Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven."

Transcriptie

1 Jong Talent

2 Jong Talent Ze zijn er gelukkig volop. Jonge mensen die geloven in de publieke zaak en zich daarvoor willen inzetten. Startende hbo ers en academici die bewust kiezen voor een carrière bij de overheid. Overheidsorganisaties kunnen hun doelstellingen verwezenlijken door gebruik te maken van de innovatieve, ambitieuze en flexibele houding van deze jonge mensen. Toch is het niet eenvoudig om dit beleid ook helemaal zelf vorm te geven. Het werven, selecteren, coachen en verder ontwikkelen van trainees en starters vraagt naast gespecialiseerde kennis ook veel tijd en aandacht. Daarom doen overheden een beroep op JS Consultancy, marktleider op het gebied van Jong Talent. Wij verzorgen al vele jaren zowel gerichte werving- en selectieactiviteiten als een effectief opleidingsprogramma. Zo krijgt Jong Talent de kans om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven. Vergroening van de vergrijzing! Strategisch HRM-beleid krijgt binnen overheidsorganisaties een hoge prioriteit. En dat is niet meer dan logisch. De vergrijzing, die leidt tot de snelle uitstroom van de babyboom generatie, heeft grote gevolgen, maar is niet alleen negatief. Deze ontwikkeling biedt u namelijk ook de kans om te vergroenen. Het aantrekken van Jong Talent is daarom, ook in tijden van bezuinigingen, een belangrijk aandachtspunt. Te meer omdat overheden steeds meer complexe taken krijgen toebedeeld. Jong Talent dat werkt! Onze opdrachtgevers hebben al ervaren dat Jong Talent geen kostenpost is, maar een investering die snel rendeert. En daar zijn verschillende redenen voor. Met Jong Talent kunt u makkelijker meegaan met zaken als intensieve regionale samenwerking, programmatisch werken en procesmanagement. Het aantrekken van Jong Talent vergroot het innoverend vermogen, de mobiliteit en de flexibiliteit in uw organisatie. Gerichte opleidingen voor Jong Talent bieden uw organisatie de kans om jarenlange kennis en ervaring van de huidige

3 uittredende medewerkers te borgen in de organisatie. Het JS Jong Talent opleidingsprogramma zorgt ervoor dat zowel de starters of trainees als de organisatie naar een hoger prestatieniveau wordt getild. Het laten instromen van Jong Talent draagt bij aan het profileren van uw organisatie; het geeft ook blijk van ambitie. Talent exclusief voor u JS Consultancy vindt Jong Talent dat bewust kiest voor de publieke sector en uw specifieke organisatie. Behalve voor werving & selectie kunt u ons inschakelen voor het praktijkgerichte JS Jong Talent opleidingsprogramma. Ook starters en trainees die vanuit uw eigen organisatie geworven zijn kunnen deelnemen aan het landelijke opleidingsprogramma. Ieder Jong Talent werkt gedurende de opleidingsperiode exclusief voor uw organisatie of binnen de regionale samenwerking. Dus uw organisatie profiteert optimaal van het talent en de versnelde ontwikkeling. Gerichte werving en selectie Onze aanpak levert de juiste kandidaten op voor traineeships en startfuncties bij onze opdrachtgevers. We zetten dan ook diverse instrumenten in om het beste potentieel in de markt te benaderen: File en netwerksearch. De database van JS Consultancy met circa getalenteerde, recent afgestudeerde hbo ers en academici. Campus recruitment. Studentscouts die op zoek gaan naar jonge bijna afgestudeerde talenten bij de Gemeente Haarlemmermeer Werving & selectie JS Jong Talent opleidingsprogramma. Onze trainees hebben vernieuwende denkkracht, dragen bij aan positieve sfeer in de organisatie, zeer daadkrachtig en ondernemend. De inzet van JS Consultancy is zeer doeltreffend, betrokken en deskundig. eigen Hogeschool of Universiteit. Inzet van nieuwe media. Onder andere ons eigen social netwerk JS Jong Talent Community en onze JS Consultancy Jong Talent Group via LinkedIn, Twitter en YouTube. Advertenties. In Volkskrant en Binnenlands Bestuur. Webpagina Jong Talent. Op onze website jongtalent. De volgende stappen kunt u verwachten in ons selectieproces: Voorselectie op basis van motivatiebrief, CV en vragenformulier. Criteriumgericht interview volgens de STAR methodiek. Test waarin kandidaten op een aantal relevante persoonskenmerken, zoals assertiviteit, leergierigheid, initiatief en integriteit getoetst worden. Het is altijd mogelijk om aanvullende testen, zoals een groepsassessment, een capaciteitentest of een competentietest, af te nemen.

4 Het Jong Talent opleidingsprogramma Ons Jong Talent opleidingsprogramma is ontwikkeld vanuit de overtuiging dat voor startende hbo ers en academici de combinatie van werken en leren doeltreffend en inspirerend is. Het opleidingsprogramma is een doelgericht leertraject waarin Jong Talent vanuit de eigen ambitie een bijdrage levert aan veranderingen in de organisatie. Met daarbij oog voor de eigen professionele ontwikkeling. Het opleidingsprogramma zorgt ervoor dat trainees en starters in de volle breedte en diepte inzicht krijgen in het werken voor een overheidsorganisatie. De organisatie gebruikt de inzet en inzichten van het eigen Jonge Talent om interne ontwikkelingen een impuls te geven. projectleider, procesmanager. Trainees volgen daarom het breed opgezette JS Jong Talent Traineeprogramma. Specialistische starters gaan meteen werken in een bepaalde functie, bijvoorbeeld bij Financiën, Ruimte, Welzijn of Sociale Zaken. Zij volgen daarom een meer specialistisch JS Jong Talent Startersprogramma. Praktijkgerichte aanpak Een effectieve begeleiding tijdens de duur van het opleidingsprogramma vergroot het rendement in de toekomst. Vanuit een interactieve Jaar 1 Kennis leerlijn 5 x Kennismodules Individuele leerlijn 3x Training 4x Intervisie leeromgeving nodigen we de trainees en starters uit om op onderzoek te gaan, grenzen te verleggen, creativiteit aan te wenden om zo de eigen kennis en vaardigheden te vergroten en ten dienste van de organisatie aan te wenden. Van daaruit wordt een brug geslagen naar de praktijk. Met collega s van andere organisaties in de publieke sector wisselen zij kennis en ervaringen uit. Het JS Jong Talent opleidingsprogramma bevat een aantal leerlijnen. 3x Coaching Praktijk leerlijn Project opdracht JS Consultancy stemt het opleidingsprogramma af op de doelgroep. Trainees werken aan verschillende opdrachten in de volle breedte van de organisatie. Uiteindelijk stromen zij in als beleidsmedewerker, adviseur, Jaar 2 10 x Kennis- en themaworkshops 3x Training 4x Intervisie 3x Coaching Project opdracht Project opdracht

5 1. Kennis leerlijn Dit zijn groepsbijeenkomsten om de kennis en functionele vaardigheden richting de overheid en belangrijke overheidsthema s te vergroten. Deze worden begeleid door de JS Consultancy trainer in samenwerking met experts van toonaan-gevende (academische) instituten. De trainees en starters volgen kennismodules en organiseren daarnaast themabijeenkomsten over diverse inhoudelijke onderwerpen gerelateerd aan de overheid. Voorbeelden van generieke kennismodules zijn beleid maken en beleid schrijven, projectmatig werken, het ambtelijk apparaat en de politiek. Voorbeelden van specialistische kennismodules zijn gemeentefinanciën en Algemene Wet Bestuursrecht. Voorbeelden van themabijeenkomsten zijn het nieuwe werken, burgerparticipatie, decentralisatie AWBZ en regionale samenwerking. JS Consultancy houdt maatschappelijke trends en ontwikkelingen nauwgezet in de gaten, verwerkt deze in het opleidingsprogramma en maakt gebruik van inspirerende sprekers. 2. Individuele leerlijn Hieronder vallen vaardigheidstrainingen, coachingsgesprekken en intervisie. De vaardigheidstrainingen bieden trainees en starters inzicht in de persoonlijke effectiviteit en geeft handvatten om zich in de praktijk staande te houden. U kunt hierbij denken aan trainingen als communiceren, Gemeente Gemert-Bakel Werving & selectie door JS Consultancy en JS Jong Talent opleidingsprogramma. De persoonlijke begeleiding van JS Consultancy in het opleidingsprogramma is zeer goed, de trainees groeien hierdoor zowel persoonlijk als professioneel. Direct inzetbare jonge professionals Hieronder volgen enkele recente voorbeelden van projecten en opdrachten waarbij trainees of starters zijn ingezet: Ontwikkelen en opstellen van de gemeentelijke Perspectief Nota. Herziening Bestemmingsplannen Dorpskernen. Realiseren van een zorginnovatie-huis. Organiseren van een zorginnovatienetwerk. Opzetten van een leefbaarheidscoöperatie tussen de gemeente, ondernemers, verenigingen en burgers. Procesmatig inrichten van het nieuwe klantcontactcentrum. Ontwikkelen van instrumenten om de organisatie te laten kantelen naar een gebiedsgerichte uitvoeringsorganisatie. Analyseren en beschrijven van de mogelijkheden tot digitalisering en zaakgericht werken. Invoeren van Asset Management binnen het waterschap. Deel Projectleider Vastgoed. Mederwerker Planning & Control. Medewerker Communicatie. Beleidsmedewerker Samenleving.

6 omgaan met belangentegenstellingen, persoonlijk leiderschap, adviesvaardigheden en politiek bestuurlijke sensitiviteit. JS Consultancy maakt gebruik van kwalitatief hoogstaande instrumenten, waaronder Insights Discovery als hulpmiddel bij het reflecteren op persoonlijke ontwikkeling. Door middel van persoonlijke coachingsgesprekken begeleiden we de trainees of starters in het persoonlijke leerproces. Daarnaast voeren zij gezamenlijk intervisie om lastige situaties uit de praktijk met elkaar onder de loep te nemen en elkaar te consulteren in een passende aanpak. 3. Praktijk leerlijn In deze derde leerlijn laten we de trainees en starters gezamenlijke projectopdrachten uitvoeren. Deze opdrachten worden vanuit de eigen organisatie aangedragen. Het doel van de projectopdrachten is het kritisch nadenken over maatschappelijke ontwikkelingen in brede zin of juist voor een specifiek vakgebied, hier een visie of mening over vormen en via een projectopdracht de kennis en ideeën aan de organisatie overbrengen. Voorbeelden zijn het verbeteren van de dienstverlening richting de burger en organisatiegerichte invoering van het Nieuwe Werken. Social media voor kennis en inspiratie JS Consultancy ziet de jonge generatie die zich nu op de arbeidsmarkt begeeft als die hard netwerkers en zeer mediabewust. Wij spelen in op deze trend met de JS Jong Talent Community, waarin zij als deelnemers aan de Jong Talent opleiding onderling online informatie uitwisselen, leermomenten delen, reflecteren en elkaar feedback geven. Daarnaast hebben wij een open Linked-In groep. Het doel hiervan is om diverse doelgroepen met elkaar in verbinding te brengen, een netwerk van betrokkenen te creëren en hen gebruik te laten maken van de know-how van JS Consultancy. Know-how op het gebied van trends en ontwikkelingen, trainee-opdrachten, projectopdrachten. Samenwerkingsverband gemeenten en waterschap regio Rivierenland Werving & selectie van trainees in diverse gemeenten en Waterschap regio Rivierenland en JS Jong Talent opleidingsprogramma. De JS Jong Talent opleiding is een mooie opleiding waar trainees sterker van worden. JS Consultancy heeft oog voor zowel de trainee als de opdrachtgever.

7 Actieve rol van JS Consultancy JS Consultancy begeleidt de inbedding van de opleiding in de organisatie. De trainer van JS Consultancy begeleidt de trainees of starters procesmatig, reflecteert met hen op de teamsamenwerking, legt de verbinding tussen de eigen bijdrage aan de teamsamenwerking en de individuele leerdoelen, onderhoudt contact met de opdrachtgever en zorgt ten slotte voor een goed leerklimaat. JS Consultancy ziet nauwe samenwerking met u als opdrachtgevende organisatie als een voorwaarde om uw strategische HRM-beleid te laten slagen. U mag dan ook het nodige van ons verwachten. Zoals meerdere malen per jaar een gesprek tussen JS Consultancy en de opdrachtgevers of mentoren om de ontwikkeling van de trainees of starters te ondersteunen; inhoudelijke advisering ten aanzien van de individuele traineeopdrachten en de projectopdrachten van de opleidingsgroep; uitnodiging aan alle opdrachtgevers en mentoren voor de speciale kick-off en afrondingsbijeenkomsten voor de projectopdrachten; persoonlijke betrokkenheid bij de trainees of starters en hun organisatie; enthousiaste en inspirerende begeleiding! Duur en frequentie Het JS Jong Talent opleidingsprogramma duurt twee jaar. De tijdsinvestering in het programma is gemiddeld één dagdeel per week. Maandelijks komen de trainees en starters één of twee dagen bijeen voor een opleidingsdag of intervisie. Gemeente Amsterdam Werving & selectie van Jong Talent sinds Het enthousiasme van JS Consultancy ervaren we als inspirerend. Ze proberen meerwaarde te geven aan alles wat ze doen. Die persoonlijke betrokkenheid is er elk jaar weer.

8 Jong Talent in het kort Werving & selectie en/of JS Jong Talent opleidingsprogramma. Trainees en starters zijn direct inzetbaar en productief. Trainees en starters werken exclusief voor uw organisatie of binnen de regionale samenwerking. Versnelde professionele en persoonlijke ontwikkeling dankzij intensieve begeleiding. Praktijkgerichte aanpak met ervaren begeleiders zorgt voor effectief inwerkproces. Voor Jong Talent naar JS Consultancy: kennis van de Overheid en nr. 1 in Jong Talent. Meer informatie Voor een oriënterend gesprek of een concrete opdracht kunt u contact opnemen met de afdeling opleidingen via of bel Kennis van de Overheid ADVIES INTERIM OPLEIDINGEN WERVING & SELECTIE MOBILITEIT Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid AMSTERDAM DEN HAAG DEN BOSCH HAARLEM ZWOLLE

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Trainees

Opleidingsprogramma Trainees Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Trainees Instroom en doorstroom van Jong Talent Opleidingsprogramma Trainees In de visie van JS Consultancy zorgt een overheidsorganisatie voor een succesvolle

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Management development. Het ontwikkelen van toekomstig leiders

Management development. Het ontwikkelen van toekomstig leiders Management development Het ontwikkelen van toekomstig leiders Management development Weet u wie de aanstormende leiderschapstalenten in uw organisatie zijn? En koestert u deze talenten wel genoeg? Uw jonge

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD en 4,5 miljoen klanten die benieuwd zijn wat jij ermee gaat doen 1 Met merken als Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea,

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Manager Behandeling 14 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Welzijnswerk is een vak

Welzijnswerk is een vak Welzijnswerk is een vak Naar een landelijk programma professionalisering welzijnswerk Katja van Vliet Nanne Boonstra Rally Rijkschroeff Eindrapportage, juli 2007 Opdrachtgever: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Vervolgevaluatie Eerst de Klas

Vervolgevaluatie Eerst de Klas Vervolgevaluatie Eerst de Klas In opdracht van: Platform Bèta Techniek Project: 2011.062 Publicatienummer: 2011.062.1124 Datum: Utrecht, 28 november 2011 Auteurs: Drs. Rob Bilderbeek Jesse Bos MSc MBA

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner FEBRUARI 2012 - NUMMER 3 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Organisatieveranderingen NCOI als kritische partner Management- en leiderschapsontwikkeling Case van Timeos Erkende maatwerkopleidingen

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursussen, conferenties en advies Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursusaanbod voor (c)mr en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Professionele

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie