1. OPDRACHT COMMUNICATIESTRATEGIE EVENEMENTEN COMMUNICATIEACTIES- EN KANALEN 38

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. OPDRACHT 32 2. COMMUNICATIESTRATEGIE 33 3. EVENEMENTEN 34 4. COMMUNICATIEACTIES- EN KANALEN 38"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENVERSLAG

2

3

4 INHOUDSOPGAVE

5 WOORD VAN DE VOORZITTER SAMENSTELLING VAN DE BEHEERSORGANEN ACTIVITEITENVERSLAG 1. MISSIE ACTIVITEITEN 11 Inleiding 11 Interfacefunctie met de Europese instellingen 11 EXPAT WELCOME DESK 1. OPDRACHT ALGEMENE TRENDS VOOR STATISTIEKEN DOSSIEROVERZICHT 16 Inschrijving en verblijf 16 Arbeid 18 Burgerlijke stand 20 Huisvesting 21 Kinderen en onderwijs 22 Gezondheid en sociale zekerheid 23 Taxen en belastingen 24 Consumentenrechten en ondernemingen 25 Transport 26 Regionale en lokale vertegenwoordigingen 27 Diverse inlichtingen ACTIVITEITEN EN SEMINARIES 28 Onthaaldagen voor 2000 stagiairs 28 Infosessie service 29 INFO DAY Europese Commissie 29 Evenementen voor echtgenoten 29 CEL COMMUNICATIE EN EVENEMENTEN 1. OPDRACHT COMMUNICATIESTRATEGIE EVENEMENTEN 34 Festival Matongé-Europa 34 Rally voor Brusselse scholieren COMMUNICATIEACTIES- EN KANALEN 38 Visuele identiteit 38 Newsletter 40 Social Media 40 Website 41 Advertenties 41 Informatiestanden en seminaries 41 Communicatiepartnerships ENQUÊTE OVER HET LEVEN VAN DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP IN BRUSSEL 45 Doelstelling 45 Opzet 45 Resultaten 46 Publicatie PERSONEEL 50 Samenstelling 50 Opleiding 51 CONCLUSIE

6 WOORD VAN DE VOORZITTER

7 Op de volgende pagina s kan u een niet-exhaustieve voorstelling vinden van de activiteiten die het Europe.Brussels Liaison Office heeft georganiseerd in 2013 of waaraan onze organisatie heeft deelgenomen, zij het in het kader van de promotie van Brussel als hoofdstad van de Europese Unie, van de sensibilisering van de Brusselaars voor de Europese roeping van hun gewest of in het kader van de talrijke problemen die Europe.Brussels heeft kunnen oplossen inzake onthaal en administratieve assistentie aan nieuwkomers die zich hier komen vestigen was een goedgevuld jaar. De publicatie van de enquête over het leven van de internationale gemeenschap in Brussel heeft de visibiliteit van Europe.Brussels versterkt dankzij de weerklank die deze peiling kreeg in de geschreven en audiovisuele pers, zowel nationaal als internationaal. Europe.Brussels slaagde erin het beeld enigszins bij te stellen van de internationale ambtenaar die leeft in zijn ivoren toren en aan te tonen dat diens deelname aan het Brusselse socio-cultureel leven toeneemt. Maken dat de Europeanen die hier leven zich volwaardige Brusselaars voelen is uiteraard een van de hoofdbekommernissen van Europe.Brussels. Aangezien het onmogelijk is om Europa in Brussel te doen slagen zonder de goedkeuring van haar inwoners werden daarnaast talrijke initiatieven ondernomen opdat de Brusselaars zélf zich zouden beschouwen als Europeanen en fiere burgers van de hoofdstad van Europa. Europe.Brussels stelt alles in het werk om ontmoetingen en uitwisselingen te bevorderen tussen Brusselaars en Europeanen. De succesvolle organisatie van het Festival Matongé- Europa, tijdens hetwelk cultuur als hefboom fungeerde om bruggen te creëren tussen beide wijken, is daar een goed voorbeeld van. Als gastgewest voor de Europese instellingen behoort de promotie van een gastvrij imago tot onze belangrijkste taken. Dit gebeurt door een waaier van diensten die het team van Europe. Brussels aanbiedt aan al wie zich in Brussel vestigt in het kader van zijn activiteiten in of rond de Europese instellingen, of het nu gaat om ambtenaren, parlementsleden en hun assistenten, vertegenwoordigers van Europese regio s en steden, journalisten, stagiairs, nationaal gedetacheerde experten, e.a. In 2013 werden niet minder dan dossiers behandeld, wat de totaliteit van het aantal dossiers dat sinds de oprichting van het Bureau werd behandeld, brengt op ongeveer Deze cijfers slaan op alle dossiers met een zekere complexiteit en laten de zeer talrijke gegevens die worden gecommuniceerd via telefoon, of aan bezoekers van onze lokalen, van onze antenne in het Europees Parlement of aan een van onze standen buiten beschouwing. Bij de lezing van het 23ste jaarverslag kan vooral opgemerkt worden dat het Europe. Brussels Liaison Office de doelstellingen die haar door de Regering vanaf 1991 opgelegd zijn ten volle heeft gerealiseerd en er in geslaagd is in de loop der jaren een zetelpolitiek uit te bouwen die naam waardig. Alain Hutchinson Voorzitter Europe.Brussels Liaison Office

8 SAMENSTELLING VAN DE BEHEERSORGANEN

9 9 Raad van beheer De heer Alain HUTCHINSON Voorzitter De heer Rudi VERVOORT, Adjunct - penningmeester vertegenwoordigd door de heer Micha KAPETANOVIC De heer Guy VANHENGEL, Ondervoorzitter vertegenwoordigd door de heer Frank LELON Mevrouw Evelyne HUYTEBROECK, vertegenwoordigd door Mevrouw Marie-Hélène LAHAYE Mevrouw Brigitte GROUWELS, Penningmeester vertegenwoordigd door Mevrouw Monique VAN TRAPPEN Mevrouw Céline FREMAULT, vertegenwoordigd door de heer Alain ROBA Mevrouw Anne-Marie CLAEYS Secretaris De heer Bruno DE LILLE, vertegenwoordigd door de heer Rik JELLEMA De heer Christos DOULKERIDIS, vertegenwoordigd door de heer Stéphane JANS Secretaris Mevrouw Nathalie GILSON De heer Bernard HAYETTE De heer Laurent VAN DER ELST Algemene Vergadering Effectieve leden De heer Alain HUTCHINSON De heer Rudi VERVOORT De heer Guy VANHENGEL Mevrouw Evelyne HUYTEBROECK Mevrouw Brigitte GROUWELS Mevrouw Céline FREMAULT Mevrouw Anne-Marie CLAEYS-MATTHYS De heer Bruno DE LILLE De heer Christos DOULKERIDIS Mevrouw Sophie BROUHON Mevrouw Nathalie GILSON De heer Bernard HAYETTE De heer Rachid MADRANE De heer Jérôme DE MOT De heer Laurent VAN DER ELST Voorzitter Secretaris Aangesloten leden De heer Jos BERTRAND De heer Jean-Pierre CORNELISSEN Mevrouw Françoise DUPUIS De heer Paul GALAND De heer Pascal GOERGEN De heer Michel LEGROS Mevrouw Anne MARCUS-HELMONT Mevrouw Catherine RABIER De heer Daniel SOUDANT De heer Christophe T SAS

10

11 ACTIVITEITEN- VERSLAG

12 1 MISSIE Europe.Brussels stelt zich tot doel de rol van Brussel als hoofdstad van Europa te ontwikkelen en wel door de band of liaison tussen Brussel, Europa en de internationale instellingen te versterken via participatie, onthaal, promotie en kennisopbouw- en verspreiding. ONTHAAL Een gratis, snelle, one-stop en brede Welcome Desk voor expats aanbieden die deze doelgroep informeert, gidst en probleemoplossend ondersteunt bij vestiging en verblijf in Brussel, een tussenschakel vormt naar de Brusselse instellingen en hen gerust stelt zodat ze zich thuis voelen in Brussel. PROMOTIE Europa laten slagen in Brussel en Brussel demystifiëren als Europese hoofdstad door haar imago te verbeteren, een uitstalraam te zijn voor Brussel én voor de Europese Unie. Ook maar niet uitsluitend door alle Brusselaars, expat of niet, te sensibiliseren voor hun hoofdstad. PARTICIPATIE Activiteiten organiseren of stimuleren die de integratie bevorderen tussen expats en Brusselse natives via ontmoetingen, uitwisseling, dialoog, communicatie en bruggenbouwende activiteiten tussen beide doelgroepen, teneinde een gemeenschappelijke Brusselse identiteit te ontwikkelen en een sterker bewustzijn van beide doelgroepen over de Europese rol van Brussel. KENNISOPBOUW EN VERSPREIDING Creëren, uitbouwen, actualiseren en verspreiden van kennis en knowhow over de Europese en internationale dimensie van Brussel. Het gaat meer bepaald over de aanwezigheid van de internationale instellingen en internationale organisaties in Brussel en de expats in Brussel.

13 ACTIVITEITENVERSLAG ACTIVITEITEN ACTIVITEITENVERSLAG Inleiding Europe.Brussels bestaat uit twee cellen: de Expat Welcome Desk en de Cel Communicatie en Evenementen. Beide cellen werken in gelijke mate aan de realisatie van Europe.Brussels missie. De Expat Welcome Desk vervult een concrete onthaalfunctie voor individuen van de Brusselse internationale gemeenschap. De Cel Communicatie en Evenementen zet zich vooral in voor sensibilisering via kennisopbouw en -verspreiding, promotionele activiteiten en de (communicatieve) ondersteuning van de Expat Welcome Desk was meer dan ooit een jaar waarin beide cellen elkaars werking versterkten door een intense samenwerking. Interfacefunctie met de Europese instellingen Dat de Europese instellingen van levensbelang zijn voor Brussel hoeft geen betoog. Het is dan ook des te belangrijker om de werking van deze instellingen grondig te begrijpen en een goede relatie met hen te creëren en te onderhouden. Ook dat is een functie die Europe.Brussels volledig ter harte neemt. Al te dikwijls wordt Europe.Brussels precies omwille van die functie door andere Brusselse instellingen benaderd. Maar wie en hoe benaderen en voor welk onderwerp? Het is geen sinecure om de weg te vinden in de honderden departementen, tientallen instellingen en te weten wie van de tienduizenden personeelsleden het best gecontacteerd wordt. De directie en beide cellen onderhouden dan ook permanent goede relaties met een hele reeks sleuteldepartementen en -personen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de personeels- en communicatiedepartementen van de instellingen. Voortdurende contacten, de uitbouw van een uitgebreid netwerk, duidelijke afspraken en voortdurende informatieuitwisseling van beide kanten zorgen al jaar en dag voor een vruchtbare en efficiënte samenwerking en zijn doorslaggevend voor het realiseren van onze missie. De jarenlange ervaring zorgde bovendien voor een inzicht en kennis in de manier van werken én cultuur van de Europese Unie die uniek is binnen de Brusselse instellingen. Een bijzondere vermelding verdient het lidmaatschap van de Task Force EU-Belgium. Dit overlegorgaan tussen de Europese instellingen enerzijds en vertegenwoordigers van de Belgische en Brusselse overheden anderzijds, vergadert op initiatief van de Europese Commissie en meer bepaald de Europese Commissaris bevoegd voor administratie en behandelt onderwerpen die raken aan de aanwezigheid van de Europese instellingen in ons land. De Belgische component wordt geleid door de ambassadeur die het Interministerieel Comité voor het Zetelbeleid (ICZ) voorzit, dat ook de voorbereidende vergaderingen organiseert. Op de agenda worden alle mogelijke thematieken aangekaart die van belang zijn voor een goed onthaal door ons land van de instellingen in Brussel zoals de Europese scholen, veiligheid en mobiliteit in de Europese wijk, dossiers inzake urbanisme, de toepassing van het Protocol betreffende de Privileges en Immuniteiten. Europe.Brussels maakt deel uit van deze vergadering en kon met name dankzij deze aanwezigheid, een bijzonder goed inzicht in de instellingen verwerven, een netwerk uitbouwen van beslissingsnemers en zo concrete medewerking verwerven voor tal van projecten, zoals de Enquête over het leven van de internationale gemeenschap in Brussel of de campagnes om Europeanen ertoe aan te zetten zich te registreren voor de gemeenteraadsverkiezingen..

14

15 EXPAT WELCOME DESK

16 Expat Welcome Desk OPDRACHT De Expat Welcome Desk geeft advies aan leden van de internationale gemeenschap en in het bijzonder diegenen die verloren lopen in het doolhof van Belgische, Brusselse en Europese regels, wetgeving én procedures. Het internet biedt weliswaar een schat aan informatie, maar het Belgisch recht is dermate complex dat een gepersonaliseerd advies een essentiële service blijkt voor nieuwkomers in Brussel. De onderwerpen waarover de cel advies geeft zijn erg breed, maar 60% van de vragen heeft betrekking op inschrijving en verblijf, huisvesting en belastingen (zie tabel). De cel geeft individueel advies per , telefoon, in face-to-face afspraken, maar verspreidt ook informatie via presentaties en documentatie, onder meer tijdens belangrijke evenementen waar heel wat leden van de internationale gemeenschap op afkomen. De INFO DAY van de Europese Commissie, de Open Deurdag van de Europese instellingen, de ontvangst van 2000 stagiairs in de verschillende Europese instellingen of het onthaal van de nieuwe Europese parlementsleden van elke legislatuur, zijn slechts een paar voorbeelden. De statistieken die hierna vermeld worden betreffen enkel de individuele dossiers, niet deze collectieve informatiesessies. ALGEMENE TRENDS IN 2013 De Expat Welcome Desk stelde in haar dagdagelijkse werking en voor alle behandelde thema s vier grote algemene tendensen vast. De complexiteit van de adviesvragen noopt Europe. Brussels meer en meer om de administratieve overheden te raadplegen om de problemen te kunnen oplossen. Het grote aantal aanvragen en hun diversiteit vereist immers een goede kennis en tekstvaardigheid van de wetteksten in zeer uiteenlopende domeinen. Eén dossier kan tegenwoordig talrijke tussenkomsten verspreid over één jaar vereisen. Cliënten vragen meer en meer een full service. Ze wensen steeds vaker informatie over een breed scala aan onderwerpen. Bijvoorbeeld de vestiging van expats in België, hun huisvestingsmogelijkheden, maar ook huurprijzen, tewerkstelling of het statuut van zelfstandige of werknemer blijven populaire thema s. Ook de Belgische sociale zekerheid, het onderwijs en belastingen komen vaak ter sprake. Het is duidelijk dat nieuwe technologieën een grote impact hebben op de werking van de Expat Welcome Desk. Cliënten hebben meer en meer toegang tot informatie via het internet. Het type van vragen varieert bijgevolg in functie van informatie die sowieso al op het internet beschikbaar is.

17 ACTIVITEITENVERSLAG STATISTIEKEN De Expat Welcome Desk behandelde in dossiers 1, een lichte toename van 1.8% tegenover 2012 hetgeen meteen de stijgende trend bevestigt. In 2012 was er al een toename van 2.5% in het aantal dossiers. Onderstaande tabel en grafiek sommen het aantal dossiers in 2012 en 2013 op, opgedeeld in tien thema s waarvoor onze Welcome Desk quasi dagelijks geconsulteerd wordt. 60% van de vragen hebben betrekking op inschrijving en verblijf, huisvesting en belastingen. Thema s Aantal dossiers Huisvesting Inschrijving en verblijf Taxen en belastingen Gezondheid en sociale zekerheid Arbeid Consumentenrechten en ondernemingen EXPAT WELCOME DESK Transport Kinderen en onderwijs Burgerlijke stand Diverse inlichtingen TOTAAL Huisvesting Inschrijving en verblijf Taxen en belastingen Gezondheid en sociale zekerheid Arbeid Consumentenrechten en ondernemingen Transport Kinderen en onderwijs Burgerlijke stand Diverse inlichtingen 1 Een dossier betreft één concrete vraag die betrekking heeft op één problematiek. Eenzelfde aanvrager kan dus meerdere vragen stellen in meerdere problematieken die allemaal als een dossier worden geteld.

18 Expat Welcome Desk DOSSIEROVERZICHT INSCHRIJVING EN VERBLIJF OMSCHRIJVING Het thema Inschrijving en verblijf behandelt de registratie en het verblijf van personen van vreemde nationaliteit die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. Het gaat om vragen over bijvoorbeeld verblijfsvergunning, visa, gezinshereniging, de speciale identiteitskaarten of verbintenissen tot ten lasteneming. Dit zijn dossiers waarin Europe.Brussels bij uitstek één van haar belangrijkste functies vervult: een brug slaan tussen expats en de Brusselse gemeenten. De Welcome Desk komt geregeld op een heel praktische manier tussen inzake inschrijving en verblijf. Al te dikwijls draaien de contacten van personen met een vreemde nationaliteit met de gemeentelijke administratie op niets uit door de taalbarrière of hun bijzonder statuut als personeelslid van een Europese instelling. Tijdens hun eerste bezoek aan de gemeentelijke administratie worden ze vaak verkeerd begrepen of wordt hun situatie verkeerd beoordeeld. Met een gevoel van machteloosheid nemen ze dan ten einde raad contact op met de Welcome Desk in de hoop dat hun dossier zo wel tot een goed einde komt. Inschrijving in de gemeente is inderdaad geen sinecure, ongeacht of de aanvrager een Europese nationaliteit heeft of niet. Het duurt effectief een aantal maanden, is niet gemakkelijk te begrijpen voor buitenstaanders en plaatst ze soms in moeilijke situaties. Belangrijke demarches in het leven van expats worden daardoor uitgesteld. Denken we maar aan het openen van een bankrekening of de zoektocht naar werk van de partner. OVERZICHT VAN HET WETTELIJK LANDSCHAP Dergelijke dossiers vereisen een goede kennis van het vreemdelingenrecht. Het gaat met name om twee belangrijke wetteksten: De wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Case: Inschrijving Een jonge Duitse vrouw werkte sinds een paar maanden in het Europees Parlement. Haar partner sinds drie jaar, een man van Turkse nationaliteit die in Duitsland woont, wenst zich bij haar te vestigen hier in België en ze klopt bij de Helpdesk aan om advies. De vrouw had nog nooit met hem samengewoond maar beiden wensten hun relatie in België te officialiseren met een wettelijke samenwoning om vervolgens eventueel in het huwelijk te treden. De Welcome Desk legde haar de verschillende procedurestappen uit. De vrouw werd geadviseerd om in de eerste plaats een verklaring van wettelijk samenwonen af te leggen bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar ze gevestigd is. De partner kan dan vervolgens dankzij zijn Duitse verblijfstitel naar België komen om van hieruit een verblijfsvergunning aan te vragen op basis van gezinshereniging. Die laatste procedure vereist echter allerlei bijkomende voorwaarden naast de verklaring van wettelijk samenwonen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. In dit geval kon het paar niet bewijzen dat het al één jaar had samengewoond. Er zat niets anders op dan zich te beroepen op de laatste wettelijke voorwaarde: een dossier samenstellen dat bewijst dat ze elkaar al twee jaar kennen. Dat gebeurde dan ook aan de hand van een maximum aan bewijselementen. Voorbeelden daarvan zijn vliegtuigbiljetten, hotelreservaties, brieven van verwanten, facturen op naam van beide partners, s of telefoonuittreksels.

19 ACTIVITEITENVERSLAG TRENDS IN 2013 Het aantal dossiers voor dit thema stijgt voortdurend. Europe.Brussels licht een aantal wijzigingen toe in drie materies: de gewijzigde permanente verblijfsvergunning, de nieuwe speciale identiteitskaart en de regeling voor schijnwettelijke samenwoning. Een gewijzigd permanent verblijf 2 EU-burgers of hun familieleden die een E+kaart (permanent verblijf) aanvragen, moeten voortaan een ononderbroken verblijf van vijf jaar bewijzen. De Dienst Vreemdelingenzaken kan dus vanaf nu het verblijfsrecht intrekken gedurende de eerste 5 jaar vanaf de datum van afgifte van de F-kaart. De administratie trekt de kaart enkel in indien de EU-burger of zijn familielid niet meer voldoet aan de eerder opgelegde verblijfsvoorwaarden. De nieuwe speciale identiteitskaart De Directie Protocol reikt sinds 2 december 2013 een nieuw type speciale identiteitskaart uit voor bevoorrechte personen die tijdelijk in België verblijven. Het gaat hoofdzakelijk om een praktische modernisering van de oude, geplastificeerde identiteitskaart. De wijzigingen betreffen het materiaal (polycarbonaat), het formaat (kleiner dan voorheen) en de lay-out (recto-verso). De inhoudelijke data vermeld op de oude identiteitskaarten blijven behouden op de nieuwe kaart. Er werd geen enkel nieuw inhoudelijk element toegevoegd. Een specifiek, gekleurd kenteken op de keerzijde geeft de categorie van de kaart aan en ze bevat opnieuw een aantal zichtbare en onzichtbare veiligheidskenmerken. Aanvragen voor een nieuwe identiteitskaart vóór de op de kaart vermelde einddatum zijn niet meer mogelijk, tenzij ingeval van diefstal of verlies van de kaart of wijziging van gegevens. In dat geval levert de overheid een nieuwe kaart af die geldt als duplicaat. De schijnwettelijke samenwoning Op 3 oktober 2013 werd een wetswijziging van kracht in de strijd tegen schijnhuwelijken en de schijnwettelijke samenwoningen 3. De nieuwe regelgeving verzwaart de straffen en de regeling voor gedwongen huwelijken. Zo bestaat er voortaan een wettelijke definitie van het begrip schijnwettelijke samenwoning en voerde het Burgerlijk Wetboek meteen een verbod in op schijnwettelijke samenwoning. Daarnaast bevat ook de Vreemdelingenwet een aantal nieuwe regels en sancties in deze materie. De wetgever beoogt met al deze wijzigingen daders strenger te straffen en slachtoffers beter te beschermen. Schijnwettelijke samenwoning wordt dus nu voor het eerst omschreven in het Burgerlijk Wetboek (artikel 1476bis 4 ). Het wetboek verwijst naar het feit dat uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens een van beide partijen kennelijk enkel gericht is op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van wettelijk samenwonende.. Artikel 1476 ter BW bepaalt ook impliciet het begrip van gedwongen samenwoonst: Er is evenmin een wettelijke samenwoning wanneer deze wordt aangegaan zonder vrije toestemming van beide wettelijk samenwonenden of de toestemming van minstens een van de wettelijk samenwonenden werd gegeven onder geweld of bedreiging. Een huwelijk (zoals de wettelijke samenwoning) is dus voortaan gedwongen indien aan een van de twee voorwaarden voldaan is, in plaats van beide zoals voorheen. De officier van de burgerlijke stand kan in dat geval dus voortaan weigeren de verklaring van wettelijke samenwoning te aanvaarden. De ambtenaar kan de registratie van de aangifte gedurende twee maanden schorsen om de situatie te kunnen onderzoeken als hij denkt dat er een ernstig vermoeden van de schending van de voorwaarden is. Hij vervult zo voortaan een preventieve én een actieve rol in deze dossiers. Een ministeriële omzendbrief met een opsomming van aanwijzingen voor een schijnhuwelijk of schijnwettelijke samenwoning moet de ambtenaar helpen zijn nieuwe functie uit te oefenen. De wetgever voerde tegelijkertijd ook een aantal strafbepalingen in inzake huwelijken en schijnwettelijke samenwoningen. Overtredingen worden bestraft met een gevangenisstraf van 1 maand tot 3 jaar en een boete van 50 tot 250 euro. Bovendien is de maximale lengte van het inreisverbod verlengd tot 5 jaar (in plaats van drie jaar). Voor gedwongen huwelijken en wettelijke samenwoonst werden de minimum en maximum straffen naar boven herzien: 3 maanden tot 5 jaar gevangenisstraf en een boete van 250 tot 5000 euro (in plaats van 1 maand tot 3 jaar en 50 tot 250 EUR). EXPAT WELCOME DESK 2 Aanpassing door de programmawet van 28 juni 2013 die de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering wijzigt. 3 Inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire rechtsmacht, het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op de strijd tegen de schijnhuwelijken en de schijnwettelijke samenwoningen. 4 Art. 1476bis. Er is geen wettelijke samenwoning wanneer, ondanks de geuite wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen, als uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens een van beide partijen kennelijk enkel gericht is op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van wettelijk samenwonende.

20 Expat Welcome Desk ARBEID OMSCHRIJVING De dossiers in deze rubriek slaan op zeer uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met tewerkstelling zoals bijvoorbeeld au pairs, beroepskaarten, werkvergunningen of stagevergunningen. De Welcome Desk is elke keer weer verbaasd over het aantal vragen en problemen i.v.m. grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit van mensen die naar België komen werken. De cel analyseert elk dossier afzonderlijk en houdt daarbij telkens rekening met verschillende parameters zoals nationaliteit, woonplaats, status van de echtgenoot of het type activiteit. De meerderheid van de aanvragen heeft betrekking op een werkvergunning B voor werknemers of stagiairs. Europe. Brussels helpt om alle documenten te verzamelen en het dossier in te dienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst. De aanvragen zijn meestal succesvol en cliënten zijn dan ook bijzonder tevreden. Ter herinnering: regelgeving inzake de toegang van buitenlandse werknemers tot de arbeidsmarkt is een complexe aangelegenheid. Met uitzondering van onderdanen van de Europese Unie dient iedereen die hier wenst te werken en een vreemde nationaliteit heeft in principe voorafgaand een vergunning aan te vragen bij de bevoegde autoriteiten. Zo is een werknemer onderworpen aan een werkvergunning (en zijn werkgever moet een verblijfsvergunning aanvragen). De zelfstandige moet dan weer een beroepskaart aanvragen. Er bestaan wel veel uitzonderingen op die principes of er gelden speciale voorwaarden die dan weer afhangen van de specifieke arbeidsmarkt, de voorgenomen activiteit of internationale verdragen. Er zijn drie categorieën van werkvergunningen: Werkvergunning A is van onbeperkte duur, geldig voor alle werknemersberoepen en voorbehouden voor werknemers die er al meerdere jaren als werknemer met een arbeidsvergunning B hebben opzitten. Werkvergunning B is geldig voor een bepaalde periode van twaalf maanden en beperkt tot tewerkstelling bij een welbepaalde werkgever. De overheid reikt ze alleen maar uit wanneer het onmogelijk is om binnen de beschikbare werknemers op de arbeidsmarkt en binnen een redelijke termijn een werknemer te vinden die het werk op een bevredigende manier kan uitvoeren, al dan niet na het volgen van een aangepaste beroepsopleiding. Werkvergunning C heeft een beperkte geldigheidsduur, geldt voor alle werknemersberoepen en wordt toegekend aan specifieke categorieën buitenlandse onderdanen die slechts over een beperkt of onzeker verblijfsrecht in België beschikken (bv. studenten, kandidaatvluchtelingen,...). OVERZICHT VAN HET WETTELIJK LANDSCHAP wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen Case: Arbeid Een jonge Amerikaanse student staat op het punt zijn master in Frankrijk af te werken en wil in het kader van zijn studies een laatstejaarstage doen in een Belgische onderneming. Hij vroeg de Welcome Desk hoe hij zoiets moet aanpakken. Heeft hij een Belgische werkvergunning nodig? De nieuwe regelgeving zorgt er nu precies voor dat dat niet meer nodig is: het feit dat hij studeert in een EU-lidstaat en dat zijn stage verplicht is, zijn voldoende om hem toegang te verlenen tot het grondgebied zonder dat een werkvergunning vereist is.

21 ACTIVITEITENVERSLAG TRENDS IN is een jaar waarin we vaststelden dat bedrijven meer en meer terughoudend worden om een arbeidsvergunning aan te vragen voor niet-eu-personeelsleden. De regelgeving inzake gezinshereniging werd vereenvoudigd en ook kunnen bepaalde studenten nu gemakkelijker een vrijstelling van arbeidsvergunning krijgen. Bulgaren en Roemenen hebben ondertussen een volledige vrije toegang tot de Belgische arbeidsmarkt verworven, terwijl de pas toegetreden Kroaten rekening moeten houden met een overgangsperiode. Het minimummaandloon voor het bekomen van een arbeidsvergunning B en de Blue Card (Europese werkvergunning) werden geïndexeerd. Terughoudendheid van bedrijven inzake niet-eu-burgers We stellen vast dat meer en meer bedrijven zeer terughoudend worden om arbeidsvergunningen voor niet-eu-burgers aan te vragen. De procedure lijkt hen veel te ingewikkeld en zelfs het feit dat ze een vacature voor de persoon in kwestie hebben, schijnt hen niet te overtuigen. Op verzoek van de potentiële werknemer nemen ze dan contact met ons: dergelijke bedrijven willen vooral informatie en/of hulp bij de indiening van een aanvraag. De toegang tot de arbeidsmarkt Ingevolge nieuwe wetgeving trad er ook een wijziging in inzake de vrijstelling van een werkvergunning voor EU-burgers en sommige van hun familieleden 5. Tot nu toe werd er bij een vrijstelling van arbeidsvergunning op basis van een gezinshereniging met een Belgische inwoner of met een inwoner die de nationaliteit van de Europese Economische Ruimte heeft, verwezen naar een bestaande verwantschapsband. Het bleek echter dat de bevoegde autoriteiten in de praktijk niet met precisie kunnen vaststellen of de persoon in kwestie wel degelijk voldoet aan alle voorwaarden voor de gevraagde vrijstelling. De formulering van de betreffende artikelen bemoeilijkten bovendien de rechtshandhaving omdat de controlerende overheid erg moeilijk kon vaststellen wie nu precies het voordeel genoot van de vrijstelling. Die grijze zones kwamen vaak voor in de praktijk. Om die problemen op te lossen, verwijst de wet niet meer naar de eigenlijke verwantschapsband maar rechtstreeks naar de verblijfstitel van de buitenlandse werknemer, ook al toegekend op basis van een gezinshereniging. Die verblijfstitel vormt vanaf nu de vrijstellingsgrond voor een werkvergunning. Uit de praktijk bleek ook dat er een lange periode kan verstrijken tussen de positieve beslissing over een verblijfsvergunning enerzijds en de aflevering van het verblijfsdocument anderzijds. Gedurende die wachttijd leveren de gemeenten aan vreemdelingen dan ook een bijlage 15 af. De wetgever heeft daarmee rekening gehouden: op voorwaarde dat alle voorwaarden vervuld zijn genieten vreemdelingen in het bezit van die bijlage 15 van een vrijstelling of ontvangen ze een arbeidsvergunning C. Studenten Dezelfde wet breidt de vrijstelling van arbeidsvergunning voor studenten voortaan uit naar buitenlandse studenten die een verplichte stage in België doen terwijl ze hun studies verderzetten in België of in een ander land van de Europese Unie. We kunnen die wijziging alleen maar toejuichen gezien het groot aantal studenten die zich binnen Europa verplaatsen. Bulgaarse, Roemeense en Kroatische burgers Het vrij verkeer van werknemers is en blijft een fundamenteel beginsel van de EU. De toetredingsverdragen van nieuwe lidstaten voorzien echter altijd een overgangsperiode waarin die vrijheid van verkeer onderhevig is aan beperkingen. De overgangsperiode voor Roemenen en Bulgaren is definitief afgelopen. Voor Roemeense en Bulgaarse werknemers voorzag de EU van 1 januari 2007 tot 1 januari 2009 een eerste overgangsperiode van 2 jaar. Ze werd opnieuw verlengd tot 31 december 2011 en een laatste keer op december Sindsdien hebben deze Europese burgers zonder enige beperking toegang tot de arbeidsmarkt. Op 1 juli 2013 trad Kroatië toe tot de Europese Unie. Ook hier geldt een eerste overgangsperiode van twee jaar voor Kroatische werknemers en wel van 1 juli 2013 tot 30 juni Niet-EU-vertegenwoordigingen Europe.Brussels heeft een bevoorrechte relatie met de regionale vertegenwoordigingen die de belangen verdedigen van Europese en niet-europese regio s bij de EU. Het zijn vooral de niet-europese vertegenwoordigingen die gebruik wensen te maken van onze diensten en dan meer bepaald voor de verlengingen van arbeidsvergunningen. Europe.Brussels hernieuwde bijvoorbeeld de werkvergunning van de directeuren van de Kamer van Koophandel van Servië en de (Turkse) Vereniging van Sociaal-Democratische Gemeenten (Sodem). De Welcome Desk diende ook een aantal aanvragen voor arbeidsvergunningen in voor studenten tewerkgesteld door de Kroatische Kamer van Koophandel, waarmee Europe.Brussels al jaren goede relaties onderhoudt. Ook de werkvergunning van de Chinese directeur van Shenzen s European Office for Trade and Investment werd door de tussenkomst van Europe.Brussels verlengd. Voor dit dossier werd er intens samengewerkt met Invest in Brussels. Minimum maandloon Net als vorig jaar stelde Europe.Brussels een verstrenging vast van de voorwaarden voor vernieuwing van een werkvergunning door Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. De administratie besteedt inderdaad bijzondere aandacht aan het opgegeven minimum maandloon voor hoogopgeleide werknemers: bruto voor een gedetacheerde werknemer en 2.777,66 bruto voor een werknemer onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid. Een probleem doet zich vooral voor bij de vernieuwing van arbeidsvergunningen en daaruit voortvloeiende verplichting tot het bijhouden van sociale documenten in België nadat de werknemer 12 maanden gedetacheerd is. Bepaalde toelagen ( allowances ) werden in het verleden wel toegelaten bij de berekening van de minimumbedragen, maar door de steeds striktere interpretatie van de voorgelegde bedragen, is dat nu niet meer het geval. Het Gewestelijk bestuur vraagt effectief een aantal documenten voor te leggen. Het gaat ofwel om de rekeninguittreksels van elke maand van de periode waarvoor de vorige vergunning werd afgeleverd ofwel om een kopie van de individuele rekening van de werknemer voor het afgelopen jaar. Uit dat laatste document moet het belastbaar maandsalaris in euro s van de betrokkene duidelijk blijken. Om die reden zagen trouwens heel wat regionale kantoren zich in 2013 voor de hernieuwing van arbeidsvergunningen verplicht beroep te doen op Belgische sociale secretariaten. Dat was onvermijdelijk om maandelijkse loonfiches en een jaarlijkse afrekening te kunnen voorleggen, zoals de Belgische wet dat voorschrijft. De Blue Card Op 10 december 2012 werd de nieuwe regelgeving over arbeidsmigratie van hoogopgeleide werknemers van kracht 6. Het specifieke van deze wetgeving is dat ze een gecombineerde vergunning of Blue Card invoert (de Europese kaart) die tegelijkertijd fungeert als verblijfs- en arbeidsvergunning. Ze kan worden toegekend voor hoogopgeleide werknemers die in 2013 meer dan inkomen genoten en een diploma van een opleiding hoger onderwijs van ten minste drie jaar bezitten. De betreffende Europese richtlijn breidt daarmee het principe van de gecombineerde vergunning uit tot alle werknemers-migranten én tot alle migranten die in het land verblijven om andere redenen dan arbeid. EXPAT WELCOME DESK 5 Koninklijk besluit van 17 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. 6 Het gaat om de Europese richtlijn 2009/50/EG betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan die werd omgezet bij de wet van 15 mei 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 31 augustus 2012) en het uitvoeringsbesluit van 15 augustus 2012.

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen.

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen. Datum : 30/10/1991 Gewijzigd door het K.B. van 17/10/2000 (B.S. : 21/11/2000) Gewijzigd door het K.B. van 25/05/2005 (B.S. : 13/06/2005) B.S. : 17/12/1991 (Bijgewerkt 14/06/2005) Koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

Aanvraag Belgische nationaliteit

Aanvraag Belgische nationaliteit Aanvraag Belgische nationaliteit De nationaliteits verleent het recht om de Belgische nationaliteit te verkrijgen op basis van het afleggen van een. De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be Procedure Zij die reeds een aanvraag hebben ingediend : - Moeten geen nieuwe aanvraag indienen - Kunnen een aanvullende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/045 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005)

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging

Nadere informatie

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis)

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis) VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING INFORMATIE VOOR DE GARANTEN (Artikel 3 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Wanneer is de woninghuurwet van toepassing? 13 1 Is de Woninghuurwet van toepassing op alle huurovereenkomsten? 13 2 Wat is een hoofdverblijfplaats? 14 3 Wie kan als huurder

Nadere informatie

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg Versie nr: 1 Laatste wijziging: 15-02-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een huurwaarborg? 3) Is het verplicht van een huurwaarborg samen te stellen? 4) Is de huurwaarborg eigendom van de eigenaar?

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 04 MEI 2007 GENOMEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 11bis, VAN BOEK III, TITEL VIII, HOOFDSTUK II, AFDELING 2, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid M.J.W. Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) over bijstand EU-onderdanen.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid M.J.W. Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) over bijstand EU-onderdanen. Rotterdam, 4 juni 2013. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid M.J.W. Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) over bijstand EU-onderdanen. Aan de Gemeenteraad. Op 6 mei 2013 stelde

Nadere informatie

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden:

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden: de vzw t Stad-huis, vertegenwoordigd door Mark Touchant, voorzitter, en Luc Roose, penningmeester, met maatschappelijke zettel te 1000

Nadere informatie

Infofiche huwelijk. In België worden huwelijken voltrokken op het gemeentehuis. Voor meer info neemt u best direct contact op met de gemeente.

Infofiche huwelijk. In België worden huwelijken voltrokken op het gemeentehuis. Voor meer info neemt u best direct contact op met de gemeente. A m bassade van België te Be ijing 6 San Li Tun Road 100600 Beijing Tel.: (86-10) 6532 1736 Fax.: (86-10) 6532 5097 E-mail: beijing@diplobel.fed.be Website: http://belgium.diplomatie.be/beijing Infofiche

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd INFORMATIENOTA Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd De vereenvoudiging van de saangifte en het samenlevingscontract werd vastgelegd in de wet van 3 december 2005 tot wijziging van de

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, i uwbrief van uw kenmerk Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIEN EN ONDERSTANDSKOSTEN TERUGBETALINGEN ) Vragen naar: Kurt Gesquiere

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 2 augustus 2007;

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 2 augustus 2007; SCSZ/07/145 1 BERAADSLAGING NR. 07/047 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN, STAGIAIRS EN ZELFSTANDIGE STAGIAIRS

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 2 JUNI 2013. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire

Nadere informatie

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen.

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD DEEL I : ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING. 1. HET BEGRIP «VLUCHTELING». 1.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden. 1.2. Een gegronde vrees voor vervolging hebben. 1.2.1. Het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/041 BERAADSLAGING NR 09/029 VAN 2 JUNI 2009, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2011, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/14/070 BERAADSLAGING NR. 14/031 VAN 6 MEI 2014 INZAKE DE TOEGANG TOT DE GEGEVENSBANK AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN DE PRIJS VAN HET VERVOER VAN DE WERKNEMERS -------------------- Gelet op de wet

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs in Brussel Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs VAN DE INSCHRIJVING TOT DE AANKOOP VAN EEN GOMB-WONING WIE MAG EEN GOMB-WONING KOPEN? WELKE PLICHTEN ZIJN ER VERBONDEN AAN DE AANKOOP VAN EEN

Nadere informatie

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000 Overzicht Vlaams gewest Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid (energiedecreet) van 8 mei 2009. Belgisch Staatsblad: 07.07.2009 Van kracht sinds: 01.01.2011 Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Verblijfskaarten en Registers

Verblijfskaarten en Registers Verblijfskaarten en Registers Basisvorming Vreemdelingenrecht 1 december 2008 Modernisering noodzakelijk! Mobiliteit Bestrijding van fraude/criminaliteit Nieuwe maatschappelijke noden Administratieve vereenvoudiging

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/105 BERAADSLAGING NR. 13/045 VAN 7 MEI 2013 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE (BELGISCHE)

Nadere informatie

HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE Het Hof van Justitie van de Europese Unie is een van de zeven instellingen van de EU. Zij omvat drie rechtscolleges: het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht

Nadere informatie

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres Versie nr. 1 Laatste update: 18-12-2006 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een referentieadres? 3) Welke zijn de voordelen van een referentieadres? 4) Wie kan een referentieadres nemen? 5) Bij wie

Nadere informatie

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek 5. Verkrijgen en toekennen van de Belgische nationaliteit 1 5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek Sinds het ontstaan van het Koninkrijk stijgt het aantal vreemdelingen dat Belg wordt

Nadere informatie

mevr. Voornaam : Naam :... Adres :... Mail :. ...

mevr. Voornaam : Naam :... Adres :... Mail :. ... Kader 1 : Identificatie van de candidaat «EPB-Adviseur» De heer mevr. Voornaam : Naam :...... Nationaliteit : Adres :... Tel. :.. Fax :... Mail :. Naam van het studiebureau of van de firma waarvoor U werkt

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. BRUGEL-Advies-20140314-187

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. BRUGEL-Advies-20140314-187 REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies BRUGEL-Advies-20140314-187 Betreffende De toekenning van een leveringsvergunning voor gas en een leveringsvergunning voor

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Frequently asked questions

Frequently asked questions Frequently asked questions 1. Algemene vragen A) Wat is FATCA? FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Dit is Amerikaanse belastingswetgeving die zich richt op het identificeren van US Persons

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

ADVIES. 17 april 2013

ADVIES. 17 april 2013 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN 1 12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN INHOUD EU-reizigerslijst voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU-scholieren... 1 1 Doel... 1 2 Rechthebbenden... 1 3 Bevoegde overheden... 2 4 EU-reizigerslijst

Nadere informatie

Legeswijzer voor de IND

Legeswijzer voor de IND Legeswijzer voor de IND Versie augustus 2012 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag verblijfsvergunning

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN Na bijna tien jaar is het eindelijk zover : een boekhouder die uitsluitend in loondienst of die in overheidsdienst werkt, kan voortaan ook op

Nadere informatie

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie Interlandelijke adoptie Inleiding U hebt beslist om een kind uit het buitenland te adopteren. U vraagt zich ongetwijfeld af tot wie u zich moet richten, welke procedures u moet volgen of welke gevolgen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/162 BERAADSLAGING NR. 15/058 VAN 6 OKTOBER 2015 OVER DE EENMALIGE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 28 september 2015 ADVIES 2015-70 over de weigering om toegang te geven tot een geregistreerd huurcontract

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 31.1.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0256/2011, ingediend door Harry Nduka (Nigeriaanse nationaliteit), over zijn recht om in

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 MAART 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit

Nadere informatie

3. Kopie, recto / verso, van uw identiteitskaart en deze van uw partner + gegevens van de chip van de identiteitskaart

3. Kopie, recto / verso, van uw identiteitskaart en deze van uw partner + gegevens van de chip van de identiteitskaart INDIEN u RECHTHEBBENDE BENT (Militair of bediende van het burgerpersoneel bij het departement Landsverdediging,) GELIEVE de VOLGENDE BEWIJSSTUKKEN over te MAKEN aan CDSCA 1. Loonfiche (recto-verso) 2.

Nadere informatie

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van OCMW Dentergem, Kasteeldreef

Nadere informatie

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) D.C. 239.308

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) D.C. 239.308 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 15 juni 2009 BELASTINGEN EN INVORDERING correspondentieadres Dienst Invordering en Geschillen North Galaxy Toren A, Koning Albert II laan 33, bus 37 te 1030

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Ons bedrijf. Onze missie

Ons bedrijf. Onze missie Succesvolle partnerships tot stand brengen in de Europese Unie Ons bedrijf KomFort is een bedrijf gespecialiseerd in commerciële dienstverlening. We begeleiden u stap voor stap tijdens uw samenwerking

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Benelux Economische Unie en Europese Economische Gemeenschap. Verschilpunten Benelux- en E. E. G. -verdrag

Hoofdstuk 4 Benelux Economische Unie en Europese Economische Gemeenschap. Verschilpunten Benelux- en E. E. G. -verdrag Hoofdstuk 4 Benelux Economische Unie en Europese Economische Gemeenschap INHOUD De regelingen De Benelux Economische Unie De Europese Economische Gemeenschap Partijen bij het E.E.G.-verdrag Grondslag en

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N BEROEPSREGL - Onthaalouders A08 Brussel, 25.06.2009 MH/BL/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE UITSLUITING VAN DE BEROEPSACTIVITEIT

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004; SCSZ/04/105 BERAADSLAGING NR 04/034 VAN 5 OKTOBER 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET FOREM MET HET OOG OP DE EVALUATIE VAN HET PLAN FORMATION-INSERTION

Nadere informatie

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1. Wie moet welk

Nadere informatie

Onder afhankelijke gezinsleden wordt verstaan:

Onder afhankelijke gezinsleden wordt verstaan: VERDRAG INZAKE BETAALDE ARBEID TEN BEHOEVE VAN AFHANKELIJKE GEZINSLEDEN VAN HET DIPLOMATIEK, CONSULAIR, ADMINISTRATIEF, TECHNISCH EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL VAN DE DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE MISSIES De

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD Inleiding 9 1 Kort verblijf, lang verblijf en vestiging 11 1. Kort verblijf 13 1.1. Meldingsplicht tijdens een kort verblijf 13 1.2. De aankomstverklaring bijlage 3 14 1.3. De melding van aanwezigheid

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie