Welke bezoekers packages kunnen we koppelen aan de Biënnale Interieur, zodat Kortrijk kan uitblinken als gastvrije beursstad?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke bezoekers packages kunnen we koppelen aan de Biënnale Interieur, zodat Kortrijk kan uitblinken als gastvrije beursstad?"

Transcriptie

1 Welke bezoekers packages kunnen we koppelen aan de Biënnale Interieur, zodat Kortrijk kan uitblinken als gastvrije beursstad? Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Bachelor in het Toerisme en recreatiemanagement Academiejaar Promotor Mevrouw Jeannine Allyns Docent Student Careelman Florence

2

3 Welke bezoekers packages kunnen we koppelen aan de Biënnale Interieur, zodat Kortrijk kan uitblinken als gastvrije beursstad? Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Bachelor in het Toerisme en recreatiemanagement Academiejaar Promotor Mevrouw Jeannine Allyns Docent Student Careelman Florence

4 Inleiding Voor de uitwerking van deze bachelorproef ben ik vertrokken vanuit de volgende vraagstelling: Welke bezoekers packages kunnen we koppelen aan de Biënnale Interieur, zodat Kortrijk kan uitblinken als gastvrije beursstad? Vooraleer ik tot bovenstaande onderzoeksvraag kwam, analyseerde ik verschillende mogelijke onderwerpen. Het eerste onderwerp waar mijn interesse naar uit ging, was de profilering van Kortrijk als designstad. Hierbij wou ik schrijven rond nieuwe designlogies voor de stad. Dit product paste echter niet in het profiel van de stad omdat ze geen nood heeft aan een nieuwe moderne logiesvorm. Na een gesprek met Eliza Bruneel, coördinator van toerisme Kortrijk, ben ik terecht gekomen bij een nieuw onderwerp met meer potentieel. Het gaat hier over een project dat uitgaat van de toeristische dienst, die specifiek rond gastvrijheid van de Interieur Biënnale werkt. Het hospitality project omvat verschillende onderdelen die zullen bijdragen tot de gastvrijheid en het imago van de stad en beurs. Deze onderdelen zijn: horeca, mobiliteit en bezoekerspakketten. Het project is een idee vanuit de organisatie van de Biënnale Interieur vzw. Zij vermelden dat de beurs top is en dat de zaken goed gaan. De gastvrijheid kan echter beter aangepakt worden op de volgende edities van de beurs. Uit recensies van vorige edities blijkt dat de bezoekers op de beurs hartelijk ontvangen worden. In de stad daarentegen zijn ze minder tevreden. Volgens de bezoekers is de bereikbaarheid van de stad Kortrijk niet optimaal en het personeel in de horeca er niet professioneel genoeg. Daarom wil de organisatie specifiek op dit thema inzetten. Het uiteindelijke doel is dus niet om meer bezoekers naar de beurs te lokken, maar om hen een totaalpakket aan te bieden dat een gastvrij gevoel meegeeft en bovendien bijdraagt tot het imago van Kortrijk. Naarmate dit project verder vordert zullen onrechtstreeks ook meer bezoekers naar Kortrijk afzakken tijdens de interieurbeurs. Interieur vzw voert een nauwe samenwerking met Toerisme Kortrijk voor dit project. Beide partijen werken op verschillende manieren rond de gastvrijheid. Toerisme Kortrijk voert voornamelijk kleine projecten uit zoals bezoekerspakketten en projecten in de horeca. De doelgroep van deze bachelorproef is dan ook grotendeels Toerisme Kortrijk omdat het over productontwikkeling gaat ten gunste van de stad. De bachelorproef kan echter ook nuttig zijn voor vzw Interieur, de organisatie van de biënnale, aangezien het over die beurs gaat. Vanuit Seauton, een Leuvens bedrijf gespecialiseerd in MICE toerisme, worden al bezoekerspakketten ontwikkeld. Deze pakketten zetten in op gastvrijheid door personeel in horeca op te leiden tot professionals. Ook doen zij actief onderzoek naar de kwaliteit van de horeca in Kortrijk. De pakketten die Seauton ontwikkelt zijn meer geschikt voor de professionals van de beurs en minder voor het brede publiek. Hiermee verschillen ze van de bezoekerspakketten die ik met deze bachelorproef ontwikkel. Mijn product is eerder een vorm van recreatie met nadruk op design in de stad Kortrijk. Dit leek me een haalbaar onderwerp met afwisseling en creativiteit. Bovendien ben ik behoorlijk geïnteresseerd in design, interieur en architectuur. Ook omdat het specifiek over een beurs gaat leek het mij een aantrekkelijk onderwerp. Het project sprak mij onmiddellijk aan omdat ik bekend was met de beurs. Zelf heb ik deze tweejaarlijkse beurs nog niet bezocht maar daar komt nu zeker verandering in.

5 De bachelorproef is opgedeeld in vier hoofdstukken. De eerste drie hoofdstukken vormen een research die mij helpt bij de uitwerking van hoofdstuk 4. Dit hoofdstuk gaat over de uitgewerkte case rond het ontwikkelde product. Aangezien ik een product ontwikkel om te koppelen aan de biënnale is het noodzakelijk te weten wat de consument wil in In het eerste hoofdstuk behandel ik dus de trends toepasselijk op deze bachelorproef om de behoefte van de reizigers te kennen. Dit zijn trends in productontwikkeling voor stadstoerisme en citymarketing. De trends in stadstoerisme zijn toegepast op beurzen. Hierbij beperk ik mij tot trends die in het kader van beurzen en andere evenementen passen (bijvoorbeeld de doelgroep). Voor de trends in citymarketing beperk ik mij tot de trends die toepasselijk zijn voor Kortrijk. Deze trends leren mij hoe een stad het beste communicatie voert naar de doelgroep in Ik kan hiermee dus een resultaatgerichte marketing voeren over de ontwikkelde producten. Hoofdstuk 1 gaat over de vraagzijde. Aan de andere kant hoort de aanbodzijde, die ik behandel in hoofdstuk 2. Dit hoofdstuk gaat specifiek over de beurs zelf. Hierbij vermeld ik de belangrijkste kenmerken van de beurs om zo sterktes en zwaktes te kennen. Die sterktes en zwaktes som ik op in een SWOT analyse. In het profiel van de beurs horen ook de doelgroep, het aantal bezoekers en een aantal andere belangrijke cijfers over de vorige edities. Ook zal ik in dit hoofdstuk vermelden wat er nu al gedaan wordt rond gastvrijheid. Op die manier kan ik verder werken met een bestaand product of kan ik met iets nieuws op de markt komen. Dit onderdeel van het hoofdstuk gaat zowel over de beurs binnen de hallen van Xpo als de beurs in de stad. Ik bedoel hiermee specifiek hoe Kortrijk de beurs bij de stad betrekt. Als laatste vermeld ik de kansen die er voor Kortrijk en de beurs zijn. Dit gaat voornamelijk over de infrastructuur in de stad die potentieel biedt om verwerkt te worden in een pakket. Deze infrastructuur bevat het zelfde thema als de beurs om zo dezelfde doelgroep aan te spreken. Het derde en laatste hoofdstuk van de research gaat over andere steden met imagoversterkende beurzen. Dit zijn zowel een aantal beurzen in Vlaanderen en een aantal buitenlandse beurzen. Rond deze beurzen voer ik een benchmark uit om te weten te komen hoe zij het aanpakken, wat ze ontwikkelen en of ze pakketten aanbieden. Ik kies bewust voor een aantal binnenlandse en een aantal buitenlandse beurzen. De binnenlandse hebben niet hetzelfde thema als de design biënnale. Deze zijn: De boekenbeurs, Busworld, Batibouw en de Gentse Floraliën. Ze zijn echter wel interessant om te bekijken omdat ze me kunnen leren hoe zij de gastvrijheid aanpakken en betrekken bij de stad. De buitenlandse beurzen die ik zal behandelen zijn wel beurzen in het thema design. Deze zijn zeer interessant op vlak van communicatie en voor de uitbreiding van het thema in de stad. Het zijn beurzen met een goede reputatie in de designwereld en ze zijn voor de Biënnale Interieur een groot voorbeeld. Omdat vanuit Kortrijk ook rond de bezoekersgids wil gewerkt worden zal ik in deze benchmark ook de bezoekersgidsen van de andere beurzen gaan bekijken. Hier zal ik vooral letten op wat er in de gids vermeld staat en of ze hem als vorm van communicatie gebruiken naar toerisme in de stad toe. Ik verkreeg al deze informatie aan de hand van specifieke bronnen. Dit zijn trendrapporten, websites en literatuur. Ook heb ik gedurende de maanden november en december 2013 vergaderingen bijgewoond van Toerisme Kortrijk. De aanwezigen op deze vergaderingen waren Eliza Bruneel, Diensthoofd Toerisme Kortrijk en telkens andere partners van dit project. Ik heb hiermee zeer veel kennis en informatie kunnen opdoen. Na deze drie hoofdstukken als research, volgt de uiteindelijk case. De drie voorgaande hoofdstukken vertellen mij hoe het pakket er moet uitzien om succes te hebben. De drie onderdelen om tot productontwikkeling te komen zijn allemaal aan bod gekomen in de hoofdstukken. Aan de ene kant

6 heb je de vraagzijde en de trends, aan de andere kant heb je de aanbodszijde van de Biënnale Interieur en de elementen van een benchmark met relevante beurzen zowel in binnen- als buitenland. Met de conclusies uit deze hoofdstukken maak ik een innovatief product in de vorm van een pakket, dat kan worden aangeboden aan de bezoekers van de Biënnale Interieur. In het projectdossier doe ik een voorstel van een product. Ik beschrijf hoe dit product er uitziet, wat het inhoudt en de communicatie naar de doelgroep toe. Maar wat men uiteindelijk met dit product kan bereiken is uiteraard het voornaamste element van dit hoofdstuk.

7 Abstract In deze bachelorproef ontwikkel ik een product in de vorm van een bezoekerspakket, gekoppeld aan de Biënnale Interieur Kortrijk. Dit is een tweejaarlijkse designbeurs die doorgaat in de Xpo in Kortrijk. Het ontwikkelde product heeft als doel de stad een gastvrijer imago te bezorgen naar de bezoekers van de beurs. Een bijkomend doel is de bezoekers warm maken om ook even de stad te bezoeken. Om tot deze pakketten te komen maakte ik eerst een rapport op, waarin ik relevante trends bespreek. Deze trends geven een beeld over productontwikkeling en citymarketing in Ten tweede onderzocht ik reeds gerealiseerde ontwikkelingen rond de biënnale en de kansen die er zijn om verdere ontwikkelingen te verkrijgen. Ten slotte volgt een benchmark, waarin ik bij andere relevante beurzen inspiratie ging opdoen. Ik bekijk hier zowel binnen- als buitenlandse beurzen. Ik beschrijf ze op vlak van productontwikkeling en de communicatie daar rond. Met deze research kom ik tot een uitgewerkte case die een pakket voor de Biënnale Interieur bevat. Dit pakket kan worden aangeboden aan de bezoekers om voor meer betrokkenheid te zorgen tussen stad en beurs. Op die manier draagt de beurs ook bij tot gastvrijheid en imago van Kortrijk.

8 Inhoudsopgave 1. Hoofdstuk 1: Welke zijn de relevante trends op vlak van gastvrije productontwikkeling en citymarketing Inleiding Gastvrije productontwikkeling voor stadstoerisme Wat is gastvrije productontwikkeling Trendrapport Citymarketing Wat is citymarketing Trendrapport Conclusie Hoofdstuk 2: In welke mate is er al productontwikkeling rond de Biënnale Interieur en wat zijn de kansen Inleiding Profiel van de Biënnale Interieur Algemeen over de Biënnale Doelgroep Historiek Interieur in cijfers Belangrijke cijfers Interieur Communicatie van de Biënnale Interieur Wat wordt er al gedaan op vlak van gastvrijheid DAMN guide Shuttledienst Audi Uitbreiding Buda- Eiland Interieur card Seauton bezoekerspakketten Project designtable Wat zijn de kansen tot verder productontwikkeling Designinfrastructuur in Kortrijk Designwinkels in Kortrijk Designaccommodatie in Kortrijk SWOT- analyse Conclusie Hoofdstuk 3: Hoe maken andere steden hun imagoversterkende beurzen gastvrijer en wat bieden zij aan Inleiding Andere beurzen in Vlaanderen De Gentse Floraliën De boekenbeurs Batibouw Busworld Buitenlandse designbeurzen ISaloni Milano IMM Cologne Dutch Design Week Eindhoven..42

9 3.3.4 La Biënnale di Venezia Conclusie Algemeen besluit Lijst van figuren en tabellen Lijst van figuren Lijst van tabellen Referentielijst Websites Literatuur Online rapporten Online artikels Bezoekersgidsen en brochures Bijlagen...53 I Kaften bezoekersgidsen...53 II Kaart infrastructuur Kortrijk...54 III Kaart uitbreiding Buda Eiland IV Screenshots mobiele applicatie ISaloni 56 V Screenshots mobiele applicatie IMM Cologne..57 VI Screenshots mobiele applicatie La Biennale di Venezia..58 VII Architectuurkaart Kortrijk.59 VIII Correspondentie.61

10 10 Hoofdstuk 1: Welke zijn relevante trends in gastvrije productontwikkeling en citymarketing? 1.1 Inleiding In volgend hoofdstuk beschrijf ik enkele relevante trends die belangrijk zijn om mijn case uit te werken. Deze trends zullen me helpen om innovatieve producten te maken rond de Biënnale Interieur. Door dit onderzoek kan ik producten ontwikkelen die voldoen aan de behoeftes van de huidige consumenten. Aangezien mijn case uit twee delen bestaat zal ik ook twee soorten trends analyseren. Productontwikkeling en citymarketing enerzijds en de communicatie ervan anderzijds. Ten eerste analyseer ik trends in gastvrije productontwikkeling omdat de case een productontwikkeling voorstelt. Het is dus belangrijk om te weten wat een toerist wil en waaraan hij behoefte heeft. Het gaat hier voornamelijk over algemene trends in stadstoerisme. Omdat de term productontwikkeling een ruim gegeven is, beperk ik mij tot de meest relevante trends voor de stad Kortrijk. Dit ook omdat de opdracht vanuit de stad komt. In tweede instantie zal ik trends in citymarketing bekijken. Omdat de producten die ik ga ontwikkelen ook de gebruiker moeten bereiken, is marketing belangrijk. Ook hierin zijn er enkele specifieke trends van belang. Ik spits me toe op citymarketing, aangezien het specifiek over promotie van een stad gaat. Dit geeft ook als doel de stad aantrekkelijker te maken voor de bezoekers, waardoor zij in de toekomst niet liever opteren voor concurrerende designbeurzen. Wellicht biedt dit een tweede voordeel: meer bezoekers voor de beurs. Een combinatie van deze trends, zal mij een idee geven over de zaken waar ik kan op inspelen om tot een innovatief product te komen. De geschreven informatie is redelijk algemeen en niet toegepast op Kortrijk of de Biënnale Interieur. Wel is er bij sommige trends een link met een beurs of een ander evenement. 1.2 Gastvrije productontwikkeling voor stadstoerisme Aangezien ik tot een innovatief product wil komen om te koppelen aan de Biënnale Interieur zijn trends in productontwikkeling niet onbelangrijk. Ze helpen mij te weten te komen wat de reizigers van 2014 willen en wat hun behoeftes zijn. De trends die ik beschrijf in onderstaande rubriek zijn voornamelijk algemene kwaliteitstrends in stadstoerisme, maar kunnen aan de Biënnale gekoppeld worden.

11 Wat is gastvrije productontwikkeling? Vooraleer ik de relevante trends opsom beschrijf ik in onderstaande rubriek eerst de definitie van productontwikkeling in het stadstoerisme. Op Wikipedia 1 wordt de definitie van algemene productontwikkeling als volgt omschreven: Productontwikkeling is de verzamelnaam van het gehele ontwerpproces of ontwikkelproces wat tot doel heeft om (nieuwe) producten te ontwikkelen, te produceren en te verkopen (vermarkten). Wanneer we deze definitie toepassen op stadstoerisme betekent dit dat men zaken ontwikkelt die toeristen als activiteit uitvoeren. Dit kan zowel een simpele uitstap zijn als een volledig op maat gemaakte citytrip die alle highlights van die stad bevat. Als we hieraan het aspect gastvrijheid koppelen dan betekent dit dat de ontwikkelde producten zullen bijdragen aan het imago van de stad. De producten zijn zodanig ontwikkeld dat die een gastvrij gevoel geven aan de bezoekers, waardoor ze een positief idee over de stad zullen creëren Trendrapport gastvrije productontwikkeling Bleisure travel 2 Bleisure travel is de nieuwste trend in de reissector. Het is een combinatie van business en leisure travel en betekent dat zakenreizigers nog een aantal extra ontspanningsdagen nemen op de bestemming. De trend komt ook voor onder de naam bizcation. Frederic Gonzalo 3 beschrijft de opkomst van de trend als volgt: De trend is ontstaan uit het gebruik van de smartphone die de mogelijkheid biedt op iedere plaats de mails te checken. Volgens een onderzoek van de Pullman Hotels, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos op 2200 internationale reizigers, blijkt dat de smartphone van het werk op elke vakantie zijn dienst doet. Uit de resultaten konden de onderzoekers constateren dat 43% van de reizigers altijd de smartphone op zak heeft tijdens de reis. Bij Brazilianen en Chinezen is dit maar liefst 70%. De Fransen zien de smartphone op reis eerder als een stresstoestel, waardoor zij een lager percentage hebben. Deze resultaten bewijzen echter niet onmiddellijk dat deze trend hierdoor rechtstreeks ontstaan is. Zo liggen nog heel wat andere redenen aan de oorsprong van het bleisure travel. Vele business reizigers maken van de gelegenheid gebruik hun hele gezin mee te nemen op de business trip. Terwijl de partner en de kinderen op vakantie zijn, gaat de zakenreiziger werken. Na het werk voert hij/zij nog met het gezin leisure activiteiten uit. Volgens een Amerikaans onderzoek van Orbitz, blijkt dat 72% van 600 Amerikaanse zakenreizigers hun hele gezin meeneemt op zakenreis om daarna nog aan ontspanning te doen. 1 geraadpleegd op 30 december growing- trend- of- bleisure- travel/, geraadpleegd op 30 december Frederic Gonzalo is een Canadees marketingconsultant, die gespecialiseerd is in toerisme.

12 12 Deze trend is niet onbelangrijk om toe te passen op de Biënnale Interieur aangezien veel professionelen de beurs bezoeken. We kunnen dus concluderen dat de producten die zullen ontwikkeld worden, ontspannend en aantrekkelijk moeten zijn voor het hele gezin. Van beleving naar betekenis De trend beleving is al enkele jaren een fenomeen in de toeristische sector. Uit het trendrapport van Travel Media 4, door trendwatcher Herman Konings blijkt dat de trend nog steeds actueel was in Dit zal wellicht de komende jaren ook zo zijn. De trend bestaat er in de toeristen met de juiste producten een echte beleving te bieden. De reizigers willen de ervaring hebben dat ze een uitzonderlijke reis gemaakt hebben. Op het vlak van citytrips uit deze trend zich voornamelijk in stadspelen en stadstours. Tegenwoordig en in de nabij toekomst houden toeristen er van om aan de hand van een kaartje of mobiele applicatie een tocht te maken in de stad die hen iets bij leert en ter gelijkertijd ook amusant is. Zo blijkt uit het boek van eerder vermelde trendwatcher Herman Konings: De stand des tijds. De laatste tijd komt bij de beleving ook nog betekenis bij. Dit betekent dat de reizigers ook een bijdrage willen leveren aan persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor wordt de trend vertakt in andere trends als duurzaamheid, authenticiteit en gezondheid. Deze worden hieronder verder omschreven. Duurzaamheid De reizigers zijn alsmaar meer vertrouwd met de problemen die het toerisme met zich meebrengt. Het wordt steeds belangrijker om duurzamer te reizen en de consument is zich daarvan bewust. Door enkele kleine maatregelen kan je al een duurzame trip maken. Voor de ontwikkeling van de pakketten rond de biënnale zal ik dus rekening moeten houden met duurzaamheid en ecologie. De trend duurzaamheid is toepasbaar op verschillende domeinen. In de accommodatie kan je kleine maatregelen nemen zoals het minder frequent handdoeken en lakens wassen om waterverspilling te verminderen. Op vlak van transport werken sommige plaatsen al met hybride bussen. De shuttles tussen de verschillende locaties van evenementen en beurzen bijvoorbeeld, kunnen voor veel onnodige uitstoot zorgen. De inzet van hybride vervoersmiddelen is hier dus de toekomst. Een hybride voertuig verbruikt minder brandstof dan gewone voertuigen. Dit komt door de toepassing van lichtere materialen en een betere aerodynamica. Waar verder ook gebruik van gemaakt wordt, zijn de stadfietsen. Deze worden meer en meer in de kijker gezet bij evenementen en beurzen. Een voorbeeld hiervan is de Dutch Design Week in Eindhoven. Dit is een gelijkaardige beurs als de Biënnale Interieur Kortrijk die beschrijf ik in hoofdstuk 3. Een tweede vorm van duurzaamheid die je kan koppelen aan de Biënnale Interieur is een mobiele applicatie. Vele andere steden bieden tal van applicaties aan voor de stad en ook voor beurzen. Voor Kortrijk zie ik een grote toekomst door de opmaak van een mobiele app die zowel handelt over de biënnale, als over de stad. Het duurzame aan deze maatregel is dat het de bezoekersgidsen, brochures, flyers, enzovoort kan vervangen. Wanneer er toch op papier geprint moet worden, dan is het aangeraden te werken met gerecycleerde materialen. 4 Travel Media is een Belgisch bedrijf dat ondernemingen in de toeristische sector helpt om beter te presteren in online marketing.

13 13 Uit bovenstaande maatregelen blijkt dus dat je op verschillende manieren rekening moet houden met de 4P s van duurzaam toerisme. Deze P s zijn: Planet, People, Profit en ook pleasure. Bij planet denken we aan het milieu en werken met recycleerbare materialen. People gaat over respect voor de lokale bevolking. Profit concentreert zich op de voordelen die toerisme kan bieden aan een bepaalde stad. En last but not least komt de p van pleasure die ervoor zorgt dat het ook voor de reizigers een aangename trip wordt. Authenticiteit De consument zal in 2014 nog meer voorkeur tonen voor authentieke producten. Dit zal zowel in gastronomie als in accommodatie het geval zijn. De reiziger hecht meer belang aan de echte bestemming. De Biënnale Interieur gaat over designinterieur en architectuur. Dit thema is moeilijker te koppelen aan de authenticiteit van de stad. Toch is Kortrijk al enige tijd een designstad en kan op die manier de echte stad getoond worden. Er kan ook een link gemaakt worden met andere delen van de stad die wel rechtstreeks authenticiteit uitstralen. Op die manier is er een koppeling tussen de beurs en de stad. De bezoeker leert dan de stad kennen vanuit verschillende invalshoeken. Niet enkel patrimonium draagt hiertoe bij, maar ook de lokale bevolking. Heel vaak gebruiken reismarketeers de getuigenissen en tips van de locals als vorm van communicatie naar de bezoekers. Gezondheid Gezondheid is al enkele jaren een belangrijke trend in toerisme. Dit zal de komende jaren niet veranderen. De consument vindt het steeds belangrijker om gezond te zijn en verzorgd voor de dag te komen. Hierdoor is wellness een alsmaar hippere vorm van recreatie. Andere vormen van recreatie die in deze trend passen zijn sportactiviteiten als wandelen, fietsen,... Deze trend vraagt dus zeker de nodige aandacht bij de productontwikkeling rond de Biënnale Interieur. Altijd Online De smartphone heeft ondertussen z n volledige intrede gedaan in de wereld, waardoor hij stilaan een verslaving begint te worden bij de consument. Ook in toerisme is hij onmisbaar. Dit betekent dat hij in de productontwikkeling ook van dienst kan zijn. Denk maar aan de vele apps die worden aangeboden bij toeristische plaatsen en de Wi- Fi verbindingen. Consumenten nemen altijd hun smartphone mee (zie trend bleisure travel) en gebruiken die de hele dag door. Ik zie hierbij een grote kans voor de stad Kortrijk om deze trend toe te passen in de case. Het gebruik van de smartphone kan ook een onderdeel zijn van de trend duurzaamheid, aangezien hij papier e.d. kan vervangen. De consument heeft steeds minder tijd 5 De reiziger van 2014 heeft nog minder tijd dan voordien. Het gaat hier vooral over een specifieke groep mensen: de medioren. Zij hebben veel geld, maar weinig tijd. Uit het boek the globalization of tourism and hospitality: a strategic perspective blijkt dat de consumenten minder en minder tijd hebben om aan recreatie te doen. Voor deze waarneming vastgesteld werd, voorspelde men dat door de komst van computer en internet de werknemers meer thuis konden werken. Hierdoor zouden ze meer tijd hebben om aan recreatie te doen. Dit was echter niet het geval. Bedrijven 5 Dit blijkt uit de vergaderingen die ik mee volgde bij Toerisme Kortrijk.

14 14 lieten meer werknemers gaan waardoor de andere werknemers meer werk kregen. Hierdoor werd meer en meer vrije tijd gespendeerd op kantoor voor de computer. Dit boek dateert uit 2006, waardoor deze trend kritisch moet bekeken worden. De auteur van het boek voorspelde echter dat deze trends zich verder zou zetten in de toekomst. Wanneer we de consument van vandaag bekijken kunnen we concluderen dat deze voorspelling klopt. Ik zal hiermee rekening moeten houden tijdens de ontwikkeling van de case. In de case zal het voornamelijk gaan over korte producten, al dan niet met een overnachting. Safety First! De laatste trend in productontwikkeling die ik bespreek is veiligheid. Deze trend is zeker geen onbelangrijk gegeven de dag van vandaag. De consumenten van 2014 willen een veilig gevoel hebben op elk moment. In een stad is dit extra hard nodig, door de reputatie die sommige steden meedragen. Denk maar aan de zakkenrollers en gevaarlijk openbaar vervoer. Hierdoor is het belangrijk een veilige sfeer uit te stralen naar de reizigers. Op die manier zal ik in de uitwerking van de case moeten zorgen dat de producten veiligheid uitstralen. Ik zal hierbij ook moeten aantonen dat alles van begin tot eind klopt en hier geen bedriegerij aan te pas komt. 1.3 Citymarketing Bij de ontwikkeling van nieuwe producten gekoppeld aan de Biënnale Interieur is de promotie en communicatie ook een belangrijk onderdeel. Wanneer de pakketten ontwikkeld zijn moeten ze ook de beursbezoekers kunnen bereiken. Dit is het verkopen van een product aan de juiste doelgroep. Het gaat hier dus vooral over marketing in het algemeen. Aangezien de toekomstige producten rond de beurs nauw verbonden zijn met de stad spits ik mij toe op citymarketing. Het gaat ten slotte ook over het stadsimago. Over dit onderdeel zijn ook enkele relevante trends die belangrijk kunnen zijn in dit onderzoek. Natuurlijk is citymarketing een ruim gegeven. Daarom selecteer ik alweer de belangrijkste trends die toepasbaar zijn in deze bachelorproef Wat is citymarketing? Om een afbakening te kunnen doen van de belangrijkste trends is het belangrijk om even het begrip te definiëren. Volgens zakelijkinfonu.nl 6 kent citymarketing volgende definitie: Alle samenhangende activiteiten die worden uitgevoerd om specifieke doelgroepen aan te trekken of te behouden voor een bepaald gebied. In deze definitie vormen een aantal woorden de kern. De belangrijkste gegevens van citymarketing zijn: Samenhangende activiteiten Dit houdt in dat er voor citymarketing verschillende maatregelen worden uitgevoerd, maar dat ze allemaal samen moeten hangen. Deze maatregelen moeten dezelfde visie hebben in het promoten van de stad. 6 wat- is- citymarketing.html, geraadpleegd op 15 december 2013

15 15 Doelgroepen aanspreken De uitgevoerde activiteiten moeten de juiste doelgroep aanspreken. In citymarketing spreekt met vaak over de 4 b s: bezoekers, bewoners, bedrijven, bollenbozen (studenten). Dit zijn de belangrijkste groepen van personen die in de stad aanwezig zijn. Je moet dus weten welke doelgroep je precies wilt bereiken. Dit kan ook vaak de combinatie van alle vier zijn. Een bepaald gebied Dit bepaalde gebied is een afbakening van de plaats waar je de doelgroep naartoe wilt brengen. Dit hoeft niet noodzakelijk een stad te zijn, ook al doet de naam dit vermoeden. Bij het punt doelgroep zijn er twee soorten marketing van toepassing. Warme citymarketing is een nieuwe doelgroep aantrekken en koude is de huidige doelgroep behouden in de stad. De doelgroep heeft een behoefte. Bij citymarketing is het belangrijk de identiteit van de stad aan te passen aan die behoefte. Iedere stad heeft een identiteit die gemakkelijk kan aangepast worden om op die manier een positief marketingbeleid te voeren. Het is een groot proces dat bestaat uit verschillende samenwerkingen tussen stad en andere bedrijven. Hierbij komen ook nog de lokale bevolking, het sociale middenveld, ambtenaren en wethouders. Andere termen die aan citymarketing worden gegeven zijn: placemarketing, destination branding, placebranding. De term citybranding wordt doorgaans ook gezien als citymarketing, hoewel deze term niet helemaal het zelfde betekent 7. Het verschil zit er in dat citybranding nog een stap verder gaat dan citymarketing. Bij citymarketing staat de behoefte van de doelgroep centraal. De marketing wordt gevoerd naar de doelgroep. Bij citybranding wordt een doelgroep gecreëerd door de activiteiten die ze uitvoeren. Die activiteiten zijn dus volledig zelf bepaald door de stad. In deze bachelorproef zal ik deze twee termen samen gebruiken, omdat de stad Kortrijk ook de mogelijkheid heeft om aan beide soorten te doen. Kortrijk doet aan citybranding door de profilering als designstad. De stad doet ook aan citymarketing door in te spelen op de behoeftes van de toeristen. Toegepast op de Interieur beurs is dit: luxe, kwaliteit en gastvrijheid. De stad wil zowel huidige toeristen behouden als nieuwe toeristen aantrekken Trendrapport citymarketing In onderstaande rubriek geef ik een opsomming van de belangrijkste trends in citymarketing, die toepasbaar zijn op Kortrijk en de Interieur Biënnale. Het zijn recente trends uit het jaar 2013 met uitbreiding naar 2014 of het zijn verdere voorspellingen. Deze trends geven een idee over het marketing voeren in 2014 in stadsprojecten. Wel moet men er rekening mee houden dat ook deze trends een keerpunt zullen kennen. Ooit zal een tijd komen dat de consument geen interesse meer toont en niet meer gelooft in online marketing. Hierdoor zal hij terugkeren naar de traditionele lokale marketing in kranten, tijdschriften, tv, enzovoort. Dit blijkt uit een artikel op over 13 nieuwe trends in digitale marketing 8. Het is dus belangrijk dit in het achterhoofd te houden. Hetzelfde geldt voor de sociale media. Deze zijn al dusdanig geïntegreerd dat de gebruiker ze stilaan beu begint te worden. Dit komt voornamelijk door de vele nutteloze 7 kenniscentrum/kenniscentrum/city- branding.html, geraadpleegd op 15 december shows/_13_major_marketing_.html, geraadpleegd op 30 december 2012

Projectdossier: Hoe organiseer ik een hybride evenement zodat het een meerwaarde geeft aan mijn bedrijf?

Projectdossier: Hoe organiseer ik een hybride evenement zodat het een meerwaarde geeft aan mijn bedrijf? Projectdossier: Hoe organiseer ik een hybride evenement zodat het een meerwaarde geeft aan mijn bedrijf? Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Bachelor in het Toerisme en recreatiemanagement

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement / SCRM

Nieuw relatiemanagement / SCRM Nieuw relatiemanagement / SCRM Deze opdracht betreft de analyse van een bedrijf/organisatie (naar eigen keuze) in relatie tot nieuw relatiemanagement, SCRM. Ik heb gekozen voor het jong bedrijf Stampix

Nadere informatie

World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN

World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN STAPPENPLAN REPUTATIESCAN EN WEBCARE SENTIMENTANALYSE Sentiment positief Sentiment neutraal Sentiment negatief Zowel bij sentiment positief, neutraal als negatief

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC 1 Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC Agenda Wat is innovatielab? Doel innovatielab Onderzoek innovatielab Producten innovatielab Travel 3.0 platform 2 Wat is het innovatielab

Nadere informatie

Introductie. Maak kennis met NGN

Introductie. Maak kennis met NGN Introductie NGN staat voor Next Generasian News en is het nieuwe online en offline platform voor de Aziatische jongeren in Nederland. NGN is een Nederlandstalige krant voor Aziatische jongeren van 15 t/m

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE Masterproef Propositie Tom Knevels Communicatie & MultimediaDesign 2011-2012 KERNWOORDEN Online in combinatie met offline kopen, beleving/ervaring, vertrouwen, kledij

Nadere informatie

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011 Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie 11 januari 2011 Innovatielab Dit HSMAI NBTC NHTV initiatief (met steun van EZ) heeft als doel het antwoord te vinden op deze vraag: Hoe kan

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

Tanja Sierkstra 17-10-2014

Tanja Sierkstra 17-10-2014 MEDIACOLLEGE AMSTERDAM STAGEBEDRIJF: DICHTBIJ Beroepsopdracht Formulier een advies voor een mediaproductie Tanja Sierkstra 17-10-2014 2 1. Beschrijf je stagebedrijf... 3 2. Maak een SWOT-analyse voor jouw

Nadere informatie

Door: Nick, Zahra, Gaby & Demy FM5A. Reflectieverslag Vakantiebeurs

Door: Nick, Zahra, Gaby & Demy FM5A. Reflectieverslag Vakantiebeurs Door: Nick, Zahra, Gaby & Demy FM5A Reflectieverslag Vakantiebeurs Inhoudsopgave INLEIDING 3 BEDRIJVEN 4 VRAGEN 6 CONCLUSIE 9 REFLECTIE 9 Inleiding Vorige week zijn wij met alle Travel & Hospitality klassen

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf?

Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf? Van spielerei tot veelzijdig instrument Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf? INHOUD 2 Van spielerei tot veelzijdig instrument 2 Tien manieren waarop uw bedrijf voordeel haalt uit sociale

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

Promotiebijeenkomst Oost. Amsterdam, 5 oktober 2015

Promotiebijeenkomst Oost. Amsterdam, 5 oktober 2015 Promotiebijeenkomst Oost Amsterdam, 5 oktober 2015 Welkom bij Lloyd Hotel Piet Boogert, directeur Lloyd Hotel Visie op citymarketing Geerte Udo, marketing director Bezoekers Amsterdam 2014 Bezoekers Bezoekdagen

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

WELKOM COLLEGA S! TOPICS. - Doelgroep - Bestemming Vlaanderen - Concept - Shop - Beelden

WELKOM COLLEGA S! TOPICS. - Doelgroep - Bestemming Vlaanderen - Concept - Shop - Beelden WELKOM COLLEGA S! TOPICS - Doelgroep - Bestemming Vlaanderen - Concept - Shop - Beelden DOELGROEP DOELGROEP In de lijn met de missie en internationale marketingstrategie van Toerisme Vlaanderen, is het

Nadere informatie

Blog handleiding voor de Groenteman

Blog handleiding voor de Groenteman Blog handleiding voor de Groenteman In deze speciale bloggers handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist een

Nadere informatie

Case 4 Consultancy. 28 April 2015. F.J.H. Bastiaansen. D.A.J. van Boeckholtz. Minor Online Marketing

Case 4 Consultancy. 28 April 2015. F.J.H. Bastiaansen. D.A.J. van Boeckholtz. Minor Online Marketing Case 4 Consultancy 28 April 2015 Auteurs L.A. van Aart F.J.H. Bastiaansen D.A.J. van Boeckholtz Opleiding Minor Online Marketing Beoordelend docent Arlon Biemans Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Remarketing...

Nadere informatie

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Whitepaper 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Als jouw organisatie e-mail en social media behandelt als twee parallelle

Nadere informatie

Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf

Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf OpJeFoon om uw klanten te bereiken: altijd en overal. Bent u klaar voor het Mobiele Web? Technologie ontwikkelt

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Projectgroep 8: Briefing. CDE Muziekatelier. Eva Thomas & Silke Lauwers

Projectgroep 8: Briefing. CDE Muziekatelier. Eva Thomas & Silke Lauwers Projectgroep 8: Briefing CDE Muziekatelier Eva Thomas & Silke Lauwers Grafische en digitale media 2013-2014 Inhoud Inleiding...3 1. Logo en huisstijl...4 2. Folder...5 3. Poster zomerworkshop...6 4. Advertentie...7

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps Workshop Communicatie Hans Donkers CEO Concapps Intro Communicatie in Sport Wat gaan we doen komende uur? Workshop Communicatie Wat is communicatie? Voorstel rondje Wie ben je? Welke vereniging vertegenwoordig

Nadere informatie

Wat een mediakit is. Waarom je een mediakit nodig hebt. Hoe je een mediakit gebruikt. Hoe je een mediakit ontwerpt

Wat een mediakit is. Waarom je een mediakit nodig hebt. Hoe je een mediakit gebruikt. Hoe je een mediakit ontwerpt Wat een mediakit is Waarom je een mediakit nodig hebt Hoe je een mediakit gebruikt Hoe je een mediakit ontwerpt Een mediakit of een sprekerskit is een document dat een samenvatting is van jouw business.

Nadere informatie

WORKSHOP SCOREN MET UW TOERISTISCHE WEBSITE

WORKSHOP SCOREN MET UW TOERISTISCHE WEBSITE WORKSHOP SCOREN MET UW TOERISTISCHE WEBSITE Wie zijn wij? Peter Dekker Alfons van Duijvenbode Agenda Belang van online in toerisme Gebruiksvriendelijke websites Online marketing dimensies Vragen & Meer

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

LOST CITY GUIDE EDITIONS 2015. Roy Kahmann April 2015

LOST CITY GUIDE EDITIONS 2015. Roy Kahmann April 2015 LOST CITY GUIDE EDITIONS 2015 Roy Kahmann April 2015 De mooiste en handigste CITYGUIDE VAN EUROPA Slechts 5 TIPS van unieke locaties op het gebied van coffee, shopping, food, drinks en art in de stad de

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Een nieuwe website speciaal op maat gemaakt

Een nieuwe website speciaal op maat gemaakt Een nieuwe website speciaal op maat gemaakt dibbadoo Een onvergetelijke eerste indruk met een website van Dibbadoo Bestaande en potentiële klanten zoeken elke dag op internet naar producten en diensten.

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

WHITEPAPER TRAVEL 73% VAN NEDERLANDERS WORDT... MAAR LIEFST 12% VAN DE VROUWEN...

WHITEPAPER TRAVEL 73% VAN NEDERLANDERS WORDT... MAAR LIEFST 12% VAN DE VROUWEN... WHITEPAPER TRAVEL MAAR LIEFST 12% VAN DE VROUWEN... 73% VAN NEDERLANDERS WORDT... Vakantie en reizen staan hoog op de lijst van dingen waar Nederlanders gelukkig van worden: op nummer 4 (voorafgegaan door

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie Nieuw relatiemanagement- SCRM 1 Social media audit Bestaande communities Doelgroep Doelstellingen en strategie Bestaande online communities Op welke social Media is het bedrijf Proximus reeds aanwezig?

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Ik weet dat het soms best wel allemaal wat ingewikkeld kan lijken.

Ik weet dat het soms best wel allemaal wat ingewikkeld kan lijken. WELKOM Bedankt om dit gratis e-book te downloaden! J Ik weet dat het soms best wel allemaal wat ingewikkeld kan lijken. Als anderen vertellen over de hosting van hun website, en updates doen en backups

Nadere informatie

Verslag 10 december 2014

Verslag 10 december 2014 Verslag 10 december 2014 Op 10 december vond, in Het Communicatiehuis te Gent, de eerste vergadering van de gebruikersgroep plaats. Er waren 25 bedrijven aanwezig. Voorstelling IWT De heer Filip Van Isacker

Nadere informatie

JUVA WEBDESIGN. B.I.W. Consult GCV Molenstraat 47 bus 2.01, 8710 Wielsbeke BE

JUVA WEBDESIGN. B.I.W. Consult GCV Molenstraat 47 bus 2.01, 8710 Wielsbeke BE JUVA WEBDESIGN B.I.W. Consult GCV Molenstraat 47 bus 2.01, 8710 Wielsbeke 0495 51 16 13 info@juvawebdesign.be BE 0635.642.087 1 INHOUDSOPGAVE 1.Voorstelling... 3 2.Facebook... 4 2.1 : Wat is het verschil

Nadere informatie

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 Inhoudsopgave 1.0 Inhoudsopgave 1 1.0 Inleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Mijn leerdoelen 2 2.0 Beschrijving leerdoel 2 3 2.1 Responsive 3 2.2 Up- to- date HTML&CSS

Nadere informatie

Bedrijventelefoonboek.nl

Bedrijventelefoonboek.nl Bedrijventelefoonboek.nl Informatie voor bedrijven In deze brochure wordt kort uitgelegd welke functionaliteiten het Bedrijventelefoonboek uw onderneming te bieden heeft. In Nederland zoeken elke dag gemiddeld

Nadere informatie

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren!

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP EXTERNE ANALYSE LET OP: analyseren = onderzoeken = objectief beschrijven = zonder oordeel, zonder advies,

Nadere informatie

E-commerce Oktober 2016

E-commerce Oktober 2016 E-commerce Oktober 2016 Sterke stijging van aantal zelfstandige handelaars dat online verkoopt: vandaag doet 5 aan e-commerce t.o.v. 3 in 2014. Verkoop gebeurt vooral via eigen webshop of website. Meer

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

E-mailmarketing voor zorg-professionals: Reader Deel 1: Waarom is e-mail marketing belangrijk?

E-mailmarketing voor zorg-professionals: Reader Deel 1: Waarom is e-mail marketing belangrijk? Waarom is e-mail marketing belangrijk als zorg-professional? Als therapeut of coach werk je graag met mensen. Ook wil je graag genoeg verdienen om van te kunnen leven. Dat betekent dat het belangrijk voor

Nadere informatie

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE 1 Lies Spruit Burgemeester gemeente Lisse 2 Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 Fusie tot Amsterdam Marketing Congressen Cultuur marketing

Nadere informatie

Praktische tips voor een geweldige website Irene Ogier - I-webs

Praktische tips voor een geweldige website Irene Ogier - I-webs Praktische tips voor een geweldige website Irene Ogier - I-webs Inhoud E-book Zoekwoorden uitleg 3 Zoekwoorden in je website gebruiken 4 9 tips voor de pagina over jou 6 Tips voor de lancering van je website

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

*Thema s 2010. Vraagt u ons naar de specifieke promotionele mogelijkheden in onze nieuwsbrieven, specials of themanummers. www.hifi.

*Thema s 2010. Vraagt u ons naar de specifieke promotionele mogelijkheden in onze nieuwsbrieven, specials of themanummers. www.hifi. Internetconcepten HiFi.nl b2b.hifi.nl Muziek.nl High Fidelity Discs AV & Domotica SAVA-Award Nieuwsbrieven HiFi-zine HiFi.nl B2B AV & Domotica e-zine Muziek.nl e-zine High Fidelity Discs e-zine Partner-

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

IP72 Brabants Dagblad. Analyse

IP72 Brabants Dagblad. Analyse IP72 Brabants Dagblad Analyse 01 Organisatie Bij Brabants Dagblad BV werken ongeveer 400 personen, waarvan bijna de helft bij de redactie, 100 bij advertentie-exploitatie, 70 bij oplage en 30 bij overige

Nadere informatie

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl NieuwsRegio.nl is hét platform om uw bedrijf in de regio Nieuwkoop digitaal op de kaart te zetten. NieuwsRegio heeft dagelijks meer dan 1.500 bezoekers en meer

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

CREATIEF MERKDESIGNDOCUMENT VAN MOOF

CREATIEF MERKDESIGNDOCUMENT VAN MOOF CREATIEF MERKDESIGNDOCUMENT VAN MOOF Student: Bart Soeters Student#: 2033839 Docent: Monique Burggraaf School: Avans Hogeschool Opleiding: Advanced Business Creation Plaats: s-hertogenbosch INLEIDING In

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Potentieel en positionering van Holland in de buitenlandse markten

Potentieel en positionering van Holland in de buitenlandse markten Potentieel en positionering van Holland in de buitenlandse markten SESSIE ZUID-EUROPA FRANKRIJK, ITALIË EN SPANJE Jeannette Varela Noordwijk, 24 juni 2014 Thema en Doelstelling van vandaag 14,5 miljoen

Nadere informatie

New Land. Almere, 21 oktober 2014

New Land. Almere, 21 oktober 2014 New Land Almere, 21 oktober 2014 1 Jan Nico Appelman Gedeputeerde provincie Flevoland 2 RinkjeTromp Marketing Manager Toerisme Flevoland 3 Frans van der Avert Directeur Amsterdam Marketing 4 Wat zijn

Nadere informatie

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc Pedl Campagne Plan Arnoud Ching Wai Hirad Luc Ivo INHOUDSOPGAVE inleiding 1 2 ons concept wie we zijn 3 4 kanalen analyse 5 6 strategieën doelstellingen 7 1 INLEIDING Onvoldoende beweging Onvoldoende lichamelijke

Nadere informatie

Bedrijven die wegblijven van social media missen belangrijke opportuniteiten. Via sociale media kan je namelijk connecteren met je klanten, je kan

Bedrijven die wegblijven van social media missen belangrijke opportuniteiten. Via sociale media kan je namelijk connecteren met je klanten, je kan 1 2 3 Bedrijven die wegblijven van social media missen belangrijke opportuniteiten. Via sociale media kan je namelijk connecteren met je klanten, je kan het inzetten om een wow service aan te bieden, je

Nadere informatie

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Naam: William Ton (1604410) Docent: Rob van den Idsert Specialisatie: Concept Periode: 2015-D Datum: 27-05-2015 Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Nadere informatie

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014 Even voorstellen: Mijn naam is Marcel van Leeuwen, ben van oorsprong hovenier, en tuincentrum deskundige. Sinds eind jaren negentig ontwerp en publiceer ik ook websites. Nadat ik ben overgestapt naar Wordpress

Nadere informatie

Tilburg Studentenstad

Tilburg Studentenstad Tilburg Studentenstad Je doet een bestuursjaar of bent lid van een commissie bij een Tilburgse studentenorganisatie. Dan wil je iets betekenen voor je vereniging. Misschien wil je jouw vereniging nog meer

Nadere informatie

Logeren in Vlaanderen

Logeren in Vlaanderen Logeren in Vlaanderen WIE IS LOGEREN IN VLAANDEREN VZW? Logeren in Vlaanderen vzw is een samenwerking tussen de 5 Vlaamse Provincies en de private logiessector (Vlaamse Federatie voor Hoeve- en Plattelandstoerisme

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

maastricht: media kit 2015

maastricht: media kit 2015 maastricht: media kit 2015 VVV/Maastricht Marketing 1 Wie zijn wij Wij zijn de citymarketing organisatie van Maastricht, actief op het gebied van branding & marketing. Informatieverstrekker & dienstverlener,

Nadere informatie

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven.

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Media tarieven 2018 Alkmaar Marketing Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Hoe? Door Alkmaar te promoten

Nadere informatie

MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM

MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM WEBDESIGN DIGITALE MARKETING OPLEIDING & ADVIES GRAFISCH ONTWERP Inleiding is de populaire foto-applicatie van het moment. Je kan je foto s er makkelijk mee bewerken

Nadere informatie

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers!

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! BOOST VOOR REIZEN Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! OVER ONS: ONLINE REISBUREAU TOERISTISCHE INFORMATIE TOERISTISCHE AANBIEDINGEN TECHNOLOGIE BESTE BELGISCHE R.O.I.! Volledig

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Fiere Mechelaars steunen toerisme

Fiere Mechelaars steunen toerisme Mechelen, 30 oktober 2017 PERSBERICHT Fiere Mechelaars steunen toerisme Mechelen zit als toeristische bestemming in de lift en de toekomst stelt nog meer groei voorop. Beïnvloedt het stijgend aantal toeristen

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Innoveren met sociale netwerken

Innoveren met sociale netwerken Sociale media Bedrijvenvereniging Leek Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innoveren met sociale netwerken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

DVB MEDIA helpt u aan online succes!

DVB MEDIA helpt u aan online succes! DVB MEDIA helpt u aan online succes! WEBSHOPS WEBDESIGN SOCIAL MEDIA ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE INTERNETMARKETING MOBIELE APPS WWW.DVBMEDIA.NL Voor een complete internetstrategie 030-75 55 310 DVB MEDIA

Nadere informatie

saleskit digitale mogelijkheden LINDA.

saleskit digitale mogelijkheden LINDA. saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

BOUW HENDRICKX COMMUNICATIONS

BOUW HENDRICKX COMMUNICATIONS BOUW HENDRICKX COMMUNICATIONS horeca solutions - consulting - applications social media management review- en reputatiemanagement klantenbeheer en relatiemanagement persrelaties en public relations Jouw

Nadere informatie

Promotie/reclamepakketten

Promotie/reclamepakketten Promotie/reclamepakketten 2014/2015 Inhoudsopgave I. beunited Network... 3 II. www.bitterballenborrel.nl... 4 III. www.borrelnieuws.nl... 5 IV. Combinatietarieven... 6 V. Item inbrengen voor bij de verloting...

Nadere informatie

Check je sociale media

Check je sociale media Check je sociale media Succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Heidi Aalbrecht Eric Tiggeler Pyter Wagenaar Sdu Uitgevers, Den Haag 5 Inhoud 1 Inleiding Wat zijn sociale media en wat kun

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL IN DE HANDLEIDING De colleges De puntenverdeling De opdrachten (3 = totaal eindcijfer) Gastsprekers Om en Om college s met Leontine Van Geffen BRONNEN

Nadere informatie

Analytics rapport: AmbiSphere

Analytics rapport: AmbiSphere www.vanhaelewyn.be/webdesign Industrieweg 3 marketing@vanhaelewyn.be B-3001 HAASRODE (op afspraak) +32 (0) 495 61 58 05 Analytics rapport: AmbiSphere 1 november 2008 30 november 2008 V = vaststelling V

Nadere informatie

C. Social Media Beleid in enkele stappen

C. Social Media Beleid in enkele stappen C. Social Media Beleid in enkele stappen 1. Stel doelen op! Je bent nu klaar met het instellen van Facebook en Twitter. Om jezelf een duidelijk beeld te stellen van wat je wilt bereiken met je Social Media

Nadere informatie

30 Facebook Tips Voor Meer Bezoekers, Klanten & Omzet!

30 Facebook Tips Voor Meer Bezoekers, Klanten & Omzet! 30 Facebook Tips Voor Meer Bezoekers, Klanten & Omzet! Auteur: Copyright 2011, Alle rechten voorbehouden www.tomdehaan.nl 1 Voordat je de tips gaat lezen Dit ebook is een verzameling van tips voor je Facebook

Nadere informatie