Antwoord. Vraag nr. 71 van 28 januari 2005 van de heer CARL DECALUWE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Antwoord. Vraag nr. 71 van 28 januari 2005 van de heer CARL DECALUWE"

Transcriptie

1 Vraag nr. 71 van 28 januari 2005 van de heer CARL DECALUWE Begrotingsartikel Benutting Kan de minister het volgende meedelen met betrekking tot het begrotingsartikel , en dit voor de jaren 2000 tot en met Welk bedrag stond ingeschreven in de oorspronkelijke begroting zoals goedgekeurd door het parlement en welke aanpassingen werden in de loop van het begrotingsjaar doorgevoerd en waarvoor? Antwoord 1. De hierna volgende tabel geeft op schematische wijze de evolutie van het begrotingskrediet met betrekking tot programma 99.1, basisallocatie 1209, weer zoals het in de oorspronkelijke begroting was ingeschreven en in de loop van het begrotingsjaar werd aangepast, en dit voor de jaren 2000 tot en met Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers zijn alle cij fers in euro uitgedrukt. De opmaak en uitvoering van de begroting voor de jaren 2000 en 2001 gebeurden immers nog in Belgische frank. 2. Wat was de benutting van de ingeschreven kredieten per jaar, en dit zowel naar vastlegging als naar uiteindelijke betaling? 3. Welke projecten werden uitgevoerd? Welke firma s waren begunstigde en voor welk bedrag en volgens welke procedure?

2 Jaar Initieel Wijzigingen Motivering wijziging Aangepast , ,81 desindexatie , ,06 herschikking voor Ploeg 2000 BC ,40 herschikking voor interne audit BC ,14 reorganisatie Vlaams overheidsapparaat BC ,79 wijziging ERP-pakket, informatica ,88 totaal wijzigingen , ,34 uitbouw geïntegeerde overheidsloketten BC , ,88 herschikking voor arbeidsmarktcommunicatie ,73 herschikking interne audit ,62 afname 3de BC ,13 totaal wijzigingen , ,00 herschikking voor auditprojecten , ,00 herschikking voor buitenlands beleid SAMDI ,00 herschikking SBOV - subsidieartikel ,00 bijkredieten vorige jaren - compensatie ,00 totaal wijzigingen , ,00 1% besparing BC , ,00 besparing 2de BC ,00 totaal wijzigingen , ,00 3% besparing 2de BC , ,00 totaal wijzigingen 2. De benutting, zowel naar vastlegging als naar uiteindelijke betaling, is weergegeven in het onderstaande schema. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat het betalingscijfer voor 2004 onvolledig is, aangezien er nog gedurende het gehele jaar 2005 betalingen zullen worden uitgevoerd op in 2004 genomen vastleggingen. Jaar Aangepast budget Vastgelegd % vastgelegd Betaald , ,00 73,17% , , ,08 98,48% , , ,00 99,98% , , ,27 75,98% , , ,12 37,14% ,42 3. De Vlaamse volksvertegenwoordiger zal in de bestanden als bijlage, één per jaar, een overzicht vinden van alle opdrachten die in dat jaar door de afdeling HRM werden gegund. Per opdracht zijn volgende gegevens vermeld: omschrijving van de opdracht, firma, bedrag en gevolgde procedure volgens de wetgeving overheidsopdrachten. Er dient hierbij opgemerkt te worden dat de som van alle vastleggingen samen (per jaar) afwijkt van het bovenvermelde "vastgelegd" bedrag. Dit verschil wordt verklaard door het feit dat op basisallocatie 12.09, op jaarbasis, ongeveer euro wordt betaald door middel van geldvoorschotten (voor kleinschalige opdrachten met een individueel maximumbedrag van euro, inclusief BTW).

3 Bijlage Vastleggingen op BA jaar 2000 Omschrijving Begunstigde Bedrag in euro Procedures Audit voor het Kasteel van Gaasbeek NIKE CONSULT Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 Projectleider Stedelijk Beleid - gedragsgerichte proeven QUINTESSENCE Onderhandelingsprocedures met Europese bekendmaking Beloningsbeleid 'Uitbreiding van het project' HAY MANAGEMENT CONS Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 2 Kennisbeheer ANDERSEN CONSULTING Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 Audit van de entiteit Vilvoorde GITP Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 Extern meldpunt ARIADNE Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 f Project Anders Werken (TECHNUM) WICE Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Uitbreiding project performantiemeting ASP BELGIUM Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 2 Externe audit cel topografie en tekenbureau afd. Wegen Antw. GITP Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 Project competentiemanagement Arohm PRICE WATERHOUSE COOPERS Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 Assessment centers voor opdrachthouder QUINTESSENCE Onderhandelingsprocedures met Europese bekendmaking Advertentiekosten voor een aantal gespecialiseerde functies VLAAMSE DAGBLADPERS Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Onderzoek naar interne klantentevredenheid INSITES Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 REGIE DER INFORMATIE WERKBLADEN Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Advertentiekosten jobdubbelnummer Flair Assessment centers voor functie van afdelingshoofd QUINTESSENCE Onderhandelingsprocedures met Europese bekendmaking Evaluatie leidend ambtenaar Sociale Dienst ACCORD GROUP Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 2 Integrale Kwaliteitszorg Comatech Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking BUA - verlenging DELOITTE & TOUCHE Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Personeelsenquêtes - verlenging ECWS Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking PIP/PEP - verlenging ARTHUR D. LITTLE Onderhandelingsprocedures met Europese bekendmaking Werving en selectie interne consultants PIP- PEP JOBPUNT VLAANDEREN Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Externe meldpunt Ploeg GITP Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 HR organisatiedesign PRICE WATERHOUSE COOPERS Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 f Anders Werken (2de bestelling) WICE CONSULTING (TECHNUM ) Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Klantentevredenheidsenquêtes RESEARCH VOOR BELEID Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Externe audit Centrale Bibliotheek CAP GEMINI ERNST & YOUNG Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1

4 Vastleggingen op BA jaar 2000 Externe evaluatie-instantie voor de topambtenaren ACCORD GROUP Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Externe audit Arohm - Implementatie PRICE WATERHOUSE COOPERS Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 Coaching allochtone werknemers VITAMINE W Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 Coaching personen met een handicap HANDI-CONSULT Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 Assessment centers QUINTESSENCE Onderhandelingsprocedures met Europese bekendmaking Klantentevredenheidsonderzoek afdeling Loodswezen DIMARSO Onderhandelingsprocedures met Europese bekendmaking Klantentevredenheidsonderzoek dep. Onderwijs DIMARSO Onderhandelingsprocedures met Europese bekendmaking

5 Vastleggingen op BA jaar 2001 Omschrijving Begunstigde Bedrag euro Procedures Kenniscel voor administratieve vereenvoudiging Deloitte & Touche ,98 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (nationaal) Uitbreiding bibliotheekaudit Cap Gemini Ernst & Young ,53 Onderhandelingsprocedure z.b. art. 17, 2, 2 Externe audit van de afdeling Natuur Limburg GITP ,72 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Externe audit entiteit Vlissingen dep. LIN GITP ,02 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Potentieelschattingen junior/senior auditor bij interne audit Jobpunt Vlaanderen ,28 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Aankoop boek "speciale editie boek Excellent" Comatech ,02 Onderhandelingsprocedure z.b. art. 17, 2, 3 Project leidinggeven bij LIN Athena - Kamer van Koophandel ,97 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Stressonderzoek bij LIN Different ,37 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Personeelsbeleidsrapport Goekint Graphics ,60 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Residentieel seminarie voor afdelingshoofden te Veldhoven Golden Tulip ,16 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Integrale Kwaliteitszorg (2de) Comatech ,53 Onderhandelingsprocedure z.b. art. 17, 2, 2 Slachtofferhulp voor personeelsleden van LIN Pobos ,11 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Consultancy voor oprichting Vlaamse Algemene Bestuursdient (Fase I)(sept) Alons & Partners Consultancy ,98 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Advertentie voor gespecialiseerde functies Federale Voorlichtingsdienst ,71 Protocol afspraak SELOR Recruteringscampagne afd. WPB Ten Advertising nv ,67 Onderhandelingsprocedure z.b. art. 17, 2, 1 Advertentie Werken voor Vlaanderen - publ. za. 20/10/01 CV Vlaamse Dagbladpers 8.283,66 Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Advertentie Werken voor Vlaanderen (Febelma 1) CVBA Febelma Regie ,33 Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Advertentie Werken voor Vlaanderen (Febelma 2) CVBA Febelma Regie ,88 Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Campagne Werken voor Vlaanderen (publiciteit) Outdoor Center Association ,70 Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Advertentie Werken voor Vlaanderen (Febelma 3) CVBA Febelma Regie ,88 Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Advertentie Werken voor Vlaanderen - publ. za. 27/10/01 CV Vlaamse Dagbladpers ,49 Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Publiciteitskosten campagne 'Werken voor Vlaanderen" Outdoors Centers Associations ,80 Protocol van 27/07/98 met geschreven perskanalen Project Interne Communicatie Vlimpers Quattro DMB&B ,50 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Project Interne Communicatie Vlimpers Hellyn ,35 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Nieuw beloningsbeleid Hay Management ,81 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Consultancy voor oprichting Vlaamse Algemene Bestuursdienst Fase 2 (okt) Alons & Partners Consultancy ,98 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Externe evaluatie-instantie voor topambtenaren Accord Group ,49 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Personeelsresultatenonderzoek ECWS ,39 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Bottomup-appreciatie Deloitte & Touche ,07 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking E-governmentproject Scholtz and Friends Antwerp nv ,59 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Proces- en Personeelsplannen (verlenging) Arthur D. Little ,86 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Klantentevredenheidsonderzoeken - Abafim Dimarso ,28 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Klantentevredenheidsonderzoeken - Gesubsidieerde Infra. Dimarso ,62 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking

6 Vastleggingen op BA jaar 2001 Proces- en Personeelsplannen (aanvullende opdrachten) Arthur D. Little ,48 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Webprojecten in openmarket weg content management Expanded Media ,13 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Competentiemanagement Quintessence 9.842,17 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Competentiemanagement - oprichting Vlaams Planbureau Quintessence ,57 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Competentiemanagement Hay Management ,46 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking ,14

7 Vastleggingen op BA jaar 2002 Omschrijving Begunstigde Bedrag Procedure Competentiemanagement - oprichting Vlaams Planbureau Hay Group NV ,54 Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Publicatie PEG Begeleiding kerntakendebat Deloitte & Touche ,00 Algemene offerteaanvraag - Publicatie B.S. Competentiemanagement - ontwikkeling competentieraamwerk Quintessence Consulting ,73 Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Publicatie PEG Competentiemanagement - ontwikkeling competentieraamwerk Hay Group NV ,28 Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Publicatie PEG Extern meldpunt Ploeg GITP ,34 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Benchmarkresultaten BUE - middenkader Insites ,50 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Centraal meldpunt en meldpunt pesten Ariadne ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Employee Assistance Program ISW ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Centraal meldpunt en meldpunt pesten Limits ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Outplacement opdrachten Curriculum Plus ,00 Algemene offerteaanvraag - Publicatie PEG Procesondersteuning Integrale Jeugdhulp ADL ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Nieuw beloningsbeleid Hay Group nv ,00 Algemene offerteaanvraag - Publicatie PEG Communicatie-acties mbt centraal meldpunt en meldpunt pesten LINKINC ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Bijkredieten vorige jaren - klantenbevraging WVC (4sect.) Research voor Beleid ,60 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Beter Bestuurlijk Beleid - Kaderdecreet Stibbe ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Audit projectbureau afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen Deloitte & Touche ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Assessment center Afdelingshoofd Wegen & Verkeer O-Vlaand. Jobpunt Vlaanderen ,41 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Assessment center afdelingshoofd Steden/BeleidHavens Jobpunt Vlaanderen 8.578,63 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Nieuw beloningsbeleid Hay Group NV ,00 Algemene offerteaanvraag - Publicatie PEG Consultancy mbt comptabiliteitsdecreet Pricewaterhousecoopers ,98 Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 f Externe Evaluatie-instantie voor topambtenaren BUE Accord Group ,49 Algemene offerteaanvraag - Publicatie PEG Technische ondersteuning BUE - middenkader Insites ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Cultuur- en waardenonderzoek Zenit NV ,44 Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 f Assessment center afdelingshoofd Bos & Groen/AAD EWBL Jobpunt Vlaanderen 9.502,47 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Assessment centers voor de functie van afdelingshoofd Jobpunt Vlaanderen 9.502,47 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Competentiemanagement - Project 0202 Quintessence ,94 Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Publicatie PEG

8 Vastleggingen op BA jaar 2002 HR-ondersteuning Veranderingsmanager Mobiliteit GITP ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Districtwerking binnen adm. Wegen en Verkeer Antwerpen Bureau Van Kelst ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Consultancy voor het beleidsdomein Volksgezondheid en Welzijn ADL ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Leidinggeven - Ervaringsnetwerken Athena - KVK ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Programma Management E-Government SBS ,83 Service 6 - Outsourcingcontract SBS Consultancy Change Management E- government SBS ,32 Service 6 - Outsourcingcontract SBS Nieuw beloningsbeleid Hay Management Consultants ,50 Algemene offerteaanvraag - Publicatie PEG Niche Instrumentarium Werving en selectie GITP ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 BUE-Basisondersteuning GITP ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 HR Audit Radarcentrales GITP ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Residentieel seminarie Vlimpers (Hautes Fagnes) Domaine des Hautes Fagnes ,15 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 EFQM Lidmaatschap EFQM Representative Office ,00 Onderhandelingsprocedures z.b. art. 17, 2, 1 f BUE-Basisonderdsteuning (maatwerk) Meerdere begunstigden ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Potentieelinschatting B3-functies Jobpunt Vlaanderen ,19 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Potentieelschatting overgangsexamen niveau A Jobpunt Vlaanderen ,95 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten ICT-advies E-government SBS ,85 Service 6 - Outsourcingcontract SBS Externe Evaluatie-instantie voor topambtenaren Accord Group ,89 Algemene offerteaanvraag - Publicatie PEG ,50

9 Vastleggingen op BA jaar 2003 Omschrijving Begunstigde Bedrag Procedure Jur.advies mbt begeleiden kaderdecr. BBB en impl. uitvoeringsbesl Stibbe ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Consultancy voor beleidsdomein Buitenl. bel. en Internat. samenw. ADL ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Consultancy voor beleidsdomein Landbouw en Visserij ADL ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Consultancy interdep.projectgroep generiek informatiemanagem. Nike Consult ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Consultancy voor beleidsdomein Cult., Jeugd, Sport en Media ADL ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Drukwerk personeelsbeleidsrapport Goekint Graphics ,62 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Implementatie v/h elektr. Dossier Bijzondere Jeugdbijstand ADL ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Consultancy voor uitbouw autonoom traject SBS ,08 Service 6 - Outsourcingcontract SBS Outplacementbegeleiding Randstad Belgium ,00 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Technische ondersteuning bottom up-evaluatie van middenkader Insites NV ,09 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 HR-ondersteuning veranderingsmanager mobiliteit KPMG ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Centraal meldpunt en meldpunt pesten Ariadne ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Klantenbevraging administratie Land- en Tuinbouw Dimarso ,56 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Meldpunt Pesten Limits ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Functie van een financieel en administratief beheerder SCI-ICT Jobpunt Vlaanderen 7.955,15 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Assessment centers voor functie afdelingshoofd (5 vacatures) Jobpunt Vlaanderen ,20 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Assessment centers voor functie afdelingshoofd (3 vacatures) Jobpunt Vlaanderen ,02 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Assessment centers voor functie afdelingshoofd Jobpunt Vlaanderen 9.793,55 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Assessment centers voor functie afdelingshoofd Jobpunt Vlaanderen ,50 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Klantenbevraging bij VIPA (sector ziekenhuizen) Dimarso ,13 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Project leidinggeven en ervaringsnetwerken Athena KVK ,64 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Prestatie-evaluatie van de topambtenaren Jobpunt Vlaanderen ,96 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Klantenbevraging voor de cel e-government Dimarso ,19 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Klantenbevraging voor lokaal jeugdwerk Dimarso ,34 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Prestatiemanagement Ploeg Schouten & Nelissen ,00 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Loopbaanbegeleiding GITP ,50 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Nieuw beloningsbeleid Hay Management Consultants ,50 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Project Employee Assisstancy Program Pobos ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Maatgerichte ondersteuning bij BUE Meerdere begunstigden ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Competentiemanagement - Project 0103 Quintessence ,91 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Competentiemanagement - Project 0103 Hay Group ,29 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Inzetten computergestuurde vaardigheidstesten Cebir NV ,19 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Inzetten computergestuurde persoonlijkheidsvragenlijsten De Witte & Morel ,70 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Implementatie electronisch dossier Bijzondere Jeugdbijstand ADL ,60 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Project HR Coaching Vlaamse Gemeenschap 3W Direct Management Solutions ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Klantenbevraging vervangingspool (basis- en secundair onderwijs) Dimarso ,35 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Klantenbevraging afdeling Hogescholen Dimarso ,09 Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking Verlenging autonomy & geïntegreerd overheidsloket SBS ,99 Service 6 - Outsourcingcontract SBS Consultancy inhuring programmamanager SBS ,12 Service 6 - Outsourcingcontract SBS Strategische en technische ondersteuning e-government EDS Telindus ,00 Service 6 - nieuw outsourcingscontract EDS Telindus Procesanalyse Facility Management Connectimmo ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f ,27

10 Vastleggingen op BA jaar 2004 Omschrijving Begunstigde Bedrag Procedure Uitwerking van een campagne voor het Zeewezen Impuls BVBA ,04 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Leidinggeven - ervaringsnetwerken Athena KVK ,11 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Klantentevredenheidsonderzoek voor de afdeling Bos & Groen SB-Marketing ,39 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Drukwerk beleidrapport Personeel & Organisatie Goekint Graphics ,99 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Assesment centers voor de functie van afdelingshoofd Jobpunt Vlaanderen ,76 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Technische specificaties voor een webgebaseerde bevragingstool Insites Consulting ,25 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Technische specificaties voor een webgebaseerde bevragingstool Effectory BV ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Ondersteuning districtwerking - adm wegen en verkeer Van Kelst en Co ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Project kosteninzicht en kostenregistratie bij het dep. WVC Athur D. Little ,81 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 EFQM Lidmaatschap EFQM Representative Office ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Recipe Lidmaatschap Vlerick Leuven Gent management school ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Methodiek voor tevredenheidsenquêtes bij de afdeling Bos & Groen SB-Marketing ,21 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Consultancy voor het dep. Buitenlands Beleid en Int. Samenwerking Arthur D. Little ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f CAF Zelfevaluatie Amelior ,95 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Proeftuinen Ploeg Plus Meerdere begunstigden ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Seminar Inspirerend Leiderschap Alons & Partners ,50 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Aanvullende opdracht Personeelstevredenheid Insites NV ,64 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 2 Residentieel seminarie Vlimpers Center Parcs De Vossemeren ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Consulting rond metingen van het gebruik van de werkomgeving WICE Consulting BVBA ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Assessment centers voor de functie van afdelingshoofd Jobpunt Vlaanderen ,97 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Techn. ondersteuning bij Bottom-up-evaluatie van het middenkader Insites NV ,20 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 HR-audit afdeling Wegen en Verkeer (Antwerpen) District Geel GITP ,80 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1

11 Vastleggingen op BA jaar 2004 Personeelsluik Vlaamse Belastingdienst GITP ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Project Employee Assistancy Program Pobos ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Outplacementbegeleiding Randstad Services ,00 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Loopbaanbegeleiding GITP ,50 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Prestatiemanagement Ploeg Schouten en Nelissen BVBA ,00 Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Consultancy proeftuin Arbeidsplaatsbeheer Capgemini ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Consultancy inzake organisatieontwikkeling Möbius ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Prestatie-evaluatie van de topambtenaren Jobpunt Vlaanderen ,70 Preferente partner wervings- en selectieopdrachten Webgebaseerde bevragingstool CheckMarket ,63 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Kwaliteitsconferentie voor overheidsdienst Congres Service ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Het inz. van computergest. vaardigheidstesten i.h.v. sel.procedure Cebir NV ,12 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Het inz. van computergest. pers.vragenlijsten i.h.v. sel.procedure De Witte & Morel ,20 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 Maatgerichte ondersteuning bij BUE Meerdere begunstigden ,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 EFQM-forum 2005 EFQM (forum booking) 7.500,00 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, 1 f Positief arbeidsklimaat/bestrijding grensoversch. gedrag Meerdere begunstigden ,35 Onderhandelingsprocedure z. b. art.17, 2, ,12

Vraag nr. 64 van 14 februari 2003 van de heer CARL DECALUWE. Studieopdrachten Overzicht

Vraag nr. 64 van 14 februari 2003 van de heer CARL DECALUWE. Studieopdrachten Overzicht Vraag nr. 64 van 14 februari 2003 van de heer CARL DECALUWE Studieopdrachten Overzicht Zie : Minister-president van de Vlaamse regering Vraag nr. 20 van 14 februari 2003 van de heer Carl Decaluwe Blz.

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 11 Zitting 2006-2007 September 2007 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSTAFEL I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

(beheersreglement) Vlaamse overheden ministeries agentschappen lokale besturen OCMW s intercommunales provinciebesturen... www.jobpunt.

(beheersreglement) Vlaamse overheden ministeries agentschappen lokale besturen OCMW s intercommunales provinciebesturen... www.jobpunt. (beheersreglement) Vlaamse overheden ministeries agentschappen lokale besturen OCMW s intercommunales provinciebesturen... www.jobpunt.be uw talent, ons talent 2 Beheersreglement m.b.t. de voorwaarden

Nadere informatie

CV van Patrick Stoop Versie 27 juli 2015

CV van Patrick Stoop Versie 27 juli 2015 CV van Patrick Stoop Versie 27 juli 2015 NAAM: GEBOORTEDATUM: 1956 NATIONALITEIT PATRICK STOOP Belg TELEFOON 0475/81.72.61 EMAIL HUIDIGE FUNCTIE Patrick@StoopConsulting.eu Consultant en managing partner

Nadere informatie

I. Inleiding 1. II. Implementatie van Beter Bestuurlijk Beleid 3. III. Financiën en Begroting 7. IV. Personeel 19. V.

I. Inleiding 1. II. Implementatie van Beter Bestuurlijk Beleid 3. III. Financiën en Begroting 7. IV. Personeel 19. V. INHOUD 2010 I. Inleiding 1 II. Implementatie van Beter Bestuurlijk Beleid 3 III. Financiën en Begroting 7 IV. Personeel 19 V. Informatica 37 VI. Subsidiëring 42 VII. Topsport 95 VIII. Bloso-centra 126

Nadere informatie

De zesde staatshervorming

De zesde staatshervorming De zesde staatshervorming De administratieve voorbereiding binnen de Vlaamse overheid mei 2013 1. Inleiding 4 2. Voorgeschiedenis 5 A. Vlaamse administratie van 1980 tot nu 5 B. Vlinderakkoord van oktober

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2227 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010-165- Vraag nr. 72 van 20 november 2009 van CARL DECALUWE

VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010-165- Vraag nr. 72 van 20 november 2009 van CARL DECALUWE VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010-165- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,

Nadere informatie

Activiteitenverslag over 2008

Activiteitenverslag over 2008 stuk ingediend op 38 (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Verslag van het Rekenhof Activiteitenverslag over 2008 verzendcode: REK R E K E N H O F Activiteitenverslag over 2008 Verslag van het Rekenhof aan

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-C (2001-2002) Nr. 6-H Bijlagen VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 5 juni 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het

Nadere informatie

Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap

Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Brussel, juli 2014 Titel publicatie (Cover (Cover titel) titel) Ondertitel publicatie

Nadere informatie

Ondernemingsplan Agentschap Overheidspersoneel

Ondernemingsplan Agentschap Overheidspersoneel Ondernemingsplan Agentschap Overheidspersoneel Tussen: Vlaamse regering en: Agentschap Overheidspersoneel Met looptijd van: 1/01/2015 Tot: 1/01/2016 Vastgesteld op: 20/03/2015 Inleiding en situering: Hierna

Nadere informatie

Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie

Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie Dienst Emancipatiezaken VOORWOORD De Vlaamse Regering wil investeren

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag

Nadere informatie

INHOUD JAARVERSLAG 2013

INHOUD JAARVERSLAG 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 Lijst met afkortingen I. Inleiding 1 II. Implementatie van Beter Bestuurlijk Beleid 3 III. Financiën en Begroting 4 IV. Personeel 17 V. Informatica 39 VI. Subsidiëring 44 VII. Topsport

Nadere informatie

Rekeningenboek over 2008

Rekeningenboek over 2008 stuk ingediend op 36-A (2009-2010) Nr. 1 17 juni 2010 (2009-2010) Verslag van het Rekenhof Rekeningenboek over 2008 verzendcode: REK R E K E N H O F Rekeningenboek over 2008 Ver slag van het Re ken hof

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de Federale Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen

Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de Federale Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de Federale Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen Bestuursovereenkomst 2013-2015 2 / 7 5 Bestuursovereenkomst 2013-2015 Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de

Nadere informatie

HR instrumenten Vlaamse overheid (alfabetische volgorde)

HR instrumenten Vlaamse overheid (alfabetische volgorde) HR instrumenten Vlaamse overheid (alfabetische volgorde) BUE (Bottom Up Evaluatie) Sinds een aantal jaren loopt 'Kwaliteitsvol/coachend Leidinggeven' binnen de Vlaamse overheid als rode draad doorheen

Nadere informatie

Jaarverslag Bloso. Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

Jaarverslag Bloso. Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie Jaarverslag Bloso 2011 Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie INHOUD 2011 I. Inleiding 1 II. Implementatie van Beter Bestuurlijk Beleid 3 III.

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2. 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies...

1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2. 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies... Inhoud 1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies... 2 1.2 Horizontale projecten... 3 1.3 Project Federale

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 842 (2010-2011) Nr. 10 30 juni 2011 (2010-2011) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 842 (2010-2011) Nr. 10 30 juni 2011 (2010-2011) stuk ingediend op stuk ingediend op 842 (2010-2011) Nr. 10 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan,

Nadere informatie

DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) AFDELING VLAAMSE INFOLIJN DOCUMENTBEHEERSPLAN

DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) AFDELING VLAAMSE INFOLIJN DOCUMENTBEHEERSPLAN DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) AFDELING VLAAMSE INFOLIJN DOCUMENTBEHEERSPLAN NOVEMBER 2011 Identificatie van de archiefvormer 1 Identiteit 1.1 Soort Organisatie 1.2 Geautoriseerde

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE N. 2012 791 [C 2012/03069] 16 FEBRUARI 2012. Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 (1) ALBERT II, Koning der Belgen,

Nadere informatie

The art of management consulting

The art of management consulting Berenschot Belgium Berenschot Belgium De Nederlandse oprichter van het Raadgevend Bureau B.W. Berenschot, de heer Berenschot, was een echte ondernemer, een man met visie en feeling voor wat in het adviseursvak

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN

JAARVERSLAG 2011 ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN JAARVERSLAG 2011 ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werking van het ESF-Agentschap 4 3 Beleidsuitvoering en planning 6 3.1 Strategische en operationele

Nadere informatie

ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V) ALLE UNIVERSITAIREN, ECONOMEN, JURISTEN, INDUSTRIEEL INGENIEURS,...

ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V) ALLE UNIVERSITAIREN, ECONOMEN, JURISTEN, INDUSTRIEEL INGENIEURS,... ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V) ALLE UNIVERSITAIREN, ECONOMEN, JURISTEN, INDUSTRIEEL INGENIEURS,... MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, DE VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN

Nadere informatie