Knipperlichten. Vennootschapsrecht. Bart Bellen Reinout Vleugels. 2 februari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Knipperlichten. Vennootschapsrecht. Bart Bellen Reinout Vleugels. 2 februari 2012"

Transcriptie

1 2012 Knipperlichten Vennootschapsrecht Bart Bellen Reinout Vleugels 2 februari 2012 Minervastraat ZAVENTEM T +32 (0) F +32 (0) law.be

2 Overzicht I. Wetgeving Corporate Governance (continued) Gender Equality Varia II. Adviezen CBN III. Rechtspraak Onderneming in moeilijkheden Principe-arresten Hof van Cassatie 2

3 I. Wetgeving: Corporate Governance Corporate Governance (continued) Wet 20 december 2010 Richtlijn 2007/36/EG van 11 juli 2007 Toepassingsgebied Genoteerde vennootschappen Niet-genoteerde vennootschappen Inwerkingtreding Wet van 5 april

4 I. Wetgeving: Corporate Governance Corporate Governance (continued) Voorbereiding Algemene Vergadering Verlenging minimale oproepingstermijn AV (van 24 naar 30 dagen) & nieuw medium Recht om voorstellen van besluit te agenderen (3%) Schriftelijk vraagrecht vóór de AV Verplichte registratiedatum (14 de dag vóór de AV om 24 uur) 4

5 I. Wetgeving: Corporate Governance Corporate Governance (continued) Algemene Vergadering (AV) Gebruik nieuwe communicatiemiddelen (optioneel): Deelname aan de AV op afstand Stemmen op afstand vóór de AV Ook: volmachtenregeling & notulen 5

6 I. Wetgeving: Corporate Governance Corporate Governance (continued) Niet-genoteerde vennootschappen Schriftelijk vraagrecht vóór de AV Gebruik nieuwe communicatiemiddelen (optioneel): Deelname aan de AV op afstand Stemmen op afstand vóór de AV 6

7 I. Wetgeving: Corporate Governance Corporate Governance (continued) Wet van 7 november 2011 Variabele vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders Goedkeuring door AV Inwerkingtreding Corporate Governance Code 7

8 Corporate Governance (continued) Versterking rechten AHs van genoteerde vennootschappen Gebruik nieuwe technologieën Mogelijkheden niet-genoteerde vennootschappen Vergoeding niet-uitvoerende bestuurders 8

9 Overzicht I. Wetgeving Corporate Governance (continued) Gender Equality Varia II. Adviezen CBN III. Rechtspraak Onderneming in moeilijkheden Principe-arresten Hof van Cassatie 9

10 I. Wetgeving: Gender Equality Gender Equality Wet van 28 juli 2011 Toepassingsgebied Nieuw artikel 518bis W. Venn. 1/3 afronding 10

11 I. Wetgeving: Gender Equality Gender Equality Wet van 28 juli 2011 Sancties Wetsvoorstel Nietigheid (her-)benoeming eerstvolgende bestuurder Schorsing van voordelen Jaarverslag Inwerkingtreding 11

12 Gender Equality 1 januari 2017 Verplicht & gesanctioneerd 12

13 Overzicht I. Wetgeving Corporate Governance (continued) Gender Equality Varia II. Adviezen CBN III. Rechtspraak Onderneming in moeilijkheden Principe-arresten Hof van Cassatie 13

14 I. Wetgeving: Varia Varia Wet van 8 januari 2012: Vereenvoudiging van verslaggevings- en documentatieverplichtingen bij fusies en splitsingen / private squeeze-out KB van 7 november 2011: Vereenvoudiging van de toelichting bij de jaarrekening Richtlijn 2011/35/EU van 5 april 2011: Fusies van naamloze vennootschappen (codificatie) 14

15 Overzicht I. Wetgeving Corporate Governance (continued) Gender Equality Varia II. Adviezen CBN III. Rechtspraak Onderneming in moeilijkheden Principearresten Hof van Cassatie 15

16 II. Adviezen CBN Adviezen CBN Advies 2011/9 (6 april 2011) Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Advies 2011/21 (5 oktober 2011) Bewaring van de boeken en verantwoordingsstukken 16

17 II. Adviezen CBN Adviezen CBN Advies 2011/9 (6 april 2011) Waardering van vordering bij omzetting in kapitaal van een vennootschap in moeilijkheden Economische waarde Nominale waarde Beslissing RvB Gevolgen 17

18 II. Adviezen CBN Adviezen CBN Advies 2011/21 (5 oktober 2011) Bewaring van de boeken en verantwoordingsstukken 7 / 3 jaar Vereffening Minimum 18

19 Overzicht I. Wetgeving Corporate Governance (continued) Gender Equality Varia II. Adviezen CBN III. Rechtspraak Onderneming in moeilijkheden Principearresten Hof van Cassatie 19

20 III. Rechtspraak: Onderneming in moeilijkheden Onderneming in moeilijkheden Toepasselijke regelgeving in geval aanzienlijke verliezen werden geleden (alarmbelprocedure art. 332 / 633 W. Venn.) - Hof van Beroep Gent 17 maart 2008 (2 arresten) Contractspartij in moeilijkheden uitschakelen door een ontbindingsvordering - Hof van Beroep Gent 28 juni

21 Onderneming in moeilijkheden Art. 332 / 633 W. Venn. Hof van Beroep Gent 17 maart 2008 Feiten Miskenning wettelijke voorschriften van alarmbelprocedure (art. 332 / 633 W. Venn.) Wettelijk vermoeden van causaal verband i.g.v. nietnaleving procedure Opportuniteitsbeslissing raad van bestuur inzake voorgestelde maatregelen (discretionaire bevoegdheid) marginaal toetsingsrecht rechter 21

22 Onderneming in moeilijkheden Art. 332 / 633 W. Venn. Belang van formele naleving voorschriften alarmbelprocedure 22

23 Onderneming in moeilijkheden Hof van Beroep Gent 28 juni 2010 Feiten Vordering tot ontbinding op grond van art. 333/634 W. Venn.: daling van netto-actief beneden EUR (BVBA) / EUR (NV) Belanghebbende in de zin van art. 333/634 W. Venn. 23

24 Onderneming in moeilijkheden Art. 333 / 634 W. Venn. Ruime interpretatie van begrip belanghebbende in de zin van art. 333 / 634 W. Venn. 24

25 Overzicht I. Wetgeving Corporate Governance (continued) Gender Equality Fusies en splitsingen Varia II. Adviezen CBN III. Rechtspraak Onderneming in moeilijkheden Principearresten Hof van Cassatie 25

26 III. Rechtspraak: Principe-arresten Hof van Cassatie Principearresten Hof van Cassatie Prijs van aandelen i.g.v. vordering tot uitsluiting moet worden bepaald in het licht van continuïteit van de onderneming (Cass. 9 december 2010) Ontbindende voorwaarde in overeenkomst tot overdracht van aandelen (Cass. 24 januari 2011) 26

27 Principearresten Hof van Cassatie Hof van Cassatie 9 december 2010 Feiten Peildatum prijsbepaling aandelen in kader van uitsluiting medevennoot (artikels 334 en 338 W. Venn.) Peildatum = datum waarop feitenrechter eigendomsoverdracht beveelt (d.i. datum van uitspraak) Waardering in perspectief van continuïteit (rekening houdend met potentieel / groeikansen vennootschap) 27

28 Principearresten Hof van Cassatie Hof van Cassatie neemt standpunt in over peildatum inzake waardering van aandelen n.a.v. uitsluiting vennoot 28

29 Principearresten Hof van Cassatie Hof van Cassatie 24 januari 2011 Feiten Ontbindende voorwaarde in overeenkomst tot overdracht van aandelen toepassing art B.W. Verkoper wordt geacht steeds eigenaar te zijn gebleven van aandelen - verkoopovereenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan Beschikkingsdaden die door koper werden gesteld (in casu de doorverkoop van de aandelen) vervallen als gevolg van ontbinding 29

30 Principearresten Hof van Cassatie Gevaar ontbindende voorwaarde(n) in overnameovereenkomsten Belang van beperking in de tijd 30

31 Minervastraat ZAVENTEM T +32 (0) F +32 (0) law.be

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

VOLMACHT Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30 april 2014 om 10u30

VOLMACHT Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30 april 2014 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30

Nadere informatie

trv INHOUDSTAFEL jaargang 1998 bijlage bij trv 99/1 uitgeverij biblo afgiftekantoor antwerpen x trv 1998

trv INHOUDSTAFEL jaargang 1998 bijlage bij trv 99/1 uitgeverij biblo afgiftekantoor antwerpen x trv 1998 trv 1998 INHOUDSTAFEL jaargang 1998 uitgeverij biblo bijlage bij trv 99/1 afgiftekantoor antwerpen x I ALFABETISCHE INHOUDSTAFEL VAN DE AUTEURS I. BIJDRAGEN, STANDPUNTEN EN NOTEN p. - Baudouin CAEYMAEX,

Nadere informatie

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Circulaire FSMA/2012_01 (*) dd. 11 januari 2012 (update 22 april 2014) Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Toepassingsveld: Emittenten waarvan effecten tot de verhandeling

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 iii Samenstelling Woord vooraf i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 DEEL 2. ADVIEZEN 21 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 22 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

Conflicten in vennootschappen voorkomen beheersen oplossen

Conflicten in vennootschappen voorkomen beheersen oplossen Conflicten in vennootschappen voorkomen beheersen oplossen Luc Stolle Meritius Advocaten-Avocats Advocaat aan de balie te Gent Overzicht Conflict-vermijdende maatregelen Conflict-beheersende maatregelen

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108 5 bevoegdheid 1 woord vooraf 3 Deel 1. Adviezen 19 1. Adviezen m.b.t. de bevoegdheid van de CBN 20 1.1. Adviesbevoegdheid 20 advies 14/1 Adviesbevoegdheid 20 1.2 Afwijkingen 23 advies 108/1 Afwijkingen

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

I. Statuut van de bestuurder

I. Statuut van de bestuurder I. Statuut van de bestuurder 1. Benoeming van de bestuurders (of zaakvoerders)........................ 3 A. Wetboek van vennootschappen........................................... 3 BVBA.....................................................................

Nadere informatie

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Patrick Valckx Erkend boekhouder Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG Fiduciaire Leuven, 19 maart 2011 Inhoud Deel 1 Adviezen in 2010-2011 van de Commissie

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

LEGAL UPDATE VOOR MAB

LEGAL UPDATE VOOR MAB LEGAL UPDATE VOOR MAB Sint-Katelijne-Waver, 27, 28 en 29 maart 2015 Luc STOLLE Meritius Advocaten Gent Onderwerpen (vóór pauze) Wet 21 december 2013 betreffende de financiering voor KMO s + K.B. met gedragscode

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

VEREFFENING VAN EEN VENNOOTSCHAP : BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. Gislenus Bats Ere-bedrijfsrevisor

VEREFFENING VAN EEN VENNOOTSCHAP : BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. Gislenus Bats Ere-bedrijfsrevisor 1 VEREFFENING VAN EEN VENNOOTSCHAP : BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN Gislenus Bats Ere-bedrijfsrevisor INLEIDING 2 Met ingang van 1 juli 2006 : Vrijwillige ontbinding Gerechtelijke ontbinding

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE VAN DOCDATA N.V.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE VAN DOCDATA N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE VAN DOCDATA N.V. 1 Reglement houdende principes en best practices voor de Directie van DOCDATA N.V. Artikel Pagina 1 Status en inhoud van

Nadere informatie

De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders

De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders Ondernemingsrecht FRANK CLEEREN Advocaat - vennoot MONARD-D HULST Hasselt Voorliggende bijdrage vormt een bloemlezing van een aantal wettelijke

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

Vennootschapsrecht (2)

Vennootschapsrecht (2) Vennootschapsrecht (2) 1. HET KAPITAAL BEGRIP EN FUNCTIE... 3 A. OMSCHRIJVING... 3 1 Definitie... 3 2 Verband met aansprakelijkheidsbeperking... 3 3 Verband kapitaalplicht en rechtspersoonlijkheid... 3

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020 Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen,

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

Overzicht van recente rechtspraak in vennootschaps- en fiscaal recht en aanverwante rechtstakken (jaren 2010-2013)

Overzicht van recente rechtspraak in vennootschaps- en fiscaal recht en aanverwante rechtstakken (jaren 2010-2013) Overzicht van recente rechtspraak in vennootschaps- en fiscaal recht en aanverwante rechtstakken (jaren 2010-2013) Luc STOLLE Advocaat-vennoot Meritius advocaten (Gent) Voorafgaande opmerking Updating

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind Peter Verschelden Accountant Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap valt men meestal terug op de klassieke vennootschapsvormen:

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie