Basisboek ergonomie literatuurlijst 2008 Noordhoff Uitgevers 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisboek ergonomie literatuurlijst 2008 Noordhoff Uitgevers 1"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 1 Ergonomisch ontwerpen ErgoS (1995). Mensgericht ontwerpen. Enschede: ErgoS Engineering & Ergonomics. Hendrick, H.W. (1996). Good ergonomics is good economics. Santa Monica, CA: Human Factors and Ergonomics Society. Jong, A.M. de (2002). Het verbeteren van arbeidsomstandigheden op de bouwplaats: innoveren op participatieve wijze (proefschrift). Delft: TU-Delft. Kompier, et al. (1996). Aan de slag: tien praktijkvoorbeelden van succesvol verzuimmanagement. Alphen aan den Rijn: Samsom. Molen, H.F. van der (2005). Evidence-based implementation of ergonomic measures in construction work (proefschrift). Amsterdam: Vrije Universiteit. Noro, K. & Imada, A. (1992). Participatory ergonomics. London: Taylor & Francis. Vink, P. (2002). Slim en comfortabel werken. Zeist: Kerckebosch. Vink, P., Koningsveld, E.A.P. & Dhondt, S. (1998). Human Factors in Organizational Design and Managament-VI, Amsterdam: Elsevier. Hoofdstuk 2 Afmetingen en reikafstanden van mensen Centraal Bureau voor de Statistiek. Statistisch zakboek (jaarlijkse uitgave). Den Haag: Sdu Uitgevers. Daanen, H.A.M., et al. (2003). Dined Soesterberg/Delft: TNO Technische Menskunde/TU Delft. Haak, A.J.H. & Leever-van der Burgh, D. (1994), De menselijke maat een studie over de relatie tussen gebruiksmaten, menselijke afmetingen, bewegingen en handelingen. Delft: Delftse Universitaire Pers. Jürgens, H.W., Aune, I.A. & Pieper, U. (1990). International data on anthropometry. Geneva: International Labour Office Occupational safety and health series, nr. 65. Pheasant, S.T. & Haslegrave, C.M. (2005). Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work. London: Taylor & Francis. Hoofdstuk 3 Krachten en capaciteiten van mensen Delleman, N.J., et al. (1995). Handmatig duwen/trekken en gezondheidseffecten. Den Haag: Min. SZW/VUGA. Gezondheidsraad (1995). Risicobeoordeling van handmatig tillen. Den Haag: SER. Hettinger, T., Kaminsky, G. & Schmale, H. (1980). Ergonomie am Arbeitsplatz. Ludwigshafen: Friedrich Kiehl Verlag GmbH. Basisboek ergonomie literatuurlijst 2008 Noordhoff Uitgevers 1

2 Hoozemans, M. (2001). Pushing and Pulling in relation to muskeloskeletal complaints (proefschrift). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Huppes, G., Feyter, M.G. de, Koningsveld, E.A.P. & Verbeek, J.H.A.M. (1994). Repeterende bewegingen. Definities, omvang van de problematiek, instrument voor risicoinventarisatie en praktijkervaring met dit instrument. Den Haag: Sdu Uitgevers. Miedema, M.C., Douwes, M. & Dul, J. (1993). Ergonomische aanbevelingen voor de volhoudtijd van statische staande houdingen. Tijdschrift voor ergonomie, 18(2). Mital, A., Nicholson, A.S. & Ayoub, M.M. (1993). Guidelines: Manual materials handling. Cincinnati, OH: University of Cincinnati. Otten, F., et al. (1998). De kans op RSI in Nederland gegevens uit het permanent onderzoek leefsituatie. Maandbericht Gezondheidsstatistiek CBS. Peereboom, K.J. & Voskamp, P. (2004). Fysieke belasting bij het werk. Arbo-informatieblad, 29. Peereboom, K.J. & Jansen, J.P. (2004). Handboek Fysieke belasting 2004/2005 (inclusief softwarepakket Fysibel 2.0 ). Den Haag: Sdu Uitgevers. Sluiter, J.K., Rest, K.M. & Frings-Dresen, M.H.W. (2000). Het Saltsarapport: richtlijnen voor de vaststelling van de arbeidsrelatie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat in de bovenste extremiteit (ABBE s). Amsterdam: Coronel Instituut. Spitzer, H., Hettinger, T.H. & Kaminsky, G. (1982). Tafeln für den Energieumsatz bei körperlicher Arbeit. Berlin: Beuth Verlag. Vink, P., Smitt, P. & Berg, R. van den (1993). De nieuwe NIOSHmethode (II) het toepassingsgebied, het beoordelen van enkele tiltaken, meerdere tiltaken en kortdurende tiltaken. Tijdschrift voor ergonomie, 18(4). Work practices guide for manual lifting (1991). Cincinnati, OH: National Institute for Occupational Safety and Health. Hoofdstuk 4 Mentale belasting Bakhuys Roozeboom, M., et al. (2007). Trends in de arbeid in Nederland tussen 2000 en Hoofddorp: TNO Kwaliteit van Leven. Blatter, B.M., Bongers, P.M., Kraan, K.O. & Dhondt, S. (2000). RSIklachten in de werkende populatie. De mate van voorkomen en de relatie met beeldschermwerk, muisgebruik en andere ICT-gerelateerde factoren. Hoofddorp: TNO Arbeid. Basisboek ergonomie literatuurlijst 2008 Noordhoff Uitgevers 2

3 Broek, Lida van den (2003). Gein, ongein, pesten over macht en territoriumspelletjes, intimidatie en discriminatie op het werk. Soest: Uitgeverij Nelissen. Dragt, A.W., Hoek, A. van, Soomeren, P. van & Steinmetz, C.H.D. (1999). Handleiding Preventie van agressie op de werkplek. Den Haag: Sdu Uitgevers. Houtman, I., Hooff, M. van & Hooftman, W. (2007). Arbobalans 2006, Den Haag: Minisiterie SZW. Klein Hesselink, D.J., et al. (2001). Maatregelen tegen werkdruk (reeks Arboconvenanten). Doetinchem: SZW/Elsevier. Kompier, M.A.J. & Marcelissen, F.H.G. (1990). Handboek Werkstress. Systematische aanpak voor de bedrijfspraktijk. Amsterdam: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden. Meijman, T.F. (red.) (1989). Mentale belasting en werkstress. Assen: Van Gorcum. Middelhoven, L.K. & Driessen, F.M.H.M. (2001). Geweld tegen werknemers in de (semi-)openbare ruimte. Utrecht: Bureau Driessen. Ouwerkerk, R. van, Meijman, T.F. & Mulder, G. (1994). Arbeidspsychologische taakanalyse. Het onderzoek van cognitieve en emotionele aspecten van arbeidstaken. Utrecht: Lemma. Ros, W. (2003). Beheersing van werkdruk een ergonomische benadering, Delft: NEN. Schaufeli, W. & Bakker, A. (red.) (2007). De psychologie van arbeid en gezondheid, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Sluiter, J.K. (1999). How about work demands, recovery and health. A neuroendocrine field study during and after work (proefschrift). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Smulders, P.G.W. (red.) (2006). Worklife in the Netherlands. Hoofddorp: TNO Work & Employment. Soethout, J. & Sloep, M. (2000). Evaluatie Arbowet over seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten op het werk. Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie. Veldhoven, M. van (1997). Psychosociale arbeidsbelasting en werkstress. Lisse: Swets & Zeitlinger. Veldhoven, M., van, Meijman, T.F., Broersen, J.P.J. & Fortuin, R. (1997). Handleiding VBBA, Onderzoek naar de beleving van psychosociale arbeidsbelasting en werkstress met behulp van de vragenlijst beleving en beoordeling van de arbeid. Amsterdam: SKBVS. Basisboek ergonomie literatuurlijst 2008 Noordhoff Uitgevers 3

4 Visser, K., Dullaart, W. & Hoeth, A.W. (2002). De inrichting van fysieke balies, visie krijgt vorm. Programmabureau Overheidsloket Den Haag: Artoos. Vries, S. de, Niekerk, M. van, Dalen, E.J. van & Nuijens, M. (2002). Gewenst beleid tegen ongewenst gedrag. Voorbeelden van goed beleid tegen ongewenste omgangsvormen op het werk. Hoofddorp: TNO Arbeid, Hoofddorp. Werkboek Agressie en pesten op het werk (2003). Den Haag: A+O fonds Gemeenten. Winnubst J., et al. (2003). Praktijkboek Gezond Werken. Maarssen: Elsevier Reed Business Information. Zijlstra, F.R.H. (1993). Efficiency in work behaviour. A design approach for modern tools. Delft: Delft University Press. Hoofdstuk 5 Taken en functies Amelsfoort, P. van & Scholtes, G. (1994). Zelfsturende teams: ontwerpen, invoeren en begeleiden. Oss: ST-groep. Boonstra, K., Knegt, R. & Schaapman, M.H. (2004). Regels voor arbeids- en rusttijden in negen Europese landen. Amsterdam: Hugo Sinzheimer Instituut (UvA). Drongelen, J. van, Jansen, B. & Vos, P.H. (1996). Praktijkboek Bedrijfs- en Werktijden. Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie. Essens, P.J.M.D., Zoontjens, H.J.P.M. & Kleij, R. van der (2002). Efficiëntieverbetering sluizen Zeeland. Soesterberg: TNO Technische Menskunde. Gaillard, A.W.K. (2003). Stress, productiviteit en gezondheid (tweede editie). Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. Jägers, H.P.M. & Jansen, W. (1995). Het ontwerpen van effectieve organisaties. Houten: Stenfert Kroese. Jansen, B., Thierry, H. & Hirtum, A. van (1986). Ploegenarbeidroosters herzien, nieuwe methoden ter vermindering van klachten. Deventer: Kluwer. Kuipers, H. & Amelsfoort, P. van (1990). Slagvaardig organiseren. Inleiding in de sociotechniek als integrale ontwerpleer. Deventer: Kluwer. Lange, W.A.M. de (1989). Configuratie van arbeid; vormgeven aan arbeidstijden, bedrijfstijden en arbeidstijdpatronen. Zutphen: Thieme. Meijman, T.F., Vries-Griever, A.H.G. de & Kampman, R. (1989). Rhythm and blues: afwijkende werk- en rusttijden als arbeidsen leefomstandigheid. Amsterdam: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden. Meijman, T.F., et al. (1988). Rock around the clock: chronopsychologische en chronobiologische aspecten van Basisboek ergonomie literatuurlijst 2008 Noordhoff Uitgevers 4

5 onregelmatige werktijden. Amsterdam: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden. Vries-Griever, A.H.G. (1992). Evenwicht tussen werkdruk en herstel bij afwijkende arbeidstijden: uitgangspunt voor dienstroosterplanning. Groningen: Nationaal Ziekenhuisinstituut/Rijksuniversiteit Groningen. Zwaan, A.H. van der (1999). Organising work processes. Engineering work & managing workers. Assen: Van Gorcum. Hoofdstuk 6 Informatie- en bedieningsmiddelen Huppes, G. & Veelen, M. van (2008). Werken in meld- en controlekamers. Arbo-Informatieblad, 46. Lingen, P. van, Korte, E.M. de & Kraker, H. de (2003). Keuzegids Invoermiddelen voor Computerwerk. Gericht op de reductie van RSI-risico s, voor arboprofessionals in kantoorsituaties. Zeist: Uitgeverij Kerckebosch. McCormick, E.J. & Sanders, M.S. (1993). Human Factors in Engineering and Design. Columbus, OH: McGrawHill. Punnet, L. & Bergqvist, U. (1997). Visual Display Unit work and upper extremity muskuloskeletal disorder, Stockholm: National Institute for Working Life. Schmidtke, H. (1981). Lehrbuch der Ergonomie. München: Hanser Verlag. Schuffel, H., et al. (1987). Richtlijnen voor het beoordelen van de ergonomie van procesregelkamers. Rapport Instituut voor Zintuigfysiologie, IZF 1987-C-30. Soesterberg: TNO. Voskamp, P. (2007). Werken met beeldschermen, Arbo- Informatieblad, 2. Walraven, J. (2000). Kleurenblind zien en toch niet zien. Arnhem: Blind Color. Hoofdstuk 7 Vormgeving van software Harst, G. van der & Maijers, R. (1999). Effektief GUI-ontwerp. Schoonhoven: Academic Service. Johnson, J. (2000). GUI Bloopers 2.0: Don ts and Do s for Software Developers and Web Designers. Amsterdam: Academic Publishers. Microsoft Corp. (1995).The Windows Interface Guidelines for Software Design. Redmond, WA: Microsoft. NASA (2005). Design Guidelines and Criteria. Cape Canaveral, FL: NASA. Basisboek ergonomie literatuurlijst 2008 Noordhoff Uitgevers 5

6 Hoofdstuk 8 Dialoog van software Card, S.K., Moran, T.P. & Newell, A. (1983). The psychology of human-computer interaction. Hillsdale, NY: Lawrence Erlbaum. Carroll, J.M. (1995). Scenario-based design. Toronto: John Wiley & Sons. Hix, D. & Hartson, H.R. (1993). Developing User Interfaces: Ensuring Usability Through Product & Process.New York, NY: John Wiley & Sons. Jordan, P.W., Thomas, B., Weerdmeester, B.A. & McClelland, I.L. (1996). Usability evaluation in industry. London: Taylor & Francis. Kirwan, B. & Ainsworth, L.K. (1992). A guide to task analysis. London: Taylor & Francis. Hoofdstuk 9 Licht Bergem-Jansen, P.M. van (2004). Verlichting, daglicht en uitzicht. In: Handboek Kantoorinnovatie. Den Haag: Sdu Uitgevers. Boerstra, A.C. (2007). Binnenmilieu. Arbo-Informatieblad, 24. Keen, E. (2004). Leven met licht. Blaricum: Andromedia. Vroon, P.A. (1990). Psychologische aspecten van ziekmakende gebouwen. Utrecht: ISOR. Hoofdstuk 10 Geluid Beranek, L.L. (1988). Noise and vibration control. New York, NY: McGraw Hill. Biesot, W., et al. (1989). Invloed van lawaai op de gezondheid. Rapport nr. GA-HR Den Haag: Ministerie van VROM. Boer, P. den & Reubsaat, T. (1995). Lawaai op de werkplek, een evaluatie van de wetgeving voor schadelijk geluid op de arbeidsplaats. Den Haag: VUGA. Brüel & Kjær (1982). Noise control, principles and practice. Nærum (DK). Burns, W. (1976). Noise and Man. London: Williams Clowes & Sons. Faulkner, L.L. (1976). Handbook of industrial noise control. New York, NY: Industrial Press. Marinus, E. & Steeg, M. van der (1998). Praktijkgidsen Arbeidshygiëne. Geluidhinder: van klacht naar aanpak. Amsterdam: NIA. Miedema, H.M.E. (1984). Hinder door geluid op de arbeidsplaats. LA-DR-08-01, Den Haag: Ministerie SZW. Steenbrugge, B. van (1975). Geluidsbeheersing, lawaaibestrijding. Den Haag: Nijgh & Van Ditmar. Basisboek ergonomie literatuurlijst 2008 Noordhoff Uitgevers 6

7 Hoofdstuk 11 Klimaat en ventilatie Bergs, J.A. (1989). Gezondheidsklachten in kantoorgebouwen. Den Haag: Rijksgebouwendienst. Bernards, J.A. & Bouman, L.N. (1976). Fysiologie van de mens. Amsterdam: Scheltema & Holkema. Boerstra, A.C. (2007). Binnenmilieu. Arbo-Informatieblad, 24. Cauberg, J.J.M. (2005). Praktijkboek Gezonde Gebouwen. Rotterdam: ISSO/SBR. Daanen, H.A.M. (2007). Werken onder koude omstandigheden. Arbo-Informatieblad, 20. FiSIAQ (1995). Classification of indoor climate, construction and finishing materials. Espoo: Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate (FiSIAQ). Rijksgebouwendienst (1999). Bouwfysische kwaliteit Rijkshuisvesting: Wettelijke eisen en RGD-richtlijnen. Den Haag: Ministerie VROM. Spitzer, H., Hettinger, T. & Kaminski, G. (1982). Tafeln für den Energieumsatz bei körperlicher Arbeit. Berlin/Köln: Beuth Verlag. Schmitz, H.P.W., Laenen, G. & Koekenbier, H.A.J. (1975). Onvrede en klachten van werknemers. Utrecht/Nijmegen: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Vakcentrales en het Instituut voor Toegepaste Sociologie. Hoofdstuk 12 Ontwerpen van gebouwen CROW (2002). Richtlijn integrale toegankelijkheid openbare ruimte. Gouda: CROW. Integrale toegankelijkheid bestaande rijkshuisvesting, instrument voor de toepassing van de integrale toegankelijkheidsbenadering in de gebruiksfase van een object (1996). Den Haag: RGB DHB. Integrale toegankelijkheid bestaande rijkshuisvesting, instrument voor de toepassing van de integrale toegankelijkheidsbenadering in de definitie-, ontwerp- en uitwerkingsfase (1996). Den Haag: RGD DHB. Scheijndel, P.A.M. van (red.) (2004). Handboek Kantoorinnovatie. Den Haag: Sdu Uitgevers. Scheijndel P.A.M. van & Jongenelen, J.A.M. (2003). Handboek Functioneel ontwerpen van kantoren Bouwbesluit en arbowetgeving geïntegreerd. Den Haag: Sdu Uitgevers. Volker, L., & Voordt, D.J.M. van der (2003). Van Beurs naar Blaak. Een onderzoek naar de beleving van een innovatief kantoorconcept voor de Kamer van Koophandel in Rotterdam. Delft: Center for People and Buildings. Basisboek ergonomie literatuurlijst 2008 Noordhoff Uitgevers 7

8 Voordt, D.J.M. van der, & Meel, J.J. van (2002). Psychologische aspecten van kantoorinnovatie. Delft/Amsterdam: BMVB & ABN AMRO. Wijk, M., Drenth, J. & Ditmarsch, M. van (2003). Handboek voor Toegankelijkheid (5e druk). Doetinchem: Reed Business Information. Hoofdstuk 13 Ontwerpen van werkplekken Corlett, E.N. & Clark, T.S. (1995). The Ergonomics Of Workspaces And Machines. London: Taylor & Francis. Helander, M. (1995). A Guide to Ergonomics of Manufacturing. London: Taylor & Francis. Hettinger, T., Kaminsky, G. & Schmale, H. (1980). Ergonomie am Arbeitsplatz. Ludwigshafen: Friedrich Kiehl Verlag GmbH. Sanders, M.S. & McCormick, E.J. (1993). Human factors in engineering and design (seventh edition). New York, NY: McGraw-Hill. Voskamp, P., Peereboom, K.J. & Scheijndel, P.A.M. van (2008). Handboek Ergonomie Deventer: Kluwer. Hoofdstuk 14 Ontwerpen van producten Arbouw (2005). Handboek Arbeidsmiddelen, Amsterdam: Arbouw. Cacha, C.A. (1999). Ergonomics and Safety in Hand Tool Design. London: CRC press. Freudenthal, A. (1999). The design of home appliances for young and old consumers. Delft: University Press. Kanis, H. (2000). Gebruiksonderzoek. Delft: Faculteit Industrieel Ontwerpen TU-Delft. Kanis, H. & Rooden, M.J. (2004). Observation as a design tool. Delft: Faculteit Industrieel Ontwerpen TU-Delft. KITTZ (2001). Documentatie Ouderen en Technologie. Groningen: KITTZ. KITTZ-magazine (2004). Gebruiksonderzoek, wens of noodzaak? Groningen: KITTZ. NIOSH (2004). Easy Ergonomics, a guide to selecting non-powered hand tools. NIOSH publication no Atlanta, GA: NIOSH. Oonk, H.H.N. (2005). Bio Statica. Den Haag: Uitgeverij Henric Graaff van IJssel. Lindquist, B. (1997). Power Tool Ergonomics evaluation of power tools. Helsingborg: Atlas Copco. Preiser, W.F.E. & Ostroff, E. (eds.) (2001). Universal Design Handbook, New York, NY: McGraw-Hill. Royers, T. (1996). Een eigen stem. Werken met ouderenpanels: een veelzeggende methode. Utrecht: NIZW. Basisboek ergonomie literatuurlijst 2008 Noordhoff Uitgevers 8

9 Steenbekkers, L.P.A. & Beijsterveldt, C.E.M. van (eds.) (1998). Design-relevant characteristics of ageing users, Delft: Delftse Universitaire Pers. Stichting Consument en Veiligheid (2001). Letsel Informatie Systeem Basisboek ergonomie literatuurlijst 2008 Noordhoff Uitgevers 9

De psychologie van arbeid en gezondheid

De psychologie van arbeid en gezondheid Literatuur Aasa, U., Kalezic, N., Lyskov, E., Angquist, K., & Barnekov-Bergkvist, M. (2006). Stress monitoring of ambulance personnel during work and leisure time. International Archives of Occupational

Nadere informatie

Thema Arbeidsparticipatie en Vergrijzing Vraaggestuurd programma Innovatie van Arbeid 2007-2010; Beschrijving en resultaten 2007

Thema Arbeidsparticipatie en Vergrijzing Vraaggestuurd programma Innovatie van Arbeid 2007-2010; Beschrijving en resultaten 2007 TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 2008.229/031.11452 Thema Arbeidsparticipatie en Vergrijzing Vraaggestuurd programma Innovatie van Arbeid 2007-2010; Beschrijving en resultaten 2007 Arbeid Polarisavenue

Nadere informatie

Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen - 2011-2012

Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen - 2011-2012 Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen

Nadere informatie

186 Systemische netwerken van organisaties

186 Systemische netwerken van organisaties 6XPPDU\6\VWHPLF1HWZRUNVRI2UJDQLVDWLRQV With the rise in importance of lean production in the automotive industry, there has been a growing interest in networks of organisation. This thesis investigates

Nadere informatie

Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 F +31 888668728 infodesk@tno.nl

Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 F +31 888668728 infodesk@tno.nl i nnovation for lifez TNO-rapport TNO 2015 Rf 0255 Gezond Leven Utrechtseweg 48 3704 HE Zeist Postbus 360 3700 AJ Zeist www.tno.nl T +31 888666000 Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 F +31 888668728

Nadere informatie

AGV, 1999b, BEBIRA, Pilot A12-A20 Den Haag-Veenendaal, Interviews, concept-eindrapport, Nieuwegein.

AGV, 1999b, BEBIRA, Pilot A12-A20 Den Haag-Veenendaal, Interviews, concept-eindrapport, Nieuwegein. REFERENCES Ackoff, R.L., 1974, Redesigning the future, John Wiley & Sons, Inc., New York. Ackoff, R.L., 1981, Creating the corporate future, Plan or be planned for, John Wiley & Sons, New York. AGV, 1999a,

Nadere informatie

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl WERKDRUK April, 2008 Papiermolen 26 3994 DK Houten T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Wat is werkdruk?...5 1.1 Wat verstaat men onder werkdruk in het dagelijkse leven?...5

Nadere informatie

Sociale innovatie: historie en toekomstperspectief

Sociale innovatie: historie en toekomstperspectief ARTIKELEN Sociale innovatie: historie en toekomstperspectief Frank Pot * Sociale innovatie (en latere varianten daarvan als slimmer werken en het nieuwe werken ) heeft de afgelopen tien jaar een plek gekregen

Nadere informatie

Technische nota. Werkstress bij werknemers in ploegen- of nachtdienst. Ria Bourdeaud hui Stephan Vanderhaeghe

Technische nota. Werkstress bij werknemers in ploegen- of nachtdienst. Ria Bourdeaud hui Stephan Vanderhaeghe Brussel, Brussel, augustus datum 5 Technische nota Ria Bourdeaud hui Stephan Vanderhaeghe Brussel, SERV - STV Innovatie & Arbeid, augustus 5 Technische nota s verstrekken bijkomende en gedetailleerde informatie

Nadere informatie

Handreiking Kantooromgeving

Handreiking Kantooromgeving Handreiking Kantooromgeving Februari 2015 vhp human performance, drs Kees Peereboom Eur.Erg. Werkgeversvereniging AWVN, drs. J.L.L. Schaeffer MKB-Nederland, drs. I.S.A Larmoyeur Handreiking Kantooromgeving

Nadere informatie

Arbeidskwaliteit bij biologische open teelten

Arbeidskwaliteit bij biologische open teelten Arbeidskwaliteit bij biologische open teelten Vergelijking van de arbeidskwaliteit op vijf bedrijfstypen Ing. A.T.M. Hendrix A.A.J. Looije Dr. Ir. C. Lokhorst Dr. Ir. H.H.E. Oude Vrielink Augustus 2002

Nadere informatie

REFERENCES. Ackoff, R.L. (1981). The art and science of mess management. TIMS Interfaces, vol. 11, no. 1, pp. 20-26.

REFERENCES. Ackoff, R.L. (1981). The art and science of mess management. TIMS Interfaces, vol. 11, no. 1, pp. 20-26. REFERENCES Ackoff, R.L. (1981). The art and science of mess management. TIMS Interfaces, vol. 11, no. 1, pp. 20-26. Adams, D. (1979). The Hitch Hiker's Guide to the Galaxy. Pan Books, Sydney. A1camo, J.,

Nadere informatie

20 Kantoren. 20.1 Inleiding. 20.2 Risico s. Theo van der Voordt

20 Kantoren. 20.1 Inleiding. 20.2 Risico s. Theo van der Voordt 20 Kantoren Theo van der Voordt 20.1 Inleiding Voor de inrichting van de werkomgeving in kantoren is een aantal aspecten van belang. Zo zijn vooral de positionering van de werkplekken en de mate van ruimtelijke

Nadere informatie

Literatuur Aegisdottir, S., White, M.J., Spengler, P.M., Maugherman, A.S., Anderson, L.A., Cook, R.S. et al. (2006). The Meta-Analysis of Clinical Judgment Project: Fifty-six years of accumulated research

Nadere informatie

Burnout: trends, internationale verschillen, determinanten en effecten

Burnout: trends, internationale verschillen, determinanten en effecten Burnout: trends, internationale verschillen, determinanten en effecten Peter Smulders, Irene Houtman, Jolanda van Rijssen & Martine Mol * Het doel van dit artikel is om op basis van grote en representatieve

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK VERSLAG 1989 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN DEEL 2 WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT

WETENSCHAPPELIJK VERSLAG 1989 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN DEEL 2 WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT WETENSCHAPPELIJK VERSLAG 1989 VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN DEEL 2 WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT Technische Universiteit ~ Eindhoven Eindhoven, mei 1990 INHOUD 1. Facu1teit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Inventarisatie Oplossingen en Best Practices aanpalende sectoren

Inventarisatie Oplossingen en Best Practices aanpalende sectoren Inventarisatie Oplossingen en Best Practices aanpalende sectoren Onderdeel-rapportage Fase 1 Project Arbobeleid Verzekeraars Vakorganisaties in de verzekeringsbedrijfstak & Verbond van Verzekeraars Januari

Nadere informatie

Bijlage 1: Geraadpleegde literatuur

Bijlage 1: Geraadpleegde literatuur Bijlage 1: Geraadpleegde literatuur Adizes, I. (1981). Mismanagement. Alphen aan den Rijn: Samsom. Ahaus, C.T.B. & Diepman, F.J. (1998). Balanced Scorecard & Model Nederlandse Kwaliteit. Deventer: Kluwer.

Nadere informatie

Publications. Joseph W.M. Kessels. In Dutch, English, French, Chinese and Russian

Publications. Joseph W.M. Kessels. In Dutch, English, French, Chinese and Russian Publications Joseph W.M. Kessels In Dutch, English, French, Chinese and Russian 1993 2015 1 2015 Kessels, J.W.M. (2015). Wat valt er aan strategisch talent te managen? In B. Overduin & J. Hoogendoorn (eds.)

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken

Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken Overzicht van determinanten, interventies en meetinstrumenten vanuit verschillende perspectieven Auteurs: Sandra Brouwer 1, Annet de Lange

Nadere informatie

Literatuur Bestuurskunde

Literatuur Bestuurskunde Literatuur Bestuurskunde A.F.A.Korsten, 0103 2007 - Aa, A. van der, Taboes, paradigma s en aansturing, in: Veld, R. in t (red.), Willens en wetens, Lemma, Utrecht, 2000, pp. 7-29. - Aa, A. van der, en

Nadere informatie

Ackoff, R., 1986, Management in small doses, John Wiley & Sons, New York.

Ackoff, R., 1986, Management in small doses, John Wiley & Sons, New York. Literatuur Ackoff, R., 1986, Management in small doses, John Wiley & Sons, New York. Albrecht, K. en R. Zemke, 1985, Service America; Doing Business in the New Economy, Dow Jones-Irwin, Homewood, Illinois.

Nadere informatie

innovation for life T +31 88 866 60 00 F +31 88 86687 28 infodesk@tno.nl TNO-rapport TNO 2014 R10278 Auteu(s)

innovation for life T +31 88 866 60 00 F +31 88 86687 28 infodesk@tno.nl TNO-rapport TNO 2014 R10278 Auteu(s) innovation for life TNO-rapport TNO 2014 R10278 Meerjaren Speurwerkprogram ma 201 I -201 4 Voortgangsrapportage 2013 VP Gezond, Veilig en Productief Werken (P204) Thema Arbeid & Gezondheid Gezond Leven

Nadere informatie

Risicobeoordelinginstrument voor werkhoudingen: ontwikkeling en onderbouwing

Risicobeoordelinginstrument voor werkhoudingen: ontwikkeling en onderbouwing TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport R11-698 14966/01.01 Risicobeoordelinginstrument voor werkhoudingen: ontwikkeling en onderbouwing Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Leefstijl, gezondheid en gezondheidsbeleid

Hoofdstuk 6 Leefstijl, gezondheid en gezondheidsbeleid Tamara Raaijmakers Hoofdstuk 6 Leefstijl, gezondheid en gezondheidsbeleid Inleiding In dit hoofdstuk gaat het over het verband tussen leefstijl en gezondheid en de relatie met het maatschappelijk en het

Nadere informatie

Verscheidenheid in zelfsturende teams

Verscheidenheid in zelfsturende teams Verscheidenheid in zelfsturende teams Saskia Tjepkema Het belang van heldere en context-specifieke invulling van een breed begrip Verschenen in het handboek Werken, leren en leven met groepen, oktober

Nadere informatie

info PDF-01 Stakeholderparticipatie bij het stellen van leerdoelen door: Joke Kiewiet-Kester Citeertitel:

info PDF-01 Stakeholderparticipatie bij het stellen van leerdoelen door: Joke Kiewiet-Kester Citeertitel: 3D www.leren en organiseren.nl info PDF-01 Stakeholderparticipatie bij het stellen van leerdoelen door: Joke Kiewiet-Kester Citeertitel: Kiewiet-Kester, J. (2005). Stakeholderparticipatie bij het stellen

Nadere informatie

Arbocatalogus Onderzoekinstellingen (WVOI)

Arbocatalogus Onderzoekinstellingen (WVOI) Arbocatalogus Onderzoekinstellingen (WVOI) een uitgave van de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen Versie 1.0 - April 2013 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Beeldschermwerk en RSI 1. Inleiding

Nadere informatie

Gezond, gezonder, gezondst? Wat zijn gezonde roosters? 1

Gezond, gezonder, gezondst? Wat zijn gezonde roosters? 1 Gezond, gezonder, gezondst? Wat zijn gezonde roosters? 1 Sarike Verbiest, Anneke Goudswaard, Hanneke Kooij-de Bode, Michiel de Looze, Tim Bosch en Merle Blok Veel organisaties zijn om uiteenlopende redenen

Nadere informatie

13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR

13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR 13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR A Aalst, M. van der, S. Bavinck, D. Grijpstra & C. van der Werf (1993). Landelijke evaluatie Banenpool: eindrapport. Rijswijk: Arbeidsvoorziening. Aarts, L.J.M., P.R. de Jong

Nadere informatie