INFORMATIE VOOR WONINGCORPORATIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE VOOR WONINGCORPORATIES"

Transcriptie

1 TRAINEEPROGRAMMA WONINGCORPORATIES TRAINEEPROGR TRAINEEPROGRAMMA WONINGCORPORATIES INFORMATIE VOOR WONINGCORPORATIES

2

3 traineeprogramma WONiNGCOrpOratieS Woningcorporaties zijn aantrekkelijke werkgevers. Ze bieden jong talent volop mogelijkheden zich te ontwikkelen. De branche besteedt steeds meer aandacht aan arbeidsmarktcommunicatie. Corporaties zijn interessante werkgevers met toekomstperspectief. Aedes, vereniging van woningcorporaties en Plateau Opleidingen ondersteunen corporaties bij het aantrekken en klaarstomen van jong talent voor toekomstige managementposities en vakspecialismen. Zij ontwikkelden het traineeprogramma Talent in huis. Een traject waarmee corporaties een leer en werkomgeving aan startende high potentials bieden. Deelnemende corporaties stellen een traineeplaats beschikbaar en laten zien dat ze de aantrekkelijke werkgever zijn die jong talent zoekt. Talent in huis levert deelnemende corporaties veel op. U ontmoet enthousiaste starters, met een frisse kijk op uw corporatie. U kunt ze direct op projecten inzetten. Uw talenten brengen u in contact met hun netwerk, waaraan u zich presenteert als aantrekkelijke werkgever. Trainees ontplooien hun talenten en ontwikkelen zich in sneltreinvaart. U investeert in het klaarstomen van jonge mensen, die na het programma volledig zijn ingewerkt in de branche en in uw organisatie. Corporaties zijn niet verplicht trainees in dienst te nemen en andersom zijn trainees niet verplicht in dienst te treden. Deelnemende organisaties blijken door middel van het traineeprogramma uitstekend in staat zichzelf als aantrekkelijke werkgever te presenteren. Alle trainees van het eerste programma zijn hun carrière bij een woningcorporatie gestart! Alle trainees van het eerste programma zijn hun carrière bij een woningcorporatie gestart! WONiNGCOrpOratieS GeVeN talent alle ruimte!

4 WerkeN in de praktijk Het Traineeprogramma Woningcorporaties is een intensief traject, dat corporaties en veelbelovende starters op de arbeidsmarkt met elkaar in contact brengt. Jong talent maakt in anderhalf jaar kennis met het werk van de corporatie en ontwikkelt zich in sneltreinvaart tot professionals in de corporatiebranche. Trainees werken drie keer een half jaar bij steeds een andere corporatie Talent in huis biedt een integraal programma van werken, opleiden en ontwikkelen. Het traineeprogramma duurt anderhalf jaar, verdeeld over drie periodes van circa een half jaar. Gedurende het programma werken trainees drie keer een half jaar bij steeds een andere corporatie. Bovendien volgen zij gedurende het gehele programma een opleiding, ontmoeten ze elkaar tijdens intervisiebijeenkomsten en gaan ze op werkbezoek. DE PRAKTIJK Talent in huis laat trainees breed kennismaken met corporaties. Iedere periode werken zij aan een nieuwe opdracht. Bij de selectie van opdrachten wordt gestreefd naar een spreiding van de trainees over verschillende werkprocessen. INTEGRAAL PROGRAMMA VAN WERKEN, OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN 1. Trainees werken drie periodes van een half jaar bij drie corporaties. 2. Trainees volgen gedurende anderhalf jaar het opleidingsprogramma. 3. Trainees monitoren hun ontwikkeling tijdens intervisiebijeenkomsten. Trainees krijgen een compleet beeld van het werken bij een corporatie en worden multi inzetbaar. Ze werken aan afgekaderde opdrachten, zoals het schrijven van een advies, het opzetten van een systeem of het maken van een implementatieplan. Naast het uitvoeren van de opdracht maakt de trainee bovendien deel uit van een afdeling en werkt hij of zij mee aan de dagelijkse praktijk. Aan het begin van het programma schrijft de trainee een persoonlijk ontwikkelplan (POP). Ieder halfjaarlijkse periode vindt een functioneringsen beoordelingscyclus plaats tussen de coach vanuit de corporatie en de trainee. Tijdens de beoordeling geeft de coach feedback aan de trainee over het vervullen van de opdracht en past de trainee waar nodig zijn/haar POP aan. De beoordeling resulteert in een verslag met ontwikkelpunten voor de volgende praktijkperiode.

5 Voor het bepalen van de opdracht stelt Plateau Opleidingen een instructie beschikbaar HALFJAARLIJKSE OPDRACHT VAN TRAINEES Heeft praktische waarde voor de organisatie. Is afgeleid van de dagelijkse bedrijfsvoering. Heeft een duidelijk omschreven resultaat. Vraagt een toetsbare inbreng van de trainee. Doet een beroep op de competenties van de trainee. Draagt bij aan de kennis-en vaardigheidsontwikkeling van de trainee. Draagt bij aan versnelde kennismaking met organisatie, markt, werkveld en interne processen.

6 TRAINEEPR De docenten van de opleiding zijn werkzaam in de praktijk van woningcorporaties OpLeidiNG en intervisie OPLEIDING Naast het praktijkprogramma volgen de trainees een opleiding, die bestaat uit tien blokken, verspreid over anderhalf jaar. De opleiding richt zich zowel op het vergroten van kennis van strategische en operationele aspecten van de corporatie als op het vergroten van vaardigheden van de trainees. De colleges zijn een mix van lezingen, debatten en interactieve werkvormen. In de vaardigheidstrainingen ligt de nadruk op het handelingsgericht leren en gedragsgericht werken. Onderdeel van de opleiding is een cursus projectmatig werken, die trainees methoden biedt om een project te beschrijven. De opleiding biedt verder drie cursussen ter introductie van de corporatiepraktijk: introductie in de branche, bedrijfsprocessen van corporaties en corporatiefinanciën. Bovendien volgen de trainees cursussen op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap en maatschappelijk presteren en vastgoedmanagement. Deze trainingen verleggen het opleidingsperspectief naar strategisch niveau. Tenslotte behandelt de opleiding thema s met een cognitief en affectief karakter: projectontwikkeling, voorraadbeheer, woonruimtebemiddeling, tussenvormen koop en huur, verkoop huurwoningen, bedrijfsonroerend goed, klantsturing, onderhandelen, lateraal denken, leidinggeven en reputatiemanagement. INTERVISIE Elk kwartaal vinden intervisiebijeenkomsten plaats, waar trainees elkaar ontmoeten en hun ontwikkeling monitoren. Tijdens de intervisie brengen de trainees een of meerdere cases uit de eigen werkomgeving in. De groep bespreekt een casus aan de hand van een vooraf verstrekte methodiek. Het doel van deze bijeenkomsten is het leren van eigen en andermans ervaringen. Plateau Opleidingen begeleidt de eerste twee bijeenkomsten, waarbij de intervisiecoach de trainees intervisievaardigheden leert. Daarna verzorgen de trainees deze bijeenkomsten zelf en faciliteert de coach waar nodig. WERKBEZOEK Onderdeel van de intervisiebijeenkomsten is een werkbezoek. Deelnemende corporaties hebben hier de kans hun organisatie en projecten aan de trainees te presenteren.

7 WerViNG trainees Aedes verzorgt samen met Plateau Opleidingen de werving van trainees. Gedurende een aantal maanden voeren wij een wervingscampagne die wij speciaal voor het traineeprogramma woningcorporaties hebben ontwikkeld. In de wervingscampagne roepen wij starters op te solliciteren via de internetsite van het traineeprogramma Woningcorporaties kunnen de wervingscampagne regionaal ondersteunen en daarbij gebruikmaken van de beelden en pay off van de landelijke wervingscampagne. Plateau Opleidingen stelt hiervoor op verzoek van de corporatie campagnemateriaal beschikbaar. Corporaties verwijzen jong talent naar de internetsite van het traineeprogramma, om op de reguliere manier te solliciteren. BREED INZETBAAR Het traineeprogramma woningcorporaties zoekt breed inzetbare kandidaten. Jong talent met een brede scope op de wereld en uitstekende communicatieve vaardigheden. De trainees van vandaag zijn de medewerkers van de toekomst, die complexe processen kunnen begeleiden en een goed ontwikkeld gevoel voor klantenbeheer hebben. Wij zoeken toekomstige procesmanagers in bijvoorbeeld stedelijke vernieuwing, gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling. De trainees die deelnemen aan het programma zijn in staat een bijdrage te leveren aan de strategische processen bij corporaties. GENERIEK PROFIEL Talent in huis werft trainees aan de hand van één generiek profiel. Wij zoeken gemotiveerde, enthousiaste starters met een afgeronde academische of hbo opleiding. Dat kan bedrijfskunde, economie, geografie, planologie, bouwkunde of stedenbouw zijn. Wij zoeken trainees die procesmatig kunnen denken, projecten kunnen aansturen en actief en resultaatgericht kunnen opereren. Daarnaast moet het hem of haar aanspreken in een veranderende omgeving te werken. Verder kenmerkt de trainee zich door overtuigingskracht, analytisch vermogen en (organisatie)sensitiviteit. Hij of zij kan goed met weerstand omgaan en is flexibel en geduldig. De trainee is initiatiefrijk, (maatschappelijk) gedreven en heeft affiniteit met de corporatiebranche. TRAINEEPROGRAMMA WONINGCORPORATIES TRAINEEPROGRAMMA WONINGCORPORATIES LANDELIJKE WERVINGSCAMPAGNE TRAINEES TRAINEEPROGRAMMA WONINGCORPORATIES Bij de landelijke campagne om trainees te werven, gebruiken wij een mix van verschillende media. Wij plaatsen advertenties in dagbladen en op websites. Wij zijn aanwezig op universiteiten en hogescholen door het hele land. Verder maken wij gebruik van alumniverenigingen, het netwerk van oud-trainees en opleidingscoördinatoren. Bovendien doen wij een aantal ludieke acties om jong talent te interesseren voor een traineeplaats. OGRAMMA WONINGC

8 GeZOCHt uw trainee IS INITIATIEFRIJK De trainee neemt initiatief om zaken te beïnvloeden en doelen te bereiken. Hij geeft aanzet tot acties of ontwikkelingen, komt zelf met voorstellen en wacht niet af. HEEFT ORGANISATIEVERMOGEN De trainee heeft het vermogen voor zichzelf en/of anderen acties te bepalen die nodig zijn om een doel te bereiken. HEEFT DISCIPLINE De trainee maakt afspraken en keuzes op heldere wijze en effectueert deze. Hij toont respect naar collega s en externe partijen en bewerkstelligt dat men over en weer afspraken nakomt. Hij streeft op alle mogelijke manieren transparantie in besluitvorming na. WERKT SAMEN De trainee levert een effectieve en constructieve bijdrage aan een groep. Hij maakt zijn eigen belangen ondergeschikt wanneer het algemeen belang hiermee gediend is en draagt het standpunt van het team uit. HEEFT OVERTUIGINGSKRACHT De trainee heeft het vermogen om ideeën met stelligheid te brengen, anderen te overtuigen van een standpunt, of goedkeuring te krijgen voor een plan of idee. IS OMGEVINGSBEWUST De trainee is op de hoogte van relevante actuele kwesties voor de organisatie, ontwikkelingen op de markt, sociale, economische en politieke veranderingen. Hij kan deze effectief benutten voor de organisatie. IS KLANTGERICHT De trainee anticipeert op wensen en behoeften van in en externe klanten. Hij draagt actief bij aan klant tevredenheid door meer te doen dan klanten verwachten. HEEFT VISIE De trainee is in staat afstand te nemen van de dagelijkse praktijk, een beeld te ontwikkelen van de toekomst en op basis hiervan koers te bepalen voor de eigen functie of het organisatieonderdeel. TRAINEEPROGRAMMA WONINGCORPORATIES WONiNGCOrpOratieS GeVeN talent alle ruimte!

9 SeLeCtie VaN de trainees Plateau Opleidingen neemt deelnemende woningcorporaties de organisatie van de selectie van de trainees uit handen. Natuurlijk hebben corporaties zelf een belangrijke stem. De selectieprocedure bestaat uit vier ronden. RONDE 1: BRIEVENSELECTIE Geïnteresseerde kandidaat trainees solliciteren met het sollicitatieformulier op Wij vragen sollicitanten naast de gebruikelijke vragen naar opleiding en ervaring ook een aantal vragen te beantwoorden, die betrekking hebben op hun motivatie. Nadat Plateau Opleidingen de eerste voor selectie heeft gedaan, beoordelen deelnemende corporaties de sollicitatiebrieven. Zij nodigen veelbelovende sollicitanten uit voor een speeddate. RONDE 2: SPEEDDATEN Voor kennismaking tussen een selectie kandidaat trainees en deelnemende corporaties organiseert Plateau Opleidingen een speeddatebijeenkomst. Corporaties leveren hiervoor één of meerdere medewerker(s). Met het speeddaten krijgen corporaties en trainees op een snelle manier een beeld van elkaar. Na afloop maken corporaties een eerste selectie voor vervolggesprekken. Plateau Opleidingen coördineert deze vervolggesprekken. RONDE 3: SOLLICITATIEGESPREKKEN Na het speeddaten volgen de sollicitatiegesprekken. Al deze gesprekken vinden plaats op dezelfde dag. De deelnemende corporaties leveren voor deze gesprekken een selectiekoppel, bestaande uit een lijnmanager en een P&O functionaris. De kandidaattrainees voeren elk één gesprek van één uur. Na afloop geven de deelnemende corporaties hun voorkeur voor trainees op bij Plateau Opleidingen. Aan de kandidaattrainees wordt gevraagd bij welke drie corporaties zij het liefst willen werken. RONDE 4: PLAATSING TRAINEES Na de sollicitatiegesprekken maakt Plateau Opleidingen de match tussen corporaties en trainees. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de wensen van zowel corporaties als trainees. Plateau Opleidingen deelt de trainees bij corporaties in. Als corporaties akkoord zijn, volgt aanstelling van de trainees. ASSESSMENT EN PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN Het traineeprogramma stuurt aan op individuele leerdoelen, persoonlijke actiepunten, commitment en resultaat. Aan het begin van het traineeprogramma krijgen de trainees een persoonlijk assessment. De resultaten hiervan vormen de basis voor het POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan), waarin elke trainee zijn persoonlijke leerdoelen formuleert. Het POP is voor de trainees de leidraad om persoonlijke doelstellingen te halen. Bovendien waarborgt het POP zicht op de ontwikkeling van de trainee.

10 GeeF talent de ruimte U kunt een traineeplaats beschikbaar stellen en deelnemen aan het Traineeprogramma Woningcorporaties. Interesse? Neem contact op met Plateau Opleidingen op tel: of met Aedes op tel: Kijk ook op TRAINEEPOOLS Iedere woningcorporatie kan deelnemen aan het Traineeprogramma Woningcorporaties. Plateau Opleidingen deelt deelnemende corporaties in traineepools in. Om het mogelijk te maken de trainees drie periodes bij een andere corporatie te laten werken, bestaat één pool uit minimaal drie corporaties. Iedere pool heeft evenveel trainees als traineeplaatsen. Corporaties kunnen zich ook als samen werkingsverband aanmelden en zelf een pool vormen.

11 TRAINEEPROGRAMMA WONINGCORPORATIES TR TRAINEEPROGRAMMA WONINGCORPORATIES KOSTEN Woningcorporaties stellen een of meerdere traineeplaatsen beschikbaar. Per plaats ontvangen zij drie keer een half jaar een andere trainee. De kosten per traineeplaats bedragen , (exclusief BTW en kosten voor verzorging en verblijf tijdens de opleiding). De salariskosten van trainees zijn hierbij niet inbegrepen. MATCH TUSSEN CORPORATIE EN TRAINEES Corporaties die aan het Traineeprogramma Woningcorporaties deelnemen, halen talent in huis. In het programma zijn activiteiten opgenomen, die bijdragen aan het ontstaan van een match tussen corporatie en trainee na het Traineeprogramma. Met als doel de trainee uiteindelijk in dienst te nemen. Corporaties krijgen de gelegenheid zich te profileren als aantrekkelijke werkgever. Tijdens het programma vinden twee matchingsbijeenkomsten plaats, waarin trainees en corporaties zichzelf presenteren en nader kennis kunnen maken. Met het oog op de start van een carrière bij de corporatie! ACTIES WONINGCORPORATIES Het beschikbaar stellen van een traineeplaats. Deelname aan traineepool met collega-corporaties. Deelname aan speeddating trainees en woningcorporaties. Het voeren van sollicitatiegesprekken met kandidaattrainees door lijnmanager en P&O-functionaris. Het vaststellen en betalen van het salaris van de trainee. (Schaal G nul, CAO Woondiensten.) Het aanstellen van een coach en begeleiding van de trainee. Het formuleren van de praktijkopdrachten van de trainees. (Drie keer per traineeprogramma.) Het vrijstellen van de trainee voor deelname aan het opleidingsprogramma. Het uitvoeren van een functioneringen beoordelingcyclus. Deelname aan traineepresentaties en matchingsbijeenkomsten.

12 uit de praktijk Door de inbreng van trainees krijg je nieuwe impulsen op de uitvoering van je werk Voor meer informatie neemt u contact op met: Olympia NS Hilversum Telefoon Saxen Weimarlaan BZ Amsterdam Telefoon (020) REACTIES CORPORATIES Binnen Het Oosten vinden we deelname aan het traineeprogramma zinvol. Als werkgever krijg je door de inbreng van trainees nieuwe impulsen op de uitvoering van je werk. Wel is nodig je te realiseren dat de trainees hun begeleidingsmomenten nodig hebben, anders stagneert de goede voortgang van de werkzaamheden. Kortom, Het Oosten vindt het traineeprogramma zinvol. (Voorheen: Het Oosten, Amsterdam Nu: Stadgenoot) Bij een organisatie als Stadswonen loopt er altijd wel een project, waarbij de inzet van jonge, goed opgeleide medewerkers gewenst is. De trainees hebben ieder op hun eigen manier een succesvolle bijdrage geleverd aan verschillende projecten. Voorbeelden hiervan zijn: Kennisbalie, transformatieplatform, handboek servicekosten, huurbeleid én implementatie en stroomlijnen proces servicekosten BOG. De inzet, het enthousiasme en de frisse blik van de trainees, is zeer waardevol gebleken. Redenen genoeg om zonder bedenkingen als organisatie weer deel te nemen aan het volgende traineeprogramma. (Stadswonen, Rotterdam) REACTIES OUD-TRAINEES De corporatiewereld had tijdens mijn studie al mijn aandacht, maar ik dacht dat ze alleen op vastgoed gericht zijn. Dat is zeker niet zo: maatschappelijke doelen worden ook op andere manieren gerealiseerd. Dát vond ik een enorme eye-opener. Een enkele kanttekening daargelaten, vind ik dat je gek zou zijn niet te gaan voor een carrière in de corporatiesector! Voor veel van de trainees geldt dat we na zestien maanden traineeprogramma een ander (lees: positiever) beeld van corporaties hebben! Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Opleidingsprogramma Trainees

Opleidingsprogramma Trainees Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Trainees Instroom en doorstroom van Jong Talent Opleidingsprogramma Trainees In de visie van JS Consultancy zorgt een overheidsorganisatie voor een succesvolle

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Trainees

Opleidingsprogramma Trainees Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Trainees Instroom en doorstroom van Jong Talent Opleidingsprogramma Trainees In de visie van JS Consultancy zorgt een overheidsorganisatie voor een succesvolle

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Het traineeprogramma Caribische Nederlanders

Het traineeprogramma Caribische Nederlanders 1 Het traineeprogramma Caribische Nederlanders Wat is het traineeprogramma Het traineeprogramma is de weg naar een carrière met inhoud voor recent HBO en WO afgestudeerden. Een trainee doet in twee jaar

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Voor medewerkers van woningcorporaties In samenwerking met de corporatie-academie Informatie colofon en aanmeldprocedure: zie einde brochure Simpel en snel leren op je

Nadere informatie

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard Profielschets Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie,

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Profielschets Manager Vastgoedbeheer Woonwaard ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Inleiding Woonwaard

Nadere informatie

Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik

Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik Kennis van de Overheid Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik Talentprogramma Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling projecten Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ 6 februari 2015 voor meer info over de functie: werving.search@leeuwendaal.nl, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie: www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Vinden en binden van High Potentials. Teun van Wijngaarden, Jolanda Bakker & Monique Pluijmers

Vinden en binden van High Potentials. Teun van Wijngaarden, Jolanda Bakker & Monique Pluijmers Vinden en binden van High Potentials Teun van Wijngaarden, Jolanda Bakker & Monique Pluijmers Ondernemingen die willen groeien, vernieuwen en versnellen zijn op zoek naar hoogopgeleid regionaal talent.

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v!

RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v! RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v! Teamleden van RPCZ werken aan een gezamenlijke ambitie. Deze is gebaseerd op passie, creativiteit, respect, vertrouwen, relatie en plezier. Onze ambitie is om in Zeeland

Nadere informatie

brunel.nl/ysp Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening

brunel.nl/ysp Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening brunel.nl/ysp Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening Je weet dat je vooruit wilt maar je zoekt

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

2 jarig programma Tax Talent Traineeship

2 jarig programma Tax Talent Traineeship 2 jarig programma Tax Talent Traineeship Inhoud Inleiding 3 Opzet Tax Talent Traineeship 4 Wat verwacht de Belastingdienst van de trainee? 4 Hoe faciliteert de Belastingdienst de trainee? 4 Uitgangspunten

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Inleiding Deze handleiding is geschreven voor de regionale traineepool MRA en is een middel om de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

TRAINING ASSERTIVITEIT

TRAINING ASSERTIVITEIT BROCHURE TRAINING ASSERTIVITEIT Met succes opkomen voor jezelf Je geeft gemakkelijk grenzen aan Je vergroot je zichtbaarheid IN HET KORT Je bent op zoek naar vaardigheden om je assertiviteit te vergroten.

Nadere informatie

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Traineeship Hemmink B.V. Pagina 2 Is dit iets voor jou? Dit traineeship biedt je een unieke kans om het werkveld, jezelf en Hemmink te ontdekken. Je doet

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Financiën. bij. Standvast Wonen

FUNCTIEPROFIEL. Manager Financiën. bij. Standvast Wonen FUNCTIEPROFIEL Manager Financiën bij Standvast Wonen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur September 2015 Organisatie en context Standvast Wonen is een actieve woningcorporatie met bijna 9.000

Nadere informatie

Traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou. Traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou. Dit zijn de huidige en oud-trainees bij de gemeente Amsterdam; zij zorgen voor een betere stad voor bewoners; bezoekers en bedrijven.

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

> Profiel. Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Solution Consultant

> Profiel. Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Solution Consultant Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-2040851 www.gitp.nl > Profiel >WS.2016.0003/16.018 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten. bij. Gemeente Roermond

FUNCTIEPROFIEL. Afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten. bij. Gemeente Roermond FUNCTIEPROFIEL Afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten bij Gemeente Roermond PublicSpirit Walter Huurdeman Amersfoort, februari 2017 Organisatie en context Ben jij de strategische

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Teamleider Zorg en Wonen 23 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Simpel en snel leren op je werk Bij Ik Overtref Me geloven we dat jij alles in huis hebt om een succesvolle professional te zijn. Je wilt alleen af en toe een duwtje in

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marjolein van Dijk, opleidingsadviseur Jeugdzorg Nederland 3 juli 2013 1 Dit document is geschreven

Nadere informatie

Lef in je loopbaan. Wil je werk waar je (weer) energie van krijgt?

Lef in je loopbaan. Wil je werk waar je (weer) energie van krijgt? Lef in je loopbaan Wil je werk waar je (weer) energie van krijgt? Lef in je loopbaan (5 dagen) Wil je een volgende loopbaanstap zetten die bij je past en waar je energie van krijgt? In de dagelijkse drukte

Nadere informatie

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig.

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig. Pagina 1 van 5 Document Inhoud document Website Printversie van de website van Kortkrachtig Alle teksten van de site www.kortkrachtig.nl MAAK DE COMMUNICATIESPRONG Hoe gebruik je communicatie slimmer en

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Zoekprofiel Business Controller

Zoekprofiel Business Controller Zoekprofiel Business Controller Esther van Zwol Soesterberg, februari 2017 1 Voor IJsselheem is de Veghte op zoek naar een Business Controller. IJsselheem is een organisatie die langs de weg van waarderend

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven.

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven. Jong Talent Jong Talent Ze zijn er gelukkig volop. Jonge mensen die geloven in de publieke zaak en zich daarvoor willen inzetten. Startende hbo ers en academici die bewust kiezen voor een carrière bij

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

> Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-2040851 > Profiel >WS.2015/MW/16.088 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Projectmanager

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard Organisatie en functieprofiel Directeur Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Hengelo (o), 11 februari 2014 1 Inhoudsopgave 1. Situatieschets Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Kenmerken

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING ASSERTIVITEIT

30 DAGEN FOCUS TRAINING ASSERTIVITEIT BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING ASSERTIVITEIT Simpel en snel leren op je werk Je bent op zoek naar vaardigheden om je assertiviteit te vergroten. Je wilt beter je eigen grenzen aangeven. In (lastige)

Nadere informatie

Talent in mensen. werving selectie interim ICT FINANCE HRM

Talent in mensen. werving selectie interim ICT FINANCE HRM Talent in mensen werving selectie interim ICT FINANCE HRM Iduet maakt talent en ambities zichtbaar The art of Iduet Iduet wil een duurzame bijdrage leveren aan de ontwikkeling van organisaties op het gebied

Nadere informatie

Mentorschap bestuurders in Fryslân West

Mentorschap bestuurders in Fryslân West Mentorschap bestuurders in Fryslân West 1. Inleiding: De portefeuillehouders SoZaWe van de 7 gemeentes in NW-Fryslân hebben uitgesproken, na een oproep daartoe in VFG-verband, zich in te willen zetten

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT De organisatie Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

VACATURE-INVENTARISATIE

VACATURE-INVENTARISATIE VACATURE-INVENTARISATIE Algemeen Bedrijf: Adres: Telefoon: Reden vacature: uitdiensttreding huidige functionaris overplaatsing huidige functionaris promotie huidige functionaris uitbreiding Datum ingang

Nadere informatie

Profielschets. Assetmanager Woonwaard

Profielschets. Assetmanager Woonwaard Profielschets Assetmanager Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie, die circa 13.500 woningen

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

Voorlopig Functieprofiel

Voorlopig Functieprofiel Voorlopig Functieprofiel Functienaam Organisatie Onderdeel Teamleider ROC Service Center Service Center Indicatie functieschaal 11 Datum 07-10-2013 Context van de functie Het Service Center is een resultaatverantwoordelijke

Nadere informatie

MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL. Vaardigheidstraining

MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL. Vaardigheidstraining MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL Vaardigheidstraining Mediator in de Markt: Ondernemen met hart en ziel Introductie Je bent mediator. Je bent enthousiast, gemotiveerd en kundig. Maar nu?

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie Profiel Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie 18 juni 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Anky van Etten, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-37383699

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL

ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL EN ONDERNEMERSCHAP MBO UTRECHT Inhoudsopgave 1 MBO Utrecht 3 De onderwijsvisie 3 De organisatie 3 De missie 3 De identiteit 3 De Academie voor Handel en Ondernemerschap

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit deze

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. jong talent

Expertisecentrum Plato. jong talent Expertisecentrum Plato jong talent Inhoud De toekomst begint nu! 04 Het maatschappelijk project als onderdeel van het traineeship 09 Hoe werkt het traineeship? 05 Over Expertisecentrum Plato 12 Het ontwikkelprogramma

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Allround Adviseur Communicatie & PR (24 uur) De werkzaamheden worden in Nijverdal en Arnhem uitgevoerd

Allround Adviseur Communicatie & PR (24 uur) De werkzaamheden worden in Nijverdal en Arnhem uitgevoerd De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied van bedrijfsvoering en inhoudelijk bibliotheekwerk. Om onze bibliotheken zo goed mogelijk te ondersteunen

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg TIRIONS CONSULTANCY BV VERSIE 1 SEPTEMBER 2015 BESTEMD VOOR DE ORGANISATIE ANJA TIRIONS MHA Inleiding Savant Zorg is een grote, regionale, gecertificeerde organisatie

Nadere informatie

FemaleTOPTalent. Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Van stress naar helderheid.

FemaleTOPTalent. Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Van stress naar helderheid. FemaleTOPTalent Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Het FemaleTopTalent programma voor de vrouwelijke professional: Met een HBO- of academische opleiding;

Nadere informatie

Functieprofiel directeur Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra

Functieprofiel directeur Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra Functieprofiel directeur Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra directeur Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is een landelijke koepel van zelfstandige

Nadere informatie