Inhoudsopgave. Over SGO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Over SGO"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave en over SGO 2 SGO Informatieavond 5 november Veranderingen in de zorg per 1 januari 4 Oproep: nieuwe voorzitter 5 Reizen op rekening 5 Zorgcentra lenen gratis scootmobiel uit 5 Gelrepas 6 Centrum Elst verandert 6 Vraag en antwoord n.a.v. Informatieavond 7-9 Handige apps 10 Collectes voor het goede doel 11 Alles toegankelijk 11 Hoe verandert mijn zorg? 11 Niels de Langen: een jongen met een droom 12 Onbeperkt aan de slag 12 Een nieuwe naam: G-Date 12 Spierziekten Nederland 13 muzieum 13 Chairmelotte - rolstoel couture 13 Wijzigingen in regelingen voor bijstand 14 Uniek Sporten 15 Senioren, kom bij de KBO! 15 Filmnieuws: Hasta la Vista! 16 Ergernis september: de vrijwilligersmarkt 17 Nieuw gehandicaptenlogo 17 Handige hulpmiddelen Plaats voor zwemmers! 19 Speeltuinnieuws 20 Hebt u dat nou ook? 20 Innovatie sociëteit zorg op lokaal niveau 21 Vacature: organisator collecte Handicap.nl 21 Sawubona (hallo) Mariet 22 Huishoudelijke hulp via de gemeente 23 Toch nog Column Lidy Oostbetuwse Uitdaging matcht. 25 Misverstanden over de Wmo Goede wensen namens het bestuur 27 Over SGO Go Nieuws is een gratis uitgave van de SGO en verschrijnt elk kwartaal. Dit is Jaargang 17, nummer 2. De SGO (Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe) is een gespreks en overlegpartner voor mensen met een handicap in de Gemeente Overbetuwe, een gemeente met 11 dorpskernen. Het platform wijst de gemeente, organisaties en instellingen op zaken die de integratie van gehandicapten in de samenleving belemmeren. Uitgangspunt is dat iedereen volwaardig aan het maatschappelijk leven deel moet kunnen nemen. Secretariaat SGO Ton Overkamp T: Zülpichhof 6 E: 6662 CC Elst (Gld) I: Bestuur SGO Vacant Voorzitter Ton Overkamp Secretaris Johan Floors Penningmeester Dickie Heij Zwemmen/scholenproject Jeanne Verdijk Nieuwsblad/collecte/website Willeke Franken Cor Fransen Contactpersoon Herveld Anja Hofstra Contactpersoon Zetten Ans Selman Scholenproject André Ladestein Contactpersoon Driel John Brugman Vacant Contactpersonen Heteren, Oosterhout, Randwijk, Valburg en Andelst 2

3 SGO Informatieavond Thema: Wmo-AWBZ Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning AWBZ: Algemene wet bijzondere ziektekosten Een bomvolle hal van het gemeentehuis in Elst. Dat was het op woensdag 5 november jl. In het weekend daarvoor kwamen zoveel aanmeldingen binnen dat we ons moesten herbezinnen. Gaan we door? Verplaatsen we naar een andere plek? Of blijven we bij de hal van het gemeentehuis? Zo snel als we konden, gingen we in overleg met de gemeente. Gezamenlijk hebben we besloten om de avond toch door te laten gaan. We dachten toen nog aan 150 bezoekers. Het werden er meer dan 200. We hebben op woensdag zelfs mensen, die later kwamen, terug gestuurd. Doel van deze avond om onze achterban te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning en te voorzien van achtergrondinformatie ten behoeve van de komende door de gemeente te organiseren kerngesprekken en de noodzakelijke keukentafelgesprekken / her-indicatie van cliënten (mensen met een beperking die ondersteuning (gaan) ontvangen van de gemeente). Mevrouw Mieke Biemond van Zorgbelang Gelderland liet aan de hand van een Powerpointpresentatie zien wat ons, mensen met een beperking, boven het hoofd hangt ten gevolge van de wijziging van de Wmo en de overheveling van taken van het rijk naar de gemeenten (transitie). De rijksoverheid heeft bij deze overheveling van taken tegelijkertijd een bezuiniging toegepast. Dat maakt het dubbel ingewikkeld. Deze presentatie is op de website van de Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe opgenomen. Hoewel de nieuwe regels al per 1 januari a.s. in werking treden, zijn er nog veel vragen onbeantwoord. Reden voor SGO om een informatieavond te organiseren. We hebben geprobeerd om de problematiek zoveel mogelijk toe te spitsen op de situatie in de gemeente Overbetuwe. De gemeente wordt met name belast met ondersteunende zorg, zoals huishoudelijke hulp en hulpmiddelen (scootmobiels, woningaanpassingen, etc.) en de zorg met een medisch karakter (de AWBZ). Wat betekent de overgang van de oude naar de nieuwe situatie voor cliënten? De burger is in de nieuwe regelingen zelf verantwoordelijk voor het voorzien in zijn behoeften. Bij een hulpvraag gaat de gemeente, samen met de cliënt, na wat hij zelf kan en of hij zonodig zelf kan voorzien door bijvoorbeeld het eigen netwerk in te zetten. De gemeente kijkt ook met de cliënt naar de mogelijkheid van hulp uit het eigen netwerk (familie, vrienden of buren). Lukt dat niet, dan is het de taak van de gemeente om hulp te bieden. In natura of in budget. Natuurlijk werden veel vragen gesteld over de eigen situatie. Vragen waar geen persoonlijk antwoord op kon worden gegeven. We hebben de vragen verzameld en gebundeld. We geven ze ook door aan de gemeente, die dan een vervolg daaraan zal geven. In dit blad zijn de gebundelde vragen opgenomen, zie pagina s 7 t/m 9. De gemeente benadert alle cliënten om de toekomst te bespreken. De algemene regel is dat wanneer indicaties doorlopen na 1 januari 2015, de zorg ook door gaat. Na een korte stop heeft de heer Tom van Doormaal verteld over zijn initiatief voor een innovatiekring Overbetuwe, waarbij de veranderingen in de zorg centraal staan. Op 28 november is er in Droom aan de Aamsestraat een tweede bijeenkomst van deze innovatiekring, Iedereen is daarbij welkom. Als laatste onderdeel van de avond werden we door Mike van Uniek Sporten geïnformeerd over de mogelijkheden van Sporten met een beperking in de gemeente Overbetuwe. Verderop in dit blad kunt hierover nog het een en ander lezen. Rond tien uur werd de bijeenkomst gesloten. Nog veel vragen over de (nabije) toekomst. Misschien hebben we toch een tipje van de sluier opgelicht. NB: Zoals beloofd, zal de SGO naar de gemeente gaan om deze zaken verder te bespreken. 3

4 Verandering in de zorg per 1 januari Per 1 januari verandert er veel, voor veel mensen. Allerlei gemeentelijke en landelijke regelingen worden anders ingericht, door andere partijen uitgevoerd en sommige vervallen zelfs. In deze editie van GoNieuws geven wij veel aandacht aan dit onderwerp en zult u veel artikelen tegenkomen waarin vragen en antwoorden centraal staan. Het is nog niet mogelijk om op alles antwoord te geven, maar dan worden contactgegevens van gemeente of andere instanties genoemd waar men meer informatie kan opvragen. Ondersteuning of zorg vanaf 1 januari De gemeente Overbetuwe is vanaf 1 januari onder andere verantwoordelijk voor het regelen van ondersteuning, lichte zorg en Jeugdzorg. Waar kunt u terecht vanaf 1 januari? Heeft u voor het eerst ondersteuning of lichte zorg nodig? Dan kunt u vanaf 1 januari 2015 terecht bij het Sociaal Kernteam in uw eigen kern. Vanaf 1 januari 2015 is er een Sociaal Kernteam in de volgende kernen: Elst-Noord Elst-Oost Elst-Zuid Herveld- Andelst Oosterhout Driel Heteren Zetten Als er geen Sociaal Kernteam in uw woonplaats is, kunt u zelf kiezen naar welk kernteam u gaat. Heeft u op dit moment al ondersteuning of lichte zorg? Dan zijn er twee situaties mogelijk: 1. Uw indicatie is nog (enkele maanden) geldig in Dan loopt de zorg door zoals u gewend bent. U kunt voor overleg gewoon naar dezelfde plaatsen gaan als u tot nu toe gewend bent. Daarnaast kunt u vanaf 1 januari ook naar het Sociaal Kernteam in uw kern gaan. Voordat uw indicatie afloopt neemt de gemeente contact met u op om opnieuw uw situatie te bespreken. 2. Uw indicatie loopt vóór of net na 1 januari 2015 af. Dan hangt het af van uw persoonlijke situatie: * Als u een indicatie voor huishoudelijk hulp heeft en geen enkele andere vorm van zorg nodig heeft dan, stopt de huishoudelijke hulp. Mocht u zelf geen andere oplossing kunnen vinden, dan kunt u naar het Sociaal Kernteam. * Als u een indicatie voor huishoudelijke hulp heeft en ook andere vormen van zorg nodig hebt, dan ontvangt u op tijd een uitnodiging van de gemeente voor een gesprek. Heeft u nu al vragen? Dan kunt u naar het loket Samenleven van de gemeente. Loop tussen uur binnen of bel voor een afspraak via telefoonnummer Er zijn op dit moment twee kernteams actief, kijk in december voor de andere zes op de website van de gemeente: Sociaal Kernteam Elst-Noord Triade, Prins Hendrikstraat 5a 6661 XL Elst tel Inloopspreekuur: donderdagavond uur Sociaal Kernteam Herveld-Andelst De Hoendrik, Het Dorpsplein BW Herveld tel Inloopspreekuur: vrijdag uur 4

5 Oproep: nieuwe voorzitter De Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe (SGO) is op zoek naar een voorzitter. Hij of zij: Heeft affiniteit met de achterban van de Stichting; Vertegenwoordigt, al dan niet tezamen met één of meer bestuursleden, de organisatie naar buiten; Geeft op soepele wijze leiding aan de vergaderingen van het dagelijkse en algemene bestuur; Werkt samen met gelijkgestemde organisaties in de regio, met Zorgbelang Gelderland, de CG-Raad en het centrale meldpunt Overbetuwe; Stimuleert en assisteert bij het bewaken van het niveau van de activiteiten van de verschillende werkgroepen. Herkent u zichzelf in dit profiel en heeft u interesse om deze functie binnen de SGO te vervullen? Of heeft u naar aanleiding van deze oproep nog vragen? Neem dan contact op met Ton Overkamp, secretaris SGO via telefoonnummer of via Reizen op rekening Zonder financiële zorgen reizen met het openbaar vervoer: met de NS-Business Card voor Blinden en Slechtzienden kunt u sinds half oktober in heel Nederland reizen op rekening in de trein, tram, bus en metro. Mislukte in- en uitchecks worden achteraf gecorrigeerd, waardoor u nooit te veel betaalt. Inmiddels hebben al veel reizigers bij het Serviceloket OV Blinden & Slechtzienden een aanvraag gedaan voor de NS-Business Card. Wilt u de NS-Business Card aanvragen? Stuur dan een met uw naam en contactgegevens naar Zodra uw kaart beschikbaar is, krijgt u bericht. Als mailen lastig is, kunt u ook bellen naar het Serviceloket OV Blinden & Slechtzienden via telefoonnummer (gratis). Lees meer over Reizen op rekening met de NS-Business Card. Zorgcentra lenen gratis scootmobiel uit In een aantal Overbetuwse zorgcentra kunnen bewoners en buurtbewoners gratis een scootmobiel lenen. Dat is handig als zij zelf (tijdelijk) minder goed ter been zijn. De zorgcentra Liefkenshoek in Heteren en Hoge Hof in Herveld hebben een eigen scootmobiel uitleen ingericht. Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan het lenen van een scootmobiel. Zo wordt altijd eerst uitleg gegeven over het gebruik van een scootmobiel, wordt een rijvaardigheidstest afgenomen en krijgt de gebruiker een uitleenpas. De uitleentermijn van de scootmobiel is in principe maximaal één dag. Ook hiervoor heeft u een Uitleenpasje nodig. Aanvraag via de gemeente via telefoonnummer De SGO is zeer benieuwd naar uw ervaring en vraagt zich af hoe men (als niet bewoner) bij een betreffende uitleenlocatie komt. Wij vragen u om uw ervaring met ons te delen via 5

6 GelrePas Met de GelrePas kunt u tegen flinke kortingen, en in sommige gevallen zelfs gratis, meedoen aan diverse activiteiten zoals een dagje uit, het volgen van cursussen, bezoek aan theater of concert of lid worden van een sportvereniging. De GelrePas is gratis en bedoeld voor degenen die een bijstandsuitkering ontvangen van hun gemeente. Ook zij die een ander inkomen ontvangen, tot ten hoogste 110% van de bijstandsnorm, kunnen voor de pas in aanmerking komen. Met de GelrePas kunt u gratis of met korting deelnemen aan sociaal-maatschappelijke activiteiten. U kunt bijvoorbeeld lid worden van een (sport)club, naar musea of het theater gaan, recreatief zwemmen, een cursus of muzieklessen volgen. De gemeenten die de GelrePas verstrekken zijn: Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal en Westervoort. Op staat meer informatie en het programma. Ook kunt u een aanmeldingsformulier en het programma ophalen bij het gemeentehuis in Elst, Dorpsstraat 67. Voor de maanden november en december is er een zeer uitgebreid programma en aanbod voor mensen die in het bezit zijn van een Gelrepas. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Arnhem. OPROEP De SGO is benieuwd wat ú van deze Gelrepas vindt! Geef uw positieve (of minder positieve) mening of ervaring door, zodat dit bij de evaluatie door de gemeente meegenomen wordt. Mail naar Centrum Elst verandert Van 2013 tot 2017 krijgt het centrum een metamorfose. Er komen nieuwe gebouwen op diverse locaties en andere bestrating, verlichting, bankjes en bomen geven het centrum een frisse uitstraling. Binnenkort gaat er weer een volgend deel van de Dorpsstraat op de schop. Daarnaast zijn er plannen bekend van nieuwe woonvormen: M'n Huisenzo: wonen en zorg voor mensen met een beperking. Prinses Irenestraat (gereed 2016). De initiatiefnemers van M'n Huisenzo hebben op dit moment al een dagbesteding in het centrum van Huissen. In het centrum van Elst willen zij een woonvorm realiseren. BuytengewoneZorg Prinses Irenestraat: In deze vestiging (gereed 2016) wordt beschut wonen en zorg geboden. Er komen 25 1-persoons appartementen en 3 3-kamer appartementen met een hotelfunctie. Daarnaast hebben veel bewoners zorg vanuit een PGB. Op de begane grond komen mensen te wonen die voornamelijk lichamelijke zorg nodig hebben. De 1e verdieping is bedoeld voor mensen die naast eventuele lichamelijke verzorging ook begeleiding nodig hebben ten gevolge van geheugenklachten. Op de 2e (en hoogste) verdieping zijn 3 grotere appartementen beschikbaar. Tevens zijn daar hotel- en logeerkamers gevestigd. Mozartstraat appartementen Vivare (gereed 2016): Vivare ontwikkelt en realiseert 21 levensloop-geschikte sociale huurappartementen op de plek waar nu nog 8 grondgebonden seniorenwoningen staan. Hierdoor komen er meer (levensloopgeschikte) sociale huurwoningen in het centrum van Elst. Europaplein-Zuid: Een Projectontwikkelaar realiseert hier ca 10 appartementen plus een ruimte voor maatschappelijke en commerciële doeleinden. Oplevering van het gebouw is eind

7 Vraag en antwoord n.a.v. Informatieavond Houd ik mijn huishoudelijke hulp in 2015? Mijn indicatie loopt in 2016 af. Ik ben van de hulp afhankelijk. Zodra de indicatie afloopt, stopt de huishoudelijke hulp. In de maand november of december wordt u gebeld door een medewerker van de gemeente Overbetuwe om uw situatie te bespreken. Zolang uw indicatie voor huishoudelijke hulp geldig is, kunt u in 2015 tot einde van uw beschikking gebruik blijven maken van huishoudelijke hulp door de thuiszorg-aanbieder. Ik heb via Groot Gelre 2 uur huishoudelijke hulp per week. Wat gebeurt er in januari 2015? Zodra de indicatie afloopt, stopt de huishoudelijke hulp. In de maand november of december wordt u gebeld door een medewerker van de gemeente Overbetuwe om uw situatie te bespreken. Zolang uw indicatie voor huishoudelijke hulp geldig is, kunt u in 2015 tot einde van uw beschikking gebruik blijven maken van huishoudelijke hulp door de thuiszorg-aanbieder. Krijg ik nog hulp in huis? Zodra de indicatie afloopt, stopt de huishoudelijke hulp. In de maand november of december wordt u gebeld door een medewerker van de gemeente Overbetuwe om uw situatie te bespreken. Zolang uw indicatie voor huishoudelijke hulp geldig is, kunt u in 2015 tot einde van uw beschikking gebruik blijven maken van huishoudelijke hulp door de thuiszorg-aanbieder. Gaan alle lokaties van de Driestroom sluiten? Vraag wordt voorgelegd aan de Stichting Driestroom of aan de gemeente. Vragensteller ontvangt rechtstreeks antwoord. Vervalt de 33% WTCG-korting per 1 januari 2015? Het gaat hier, nemen wij aan, om de korting op de eigen bijdrage voor Zorg zonder verblijf Wmo, die door het CAK werd toegekend. De korting voor Zorg met verblijf is/wordt door het rijk afgeschaft. Wat betreft de Zorg zonder verblijf moet de gemeente een besluit nemen. De vraag wordt aan de gemeente voorgelegd. Vragensteller wordt hierover door de gemeente benaderd. Ik ben net uit het ziekenhuis. Mag niet meer autorijden, niet meer fietsen. Ik heb therapie en thuiszorg. Kom ik in aanmerking voor een scootmobiel? Nog niet bekend is hoe de gemeente feitelijk hiermee zal omgaan. De vraag is aan de gemeente voorgelegd. Vragensteller wordt hierover door de gemeente benaderd. Hoe zal het gaan met een netto-pgb voor het jaar Moet je ongeacht het bedrag bij de gemeente verantwoording afleggen? Voor begeleiding (en persoonlijke verzorging als die samenhangt met de begeleiding), kortdurend verblijf, huishoudelijke hulp en woningaanpassingen moeten zorgvragers zich straks gaan melden bij de gemeente. Het ligt voor de hand dat de gemeente ook tegen de achtergrond van de noodzakelijke bezuinigingen de verantwoording zal vragen. 7

8 Vraag en antwoord n.a.v. Informatieavond In het berichtje in de krant staat dat er pas iets zal veranderen als de indicatie is afgelopen maar in de gesprekken aan huis heeft de gemeente de indicatie op 31 december 2014 gezet. Terwijl die eigenlijk nog 3 jaar zou doorlopen. Welke houden jullie aan. Je mag aannemen dat de gemeente in deze haar regel zal hanteren met betrekking tot huishoudelijke hulp. Dat wil zeggen dat de hulp HH1 (de enkelvoudige huishoudelijke hulp) niet meer wil/zal vergoeden. Uitgangspunt is dat de indicatie eindigt per 31 december 2014 of zoveel later als de beschikking vermeldt. Heeft een beschikking een langere termijn, dan zal de gemeente de voorziening laten doorlopen tot uiterlijk 1 januari Het jaar 2015 geldt dan als overgangsjaar, ten behoeve van wat de gemeente noemt een zachte landing.. Onze dochter heeft tot 31 december 2014 PGB voor huishouden en wassen. Zij woont in een eigen appartementje binnen de begeleide woonvorm Villa Ramon. Hoe is het in 2015 en daarna gesteld met de huishoudelijke hulp? Komt deze helemaal te vervallen en zal die in de toekomst uit de Wajong, die toch al behoorlijk lager is dan het minimum loon, betaald moeten worden? Het lijkt erop dat in dit geval sprake is van een meervoudige indicatie. Oordeel van de gemeente zal uitmonden in een Zorgplan. Contact met de gemeente lijkt hier een eerste vereiste. Vaststelling PGB per 1 januari (overgang van Menzis naar Gemeente); hoe gaat dat in z'n werk en wanneer gaat dat gebeuren (we zitten tenslotte al in november)? Als uw adres bij de gemeente bekend is, dan neemt de gemeente (eerst telefonisch) contact met u op. U kunt dat afwachten of zelf contact met de gemeente opnemen. Wat zijn de gevolgen hiervan voor mijn moeder (huishoudelijke hulp 1 ochtend in de week en 1x per week hulp bij douchen)? Ook hier lijkt sprake te zijn van een meervoudige indicatie. Oordeel van de gemeente zal uitmonden in een Zorgplan. Contact met de gemeente lijkt hier een eerste vereiste. PGB volgend jaar? PGB gaat leiden tot een gemeentelijke beschikking (wat men dan noemt maatwerk). Als uw adres bij de gemeente bekend is, dan neemt de gemeente (eerst telefonisch) contact met u op. Je kunt dat afwachten of zelf contact met de gemeente opnemen. Bestaat er een mogelijkheid om een tegemoetkoming in zwemkosten te krijgen? Ook hier geldt dat als uw adres bij de gemeente bekend is, de gemeente dan (eerst telefonisch) contact met u opneemt. Je kunt dat afwachten of zelf contact met de gemeente opnemen. Hoe gaat het met de kernteams? De positie van de kernteams wordt door de gemeente nader ingevuld. Daarbij komt o.m. ook de privacyregeling om de hoek kijken Hoe kan je in aanmerking komen voor een traplift vanaf 1 januari en hoe gaat het met de huishoudelijke hulp in 2015? De voorziening traplift zal onderwerp moeten zijn van een keukentafelgesprek. Advies: kaart dit aan bij de gemeente. Wat zijn de kosten voor verpleeghulp thuis? Nu betalen we aan het CAK. Vraag dit na bij de gemeente. 8

9 Vraag en antwoord n.a.v. Informatieavond Heel veel vragen over stoppen indicatie Huishoudelijke hulp: Mijn indicatie voor huishoudelijke hulp loopt af per 31 december Wanneer hoor ik wanneer er een herindicatie plaats vindt? Het is zo 31 december Ik heb nu huishoudelijke ondersteuning tot en met 31 december a.s. Hoe wordt dit vanaf volgend jaar georganiseerd en hoe kom ik hier weer voor aanmerking en hoe kan ik dit aanvragen? Huishoudelijke hulp stopt op 31 december Kan ik een herindicatie aanvragen in november cq december? Ik heb nog indicatie tot Vervalt dat per 15 januari 2014??? Hoe verder? Hoe moet ik een herindicatie aanvragen? Mijn Indicatie HH1 loopt per af (daarnaast ook hulp bij douchen die doorloopt). Wanneer neemt de gemeente contact op? Waarom is mijn HH1 indicatie in 2014 vernieuwd eind 31 december 2014 terwijl mijn indicatie uit 2011 doorliep tot januari 2017? Gelet op alle duidelijke antwoorden ( info avond) levert dit extra zorg/ stress op. Krijg ik beslist voor 1 januari 2015 antwoord over mijn huishoudelijke hulp? Of moet ik daar zelf contact over opnemen? Wat is het verschil van H1 en H2? Als man verpleging heeft en ik huishoudelijke hulp waar val ik dan onder? Als men geen indicatie meer krijgt voor hulp in de huishouding geeft de gemeente dan informatie over mogelijkheden van een witte werkster? Dus zelf huishoudelijke hulp inkopen? Is daar evt. ook een tarief van bekend? Mag ik straks mijn huishoudelijke hulp houden? Wat betekenen de veranderingen per 1 januari voor mijn situatie (huishoudelijke hulp)? De heer heeft zowel persoonlijke zorg nodig als huishoudelijke zorg, blijft dit zo doorgaan? Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt. Hoe denkt de gemeente erover om de ouderen die tot op zekere hoogte nog zelfstandig hun huishouden voeren te ondersteunen om ze zelfstandig te kunnen laten zijn? (deze vraag is vooral omdat de ouderen het zware huishoudelijke werk niet kunnen uitvoeren omdat krachten afnemen, omgeving vaak ouder is en kinderen werken). Hoe gaat het met de huishoudelijke hulp?! En met invalidenhulp!? Wat moet je doen als de huishoudelijke hulp stopt? Naar de Kernteams? Antwoord bij al deze vragen: Als uw adres bij de gemeente bekend is, dan neemt de gemeente (eerst telefonisch) contact met u op. Je kunt dat afwachten of zelf contact met de gemeente opnemen. Je mag aannemen dat de gemeente in deze haar regel zal hanteren met betrekking tot huishoudelijke hulp. Dat wil zeggen dat de hulp HH1 (de enkelvoudige huishoudelijke hulp) niet meer wil/zal vergoeden. Uitgangspunt is dat de indicatie eindigt per 31 december 2014 of zoveel later als de beschikking vermeldt. Heeft een beschikking een langere termijn, dan zal de gemeente de voorziening laten doorlopen tot uiterlijk 1 januari Het jaar 2015 geldt dan als overgangsjaar, ten behoeve van wat de gemeente noemt een zachte landing. De gemeente Overbetuwe bezuinigt op dit onderwerp. Elders in Nederland zijn er gemeenten die - in elk geval voor het jaar de huishoudelijke hulp wel in het vergoedingsprogramma hebben opgenomen. Er is dus wel sprake van rechtsongelijkheid. Meer informatie over eventuele vervolgstappen die u zelf kunt nemen vindt u op Bedankt! Wij willen alle mensen die op deze hectische avond op het laatste moment nog hebben meegeholpen, hartelijk bedanken voor hun hulp. Zowel binnen als buiten hebben we getracht de stroom van bezoekers in goede banen te leiden. Dat is ook de reden geweest dat we om uur besloten om niemand meer toe te laten, het was echt vol. Alle informatie van deze avond vindt U op onze website. 9

10 Handige apps Wat is een app? Een app is een klein programmaatje, wat je op je telefoon of tablet kunt installeren. De naam app is een afkorting van mobiele applicatie. Er zijn er inmiddels honderdduizenden. De toepassingen zijn eindeloos: een reis met het OV plannen, internetradio luisteren, spelletjes spelen, e-books lezen of bijvoorbeeld een restaurant in de buurt zoeken. Apps moet je downloaden via een app-store - een onlinewinkel voor apps. Voorbeelden hiervan zijn de App Store van Apple, Google Play van Google en Windows Market Place van Windows. Er zijn veel gratis apps, maar er zijn ook apps die geld kosten. Dit staat altijd duidelijk in de appstore vermeld. Vaak ziet de inhoud van een app er anders uit dan van een website. Dit is omdat apps speciaal zijn aangepast om informatie op een kleiner scherm te tonen. App voor jongeren met taalstoornis Com-pas heeft een app ontwikkeld voor jongeren met een taalstoornis, die kan helpen met communicatie in moeilijke situaties. De app kan worden gedownload via de website en wordt dan persoonlijk ingericht door de gebruiker met zinnen en woorden die zij wenselijk vinden. Ook kunnen de contactgegevens van een vertrouwenspersoon worden vermeld zodat omstanders hiermee contact kunnen opnemen bij noodsituaties. Com-pas levert ook pasjes die jongeren met een taalstoornis bij zich kunnen dragen. Deze kan worden overhandigd in geval van nood. Voor meer informatie ga naar de website M.A.T.T.I.E. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking is het niet altijd eenvoudig om deel te nemen aan de maatschappij. Vaak is het moeilijk om gegeven adviezen en leefregels daadwerkelijk toe te passen in het dagelijkse leven. M.A.T.T.I.E. zou hierbij hulp kunnen bieden. De app maakt gebruik van videoboodschappen op de smartphone waarin een situatie aan de orde komt. De jongere moet aan de hand van de video een keuze maken, hetgeen weer gekoppeld is aan een mogelijke consequentie van het gekozen antwoord. De gegeven antwoorden worden met de jongeren besproken. Er zijn op dit moment 30 herkenbare situaties gefilmd. M.A.T.T.I.E. wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met orthopedagogische experts. Recept van de dag Met deze app ontvangt de gebruiker iedere dag een nieuw recept voor een gezonde maaltijd. De recepten worden duidelijk uitgelegd in geschreven bereidingswijze, maar worden ook ondersteund door een kookvideo. Met de handige wegstreepfunctie kunnen de boodschappen snel en overzichtelijk worden gedaan. Per week wordt er een gezonde afwisseling gemaakt en elke zondag is er een heerlijk zoet recept. Een handige app voor mensen met een beperking of NAH die veel instructie nodig hebben tijdens het koken. Verkrijgbaar voor ios en Android. Pictoplanner De Pictoplanner geeft overzicht in de dagstructuur. Gebruik één van de ruim aanwezige picto s, of voeg zelf foto s toe aan de activiteiten. Activiteiten kunnen onderverdeeld worden in kleinere activiteiten, die ook weer voorzien kunnen worden van een picto of foto. De Pictoplanner is offline te gebruiken en kan op afstand (eventueel door iemand anders) beheerd worden. Er is een aparte versie verkrijgbaar voor organisaties. Momenteel is de Pictoplanner alleen verkrijgbaar voor ios. De kosten bedragen 5,99. 10

11 Collectes voor het goede doel Het CBF (Centraal Bureau Fondswerving) is een onafhankelijke stichting die als sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Het CBF beoordeelt de betrouwbaarheid van deze doelen en geeft doelen die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen een keurmerk. Wanneer u de kwaliteitszegels van het CBF afgebeeld ziet op bijvoorbeeld een collectebus of brief, dan kunt u erop vertrouwen dat er verantwoord met uw gift wordt omgegaan. In de gemeente Overbetuwe staan de volgende collectes gepland: van 1 tot 7 februari: Hersenstichting Nederland van 15 tot 21 maart: Reumafonds van 29 maart tot 4 april: Stichting Fonds Gehandicaptensport van 5 tot 11 april: Nederlandse Hartstichting van 12 tot 18 april: Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp van 19 tot 25 april: Stichting Longfonds Al deze goede doelen hebben een keurmerk van het CBF; u kunt er dus op vertrouwen dat als u een donatie maakt, deze goed terecht komt! Voor meer informatie kijk op de website Alles toegankelijk Binnen vijf jaar is toegankelijkheid als thema net zo gewoon als duurzaamheid. Alles Toegankelijk streeft ernaar dat goederen en diensten (alles wat je kunt kopen, huren, lenen) toegankelijk zijn voor iedereen. Op voet van gelijkwaardigheid, ongeacht iemands beperking. Zodat ieder mens zo zelfstandig mogelijk kan leven. In AllesToegankelijk werken ondernemers en mensen met beperkingen samen met kennisorganisaties en overheden om de toegankelijkheid van goederen en diensten substantieel te vergroten. Er zijn al veel praktijkvoorbeelden die aantonen dat ondernemers en klanten samen belemmeringen kunnen wegnemen. Maar vaak zijn die goede voorbeelden alleen op lokaal niveau of binnen één branche bekend. Toch zijn die voorbeelden het bewijs: het hoeft lang niet altijd kostbaar, ingrijpend of ingewikkeld te zijn om de toegankelijkheid van goederen en diensten te vergroten. Het informatiepunt AllesToegankelijk ontsluit deze informatie en maakt die toepasbaar. AllesToegankelijk is er voor iedereen die meer wil weten over toegankelijkheid van goederen en diensten: ondernemers, beleidsmakers en consumenten. Kijk op Hoe verandert mijn zorg? De website hoe verandert mijn zorg staat sinds vrijdag 12 september online. De site informeert over de veranderingen in het zorgstelsel en beantwoordt een veelvoud aan vragen die leven bij mensen die nu nog een AWBZ-indicatie hebben. De site is een initiatief van het minister van VWS, dat samenwerkte met een groot aantal partijen om de site te realiseren. De website is samen met cliënten en professionals opgezet en geeft cliënten een zo eenvoudig mogelijke uitleg over de overgang van AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet langdurige zorg. Bij de informatievoorziening wordt op de home pagina al onderscheid gemaakt tussen inhoud voor jeugd en voor volwassenen. Ook heeft de site een voorleesfunctie ingebouwd. De site is te vinden via 11

LEDEN VAN HET BESTUUR

LEDEN VAN HET BESTUUR LEDEN VAN HET BESTUUR VACANT voorzitter Ton Overkamp secretaris 0481-376040 Johan Floors penningmeester 0481-372336 Dickie Heij zwemmen/scholenproject 0481-372617 Jeanne Verdijk nieuwsblad/collecte/website

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo index Help, ik wil een andere rolstoel! Compensatiebeginsel leidt tot verschraling van de zorg Waar is toch de patiëntenbeweging? Compensatiebeginsel stelt mensen

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3 NIEUWSBRIEF Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Jaargang 6 nummer 3 oktober 2006 De no-claim korting Het zal u vast niet zijn ontgaan dat er op dit moment veel discussie is over de no-claim

Nadere informatie

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit Nummer 4 september 2014 AanZet Wmo een feit En verder Meer aandacht voor bewoners aangepaste woningen Nieuwe wetten maken scholing adviseurs noodzakelijk Jonge talenten geven EK zwemmen extra kleur In

Nadere informatie

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 special is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > December 2011 jaargang 3 nr. 4 Nieuw beleid >2 Vragen? Bel de helpdesk >10 Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 Veranderingen voor mensen met een

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

HERSENEN IN DE TOEKOMST

HERSENEN IN DE TOEKOMST HERSENEN IN DE TOEKOMST Jaargang 8, nummer 3, december 2014 Column: De laatste X Gert-Jan van Zetten Grote lokale verschillen in zorg gehandicapten Schildersucces in de werkplaats 1 Redactioneel Inhoud

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PGW Nieuws, december 2013

Inhoudsopgave. PGW Nieuws, december 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 3 PGW heeft een Werkgroep toegankelijkheid Pag. 4 Collectieve ziektenkostenverzekering voor Minima en geen bijzondere bijstand meer voor medische kosten Pag. 4 Pag. 6 Bospop

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Een vrijwilliger maakt het verschil!

Een vrijwilliger maakt het verschil! Een vrijwilliger maakt het verschil! Informatie voor vrijwilligers bij Markant centrum voor mantelzorg / www.markant.org / T. 020 886 88 00! Welkom bij Markant, Centrum voor Mantelzorg! Fijn dat je je

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 12, nummer 2 Gemeente Ede, september 2014 2 Wijzigingen WWB 2015 5 Vraag uw vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 6 e jaargang. nr.1 maart 2014. Philip

Nieuwsbrief. 6 e jaargang. nr.1 maart 2014. Philip Nieuwsbrief Z e l d Z a a m 1 6 e jaargang nr.1 maart 2014 Philip p a g i n a 4-7 p h i l i p 2 Nieuwsbrief Z e l d Z a a m Nieuwsbrief Z e l d Z a a m 3 Inhoud Wolf Hirschhorn Philip 4 Thema Mantelzorg

Nadere informatie

AanZet. Weinig vertrouwen in gemeente

AanZet. Weinig vertrouwen in gemeente Nummer 5 november 2014 AanZet Weinig vertrouwen in gemeente En verder Verkeerde zorgpolis kan vergaande gevolgen hebben Tikje uitdaging om eigen grens te verleggen Marlou van Rhijn prominent in Nike-reclame

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk

OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk TNO-rapport 060-UTC-2011-00231 OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Behavioural and Societal Sciences Churchilllaan 11, 9e etage 3527 GV Utrecht T 088 66 29 00 T 088 66 29

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

werkenrode jongeren 3072-WKR1011239

werkenrode jongeren 3072-WKR1011239 werkenrode jongeren inhoudsopgave pag. 3 pag. 5 pag. 6 pag. 8 werkenrode Jongeren: op weg naar zelfstandigheid Hoe kan Werkenrode jou ondersteunen? Werkenrode Jongeren maakt deel uit van Pluryn Uitgangspunten

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

AanZet. Goedkope polis kan je duur komen te staan

AanZet. Goedkope polis kan je duur komen te staan Nummer 6 December 2013 AanZet Goedkope polis kan je duur komen te staan En verder Van Rijn handhaaft verhoging Valys-kilometers Van Schoonheid in Schimmels tot (S)Cool on Wheels Paralympische sporters

Nadere informatie

BooghGoed verspreidt zich door

BooghGoed verspreidt zich door BooghGoed verspreidt zich door Midden-Nederland! -Margreet Takken Jaargang 7, nummer 3, december 2013 Opening BooghGoed webwinkel Column Steeds dichter bij elkaar Activiteit uitgelicht Productmatig werken

Nadere informatie