholtolerantie: ze kunnen relatief veel drinken zonder dat ze er fysiek iets van merken. Dat zet ze in eerste instantie op het verkeerde been ( kijk maar, ik heb nergens last van ) maar er zijn aanwijzingen dat ze daardoor later in hun leven vaker alcoholist worden.

5 Genen zijn niet alleen van belang voor het voorspellen van de kans op het ontwikkelen van verslavingsgedrag, maar ook voor de kans dat een medicamenteuze behandeling succes zal hebben. Op dit moment wordt daarbij nog vooral gebruik gemaakt van poor mans genetics oftewel de familie anamnese. Zo blijkt dat gokverslaafden met alcoholisme in de familie een hogere kans hebben dat een behandeling met de opiaat-antagonist naltrexone bij hen succes heeft. Maar in de toekomst gaat onderzoek van het DNA van de verslaafde steeds belangrijker worden. Dan zullen we eerst het genetisch profiel bepalen om daarna een passend medicijn te selecteren en voor te schrijven dat bij die groep mensen met dat bepaalde genetisch profiel het beste werkt. In Canada is het al zover: daar wordt je al genetisch getest vóór behandeling van je alcoholverslaving met naltrexon. Bij een willekeurige groep alcoholisten heeft dit middel slechts succes bij 1 op de 7 tot 8 patiënten, terwijl dat bij de groep met de gunstige genetische variant van de mu-opiaatreceptor bij 1 op 2-3 patiënten werkt. Dit is een voorzichtig begin van een praktijktoepassing, maar een optimist als van den Brink weet dat het slechts een kwestie van tijd is tot de genetica ons nog veel meer praktische tools voor een succesvolle individuele verslavingsbehandeling verschaft. Wim van den Brink Een hersenziekte gekenmerkt door craving en verlies van controle over het gebruik van middelen leidend tot langdurig overmatig gebruik en negatieve gevolgen op lichamelijk, psychisch en sociaal terrein.

6 Vervolgens stelde hij Prof. Dr. E. M. (Eske) Derks voor, die de nieuwe leerstoel zal vervullen. Zij schetste de ontwikkeling van de SVR: van koffiehuis-uitbater in de haven tot initiatiefnemer en financier van een wetenschappelijke leerstoel en stimulator van maatschappelijke en wetenschappelijke discussie over de invloed van erfelijkheid op verslaving. Eske Derks "Verslaving is een aandoening waarbij iemand de controle verliest over het gebruik van een bepaald middel (bv alcohol, drugs) of het vertonen van bepaald gedrag (bv gokken). Het beloningssysteem, een noodzakelijk onderdeel van het menselijk ontwerp aangezien het ons in staat stelt om onderscheid te maken tussen gedrag met positieve en negatieve gevolgen, is bij mensen met een verslaving ontregeld. Erfelijke factoren beinvloeden het risico op verslaving." De volgende spreekster, Dr. Ilina Singh, Reader (hoofddocent) Bio-ethiek & Maatschappij (Kings College London), duikt eerst even in de geschiedenis van het concept verslaving en van de zoektocht naar biomarkers voor slecht gedrag. Van de deuken en bulten in de menselijke schedel die in de negentiende eeuw als biomarkers voor bijvoorbeeld een criminele aanleg beschouwd werden, springt ze moeiteloos over naar onze moderne biomarker-equivalenten en relativeert ze de verschillen tussen de oude en moderne verslavingsmodellen. Singh weigert namelijk principieel onderscheid te maken tussen morele en biologische ideeën over verslaving: Onze ideeen over moraal zitten gewoon ingebed in onze ideeen over biologie. De hersengebieden die bij een verslaafde niet goed functioneren, zoals zelfbeheersing, zijn dus ook morele centra. Het is helaas niet zo dat wetenschap je van je vooroordelen bevrijdt. Die visie heeft consequenties voor hoe zij aankijkt tegen het toepassen van genetische

7 kennis bij de preventie, diagnostiek en behandeling van ziektes die samenhangen met ongewenst sociaal gedrag. Zoals verslaving, criminaliteit en ADHD. Singh wil niet pas gaan nadenken over toekomstige problemen wanneer die er zijn, als je ze nu al kunt zien aankomen. En ze doet een hartstochtelijk beroep op de wetenschappelijke wereld om die discussie en die ethische afwegingen niet aan politici en ethici over te laten, maar om zelf ook mee te doen en controversiële vragen op de Moral Public Health Agenda te plaatsen. Vragen als: wanneer we straks die biomarkers te beschikking hebben, en wanneer we daarmee kinderen kunnen identificeren met een verhoogde kans op sociaal problematisch gedrag, wat doen we daar dan mee? Op welk moment vinden we het verantwoord in te grijpen? Als het kind begint met alcohol drinken? Eerder? Hoeveel eerder? Is er een moreel verschil tussen ingrijpen in de embryofase en in een presymptomatisch stadium? vraag ze zich af. En dat zouden wij ons ook moeten afvragen. Ilana Singh Verslaving is een dwangmatige behoefte om middelen te gebruiken en/of gedrag te vertonen die lichamelijk, geestelijk en sociaal schadelijk voor je zijn. Verslaving wordt veroorzaakt door elkaar wederzijds beinvleodende biologische eigenschappen en omgevingsfactoren. Dr Jacqueline Vink, associate professor Biologische Psychologie (VU), weet waarschijnlijk alles wat er te weten valt van erfelijkheid van rookverslaving. En dat is heel veel, maar nog steeds niet genoeg om er al mensen mee van het roken af te helpen. Dankzij het Nederlands Tweeling Register dat al sinds 1987 gegevens over een- en twee-eiige tweelin-

8 gen verzamelt, is onze kennis over de invloed van zowel erfelijkheid als omgeving op rookverslaving enorm toegenomen. We weten zelfs hoe groot de invloed van erfelijke eigenschappen is op beginnen met roken, het aantal gerookte sigaretten per dag, de leeftijd waarop mannen en vrouwen hun eerste sigaret roken en het verslaafd raken aan sigaretten. Maar we weten nog nauwelijks over welke erfelijke eigenschappen we het dan hebben. Want we weten lang niet altijd in welke genen die varianten zich bevinden, voor welk eiwitten die genen coderen, of wat die eiwitten precies met roken of verslaving te maken hebben. Vink: Rookgedrag is voor een deel erfelijk bepaald. Of iemand ooit of nooit begint met roken wordt voor 35% verklaard door genetische factoren. Hoe erg iemand aan nicotine verslaafd raakt is zelfs voor 75% erfelijk verklaarbaar. Maar welke genen dat veroorzaken weten we nog nauwelijks. De belangrijkste bekende met roken geassocieerde snp (puntmutatie) zit in een gen dat codeert voor een subunit van een nicotine receptor. En die genvariant verklaart maar een half procent van de totale variatie in rookgedrag. Dat neemt niet weg dat we inmiddels via genomewide association studies weten dat er honderden genetische varianten zijn waarvan waarschijnlijk is dat ze invloed hebben op ons rookgedrag. En ook al is die invloed per variant klein, bij elkaar opgeteld tikt het toch aan. Vink: In toekomstig onderzoek zal ook gekeken moeten worden naar de interactie tussen erfelijke aanleg en omgevingsfactoren. Hopelijk is het een kwestie van tijd tot we op basis van erfelijke aanleg kunnen voorspellen wie er waarschijnlijk meer moeite zal hebben met stoppen, en dus misschien beter helemaal niet met roken kan beginnen. Jaqueline Vink Verslaving is afhankelijk zijn van een middel (of gewoonte), in die mate dat het je dagelijks functioneren beïnvloedt.

9 Prof. Dr. Sabine Bahn sprak als laatste, zij is praktiserend psychiater èn onderzoeksleider (Cambridge University) èn hoogleraar translationele Neuropsychiatrie (Erasmus Medical Centre in Rotterdam). Van alle sprekers is zij de enige die op korte termijn een praktische medische toepassing van haar onderzoeksresultaten kan verwachten. Zij ontwikkelde met haar team een vroege diagnostische biomarker-bloedtest voor schizofrenie. Het is uiteraard niet zo makkelijk om een biopsie uit een levend brein te nemen, bloed is veel handiger om te testen. In dat bloed zoekt zij naar biomarkers die mensen met schizofrenie onderscheiden van mensen zonder schizofrenie, en ze hoopt zo in de toekomst ook mensen met een hoog risico op het krijgen van schizofrenie te kunnen aanwijzen. Hoe gevoeliger en betrouwbaarder zo n test is, hoe eerder je patienten kunt gaan behandelen en dat verbetert hun prognose. Op dit moment kan Bahns test op basis van ruim 50 biomarkers in bloedserum met een betrouwbaarheid van ruim 80% mensen met schizofrenie onderscheiden van gezonde personen. Maar let op: de test is alleen geschikt voor mensen die al symptomen hebben die op schizofrenie kunnen wijzen. Toch maakt deze test een relatief vroege bevestiging van de diagnose mogelijk, en dat is al een enorme verbetering. Er kan dan veel eerder met anti-psychotica en gericht cognitief en gedragsadvies begonnen worden en dat bespaart leed, levens en geld. Bahns zoektocht naar psychiatrische biomarkers leverde behalve een bloedtest ook nieuwe hypotheses op. Bahn: We zien bij onze serum-analyses dat schizofreniepatiënten en hun familieleden vaak afwijkingen in stofwisselings- en onstekingsprocessen. We vermoeden dat diezelfde afwijkingen niet alleen bij schizofrenie maar ook bij allerlei andere psychiatrische aandoeningen een rol spelen. Maar wat de oorzaak en wat het gevolg is weten we nog niet. Dit systeem is zo complex, it is amazing that not much more is going wrong. Sabine Bahn Verslaving is een hersenaadoening, waarbij door de langdurige blootstelling aan verslavende middelen het brein biochemische en structurele veranderingen heeft ondergaan, waarvoor behandeling nodig is.

10 SVR Stichting De middag werd afgesloten met een levendige discussie, die door Ton Vreeken werd afgesloten door de aanwezigen uit te nodigen de oratie van Prof. Dr. E. M. Derks bij te wonen. Hij bedankte sprekers en toehoorders voor hun bijdragen en belangstelling en kondigde als één van de volgende door de SVR gefinancierde projecten een onderzoek aan naar nieuwe genetische varianten, betrokken bij alcoholverslaving.

11 Korte definities van moeilijke wetenschappelijke begrippen die in de tekst voorkomen Gencluster: een groep genen die qua biologische functie met elkaar te maken hebben en die bij elkaar in de buurt op hetzelfde chromosoom liggen. SNP (spreek uit: snip): single nucleotide polymorphisme, oftwewel: dat twee versies van een gen maar in één basepaar van elkaar verschillen. En toch kan zo n klein verschil grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de gevoeligheid voor verslaving. Genetisch profiel: een combinatie van verschillende genvarianten of snp s. GWAS: genome wide association study, oftewel: een DNA onderzoek van het hele genoom, bij heel veel mensen, om te kijken of de mensen die dezelfde eigenschap hebben (bijvoorbeeld alcoholisme) ook vaker dan toeval kan verklaren dezelfde SNP s hebben. Biomarker: een lichamelijke eigenschap die gemeten kan worden en die iets zegt over iemands gezondheidstoestand. Een biomarker kan de aanwezigheid van een bepaalde mutatie in het DNA zijn, of de aanwezigheid van een bepaalde stof in het bloed.

Het doel heiligt de middelen? Prof.dr. Dike van de Mheen

Het doel heiligt de middelen? Prof.dr. Dike van de Mheen a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Het doel heiligt de middelen? Prof.dr. Dike van de Mheen a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Nadere informatie

Het duizend dollar genoom : een ethische verkenning

Het duizend dollar genoom : een ethische verkenning Het duizend dollar genoom : een ethische verkenning dr. Wybo J. Dondorp prof. dr. Guido M.W.R. de Wert Signalering ethiek en gezondheid 2010 CENTRUM VOOR ETHIEK EN GEZONDHEID Het duizend dollar genoom

Nadere informatie

Dossier verslaving en verslavingszorg

Dossier verslaving en verslavingszorg Dossier verslaving en verslavingszorg Achtergrondstudie bij het advies Verslavingszorg herijkt. Zoetermeer/Den Haag, juli 1999 Dossier verslaving en verslavingszorg 1 Colofon Het Dossier verslaving en

Nadere informatie

THC EN ANDERE WERKZAME STOFFEN IN CANNABIS. D9 tetrahydrocannabinol (THC) Cannabidiol (CBD) koolstof waterstof zuurstof

THC EN ANDERE WERKZAME STOFFEN IN CANNABIS. D9 tetrahydrocannabinol (THC) Cannabidiol (CBD) koolstof waterstof zuurstof de feiten over THC EN ANDERE WERKZAME STOFFEN IN CANNABIS D9 tetrahydrocannabinol (THC) Cannabidiol (CBD) koolstof waterstof zuurstof 1 Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod www.voc-nederland.org

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

Wat staat er in mijn genen geschreven? in de kijker. informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek

Wat staat er in mijn genen geschreven? in de kijker. informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek Wat staat er in mijn genen geschreven? erfelijkheid in de kijker informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek Inleiding 3 Wat moeten we weten over ons erfelijk materiaal? 4 Autosomaal

Nadere informatie

Genetische testen en gezondheid

Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid We hebben allemaal een unieke combinatie van genen van onze ouders geërfd. Onze unieke combinatie van genen en de invloed van onze omgeving

Nadere informatie

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Best bewezen zorg voor jeugd, duurzaam georganiseerd naar elk jaar beter. Voorwoord Deze notitie werd geschreven naar aanleiding van

Nadere informatie

Psychiatrie sterk verweven met somatische geneeskunde

Psychiatrie sterk verweven met somatische geneeskunde Psychiatrie sterk verweven met somatische geneeskunde Waar de psychiatrie voorheen nog wel eens in een apart hoekje van de geneeskunde werd geplaatst, is het vandaag de dag steeds duidelijker dat dit een

Nadere informatie

Verslaving in de tbs

Verslaving in de tbs Verslaving in de tbs Verslaving in de tbs Verslag seminar 28 november 2012 Jaarbeurs Utrecht Verslaving in de tbs Verslag Seminar 28 november 2012 Verslaving in de tbs Verslag Seminar 28 november 2012

Nadere informatie

Genen en gezondheid. Biowetenschappen en Maatschappij. Cahier 1 2014 33 e jaargang. bureau Drs. Rianne Blok Monique Verheij

Genen en gezondheid. Biowetenschappen en Maatschappij. Cahier 1 2014 33 e jaargang. bureau Drs. Rianne Blok Monique Verheij Cahier 1 2014 33 e jaargang Genen en gezondheid Het cahier is een uitgave van Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) en verschijnt vier maal per jaar. Elk nummer is geheel gewijd aan een thema

Nadere informatie

Medicatie bij schizofrenie onderwerp van debat

Medicatie bij schizofrenie onderwerp van debat HET BREIN juli 2014 MS wordt gelukkig steeds beter behandelbaar Wat te doen bij migraine? Slaapapneu gevaarlijker dan gedacht! Dementie en het belang van voeding ADHD bij volwassenen. Een ondergeschoven

Nadere informatie

Nummer 4 jaargang 42 december 2013 VROUWENZIEKTEN. Coeliakie als leerschool Medicijn tegen kanker: wat is de juiste dosis? Monitor december 2013 1

Nummer 4 jaargang 42 december 2013 VROUWENZIEKTEN. Coeliakie als leerschool Medicijn tegen kanker: wat is de juiste dosis? Monitor december 2013 1 Nummer 4 jaargang 42 december 2013 VROUWENZIEKTEN Coeliakie als leerschool Medicijn tegen kanker: wat is de juiste dosis? Monitor december 2013 1 Tekst Gert-Jan van den Bemd Beeld dr. Heleen van Beusekom,

Nadere informatie

Kwaliteit in de Zorg. Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt?

Kwaliteit in de Zorg. Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt? Kwaliteit in de Zorg maart 2014 Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt? Hoe herken je zeldzame longziekten IPF en PAH? ZBC s bieden

Nadere informatie

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt!

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt! Voorwoord Dit is het overzicht van de hoorcollegestof van het Startblok Bachelor. De stof die tijdens de hoorcolleges is behandeld, wordt samengevat in dit verslag. Ten tijde van het printen van deze samenvatting

Nadere informatie

Parelsnoer: een schat aan informatie. Hoe ziek word je van zitten? Specialist genderdysforie. multitrauma zichtbaar in

Parelsnoer: een schat aan informatie. Hoe ziek word je van zitten? Specialist genderdysforie. multitrauma zichtbaar in is het wetenschapsmagazine van VU medisch centrum 81 JUli 2013 Hoe ziek word je van zitten? Specialist genderdysforie neemt afscheid Klachten multitrauma zichtbaar in de hersenen Parelsnoer: een schat

Nadere informatie

Genomic Medicine: Een toekomstige zorg? Rede uitgesproken door:

Genomic Medicine: Een toekomstige zorg? Rede uitgesproken door: Genomic Medicine: Een toekomstige zorg? Rede uitgesproken door: dr. Rolf H. Sijmons bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Medische Translationele Genetica aan de Rijksuniversiteit Groningen op

Nadere informatie

Geef ze geen alcohol onder de 16 Folder vóór en dóór ouders over alcohol en jongeren

Geef ze geen alcohol onder de 16 Folder vóór en dóór ouders over alcohol en jongeren Geef ze geen alcohol onder de 16 Folder vóór en dóór ouders over alcohol en jongeren Stadmeteenhart Stadsberichten extra Werkzaamheden Van Tuyllstraat Waarom deze folder? Heeft u ook een kind in de puberteit

Nadere informatie

De juiste instelling. Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid

De juiste instelling. Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid De juiste instelling Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid INHOUDSOPGAVE 1. Hoezo de juiste instelling? 4 2. Opiaatafhankelijkheid 6 3. Als je begint met behandeling 9 4. Je gezondheid

Nadere informatie

Verslaving: ziekte of zwakte? Vrij Nederland, november 2011

Verslaving: ziekte of zwakte? Vrij Nederland, november 2011 Verslaving: ziekte of zwakte? Vrij Nederland, november 2011 Mijn vrijgezelle buurvrouw kwam thuis met een kroegbaas. Terwijl zij mij vanachter zijn schouder verheugd aankeek, was voor mij één blik en een

Nadere informatie

Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de Boer 300/11/2007/3

Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de Boer 300/11/2007/3 ZonMw Laan van Nieuw Oost Indië 334 2593 CE Den Haag Postbus 93 245 2509 AE Den Haag Telefoon 070 349 51 11 Fax 070 349 51 00 E-mail geestkracht@zonmw.nl Eindredactie: Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

IN HET BEGIN IS ER ALTIJD EEN KEUZE OM NIET TE GEBRUIKEN HOOGLERAAR REINOUT WIERS:

IN HET BEGIN IS ER ALTIJD EEN KEUZE OM NIET TE GEBRUIKEN HOOGLERAAR REINOUT WIERS: het magazine van verslavingszorg noord nederland jaargang 4, nr. 2 2014 DE CIRKEL DOORBREKEN: HOE ZORG JE ERVOOR DAT KINDEREN VAN VERSLAAFDE OUDERS ZELF NIET VERSLAAFD RAKEN? HOOGLERAAR REINOUT WIERS:

Nadere informatie

Genetica, genomics en gezondheidszorg

Genetica, genomics en gezondheidszorg Genetica, genomics en gezondheidszorg Een toekomstverkenning Erwin van Rijswoud Dirk Stemerding Tsjalling Swierstra Erwin van Rijswoud Erwin van Rijswoud studeerde in 2005 aan de Universiteit Utrecht af

Nadere informatie

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag Albert Sonnevelt 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Uitstelgedrag? 3 Hoofdstuk 2 - Uitstellen is menselijk 16 Hoofdstuk 3 - Leer keuzes maken 28 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verslaving deel 4. weliswaar 41

Verslaving deel 4. weliswaar 41 Verslaving deel 4 Dit is het voorlaatste deel van onze reeks over verslaving. In deze editie hebben we het over alcoholverslaving. Het slotdeel zal tabakverslaving behandelen. weliswaar 41 Zowat een half

Nadere informatie

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt?

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Een onderzoek naar passende zorg voor oudere gebruikers binnen Domus Amsterdam Afstudeerscriptie van: Pieter Dol en Sjors Ouderkerken Academie Sociale Studies Maatschappelijk

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID.

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Nr.4/december 2010 Ervaring, expertise en behandeling DE HERSENEN 5TIPS EEN

Nadere informatie

De toekomst van ons zelf. Gezondheidsraad

De toekomst van ons zelf. Gezondheidsraad De toekomst van ons zelf Gezondheidsraad Gezondheidsraad Voorzitter Health Council of the Netherlands Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : aanbieding advies De toekomst van

Nadere informatie