Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet."

Transcriptie

1 GGZ FACTSHEET 2 Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. Aanvullende wijzigingen Verwijzing, Hoofdbehandelaarschap en Declaratiestandaard GZ321 START

2 Wat zijn de belangrijkste wijzigingen rondom de basis en gespecialiseerde GGZ? In aanvulling op de eerste factsheet over basis en gespecialiseerde GGZ, heeft Cure4 in deze factsheet de laatste wijzigingen opgenomen omtrent het verwijzen, het hoofdbehandelaarschap en de nieuwe declaratiestandaard GZ321. Meer informatie over wijzigingen in de basis en gespecialiseerde GGZ kunt u vinden in onze eerste factsheet. GGZ Factsheet 1 Klik op de pijl om verder te gaan VERWIJSOVERZICHT HOOFDBEHANDELAARSCHAP STANDAARD GZ231

3 Verwijzing Voor behandeling van personen in de generalistische basis GGZ () of de gespecialiseerde GGZ () is het noodzakelijk dat de juiste verwijzing hier naartoe heeft plaatsgevonden. Een hiertoe bevoegd persoon moet hebben beoordeeld dat de (vermoedelijke) zorgvraag thuishoort in de of de, om zodoende de beste zorg toe te wijzen en tegelijk de kosten te beheersen. Naast de geldende landelijke spelregels heeft GGZ Nederland nu een overzicht opgesteld van door zorgverzekeraars geaccepteerde verwijzers. Hierin valt op dat alle zorgverzekeraars de huisarts als geldende verwijzer accepteren, maar dat over de andere mogelijke verwijzers zeker geen eenduidigheid bestaat. Achmea hanteert een ruime lijst en Menzis een zeer beperkte. Er zijn inmiddels al instellingen die als procedure hebben doorgevoerd dat alle verwijzing moet plaatsvinden via de huisarts om te voorkomen dat door de wirwar van eisen van zorgverzekeraars alsnog de verwijzing (wat je kunt zien als het toegangskaartje voor de zorg) foutief blijkt en je mogelijk zorg verleent die je achteraf niet vergoed krijgt of wordt teruggevorderd. Vooral voor intramurale zorg kan hierdoor het financieel risico aanzienlijk zijn. Tip Let er op dat een verwijsbrief aan specifieke eisen moet voldoen om als rechtmatig te worden bestempeld, zoals datering, (vermoeden van) een stoornis, handtekening, enz. Ook als hieraan niet is voldaan kan dit een risico betekenen. Ga naar het verwijsoverzicht VERWIJSOVERZICHT HOOFDBEHANDELAARSCHAP STANDAARD GZ231

4 Verwijsoverzicht Hieronder een overzicht van geaccepteerde verwijzers per zorgverzekeraar(koepel), opgesteld door GGZ Nederland. VERWIJZER Achmea VGZ CZ Menzis DSW Multizorg Huisarts Ja Ja Ja Ja Ja Conform polisvoorwaarden Bedrijfsarts Ja Ja Ja Nee Ja Conform polisvoorwaarden Arts voor de jeugdgezondheidszorg Ja Ja Nee Nee Ja Conform polisvoorwaarden Bureau Jeugdzorg Nee Ja Nee Nee Ja Conform polisvoorwaarden Medisch specialist Ja Nee Nee Nee Nee Conform polisvoorwaarden Specialist Ouderengeneeskunde Ja Nee Nee Nee Nee Conform polisvoorwaarden Arts voor verstandelijk gehandicapten Ja Nee Nee Nee Nee Conform polisvoorwaarden Psychiater Ja Nee Nee Nee Nee Conform polisvoorwaarden Klinisch psycholoog Nee Nee Nee Nee Nee Conform polisvoorwaarden Bron: GGZ Nederland Huisarts Ja Ja Ja Ja Ja Conform polisvoorwaarden Bedrijfsarts Ja Ja Ja Nee Ja Conform polisvoorwaarden Arts voor de jeugdgezondheidszorg Ja Ja Ja Nee Ja Conform polisvoorwaarden Bureau Jeugdzorg Nee Ja Ja Nee Ja Conform polisvoorwaarden Medisch specialist Ja Nee Ja Nee Ja Conform polisvoorwaarden Specialist Ouderengeneeskunde Ja Nee Nee Nee Nee Conform polisvoorwaarden Arts voor verstandelijk gehandicapten Ja Nee Ja Nee Nee Conform polisvoorwaarden Psychiater Ja Nee Ja Ja Ja Conform polisvoorwaarden Klinisch psycholoog Nee Nee Nee Ja Nee Conform polisvoorwaarden VERWIJSOVERZICHT HOOFDBEHANDELAARSCHAP STANDAARD GZ231

5 Hoofdbehandelaarschap Ook op het gebied van het hoofdbehandelaarschap is er een verschil tussen zorgverzekeraars welke beroepsgroep dit wel en niet mag uitoefenen in de of de, ondanks dat er concrete spelregels zijn opgesteld door DBC- Onderhoud. Opvallend is dat verzekeraar CZ de psychiater niet accepteert als hoofbehandelaar in de. Dit valt te verklaren door te beargumenteren dat een dergelijke specialist zorg dient te verlenen vanuit de meer complexe. Het wordt moeilijk om als zorginstelling rekening te houden met de zorgverzekeraar van een (mogelijke) cliënt en daar dan de juiste hoofdbehandelaar aan toe te wijzen. Voor de lijkt de meest veilige keuze om de psychotherapeut of GZ psycholoog toe te wijzen als hoofdbehandelaar. De K&J psycholoog NIP en Orthopedagoog Generalist zijn geaccepteerde verwijzers in geval van dyslexiezorg. HOOFDBEHANDELAAR Achmea VGZ CZ Menzis DSW Multizorg Psychiater Ja Ja Nee Ja Ja Ja Klinisch psycholoog Ja Ja Nee Ja Ja Ja Klinisch neuropsycholoog Nee Nee Nee Nee Nee Nee Psychotherapeut Ja Ja Ja Nee Ja Ja Specialist ouderengeneeskunde Nee Ja 3 Nee Nee Nee Nee Verslavingsarts in profiel KNMG Nee Nee Nee Nee Nee Nee Klinisch Geriater Nee Nee Nee Nee Nee Nee Verpleegkundig specialist Ja 1 Ja 3 Ja 1 Ja 1 Ja 1 Ja 1 GZ Psycholoog Ja Ja Ja Ja Ja 2 Ja 2 1 Alleen voor het product chronisch 2 Niet bij product chronisch K&J psycholoog NIP Ja Ja Nee Ja Ja Ja Orthopedagoog Generalist Ja Ja Nee Ja Ja Ja 3 In setting wel hoofdbehandelaar, maar niet individueel te contracteren Verhouding tijdbesteding Bron: GGZ Nederland Hoofdbehandelaar 50% 70% - 80% - 80% Medebehandelaar 50% 30% - 20% - 20% VERWIJSOVERZICHT HOOFDBEHANDELAARSCHAP STANDAARD GZ231

6 Hoofdbehandelaarschap Ook hier geldt dat het moeilijk wordt om als zorginstelling rekening te houden met de zorgverzekeraar van een (mogelijke) cliënt en daar dan de juiste hoofdbehandelaar aan toe te wijzen. Er wordt al door instellingen gekozen om de psychiater of klinisch psycholoog in de als enige hoofdbehandelaar toe te wijzen (voor de diagnostiekfase). HOOFDBEHANDELAAR Achmea VGZ CZ Menzis DSW Multizorg Psychiater Ja Ja Ja Ja Ja Ja Klinisch psycholoog Ja Ja Ja Ja Ja Ja Klinisch neuropsycholoog Nee Nee Nee Nee Nee Nee Psychotherapeut Ja Ja Ja Ja 4 Ja Ja Specialist ouderengeneeskunde Nee Ja 6 Nee Nee Nee Nee 5 Verslavingsarts in profiel KNMG Ja Ja 7 Ja 8 Ja 4 Nee Nee 5 Klinisch Geriater Nee Ja 6 Nee Nee Nee Nee Verpleegkundig specialist Nee Nee Nee Nee Nee Nee GZ Psycholoog Ja 1 Nee Ja 8 Nee 4 Nee Nee K&J psycholoog NIP Nee Nee Nee Nee Nee Nee Orthopedagoog Generalist Nee Nee Nee Nee Nee Nee 4 onder formele leiding van een psychiater, klinisch psycholoog / MDO constructie 5 alleen in specifieke gevallen (?) 6 Alleen voor het deelgebied psychocheriatische stoornissen 7 Alleen voor het deelgebied verslavingszorg 8 zie beleid vervolg DBC, voor vervolg DBC s waarvan de voorgaande DBC gestart in 2013 de hoofdbehandelaar die in 2013 ook gerechtig was om de DBC te open Oranje = wel in inkoopdocument, niet in overeenkomst Verhouding tijdbesteding Bron: GGZ Nederland Hoofdbehandelaar % 50% ambulant 20% klinisch Medebehandelaar % 50% ambulant 80% klinisch VERWIJSOVERZICHT HOOFDBEHANDELAARSCHAP STANDAARD GZ231

7 Declaratiestandaard GZ321 Zorgverzekeraars hebben aangegeven per 1 juli 2014 declaraties te kunnen verwerken van en behandelingen die in 2014 zijn gestart. Dit dient te worden gedeclareerd via de nieuwe GZ321 standaard, waarbij GZ322 de standaard is voor het retourbericht. In deze standaard wordt een flink aantal nieuwe elementen opgenomen, zodat zorgverzekeraars meer informatie krijgen ter onderbouwing van de ontvangen factuur en inventarisatie van de geleverde prestatie. Nieuwe elementen uit deze standaard zijn onder andere: # Is er een ROM onderzoek uitgevoerd ja/nee (enkel voor ) # De totaal besteedde tijd, de directe tijd en indirecte tijd binnen de DBC en per behandelaar via het nieuwe tijdsbestedingrecord # De AGB code van de hoofdbehandelaar en, wanneer deze anders is, de hoofdbehandelaar in de behandeling fase # Een nieuw zorgactiviteitenrecord voor gebruik in geval van dagbesteding # De zorgvraagzwaarte score verwerkt in de DBC prestatiecode (als optelsom van de aard van de diagnose, aanwezigheid nevendiagnosen, aanwezigheid psychosociale factoren en hoogte begin GAF-score) Voor details omtrent de GZ321/322 standaard, zie ei.vektis.nl. Voor details over de zorgvraagzwaarte zie (gebruikersdocument deel 3 Toelichting ICT Ggz V ). VERWIJSOVERZICHT HOOFDBEHANDELAARSCHAP STANDAARD GZ231

8 Over Cure4 Cure4 is hét organisatieadviesbureau van de zorg en ondersteunt zorgorganisaties met innovatieve financieel-administratieve diensten en organisatieadvies. Cure4 brengt financiële processen op orde en optimaliseert de bedrijfsvoering bij diverse zorginstellingen. Van verpleging tot ziekenhuiszorg. Van GGZ tot thuiszorg. We helpen u niet alleen op weg, we brengen u een stap verder. Wij begrijpen de zorg. Expertise Bedrijfsvoering en Optimalisatie van zorg- en ondersteunende processen. Zorgpaden, Leanoplossingen, ICT, DBC/DOT, Kwaliteit, Bronregistratie, Zorgcontractering, E-health, NEN 7510, ICT Projectmanagement, Outsourcing, Controlling. Meer weten? Wilt u weten hoe de professionals van Cure4 uw zorginstelling verder kunnen helpen? Neem dan contact op met telefoonnummer of via Bedrijfskundige en financiële professionals in de zorg Van strategie tot implementatie DYNAMISCH DESKUNDIG PRAGMATISCH INVENTIEF Kijk voor meer informatie ook op VERWIJSOVERZICHT HOOFDBEHANDELAARSCHAP STANDAARD GZ231

9 GGZ FACTSHEET 2014 Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. De belangrijkste wijzigingen in de Geestelijke Gezondheidszorg. START

10 Per 2014 is eerste- en tweedelijns GGZ gewijzigd in de Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. Cure4 heeft in deze factsheet per echelon de belangrijkste wijzigingen en aandachtpunten in kaart gebracht. Daarnaast wordt een aantal handige tips en verwijslinks per echelon gedeeld. De Basis GGZ Factsheet 2014 is een digitaal klikbare PDF. Via de pijltjes of de menu-items onderaan de sheets kunt u gemakkelijk en overzichtelijk door het document scrollen. Klik op de pijl om verder te gaan

11 Wat zijn de belangrijkste wijzigingen rondom de basis en gespecialiseerde GGZ? Welke rol krijgt de huisarts? De geestelijke gezondheidszorg krijgt per 2014 een nieuwe indeling. Deze indeling moet leiden tot: # Meer zelfmanagement en preventie # Versterking van de huisartsenzorg en de POH-functie # Invoering Generalistische Basis GGZ # Inperking van de gespecialiseerde GGZ Wat betekent dit voor uw praktijksituatie?

12 HA + POH-GGZ De huisarts krijgt in dit vernieuwde model de rol van verwijzer toebedeeld. De huisarts wordt hierin ondersteund door een POH-GGZ. Ook krijgt de huisarts de mogelijkheid om een psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog en/ of (eerstelijns) GZ-psycholoog te consulteren of de patiënt een e-health programma aan te bieden. Wanneer de huisarts of POH-GGZ niet zelf kan behandelen en basis of specialistische GGZ nodig is, kan de huisarts de patiënt doorverwijzen. Verwijscriteria Vijf criteria zijn voor de huisarts belangrijk bij de doorverwijzing van een patiënt: 1. Vermoeden van een DSM-benoemde stoornis 2. De ernst van de problematiek 3. Het risico 4. De complexiteit TOELICHTING: Verwijsmodel hoe de huisarts geacht wordt te verwijzen o.b.v. deze criteria. 5. Het verloop van klachten De wijzigingen in POH-GGZ

13 Wijzigingen in POH-GGZ Het maximale inschrijftarief POH-GGZ is verhoogd. Deze stijging biedt een praktijk de ruimte een GGZpraktijkondersteuner 12 uur in te zetten, i.p.v. 9 uur in Omdat het om een maximum inschrijftarief gaat, kunnen zorgverzekeraars hieronder gaan zitten. Ook kunnen ze aanvullende eisen stellen aan de verdeling van het tarief. # Verhoging maximaal inschrijftarief. Flexibele inzet inschrijftarief, bijvoorbeeld voor: E-health: programma s die zorgactiviteiten binnen de POH-GGZ functie ondersteunen, zoals diagnostiek of begeleiding en behandeling door de POH-GGZ of de huisarts. Consultatieve raadpleging: raadpleging door de huisarts of POH-GGZ bij een gespecialiseerde GGZ-zorgverlener. Het tarief voor deze prestatie, onderlinge dienstverlening t.b.v. consultatie POH-GGZ, is vrij. # Functionaliseren module POH-GGZ. Andere zorgaanbieders dan de huisarts kunnen deze module contracteren en organiseren. De huisarts en de andere zorgaanbieder zijn vrij om af te spreken hoe de opbrengsten uit het POHinschrijftarief en het POH-consulttarief onderling worden verevend: Voorwaarde: de huisarts blijft verantwoordelijk voor deze ondersteunersfunctie. Vereisten: ten eerste een overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar, ten tweede een overeenkomst tussen huisarts en zorgaanbieder van POH-GGZ. Belangrijkste aandachtspunten POH-GGZ

14 Belangrijkste aandachtspunten POH-GGZ # Geïndiceerde preventie. (depressie, angststoornis en verslaving) Behoort tot het takenpakket van de huisarts en POH-GGZ. Omdat geïndiceerde preventie vaak plaatsvindt via groepsinterventies, kan per 1 januari 2014 de nieuwe prestatie groepsconsult in rekening gebracht worden (per deelnemer per groepsbijeenkomst). # Indicatiestelling. De indicatiestelling voor welke prestatie (basis GGZ) of DBC-zorgproduct (specialistische GGZ) de patiënt in aanmerking komt gebeurt in de GGZ en niet in de huisartsenzorg. # HBO kwalificatie. De POH-GGZ dient minimaal een relevante HBO-opleiding te hebben afgerond. Zorgverzekeraars kunnen aanvullende (opleidings-)eisen stellen aan de functie POH-GGZ. Dit kan tussen zorgverzekeraars verschillen! Blijf op de hoogte! # Actuele nieuwberichten: Zorgonderwerpen > Huisartsenzorg > Actueel Tip Patiënten uit de eerstelijns psychologische zorg zonder DSM-stoornis dienen in uw huisartsenpraktijk behandeld te worden. Bedenk wat voor u de beste oplossing is deze mensen opte vangen. Besteedt u de zorg uit aan een externe POH-GGZ, of is een POH-GGZ in loondienst een passende oplossing? Verdiep u in de mogelijkheden van E-health. Leg ook contacten met behandelaren in de basis en de gespecialiseerde GGZ, indien u hen in de toekomst wilt consulteren. Binnen dit dossier vindt u: Beleidsregel Huisartsenzorg (BR/CU-7095) Tariefbeschikking Huisartsenzorg (TB/CU-7076)

15 GB-GGZ De basis GGZ is een samenvoeging van de huidige eerstelijns zorg en een deel van de tweedelijns zorg. De vergoeding van maximaal vijf zittingen met een bijdrage van 20 per zitting zal komen te vervallen. In 2014 komen hiervoor onderstaande zorgprestaties in de plaats, elk met een door de NZa vastgesteld maximum tarief. PRESTATIES CODES OMSCHRIJVING TARIEF MINUTEN VERDE- LING VWS (*verwacht) Kort (BK) Lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico 453, % Middel (BM) Stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico 773, % Intensief (BI) Ernstige problematiek een enkelvoudig of laag complexbeeld en laag tot matig risico 1.212, % Chronisch (BC) Transitie Voor cliënten met stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de ggz achter de rug en is veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek Indien van een cliënt blijkt dat er geen sprake is van DSM- stoornis, waarna de behandeling wordt afgebroken en de patiënt (eventueel) doorbehandeld wordt bij de huisarts. Voor clienten die in 2013 met een behandeling zijn gestart, waarvan er nog een consult in 2014 valt , % 185, 22 De wijzigingen in de basis GGZ

16 Wijzigingen in de basis GGZ 1 # Instroom. Op verwijzing van de huisarts (met verwijsbrief ), waarbij een vermoeden moet zijn van een DSM-stoornis. Andere verwijzers dan de huisarts mogelijk (bijv. jeugd- of bedrijfsarts), de zorgverzekeraar en zorgaanbieder dienen hier afspraken over te maken. De volgende beroepen kunnen hoofdbehandelaar zijn in de basis GGZ: # Indeling in prestatie. Na intake en diagnostiek, op basis van individuele zorgzwaarte van patiënt. De zorgzwaarte van de patiënt bepaalt in welke prestatie de patiënt wordt ingedeeld, niet het aantal minuten of verrichtingen. Gekozen prestatie voor patiënt niet passend? Patiënt informeren van wijziging prestatie en slechts deze prestatie in rekening brengen. # Zorgprestaties. De prestaties kennen een integraal maximumtarief (vastgesteld door de NZa). De diverse componenten van de behandeling (denk aan intake, diagnostiek en consulten), maar ook alle administratieve handelingen (zoals gegevensregistratie en ROM-metingen) vallen onder dit tarief. Consulten in de kunnen face-to-face zijn, maar ook kan e-health hier ingezet worden. Een combinatie van beide in een behandelplan, blended is ook mogelijk. Indien sprake is van een groepssessie wordt de besteedde tijd gedeeld door het aantal aanwezige patiënten. # Betrokkenheid van een hoofdbehandelaar. Noodzakelijk voor het in rekening brengen van prestatie. De AGB-code en het beroep van deze hoofdbehandelaar en de beroepen van de medebehandelaars dienen vermeld te worden op de factuur. Indien er sprake is van een tweede hoofdbehandelaar moeten ook de AGB-code en het beroep van deze behandelaar op de factuur vermeld worden. Psychiater Klinisch psycholoog Klinisch neuropsycholoog Psychotherapeut Specialist ouderengeneeskunde Verslavingsarts in profielregister KNMG Klinisch geriater Verpleegkundig specialist GGZ GZ-psycholoog Orthopedagoog generalist (NVO) Kinder- en jeugdpsycholoog (NIP) Houd er rekening mee dat zorgverzekeraars aanvullende eisen kunnen stellen aan het hoofdbehandelaarschap.

17 Wijzigingen in de basis GGZ 2 # Declaratie. Gebeurt na beëindiging behandeling of na 365 dagen na opening product. De prestatie chronisch zal met name na 365 dagen gesloten worden. Er kunnen meerder prestaties in rekening gebracht worden in een jaar voor één patiënt, maar nooit tegelijk. Uitzondering: de prestatie chronisch kan gelijk plaatsvinden met een van de andere 3 prestaties. # Onverzekerde zorg. Dit is zorg die niet behoort tot het verzekerde pakket op grond van de Zvw maar wel zorg is zoals omschreven in de Wmg. Deze zorg wordt wanneer de behandeling is afgesloten in rekening gebracht als Overig Product (OVP): een OVP niet-basispakketzorg consult (code , maximaal 94,44 per consult van 60 minuten inclusief tijdbesteding die uit dit contact voortvloeit) of een OVP niet-basispakketzorg verblijf (code , maximaal 302,36 verblijfkosten per 24 uur, exclusief behandelkosten). Belangrijke aandachtspunten # Zorgproduct intensief, maar cliënt is na 365 dagen nog niet uitbehandeld? Terugverwijzen naar huisarts, die vervolgens mogelijk doorverwijst naar gespecialiseerde GGZ. Vervolgbehandelingen bestaan niet binnen de basis GGZ. Is de behandeling klaar? Afsluiten. # Patiënt hoort niet thuis in de basis GGZ? Terugverwijzen naar huisarts en transitieprestatie declareren! Blijf op de hoogte! # Actuele nieuwsberichten: Zorgonderwerpen > Geestelijke gezondheidszorg (curatieve) > Actueel Tip Houd er rekening mee dat tweedelijns patiënten met minder complexe systematiek of een korte behandeling in 2013 in de basis GGZ kunnen vallen. Ook kan een percentage van wat nu binnen de eerstelijnszorg valt, naar de huisarts en POH-GGZ verschuiven. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars dienen zelf invulling te geven aan de inhoud van de te leveren prestatie. Door de functionalisering van de POH-GGZ bestaat de mogelijkheid voor u, een aanbieder van, om deze functie bij de huisarts in te vullen. Zie tabblad HA+ POH voor de vereisten. De huisarts en POH-GGZ hebben de mogelijkheid gespecialiseerde GGZ-zorgverleners te consulteren. Leg contacten met huisartsen en creëer bijverdiensten door consultatie. Binnen dit dossier vindt u: Beleidsregel generalistische basis GGZ (BR/CU-5106) Nadere regel generalistische basis GGZ (NR/CU-539). Tariefbeschikking generalistische basis GGZ (TB/CU-5069)

18 Gespecialiseerde GGZ De behandeling van complexe en/of risicovolle (DSM-IV) stoornissen van de huidige tweede lijn valt per 2014 onder de Gespecialiseerde GGZ. Deze zorg wordt geleverd door de gespecialiseerde professionals, psychotherapeuten of psychologen in een behandelteam, in vrijgevestigde praktijken dan wel multidisciplinaire teams. Naar schatting zal 20% van de huidige tweedelijnszorg naar de basis GGZ gaan. De bekostiging van de overige 80% zal volgens de DBC-productenstructuur blijven verlopen. Instroom via verwijzer zoals door de zorgverzekeraar is vastgelegd. De huisarts is in ieder geval een geldige verwijzer bij geplande zorg. De wijzigingen in de gespecialiseerde GGZ

19 Wijzigingen in de gespecialiseerde GGZ # Instroom. Via verwijzer (met verwijsbrief ) zoals door de zorgverzekeraar is vastgelegd, waarbij een vermoeden dient te zijn van een DSM-stoornis. De huisarts is in ieder geval een geldige verwijzer bij geplande zorg. # Vóór 1 januari 2014 gestart? Voor patiënten met een behandeling in de tweedelijns GGZ gestart vóór 2014, geldt dat deze behandeling wordt afgerond. Vervolgbehandeling nodig en patiënt voldoet aan criteria basis GGZ? De patiënt wordt via de huisarts doorverwezen naar de basis GGZ. # Hoofdbehandelaars. Moeten BIG-geregistreerd zijn en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd. Per 2014 moet op de factuur de AGB-code en het beroep van de hoofdbehandelaar en de beroepen van de medebehandelaars vermeld worden. # Het hoofdbehandelaarschap. In de behandelfase kan het hoofdbehandelaarschap ook worden uitgevoerd door een professional uit de medische, psychologische of verpleegkundige discipline mits: Deze behandelaar beschikt over een BIG-registratie Deze behandelaar werkt in een multidisciplinaire context waarbinnen één van de beroepsgroepen die hoofdbehandelaar mogen zijn direct beschikbaar is. De volgende beroepen kunnen hoofdbehandelaar zijn in de gespecialiseerde GGZ: Psychiater Klinisch psycholoog Klinisch neuropsycholoog Psychotherapeut Specialist ouderengeneeskunde Verslavingsarts in profielregister KNMG Klinisch geriater Verpleegkundig specialist GGZ GZ-psycholoog. Alleen voor dyslexie; orthopedagoog generalist (geregistreerd bij de NVO) Alleen voor dyslexie; kinder- en jeugdpsycholoog (geregistreerd bij de NIP) # Alleen zorg in het basispakket wordt in de DBC-systematiek geregistreerd (dit geldt voor DBC s geopend vanaf 1 januari 2014). Niet-basispakketzorg waarvoor nog geen los declarabele prestatie bestaat, wordt als één van de twee overige producten (OVP s) geregistreerd: Houd er rekening mee dat zorgverzekeraars aanvullende eisen kunnen stellen aan het hoofdbehandelaarschap. 1. OVP Niet-basispakketzorg consult (code , maximaal 94,44 per consult van 60 minuten inclusief tijdbesteding die uit dit contact voortvloeit) 2. OVP niet-basispakketzorg verblijf (code , maximaal 302,36 verblijfkosten per 24 uur, exclusief behandelkosten).

20 Wijzigingen in gespecialiseerde GGZ Tip Houd er in uw zorgaanbod rekening mee dat tweedelijns patiënten met minder complexe systematiek of een korte behandeling in 2014 in de basis GGZ kunnen vallen. Kiest u voor een gespecialiseerd GGZ-zorgaanbod, of ziet u mogelijkheden in de basis GGZ? Door de functionalisering van de POH-GGZ bestaat de mogelijkheid voor u, een aanbieder van gespecialiseerde GGZ, om deze functie bij de huisarts in te vullen. Zie voor de vereisten het tabblad. De huisarts en POH-GGZ hebben de mogelijkheid gespecialiseerde GGZ-zorgverleners te consulteren. Leg contacten met huisartsen en creëer bijverdiensten door consultatie. Blijf op de hoogte! # Actuele nieuwberichten: Zorgonderwerpen > Geestelijke gezondheidszorg (curatieve) > Actueel Binnen dit dossier vindt u: Circulaire veranderingen NZa-regelgeving voor de GGZ en FZ per 2014 (CI/13/35c) Beleidsregel Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (BR/CU-5103) Nadere regel gespecialiseerde GGZ (NR/CU-538) Tariefbeschikking DBC s en overige producten Gespecialiseerde GGZ (TB/CU-5070). Dyslexiezorg; tariefbeschikking Dyslexiezorg (TB/CU-5072) Dyslexiezorg; beleidsregel Dyslexiezorg (BR/CU-5107). # De spelregels, gebruikersdocumenten en validatieregels geldig in 2014 vindt u in release DBC-pakket 2014.

21 Verwijsmodel Huisartsen Vermoeden DSM-IV stoornis? NEE JA Huisartsenzorg + Huisartsenpraktijkondersteuner (HA + POH) Valt klacht onder de GGZ? JA NEE Generalistische Basis GGZ () Lichte symptomen GBGGZ Kort (BK) ca. 300 min. Hoog risico? Duidelijke aanwijzingen (ook intuïtief) die kunnen duiden op gevaar voor (zelf)verwaarlozing, decompensatie, suïcide, (huiselijk) geweld, kindermis-handeling of automutilatie NEE Hoge complexiteit? Duidelijke aanwijzingen van ingewikkelde comorbiditeit op As 2, 3 of 4 die om multidisciplinaire behandeling in een gespecialiseerde setting vraagt. NEE Matige symptomen GBGGZ Middel (BM) ca. 500 min. Ernstige symptomen GBGGZ intensief (BI) ca. 750 min. Chronische symptomen GBGGZ Chronisch (BC) ca. 750 min. JA JA Gespecialiseerde GGZ

22 Over Cure4 Cure4 is hét organisatieadviesbureau van de zorg en ondersteunt zorgorganisaties met innovatieve financieel-administratieve diensten en organisatieadvies. Cure4 brengt financiële processen op orde en optimaliseert de bedrijfsvoering bij diverse zorginstellingen. Van verpleging tot ziekenhuiszorg. Van GGZ tot thuiszorg. We helpen u niet alleen op weg, we brengen u een stap verder. Wij begrijpen de zorg. Expertise Bedrijfsvoering en Optimalisatie van zorg- en ondersteunende processen. Zorgpaden, Leanoplossingen, ICT, DBC/DOT, Kwaliteit, Bronregistratie, Zorgcontractering, E-health, NEN 7510, ICT Projectmanagement, Outsourcing, Controlling. Meer weten? Wilt u weten hoe de professionals van Cure4 uw zorginstelling verder kunnen helpen? Neem dan contact op met telefoonnummer of via Kijk voor meer informatie ook op Bedrijfskundige en financiële professionals in de zorg Van strategie tot implementatie DYNAMISCH DESKUNDIG PRAGMATISCH INVENTIEF

BELEIDSREGEL BR/CU-5106

BELEIDSREGEL BR/CU-5106 BELEIDSREGEL Generalistische basis GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ Generalistische Basis GGZ Verwijsmodel en productbeschrijvingen Enschede, 30 januari 2013 PJ/13/0160/baggz drs. Peter Bakker dr. Patrick Jansen Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Algemeen... 4 2. Aanpak...

Nadere informatie

DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar

DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2014 - Vrijgevestigden GGZ Generalistische Basis GGZ & Gespecialiseerde GGZ 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014

Polisvoorwaarden 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2014 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Gemeenten aan zet Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Drs. M.P. (Marcel) van Gastel ABD TOP consultant Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Welk probleem willen we oplossen?...4 Opdracht...4

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inhoudsgave 1. Introductie 2. Algemene voorwaarden 3. Diabetes Mellitus type 2 4. COPD 5. Resultaatbeloning Multidisciplinaire zorg DM/COPD. 6. Astma/COPD

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2013 2 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Heeft u binnenkort een afspraak in ons ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over de kosten van uw zorg. Wie betaalt uw zorg? Iedereen die woont

Nadere informatie

Polisvoorwaarden in 2015

Polisvoorwaarden in 2015 Polisvoorwaarden in 2015 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Algemeen Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag van uw zorgverzekering 13 Artikel

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

Onderzoek naar verschuivingen in de disciplinemix van de beroepen GG. Deel 1 periode 2012-2013

Onderzoek naar verschuivingen in de disciplinemix van de beroepen GG. Deel 1 periode 2012-2013 Onderzoek naar verschuivingen in de disciplinemix van de beroepen GG Deel 1 periode 2012-2013 Mei 2014 Colofon Dit is een rapport van het Capaciteitsorgaan Postbus 20051 3502 LB Utrecht info@capaciteitsorgaan.nl

Nadere informatie

1. Inleiding... 2. 2. Reikwijdte... 2. 3. Doel van de beleidsregel... 2. 4. Globale beschrijving bekostigingsmodel... 2

1. Inleiding... 2. 2. Reikwijdte... 2. 3. Doel van de beleidsregel... 2. 4. Globale beschrijving bekostigingsmodel... 2 BELEIDSREGEL BR/CU-7105 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Kenmerk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Reikwijdte... 2 3. Doel van de beleidsregel... 2 4. Globale beschrijving bekostigingsmodel...

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan 2014 Risicodraagster voor de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2015

Welkom bij Stad Holland 2015 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2015 100222-BIJ SH00-2015 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg combineert. Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Handboek. Forensische Zorg

Handboek. Forensische Zorg Handboek Forensische Zorg Editie 2, september 2013 Inhoudsopgave 1 Forensische zorg 10 1.1 Wat is forensische zorg? 11 1.2 Afbakening forensische zorg 13 1.3 Juridisch kader 14 2 Ketenprocessen forensische

Nadere informatie

REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST

REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel, uitgangspunten en proces 3. Hoe realiseren wij continuïteit van zorg? 4. Hoe realiseren en bekostigen wij de benodigde

Nadere informatie