Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen Het kleinschalig evenement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen Het kleinschalig evenement"

Transcriptie

1 Kwalificerende beoordeling kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen Het kleinschalig evenement Crebonummer: Niveau 3: 95280: Sport- en bewegingsleider Niveau 4: 95290: Sport- en bewegingscoördinator 95291: Sport- en bewegingscoördinator/bewegingsgoog 95292: Sport- en bewegingscoördinator/bos-medewerker 95293: Sport- en bewegingscoördinator/operationeel SB-manager 95294: Sport- en bewegingscoördinator/trainer-coach Kwalificatiedossier Sport en Bewegen: 2014 Versie 2014 id: v: Naam: Opleiding: Groep:

2 Inhoudsopgave Overzicht Algemene informatie De opdracht Uitwerking van de onderdelen van de Proeve van Bekwaamheid Cesuur en waardering Beoordelingscriteria Beoordelingsinstructie Beoordelingsprotocollen Ontwikkeld in opdracht van CIOS Nederland in samenwerking met SB Achterban Deze proeve is ontwikkeld door een constructiegroep die bestaat uit: Ap te Winkel, Graafschap College, opleiding Sport en Bewegen Bert Geenen, Uitgeverij Angerenstein Gerald Oude Alink, ROC van Twente, opleiding Sport en Bewegen Jesus Hernandez, Nova college, CIOS Haarlem Joost Philipsen, Frieslandcollege, CIOS Heerenveen Koen Francissen, Rijn-IJssel, CIOS Arnhem Nels Rijvers, ROC Zeeland, CIOS Goes Breda Peter Opheij, Leeuwenborgh Opleidingen, CIOS Sittard- Venlo Bij de constructie zijn regelmatig vertegenwoordigers vanuit het werkveld geconsulteerd in de verschillende regio s van de opleidingen. Deze proeve is vastgesteld op basis van dekking, cesuur, transparantie, toetstechnische kwaliteit en beoordelingswijze door een vaststellingscommissie die bestaat uit: Albert Zeggelaar, Rijn-IJssel, CIOS Arnhem Bert Hamhuis, Landstede, afdeling Sport en Bewegen Erik Pijs, Uitgeverij Angerenstein Jan Johan Gerritsen, ROC Tilburg, afdeling Sport en Bewegen Jan Minkhorst, Academie voor Sportkader Joris Bouwmeister, VSG Lisanne Kopinga, ROC Eindhoven, afdeling Sport en Bewegen Michael van den Beld, Nationaal Platform Zwembaden NRZ Robert-Jan Janssen, Frieslandcollege, CIOS Heerenveen 2 Proeve van bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen

3 Overzicht Crebonummer en kwalificatie Sport- en bewegingsleider (niveau 3) Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4) 95291: bewegingsagoog 95292: BOS-medewerker 95293: operationeel sport- en bewegingsmanager 95294: trainer-coach Kwalificatiedossier 2014 Kwalificerende beoordeling Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen Naam kwalificerend examen Het kleinschalig evenement Te beoordelen werkprocessen 2.1 Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement 2.2 Bereidt een wedstrijd, toernooi of evenement voor 2.3 Voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit Kwalificerende beoordeling kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen 3

4 1 Algemene informatie Examen in de vorm van een Proeve van Bekwaamheid (PvB) De opleiding sport- en bewegingsleider ( niveau 3) is opgebouwd uit drie kerntaken. Om het landelijk erkende MBO-diploma sport- en bewegingsleider te behalen, dien je onder andere deze drie kerntaken te beheersen. Op niveau 4 (sport- en bewegingscoördinator) komen daar nog twee kerntaken bij, te weten kerntaak 4 en 5 of kerntaak 4 en 6. Je beheerst een kerntaak als je de examens die betrekking hebben op deze kerntaak met minimaal een voldoende afsluit. Dit examen heeft betrekking op kerntaak 2: Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen. Het examen heeft de vorm van een Proeve van Bekwaamheid (PvB). In deze proeve laat je zien dat je zelfstandig wedstrijden, toernooien of sportieve evenementen kunt plannen, voorbereiden, uitvoeren en verantwoorden. Kerntaken en werkprocessen De kerntaken zijn opgedeeld in belangrijke onderdelen. Deze onderdelen worden werkprocessen genoemd. Kerntaak 2 (Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen) bestaat uit de volgende werkprocessen: 2.1 Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement. 2.2 Bereidt een wedstrijd, toernooi of evenement voor. 2.3 Voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit. Om de kerntaak te behalen, moet je aantonen dat je alle werkprocessen waaruit deze kerntaak bestaat beheerst. Dit betekent dat je voor de PvB van kerntaak 2 op alle drie de werkprocessen afzonderlijk beoordeeld wordt. Uiteindelijk leiden deze drie beoordelingen tot een eindbeoordeling voor kerntaak 2. In paragraaf 4 tot en met 7 vind je hier meer informatie over. Werkprocessen en competenties Voor elk werkproces is beschreven wat het gewenste resultaat moet zijn. Je komt tot dit gewenste resultaat als je over bepaalde competenties beschikt. Zo dien je voor het werkproces Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement te beschikken over onder andere de competenties Samenwerken en overleggen, Formuleren en rapporteren en Plannen en organiseren. Je vindt de competenties die je moet laten zien terug in de beoordelingsprotocollen (paragraaf 7). Onderdelen van de Proeve van Bekwaamheid De PvB van kerntaak 2 bestaat uit drie onderdelen I De voorbereiding, in de vorm van een planningsverslag bestaande uit de schriftelijke planning (plan) en voorbereiding (voorbereidingsdraaiboek en dagdraaiboek) van een toernooi of evenement. II De uitvoering van het toernooi of evenement. III De verantwoording in de vorm van een gesprek of verslag. In paragraaf 3 worden deze onderdelen nader uitgewerkt. 4 Proeve van bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen

5 2 De opdracht De opdracht De opdracht voor deze Proeve van Bekwaamheid (PvB) heeft betrekking op het zelfstandig plannen (plan opstellen), voorbereiden en uitvoeren van een wedstrijd, toernooi of evenement. Bovendien moet je de gemaakte keuzes tijdens de planning, voorbereiding en uitvoering kunnen verantwoorden. In dit document spreken we van een wedstrijd, toernooi of evenement. De wedstrijd of het toernooi of evenement dient een sportief karakter te hebben, wat betekent dat sport- en bewegingsactiviteiten centraal staan. De uitvoering vindt plaats in een realistische praktijksituatie. Het begrip wedstrijd Onder een wedstrijd wordt in feite een toernooi verstaan. In een aantal takken van sport (onder andere zwemmen, turnen) hanteert men de term wedstrijd in plaats van toernooi. Vandaar dat in dit document ook over wedstrijd wordt gesproken. Voor de duidelijkheid verstaan we hier dus niet onder een wedstrijd tussen bijvoorbeeld twee voetbalteams. Verantwoordelijkheid bij een kleinschalig en grootschalig evenement Bij een kleinschalig evenement is de student volledig zelf verantwoordelijk voor de organisatie en gebeurt ook de uitvoering onder zijn verantwoordelijkheid en op zijn aanwijzing. Bij een grootschalig evenement levert de student zelf een bijdrage en draagt daarbij de verantwoordelijkheid voor een deel van de organisatie of enkel en alleen voor zijn eigen aandeel. Bij deze PvB wordt dit eigen aandeel in feite gezien als een kleinschalig evenement binnen een grootschalig evenement. In het vervolg van deze PvB wordt dan ook consequent gesproken over een kleinschalig evenement. Waar moet het kleinschalig evenement aan voldoen? a Zelfstandigheid Je moet de wedstrijd, het toernooi of evenement zelfstandig plannen, voorbereiden, uitvoeren en verantwoorden. Bij een grootschalig evenement voert de student alle werkzaamheden met betrekking tot zijn eigen aandeel zelfstandig uit. De student dient op alle werkprocessen individueel beoordeelbaar te zijn. b De aard van het kleinschalig evenement De aard van het kleinschalig evenement kan verschillend zijn. Het kan zowel prestatief als recreatief zijn. Ook is het mogelijk dat het toernooi of evenement gericht is op sportstimulering, maatschappelijke activering of gezondheidsbevordering. Ook de doelgroep waarvoor het kleinschalig evenement georganiseerd wordt kan heel verschillend zijn. In overleg met de betrokken docent van de opleiding worden de aard en de doelgroep bepaald. c De complexiteit van het kleinschalig evenement Het kleinschalig evenement dient minimaal één dagdeel (ochtend of middag) te duren. De complexiteit van het kleinschalig evenement dient zodanig te zijn dat je beoordeelbaar bent op alle competenties van de drie werkprocessen. Bovendien dient de complexiteit van de verschillende evenementen vergelijkbaar te zijn, zodat de studenten in een vergelijkbare situatie beoordeeld worden. De complexiteit kan vastgesteld worden aan de hand van de volgende criteria: Kwalificerende beoordeling kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen 5

6 het aantal betrokken vrijwilligers, medewerkers; het aantal SB-deelnemers; de complexiteit van de SB-deelnemers (doelgroep); de accommodatie (grootte, verspreiding); de aard van de SB-activiteiten; het beschikbare budget. d De periode waarover de PvB loopt De richtlijn die gehanteerd wordt voor de periode waarover de hele PvB (van opdrachtformulering, voorbereiding tot en met verantwoording) loopt, is 16 weken. Welke stappen dienen doorlopen te worden? Nadat je de opdracht voor de PvB van kerntaak 2 ontvangen hebt, doorloop je de volgende stappen. Stap Actie Week 1 De SB-opleiding bepaalt de exacte periode waarover de PvB loopt. De richtlijn is 0 16 weken. 2 Je overlegt met de betrokken docent van de opleiding over de aard en de 1 doelgroep met betrekking tot het kleinschalig evenement. 3 Je stelt op hoofdlijnen een helder en haalbaar plan op voor het kleinschalig 2-3 evenement. Dat wil zeggen: je verzamelt informatie over de doelgroep; stelt de vraag/behoefte vast; bepaalt om wat voor kleinschalig evenement het gaat; je selecteert een organisatievorm, inventariseert accommodatie, materialen en middelen, beschikbare tijd, begeleiding en andere randvoorwaarden en uit te voeren werkzaamheden; je bespreekt dit plan met de opdrachtgever of eindverantwoordelijke en stelt eventueel het plan bij. 4 Je levert het plan in bij de beoordelaar vanuit de opleiding. 4 5 De beoordelaar beoordeelt binnen tien werkdagen na inleveren het plan op basis 5-6 van de vastgestelde criteria (zie beoordelingsprotocol) en bepaalt of je het plan mag voorbereiden en uitvoeren (go/no go-moment). Indien het resultaat onvoldoende is, kan de PvB niet meer behaald worden en moet je herkansen. De opleiding bepaalt op welke manier en wanneer dit gebeurt. 6 Je bereidt het kleinschalig evenement voor door het opstellen van een 7-10 voorbereidingsdraaiboek en dagdraaiboek. Je werft deelnemers, medewerkers en vrijwilligers, organiseert accommodatie, faciliteiten, materialen en middelen, verzorgt (een deel van) de pr en draagt bij aan het realiseren van de financiële aspecten, zoals het verkrijgen en bewaken van het budget. 7 Je levert het voorbereidingsdraaiboek en het dagdraaiboek in bij de beoordelaar vanuit de opleiding. De beoordelaar beoordeelt binnen tien werkdagen na inleveren het plan op basis van de vastgestelde criteria (zie beoordelingsprotocol). Het voorbereidingsdraaiboek en het dagdraaiboek vallen onder de competentie plannen en organiseren. Deze competentie moet voldoende zijn om werkproces 2.2 te behalen. Indien het voorbereidingsdraaiboek en het dagdraaiboek onvoldoende zijn, kan de PvB niet meer behaald worden en moet je herkansen. De opleiding bepaalt op welke manier en wanneer dit gebeurt. 8 Je voert het kleinschalig evenement uit Proeve van bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen

7 Stap Actie Week 9 Indien gekozen wordt voor een verantwoordingsverslag dient dit binnen vijf werkdagen na afloop van het beoordeelde kleinschalig evenement ingeleverd te worden. De beoordeling dient vervolgens bij voorkeur binnen vijf werkdagen plaats te vinden. Wordt gekozen voor een verantwoordingsgesprek (criteriumgericht interview) dan dient dit binnen tien werkdagen na het einde van het beoordeelde kleinschalig evenement plaats te vinden. Het meest wenselijke is om dit gesprek direct na de beoordeling plaats te laten vinden. Het resultaat wordt direct na afloop bekend gemaakt. Op dat moment ontvang je eveneens het resultaat van het voorbereidingsdraaiboek en dagdraaiboek Je ontvangt het voorlopige resultaat van de PvB. Na beëindiging van de PvB volgens planning, dient de uitslag vastgesteld te worden door de examencommissie. 16 NB In de kolom Week staat een richtlijn voor wat betreft de planning. In overleg kan de hele PvB over een kortere of langere (indien daar reden voor is) periode lopen. Go/no go-moment Het go/no go-moment heeft alleen betrekking op het plan (deel A) dat voor werkproces 2.1 ontwikkeld moet worden. Het plan heeft betrekking op alle competenties van werkproces 2.1: Samenwerken en overleggen; Formuleren en rapporteren; Plannen en organiseren; Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten. Het plan is voldoende (en je krijgt een go) indien: 1 De competentie Plannen en organiseren van werkproces 2.1 voldoende (score 3 of 4) is (de competentie Plannen en organiseren wordt gezien als cruciaal voor het behalen van dit werkproces). 2 Van de overige drie competenties van werkproces 2.1 er minimaal twee voldoende (score 3 of 4) zijn. Het voorbereidingsdraaiboek en het dagdraaiboek moeten voldoende zijn om werkproces 2.2 te behalen. Worden deze als onvoldoende beoordeeld, dan moet je herkansen. Onder welke voorwaarden vindt de uitvoering plaats? (afnamecondities) a Je voert de proeve zelfstandig uit. Je dient op alle drie de werkprocessen individueel beoordeelbaar te zijn. b Je mag alle hulpmiddelen en relevante informatiebronnen gebruiken zoals die in de beroepspraktijk voorkomen. c De uitvoering wordt beoordeeld door twee beoordelaars: één beoordelaar vanuit de opleiding en één beoordelaar vanuit het werkveld. Het resultaat van de Proeve van Bekwaamheid De proeve is voldoende als alle drie de werkprocessen met een voldoende zijn beoordeeld. Kwalificerende beoordeling kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen 7

8 3 Uitwerking van de onderdelen van de PvB De PvB van kerntaak 2 bestaat uit drie onderdelen: I De planning en voorbereiding, in de vorm van een planningsverslag bestaande uit een globaal plan, voorbereidingsdraaiboek en dagdraaiboek. II De uitvoering van het toernooi of evenement. III De verantwoording. Dit gebeurt in een gesprek (verantwoordingsgesprek) of in een verslag (verantwoordingsverslag). Deel I: Het planningsverslag (plan, voorbereidingsdraaiboek en dagdraaiboek) In dit planningsverslag moet je laten zien dat je de volgende werkprocessen beheerst: Werkproces 1: Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement. Werkproces 2: Bereidt een wedstrijd, toernooi of evenement voor. Deel A bestaat uit de beschrijving van het plan: doelgroep(en); vragen/behoeften van de doelgroep(en); aard (doel) van het toernooi of evenement en globale omschrijving van de activiteiten; van de organisatievorm; de randvoorwaarden onder andere: inventarisatie van accommodatie, materialen en middelen; inventarisatie van benodigde begeleiding; inventarisatie van kosten (benodigd of beschikbaar budget). uit te voeren werkzaamheden; gesprek met de eindverantwoordelijke en mogelijke aanpassingen. Het resultaat van deel 1 moet zijn: een compleet, helder en haalbaar plan dat is afgestemd met de eindverantwoordelijke. Deel B bestaat uit de beschrijving van het voorbereidend draaiboek en dagdraaiboek: Voorbereidend draaiboek: de deelnemers (werving, inschrijving, uitnodiging); het programma (uitwerking van activiteiten, opening, slot); de organisatie (organisatievorm, wedstrijdschema, programmaboekje); accommodatie en materialen (regelen, vervoer, inrichten); financiën ((verkrijgen en bewaken van het budget, overzicht inkomsten en uitgaven); publiciteit (pr-werkzaamheden); medewerkers, vrijwilligers (werven, selecteren, informeren); regelgeving, vergunningen, veiligheid (EHBO). 8 Proeve van bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen

9 Dagdraaiboek: Concretisering van de werkzaamheden op de dag zelf bestaande uit: deelnemers; het programma; organisatie (wedstrijdsecretariaat); accommodatie en materialen; medewerkers, vrijwilligers; EHBO. Werkproces 1: Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement Wat vraagt dit werkproces van de student? verzamelt informatie over de doelgroep; stelt de vraag/behoefte vast; bepaalt om wat voor een wedstrijd, toernooi of evenement het gaat; selecteert een organisatievorm; inventariseert accommodatie, materialen en middelen, beschikbare tijd, begeleiding en andere randvoorwaarden; beschrijft in een plan van aanpak/draaiboek de werkzaamheden die nodig zijn in de voorbereiding; bespreekt het plan met de eindverantwoordelijke en stelt het plan eventueel bij. Wat moet het gewenste resultaat zijn? Het toernooi of evenement sluit aan op de vastgestelde beginsituatie en vraag/behoefte van de doelgroep. Er is een compleet, helder en haalbaar plan van aanpak/draaiboek dat is afgestemd met de eindverantwoordelijke. Werkproces 2: Bereidt een wedstrijd, toernooi of evenement voor Wat vraagt dit werkproces van de student? werft deelnemers, medewerkers en vrijwilligers of stagiaires; organiseert accommodatie, faciliteiten, materialen en middelen; verzorgt (een deel van) de pr; draagt bij aan het realiseren van de financiële aspecten, zoals het verkrijgen en bewaken van het budget; ziet toe op het naleven van de wettelijke richtlijnen en veiligheidsvoorschriften en minimaliseert mogelijke risico s en overlast; rapporteert aan degene die de eindverantwoordelijkheid draagt. Wat moet het gewenste resultaat zijn? Er zijn voldoende medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. De accommodatie, faciliteiten, materialen en middelen zijn beschikbaar voor veilig en effectief gebruik. Er zijn voldoende SB-deelnemers. De financiën zijn op orde. De wedstrijd, het toernooi of evenement kan met een druk op de knop van start gaan. Kwalificerende beoordeling kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen 9

10 Deel II: Uitvoering van het evenement Tijdens de uitvoering moet je laten zien dat je het volgende werkproces beheerst: Werkproces 3: Voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit. Werkproces 3: Voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit Wat vraagt dit werkproces van de student? voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit; organiseert de ontvangst en uitleg van de activiteiten; ziet erop toe dat alles volgens het plan van aanpak/draaiboek wordt uitgevoerd; indien nodig bepaalt hij of en hoe er geïmproviseerd moet worden; organiseert de afsluiting van de wedstrijd, het toernooi of evenement. Wat moet het gewenste resultaat zijn? De uitvoering van de wedstrijd, het toernooi of het evenement verloopt volgens plan of er wordt bewust van afgeweken in verband met veranderende omstandigheden. Deel III: De verantwoording in de vorm van een gesprek of verslag In je plan en tijdens de uitvoering heb je tal van keuzes moeten maken. Zo heb je gekozen voor bepaalde sport- en bewegingsactiviteiten, organisatievorm, pr-activiteiten en voor een bepaalde wijze van werven en selecteren van vrijwilligers. Deze keuzes moet je kunnen verantwoorden. Mogelijk ben je tijdens de uitvoering afgeweken van het oorspronkelijke plan. In het gesprek of in het verslag moet je verantwoorden waarom je bepaalde keuzes gemaakt hebt en waarom je eventueel afgeweken bent van de planning. We willen graag horen (gesprek) of lezen (verslag) of je weet waarom je dingen op een bepaalde manier doet: of je bewust bekwaam bent. Ook willen we graag weten of je een volgende keer dingen anders zou doen en waarom je het zou veranderen of verbeteren. In het gesprek kan gevraagd worden om een toepassing naar een andere situatie of doelgroep te maken. De inhoud van het verantwoordingsverslag 1 Een verantwoording en evaluatie van de planning en de organisatie. a Heb je het doel behaald (productevaluatie)? b Hoe liep de voorbereiding, de planning en de uitvoering (procesevaluatie)? functioneerde het plan (doelgroepomschrijving, organisatievorm, inschatting benodigde materialen, middelen, tijd en kosten)? functioneerde het voorbereidingsdraaiboek en het dagdraaiboek (programma, de organisatie, financiën en pr, vrijwilligers, vergunningen, veiligheid, EHBO)? verantwoording van onder andere de planning, de gekozen organisatievorm, de SB-activiteiten, de pr, de inzet van vrijwilligers. 2 Een verantwoording en evaluatie van mogelijke veranderingen en aanpassingen. Verantwoording en evaluatie van mogelijke veranderingen of aanpassingen die je hebt gedaan in de planning, SB-activiteiten, organisatie en dergelijke. Geef aan waarom je veranderingen doorgevoerd hebt en of dit het gewenste resultaat opgeleverd heeft. 3 Algemene evaluatie over wat er goed en minder goed is gegaan en wat je ervan geleerd hebt. Tot slot geef je aan wat je eventueel anders of beter had kunnen doen. 10 Proeve van bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen

11 Wat moet het resultaat zijn? Je hebt goed uitgelegd waarom je de dingen op jouw manier gedaan hebt en waarom sommige dingen anders gelopen zijn dan gepland. Je toont aan dat je weet waarom je dingen doet. Je laat blijken dat je de competenties Plannen en organiseren en Omgaan met verandering en aanpassen beheerst. Kwalificerende beoordeling kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen 11

12 4 Cesuur en waardering De grens tussen voldoende en onvoldoende (cesuur) Je hebt de PvB en dus je kerntaak 2 behaald indien je alle drie de werkprocessen met minimaal een voldoende hebt afgesloten. Je wordt dus op alle drie de werkprocessen apart beoordeeld. Elk werkproces kent dan ook een eigen beoordelingsprotocol. Per werkproces is een grens vastgesteld die aangeeft of het werkproces voldoende of onvoldoende wordt beheerst. Deze grens wordt de cesuur genoemd. De cesuur (grens) tussen voldoende en onvoldoende ligt bij alle werkprocessen op 75%. In de beoordelingsprotocollen is aangegeven wanneer een werkproces behaald is. Van score naar cijfer (waardering) Deze Proeve van Bekwaamheid biedt de mogelijkheid om de eindscore om te zetten in een cijfer: Indien de PvB behaald is en de student dus alle drie de werkprocessen voldoende heeft afgesloten, kan de eindscore volgens de tabel (bijlage blz.20) omgezet worden in een cijfer. Zo leidt een score van 33 tot het cijfer 5.5, een score van 42 tot het cijfer 7.6 en een score van 52 tot een 10. Indien de PvB niet behaald is, kan het resultaat als volgt vertaald worden naar een cijfer: - 3 werkprocessen onvoldoende = cijfer 3.0; - 2 werkprocessen onvoldoende = cijfer 4.0; - 1 werkproces onvoldoende = cijfer Proeve van bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen

13 5 Beoordelingscriteria Je moet laten zien dat je de werkprocessen van kerntaak 2 beheerst. Voor elk werkproces is beschreven wat het gewenste resultaat moet zijn (zie paragraaf 3 uitwerking van de onderdelen). Je komt tot dit gewenste resultaat als je over een bepaald aantal competenties beschikt. Zo dien je voor het werkproces 2.1 Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement te beschikken over onder andere de competenties Samenwerken en overleggen, Formuleren en rapporteren en Plannen en organiseren. Je laat zien dat je over de vastgestelde competenties beschikt door te voldoen aan de zogenaamde prestatie indicatoren. Je laat zien dat je de competentie Samenwerken en overleggen beheerst door onder andere deskundige te raadplegen en af te stemmen met de eindverantwoordelijke. Deze indicatoren zijn terug te vinden in het beoordelingsprotocol (zie paragraaf 7). Per werkproces is aangegeven op welke competenties je beoordeeld wordt. Kwalificerende beoordeling kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen 13

14 6 Beoordelingsinstructie Overzicht van te beoordelen werkprocessen en onderdelen van de PvB Werkproces Onderdeel Werkproces 1 Werkproces 2 Werkproces 3 Planningsverslag X X Uitvoering X X Verantwoording X Onafhankelijkheid en het vier-ogen-principe De kracht van de beoordeling neemt toe indien er sprake is van een onafhankelijke beoordelaar en wanneer meerdere beoordelaars (vier-ogen-principe) je beoordelen. Deze principes kunnen in elk onderdeel (planning, uitvoering en verantwoording) terugkomen, maar ook in een of meerdere onderdelen. Zo kan de uitvoering beoordeeld worden door een onafhankelijke beoordelaar en vindt het criteriumgericht interview plaats met twee beoordelaars. De concrete invulling en de verantwoording is de verantwoordelijkheid van de betreffende opleiding. Beoordeling deel I: planningsverslag Het planningsverslag (deel A en B) wordt beoordeeld door (bij voorkeur) een onafhankelijke beoordelaar vanuit de opleiding of het werkveld. Bij voorkeur beoordeelt een beoordelaar het hele werkproces. Instructie beoordeling deel A (het plan) In week 4 ontvangt de beoordelaar het plan voor het kleinschalig evenement van jou. De beoordelaar beoordeelt binnen tien werkdagen na inleveren het plan op basis van de vastgestelde criteria (zie paragraaf 6 en 7) en bepaalt of je het plan mag uitvoeren (go/ no go-moment). Het plan dient dus voldoende te zijn om toegelaten te worden tot de voorbereiding (werkproces 2.2) en uitvoering (werkproces 2.3). Laatste deel van de alinea wordt vervangen door de tekst: Het plan is voldoende indien: 1 De competentie Plannen en organiseren van werkproces 2.1 voldoende (score 3 of 4) is. 2 Van de overige drie competenties van werkproces 2.1 er minimaal twee voldoende (score 3 of 4) zijn. De beoordeling De beoordelingen gebeuren aan de hand van beoordelingsprotocollen (zie paragraaf 7) op basis van een vierpuntsschaal. Ter bepaling van de score (1, 2, 3 of 4) dient door de beoordelaars het onderstaand schema gebruikt te worden. 14 Proeve van bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen

15 Niveau van beheersing Niveau typering Niet beoordeelbaar Behoeft grote verbeteringen, Behoeft kleine verbete- Voldoet aanvullingen ringen volledig Handelt / beschrijft / communiceert ONDER DE MAAT. Handelt / beschrijft / communiceert niet adequaat op dit onderdeel. Handelt / beschrijft / communiceert ZWAK. Handelt / beschrijft / communiceert niet binnen het toelaatbare van de kwaliteitseisen. Handelt / beschrijft / communiceert meestal VOLDOENDE. Handelt / beschrijft / communiceert zoals van een beginnend beroepskracht verwacht wordt. Handelt / beschrijft / communiceert ADE- QUAAT. Handelt / beschrijft / communiceert in de situatie beter dan van een beginnend beroepskracht vereist is. Is niet zeker van zichzelf. Twijfelt erg. Is zeker van zichzelf. Is vastberaden en daadkrachtig. Schiet te kort op onderdelen. Er is niet / nauwelijks resultaat. Optreden is nauwelijks adequaat. Het resultaat is onbevredigend. Optreden is meestal adequaat. Het resultaat voldoet aan de minimale eisen. slecht onvoldoende voldoende goed Optreden is naar verwachting en sterk. Het resultaat stijgt boven de minimale eisen uit. Onvoldoende beoordeling Als de beoordeling van het plan onvoldoende is, heb je recht op een herkansing. Afhankelijk van aard van de gebreken van het plan bepaalt de opleiding, eventueel in overleg met het werkveld, wat de nieuwe/ gewijzigde opdracht wordt. Je hebt het recht om binnen tien werkdagen het planningsverslag opnieuw in te leveren. Bij een voldoende doet de beoordelaar nog geen uitspraak ten aanzien van het exacte resultaat van het plan. Instructie beoordeling deel B (voorbereidingsdraaiboek en dagdraaiboek) Volgens de richtlijn ontvangt de beoordelaar in week 11 en 12 deel B van het planningsverslag bestaande uit het voorbereidingsdraaiboek en het dagdraaiboek. Het voorbereidingsdraaiboek en het dagdraaiboek worden beoordeeld aan de hand van de competenties presenteren 1 en plannen en organiseren (zie paragraaf 7 beoordelingsprotocollen). Het beheersen van de competentie plannen en organiseren wordt als cruciaal gezien voor werkproces 2.2. Dit betekent dat het voorbereidingsdraaiboek en het dagdraaiboek voldoende moeten zijn om dit werkproces en dus de PvB te behalen. De competentie presenteren 2 en de competentie instructie en procedures opvolgen worden in de praktijk beoordeeld. In het beoordelingsprotocol (zie paragraaf 7) wordt dit duidelijk gemaakt. Beoordeling deel II: uitvoering van het toernooi of evenement De uitvoering wordt beoordeeld door bij voorkeur twee onafhankelijke beoordelaars: Een beoordelaar vanuit de opleiding en een beoordelaar vanuit het werkveld (bijvoorbeeld vanuit de organisatie waarvoor het kleinschalig evenement georganiseerd wordt). Kwalificerende beoordeling kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen 15

16 Instructie Het is belangrijk dat de beoordelaar voor de afname het beoordelingsprotocol (zie paragraaf 7) goed doorneemt, zodat de beoordelaar goed op de hoogte is van de onderdelen die beoordeeld moeten worden. Tijdens de beoordeling van de uitvoering verdient het de voorkeur dat de beoordelaars nauwkeurig rapporteren wat ze feitelijk waargenomen hebben. Op basis van deze aantekeningen wordt dan het beoordelingsprotocol onafhankelijk van elkaar ingevuld. Hierbij is het belangrijk dat ze tussentijds geen overleg met elkaar hebben. Vervolgens vindt er overleg plaats tussen de twee beoordelaars en komt men tot één beoordeling van de uitvoering. Dit protocol dient door beide beoordelaars ondertekend te worden. De beoordeling van de uitvoering van het toernooi of evenement gebeurt aan de hand van een vierpuntsschaal (zie schema). Onvoldoende beoordeling Indien de uitvoering (werkproces 3) onvoldoende is, heb je recht op een herkansing. Afhankelijk van aard van de gebreken tijdens de uitvoering bepaalt de opleiding, eventueel in overleg met het werkveld, wat de nieuwe/gewijzigde opdracht wordt. Beoordeling deel III: verantwoording A. Beoordeling aan de hand van het gesprek Het criteriumgericht interview wordt beoordeeld door bij voorkeur twee onafhankelijke beoordelaars: Een beoordelaar vanuit de opleiding en een beoordelaar vanuit het werkveld (bijvoorbeeld vanuit de organisatie waarvoor het toernooi of evenement georganiseerd wordt) of twee beoordelaars vanuit de opleiding. Bij het verantwoordingsgesprek wordt beoordeeld of je in staat bent jouw keuzes te verantwoorden en of je in staat bent tot het maken van een vertaling (transfer) naar vergelijkbare situaties relevant voor het beroepsprofiel. Hierbij gaat het om de beoordeling van de competenties Plannen en organiseren 2 en Omgaan met verandering en aanpassen 2, zoals opgenomen aan het einde van het protocol van werkproces 3. Instructie Het is belangrijk dat de beoordelaar voor de afname het beoordelingsprotocol (zie paragraaf 7) goed doorneemt, zodat de beoordelaar goed op de hoogte is van de onderdelen die beoordeeld moeten worden. Het verdient de voorkeur om tijdens het gesprek nauwkeurig te rapporteren wat letterlijk door de student gezegd wordt. Dit kan gebeuren aan de hand van de bijlage STAR(R)T- rapportage. Op basis van deze aantekeningen wordt dan het beoordelingsprotocol (onderste gedeelte van protocol van werkproces 3) onafhankelijk van elkaar ingevuld. Hierbij is het belangrijk dat ze tussentijds geen overleg met elkaar hebben. Vervolgens vindt er overleg plaats tussen de twee beoordelaars en komt men tot één beoordeling van de uitvoering. Dit protocol dient door beide beoordelaars ondertekend te worden. STAR(R)T-methode Bij voorkeur dienen de beoordelaars gebruik te maken van de STAR(R)T-methode. De letters staan voor de fases waaruit het beoordelingsgesprek is opgebouwd in deze methode. Eerst wordt de Situatie verkend, 16 Proeve van bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen

Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 4 Het SB-project

Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 4 Het SB-project Kwalificerende beoordeling kerntaak 4: Coördineren en uitvoeren van SB-projecten Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 4 Het SB-project Crebonummer: Niveau 4: 95294: Sport- en bewegingscoördinator/trainer-coach

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid Kerntaak 5 Les- of trainingsplan

Proeve van bekwaamheid Kerntaak 5 Les- of trainingsplan Kwalificerende beoordeling kerntaak 5: Aanbieden van SB-activiteiten aan specifieke (groepen) SB-deelnemers Proeve van bekwaamheid Kerntaak 5 Les- of trainingsplan Crebonummer: Niveau 4: 95294: Sport-

Nadere informatie

Kwalificerend portfolio Kerntaak 3 Werk in uitvoering binnen de SB-organisatie

Kwalificerend portfolio Kerntaak 3 Werk in uitvoering binnen de SB-organisatie Kwalificerende beoordeling kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificerend portfolio Kerntaak 3 Werk in uitvoering binnen de SB-organisatie Crebonummer: Niveau 4: 95294:

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Exameninstrumenten voor Sport en Bewegen. Datum: 24 April 2013 Opstellers: Bert Geenen, Carin Biesterbosch, Rypke Procee

Verantwoordingsdocument. Exameninstrumenten voor Sport en Bewegen. Datum: 24 April 2013 Opstellers: Bert Geenen, Carin Biesterbosch, Rypke Procee Verantwoordingsdocument Exameninstrumenten voor Sport en Bewegen Datum: 24 April 2013 Opstellers: Bert Geenen, Carin Biesterbosch, Rypke Procee Inleiding Dit verantwoordingsdocument heeft betrekking op

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan kwalificatie schaatsbegeleider niveau 1 Overzicht Naam van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Deelkwalificaties PVB 1.1 Assisteren

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

1.2.1 Begeleidt sporters bij toetsen/evenementen; Waarborgt de hygiëne; Maakt afspraken; Handelt formaliteiten af.

1.2.1 Begeleidt sporters bij toetsen/evenementen; Waarborgt de hygiëne; Maakt afspraken; Handelt formaliteiten af. Protocol PVB 1.2 Zorgen voor maatregelen Inleiding Om het door stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie 1 te behalen, moet je twee kerntaken op niveau 1 beheersen. Door met succes

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio: Hieronder volgt een uitleg over de beoordeling van de werkprocessen en een beschrijving

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 PVB 2.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 enmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Animal events. Inleiding

Animal events. Inleiding Animal events Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

PORTFOLIO FITNESSTRAINER A

PORTFOLIO FITNESSTRAINER A PORTFOLIO FITNESSTRAINER A BEOORDELINGSDOCUMENTEN Inhoudsopgave: Beoordelingsinstructie voor onderdeel Portfolio... 3 Beoordelingsformulier deelopdracht 1: Het maken van een lessenreeks... 4 Beoordelingsformulier

Nadere informatie

PVB 2.2: Begeleiden bij wedstrijden; PVB 2.3: Assisteren bij activiteiten. Kwalificatiestructuur KSS 2012

PVB 2.2: Begeleiden bij wedstrijden; PVB 2.3: Assisteren bij activiteiten. Kwalificatiestructuur KSS 2012 PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 enmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PV 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

PvB 3.1 Geven van trainingen

PvB 3.1 Geven van trainingen PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) 29-10-2012-1 - 1 PvB 3.1 Geven van trainingen Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Pistool te behalen, moet je vijf kerntaken op

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Organiseren van activiteiten (KSS 3.3) 29-10-2012-1 - 1 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Zitvolleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma zitvolleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3.

Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3. Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3.4 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een

Nadere informatie

Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3

Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een ingevulde vragenlijst waaruit blijkt

Nadere informatie

Voorbereidingsopdrachten Keuzedeel Lesgever Zwem ABC. Naam student:

Voorbereidingsopdrachten Keuzedeel Lesgever Zwem ABC. Naam student: Voorbereidingsopdrachten Keuzedeel Lesgever Zwem ABC CE3 van de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker Naam student: Opdracht: 1 e kans 2 e kans Cijfer Cijfer 3A 3B 3C 3D NPZ Cijfer (gemiddelde van

Nadere informatie

KNSB Toetsplan Schaatsbegeleider niveau 1

KNSB Toetsplan Schaatsbegeleider niveau 1 1. Toetsdocumenten Trainer coach 1NSB Toetsplan Schaatsleider niveau 2 KNSB Toetsplan Schaatsbegeleider niveau 1 Inhoudsopgave Overzicht 2 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 3 PVB

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 Inhoudsopgave Overzicht 2 Toetsplan van de kwalificatie IJshockeytrainer/coach 1 (Teambegeleider) 3 PVB 1.1 Assisteren bij trainingen/activiteiten 7 PVB 1.2 Zorgen voor maatregelen 12 Pagina 1 TOETSDOCUMENTEN

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Roei-instructeur

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Roei-instructeur Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Roei-instructeur Inhoudsopgave Overzicht 5 Toetsplan van de kwalificatie Roei-instructeur- 2 6 Algemene informatie voor de sportbond 6 1. Diploma en deelkwalificaties

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012

Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012 Federatie Oosterse Gevechtskunsten Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012 Deze PVB- beschrijving is vastgesteld door de Toetsingscommissie op 31 augustus 2012. PVB

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Wielertrainer 1. Toetsdocumenten

Wielertrainer 1. Toetsdocumenten Wielertrainer 1 Toetsdocumenten Inhoudsopgave 1. Overzicht 2. Toetsplan van de kwalificatie wielertrainer 1 3. PVB 1.1 assisteren bij activiteiten 4. PVB 1.2 Zorg voor maatregelen 2 1. Overzicht Kenmerken

Nadere informatie

BVT3 PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

BVT3 PvB 3.3 Organiseren van activiteiten BVT3 PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma beachvolleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.1 Geven van lessen Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet je

Nadere informatie

CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van CMV trainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma CMV trainer 2 te behalen, moet je de kerntaak Training geven op niveau

Nadere informatie

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Dit Toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie op 16 juni 2008 Deelkwalificaties Geven van lessen

Nadere informatie

Assisteren bij activiteiten

Assisteren bij activiteiten PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Inleiding Om het door de NWWB en NOC*NSF erkende diploma Waterski- en Wakeboardinstructeur 2 te behalen moet de kandidaat drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1

Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot

Nadere informatie

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma beachvolleybaltrainer

Nadere informatie

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar Autospuiter Crebonummer 91770 PvB 08 Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar. 1 Wat is een Proeve van

Nadere informatie

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling)

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 3

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 3 Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 3 Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Volleybaltrainer 3 Deelkwalificaties 3.1 Geven van trainingen 3.2 Coachen bij wedstrijden Kwalificatiestructuur

Nadere informatie

5. Afnamecondities De activiteit waarbij u assisteert is gericht op het werven en behouden van leden en is geen training.

5. Afnamecondities De activiteit waarbij u assisteert is gericht op het werven en behouden van leden en is geen training. Handbaltrainer 2 Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid

Proeve van Bekwaamheid Proeve van Bekwaamheid Titel Kwalificatieprofiel Allround Wandelsport Instructeur 2 (AWI-2) Titel Kerntaak Assisteren bij Activiteiten (KSS 2.3) INHOUDSOPGAVE 1. Opdracht 2 2. Doelstellingen 2 3. Onderdelen

Nadere informatie

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren.

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren. Basketball Trainer / Coach 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB ( portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.1, 3.2 en 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat

Nadere informatie

Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.

Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2. Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.3 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 Toetsplan IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 Toetsplan IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 Toetsplan Pagina 1 Colofon Toetsplan ijshockeytrainer/coach 2 Pagina 2 De toetsdocumenten IJshockeytrainer/coach 2, KSS niveau 2 zijn gebaseerd op de modellen die zijn vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer 2 te behalen, moet je drie kerntaken op niveau

Nadere informatie

Inleiding. 1. Doelstelling

Inleiding. 1. Doelstelling PVB 2.1 Geven van lessen Inleiding Om het door de NWWB en NOC*NSF erkende diploma Waterski- en Wakeboardinstructeur 2 te behalen moet de kandidaat drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door met succes

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

LIFEGUARD PROEVE VAN BEKWAAMHEID 3.5 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN

LIFEGUARD PROEVE VAN BEKWAAMHEID 3.5 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN LIFEGUARD PROEVE VAN BEKWAAMHEID 3.5 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN Niveau: PvB: Specialisatie: Versie: Datum: 3 3.5 n.v.t. 1.2 20-12-2011 Reddingsbrigade Nederland - KNBRD 2011 OMSCHRIJVING VAN PVB 3.5 OPDRACHT

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan. Sportleider 3 Geven van trainingslessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer

PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Geweer te behalen, moet je vijf kerntaken op niveau

Nadere informatie

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Dossier 2012-2013 Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Examinering hout & meubelopleidingen niveau 4 Aan het eind van de opleiding moet een kandidaat

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5 Basketball Trainer / Coach 4 Scouten van sporters (basketballers) Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 2

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 2 Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 2 Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Volleybaltrainer 2 Deelkwalificaties Kwalificatiestructuur KSS 2017 Kwalificatielijn Kwalificatieniveau

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008

Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008 Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een (deel van een) training

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2 walificatieprofiel Squash rainer 2 In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1 Algemene informatie voor de sportbond Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 1 te kunnen

Nadere informatie

Toetsplan Basis Looptrainer 3

Toetsplan Basis Looptrainer 3 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Basis Looptrainer 3 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2013 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3-2. Toetsplan Basis Looptrainer 3... - 4-2.1 Algemene

Nadere informatie

PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2. Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Outdoor Manager 1. Inleiding

Outdoor Manager 1. Inleiding Outdoor Manager 1 Inleiding Over deze eamenstandaard Deze eamenstandaard behoort tot cohort 2013-2014. Alle eamenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene standaard. Dit

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3

Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2013 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 4-2. Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3...

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

PROJECTFORMULIER het beste idee BOL Niv.3/4 verdiepingsfase

PROJECTFORMULIER het beste idee BOL Niv.3/4 verdiepingsfase 1 PROJECTFORMULIER het beste idee BOL Niv.3/4 verdiepingsfase De schriftelijke voorbereiding het idee (gezamenlijk + ) niv 3 & 4 Competentie Beoordelingscriteria Product O V G 1.1 inventariseert de situatie

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

VT4 PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

VT4 PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten VT4 PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

PvB Coachen van wedstrijden

PvB Coachen van wedstrijden PvB Coachen van wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen van wedstrijden (KSS 3.2) Inhoudsopgave 1 Opdracht...2 2 Doelstellingen...2 3 Onderdelen

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met voorwaardelijke meting De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. Functiebenaming Wedstrijdadministratie,

Nadere informatie

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent een wedstrijd te analyseren.

Nadere informatie

Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1

Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

Uitvoeren publieksactiviteit

Uitvoeren publieksactiviteit Uitvoeren publieksactiviteit Inleiding Over deze examenstandaard Deze examenstandaard behoort tot cohort 2013-2014. Alle examenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene

Nadere informatie

BVT2 PVB 2.1 Geven van trainingen

BVT2 PVB 2.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma beachvolleybaltrainer 2 te behalen, moet je de kerntaak Geven van Trainingen op niveau 2 beheersen.

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie