Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen Het kleinschalig evenement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen Het kleinschalig evenement"

Transcriptie

1 Kwalificerende beoordeling kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen Het kleinschalig evenement Crebonummer: Niveau 3: 95280: Sport- en bewegingsleider Niveau 4: 95290: Sport- en bewegingscoördinator 95291: Sport- en bewegingscoördinator/bewegingsgoog 95292: Sport- en bewegingscoördinator/bos-medewerker 95293: Sport- en bewegingscoördinator/operationeel SB-manager 95294: Sport- en bewegingscoördinator/trainer-coach Kwalificatiedossier Sport en Bewegen: 2014 Versie 2014 id: v: Naam: Opleiding: Groep:

2 Inhoudsopgave Overzicht Algemene informatie De opdracht Uitwerking van de onderdelen van de Proeve van Bekwaamheid Cesuur en waardering Beoordelingscriteria Beoordelingsinstructie Beoordelingsprotocollen Ontwikkeld in opdracht van CIOS Nederland in samenwerking met SB Achterban Deze proeve is ontwikkeld door een constructiegroep die bestaat uit: Ap te Winkel, Graafschap College, opleiding Sport en Bewegen Bert Geenen, Uitgeverij Angerenstein Gerald Oude Alink, ROC van Twente, opleiding Sport en Bewegen Jesus Hernandez, Nova college, CIOS Haarlem Joost Philipsen, Frieslandcollege, CIOS Heerenveen Koen Francissen, Rijn-IJssel, CIOS Arnhem Nels Rijvers, ROC Zeeland, CIOS Goes Breda Peter Opheij, Leeuwenborgh Opleidingen, CIOS Sittard- Venlo Bij de constructie zijn regelmatig vertegenwoordigers vanuit het werkveld geconsulteerd in de verschillende regio s van de opleidingen. Deze proeve is vastgesteld op basis van dekking, cesuur, transparantie, toetstechnische kwaliteit en beoordelingswijze door een vaststellingscommissie die bestaat uit: Albert Zeggelaar, Rijn-IJssel, CIOS Arnhem Bert Hamhuis, Landstede, afdeling Sport en Bewegen Erik Pijs, Uitgeverij Angerenstein Jan Johan Gerritsen, ROC Tilburg, afdeling Sport en Bewegen Jan Minkhorst, Academie voor Sportkader Joris Bouwmeister, VSG Lisanne Kopinga, ROC Eindhoven, afdeling Sport en Bewegen Michael van den Beld, Nationaal Platform Zwembaden NRZ Robert-Jan Janssen, Frieslandcollege, CIOS Heerenveen 2 Proeve van bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen

3 Overzicht Crebonummer en kwalificatie Sport- en bewegingsleider (niveau 3) Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4) 95291: bewegingsagoog 95292: BOS-medewerker 95293: operationeel sport- en bewegingsmanager 95294: trainer-coach Kwalificatiedossier 2014 Kwalificerende beoordeling Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen Naam kwalificerend examen Het kleinschalig evenement Te beoordelen werkprocessen 2.1 Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement 2.2 Bereidt een wedstrijd, toernooi of evenement voor 2.3 Voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit Kwalificerende beoordeling kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen 3

4 1 Algemene informatie Examen in de vorm van een Proeve van Bekwaamheid (PvB) De opleiding sport- en bewegingsleider ( niveau 3) is opgebouwd uit drie kerntaken. Om het landelijk erkende MBO-diploma sport- en bewegingsleider te behalen, dien je onder andere deze drie kerntaken te beheersen. Op niveau 4 (sport- en bewegingscoördinator) komen daar nog twee kerntaken bij, te weten kerntaak 4 en 5 of kerntaak 4 en 6. Je beheerst een kerntaak als je de examens die betrekking hebben op deze kerntaak met minimaal een voldoende afsluit. Dit examen heeft betrekking op kerntaak 2: Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen. Het examen heeft de vorm van een Proeve van Bekwaamheid (PvB). In deze proeve laat je zien dat je zelfstandig wedstrijden, toernooien of sportieve evenementen kunt plannen, voorbereiden, uitvoeren en verantwoorden. Kerntaken en werkprocessen De kerntaken zijn opgedeeld in belangrijke onderdelen. Deze onderdelen worden werkprocessen genoemd. Kerntaak 2 (Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen) bestaat uit de volgende werkprocessen: 2.1 Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement. 2.2 Bereidt een wedstrijd, toernooi of evenement voor. 2.3 Voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit. Om de kerntaak te behalen, moet je aantonen dat je alle werkprocessen waaruit deze kerntaak bestaat beheerst. Dit betekent dat je voor de PvB van kerntaak 2 op alle drie de werkprocessen afzonderlijk beoordeeld wordt. Uiteindelijk leiden deze drie beoordelingen tot een eindbeoordeling voor kerntaak 2. In paragraaf 4 tot en met 7 vind je hier meer informatie over. Werkprocessen en competenties Voor elk werkproces is beschreven wat het gewenste resultaat moet zijn. Je komt tot dit gewenste resultaat als je over bepaalde competenties beschikt. Zo dien je voor het werkproces Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement te beschikken over onder andere de competenties Samenwerken en overleggen, Formuleren en rapporteren en Plannen en organiseren. Je vindt de competenties die je moet laten zien terug in de beoordelingsprotocollen (paragraaf 7). Onderdelen van de Proeve van Bekwaamheid De PvB van kerntaak 2 bestaat uit drie onderdelen I De voorbereiding, in de vorm van een planningsverslag bestaande uit de schriftelijke planning (plan) en voorbereiding (voorbereidingsdraaiboek en dagdraaiboek) van een toernooi of evenement. II De uitvoering van het toernooi of evenement. III De verantwoording in de vorm van een gesprek of verslag. In paragraaf 3 worden deze onderdelen nader uitgewerkt. 4 Proeve van bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen

5 2 De opdracht De opdracht De opdracht voor deze Proeve van Bekwaamheid (PvB) heeft betrekking op het zelfstandig plannen (plan opstellen), voorbereiden en uitvoeren van een wedstrijd, toernooi of evenement. Bovendien moet je de gemaakte keuzes tijdens de planning, voorbereiding en uitvoering kunnen verantwoorden. In dit document spreken we van een wedstrijd, toernooi of evenement. De wedstrijd of het toernooi of evenement dient een sportief karakter te hebben, wat betekent dat sport- en bewegingsactiviteiten centraal staan. De uitvoering vindt plaats in een realistische praktijksituatie. Het begrip wedstrijd Onder een wedstrijd wordt in feite een toernooi verstaan. In een aantal takken van sport (onder andere zwemmen, turnen) hanteert men de term wedstrijd in plaats van toernooi. Vandaar dat in dit document ook over wedstrijd wordt gesproken. Voor de duidelijkheid verstaan we hier dus niet onder een wedstrijd tussen bijvoorbeeld twee voetbalteams. Verantwoordelijkheid bij een kleinschalig en grootschalig evenement Bij een kleinschalig evenement is de student volledig zelf verantwoordelijk voor de organisatie en gebeurt ook de uitvoering onder zijn verantwoordelijkheid en op zijn aanwijzing. Bij een grootschalig evenement levert de student zelf een bijdrage en draagt daarbij de verantwoordelijkheid voor een deel van de organisatie of enkel en alleen voor zijn eigen aandeel. Bij deze PvB wordt dit eigen aandeel in feite gezien als een kleinschalig evenement binnen een grootschalig evenement. In het vervolg van deze PvB wordt dan ook consequent gesproken over een kleinschalig evenement. Waar moet het kleinschalig evenement aan voldoen? a Zelfstandigheid Je moet de wedstrijd, het toernooi of evenement zelfstandig plannen, voorbereiden, uitvoeren en verantwoorden. Bij een grootschalig evenement voert de student alle werkzaamheden met betrekking tot zijn eigen aandeel zelfstandig uit. De student dient op alle werkprocessen individueel beoordeelbaar te zijn. b De aard van het kleinschalig evenement De aard van het kleinschalig evenement kan verschillend zijn. Het kan zowel prestatief als recreatief zijn. Ook is het mogelijk dat het toernooi of evenement gericht is op sportstimulering, maatschappelijke activering of gezondheidsbevordering. Ook de doelgroep waarvoor het kleinschalig evenement georganiseerd wordt kan heel verschillend zijn. In overleg met de betrokken docent van de opleiding worden de aard en de doelgroep bepaald. c De complexiteit van het kleinschalig evenement Het kleinschalig evenement dient minimaal één dagdeel (ochtend of middag) te duren. De complexiteit van het kleinschalig evenement dient zodanig te zijn dat je beoordeelbaar bent op alle competenties van de drie werkprocessen. Bovendien dient de complexiteit van de verschillende evenementen vergelijkbaar te zijn, zodat de studenten in een vergelijkbare situatie beoordeeld worden. De complexiteit kan vastgesteld worden aan de hand van de volgende criteria: Kwalificerende beoordeling kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen 5

6 het aantal betrokken vrijwilligers, medewerkers; het aantal SB-deelnemers; de complexiteit van de SB-deelnemers (doelgroep); de accommodatie (grootte, verspreiding); de aard van de SB-activiteiten; het beschikbare budget. d De periode waarover de PvB loopt De richtlijn die gehanteerd wordt voor de periode waarover de hele PvB (van opdrachtformulering, voorbereiding tot en met verantwoording) loopt, is 16 weken. Welke stappen dienen doorlopen te worden? Nadat je de opdracht voor de PvB van kerntaak 2 ontvangen hebt, doorloop je de volgende stappen. Stap Actie Week 1 De SB-opleiding bepaalt de exacte periode waarover de PvB loopt. De richtlijn is 0 16 weken. 2 Je overlegt met de betrokken docent van de opleiding over de aard en de 1 doelgroep met betrekking tot het kleinschalig evenement. 3 Je stelt op hoofdlijnen een helder en haalbaar plan op voor het kleinschalig 2-3 evenement. Dat wil zeggen: je verzamelt informatie over de doelgroep; stelt de vraag/behoefte vast; bepaalt om wat voor kleinschalig evenement het gaat; je selecteert een organisatievorm, inventariseert accommodatie, materialen en middelen, beschikbare tijd, begeleiding en andere randvoorwaarden en uit te voeren werkzaamheden; je bespreekt dit plan met de opdrachtgever of eindverantwoordelijke en stelt eventueel het plan bij. 4 Je levert het plan in bij de beoordelaar vanuit de opleiding. 4 5 De beoordelaar beoordeelt binnen tien werkdagen na inleveren het plan op basis 5-6 van de vastgestelde criteria (zie beoordelingsprotocol) en bepaalt of je het plan mag voorbereiden en uitvoeren (go/no go-moment). Indien het resultaat onvoldoende is, kan de PvB niet meer behaald worden en moet je herkansen. De opleiding bepaalt op welke manier en wanneer dit gebeurt. 6 Je bereidt het kleinschalig evenement voor door het opstellen van een 7-10 voorbereidingsdraaiboek en dagdraaiboek. Je werft deelnemers, medewerkers en vrijwilligers, organiseert accommodatie, faciliteiten, materialen en middelen, verzorgt (een deel van) de pr en draagt bij aan het realiseren van de financiële aspecten, zoals het verkrijgen en bewaken van het budget. 7 Je levert het voorbereidingsdraaiboek en het dagdraaiboek in bij de beoordelaar vanuit de opleiding. De beoordelaar beoordeelt binnen tien werkdagen na inleveren het plan op basis van de vastgestelde criteria (zie beoordelingsprotocol). Het voorbereidingsdraaiboek en het dagdraaiboek vallen onder de competentie plannen en organiseren. Deze competentie moet voldoende zijn om werkproces 2.2 te behalen. Indien het voorbereidingsdraaiboek en het dagdraaiboek onvoldoende zijn, kan de PvB niet meer behaald worden en moet je herkansen. De opleiding bepaalt op welke manier en wanneer dit gebeurt. 8 Je voert het kleinschalig evenement uit Proeve van bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen

7 Stap Actie Week 9 Indien gekozen wordt voor een verantwoordingsverslag dient dit binnen vijf werkdagen na afloop van het beoordeelde kleinschalig evenement ingeleverd te worden. De beoordeling dient vervolgens bij voorkeur binnen vijf werkdagen plaats te vinden. Wordt gekozen voor een verantwoordingsgesprek (criteriumgericht interview) dan dient dit binnen tien werkdagen na het einde van het beoordeelde kleinschalig evenement plaats te vinden. Het meest wenselijke is om dit gesprek direct na de beoordeling plaats te laten vinden. Het resultaat wordt direct na afloop bekend gemaakt. Op dat moment ontvang je eveneens het resultaat van het voorbereidingsdraaiboek en dagdraaiboek Je ontvangt het voorlopige resultaat van de PvB. Na beëindiging van de PvB volgens planning, dient de uitslag vastgesteld te worden door de examencommissie. 16 NB In de kolom Week staat een richtlijn voor wat betreft de planning. In overleg kan de hele PvB over een kortere of langere (indien daar reden voor is) periode lopen. Go/no go-moment Het go/no go-moment heeft alleen betrekking op het plan (deel A) dat voor werkproces 2.1 ontwikkeld moet worden. Het plan heeft betrekking op alle competenties van werkproces 2.1: Samenwerken en overleggen; Formuleren en rapporteren; Plannen en organiseren; Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten. Het plan is voldoende (en je krijgt een go) indien: 1 De competentie Plannen en organiseren van werkproces 2.1 voldoende (score 3 of 4) is (de competentie Plannen en organiseren wordt gezien als cruciaal voor het behalen van dit werkproces). 2 Van de overige drie competenties van werkproces 2.1 er minimaal twee voldoende (score 3 of 4) zijn. Het voorbereidingsdraaiboek en het dagdraaiboek moeten voldoende zijn om werkproces 2.2 te behalen. Worden deze als onvoldoende beoordeeld, dan moet je herkansen. Onder welke voorwaarden vindt de uitvoering plaats? (afnamecondities) a Je voert de proeve zelfstandig uit. Je dient op alle drie de werkprocessen individueel beoordeelbaar te zijn. b Je mag alle hulpmiddelen en relevante informatiebronnen gebruiken zoals die in de beroepspraktijk voorkomen. c De uitvoering wordt beoordeeld door twee beoordelaars: één beoordelaar vanuit de opleiding en één beoordelaar vanuit het werkveld. Het resultaat van de Proeve van Bekwaamheid De proeve is voldoende als alle drie de werkprocessen met een voldoende zijn beoordeeld. Kwalificerende beoordeling kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen 7

8 3 Uitwerking van de onderdelen van de PvB De PvB van kerntaak 2 bestaat uit drie onderdelen: I De planning en voorbereiding, in de vorm van een planningsverslag bestaande uit een globaal plan, voorbereidingsdraaiboek en dagdraaiboek. II De uitvoering van het toernooi of evenement. III De verantwoording. Dit gebeurt in een gesprek (verantwoordingsgesprek) of in een verslag (verantwoordingsverslag). Deel I: Het planningsverslag (plan, voorbereidingsdraaiboek en dagdraaiboek) In dit planningsverslag moet je laten zien dat je de volgende werkprocessen beheerst: Werkproces 1: Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement. Werkproces 2: Bereidt een wedstrijd, toernooi of evenement voor. Deel A bestaat uit de beschrijving van het plan: doelgroep(en); vragen/behoeften van de doelgroep(en); aard (doel) van het toernooi of evenement en globale omschrijving van de activiteiten; van de organisatievorm; de randvoorwaarden onder andere: inventarisatie van accommodatie, materialen en middelen; inventarisatie van benodigde begeleiding; inventarisatie van kosten (benodigd of beschikbaar budget). uit te voeren werkzaamheden; gesprek met de eindverantwoordelijke en mogelijke aanpassingen. Het resultaat van deel 1 moet zijn: een compleet, helder en haalbaar plan dat is afgestemd met de eindverantwoordelijke. Deel B bestaat uit de beschrijving van het voorbereidend draaiboek en dagdraaiboek: Voorbereidend draaiboek: de deelnemers (werving, inschrijving, uitnodiging); het programma (uitwerking van activiteiten, opening, slot); de organisatie (organisatievorm, wedstrijdschema, programmaboekje); accommodatie en materialen (regelen, vervoer, inrichten); financiën ((verkrijgen en bewaken van het budget, overzicht inkomsten en uitgaven); publiciteit (pr-werkzaamheden); medewerkers, vrijwilligers (werven, selecteren, informeren); regelgeving, vergunningen, veiligheid (EHBO). 8 Proeve van bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen

9 Dagdraaiboek: Concretisering van de werkzaamheden op de dag zelf bestaande uit: deelnemers; het programma; organisatie (wedstrijdsecretariaat); accommodatie en materialen; medewerkers, vrijwilligers; EHBO. Werkproces 1: Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement Wat vraagt dit werkproces van de student? verzamelt informatie over de doelgroep; stelt de vraag/behoefte vast; bepaalt om wat voor een wedstrijd, toernooi of evenement het gaat; selecteert een organisatievorm; inventariseert accommodatie, materialen en middelen, beschikbare tijd, begeleiding en andere randvoorwaarden; beschrijft in een plan van aanpak/draaiboek de werkzaamheden die nodig zijn in de voorbereiding; bespreekt het plan met de eindverantwoordelijke en stelt het plan eventueel bij. Wat moet het gewenste resultaat zijn? Het toernooi of evenement sluit aan op de vastgestelde beginsituatie en vraag/behoefte van de doelgroep. Er is een compleet, helder en haalbaar plan van aanpak/draaiboek dat is afgestemd met de eindverantwoordelijke. Werkproces 2: Bereidt een wedstrijd, toernooi of evenement voor Wat vraagt dit werkproces van de student? werft deelnemers, medewerkers en vrijwilligers of stagiaires; organiseert accommodatie, faciliteiten, materialen en middelen; verzorgt (een deel van) de pr; draagt bij aan het realiseren van de financiële aspecten, zoals het verkrijgen en bewaken van het budget; ziet toe op het naleven van de wettelijke richtlijnen en veiligheidsvoorschriften en minimaliseert mogelijke risico s en overlast; rapporteert aan degene die de eindverantwoordelijkheid draagt. Wat moet het gewenste resultaat zijn? Er zijn voldoende medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. De accommodatie, faciliteiten, materialen en middelen zijn beschikbaar voor veilig en effectief gebruik. Er zijn voldoende SB-deelnemers. De financiën zijn op orde. De wedstrijd, het toernooi of evenement kan met een druk op de knop van start gaan. Kwalificerende beoordeling kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen 9

10 Deel II: Uitvoering van het evenement Tijdens de uitvoering moet je laten zien dat je het volgende werkproces beheerst: Werkproces 3: Voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit. Werkproces 3: Voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit Wat vraagt dit werkproces van de student? voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit; organiseert de ontvangst en uitleg van de activiteiten; ziet erop toe dat alles volgens het plan van aanpak/draaiboek wordt uitgevoerd; indien nodig bepaalt hij of en hoe er geïmproviseerd moet worden; organiseert de afsluiting van de wedstrijd, het toernooi of evenement. Wat moet het gewenste resultaat zijn? De uitvoering van de wedstrijd, het toernooi of het evenement verloopt volgens plan of er wordt bewust van afgeweken in verband met veranderende omstandigheden. Deel III: De verantwoording in de vorm van een gesprek of verslag In je plan en tijdens de uitvoering heb je tal van keuzes moeten maken. Zo heb je gekozen voor bepaalde sport- en bewegingsactiviteiten, organisatievorm, pr-activiteiten en voor een bepaalde wijze van werven en selecteren van vrijwilligers. Deze keuzes moet je kunnen verantwoorden. Mogelijk ben je tijdens de uitvoering afgeweken van het oorspronkelijke plan. In het gesprek of in het verslag moet je verantwoorden waarom je bepaalde keuzes gemaakt hebt en waarom je eventueel afgeweken bent van de planning. We willen graag horen (gesprek) of lezen (verslag) of je weet waarom je dingen op een bepaalde manier doet: of je bewust bekwaam bent. Ook willen we graag weten of je een volgende keer dingen anders zou doen en waarom je het zou veranderen of verbeteren. In het gesprek kan gevraagd worden om een toepassing naar een andere situatie of doelgroep te maken. De inhoud van het verantwoordingsverslag 1 Een verantwoording en evaluatie van de planning en de organisatie. a Heb je het doel behaald (productevaluatie)? b Hoe liep de voorbereiding, de planning en de uitvoering (procesevaluatie)? functioneerde het plan (doelgroepomschrijving, organisatievorm, inschatting benodigde materialen, middelen, tijd en kosten)? functioneerde het voorbereidingsdraaiboek en het dagdraaiboek (programma, de organisatie, financiën en pr, vrijwilligers, vergunningen, veiligheid, EHBO)? verantwoording van onder andere de planning, de gekozen organisatievorm, de SB-activiteiten, de pr, de inzet van vrijwilligers. 2 Een verantwoording en evaluatie van mogelijke veranderingen en aanpassingen. Verantwoording en evaluatie van mogelijke veranderingen of aanpassingen die je hebt gedaan in de planning, SB-activiteiten, organisatie en dergelijke. Geef aan waarom je veranderingen doorgevoerd hebt en of dit het gewenste resultaat opgeleverd heeft. 3 Algemene evaluatie over wat er goed en minder goed is gegaan en wat je ervan geleerd hebt. Tot slot geef je aan wat je eventueel anders of beter had kunnen doen. 10 Proeve van bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen

11 Wat moet het resultaat zijn? Je hebt goed uitgelegd waarom je de dingen op jouw manier gedaan hebt en waarom sommige dingen anders gelopen zijn dan gepland. Je toont aan dat je weet waarom je dingen doet. Je laat blijken dat je de competenties Plannen en organiseren en Omgaan met verandering en aanpassen beheerst. Kwalificerende beoordeling kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen 11

12 4 Cesuur en waardering De grens tussen voldoende en onvoldoende (cesuur) Je hebt de PvB en dus je kerntaak 2 behaald indien je alle drie de werkprocessen met minimaal een voldoende hebt afgesloten. Je wordt dus op alle drie de werkprocessen apart beoordeeld. Elk werkproces kent dan ook een eigen beoordelingsprotocol. Per werkproces is een grens vastgesteld die aangeeft of het werkproces voldoende of onvoldoende wordt beheerst. Deze grens wordt de cesuur genoemd. De cesuur (grens) tussen voldoende en onvoldoende ligt bij alle werkprocessen op 75%. In de beoordelingsprotocollen is aangegeven wanneer een werkproces behaald is. Van score naar cijfer (waardering) Deze Proeve van Bekwaamheid biedt de mogelijkheid om de eindscore om te zetten in een cijfer: Indien de PvB behaald is en de student dus alle drie de werkprocessen voldoende heeft afgesloten, kan de eindscore volgens de tabel (bijlage blz.20) omgezet worden in een cijfer. Zo leidt een score van 33 tot het cijfer 5.5, een score van 42 tot het cijfer 7.6 en een score van 52 tot een 10. Indien de PvB niet behaald is, kan het resultaat als volgt vertaald worden naar een cijfer: - 3 werkprocessen onvoldoende = cijfer 3.0; - 2 werkprocessen onvoldoende = cijfer 4.0; - 1 werkproces onvoldoende = cijfer Proeve van bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen

13 5 Beoordelingscriteria Je moet laten zien dat je de werkprocessen van kerntaak 2 beheerst. Voor elk werkproces is beschreven wat het gewenste resultaat moet zijn (zie paragraaf 3 uitwerking van de onderdelen). Je komt tot dit gewenste resultaat als je over een bepaald aantal competenties beschikt. Zo dien je voor het werkproces 2.1 Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement te beschikken over onder andere de competenties Samenwerken en overleggen, Formuleren en rapporteren en Plannen en organiseren. Je laat zien dat je over de vastgestelde competenties beschikt door te voldoen aan de zogenaamde prestatie indicatoren. Je laat zien dat je de competentie Samenwerken en overleggen beheerst door onder andere deskundige te raadplegen en af te stemmen met de eindverantwoordelijke. Deze indicatoren zijn terug te vinden in het beoordelingsprotocol (zie paragraaf 7). Per werkproces is aangegeven op welke competenties je beoordeeld wordt. Kwalificerende beoordeling kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen 13

14 6 Beoordelingsinstructie Overzicht van te beoordelen werkprocessen en onderdelen van de PvB Werkproces Onderdeel Werkproces 1 Werkproces 2 Werkproces 3 Planningsverslag X X Uitvoering X X Verantwoording X Onafhankelijkheid en het vier-ogen-principe De kracht van de beoordeling neemt toe indien er sprake is van een onafhankelijke beoordelaar en wanneer meerdere beoordelaars (vier-ogen-principe) je beoordelen. Deze principes kunnen in elk onderdeel (planning, uitvoering en verantwoording) terugkomen, maar ook in een of meerdere onderdelen. Zo kan de uitvoering beoordeeld worden door een onafhankelijke beoordelaar en vindt het criteriumgericht interview plaats met twee beoordelaars. De concrete invulling en de verantwoording is de verantwoordelijkheid van de betreffende opleiding. Beoordeling deel I: planningsverslag Het planningsverslag (deel A en B) wordt beoordeeld door (bij voorkeur) een onafhankelijke beoordelaar vanuit de opleiding of het werkveld. Bij voorkeur beoordeelt een beoordelaar het hele werkproces. Instructie beoordeling deel A (het plan) In week 4 ontvangt de beoordelaar het plan voor het kleinschalig evenement van jou. De beoordelaar beoordeelt binnen tien werkdagen na inleveren het plan op basis van de vastgestelde criteria (zie paragraaf 6 en 7) en bepaalt of je het plan mag uitvoeren (go/ no go-moment). Het plan dient dus voldoende te zijn om toegelaten te worden tot de voorbereiding (werkproces 2.2) en uitvoering (werkproces 2.3). Laatste deel van de alinea wordt vervangen door de tekst: Het plan is voldoende indien: 1 De competentie Plannen en organiseren van werkproces 2.1 voldoende (score 3 of 4) is. 2 Van de overige drie competenties van werkproces 2.1 er minimaal twee voldoende (score 3 of 4) zijn. De beoordeling De beoordelingen gebeuren aan de hand van beoordelingsprotocollen (zie paragraaf 7) op basis van een vierpuntsschaal. Ter bepaling van de score (1, 2, 3 of 4) dient door de beoordelaars het onderstaand schema gebruikt te worden. 14 Proeve van bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen

15 Niveau van beheersing Niveau typering Niet beoordeelbaar Behoeft grote verbeteringen, Behoeft kleine verbete- Voldoet aanvullingen ringen volledig Handelt / beschrijft / communiceert ONDER DE MAAT. Handelt / beschrijft / communiceert niet adequaat op dit onderdeel. Handelt / beschrijft / communiceert ZWAK. Handelt / beschrijft / communiceert niet binnen het toelaatbare van de kwaliteitseisen. Handelt / beschrijft / communiceert meestal VOLDOENDE. Handelt / beschrijft / communiceert zoals van een beginnend beroepskracht verwacht wordt. Handelt / beschrijft / communiceert ADE- QUAAT. Handelt / beschrijft / communiceert in de situatie beter dan van een beginnend beroepskracht vereist is. Is niet zeker van zichzelf. Twijfelt erg. Is zeker van zichzelf. Is vastberaden en daadkrachtig. Schiet te kort op onderdelen. Er is niet / nauwelijks resultaat. Optreden is nauwelijks adequaat. Het resultaat is onbevredigend. Optreden is meestal adequaat. Het resultaat voldoet aan de minimale eisen. slecht onvoldoende voldoende goed Optreden is naar verwachting en sterk. Het resultaat stijgt boven de minimale eisen uit. Onvoldoende beoordeling Als de beoordeling van het plan onvoldoende is, heb je recht op een herkansing. Afhankelijk van aard van de gebreken van het plan bepaalt de opleiding, eventueel in overleg met het werkveld, wat de nieuwe/ gewijzigde opdracht wordt. Je hebt het recht om binnen tien werkdagen het planningsverslag opnieuw in te leveren. Bij een voldoende doet de beoordelaar nog geen uitspraak ten aanzien van het exacte resultaat van het plan. Instructie beoordeling deel B (voorbereidingsdraaiboek en dagdraaiboek) Volgens de richtlijn ontvangt de beoordelaar in week 11 en 12 deel B van het planningsverslag bestaande uit het voorbereidingsdraaiboek en het dagdraaiboek. Het voorbereidingsdraaiboek en het dagdraaiboek worden beoordeeld aan de hand van de competenties presenteren 1 en plannen en organiseren (zie paragraaf 7 beoordelingsprotocollen). Het beheersen van de competentie plannen en organiseren wordt als cruciaal gezien voor werkproces 2.2. Dit betekent dat het voorbereidingsdraaiboek en het dagdraaiboek voldoende moeten zijn om dit werkproces en dus de PvB te behalen. De competentie presenteren 2 en de competentie instructie en procedures opvolgen worden in de praktijk beoordeeld. In het beoordelingsprotocol (zie paragraaf 7) wordt dit duidelijk gemaakt. Beoordeling deel II: uitvoering van het toernooi of evenement De uitvoering wordt beoordeeld door bij voorkeur twee onafhankelijke beoordelaars: Een beoordelaar vanuit de opleiding en een beoordelaar vanuit het werkveld (bijvoorbeeld vanuit de organisatie waarvoor het kleinschalig evenement georganiseerd wordt). Kwalificerende beoordeling kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen 15

16 Instructie Het is belangrijk dat de beoordelaar voor de afname het beoordelingsprotocol (zie paragraaf 7) goed doorneemt, zodat de beoordelaar goed op de hoogte is van de onderdelen die beoordeeld moeten worden. Tijdens de beoordeling van de uitvoering verdient het de voorkeur dat de beoordelaars nauwkeurig rapporteren wat ze feitelijk waargenomen hebben. Op basis van deze aantekeningen wordt dan het beoordelingsprotocol onafhankelijk van elkaar ingevuld. Hierbij is het belangrijk dat ze tussentijds geen overleg met elkaar hebben. Vervolgens vindt er overleg plaats tussen de twee beoordelaars en komt men tot één beoordeling van de uitvoering. Dit protocol dient door beide beoordelaars ondertekend te worden. De beoordeling van de uitvoering van het toernooi of evenement gebeurt aan de hand van een vierpuntsschaal (zie schema). Onvoldoende beoordeling Indien de uitvoering (werkproces 3) onvoldoende is, heb je recht op een herkansing. Afhankelijk van aard van de gebreken tijdens de uitvoering bepaalt de opleiding, eventueel in overleg met het werkveld, wat de nieuwe/gewijzigde opdracht wordt. Beoordeling deel III: verantwoording A. Beoordeling aan de hand van het gesprek Het criteriumgericht interview wordt beoordeeld door bij voorkeur twee onafhankelijke beoordelaars: Een beoordelaar vanuit de opleiding en een beoordelaar vanuit het werkveld (bijvoorbeeld vanuit de organisatie waarvoor het toernooi of evenement georganiseerd wordt) of twee beoordelaars vanuit de opleiding. Bij het verantwoordingsgesprek wordt beoordeeld of je in staat bent jouw keuzes te verantwoorden en of je in staat bent tot het maken van een vertaling (transfer) naar vergelijkbare situaties relevant voor het beroepsprofiel. Hierbij gaat het om de beoordeling van de competenties Plannen en organiseren 2 en Omgaan met verandering en aanpassen 2, zoals opgenomen aan het einde van het protocol van werkproces 3. Instructie Het is belangrijk dat de beoordelaar voor de afname het beoordelingsprotocol (zie paragraaf 7) goed doorneemt, zodat de beoordelaar goed op de hoogte is van de onderdelen die beoordeeld moeten worden. Het verdient de voorkeur om tijdens het gesprek nauwkeurig te rapporteren wat letterlijk door de student gezegd wordt. Dit kan gebeuren aan de hand van de bijlage STAR(R)T- rapportage. Op basis van deze aantekeningen wordt dan het beoordelingsprotocol (onderste gedeelte van protocol van werkproces 3) onafhankelijk van elkaar ingevuld. Hierbij is het belangrijk dat ze tussentijds geen overleg met elkaar hebben. Vervolgens vindt er overleg plaats tussen de twee beoordelaars en komt men tot één beoordeling van de uitvoering. Dit protocol dient door beide beoordelaars ondertekend te worden. STAR(R)T-methode Bij voorkeur dienen de beoordelaars gebruik te maken van de STAR(R)T-methode. De letters staan voor de fases waaruit het beoordelingsgesprek is opgebouwd in deze methode. Eerst wordt de Situatie verkend, 16 Proeve van bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 5 Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Alle producten en diensten

Nadere informatie

Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op

Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 6 Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp)

Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Niveau 3 Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Niveau 3 Kompas (2011-vz-kp) Opleiding: Verzorgende-IG Niveau 3 Fase 1, 2 en 3 Artikelnummer CZW1VZ90007 Colofon Deze uitgave

Nadere informatie

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2015, Instroom Verkort kopcursus, Augustus 2014 Instroom Verkort kopcursus, Januari 2015 Vitalis college ROC West

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort 2007-2008 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen

Nadere informatie

Praktijkmap. Kwalificerende praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3)

Praktijkmap. Kwalificerende praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3) Praktijkmap Kwalificerende praktijk Verkoper reizen Derde kwalificatiedossier Crebonummer 94090 (niveau 3) Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten Kerntaak 2 Handelt verkooptransacties

Nadere informatie

BPV-WIJZER OPLEIDING

BPV-WIJZER OPLEIDING 1 BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / mbo-verpleegkundige Versie 3 28 mei 2013 2 INHOUDSOPGAVE 2 BLZ. INLEIDING 4 ALGEMEEN DEEL 6 HOOFDSTUK 1 HOE GA JE LEREN TIJDENS DE BPV? 7 1.1 VOOR EN BIJ AANVANG

Nadere informatie

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda Opleiding Management, Economie & Recht (MER) Opleiding Personeelsmanagement (PM) AFSTUDEERWIJZER Bachelor of Business Administration Studiejaar

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV. Opleiding tot. Verenigingsbegeleider

ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV. Opleiding tot. Verenigingsbegeleider ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV Opleiding tot Verenigingsbegeleider Cursistenmap Oktober 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Te volgen route voor de opleiding tot verenigingsbegeleider... 4 3. De opleiding...

Nadere informatie

Inhoud Belangrijke attentiepunten

Inhoud Belangrijke attentiepunten Inhoud Draaiboek Competentiegerichte Proeve van Bekwaamheid (CGO) Kwalificatiedossier Autoschadehersteltechniek crebo 95040 Uitstroom Autoschadetechnicus niveau 3 crebo 95042 Toetsvorm Proeve van bekwaamheid

Nadere informatie

93781 OER Commercieel Medewerker Fashion

93781 OER Commercieel Medewerker Fashion 93781 OER Commercieel Medewerker Fashion Niveau 4 BOL Cohort 2013-2017 startdatum: 01 augustus 2013 93781 Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 1 van 31 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf...

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort BPV Planning en beoordeling Secretarieel Medewerker Noorderpoort Opwierderweg 2 Postbus 13 9902 AA Appingedam Tel 0596692929 Bpvcoördinator Dhr. B.Stok Inhoudsopgave Overzicht BPVstappenplan p. 2 Stagegegevens.

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde 2012-2013 Definitieve versie Saxion Academie Bedrijfskunde & Ondernemen Enschede/Deventer 1 Voorwoord Voor je ligt de handleiding

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2013 startmoment augustus 2011-2014 startmoment januari Crebonummer: 94830 Uitstroom: Verzorgende IG Niveau: 3 Leerweg: BBL Versie 2 Datum vastgesteld: juni

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA 90303 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2010-2011 Ingangsdatum: 01-08-10 Expiratiedatum: 31-07-15 VASTGESTELD

Nadere informatie

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd Handleiding beroepsproducten portfolio en assessment Jaar 1 Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd CCOBPA01A1 en CCOBPB01A1 Monica Heikoop Mei 2012 Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG 1 Inhoudsopgave Inleiding blz.3 Hoofdstuk 1 Omschrijving kerntaken en werkprocessen met bijbehorende competenties blz.6 Hoofdstuk 2 Alle competenties in niveaus: Beginner,

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie