Antwoord. Vraag nr. 71 van 28 januari 2005 van de heer CARL DECALUWE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Antwoord. Vraag nr. 71 van 28 januari 2005 van de heer CARL DECALUWE"

Transcriptie

1 Vraag nr. 71 van 28 januari 2005 van de heer CARL DECALUWE Begrotingsartikel Benutting Kan de minister het volgende meedelen met betrekking tot het begrotingsartikel , en dit voor de jaren 2000 tot en met Welk bedrag stond ingeschreven in de oorspronkelijke begroting zoals goedgekeurd door het parlement en welke aanpassingen werden in de loop van het begrotingsjaar doorgevoerd en waarvoor? Antwoord 1. De hierna volgende tabel geeft op schematische wijze de evolutie van het begrotingskrediet met betrekking tot programma 99.1, basisallocatie 1209, weer zoals het in de oorspronkelijke begroting was ingeschreven en in de loop van het begrotingsjaar werd aangepast, en dit voor de jaren 2000 tot en met Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers zijn alle cij fers in euro uitgedrukt. De opmaak en uitvoering van de begroting voor de jaren 2000 en 2001 gebeurden immers nog in Belgische frank. 2. Wat was de benutting van de ingeschreven kredieten per jaar, en dit zowel naar vastlegging als naar uiteindelijke betaling? 3. Welke projecten werden uitgevoerd? Welke firma s waren begunstigde en voor welk bedrag en volgens welke procedure?

2 Jaar Initieel Wijzigingen Motivering wijziging Aangepast , ,81 desindexatie , ,06 herschikking voor Ploeg 2000 BC ,40 herschikking voor interne audit BC ,14 reorganisatie Vlaams overheidsapparaat BC ,79 wijziging ERP-pakket, informatica ,88 totaal wijzigingen , ,34 uitbouw geïntegeerde overheidsloketten BC , ,88 herschikking voor arbeidsmarktcommunicatie ,73 herschikking interne audit ,62 afname 3de BC ,13 totaal wijzigingen , ,00 herschikking voor auditprojecten , ,00 herschikking voor buitenlands beleid SAMDI ,00 herschikking SBOV - subsidieartikel ,00 bijkredieten vorige jaren - compensatie ,00 totaal wijzigingen , ,00 1% besparing BC , ,00 besparing 2de BC ,00 totaal wijzigingen , ,00 3% besparing 2de BC , ,00 totaal wijzigingen 2. De benutting, zowel naar vastlegging als naar uiteindelijke betaling, is weergegeven in het onderstaande schema. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat het betalingscijfer voor 2004 onvolledig is, aangezien er nog gedurende het gehele jaar 2005 betalingen zullen worden uitgevoerd op in 2004 genomen vastleggingen. Jaar Aangepast budget Vastgelegd % vastgelegd Betaald , ,00 73,17% , , ,08 98,48% , , ,00 99,98% , , ,27 75,98% , , ,12 37,14% ,42 3. De Vlaamse volksvertegenwoordiger zal in de bestanden als bijlage, één per jaar, een overzicht vinden van alle opdrachten die in dat jaar door de afdeling HRM werden gegund. Per opdracht zijn volgende gegevens vermeld: omschrijving van de opdracht, firma, bedrag en gevolgde procedure volgens de wetgeving overheidsopdrachten. Er dient hierbij opgemerkt te worden dat de som van alle vastleggingen samen (per jaar) afwijkt van het bovenvermelde "vastgelegd" bedrag. Dit verschil wordt verklaard door het feit dat op basisallocatie 12.09, op jaarbasis, ongeveer euro wordt betaald door middel van geldvoorschotten (voor kleinschalige opdrachten met een individueel maximumbedrag van euro, inclusief BTW).

3 Bijlage Vastleggingen op BA jaar 2000 Omschrijving Begunstigde Bedrag in euro Procedures Audit voor het Kasteel van Gaasbeek NIKE CONSULT Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 Projectleider Stedelijk Beleid - gedragsgerichte proeven QUINTESSENCE Onderhandelingsprocedures met Europese bekendmaking Beloningsbeleid 'Uitbreiding van het project' HAY MANAGEMENT CONS Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 2 Kennisbeheer ANDERSEN CONSULTING Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 Audit van de entiteit Vilvoorde GITP Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 Extern meldpunt ARIADNE Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 f Project Anders Werken (TECHNUM) WICE Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Uitbreiding project performantiemeting ASP BELGIUM Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 2 Externe audit cel topografie en tekenbureau afd. Wegen Antw. GITP Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 Project competentiemanagement Arohm PRICE WATERHOUSE COOPERS Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 Assessment centers voor opdrachthouder QUINTESSENCE Onderhandelingsprocedures met Europese bekendmaking Advertentiekosten voor een aantal gespecialiseerde functies VLAAMSE DAGBLADPERS Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Onderzoek naar interne klantentevredenheid INSITES Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 REGIE DER INFORMATIE WERKBLADEN Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Advertentiekosten jobdubbelnummer Flair Assessment centers voor functie van afdelingshoofd QUINTESSENCE Onderhandelingsprocedures met Europese bekendmaking Evaluatie leidend ambtenaar Sociale Dienst ACCORD GROUP Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 2 Integrale Kwaliteitszorg Comatech Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking BUA - verlenging DELOITTE & TOUCHE Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Personeelsenquêtes - verlenging ECWS Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking PIP/PEP - verlenging ARTHUR D. LITTLE Onderhandelingsprocedures met Europese bekendmaking Werving en selectie interne consultants PIP- PEP JOBPUNT VLAANDEREN Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Externe meldpunt Ploeg GITP Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 HR organisatiedesign PRICE WATERHOUSE COOPERS Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 f Anders Werken (2de bestelling) WICE CONSULTING (TECHNUM ) Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Klantentevredenheidsenquêtes RESEARCH VOOR BELEID Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Externe audit Centrale Bibliotheek CAP GEMINI ERNST & YOUNG Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1

4 Vastleggingen op BA jaar 2000 Externe evaluatie-instantie voor de topambtenaren ACCORD GROUP Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Externe audit Arohm - Implementatie PRICE WATERHOUSE COOPERS Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 Coaching allochtone werknemers VITAMINE W Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 Coaching personen met een handicap HANDI-CONSULT Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 Assessment centers QUINTESSENCE Onderhandelingsprocedures met Europese bekendmaking Klantentevredenheidsonderzoek afdeling Loodswezen DIMARSO Onderhandelingsprocedures met Europese bekendmaking Klantentevredenheidsonderzoek dep. Onderwijs DIMARSO Onderhandelingsprocedures met Europese bekendmaking

5 Vastleggingen op BA jaar 2001 Omschrijving Begunstigde Bedrag euro Procedures Kenniscel voor administratieve vereenvoudiging Deloitte & Touche ,98 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (nationaal) Uitbreiding bibliotheekaudit Cap Gemini Ernst & Young ,53 Onderhandelingsprocedure z.b. art. 17, 2, 2 Externe audit van de afdeling Natuur Limburg GITP ,72 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Externe audit entiteit Vlissingen dep. LIN GITP ,02 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Potentieelschattingen junior/senior auditor bij interne audit Jobpunt Vlaanderen ,28 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Aankoop boek "speciale editie boek Excellent" Comatech ,02 Onderhandelingsprocedure z.b. art. 17, 2, 3 Project leidinggeven bij LIN Athena - Kamer van Koophandel ,97 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Stressonderzoek bij LIN Different ,37 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Personeelsbeleidsrapport Goekint Graphics ,60 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Residentieel seminarie voor afdelingshoofden te Veldhoven Golden Tulip ,16 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Integrale Kwaliteitszorg (2de) Comatech ,53 Onderhandelingsprocedure z.b. art. 17, 2, 2 Slachtofferhulp voor personeelsleden van LIN Pobos ,11 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Consultancy voor oprichting Vlaamse Algemene Bestuursdient (Fase I)(sept) Alons & Partners Consultancy ,98 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Advertentie voor gespecialiseerde functies Federale Voorlichtingsdienst ,71 Protocol afspraak SELOR Recruteringscampagne afd. WPB Ten Advertising nv ,67 Onderhandelingsprocedure z.b. art. 17, 2, 1 Advertentie Werken voor Vlaanderen - publ. za. 20/10/01 CV Vlaamse Dagbladpers 8.283,66 Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Advertentie Werken voor Vlaanderen (Febelma 1) CVBA Febelma Regie ,33 Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Advertentie Werken voor Vlaanderen (Febelma 2) CVBA Febelma Regie ,88 Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Campagne Werken voor Vlaanderen (publiciteit) Outdoor Center Association ,70 Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Advertentie Werken voor Vlaanderen (Febelma 3) CVBA Febelma Regie ,88 Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Advertentie Werken voor Vlaanderen - publ. za. 27/10/01 CV Vlaamse Dagbladpers ,49 Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Publiciteitskosten campagne 'Werken voor Vlaanderen" Outdoors Centers Associations ,80 Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Project Interne Communicatie Vlimpers Quattro DMB&B ,50 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Project Interne Communicatie Vlimpers Hellyn ,35 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Nieuw beloningsbeleid Hay Management ,81 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Consultancy voor oprichting Vlaamse Algemene Bestuursdienst Fase 2 (okt) Alons & Partners Consultancy ,98 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Externe evaluatie-instantie voor topambtenaren Accord Group ,49 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Personeelsresultatenonderzoek ECWS ,39 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Bottomup-appreciatie Deloitte & Touche ,07 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking E-governmentproject Scholtz and Friends Antwerp nv ,59 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Proces- en Personeelsplannen (verlenging) Arthur D. Little ,86 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Klantentevredenheidsonderzoeken - Abafim Dimarso ,28 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Klantentevredenheidsonderzoeken - Gesubsidieerde Infra. Dimarso ,62 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking

6 Vastleggingen op BA jaar 2001 Proces- en Personeelsplannen (aanvullende opdrachten) Arthur D. Little ,48 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Webprojecten in openmarket weg content management Expanded Media ,13 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Competentiemanagement Quintessence 9.842,17 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Competentiemanagement - oprichting Vlaams Planbureau Quintessence ,57 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Competentiemanagement Hay Management ,46 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking ,14

7 Vastleggingen op BA jaar 2002 Omschrijving Begunstigde Bedrag Procedure Competentiemanagement - oprichting Vlaams Planbureau Hay Group NV ,54 Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Publicatie PEG Begeleiding kerntakendebat Deloitte & Touche ,00 Algemene offerteaanvraag - Publicatie B.S. Competentiemanagement - ontwikkeling competentieraamwerk Quintessence Consulting ,73 Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Publicatie PEG Competentiemanagement - ontwikkeling competentieraamwerk Hay Group NV ,28 Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Publicatie PEG Extern meldpunt Ploeg GITP ,34 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Benchmarkresultaten BUE - middenkader Insites ,50 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Centraal meldpunt en meldpunt pesten Ariadne ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Employee Assistance Program ISW ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Centraal meldpunt en meldpunt pesten Limits ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Outplacement opdrachten Curriculum Plus ,00 Algemene offerteaanvraag - Publicatie PEG Procesondersteuning Integrale Jeugdhulp ADL ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Nieuw beloningsbeleid Hay Group nv ,00 Algemene offerteaanvraag - Publicatie PEG Communicatie-acties mbt centraal meldpunt en meldpunt pesten LINKINC ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Bijkredieten vorige jaren - klantenbevraging WVC (4sect.) Research voor Beleid ,60 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Beter Bestuurlijk Beleid - Kaderdecreet Stibbe ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Audit projectbureau afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen Deloitte & Touche ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Assessment center Afdelingshoofd Wegen & Verkeer O-Vlaand. Jobpunt Vlaanderen ,41 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Assessment center afdelingshoofd Steden/BeleidHavens Jobpunt Vlaanderen 8.578,63 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Nieuw beloningsbeleid Hay Group NV ,00 Algemene offerteaanvraag - Publicatie PEG Consultancy mbt comptabiliteitsdecreet Pricewaterhousecoopers ,98 Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 f Externe Evaluatie-instantie voor topambtenaren BUE Accord Group ,49 Algemene offerteaanvraag - Publicatie PEG Technische ondersteuning BUE - middenkader Insites ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Cultuur- en waardenonderzoek Zenit NV ,44 Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 f Assessment center afdelingshoofd Bos & Groen/AAD EWBL Jobpunt Vlaanderen 9.502,47 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Assessment centers voor de functie van afdelingshoofd Jobpunt Vlaanderen 9.502,47 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Competentiemanagement - Project 0202 Quintessence ,94 Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Publicatie PEG

8 Vastleggingen op BA jaar 2002 HR-ondersteuning Veranderingsmanager Mobiliteit GITP ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Districtwerking binnen adm. Wegen en Verkeer Antwerpen Bureau Van Kelst ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Consultancy voor het beleidsdomein Volksgezondheid en Welzijn ADL ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Leidinggeven - Ervaringsnetwerken Athena - KVK ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Programma Management E-Government SBS ,83 Service 6 - Outsourcingcontract SBS Consultancy Change Management E- government SBS ,32 Service 6 - Outsourcingcontract SBS Nieuw beloningsbeleid Hay Management Consultants ,50 Algemene offerteaanvraag - Publicatie PEG Niche Instrumentarium Werving en selectie GITP ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 BUE-Basisondersteuning GITP ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 HR Audit Radarcentrales GITP ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Residentieel seminarie Vlimpers (Hautes Fagnes) Domaine des Hautes Fagnes ,15 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 EFQM Lidmaatschap EFQM Representative Office ,00 Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 f BUE-Basisonderdsteuning (maatwerk) Meerdere begunstigden ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Potentieelinschatting B3-functies Jobpunt Vlaanderen ,19 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Potentieelschatting overgangsexamen niveau A Jobpunt Vlaanderen ,95 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten ICT-advies E-government SBS ,85 Service 6 - Outsourcingcontract SBS Externe Evaluatie-instantie voor topambtenaren Accord Group ,89 Algemene offerteaanvraag - Publicatie PEG ,50

9 Vastleggingen op BA jaar 2003 Omschrijving Begunstigde Bedrag Procedure Jur.advies mbt begeleiden kaderdecr. BBB en impl. uitvoeringsbesl Stibbe ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Consultancy voor beleidsdomein Buitenl. bel. en Internat. samenw. ADL ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Consultancy voor beleidsdomein Landbouw en Visserij ADL ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Consultancy interdep.projectgroep generiek informatiemanagem. Nike Consult ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Consultancy voor beleidsdomein Cult., Jeugd, Sport en Media ADL ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Drukwerk personeelsbeleidsrapport Goekint Graphics ,62 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Implementatie v/h elektr. Dossier Bijzondere Jeugdbijstand ADL ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Consultancy voor uitbouw autonoom traject SBS ,08 Service 6 - Outsourcingcontract SBS Outplacementbegeleiding Randstad Belgium ,00 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Technische ondersteuning bottom up-evaluatie van middenkader Insites NV ,09 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 HR-ondersteuning veranderingsmanager mobiliteit KPMG ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Centraal meldpunt en meldpunt pesten Ariadne ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Klantenbevraging administratie Land- en Tuinbouw Dimarso ,56 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Meldpunt Pesten Limits ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Functie van een financieel en administratief beheerder SCI-ICT Jobpunt Vlaanderen 7.955,15 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Assessment centers voor functie afdelingshoofd (5 vacatures) Jobpunt Vlaanderen ,20 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Assessment centers voor functie afdelingshoofd (3 vacatures) Jobpunt Vlaanderen ,02 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Assessment centers voor functie afdelingshoofd Jobpunt Vlaanderen 9.793,55 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Assessment centers voor functie afdelingshoofd Jobpunt Vlaanderen ,50 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Klantenbevraging bij VIPA (sector ziekenhuizen) Dimarso ,13 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Project leidinggeven en ervaringsnetwerken Athena KVK ,64 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Prestatie-evaluatie van de topambtenaren Jobpunt Vlaanderen ,96 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Klantenbevraging voor de cel e-government Dimarso ,19 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Klantenbevraging voor lokaal jeugdwerk Dimarso ,34 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Prestatiemanagement Ploeg Schouten & Nelissen ,00 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Loopbaanbegeleiding GITP ,50 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Nieuw beloningsbeleid Hay Management Consultants ,50 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Project Employee Assisstancy Program Pobos ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Maatgerichte ondersteuning bij BUE Meerdere begunstigden ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Competentiemanagement - Project 0103 Quintessence ,91 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Competentiemanagement - Project 0103 Hay Group ,29 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Inzetten computergestuurde vaardigheidstesten Cebir NV ,19 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Inzetten computergestuurde persoonlijkheidsvragenlijsten De Witte & Morel ,70 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Implementatie electronisch dossier Bijzondere Jeugdbijstand ADL ,60 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Project HR Coaching Vlaamse Gemeenschap 3W Direct Management Solutions ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Klantenbevraging vervangingspool (basis- en secundair onderwijs) Dimarso ,35 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Klantenbevraging afdeling Hogescholen Dimarso ,09 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Verlenging autonomy & geïntegreerd overheidsloket SBS ,99 Service 6 - Outsourcingcontract SBS Consultancy inhuring programmamanager SBS ,12 Service 6 - Outsourcingcontract SBS Strategische en technische ondersteuning e-government EDS Telindus ,00 Service 6 - nieuw outsourcingscontract EDS Telindus Procesanalyse Facility Management Connectimmo ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f ,27

10 Vastleggingen op BA jaar 2004 Omschrijving Begunstigde Bedrag Procedure Uitwerking van een campagne voor het Zeewezen Impuls BVBA ,04 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Leidinggeven - ervaringsnetwerken Athena KVK ,11 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Klantentevredenheidsonderzoek voor de afdeling Bos & Groen SB-Marketing ,39 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Drukwerk beleidrapport Personeel & Organisatie Goekint Graphics ,99 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Assesment centers voor de functie van afdelingshoofd Jobpunt Vlaanderen ,76 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Technische specificaties voor een webgebaseerde bevragingstool Insites Consulting ,25 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Technische specificaties voor een webgebaseerde bevragingstool Effectory BV ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Ondersteuning districtwerking - adm wegen en verkeer Van Kelst en Co ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Project kosteninzicht en kostenregistratie bij het dep. WVC Athur D. Little ,81 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 EFQM Lidmaatschap EFQM Representative Office ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Recipe Lidmaatschap Vlerick Leuven Gent management school ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Methodiek voor tevredenheidsenquêtes bij de afdeling Bos & Groen SB-Marketing ,21 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Consultancy voor het dep. Buitenlands Beleid en Int. Samenwerking Arthur D. Little ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f CAF Zelfevaluatie Amelior ,95 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Proeftuinen Ploeg Plus Meerdere begunstigden ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Seminar Inspirerend Leiderschap Alons & Partners ,50 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Aanvullende opdracht Personeelstevredenheid Insites NV ,64 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 2 Residentieel seminarie Vlimpers Center Parcs De Vossemeren ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Consulting rond metingen van het gebruik van de werkomgeving WICE Consulting BVBA ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Assessment centers voor de functie van afdelingshoofd Jobpunt Vlaanderen ,97 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Techn. ondersteuning bij Bottom-up-evaluatie van het middenkader Insites NV ,20 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 HR-audit afdeling Wegen en Verkeer (Antwerpen) District Geel GITP ,80 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1

11 Vastleggingen op BA jaar 2004 Personeelsluik Vlaamse Belastingdienst GITP ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Project Employee Assistancy Program Pobos ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Outplacementbegeleiding Randstad Services ,00 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Loopbaanbegeleiding GITP ,50 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Prestatiemanagement Ploeg Schouten en Nelissen BVBA ,00 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Consultancy proeftuin Arbeidsplaatsbeheer Capgemini ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Consultancy inzake organisatieontwikkeling Möbius ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Prestatie-evaluatie van de topambtenaren Jobpunt Vlaanderen ,70 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Webgebaseerde bevragingstool CheckMarket ,63 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Kwaliteitsconferentie voor overheidsdienst Congres Service ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Het inz. van computergest. vaardigheidstesten i.h.v. sel.procedure Cebir NV ,12 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Het inz. van computergest. pers.vragenlijsten i.h.v. sel.procedure De Witte & Morel ,20 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Maatgerichte ondersteuning bij BUE Meerdere begunstigden ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 EFQM-forum 2005 EFQM (forum booking) 7.500,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Positief arbeidsklimaat/bestrijding grensoversch. gedrag Meerdere begunstigden ,35 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, ,12

Antwoord. Begunstigde Omschrijving Bedrag 1999 290.993,81

Antwoord. Begunstigde Omschrijving Bedrag 1999 290.993,81 Vraag nr. 20 van 14 februari 2003 van de heer CARL DECALUWE Studieopdrachten Overzicht Door de leden van de Vlaamse regering wordt geregeld een beroep gedaan op de diensten van externe bureaus, en dit

Nadere informatie

HR instrumenten Vlaamse overheid (alfabetische volgorde)

HR instrumenten Vlaamse overheid (alfabetische volgorde) HR instrumenten Vlaamse overheid (alfabetische volgorde) BUE (Bottom Up Evaluatie) Sinds een aantal jaren loopt 'Kwaliteitsvol/coachend Leidinggeven' binnen de Vlaamse overheid als rode draad doorheen

Nadere informatie

In de kijker. In deze editie: AgO jaarverslag 2013. nummer 43 april 2014. > Nieuws > Oproep > In de kijker > Agenda

In de kijker. In deze editie: AgO jaarverslag 2013. nummer 43 april 2014. > Nieuws > Oproep > In de kijker > Agenda nummer 43 april 2014 In deze editie: > Nieuws > Oproep > In de kijker > Agenda AgOweb Inschrijven Uitschrijven Vorige nieuwsbrieven AgO jaarverslag 2013 Functiefamilies en functieclassificatie: Informatie

Nadere informatie

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management 29-5-2008 1 Agenda 1. Procedure 2. Definitief ontwerp 21.05.08 3. Project VAC functionaliteit en techniciteit 4. Gebruikers 5. Timing VAC Leuven 6. Voorstel principes en financiële voorwaarden 7. Huidige

Nadere informatie

RITA BECKER PARTNER-CONSULTANT 1957

RITA BECKER PARTNER-CONSULTANT 1957 RITA BECKER PARTNER-CONSULTANT 1957 CONTACTGEGEVENS Adres E-mail Profondo Antwerp Grotesteenweg 445 2600 Antwerpen-Berchem Tel 03/230.36.15. rita.becker@profondo-antwerp.be STUDIES 1975-1978 Katholieke

Nadere informatie

PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING

PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING Goede praktijk van de afdeling hogescholen (departement onderwijs / ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Systematische innovatie vereist de wil om naar veranderingen

Nadere informatie

Agentschap voor Overheidspersoneel Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42

Agentschap voor Overheidspersoneel <overheidspersoneel@vlaanderen.be> Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42 Van: Agentschap voor Overheidspersoneel Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42 nummer 42 februari 2014 In deze editie: > Nieuws > Oproep

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015 Persoon & aanpak Mijn expertise ligt in HRM en managementvraagstukken, specifiek mobiliteit, talentmanagement en verander- en professionaliseringstra jecten. Op strategisch en operationeel niveau, met

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-347-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-347- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-347- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag nr.

Nadere informatie

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ 1 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ Aan de lijnmanagers van de Diensten van de Vlaamse overheid (1) Kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ADMINISTRATIEVE BEGROTING. van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 WIJZIGINGEN. tr&wse RAAD TERUGBE~WEEN

VLAAMSERAAD ADMINISTRATIEVE BEGROTING. van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 WIJZIGINGEN. tr&wse RAAD TERUGBE~WEEN Stuk 16A (BZ 1992) - Nr. 3 tr&wse RAAD TERUGBE~WEEN VLAAMSERAAD ZITTING 1992-1993 1 DECEMBER 1992 ADMINISTRATIEVE BEGROTING van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 WIJZIGINGEN Zie : 16-A

Nadere informatie

Â\ Vlaamse (\ \ overheid

Â\ Vlaamse (\ \ overheid Â\ Vlaamse (\ \ overheid Vlaams Ministerie Kanselarij en Bestuur Agentschap Overheidspersoneel Besluit van de administrateur-generaal tot indeling van het Agentschap Overheidspersoneel in subentiteiten

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Afdeling Scholen Basisonderwijs, CLB en Deeltijds Kunstonderwijs Functiefamilie middenkader 1. Kandidatuurstelling

Nadere informatie

Van Inspecteur van Financiën tot Budgetcontroller. Georges Stienlet Inspectie van Financiën

Van Inspecteur van Financiën tot Budgetcontroller. Georges Stienlet Inspectie van Financiën Van Inspecteur van Financiën tot Budgetcontroller Georges Stienlet Inspectie van Financiën Hervormingsomgeving Vlaamse Gemeenschap Vlaams Regeerakkoord juli 1999 Verklaring van Leuven 19.02.00 Twee Bijzondere

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 8 Consultancy A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

Selectiereglement externe rekrutering. Afdelingshoofd (M/V) bij de afdeling Systeemexploitatie van het

Selectiereglement externe rekrutering. Afdelingshoofd (M/V) bij de afdeling Systeemexploitatie van het Selectiereglement externe rekrutering Afdelingshoofd (M/V) bij de afdeling Systeemexploitatie van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Centrale Accounting Statutaire functie N-1 FUNCTIE EN CONTEXT Het

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie begrotingscontrole

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie begrotingscontrole EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid VOORLOPIGE VERSIE 2003/2210(DEC) 15 januari 2004 ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Opdrachtencentrale ADCV. Quid dir MAT na 1/1/2015

Opdrachtencentrale ADCV. Quid dir MAT na 1/1/2015 2014 Opdrachtencentrale ADCV Quid dir MAT na 1/1/2015 Voorstelling van de dienst MAT Opgericht in 1996 in zijn huidige vorm, maar de geglobaliseerde aankopen werden gecreëerd na de brand in de Innovation

Nadere informatie

2. Zal de Vlaamse Gemeenschap hiervoor door de federale overheid gecompenseerd worden?

2. Zal de Vlaamse Gemeenschap hiervoor door de federale overheid gecompenseerd worden? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS EN VORMING Vraag nr. 260 van 9 september 2005 van KRIS VAN

Nadere informatie

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid ROLLEN VOOR DE INSPECTIE VAN FINANCIEN IN HET BELGISCH AUDITSYSTEEM 29 oktober

Nadere informatie

Curriculum Vitae Eva van de Pas

Curriculum Vitae Eva van de Pas Curriculum Vitae Eva van de Pas Profiel Na een carrière van 10 jaar in diverse HR functies in profit en non profit organisaties, ben ik sinds 2005 werkzaam als interim HR professional. Vanuit mijn visie

Nadere informatie

HR outsourcing, kans of bedreiging?

HR outsourcing, kans of bedreiging? HR outsourcing, kans of bedreiging? Prof. Dr.Luc Sels Gewoon hoogleraar Onderzoekscentrum Personeel & Organisatie Vice-decaan Faculteit ETEW - KU Leuven 1. HR outsourcing, what s in a name? Strategisch,

Nadere informatie

WORKSHOP 1 Samenwerking op vlak van personeel en organisatie. Inger De Wilde & Wouter Van Dooren ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 1 Samenwerking op vlak van personeel en organisatie. Inger De Wilde & Wouter Van Dooren ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 1 Samenwerking op vlak van personeel en organisatie Inger De Wilde & Wouter Van Dooren ICC Gent, 7 mei 2013 Mechelen: Personeelsdienst voor stad en OCMW Lies De Caluwé - ICC Gent, 7 mei 2013 Waarom

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken 1. Missie / visie van het OCMW Sint-Truiden Het OCMW Sint-Truiden heeft als opdracht het

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag

Nadere informatie

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 11 maart 2014 WOO: Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese

Nadere informatie

Het principe van de sociale voorkeur

Het principe van de sociale voorkeur Vragen naar: Sébastien Pereau E-mail: Sebastien.Pereau@mi-is.be Tel : 02 508 86 81 Fax : 02 508 86 72 http://socialeconomy.fgov.be Ons kenmerk Datum laatste wijziging ESE/30/2 donderdag 24 mei 2007 Betreft:

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/484 13 december 2007 Besluit houdende de toekenning van de elfde verlenging van de uitvoeringstermijn, de goedkeuring van de verrekeningen nr. 11 (in meer) en het afsluiten van een

Nadere informatie

De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof

De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof Rekenhof De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof Instituut voor de Overheid 7 oktober 2008 Praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof 1. Inleiding 2. Mijlpalen, o.a. wet-duquesne 3. Veelzijdigheid

Nadere informatie

Uw menselijk kapitaal beheren

Uw menselijk kapitaal beheren Uw menselijk kapitaal beheren Ongeveer 1 miljoen werknemers in de overheidssector Zeer arbeidsintensieve organisaties 40% van het budget = personeelskosten Medewerkers = uw belangrijkste kapitaal!!! P&O

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

Waarden en competenties in de Vlaamse overheid : het parcour in de 21 e eeuw. Raymond François, P&O-adviseur

Waarden en competenties in de Vlaamse overheid : het parcour in de 21 e eeuw. Raymond François, P&O-adviseur Waarden en competenties in de Vlaamse overheid : het parcour in de 21 e eeuw Raymond François, P&O-adviseur programma Formuleren scherp stellen Verspreiding, stimuleren Evaluatie van de inspanningen, resultaten

Nadere informatie

De Vlaamse Landmaatschappij SCOOP 2.0

De Vlaamse Landmaatschappij SCOOP 2.0 De Vlaamse Landmaatschappij SCOOP 2.0 Structuur, Cultuur en OrganisatieOntwikkelingsproject 2.0 26/05/13 1 Inhoud n De Vlaamse Landmaatschappij n SCOOP 2.0 n Doelstelling n Context n Structuur n Aanpak

Nadere informatie

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1 Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 2 Matchcare MEER RENDEMENT UIT HR DOOR INNOVATIEVE OPLOSSINGEN EN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN WERVING EN SELECTIE, EMPLOYABILITY

Nadere informatie

In de kijker. In deze editie: Personeelspeiling 2014: tevreden klanten. nummer 46 december 2014. > Nieuws > Oproep > In de kijker > Agenda

In de kijker. In deze editie: Personeelspeiling 2014: tevreden klanten. nummer 46 december 2014. > Nieuws > Oproep > In de kijker > Agenda nummer 46 december 2014 In deze editie: > Nieuws > Oproep > In de kijker > Agenda AgOweb Inschrijven Uitschrijven Vorige nieuwsbrieven Personeelspeiling 2014: tevreden klanten Nieuw raamcontract personeelsplanning,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSBRIEF. Ambtenarenzaken. Beleidsprioriteiten 2001-2002

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSBRIEF. Ambtenarenzaken. Beleidsprioriteiten 2001-2002 Stuk 893 (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 29 oktober 2001 BELEIDSBRIEF Ambtenarenzaken Beleidsprioriteiten 2001-2002 ingediend door de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van

Nadere informatie

Marktverkenning. Mobiliteit en ICT in België. Dr. Sven Maerivoet. 11 April 2011

Marktverkenning. Mobiliteit en ICT in België. Dr. Sven Maerivoet. 11 April 2011 Marktverkenning Mobiliteit en ICT in België 11 April 2011 Overzicht : Overheden. Steden. Openbaar vervoer. Privé bedrijven. :.... : Het oerwoud van aanbestedingen... 2 1 Wat is België (op dit moment) juist?

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.

Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. BIJLAGE Bijlage nr. 2 Gunningsverslag 1 INLEIDING 1.1 Aanbestedende overheid Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. 1.2 Diensten De opdracht

Nadere informatie

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 E-mail:

Nadere informatie

Departement Welzijn Volksgezondheid & Gezin. Samen bouwen aan beleid en zorg

Departement Welzijn Volksgezondheid & Gezin. Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn Volksgezondheid & Gezin Samen bouwen aan beleid en zorg Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vlaamse minister Strategische adviesraad voor het Vlaamse welzijns-, gezondheids-

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 5 Informatica A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

Niveau: Doel van de functiefamilie

Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: BEGELEIDING VAN PERSONEN C Doel van de functiefamilie Praktisch, socio-psychologisch en procedureel begeleiden van personen (asielzoekers, geplaatste jongeren, ) tijdens hun verblijf

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 13 Selectiebureaus A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Toon Torbeyns heeft een uitgebreide ervaring opgebouwd in het begeleiden van organisaties en medewerkers in verandering en ontwikkeling.

Toon Torbeyns heeft een uitgebreide ervaring opgebouwd in het begeleiden van organisaties en medewerkers in verandering en ontwikkeling. Curriculum Vitae de Toon Torbeyns Profiel Toon Torbeyns heeft een uitgebreide ervaring opgebouwd in het begeleiden van organisaties en medewerkers in verandering en ontwikkeling. Binnen het domein van

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

Analyse Vlaamse portaal applicaties

Analyse Vlaamse portaal applicaties Audit opdracht Analyse Vlaamse portaal applicaties Hans C. Arents, kenniscentrummanager Cel Media-innovatie, Departement Wetenschap, Innovatie en Media Tel: (02) 553 45 63 Fax: (02) 553 45 79 E-mail: hans.arents@wim.vlaanderen.be

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Afdelingshoofd Strategie, Coördinatie en Evaluatie statutaire functie, rang N-1 graad afdelingshoofd met standplaats Brussel Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten:

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten: ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN Voorbeelden opdrachten: Begeleiding bij reorganisatie en reductie van het personeelsbestand, zoals: sociaal plan, afspiegelingsoverzicht, functie-overgangsmatrix,

Nadere informatie

Workshop. Demografische schok. Katrien Baert Managing Consultant

Workshop. Demografische schok. Katrien Baert Managing Consultant Workshop Demografische schok Katrien Baert Managing Consultant Berenschot Belgium - Berenschot Belgium N.V.. (1962) Berenschot groep B.V. (NL, 1940) - Zakencijfer 4,7 mil., 30 consulenten - Advies bureau

Nadere informatie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

PLANET. OUTPLACEMENT Uw onmisbare gids bij ontslag

PLANET. OUTPLACEMENT Uw onmisbare gids bij ontslag PLANET OUTPLACEMENT Uw onmisbare gids bij ontslag Inhoud Verlos uzelf van het grote taboe p. 4 Wat betekent outplacement voor u? p. 7 De wet over uw plichten p. 8 Het outplacement model p. 11 Bespaar

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans (vanaf punt 6), Luc Haine, Louis

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Het ANPCB in cijfers Sectorfiches 16 Reiniging A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in

Nadere informatie

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Maandag 30 juni 2014 Overheveling bevoegdheden

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

Transitiemanager Brandweer

Transitiemanager Brandweer Transitiemanager Brandweer De hervorming van de gemeentelijke brandweerdiensten tot zelfstandige hulpverleningszones is op 1 januari 201 van start gegaan. Het transitieproces van deelorganisatie van de

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

Financiën. Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3. Gemeentefinanciën 7/02/2013

Financiën. Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3. Gemeentefinanciën 7/02/2013 Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3 Financiën Gemeentefinanciën Politiek beleid is keuzen maken Keuzen kunnen maar gerealiseerd als daar middelen tegenover

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE...vii AFKORTINGEN... xi EERSTE TRANCHE HET DOMEIN... 1 HOOFDSTUK 1 OPENBAAR DOMEIN... 3 Afdeling 1. Historiek... 3 Afdeling 2. Relevantie,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011 Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden werkzaamheden op 31-12-2011 Domein Wervings naam 27 1001 Algemeen Directeur

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING UITZENDARBEID (gepresteerde uren) +9,64% +4,09% VERHOOGDE ECONOMISCHE ACTIVITEIT STIMULEERT WERKGELEGENHEID De Belgische economie groeide in het eerste

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 170.504 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 OKTOBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Staf

Functiekaart. Dienst: Staf Functie Graadnaam: projectmedewerker Functienaam: projectmedewerker Grondgebiedzaken Functionele loopbaan: A1a-A2a (S) Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Staf Subdienst:

Nadere informatie

CV Tjeerd Oomens tel: 0346-284582/06-24766165 tjeerd.oomens@planet.nl

CV Tjeerd Oomens tel: 0346-284582/06-24766165 tjeerd.oomens@planet.nl Curriculum Vitae Personalia Naam Voornamen Oomens Tjeerd (Willem Sebastiaan) Adres Zebraspoor 209 3605 GM Maarssen Telefoon 0346-284 582 06-247 66 165 E-mail tjeerd.oomens@planet.nl Geboortedatum Nationaliteit

Nadere informatie

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten Aan de slag in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei juli 2013 2014 De openbare sector als wergever De openbare sector is de laatste jaren aantrekkelijker geworden als werkgever. Niet alleen vervul

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

HR outsourcing, kans of bedreiging?

HR outsourcing, kans of bedreiging? HR outsourcing, kans of bedreiging? Dr. Jeroen Delmotte K.U.Leuven en inostix BPO Event, SD WORX, Vilvoorde, 12 november 2009 Structuur presentatie De klassieke HR functie onder druk? HR outsourcing: what

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Sander Mol

Curriculum Vitae drs. Sander Mol Curriculum Vitae drs. Sander Mol Naam S. Mol Voornaam Sander Geboortedatum 30 augustus 1972 Woonplaats Stompetoren Email info@openeyes-ifc.nl Website www.openeyes-ifc.nl Opleiding 2004 Doctoraal Controlling

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

Informaticus (M/V) SELECTIEREGLEMENT

Informaticus (M/V) SELECTIEREGLEMENT SELECTIEREGLEMENT Informaticus (M/V) Agentschap Jongerenwelzijn, afdeling Strategie en Ondersteunende Diensten Selectieprocedure via horizontale mobiliteit en via graadverandering naar de graad van informaticus

Nadere informatie

Digi W&S. Niet harder maar Slimmer werken. DiGiW&S is een dienstverlening van DiGiEVC

Digi W&S. Niet harder maar Slimmer werken. DiGiW&S is een dienstverlening van DiGiEVC Digi W&S Niet harder maar Slimmer werken DiGiW&S is een dienstverlening van DiGiEVC 1 DIGI W&S Werving & Selectie Tool Voor een duurzame en efficiënte W&S-procedure: DiGi W&S Tool ondersteunt van opstellen

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

Werken met de wet op de overheidsopdrachten binnen een ziekenhuis. Een praktijk case

Werken met de wet op de overheidsopdrachten binnen een ziekenhuis. Een praktijk case UZA Werken met de wet op de overheidsopdrachten binnen een ziekenhuis Een praktijk case Inhoudstafel UZA algemeen Wet op de overheidsopdrachten Werking binnen het UZA Een duik in het verleden Opgericht

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 04/263 13 mei 2004 Besluit houdende het sluiten van een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure voor het ontwikkelen van de websites erfgoedwijzer.be en erfgoednet.be Het College,

Nadere informatie

MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE (P&O) (M/V)

MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE (P&O) (M/V) MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE (P&O) (M/V) VOOR ALLE FEDERALE OVERHEIDSDIENSTEN, INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID, INSTELLINGEN VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

CONSULENT HRM EN ORGANISATIEONTWIKKELING (M/V)

CONSULENT HRM EN ORGANISATIEONTWIKKELING (M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband: CONSULENT HRM EN ORGANISATIEONTWIKKELING (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Personeel en Organisatie

Nadere informatie

nummer 45 september 2014

nummer 45 september 2014 nummer 45 september 2014 In deze editie: > Nieuws > Oproep > In de kijker > Agenda AgOweb Inschrijven Uitschrijven Vorige nieuwsbrieven Toolbox Belanghebbendenmanagement: aan de slag! Ontwikkelen van een

Nadere informatie

Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers. beweegt mensen

Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers. beweegt mensen Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers beweegt mensen Juni 2013 2 Waar het om gaat; worden wie je bent PublicSpirit Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers U bent een ervaren topmanager of bestuurder

Nadere informatie

COORDINATOR PERSONEEL EN ORGANISATIE (P&O) (M/V)

COORDINATOR PERSONEEL EN ORGANISATIE (P&O) (M/V) COORDINATOR PERSONEEL EN ORGANISATIE (P&O) (M/V) VOOR ALLE FEDERALE OVERHEIDSDIENSTEN, INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID, INSTELLINGEN VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN

Nadere informatie

dienstenoverzicht voor werkgevers in de sport

dienstenoverzicht voor werkgevers in de sport dienstenoverzicht voor werkgevers in de sport colofon Tekst Jolina Broesder, Linda Schonewille, Marjolijn Spoorenberg Ontwerp en opmaak Randstad Datum Januari 2014 Uitgave van Werkgevers in de Sport, NOC*NSF

Nadere informatie

Opleidingsreglement vorming voor directeurs

Opleidingsreglement vorming voor directeurs Vormingsfonds voor directeurs Opleidingsreglement vorming voor directeurs Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2009 betreffende de vorming voor directeurs van de onderwijsinstellingen

Nadere informatie