DUC-Verdiepings-OPLEIDING (Afstandsonderwijs) PRAKTISCHE TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Community Based Counsellor* NVAO-geaccrediteerde VOOROPLEIDING 1 :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUC-Verdiepings-OPLEIDING (Afstandsonderwijs) PRAKTISCHE TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Community Based Counsellor* NVAO-geaccrediteerde VOOROPLEIDING 1 :"

Transcriptie

1 DUC-Verdiepings-OPLEIDING (Afstandsonderwijs) PRAKTISCHE TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Community Based Counsellor* NVAO-geaccrediteerde VOOROPLEIDING 1 : - Diploma HBO, o.a. o SPH o MWD o TP o Pastoraal Werk o CMV o Creatieve Therapie - Diploma universitaire Bachelor/Master, o.a. o Pedagogie o Psychologie o Theologie o Gezondheidswetenschappen 1 Zie waar alle door de RBCZ goedgekeurde psychosociale opleidingen vermeld staan.

2 OMSCHRIJVING OPLEIDING PTP: Naam Praktische Toegepaste Psychologie voor professionele beroepsbeoefenaren Aantal ects 48 Programma Accreditatie Mogelijkheden vrijstelling Kosten De beschrijving van de opleiding is te vinden op de website van DUC 2 js?task=view_event&event_id=16 De opleiding is geaccrediteerd onder de noemer: SNRO-Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut: PTP-code SA B&N.A Vanwege de SNRO-Systeemaccreditatie is de DUC-Opleiding PTP/CBC* tevens erkend voor de NFG (NFG is aangesloten bij de European Association for Counselling) Erkend door het NVPA, mits HBO-vooropleiding NVAOgeaccrediteerd is. Verder geaccrediteerd door NOBCO en KTNO De student kan voor een onderdeel, waarvan hij meent dat hij daarvoor competent is, na aantoonbaar bewijs, vrijstelling vragen aan de Decaan van DUC euro (exclusief boeken) AANVULLENDE VOORWAARDEN: De opleiding is bedoeld voor beroepsbeoefenaren die ofwel een eigen praktijk hebben, ofwel in loondienst zijn, ofwel een werkervaringsplaats hebben. Zij dienen aantoonbaar per week minimaal 8 (= acht) cliëntcontacturen te hebben. Onder cliëntcontacturen wordt verstaan: uren in direct contact met een cliënt, met als oogmerk het met een specialistische en systematische aanpak 3 verbeteren van de psychosociale situatie van de cliënt.

3 *COMMUNITY BASED COUNSELLOR - aantekening De CBC-aantekening is speciaal bedoeld voor studenten die (willen) werken op het snijvlak van opbouwwerk, SPH, MWD, TP en CT. Zij dienen in een beroepspraktijk te werken, dan wel een werkervaringsplek te hebben die het mogelijk maakt de CBC-ideeën te realiseren. Dit naar het oordeel van Dutch University College. De CBC-er wordt in de publicaties van Van der Lans (2010) en Van Ewijk (2014) verschillend genoemd. Van der Lans heeft het over het nieuwe sociaal werk, dat in een combinatie is van maatschappelijk werk en (samenlevings-)opbouwwerk 4. Van Ewijk geeft een exposé en haalt Schoen (de citizen professional), Baart (medereiziger) en zichzelf (professionele vriend) aan 5. De CBC-methode heeft een aantal uitgangspunten: Inclusie: iedereen hoort erbij Vindplaatsgericht Werken: de CBC-er moet gemakkelijk te vinden zijn, hij werkt niet anoniem, zijn aanpak kan verantwoord worden binnen de community Polyparadigmatisch werken: de CBC-er weet van alle sociaalagogische disciplines voldoende om ermee te kunnen werken Legitimatiegericht werken: multiproblempersons legitimeren hun situaties op een bijzondere manier die een bijzondere aanpak vereist Attitude: de CBC-er kan zichzelf en zijn collega s relativeren. De student die zijn praktijkuren met deze CBC-methodiek invult en de toets behaalt krijgt een aantekening op zijn diploma. 3 Dat zijn methoden en technieken die aan de orde komen in de opleiding Praktische Toegepaste Psychologie 4 Van der Lans (2010), pag Van Ewijk (2014), pag. 143

4 De student kan de CBC-aantekening halen door een dag per week, gedurende zes maanden, op een CBC-locatie 6 mee te werken. De student maakt deel uit van een intervisiegroep van medestudenten. Hij maakt daarvan verslagen. Iedere twee maanden wordt met alle CBCstudenten een supervisiedag onder auspiciën van DUC georganiseerd. De studenten dienen hun eigen casuïstiek mee te nemen. OMSCHRIJVING OPLEIDING CBC: Naam Duur Praktische Toegepaste Psychologie voor professionele beroepsbeoefenaren met een speciale aantekening: Community Based Counsellor 6 maanden Aantal ects 14 ects 7 Programma Docenten Accreditatie Mogelijkheden Vrijstelling Toetsing Het programma bestaat uit een intredetoets, waarin de student getoetst wordt op de basale beginselen van het CBC-concept. Na goedkeuring van de werkplek als CBC-locatie wordt de student ingedeeld bij een intervisiegroep die maandelijks bijeenkomt en waar casuïstiek wordt behandeld. Van de eigen ingebrachte casussen worden verslagen gemaakt, die deel uitmaken van een portfolio. Drie maal vinden supervisiegesprekken plaats onder leiding van DUCdocenten. Gedurende de opleiding kunnen de DUC-docenten geconsulteerd worden. drs. Joop Burgerhout en Jan Geijteman Accreditatie is in behandeling Vrijstellingen zijn niet mogelijk De eindtoetsing omvat een tweetal artikelen (elk 5 pagina s A4) die zodanig zijn beschreven dat ze in een (vak-)tijdschrift gepubliceerd zouden kunnen worden. Voorwaarde eindtoetsing: - de aantoonbare deelname aan alle intervisiebijeenkomsten. 6 CBC- locatie is een werkplek die opereert op het snijvlak van hulp- en dienstverlening, zorg en opbouwwerk. Het oude randgroepwerk is daarmee te vergelijken weken, een dag per week: 208 uur; voorbereiden intervisie + intervisie (1 x per maand: 6 x 8 = 48 uur) 3 x supervisie en een welkomstdag (4 x 8 = 32 uur), eindverslag (96 uur) = 384 uur

5 - er kan niet eerder aan de CBC-eindtoets worden deelgenomen, dan na het behalen van het DUC PTP-diploma. Kosten euro BEROEPSMOGELIJKHEDEN PTP (met aantekening CBC) Na het behalen van de PTP/CBC-opleiding kan de student zich aanmelden als lid van o.a. het NVPA en de NFG, waardoor zijn cliënten vergoeding krijgen van (een aantal) ziektekostenverzekeraars. Voor cliënten van maatschappelijk werkers, sociaal-pedagogische hulpverleners, pastoraal werkers en dergelijke impliceert de vergoedingsmogelijkheid een aanmerkelijke drempelverlaging. De markt is aan het veranderen. De overheid trekt zich terug en gebruikt daarvoor de term participatiesamenleving. Dat betekent dat lokale overheden bureaus zijn gaan inhuren. De verwachting is dat een aantal burgers geen gebruik wenst te maken van deze bureaus. Zij hebben wellicht ook geen trek in relatief dure psychologen. De Praktisch Toegepaste Psycholoog is dan een zinnig alternatief. Buurtwerkers, jeugdwerkers, maatschappelijk werkers in loondienst zullen een meerwaarde hebben. Ze zijn dankzij hun kennis en vaardigheden van de psychologie in staat om gericht door te vragen, hypothesen op te stellen en situationele diagnostiek te stellen. Dat scheelt uren werk. Het gegeven dat hun cliënten een deel van de kosten vergoed krijgt, geeft de overheid mogelijkheden tot bezuinigingen. De Community Based Counsellor is vooral gericht op de onderkant van de samenleving. De verwachting heerst dat het aantal personen in Nederland dat moeite zal krijgen om fatsoenlijk te leven toeneemt. Daarvoor is de CBC-er zeer geschikt. Hij zal te vinden zijn in het buurthuis in de achterstandswijk, op scholen die veel leerlingen hebben met achterstanden en problemen, bij de recidivisten. Hij kent de botheid van de straat en de verfijning van de psycholoog.

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, vestiging Zwolle CROHO-nummer:34616 voltijd / deeltijd /duaal Geaccrediteerd van 1 januari

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010!

Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! In de afgelopen maanden is er heel veel gebeurd en gedebatteerd met en over zorgverzekeraars en de vergoedingen voor 2011. Wij

Nadere informatie

Intentieverklaring Topondernemersregeling regio Zwolle

Intentieverklaring Topondernemersregeling regio Zwolle Intentieverklaring Topondernemersregeling regio Zwolle Intentieverklaring Topondernemersregeling regio Zwolle Inleiding Het is voor de economische ontwikkeling van een regio belangrijk dat er ondernemerschap

Nadere informatie

Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager. versie 1.0

Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager. versie 1.0 Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager versie 1.0 1 2 Achtergrond en samenvatting Inleiding Het komt in de dagelijkse praktijk de laatste jaren steeds vaker voor dat werknemers en bedrijfsartsen

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9

RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9 RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9 Voor de leesbaarheid beginnen wij onze antwoorden met VGZ, hier dient men te lezen: Coöperatie VGZ. 1 Vragen uit de sector psychosociaal

Nadere informatie

havo-top! hv.penta.nl

havo-top! hv.penta.nl havo-top! In Hoogvliet start per 1 augustus 2015 een havo- TOP opleiding in het profiel Economie en Maatschappij. Door de samenwerking tussen de PENTA business school Hoogvliet, het VAVO Rijnmond College

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Creatieve Therapie 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Creatieve Therapie 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Creatieve Therapie 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs... 7

Nadere informatie

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg D0049-201411 Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg Inhoud Voorwoord 3 1. Visie VGZ 4 1.1 Alternatieve zorg 4 1.2 Alternatieve beweegzorg

Nadere informatie

Informatiegids Regie op Verzuim. Praktische opleiding tot Casemanager regie op verzuim (Crov)

Informatiegids Regie op Verzuim. Praktische opleiding tot Casemanager regie op verzuim (Crov) Informatiegids Regie op Verzuim Praktische opleiding tot Casemanager regie op verzuim (Crov) INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 2. Programma Regie op Verzuim... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Doelstelling van de

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

De opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezins- therapie

De opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezins- therapie Post HBO, Post Doctoraal Opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezinstherapie De opleiding in het kort Het KIN start ieder jaar in september een opleidingsprogramma van 4 jaar

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: LOI hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november 2012 INHOUD

Nadere informatie

Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Opleiding voor docenten in het MBO

Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Opleiding voor docenten in het MBO Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Opleiding voor docenten in het MBO Programmagids 2015-2017 Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Opzet

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, 9 juni 2015 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschapraad,

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Diagnostiekbrochure Juli 2010

Diagnostiekbrochure Juli 2010 Diagnostiekbrochure Juli 2010 Faculteit psychologie Inleiding Alvorens in te gaan op de diagnostiekstage voor studenten van de faculteit Psychologie, schetsen wij een beeld van de doelstellingen en werkwijze

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014 Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 10 juni 2013] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Parnassia Academie Studiespecial Parnassia Academie Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Colofon De Studiespecial Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid is een uitgave van de Parnassia

Nadere informatie

Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie

Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie Duur opleiding: Aantal bijeenkomsten: Kosten: Kosten studiemateriaal: Vorm: Toelating: Hoofddocent: Docenten: Data: 2 jaar 26 per jaar 1600 euro

Nadere informatie

Master Learning & Innovation

Master Learning & Innovation Onderwijs- en Examenregeling 2014 2015 Masteropleiding Deeltijd Master Learning & Innovation croho nr. 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 13 juni 2014] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Samen staan we sterker! Het KAIRO project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ESF-Equal.

Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Samen staan we sterker! Het KAIRO project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ESF-Equal. Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Rijn IJssel en Da Vinci college leiden jongeren op voor een beroep met arbeidsperspectief Het dr. Leo Kannerhuis en De Steiger begeleiden jongeren met ASS Samen

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACADEMIE VOOR DEELTIJD Vastgesteld per 14 juli 2015 pagina 2 van 56 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie is deze OER? 5 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie