Nico-Dirk van Loo en Mark Wilmot Taakgroep AERIUS + monitoren. Cursus AERIUS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nico-Dirk van Loo en Mark Wilmot Taakgroep AERIUS + monitoren. Cursus AERIUS"

Transcriptie

1 Nico-Dirk van Loo en Mark Wilmot Taakgroep AERIUS + monitoren Cursus AERIUS

2 Programma Wat is AERIUS? Doelstelling Fase III Welke informatie zit er in AERIUS Introductie gebruikersinterface Lunch Gebiedsgericht uitwerken Fase III Bestaand gebruik Beleid Rapporteren Landschapseenheden, de waarde van een getal Vragen 2

3 Doelstelling PAS Werken aan het realiseren van natuurdoelen Mogelijk maken van economische ontwikkeling 3

4 Doelstelling Fase III Technisch en ambtelijke exercitie, geen gebiedsproces Alle bevoegde gezagen zijn betrokken Geen stikstofparagraaf voor beheerplan Bestuurlijke afspraken over financiering in Fase IV 4

5 Wat kan AERIUS? Inzicht in depositie voor bestaand gebruik op basis van lokale informatie, onderscheid naar bijdrage van verschillende sectoren Trend stikstofdepositie voor 2015, 2020 en 2030 Verkennen effect van aanvullend nationaal, regionaal en lokaal beleid Bepalen potentiële ontwikkelruimte en behoefte Leveren kaarten en grafieken voor rapportage Fase III (mei 2011) Bepalen ontwikkel behoefte (mei 2011) 5

6 Wat is AERIUS (nog) niet? Voorzien van lokale brongegevens in alle provincies Volledig uit ontwikkeld Geschikt voor vergunning verlening Volledig bug-vrij Volledig juridisch getoetst GIS applicatie in staat ontwikkelbehoefte te berekenen Voorzien van complexe analyse gereedschappen 6

7 AERIUS 1.0 (Fase III) Gericht op beleid-ondersteuning Gemakkelijk via het internet toegankelijk Gebruik maken van de laatste wetenschappelijke kennis Gebruik maken van lokale en centrale gegevens 7

8 Wie bedient AERIUS? Ontwikkeld i.s.m. klankbordgroep provinciale beleid-medewerkers Overzichtelijk, maar op weg helpen noodzakelijk Geen model experts nodig Voor rapporteren is enige Excel of GIS kennis handig Voor AERIUS is een aparte login vereist, aanvragen worden beoordeeld door het Ministerie van EL&I 8

9 AERIUS beschikbaar op internet Mozilla Firefox, Google Chrome of Internet Explorer 8 Oude browsers worden dus niet ondersteund! 9

10 Welke informatie zit er in AERIUS? Omgaan met concept gegevens, emissie bestanden, habitatkaarten of aanwijzingsbesluiten Emissiebestanden, bevoegd gezag is verantwoordelijk voor kwaliteit Habitatkaarten, bevoegd gezag, consensus versie is gekozen Aanwijzingsbesluiten, laatste versie waar consensus over is: Definitief 99% 95% Concept aanwijzingsbesluit 10

11 Welke informatie zit er in AERIUS? Achtergrond (Grootschalige depositie kaart, RIVM) Consumenten (CBS, RIVM) Industrie (o.a. RIVM, HbR) Landbouw (feitelijke situatie) Stallen (Prov, EL&I) Aanwending (EL&I, RIVM) Glastuinbouw (Westland, voorbehoud) Wegverkeer (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) Scheepvaart (Fase IV, I&M)... 11

12 Welke informatie zit er in AERIUS? Natura 2000-gebieden Gebiedsdoelstelling (oppervlak en kwaliteit) Habitattypen Topografsiche kaart Ontwikkelruimte 12

13 Welke informatie zit er in AERIUS? Provincie Type Schaal Aangeleverd Drenthe MV < 5km wachtlijst Flevoland MV dekkend Op tijd Friesland MV < 5km wachtlijst Gelderland BVB dekkend Op tijd Groningen MV < 5km wachtlijst Limburg BVB dekkend Op tijd Noord-Brabant BVB dekkend Op tijd Noord-Holland MV < 3km wachtlijst Overijssel BVB dekkend Op tijd Utrecht BVB dekkend wachtlijst Zeeland MV dekkend Op tijd Zuid-Holland MV <? wachtlijst 13

14 Potentiële ontwikkelruimte Ontwikkelruimte is ruimte om stikstofdepositie toe te delen aan economische activiteiten in en rondom Natura2000 -gebieden waar stikstof een bedreiging vormt voor de instandhoudingsdoelen van Natura2000 Ontwikkelruimte wordt bestuurlijk vastgesteld, wel een nauwe relatie met ecologische onderbouwing Door te verwijzen naar ontwikkelruimte in de PAS wordt besluitvorming rond urgente projecten en vergunning verlening vereenvoudigd 14

15 Werkhypothese ontwikkelruimte 15

16 Werkhypothese ontwikkelruimte Op basis van welk scenario berekent AERIUS de depositie daling? Vaststaand beleid Gebiedsdoelstelling (oppervlak en kwaliteit) Voor verder toelichting zie het voorlopig programma stikstof (VPAS) 2010/09/06/voorlopig-programma-stikstof.html 16

17 Ontwikkelbehoefte versie 1.1 (mei) Toevoegen nieuwe emissiepunten in eigen scenario Concrete bedrijven of globale projecten Wegen projecten via actualisatie in het NSL 17

18 Rekenmethode 1, alle bronnen 18

19 Rekenmethode 2, enkele bron 19

20 Rekenmethode 3, enkele receptor 20

21 Werkkader Kaartbeeld Kaartlagen 21

22 Opbouw in lagen: Topografische ondergrond 22

23 Opbouw in lagen: Natura 2000-gebieden 23

24 Opbouw in lagen: habitattypen 24

25 Opbouw in lagen: lijnbronnen (wegen) 25

26 Opbouw in lagen: puntbronnen (landbouw) 26

27 Opbouw in lagen: depositie grid 27

28 Opbouw in lagen: depositie op locatie 28

29 Kaartlagen hebben een minimaal zoom niveau Iedere kaartlaag wordt apart geladen, na iedere verplaatsing op de kaart! Hoe meer informatie een kaartlaag bevat hoe langer het duurt! Geduld is soms een schone zaak... 29

30 Demonstratie 30

31 Programma Wat is AERIUS? Doelstelling Fase III Welke informatie zit er in AERIUS Introductie gebruikersinterface Lunch Gebiedsgericht uitwerken Fase III Bestaand gebruik Beleid Rapporteren Landschapseenheden, de waarde van een getal Vragen 31

32 Rekenmethode OPS Puntbronnen, Operationeel Prioritaire Stoffen model (OPS) Laatste wetenschappelijke kennis verwerkt in de depositie module DEPAC Veelvuldig gevalideerd aan de hand van veldmetingen Geoptimaliseerd voor gebruik in AERIUS 32

33 Rekenmethode VLW Lijnbronnen, Voorspelling Luchtkwaliteit langs Wegen model (VLW) Toegepast in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Geaccrediteerd door het RIVM (concentratie berekeningen) Depositie berekening afgestemd depositie module (DEPAC) van het Planbureau voor de Leefomgeving Geoptimaliseerd voor gebruik in AERIUS 33

34 AERIUS Beta 3? Werken vandaag met de laatste testversie (beta) Iedere maandagochtend nieuwe release, dus is AERIUS niet beschikbaar Verbeteringen in GUI Optimalisatie in database Implementatie Loadbalancing Nieuwe functionaliteit 34

35 Rapporteren van Bugs Zorg voor een correcte en goede omschrijving alleen dan kunt u efficient geholpen worden Naam Mark Wilmot Datum 21 februari 2011 Browser Mozilla FireFox 3.6 AERIUS versie Beta 2 Beschrijving Reproduceerbaarheid Stappen om te reproduceren Na het bepalen van een maatgevend punt en deze opgeslagen te hebben. Kan er wel een berekening worden gestart, maar de resulaten worden niet aan mijn scenario toegevoegd Altijd Zie beschrijving 35

36 Gebiedsgericht uitwerken 4 onderdelen in AERIUS Bestaand gebruik Beleid Ontwikkelruimte / behoefte Rapporteren 36

37 Bestaand gebruik Beleid Rapporteren Bestaand gebruik Raadplegen Muteren 37

38 Bestaand gebruik Beleid Rapporteren Bestaand gebruik Analyse 38

39 Bestaand gebruik Beleid Rapporteren Beleid scenario s Industrie Reductie of verplaatsen Landbouw Inrichting : emissieplafond per dier categorie Stal : verplaatsen of stoppen Diercategorie : volume Wegverkeer Middels verkeersmodel in het NSL 39

40 Bestaand gebruik Beleid Rapporteren Potentiële ontwikkelruimte, depositie daling 40

41 Bestaand gebruik Beleid Rapporteren Ontwikkel behoefte, versie 1.1 (mei) Toevoegen nieuwe emissiepunten in eigen scenario Concrete bedrijven of globale projecten Wegen projecten via actualisatie in het NSL 41

42 Bestaand gebruik Beleid Rapporteren Rapporteren Downloaden van rekenresultaten naar GIS bestanden (shape-files).dbf Bestanden ook in Excel te openen Standaardrapportage (mei 2011) Depositiekaarten Afstand tot de KDW Ontwikkelruimte Ontwikkelbehoefte 42

43 Bestaand gebruik Beleid Rapporteren 43

44 Bestaand gebruik Beleid Rapporteren 44

45 Bestaand gebruik Beleid Rapporteren 45

46 Bestaand gebruik Beleid Rapporteren 46

47 Bestaand gebruik Beleid Rapporteren 47

48 Bestaand gebruik Beleid Rapporteren 48

49 Bestaand gebruik Beleid Rapporteren 49

50 Bestaand gebruik Beleid Rapporteren 50

51 Landschapseenheden, de waarde van een getal Robuuste bepaling van daling depositie en ontwikkelruimte Natura 2000-gebied indelen in landschapseenheden, samenhang Kwaliteit Beheer Depositie Hydrologie Per eenheid de gemiddelde depositie en voor het meest kritische habitattype (dus niet perse de KDW) 51

52 Vragen 56

Doelmatigheidsonderzoek AERIUS 1.3

Doelmatigheidsonderzoek AERIUS 1.3 TNO-rapport TNO-060-UT-2011-01904 Doelmatigheidsonderzoek AERIUS 1.3 Earth, Environmental and Life Sciences Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl T +31 88 866 42 56 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Doelmatigheidsonderzoek AERIUS Calculator (bètaversie 8) en Monitor (versie 2014)

Doelmatigheidsonderzoek AERIUS Calculator (bètaversie 8) en Monitor (versie 2014) TNO-rapport TNO 2015 R10211 Doelmatigheidsonderzoek AERIUS Calculator (bètaversie 8) en Monitor (versie 2014) Earth, Life and Social Sciences Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht

Nadere informatie

HOE WERKT DE PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS)?

HOE WERKT DE PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS)? HOE WERKT DE PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS)? Ruimte maken voor economische ontwikkeling met behoud van de natuurdoelen van Natura 2000, het Europese beleid om natuur en biodiversiteit te beschermen.

Nadere informatie

Economisch perspectief van de PAS. Baten en kosten van de Programmatische Aanpak Stikstof in Natura 2000-gebieden

Economisch perspectief van de PAS. Baten en kosten van de Programmatische Aanpak Stikstof in Natura 2000-gebieden Economisch perspectief van de PAS Baten en kosten van de Programmatische Aanpak Stikstof in Natura 2000-gebieden Economisch perspectief van de PAS Baten en kosten van de Programmatische Aanpak Stikstof

Nadere informatie

Handleiding Monitoring NSL

Handleiding Monitoring NSL Handleiding Monitoring NSL Werkdocument voor overheden bij de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Datum mei 2012 Versie 2012.2 Handleiding Monitoring NSL mei 2012 Colofon

Nadere informatie

Handleiding Monitoring NSL

Handleiding Monitoring NSL Handleiding Monitoring NSL Werkdocument voor overheden bij de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Datum maart 2011 Versie 2011.1 Colofon Titel Subtitel Handleiding

Nadere informatie

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en 2 e Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit. Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en 2 e Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit. Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en Tweede Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit (NSL/RSL) 2011 1 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 3 1. Inleiding 4 2. Provinciaal Actieprogramma

Nadere informatie

onitorings- apportage Monitoringsrapportage NSL 2013 Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

onitorings- apportage Monitoringsrapportage NSL 2013 Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit onitorings- Monitoringsrapportage NSL 2013 apportage Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Monitoringsrapportage NSL 2013 Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2012: nulmeting

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2012: nulmeting Monitor Infrastructuur en Ruimte 2012: nulmeting Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in samenwerking met Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Monitor

Nadere informatie

Rijksiituut voor Volksgezondheid en Miliéu Ministerie van Volksgezondheid, rien Sport i

Rijksiituut voor Volksgezondheid en Miliéu Ministerie van Volksgezondheid, rien Sport i Rijksiituut voor Volksgezondheid en Miliéu Ministerie van Volksgezondheid, rien Sport i Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Monitoringsrapportage

Nadere informatie

MONITORING LUCHTKWALITEIT 2012 GEMEENTE WAALWIJK

MONITORING LUCHTKWALITEIT 2012 GEMEENTE WAALWIJK MONITORING LUCHTKWALITEIT 2012 GEMEENTE WAALWIJK MONITORING LUCHTKWALITEIT 2012 GEMEENTE WAALWIJK Opdrachtgever: Gemeente Waalwijk Datum rapport : 15 oktober 2013 Projectnummer: 13040664 Status: definitief

Nadere informatie

Nulmeting van het NSL monitoringsprogramma

Nulmeting van het NSL monitoringsprogramma Rapport 680712001/2010 J. Wesseling R. Beijk Nulmeting van het NSL monitoringsprogramma Analyse van de uitgangssituatie van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit RIVM Rapport 680712001/2010

Nadere informatie

Gebiedsdossier. Ameland Buren. Grondwaterbeschermingsgebieden in Fryslân 2013. Gebiedsdossier: een risico-inventarisatie van een drinkwaterwinning

Gebiedsdossier. Ameland Buren. Grondwaterbeschermingsgebieden in Fryslân 2013. Gebiedsdossier: een risico-inventarisatie van een drinkwaterwinning Gebiedsdossier Ameland Buren Grondwaterbeschermingsgebieden in Fryslân 2013 Gebiedsdossier: een risico-inventarisatie van een drinkwaterwinning Ameland Buren Gebiedsdossier grondwaterbeschermingsgebieden

Nadere informatie

MER B02047.000032.01000

MER B02047.000032.01000 MER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE WAGENINGEN 5 februari 2013 076501316:C Definitief B02047.000032.01000 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding... 17 1.1 Aanleiding tot bestemmingsplan Buitengebied...

Nadere informatie

ONDERZOEK UITBREIDINGSRUIMTE VEEHOUDERIJ

ONDERZOEK UITBREIDINGSRUIMTE VEEHOUDERIJ ONDERZOEK UITBREIDINGSRUIMTE VEEHOUDERIJ NATUUR EN MILIEU 30 september 2013 077308380:A - Definitief C03001.000036.0100 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding... 7 1.1 Vraagstelling... 7 1.2 Definiëring

Nadere informatie

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Gemeente Lingewaard 2 september 2013 Definitief rapport 9X3266 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 BESCHERMDE SOORTEN 3 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Bijlagen bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Kabinetsbesluit. Datum 10 juli 2009

Bijlagen bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Kabinetsbesluit. Datum 10 juli 2009 Bijlagen bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Kabinetsbesluit 10 juli 2009 Bijlagen bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 10 juli 2009 BIJLAGE 1 - OVERZICHT

Nadere informatie

De Natuurtoets in de Omgevingsvergunning. Inventarisatie van (internet)bronnen. Meer informatie: www.wageningenur.nl/alterra

De Natuurtoets in de Omgevingsvergunning. Inventarisatie van (internet)bronnen. Meer informatie: www.wageningenur.nl/alterra Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen Wageningen

Nadere informatie

Zorgvuldigheid voorop maar spoedig van kracht worden van PAS nu dringend nodig

Zorgvuldigheid voorop maar spoedig van kracht worden van PAS nu dringend nodig Rijksdienst voor Ondernemend Nederland t.a.v. afdeling Natura 2000 Postbus 40225 8004 DE ZWOLLE Land- en Tuinbouworganisatie Nederland Postbus 29773, 2502 LT Den Haag Bezoekadres : Bezuidenhoutseweg 225

Nadere informatie

Duurzaam Informatiebeheer MEMO

Duurzaam Informatiebeheer MEMO Duurzaam Informatiebeheer MEMO Datum: 31 oktober 2008 Aan Memo Van Status Landelijke Bijeenkomst Informatiebeheer Bodemsanering Duurzaam Informatiebeheer LIB Concept Duurzaam informatiebeheer bodemsanering

Nadere informatie

Voor meer informatie: Caroline.van.de.Veerdonk@rivm.nl (030-274 3294)

Voor meer informatie: Caroline.van.de.Veerdonk@rivm.nl (030-274 3294) Een eerste blik op de! Atlas Demonstrator: de stand van zaken Netwerk voor coördinatoren pilot partners gestart Bezoekers Atlas Groen Gelderland geïnteresseerd in wandel- en fietsroutes, nabije natuur

Nadere informatie

Naar de Laan van de Leefomgeving

Naar de Laan van de Leefomgeving Naar de Laan van de Leefomgeving Bouwsteen voor een digitaal stelsel Omgevingswet Versie 2.0-26 september 2014 1 Colofon Ministerie van Infrastructuur en Milieu DG Milieu en Internationaal Programmadirectie

Nadere informatie

FAQ-lijst Helpdesk Web-BVB

FAQ-lijst Helpdesk Web-BVB FAQ-lijst Helpdesk Web-BVB Algemeen 1. Wat is Web-BVB? 2. Waar vind ik Web-BVB? 3. Wat is het belang van Web-BVB voor a. de gemeente en voor b. de provincie en voor c. derden? 4. Welke bedrijven worden

Nadere informatie

Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht

Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen Wageningen

Nadere informatie

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Planlocatie: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Opdrachtgever: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Projectleider: John Verweij mob: 06 524

Nadere informatie

KlimaatAdaptieve Drainage

KlimaatAdaptieve Drainage KlimaatAdaptieve Drainage Een innovatieve methode om piekafvoeren en watertekorten te verminderen Samenvatting resultaten Fase 2 Onderzoek en Ontwikkeling Referentienummer SBIR113008 Februari 2013 Opgesteld

Nadere informatie

Rapport 630613002/2009 T. Fast et al. Verkenning Atlas Leefomgeving. Ontwikkeling en evaluatie Atlas Demonstrator, Informatie en ICT

Rapport 630613002/2009 T. Fast et al. Verkenning Atlas Leefomgeving. Ontwikkeling en evaluatie Atlas Demonstrator, Informatie en ICT Rapport 630613002/2009 T. Fast et al. Verkenning Atlas Leefomgeving Ontwikkeling en evaluatie Atlas Demonstrator, Informatie en ICT RIVM-rapport 630613002/2009 Verkenning Atlas Leefomgeving Ontwikkeling

Nadere informatie

DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND. De opgaven op mesoniveau

DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND. De opgaven op mesoniveau DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND De opgaven op mesoniveau DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND De opgaven op mesoniveau - eindrapport - Auteurs Prof. dr. P. Tordoir Drs. A. Poorthuis Dr. P.

Nadere informatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie OnderwijsApps B.V. Innovatieweg 26-03 7007 CD DOETINCHEM Tel. 0314-368250 Postbus 704 7000 AS DOETINCHEM KvK 51377888 www.onderwijsapps.nl info@onderwijsapps.nl

Nadere informatie

Natura 2000-beheerplan Waddenzee

Natura 2000-beheerplan Waddenzee Concept ontwerpplan Natura 2000-beheerplan Waddenzee Periode 2015-2021 Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Informatie Rijkswaterstaat, A. Nicolai E-mail aante.nicolai@rws.nl

Nadere informatie