Jaarverslag Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel vzw. Draakplaats 1. B-2018 Antwerpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel vzw. Draakplaats 1. B-2018 Antwerpen 03 288 00 84 info@hetrozehuis.be www.hetrozehuis."

Transcriptie

1 VZW Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel Draakplaats Jaarverslag 2010 Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel vzw Draakplaats 1 B

2 Woord vooraf Vijftien jaar aan één stuk kan Het Roze Huis jaarverslagen als dit voorleggen. Een bundel met zwart op wit wat onze organisatie heeft gerealiseerd. Elk jaar opnieuw al zeggen we dat zelf een indrukwekkend parcours, het ene jaar al wat vlotter dan het andere. Het is dan ook met trots te kunnen merken dat 2010 een bijna vlekkeloos en sterk jaar blijkt, nu alles op een rijtje staat. Eerst en vooral was er de vijftiende verjaardag. Een gebeurtenis die we in de eerste plaats hebben gevierd met de mensen die Het Roze Huis hebben uitgebouwd. Van de eerste dromen, over de aankoop en renovatie van het pand, tot het uitstippelen van de organisatie errond. De vrijwilligers en medewerkers van het eerste tot het laatste uur hebben we getrakteerd op taart en goede herinneringen. En uiteraard ook overtuigd in de toekomst onze vereniging een warm hart te blijven toedragen. Het is gevaarlijk om in een voorwoord de dagelijkse gebeurtenissen te laten ondersneeuwen door de grootse dingen die we doen. Laat me het daarom nu even andersom doen en de ogenschijnlijke doodgewone activiteiten als opvallende gebeurtenissen aanstippen. Elke dag vinden er in onze provincie activiteiten plaats voor holebi s en transgenders. Elke week zijn vrijwilligers druk in de weer om de HolebiBib, het onthaal, het tijdschrift De Magneet, de zaalverhuur, de activiteiten,. van Het Roze Huis tot een succes te maken. Die continue stroom van initiatieven gedragen door het enthousiasme van onze vrijwilligers, dat is wat onze organisatie groots maakt. Maar we steken het niet onder stoelen of banken, de speciale evenementen maken het leven in Het Roze Huis nog rooskleuriger. In 2010 organiseerden we een succesvolle activiteit in het kader van de Leather Pride. Meer dan 70 deelnemers kwamen er naar SM & Fetish 4 dummies. Er was opnieuw Antwerp Pride, waarvan we het openingsfeest en het literaire salon De Roze Pen, met als thema jeugdliteratuur konden organiseren. Tijdens de A ntwerp Pride was er ook een bijeenkomst van De Roze Wapper, in samenwerking met çavaria, en hebben we op die manier mee de eerste stappen gezet om een werking voor holebi s en transgenders met een handicap uit te bouwen. Het Roze Huis was bovendien nadrukkelijk aanwezig op een aantal multiculturele feesten in de stad, zoals BorgerRio, Tekiela, Global Fiësta en Bazaar. Kennis opdoen en die ook vasthouden, ook dat werd de afgelopen 15 jaar één van onze sterktes. In 2010 bleek dat opnieuw in het project Janus, waarin we met steun van de Vlaamse overheid aandacht konden schenken aan holebi-ouderen. In het voorjaar lanceerden we in dat kader nog onze mooie tentoonstelling Liefde is altijd goed, die we openden in aanwezigheid van Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet. In het najaar toen het project ten einde was vonden we vrijwilligers bereid een werkgroep op te zetten om alles wat we leerden over holebi-ouderen verder mee te nemen in onze vereniging. Met veel vreugde stellen we ook vast dat onder onze koepel twee nieuwe initiatieven ontstonden die zich richten naar holebiouderen. Ook belangrijk is de doorlichting van onze werking geweest, waarbij we onze statuten hebben herschreven en een huishoudelijk reglement hebben uitgewerkt. Een oefening die vertrokken is vanuit het dagelijks bestuur (vanaf 2011: raad van bestuur) en goed is doorgepraat met alle andere organen binnen onze organisatie. Het was prettig te merken dat we bij deze operatie weinig weerstand en veel medewerking kon genieten van alle betrokkenen. Het maakt dat Het Roze Huis vanaf 1 januari 2011 efficiënter, transparanter en meer gedragen kan verder werken. Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 2

3 En tenslotte was 2010 een nieuw jaar waarin we ook financieel weinig zorgen hadden. De stad herbevestigde haar steun in het tweede convenant, de Vlaamse overheid gaf ons ruimte om te experimenteren binnen haar Gelijke Kansen-beleid. En heel erg opbeurend was de beslissing van de provincie om ons vanaf 2010 een werkingssubsidie toe te wijzen in plaats van de specifieke projectmiddelen die we in het verleden kregen. Dat maakt dat we ook de komende jaren wat meer zekerheid hebben en we onze organisatie in rustigere financiële wateren kunnen loodsen. Sta me toe u te bedanken. Dat u deze bundel bekijkt, leest, bestudeert desnoods, dat maakt dat u betrokken bent bij ons project. En betrokkenheid is ook dat wat wij in 2010 bij onze medewerkers en vrijwilligers mochten ervaren. Dat wat 2010 zo n krachtig jaar heeft gemaakt in die jonge bestaansgeschiedenis. We hopen dat we u ook minstens in de komende 15 jaar kunnen beroeren. Met fierheid, Sven Pichal, Voorzitter Het Roze Huis-Antwerpse Regenboogkoepel namens de Raad van bestuur. Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 3

4 Indeling 1 Bestuur 1.1 Algemene Vergadering 1.2 Raad van Bestuur 1.3 Dagelijks Bestuur 2 Werkgroepen 2.1 Werkgroep Secretariaat 2.2 Werkgroep Gespreks- en onthaalteam (GOT) 2.3 Werkgroep Holebibib 2.4 Werkgroep Activiteitenteam 2.5 Werkgroep Fundraising 2.6 Werkgroep Verenigingen 2.7 Werkgroep Vrijwilligers 2.8 Werkgroep De Magneet (tijdschrift) 2.9 Werkgroep Website en ICT 2.10 Werkgroep Janus 2.11 Werkgroep Communicatie en Promotie 2.12 Kwartaaloverleg tussen de werkgroepen 3 Activiteit in de kijker 4 Projecten 4.1 Convenant met de Stad 4.2 Project Janus II i.s.m. Vlaams Overheid - Gelijke Kansen 4.3 Project Gelijke Ouders i.s.m. Vlaams Overheid - Gelijke Kansen 5 Samenwerkingspartners van Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel 5.1 Den Draak 5.2 çavaria 5.3 Sensoa 5.4 Stad 5.5 Provinciebestuur 5.6 Vlaamse Overheid 5.7 Koning Boudewijnstichting 5.8 Wel Jong Niet Hetero (WJNH) 6 Een overzicht: onze aangesloten verenigingen en hun activiteiten Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 4

5 1. Bestuur 1.1 Algemene Vergadering In 2010 vinden twee algemene vergaderingen plaats, dit volgens de statuten, met name op zaterdag 27 maart en zaterdag 23 oktober. Tijdens de Algemene Vergadering van 27 maart die plaatsvindt in de lokalen van Klein Detail - keuren we het jaarverslag en de jaarrekening van 2009 goed. Sven Pichal, Tuur Van Hove, Walter Geys, Jan Vandersmissen, Jim Verstraete, Tim Van Hoydonck, Guido Hermans, Peter Nijst, Ward Van Os, Marcia Poelman en Leonie Nelissen worden verkozen voor het Dagelijks Bestuur. De verenigingen Linqt, Antwerp Pride en Pimpernel worden goedgekeurd. Tijdens de Algemene Vergadering van 23 oktober wordt de begroting van 2011 goedgekeurd. Volgende nieuwe verenigingen worden aanvaard: GBA (Gay Business Antwerp), FalconFair en Oekandana? De wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement worden goedgekeurd. De statuten zijn grondig aangepast na uitvoerige bespreking in alle geledingen van onze organisatie en treden vanaf 1 januari 2011 in werking. Bedoeling van de aanpassing is om onze organisatie efficiënter te laten werken en een aantal zaken aan te passen aan de realiteit. Zo droeg tot eind 2010 de Raad van Bestuur de hoofdelijke verantwoordelijkheid over onze organisatie, terwijl het in werkelijkheid het overlegorgaan was van de verschillende verenigingen aangesloten bij Het Roze Huis. Het huishoudelijk reglement krijgt een regelgevende en informatieve functie en treedt ook vanaf 1 januari 2011 in voege. 1.2 Raad van Bestuur 6 maal per jaar In 2010 is de Raad van Bestuur zes keer samengekomen (2 februari, 6 april, 1 juni, 3 augustus, 5 oktober en 7 december). Naast de aangesloten verenigingen worden tot deze Raad van Bestuur ook nieuwe verenigingen toegelaten die zich in de nabije toekomst wensen aan te sluiten. Centraal in de vergaderingen van de Raad van bestuur staat de uitwisseling van informatie tussen de verenigingen onderling en tussen hen en de koepels Het Roze Huis en Çavaria. Çavaria wordt ook in 2010 vertegenwoordigd door regionaal educatief medewerker Geert Verelst. Net zoals in 2009 woont Joris Nees ook in 2010 namens de Stad de vergaderingen bij. Joris is medewerker van het Servicepunt Verenigingen van het Stedelijk Bedrijf Samen Leven en volgt er de holebi- en vrouwenbewegingen op. Raad van Bestuur wordt Provinciale Stuurgroep De vergadering van 7 december is de laatste onder de benaming Raad van Bestuur. Volgens de nieuwe statuten heet dit bestuursorgaan vanaf 1 januari 2011 Provinciale Stuurgroep. Sinterklaas en Zwarte Piet bezoeken de vergadering en elke vereniging mag bij hen op schoot. Veel nieuwe verenigingen De opkomst op de vergaderingen van de Raad van Bestuur is gedurende het hele jaar erg goed. Verschillende nieuwe initiatieven en verenigingen komen zich tijdens 2010 voorstellen op de Raad van Bestuur: Antwerp Pride, GBA (Gay Business Antwerp), FalconFair, Oekandana? en Homomannen 40+. Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 5

6 - Antwerp Pride vzw benut het evenement Antwerp Pride als overlegplatform tussen de Stad, de beweging en de holebihoreca. - GBA (Gay Business Antwerp) is een belangenvereniging voor roze ondernemers die 4 keer per jaar een netwerkevenement voorziet. De vereniging wil vooral een stem geven aan de holebi-ondernemers in de regio. - FalconFair vzw is een vereniging die zich richt naar de fetisj minded community en alle fetisj initiatieven wil verenigen. Verder wil FalconFair fetisj bespreekbaar maken. - Oekandana? is een praatgroep die zich richt naar de hetero partners van holebi s en transgenders. - Homomannen 40+ voorziet maandelijks activiteiten voor homomannen van boven de 40. Vieux Rose, G20 en jongerenvereniging Ja&Dan houden op te bestaan. Ook Falconfair geeft aan geen editie 2011 meer te gaan organiseren en zich te willen ontbinden. Op de eerste Algemene Vergadering van 2011 zullen deze verenigingen uitgesloten worden uit Het Roze Huis. werkgroep Verenigingen De Werkgroep Verenigingen bereidt de bestuursvergaderingen voor en evalueert ze. Tevens zorgt ze voor een aantrekkelijke agenda die qua timing strikt gevolgd wordt. Zo blijft er ruimte voor informele ontmoeting na de vergadering. steun aan de verenigingen 1. projectsubsidie: In 2010 kon Het Roze Huis terug projectsubsidies voorzien voor projecten van onze verenigingen. Volgende projecten worden in 2010 door de Raad van Bestuur goedgekeurd. - Holebikalender van Klein Detail: ludiek project om de zichtbaarheid van holebi s te vergroten en de diversiteit binnen de doelgroep in beeld te brengen. - Fly in project van Klein Detail: begeleiding van jongeren in groep bij hun eerste stapjes in de holebi- en transgenderbeweging aan de hand van onthaalgesprekken en laagdrempelige activiteiten. - Project Linqt van Linqt: uitbouwen van een virtueel platform voor holebi s en transgenders. - BBQ en fuif van HijZijZo naar aanleiding van hun 5-jarig bestaan - Jubileumviering van HLWM: jubileum n.a.v. het 25-jarig bestaan met o.a. diner flottant en ontvangst op het stadhuis. - Infoproject Klein Detail: infonamiddag voor jeugd- en welzijnswerkers - Wish to be special van Wish: Valentijnsfeest voor allochtone holebi s en holebi asielzoekers (wordt uitgevoerd in februari 2011). 2. werkingssubsidie: 10 aangesloten verenigingen tekenden in op de werkingssubsidie. Voorwaarde voor toekenning van de subsidie is om minimaal de helft van de bestuursvergaderingen bij te wonen en tijdig alle gevraagde administratieve documenten aan Het Roze Huis en/of çavaria te bezorgen. 3. tussenkomst activiteiten convenant: Verenigingen die meehielpen de activiteiten in het kader van het convenant met de Stad te realiseren konden rekenen op een kleine extra financiële stimulans voor hun werking. Meer hierover lees je onder punt 4.1. Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 6

7 nieuwjaarsreceptie In 2010 vormt de gemeenschappelijke Nieuwjaarsreceptie Iedereen VIP ook het startschot voor het 10-jarig bestaan van onze organisatie. Het decor is, door de sneeuwval, bijzonder feeëriek. Het koor van Active Company Pink Noise warmt het publiek op met I m coming out. Eigen vrijwilligers en vrijwilligers van enkele aangesloten verenigingen leiden alles in goede banen. 1.3 Dagelijks Bestuur maandelijkse vergadering Tijdens het jaar 2010 komt het dagelijks bestuur elke maand samen om de dagelijkse werking van de organisatie te verzekeren. De vergadering van dinsdag 21 december is de laatste onder de naam Dagelijks Bestuur. Vanaf 1 januari 2011 heet dit bestuursorgaan Raad van Bestuur; het Dagelijks Bestuur zal dan afgeschaft zijn. onze bestuursleden Vanaf maart 2010 versterkt Leonie Nelissen het Dagelijks Bestuur. Sven Pichal blijft voorzitter. Tuur Van Hove neemt de functie van ondervoorzitter over van Jim Verstraete, die het personeel blijft opvolgen. Jan Vandersmissen en Tim Van Hoydonck blijven respectievelijk aan als secretaris en penningmeester. Verder blijven Peter Nijst, Ward Van Os, Marcia Poelman, Guido Hermans en Walter Geys deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur. Opvolging van de projecten, de dagelijkse werking, opvolging van de werkgroepen en externe samenwerking, netwerking en contacten met de overheden wordt onder de verschillende bestuursleden verdeeld. verwezenlijkingen In 2010 heeft het bestuur tijd om de interne werking onder de loep te nemen. Bestuurslid Ward Van Os en algemeen coördinator Joke Weckesser nemen de statuten en het huishoudelijk reglement onder handen. Ward komt tijdens de Raad van Bestuur en het kwartaaloverleg ook extra uitleg en duiding geven rond de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement en fungeert als aanspreekpunt daarvoor voor onze vrijwilligers en onze verenigingen. In 2010 wordt ook werk gemaakt van budgetten voor de verschillende werkgroepen. Bovendien werkt penningmeester Tim Van Hoydonck een duidelijk systeem uit voor het secretariaat om de financiële afhandeling van de projecten te vergemakkelijken. Jan Vandersmissen, Marcia Poelman, Leonie Nelissen, Tim Van Hoydonck en Walter Geys volgen de projecten inhoudelijk en financieel op. Marcia Poelman engageert zich in het Lerend Netwerk Interculturalisering van Vrijwilligersorganisaties van het minderhedencentrum De 8. Begin september wordt teruggekoppeld naar het bestuur en personeel tijdens een denkdag, waarin prioriteiten voor de interculturalisering van Het Roze Huis worden vastgelegd. We pleiten er bij de Stad voor om dit in het convenant van 2011 op te nemen. Onder leiding van Jim Verstraete en coördinator Joke Weckesser wordt in 2010 ook een uitgebreid arbeidsreglement uitgeschreven. We baseren ons niet langer op het standaard-reglement ons aangeboden door het sociaal secretariaat, maar spiegelen ons reglement aan dat van onze nationale koepel çavaria. Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 7

8 Peter Nijst engageert zich voor de opvolging van het beheer van het pand Den Draak en neemt in de loop van 2010 de opvolging van de Raad van Bestuur van Den Draak over van voorzitter Sven Pichal. Andere partnerorganisatie waar bestuurders van Het Roze Huis in de Raad van Bestuur participeren is de World Outgames Antwerp 2013 vzw. Sven Pichal en Walter Geys treden toe tot de Raad van Bestuur en Walter neemt er bovendien de functie van penningmeester op. Ook Active Company en çavaria maken deel uit van de Raad van Bestuur. In november besliste de holebi- en transgenderbeweging echter om collectief ontslag te nemen, omwille van een fundamenteel verschil in visie. Begin 2011 zullen de banden opnieuw worden aangehaald, waarbij we zullen trachten een samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties op te stellen. Communicatie en promotie worden de prioriteit voor In 2010 leggen bestuursleden Sven Pichal, Tuur Van Hove en Guido Hermans alvast de fundamenten van een WG Communicatie en Promotie. Zowel de interne als de externe communicatie zal worden gestroomlijnd. Naar externe communicatie en promotie toe werd er een traject opgezet om onze website te herstructureren en optimaliseren (zie werkgroep website en ICT) en zullen we meer op sociale media inzetten. Op 27 november 2010 werd alvast onze nieuwe Facebook fanpagina (www.facebook.com/hetrozehuis) boven de doopvont gehouden. 2. Werkgroepen Onderstaande bijdragen zijn van de hand van de werkgroepcoördinatoren. Dit verklaart verschillen in schrijfstijl en lengte van de bijdragen. 2.1 Werkgroep secretariaat a. Secretariaat en Team vrijwilligers Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel is een vrijwilligersinitiatief. Dus ook op het secretariaat spelen de vrijwilligers een belangrijke rol. We danken Micha, Thierry, Joris, Michael, Guido, Peter en de vele occasionele vrijwilligers voor hun belangeloze inzet. personeel en stagiairs Chloé Lenaerts volgt in 2010 voor Het Roze Huis de projecten Janus II en Gelijke Ouders I en II op. Een beschrijving van die projecten vind je onder punt 4. Vanaf januari 2010 komt Kim Van Roy via het OCMW Edegem het secretariaatsteam versterken als zaalverantwoordelijke en dit in het kader van een artikel 60- tewerkstelling om werkervaring op te doen. Administratieve duizendpoot Danielle Cobbaert, staat in voor de opmaak van agenda s en verslagen en vele andere zaken. De tewerkstelling van floormanager Bell Van Oost hebben wij halverwege 2010 spijtig genoeg moeten beëindigen. Bell s gezondheid liet het niet meer toe. In afwachting van een andere poetsman/vrouw poetst Jan Cornelissen via PWA tijdelijk voor ons opgevolgd door Ismael Abdullatif. Ismael Abdullatif, die in een artikel 60-statuut van het OCMW bij ons werkt, houdt zich echter niet aan de afspraken en eind 2010 beëindigen wij zijn tewerkstelling in Het Roze Huis. Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 8

9 Stagiaire Sabine Van den Brande zorgt voor een nieuw vrijwilligersboekje, dat nieuwe of potentiële vrijwilligers wegwijs maakt. In het kader van haar eindwerk werkt zij samen met de WG Vrijwilligers een geslaagde dag voor onze vrijwilligers uit. Verder leidt zij de Tango s op de Draakplaats in goede banen en zorgt zij voor vele tombolaprijzen tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Na haar stage blijft Sabine werkzaam als vrijwilligster in Het Roze Huis. Eind december komt stagiaire Bernice Van Dijck het secretariaatsteam versterken. Samen met Sabine Van den Brande werkt zij een promotieplan uit voor de Nieuwjaarsreceptie en haalt eveneens vele interessante tombolaprijzen binnen. De voorbereidingen en coördinatie van de Nieuwjaarsreceptie 2011 en de benefietactiviteit 2011 neemt Bernice met succes ook op zich. Algemeen coördinator Joke Weckesser zorgt voor de aansturing van dit team. Zij zorgt ervoor dat de bestuursbeslissingen voorbereid en opgevolgd worden en volgt de samenwerking tussen de werkgroepen en met de externe partners op. Werkverdeling en openingsuren Het secretariaat volgt volgende zaken op: - Zaalreservaties: de reglementering en afspraken met gebruikers, klaarzetten van de zalen met de nodige catering, facturatie enz. - Opvolgen financiën i.o. van het DB: betalingen doen en facturen opmaken - Onderhoud database - Opvolgen afspraken gemaakt op RvB en DB - Algemene administratie (klassement, mailings, verslagname) - Secretariaatspermanentie, opvolgen telefoon en post. Verdeling van de post van de verenigingen - Up-to-date houden infobord en infotoog in Den Draak - Aanvullen condoomautomaat -. Het secretariaat van Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel is dagelijks minimaal open van 8u00 tot 17u30. Op de meeste avonden kan je zelfs tot 19u00 of later bij ons terecht. Buiten deze openingsuren en in het weekend kunnen boodschappen worden ingesproken op een antwoordapparaat. Collega s van çavaria en van Sensoa in huis Naast Geert Verelst, personeelslid van çavaria, die vanuit Het Roze Huis de aangesloten verenigingen in de provincies en Limburg ondersteunt, verwelkomt het secretariaat in 2010 ook Pieter Damen. Pieter Damen werkt als preventiemedewerker van Sensoa o.a. ook vanuit Het Roze Huis. Net als Geert, heeft Pieter een bureau op ons kantoor. b. Zaalinfrastructuur een open huis voor leden en niet-leden Het Roze Huis aan de Draakplaats is sinds de opening in 2000 een open huis dat bruist van de activiteiten. Iedereen die sympathiseert met onze doelstellingen is er welkom. Zowel aangesloten verenigingen, individuele leden als externen (organisaties, bedrijven en privépersonen) kunnen gebruik maken van de accommodatie. vernieuwd reglement en prijslijst Het reglement en de prijslijst voor de zaalverhuur worden in 2010 onder handen genomen. De eigen werkgroepen en de bij ons aangesloten verenigingen zijn en blijven uiteraard de prioriteit en kunnen gratis gebruik maken van de zalen voor hun vergaderingen en/of activiteiten. Tijdens de kalme uren overdag tijdens de week willen we zo veel mogelijk organisaties en bedrijven over de vloer krijgen. We verhuren dan onze zalen enerzijds om onze kas te spijzen, maar ook om zo de Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 9

10 drempel tot Het Roze Huis te verlagen en het holebi-of transgender-zijn beter bespreekbaar te maken. Vaste klanten in 2010 zijn o.a. Minderhedencentrum De8, uitgeverij Pelckmans, Lokale Politie (voor hun diversiteitstraining), We voeren ook een speciaal tarief in voor feestjes en recepties op vrijdagen of zaterdagen op de zolder van Het Roze Huis, waarbij catering en opruim door Het Roze Huis of door de organisator kunnen gebeuren. café Den Draak Café Den Draak is letterlijk begin- en eindpunt van al die activiteiten. Dankzij de goede samenwerkingsovereenkomst is het een plek waar voor, tijdens en na de activiteiten de gelegenheid is om na te praten en/of zich goed te amuseren. Den Draak zorgt ook voor de visibiliteit van het Roze Huis door de verspreiding van onze informatie via de infotoog, het infobord en het krijtbord op de deur die uitgeeft op onze traphal. twee vergaderzalen, een HolebiBib en twee secretariaatslokalen Het Roze Huis beschikt over een secretariaat, vrijwilligerssecretariaat (tevens HolebiBib) en twee vergaderzalen. - Secretariaat: hier hebben de coördinator, projectmedewerker, de medewerker van çavaria, Danielle Cobbaert en kernvrijwilliger Thierry Stockmans hun bureau. En dit alles op minder dan 20 m 2. - Vrijwilligerssecretariaat: bureauruimte voor de medewerker van Sensoa, een administratieve kracht en vrijwilligers. Op zaterdagmiddag en dinsdagavond gaan de kasten open en wordt de ruimte omgetoverd tot de HolebiBib. Bij uitzondering kunnen onze eigen werkgroepen er (buiten de openingsuren van de bib) terecht voor kleine vergaderingen (max. 5 pers.). - Grote Zaal: gevestigd op de eerste verdieping van Het Roze Huis. Uitgerust met tafels en 20 stoelen (extra stoelen voor zaalopstelling in congresvorm kunnen worden aangevraagd), keukentje, projectiescherm, audio-installatie. Een tv, video, dvd, beamer en flip-over kunnen worden aangevraagd mits kleine vergoeding. - Zolder: gevestigd op de tweede verdieping. 35 personen kunnen er terecht voor een traditionele vergadering waar de tafels en stoelen in een U - vorm opgesteld staan. De zolder is een echte polyvalente ruimte: er wordt heel wat vergaderd, maar ook aan yoga gedaan, filmavonden gehouden, privé-feestjes etc. Wanneer we de tafels opbergen, kunnen er 75 personen terecht voor een presentatie etc. Verder zijn een keukentje met grote frigo, een projectiescherm en een audioinstallatie voorhanden. Een tv, video, dvd, beamer en flip-over kunnen worden aangevraagd mits kleine vergoeding. gebruik van de zalen: Werkgroepen en aangesloten verenigingen van Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel maken gratis gebruik van de infrastructuur. Zij krijgen voorrang bij reservatie. Tijdens de avonden in de week worden geen reservaties van derden meer aangenomen. gebruik: de cijfers Onderstaand de cijfers (aantal dagdelen): Totalen 2010: Grote Zaal 479 (316 interne reservaties, 163 extern) Zolder 309 (231 interne reservaties, 78 extern) Totaal Grote Zaal + Zolder 788 Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 10

11 Totalen 2009: Grote Zaal 321 Zolder 284 Totaal Grote Zaal + Zolder Werkgroep Gespreks- en Onthaalteam (GOT) onthaalgesprekken en vragen naar info (via tel/ ) In 2010 kwamen 35 personen terecht bij het onthaalteam (2 transgenders, 10 vrouwen en 23 mannen) Elke donderdag van 19u tot 21u of op vraag van de onthaalde op afspraak is er de mogelijkheid voor een onthaalgesprek. In 2010 heeft het onthaalteam 31 onthaalgesprekken gehad, 20% van de onthaalde personen was van niet-belgische afkomst maandelijkse werkvergadering Elke laatste donderdag van de maand had het team een werkvergadering: opvolging en evaluatie van de onthaalgesprekken, opvolging kwartaaloverleg, actualiseren van de permanentielijst voor de onthaalgesprekken, Bij twee van deze vergaderingen was er overleg en informatie uitwisseling over onthaal en asiel met çavaria (Geert en Kenneth). Hierbij werd ook de Mindmap Asiel voorgesteld. vormingsweekend Op 18,19 en 20 juni 2010 was er een vormingsweekend voor het team. De vorming betrof twee thema s: - Transgender (o.l.v. Brigitte Spelters van de Vlaamse Genderkring) - Intervisie (o.l.v. Dirk Van Gheluwe van Polaris/Roze Huis Oostende) Sinds september 2010 (als resultaat van het vormingsweekend) is er om de twee maanden (gekoppeld aan de werkvergadering) een intervisiegesprek. Hierbij kunnen zowel inhoudelijke als organisatorische thema s over de werking van het onthaal aan de orde komen. Elk teamlid kan thema s ter bespreking voorleggen. 2.3 Werkgroep HolebiBib een indrukwekkende collectie De HolebiBib zet haar koers onverstoorbaar verder, en blijft gestaag groeien. Alles samen telt de collectie méér dan 2000 unieke werken. Wanneer we dubbele en "onnaspeurbaar verdwenen" boeken meetellen (passief behorend tot de hele collectie), dan tellen we niet minder dan 2536 (!) boeken. Deze collectie mag dus vanaf heden indrukwekkend worden genoemd. Het grootste deel van deze collectie bestaat nog steeds uit schenkingen, maar de HolebiBib koopt sinds enkele jaren ook meer en meer zelf nieuwe boeken aan, en ook het Fonds Suzan Daniel weet ons te vinden voor uitwisseling. de Roze Pen De HolebiBib is echter nog steeds meer dan alleen een uitleenplaats, ze organiseert ieder jaar nog haar eigen literaire evenement: De Roze Pen. Ook in 2010 werd De Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 11

12 Roze Pen van overheidswege ondersteund. De Stad en Gelijke Kansen in Vlaanderen maakten hiervoor een budgetje vrij (zie hoofdstuk 4). De Roze Pen 2010 was een ongeëvenaard succes, niet alleen wat betreft de opkomst van bezoekers, maar ook het feit dat zowaar een minister in functie het literaire evenement op gang kwam trekken, is zeker het vermelden waard. Dit succes was het resultaat van een doorgedreven samenwerking tussen de vrijwilligers van de HolebiBib, verenigd in een heuse task force onder leiding van HolebiBib-vrijwilliger Alex Scheirs, én de nauwe samenwerking met andere geledingen van het Roze Huis en Boekhandel 't Verschil. een nieuwe databank Niet alleen het grote publiek heeft kunnen genieten van een verrijkt aanbod en een grootse literaire manifestatie, ook de HolebiBib-medewerkers zélf hebben in 2010 een geschenk uit de hemel ontvangen, en wel onder de vorm van een vernieuwde databank. Met dank aan Joris en Thierry van de secretariaatswerkgroep voor hun sterke inzet en gedrevenheid. De vele uren werk die hierin gestoken werden en de nauwkeurigheid waarmee te werk gegaan werd, worden beslist zeer naar waarde geschat. Boekenmarkten en cultuurmarkt Volgens afspraak in de convenant was de HolebiBib aanwezig op minstens 2 openbare manifestaties van de Stad : 1x op de boekenmarkt van het De Coninckplein, en 1x op de Cultuurmarkt. Boekenmarktjes blijven zeer moeilijk te organiseren bij gebrek aan vervoer (slechts 2 bibliotheekvrijwilligers beschikken over een auto: Leen en Alex), maar ook bij gebrek aan voldoende vrijwilligers om telkens winkeltje te spelen. Boekenmarktjes zijn dan voorlopig eens te meer afgeschaft, tot er duurzame oplossingen zijn voor de genoemde problemen. een nieuwe flyer Tot slot werd nog een geheel nieuwe flyer in elkaar gebokst, die moet zorgen voor de "externe promotie" van de HolebiBib. De ontwikkeling van deze flyer was eveneens onderdeel van het convenant met de Stad, en zal verspreid worden naar alle stadsscholen. Verder zal er ook een verdeling zijn naar andere socio-culturele instellingen in en omstreken. Het effect daarvan is vooralsnog moeilijk te voorspellen, maar in 2011 weten we wellicht meer. de naakte cijfers: Totale inkomsten 2010 (kasboek): waarborgen ontleningen Boete Zizo andere totaal ,7 236,4 554,1 Hierbij is niet begrepen: resterend bedrag startkapitaal (150 ) door Het Roze Huis. De inkomsten zijn enkel diegenen die dit jaar uit de werking van de bib zelf verkregen zijn. Totale uitgaven 2010 (kasboek): terugbetaling waarborg aankoop boeken totaal ,36 580,36 Aankopen t Verschil: Het aankoopcomité kwam in keer samen in t Verschil om aankopen te doen. Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 12

13 de grillige grafieken: Ontleningen per maand: Evolutie ontleningen Topmaanden zijn traditiegetrouw de koude wintermaanden (januari-februari). De lentemaanden zijn traditioneel dan weer wat zwakker, maar de zomer maakt dat weer goed. Ook het begin van het nieuwe academiejaar (oktober november) ging niet geheel onopgemerkt voorbij. In december (winter) was dit jaar blijkbaar minder animo om te lezen maar die maand heeft de HolebiBib een flinke voorraad leesvoer ingeslagen, dus we zien (begin) 2011 weer vol vertrouwen tegemoet. inschrijvingen per maand: Evolutie inschrijvingen Hier een trend die niet geheel onbegrijpelijk gelijke tred houdt met het aantal ontleningen: het jaar begint goed, zakt lichtjes, piekje in mei (dit in tegenstelling tot de daling in het aantal ontleningen in diezelfde maand), dan weer constant tot de studenten op de proppen komen, en weer afdalend naar het jaareinde. terugblikken en vooruitzien 2010 was een jaar vol afwisselingen, en met weinig tijd van de kant van de coördinator. Voor 2011 ziet het er qua tijdsbesteding beter uit, en hopelijk zal dat zich ook weerspiegelen in de resultaten en opbrengsten. Jaarverslag 2010 vzw Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel pagina 13

Jaarverslag 2014. Het Roze Huis çavaria Antwerpen Draakplaats 1 B-2018 Antwerpen 03 288 00 84 info@hetrozehuis.be www.hetrozehuis.

Jaarverslag 2014. Het Roze Huis çavaria Antwerpen Draakplaats 1 B-2018 Antwerpen 03 288 00 84 info@hetrozehuis.be www.hetrozehuis. VZW Het Roze Huis çavaria Antwerpen Draakplaats 1 2018 Antwerpen t +32 (0)3 288 00 84 www.hetrozehuis.be info@hetrozehuis.be Jaarverslag 2014 Het Roze Huis çavaria Antwerpen Draakplaats 1 B-2018 Antwerpen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Armoede is geen eigen keuze maar een onrecht dat kan verdwijnen door te investeren in mensen en door de inzet van velen.

Jaarverslag 2014. Armoede is geen eigen keuze maar een onrecht dat kan verdwijnen door te investeren in mensen en door de inzet van velen. Jaarverslag 2014 2015, Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw Huis van de Mensenrechten, Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent tel. 09 224 12 15 - fax 09 233 10 63 secretariaat@bmlik.be Website :

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

Lente. afgiftekantoor 2100 deurne 1 Erkenning: P2A6126 DRIEMAANDELIJKS. www.hetrozehuis.be

Lente. afgiftekantoor 2100 deurne 1 Erkenning: P2A6126 DRIEMAANDELIJKS. www.hetrozehuis.be afgiftekantoor 2100 deurne 1 Erkenning: P2A6126 DRIEMAANDELIJKS Lente Kwartaaltijdschrift vzw Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel in samenwerking met cvba Den Draak Verantwoordelijke uitgever Denis

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24

2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24 2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24 2.3.1 Beleid en Beleidsgroepen... 28 2.3.2 Werkgroepen... 32 2.3.3 Vorming... 36

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD INHOUD Verantwoording Landelijk Bestuur 2014-2015... 2 Beleidsplan Landelijk Bestuur 2015 2016... 29 Begroting 2016... 44 Toelichting op de begroting... 48 Amendementen op de Begroting... 51 Organimo s...

Nadere informatie

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg Speciaal nummer REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 87E JAARGANG I NR. 5 I SEPTEMBER-OKTOBER 2011 REDACTIONEEL 246 De handen in elkaar slaan! Guido

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden [Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 10 december 2013 [Werkplan 2014 - COC Leiden] [2/27] 1 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

voorwoord Geachte lezer, mevrouw, mijnheer,

voorwoord Geachte lezer, mevrouw, mijnheer, jaarverslag 2013 1 INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Inleiding 5 YAR Vlaanderen: wie zijn we? 6 YAR Vlaanderen in cijfers YAR Coaching Antwerpen 12 YAR Coaching Vlaams-Brabant en Brussel 18 YAR Coaching Limburg

Nadere informatie

Agendaboekje Algemene Vergadering çavaria vzw 23 maart 2013

Agendaboekje Algemene Vergadering çavaria vzw 23 maart 2013 Algemene Vergadering çavaria vzw - 1 - Brussel, 23 maart 2013 Agendaboekje Algemene Vergadering çavaria vzw 23 maart 2013 Welkom... 2 Enkele praktische richtlijnen... 3 Routebeschrijving... 4 Agenda...

Nadere informatie

Jaarverslag Oikonde Mechelen 2011

Jaarverslag Oikonde Mechelen 2011 Jaarverslag Oikonde Mechelen 11 Inhoudstafel Personeelsnieuwtjes Zwangerschappen 1,, Een historisch moment voor pleegzorg! Samenwerking met psychiater Wim Vanmechelen ZIeZO-project 4 Visieontwikkeling

Nadere informatie

"Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel" driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel

Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel "Ouderen en eenzaamheid in de kijker" "Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel" driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel pj:!j!-e- flü!

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw. Jaarverslag 2013. Mezelf zijn

VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw. Jaarverslag 2013. Mezelf zijn VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw Jaarverslag 2013 Mezelf zijn Inhoud Inhoud... 2 Missie, visie en inspirerende begrippen... 3 Bereik... 5 Leden... 5 Sympathisanten... 6 Deelnemers aan activiteiten... 7 Online

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 de AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 (samen)werken met allochtone verenigingen Ervaringen uit het project Ondersteuning van allochtone wijkverenigingen van het Antwerps minderhedencentrum de8 en de Federatie

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen 2.1. Regionale mutualiteiten 24 uur van dementie CM Antwerpen Op 20 september 2013 organiseerde CM Antwerpen, in de aanloop naar de Werelddag Dementie, de 24 uur van dementie : een ganse dag en avond met

Nadere informatie