De Flint Boerderijnummer: 767

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Flint Boerderijnummer: 767"

Transcriptie

1 arverslag nuari december 2013 De Flint Boerderijnummer: 767 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Federatie Landbouw en Zorg _767_De Flint_jaarverslag_ pdf

2 Bedrijfsgegevens Naam de zorgboerderij: De Flint Adres: Zuideinde 47 Postcode: 8428HD Woonplaats: Fochteloo Provincie: Friesland Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1e contactpersoon Naam: Monique van der Horn Adres: Zuideinde 47 Postcode: 8428HD Woonplaats: Fochteloo Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: arverslag opgesteld door: Monique van der Horn Datum laatste wijziging Overige betrokkenen: Harm van der Horn : _767_De Flint_jaarverslag_ pdf 2

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar 2013 stond in het beeld van participeren op de bezuinigingen, Door alle maatregelen van de regering die ook nog eens steeds niet duidelijk zijn, is er een vermindering van de inkomsten te verwachten. Er is besloten om te reorganiseren om financiele problemen te voorkomen. Maatregelen die zijn genomen: Van 3 woongroepen bestaande uit 4 bewoners met zeer verschilende problematiek en daardoor veel 1 op1 begeleiding nodig, naar 2 woongroepen van 5 clienten met gelijksoortige zorgvraag. 3 clienten zijn verhuisd naar een beter passende woonplek. De Flint heeft actief geholpen met zoeken naar een goede plek, daar hebben we ruim de tijd voor genomen en na 8 maanden waren ze alle 3 verhuisd. Met 1 woongroep minder zijn er ook minder begeleiders nodig, door contracten niet te verlengen en met wederzijds goedvinden zijn 5 begeleiders vertrokken. Voor de bewoners zijn dit grote veranderingen, we hebben veel geinvesteerd om de overgang zo goed mogelijk te begeleiden. Het hele proces heeft ruim 8 maanden geduurd, niet iedereen is tegelijk weg gegaan. We zijn er goed doorheen gekomen en bemerken dat dit een goede beslissing is geweest. Het geeft veel meer rust en duidelijkheid nu De Flint wat kleiner is geworden. Met minder clienten en minder personeel is er ook minder te managen voor de manager, waardoor meer tijd vrij is gekomen voor de clienten zelf. Het afgelopen jaar was het ziekteverzuim bijna nul, ook geen zwangerschapsverlof, de clienten hebben behalve de veranderingen die er waren door het vertrek van medewerkers verder niet te maken gehad met personeelswisselingen. Wel hebben we stagiaires gehad, soms voor een week als snuffelstage voor een VMBO school, 2 x een stagiaire die een paar weken kwam voor werk in de stallen. En 1 stagaire van de MBO SAW opleiding, zij blijft 1 jaar. In september zijn Harm en Monique (eigenaren) en de ouders van 1 bewoner samen met alle bewoners tegelijk een week op vakantie geweest naar Duitsland. Dit was een groot succes, ook 2 bewoners die tot nu toe nooit eerder mee gingen waren nu mee. Vanaf die vakantie voelden de bewoners zich echt thuis in de nieuwe groepssamenstelling. In maart en oktober hebben we een ouderavond georganiseerd. In juni een familiedag en in december een kerstbijeenkomst. Alle keren was de belangstelling groot, onze bewoners hebben zeer betrokken familieleden. Voor de clienten organiseren we in vakantieperodes leuke activiteiten zoals zwemmen, bezoek aan dierentuin, naar zee, met een rondvaartboot mee. Door het jaar heen organiseren we samen met collega zorgboeren activiteiten als dartavond, barbecue en disco waar clienten van meerdere zorgboerderijen elkaar kunnen ontmoeten. De nieuwe moestuin gaf een leuke opbrengst en was een goed leerproject. Je moet niet te veel worteltjes bij elkaar zaaien! De manege wordt 2 avonden per week gebruikt door een rijvereniging, verder worden er vooral prive lesse gegeven. In het dekseizoen komen merries _767_De Flint_jaarverslag_ pdf 3

4 voor de hengst, er worden regelmatig paarden getraind en beleerd. Deze verblijven een aantal weken op De Flint en worden dan door de dagbesteding verzorgd. In de werkplaats worden steeds vaker auto's ter reaparatie aangeboden. Dit is erg fijn, het vergroot de eigenwaarde van de clienten dat ze echte klussen doen. Maar ook financieel is het ( zeker in de toekomst) van belang dat de dagbesteding meer inkomsten krijgt buiten de zorgbudgetten om. Hoewel het een bewogen jaar is geweest, kijken we er met een goed gevoel op terug. Clienten, hun vertegenwoordigers en de medewerkers geven aan erg tevreden te zijn en blij met De Flint als woon- of werkplek. En daar doen we het voor! Ook van de auditor voor het keurmerk en medewerkers van het zorgkantoor kregen we complimenten. Financieel staat het er ook goed voor. De tijd zal het leren of er meer maatregelen nodig zullen zijn, vooralsnog verwachten we op deze manier het plezier en de kwaliteit te kunnen behouden! De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar Aantal deelnemers op 1 januari waren er 14 bewoners. Op 31 december waren er 11. Dit is een bewuste keuze, gevolg van de reorganisatie. De huidige 11 bewoners wonen in 2 homogene groepen met ongeveer dezelfde zorgvraag. 1 bewoner gaat naar school, de rest volgt deels dagbesteding in de zorgwerkplaats of manege van De Flint en deels elders. Zoals bij een kweker, horeca, peuterspeelzaal, winkel. Er zijn 3 clienten die alleen voor dagbesteding ZIN naar De Flint komen, samen voor 15 dagdelen per week. Er zijn dus 2 dagbestedingsgroepen met gemiddeld 4 clienten per dagdeel ( 5 dagen per week) In de weekenden logeren er gemiddeld 3 kinderen of jongeren en komen 2 kinderen alleen op de zaterdagen meedraaien. Elke woensdagmiddag komen 3 kinderen met ADHD en verstandelijke beperking. Scholing en ontwikkeling 4 begeleiders ( Harm, Maike, ap, Tinke) hebben BHV en worden jaarlijks bijgeschoold, 4 (Maike, Nynke, Andrea, Tineke) instructrices hebben de ORUN en worden jaarlijks bijgeschoold, 2 begeleiders ( Nynke, Tineke) hebben dit jaar de opleiding tot zorgboer bij de Warmonderhof afgerond met een diploma. 2 leerling-begeleiders zitten nu in het 3e ( Andrea) en 4e jaar ( Roos) van de SPH. Ybelina is orthopedagoog en is bezig met de aantekening diagnostiek, Ybelina, Klaske en Angela hebben de cursus ongewenst gedrag op de werkvloer gevolgd, Tinke, Tineke en Maike hebben de cursus communicatie op maat gevolgd. Danielle volgde de basiscursus autisme. Monique heeft de masterclass van In Voor Zorg afgerond, bezocht informatieavonden over woonintiatieven bij Per Saldo en oudervereniging SIEN, heeft regelmatig overleg met collega's in de regio. Tijdens het maandelijks werkoverleg wordt korte bijscholing gegeven aan alle medewerkers door orthopedagoog over oa gedrag en door Monique over medicijnen _767_De Flint_jaarverslag_ pdf 4

5 Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? Om er voor te zorgen dat er altijd minimaal 1 BHVer aanwezig is worden 4 medewerkers waaronder de zorgboer en dochter (bijna altijd aanwezig) jaarlijks 1 dag bijgeschoold voor BHV. Deze cursus wordt op De Flint gegeven, brandoefening wordt dan ook gedaan. De cursus wordt gegeven door BHV Fryslan. Om er voor te zorgen dat de paardrijinstructrices beschikken over een geldig diploma om paardrijles te mogen geven worden ze jaarlijks minimaal 1 dag bijgeschoold, de cursus wordt gegeven door de KNHS in Ermelo. De leerling begeleiders SPH hebben een werk/leerovereenkomst tot het einde van hun opleiding. Zij worden begeleid door de teamleider. Zij krijgen steeds meer verantwoordelijkheden op organisatorisch vlak. Monique heeft anderhalf jaar de masterclass; In voor Zorg voor kleinschalige zorgaanbieders in Utrecht gevolgd. Deze opleiding richte zich op de veranderende wet en regelgeving in de zorg en creatieve oplossingen te zoeken voor het bedrijf. In dezelfde periode waren we al aan het reorganiseren, de opleiding heeft doen inzien dat het een verstandige beslissing was. Naar aanleiding hiervan is De Flint oa ook aangesloten bij de BVKZ ( branche organisatie voor kleinschalige zorgaanbieders) Bij de medewerkers was de vraag om meer te weten te komen over specifieke situaties, Danielle de voltijd intereurverzorgster, heeft een 3 daagse cursus over autisme gevolgd. Zij heeft nu meer inzicht in het gedrag van sommige bewoners. Een bewoner is door zijn autisme soms agressief en 1 bewoner is beginnend dementerend en is daardoor elke dag wel eens boos. Hierdoor is behoefte ontstaan om te weten hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. 3 begeleiders volgden de 3 daagse cursus van MEE ongewenst gedrag op de werkvloer, en 3 begeleiders volgden de 3 daagse cursus communicatie op maat ( via MEE). De opgedane kennis is tijdens de verschillende teamvergaderingen gedeeld en besproken. Dit wordt nu toegepast in de dagelijkse begeleiding. Ybelina is orthopedagoog, zij werkt voornamelijk als groepsbegeleider om voldoende uren te kunnen werken. Als zij bevoegd is om te diagnosticeren kan zij niet alleen voor De Flint meer doen maar is zij ook in te huren voor andere zorgverleners die snel een diagnose nodig hebben om bijvoorbeeld een indicatie voor een client te kunnen aanvragen. Door bezuinigingen zijn er vaak lange wachttijden bij andere organisaties. Ybelina is bezig met haar aantekening diagnostiek. Om nog beter de mogelijkheden van dagbesteding te kunnen benutten hebben we 2 medewerkers met agrarische achtergrond de opleiding tot zorgboer laten volgen bij de Warmonderhof. Deze opleiding is door beide medewerkers afgerond met een MBO diploma. In de praktijk stond deze opleiding door zijn antroposofische visie en methodiek ver af van de visie van De Flint. Ook beoogde vaardigheden werden niet behaald omdat deze niet in de opleiding voorkwamen. In december volgde Nynke daarom nog een cursus bedrijfsplan maken, speciaal gericht op het beter benutten van de dagbestedingsmogelijkheden op De Flint. Deze cursus voldeed wel aan de verwachting. Nynke is nu bezig de dagbesteding te optimaliseren, minder kosten meer opbrengst _767_De Flint_jaarverslag_ pdf 5

6 We kunnen stellen dat beoogde opleidingsdoelen voor 2013 zijn behaald. Voor 2014 hebben we besloten om het hele team een meerdaagse cursus te laten volgen over omgaan met grensoverschrijdend gedrag _767_De Flint_jaarverslag_ pdf 6

7 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Overzicht Vervolgactie Afgerond? 1 ruiter ( geen client, geen les) viel van haar paard. aftekenlijst medicijnen wordt soms niet goed ingevuld of vergeten af te tekenen BHV belde ambulance, ruiter is goed hersteld,heeft geen blijvend letsel Verzoek aan apotheek om duidelijker aftekenlijst. Leidinggevende checkt de lijsten en informeert de betrokken begeleiding Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Overzicht Vervolgactie Afgerond? 1 bewoner heeft een paar keer begeleidster geslagen 1 bewoner is soms boos op medebewoners Er is volgens persoonlijk protocol gehandeld. Bewoner is onder behandeling van psychiater. Begeleiding wordt bijgeschoold. Er is volgens persoonlijk protocol gehandeld. Bewoner is onder behandeling van VG arts. Zijn er meldingen van klachten? Nee Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Elke 2 weken is er clientenoverleg ( huiskameroverleg) hiervan worden notulen gemaakt. Deze zijn opvraagbaar maar mogen niet worden gepubliceerd. 1x per jaar is er een evaluatiegesprek met elke client minimaal 1 x per jaar is er een evaluatiegesprek met ouders of vertegenwoordigers van iedere client Er is een lamp bijgekomen in een huiskamer, regels kunnen versoepeld worden mbt tot gebruik recratiekelder en computerruimte, de ontbijttijden in de weekenden zijn aangepast Er wordt gekeken of de client tevreden is met het werk, de woonplek en de leerdoelen. Of leerdoelen zijn behaald en welke nieuwe leerdoelen client wil behalen. Of client ook toe is aan meer zelfstandigheid en hoe dat georganiseerd kan worden. Besproken wordt de evaluatie met client zelf, de behaalde en beoogde leerdoelen, de verzorging van de client, de wensen van ouders/ vertegenwoordigers en client. Naar aanleding hiervan wordt een nieuw ondersteuningsplan geschreven, dit plan wordt eveneens besproken en ter ondertekening aangeboden _767_De Flint_jaarverslag_ pdf 7

8 2 x per jaar is er een ouderavond met een thema. Hiervan worden notulen gemaakt, deze zijn opvraagbaar maar mogen niet worden gepubliceerd. Er wordt verslag gedaan over de afgelopen periode en de plannen voor de komende tijd. De plannen van de regering komen ook regelmatig tijdens deze avonden aan bod. Thema dit jaar was in maart; Loslaten van je kind en in oktober; Ons kind wordt ouder. 2 x per jaar is er een feestelijke bijeenkomst voor ouders en familie. In de zomer en rond kerst 1 x per jaar houden we een klanttevredenheidsonderzoek die wordt ingevuld door deelnemers/ bewoners en hun vertegenwoordigers gaan we mee door gaan we mee door Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) Ouders en vertegenwoordigers geven aan de frequentie zo goed te vinden. Er is tussendoor ook genoeg gelegenheid tot contact. Ouders / vertegenwoordigers worden op de hoogte gesteld over de client als er bijzonderheden zijn. Bij vragen of opmerkingen krijgen ouders snel antwoord. Er zijn niet veel noemenswaardige gebeurtenissen geweest, en die er wel zijn geweest daar is direct actie op ondernomen en is de betrokken familie direct op de hoogte gesteld _767_De Flint_jaarverslag_ pdf 8

9 Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar Actie Gerealiseerd Toelichten Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? Nee we zien geen aanleiding om het beleid bij te sturen. Het afgelopen jaar zijn al grote stappen gezet. Op deze manier willen we verder. Doelstellingen voor het komende jaar Dagbesteding; * De garage gaat verhuizen van Appelscha naar Donkerbroek, we hebben daar meer ruimte en betalen minder huur. Deze nieuwe werplek moet nog wel worden afgebouwd en daar helpen de deelnemers af en toe aan mee. Dit zijn nieuwe werkzaamheden en omdat de jongens weten dat ze voor zichzelf aan werk zijn motiveert het hen om er aan mee te werken. * Op het terrein van De Flint is een luxe Trekkershut geplaatst. Deze verhuren vanaf februari 2014 we aan toeristen. Deelnemers van de dagbesteding helpen mee aan het schoonhouden van de hut. We stimuleren het contact tussen onze bewoners en de toeristen en hun kunderen. * Voor de manege willen we dit jaar het certificaat veilig paardrijden halen, hiervoor moeten nog een paar kleine aanpassingen worden gedaan * contact met de gemeente houden inzake de veranderingen WMO zodat we ook in volgende jaren dagbesteding kunnen blijven bieden Wonen: * Sinds eind 2013 hebben we 2 woongroepen, deze zijn ingedeeld met inspraak van de bewoners. Inmiddels is er onderling wat geruild omdat enkele bewoners zich toch prettiger voelen in de andere groep. We blijven kijken naar de individuele behoeftes van de clienten en passen daarop aan als dat nodig is. * Alle bewoners krijgen een huisbezoek van het zorgkantoor ivm PGB controle. Er zijn al een aantal huisbezoeken geweest, de controleurs zijn onder de indruk van De Flint en de zorg die geboden wordt. Het streven is om dit zo te houden. * De bewoners gaan al jaren elke week naar dezelfde sportschool voor fitness, ze hebben aangegeven hier te willen stoppen en een andere sport te willen gaan doen. We zijn ermee bezig om passende andere sporten met hen te zoeken. * In samenwerking met andere zorgboerderijen organiseren we gezellige uitstapjes en avonden zodat de bewoners elkaar leren kennen en nieuwe vrienden kunnen ontmoeten. Logeren/ tijdelijk verblijf: * Er is plaats voor 2 tot 3 logees die qua leeftijd, niveau, interesse passen bij de bewoners. * Er is 1 plek beschikbaar voor tijdelijk verblijf/crisisopvang _767_De Flint_jaarverslag_ pdf 9

10 Algemeen: * We willen ondanks de bezuinigingen, waarvan we niet weten hoe die gaan uitvallen, een veilige en stimulerende omgeving blijven bieden voor onze bewoners, logees en deelnemers van de dagbesteding. * We proberen meer gebruik te maken van vrijwilligers en familie van clienten, bij uitstapjes en bijzondere activiteiten _767_De Flint_jaarverslag_ pdf 10

11 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij: De Flint Datum: april 2014 Boerderijnummer: 767 ar: van tot Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijke Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum arlijks terugkerende acties (2013) Actualisatie van de RI&E Harm Oefening calamiteitenplan Harm Evaluatie gesprekken met deelnemers Tinke Tevredenheidonderzoek deelnemers Monique Functioneringsgesprekken Tinke Actualisatie BHV Harm Opstellen jaarverslag Monique arlijks terugkerende acties (2014) Actualisatie van de RI&E Harm Oefening calamiteitenplan Harm Evaluatie gesprekken met deelnemers Tinke Tevredenheidonderzoek deelnemers Monique Functioneringsgesprekken Tinke Actualisatie BHV Harm Opstellen jaarverslag Monique controle brandmeldsysteem visueel elke maand Harm jaarlijkse controle en onderhoud brandmeldsysteem door MEBA Harm _767_De Flint_jaarverslag_ pdf 11

12 jaarlijks controle brandblusapparaten fa de Groot Harm legionella controle 2 x per jaar juni en december Harm zoonosecheck door dierenarts Nynke controle en aanvullen EHBO kisten Nynke huiskameroverleg ( = clienten overleg) 2 x per maand Monique ouderavond 2 x per jaar in maart en oktober Monique feestelijke familiedag 2 x per jaar juni en december Monique update kwaliteitssyteem 2 x per jaar Monique Acties vanuit kwaliteitssysteem > Zijn er afspraken gemaakt over scholing en ontwikkeling? -> Welke en met wie? > Hoe wordt er gecontroleerd of het noodplan bekend is bij de deelnemers? > Is er een klachtenprocedure voor de medewerkers? Nee -> Waarom niet? > Hoe vaak, op welke manier en door wie wordt een ontruiming geoefend? Monique Harm, Tinke, Monique Tinke, Monique Harm, Tinke Acties vanuit audit overeenkomsten met clienten professionaliseren en 24-uurs zorgaanbod opsplitsen. Stem eventueel af met zorgkantoor benoem omgaan met sociale meida in huisregels en verbiedt plaatsen van beeldmateriaal van Monique Monique _767_De Flint_jaarverslag_ pdf 12

13 andere bewoners op de sociale media _767_De Flint_jaarverslag_ pdf 13

14 Opmerkingen bijlage(n) Bijlage 1 Huurovereenkomst bijlage 2 arplanning 2013 bijlage 3 arplaning 2014 bijlage 4 protocol gebruik sociale media _767_De Flint_jaarverslag_ pdf 14

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372

Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Het Haaksbergerveen. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Het Haaksbergerveen. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Het Haaksbergerveen Boerderijnummer: 1302 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Eilandstal Boerderijnummer: 500

De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Heykoop

Zorgboerderij Heykoop arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76

Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76 arverslag nuari 2014 - december 2014 Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 213 - december 213 De Enghoeve Boerderijnummer: 139 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 211. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij It Fallaet

Zorgboerderij It Fallaet Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij It Fallaet Boerderijnummer: 740 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Blommendal'

Zorgboerderij 'Blommendal' Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Blommendal' Boerderijnummer: 977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

'De Veenhoeve' Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

'De Veenhoeve' Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2014 - december 2014 'De Veenhoeve' Boerderijnummer: 1856 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorg- en recreatieboerderij de Bult

Zorg- en recreatieboerderij de Bult Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorg- en recreatieboerderij de Bult Boerderijnummer: 103 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 arverslag nuari 2014 - december 2014 de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Hoge Aard. Boerderijnummer: 1520. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Hoge Aard. Boerderijnummer: 1520. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Hoge Aard Boerderijnummer: 1520 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'De Weide Blik'

Zorgboerderij 'De Weide Blik' arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij 'De Weide Blik' Boerderijnummer: 666 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Den Hoet

Zorgboerderij Den Hoet aarverslag anuari 2011 - december 2011 Zorgboerderij Den Hoet Boerderijnummer: 1349 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie