Naam en Voorletter(s) Roepnaam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam en Voorletter(s) Roepnaam"

Transcriptie

1 Personalia Aanvrager Partner Naam en Voorletter(s) Roepnaam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer / mobiel / / adres Geboortedatum en geslacht / / Man Vrouw / / Man Vrouw Nationaliteit Langer dan 1 jaar in het buitenland gewoond? Ja,. jaar nee Ja,. jaar nee Legitimatiebewijs Paspoort Rijbewijs Toeristenkaart Paspoort Rijbewijs Toeristenkaart Visum VNG identiteitskaart Visum VNG identiteitskaart Nummer legitimatiebewijs Plaatsnaam afgifte Datum afgifte / geldig tot / / / / / / / / / / Burgerservice/incassonummer / / Burgerlijke staat Alleenstaand Gehuwd(Goederen) Alleenstaand Gehuwd(Goederen) Gehuwd(Huwelijks) Gehuwd(Buitenland) Gehuwd(Huwelijks) Gehuwd(Buitenland) Partner(Goederen) Partner(Registratie) Partner(Goederen) Partner(Registratie) Samenwonend Samenwonend Samenwonend(Samenlevingscontract) Samenwonend(Samenlevingscontract) Kinderen Ja Nee Ja Nee Naam Geboortedatum en geslacht / / Man Vrouw / / Man Vrouw / / Man Vrouw / / Man Vrouw Naam Geboortedatum en geslacht / / Man Vrouw / / Man Vrouw / / Man Vrouw / / Man Vrouw Hoogst genoten opleiding Hoofdelijk aansprakelijk Ja Nee Ja Nee Toestemming BKR-toets Ja Nee Ja Nee Uitsluiting(en) verzekeringen.. Weigering(en) verzekeringen.. Toelichting..

2 Inkomen Inkomen uit arbeid Soort dienstverband Geen beroep Directeur Groot Aandeelhouder Geen beroep Directeur Groot Aandeelhoud er Flexwerker Seizoensarbeider Fleswerker Seizoensarbeider VUT/pensioen/lijfrente Huisvrouw/man Vut/Pensioen/lijfrente Huisvrouw/Huisman Zonder inkomensbescheiden Zonder inkomensbescheiden Loondienst fulltime tijdelijk + intentieverklaring Loondienst fulltime tijdelijk + intentieverklaring Loondienst fulltime tijdelijk Loondienst fulltime tijdelijk Loondienst fulltime vast Loondienst parttime vast Loondienst fulltime vast Loondienst parttime vast Loondienst parttime tijdelijk + intentieverklaring Loondienst parttime tijdelijk + intentieverklaring Loondienst parttime tijdelijk Onbekend Student Loondienst parttime tijdelijk Onbekend Student Bijstand Onbekend Bijstand Onbekend Bruto jaar salaris Vakantietoeslag 13 e maand Vakantietoeslag 13 e maand Vaste gratificatie / tantieme Onregelmatigheidstoeslag Vergoeding extra beslaglegging Structureel overwerk Provisie Datum in dienst / / / / Feitelijk arbeidsverleden jaar jaar Winst uit onderneming Gemiddeld resultaat 2010: 2009: 2008: 2010: 2009: 2008: Overige werkzaamheden Gemiddeld resultaat 2010: 2009: 2008: 2010: 2009: 2008: Overige inkomsten box 1 Ontvangen alimentatie ex jaar jaar Ontvangen ANW-uitkering jaar jaar Ontvangen WIA-uitkering jaar jaar Ontvangen WW-uitkering jaar jaar.. jaar jaar Inkomsten box 3 Inkomsten verhuur onr.goed jaar jaar Inkomsten beleggingen jaar jaar

3 VUT/Pensioen Pensioeninkomen Pensioen ingangsdatum/leeftijd / / / / Partnerpensioen Wezenpensioen Factor A VUT-inkomen VUT ingangsdatum/leeftijd / / / / Fiscale aftrekposten Reiskosten geen 0-10km 11-15km 16-20km geen 0-10km 11-15km 16-20km 21-30km 31-40km 41-50km 51-60km 21-30km 31-40km 41-50km 51-60km 61-70km 71-80km meer dan 81km 61-70km 71-80km meer dan 81km Inleg spaarloonregeling Inleg levensloopregeling Te bet. alimentatie ex-partner jaar jaar Ondernemersfaciliteiten Zelfstandigenaftrek Ja Nee Ja Nee Meewerkaftrek Ja Nee Ja Nee Dot. Fisc. Oudedags Reserve Ja Nee Ja Nee MKB-winstvrijstelling Ja Nee Ja Nee Fiscale bijtelposten Auto v/d zaak Catalogus waarde aantal privé km Cataloguswaarde aantal privé km Eigen bijdrage Eigen bijdrage

4 Huidige situatie Pand Huidige woonsituatie Eigendom VOV waarde Huurwoning Huur per maand Inwonend Aard pand Agrarische/bouw grond Bouwkavel Boerderij Bedrijfspand Eengezinswoning Eengezinswoning met garage Flat/Appartement Flat/Appartement met garage Winkel Winkel-woonhuis Garage Woonhuis met bedrijfsruimte Recreatiewoning Zakelijk onderpand Woonschip Pleziervaartuig Adres gelijk aan woonadres Ander adres Postcode / woonplaats Toelichting..

5 Hypotheek Leningdeel1 Leningdeel 2 Leningdeel 3 Hypotheekvorm Spaar Annuiteit Spaar Annuiteit Spaar Annuiteit Lineair Aflosvrij Lineair Aflosvrij Lineair Aflosvrij Leven Belegging Leven Belegging Leven Belegging Hybride Bankspaar Hybride Bankspaar Hybride Bankspaar Totale Hypotheek / garantie Geen Geen Geen Gemeentegarantie Gemeentegarantie Gemeentegarantie NHG NHG NHG Restant hoofdsom Maatschappij Ingangsdatum / einddatum / / / / / / / / / / / / Rentevariant Rentevast Variabel Rentevast Variabel Rentevast Variabel Rentevastperiode/ingang / / / / / / Rentepercentage / termijn Maand Kwartaal Maand Kwartaal Maand Kwartaal Extra aflossingen

6 Kapitaalverzekering Verzekering 1 Verzekering 2 Verzekering 3 Maatschappij Product Polisnummer Aanvangst/einddatum / / / / / / / / / / / / Overlijdensrisicodekking Overlijdensrisicodekking Soort verzekering Spaar Belegging Spaar Belegging Spaar Belegging Hybride Hybride Hybride Soort berekening Premie Premie Premie Voorbeeldkap. Voorbeeldkap. Voorbeeldkap. Voorbeeldrend. Voorbeeldrend. Voorbeeldrend. Doelkapitaal / / / Voorbeeld kapitaal / / / Einddatum premiebetaling / / / / / / Hoog/Laag duur / / / / / / Hoog/Laag verhouding 1: 1: 1: Betalingstermijn Maand Kwartaal Maand Kwartaal Maand Kwartaal Koopsom Koopsom Koopsom Premie/koopsom Extra / hoge storting ( Indien er een tweede aanvrager aanwezig is ( Indien productsoort op basis van Levensverzekering ( Indien productsoort op basis van Premie

7 Overlijdensrisico Verzekering 1 Verzekering 2 Verzekering 3 Maatschappij Productsoort Gelijkblijvend Gelijkblijvend Gelijkblijvend Lineair dalend Lineair dalend Lineair dalend Annuitair dalend Annuitair dalend Annuitair dalend ANW-hiaat Verzekering ANW-hiaat Verzekering ANW-hiaat Verzekering Polisnummer Aanvagst/einddatum / / / / / / / / / / / / Verzekeringnemers Aanvrager Partner Aanvrager Partner Aanvrager Partner Verzekerden Aanvrager Partner Aanvrager Partner Aanvrager Partner PV AO Aanvrager PV AO Aanvrager PV AO Aanvrager PV AO Partner PV AO Partner PV AO Partner Premiesplitsing Ja Nee Ja Nee Ja Nee Verzekerd kapitaal Verzekerd kapitaal Annuïteitpercentage % % % Dekking daalt tot Dekking daalt tot Duur daling in jaren Duur daling in jaren Einddatum premiebetaling / / / / / / Betalingstermijn Maand Kwartaal Maand Kwartaal Maand Kwartaal Premie Aanvangsstorting ( Indien er een tweede aanvrager aanwezig is ( Indien productsoort op basis van Annuitair dalend ( Indien productsoort op basis van Lineair dalend

8 AOV/Schade Woonlasten Aanvrager Partner Maatschappij Polisnummer Aanvangst/einddatum / / / / / / / / Voornaamste inkomensbron Verzekerde dekking(en) AO AO/WW AO/EA EA AO AO/WW AO/EA EA AO/WW/EA WW AO/WW/EA WW Verzekerd maandbedrag Looptijd / uitkeringsduur mnd mnd mnd mnd Eigen risico 30 dagen 365 dagen 30 dagen 365 dagen 730 dagen 730 dagen Verzekerd maandbedragn Looptijd / uitkeringsduur mnd mnd mnd mnd Verzekerd kapitaal Looptijd mnd mnd Betaling Maand Koopsom Maand Koopsom ( Indien WW van toepassing ( Indien EA van toepassing WGA-GAT / WIA-Excedent Verzekering 1 Verzekering 2 Verzekering 3 Maatschappij Polisnummer Aanvangst/einddatum / / / / / / / / / / / / Verzekerde Aanvrager Aanvrager Aanvrager Partner Partner Partner Verzekerd maandbedrag Premie Betalingstermijn Maand 2maanden Maand 2maanden Maand 2maanden Kwartaal Halfjaar Kwartaal Halfjaar Kwartaal Halfjaar Jaar Koopsom Jaar Koopsom Jaar Koopsom Collectief ( Indien product is WIA Excedent

9 Beleggingen Depot 1 Depot 2 Depot 3 Instelling/maatschappij Rekeningnummer Aanvangst/einddatum / / / / / / / / / / / / Contractant(en) Aanvrager Aanvrager Aanvrager Partner Partner Partner Fiscaal box 1 box 3 box 1 box 3 box 1 box 3 Soort depot Opbouw Opname Opbouw Opname Opbouw Opname Vrij Vrij Vrij Bestedingsdoel Aankoopkosten % % % Verkoopkosten % % % Beheerkosten % % % Soort depot Garantie Belegging Garantie Belegging Garantie Belegging Hybride Hybride Hybride Doelkapitaal % % % Garantiekapitaal % % % VoorbeeldKapitaal % % % Beleggingsprofiel Zeer defensief Zeer defensief Zeer defensief Defensief Defensief Defensief Gematigd Neutraal Gematigd Neutraal Gematigd Neutraal Gematigd offensief Gematigd offensief Gematigd offensief Offensief Zeer offensief Offensief Zeer offensief Offensief Zeer offensief Begindatum stortingen / / / / / / Einddatum stortingen / / / / / / Hoog/laag duur / / / / / / Stortingstermijn Maand Kwartaal Maand Kwartaal Maand Kwartaal Inleg Extra / Hoge inleg ( Indien i.c.m. Spaarrekening ( Indien beleggingsdepot van toepassing ( Indien effectenlease van toepassing

10 Kredieten Krediet 1 Krediet 2 Krediet 3 Geldverstrekker Leningnummer Soort krediet Ingang/einddatum / / / / / / / / / / / / Geldnemer Aanvrager Partner Aanvrager Partner Aanvrager Partner Hoofdsom Restant hoofdsom Rentepercentage % % % Maandlast Lijfrente Lijfrente 1 Lijfrente 2 Lijfrente 3 Maatschappij Product Polisnummer Aanvangs/einddatum / / / / / / / / / / / / Verzekeringsnemer Aanvrager Partner Aanvrager Partner Aanvrager Partner Verzekerde Aanvrager Partner Aanvrager Partner Aanvrager Partner PV AO / ORV dekking Fiscaal Box 1 Box 3 Box 1 Box 3 Box 1 Box 3 Soort verzekering Spaar Belegging Spaar Belegging Spaar Belegging Hybride Hybride Hybride Soort berekening Premie Voorbeeldkap Premie Voorbeeldkap Premie Voorbeeldkap Voorbeeldrendement Voorbeeldrendement Voorbeeldrendement Voorbeeldkapitaal Einddatum premie / / / / / / Betalingstermijn Maand Kwartaal Maand Kwartaal Maand Kwartaal Koopsom Koopsom Koopsom Risicopremie Totale premie Extra stortingen Soort lijfrente Levenslang Tijdelijk Levenslang Tijdelijk Levenslang Tijdelijk Einddatum uitkering / / / / / / Lijfrentetarief % % % Overgang op 2 e verzekerde % % % Lijfrente uitkering

11 Betalingstermijn Maand Kwartaal Maand Kwartaal Maand Kwartaal Vrije kolommen Vrije kolommen 1 Vrije kolommen 2 Vrije kolommen 3 Correctie last Last Bijdrage Last Bijdrage Last Bijdrage Neutraal Neutraal Neutraal Correctie fiscaal Aftrekpost Bijtelling Aftrekpost Bijtelling Aftrekpost Bijtelling Neutraal Neutraal Neutraal Aanvangs/einddatum / / / / / / / / / / / / Omschrijving Bedrag Termijn Maand Kwartaal Maand Kwartaal Maand Kwartaal Koopsom Koopsom Koopsom Overgangspercentage % % % Einddatum / / / / / / Heffing bij Aanvrager Partner Aanvrager Partner Aanvrager Partner

Inventarisatieformulier. Adviseur : Reden afspraak : 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfrequentie : Vervolgafspraak : Tijd : Bron/ Via :

Inventarisatieformulier. Adviseur : Reden afspraak : 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfrequentie : Vervolgafspraak : Tijd : Bron/ Via : Inventarisatieformulier Adviseur : Reden afspraak : 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfrequentie : Vervolgafspraak : Tijd : Bron/ Via : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam :

Nadere informatie

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee Adviseur: datum intake Consument 1 Consument 2 Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Adres Postcode Woonplaats Adres Postcode

Nadere informatie

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Financiële Planning voor De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Oosterlaan 60 3971 AL DriebergenRijsenburg (06) 209 88 958

Nadere informatie

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair Algemeen Persoonlijke gegevens Aanvrager (tevens Contactpersoon) Voorletters Roepnaam Achternaam Voorvoegsels Straatnaam + huisnummer Postcode Woonplaats Telefoon Privé Telefoon Zakelijk Telefoon Mobiel

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren

WFT Inventarisatieformulier Particulieren WFT Inventarisatieformulier Particulieren 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres : Tel. werk : PC / woonplaats : Mobiel : Geb.dat

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Aankoop bestaande / nieuwbouw woning Inventarisatieformulier Aankoopprijs nieuwe woning Naam Meerwerk adviseur / Verbouwing Datum en tijd inventarisatie Adres nieuwe woning Personalia Postcode nieuwe woning

Nadere informatie

Hypotheekadvies. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy

Hypotheekadvies. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Hypotheekadvies voor De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Oosterlaan 60 3971 AL DriebergenRijsenburg (06) 209 88 958 www.tmaconsultancy.nl

Nadere informatie

Partner. Onbelaste inkomsten Toelichting svp: Auto van de zaak ja nee Zo ja, wat is de cataloguswaarde van de auto

Partner. Onbelaste inkomsten Toelichting svp: Auto van de zaak ja nee Zo ja, wat is de cataloguswaarde van de auto Inventarisatieformulier woningfinanciering VAK Assurantien Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer:

Nadere informatie

Inventarisatieformiulier Particulieren

Inventarisatieformiulier Particulieren 1 BSN BSN Adviseur : Reden afspr.: 1 e afspraak : Tijd : Bron : Vervolgafspraak : Tijd : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Naam cliënt : Kantoor : Datum : Inventarisatieformulier Particulieren Adviseur : Reden afspr.: 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfreq. : Vervolgafspraak : Tijd : Bron : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren , dé transparante financiële dienstverlener Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) en Wet Financieel Toezicht (WFT) worden in dit formulier diverse

Nadere informatie

WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008. Teeuwen Verzekeringen

WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008. Teeuwen Verzekeringen WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen, opgesteld door Keurmerkorganisatie

Nadere informatie

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Algemene gegevens Naam Voorvoegsels Roepnaam Voorletters Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Burgerlijke staat: 0 alleenstaand

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Vragen formulier Klantprofiel

Vragen formulier Klantprofiel Vragen formulier Klantprofiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument.

Nadere informatie

Geboortedatum... Roker ja nee

Geboortedatum... Roker ja nee KLANTPROFIEL 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Naam en voorletters... m/v Adres... Postcode en woonplaats... Geboortedatum... Telefoon overdag... Mobiel... E-mail adres...... Roker ja nee BSN nummer...

Nadere informatie

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Adviseur Contactpersoon Telefoon Fax Offerte sturen aan Adviseur Klant(en) Personalia Naam en voorletters

Nadere informatie

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum Voorletters: Nationaliteit: Adres Postcode Woonplaats: Telefoon thuis: werk: mobiel: e-mail: Hoogst genoten opleiding WO/HBO MBO

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Inventarisatieformulier woningfinanciering

Inventarisatieformulier woningfinanciering Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager man vrouw Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon thuis: werk: Voorletters: Nationaliteit: Postcode: E-mail adres Beroep / functie Burgerlijke

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

Klantinventarisatie / -profielformulier

Klantinventarisatie / -profielformulier Klantinventarisatie / -profielformulier Klant Voorletters: Adres: Postcode: Geboortedatum: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mailadres: Roepnaam: Achternaam: Man/Vrouw: Woonplaats: Pensioendatum: Telefoon

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant:

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: De verantwoordelijkheid voor een pensioen- hypotheekadvies wor dt mede bij de adviseur gelegd. Het risico van dit voor mij

Nadere informatie

Inventarisatie. Fact finding

Inventarisatie. Fact finding Inventarisatie Fact finding Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij

Nadere informatie