Opleidingen voor niveau E en D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen voor niveau E en D"

Transcriptie

1 Opleidingen voor niveau E en D Opleidingen op maat van bestuur en medewerker In de Rechtspositiebesluiten van 2007 voor de gemeentes en 2011 voor de OCMW s wordt de deelneming aan vorming niet langer gekoppeld aan het doorlopen van de functionele loopbaan. De vereiste inzake het minimum aantal uren vorming per fase van de functionele loopbaan, zoals destijds voorzien in de krachtlijnen Kelchtermans, is geschorst. Toch willen de sociale partners een kwalitatief opleidingsaanbod garanderen voor de niveaus E en D. Daarom heeft Diverscity in samenwerking met een aantal lokale besturen en de Centra voor Basiseducatie een introductiemodule ontwikkeld van 21 uren vorming. Opleiding Bewust Consumeren De maatschappelijk werkers van de GSD-V worden dagelijks geconfronteerd met tal van vragen die leven bij personeelsleden van aangesloten besturen. Ondanks het feit dat de begunstigden van onze dienst beschikken over een regulier maandelijks inkomen (aangevuld met extralegale voordelen), hebben heel wat van die vragen te maken met financiële zaken en schuldproblematiek. Met het opleidingstraject Bewust Consumeren wil de GSD-V de meest kwetsbare medewerkers (waaronder heel wat kortgeschoolden op de niveaus E en D) meer wegwijs maken in de verschillende financiële aspecten waarmee zij in het dagelijks leven te maken hebben. Het gaat daarbij zowel over de werkcontext als de persoonlijke levenssfeer. De GSD-V wil daarbij ook werk maken van een proactieve aanpak om probleemsituaties zoveel mogelijk te vermijden. Voor de realisatie van dit traject doet de GSD-V een beroep op de samenwerking tussen Diverscity en de Centra voor Basiseducatie. Opleidingen voor kinderopvang en thuiszorg Voor kortgeschoolde poetshulpen en verzorgenden in de thuiszorg of voor kortgeschoolde begeleiders in de kinderopvang is het niet steeds eenvoudig om een passende opleiding te voorzien. Toch is het belangrijk deze werknemers te motiveren om opleiding te volgen. Ook al zijn er voor de werkgever heel wat kosten aan de opleiding verbonden. Naast de directe opleidingskost is er ook de financiële derving van de cliëntbijdrage en eventuele vervangskost met het oog op de continuering van de dienstverlening. Daarom voorzien de sociale partners in het VIA4-akkoord passende opleidingen die zorgen voor een grotere multiinzetbaarheid van de werknemers in de sector, wat de medewerkers sterker maakt in hun job.

2 Opleiding op maat van bestuur en medewerker Wat mag u verwachten? Als lokaal bestuur stelt u samen met het Centrum voor Basiseducatie het opleidingspakket samen, op basis van noden en behoeften in de dienst en bij de medewerkers. U kunt hiervoor kiezen uit een pakket van 16 bouwstenen, waarbij verschillende mogelijkheden zijn: de combinatie van de bouwstenen, de omvang van de opleiding en de spreiding in de tijd. De Centra voor Basiseducatie hebben hun aanbod vertaald in een thematisch aanbod van 16 bouwstenen. Kleine bouwstenen nemen 3 uren groepswerk in beslag. Grote bouwstenen kunnen tot 12 of 15 uren omvatten. Inhoud van de opleiding Een cursus door de Centra voor Basiseducatie bestaat uit meerdere van volgende bouwstenen: 1. Veiligheid, gezondheid en hygiëne 2. Milieuvriendelijk werken 3. Ik en mijn job 4. Hoe sta ik in mijn job? Beroepshouding 5. Communicatie: Ik en een ander (basispakket) 6. Communicatie: Ik en de organisatie (vervolgpakket) 7. Rekenvaardigheid 8. Eerste stappen op computer 9. Uitbreiding PC-vaardigheden 10. Lezen en schrijven bij het werk 11. Omgaan met interne documenten en formulieren 12. Telefoneren 13. Noteren 14. Een bericht schrijven 15. Een verslag schrijven 16. Hoe geraak ik er? Kaartlezen en/of openbaar vervoer Het exact aantal uren per bouwsteen, samen met de concrete inhoud, vindt u terug op de website van Diverscity. Enkele overwegingen Voor gemeenten en OCMW s die intergemeentelijk willen samenwerken, kunnen de sectorconsulenten een faciliterende rol opnemen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer verschillende besturen elk een drie- of viertal medewerkers willen samenbrengen in een grotere groep om opleidingen efficiënter en betaalbaar te maken. Bij de samenstelling van de cursus moet ook rekening gehouden worden met eventueel onrealistische verwachtingen. Van een cursus communicatie bijvoorbeeld kan niet verwacht worden dat hij scheefgetrokken relaties remedieert. Het is goed om de opleiding na elke bijeenkomst samen met de deelnemers te evalueren. Ziet iedereen het als zinvol, liggen de accenten goed, is bijsturing nodig of zijn er nog andere vragen? Kostprijs De introductiemodule omvat: 21 uren vorming, samen te stellen uit de lijst van bouwstenen een voorbereidende bijeenkomst tussen het Centrum voor Basiseducatie en het lokaal bestuur een tussentijdse evaluatie een eindbespreking Deze module kost euro, (103 euro/lesuur) waarvan tot 2/3 van de kosten kunnen ingebracht worden in een loopbaan- en diversiteitsplan. Lokale besturen kunnen hiervoor tot euro subsidie krijgen van de Vlaamse overheid. Het Besluit van 7 juni 2013 bepaalt dat lokale besturen die vóór 31 december 2012 een plan hebben afgerond, opnieuw kunnen indienen mits er 2 jaar tussen is na de afronding van het plan. Stappenplan In 5 stappen realiseert u een opleiding op maat van uw bestuur en uw medewerkers: Introduceer het Centrum voor Basiseducatie in uw lokaal bestuur (voor zover er nog geen samenwerking bestaat). Zet een concrete samenwerking op. Maak werk van een goede inhoudelijke voorbereiding van de opleiding. Voer het programma uit overeenkomstig de gemaakte afspraken. Evalueer met alle partners de effecten en de uitwerking van de cursus en de samenwerking. Een uitgebreidere versie van dit stappenplan vindt u op de website van Diverscity. Indien u de opleiding wil inbrengen in een loopbaan- en diversiteitsplan, dan moet u die in een breder kader plaatsen. Voor de opmaak van zo n plan neemt u best contact op met één van de regionale projectontwikkelaars diversiteit binnen uw Resocgebied. 2/6

3 Opleiding Bewust consumeren Wat mag u verwachten? Dit opleidingstraject omvat meer dan een opleiding alleen. Er wordt immers voorzien in nazorg voor eventuele vragen van medewerkers. Daarom wordt ook vanaf de start van het traject ondersteuning voorzien door de maatschappelijk werkers van de GSD-V. Vaak is de opleiding rond deze thematiek voor mensen een reden om effectief iets aan hun situatie te doen en een beroep te doen op een professionele hulpverlener. Inhoud van de opleiding De cursus is gebaseerd op de module Slim Beheer uit het opleidingsaanbod van de Centra voor Basiseducatie. Volgende concrete elementen kunnen daar aan bod komen: Verschil tussen brutoloon en nettoloon, waardoor er bij halftijdsen een beperkte inhouding is op het loon: de rekening wordt op het einde van het jaar vereffend met de belastingen. Belastingen: welke documenten en formulieren moet je bijhouden doorheen het jaar zodat je je belastingen kan (laten) invullen en het nut van de elektronische identiteitskaart met bijhorende pin-code. Sensibilisering over het kopen op afbetaling, kredietkaarten. Sensibilisering over reclametrucs: zijn grote verpakkingen écht goedkoper, en welke trucs gebruiken winkels om je te doen kopen. Bewustmaking van jaarlijks terugkomende grote kosten: verzekeringen, onroerende voorheffing op eigendom, belastingen De prijs van digitale TV: wat kan je besparen door dit te laten of slechts beperkt gebruik te maken van de mogelijkheden die Digitale TV biedt. De grootte van het inkomen inschatten en in kaart brengen (m.b.v. de budgetplanner). Energiekosten: vergelijken van leveranciers, veranderen van leverancier, groepsaankopen Bestellen via internet: annuleren van een aankoop, leveringskosten en leveringstermijn Bovenstaande lijst is slechts een greep van mogelijke thema s en vragen. Het is ook mogelijk om een bezoek te brengen aan bepaalde diensten in de gemeente (kringloopwinkel, woonpunt, energiescans ) Enkele overwegingen Overweeg hoe u de doelgroep wil bereiken. Het thema kan misschien gevoelig liggen bij sommige medewerkers en er kan een zekere schroom zijn om hiervoor in te tekenen. Door het voor iedereen te voorzien ontstaat een groter draagvlak om te werken rond dit thema. Een (verplicht) infomoment vooraf kan zeer zinvol zijn. Daar kan dan één thema aan bod komen waar iedereen mee te maken heeft, bijvoorbeeld gebruik van GSM. Concreet gaat het dan over de kostprijs van een GSM-abonnement, de kostprijs van een herlaadkaart, kostprijs van een sms, televoting, stemmen op iemand, meedoen aan een prijsvraag, het gevaar van koppelverkoop, downloaden van ringtones Tijdens dit infomoment wordt de inhoud van de cursus toegelicht. Daarbij kan de overweging gemaakt worden om de deelnemers te laten aangeven wat hen interesseert, welke vragen zij hebben, welke inhouden hen boeien, Het is een grote meerwaarde om bij de voorbereiding met het Centrum voor Basiseducatie ook de maatschappelijk werkers van de GSD-V te betrekken. Zij kunnen dan tijdens het opleidingstraject een aanspreekpunt zijn voor mensen die eventuele financiële problemen zouden ervaren. Kostprijs Het opleidingstraject omvat 15 opleidingsuren (per groep van ongeveer 10 tot 15 deelnemers), inclusief de voorbereiding en de nazorg. Niet inbegrepen is eventueel het collectief infomoment. Hiervoor betaalt u euro, maar mits voorlegging van factuur krijgt uw bestuur 350 euro van deze kost terugbetaald door de GSD-V. Hiervoor dient u als bestuur aangesloten te zijn bij de GSD-V. Stappenplan In enkele stappen maakt u van de opleiding bewust consumeren een proactieve aanpak om probleemsituaties zoveel als mogelijk te vermijden: Het opleidingstraject start met een eerste overleg tussen uw bestuur, het Centrum voor Basiseducatie en een maatschappelijk werker van de GSD-V. Tijdens dit overleg wordt afgesproken wat inhoudelijk wordt gebracht en ook de praktische organisatie komt best aan bod (data, locatie, duur van het traject ). De organisatie van een al dan niet bijkomende algemene introductie komt daarbij ook aan bod. Samen met het Centrum voor Basiseducatie bepaalt u hoe een uitnodiging wordt opgemaakt voor de medewerkers in uw bestuur. Het is best om deze afspraken in een overeenkomst vast te leggen. Wanneer er individuele vragen of problemen komen van de medewerkers moeten deze een antwoord kunnen krijgen. Er wordt best afgesproken wie contactpersonen zijn hiervoor. Na de opleiding bezorgt u de GSD-V de nodige documenten voor gedeeltelijke terugbetaling van de opleiding. De GSD-V voorziet nazorg voor de deelnemers. 3/6

4 Opleidingen voor kinderopvang en thuiszorg Wat mag u verwachten? Dit opleidingstraject (waarvan de eerste 7 uren worden terugbetaald) is erop gericht mensen sterker te maken in hun job. Hierdoor verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening. Mensen die sterker in hun job staan, zijn minder afwezig door ziekte. Het aanleren en inoefenen van bijkomende competenties zorgt er voor dat mensen beter inzetbaar zijn en flexibeler kunnen worden ingeschakeld in de diensten. Enkele overwegingen Het is goed om de vraag te stellen of iedereen dezelfde opleiding volgt. In functie van de opleidingsnoden kan een opleiding in verschillende groepen efficiënter en effectiever zijn. U kan ervoor kiezen de opleiding te organiseren gedurende een ganse dag. In samenspraak met het Centrum voor Basiseducatie kan u de opleiding spreiden over meerdere dagen, zodat de continuïteit van de dienstverlening gegarandeerd blijft. Wanneer u een beroep doet op de GSD-V voor een financiële tussenkomst, kan u diezelfde opleiding niet indienen bij VIVO voor het vormingsbudget. Door de VIA-tussenkomst van GSD-V te combineren met het vormingsbudget, kan u de opleiding uitgebreider maken. Inhoud van de opleiding Inhoudelijk wordt deze opleiding samengesteld uit een keuze van de 16 bouwstenen (zie pag. 2) voor een thematisch aanbod. Ze worden vertaald naar de context van de thuiszorgdiensten en de diensten voor (buitenschoolse) kinderopvang. Kostprijs Dit opleidingstraject omvat: minimum 7 uren vorming, samen te stellen uit de lijst van bouwstenen een voorbereidende bijeenkomst tussen het Centrum voor Basiseducatie en het lokaal bestuur een eindbespreking De kostprijs hiervoor bedraagt 103 euro/lesuur, maar door de GSD-V is per dienst per jaar een tussenkomst mogelijk van 721 euro in het kader van het VIA4-akkoord waardoor de opleiding uw bestuur niets kost. U kunt ervoor kiezen een ruimer opleidingstraject te voorzien. In dit geval worden de extra kosten door het bestuur zelf gedragen. Stappenplan In 5 stappen realiseert u een traject voor de diensten kinderopvang en thuiszorg: Introduceer het Centrum voor Basiseducatie in uw lokaal bestuur (voor zover er nog geen samenwerking bestaat). Zet een concrete samenwerking op. Maak werk van een goede inhoudelijke voorbereiding van de opleiding. Voer het programma uit overeenkomstig de gemaakte afspraken. Evalueer met alle partners de effecten en de uitwerking van de cursus en de samenwerking. Een uitgebreidere versie van dit stappenplan vindt u op de website van Diverscity. 4/6

5 Vorming op de werkvloer Scherpenheuvel-Zichem De leidinggevende bij de stad vertelt: De cursus kon doorgaan in het stadhuis zelf en in een periode dat het voor de dienst wat rustiger was. De deelnemers kwamen allen uit het stadsmagazijn waar ze werken in verschillende functies zoals groenwerker, sanitair en elektricien, onderhoud gebouwen & wegen en chauffeur. Dit maakte het voor de lesgever makkelijker om te vertrekken vanuit de specifieke realiteit van deze dienst en er werd gewerkt met eigen documenten. De werknemers hebben nu meer aandacht voor veiligheid en weten nu waarom ze bepaalde voorschriften over veiligheid moeten toepassen. Ik merk ook uit de reacties van de werknemers dat de aanpak van de lesgever aansloot bij de noden van de doelgroep. Daardoor leerden ze effectief iets bij. De ervaring van lesgever Lieve: Er was een sfeer van openheid in de groep en bereidheid tot samenwerking. Door mijn kennis van de doelgroep heb ik de gepaste aanpak gevonden om de onwennigheid bij de start van de opleiding snel om te buigen. De cursisten durfden kritisch kijken naar zichzelf en toegeven dat ze bijvoorbeeld het nut niet inzien van bepaalde veiligheidsvoorschriften en ze dan ook niet toepassen. Hierop kon ik dan gepast reageren en hen toch bewust maken van het belang van goede attitudes. Een cursist aan het woord: Les volgen samen met mijn collega s was leuk. Ik besef nu wel meer welke gevaren mijn job in de groendienst heeft en hoe ik ervoor kan zorgen dat ik mijn gezondheid niet in gevaar breng. Ik weet nu welke planten giftig zijn. Dat is voor mij belangrijk zodat ik weet wanneer ik me extra moet beschermen als ik werk. Bewust Consumeren Hemiksem Secretaris gemeente Hemiksem vertelt: Alle deelnemers besparen nu samen 500 per maand, we kunnen niet anders dan spreken van een geslaagd project! Ervaring van lesgever Ilse: Het is geen sinecure om mensen die vooral gewend zijn om actief te werken, drie uren te boeien in een leslokaal. Toch zijn de meesten wel geïnteresseerd wanneer we het hebben over bvb. de keuze van een GSM-abonnement, het verklaren van gangbare bankterminologie, reclamevalkuilen, organiseren van je administratie, budgetplanning en schulden, enz. Dat zijn zorgen waar iedereen vroeg of laat wel eens mee te maken krijgt. De interactieve aanpak waarbij cursisten merken dat ook hun vragen en bemerkingen ruimschoots aan bod kunnen komen is belangrijk. Een cursist getuigt: Ik vond de cursus zeer goed. Ik kreeg zeer bruikbare informatie over het beheer van mijn persoonlijk budget, om te leren besparen en hoe ik mijn papieren beter kan sorteren. De manier van lesgeven is leuk omdat je betrokken wordt zonder dat het te persoonlijk wordt, de eigen inbreng wordt geapprecieerd, er is ruimte voor wat humor en dat alles in begrijpbare taal. Marc Peeters (GSD-V) aan het woord: De cursus beantwoordt volledig aan onze dubbele doelstelling. Enerzijds bieden we de besturen de kans een zinvolle opleiding aan te bieden aan kortgeschoolden. Anderzijds krijgen de personeelsleden meer inzicht in de gevaren van onze consumptiemaatschappij, waardoor ze zich weerbaarder kunnen opstellen. Omgaan met kinderen Deerlijk PWA-beambte Deborah: Wij werken al enkele jaren samen met het centrum voor Basiseducatie. Wij kiezen voor hen omdat zijn opleidingen op maat aanbieden. We kozen voor de opleiding omgaan met kinderen omdat een aantal PWA werknemers in scholen werken: voor en naschoolse kinderopvang, middagtoezicht Tijdens de opleiding kunnen ze mee bepalen wat aan bod komt en krijgen zij de kans om hun eigen verhaal te brengen en hun ervaringen te delen met collega s. Op die manier worden hun vragen besproken en zoeken ze samen naar mogelijke oplossingen. Een cursist getuigt: Ik werk in de buitenschoolse kinderopvang. Ouders vragen en vertellen van alles. Vroeger wist ik soms niet goed wat ik daarmee moest doen, bijvoorbeeld met medicatie van de kinderen. Nu weet ik beter bij wie de ouders terecht kunnen met welke vragen. Ik weet ook dat ik zelf problemen mag signaleren en altijd vragen mag stellen aan de zorgcoördinator van de school waar ik werk. De lesgeefster aan het woord: In de cursus gingen we in op de ontwikkeling van kinderen. De cursisten waren vooral geïnteresseerd in hoe ze best omgaan met kinderen van verschillende leeftijden die samen in de opvang zitten. Straffen en belonen vonden zij ook een belangrijk thema. We hadden het o.a. over omgaan met kinderen met probleemgedrag. In de bijeenkomsten werden veel concrete situaties besproken en tips uitgewisseld die de deelnemers onmiddellijk konden toepassen in hun werksituatie. De sfeer zat goed en de deelnemers hadden er veel aan hun ervaringen te delen met collega s. Educatief directeur Tine van CBE vertelt: De cursisten krijgen bagage om de opvang beter in de hand te hebben. We brengen ze bij hoe je met kinderen met ADHD of autisme kan omgaan in de buitenschoolse opvang zonder dit te problematiseren. 5/6

6 Contactgegevens Nuttige informatie Diverscity Peter Neirynck, GSD-V (Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen) Marc Peeters, (i.v.m. Bewust Consumeren) Koen Geeraerts, (i.v.m. terugbetaling opleidingen Kinderopvang en thuiszorg) Centra voor Basiseducatie Open School Antwerpen Vredestraat 93, 2600 Berchem, Erna Hoskens, Basiseducatie Kempen Otterstraat 109/1, 2300 Turnhout, Mieke Hens, of Open School (regio Mechelen) Leopoldstraat 52, 2800 Mechelen, Katrien Heylen, Centrum voor Basiseducatie Limino Paul Nicoulaan 29 bus 4, 3630 Maasmechelen, Rohnny Berden, Open School Limburg Zuid A. Rodenbachstraat 29 bus 5, 3500 Hasselt, Els Courbois, Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland Kolveniersgang 133, 9000 Gent, Mie Swankaert, Leerpunt Waas & Dender E.Van Winckellaan 23, 9200 Dendermonde, Marc Timmerman, Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen Bert Van Hoorickstraat 19, 9300 Aalst, Natalie Laurez, Open-school Brugge-Oostende-Westhoek Collaert Mansionstraat 24, 8000 Brugge, Annemie De Leyn, Open School Kortrijk-Roeselare Sint-Elooisdreef 56a, 8500 Kortrijk, Tine Baert, Open School Halle-Vilvoorde Nieuwstraat 5, 1830 Machelen, Greet Vanbeneden, Open School Leuven-Aarschot-Diest-Haacht-Tienen Parkstraat 146, 3000 Leuven, Katlijn Willems, Raadpleeg de website van Diverscity (www.diverscity.be) voor volgende documenten: overzicht van de 16 bouwstenen uitgebreid stappenplan modelcontract aanvraagformulier financiële tussenkomst GSD-V voor Bewust Consumeren contactpersonen voor de opmaak van een loopbaan- en diversiteitsplan met een subsidie tot euro info over het vormingsbudget Het is zinvol werknemers te informeren over het opleidingsaanbod van de Centra voor Basiseducatie (www.basiseducatie.be). 6/6

PERSTEKST 7 september 2011 Turnhout

PERSTEKST 7 september 2011 Turnhout PERSTEKST 7 september 2011 Turnhout Diverscity en de Federatie Centra voor Basiseducatie gaan samen voor competentieversterking op het niveau E en D Diverscity Diverscity is het samenwerkingsverband tussen

Nadere informatie

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010 Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid An Bistmans 29 november 2010 BE- kernopdracht geletterdheid Duidelijke plaats in de samenleving en flexibiliteit Modularisering - certificering VKS1

Nadere informatie

INSPIRATIEDAG KINDEROPVANG

INSPIRATIEDAG KINDEROPVANG INSPIRATIEDAG KINDEROPVANG 20 maart 2014 HARTELIJK WELKOM OP DE VORMINGSACTIVITEITEN 1 AGENDA 1. Kennismaking Diverscity 2. VIA 4 3. 4. Bouwstenen voor vorming en opleiding 5. Bewust consumeren 6. Mentoropleidng

Nadere informatie

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,...

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Werk jij in de kinderopvang? Wil jij ook

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang Werk jij in een initiatief voor buitenschoolse opvang? Wil jij ook

Nadere informatie

Ploegbaas en leidinggevende in de kijker

Ploegbaas en leidinggevende in de kijker Ploegbaas en leidinggevende in de kijker Gent dinsdag 4 juni 2013 Voor wie Het event richt zich tot ploegbazen, opzichters, voormannen, werkleiders, facility-verantwoordelijken,... die de leidinggevende

Nadere informatie

Overzicht van de 16 bouwstenen voor een thematisch aanbod

Overzicht van de 16 bouwstenen voor een thematisch aanbod Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Overzicht van de 16 bouwstenen voor een thematisch aanbod Opleiding voor niveau E en D Bouwsteen 1 - Veiligheid, gezondheid en hygiëne Deel

Nadere informatie

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende Werk jij in een dienst thuiszorg van een gemeente of OMCW? Wil jij ook graag de opleiding verzorgende

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

dienstencheques sector (PC 322.01)

dienstencheques sector (PC 322.01) 1 dienstencheques sector (PC 322.01) ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING www.accg.be 2 inhoud 3 Edito 4 Een woordje uitleg bij de CAO onthaal 7 CAO www.accg.be 3 dienstencheques sector ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING

Nadere informatie

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende zorgkundige

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende zorgkundige Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende zorgkundige Werk jij in een dienst thuiszorg van een gemeente of OMCW? Wil jij ook graag de

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Word leermeester Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring mee maar zoek je een inspirerende manier

Nadere informatie

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST richt in: TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE De zorgkundige is een beoefenaar van een gezondheidsberoep en is specifiek opgeleid om de verpleegkundige bij te staan inzake zorgverstrekking en gezondheidsopvoeding

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Waarom? Wat kan je verwachten? Word LEERMEESTER in de horeca Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs 6.3. Basiseducatie Schooljaar 2007-2008 BASISEDUCATIE Aantal cursisten - aantal cursussen per centrum en provincie - kalenderjaar 2007-2008 Aantal

Nadere informatie

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmoment voor kinderbegeleiders Kinderopvang is volop in beweging. Vanuit het Steunpunt Kinderopvang van de VVSG en Diverscity willen we mee invulling geven

Nadere informatie

Basiseducatie voor lokale besturen. Geïntegreerde opleidingen voor werknemers op niveau E en D

Basiseducatie voor lokale besturen. Geïntegreerde opleidingen voor werknemers op niveau E en D Basiseducatie voor lokale besturen Geïntegreerde opleidingen voor werknemers op niveau E en D Redactie: An Bistmans (projectcoördinator geletterdheid, Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs)

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Infosessie EHBO Brugge 22 maart 2011 Gent 28 maart 2011 Antwerpen 30 maart 2011 Brussel 7 april 2011 Leuven 26 april 2011

Infosessie EHBO Brugge 22 maart 2011 Gent 28 maart 2011 Antwerpen 30 maart 2011 Brussel 7 april 2011 Leuven 26 april 2011 Infosessie EHBO Brugge 22 maart 2011 Gent 28 maart 2011 Antwerpen 30 maart 2011 Brussel 7 april 2011 Leuven 26 april 2011 Programma Verwelkoming en introductie Toelichting EHBO, de omzendbrief en het KB

Nadere informatie

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS KRACHTGERICHTE HULPVERLENING IN DIALOOG Bind-Kracht staat voor een kwaliteitsvolle hulpverlening aan mensen in armoede. Krachtgericht werken,

Nadere informatie

Nr 6 (extra nummer) 17 september De regionale ondersteunpunten kinderopvang of ROK s. 2. Bouwsteen 1: Werkgroep kwaliteit

Nr 6 (extra nummer) 17 september De regionale ondersteunpunten kinderopvang of ROK s. 2. Bouwsteen 1: Werkgroep kwaliteit Nr 6 (extra nummer) 17 september 2010 Lees dit e-zine op www.vvsg.be stuur een bericht naar de redactie schrijf in/uit 1. De regionale ondersteunpunten kinderopvang of ROK s 2. Bouwsteen 1: Werkgroep kwaliteit

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat van

Nadere informatie

volwassenen met een tekort aan basiscompetenties op het vlak van taal, wiskunde, ICT en sociale kennis en vaardigheden.

volwassenen met een tekort aan basiscompetenties op het vlak van taal, wiskunde, ICT en sociale kennis en vaardigheden. Leerpunt ZOVL geeft reeds meer dan 20 jaar opleidingen aan volwassenen met een tekort aan basiscompetenties op het vlak van taal, wiskunde, ICT en sociale kennis en vaardigheden. Er is een gevarieerd open

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat

Nadere informatie

Historiek Basiseducatie

Historiek Basiseducatie Overzicht workshop 1. Werking Open-School / Centrum voor Basiseducatie 2.Laaggeletterdheid 3. Hoe doorverwijzen / ermee rekening houden in de eigen praktijk? 4. Eenvoudig taalgebruik Historiek Basiseducatie

Nadere informatie

POP. Betrokkenen INFORMATIE UIT DE KENNISMAKING:

POP. Betrokkenen INFORMATIE UIT DE KENNISMAKING: POP Betrokkenen Naam werknemer Functie In dienst sinds GSM nr en e-mail Naam organisatie Adres Telefoon en e-mail Begeleider werkvloer Telefoon en e-mail HR-verantwoordelijke Telefoon van e-mail Naam POP-coach

Nadere informatie

Chiro-solidariteitsfonds aanvraagformulier

Chiro-solidariteitsfonds aanvraagformulier Chiro-solidariteitsfonds aanvraagformulier Wat kunnen wij nu al zeggen? een beslissing over jullie aanvraag moet eerst besproken worden, maar er zijn wel enkele zaken die wij op voorhand kunnen vertellen:

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Evaluatie vormingen welzijn op het werk

Evaluatie vormingen welzijn op het werk Evaluatie vormingen welzijn op het werk Context evaluatie Opdracht gever: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Directie humanisering van de arbeid Uitvoering: Engender vzw www.engender.eu Bronnen

Nadere informatie

Preventief werken rond schulden

Preventief werken rond schulden Preventief werken rond schulden Studiedag Vlaams Centrum Schuldbemiddeling Drongen, 24 november 2011 Totaalproject schuldpreventie OCMW Zottegem Jeanine Bellens Coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen

Nadere informatie

Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014

Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014 Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014 Voor wie Deze opleidingen richten zich tot ploegbazen, opzichters, voormannen, werkleiders, facility-verantwoordelijken, die zich verder willen ontwikkelen

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers.

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers. je rechten op zak Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers

Nadere informatie

NT2-docent, man/vrouw met missie

NT2-docent, man/vrouw met missie NT2docent, man/vrouw met missie Resultaten van de bevraging bij NT2docenten Door Lies Houben, CTOmedewerker Brede evaluatie, differentiatie, behoeftegericht werken, De NT2docent wordt geconfronteerd met

Nadere informatie

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Mobiliteit Bouw Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2015 Hoeveel

Nadere informatie

DE BAAN OP! Een interessant bedrijf kiezen. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

DE BAAN OP! Een interessant bedrijf kiezen. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

ONDERWIJS HOOGSTRATEN ZIN OM EEN VAK TE LEREN? SEPTEMBER 2014 TOT EN MET JANUARI 2015. Kijk op pagina 6. Stephen Vincke - FOD Justitie

ONDERWIJS HOOGSTRATEN ZIN OM EEN VAK TE LEREN? SEPTEMBER 2014 TOT EN MET JANUARI 2015. Kijk op pagina 6. Stephen Vincke - FOD Justitie ONDERWIJS HOOGSTRATEN SEPTEMBER 2014 TOT EN MET JANUARI 2015 Stephen Vincke - FOD Justitie ZIN OM EEN VAK TE LEREN? Kijk op pagina 6. 1 COMPUTER STARTERSCURSUS COMPUTER Wil je graag meer weten over de

Nadere informatie

LOGO OCMW Dit betekent dat u concreet:

LOGO OCMW Dit betekent dat u concreet: GEINDIVIDUALISEERD PROJECT VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (art. 11 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en art. 10 tot 21 KB 11 juli 2002 houdende het algemeen

Nadere informatie

PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN. Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. Stand van zaken op 03 mei 2013

PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN. Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. Stand van zaken op 03 mei 2013 PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB Stand van zaken op 03 mei 2013 Betrokken partners VDAB Stuurgroep volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Aanbod Sociaal adviseurs. Team vervolgtraject Maatschappelijke Participatie

Aanbod Sociaal adviseurs. Team vervolgtraject Maatschappelijke Participatie Aanbod Sociaal adviseurs Team vervolgtraject Maatschappelijke Participatie Sociaal adviseurs Vrijwilligers Organiseren homeparties Informeren en verwijzen door In de eigen taal Bij mensen thuis of op een

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

programma 9.00 Onthaal met koffie en versnaperingen 9.30 Workshopronde 1 - kies uit 8 workshops 12.30 Middagpauze met broodjeslunch

programma 9.00 Onthaal met koffie en versnaperingen 9.30 Workshopronde 1 - kies uit 8 workshops 12.30 Middagpauze met broodjeslunch programma Goede kinderopvang vraagt de juiste persoon met het juiste talent op de juiste plaats. Die juiste persoon ben jij! Jouw inzet, als kinderbegeleider, maakt het verschil in de kinderopvang: kinderen

Nadere informatie

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO*

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO* Page1 Geachte mevrouw, heer Beste collega, Je bent werkzaam in de zorg als verpleegkundige, vroedvrouw, kinesist, ergotherapeut, diëtist, medisch secretaresse, laborant, maatschappelijk werker en je wilt

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2010-2011 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2010

Nadere informatie

WELKOM. Jeugdwerk in de Stad

WELKOM. Jeugdwerk in de Stad WELKOM op het startmoment van het traject Jeugdwerk in de Stad Stedelijkheid? Heel breed! Stedelijkheid beperkt zich niet tot de kern van steden, maar lekt naar randgebieden Het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

De vrijwilliger en de opleidingsclausule

De vrijwilliger en de opleidingsclausule De vrijwilliger en de opleidingsclausule Inleiding Sommige organisaties (sportclub/gemeente) willen het bekostigen van een opleiding voor een vrijwilliger koppelen aan het engagement van de vrijwilliger

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Evaluatie vormingsprogramma 'Agressie in de Ouderenzorg'

Evaluatie vormingsprogramma 'Agressie in de Ouderenzorg' Evaluatie vormingsprogramma 'Agressie in de Ouderenzorg' Organisatie Preventief Omgaan met Agressie Datum 20/04/2012 Plaats t Roodhof Oostkamp Globaal gemiddelde 4.8 / 5 Aantal deelnemers 21 personen 1.

Nadere informatie

Bent u op zoek naar een boeiende vorming voor uw vereniging, organisatie, school?

Bent u op zoek naar een boeiende vorming voor uw vereniging, organisatie, school? Thuiszorgcentrum CM Midden-Vlaanderen Vormingsaanbod voor verenigingen, organisaties, scholen Bent u op zoek naar een boeiende vorming voor uw vereniging, organisatie, school? Het CM Thuiszorgcentrum in

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

doorheen de metaal welkom!

doorheen de metaal welkom! doorheen de metaal welkom! Welkom bij de metallo s Welkom op je nieuwe job in de metaalsector. Spannend? Allicht wel en misschien ben je ook een beetje onwennig tijdens de eerste dagen. Dat is normaal.

Nadere informatie

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele tot uw beschikking Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele stadsfietsen te voorzien aan de Belgische

Nadere informatie

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Pantone 430C Pantone 7426C Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Eenheid voor Zelfmoordonderzoek Locoregionale Uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Oost-Vlaanderen Hoe blijf jij fit in je hoofd?

Nadere informatie

INFORMATIEMAP. Ervaringsbewijs. begeleider buitenschoolse. kinderopvang

INFORMATIEMAP. Ervaringsbewijs. begeleider buitenschoolse. kinderopvang INFORMATIEMAP Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang Inhoudstafel 1 WAT IS HET ERVARINGSBEWIJS?... 4 2 WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN HET ERVARINGSBEWIJS?... 4 3 HOE KAN JE HET ERVARINGSBEWIJS

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Voorbereiding pilootfase Het Nieuwe Werken

Voorbereiding pilootfase Het Nieuwe Werken Voorbereiding pilootfase Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken gaat ruimer dan telewerken. Terwijl telewerken beperkt is tot het werken op een andere plaats, gaat het bij het Nieuwe Werken

Nadere informatie

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap De VDAB ook voor personen met een arbeidshandicap Onze dienstverlening op een rijtje Je bent werkzoekend, werknemer of zelfstandige en je hebt een langdurige beperking van fysieke, verstandelijke, psychische,

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

Aanvraag van ondersteuning voor sport- en bewegingsactiviteiten in het kader van Buurt beweegt gezond

Aanvraag van ondersteuning voor sport- en bewegingsactiviteiten in het kader van Buurt beweegt gezond Sportdienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Zuiderlaan 13 9000 Gent tel.: 09 266 80 00 fax: 09 266 80 10 sportdienst@stad.gent Botermarkt 1 9000 Gent Belangrijke informatie voor de

Nadere informatie

Mini-vormingen. Zorg voor werk 26 maart 2015

Mini-vormingen. Zorg voor werk 26 maart 2015 Mini-vormingen Zorg voor werk 26 maart 2015 Opwarmer: Stellingen Enkel door vorming te volgen kan een persoon deskundigheid en kennis opdoen. Vorming gebeurd best door een ervaren externe lesgever. Medewerkers

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid huurdersbonden volgens

Nadere informatie

Projectdossier: Hoe organiseer ik een hybride evenement zodat het een meerwaarde geeft aan mijn bedrijf?

Projectdossier: Hoe organiseer ik een hybride evenement zodat het een meerwaarde geeft aan mijn bedrijf? Projectdossier: Hoe organiseer ik een hybride evenement zodat het een meerwaarde geeft aan mijn bedrijf? Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Bachelor in het Toerisme en recreatiemanagement

Nadere informatie

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie binnen Kind en Gezin Strategische ambitie van K&G opgenomen in ondernemingsplan 2013-2014 'Te werken

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Flexpoint Loopbaanbegeleiding

Flexpoint Loopbaanbegeleiding Flexpoint Loopbaanbegeleiding Flexpoint loopbaanbegeleiding tilt je carrière naar een hoger niveau Ben jij toe aan een nieuwe stap in je carrière, maar weet je niet echt meteen welke richting je uit kan?

Nadere informatie

Geniet in alle rust van je baby.

Geniet in alle rust van je baby. Geniet in alle rust van je baby. Volle Maan. De dienst kraamzorg van Familiehulp. Kraamzorg Volle Maan. Extra thuiszorg voor jou en je baby. Ben je in blijde verwachting? Of ben je net de trotse ouder

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Project DeelSEL; Verslaving

Project DeelSEL; Verslaving Project DeelSEL; Verslaving Indienen project Het project is goedgekeurd op de vergadering van de deel-sel van 8 november Het project sluit aan bij opdracht(en) 3 en 6 van de SEL Zorgregio Gent vzw. Opdracht

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2011-2012 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2011

Nadere informatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie 4 ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 21 maart 2006 RLLL/PCA/ADV/007 Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000

Nadere informatie

Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s

Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s Projectmedewerkers Sofie Thielemans, Yana Tilleman en Lentl Van Aken In opdracht

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Onderwijs & Onderzoek. Annemie Spooren (PXL) Greet De Beuckeleer (Pulderbos)

Onderwijs & Onderzoek. Annemie Spooren (PXL) Greet De Beuckeleer (Pulderbos) Onderwijs & Onderzoek Annemie Spooren (PXL) Greet De Beuckeleer (Pulderbos) Onderwijs & Onderzoek Wat hebben we gedaan? Wat betekent dit voor werkveld? Waar het begon nood aan Kennis en competenties voor

Nadere informatie

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN? 1 2 WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden.

Nadere informatie

OCMW Zottegem Totaalproject schuldpreventie. Jeanine Bellens, coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen Schoenmaekers, Hoofd Sociale Dienst

OCMW Zottegem Totaalproject schuldpreventie. Jeanine Bellens, coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen Schoenmaekers, Hoofd Sociale Dienst OCMW Zottegem Totaalproject schuldpreventie Jeanine Bellens, coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen Schoenmaekers, Hoofd Sociale Dienst Totaalproject schuldpreventie Aanleiding Preventie schuldenproblematiek

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2008 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

Basisopleiding. Diensten aan particulieren I f

Basisopleiding. Diensten aan particulieren I f Basisopleiding Diensten aan particulieren I f 2013 Informatiefolder najaar 2015 Beste opleidingsverantwoordelijke, In een dynamische sector als de onze, waar alles draait om mensen, is het een must om

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

RONDE 1: INBREKEN IN DE KLAS Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het KLEUTERONDERWIJS

RONDE 1: INBREKEN IN DE KLAS Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het KLEUTERONDERWIJS CONFERENTIE STEUNPUNT GOK: De lat hoog voor iedereen!, Leuven 18 september STROOM KRACHTIGE LEEROMGEVINGEN RONDE 1: INBREKEN IN DE KLAS Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Verslag werkgroep 3C: HR beleid, wat kan anders Willy Coninx, Veerle Weckx, Leen Peeters Deelnemers: Jaak Vandewaerde (ZOL) Leen Urs (familiehulp) Kirsten

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

Werken bij lokale besturen in Leuven

Werken bij lokale besturen in Leuven Werken bij lokale besturen in Leuven Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Sabrina Roosen, deskundige HRM 26 maart 2015 Korte kennismaking Stad Leuven 1194 personeelsleden

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie