Antwoord. Vraag nr. 71 van 28 januari 2005 van de heer CARL DECALUWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Antwoord. Vraag nr. 71 van 28 januari 2005 van de heer CARL DECALUWE"

Transcriptie

1 Vraag nr. 71 van 28 januari 2005 van de heer CARL DECALUWE Begrotingsartikel Benutting Kan de minister het volgende meedelen met betrekking tot het begrotingsartikel , en dit voor de jaren 2000 tot en met Welk bedrag stond ingeschreven in de oorspronkelijke begroting zoals goedgekeurd door het parlement en welke aanpassingen werden in de loop van het begrotingsjaar doorgevoerd en waarvoor? Antwoord 1. De hierna volgende tabel geeft op schematische wijze de evolutie van het begrotingskrediet met betrekking tot programma 99.1, basisallocatie 1209, weer zoals het in de oorspronkelijke begroting was ingeschreven en in de loop van het begrotingsjaar werd aangepast, en dit voor de jaren 2000 tot en met Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers zijn alle cij fers in euro uitgedrukt. De opmaak en uitvoering van de begroting voor de jaren 2000 en 2001 gebeurden immers nog in Belgische frank. 2. Wat was de benutting van de ingeschreven kredieten per jaar, en dit zowel naar vastlegging als naar uiteindelijke betaling? 3. Welke projecten werden uitgevoerd? Welke firma s waren begunstigde en voor welk bedrag en volgens welke procedure?

2 Jaar Initieel Wijzigingen Motivering wijziging Aangepast , ,81 desindexatie , ,06 herschikking voor Ploeg 2000 BC ,40 herschikking voor interne audit BC ,14 reorganisatie Vlaams overheidsapparaat BC ,79 wijziging ERP-pakket, informatica ,88 totaal wijzigingen , ,34 uitbouw geïntegeerde overheidsloketten BC , ,88 herschikking voor arbeidsmarktcommunicatie ,73 herschikking interne audit ,62 afname 3de BC ,13 totaal wijzigingen , ,00 herschikking voor auditprojecten , ,00 herschikking voor buitenlands beleid SAMDI ,00 herschikking SBOV - subsidieartikel ,00 bijkredieten vorige jaren - compensatie ,00 totaal wijzigingen , ,00 1% besparing BC , ,00 besparing 2de BC ,00 totaal wijzigingen , ,00 3% besparing 2de BC , ,00 totaal wijzigingen 2. De benutting, zowel naar vastlegging als naar uiteindelijke betaling, is weergegeven in het onderstaande schema. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat het betalingscijfer voor 2004 onvolledig is, aangezien er nog gedurende het gehele jaar 2005 betalingen zullen worden uitgevoerd op in 2004 genomen vastleggingen. Jaar Aangepast budget Vastgelegd % vastgelegd Betaald , ,00 73,17% , , ,08 98,48% , , ,00 99,98% , , ,27 75,98% , , ,12 37,14% ,42 3. De Vlaamse volksvertegenwoordiger zal in de bestanden als bijlage, één per jaar, een overzicht vinden van alle opdrachten die in dat jaar door de afdeling HRM werden gegund. Per opdracht zijn volgende gegevens vermeld: omschrijving van de opdracht, firma, bedrag en gevolgde procedure volgens de wetgeving overheidsopdrachten. Er dient hierbij opgemerkt te worden dat de som van alle vastleggingen samen (per jaar) afwijkt van het bovenvermelde "vastgelegd" bedrag. Dit verschil wordt verklaard door het feit dat op basisallocatie 12.09, op jaarbasis, ongeveer euro wordt betaald door middel van geldvoorschotten (voor kleinschalige opdrachten met een individueel maximumbedrag van euro, inclusief BTW).

3 Bijlage Vastleggingen op BA jaar 2000 Omschrijving Begunstigde Bedrag in euro Procedures Audit voor het Kasteel van Gaasbeek NIKE CONSULT Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 Projectleider Stedelijk Beleid - gedragsgerichte proeven QUINTESSENCE Onderhandelingsprocedures met Europese bekendmaking Beloningsbeleid 'Uitbreiding van het project' HAY MANAGEMENT CONS Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 2 Kennisbeheer ANDERSEN CONSULTING Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 Audit van de entiteit Vilvoorde GITP Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 Extern meldpunt ARIADNE Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 f Project Anders Werken (TECHNUM) WICE Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Uitbreiding project performantiemeting ASP BELGIUM Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 2 Externe audit cel topografie en tekenbureau afd. Wegen Antw. GITP Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 Project competentiemanagement Arohm PRICE WATERHOUSE COOPERS Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 Assessment centers voor opdrachthouder QUINTESSENCE Onderhandelingsprocedures met Europese bekendmaking Advertentiekosten voor een aantal gespecialiseerde functies VLAAMSE DAGBLADPERS Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Onderzoek naar interne klantentevredenheid INSITES Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 REGIE DER INFORMATIE WERKBLADEN Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Advertentiekosten jobdubbelnummer Flair Assessment centers voor functie van afdelingshoofd QUINTESSENCE Onderhandelingsprocedures met Europese bekendmaking Evaluatie leidend ambtenaar Sociale Dienst ACCORD GROUP Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 2 Integrale Kwaliteitszorg Comatech Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking BUA - verlenging DELOITTE & TOUCHE Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Personeelsenquêtes - verlenging ECWS Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking PIP/PEP - verlenging ARTHUR D. LITTLE Onderhandelingsprocedures met Europese bekendmaking Werving en selectie interne consultants PIP- PEP JOBPUNT VLAANDEREN Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Externe meldpunt Ploeg GITP Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 HR organisatiedesign PRICE WATERHOUSE COOPERS Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 f Anders Werken (2de bestelling) WICE CONSULTING (TECHNUM ) Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Klantentevredenheidsenquêtes RESEARCH VOOR BELEID Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Externe audit Centrale Bibliotheek CAP GEMINI ERNST & YOUNG Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1

4 Vastleggingen op BA jaar 2000 Externe evaluatie-instantie voor de topambtenaren ACCORD GROUP Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Externe audit Arohm - Implementatie PRICE WATERHOUSE COOPERS Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 Coaching allochtone werknemers VITAMINE W Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 Coaching personen met een handicap HANDI-CONSULT Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 Assessment centers QUINTESSENCE Onderhandelingsprocedures met Europese bekendmaking Klantentevredenheidsonderzoek afdeling Loodswezen DIMARSO Onderhandelingsprocedures met Europese bekendmaking Klantentevredenheidsonderzoek dep. Onderwijs DIMARSO Onderhandelingsprocedures met Europese bekendmaking

5 Vastleggingen op BA jaar 2001 Omschrijving Begunstigde Bedrag euro Procedures Kenniscel voor administratieve vereenvoudiging Deloitte & Touche ,98 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (nationaal) Uitbreiding bibliotheekaudit Cap Gemini Ernst & Young ,53 Onderhandelingsprocedure z.b. art. 17, 2, 2 Externe audit van de afdeling Natuur Limburg GITP ,72 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Externe audit entiteit Vlissingen dep. LIN GITP ,02 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Potentieelschattingen junior/senior auditor bij interne audit Jobpunt Vlaanderen ,28 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Aankoop boek "speciale editie boek Excellent" Comatech ,02 Onderhandelingsprocedure z.b. art. 17, 2, 3 Project leidinggeven bij LIN Athena - Kamer van Koophandel ,97 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Stressonderzoek bij LIN Different ,37 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Personeelsbeleidsrapport Goekint Graphics ,60 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Residentieel seminarie voor afdelingshoofden te Veldhoven Golden Tulip ,16 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Integrale Kwaliteitszorg (2de) Comatech ,53 Onderhandelingsprocedure z.b. art. 17, 2, 2 Slachtofferhulp voor personeelsleden van LIN Pobos ,11 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Consultancy voor oprichting Vlaamse Algemene Bestuursdient (Fase I)(sept) Alons & Partners Consultancy ,98 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Advertentie voor gespecialiseerde functies Federale Voorlichtingsdienst ,71 Protocol afspraak SELOR Recruteringscampagne afd. WPB Ten Advertising nv ,67 Onderhandelingsprocedure z.b. art. 17, 2, 1 Advertentie Werken voor Vlaanderen - publ. za. 20/10/01 CV Vlaamse Dagbladpers 8.283,66 Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Advertentie Werken voor Vlaanderen (Febelma 1) CVBA Febelma Regie ,33 Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Advertentie Werken voor Vlaanderen (Febelma 2) CVBA Febelma Regie ,88 Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Campagne Werken voor Vlaanderen (publiciteit) Outdoor Center Association ,70 Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Advertentie Werken voor Vlaanderen (Febelma 3) CVBA Febelma Regie ,88 Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Advertentie Werken voor Vlaanderen - publ. za. 27/10/01 CV Vlaamse Dagbladpers ,49 Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Publiciteitskosten campagne 'Werken voor Vlaanderen" Outdoors Centers Associations ,80 Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Project Interne Communicatie Vlimpers Quattro DMB&B ,50 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Project Interne Communicatie Vlimpers Hellyn ,35 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Nieuw beloningsbeleid Hay Management ,81 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Consultancy voor oprichting Vlaamse Algemene Bestuursdienst Fase 2 (okt) Alons & Partners Consultancy ,98 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Externe evaluatie-instantie voor topambtenaren Accord Group ,49 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Personeelsresultatenonderzoek ECWS ,39 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Bottomup-appreciatie Deloitte & Touche ,07 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking E-governmentproject Scholtz and Friends Antwerp nv ,59 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Proces- en Personeelsplannen (verlenging) Arthur D. Little ,86 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Klantentevredenheidsonderzoeken - Abafim Dimarso ,28 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Klantentevredenheidsonderzoeken - Gesubsidieerde Infra. Dimarso ,62 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking

6 Vastleggingen op BA jaar 2001 Proces- en Personeelsplannen (aanvullende opdrachten) Arthur D. Little ,48 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Webprojecten in openmarket weg content management Expanded Media ,13 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Competentiemanagement Quintessence 9.842,17 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Competentiemanagement - oprichting Vlaams Planbureau Quintessence ,57 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Competentiemanagement Hay Management ,46 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking ,14

7 Vastleggingen op BA jaar 2002 Omschrijving Begunstigde Bedrag Procedure Competentiemanagement - oprichting Vlaams Planbureau Hay Group NV ,54 Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Publicatie PEG Begeleiding kerntakendebat Deloitte & Touche ,00 Algemene offerteaanvraag - Publicatie B.S. Competentiemanagement - ontwikkeling competentieraamwerk Quintessence Consulting ,73 Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Publicatie PEG Competentiemanagement - ontwikkeling competentieraamwerk Hay Group NV ,28 Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Publicatie PEG Extern meldpunt Ploeg GITP ,34 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Benchmarkresultaten BUE - middenkader Insites ,50 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Centraal meldpunt en meldpunt pesten Ariadne ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Employee Assistance Program ISW ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Centraal meldpunt en meldpunt pesten Limits ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Outplacement opdrachten Curriculum Plus ,00 Algemene offerteaanvraag - Publicatie PEG Procesondersteuning Integrale Jeugdhulp ADL ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Nieuw beloningsbeleid Hay Group nv ,00 Algemene offerteaanvraag - Publicatie PEG Communicatie-acties mbt centraal meldpunt en meldpunt pesten LINKINC ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Bijkredieten vorige jaren - klantenbevraging WVC (4sect.) Research voor Beleid ,60 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Beter Bestuurlijk Beleid - Kaderdecreet Stibbe ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Audit projectbureau afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen Deloitte & Touche ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Assessment center Afdelingshoofd Wegen & Verkeer O-Vlaand. Jobpunt Vlaanderen ,41 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Assessment center afdelingshoofd Steden/BeleidHavens Jobpunt Vlaanderen 8.578,63 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Nieuw beloningsbeleid Hay Group NV ,00 Algemene offerteaanvraag - Publicatie PEG Consultancy mbt comptabiliteitsdecreet Pricewaterhousecoopers ,98 Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 f Externe Evaluatie-instantie voor topambtenaren BUE Accord Group ,49 Algemene offerteaanvraag - Publicatie PEG Technische ondersteuning BUE - middenkader Insites ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Cultuur- en waardenonderzoek Zenit NV ,44 Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 f Assessment center afdelingshoofd Bos & Groen/AAD EWBL Jobpunt Vlaanderen 9.502,47 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Assessment centers voor de functie van afdelingshoofd Jobpunt Vlaanderen 9.502,47 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Competentiemanagement - Project 0202 Quintessence ,94 Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Publicatie PEG

8 Vastleggingen op BA jaar 2002 HR-ondersteuning Veranderingsmanager Mobiliteit GITP ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Districtwerking binnen adm. Wegen en Verkeer Antwerpen Bureau Van Kelst ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Consultancy voor het beleidsdomein Volksgezondheid en Welzijn ADL ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Leidinggeven - Ervaringsnetwerken Athena - KVK ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Programma Management E-Government SBS ,83 Service 6 - Outsourcingcontract SBS Consultancy Change Management E- government SBS ,32 Service 6 - Outsourcingcontract SBS Nieuw beloningsbeleid Hay Management Consultants ,50 Algemene offerteaanvraag - Publicatie PEG Niche Instrumentarium Werving en selectie GITP ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 BUE-Basisondersteuning GITP ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 HR Audit Radarcentrales GITP ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Residentieel seminarie Vlimpers (Hautes Fagnes) Domaine des Hautes Fagnes ,15 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 EFQM Lidmaatschap EFQM Representative Office ,00 Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 f BUE-Basisonderdsteuning (maatwerk) Meerdere begunstigden ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Potentieelinschatting B3-functies Jobpunt Vlaanderen ,19 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Potentieelschatting overgangsexamen niveau A Jobpunt Vlaanderen ,95 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten ICT-advies E-government SBS ,85 Service 6 - Outsourcingcontract SBS Externe Evaluatie-instantie voor topambtenaren Accord Group ,89 Algemene offerteaanvraag - Publicatie PEG ,50

9 Vastleggingen op BA jaar 2003 Omschrijving Begunstigde Bedrag Procedure Jur.advies mbt begeleiden kaderdecr. BBB en impl. uitvoeringsbesl Stibbe ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Consultancy voor beleidsdomein Buitenl. bel. en Internat. samenw. ADL ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Consultancy voor beleidsdomein Landbouw en Visserij ADL ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Consultancy interdep.projectgroep generiek informatiemanagem. Nike Consult ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Consultancy voor beleidsdomein Cult., Jeugd, Sport en Media ADL ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Drukwerk personeelsbeleidsrapport Goekint Graphics ,62 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Implementatie v/h elektr. Dossier Bijzondere Jeugdbijstand ADL ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Consultancy voor uitbouw autonoom traject SBS ,08 Service 6 - Outsourcingcontract SBS Outplacementbegeleiding Randstad Belgium ,00 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Technische ondersteuning bottom up-evaluatie van middenkader Insites NV ,09 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 HR-ondersteuning veranderingsmanager mobiliteit KPMG ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Centraal meldpunt en meldpunt pesten Ariadne ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Klantenbevraging administratie Land- en Tuinbouw Dimarso ,56 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Meldpunt Pesten Limits ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Functie van een financieel en administratief beheerder SCI-ICT Jobpunt Vlaanderen 7.955,15 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Assessment centers voor functie afdelingshoofd (5 vacatures) Jobpunt Vlaanderen ,20 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Assessment centers voor functie afdelingshoofd (3 vacatures) Jobpunt Vlaanderen ,02 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Assessment centers voor functie afdelingshoofd Jobpunt Vlaanderen 9.793,55 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Assessment centers voor functie afdelingshoofd Jobpunt Vlaanderen ,50 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Klantenbevraging bij VIPA (sector ziekenhuizen) Dimarso ,13 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Project leidinggeven en ervaringsnetwerken Athena KVK ,64 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Prestatie-evaluatie van de topambtenaren Jobpunt Vlaanderen ,96 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Klantenbevraging voor de cel e-government Dimarso ,19 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Klantenbevraging voor lokaal jeugdwerk Dimarso ,34 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Prestatiemanagement Ploeg Schouten & Nelissen ,00 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Loopbaanbegeleiding GITP ,50 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Nieuw beloningsbeleid Hay Management Consultants ,50 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Project Employee Assisstancy Program Pobos ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Maatgerichte ondersteuning bij BUE Meerdere begunstigden ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Competentiemanagement - Project 0103 Quintessence ,91 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Competentiemanagement - Project 0103 Hay Group ,29 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Inzetten computergestuurde vaardigheidstesten Cebir NV ,19 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Inzetten computergestuurde persoonlijkheidsvragenlijsten De Witte & Morel ,70 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Implementatie electronisch dossier Bijzondere Jeugdbijstand ADL ,60 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Project HR Coaching Vlaamse Gemeenschap 3W Direct Management Solutions ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Klantenbevraging vervangingspool (basis- en secundair onderwijs) Dimarso ,35 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Klantenbevraging afdeling Hogescholen Dimarso ,09 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Verlenging autonomy & geïntegreerd overheidsloket SBS ,99 Service 6 - Outsourcingcontract SBS Consultancy inhuring programmamanager SBS ,12 Service 6 - Outsourcingcontract SBS Strategische en technische ondersteuning e-government EDS Telindus ,00 Service 6 - nieuw outsourcingscontract EDS Telindus Procesanalyse Facility Management Connectimmo ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f ,27

10 Vastleggingen op BA jaar 2004 Omschrijving Begunstigde Bedrag Procedure Uitwerking van een campagne voor het Zeewezen Impuls BVBA ,04 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Leidinggeven - ervaringsnetwerken Athena KVK ,11 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Klantentevredenheidsonderzoek voor de afdeling Bos & Groen SB-Marketing ,39 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Drukwerk beleidrapport Personeel & Organisatie Goekint Graphics ,99 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Assesment centers voor de functie van afdelingshoofd Jobpunt Vlaanderen ,76 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Technische specificaties voor een webgebaseerde bevragingstool Insites Consulting ,25 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Technische specificaties voor een webgebaseerde bevragingstool Effectory BV ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Ondersteuning districtwerking - adm wegen en verkeer Van Kelst en Co ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Project kosteninzicht en kostenregistratie bij het dep. WVC Athur D. Little ,81 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 EFQM Lidmaatschap EFQM Representative Office ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Recipe Lidmaatschap Vlerick Leuven Gent management school ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Methodiek voor tevredenheidsenquêtes bij de afdeling Bos & Groen SB-Marketing ,21 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Consultancy voor het dep. Buitenlands Beleid en Int. Samenwerking Arthur D. Little ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f CAF Zelfevaluatie Amelior ,95 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Proeftuinen Ploeg Plus Meerdere begunstigden ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Seminar Inspirerend Leiderschap Alons & Partners ,50 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Aanvullende opdracht Personeelstevredenheid Insites NV ,64 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 2 Residentieel seminarie Vlimpers Center Parcs De Vossemeren ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Consulting rond metingen van het gebruik van de werkomgeving WICE Consulting BVBA ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Assessment centers voor de functie van afdelingshoofd Jobpunt Vlaanderen ,97 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Techn. ondersteuning bij Bottom-up-evaluatie van het middenkader Insites NV ,20 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 HR-audit afdeling Wegen en Verkeer (Antwerpen) District Geel GITP ,80 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1

11 Vastleggingen op BA jaar 2004 Personeelsluik Vlaamse Belastingdienst GITP ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Project Employee Assistancy Program Pobos ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Outplacementbegeleiding Randstad Services ,00 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Loopbaanbegeleiding GITP ,50 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Prestatiemanagement Ploeg Schouten en Nelissen BVBA ,00 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Consultancy proeftuin Arbeidsplaatsbeheer Capgemini ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Consultancy inzake organisatieontwikkeling Möbius ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Prestatie-evaluatie van de topambtenaren Jobpunt Vlaanderen ,70 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Webgebaseerde bevragingstool CheckMarket ,63 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Kwaliteitsconferentie voor overheidsdienst Congres Service ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Het inz. van computergest. vaardigheidstesten i.h.v. sel.procedure Cebir NV ,12 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Het inz. van computergest. pers.vragenlijsten i.h.v. sel.procedure De Witte & Morel ,20 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Maatgerichte ondersteuning bij BUE Meerdere begunstigden ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 EFQM-forum 2005 EFQM (forum booking) 7.500,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Positief arbeidsklimaat/bestrijding grensoversch. gedrag Meerdere begunstigden ,35 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, ,12

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

Antwoord. Begunstigde Omschrijving Bedrag 1999 290.993,81

Antwoord. Begunstigde Omschrijving Bedrag 1999 290.993,81 Vraag nr. 20 van 14 februari 2003 van de heer CARL DECALUWE Studieopdrachten Overzicht Door de leden van de Vlaamse regering wordt geregeld een beroep gedaan op de diensten van externe bureaus, en dit

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

RITA BECKER PARTNER-CONSULTANT 1957

RITA BECKER PARTNER-CONSULTANT 1957 RITA BECKER PARTNER-CONSULTANT 1957 CONTACTGEGEVENS Adres E-mail Profondo Antwerp Grotesteenweg 445 2600 Antwerpen-Berchem Tel 03/230.36.15. rita.becker@profondo-antwerp.be STUDIES 1975-1978 Katholieke

Nadere informatie

HR instrumenten Vlaamse overheid (alfabetische volgorde)

HR instrumenten Vlaamse overheid (alfabetische volgorde) HR instrumenten Vlaamse overheid (alfabetische volgorde) BUE (Bottom Up Evaluatie) Sinds een aantal jaren loopt 'Kwaliteitsvol/coachend Leidinggeven' binnen de Vlaamse overheid als rode draad doorheen

Nadere informatie

AANSTELLING VAN EEN CONSULTANT

AANSTELLING VAN EEN CONSULTANT EVALUATIEVERSLAG AANSTELLING VAN EEN CONSULTANT VOOR HET ADVISEREN EN BEGELEIDEN BIJ DE OPMAAK VAN EEN PERSONEELSPLAN, TRANSITIEPLAN EN REGIEPLAN IN HET KADER VAN DE HERSTRUCTURERING VAN DE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

In de kijker. In deze editie: AgO jaarverslag 2013. nummer 43 april 2014. > Nieuws > Oproep > In de kijker > Agenda

In de kijker. In deze editie: AgO jaarverslag 2013. nummer 43 april 2014. > Nieuws > Oproep > In de kijker > Agenda nummer 43 april 2014 In deze editie: > Nieuws > Oproep > In de kijker > Agenda AgOweb Inschrijven Uitschrijven Vorige nieuwsbrieven AgO jaarverslag 2013 Functiefamilies en functieclassificatie: Informatie

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 CONSULTANCY SECTOR

SECTORFOTO 2014 CONSULTANCY SECTOR SECTORFOTO 2014 CONSULTANCY SECTOR Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 69 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening 69.1 Rechtskundige dienstverlening 69.2

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-347-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-347- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-347- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag nr.

Nadere informatie

PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING

PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING Goede praktijk van de afdeling hogescholen (departement onderwijs / ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Systematische innovatie vereist de wil om naar veranderingen

Nadere informatie

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ 1 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ Aan de lijnmanagers van de Diensten van de Vlaamse overheid (1) Kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,

Nadere informatie

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015 Persoon & aanpak Mijn expertise ligt in HRM en managementvraagstukken, specifiek mobiliteit, talentmanagement en verander- en professionaliseringstra jecten. Op strategisch en operationeel niveau, met

Nadere informatie

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management 29-5-2008 1 Agenda 1. Procedure 2. Definitief ontwerp 21.05.08 3. Project VAC functionaliteit en techniciteit 4. Gebruikers 5. Timing VAC Leuven 6. Voorstel principes en financiële voorwaarden 7. Huidige

Nadere informatie

Agentschap voor Overheidspersoneel <overheidspersoneel@vlaanderen.be> Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42

Agentschap voor Overheidspersoneel <overheidspersoneel@vlaanderen.be> Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42 Van: Agentschap voor Overheidspersoneel Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42 nummer 42 februari 2014 In deze editie: > Nieuws > Oproep

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST BIJLAGE 3 OMZENDBRIEF OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST I ENTITEITEN BBB STRUCTUUR 1.1. Tussenoverlegcomités (= beleidsdomeinoverlegcomité BDOC),

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

VR MED.0495/3

VR MED.0495/3 VR 2016 1612 MED.0495/3 BIJLAGE B: VLAAMSE TOPAMBTENAREN PLANNING 2017 Opmerking 1: De koppeling die in deze excel werd gemaakt, is gebaseerd op: - de bevoegdheidsverdeling, zoals deze werd vastgelegd

Nadere informatie

Forensische opdrachten m.b.t. overheidsopdrachten De ervaring van Audit Vlaanderen

Forensische opdrachten m.b.t. overheidsopdrachten De ervaring van Audit Vlaanderen Forensische opdrachten m.b.t. overheidsopdrachten De ervaring van Audit Vlaanderen 23/10/2017 Agenda I. Over Audit Vlaanderen II. III. IV. Samenwerking met IBR Ervaring met overheidsopdrachten algemeen

Nadere informatie

VR MED.0495/2

VR MED.0495/2 VR 2016 1612 MED.0495/2 BIJLAGE A: VLAAMSE TOPAMBTENAREN EVALUATIE 2016 Opmerking 1: De koppeling die in deze excel werd gemaakt, is gebaseerd op: - de bevoegdheidsverdeling, zoals deze werd vastgelegd

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ADMINISTRATIEVE BEGROTING. van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 WIJZIGINGEN. tr&wse RAAD TERUGBE~WEEN

VLAAMSERAAD ADMINISTRATIEVE BEGROTING. van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 WIJZIGINGEN. tr&wse RAAD TERUGBE~WEEN Stuk 16A (BZ 1992) - Nr. 3 tr&wse RAAD TERUGBE~WEEN VLAAMSERAAD ZITTING 1992-1993 1 DECEMBER 1992 ADMINISTRATIEVE BEGROTING van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 WIJZIGINGEN Zie : 16-A

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 Bijlage Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden.

Nadere informatie

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6 Conceptnota A000033 Raamovereenkomst voor de aanneming van diensten met betrekking tot de implementatie van de Talent Management applicatie SuccessFactors Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina

Nadere informatie

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL JAARVERSLAG AGENTSCHAP Het Agentschap Integratie en Inburgering

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL JAARVERSLAG AGENTSCHAP Het Agentschap Integratie en Inburgering 1. Het Agentschap Integratie en Inburgering Op 22 november 2013 stemde de Vlaamse regering in met de oprichting van het Agentschap Integratie en Inburgering (hierna afgekort tot het Agentschap ). Het Agentschap

Nadere informatie

Van Inspecteur van Financiën tot Budgetcontroller. Georges Stienlet Inspectie van Financiën

Van Inspecteur van Financiën tot Budgetcontroller. Georges Stienlet Inspectie van Financiën Van Inspecteur van Financiën tot Budgetcontroller Georges Stienlet Inspectie van Financiën Hervormingsomgeving Vlaamse Gemeenschap Vlaams Regeerakkoord juli 1999 Verklaring van Leuven 19.02.00 Twee Bijzondere

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Â\ Vlaamse (\ \ overheid

Â\ Vlaamse (\ \ overheid Â\ Vlaamse (\ \ overheid Vlaams Ministerie Kanselarij en Bestuur Agentschap Overheidspersoneel Besluit van de administrateur-generaal tot indeling van het Agentschap Overheidspersoneel in subentiteiten

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Request for Information (RFI)

Request for Information (RFI) Vlaamse Gemeenschapscommissie Request for Information (RFI) HR-software Vlaamse Gemeenschapscommissie van operationeel naar strategisch human resources management VH 30-5-2016 blz 0 van 5 Inhoudstabel

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR BIJLAGE OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR PERIODE: 1 JULI 2015 TOT 30 JUNI 2016 1) Vlaamse overheid: 12 beleidsdomeinen A) Kanselarij en Bestuur Departement Kanselarij en

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 Stuk 19 (1997-1998) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 25 mei 1998 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998

Nadere informatie

Adjunct-coördinator HRM (A4a-A4b)

Adjunct-coördinator HRM (A4a-A4b) Adjunct-coördinator HRM (A4a-A4b) Brandweer Zone Antwerpen streeft naar een degelijke bescherming voor haar burgers, bedrijven en andere maatschappelijke partners. Om een goede dienstverlening te kunnen

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 8 Consultancy A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

Curriculum Vitae Eva van de Pas

Curriculum Vitae Eva van de Pas Curriculum Vitae Eva van de Pas Profiel Na een carrière van 10 jaar in diverse HR functies in profit en non profit organisaties, ben ik sinds 2005 werkzaam als interim HR professional. Vanuit mijn visie

Nadere informatie

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Afdeling Scholen Basisonderwijs, CLB en Deeltijds Kunstonderwijs Functiefamilie middenkader 1. Kandidatuurstelling

Nadere informatie

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken 1. Missie / visie van het OCMW Sint-Truiden Het OCMW Sint-Truiden heeft als opdracht het

Nadere informatie

4. Interne organisatie - Organogram

4. Interne organisatie - Organogram 4. Interne organisatie - Organogram Stad Gent Adres: Botermarkt 1, 9000 Gent NIS code: 44021 Toelichting bij het meerjarenplan 2014 Filters Bestuur/ Entiteit Stad Gent Jaar 2014 Budgetronde W142 Entiteit

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 ONTWERP Verordening nr. 11-01 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Horizontale materies en de autonomie van de lijnentiteiten. Tussentijdse beschouwingen. 7 mei 2009 Luc Lathouwers

Horizontale materies en de autonomie van de lijnentiteiten. Tussentijdse beschouwingen. 7 mei 2009 Luc Lathouwers Horizontale materies en de autonomie van de lijnentiteiten Tussentijdse beschouwingen 7 mei 2009 Luc Lathouwers Departement Bestuurszaken Visie Samen-werken aan een duurzame bestuurlijke vernieuwing die

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 augustus 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Selectiereglement externe rekrutering. Afdelingshoofd (M/V) bij de afdeling Systeemexploitatie van het

Selectiereglement externe rekrutering. Afdelingshoofd (M/V) bij de afdeling Systeemexploitatie van het Selectiereglement externe rekrutering Afdelingshoofd (M/V) bij de afdeling Systeemexploitatie van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Centrale Accounting Statutaire functie N-1 FUNCTIE EN CONTEXT Het

Nadere informatie

Vraag nr. 19 van 7 november 2003 van de heer CARL DECALUWE. 2. Wat was het bedrag van elke opdracht?

Vraag nr. 19 van 7 november 2003 van de heer CARL DECALUWE. 2. Wat was het bedrag van elke opdracht? Vraag nr. 19 van 7 november 2003 van de heer CARL DECALUWE Overheidsopdrachten GIM NV Europees commissaris Pedro Solbes heeft bevestigd dat de antifraudecel van de Europese Comm i s s i e, O L A F, een

Nadere informatie

Aankondiging van een gegunde opdracht Resultaten van de aanbestedingsprocedure. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst

Aankondiging van een gegunde opdracht Resultaten van de aanbestedingsprocedure. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst Aankondiging van een gegunde opdracht Resultaten van de aanbestedingsprocedure Diensten Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen Belastingdienst, IUC Belastingdienst

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND, Vlaamse Re&ehg Ministerieel besluit tot invoering van de maaltijdcheque in elektronische vorm en tot vaststelling van de personeelscategorieën en diensten van de Vlaamse overheid die voor de berekening

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET

VLAAMS PARLEMENT DECREET VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen

Nadere informatie

4. Interne organisatie - Organogram

4. Interne organisatie - Organogram 4. Interne organisatie - Organogram Stad Gent Adres: Botermarkt 1, 9000 Gent NIS code: 44021 Toelichting bij het meerjarenplan 2015 Filters Bestuur/ Entiteit Stad Gent Jaar 2015 Budgetronde B15 Entiteit

Nadere informatie

3 agentschap : het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

3 agentschap : het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 17 november 2006 betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap Publicatie B.S.: 10.1.2007 Inwerkingtreding:

Nadere informatie

WORKSHOP 1 Samenwerking op vlak van personeel en organisatie. Inger De Wilde & Wouter Van Dooren ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 1 Samenwerking op vlak van personeel en organisatie. Inger De Wilde & Wouter Van Dooren ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 1 Samenwerking op vlak van personeel en organisatie Inger De Wilde & Wouter Van Dooren ICC Gent, 7 mei 2013 Mechelen: Personeelsdienst voor stad en OCMW Lies De Caluwé - ICC Gent, 7 mei 2013 Waarom

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER CONTRACTEN

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER CONTRACTEN Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in statutair dienstverband (via horizontale mobiliteit voor interne personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid): ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 Stuk 19 (1998-1999) Nr. 5 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 4 mei 1999 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst.

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst. VRAGENLIJST 1. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!! Allereerst een vraag om te bepalen of het onderzoek voor u relevant is. Welke van de onderstaande mogelijkheden is het meest op u van toepassing?

Nadere informatie

HR outsourcing, kans of bedreiging?

HR outsourcing, kans of bedreiging? HR outsourcing, kans of bedreiging? Prof. Dr.Luc Sels Gewoon hoogleraar Onderzoekscentrum Personeel & Organisatie Vice-decaan Faculteit ETEW - KU Leuven 1. HR outsourcing, what s in a name? Strategisch,

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Vervoer van mindermobielen Initiatieven Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Vervoer van mindermobielen Initiatieven Departement Mobiliteit en Openbare Werken Vervoer van mindermobielen Initiatieven Departement Mobiliteit en Openbare Werken 13 oktober 2014 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Eric Sempels

Nadere informatie

Mandaten in internationaal perspectief

Mandaten in internationaal perspectief Mandaten in internationaal perspectief Tips voor de Vlaamse en federale overheid Putseys Line Situering onderzoek Contractmanagement en topambtenaren: Contractualisering van de sturingsrelatie: van traditioneel

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ZITTING OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD ZITTING OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET Stuk 19 (BZ 1995) Nr. 4 Bijlagen VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 27 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1995

Nadere informatie

Human Resources in de Politie: tussen droom en werkelijkheid. CPS-studiedag 27 april 2017

Human Resources in de Politie: tussen droom en werkelijkheid. CPS-studiedag 27 april 2017 Human Resources in de Politie: tussen droom en werkelijkheid Dominique Van Ryckeghem Federale Politie - DGR CPS-studiedag 27 april 2017 1 Initiatieven Veranderingen leeftijds- en loopbaanvoorwaarden in

Nadere informatie

Algemene Vergadering 19 mei 2016

Algemene Vergadering 19 mei 2016 Algemene Vergadering 19 mei 2016 evolutie omzet over de laatste 6 jaar 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Verschil in omzet met en zonder VO (toepassingsgebied VPS) 6000000 5000000

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Ondernemingen-natuurlijk persoon

Ondernemingen-natuurlijk persoon Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de onderneming te vertegenwoordigen en die toegang geven tot My Enterprise (raadplegen, wijzigen, doorhalen, verbetering aanvragen en volmacht toekenen)

Nadere informatie

Toon Torbeyns heeft een uitgebreide ervaring opgebouwd in het begeleiden van organisaties en medewerkers in verandering en ontwikkeling.

Toon Torbeyns heeft een uitgebreide ervaring opgebouwd in het begeleiden van organisaties en medewerkers in verandering en ontwikkeling. Curriculum Vitae de Toon Torbeyns Profiel Toon Torbeyns heeft een uitgebreide ervaring opgebouwd in het begeleiden van organisaties en medewerkers in verandering en ontwikkeling. Binnen het domein van

Nadere informatie

HR Scan. Navigatie-instrument voor uw HR-beleid 1/6. 06/ HR Scan

HR Scan. Navigatie-instrument voor uw HR-beleid 1/6. 06/ HR Scan HR Scan Navigatie-instrument voor uw HR-beleid Acerta Consult cvba Diestsevest 1 3000 Leuven Tel. 016/2 53 2 Fax 016/2 53 35 E-mail: consult@acerta.be BTW BE 28 939 70 - RPR Leuven 1/6 1. Situering Om

Nadere informatie

Uw menselijk kapitaal beheren

Uw menselijk kapitaal beheren Uw menselijk kapitaal beheren Ongeveer 1 miljoen werknemers in de overheidssector Zeer arbeidsintensieve organisaties 40% van het budget = personeelskosten Medewerkers = uw belangrijkste kapitaal!!! P&O

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt;

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt; Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Onderzoek van de kandidaturen in het kader van de selectiecriteria

Onderzoek van de kandidaturen in het kader van de selectiecriteria BESTEK P&O/DG OPO_DOP/FEDOCLEAN/D23432 (ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING) VOOR ORGANISATIE, STANDAARDISATIE EN CENTRALISATIE VAN DE SCHOONMAAKFUNCTIE VAN ALLE FEDERALE OVERHEIDSINSTELLINGEN VOOR

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER CONTRACTEN

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER CONTRACTEN Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in statutair dienstverband (via horizontale mobiliteit voor interne personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid): ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER

Nadere informatie

Het Participatiefonds Vlaanderen biedt vanaf 1 juli 2014 volgende kredietformules aan:

Het Participatiefonds Vlaanderen biedt vanaf 1 juli 2014 volgende kredietformules aan: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 244 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 januari aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Participatiefonds Vlaanderen - Starteo ParticipatieMaatschappij

Nadere informatie

Welkom bij de FOD Financiën. Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen

Welkom bij de FOD Financiën. Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen Welkom bij de FOD Financiën Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen De FOD Financiën als organisatie - De grootste FOD => Meer dan 23.000 personeelsleden - Ongeveer 120 werklocaties verspreid

Nadere informatie

Hoe ver staan we? Besluit op de functieclassificatie Volledig van toepassing voor statutair personeel, personeel onbepaalde duur studentenvoorzieninge

Hoe ver staan we? Besluit op de functieclassificatie Volledig van toepassing voor statutair personeel, personeel onbepaalde duur studentenvoorzieninge http://acod.ugent.be Telefoon: (09/264) 41 24 of 0475/89 15 37 Hoe ver staan we? Besluit op de functieclassificatie Volledig van toepassing voor statutair personeel, personeel onbepaalde duur studentenvoorzieningen

Nadere informatie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

Analyse Vlaamse portaal applicaties

Analyse Vlaamse portaal applicaties Audit opdracht Analyse Vlaamse portaal applicaties Hans C. Arents, kenniscentrummanager Cel Media-innovatie, Departement Wetenschap, Innovatie en Media Tel: (02) 553 45 63 Fax: (02) 553 45 79 E-mail: hans.arents@wim.vlaanderen.be

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie begrotingscontrole

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie begrotingscontrole EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid VOORLOPIGE VERSIE 2003/2210(DEC) 15 januari 2004 ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en

Nadere informatie

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform versie 20160623 Entiteit Financieel systeem KBO-nummer / GLN-nummer Startdatum elektronisch

Nadere informatie

Opdrachtencentrale ADCV. Quid dir MAT na 1/1/2015

Opdrachtencentrale ADCV. Quid dir MAT na 1/1/2015 2014 Opdrachtencentrale ADCV Quid dir MAT na 1/1/2015 Voorstelling van de dienst MAT Opgericht in 1996 in zijn huidige vorm, maar de geglobaliseerde aankopen werden gecreëerd na de brand in de Innovation

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten personeelsmanagement Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit, Freddy Mannaerts,

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag

Nadere informatie

Seminarie Ondernemingsplan 13 november 2015

Seminarie Ondernemingsplan 13 november 2015 Seminarie Ondernemingsplan 13 november 2015 Ondernemingsplan ABB 2015: een praktijkgetuigenis Ondernemingsplan ABB 2015 Situering ABB Specifieke context Opmaak & structuur Inhoud in de kijker Opvolging

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.

Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. BIJLAGE Bijlage nr. 2 Gunningsverslag 1 INLEIDING 1.1 Aanbestedende overheid Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. 1.2 Diensten De opdracht

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Collegebesluit nr. 04/50 22 januari 2004 Besluit houdende goedkeuring van een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincie Vlaams-Brabant voor de werking van het streekgericht bibliotheekbeleid

Nadere informatie

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid ROLLEN VOOR DE INSPECTIE VAN FINANCIEN IN HET BELGISCH AUDITSYSTEEM 29 oktober

Nadere informatie

De Lijn van de Toekomst

De Lijn van de Toekomst Toelichting Vlaams Parlement 27/02/14 Roger Kesteloot Directeur - generaal De Lijn van de Toekomst Waarom evolueren? Aandeelhouders vragen om transparant & efficiënt te werken Klantenverwachtingen veranderen

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

De Vlaamse Landmaatschappij SCOOP 2.0

De Vlaamse Landmaatschappij SCOOP 2.0 De Vlaamse Landmaatschappij SCOOP 2.0 Structuur, Cultuur en OrganisatieOntwikkelingsproject 2.0 26/05/13 1 Inhoud n De Vlaamse Landmaatschappij n SCOOP 2.0 n Doelstelling n Context n Structuur n Aanpak

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 13 Selectiebureaus A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER PERSONEEL EN COMMUNICATIE

BELEIDSMEDEWERKER PERSONEEL EN COMMUNICATIE Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): BELEIDSMEDEWERKER PERSONEEL EN COMMUNICATIE Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad:

Nadere informatie

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 11 maart 2014 WOO: Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps-

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/484 13 december 2007 Besluit houdende de toekenning van de elfde verlenging van de uitvoeringstermijn, de goedkeuring van de verrekeningen nr. 11 (in meer) en het afsluiten van een

Nadere informatie

sectorfoto 2012 privé opleidingen

sectorfoto 2012 privé opleidingen sectorfoto 2012 privé opleidingen Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 85 Onderwijs 85.2 Lager onderwijs 85.209 Gewoon lager onderwijs, n.e.g. 85.3 Secundair onderwijs

Nadere informatie

2. Zal de Vlaamse Gemeenschap hiervoor door de federale overheid gecompenseerd worden?

2. Zal de Vlaamse Gemeenschap hiervoor door de federale overheid gecompenseerd worden? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS EN VORMING Vraag nr. 260 van 9 september 2005 van KRIS VAN

Nadere informatie