Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet."

Transcriptie

1 GGZ FACTSHEET 2014 Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. De belangrijkste wijzigingen in de Geestelijke Gezondheidszorg. START

2 Per 2014 is eerste- en tweedelijns GGZ gewijzigd in de Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. Cure4 heeft in deze factsheet per echelon de belangrijkste wijzigingen en aandachtpunten in kaart gebracht. Daarnaast wordt een aantal handige tips en verwijslinks per echelon gedeeld. De Basis GGZ Factsheet 2014 is een digitaal klikbare PDF. Via de pijltjes of de menu-items onderaan de sheets kunt u gemakkelijk en overzichtelijk door het document scrollen. Klik op de pijl om verder te gaan

3 Wat zijn de belangrijkste wijzigingen rondom de basis en gespecialiseerde GGZ? Welke rol krijgt de huisarts? De geestelijke gezondheidszorg krijgt per 2014 een nieuwe indeling. Deze indeling moet leiden tot: # Meer zelfmanagement en preventie # Versterking van de huisartsenzorg en de POH-functie # Invoering Generalistische Basis GGZ # Inperking van de gespecialiseerde GGZ Wat betekent dit voor uw praktijksituatie?

4 HA + POH-GGZ De huisarts krijgt in dit vernieuwde model de rol van verwijzer toebedeeld. De huisarts wordt hierin ondersteund door een POH-GGZ. Ook krijgt de huisarts de mogelijkheid om een psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog en/ of (eerstelijns) GZ-psycholoog te consulteren of de patiënt een e-health programma aan te bieden. Wanneer de huisarts of POH-GGZ niet zelf kan behandelen en basis of specialistische GGZ nodig is, kan de huisarts de patiënt doorverwijzen. Verwijscriteria Vijf criteria zijn voor de huisarts belangrijk bij de doorverwijzing van een patiënt: 1. Vermoeden van een DSM-benoemde stoornis 2. De ernst van de problematiek 3. Het risico 4. De complexiteit TOELICHTING: Verwijsmodel hoe de huisarts geacht wordt te verwijzen o.b.v. deze criteria. 5. Het verloop van klachten De wijzigingen in POH-GGZ

5 Wijzigingen in POH-GGZ Het maximale inschrijftarief POH-GGZ is verhoogd. Deze stijging biedt een praktijk de ruimte een GGZpraktijkondersteuner 12 uur in te zetten, i.p.v. 9 uur in Omdat het om een maximum inschrijftarief gaat, kunnen zorgverzekeraars hieronder gaan zitten. Ook kunnen ze aanvullende eisen stellen aan de verdeling van het tarief. # Verhoging maximaal inschrijftarief. Flexibele inzet inschrijftarief, bijvoorbeeld voor: E-health: programma s die zorgactiviteiten binnen de POH-GGZ functie ondersteunen, zoals diagnostiek of begeleiding en behandeling door de POH-GGZ of de huisarts. Consultatieve raadpleging: raadpleging door de huisarts of POH-GGZ bij een gespecialiseerde GGZ-zorgverlener. Het tarief voor deze prestatie, onderlinge dienstverlening t.b.v. consultatie POH-GGZ, is vrij. # Functionaliseren module POH-GGZ. Andere zorgaanbieders dan de huisarts kunnen deze module contracteren en organiseren. De huisarts en de andere zorgaanbieder zijn vrij om af te spreken hoe de opbrengsten uit het POHinschrijftarief en het POH-consulttarief onderling worden verevend: Voorwaarde: de huisarts blijft verantwoordelijk voor deze ondersteunersfunctie. Vereisten: ten eerste een overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar, ten tweede een overeenkomst tussen huisarts en zorgaanbieder van POH-GGZ. Belangrijkste aandachtspunten POH-GGZ

6 Belangrijkste aandachtspunten POH-GGZ # Geïndiceerde preventie. (depressie, angststoornis en verslaving) Behoort tot het takenpakket van de huisarts en POH-GGZ. Omdat geïndiceerde preventie vaak plaatsvindt via groepsinterventies, kan per 1 januari 2014 de nieuwe prestatie groepsconsult in rekening gebracht worden (per deelnemer per groepsbijeenkomst). # Indicatiestelling. De indicatiestelling voor welke prestatie (basis GGZ) of DBC-zorgproduct (specialistische GGZ) de patiënt in aanmerking komt gebeurt in de GGZ en niet in de huisartsenzorg. # HBO kwalificatie. De POH-GGZ dient minimaal een relevante HBO-opleiding te hebben afgerond. Zorgverzekeraars kunnen aanvullende (opleidings-)eisen stellen aan de functie POH-GGZ. Dit kan tussen zorgverzekeraars verschillen! Blijf op de hoogte! # Actuele nieuwberichten: Zorgonderwerpen > Huisartsenzorg > Actueel Tip Patiënten uit de eerstelijns psychologische zorg zonder DSM-stoornis dienen in uw huisartsenpraktijk behandeld te worden. Bedenk wat voor u de beste oplossing is deze mensen opte vangen. Besteedt u de zorg uit aan een externe POH-GGZ, of is een POH-GGZ in loondienst een passende oplossing? Verdiep u in de mogelijkheden van E-health. Leg ook contacten met behandelaren in de basis en de gespecialiseerde GGZ, indien u hen in de toekomst wilt consulteren. Binnen dit dossier vindt u: Beleidsregel Huisartsenzorg (BR/CU-7095) Tariefbeschikking Huisartsenzorg (TB/CU-7076)

7 GB-GGZ De basis GGZ is een samenvoeging van de huidige eerstelijns zorg en een deel van de tweedelijns zorg. De vergoeding van maximaal vijf zittingen met een bijdrage van 20 per zitting zal komen te vervallen. In 2014 komen hiervoor onderstaande zorgprestaties in de plaats, elk met een door de NZa vastgesteld maximum tarief. PRESTATIES CODES OMSCHRIJVING TARIEF MINUTEN VERDE- LING VWS (*verwacht) Kort (BK) Lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico 453, % Middel (BM) Stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico 773, % Intensief (BI) Ernstige problematiek een enkelvoudig of laag complexbeeld en laag tot matig risico 1.212, % Chronisch (BC) Transitie Voor cliënten met stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de ggz achter de rug en is veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek Indien van een cliënt blijkt dat er geen sprake is van DSM- stoornis, waarna de behandeling wordt afgebroken en de patiënt (eventueel) doorbehandeld wordt bij de huisarts. Voor clienten die in 2013 met een behandeling zijn gestart, waarvan er nog een consult in 2014 valt , % 185, 22 De wijzigingen in de basis GGZ

8 Wijzigingen in de basis GGZ 1 # Instroom. Op verwijzing van de huisarts (met verwijsbrief ), waarbij een vermoeden moet zijn van een DSM-stoornis. Andere verwijzers dan de huisarts mogelijk (bijv. jeugd- of bedrijfsarts), de zorgverzekeraar en zorgaanbieder dienen hier afspraken over te maken. De volgende beroepen kunnen hoofdbehandelaar zijn in de basis GGZ: # Indeling in prestatie. Na intake en diagnostiek, op basis van individuele zorgzwaarte van patiënt. De zorgzwaarte van de patiënt bepaalt in welke prestatie de patiënt wordt ingedeeld, niet het aantal minuten of verrichtingen. Gekozen prestatie voor patiënt niet passend? Patiënt informeren van wijziging prestatie en slechts deze prestatie in rekening brengen. # Zorgprestaties. De prestaties kennen een integraal maximumtarief (vastgesteld door de NZa). De diverse componenten van de behandeling (denk aan intake, diagnostiek en consulten), maar ook alle administratieve handelingen (zoals gegevensregistratie en ROM-metingen) vallen onder dit tarief. Consulten in de kunnen face-to-face zijn, maar ook kan e-health hier ingezet worden. Een combinatie van beide in een behandelplan, blended is ook mogelijk. Indien sprake is van een groepssessie wordt de besteedde tijd gedeeld door het aantal aanwezige patiënten. # Betrokkenheid van een hoofdbehandelaar. Noodzakelijk voor het in rekening brengen van prestatie. De AGB-code en het beroep van deze hoofdbehandelaar en de beroepen van de medebehandelaars dienen vermeld te worden op de factuur. Indien er sprake is van een tweede hoofdbehandelaar moeten ook de AGB-code en het beroep van deze behandelaar op de factuur vermeld worden. Psychiater Klinisch psycholoog Klinisch neuropsycholoog Psychotherapeut Specialist ouderengeneeskunde Verslavingsarts in profielregister KNMG Klinisch geriater Verpleegkundig specialist GGZ GZ-psycholoog Orthopedagoog generalist (NVO) Kinder- en jeugdpsycholoog (NIP) Houd er rekening mee dat zorgverzekeraars aanvullende eisen kunnen stellen aan het hoofdbehandelaarschap.

9 Wijzigingen in de basis GGZ 2 # Declaratie. Gebeurt na beëindiging behandeling of na 365 dagen na opening product. De prestatie chronisch zal met name na 365 dagen gesloten worden. Er kunnen meerder prestaties in rekening gebracht worden in een jaar voor één patiënt, maar nooit tegelijk. Uitzondering: de prestatie chronisch kan gelijk plaatsvinden met een van de andere 3 prestaties. # Onverzekerde zorg. Dit is zorg die niet behoort tot het verzekerde pakket op grond van de Zvw maar wel zorg is zoals omschreven in de Wmg. Deze zorg wordt wanneer de behandeling is afgesloten in rekening gebracht als Overig Product (OVP): een OVP niet-basispakketzorg consult (code , maximaal 94,44 per consult van 60 minuten inclusief tijdbesteding die uit dit contact voortvloeit) of een OVP niet-basispakketzorg verblijf (code , maximaal 302,36 verblijfkosten per 24 uur, exclusief behandelkosten). Belangrijke aandachtspunten # Zorgproduct intensief, maar cliënt is na 365 dagen nog niet uitbehandeld? Terugverwijzen naar huisarts, die vervolgens mogelijk doorverwijst naar gespecialiseerde GGZ. Vervolgbehandelingen bestaan niet binnen de basis GGZ. Is de behandeling klaar? Afsluiten. # Patiënt hoort niet thuis in de basis GGZ? Terugverwijzen naar huisarts en transitieprestatie declareren! Blijf op de hoogte! # Actuele nieuwsberichten: Zorgonderwerpen > Geestelijke gezondheidszorg (curatieve) > Actueel Tip Houd er rekening mee dat tweedelijns patiënten met minder complexe systematiek of een korte behandeling in 2013 in de basis GGZ kunnen vallen. Ook kan een percentage van wat nu binnen de eerstelijnszorg valt, naar de huisarts en POH-GGZ verschuiven. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars dienen zelf invulling te geven aan de inhoud van de te leveren prestatie. Door de functionalisering van de POH-GGZ bestaat de mogelijkheid voor u, een aanbieder van, om deze functie bij de huisarts in te vullen. Zie tabblad HA+ POH voor de vereisten. De huisarts en POH-GGZ hebben de mogelijkheid gespecialiseerde GGZ-zorgverleners te consulteren. Leg contacten met huisartsen en creëer bijverdiensten door consultatie. Binnen dit dossier vindt u: Beleidsregel generalistische basis GGZ (BR/CU-5106) Nadere regel generalistische basis GGZ (NR/CU-539). Tariefbeschikking generalistische basis GGZ (TB/CU-5069)

10 Gespecialiseerde GGZ De behandeling van complexe en/of risicovolle (DSM-IV) stoornissen van de huidige tweede lijn valt per 2014 onder de Gespecialiseerde GGZ. Deze zorg wordt geleverd door de gespecialiseerde professionals, psychotherapeuten of psychologen in een behandelteam, in vrijgevestigde praktijken dan wel multidisciplinaire teams. Naar schatting zal 20% van de huidige tweedelijnszorg naar de basis GGZ gaan. De bekostiging van de overige 80% zal volgens de DBC-productenstructuur blijven verlopen. Instroom via verwijzer zoals door de zorgverzekeraar is vastgelegd. De huisarts is in ieder geval een geldige verwijzer bij geplande zorg. De wijzigingen in de gespecialiseerde GGZ

11 Wijzigingen in de gespecialiseerde GGZ # Instroom. Via verwijzer (met verwijsbrief ) zoals door de zorgverzekeraar is vastgelegd, waarbij een vermoeden dient te zijn van een DSM-stoornis. De huisarts is in ieder geval een geldige verwijzer bij geplande zorg. # Vóór 1 januari 2014 gestart? Voor patiënten met een behandeling in de tweedelijns GGZ gestart vóór 2014, geldt dat deze behandeling wordt afgerond. Vervolgbehandeling nodig en patiënt voldoet aan criteria basis GGZ? De patiënt wordt via de huisarts doorverwezen naar de basis GGZ. # Hoofdbehandelaars. Moeten BIG-geregistreerd zijn en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd. Per 2014 moet op de factuur de AGB-code en het beroep van de hoofdbehandelaar en de beroepen van de medebehandelaars vermeld worden. # Het hoofdbehandelaarschap. In de behandelfase kan het hoofdbehandelaarschap ook worden uitgevoerd door een professional uit de medische, psychologische of verpleegkundige discipline mits: Deze behandelaar beschikt over een BIG-registratie Deze behandelaar werkt in een multidisciplinaire context waarbinnen één van de beroepsgroepen die hoofdbehandelaar mogen zijn direct beschikbaar is. De volgende beroepen kunnen hoofdbehandelaar zijn in de gespecialiseerde GGZ: Psychiater Klinisch psycholoog Klinisch neuropsycholoog Psychotherapeut Specialist ouderengeneeskunde Verslavingsarts in profielregister KNMG Klinisch geriater Verpleegkundig specialist GGZ GZ-psycholoog. Alleen voor dyslexie; orthopedagoog generalist (geregistreerd bij de NVO) Alleen voor dyslexie; kinder- en jeugdpsycholoog (geregistreerd bij de NIP) # Alleen zorg in het basispakket wordt in de DBC-systematiek geregistreerd (dit geldt voor DBC s geopend vanaf 1 januari 2014). Niet-basispakketzorg waarvoor nog geen los declarabele prestatie bestaat, wordt als één van de twee overige producten (OVP s) geregistreerd: Houd er rekening mee dat zorgverzekeraars aanvullende eisen kunnen stellen aan het hoofdbehandelaarschap. 1. OVP Niet-basispakketzorg consult (code , maximaal 94,44 per consult van 60 minuten inclusief tijdbesteding die uit dit contact voortvloeit) 2. OVP niet-basispakketzorg verblijf (code , maximaal 302,36 verblijfkosten per 24 uur, exclusief behandelkosten).

12 Wijzigingen in gespecialiseerde GGZ Tip Houd er in uw zorgaanbod rekening mee dat tweedelijns patiënten met minder complexe systematiek of een korte behandeling in 2014 in de basis GGZ kunnen vallen. Kiest u voor een gespecialiseerd GGZ-zorgaanbod, of ziet u mogelijkheden in de basis GGZ? Door de functionalisering van de POH-GGZ bestaat de mogelijkheid voor u, een aanbieder van gespecialiseerde GGZ, om deze functie bij de huisarts in te vullen. Zie voor de vereisten het tabblad. De huisarts en POH-GGZ hebben de mogelijkheid gespecialiseerde GGZ-zorgverleners te consulteren. Leg contacten met huisartsen en creëer bijverdiensten door consultatie. Blijf op de hoogte! # Actuele nieuwberichten: Zorgonderwerpen > Geestelijke gezondheidszorg (curatieve) > Actueel Binnen dit dossier vindt u: Circulaire veranderingen NZa-regelgeving voor de GGZ en FZ per 2014 (CI/13/35c) Beleidsregel Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (BR/CU-5103) Nadere regel gespecialiseerde GGZ (NR/CU-538) Tariefbeschikking DBC s en overige producten Gespecialiseerde GGZ (TB/CU-5070). Dyslexiezorg; tariefbeschikking Dyslexiezorg (TB/CU-5072) Dyslexiezorg; beleidsregel Dyslexiezorg (BR/CU-5107). # De spelregels, gebruikersdocumenten en validatieregels geldig in 2014 vindt u in release DBC-pakket 2014.

13 Verwijsmodel Huisartsen Vermoeden DSM-IV stoornis? NEE JA Huisartsenzorg + Huisartsenpraktijkondersteuner (HA + POH) Valt klacht onder de GGZ? JA NEE Generalistische Basis GGZ () Lichte symptomen GBGGZ Kort (BK) ca. 300 min. Hoog risico? Duidelijke aanwijzingen (ook intuïtief) die kunnen duiden op gevaar voor (zelf)verwaarlozing, decompensatie, suïcide, (huiselijk) geweld, kindermis-handeling of automutilatie NEE Hoge complexiteit? Duidelijke aanwijzingen van ingewikkelde comorbiditeit op As 2, 3 of 4 die om multidisciplinaire behandeling in een gespecialiseerde setting vraagt. NEE Matige symptomen GBGGZ Middel (BM) ca. 500 min. Ernstige symptomen GBGGZ intensief (BI) ca. 750 min. Chronische symptomen GBGGZ Chronisch (BC) ca. 750 min. JA JA Gespecialiseerde GGZ

14 Over Cure4 Cure4 is hét organisatieadviesbureau van de zorg en ondersteunt zorgorganisaties met innovatieve financieel-administratieve diensten en organisatieadvies. Cure4 brengt financiële processen op orde en optimaliseert de bedrijfsvoering bij diverse zorginstellingen. Van verpleging tot ziekenhuiszorg. Van GGZ tot thuiszorg. We helpen u niet alleen op weg, we brengen u een stap verder. Wij begrijpen de zorg. Expertise Bedrijfsvoering en Optimalisatie van zorg- en ondersteunende processen. Zorgpaden, Leanoplossingen, ICT, DBC/DOT, Kwaliteit, Bronregistratie, Zorgcontractering, E-health, NEN 7510, ICT Projectmanagement, Outsourcing, Controlling. Meer weten? Wilt u weten hoe de professionals van Cure4 uw zorginstelling verder kunnen helpen? Neem dan contact op met telefoonnummer of via Kijk voor meer informatie ook op Bedrijfskundige en financiële professionals in de zorg Van strategie tot implementatie DYNAMISCH DESKUNDIG PRAGMATISCH INVENTIEF

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet.

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. GGZ FACTSHEET 2 Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. Aanvullende wijzigingen 2014. Verwijzing, Hoofdbehandelaarschap en Declaratiestandaard GZ321 START Wat zijn de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5106

BELEIDSREGEL BR/CU-5106 BELEIDSREGEL Generalistische basis GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ Generalistische Basis GGZ Verwijsmodel en productbeschrijvingen Enschede, 30 januari 2013 PJ/13/0160/baggz drs. Peter Bakker dr. Patrick Jansen Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Algemeen... 4 2. Aanpak...

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5103

BELEIDSREGEL BR/CU-5103 BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Advies Basis GGZ december 2011

Advies Basis GGZ december 2011 Advies Basis GGZ december 2011 Advies Basis GGZ 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Adviesvraag 11 1.2 Afbakening 11 1.3 Begrippenkader 13 1.4 Leeswijzer 14 2. Knelpunten en

Nadere informatie

DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar

DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2014 - Vrijgevestigden GGZ Generalistische Basis GGZ & Gespecialiseerde GGZ 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

Consultatieve raadpleging in huisartsenpraktijk en Generalistische Basis GGZ Jenneke Netjes, adviseur ggz bij ROS Friesland, 29-5-2015.

Consultatieve raadpleging in huisartsenpraktijk en Generalistische Basis GGZ Jenneke Netjes, adviseur ggz bij ROS Friesland, 29-5-2015. Consultatieve raadpleging in huisartsenpraktijk en Generalistische Basis GGZ Jenneke Netjes, adviseur ggz bij ROS Friesland, 29-5-2015. 1. Inleiding Met invoering van het nieuwe GGZ-stelsel per 1 januari

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Format Samenwerkingsovereenkomst GGZ

Format Samenwerkingsovereenkomst GGZ Format Samenwerkingsovereenkomst GGZ Deze samenwerkingsovereenkomst is uitsluitend bedoeld als voorbeeld. De inhoud van de samenwerkingsafspraken tussen de huisartsenvoorziening, de GBGGZ- en SGGZzorgaanbieder

Nadere informatie

Verboden-toegestaan-lijst

Verboden-toegestaan-lijst Verboden-toegestaan-lijst Aanleiding Op 22 mei 2014 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de bestuurlijke afspraken met betrekking tot

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Kostenstijging GGZ Bevindingen controles

Kostenstijging GGZ Bevindingen controles Kostenstijging GGZ De gestegen zorgkosten in de verslavingszorg zijn er de reden van dat DSW Zorgverzekeraar (DSW) heeft besloten in deze sector nadere controles uit te voeren. Deze controles hebben zich

Nadere informatie

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts Overeenkomst - vrijgevestigd huisarts 2015 Inhoudsopgave Toelichting bij de overeenkomst Vrijgevestigd huisarts 2015... 3 DEEL II ALGEMEEN DEEL OVEREENKOMST HUISARTSENZORG... 8 DEEL III VERLOSKUNDIGE HULP...

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Referentie-informatie ten behoeve van de in- en verkoop van Forensische Zorg voor zorgaanbieders en het ministerie van Justitie.

Nadere informatie

Handleiding EPexpress Versie 4

Handleiding EPexpress Versie 4 Handleiding EPexpress Versie 4 Introductie EPexpress De oplossing voor het aanmaken van Externe Integratie bestanden voor de Vektis standaard GZ321 onderdeel Basis GGZ. Met EPexpress k an op laagdrempelige

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014

Polisvoorwaarden 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2014 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Definitieve versie, 1 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Voorwoord en leeswijzer...

Nadere informatie

Schriftelijke reacties op consultatie

Schriftelijke reacties op consultatie Schriftelijke reacties op consultatie Inhoudsopgave - Reactie GGZ Nederland - Reactie Nederlandse Associatie Physician Assistants - Reactie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen - Reactie Orde van Medisch

Nadere informatie

OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG. Tussen. Holland Rijnland.

OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG. Tussen. Holland Rijnland. <naam Opdrachtnemer> OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG Tussen Holland Rijnland en Betreffende perceel GGZ en EED-zorg vrijgevestigden Contractnummer: Contractdatum:

Nadere informatie

Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2014 het rapport De nieuwe DSM- 5, gevolgen voor het pakket vastgesteld.

Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2014 het rapport De nieuwe DSM- 5, gevolgen voor het pakket vastgesteld. > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 0530.2014164247 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen

Nadere informatie

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Gemeenten aan zet Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Drs. M.P. (Marcel) van Gastel ABD TOP consultant Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Welk probleem willen we oplossen?...4 Opdracht...4

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie