Jaarverslag Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel vzw. Draakplaats 1. B-2018 Antwerpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel vzw. Draakplaats 1. B-2018 Antwerpen 03 288 00 84 info@hetrozehuis.be www.hetrozehuis."

Transcriptie

1 VZW Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel Draakplaats Jaarverslag 2010 Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel vzw Draakplaats 1 B

2 Woord vooraf Vijftien jaar aan één stuk kan Het Roze Huis jaarverslagen als dit voorleggen. Een bundel met zwart op wit wat onze organisatie heeft gerealiseerd. Elk jaar opnieuw al zeggen we dat zelf een indrukwekkend parcours, het ene jaar al wat vlotter dan het andere. Het is dan ook met trots te kunnen merken dat 2010 een bijna vlekkeloos en sterk jaar blijkt, nu alles op een rijtje staat. Eerst en vooral was er de vijftiende verjaardag. Een gebeurtenis die we in de eerste plaats hebben gevierd met de mensen die Het Roze Huis hebben uitgebouwd. Van de eerste dromen, over de aankoop en renovatie van het pand, tot het uitstippelen van de organisatie errond. De vrijwilligers en medewerkers van het eerste tot het laatste uur hebben we getrakteerd op taart en goede herinneringen. En uiteraard ook overtuigd in de toekomst onze vereniging een warm hart te blijven toedragen. Het is gevaarlijk om in een voorwoord de dagelijkse gebeurtenissen te laten ondersneeuwen door de grootse dingen die we doen. Laat me het daarom nu even andersom doen en de ogenschijnlijke doodgewone activiteiten als opvallende gebeurtenissen aanstippen. Elke dag vinden er in onze provincie activiteiten plaats voor holebi s en transgenders. Elke week zijn vrijwilligers druk in de weer om de HolebiBib, het onthaal, het tijdschrift De Magneet, de zaalverhuur, de activiteiten,. van Het Roze Huis tot een succes te maken. Die continue stroom van initiatieven gedragen door het enthousiasme van onze vrijwilligers, dat is wat onze organisatie groots maakt. Maar we steken het niet onder stoelen of banken, de speciale evenementen maken het leven in Het Roze Huis nog rooskleuriger. In 2010 organiseerden we een succesvolle activiteit in het kader van de Leather Pride. Meer dan 70 deelnemers kwamen er naar SM & Fetish 4 dummies. Er was opnieuw Antwerp Pride, waarvan we het openingsfeest en het literaire salon De Roze Pen, met als thema jeugdliteratuur konden organiseren. Tijdens de A ntwerp Pride was er ook een bijeenkomst van De Roze Wapper, in samenwerking met çavaria, en hebben we op die manier mee de eerste stappen gezet om een werking voor holebi s en transgenders met een handicap uit te bouwen. Het Roze Huis was bovendien nadrukkelijk aanwezig op een aantal multiculturele feesten in de stad, zoals BorgerRio, Tekiela, Global Fiësta en Bazaar. Kennis opdoen en die ook vasthouden, ook dat werd de afgelopen 15 jaar één van onze sterktes. In 2010 bleek dat opnieuw in het project Janus, waarin we met steun van de Vlaamse overheid aandacht konden schenken aan holebi-ouderen. In het voorjaar lanceerden we in dat kader nog onze mooie tentoonstelling Liefde is altijd goed, die we openden in aanwezigheid van Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet. In het najaar toen het project ten einde was vonden we vrijwilligers bereid een werkgroep op te zetten om alles wat we leerden over holebi-ouderen verder mee te nemen in onze vereniging. Met veel vreugde stellen we ook vast dat onder onze koepel twee nieuwe initiatieven ontstonden die zich richten naar holebiouderen. Ook belangrijk is de doorlichting van onze werking geweest, waarbij we onze statuten hebben herschreven en een huishoudelijk reglement hebben uitgewerkt. Een oefening die vertrokken is vanuit het dagelijks bestuur (vanaf 2011: raad van bestuur) en goed is doorgepraat met alle andere organen binnen onze organisatie. Het was prettig te merken dat we bij deze operatie weinig weerstand en veel medewerking kon genieten van alle betrokkenen. Het maakt dat Het Roze Huis vanaf 1 januari 2011 efficiënter, transparanter en meer gedragen kan verder werken. Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 2

3 En tenslotte was 2010 een nieuw jaar waarin we ook financieel weinig zorgen hadden. De stad herbevestigde haar steun in het tweede convenant, de Vlaamse overheid gaf ons ruimte om te experimenteren binnen haar Gelijke Kansen-beleid. En heel erg opbeurend was de beslissing van de provincie om ons vanaf 2010 een werkingssubsidie toe te wijzen in plaats van de specifieke projectmiddelen die we in het verleden kregen. Dat maakt dat we ook de komende jaren wat meer zekerheid hebben en we onze organisatie in rustigere financiële wateren kunnen loodsen. Sta me toe u te bedanken. Dat u deze bundel bekijkt, leest, bestudeert desnoods, dat maakt dat u betrokken bent bij ons project. En betrokkenheid is ook dat wat wij in 2010 bij onze medewerkers en vrijwilligers mochten ervaren. Dat wat 2010 zo n krachtig jaar heeft gemaakt in die jonge bestaansgeschiedenis. We hopen dat we u ook minstens in de komende 15 jaar kunnen beroeren. Met fierheid, Sven Pichal, Voorzitter Het Roze Huis-Antwerpse Regenboogkoepel namens de Raad van bestuur. Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 3

4 Indeling 1 Bestuur 1.1 Algemene Vergadering 1.2 Raad van Bestuur 1.3 Dagelijks Bestuur 2 Werkgroepen 2.1 Werkgroep Secretariaat 2.2 Werkgroep Gespreks- en onthaalteam (GOT) 2.3 Werkgroep Holebibib 2.4 Werkgroep Activiteitenteam 2.5 Werkgroep Fundraising 2.6 Werkgroep Verenigingen 2.7 Werkgroep Vrijwilligers 2.8 Werkgroep De Magneet (tijdschrift) 2.9 Werkgroep Website en ICT 2.10 Werkgroep Janus 2.11 Werkgroep Communicatie en Promotie 2.12 Kwartaaloverleg tussen de werkgroepen 3 Activiteit in de kijker 4 Projecten 4.1 Convenant met de Stad 4.2 Project Janus II i.s.m. Vlaams Overheid - Gelijke Kansen 4.3 Project Gelijke Ouders i.s.m. Vlaams Overheid - Gelijke Kansen 5 Samenwerkingspartners van Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel 5.1 Den Draak 5.2 çavaria 5.3 Sensoa 5.4 Stad 5.5 Provinciebestuur 5.6 Vlaamse Overheid 5.7 Koning Boudewijnstichting 5.8 Wel Jong Niet Hetero (WJNH) 6 Een overzicht: onze aangesloten verenigingen en hun activiteiten Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 4

5 1. Bestuur 1.1 Algemene Vergadering In 2010 vinden twee algemene vergaderingen plaats, dit volgens de statuten, met name op zaterdag 27 maart en zaterdag 23 oktober. Tijdens de Algemene Vergadering van 27 maart die plaatsvindt in de lokalen van Klein Detail - keuren we het jaarverslag en de jaarrekening van 2009 goed. Sven Pichal, Tuur Van Hove, Walter Geys, Jan Vandersmissen, Jim Verstraete, Tim Van Hoydonck, Guido Hermans, Peter Nijst, Ward Van Os, Marcia Poelman en Leonie Nelissen worden verkozen voor het Dagelijks Bestuur. De verenigingen Linqt, Antwerp Pride en Pimpernel worden goedgekeurd. Tijdens de Algemene Vergadering van 23 oktober wordt de begroting van 2011 goedgekeurd. Volgende nieuwe verenigingen worden aanvaard: GBA (Gay Business Antwerp), FalconFair en Oekandana? De wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement worden goedgekeurd. De statuten zijn grondig aangepast na uitvoerige bespreking in alle geledingen van onze organisatie en treden vanaf 1 januari 2011 in werking. Bedoeling van de aanpassing is om onze organisatie efficiënter te laten werken en een aantal zaken aan te passen aan de realiteit. Zo droeg tot eind 2010 de Raad van Bestuur de hoofdelijke verantwoordelijkheid over onze organisatie, terwijl het in werkelijkheid het overlegorgaan was van de verschillende verenigingen aangesloten bij Het Roze Huis. Het huishoudelijk reglement krijgt een regelgevende en informatieve functie en treedt ook vanaf 1 januari 2011 in voege. 1.2 Raad van Bestuur 6 maal per jaar In 2010 is de Raad van Bestuur zes keer samengekomen (2 februari, 6 april, 1 juni, 3 augustus, 5 oktober en 7 december). Naast de aangesloten verenigingen worden tot deze Raad van Bestuur ook nieuwe verenigingen toegelaten die zich in de nabije toekomst wensen aan te sluiten. Centraal in de vergaderingen van de Raad van bestuur staat de uitwisseling van informatie tussen de verenigingen onderling en tussen hen en de koepels Het Roze Huis en Çavaria. Çavaria wordt ook in 2010 vertegenwoordigd door regionaal educatief medewerker Geert Verelst. Net zoals in 2009 woont Joris Nees ook in 2010 namens de Stad de vergaderingen bij. Joris is medewerker van het Servicepunt Verenigingen van het Stedelijk Bedrijf Samen Leven en volgt er de holebi- en vrouwenbewegingen op. Raad van Bestuur wordt Provinciale Stuurgroep De vergadering van 7 december is de laatste onder de benaming Raad van Bestuur. Volgens de nieuwe statuten heet dit bestuursorgaan vanaf 1 januari 2011 Provinciale Stuurgroep. Sinterklaas en Zwarte Piet bezoeken de vergadering en elke vereniging mag bij hen op schoot. Veel nieuwe verenigingen De opkomst op de vergaderingen van de Raad van Bestuur is gedurende het hele jaar erg goed. Verschillende nieuwe initiatieven en verenigingen komen zich tijdens 2010 voorstellen op de Raad van Bestuur: Antwerp Pride, GBA (Gay Business Antwerp), FalconFair, Oekandana? en Homomannen 40+. Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 5

6 - Antwerp Pride vzw benut het evenement Antwerp Pride als overlegplatform tussen de Stad, de beweging en de holebihoreca. - GBA (Gay Business Antwerp) is een belangenvereniging voor roze ondernemers die 4 keer per jaar een netwerkevenement voorziet. De vereniging wil vooral een stem geven aan de holebi-ondernemers in de regio. - FalconFair vzw is een vereniging die zich richt naar de fetisj minded community en alle fetisj initiatieven wil verenigen. Verder wil FalconFair fetisj bespreekbaar maken. - Oekandana? is een praatgroep die zich richt naar de hetero partners van holebi s en transgenders. - Homomannen 40+ voorziet maandelijks activiteiten voor homomannen van boven de 40. Vieux Rose, G20 en jongerenvereniging Ja&Dan houden op te bestaan. Ook Falconfair geeft aan geen editie 2011 meer te gaan organiseren en zich te willen ontbinden. Op de eerste Algemene Vergadering van 2011 zullen deze verenigingen uitgesloten worden uit Het Roze Huis. werkgroep Verenigingen De Werkgroep Verenigingen bereidt de bestuursvergaderingen voor en evalueert ze. Tevens zorgt ze voor een aantrekkelijke agenda die qua timing strikt gevolgd wordt. Zo blijft er ruimte voor informele ontmoeting na de vergadering. steun aan de verenigingen 1. projectsubsidie: In 2010 kon Het Roze Huis terug projectsubsidies voorzien voor projecten van onze verenigingen. Volgende projecten worden in 2010 door de Raad van Bestuur goedgekeurd. - Holebikalender van Klein Detail: ludiek project om de zichtbaarheid van holebi s te vergroten en de diversiteit binnen de doelgroep in beeld te brengen. - Fly in project van Klein Detail: begeleiding van jongeren in groep bij hun eerste stapjes in de holebi- en transgenderbeweging aan de hand van onthaalgesprekken en laagdrempelige activiteiten. - Project Linqt van Linqt: uitbouwen van een virtueel platform voor holebi s en transgenders. - BBQ en fuif van HijZijZo naar aanleiding van hun 5-jarig bestaan - Jubileumviering van HLWM: jubileum n.a.v. het 25-jarig bestaan met o.a. diner flottant en ontvangst op het stadhuis. - Infoproject Klein Detail: infonamiddag voor jeugd- en welzijnswerkers - Wish to be special van Wish: Valentijnsfeest voor allochtone holebi s en holebi asielzoekers (wordt uitgevoerd in februari 2011). 2. werkingssubsidie: 10 aangesloten verenigingen tekenden in op de werkingssubsidie. Voorwaarde voor toekenning van de subsidie is om minimaal de helft van de bestuursvergaderingen bij te wonen en tijdig alle gevraagde administratieve documenten aan Het Roze Huis en/of çavaria te bezorgen. 3. tussenkomst activiteiten convenant: Verenigingen die meehielpen de activiteiten in het kader van het convenant met de Stad te realiseren konden rekenen op een kleine extra financiële stimulans voor hun werking. Meer hierover lees je onder punt 4.1. Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 6

7 nieuwjaarsreceptie In 2010 vormt de gemeenschappelijke Nieuwjaarsreceptie Iedereen VIP ook het startschot voor het 10-jarig bestaan van onze organisatie. Het decor is, door de sneeuwval, bijzonder feeëriek. Het koor van Active Company Pink Noise warmt het publiek op met I m coming out. Eigen vrijwilligers en vrijwilligers van enkele aangesloten verenigingen leiden alles in goede banen. 1.3 Dagelijks Bestuur maandelijkse vergadering Tijdens het jaar 2010 komt het dagelijks bestuur elke maand samen om de dagelijkse werking van de organisatie te verzekeren. De vergadering van dinsdag 21 december is de laatste onder de naam Dagelijks Bestuur. Vanaf 1 januari 2011 heet dit bestuursorgaan Raad van Bestuur; het Dagelijks Bestuur zal dan afgeschaft zijn. onze bestuursleden Vanaf maart 2010 versterkt Leonie Nelissen het Dagelijks Bestuur. Sven Pichal blijft voorzitter. Tuur Van Hove neemt de functie van ondervoorzitter over van Jim Verstraete, die het personeel blijft opvolgen. Jan Vandersmissen en Tim Van Hoydonck blijven respectievelijk aan als secretaris en penningmeester. Verder blijven Peter Nijst, Ward Van Os, Marcia Poelman, Guido Hermans en Walter Geys deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur. Opvolging van de projecten, de dagelijkse werking, opvolging van de werkgroepen en externe samenwerking, netwerking en contacten met de overheden wordt onder de verschillende bestuursleden verdeeld. verwezenlijkingen In 2010 heeft het bestuur tijd om de interne werking onder de loep te nemen. Bestuurslid Ward Van Os en algemeen coördinator Joke Weckesser nemen de statuten en het huishoudelijk reglement onder handen. Ward komt tijdens de Raad van Bestuur en het kwartaaloverleg ook extra uitleg en duiding geven rond de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement en fungeert als aanspreekpunt daarvoor voor onze vrijwilligers en onze verenigingen. In 2010 wordt ook werk gemaakt van budgetten voor de verschillende werkgroepen. Bovendien werkt penningmeester Tim Van Hoydonck een duidelijk systeem uit voor het secretariaat om de financiële afhandeling van de projecten te vergemakkelijken. Jan Vandersmissen, Marcia Poelman, Leonie Nelissen, Tim Van Hoydonck en Walter Geys volgen de projecten inhoudelijk en financieel op. Marcia Poelman engageert zich in het Lerend Netwerk Interculturalisering van Vrijwilligersorganisaties van het minderhedencentrum De 8. Begin september wordt teruggekoppeld naar het bestuur en personeel tijdens een denkdag, waarin prioriteiten voor de interculturalisering van Het Roze Huis worden vastgelegd. We pleiten er bij de Stad voor om dit in het convenant van 2011 op te nemen. Onder leiding van Jim Verstraete en coördinator Joke Weckesser wordt in 2010 ook een uitgebreid arbeidsreglement uitgeschreven. We baseren ons niet langer op het standaard-reglement ons aangeboden door het sociaal secretariaat, maar spiegelen ons reglement aan dat van onze nationale koepel çavaria. Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 7

8 Peter Nijst engageert zich voor de opvolging van het beheer van het pand Den Draak en neemt in de loop van 2010 de opvolging van de Raad van Bestuur van Den Draak over van voorzitter Sven Pichal. Andere partnerorganisatie waar bestuurders van Het Roze Huis in de Raad van Bestuur participeren is de World Outgames Antwerp 2013 vzw. Sven Pichal en Walter Geys treden toe tot de Raad van Bestuur en Walter neemt er bovendien de functie van penningmeester op. Ook Active Company en çavaria maken deel uit van de Raad van Bestuur. In november besliste de holebi- en transgenderbeweging echter om collectief ontslag te nemen, omwille van een fundamenteel verschil in visie. Begin 2011 zullen de banden opnieuw worden aangehaald, waarbij we zullen trachten een samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties op te stellen. Communicatie en promotie worden de prioriteit voor In 2010 leggen bestuursleden Sven Pichal, Tuur Van Hove en Guido Hermans alvast de fundamenten van een WG Communicatie en Promotie. Zowel de interne als de externe communicatie zal worden gestroomlijnd. Naar externe communicatie en promotie toe werd er een traject opgezet om onze website te herstructureren en optimaliseren (zie werkgroep website en ICT) en zullen we meer op sociale media inzetten. Op 27 november 2010 werd alvast onze nieuwe Facebook fanpagina (www.facebook.com/hetrozehuis) boven de doopvont gehouden. 2. Werkgroepen Onderstaande bijdragen zijn van de hand van de werkgroepcoördinatoren. Dit verklaart verschillen in schrijfstijl en lengte van de bijdragen. 2.1 Werkgroep secretariaat a. Secretariaat en Team vrijwilligers Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel is een vrijwilligersinitiatief. Dus ook op het secretariaat spelen de vrijwilligers een belangrijke rol. We danken Micha, Thierry, Joris, Michael, Guido, Peter en de vele occasionele vrijwilligers voor hun belangeloze inzet. personeel en stagiairs Chloé Lenaerts volgt in 2010 voor Het Roze Huis de projecten Janus II en Gelijke Ouders I en II op. Een beschrijving van die projecten vind je onder punt 4. Vanaf januari 2010 komt Kim Van Roy via het OCMW Edegem het secretariaatsteam versterken als zaalverantwoordelijke en dit in het kader van een artikel 60- tewerkstelling om werkervaring op te doen. Administratieve duizendpoot Danielle Cobbaert, staat in voor de opmaak van agenda s en verslagen en vele andere zaken. De tewerkstelling van floormanager Bell Van Oost hebben wij halverwege 2010 spijtig genoeg moeten beëindigen. Bell s gezondheid liet het niet meer toe. In afwachting van een andere poetsman/vrouw poetst Jan Cornelissen via PWA tijdelijk voor ons opgevolgd door Ismael Abdullatif. Ismael Abdullatif, die in een artikel 60-statuut van het OCMW bij ons werkt, houdt zich echter niet aan de afspraken en eind 2010 beëindigen wij zijn tewerkstelling in Het Roze Huis. Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 8

9 Stagiaire Sabine Van den Brande zorgt voor een nieuw vrijwilligersboekje, dat nieuwe of potentiële vrijwilligers wegwijs maakt. In het kader van haar eindwerk werkt zij samen met de WG Vrijwilligers een geslaagde dag voor onze vrijwilligers uit. Verder leidt zij de Tango s op de Draakplaats in goede banen en zorgt zij voor vele tombolaprijzen tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Na haar stage blijft Sabine werkzaam als vrijwilligster in Het Roze Huis. Eind december komt stagiaire Bernice Van Dijck het secretariaatsteam versterken. Samen met Sabine Van den Brande werkt zij een promotieplan uit voor de Nieuwjaarsreceptie en haalt eveneens vele interessante tombolaprijzen binnen. De voorbereidingen en coördinatie van de Nieuwjaarsreceptie 2011 en de benefietactiviteit 2011 neemt Bernice met succes ook op zich. Algemeen coördinator Joke Weckesser zorgt voor de aansturing van dit team. Zij zorgt ervoor dat de bestuursbeslissingen voorbereid en opgevolgd worden en volgt de samenwerking tussen de werkgroepen en met de externe partners op. Werkverdeling en openingsuren Het secretariaat volgt volgende zaken op: - Zaalreservaties: de reglementering en afspraken met gebruikers, klaarzetten van de zalen met de nodige catering, facturatie enz. - Opvolgen financiën i.o. van het DB: betalingen doen en facturen opmaken - Onderhoud database - Opvolgen afspraken gemaakt op RvB en DB - Algemene administratie (klassement, mailings, verslagname) - Secretariaatspermanentie, opvolgen telefoon en post. Verdeling van de post van de verenigingen - Up-to-date houden infobord en infotoog in Den Draak - Aanvullen condoomautomaat -. Het secretariaat van Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel is dagelijks minimaal open van 8u00 tot 17u30. Op de meeste avonden kan je zelfs tot 19u00 of later bij ons terecht. Buiten deze openingsuren en in het weekend kunnen boodschappen worden ingesproken op een antwoordapparaat. Collega s van çavaria en van Sensoa in huis Naast Geert Verelst, personeelslid van çavaria, die vanuit Het Roze Huis de aangesloten verenigingen in de provincies en Limburg ondersteunt, verwelkomt het secretariaat in 2010 ook Pieter Damen. Pieter Damen werkt als preventiemedewerker van Sensoa o.a. ook vanuit Het Roze Huis. Net als Geert, heeft Pieter een bureau op ons kantoor. b. Zaalinfrastructuur een open huis voor leden en niet-leden Het Roze Huis aan de Draakplaats is sinds de opening in 2000 een open huis dat bruist van de activiteiten. Iedereen die sympathiseert met onze doelstellingen is er welkom. Zowel aangesloten verenigingen, individuele leden als externen (organisaties, bedrijven en privépersonen) kunnen gebruik maken van de accommodatie. vernieuwd reglement en prijslijst Het reglement en de prijslijst voor de zaalverhuur worden in 2010 onder handen genomen. De eigen werkgroepen en de bij ons aangesloten verenigingen zijn en blijven uiteraard de prioriteit en kunnen gratis gebruik maken van de zalen voor hun vergaderingen en/of activiteiten. Tijdens de kalme uren overdag tijdens de week willen we zo veel mogelijk organisaties en bedrijven over de vloer krijgen. We verhuren dan onze zalen enerzijds om onze kas te spijzen, maar ook om zo de Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 9

10 drempel tot Het Roze Huis te verlagen en het holebi-of transgender-zijn beter bespreekbaar te maken. Vaste klanten in 2010 zijn o.a. Minderhedencentrum De8, uitgeverij Pelckmans, Lokale Politie (voor hun diversiteitstraining), We voeren ook een speciaal tarief in voor feestjes en recepties op vrijdagen of zaterdagen op de zolder van Het Roze Huis, waarbij catering en opruim door Het Roze Huis of door de organisator kunnen gebeuren. café Den Draak Café Den Draak is letterlijk begin- en eindpunt van al die activiteiten. Dankzij de goede samenwerkingsovereenkomst is het een plek waar voor, tijdens en na de activiteiten de gelegenheid is om na te praten en/of zich goed te amuseren. Den Draak zorgt ook voor de visibiliteit van het Roze Huis door de verspreiding van onze informatie via de infotoog, het infobord en het krijtbord op de deur die uitgeeft op onze traphal. twee vergaderzalen, een HolebiBib en twee secretariaatslokalen Het Roze Huis beschikt over een secretariaat, vrijwilligerssecretariaat (tevens HolebiBib) en twee vergaderzalen. - Secretariaat: hier hebben de coördinator, projectmedewerker, de medewerker van çavaria, Danielle Cobbaert en kernvrijwilliger Thierry Stockmans hun bureau. En dit alles op minder dan 20 m 2. - Vrijwilligerssecretariaat: bureauruimte voor de medewerker van Sensoa, een administratieve kracht en vrijwilligers. Op zaterdagmiddag en dinsdagavond gaan de kasten open en wordt de ruimte omgetoverd tot de HolebiBib. Bij uitzondering kunnen onze eigen werkgroepen er (buiten de openingsuren van de bib) terecht voor kleine vergaderingen (max. 5 pers.). - Grote Zaal: gevestigd op de eerste verdieping van Het Roze Huis. Uitgerust met tafels en 20 stoelen (extra stoelen voor zaalopstelling in congresvorm kunnen worden aangevraagd), keukentje, projectiescherm, audio-installatie. Een tv, video, dvd, beamer en flip-over kunnen worden aangevraagd mits kleine vergoeding. - Zolder: gevestigd op de tweede verdieping. 35 personen kunnen er terecht voor een traditionele vergadering waar de tafels en stoelen in een U - vorm opgesteld staan. De zolder is een echte polyvalente ruimte: er wordt heel wat vergaderd, maar ook aan yoga gedaan, filmavonden gehouden, privé-feestjes etc. Wanneer we de tafels opbergen, kunnen er 75 personen terecht voor een presentatie etc. Verder zijn een keukentje met grote frigo, een projectiescherm en een audioinstallatie voorhanden. Een tv, video, dvd, beamer en flip-over kunnen worden aangevraagd mits kleine vergoeding. gebruik van de zalen: Werkgroepen en aangesloten verenigingen van Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel maken gratis gebruik van de infrastructuur. Zij krijgen voorrang bij reservatie. Tijdens de avonden in de week worden geen reservaties van derden meer aangenomen. gebruik: de cijfers Onderstaand de cijfers (aantal dagdelen): Totalen 2010: Grote Zaal 479 (316 interne reservaties, 163 extern) Zolder 309 (231 interne reservaties, 78 extern) Totaal Grote Zaal + Zolder 788 Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 10

11 Totalen 2009: Grote Zaal 321 Zolder 284 Totaal Grote Zaal + Zolder Werkgroep Gespreks- en Onthaalteam (GOT) onthaalgesprekken en vragen naar info (via tel/ ) In 2010 kwamen 35 personen terecht bij het onthaalteam (2 transgenders, 10 vrouwen en 23 mannen) Elke donderdag van 19u tot 21u of op vraag van de onthaalde op afspraak is er de mogelijkheid voor een onthaalgesprek. In 2010 heeft het onthaalteam 31 onthaalgesprekken gehad, 20% van de onthaalde personen was van niet-belgische afkomst maandelijkse werkvergadering Elke laatste donderdag van de maand had het team een werkvergadering: opvolging en evaluatie van de onthaalgesprekken, opvolging kwartaaloverleg, actualiseren van de permanentielijst voor de onthaalgesprekken, Bij twee van deze vergaderingen was er overleg en informatie uitwisseling over onthaal en asiel met çavaria (Geert en Kenneth). Hierbij werd ook de Mindmap Asiel voorgesteld. vormingsweekend Op 18,19 en 20 juni 2010 was er een vormingsweekend voor het team. De vorming betrof twee thema s: - Transgender (o.l.v. Brigitte Spelters van de Vlaamse Genderkring) - Intervisie (o.l.v. Dirk Van Gheluwe van Polaris/Roze Huis Oostende) Sinds september 2010 (als resultaat van het vormingsweekend) is er om de twee maanden (gekoppeld aan de werkvergadering) een intervisiegesprek. Hierbij kunnen zowel inhoudelijke als organisatorische thema s over de werking van het onthaal aan de orde komen. Elk teamlid kan thema s ter bespreking voorleggen. 2.3 Werkgroep HolebiBib een indrukwekkende collectie De HolebiBib zet haar koers onverstoorbaar verder, en blijft gestaag groeien. Alles samen telt de collectie méér dan 2000 unieke werken. Wanneer we dubbele en "onnaspeurbaar verdwenen" boeken meetellen (passief behorend tot de hele collectie), dan tellen we niet minder dan 2536 (!) boeken. Deze collectie mag dus vanaf heden indrukwekkend worden genoemd. Het grootste deel van deze collectie bestaat nog steeds uit schenkingen, maar de HolebiBib koopt sinds enkele jaren ook meer en meer zelf nieuwe boeken aan, en ook het Fonds Suzan Daniel weet ons te vinden voor uitwisseling. de Roze Pen De HolebiBib is echter nog steeds meer dan alleen een uitleenplaats, ze organiseert ieder jaar nog haar eigen literaire evenement: De Roze Pen. Ook in 2010 werd De Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 11

12 Roze Pen van overheidswege ondersteund. De Stad en Gelijke Kansen in Vlaanderen maakten hiervoor een budgetje vrij (zie hoofdstuk 4). De Roze Pen 2010 was een ongeëvenaard succes, niet alleen wat betreft de opkomst van bezoekers, maar ook het feit dat zowaar een minister in functie het literaire evenement op gang kwam trekken, is zeker het vermelden waard. Dit succes was het resultaat van een doorgedreven samenwerking tussen de vrijwilligers van de HolebiBib, verenigd in een heuse task force onder leiding van HolebiBib-vrijwilliger Alex Scheirs, én de nauwe samenwerking met andere geledingen van het Roze Huis en Boekhandel 't Verschil. een nieuwe databank Niet alleen het grote publiek heeft kunnen genieten van een verrijkt aanbod en een grootse literaire manifestatie, ook de HolebiBib-medewerkers zélf hebben in 2010 een geschenk uit de hemel ontvangen, en wel onder de vorm van een vernieuwde databank. Met dank aan Joris en Thierry van de secretariaatswerkgroep voor hun sterke inzet en gedrevenheid. De vele uren werk die hierin gestoken werden en de nauwkeurigheid waarmee te werk gegaan werd, worden beslist zeer naar waarde geschat. Boekenmarkten en cultuurmarkt Volgens afspraak in de convenant was de HolebiBib aanwezig op minstens 2 openbare manifestaties van de Stad : 1x op de boekenmarkt van het De Coninckplein, en 1x op de Cultuurmarkt. Boekenmarktjes blijven zeer moeilijk te organiseren bij gebrek aan vervoer (slechts 2 bibliotheekvrijwilligers beschikken over een auto: Leen en Alex), maar ook bij gebrek aan voldoende vrijwilligers om telkens winkeltje te spelen. Boekenmarktjes zijn dan voorlopig eens te meer afgeschaft, tot er duurzame oplossingen zijn voor de genoemde problemen. een nieuwe flyer Tot slot werd nog een geheel nieuwe flyer in elkaar gebokst, die moet zorgen voor de "externe promotie" van de HolebiBib. De ontwikkeling van deze flyer was eveneens onderdeel van het convenant met de Stad, en zal verspreid worden naar alle stadsscholen. Verder zal er ook een verdeling zijn naar andere socio-culturele instellingen in en omstreken. Het effect daarvan is vooralsnog moeilijk te voorspellen, maar in 2011 weten we wellicht meer. de naakte cijfers: Totale inkomsten 2010 (kasboek): waarborgen ontleningen Boete Zizo andere totaal ,7 236,4 554,1 Hierbij is niet begrepen: resterend bedrag startkapitaal (150 ) door Het Roze Huis. De inkomsten zijn enkel diegenen die dit jaar uit de werking van de bib zelf verkregen zijn. Totale uitgaven 2010 (kasboek): terugbetaling waarborg aankoop boeken totaal ,36 580,36 Aankopen t Verschil: Het aankoopcomité kwam in keer samen in t Verschil om aankopen te doen. Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 12

13 de grillige grafieken: Ontleningen per maand: Evolutie ontleningen Topmaanden zijn traditiegetrouw de koude wintermaanden (januari-februari). De lentemaanden zijn traditioneel dan weer wat zwakker, maar de zomer maakt dat weer goed. Ook het begin van het nieuwe academiejaar (oktober november) ging niet geheel onopgemerkt voorbij. In december (winter) was dit jaar blijkbaar minder animo om te lezen maar die maand heeft de HolebiBib een flinke voorraad leesvoer ingeslagen, dus we zien (begin) 2011 weer vol vertrouwen tegemoet. inschrijvingen per maand: Evolutie inschrijvingen Hier een trend die niet geheel onbegrijpelijk gelijke tred houdt met het aantal ontleningen: het jaar begint goed, zakt lichtjes, piekje in mei (dit in tegenstelling tot de daling in het aantal ontleningen in diezelfde maand), dan weer constant tot de studenten op de proppen komen, en weer afdalend naar het jaareinde. terugblikken en vooruitzien 2010 was een jaar vol afwisselingen, en met weinig tijd van de kant van de coördinator. Voor 2011 ziet het er qua tijdsbesteding beter uit, en hopelijk zal dat zich ook weerspiegelen in de resultaten en opbrengsten. Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 13

14 2.4 Werkgroep Activiteiten (A-team) deelname aan en ondersteuning van de activiteiten van Het Roze Huis De werkgroep ondersteunt ook in 2010 de gehele werking van Het Roze Huis door een handje toe te steken bij de voorbereiding en de realisatie van haar acties. In 2010 was dit op: 9 januari: Nieuwjaarsreceptie Iedereen VIP, de eerste activiteit voor het jubileumjaar van Het Roze Huis. 14 februari: Benefietbrunch t.v.v. Het Roze Huis. 3 april: Vrijwilligersdag 4 april, 2 mei, 6 juni: Tango op de Draakplaats 24 juni: Openingsfuif Antwerp Pride met live muziek van de groep Confituur. 4 vrijdagavonden in augustus: cocktailbar Muziek in de Wijk Dageraadplaats 8 augustus: hulp bij soepwedstrijd tijdens de Bollekesfeesten i.k.v. het convenant 18 september: Feestweekend 15 jaar Het Roze Huis en 10 jaar Den Draak met een reünie voor iedereen die hier ooit vrijwilliger was een feestje in Den Draak, kende een mooie opkomst. Eind november: Knitting against aids - verkoop van sjaals t.v.v. aidspreventie. deelname activiteiten aangesloten verenigingen De werkgroep neemt ook deel aan activiteiten van aangesloten verenigingen om zo de band tussen Het Roze Huis en de aangesloten verenigingen aan te halen. 14 maart: deelname aan de quiz van G2O 9 april: toneelstuk transgender VREAK organisatie eigen activiteiten Uiteraard vormt de organisatie van eigen activiteiten voor de vrijwilligers van Het Roze Huis één van de kerntaken van de werkgroep. De eigen activiteiten kenden een wisselende opkomst. De wandelzondagen, die we organiseerden, werden na twee onsuccesvolle edities afgevoerd. Ook de Pot Luck in Park Spoor Noord had niet het verhoopte succes. De twee laatste activiteiten die wij organiseerden, kenden een mooie opkomst. In 2010 werden volgende activiteiten georganiseerd: 18 april: Wandeling Herenthout 20 juni: Wandeling Boom 4 juli: Pot Luck in Park Spoor Noord 30 augustus: Havenrondvaart voor vrijwilligers 30 oktober: Heksentocht Hoboken maandelijkse werkgroepvergadering De werkgroep komt maandelijks bijeen om de voorbije activiteiten te evalueren en de komende voor te bereiden. opleidingen In 2010 kregen onze vrijwilligers een opleiding in Drupal, verzorgd door de werkgroep ICT en Website, zodat zij voortaan zelf berichten kunnen posten. Varia 2 januari: flyeren voor de Nieuwjaarsreceptie 2 juli: etentje met de werkgroep in Pastamore, om het werkjaar af te sluiten Vooruitblik naar 2011 Het aantal leden van de werkgroep sterk uitbreiden, in samenwerking met de werkgroep vrijwilligers, zodat onze ploeg meer spankracht krijgt om haar Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 14

15 doelstellingen te realiseren. We wensen ook een betere opvolging van de helpende handen, een ploeg van een 30-tal (ex-) vrijwilligers die op losse basis meewerken. Een intensiever contact met de werkgroep verenigingen, zodat we beter op de hoogte raken van wat er in onze verenigingen gebeurt, hun activiteiten kunnen promoten, ondersteunen of gewoon bijwonen. En in samenwerking met de werkgroep communicatie en promotie onze activiteiten beter aankondigen, zodat ze meer volk trekken. 2.5 Werkgroep Fundraising Nadat in 2009 de werkgroep Fundraising werd opgericht, vormde 2010 een vruchtbaar werkjaar met een solide groep vrijwilligers. Lidgeld en çavariapas De Werkgroep Fundraising was nauw betrokken bij de herwerking van de statuten en het Huishoudelijk Reglement van Het Roze Huis. Totnogtoe was het immers onmogelijk om sympathiserend lid te worden van onze organisatie. De mogelijkheid die çavaria aan haar aangesloten verenigingen biedt om onze leden een çavariapas aan te bieden, blijkt inhoudelijk en financieel interessant. Van de 10 euro lidgeld gaat er 2 euro naar çavaria, die het lid een gepersonaliseerde çavariapas van Het Roze Huis bezorgt. Leden die ook vrijwilliger zijn, kunnen nog steeds aangeven effectief lid te zijn en deel uit te maken van de Algemene Vergadering. Het hele proces werd in 2010 voorbereid en treedt vanaf 1 januari 2011 in werking. Giften via de Koning Boudewijnstichting In 2010 bekeken we ook de giften die we via de Koning Boudewijnstichting verkrijgen. We wensen de komende jaren het aantal giften sterk te laten stijgen. Op die manier maken we onze organisatie iets minder afhankelijk van overheidssubsidies. We namen de samenwerking met de Koning Boudewijnstichting kritisch onder de loep en gingen na of de aanvraag van een eigen erkenning, zodat we zelf fiscale attesten kunnen uitschrijven, wenselijk was; Uit deze denkoefening concludeerden we ook de komende jaren via de koning Boudewijnstichting giften te blijven ontvangen. Fundraising tijdens onze grote evenementen De werkgroep boog zich consequent over de fundraising tijdens de grotere evenementen die Het Roze Huis organiseert: de Nieuwjaarsreceptie (tombola, verkoop jenever en hapjes), Antwerp Pride (percentage op verkoop drank, ophaling met collectebus, verkoop hapjes). Voor het vijftienjarig bestaan van onze organisatie voorzien we iets origineels: een geschenkenlijst via Colruyt. Sympathisanten kunnen zo een papierversnipperaar, stiften voor het whiteboard, aan ons schenken. Anderen bezorgen ons hun verjaardagsgeschenk tijdens de festiviteiten: vooral papier, dat in Het Roze Huis veelvuldig wordt gebruikt, is populair. Regenboogpins We gingen op zoek naar een origineel gadget dat Het Roze Huis op continue basis aan de man/vrouw kan brengen om haar kas te spijzen. Omdat we al herhaaldelijk de vraag kregen of we geen regenboogpins verkochten, was het item snel gekozen. Eind december ontvingen we de pins. We hopen in het jaarverslag 2011 te kunnen schrijven dat we ze allemaal hebben verkocht. Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 15

16 Zaalhuur Ook het reglement van de zaalverhuur pakten we samen met de werkgroep secretariaat aan. We merken immers dat de zalen van Het Roze Huis tijdens de week s avonds volgeboekt zijn door onze verenigingen. Overdag en tijdens het weekend zijn er dan weer weerkerende momenten waarop de zalen onbenut blijven. Nadat we jarenlang voor externen de prijzen van 32 euro en 64 euro per dagdeel voor resp. de grote zaal en de zolder hanteerden, verhogen we die naar resp. 35 en 70 euro. We voeren ook een speciale formule in voor activiteiten, feestjes en recepties op de zolder. De promotie naar de buurtbewoners via een advertentie in de Gazet van Zurenborg blijkt een schot in de roos en vertaalt zich in concrete reservaties. 2.6 Werkgroep Verenigingen Ook in 2010 heeft de werkgroep Verenigingen alles op alles gezet om de band tussen Het Roze Huis en de aangesloten verenigingen aan te halen. Om dat doel te bereiken werden onderstaande acties ondernomen. vrijwilligerswerking in de werkgroep verenigingen 2010 was een woelig jaar qua vrijwilligers in de werkgroep. Marjolein Doggen en Isabelle Laenen haakten af en legden zich ten volle toe op hun engagement in de werkgroep activiteiten. Yves Tits, beroepskracht van Wel Jong Niet Hetero, die in 2009 tot de werkgroep was toegetreden, kon slechts een minimaal engagement opnemen. Doordat ook Geert Verelst enkele keren wegens ziekte afwezig was, en de andere werkgroepleden er ook andere engagementen op nahouden, was het vaak een hele klus om de werkgroep te laten vergaderen. Vrijwilligers Wim Morbée en Sven Pichal blijven trouw op post. Jeroen Vermeiren van Klein Detail vult eind 2010 deze werkgroep aan. Tegen eind 2010 vindt de werkgroep haar ritme weer en komt ze opnieuw elke derde dinsdag van de maand bijeen. contactname Op geregelde basis werd er contact genomen via telefoon of mail met de verantwoordelijken in de verschillende verenigingen. Bij hen werd algemeen gepolst naar de stand van zaken in de vereniging en werd gekeken waar Het Roze Huis eventueel kon helpen. Doorheen het jaar slaagde het team erin op de hoogte te zijn van de status van alle aangesloten verenigingen. Van de verschillende contactopnames werd een verslag bijgehouden. groepsbezoeken Tijdens de vergaderingen wordt afgestemd op welke activiteiten van de aangesloten verenigingen er een vertegenwoordiging vanuit Het Roze Huis wenselijk is. Vrijwilligers van onze werkgroep of van de werkgroep activiteiten nemen dan aan deze activiteiten deel. In 2010 bezochten we onder meer Klein Detail, Vraek en active Company. verenigingenoverleg tijdens de Raad van Bestuur De invulling van de Raad Van Bestuur wordt ook door werkgroep verenigingen voorbereid. Van elk agendapunt wordt de relevantie voor de groepen nagegaan. De tijd van de vergadering wordt strikt bewaakt en er wordt getracht zo veel mogelijk tijd vrij te maken voor vrije gesprekken tussen de verschillende verenigingen en vrijwilligers na de vergadering in café Den Draak. Het Roze Huis biedt de vertegenwoordigers van de groepen een gratis drankje aan om dit te stimuleren. In 2010 vormde de statutenwijziging een belangrijk punt op de agenda: de verenigingen stemmen ermee in dat vanaf 2011 het verenigingenoverleg een Provinciale Stuurgroep wordt en niet langer de Raad van Bestuur zal zijn. Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 16

17 artikel in De Magneet De werkgroep Verenigingen wil ook de zichtbaarheid van de groepen binnen en buiten haar werking vergroten. Zo werd de traditie voortgezet om in elk nummer van De Magneet een vereniging in de kijker te zetten. In 2010 waren dit Vreak, Pimpernel, Shouf Shouf en Gay Business Antwerp. vernieuwing ondersteuning Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel koos er in 2009 voor om het subsidiereglement verder te zetten, weliswaar voorlopig in een bescheiden vorm. Zo waren er in 2009 geen projectsubsidies. De basissubsidie werd door 13 verenigingen aangevraagd voor het werkjaar (van oktober 09 tot september 10). ondersteuning door çavaria De werkgroep verenigingen werd ook in 2010 mee ondersteund door een beroepskracht van çavaria (de voormalige Holebifederatie), die behalve de holebi- en transgenderverenigingen in de provincie, ook die van Limburg ondersteunt. 2.7 Werkgroep Vrijwilligers Het was een woelig jaar voor de werkgroep vrijwilligers. Voor het schooljaar engageerde stagiaire Sabine Van den Brande zich als één van de drijvende krachten van de werkgroep. Kersverse werkgroepcoördinator Leonie Nelissen nam haar, samen met algemeen coördinator Joke Weckesser, onder haar hoede. Met bestuurder Peter Nijst erbij was deze werkgroep voltallig. administratieve verwezenlijkingen Begin 2010 plukte Het Roze Huis de vruchten van deze kleine, maar zeer actieve groep. Vooral de intake van nieuwe vrijwilligers ging erop vooruit door de realisatie van enkele praktische werkdocumenten: - Een visienota, waarin de visie van Het Roze Huis t.a.v. het vrijwilligerswerk wordt beschreven. - Een afsprakennota, die we voortaan door de nieuwe vrijwilligers laten ondertekenen alvorens zij hun taak opnemen. In de afsprakennota staan de wettelijke bepalingen betreffende verzekeringen, vergoedingen en geheimhoudingsplicht beschreven, alsook de praktische gegevens die van belang zijn bij het uitoefenen van de vrijwilligersjob. - Een verwelkomingsbrochure voor de nieuwe vrijwilligers. In dit boekje wordt de structuur van Het Roze Huis, met haar verschillende werkgroepen en projecten, duidelijk omschreven. De afsprakennota is er mee in geïntegreerd, zodat de vrijwilliger enkel de brochure dient te bewaren (Het Roze Huis bewaart één exemplaar van de afsprakennota op het secretariaat). IK VRIJWILLIG In 2010 was de werkgroep ook zeer goed vertegenwoordigd op IKVRIJWILLIG, hét vrijwilligersevenement van de Stad. We hadden er een eigen stand en participeerden in het Babbelsalon met vrijwilligers. Het Roze Huis voorzag de organisatoren ook in een waarzeggerstent, waar mensen terecht konden om de vrijwilligersjob die hen op het lijf geschreven was te laten voorspellen. Verder vaardigden we 15 vrijwilligers af, die een handje toestaken op dit evenement. Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 17

18 Dag van de Vrijwilliger van Het Roze Huis Ander hoogtepunt van 2010 was ongetwijfeld de organisatie van De Dag van de vrijwilliger van Het Roze Huis in april We mochten er een veertigtal vrijwilligers verwelkomen voor een dag waarin vorming, ontspanning en ontmoeting afwisselend aan bod kwamen. Het voormiddaggedeelte bestond immers uit een keuzeworkshop de geschiedenis van Het Roze Huis of rots en water assertiviteit. In de namiddag werd dan de keuze gelaten tussen een GPS-stadsspel of een bezoek aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. We sloten af met een lekkere kaasen wijnavond op de zolder van Het Roze Huis. Vorming oplossingsgericht werken met vrijwilligers en werken met groepen vrijwilligers De werkgroep ijverde in 2010 ook voor een professionele vrijwilligersomkadering door de personeelsleden van Het Roze Huis. Bijscholing vormt daarbij een cruciaal element. Algemeen coördinator Joke Weckesser volgde een driedaagse cursus oplossingsgericht werken met vrijwilligers. Projectencoördinator Chloé Lenaerts volgde dan weer de opleiding werken met groepen vrijwilligers, die eveneens gespreid over drie cursusdagen gegeven werd. Beide opleidingen werden ingericht door het Steunpunt Vrijwilligerswerk van de Provincie. Moeilijkheden in het najaar 2010 was echter geen volkomen geslaagd jaar. Omdat haar vader terminaal ziek was, schorste werkgroepcoördinator Leonie Nelissen uiteraard haar engagement tijdelijk. Eind 2010 werd zij aangeworven als algemeen coördinator van Wel Jong Niet Hetero, wat een verder engagement in Het Roze Huis in de weg stond. Wanneer ook Sabine Van den Brande in 2010 afstudeert, valt de werkgroep even stil. We hopen de draad in 2011 opnieuw op te pikken en zo garant te blijven staan voor een goede vrijwilligerswerking. 2.8 Werkgroep tijdschrift De Magneet de Magneet in kleur 2010 was een bewogen jaar voor De Magneet. Er zijn een aantal ingrijpende veranderingen geweest. Vanaf het herfstnummer zijn we volledig in kleur gegaan. Kleur is belangrijk om het tijdschrift ook in de toekomst aantrekkelijk te houden. Holebi s en transgenders zijn kritische lezers: een grijs blad laten ze links liggen. Om de blijvende omschakeling naar kleur te bekostigen moeten er wel meer reclameinkomsten worden gegenereerd. De vrijwilligers van de werkgroep engageerden zich daarom om zelf nieuwe adverteerders aan te trekken en bestaande adverteerders te behouden. We slaagden daar grotendeels in maar we mogen niet zelfgenoegzaam zijn. naamsbekendheid In het zomernummer hebben we gewerkt aan de naamsbekendheid van De Magneet. We hebben toen De Magneet samen met de ZiZo verstuurd naar de abonnees van beide bladen in de provincie en regio Waasland. De samenwerking verliep positief. Door een misverstand met de drukker werd het tijdschrift echter half in kleur, half in grijswaarden afgedrukt: een gemiste kans om bij de grotere verspreiding meteen volledig in kleur te gaan en een duidelijke indruk te maken, namelijk: we zijn alles wat je van een modern holebi- en transgendertijdschrift mag verwachten. We zijn na het zomernummer van drukker veranderd. Voortaan drukt Epo ons tijdschrift. Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 18

19 de Magneet en andere media We hebben ook geprobeerd een Facebook groep op te richten met regelmatige items om extra lezers aan te spreken. Door tijdsgebrek hebben we die pagina terug begraven. Onze regelmatige bijdragen tijdens het programma PinkWave zijn wel een succes en een manier om ons tijdschrift actief te promoten. De samenwerking verloopt bijzonder goed. nieuwe redactieleden Afgelopen jaar zijn we er ook in geslaagd nieuwe redactieleden aan te trekken. Ramses Noffels en Hendrik De Clerck vervoegden onze redactie. Een goede zaak, want er was een gebrek aan jonge schrijvers. In 2010 deed De Magneet ook mee aan de L-day, een netwerkmoment voor lesbische verenigingen, zelfstandigen en sympathisanten. Op die manier wilden we duidelijk maken dat we er ook voor vrouwen zijn, ondanks ons imago van mannenbastion. Door onze deelname vonden we Inge Wallaert bereid mee te werken. Voorlopig leverde ze wel geen teksten: ze nam wel deel aan twee redactievergaderingen en we zullen de schrijfster in haar naar boven halen. Spijtig genoeg verliet om persoonlijke redenen Gerd - jarenlang ons enige vrouwelijke redactielid - onze groep. We proberen haar te verleiden om toch terug mee te doen. Het resultaat blijft: we hebben maar één vrouwelijk redactielid. aanpassing werkmethodes We hebben in 2010 ook onze werkmethodes aangescherpt. Door gebruik van een invulsjabloon kunnen de schrijvers voortaan beter inschatten hoe lang hun artikels zijn. Deze manier van werken vermijdt ook dat stukken informatie in artikels (de naam van auteur, titels, ) ontbreken en verplicht schrijvers om bondige inleidingen te formuleren. sterke inhoud Inhoudelijk was 2010 een sterk jaar: we brachten een aantal onderwerpen die we vroeg hadden opgemerkt (b.v. het nakende premierschap Elio Di Rupo. GBA, eindwerk huisartsen en holebi s, ) en publiceerden ook authentieke onderwerpen (b.v. interview met Armand van café Strange, gevaren en plezieren van poppers,...) waar andere holebi- en transgendertijdschriften aan voorbijgaan. Inhoudelijk moesten we niet onderdoen voor professionele tijdschriften. aandachtspunten - De Magneet heeft een behoorlijk mannelijke redactie. We moeten blijven streven naar een betere verhouding tussen mannen en vrouwen in onze redactie. Anders worden we een homoblad in plaats van een holebi- en transgendertijdschrift. - Qua samenwerking blijven we benadrukken, ook bij de andere werkgroepen, dat artikels NIET naar de hoofdredactie, echter naar de eindredactie gestuurd moeten worden. We vragen met aandrang dat werkgroepen die artikels voor De Magneet aanleveren, ook een afgevaardigde sturen naar de redactievergaderingen - Bij sommige redactieleden die al een tijd voor De Magneet schrijven, treedt er een zekere vermoeidheid op. Ze kiezen er voor om eens een nummer over te slagen. We proberen redactievergaderingen plezant te maken en iets terug te geven aan onze redactieleden: vorming of eens een ontspannende activiteit buiten de vergaderingen. - Het Roze Huis barst uit haar voegen. Zalen zijn vaak al bezet. Het bestuur van Het Roze Huis moet toekomstgericht denken en zich de gevoelige/pijnlijke vraag durven stellen of haar huidige locatie een succesvol voortbestaan niet zal hinderen. Oplossingen dringen zich op. - Er moet beter worden gecommuniceerd tussen de redactieleden. Daarom laten we voortaan bij iedere redactievergadering een lijst rondgaan waarop medewerkers Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 19

20 kunnen aangeven op welk adres en welk GSM nummer ze het liefst worden gecontacteerd, welk ze ook het vaakst controleren. - Vrijwilligerswerk is leren omgaan met verschillende personen. We respecteren dat iedereen anders is en op een andere manier meewerkt aan De Magneet. Wat de hoofdredactie echter nooit zal tolereren is dat mensen veto s stellen tegen potentiële nieuwe redactieleden, omwille van persoonlijke antipathieën of conflicten uit het verleden. Iedereen die zin heeft en oprecht geëngageerd is om mee te werken aan ons tijdschrift is welkom. - We slagen erin advertenties te werven en willen ons daarvoor blijven engageren. Hiervoor zijn we echter grotendeels afhankelijk van Geert met zijn commerciële achtergrond. We kijken uit naar meer vrijwilligers voor de advertentieverwerving. de Magneet in 2011 De Magneet wacht nog een mooie toekomst. We zullen blijven evolueren naar een aantrekkelijk, modern geschreven blad met de nodige aandacht voor de eigen initiatieven en wat er leeft in de provincie. Onze aandacht blijft ook uitgaan naar meer naamsbekendheid en een betere verspreiding. We barsten van ambitieuze plannen en hopen ook in 2011 een mooi visitekaartje voor Het Roze Huis te zijn. 2.9 Werkgroep Website en ICT Nieuwe hosting voor de website en mailserver Het was een jaar met stevige uitdagingen, zowel voor het webteam als ICT. De belangrijkste uitdaging voor het webteam vormde de verhuizing van de website en mailserver naar een nieuwe hosting. De oneerlijke en overdreven dure (x4 op 3 jaar tijd) facturaties noodzaakten dit. We hebben hierbij het geluk gehad vrij toevallig uit te komen bij Interhost Solutions. Intussen was er tot juni enorm veel energie en tijd gekropen in pogingen om de website zélf te backuppen en zelf te reproduceren, iets wat onze webmaster veel grijze haren heeft gekost, maar de meeste leden ook in staat stelde veel bij te leren over de opzet van een website in Drupal. De bestaande website bleek echter (al dan niet bewust door de maker) te rommelig gestructureerd, waardoor onze bezorgdheid pas verdween toen Interhost Solutions erin slaagde dit voor ons op hun hosting weer werkbaar te krijgen. Ze stond erop dit bovendien gratis te doen! Zelden zijn we bovendien zo'n vriendelijke - zelfs proactieve - service tegengekomen! Iets wat in het bijzonder bleek bij de overheveling van de mailservices: hoewel degelijk voorbereid door onze vrijwilligers, liep het omschakelen door de dwarse communicatie met de vorige provider totaal mis, met als gevolg dat Het Roze Huis - uitgerekend in de week voorafgaand aan de Antwerp Pride! - enkele dagen zonder mail viel. Het bleek enkel op te lossen door de spamfilter bij hen op te zeggen, iets wat de meesten van ons wel gemerkt zullen hebben... Opnieuw was het Interhost die ons bijstond. Met raad (zo werden sommige mailgroepen geoptimaliseerd om minder snel ten prooi te vallen aan spamjagers) en tenslotte met het genereuze voorstel ons te installeren op een nieuw soort server die uitgerust was met een sterkere spamfilter. Dit resulteerde in minder spam, al bleef het zenden van 'bulk'mails als de Post-it ons (en vooral de secretariaatsmedewerkers) kwetsbaar maken voor zogenaamde 'spambommen', met het zware risico dat ook gewone mails niet meer bezorgd raakten omdat sommige providers (zoals Telenet, Skynet en Hotmail) ons op hun 'blacklist' zetten. Begin 2011 vonden we hiervoor een oplossing, maar dat lees je dus volgend jaar in het jaarverslag. Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 20

Jaarverslag 2011. Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel vzw. Draakplaats 1. B-2018 Antwerpen 03 288 00 84 info@hetrozehuis.be www.hetrozehuis.

Jaarverslag 2011. Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel vzw. Draakplaats 1. B-2018 Antwerpen 03 288 00 84 info@hetrozehuis.be www.hetrozehuis. VZW Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel Draakplaats 208 Antwerpen Jaarverslag 20 Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel vzw Draakplaats B-208 Antwerpen 03 288 00 84 info@hetrozehuis.be www.hetrozehuis.be

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2016

Kwaliteitsplanning 2016 Kwaliteitsplanning 2016 Lokale dienstencentra OCMW Brugge Ganzenstraat 33-8000 Brugge Lokale dienstencentra Ganzenstraat 33 8000 BRUGGE Van toepassing op de lokale dienstencentra van het OCMW Brugge KWALITEITSPLANNING

Nadere informatie

Doelstellingen Casa Rosa 2015

Doelstellingen Casa Rosa 2015 Doelstellingen Casa Rosa 2015 SD 1. Casa Rosa is een open en laagdrempelig huis voor holebi s, transgenders, en hun omgeving. Casa Rosa zorgt voor degelijke, gezellige, en open infrastructuur: 1.1.1. Casa

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof JAARVERSLAG Uitgever: Stichting Hart op Weg Drukker: Fotograaf: Vormgeving: Tekstschrijver: G. van der Schoot en A. Verhoof A. Verhoof A. Verhoof Titel: Jaarverslag Naam: Stichting Hart op Weg Jaar: 2015

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Het Roze Huis çavaria Antwerpen Draakplaats 1 B-2018 Antwerpen 03 288 00 84 info@hetrozehuis.be www.hetrozehuis.

Jaarverslag 2012. Het Roze Huis çavaria Antwerpen Draakplaats 1 B-2018 Antwerpen 03 288 00 84 info@hetrozehuis.be www.hetrozehuis. VZW Het Roze Huis çavaria Antwerpen Draakplaats 1 2018 Antwerpen t +32 (0)3 288 00 84 www.hetrozehuis.be info@hetrozehuis.be Jaarverslag 2012 Het Roze Huis çavaria Antwerpen Draakplaats 1 B-2018 Antwerpen

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Verslag werkvergadering

Verslag werkvergadering Verslag werkvergadering 02-07-2012 LOCATIE (TIJDSTIP): ten huize Van Puymbrouck-Schouteden (20u00) AANWEZIGEN: Ellen Camerlinck (penningmeester; EC), Peter De Cat (secretaris; PDC), Karen Schouteden (KS),

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Flipper Mortsel VZW 2014 2015

Jeugdbeleidsplan Flipper Mortsel VZW 2014 2015 Jeugdbeleidsplan Flipper Mortsel VZW 2014 2015 1 Visie Missie (waarvoor we staan) : Kinderen en jongeren leren zwemmen op hun eigen tempo en in een familiale sfeer. Visie (waarvoor we gaan): Kinderen en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. BENAMING Onder de benaming Ouderraad van de Vrije Basisschool De Knipoog te O.L.V.-Olen wordt de ouderraad als officieel participatieorgaan opgericht. 2. ZETEL De zetel van de

Nadere informatie

Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving

Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving Achtergrond Club is steeds op zoek naar vrijwilligers Ondersteuning van het bestuur Betrokkenheid van allen binnen de club verhogen Samenhorigheid verhogen Efficientie

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Presentatie Jaarverslag Discriminatie / Diversiteit 2010

PERSCONFERENTIE Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Presentatie Jaarverslag Discriminatie / Diversiteit 2010 PERSCONFERENTIE Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Presentatie Jaarverslag Discriminatie / Diversiteit 2010 Florent Beckx Directeur Dienstencentrum Ten Gaarde Contact: florent.beckx@zorgbedrijf.antwerpen.be

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN 1. Draagwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de afdeling Turnhoutse Kempen van Natuurpunt vzw. De bepalingen zijn aanvullend

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ Jeugdbewegingen - Demografie leden

nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ Jeugdbewegingen - Demografie leden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Jeugdbewegingen - Demografie leden wordt traditioneel gekenmerkt

Nadere informatie

Statuten JC Bouckenborgh vzw

Statuten JC Bouckenborgh vzw Statuten JC Bouckenborgh vzw TITEL I Maatschappelijke zetel, doel en duur Artikel 1 De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder

Nadere informatie

Aanvraag werkingssubsidie Samen leven dienst sociale netwerken

Aanvraag werkingssubsidie Samen leven dienst sociale netwerken Aanvraag werkingssubsidie Samen leven dienst sociale netwerken Indien mogelijk vragen we u om het formulier digitaal in te vullen. Dit aanvraagformulier hoort bij de subsidiereglementen voor: bovenlokale

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie

Aanvraag projectsubsidie Aanvraag projectsubsidie Projecten voor amateurkoren - bestemd voor leden van Koor&Stem georganiseerd in provincie Oost-Vlaanderen Procedure voor aanvraag van een projectsubsidie 1 Richtlijnen en voorwaarden

Nadere informatie

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming CPV 2011-2012-005 Dit document kan je gebruiken als draaiboek om het ganse verloop van je permanente vorming op te volgen en in goede banen te

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Algemene Vergadering 29/03/2017

Algemene Vergadering 29/03/2017 Algemene Vergadering 29/03/2017 Agenda 1. Verwelkoming Presentatie Meerhout 2. Toelichting erfgoedcel k.erf: Nacht van het Kempens Erfgoed 3. Goedkeuring verslag vorige vergadering 4. Kasverslag 2016,

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

Hasta Bañana. 5 augustus Sparrenhofdreef 25a, 9190 Stekene

Hasta Bañana. 5 augustus Sparrenhofdreef 25a, 9190 Stekene Hasta Bañana 5 augustus 2017 www.kljstekene.be Sparrenhofdreef 25a, 9190 Stekene 1 Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de de tweede editie van Hasta Bañana van KLJ-Stekene. Reeds

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie

10 tips voor meer diversiteit in overleg

10 tips voor meer diversiteit in overleg 10 tips voor meer diversiteit in overleg Changemakers: 10 tips voor meer diversiteit in overleg Parlement, gemeenteraad, oudercomité, sportraad ze blinken zelden uit in diversiteit. Nochtans is onze samenleving

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ouderraad Mater Dei Erps-Kwerps

Huishoudelijk Reglement Ouderraad Mater Dei Erps-Kwerps 1. Benaming Huishoudelijk Reglement Ouderraad Mater Dei Erps-Kwerps Onder de benaming "Ouderraad van de Vrije Basisschool Mater Dei te Erps-Kwerps wordt een feitelijke vereniging opgericht. 2. Zetel De

Nadere informatie

Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef

Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef (enkel het gesproken woord telt) Dames en heren, Welkom op de persconferentie

Nadere informatie

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen,

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen, Zaterdag 17 september 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Toespraak Bosgroepen Oost-Vlaanderen - Wachtebeke Dames en heren, Beste gedeputeerde(n), Beste

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging?

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Heeft u altijd al eens iets willen doen voor de Mucovereniging, maar u weet niet goed wat? Dan helpen wij u daar graag mee verder! In deze informatiegids

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de 18e Bananenfuif van KLJ-Stekene.

Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de 18e Bananenfuif van KLJ-Stekene. Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de 18e Bananenfuif van KLJ-Stekene. Reeds voor de achttiende maal staan het bestuur en de leden van KLJ- Stekene in voor de organisatie van

Nadere informatie

Projectsubsidie Feestjaar 1250 jaar Wilrijk

Projectsubsidie Feestjaar 1250 jaar Wilrijk Projectsubsidie Feestjaar 1250 jaar Wilrijk Inleiding In 2015 bestaat Wilrijk 1250 jaar. Het district wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Via allerlei grote en kleinere evenementen zal dit feestjaar

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

Pagodianen Raad. December

Pagodianen Raad. December Pagodianen Raad December Doelstellingen (statutair) Het doel van ons jeugdhuis is, jongeren een ruimte bieden om elkaar te ontmoeten en zich te ontspannen. Via het vormen van netwerken, waarin groepswerk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Vak 1: AANVRAAG DOOR EEN SOCIO-CULTURELE VERENIGING OF ORGANISATIE

Vak 1: AANVRAAG DOOR EEN SOCIO-CULTURELE VERENIGING OF ORGANISATIE AANVRAAG LIDMAATSCHAP VOOR DE CULTUURRAAD TIENEN Deze aanvraag betreft een socio-culturele vereniging of organisatie die werkt met vrijwilligers of professionele beroepskrachten: vul vak 1 tot en met 7

Nadere informatie

BESCHRIJVING OMKADERING.

BESCHRIJVING OMKADERING. BESCHRIJVING OMKADERING. A. ALGEMENE VERGADERING: De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid

Nadere informatie

Subsidie voor jeugdhuizen

Subsidie voor jeugdhuizen Subsidie voor jeugdhuizen Art. 1 De gemeente Pittem verleent binnen de perken van het terzake goedgekeurde begrotingskrediet een subsidie voor jeugdhuizen die voldoen aan de onder artikel 2 omschreven

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB Dit H.R. is ter uitvoering van artikel 21 van de statuten van de Vereniging opgesteld. Het betreft de werking van de Raad van Bestuur. Ter herinnering, onze Vereniging

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Student Information Networking

Student Information Networking I Algemene bepalingen Student Information Networking Huishoudelijk reglement Art. 1 : Voor de toepassingen van dit huishoudelijke reglement wordt begrepen onder: SIN : Student Information Networking, zoals

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Opmerkingen. engagement en budget. Opstellen agenda Gezamenlijk voor betere afstemming. doelgroep en format

Opmerkingen. engagement en budget. Opstellen agenda Gezamenlijk voor betere afstemming. doelgroep en format Opmerkingen Inbreng opleidingsthema's Akkoord van de directie engagement en budget Opstellen agenda Gezamenlijk voor betere afstemming Reservering locatie Samenstelling inhoud Begroten doelgroep en format

Nadere informatie

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring REGLEMENT SUBSIDIËRING VAN JEUGDRAAD EN JEUGDVERENIGINGEN (GR MEI 2008) 1 AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT 1994 1. WIE WORDT GESUBSIDIEERD? Artikel 1. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Woord vooraf. Het Roze Huis çavaria Antwerpen Draakplaats 1 B-2018 Antwerpen 03 288 00 84 info@hetrozehuis.be www.hetrozehuis.

Jaarverslag 2013. Woord vooraf. Het Roze Huis çavaria Antwerpen Draakplaats 1 B-2018 Antwerpen 03 288 00 84 info@hetrozehuis.be www.hetrozehuis. VZW Het Roze Huis çavaria Antwerpen Draakplaats 1 2018 Antwerpen t +32 (0)3 288 00 84 www.hetrozehuis.be info@hetrozehuis.be Jaarverslag 2013 Het Roze Huis çavaria Antwerpen Draakplaats 1 B-2018 Antwerpen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Hoofdstuk 1: Algemeen Art.1: Benaming en zetel vereniging De vereniging draagt de naam Judoclub De Bres en is opgericht in 1964 Haar zetel is gevestigd op volgend

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

1. Het Roze Huis-çavaria Antwerpen creëert een ontmoetingsplek voor holebi s, transgenders en sympathisanten.

1. Het Roze Huis-çavaria Antwerpen creëert een ontmoetingsplek voor holebi s, transgenders en sympathisanten. VZW Het Roze Huis çavaria Antwerpen Draakplaats 1 2018 Antwerpen t +32 (0)3 288 00 84 www.hetrozehuis.be info@hetrozehuis.be HET ROZE HUIS ÇAVARIA ANTWERPEN VZW Goedgekeurd OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN

Nadere informatie

Interlokale vereniging Sportregio Antwerpse Kempen

Interlokale vereniging Sportregio Antwerpse Kempen Interlokale vereniging Sportregio Antwerpse Kempen Huishoudelijk reglement (goedgekeurd door de gemeenteraad op 23-02-2015) Dit huishoudelijk reglement definieert de wijze waarop de interlokale vereniging

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno

Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno Arno Arno is 32 jaar. Hij heeft autisme en een matige verstandelijke beperking. Arno woont alleen in zijn eigen huis. Overdag gaat hij naar een dagcentrum. Hij ontvangt

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

Proces. Evaluatie reglement 2011 : maart - november. Werkgroep ondersteuning van het jeugdwerk

Proces. Evaluatie reglement 2011 : maart - november. Werkgroep ondersteuning van het jeugdwerk Stedelijk Subsidiereglement Jeugd Herziening 2016 Proces Evaluatie reglement 2011 : maart - november Jeugdraden Stadswerkers Koepels Adviesgroepen Jeugddienst Werkgroep ondersteuning van het jeugdwerk

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK VISIETEKST & AFSPRAKEN

VRIJWILLIGERSWERK VISIETEKST & AFSPRAKEN VRIJWILLIGERSWERK VISIETEKST & AFSPRAKEN 1. Visie Werken met vrijwilligers is een bewuste keuze in OC Cirkant. Wij geloven immers in de kracht en waarde van vrijwilligers in een sterk geprofessionaliseerde

Nadere informatie

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Je hebt als groep ouders een idee van wat je rond cultuur, ouderbetrokkenheid en taalstimulering zou willen doen op de school van je kind(eren)? Dit doe

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken

Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken Datum ontvangst: Dossiernummer:................................. (wordt door onze dienst ingevuld) Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken Dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Algemeen... 3 Fondsen werving.... 3 Public Relations... 4 Bestuurssamenstelling... 5 Financiën... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument Kwaliteitsinstrument Til je afdeling naar een hoger niveau Het kwaliteitsinstrument in het kort Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jouw afdeling kan

Nadere informatie

Informatie. over. Fotoclub Rapenland

Informatie. over. Fotoclub Rapenland Informatie over Fotoclub Rapenland 1 Inhoudsopgave Pagina 3 : algemeen : geschiedenis : waarom een fotoclub Pagina 4 : het bestuur : verloop van een clubavond : forumavonden : forumavond met afdrukken

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Ouderwerking. (feitelijke vereniging)

Ouderwerking. (feitelijke vereniging) Ouderwerking (feitelijke vereniging) Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 OUDERWERKING (feitelijke vereniging)... 3 versie website 8 oktober 2015... 3 Woord vooraf:... 3 Missie... 3 Visie... 3 HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING,

DE VLAAMSE REGERING, Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project 5 juli 2013 Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving.

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving. Homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld maken. Dat is waar we ook in 2015 voor gaan. In dit jaarplan vind je meer informatie over onze doelstellingen voor het komende jaar. Onmisbaar daarbij

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

in te dienen voor 1 april 2011 APB Sport, Boomgaardstraat 22 bus 1 2600 Berchem ; subsidies@apbsport.provant.be

in te dienen voor 1 april 2011 APB Sport, Boomgaardstraat 22 bus 1 2600 Berchem ; subsidies@apbsport.provant.be Aanvraagformulier 2011 2 de golf NIEUWE PROJECTEN Subsidies voor jeugd- en gehandicaptensportprojecten in het kader van het Jeugdsportfonds Camille Paulus 1. IDENTITEIT ORGANISATIE: Naam organisatie voluit:

Nadere informatie

Zutendaal, 12 december 2007. Geachte,

Zutendaal, 12 december 2007. Geachte, Zutendaal, 12 december 2007 Gijzenveldstraat 43 3690 Zuendaal Geachte, Heemkunde Limburg verenigt de Limburgse geschied- en heemkundige kringen en stelt zich tot doel de samenwerking tussen de kringen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Erkennen van een vereniging/particulier initiatief (kunstenaar)

Erkennen van een vereniging/particulier initiatief (kunstenaar) Erkennen van een vereniging/particulier initiatief (kunstenaar) Wat is een erkenning? Wichelse verenigingen en particuliere initiatieven (kunstenaars) kunnen zich vanaf 2015 en om de 10 jaar door het gemeentebestuur

Nadere informatie