INVENTARISATIEFORMULIER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN KLANTPROFIEL - SEGMENT: GOUDEN HANDDRUK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVENTARISATIEFORMULIER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN KLANTPROFIEL - SEGMENT: GOUDEN HANDDRUK"

Transcriptie

1 Contactmoment Datum Adviseur bespreking telefoongesprek anders 1. Persoonlijke gegevens Geslacht Voorletters Achternaam Geboortedatum Adres + Huisnummer Postcode + Woonplaats Telefoonnummer (privé + mobiel) adres Identiteitsbewijs Afgiftedatum + Afgifteplaats Burgerservicenummer Nationaliteit Burgerlijke staat Eerder gehuwd Nee Ja : Weduwe / Weduwenaar Nee Ja Gescheiden op Alimentatieverplichting ex-partner Tot: Kinderalimentatie Tot: Testament Nee Ja Soort: Bijzonderheden t.a.v. uw gezondheid Roker Nee Ja Bankrekeningnummer t.n.v.: Aantal kinderen Leeftijden: Eventuele opmerkingen 1.1 Partnergegevens Geslacht Voorletters Achternaam Acadium Bastion Postbus AC Rotterdam Pagina 1 van 9

2 2. Financiële positie 2.1 Inkomenssituatie klant Naam werkgever Afdeling + functie Personeelsnummer Datum in dienst Datum uit dienst Pensioendatum Vast bruto salaris op jaarbasis Netto per maand SV-loon / jaarbasis (indien bekend) Hoogte schadeloosstelling Reden van ontslag (i.v.m. artikel 32ba Wet LB) reorganisatie individueel anders, namelijk: Sociaal plan aanwezig Ja / Nee onenigheid over het te voeren beleid / onverenigbaarheid van karakters / disfunctioneren Reeds uitzicht op nieuw werk? ja, per: Verwacht bruto jaarsalaris nee oriënteren op de arbeidsmarkt verwacht werk binnen termijn van inkomensschatting bruto per jaar verder met eigen onderneming rechtsvorm onderneming inkomensschatting bruto per jaar Aanspraak op WW-uitkering nee : ja verwachte bruto uitkering per jaar: _ aantal maanden WW fictieve opzegtermijn in maanden 2.2 Inkomenssituatie partner Werksituatie Loondienst Zelfstandig Directeur/Groot Aandeelhouder Pensioendatum Bruto inkomsten op jaarbasis Werkgever/ Functie 2.3 Overige inkomsten Overige inkomsten klant partner bruto netto _ eenmalig per maand per jaar Overige inkomsten klant partner bruto netto _ eenmalig per maand per jaar Acadium Bastion Postbus AC Rotterdam Pagina 2 van 9

3 2.4 Getroffen pensioenregelingen s.v.p. kopieën overleggen van pensioenoverzichten (UPO s) van uw pensioenuitvoerder(s) alsmede uitdraai van Pensioen klant Ouderdomspensioen op jaarbasis (excl. AOW) _ bij een ongewijzigde dienstbetrekking _ opgebouwd bij einde dienstverband Nabestaandenpens. op jaarbasis _ bij een ongewijzigde dienstbetrekking _ opgebouwd bij einde dienstverband Kapitaal op pensioendatum _ bij een ongewijzigde dienstbetrekking _ reeds opgebouwd Pensioenverevening (*) Nee Ja _ (*) Aantal huwelijksjaren tijdens welke er pensioen is opgebouwd: AOW kortingsjaren Nee Ja Aantal jaren: Pensioen partner Ouderdomspensioen op jaarbasis (excl. AOW) _ bij een ongewijzigde dienstbetrekking _ opgebouwd bij einde dienstverband Nabestaandenpens. op jaarbasis _ bij een ongewijzigde dienstbetrekking _ opgebouwd bij einde dienstverband Kapitaal op pensioendatum _ bij een ongewijzigde dienstbetrekking _ reeds opgebouwd Pensioenverevening (*) Nee Ja _ (*) Aantal huwelijksjaren tijdens welke er pensioen is opgebouwd: AOW kortingsjaren Nee Ja Aantal jaren: Acadium Bastion Postbus AC Rotterdam Pagina 3 van 9

4 2.5 Getroffen levensverzekeringen in privé Bij voorkeur kopieën overleggen van de betreffende polissen van lijfrente-, stamrecht- en kapitaalverzekeringen Polis 1 Soort polis lijfrente stamrecht overlijdensrisico KEW (Box 1) Kap. Verz (Box 3) Verzekeringsnemer klant partner anders Verzekerde klant partner anders Premiebetaler overlijdensrisico klant partner anders Verzekeraar/ Polisnummer Fiscale regelgeving premiebetaling beëindigd per _ Huidige waarde (waarde in het economisch verkeer) _ Verzekerd bij overlijden plus Eerste begunstigde bij leven klant partner anders Opmerkingen Polis 2 Soort polis lijfrente stamrecht overlijdensrisico KEW (Box 1) Kap. Verz (Box 3) Verzekeringsnemer klant partner anders Verzekerde klant partner anders Premiebetaler overlijdensrisico klant partner anders Verzekeraar/ Polisnummer Fiscale regelgeving premiebetaling beëindigd per _ Huidige waarde (waarde in het economisch verkeer) _ Verzekerd bij overlijden plus Eerste begunstigde bij leven klant partner anders Opmerkingen Acadium Bastion Postbus AC Rotterdam Pagina 4 van 9

5 2.6 Geblokkeerde Bankspaarrekeningen Rekening 1 Soort rekening lijfrente stamrecht Banksparen Eigen Woning Rekeninghouder klant partner beiden Premiebetaler klant partner anders Verzekeraar/ Polisnummer Huidige waarde Rente % plus _ % variabel vast tot Rekening 2 Soort rekening lijfrente stamrecht Banksparen Eigen Woning Rekeninghouder klant partner beiden Premiebetaler klant partner anders Verzekeraar/ Polisnummer Huidige waarde Rente % plus % variabel vast tot Acadium Bastion Postbus AC Rotterdam Pagina 5 van 9

6 2.6.3 Rekening 3 Soort rekening lijfrente stamrecht Banksparen Eigen Woning Rekeninghouder klant partner beiden Premiebetaler klant partner anders Verzekeraar/ Polisnummer Huidige waarde Rente % plus % variabel vast tot 2.7 Lastenbeschermers in geval van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en/of ernstige aandoeningen Bent u verzekerd voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en/of ernstige aandoeningen in de vorm van een lastenbeschermer.deze verzekering wordt veelal aangeboden naast een hypotheek? ja klant nee partner Verzekeringsnemer klant partner beiden Verzekerde klant partner beiden Verzekeraar/ Polisnummer Werkloosheid Nee Ja maximale uitkering maximale uitkeringsduur Arbeidsongeschiktheid Nee Ja maximale uitkering maximale uitkeringsduur Premie aftrek genoten Nee Ja Ernstige aandoeningen Nee Ja maximale uitkering maximale uitkeringsduur Premie aftrek genoten Nee Ja Acadium Bastion Postbus AC Rotterdam Pagina 6 van 9

7 2.8 Vermogenssituatie Woning Woonsituatie koopwoning huurwoning overig Vrije verkoopwaarde WOZ-waarde Totale hypothecaire lening Hypotheekvorm beleggingshypotheek levenhypotheek spaarhypotheek bankspaarhypotheek annuïteit lineair dalend hybride (spaar/beleg.) aflossingsvrij Leningdelen Rente % % % Rentevast tot Verzekeringspremie per jaar Verzekeringspremie tot datum Eigen woning bruto maandlast Eigen woning netto maandlast Huurwoning huur per maand Sparen en Beleggen Spaarsaldo via bankinstelling(en) (beoogd) rendement Waarde beleggingsportefeuille(s) (beoogd) rendement Beleggingscategorieën (aandelen/deposito s/..) Overige bezittingen Verplichtingen uitgezonderd hypothecaire lening Pers. lening / doorlopend krediet Nee Ja Soort lening Huidige leensom Maandlast Rente % Pers. lening / doorlopend krediet Nee Ja Soort lening Huidige leensom Maandlast Rente % 2.9 Overige Uitgaven Overige uitgaven eenmalig per jaar Netto per maand Wie klant partner samen Overige uitgaven eenmalig per jaar Netto per maand Wie klant partner samen Acadium Bastion Postbus AC Rotterdam Pagina 7 van 9

8 3 Doelstellingen 3.1 Wat is de doelstelling met betrekking tot de schadeloosstelling (gouden handdruk)? (een keuze mogelijk) de gehele schadeloosstelling direct fiscaal afrekenen de gehele schadeloosstelling aanwenden voor het bedingen van een stamrecht (bij een verzekeraar / bank / B.V.) een combinatie van fiscaal afrekenen en stamrecht bedingen (bij een verzekeraar / bank / B.V.) 3.2 Wat zijn de doelstellingen met betrekking tot het stamrecht? (meerdere keuzes mogelijk) het verkrijgen van inkomensaanvulling op korte termijn, namelijk gewenst netto maandinkomen het opbouwen van een kapitaal, dat te allen tijde kan worden aangesproken voor een inkomensaanvulling het opbouwen van een kapitaal, dat op een vaste einddatum beschikbaar komt u wilt een stamrecht bedingen inclusief een voorziening voor uw nabestaanden 4 Risicobereidheid 4.1 Welke vorm van stamrecht heeft mede gelet op de beoogde looptijd uw interesse? op basis van zonder beleggingscomponent gedeeltelijk op basis van beleggingen volledig op basis van beleggingen Bij interesse voor een vorm met een beleggingscomponent zullen wij een aanvullende vragenlijst verstrekken voor het bepalen van uw persoonlijke risicoprofiel. 5 Financiële kennis en ervaring 5.1 Hoe is uw kennis omtrent de volgende onderwerpen? Sociale zekerheidsuitkeringen Goed Redelijk Slecht Werkloosheidswet (WW) IOAW / IOW Wet Werk en Bijstand (WWB) Algemene Ouderdomswet (AOW) Algemene Nabestaandenwet (ANW) Financiële producten Goed Redelijk Slecht Stamrechtverzekering (Gouden Handdrukverzekering) Stamrechtrekening (Banksparen) 5.2 Beleggingservaring Welke beleggingservaring heeft u? Wat was hierbij het vermogensdoel? Hoeveel jaren aan beleggingservaring heeft u? Wie bepaalt uw beleggingsbeslissingen? Wie adviseert bij uw beleggingsbeslissingen? Hoeveel transacties doet u gemiddeld per jaar? Hoe actief volgt u de beleggingsresultaten? Acadium Bastion Postbus AC Rotterdam Pagina 8 van 9

9 6 Adviesaanvraag Acadium Bastion Postbus AC Rotterdam Pagina 9 van 9

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair Algemeen Persoonlijke gegevens Aanvrager (tevens Contactpersoon) Voorletters Roepnaam Achternaam Voorvoegsels Straatnaam + huisnummer Postcode Woonplaats Telefoon Privé Telefoon Zakelijk Telefoon Mobiel

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Naam cliënt : Kantoor : Datum : Inventarisatieformulier Particulieren Adviseur : Reden afspr.: 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfreq. : Vervolgafspraak : Tijd : Bron : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke

Nadere informatie

Inventarisatieformiulier Particulieren

Inventarisatieformiulier Particulieren 1 BSN BSN Adviseur : Reden afspr.: 1 e afspraak : Tijd : Bron : Vervolgafspraak : Tijd : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: de heer Mr Test en mevrouw Test Samengesteld door: J. Borsboom Datum: 27-01-2006 Inventarisatieformulier Klantprofiel, pagina 1 Financiële gegevens Algemene

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument.

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen, opgesteld door Keurmerkorganisatie

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum Voorletters: Nationaliteit: Adres Postcode Woonplaats: Telefoon thuis: werk: mobiel: e-mail: Hoogst genoten opleiding WO/HBO MBO

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren , dé transparante financiële dienstverlener Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) en Wet Financieel Toezicht (WFT) worden in dit formulier diverse

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen:

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen: Eekwal 2 Postbus 318 8000 AH Zwolle T 038 421 44 57 F 038 421 88 07 E info@definancielealliantie.nl W www.definancielealliantie.nl Klantprofiel ING bank 66.69.59.145 KvK Zwolle 08166207 Opmerkingen vooraf:

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee Adviseur: datum intake Consument 1 Consument 2 Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Adres Postcode Woonplaats Adres Postcode

Nadere informatie

Aanhef Titel Voorletters Voornaam Geboortedatum Telefoon werk Telefoon thuis Telefoon mobiel E-mail

Aanhef Titel Voorletters Voornaam Geboortedatum Telefoon werk Telefoon thuis Telefoon mobiel E-mail Datum 1 Persoonlijke gegevens Aanvrager Partner Aanhef Titel Voorletters Voornaam Geboortedatum Telefoon werk Telefoon thuis Telefoon mobiel E-mail Straat Huisnummer Toevoeging Postcode Plaats Land Burgerlijke

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren

WFT Inventarisatieformulier Particulieren WFT Inventarisatieformulier Particulieren 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres : Tel. werk : PC / woonplaats : Mobiel : Geb.dat

Nadere informatie

Inventarisatieformulier woningfinanciering

Inventarisatieformulier woningfinanciering Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager man vrouw Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon thuis: werk: Voorletters: Nationaliteit: Postcode: E-mail adres Beroep / functie Burgerlijke

Nadere informatie

Geboortedatum... Roker ja nee

Geboortedatum... Roker ja nee KLANTPROFIEL 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Naam en voorletters... m/v Adres... Postcode en woonplaats... Geboortedatum... Telefoon overdag... Mobiel... E-mail adres...... Roker ja nee BSN nummer...

Nadere informatie

WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008. Teeuwen Verzekeringen

WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008. Teeuwen Verzekeringen WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Algemene gegevens Naam Voorvoegsels Roepnaam Voorletters Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Burgerlijke staat: 0 alleenstaand

Nadere informatie

Inventarisatie Hersteladvies

Inventarisatie Hersteladvies Inventarisatie Hersteladvies Lees onderstaande zorgvuldig door: Om u een passend herstel advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier volledig

Nadere informatie

Vragen formulier Klantprofiel

Vragen formulier Klantprofiel Vragen formulier Klantprofiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Partner. Onbelaste inkomsten Toelichting svp: Auto van de zaak ja nee Zo ja, wat is de cataloguswaarde van de auto

Partner. Onbelaste inkomsten Toelichting svp: Auto van de zaak ja nee Zo ja, wat is de cataloguswaarde van de auto Inventarisatieformulier woningfinanciering VAK Assurantien Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer:

Nadere informatie

Hypotheekadvies. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy

Hypotheekadvies. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Hypotheekadvies voor De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Oosterlaan 60 3971 AL DriebergenRijsenburg (06) 209 88 958 www.tmaconsultancy.nl

Nadere informatie

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel :

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel : Klantprofiel Doelstelling klantprofiel: m tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant:

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: De verantwoordelijkheid voor een pensioen- hypotheekadvies wor dt mede bij de adviseur gelegd. Het risico van dit voor mij

Nadere informatie

Inventarisatieformulier. Adviseur : Reden afspraak : 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfrequentie : Vervolgafspraak : Tijd : Bron/ Via :

Inventarisatieformulier. Adviseur : Reden afspraak : 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfrequentie : Vervolgafspraak : Tijd : Bron/ Via : Inventarisatieformulier Adviseur : Reden afspraak : 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfrequentie : Vervolgafspraak : Tijd : Bron/ Via : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam :

Nadere informatie