Het ABC van ouderenorganisaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het ABC van ouderenorganisaties"

Transcriptie

1 Het ABC van ouderenorganisaties Nieuwjaarsrede voor de Cosbo Stad Utrecht op 14 januari 2015 Guus Schrijvers, gezondheidseconoom, oudhoogleraar Public Health bij het UMC Utrecht en exraadslid van de Gemeente Utrecht voor de PvdA

2 Het ABC Advisering van besturen van gemeenten, overheidsinstanties, ministeries, zorgverzekeraars en zorgkantoren Beïnvloeding van dienst-, hulp- en zorgverleners Co-productie van welzijn en gezondheid door de individuele oudere zelf samen met andere ouderen en met professionals

3 Het ABC Advisering van besturen van gemeenten, overheidsinstanties, ministeries, zorgverzekeraars en zorgkantoren Beïnvloeding van dienst-, hulp- en zorgverleners Co-productie van welzijn en gezondheid door de individuele oudere zelf samen met andere ouderen en met professionals Met dank aan Zorgbelang Friesland Eerst raadpleging van de achterban Betaling per project Ervaren ouderen die stille kennis verzamelen

4 COSBO-Stad-Utrecht Centraal Orgaan van Samenwerkende Ouderenbonden bestaat sinds 2 juni 1975 missie: vormgeven van de collectieve belangenbehartiging voor alle ouderen in de gemeente Utrecht op alle levensgebieden belangenbehartiging: de belangen van ouderen verwoorden en te bepleiten naar de gemeente en naar maatschappelijke organisaties zoals zorginstellingen.

5 COSBO-Stad-Utrecht Centraal Orgaan van Samenwerkende Ouderenbonden bestaat sinds 2 juni 1975 (jullie bestaan 40 jaar!!) missie: vormgeven van de collectieve belangenbehartiging voor alle ouderen in de gemeente Utrecht op alle levensgebieden belangenbehartiging: de belangen van ouderen verwoorden en te bepleiten naar de gemeente en naar maatschappelijke organisaties zoals zorginstellingen.

6 Ouderenorganisaties 1. Ouderenbonden 2. Cliëntenraden 3. Patiëntenorganisaties

7 1. Alle levensgebieden 1. Gezondheid 2. Geborgenheid 3. Respect 4. Persoonlijkheid 5. Harmonie met de natuur 6. Vriendschap 7. Vrije tijd

8 Alle levensgebieden 1. Gezondheid: lichamelijk en geestelijk 2. Geborgenheid: veilige woon- en leefomgeving 3. Respect: betekenisvolle activiteiten 4. Persoonlijkheid: autonome levensinvulling 5. Harmonie met de natuur: verwant voelen met dier en plant 6. Vriendschap: affectieve relaties 7. Vrije tijd: ontspanning en uitrusten, uit de sleur

9 Alle levensgebieden 1. Gezondheid: lichamelijk en geestelijk 2. Geborgenheid: veilige woon- en leefomgeving 3. Respect: betekenisvolle activiteiten 4. Persoonlijkheid: autonome levensinvulling 5. Harmonie met de natuur: verwant voelen met dier en plant 6. Vriendschap: affectieve relaties 7. Vrije tijd: ontspanning en uitrusten, uit de sleur Lezen: Skidelsky R. & E. Skidelsky, Hoeveel is genoeg? Geld en het verlangen naar een goed leven, Antwerpen: De Bezige Bij, Oorspronkelijke Engelse titel: How much is enough? Allen Lane publishers, 2012.

10 Alle levensgebieden 1. Gezondheid: lichamelijk en geestelijk 2. Geborgenheid: veilige woon- en leefomgeving 3. Respect: betekenisvolle activiteiten 4. Persoonlijkheid: autonome levensinvulling 5. Harmonie met de natuur: verwant voelen met dier en plant 6. Vriendschap: affectieve relaties 7. Vrije tijd: ontspanning en uitrusten, uit de sleur Er bestaat een compenserende wisselwerking tussen deze zeven levensgebieden

11 Ook lezen:

12 Rol van de overheid Niet alleen voor achterstandsgroepen Grondwet artikel 22: De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid Bepleit nieuw artikel 22A: Elke burger treft maatregelen voor de eigen oude dag en de eigen gezondheid Er is een grens tussen collectieve en individuele verantwoordelijkheid Zorg, welzijn en wonen tezamen is te groot

13 Het ABC: interessante onderwerpen om over te adviseren Uitvoering van de Wmo, de Wet Langdurige Zorg en de Participatiewet Monitoring van gemiddelden en uitersten via meldpunten en enquêtes Woningen en zorg voor ouderen in harmonie? De groei van het aantal dementerenden Demografische scenario s Scheiding van toegang en uitvoering van zorg- en dienstverlening Wat kan digitaal? Innovatief beleid ja en big bang reorganisaties nee

14 Het ABC: interessante onderwerpen om over te adviseren 1. Uitvoering van de Wmo, de Wet Langdurige Zorg en de Participatiewet 2. Monitoring van gemiddelden en uitersten via meldpunten en enquêtes 3. Woningen en zorg voor ouderen in harmonie? 4. De groei van het aantal dementerenden 5. Demografische scenario s 6. Scheiding van toegang en uitvoering van zorg- en dienstverlening 7. Wat kan digitaal? 8. Innovatief beleid ja en big bang reorganisaties nee

15 Bron: Bonneux e.a., Gezonde en actieve levensverwachting, in: N. van Nimwegen & C. van Praag (red), Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno Actief ouder worden in Nederland, KNAW, Amsterdam,

16 Groeiend aantal 65-plussers in Utrecht (met dank aan de Gemeente utrecht) % % % 75-plussers jarigen jarigen t.o.v in 2030 toename van 60%

17 Ook meer allochtone ouderen (55+) % % Overig westers Surinaams/Antilliaans/Arubaans Overig niet-westers Turks Marokkaans Autochtoon t.o.v in 2014 toename van 40% allochtone 55-plussers van naar

18 De helft van de 65-plussers voelt zich gezond Autochtone ouderen: 52% Autochtone laagopgeleide ouderen: 43% Allochtone ouderen: 33%

19 Minder Utrechters ervaren voldoende regie op het eigen leven Allochtone ouderen: 35%

20 Meer ouderen rapporteren diabetes of hart- en vaatziekten Allochtone ouderen: 45% Allochtone ouderen: 72%

21 Sociaal-maatschappelijke participatie Aanzienlijk deel Utrechters eenzaam Allochtone ouderen: 13% Allochtone ouderen: 8% 22% 18%

22 Afbeelding 9.2. Aantal mantelzorgers van 18 jaar en ouder in Nederland naar duur en intensiteit in 2001 en 2008 (x 1.000) Bron: A. de Boer en M. de Klerk, Informele zorg in Nederland. Een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2013.

23 Aantal mantelzorgers is stabiel 12% van de kinderen is jonge mantelzorger 22% ouderen, 15% intensief (t.o.v. 8%) 22% allochtone ouderen, 11% intensief 13% van de mantelzorgers is zwaar belast, 8% van de oudere mantelzorgers 3% Utrechters ontvangt professionele thuiszorg, 17% van de 65-plussers (20% autochtone, 25% autochtone laagopgeleid, 10% allochtone ouderen)

24 Toegankelijkheid van beleidsinstanties voor advisering Eerst discussienota s daarna beleidsnota s Ouderenorganisaties in Utrecht adviseren gelijktijdig aan gemeente Utrecht, Zorgkantoor Utrecht en Achmea-Utrecht Alle ouderenorganisaties komen zoveel mogelijk tot één advies Beleidsparticipatie: 1. Gescheiden advisering 2. Vragenlijstonderzoek 3. Digitaal panel 4. Co-creatie 5. Cliëntenraden 6. Klankbordgroepen 7. Kwalitatief onderzoek

25 Het ABC: Beïnvloeding van dienst-, hulp- en zorgverleners Scheiden van zorgtoegang en zorguitvoering in tweede lijn Samenhangende programma s voor 1. kwetsbare ouderen 2. ouderen met multi-morbiditeit en 3 demente ouderen Formuleren van voorkeurstrajecten Geïntegreerde toegang in één keer voor Wmo, WLZ en Zorgverzekeringswet Wijkverpleegkundigen aanstellen bij huisartsen Introductie van één zorgleefplan zoals in de WLZ omschreven

26 Het ABC: de co-productie Patient empowerment Gezamenlijke besluitvorming Drie fasen in de besluitvorming: choice talk, option talk, decision talk Keuzehulpen, keuzefilmpjes en raadpleging ervaringsdeskundigen Veel meer digitalisering Eigen kracht conferenties Competentie verhogende cursussen Meer respijtzorg

27 Bron: M. Heijmans et al., Ontwikkelingen in de zorg voor chronisch zieken, Rapportage 2010, Nivel, Utrecht 2012.

28 Tot besluit Vier je veertigjarig bestaan Hanteer de suggesties onder het ABC van de ouderenorganisaties

29 Dank voor uw aandacht Contact?

30 Kenmerken van de Wet Langdurige zorg Opvolger Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Vanaf 1 januari 2015 van kracht Personen met een blijvende somatische of psychogeriatrische beperkingen krijgen de passende zorg met aandacht voor individueel welzijn Permanent toezicht noodzaak of 24 uur per dag zorg

31 De regering wil drie verbeteringen realiseren 1. Verbeteren van zorg 2. Versterken van betrokkenheid van burger 3. Financieel houdbare zorg 4. In de wet verankerd: individueel zorgleefplan 5. Aanspraak op volledig pakket thuis 6. Aanspraak op Persoonsgebonden Budget via trekkingsrechten 7. Geen zorgzwaartepakketten meer

32 Afbeelding 9.4. Het filter voor toegang tot de AWBZ. Bron: CIZ-indicatiewijzer, toelichting op de beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2013, zoals vastgesteld door het ministerie van vws, versie 6.0, januari 2013.

33 Enkele afsluitende opmerkingen: Vier algemene kenmerken voor goede samenwerking Gemeenschappelijke ambities van de leden van het zorgteam Een heldere verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het team. Een efficiënte besluitvorming van het team bij verzoeken van buitenaf of bij interne kwesties. Een gezonde en open communicatie zonder wantrouwen, kliekvorming en manipulatie.

34 Implementatie strategieën 1. Top down 2. Bottom up 3. Middle up down 4. Gelijktijdige implementatie van innovatie van zorg, ICT en bekostiging 5. Implementatie in tranches met innovatietarief

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg

Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg Martin: Veel mantelzorgers zijn onbekend met de term mantelzorger of betrekken deze niet op de eigen situatie. Luc: De zorg is

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Startnota 3D BMWE Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Versie 19 december 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Aanleiding: Achtergrond van

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

Amsterdam samen gezonder

Amsterdam samen gezonder Amsterdam samen gezonder Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren Convenant tussen: Gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdam Achmea 2011-2015 Introductie In het najaar van 2011 loopt

Nadere informatie

Decentralisatie van AWBZ naar Wmo in Zuid Limburg

Decentralisatie van AWBZ naar Wmo in Zuid Limburg Decentralisatie van AWBZ naar Wmo in Zuid Limburg Nieuwsbrief oktober 2013 Van inhoudelijke verkenning naar beleidsvoorbereiding In februari van dit jaar ontving u de laatste nieuwsbrief van het project

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Dan kan ik er misschien zelf iets aan doen

Dan kan ik er misschien zelf iets aan doen Dan kan ik er misschien zelf iets aan doen Tussenrapport ehealth-monitor 2015 Dan kan ik er misschien zelf iets aan doen Tussenrapport ehealth-monitor 2015 3 Colofon Auteurs: Johan Krijgsman José Peeters

Nadere informatie

Monitor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in nederland

Monitor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in nederland Monitor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in nederland Brancherapport 2008 Samenwerkingsverband van de koepels voor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties: CG-Raad, CSO, LOC,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 549 Themacommissie Ouderenbeleid Nr. 5 RAPPORT THEMACOMMISSIE OUDERENBELEID KST91340 Sdu Uitgevers s-gravenhage 2005 Tweede Kamer, vergaderjaar

Nadere informatie

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 Gemeenteblad 513 De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 december 2013, nummer Z-12-02423_2013-47760; Besluit vast te stellen de: Nota lokaal gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Samen werken in de wijk

Samen werken in de wijk Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage A - Gezamenlijke

Nadere informatie

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±<

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ kennissynthese }±< >±{ De wijkverpleegkundige }±< >±{ van }±< vandaag en morgen >±{ }±< Rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen >±{ }±< >±{ }±

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2008-2011 Gemeente Vaals Sector Maatschappij Versie 24 oktober 2007

Wmo beleidsplan 2008-2011 Gemeente Vaals Sector Maatschappij Versie 24 oktober 2007 Wmo beleidsplan 2008-2011 Gemeente Vaals Sector Maatschappij Versie 24 oktober 2007 Pagina 1 van 57 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. LOKALE KADERS... 6 2.1. BELEIDSKADERS...6 2.2. BLIK OP VAALS...7 2.3.

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk Huisarts & Gemeente Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage

Nadere informatie

Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008. Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota

Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008. Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008 Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Wmo-voorzieningen 7 Hoofdstuk 3

Nadere informatie