Welke bezoekers packages kunnen we koppelen aan de Biënnale Interieur, zodat Kortrijk kan uitblinken als gastvrije beursstad?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke bezoekers packages kunnen we koppelen aan de Biënnale Interieur, zodat Kortrijk kan uitblinken als gastvrije beursstad?"

Transcriptie

1 Welke bezoekers packages kunnen we koppelen aan de Biënnale Interieur, zodat Kortrijk kan uitblinken als gastvrije beursstad? Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Bachelor in het Toerisme en recreatiemanagement Academiejaar Promotor Mevrouw Jeannine Allyns Docent Student Careelman Florence

2

3 Welke bezoekers packages kunnen we koppelen aan de Biënnale Interieur, zodat Kortrijk kan uitblinken als gastvrije beursstad? Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Bachelor in het Toerisme en recreatiemanagement Academiejaar Promotor Mevrouw Jeannine Allyns Docent Student Careelman Florence

4 Inleiding Voor de uitwerking van deze bachelorproef ben ik vertrokken vanuit de volgende vraagstelling: Welke bezoekers packages kunnen we koppelen aan de Biënnale Interieur, zodat Kortrijk kan uitblinken als gastvrije beursstad? Vooraleer ik tot bovenstaande onderzoeksvraag kwam, analyseerde ik verschillende mogelijke onderwerpen. Het eerste onderwerp waar mijn interesse naar uit ging, was de profilering van Kortrijk als designstad. Hierbij wou ik schrijven rond nieuwe designlogies voor de stad. Dit product paste echter niet in het profiel van de stad omdat ze geen nood heeft aan een nieuwe moderne logiesvorm. Na een gesprek met Eliza Bruneel, coördinator van toerisme Kortrijk, ben ik terecht gekomen bij een nieuw onderwerp met meer potentieel. Het gaat hier over een project dat uitgaat van de toeristische dienst, die specifiek rond gastvrijheid van de Interieur Biënnale werkt. Het hospitality project omvat verschillende onderdelen die zullen bijdragen tot de gastvrijheid en het imago van de stad en beurs. Deze onderdelen zijn: horeca, mobiliteit en bezoekerspakketten. Het project is een idee vanuit de organisatie van de Biënnale Interieur vzw. Zij vermelden dat de beurs top is en dat de zaken goed gaan. De gastvrijheid kan echter beter aangepakt worden op de volgende edities van de beurs. Uit recensies van vorige edities blijkt dat de bezoekers op de beurs hartelijk ontvangen worden. In de stad daarentegen zijn ze minder tevreden. Volgens de bezoekers is de bereikbaarheid van de stad Kortrijk niet optimaal en het personeel in de horeca er niet professioneel genoeg. Daarom wil de organisatie specifiek op dit thema inzetten. Het uiteindelijke doel is dus niet om meer bezoekers naar de beurs te lokken, maar om hen een totaalpakket aan te bieden dat een gastvrij gevoel meegeeft en bovendien bijdraagt tot het imago van Kortrijk. Naarmate dit project verder vordert zullen onrechtstreeks ook meer bezoekers naar Kortrijk afzakken tijdens de interieurbeurs. Interieur vzw voert een nauwe samenwerking met Toerisme Kortrijk voor dit project. Beide partijen werken op verschillende manieren rond de gastvrijheid. Toerisme Kortrijk voert voornamelijk kleine projecten uit zoals bezoekerspakketten en projecten in de horeca. De doelgroep van deze bachelorproef is dan ook grotendeels Toerisme Kortrijk omdat het over productontwikkeling gaat ten gunste van de stad. De bachelorproef kan echter ook nuttig zijn voor vzw Interieur, de organisatie van de biënnale, aangezien het over die beurs gaat. Vanuit Seauton, een Leuvens bedrijf gespecialiseerd in MICE toerisme, worden al bezoekerspakketten ontwikkeld. Deze pakketten zetten in op gastvrijheid door personeel in horeca op te leiden tot professionals. Ook doen zij actief onderzoek naar de kwaliteit van de horeca in Kortrijk. De pakketten die Seauton ontwikkelt zijn meer geschikt voor de professionals van de beurs en minder voor het brede publiek. Hiermee verschillen ze van de bezoekerspakketten die ik met deze bachelorproef ontwikkel. Mijn product is eerder een vorm van recreatie met nadruk op design in de stad Kortrijk. Dit leek me een haalbaar onderwerp met afwisseling en creativiteit. Bovendien ben ik behoorlijk geïnteresseerd in design, interieur en architectuur. Ook omdat het specifiek over een beurs gaat leek het mij een aantrekkelijk onderwerp. Het project sprak mij onmiddellijk aan omdat ik bekend was met de beurs. Zelf heb ik deze tweejaarlijkse beurs nog niet bezocht maar daar komt nu zeker verandering in.

5 De bachelorproef is opgedeeld in vier hoofdstukken. De eerste drie hoofdstukken vormen een research die mij helpt bij de uitwerking van hoofdstuk 4. Dit hoofdstuk gaat over de uitgewerkte case rond het ontwikkelde product. Aangezien ik een product ontwikkel om te koppelen aan de biënnale is het noodzakelijk te weten wat de consument wil in In het eerste hoofdstuk behandel ik dus de trends toepasselijk op deze bachelorproef om de behoefte van de reizigers te kennen. Dit zijn trends in productontwikkeling voor stadstoerisme en citymarketing. De trends in stadstoerisme zijn toegepast op beurzen. Hierbij beperk ik mij tot trends die in het kader van beurzen en andere evenementen passen (bijvoorbeeld de doelgroep). Voor de trends in citymarketing beperk ik mij tot de trends die toepasselijk zijn voor Kortrijk. Deze trends leren mij hoe een stad het beste communicatie voert naar de doelgroep in Ik kan hiermee dus een resultaatgerichte marketing voeren over de ontwikkelde producten. Hoofdstuk 1 gaat over de vraagzijde. Aan de andere kant hoort de aanbodzijde, die ik behandel in hoofdstuk 2. Dit hoofdstuk gaat specifiek over de beurs zelf. Hierbij vermeld ik de belangrijkste kenmerken van de beurs om zo sterktes en zwaktes te kennen. Die sterktes en zwaktes som ik op in een SWOT analyse. In het profiel van de beurs horen ook de doelgroep, het aantal bezoekers en een aantal andere belangrijke cijfers over de vorige edities. Ook zal ik in dit hoofdstuk vermelden wat er nu al gedaan wordt rond gastvrijheid. Op die manier kan ik verder werken met een bestaand product of kan ik met iets nieuws op de markt komen. Dit onderdeel van het hoofdstuk gaat zowel over de beurs binnen de hallen van Xpo als de beurs in de stad. Ik bedoel hiermee specifiek hoe Kortrijk de beurs bij de stad betrekt. Als laatste vermeld ik de kansen die er voor Kortrijk en de beurs zijn. Dit gaat voornamelijk over de infrastructuur in de stad die potentieel biedt om verwerkt te worden in een pakket. Deze infrastructuur bevat het zelfde thema als de beurs om zo dezelfde doelgroep aan te spreken. Het derde en laatste hoofdstuk van de research gaat over andere steden met imagoversterkende beurzen. Dit zijn zowel een aantal beurzen in Vlaanderen en een aantal buitenlandse beurzen. Rond deze beurzen voer ik een benchmark uit om te weten te komen hoe zij het aanpakken, wat ze ontwikkelen en of ze pakketten aanbieden. Ik kies bewust voor een aantal binnenlandse en een aantal buitenlandse beurzen. De binnenlandse hebben niet hetzelfde thema als de design biënnale. Deze zijn: De boekenbeurs, Busworld, Batibouw en de Gentse Floraliën. Ze zijn echter wel interessant om te bekijken omdat ze me kunnen leren hoe zij de gastvrijheid aanpakken en betrekken bij de stad. De buitenlandse beurzen die ik zal behandelen zijn wel beurzen in het thema design. Deze zijn zeer interessant op vlak van communicatie en voor de uitbreiding van het thema in de stad. Het zijn beurzen met een goede reputatie in de designwereld en ze zijn voor de Biënnale Interieur een groot voorbeeld. Omdat vanuit Kortrijk ook rond de bezoekersgids wil gewerkt worden zal ik in deze benchmark ook de bezoekersgidsen van de andere beurzen gaan bekijken. Hier zal ik vooral letten op wat er in de gids vermeld staat en of ze hem als vorm van communicatie gebruiken naar toerisme in de stad toe. Ik verkreeg al deze informatie aan de hand van specifieke bronnen. Dit zijn trendrapporten, websites en literatuur. Ook heb ik gedurende de maanden november en december 2013 vergaderingen bijgewoond van Toerisme Kortrijk. De aanwezigen op deze vergaderingen waren Eliza Bruneel, Diensthoofd Toerisme Kortrijk en telkens andere partners van dit project. Ik heb hiermee zeer veel kennis en informatie kunnen opdoen. Na deze drie hoofdstukken als research, volgt de uiteindelijk case. De drie voorgaande hoofdstukken vertellen mij hoe het pakket er moet uitzien om succes te hebben. De drie onderdelen om tot productontwikkeling te komen zijn allemaal aan bod gekomen in de hoofdstukken. Aan de ene kant

6 heb je de vraagzijde en de trends, aan de andere kant heb je de aanbodszijde van de Biënnale Interieur en de elementen van een benchmark met relevante beurzen zowel in binnen- als buitenland. Met de conclusies uit deze hoofdstukken maak ik een innovatief product in de vorm van een pakket, dat kan worden aangeboden aan de bezoekers van de Biënnale Interieur. In het projectdossier doe ik een voorstel van een product. Ik beschrijf hoe dit product er uitziet, wat het inhoudt en de communicatie naar de doelgroep toe. Maar wat men uiteindelijk met dit product kan bereiken is uiteraard het voornaamste element van dit hoofdstuk.

7 Abstract In deze bachelorproef ontwikkel ik een product in de vorm van een bezoekerspakket, gekoppeld aan de Biënnale Interieur Kortrijk. Dit is een tweejaarlijkse designbeurs die doorgaat in de Xpo in Kortrijk. Het ontwikkelde product heeft als doel de stad een gastvrijer imago te bezorgen naar de bezoekers van de beurs. Een bijkomend doel is de bezoekers warm maken om ook even de stad te bezoeken. Om tot deze pakketten te komen maakte ik eerst een rapport op, waarin ik relevante trends bespreek. Deze trends geven een beeld over productontwikkeling en citymarketing in Ten tweede onderzocht ik reeds gerealiseerde ontwikkelingen rond de biënnale en de kansen die er zijn om verdere ontwikkelingen te verkrijgen. Ten slotte volgt een benchmark, waarin ik bij andere relevante beurzen inspiratie ging opdoen. Ik bekijk hier zowel binnen- als buitenlandse beurzen. Ik beschrijf ze op vlak van productontwikkeling en de communicatie daar rond. Met deze research kom ik tot een uitgewerkte case die een pakket voor de Biënnale Interieur bevat. Dit pakket kan worden aangeboden aan de bezoekers om voor meer betrokkenheid te zorgen tussen stad en beurs. Op die manier draagt de beurs ook bij tot gastvrijheid en imago van Kortrijk.

8 Inhoudsopgave 1. Hoofdstuk 1: Welke zijn de relevante trends op vlak van gastvrije productontwikkeling en citymarketing Inleiding Gastvrije productontwikkeling voor stadstoerisme Wat is gastvrije productontwikkeling Trendrapport Citymarketing Wat is citymarketing Trendrapport Conclusie Hoofdstuk 2: In welke mate is er al productontwikkeling rond de Biënnale Interieur en wat zijn de kansen Inleiding Profiel van de Biënnale Interieur Algemeen over de Biënnale Doelgroep Historiek Interieur in cijfers Belangrijke cijfers Interieur Communicatie van de Biënnale Interieur Wat wordt er al gedaan op vlak van gastvrijheid DAMN guide Shuttledienst Audi Uitbreiding Buda- Eiland Interieur card Seauton bezoekerspakketten Project designtable Wat zijn de kansen tot verder productontwikkeling Designinfrastructuur in Kortrijk Designwinkels in Kortrijk Designaccommodatie in Kortrijk SWOT- analyse Conclusie Hoofdstuk 3: Hoe maken andere steden hun imagoversterkende beurzen gastvrijer en wat bieden zij aan Inleiding Andere beurzen in Vlaanderen De Gentse Floraliën De boekenbeurs Batibouw Busworld Buitenlandse designbeurzen ISaloni Milano IMM Cologne Dutch Design Week Eindhoven..42

9 3.3.4 La Biënnale di Venezia Conclusie Algemeen besluit Lijst van figuren en tabellen Lijst van figuren Lijst van tabellen Referentielijst Websites Literatuur Online rapporten Online artikels Bezoekersgidsen en brochures Bijlagen...53 I Kaften bezoekersgidsen...53 II Kaart infrastructuur Kortrijk...54 III Kaart uitbreiding Buda Eiland IV Screenshots mobiele applicatie ISaloni 56 V Screenshots mobiele applicatie IMM Cologne..57 VI Screenshots mobiele applicatie La Biennale di Venezia..58 VII Architectuurkaart Kortrijk.59 VIII Correspondentie.61

10 10 Hoofdstuk 1: Welke zijn relevante trends in gastvrije productontwikkeling en citymarketing? 1.1 Inleiding In volgend hoofdstuk beschrijf ik enkele relevante trends die belangrijk zijn om mijn case uit te werken. Deze trends zullen me helpen om innovatieve producten te maken rond de Biënnale Interieur. Door dit onderzoek kan ik producten ontwikkelen die voldoen aan de behoeftes van de huidige consumenten. Aangezien mijn case uit twee delen bestaat zal ik ook twee soorten trends analyseren. Productontwikkeling en citymarketing enerzijds en de communicatie ervan anderzijds. Ten eerste analyseer ik trends in gastvrije productontwikkeling omdat de case een productontwikkeling voorstelt. Het is dus belangrijk om te weten wat een toerist wil en waaraan hij behoefte heeft. Het gaat hier voornamelijk over algemene trends in stadstoerisme. Omdat de term productontwikkeling een ruim gegeven is, beperk ik mij tot de meest relevante trends voor de stad Kortrijk. Dit ook omdat de opdracht vanuit de stad komt. In tweede instantie zal ik trends in citymarketing bekijken. Omdat de producten die ik ga ontwikkelen ook de gebruiker moeten bereiken, is marketing belangrijk. Ook hierin zijn er enkele specifieke trends van belang. Ik spits me toe op citymarketing, aangezien het specifiek over promotie van een stad gaat. Dit geeft ook als doel de stad aantrekkelijker te maken voor de bezoekers, waardoor zij in de toekomst niet liever opteren voor concurrerende designbeurzen. Wellicht biedt dit een tweede voordeel: meer bezoekers voor de beurs. Een combinatie van deze trends, zal mij een idee geven over de zaken waar ik kan op inspelen om tot een innovatief product te komen. De geschreven informatie is redelijk algemeen en niet toegepast op Kortrijk of de Biënnale Interieur. Wel is er bij sommige trends een link met een beurs of een ander evenement. 1.2 Gastvrije productontwikkeling voor stadstoerisme Aangezien ik tot een innovatief product wil komen om te koppelen aan de Biënnale Interieur zijn trends in productontwikkeling niet onbelangrijk. Ze helpen mij te weten te komen wat de reizigers van 2014 willen en wat hun behoeftes zijn. De trends die ik beschrijf in onderstaande rubriek zijn voornamelijk algemene kwaliteitstrends in stadstoerisme, maar kunnen aan de Biënnale gekoppeld worden.

11 Wat is gastvrije productontwikkeling? Vooraleer ik de relevante trends opsom beschrijf ik in onderstaande rubriek eerst de definitie van productontwikkeling in het stadstoerisme. Op Wikipedia 1 wordt de definitie van algemene productontwikkeling als volgt omschreven: Productontwikkeling is de verzamelnaam van het gehele ontwerpproces of ontwikkelproces wat tot doel heeft om (nieuwe) producten te ontwikkelen, te produceren en te verkopen (vermarkten). Wanneer we deze definitie toepassen op stadstoerisme betekent dit dat men zaken ontwikkelt die toeristen als activiteit uitvoeren. Dit kan zowel een simpele uitstap zijn als een volledig op maat gemaakte citytrip die alle highlights van die stad bevat. Als we hieraan het aspect gastvrijheid koppelen dan betekent dit dat de ontwikkelde producten zullen bijdragen aan het imago van de stad. De producten zijn zodanig ontwikkeld dat die een gastvrij gevoel geven aan de bezoekers, waardoor ze een positief idee over de stad zullen creëren Trendrapport gastvrije productontwikkeling Bleisure travel 2 Bleisure travel is de nieuwste trend in de reissector. Het is een combinatie van business en leisure travel en betekent dat zakenreizigers nog een aantal extra ontspanningsdagen nemen op de bestemming. De trend komt ook voor onder de naam bizcation. Frederic Gonzalo 3 beschrijft de opkomst van de trend als volgt: De trend is ontstaan uit het gebruik van de smartphone die de mogelijkheid biedt op iedere plaats de mails te checken. Volgens een onderzoek van de Pullman Hotels, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos op 2200 internationale reizigers, blijkt dat de smartphone van het werk op elke vakantie zijn dienst doet. Uit de resultaten konden de onderzoekers constateren dat 43% van de reizigers altijd de smartphone op zak heeft tijdens de reis. Bij Brazilianen en Chinezen is dit maar liefst 70%. De Fransen zien de smartphone op reis eerder als een stresstoestel, waardoor zij een lager percentage hebben. Deze resultaten bewijzen echter niet onmiddellijk dat deze trend hierdoor rechtstreeks ontstaan is. Zo liggen nog heel wat andere redenen aan de oorsprong van het bleisure travel. Vele business reizigers maken van de gelegenheid gebruik hun hele gezin mee te nemen op de business trip. Terwijl de partner en de kinderen op vakantie zijn, gaat de zakenreiziger werken. Na het werk voert hij/zij nog met het gezin leisure activiteiten uit. Volgens een Amerikaans onderzoek van Orbitz, blijkt dat 72% van 600 Amerikaanse zakenreizigers hun hele gezin meeneemt op zakenreis om daarna nog aan ontspanning te doen. 1 geraadpleegd op 30 december growing- trend- of- bleisure- travel/, geraadpleegd op 30 december Frederic Gonzalo is een Canadees marketingconsultant, die gespecialiseerd is in toerisme.

12 12 Deze trend is niet onbelangrijk om toe te passen op de Biënnale Interieur aangezien veel professionelen de beurs bezoeken. We kunnen dus concluderen dat de producten die zullen ontwikkeld worden, ontspannend en aantrekkelijk moeten zijn voor het hele gezin. Van beleving naar betekenis De trend beleving is al enkele jaren een fenomeen in de toeristische sector. Uit het trendrapport van Travel Media 4, door trendwatcher Herman Konings blijkt dat de trend nog steeds actueel was in Dit zal wellicht de komende jaren ook zo zijn. De trend bestaat er in de toeristen met de juiste producten een echte beleving te bieden. De reizigers willen de ervaring hebben dat ze een uitzonderlijke reis gemaakt hebben. Op het vlak van citytrips uit deze trend zich voornamelijk in stadspelen en stadstours. Tegenwoordig en in de nabij toekomst houden toeristen er van om aan de hand van een kaartje of mobiele applicatie een tocht te maken in de stad die hen iets bij leert en ter gelijkertijd ook amusant is. Zo blijkt uit het boek van eerder vermelde trendwatcher Herman Konings: De stand des tijds. De laatste tijd komt bij de beleving ook nog betekenis bij. Dit betekent dat de reizigers ook een bijdrage willen leveren aan persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor wordt de trend vertakt in andere trends als duurzaamheid, authenticiteit en gezondheid. Deze worden hieronder verder omschreven. Duurzaamheid De reizigers zijn alsmaar meer vertrouwd met de problemen die het toerisme met zich meebrengt. Het wordt steeds belangrijker om duurzamer te reizen en de consument is zich daarvan bewust. Door enkele kleine maatregelen kan je al een duurzame trip maken. Voor de ontwikkeling van de pakketten rond de biënnale zal ik dus rekening moeten houden met duurzaamheid en ecologie. De trend duurzaamheid is toepasbaar op verschillende domeinen. In de accommodatie kan je kleine maatregelen nemen zoals het minder frequent handdoeken en lakens wassen om waterverspilling te verminderen. Op vlak van transport werken sommige plaatsen al met hybride bussen. De shuttles tussen de verschillende locaties van evenementen en beurzen bijvoorbeeld, kunnen voor veel onnodige uitstoot zorgen. De inzet van hybride vervoersmiddelen is hier dus de toekomst. Een hybride voertuig verbruikt minder brandstof dan gewone voertuigen. Dit komt door de toepassing van lichtere materialen en een betere aerodynamica. Waar verder ook gebruik van gemaakt wordt, zijn de stadfietsen. Deze worden meer en meer in de kijker gezet bij evenementen en beurzen. Een voorbeeld hiervan is de Dutch Design Week in Eindhoven. Dit is een gelijkaardige beurs als de Biënnale Interieur Kortrijk die beschrijf ik in hoofdstuk 3. Een tweede vorm van duurzaamheid die je kan koppelen aan de Biënnale Interieur is een mobiele applicatie. Vele andere steden bieden tal van applicaties aan voor de stad en ook voor beurzen. Voor Kortrijk zie ik een grote toekomst door de opmaak van een mobiele app die zowel handelt over de biënnale, als over de stad. Het duurzame aan deze maatregel is dat het de bezoekersgidsen, brochures, flyers, enzovoort kan vervangen. Wanneer er toch op papier geprint moet worden, dan is het aangeraden te werken met gerecycleerde materialen. 4 Travel Media is een Belgisch bedrijf dat ondernemingen in de toeristische sector helpt om beter te presteren in online marketing.

13 13 Uit bovenstaande maatregelen blijkt dus dat je op verschillende manieren rekening moet houden met de 4P s van duurzaam toerisme. Deze P s zijn: Planet, People, Profit en ook pleasure. Bij planet denken we aan het milieu en werken met recycleerbare materialen. People gaat over respect voor de lokale bevolking. Profit concentreert zich op de voordelen die toerisme kan bieden aan een bepaalde stad. En last but not least komt de p van pleasure die ervoor zorgt dat het ook voor de reizigers een aangename trip wordt. Authenticiteit De consument zal in 2014 nog meer voorkeur tonen voor authentieke producten. Dit zal zowel in gastronomie als in accommodatie het geval zijn. De reiziger hecht meer belang aan de echte bestemming. De Biënnale Interieur gaat over designinterieur en architectuur. Dit thema is moeilijker te koppelen aan de authenticiteit van de stad. Toch is Kortrijk al enige tijd een designstad en kan op die manier de echte stad getoond worden. Er kan ook een link gemaakt worden met andere delen van de stad die wel rechtstreeks authenticiteit uitstralen. Op die manier is er een koppeling tussen de beurs en de stad. De bezoeker leert dan de stad kennen vanuit verschillende invalshoeken. Niet enkel patrimonium draagt hiertoe bij, maar ook de lokale bevolking. Heel vaak gebruiken reismarketeers de getuigenissen en tips van de locals als vorm van communicatie naar de bezoekers. Gezondheid Gezondheid is al enkele jaren een belangrijke trend in toerisme. Dit zal de komende jaren niet veranderen. De consument vindt het steeds belangrijker om gezond te zijn en verzorgd voor de dag te komen. Hierdoor is wellness een alsmaar hippere vorm van recreatie. Andere vormen van recreatie die in deze trend passen zijn sportactiviteiten als wandelen, fietsen,... Deze trend vraagt dus zeker de nodige aandacht bij de productontwikkeling rond de Biënnale Interieur. Altijd Online De smartphone heeft ondertussen z n volledige intrede gedaan in de wereld, waardoor hij stilaan een verslaving begint te worden bij de consument. Ook in toerisme is hij onmisbaar. Dit betekent dat hij in de productontwikkeling ook van dienst kan zijn. Denk maar aan de vele apps die worden aangeboden bij toeristische plaatsen en de Wi- Fi verbindingen. Consumenten nemen altijd hun smartphone mee (zie trend bleisure travel) en gebruiken die de hele dag door. Ik zie hierbij een grote kans voor de stad Kortrijk om deze trend toe te passen in de case. Het gebruik van de smartphone kan ook een onderdeel zijn van de trend duurzaamheid, aangezien hij papier e.d. kan vervangen. De consument heeft steeds minder tijd 5 De reiziger van 2014 heeft nog minder tijd dan voordien. Het gaat hier vooral over een specifieke groep mensen: de medioren. Zij hebben veel geld, maar weinig tijd. Uit het boek the globalization of tourism and hospitality: a strategic perspective blijkt dat de consumenten minder en minder tijd hebben om aan recreatie te doen. Voor deze waarneming vastgesteld werd, voorspelde men dat door de komst van computer en internet de werknemers meer thuis konden werken. Hierdoor zouden ze meer tijd hebben om aan recreatie te doen. Dit was echter niet het geval. Bedrijven 5 Dit blijkt uit de vergaderingen die ik mee volgde bij Toerisme Kortrijk.

14 14 lieten meer werknemers gaan waardoor de andere werknemers meer werk kregen. Hierdoor werd meer en meer vrije tijd gespendeerd op kantoor voor de computer. Dit boek dateert uit 2006, waardoor deze trend kritisch moet bekeken worden. De auteur van het boek voorspelde echter dat deze trends zich verder zou zetten in de toekomst. Wanneer we de consument van vandaag bekijken kunnen we concluderen dat deze voorspelling klopt. Ik zal hiermee rekening moeten houden tijdens de ontwikkeling van de case. In de case zal het voornamelijk gaan over korte producten, al dan niet met een overnachting. Safety First! De laatste trend in productontwikkeling die ik bespreek is veiligheid. Deze trend is zeker geen onbelangrijk gegeven de dag van vandaag. De consumenten van 2014 willen een veilig gevoel hebben op elk moment. In een stad is dit extra hard nodig, door de reputatie die sommige steden meedragen. Denk maar aan de zakkenrollers en gevaarlijk openbaar vervoer. Hierdoor is het belangrijk een veilige sfeer uit te stralen naar de reizigers. Op die manier zal ik in de uitwerking van de case moeten zorgen dat de producten veiligheid uitstralen. Ik zal hierbij ook moeten aantonen dat alles van begin tot eind klopt en hier geen bedriegerij aan te pas komt. 1.3 Citymarketing Bij de ontwikkeling van nieuwe producten gekoppeld aan de Biënnale Interieur is de promotie en communicatie ook een belangrijk onderdeel. Wanneer de pakketten ontwikkeld zijn moeten ze ook de beursbezoekers kunnen bereiken. Dit is het verkopen van een product aan de juiste doelgroep. Het gaat hier dus vooral over marketing in het algemeen. Aangezien de toekomstige producten rond de beurs nauw verbonden zijn met de stad spits ik mij toe op citymarketing. Het gaat ten slotte ook over het stadsimago. Over dit onderdeel zijn ook enkele relevante trends die belangrijk kunnen zijn in dit onderzoek. Natuurlijk is citymarketing een ruim gegeven. Daarom selecteer ik alweer de belangrijkste trends die toepasbaar zijn in deze bachelorproef Wat is citymarketing? Om een afbakening te kunnen doen van de belangrijkste trends is het belangrijk om even het begrip te definiëren. Volgens zakelijkinfonu.nl 6 kent citymarketing volgende definitie: Alle samenhangende activiteiten die worden uitgevoerd om specifieke doelgroepen aan te trekken of te behouden voor een bepaald gebied. In deze definitie vormen een aantal woorden de kern. De belangrijkste gegevens van citymarketing zijn: Samenhangende activiteiten Dit houdt in dat er voor citymarketing verschillende maatregelen worden uitgevoerd, maar dat ze allemaal samen moeten hangen. Deze maatregelen moeten dezelfde visie hebben in het promoten van de stad. 6 wat- is- citymarketing.html, geraadpleegd op 15 december 2013

15 15 Doelgroepen aanspreken De uitgevoerde activiteiten moeten de juiste doelgroep aanspreken. In citymarketing spreekt met vaak over de 4 b s: bezoekers, bewoners, bedrijven, bollenbozen (studenten). Dit zijn de belangrijkste groepen van personen die in de stad aanwezig zijn. Je moet dus weten welke doelgroep je precies wilt bereiken. Dit kan ook vaak de combinatie van alle vier zijn. Een bepaald gebied Dit bepaalde gebied is een afbakening van de plaats waar je de doelgroep naartoe wilt brengen. Dit hoeft niet noodzakelijk een stad te zijn, ook al doet de naam dit vermoeden. Bij het punt doelgroep zijn er twee soorten marketing van toepassing. Warme citymarketing is een nieuwe doelgroep aantrekken en koude is de huidige doelgroep behouden in de stad. De doelgroep heeft een behoefte. Bij citymarketing is het belangrijk de identiteit van de stad aan te passen aan die behoefte. Iedere stad heeft een identiteit die gemakkelijk kan aangepast worden om op die manier een positief marketingbeleid te voeren. Het is een groot proces dat bestaat uit verschillende samenwerkingen tussen stad en andere bedrijven. Hierbij komen ook nog de lokale bevolking, het sociale middenveld, ambtenaren en wethouders. Andere termen die aan citymarketing worden gegeven zijn: placemarketing, destination branding, placebranding. De term citybranding wordt doorgaans ook gezien als citymarketing, hoewel deze term niet helemaal het zelfde betekent 7. Het verschil zit er in dat citybranding nog een stap verder gaat dan citymarketing. Bij citymarketing staat de behoefte van de doelgroep centraal. De marketing wordt gevoerd naar de doelgroep. Bij citybranding wordt een doelgroep gecreëerd door de activiteiten die ze uitvoeren. Die activiteiten zijn dus volledig zelf bepaald door de stad. In deze bachelorproef zal ik deze twee termen samen gebruiken, omdat de stad Kortrijk ook de mogelijkheid heeft om aan beide soorten te doen. Kortrijk doet aan citybranding door de profilering als designstad. De stad doet ook aan citymarketing door in te spelen op de behoeftes van de toeristen. Toegepast op de Interieur beurs is dit: luxe, kwaliteit en gastvrijheid. De stad wil zowel huidige toeristen behouden als nieuwe toeristen aantrekken Trendrapport citymarketing In onderstaande rubriek geef ik een opsomming van de belangrijkste trends in citymarketing, die toepasbaar zijn op Kortrijk en de Interieur Biënnale. Het zijn recente trends uit het jaar 2013 met uitbreiding naar 2014 of het zijn verdere voorspellingen. Deze trends geven een idee over het marketing voeren in 2014 in stadsprojecten. Wel moet men er rekening mee houden dat ook deze trends een keerpunt zullen kennen. Ooit zal een tijd komen dat de consument geen interesse meer toont en niet meer gelooft in online marketing. Hierdoor zal hij terugkeren naar de traditionele lokale marketing in kranten, tijdschriften, tv, enzovoort. Dit blijkt uit een artikel op over 13 nieuwe trends in digitale marketing 8. Het is dus belangrijk dit in het achterhoofd te houden. Hetzelfde geldt voor de sociale media. Deze zijn al dusdanig geïntegreerd dat de gebruiker ze stilaan beu begint te worden. Dit komt voornamelijk door de vele nutteloze 7 kenniscentrum/kenniscentrum/city- branding.html, geraadpleegd op 15 december shows/_13_major_marketing_.html, geraadpleegd op 30 december 2012

Innovatief fietstoerisme: Hoe kan een innovatief product het fietstoerisme in West-Vlaanderen verder stimuleren?

Innovatief fietstoerisme: Hoe kan een innovatief product het fietstoerisme in West-Vlaanderen verder stimuleren? Innovatief fietstoerisme: Hoe kan een innovatief product het fietstoerisme in West-Vlaanderen verder stimuleren? Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Bachelor in het Toerisme en

Nadere informatie

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Beste lezer, In dit E-book vindt u een aantal van de gepubliceerde artikelen van SEOcenter.nl uit het jaar 2010. Deze artikelen zijn op logische

Nadere informatie

Master in de handelswetenschappen Afstudeerrichting Internationaal Zakenwezen Academiejaar 2012-2013

Master in de handelswetenschappen Afstudeerrichting Internationaal Zakenwezen Academiejaar 2012-2013 Master in de handelswetenschappen Afstudeerrichting Internationaal Zakenwezen Academiejaar 2012-2013 Het belang van webshops als internationalisatiestrategie in de modesector: Een kwalitatieve studie Eindrapport

Nadere informatie

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND NAAM: ANOUK SLUIS - 0833947 STUDIE: COMMUNICATIE BEGELEIDER: MEVROUW K. STOLK INSTITUUT:

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de. In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus.

Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de. In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus. Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de Vlaamse reisbureausector In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus 2014 Memori 1 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK SOCIAL MEDIA ONDERZOEK Gemaakt door : Koen Scholte Lubberink Studentnr. : 136521 16-10-2011 Small Business & Retail Management Voorwoord In deze rapportage wordt behandeld wat de behoefte in de markt aan

Nadere informatie

Het gebruik van sociale media in de toeristische sector

Het gebruik van sociale media in de toeristische sector HOWEST Renaat de Rudderlaan Opleiding Communicatiemanagement Public Relations Events - semester 6 Bachelorproef voorgelegd voor het behalen van het diploma van professionele Bachelor in het Communicatiemanagement.

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

EMPLOYER BRANDING BIJ SKATTEETATEN

EMPLOYER BRANDING BIJ SKATTEETATEN OPLEIDING SOCIAAL WERK Personeelswerk EMPLOYER BRANDING BIJ SKATTEETATEN HOE KAN SOCIALE MEDIA BIJDRAGEN AAN DE PROFILERING VAN EEN ORGANISATIE? Scriptie van Christophe PROOST tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC Crossmedia concepting Crossmedia concept voor minor ABC Susan Rijkers 2049597 Sander de Bruijn 2053946 Dennis Janssen 2047212 Troy Rondon Guasque 2047863 Kim Timmermans 2048380 Thomas Vermolen 2036931

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster:

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster: Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent Begeleidster: Machteld Weyts Acedemiejaar 2012-2013 Eindproject voorgedragen door Céline Delodder tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Onderwijsinstelling: Opleiding: Blok: Uitgevoerd door: Hogeschool Utrecht Communicatiemanagement New Media Management: Strategy APPS2BFAMOUS Anne-Marije Winters

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart 3.0

Marketing vanuit je hart 3.0 Wegwijzer naar een Welvarend bedrijf Marketing vanuit je hart 3.0 Voor zelfstandige ondernemers die hun droom willen realiseren Ingrid Langen Dit e-boek mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1 Nationale Citymarketing Monitor 10: Resultaten deel 1 Erasmus Universiteit Rotterdam dr. Erik Braun dr. ir. Jasper Eshuis prof. dr. Erik-Hans Klijn Paul Blijs De Erasmus Universiteit Rotterdam doet wetenschappelijk

Nadere informatie

Eindverslag stage Dienst Communicatie Stad Bilzen

Eindverslag stage Dienst Communicatie Stad Bilzen 1 HOGESCHOOL PXL DEPARTEMENT MEDIA AND TOURISM Glenn Knapen Eindverslag stage Dienst Communicatie Stad Bilzen Professionele Bachelor Communicatiemanagement Afstudeerrichting Commerciële Communicatie Stagebegeleider:

Nadere informatie

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel Sociale media en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf multifunctioneel Anno 2012 zijn sociale media een nieuwe klanten binnen te halen, wat er speelt en het gesprek aangaan.

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN DE INTERNATIONALE 'MARKTPOSITIONERING' VAN KLEINE NGO'S UIT HET GLOBALE ZUIDEN VIA NIEUWE MEDIAPLATFORMEN. EEN ONLINE TOEPASSING. Beleidsrapport

Nadere informatie

Inter- (net) -Werken. Afstudeerscriptie Bas Slutter (99004054) Haagse Hogeschool, Integrale veiligheidskunde, deeltijd 4

Inter- (net) -Werken. Afstudeerscriptie Bas Slutter (99004054) Haagse Hogeschool, Integrale veiligheidskunde, deeltijd 4 Inter- (net) -Werken Afstudeerscriptie Bas Slutter (99004054) Haagse Hogeschool, Integrale veiligheidskunde, deeltijd 4 20-05-2010 Voorwoord Voor u ligt mijn afstudeeronderzoek voor het vierde en laatste

Nadere informatie

SUCCESVOLLE ZOEKMACHINEMARKETING

SUCCESVOLLE ZOEKMACHINEMARKETING Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...2 Inleiding...3 Wat Is Google?...5 Zoekmachinemarketing Strategie...11 Zoekmachine-adverteren (SEA / Google AdWords)...17 Zoekmachine-optimalisatie (SEO)...20

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie