om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken."

Transcriptie

1 Ideeën deeënbundel om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school en de ideeënbundel zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Brechtse scholen, CLB, dienst welzijn van de gemeente, schepen van onderwijs, OCMW en de Werkgroep onderwijs van de Kar vzw.

2 INHOUDSTAFEL Een dank je wel! 3 Schoolkosten 4 Je probeert als school kritisch te staan tegenover uitgaven om zo een betaalbare school te creëren voor alle ouders. Tips. 4 Wat met schoolrekeningen? 5 Tips rond andere gevoeligheden. 7 Pesten 8 Verschil in leefwereld en communicatie 9 Als school wil je de leefwereld van mensen in armoede begrijpen. 9 Hoe kan je werken aan een goede relatie tussen ouders en school? 9 Ideeën rond de betrokkenheid van ouders bij het oudercontact. 10 Samen het charter waar maken 11 Ouders op de hoogte brengen 11 Meer info 12 2

3 EEN EN DANKJEWEL JEWEL! Kinderen zitten minimum 15 jaar van hun leven op de schoolbanken. Dit is heel wat. De leefwereld van kinderen bestaat dus naast hun gezin, vriendjes, hobby s, ook voor een groot deel uit de school. De schooltijd heeft vanzelfsprekend een grote impact. Daarom is het belangrijk dat elk kind zich thuis voelt op school en dat ook ouders nauw bij het schoolgebeuren betrokken zijn. Maar dit is niet altijd zo vanzelfsprekend. Ook in de schoolwereld sijpelt de realiteit van armoede en maatschappelijke kwetsbaarheid binnen: in de klas, in een oudergesprek met de leerkracht of directie, in een multidisciplinair overleg, in een vergadering van het oudercomité, Met die vaststelling is het idee geboren om een charter Gelijke kansen voor elk kind op de school samen te stellen. Heel wat mensen uit de Brechtse onderwijs en welzijnswereld waren van in het begin enthousiast over het idee en zagen de meerwaarde om rond het thema armoede en onderwijs stil te staan. We hebben het afgelopen jaar heel wat besproken, afgewogen, geschreven, herschreven, geschrapt, aangevuld en uitgewisseld. Het waren boeiende samenkomsten die tot een mooi resultaat hebben geleid. Een charter met als doel Gelijke kansen voor elk kind op de school met daarnaast een ideeënbundel om de punten in het charter heel concreet waar te maken in de school. Het charter en de ideeënbundel liggen hier nu voor ons, maar zijn vanzelfsprekend geen eindproduct. Laat het ons een mooi tussenproduct noemen met een groot engagement naar de toekomst toe. Een engagement dat nooit eindigt. Maar wel een groot verschil kan maken in het leven van alle kinderen en ouders, en meer specifiek in het leven van kinderen en ouders in armoede. We willen iedereen die meegewerkt heeft ontzettend hard danken. Danken voor je aanwezigheid, je inbreng, je vernieuwende blik, je enthousiasme. Hopelijk kunnen we ook in de toekomst verder constructief bouwen aan gelijke kansen voor elk kind op de school. Dankjewel! Werkgroep onderwijs van de Kar vzw 3

4 SCHOOLKOSTEN Je probeert als school kritisch te staan tegenover uitgaven om zo een betaalbare school te creëren voor alle ouders. Tips. Turnkleding is vaak een dure uitgavepost. Een idee is dat de kleding eigendom blijft van de school en kan gebruikt worden door de leerlingen na een éénmalige betaling van een bepaald bedrag in het begin van de schoolcarrière of schooljaar. Een ander voorstel is dat de school een bepaalde richtlijn geeft voor de te dragen turnkledij en dat ouders dit kunnen invullen naar eigen kunnen. Bijvoorbeeld de turnshort is donker blauw of zwart gecombineerd met een gewone witte t-shirt. Wat ook mogelijk is, is dat de school turnkledij gratis aanbiedt aan kinderen uit armoede-situaties. Dit door de turnkledij van schoolverlaters nog een tweede leven te geven. Anders wordt het toch vaak weggegooid. Individuele verjaardagstraktaties zijn vaak duur. Daarom het idee om niet te werken met individuele traktaties, maar te vervangen door een alternatief waar de ganse groep iets aan heeft. Bijvoorbeeld op het einde van de maand de jarigen van die maand vieren door iets te doen waar de kinderen van houden (koken, spelen, ). Omdat ouders vaak toch iets willen meegeven met de verjaardag, kan je aan hen vragen een cake te bakken. Die kan dan samen in de klas gegeten worden. Op die manier staat het kind toch in de kijker op zijn verjaardag, zonder dat het veel geld kost. Het jaarlijkse cadeau op het einde schooljaar voor leerkrachten kost ouders wel wat. Daarom het voorstel dat er geen cadeaus aan leerkrachten gegeven worden en dit duidelijk gecommuniceerd wordt naar ouders toe. Drankjes van de school zijn niet verplicht. De school stimuleert het gebruik van een drinkbus die de kinderen dagelijks gevuld meebrengen. Op die manier horen alle kinderen erbij en besparen ouders serieus. Een gelijkaardig systeem is het werken met koekendoosjes. Werken met dit systeem is ook een mooi gebaar naar het milieu toe. In het kader van de fruitdagen koopt de school zelf het fruit aan. Ouders betalen hiervoor een kleine maandelijkse bijdrage. Tegenwoordig is internet niet meer weg te denken, ook niet uit de schoolcontext. Voor gezinnen die geen budget hebben voor een computer en internetaansluiting is dit moeilijk. Daarom kan de school computers met internet voorziet die toegankelijk zijn voor de leerlingen, tijdens de schooluren, zodat ze het nodige kunnen doen op de school. Wel opletten dat leerlingen dit niet als een straf ervaren. Je kan aan ouders ook de tip meegeven dat je gratis gebruik kan maken van internet in de bib. 4

5 In sommige situaties is het voor kinderen niet evident hun huiswerk rustig thuis te maken doordat ze geen eigen plekje hebben om voor school te werken. Daarom kan het soms heel positief werken als het kind in de nabewaking het huiswerk kan maken. Als er, vanuit de school, uitstappen gebeuren met de fiets, is het goed dat de school een aantal fietsen op reserve heeft (bijvoorbeeld van de Kringwinkel) om leerlingen die van thuis uit geen fiets hebben, toch de kans te geven, mee te fietsen. Wat met schoolrekeningen? Als school probeer je op zoveel mogelijk manieren en op geregelde basis (bij inschrijving, infoavond, op factuur, nieuwsbrief, website, schoolreglement) aan alle ouders te laten weten dat ze terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon als ze financiële moeilijkheden hebben. En dat er samen naar een haalbare oplossing gezocht wordt. Het is belangrijk dat dit geregeld herhaald wordt. De vertrouwenspersoon is een soort van brugfiguur die een drempelverlagend effect heeft zodat mensen durven communiceren over hun financiële problemen met de school. Er is ook nood aan een vertrouwenspersoon, los van het financiële (zie Verschil in leefwereld en communicatie pagina 10). Afhankelijk van de organisatie van de school kan één persoon deze twee rollen op zich nemen. Maar het kunnen evengoed twee verschillende mensen zijn. In het begin van het schooljaar bezorg je de ouders een overzicht van de te verwachten kosten voor het schooljaar. Handig zou zijn als erbij vermeld wordt welke kost wanneer te verwachten valt. Op die manier kunnen ouders zich beter voorbereiden. In dit overzicht vermeld je ook welk schoolmateriaal gratis ter beschikking wordt gesteld. Alle ouders ontvangen in het begin van het schooljaar een brief met verschillende betalingsmogelijkheden zoals een keer per trimester, twee-maandelijks, maandelijks, sparen voor uitstappen. De ouders kunnen aanduiden hoe ze het liefst betalen. Op die manier geef je iedereen de kans rekeningen gespreid te betalen en stigmatiseer je geen mensen in armoede. Voor uitstappen (schoolreizen, bos en zeeklassen), kan je als school werken met een spaarsysteem. Belangrijk hierbij is dat er in het oog gehouden wordt dat het systeem niet stigmatiserend gaat werken. Als enkel mensen die het financieel moeilijk hebben sparen, bestaat de kans dat mensen die sparen de stempel arm krijgen. Daarom kan je proberen zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om te sparen. Als alle ouders de kans krijgen te sparen, zal je hoogstwaarschijnlijk merken dat veel ouders hierop inspringen. Het naar school gaan is voor alle ouders duur, niet alleen voor mensen in armoede. Een concreet idee rond hoe je een spaarsysteem kan opzetten, is om in het begin van het schooljaar een kostenraming te maken van de uitstappen en schoolreizen voor het 5

6 komende schooljaar. Dit bedrag deel je door het aantal schoolmaanden. Je geeft ouders de kans om dit vaste bedrag elke maand te sparen. Dit kan zowel via de schoolrekening als met cash geld. Omdat er bij sommige gezinnen op het einde van de maand meer dagen zijn dan geld, geef je als school de schoolrekening niet op het einde van de maand, maar in het begin van de maand. Schoolrekeningen geef je best in gesloten omslag mee met de kinderen, gericht aan de ouders. Kinderen hoeven enerzijds niet te weten wat de ouders moeten betalen. Anderzijds zorgt het ook voor extra privacy rond de financiële situatie van de ouders. Als ze sparen voor een uitstap e.d. zal dit mee op de factuur staan. Dit hoeven het kind en de klasgenootjes niet te zien. Geef ouders voldoende tijd om hun factuur te betalen. Als ouders de rekening niet betalen, neemt de vertrouwenspersoon van de school contact met hen op en wordt er bekeken wat het probleem is. Indien nodig wordt er samen een afbetalingsplan opgesteld. Kinderen moeten kind kunnen zijn. Daarom verloopt de communicatie over pijnlijke situaties zoals betalingsmoeilijkheden nooit via het kind. Ouders worden hierover rechtstreeks aangesproken. Je kan als school werken met een sociale kas om financiële moeilijkheden van ouders op te vangen. Informatie rond hulpverlening vanuit het OCMW: Een kind heeft recht op alle essentiële én noodzakelijke (onderwijs)vorming om zich op een maximale manier te kunnen ontplooien. Het kind mag niet geschaad worden in zijn ontplooiingskansen als gevolg van de financiële moeilijkheden en beperkingen van zijn ouders. Indien deze situatie zich voordoet, is het aangewezen om de ouders aan te moedigen om hulp en financiële bijstand te bekomen van het OCMW. Eventueel kan je zelf, in samenspraak met de ouders, de eerste stap zetten naar of contact nemen met het OCMW. Mogelijk kan je de ouders ook bijstaan in het eerste cliëntcontact. Kwestie van de drempel naar het OCMW zo laag mogelijk te maken of weg te werken. Voor mensen met financiële moeilijkheden biedt het OCMW een uitgebreid pakket aan van financiële bijstand. Toekennen van financiële hulpverlening is immers een basisopdracht van het OCMW. De toekenning van het recht op maatschappelijke integratie (leefloon), specifieke hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen, recht op voorschotten op te verwachten uitkeringen (als werkloosheidsuitkeringen of ziektevergoedingen, ) worden bepaald door wetten, die voor alle OCMW's in België van toepassing zijn. Daarnaast kan elk OCMW zelf beslissen over de aard en het bedrag van bijkomende financiële tussenkomsten. Er is een waaier aan mogelijkheden, maar veel voorkomende tussenkomsten zijn: dringende steun, overbruggingssteun, tussenkomst in medische kosten (van remgeld medicijnen tot tussenkomst in de aankoop van een bril, tandprothese,...), tussenkomst in woonkosten (verhuiskosten, huurtussenkomst, huurwaarborg,...), tussenkomst in energiekosten, tussenkomst in schoolkosten (niet enkel in schoolrekeningen, maar ook in bijvoorbeeld noodzakelijke logopedie voor het kind, ). 6

7 Voor het verlenen van deze bijkomende tussenkomsten is er steeds een individuele beslissing nodig van OCMW, afhankelijk van de eigen situatie van de aanvrager. Deze tussenkomsten worden bijgevolg niet automatisch toegekend. Bij elke aanvraag doet de maatschappelijk assistent een sociaal onderzoek. Men gaat gewoon na of het gezin de financiële hulp nodig heeft. Het gezin moet hiertoe alle nodige inlichtingen geven (over de noden van het kind, de financiële weerslag, de inkomsten in het gezin, het uitgavenpatroon). Deze bevraging mag echter niemand afschrikken. De maatschappelijk assistent zal het gezin op een professionele en discrete wijze begeleiden bij het in kaart brengen van het financieel-sociale overzicht. De toekenning van financiële tussenkomsten kan éénmalig zijn, voor kortere of langere duur. De tussenkomst kan soms worden teruggevorderd. Het OCMW kan u hierover steeds meer inlichtingen geven. Contactgegevens: OCMW, sociale dienst, Gasthuisstraat 11 te Brecht, tel Tips rond andere gevoeligheden. Bij een financiële actie van de school geef je best geen beloning aan leerlingen die het meest verkocht hebben. Het verkopen mag ook geen verplichting zijn. Vaak hebben ouders van kinderen in armoede geen financiële kracht om te sponsoren. Ook het netwerk van het gezin, waar ze op zouden kunnen rekenen om iets te kopen ten voordele van de school, is vaak heel beperkt omwille van de moeilijke situatie. Je ontwikkelt als school een systeem waardoor kinderen er niet onder lijden als ze het gevraagde materiaal niet bij zich hebben. Als leerkracht voorzie je een aantal exemplaren van het materiaal dat de kinderen moeten meebrengen bijvoorbeeld tijdschriften, kranten, fruit Als er dan een kind de gevraagde benodigdheden niet bij heeft, kan het op een discrete manier gebruik maken van het voorziene materiaal. Op die manier vang je het probleem op dat kinderen materiaal niet mee hebben wegens de moeilijke situatie thuis. En staat het kind niet op een negatieve manier in de spotlights. Vaak is er voor het schoolfeest, grootouderfeest speciale kleding / verkleedkledij nodig. Vooraleer er aan ouders gevraagd wordt te zorgen voor die specifieke kleding is het een idee om te informeren wie de gezochte kledij heeft. Dit kan via de nieuwsbrief, aan leerkrachten, Je kan als school ook zelf op zoek gaan naar de kleding in o.a. de Kringwinkel. Het kan bijgehouden worden om eventueel te gebruiken in een volgend schooljaar. 7

8 PESTEN We merken dat er al heel wat rond pesten gebeurd in de scholen. Als school werk je aan een goed contact met de ouders bijvoorbeeld door voldoende tijd uit te trekken voor ouders tijdens een oudercontact, ouders in te lichten als een kind pest of gepest wordt, door hen te betrekken bij activiteiten van de school (zie Verschil in leefwereld en communicatie pagina 9 en 10). Sociale vaardigheden en weerbaarheid kunnen preventief werken in het kader van een antipestbeleid. Vaak beheersen kinderen uit armoedesituaties onvoldoende sociale vaardigheden. Als school heb je er oog voor in de lessen. Je kan er ook speciale projecten rond uitwerken bijvoorbeeld in samenwerking met het CLB. Er is een grote alertheid vanuit de school en het leerkrachtenteam voor kinderen die pesten en gepest worden. Er wordt kort op de bal gespeeld. Het is belangrijk dat als ouders merken dat er gepest wordt, dit melden aan de school. Niet enkel ouders van kinderen die pesten of gepest worden, worden hiervoor opgeroepen, maar ook ouders en kinderen uit de middengroep. 8

9 VERSCHIL IN LEEFWERELD EN COMMUNICATIE CATIE Als school wil je de leefwereld van mensen in armoede begrijpen. De school beschouwt kansarmoede en de mechanismen van sociale uitsluiting als een belangrijk sociaal thema. Een thema dat geregeld aan bod komt bijvoorbeeld op de agenda van elke personeelsvergadering, leerkrachten volgen vorming over armoede, Als school kan je gebruik maken van het initiatief van de Kar vzw Den Boer op. Hierbij is er een uitwisseling tussen ervaringsdeskundigen van de Kar en het schoolteam over armoede. Hoe kan je werken aan een goede relatie tussen ouders en school? Een goede relatie tussen ouders en school heeft alleen maar voordelen. Een goed contact tussen ouders en de school verlaagt de drempel. Het positief gevolg daarvan is dat ouders (sneller) durven praten over hun problemen en het contact verbetert. Ouders in armoede betrekken bij het schoolgebeuren vraagt vaak extra investeringen. Een basis van vertrouwen en wederzijds respect, zijn een goede start. Om een grote betrokkenheid van ouders te creëren bij het schoolgebeuren, is eenvoudig taalgebruik, zowel verbaal als schriftelijk, een absolute must. Een ongedwongen gesprek aan de schoolpoort over alledaagse dingen kan het contact tussen leerkracht / directeur en ouder versterken. Je spreekt als leerkracht de ouders eerst aan. Toch moet je alert zijn dat het gesprek niet uitmondt in een bespreking van problemen. Als zich dat voordoet, zet je het gesprek verder op een andere plaats of tijdstip. Voor ouders die gaan werken, lukt het niet altijd om tegen uur aan de schoolpoort te staan. Om ouders toch op de hoogte te houden van het verloop op school kan je werken met een heen-en-weerschriftje of communiceren via de agenda. Het is ook een systeem waarbij ouders zaken kunnen aangeven. Dit kan niet alleen als systeem werken voor ouders die je niet veel ziet, maar ook om een vlotte communicatie te krijgen tussen school en ouders over het school en leerproces. Je betrekt als school ouders op een positieve manier bij het schoolgebeuren. Dit kan door gebruik te maken van de talenten van de ouders bijvoorbeeld een moeder betrekken bij het pannenkoeken bakken als afsluiter van het schooljaar, ouders inschakelen als leesouder, een ouder als begeleider bij het zwemmen, bij een bezoek 9

10 aan het containerpark, een ouder die mee loopt in de carnavalstoet, een ouder die fruit komt schillen tijdens fruitdagen, Er is nood aan een vertrouwenspersoon, los van het financiële aspect, waar ouders terecht kunnen met problemen bijvoorbeeld als het kind gepest wordt, er thuis iets gebeurd is, Als er problemen zijn met het kind, spreek je als school eerst de ouders hierover aan, vooraleer er andere organisaties, diensten worden betrokken. Er mag niks achter de rug gebeuren. Respecteer de (eind)-verantwoordelijkheid van ouders. Het is belangrijk voor het wederzijds vertrouwen hen als volwaardige partner te beschouwen en te betrekken. Ideeën rond de betrokkenheid van ouders bij het oudercontact. In sommige situaties is het niet altijd mogelijk om s avonds naar een oudercontact te komen omwille van praktische redenen (vervoer, babysit, ). Ouders de kans geven om op andere momenten naar het oudercontact te komen, zal de betrokkenheid vergroten. Bespreek met hen wat een goede moment is. Mogelijke momenten zijn vlak na schooltijd of tijdens de middag. Als een andere leerkracht de kinderen in het oog houdt, kan de ouder met een gerust hart met de desbetreffende leerkracht spreken. Er is een oplossing geboden aan mogelijke drempels als kinderopvang en vervoer. Als ouders om een of andere reden niet naar het oudercontact (kunnen) komen, kan je werken aan het contact door er op bezoek te gaan. Op huisbezoek gaan, kan uiteraard enkel als de ouders dit zien zitten. Om te werken aan een positieve sfeer en relatie tussen ouders en school, wordt er op een oudercontact niet alleen over negatieve zaken en problemen gepraat. Indien nodig wordt er een tolk aangesproken die aanwezig is tijdens het oudercontact. 10

11 SAMEN HET CHARTER WAAR MAKEN Het lanceermoment van het charter en ideeënbundel zijn een startschot om in jouw school concreet aan de slag te gaan. Nadien kan het denkwerk rond de concrete invulling van het charter in de school beginnen. We zijn ervan overtuigd dat alle punten, vermeld op het charter, tot hiertoe al beschouwd worden als belangrijk in jouw school en zodoende ook de nodige aandacht krijgen. Met het charter willen we een aantal punten extra in de kijker zetten. Hoe werkt dit concreet: Je kiest welke actiepunten uit het charter extra aandacht krijgen in de school en rond gewerkt zal worden in het komende schooljaar De manier waarop er aan de punten gewerkt wordt, wordt besproken en vastgelegd. De ideeënbundel kan hierbij een leidraad zijn. Je kleurt de gezichtjes, die vóór de gekozen punten staan op het charter, in. Zo is het duidelijk dat de school er extra rond zal investeren. Het waarmaken van het charter is niet alleen een taak van de GOK-leerkracht of directie maar van gans het schoolteam. Ook ouders kunnen hier mee een rol inspelen door het oudercomité / de ouderraad erbij te betrekken. We willen een keer per schooljaar ook terug samenkomen met alle scholen, CLB, dienst welzijn van de gemeente, OCMW en de Werkgroep onderwijs van de Kar vzw. Dit om ervaringen uit te wisselen, te bekijken hoe het loopt, eventueel zaken bij te sturen. OUDERS OP DE HOOGTE BRENGEN Werken aan het charter, vraagt een engagement van de school. Het is goed dat ouders hiervan op de hoogte zijn. Daarom wordt in het begin van het schooljaar gecommuniceerd aan ouders dat de school rond het charter werkt en de manier waarop dat zal gebeuren. Dit kan door middel van een nieuwsbrief, website, schoolreglement, tijdens een oudercontact, inschrijvingsmoment, In de loop van het schooljaar worden ouders op de hoogte gehouden van het ontwikkeling. Op het einde van het schooljaar kan je terugblikken op wat er gebeurd is. Je kan een bevraging doen op het einde van het schooljaar bij ouders om te weten te komen of ze effecten zien van de gedane inspanningen. Om het charter extra in de kijker te zetten, wordt het opgehangen op een duidelijk zichtbare plaats in de school. Een plaats waar ouders geregeld passeren bijvoorbeeld in de buurt van de schoolpoort, aan het raam van het bureau van de directie, 11

12 DE MEER INFO De Kar vzw Welzijnsschakel en Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen Nollekensweg Brecht tel.: mail: KAR VZW 12

Gezinnen in armoede aan het woord!

Gezinnen in armoede aan het woord! Gezinnen in armoede aan het woord! Met de steun van: BEVRAGING SCHOOLCODE ERPE-MERE Januari 2010 welzijnsschakelommekeer@live.be www.welzijnsschakelommekeer.be 1 Inleiding Sinds januari 2008 hebben alle

Nadere informatie

Schoolcode voor Mol. Elk kind heeft recht op onderwijs. Ondanks de vele inspanningen blijft de kloof tussen de school en kansarme gezinnen groot.

Schoolcode voor Mol. Elk kind heeft recht op onderwijs. Ondanks de vele inspanningen blijft de kloof tussen de school en kansarme gezinnen groot. Schoolcode voor Mol Voorwoord Elk kind heeft recht op onderwijs. Ondanks de vele inspanningen blijft de kloof tussen de school en kansarme gezinnen groot. OCMW Mol tracht de belangen van zijn cliënten

Nadere informatie

SIGNAALKAART KANSARMOEDE

SIGNAALKAART KANSARMOEDE SIGNAALKAART DE LEERLING OP SCHOOL Blijf geloven in het goede van de mensen. Probeer geen moeilijke leerlingen te zien maar leerlingen die het moeilijk hebben. Genegenheid, tederheid, begrip en respect

Nadere informatie

Spijbelpreventie: ouderbetrokkenheid op school.

Spijbelpreventie: ouderbetrokkenheid op school. VCLB De Wissel - Antwerpen Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Spijbelpreventie: ouderbetrokkenheid op school. Een belangrijke stap in het preventief werken rond spijbelen is ouders betrekken bij het

Nadere informatie

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

ENQUÊTE NO BLAME EN PESTPREVENTIE IN DE VLAAMSE BASISSCHOLEN

ENQUÊTE NO BLAME EN PESTPREVENTIE IN DE VLAAMSE BASISSCHOLEN ENQUÊTE NO BLAME EN PESTPREVENTIE IN DE VLAAMSE BASISSCHOLEN 1. Inleiding Sinds 2002 biedt Leefsleutels vormingen aan over de No Blame-methode bij pesten. Omdat er na vijf jaar nog geen cijfers bestaan

Nadere informatie

Over de KLJ-leden. Nota s Hoofdanimator - Over de KLJ-leden - 1 -

Over de KLJ-leden. Nota s Hoofdanimator - Over de KLJ-leden - 1 - Over de KLJ-leden Boven alles willen we uiteraard alle kinderen en jongeren die lid zijn van KLJ een onvergetelijke KLJ-tijd bezorgen. Dit is en blijft het hoofddoel van elke KLJ-afdeling. Hoe je dat kan

Nadere informatie

1 1 inleiding. eenengagementvandegentsescholen

1 1 inleiding. eenengagementvandegentsescholen 1 1 inleiding Scholen die dit charter ondertekenen engageren zich om met het hele team werk te maken van een goede communicatie met alle ouders van leerlingen in hun school. Communicatie kan pas tussen

Nadere informatie

INFOBOEKJE. Katholieke centrumschool Denderleeuw Collegestraat 19 9470 Denderleeuw tel. 053 67 06 10. info@kcd.be www.kcd.be

INFOBOEKJE. Katholieke centrumschool Denderleeuw Collegestraat 19 9470 Denderleeuw tel. 053 67 06 10. info@kcd.be www.kcd.be Katholieke centrumschool Denderleeuw Collegestraat 19 9470 Denderleeuw tel. 053 67 06 10 info@kcd.be Welkom op KCD! Hoe klein of hoe groot je ook bent, op onze school word je verwend! Dit wordt dan ook

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs datum: 23 februari 2010 Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs Verslag ouderbevraging Sint-Lievenscollege 1. Huiswerkbeleid in de lagere school (evolutie sinds vorige bevraging) / veiligheid

Nadere informatie

25/04/16. Wanbetalers en incassobureaus. Actueel probleem. Ernstig probleem

25/04/16. Wanbetalers en incassobureaus. Actueel probleem. Ernstig probleem Wanbetalers en incassobureaus Actueel probleem Ernstig probleem 1 Hoog risico: kind in eenoudergezin; gezin met lage werkintensiteit; laagopgeleid gezin; gezin dat woning huurt; Sociaal niet-eu-gezin.

Nadere informatie

Informatiebrochure van onze kleuterschool

Informatiebrochure van onze kleuterschool Vrije basisschool De Luchtballon Nieuwe Beggaardenstraat 50 2800 Mechelen 015/21 86 23 info@basisschooldeluchtballon.be www.basisschooldeluchtballon.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je

Nadere informatie

Investeer in aanwezigheid op school; tijdens oudercontacten, infoavonden, maar ook tijdens informele ontmoetingsmomenten.

Investeer in aanwezigheid op school; tijdens oudercontacten, infoavonden, maar ook tijdens informele ontmoetingsmomenten. Investeer in aanwezigheid op school; tijdens oudercontacten, infoavonden, maar ook tijdens informele ontmoetingsmomenten. Hang op school een foto op van de CLB-medewerkers. Zo krijgt het CLB letterlijk

Nadere informatie

GEZINSBELEID. Het gezin in al zijn vormen

GEZINSBELEID. Het gezin in al zijn vormen VRIJE BASISSCHOOL HERZELE Kerkstraat 12 9550 Herzele Telfax: (053)62 36 98 info@vsbh.be www.vbsh.be Vestigingen: Kerkstraat Station Woubrechtegem GEZINSBELEID Het gezin in al zijn vormen Een groot aantal

Nadere informatie

basistekst opgesteld door de zorgteams van de scholengemeenschap

basistekst opgesteld door de zorgteams van de scholengemeenschap Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces wat in de klas is gestart. Het vormt de brug tussen de school en de ouders. Via het huiswerkbeleid willen we spanningen en conflicten vermijden en inspelen

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD Pestprotocol obs de Bongerd Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem

Nadere informatie

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK 1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK Kinderen krijgen in de opvang volop kansen om zich te ontwikkelen. Ouders kunnen intussen werk zoeken of gaan werken,

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Jenaplanschool Lieven Gevaert Osylei 86 2640 Mortsel 03/449.36.70 www.jenaplanschoollievengevaert.be lievengevaert@skynet.be

Jenaplanschool Lieven Gevaert Osylei 86 2640 Mortsel 03/449.36.70 www.jenaplanschoollievengevaert.be lievengevaert@skynet.be ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onze school Jenaplanschool Lieven Gevaert Osylei 86 2640 Mortsel 03/449.36.70 www.jenaplanschoollievengevaert.be lievengevaert@skynet.be VISIE OUDERBETROKKENHEID

Nadere informatie

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en de professionele cultuur. We geven in dit onderdeel

Nadere informatie

Om pestgedrag te voorkomen, kiest ons schoolteam ervoor om acties te ondernemen die ervoor zorgen dat pestgedrag weinig kans maakt.

Om pestgedrag te voorkomen, kiest ons schoolteam ervoor om acties te ondernemen die ervoor zorgen dat pestgedrag weinig kans maakt. Plagen is vooral een spel en het gebeurt vaak tussen vrienden. Het spel gaat om te kijken of je creatief kan reageren en dat waardeer je. Pesten is herhaaldelijk uitoefenen van lichamelijke en/of geestelijke

Nadere informatie

SANCTIEbeleid. Visie :

SANCTIEbeleid. Visie : SANCTIEbeleid Visie : We willen werken vanuit een positieve ingesteldheid tegenover de kinderen. Een positieve benadering van kinderen bevordert het klimaat in klas en school. Gedrag kunnen we enkel veranderen

Nadere informatie

basisschool Maria Boodschap

basisschool Maria Boodschap ENGAGEMENTSVERKLARING basisschool Maria Boodschap Basisschool Maria Boodschap Perustraat 4 2030 Antwerpen-Luchtbal Tel.: 03/541.06.13 Fax.: 03/542.60.76 E-mail: maria.boodschap@cksa.be Website: www.mariaboodschap.be

Nadere informatie

oudertevredenheidsenquête

oudertevredenheidsenquête Samenvatting: Analyse oudertevredenheidsenquête Achtergrond: Deze enquête werd jullie voorgelegd in het kader van een tevredenheidsonderzoek. De vragenlijst is gebaseerd op een modelvragenlijst van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving : Leermeester lichamelijke opvoeding

Functiebeschrijving : Leermeester lichamelijke opvoeding Functiebeschrijving : Leermeester lichamelijke opvoeding Doel van de functie : In lijn met het pedagogisch project van de school didactisch verantwoord bewegingsopvoeding geven, teneinde bij te dragen

Nadere informatie

Dit protocol beschrijft de manier waarop we als Montessorischool Bilthoven omgaan met pestproblemen.

Dit protocol beschrijft de manier waarop we als Montessorischool Bilthoven omgaan met pestproblemen. PESTPROTOCOL MONTESSORISCHOOL BILTHOVEN 1. Uitgangspunten Dit protocol beschrijft de manier waarop we als Montessorischool Bilthoven omgaan met pestproblemen. We hanteren de volgende definitie van pesten:

Nadere informatie

Wensen en verwachtingenavond basisschool de Lage Weide

Wensen en verwachtingenavond basisschool de Lage Weide Wensen en verwachtingenavond basisschool de Lage Weide Op 22 april 2015 gingen ouders en teamleden van basisschool de Lage Weide met elkaar in gesprek. Het gesprek ging over de samenwerking tussen ouders

Nadere informatie

VBS De Duizendpoot 2 april 2015 Schoolstraat 27 3380 Bunsbeek. Wat heeft april zoal in petto voor onze school? Dat lees je in deze nieuwsbrief:

VBS De Duizendpoot 2 april 2015 Schoolstraat 27 3380 Bunsbeek. Wat heeft april zoal in petto voor onze school? Dat lees je in deze nieuwsbrief: VBS De Duizendpoot 2 april 2015 Schoolstraat 27 3380 Bunsbeek Solveldweg 8B 3384 Wever Nieuwsbrief april Beste ouders Wat heeft april zoal in petto voor onze school? Dat lees je in deze nieuwsbrief: BEZOEK

Nadere informatie

In het schooljaar 2012-2013 werd een ouderbevraging of een oudertevredenheidsenquête uitgevoerd.

In het schooljaar 2012-2013 werd een ouderbevraging of een oudertevredenheidsenquête uitgevoerd. Ouderbevraging 2013 Inleiding In het schooljaar 2012-2013 werd een ouderbevraging of een oudertevredenheidsenquête uitgevoerd. De enquête bestond uit 2 delen: Een gedeelte dat per kind in te vullen was

Nadere informatie

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding De HGW-bril toegepast in de cel woensdag 20 februari 2013 Kris Loobuyck 1 2 3 VVKSO 1 Uitgangspunten van HGW 4 HGW biedt kansen! 5 We zijn gericht op het geven van haalbare en bruikbare adviezen. We werken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Deel 8: Leefregels voor het schoolkind

Deel 8: Leefregels voor het schoolkind Deel 8: Leefregels voor het schoolkind ( exemplaar ouders en kind) Inhoud 1. Taal 2. Te laat komen 3. Schoolpoort 4. Goeiedag 5. De speelplaats 6. Schoolgerei 7. Agenda 8. Kledij 9. Geld 10. Speelgoed

Nadere informatie

Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Kinderopvang voor mensen in armoede. Getuigenis VVSG 02/04/2015

Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Kinderopvang voor mensen in armoede. Getuigenis VVSG 02/04/2015 Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Kinderopvang voor mensen in armoede. Getuigenis VVSG 02/04/2015 Beste iedereen, Ik ben Cynthia, opgeleide ervaringsdeskundige, en ik werk binnen TAO-Armoede. Wij

Nadere informatie

Welzijnsschakel Lede Berkenstraat 2 9340 Lede 053/80.47.13 trees.debusschere@telenet.be

Welzijnsschakel Lede Berkenstraat 2 9340 Lede 053/80.47.13 trees.debusschere@telenet.be Mensen in armoede uit Lede aan het woord! In samenwerking met : Armoede en onderwijs: Ervaringen en voorstellen Mei 2010 Met de steun van : Welzijnsschakel Lede Berkenstraat 2 9340 Lede 053/80.47.13 trees.debusschere@telenet.be

Nadere informatie

De basisschool betaalbaar voor elke ouder Welke kosten mag de school aanrekenen? Bijdrageregeling De school is verplicht om bij het begin van het schooljaar een bijdrageregeling voor te leggen aan de ouders.

Nadere informatie

GRONDHOUDINGEN IN HET OMGAAN MET (KANSARME) MENSEN

GRONDHOUDINGEN IN HET OMGAAN MET (KANSARME) MENSEN GRONDHOUDINGEN IN HET OMGAAN MET (KANSARME) MENSEN We vragen ons vaak af hoe we op een goede manier kunnen omgaan met gekwetste mensen. Dit is een vraag waarop we geen pasklaar antwoord kunnen geven. We

Nadere informatie

Sponsordossier Vakantiekampen

Sponsordossier Vakantiekampen Sponsordossier contact Rodekruisvakanties vzw Sofie Vehent Motstraat 40 2800 Mechelen 015/44 35 11 rodekruisvakanties@rodekruis.be Armoede Wie arm is, heeft het financieel moeilijker dan anderen en leeft

Nadere informatie

Waarom komt er een leerlingenraad (LR)? Wat is een leerlingenraad? Wat doet de leerlingenraad? Waarover kan een leerlingenraad beslissen?

Waarom komt er een leerlingenraad (LR)? Wat is een leerlingenraad? Wat doet de leerlingenraad? Waarover kan een leerlingenraad beslissen? Waarom komt er een leerlingenraad (LR)? Wat is een leerlingenraad? Wat doet de leerlingenraad? Waarover kan een leerlingenraad beslissen? Welke onderwerpen zijn er zoal? Hoe komt de leerlingenraad aan

Nadere informatie

Huistaakbeleid. BS GO! Europaschool Genk en BS GO! Europaschool Genk campus Sledderlo Keinkesstraat 19 3600 GENK 089/35.53.35

Huistaakbeleid. BS GO! Europaschool Genk en BS GO! Europaschool Genk campus Sledderlo Keinkesstraat 19 3600 GENK 089/35.53.35 Huistaakbeleid BS GO! Europaschool Genk en BS GO! Europaschool Genk campus Sledderlo Keinkesstraat 19 3600 GENK 089/35.53.35 Inleidende tekst Om op een degelijke manier aan huistaakbeleid te doen moeten

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Engagement. tussen school & ouders 2 /10

Engagement. tussen school & ouders 2 /10 Engagement tussen school & ouders B Ac 2 /10 Begrijp je het Nederlands onvoldoende? Dan kan je een Franse of Engelse versie downloaden op de website van de school. Vous ne comprenez pas suffisamment le

Nadere informatie

Schooljaar: versie oktober Overzicht schoolkosten Gemeenschapsonderwijs: De Watertoren

Schooljaar: versie oktober Overzicht schoolkosten Gemeenschapsonderwijs: De Watertoren Schooljaar: 2016-2017 versie oktober Overzicht schoolkosten Gemeenschapsonderwijs: De Watertoren Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

Do you not sufficiently master Dutch? You can download a French or English translation from the school website:

Do you not sufficiently master Dutch? You can download a French or English translation from the school website: Begrijp je het Nederlands onvoldoende? Dan kan je een Franse of Engelse vertaling downloaden op de website van de school: www.basisschool.kadenderleeuw.be Vous ne comprenez pas suffisamment le néerlandais?

Nadere informatie

1. Onze schoolvisie. 1. We zijn een herkenbare christelijk gelovige school. 2. We bieden kwaliteitsonderwijs aan.

1. Onze schoolvisie. 1. We zijn een herkenbare christelijk gelovige school. 2. We bieden kwaliteitsonderwijs aan. 1. Onze schoolvisie Wij zijn een vrije gemengde basisschool met een speelplaats voor kleuters en een speelplaats voor de lagere school. Als school leveren we een zeer sterke inspanning naar het ontwikkelen

Nadere informatie

t Kompas School met de Bijbel Westbroek

t Kompas School met de Bijbel Westbroek t Kompas School met de Bijbel Westbroek Het protocol sociaal gedrag Het pestprotocol is een belangrijk onderdeel van het beleid van onze school. We hebben dan ook een protocol opgesteld dat op de hele

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober.

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. ONZE AGENDA : 1 oktober Medisch onderzoek L3 (op school) NM: zwemmen (L2 en L3)

Nadere informatie

Pestprotocol Deventerleerschool

Pestprotocol Deventerleerschool 2015 Pestprotocol Deventerleerschool 06TU Deventer Leerschool 30-6-2015 Pesten Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook

Nadere informatie

- Babbel - spel Dit is een spel die leerlingen op een speelse manier laat oefenen in sociale vaardigheden.

- Babbel - spel Dit is een spel die leerlingen op een speelse manier laat oefenen in sociale vaardigheden. Overzicht anti-pestactieplan Gaspard de Colignyschool- School met de Bijbel Preventief Schoolniveau - Babbel - spel Dit is een spel die leerlingen op een speelse manier laat oefenen in sociale vaardigheden.

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten Ouders in Huis: gesprekskaarten Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek Ontmoeten 1. Vind je dat er initiatieven nodig zijn waar ouders elkaar kunnen leren kennen? Heb je hier ideeën over?

Nadere informatie

WELKOM in het 6 e leerjaar!

WELKOM in het 6 e leerjaar! WELKOM in het 6 e leerjaar! Samen en apart? Samen: leefklassen - WO - muzische vorming: knutselen, muziek, drama, - bewegingsopvoeding - levensbeschouwelijke vakken Apart: leerklassen - Frans - Wiskunde

Nadere informatie

Voor het eerst naar de kleuterschool

Voor het eerst naar de kleuterschool Voor het eerst naar de kleuterschool 1. Welkom EEN NIEUWE JUF VOOR J U L E S Welkom in de eerste kleuterklas! Je zal merken dat er van deze jonge kinderen al veel wordt verwacht. Toch willen we sterk

Nadere informatie

Resultaten enquête. Onderzoek van Leen Leys. Master in de pedagogische wetenschappen

Resultaten enquête. Onderzoek van Leen Leys. Master in de pedagogische wetenschappen Resultaten enquête Onderzoek van Leen Leys Master in de pedagogische wetenschappen Voorwoord van de directie BESTE OUDERS, In wat volgt, tonen we de resultaten van een enquête die tijdens het eerste trimester

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Ouderavond 2de jaar 7 oktober 2014

Ouderavond 2de jaar 7 oktober 2014 Ouderavond 2 de jaar 7 oktober 2014 Beste ouders, Sinds de start van het schooljaar op 1 september jl. is er reeds een schoolmaand achter de rug.. Hopelijk voelt uw zoon/dochter zich intussen al helemaal

Nadere informatie

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN NAAM :.. 1. Algemeen Ik: - heb respect en begrip voor anderen; - heb eerbied voor de natuur; - durf mijn eigen mening te uiten; - heb orde en ben steeds beleefd;

Nadere informatie

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school.

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Geachte ouders, Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Zoals vorige jaren heeft het team dit

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

HET ZORGBELEID VBS BIEST-JAGER

HET ZORGBELEID VBS BIEST-JAGER HET ZORGBELEID VBS BIEST-JAGER Op onze school hechten wij veel belang aan de zorg voor ALLE kinderen waarbij steeds het positieve in elk kind benadrukt wordt. Het belangrijkste is dat wij ernaar streven

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Vanaf 1 april 2005 moet elke school beschikken over een schoolraad.

Vanaf 1 april 2005 moet elke school beschikken over een schoolraad. 1. Schoolraad: Vanaf 1 april 2005 moet elke school beschikken over een schoolraad. Wat is de schoolraad? De schoolraad heeft als doel leerkrachten, ouders en lokale gemeenschap inspraak te geven bij het

Nadere informatie

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Sinds 2011 komt een groep jongeren in armoede op regelmatige basis samen. Om elkaar te leren kennen, om naar elkaar

Nadere informatie

Verslag Praktijktafel 1: Werken in een landelijke context Praktijktafel 12 december 2016

Verslag Praktijktafel 1: Werken in een landelijke context Praktijktafel 12 december 2016 Verslag Praktijktafel 1: Werken in een landelijke context Praktijktafel 12 december 2016 Veel groepen van Welzijnsschakels staan in contact tot het lokaal bestuur, via informele contacten met leden van

Nadere informatie

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan.

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan. Leefregels Samen leven, samen leren moet geleerd worden aan kinderen. Aansluitend bij ons pedagogsich project hebben we daarom met heel het team, schooleigen leefregels samengesteld. Als uitgangspunt nemen

Nadere informatie

PROTOCOL GEWENST GEDRAG

PROTOCOL GEWENST GEDRAG PROTOCOL GEWENST GEDRAG 1. WAT DOEN WE OM GEWENST GEDRAG TE BEWERKSTELLIGEN? 1.1 OMGANGSREGELS Onze school heeft algemene omgangsregels geformuleerd, waaraan iedereen zich houdt. De regels benoemen het

Nadere informatie

Communicatie met ouders. Digitaal communiceren als aanvulling? .1. Ouders. informeren?

Communicatie met ouders. Digitaal communiceren als aanvulling? .1. Ouders. informeren? Communicatie met ouders Digitaal communiceren als aanvulling?.1. Ouders informeren? Probleemstelling Scholen hebben veel informatie die de weg moet vinden naar ouders Ouders communiceren op verschillende

Nadere informatie

GES. GEM. VRIJE BULO-SCHOOL GON-BEGELEIDING. GON TYPE 9 (autisme) GON BASISAANBOD

GES. GEM. VRIJE BULO-SCHOOL GON-BEGELEIDING. GON TYPE 9 (autisme) GON BASISAANBOD GES. GEM. VRIJE BULO-SCHOOL GON-BEGELEIDING VANUIT GON TYPE 9 (autisme) GON BASISAANBOD Vrij Buitengewoon Katholiek Lager Onderwijs Blijdhove Menen - Guido gezellelaan 106 8930 Menen - 056/51.31.91 - administratie@buloblijdhove.be

Nadere informatie

Geachte ouders/ verzorgers, Nieuwsbrief oktober 2015

Geachte ouders/ verzorgers, Nieuwsbrief oktober 2015 CBS De Bron/ Christinaplaats Christinaplaats 1 3223XE Hellevoetsluis Telefoonnummer 0181 313638 E- mail: info@cbsdebron.vcodekring.nl Website: www.cbs-debrug.nl Nieuwsbrief oktober 2015 Geachte ouders/

Nadere informatie

VISIETEKST. Pesten op school

VISIETEKST. Pesten op school Wat wil je worden? vroeg de juf t was in de derde klas Ik keek haar aan en wist het niet Ik dacht dat ik al iets was. Toon Hermans VISIETEKST Pesten op school Pesten komt helaas op iedere school voor.

Nadere informatie

VBS Sint-Juliaan Verslag tevredenheidonderzoek ouders Schooljaar

VBS Sint-Juliaan Verslag tevredenheidonderzoek ouders Schooljaar VBS Sint-Juliaan Verslag tevredenheidonderzoek ouders Schooljaar 2012-2013 Ouders spelen de eerste en meest cruciale rol in de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Dit geldt ook voor alle aspecten

Nadere informatie

Wensen en verwachtingenavond de Zeetuin 16 april 2015

Wensen en verwachtingenavond de Zeetuin 16 april 2015 Op de Zeetuin werken ouders en leerkrachten samen omdat kinderen zich beter voelen, zich beter ontwikkelen en beter leren als ouders en school als partners samenwerken. Wensen en verwachtingenavond de

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

Pestprotocol Nutsscholen Oss. Pestprotocol Nutsscholen Oss

Pestprotocol Nutsscholen Oss. Pestprotocol Nutsscholen Oss INHOUD 1. Waarom wij kiezen voor een pestprotocol 2. Handelingsprotocol aanpak van pestgedrag 3. Op welke wijze wordt in onze school gewerkt aan het voorkomen van pestgedrag? 4. Welke maatregelen worden

Nadere informatie

Ons ABC-boekje. Inhoud: A Adreswijziging M Materiaal. B Ballen Opvang. C CLB Overgang K3 1 e leerjaar. D Dagindeling P Pesten E Eetmaal Q

Ons ABC-boekje. Inhoud: A Adreswijziging M Materiaal. B Ballen Opvang. C CLB Overgang K3 1 e leerjaar. D Dagindeling P Pesten E Eetmaal Q Stedelijke Basisschool De Panda August Vermeylenstraat 2 9000 Gent Inhoud: Intern schoolreglement Ons ABC-boekje A Adreswijziging M Materiaal Afspraken Afvalstraatje Afwezigheden Medicatie Medisch onderzoek

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

infobrochure methodeonderwijs De Lotus

infobrochure methodeonderwijs De Lotus infobrochure methodeonderwijs De Lotus Mosselerlaan 62 3600 GENK 089 35 16 21 directie.middenschool@gocampusgenk.be Inhoudsopgave Inleiding Zelfgestuurd leren Kernteam Kringgesprek Coöperatieve werkvormen

Nadere informatie

1. omgevingsanalyse/ monitoring. 2. preventie 3. interventie 4. compensatie

1. omgevingsanalyse/ monitoring. 2. preventie 3. interventie 4. compensatie Gent, 8 mei 2015 1. omgevingsanalyse/ monitoring 2. preventie 3. interventie 4. compensatie - jaarlijkse bevraging onbetaalde schoolrekeningen - armoedebarometer - armoedemonitor - gemeentelijke profielschets

Nadere informatie

Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt.

Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt. Infobrief voor de ouders van de 4 de klas Beste mama en papa, Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt. Schooluren De schoolpoort gaat

Nadere informatie

Ons huiswerkbeleid. Wij vinden huiswerk belangrijk, omdat het

Ons huiswerkbeleid. Wij vinden huiswerk belangrijk, omdat het Ons huiswerkbeleid De leerlingen zijn een groot deel van de dag actief op school; met huiswerk willen we de ouders op de hoogte houden van datgene waarmee de kinderen in de klas bezig zijn. Huiswerk vormt

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

een team met zorg voor een buitengewoon kind

een team met zorg voor een buitengewoon kind 1 K O R E N B L O E M INSTITUUT VOOR INDIVIDUEEL ONDERRICHT Korenbloemstraat 17, 9000 Gent Tel.: 09/269 92 70 fax: 09/269 92 79 een team met zorg voor een buitengewoon kind Elinda, Murat en Collin. Elinda

Nadere informatie

FIETSVERPLAATSINGEN IN GROEP

FIETSVERPLAATSINGEN IN GROEP VELOCITIE INSPIRATIEBOX categorie 3: Actieve schoolverplaatsingen ACTIEFICHE FIETSVERPLAATSINGEN IN GROEP Op welke manier kunnen klassen zich in groep met de fiets verplaatsen voor buitenschoolse activiteiten

Nadere informatie

Schooljaar : Bevraging tevredenheid ouders. In onze school zijn er 258 gezinnen. Er werden 99 enquêtes online ingevuld.

Schooljaar : Bevraging tevredenheid ouders. In onze school zijn er 258 gezinnen. Er werden 99 enquêtes online ingevuld. Gemeentelijke Basisschool Kadrie Driehoekstraat 41 2920 KALMTHOUT 03/666 95 20 Schooljaar 2014-2015: Bevraging tevredenheid ouders In onze school zijn er 258 gezinnen. Er werden 99 enquêtes online ingevuld.

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Wingerd Terhagen. Stille Weg 2, 2840 Terhagen 03 888 57 81 school@wingerdterhagen.be www.wingerdterhagen.be

Vrije Basisschool De Wingerd Terhagen. Stille Weg 2, 2840 Terhagen 03 888 57 81 school@wingerdterhagen.be www.wingerdterhagen.be Vrije Basisschool De Wingerd Terhagen Stille Weg 2, 2840 Terhagen 03 888 57 81 school@wingerdterhagen.be www.wingerdterhagen.be Beste ouders, In dit boekje wil ik even de werking van ons klasje toelichten.

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Dinsdag, 1 september 2015 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS de Tweemaster, Naarden

Pestprotocol ICBS de Tweemaster, Naarden Inleiding: Hoe gaan we om met pesten en agressief gedrag? Wij beseffen dat het klimaat van de school grote invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat

Nadere informatie

De focusgroepen gaven ons in het verleden al een antwoord op volgende kernvragen:

De focusgroepen gaven ons in het verleden al een antwoord op volgende kernvragen: Focusgroepen basisonderwijs: Wat denken ouders uit verschillende doelgroepen over wat de school of het schoolteam kan doen om ouders meer te betrekken bij de school (geïnspireerd op de draaiboeken van

Nadere informatie

stevige stam is de boom waardeloos.

stevige stam is de boom waardeloos. Visuele voorstelling Boom: Onze school ligt in een groen, bosrijke omgeving. Het logo van de school staat centraal in de tekening. Jongen en meisje: De kinderen staan centraal in onze school. Ben je jongen

Nadere informatie

Kinderen met een handicap op de schoolbanken

Kinderen met een handicap op de schoolbanken Kinderen met een handicap op de schoolbanken Ouders van een kind met een handicap moeten vaak een moeilijke weg bewandelen met veel hindernissen en omwegen om voor hun kind de geschikte onderwijsvorm of

Nadere informatie

GEZINSBELEID. GEMEENTESCHOOL DWORP Alsembergsesteenweg 569, 1653 Dworp 1

GEZINSBELEID. GEMEENTESCHOOL DWORP Alsembergsesteenweg 569, 1653 Dworp 1 GEZINSBELEID Als ik later groot ben, wil ik gelukkig zijn, antwoorden kinderen als je hen vraagt waarover ze dromen. En dat is ook hetgene wat hun ouders wensen, evenals hun leerkrachten. Iedereen verlangt

Nadere informatie

Bijlage 1: Diversiteitstest

Bijlage 1: Diversiteitstest Bijlage 1: Diversiteitstest Welke uitspraken zijn in onze opvang het meest van toepassing? Af en toe belonen we kinderen. Een complimentje geven bijvoorbeeld of ze op een andere manier positief bekrachtigen.

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Molse schoolcode. Solidariteit op school. Met steun van dienst samenlevingsopbouw Mol, VZW SOS, OCMW Mol en de Molse secundaire scholen.

Molse schoolcode. Solidariteit op school. Met steun van dienst samenlevingsopbouw Mol, VZW SOS, OCMW Mol en de Molse secundaire scholen. Solidariteit op school Met steun van dienst samenlevingsopbouw Mol, VZW SOS, OCMW Mol en de Molse secundaire scholen. 1 Waarom deze schoolcode?... 4 2 De Molse schoolcode... 5 2.1 Schoolkosten beleid...

Nadere informatie