STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl"

Transcriptie

1 STAP IN STAP IN Register MZ-Opleiders Register MZ-Opleiders (RMZO) Leidseplein PR Amsterdam Registreer je nu op

2 Vanaf 15 mei 2012 start het register voor alle MZ-Opleiders die parttime, fulltime en/of als zelfstandige werkzaam zijn. Ben je een professional die zich bezighoudt met het opleiden van Ondernemingsraden en andere MZ-organen, dan kun je je vanaf heden inschrijven in het register. Of je nu bij een instituut werkt of in een andere hoedanigheid actief bent; iedereen die aan de voorwaarden voldoet, kan zich laten registreren. Waarom zou ik me inschrijven? Als geregistreerd MZ-opleider laat je aan je opdrachtgevers, klanten en werkgever(s) zien dat je: - een gedegen en getoetste (voor)opleiding hebt - gekwalificeerd bent om MZ-organen op te leiden - je vak op een professionele manier bijhoudt - materiedeskundig bent op specifieke onderwerpen - samen met alle andere geregistreerde MZ-Opleiders garant staat voor kwaliteit. Hoe werkt het register? Het register onderscheidt twee registratieroutes : 1. MZ-Opleiders met ervaring en werkend in de medezeggenschap (overgangsregeling tot 1 december 2012) 2. Startende MZ-Opleiders Geregistreerde MZ-Opleiders moeten zich na 5 jaar laten herregistreren om opnieuw erkend te worden en ingeschreven te blijven in het register.

3 Route 1: Overgangsregeling voor ervaren MZ-Opleiders Een ervaren opleider is een opleider die al vóór 1 januari 2012 bij een instituut in dienst was of als zelfstandige werkte en voldoet aan de criteria van de overgangsregeling. Voor deze MZ-Opleiders die vaak al jaren opleidingen voor OR en verzorgen is een overgangsregeling in het leven geroepen die ruimhartig zal worden toegepast. Die ruimhartigheid is ook gerechtvaardigd om aan de diversiteit van MZ-Opleiders recht te doen en rekening te houden met het feit dat veel opleiders nooit opgeleid zijn voor een erkenning. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ervaren opleiders om voor erkenning in aanmerking te komen: a) MZ-Opleiders voldoen aan alle criteria en kunnen dit ook met diploma s of verklaringen aantonen. Deze criteria zijn: een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, een afgeronde trainercoach-docentenopleiding en 100 dagdelen werkzaam geweest als MZ-opleider tussen en b) MZ-Opleiders voldoen aan alle criteria behalve de trainersopleiding. In plaats van de trainersopleiding kan dan worden volstaan met het indienen van bij voorkeur twee van de volgende drie documenten: 1. een verklaring van de directeur/werkgever dat voldoende trainerskwaliteiten opgedaan zijn; 2. een uitdraai bij het GBIO aanvragen van met behulp van MISOR en KOOS onderzochte cursistentevredenheid (een gemiddelde van 8 of meer is voldoende) 1 ; 1 De trainers waarvan voldoende evaluatiegegevens bij het GBIO bekend zijn ontvangen rond 1 juni daar automatisch een uitdraai van.

4 3. een overzicht van voldoende gevolgde nascholing of deskundigheidsbevordering op dit gebied. c) indien MZ-Opleiders hele andere wegen gevolgd hebben om tot uitoefening van dit vak te komen, dan kunnen zij gebruik maken van de mogelijkheid tot een verzoek aan de beoordelingscommissie op basis van Elders Verworven Competenties. De aanvragen voor erkenning op basis van de overgangsregeling worden door de beoordelingscommissie getoetst. Beroep tegen het besluit is mogelijk bij het bestuur van de Stichting. Route 2: Startende MZ-Opleiders Een startende opleider is een opleider die na 1 januari 2012 bij een instituut in dienst is gekomen of als zelfstandige op de MZ-markt is gaan werken en geen beroep kan doen op de overgangsregeling. Voor startende MZ-Opleiders kunnen drie wegen naar erkenning leiden: 1. De nieuwe MZ-opleider heeft HBO+ niveau en een erkende trainersopleiding gevolgd en start met de MZ-opleiding. Hij kan kandidaat worden en moet binnen twee jaar de MZ-opleiding hebben afgerond om zich te kunnen registeren. 2. De nieuwe MZ-opleider heeft de MZ-opleiding nog niet gevolgd en moet ook nog een erkende trainersopleiding volgen; hij kan kandidaat worden en moet binnen twee jaar de trainers- en MZopleiding hebben afgerond om zich te kunnen registreren. GBIO en SER en het RMZO In de afgelopen 35 jaar heeft het GBIO door normen te stellen en programma s te screenen veel invloed gehad op de definitie van het vak MZ-opleider. Met het verdwijnen van het GBIO zal het accent meer op leren komen te liggen en minder op de vorm. Aan deze ontwikkeling heeft het GBIO in het laatste jaar van haar bestaan een belangrijke bijdrage geleverd door over te gaan op certificering van instituten. De kwaliteit van de instituten is het uitgangspunt geworden en de instituten hebben maximale vrijheid om leerprocessen van ondernemingsraden en OR-leden als uitgangspunt te nemen voor hun aanbod. Met de certificering verplichten het GBIO en de SER de erkende instituten voor MZ-opleidingen met minimaal 70% erkende MZ- Opleiders werken. Het RMZO voorziet in de mogelijkheid hieraan te voldoen. Na de opheffing van het GBIO zijn vanaf 2013 de certificering van instituten en de registratie van MZ-Opleiders samen de kwaliteitsgarantie voor ondernemingsraden. Wat kost het? De jaarlijkse registerbijdrage bedraagt 75,-. Je kunt deze bijdrage voldoen via de website. BVMP-leden krijgen een korting.

5 De geaccrediteerde opleidingen/trainingen, intervisie en supervisie moeten geënt zijn op deze vijf gebieden. We nodigen iedereen uit om mee te denken en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vak door opleidingen en trainingen te ontwikkelen en aan te bieden. Wie zitten er achter het Register voor MZ-Opleiders (RMZO)? BVMP is de beroepsvereniging van medezeggenschapsprofessionals. BVMZ is de branchevereniging, waarin het overgrote deel van de MZ-trainingsinstituten zijn verenigd die door GBIO gecertificeerd zijn. BVMP en BVMZ hebben in de afgelopen jaren hard gewerkt aan de totstandkoming van het register. Het ontwikkelen van standaarden in het vak van MZ-opleider is in de visie van de BVMP en de BVMZ een gedeelde verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaren zelf en van de organisaties waarin zij hun vak beoefenen. Het register zelf is vormgegeven in een onafhankelijke stichting. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door vijf leden. Twee uit de BVMP: Wim van Santbrink en Albert van Driel, twee uit de BVMZ: Erik van Triest en Dick Onvlee, en een onafhankelijke voorzitter: Mia Lageschaar. Meer informatie over de organisatie, de samenstelling en de activiteiten van het register zijn te vinden op BVMP en BVMZ hebben ook eigen websites, en 3. De nieuwe MZ-opleider heeft geen voltooide HBO/WO opleiding maar meent wel op dat niveau te werken. Hij kan een (erkende) EVC procedure starten. Wanneer de beoordelingscommissie positief besluit kan de volgens 1 of 2 geschetste procedure gevolgd worden om de vereiste trainersopleiding en/of MZ-opleiding te volgen. Herregistratie na 5 jaar Van geregistreerde trainers wordt gevraagd hun vakbekwaamheid bij te houden via een systeem van Permanente Educatie (PE). Werkervaring, bijscholing, intervisie, supervisie, bestuurlijke activiteiten en publicaties zijn categorieën die punten opleveren. Voor herregistratie moeten via deze categorieën 50 PE-punten in vijf jaar behaald worden. Geaccrediteerde opleidingen/trainingen, intervisiegroepen of supervisors zijn op de website van het register te vinden en het register zal zich inspannen om een gevarieerd en inspirerend aanbod te realiseren. Vakbekwaamheid MZ-opleider is een vak. Dat vak stelt hoge eisen aan de mensen die het uitoefenen. Hoewel behoeften en wensen van klanten leidend zijn, blijft integer en onafhankelijk handelen van de MZ-opleider het uitgangspunt. Je moet met groepen kunnen omgaan, arbeidsverhoudingen begrijpen en interpreteren, je in de politieke context van een OR kunnen verplaatsen, kunnen omgaan met een grote diversiteit aan inhoudelijke en procesmatige vragen, kunnen

6 omgaan met dilemma s en kunnen schakelen in je rol als trainer/coach/begeleider. Kortom je moet vakbekwaam zijn. Het is niet de bedoeling je registratie enkel een formele bureaucratische procedure te laten zijn. Juist de verdere ontwikkeling van het vak en het bediscussiëren van relevante beroepsontwikkelingen zijn nodig voor het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan OR en. Een duidelijk profiel van een MZ-opleider, een erkende opleiding, certificering, een systeem van permanente educatie en een klachtencommissie zijn de onderdelen van een goed kwaliteitssysteem en dus ook van groot belang voor verdere beroepsvorming en kwaliteitsbewaking. Deze aspecten zijn terug te vinden in de opzet van het nieuwe register. Vakontwikkeling CONTEXT VAN DE MEDEZEGGENSCHAP politieke context autonomie belangen macht LEERCONTEXT VAN DE OR groepsdynamica diversiteit in leren leerpocessen ETHIEK VAN HET VAK beroepscode dilemma's ORGANISEREN VAN LEERPROCESSEN intake programmering rollen trainer docent coach adviseur Ons vak bestaat nog niet zo lang. Langzamerhand krijgen we steeds beter in beeld wat er bij het vak hoort; wat je in je gereedschapskist moet hebben. Van die stand van zaken hebben we een standaard gemaakt. Niet om de discussie over het vak vast te zetten, maar juist om beter het gesprek te voeren over de verdere ontwikkeling van het vak. KENNIS EN VAARDIGHEDEN VAN DE OR arbo hrm wor communicatieve vaardigheden Op basis van eerdere competentieonderzoeken en veel ervaringen van MZ-Opleiders zijn vijf gebieden van vakbekwaamheid bepaald, die we hiernaast grafisch hebben weergegeven. Iedere MZ-opleider dient op elk van deze gebieden basiskennis, basisvaardigheden en vakopvattingen te hebben.

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider.

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider. Competentieprofiel MZ Opleider Dit is een verkorte versie van het document dat is vastgesteld door de ledenvergaderingen van BVMP en BVMZ. In de volledige versie zijn enkele bijlagen toegevoegd, deze worden

Nadere informatie

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en Ik ben begeleider in de gehandicaptenzorg Ik ben jeugdzorgwerker Ik ben sociaal werker Beroepsregistratie en herregistratie in de jeugdhulp en jeugdbescherming: wat vraagt het van jou? Ik werk nog niet

Nadere informatie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie 1. De accreditatiecommissie SKOM is een door het bestuur ingesteld orgaan, dat belast is met de volgende taken: a. De accreditatie van trainer-,

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

Stichting Kwaliteitsregister Opleiders Medezeggenschap. Jaarverslag 2013

Stichting Kwaliteitsregister Opleiders Medezeggenschap. Jaarverslag 2013 Stichting Kwaliteitsregister Opleiders Medezeggenschap Jaarverslag 2013 Inleiding In het Register zijn alle MZ-Opleiders opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria

Nadere informatie

juni 2013 Basisgegevens:

juni 2013 Basisgegevens: 1 Regeling van Samenwerking tussen het kwaliteitsregister voor geestelijk verzorgers (SKGV) en het nascholingsregister Permanente Educatie voor predikanten en kerkelijk werkers (PE PKN) juni 2013 Basisgegevens:

Nadere informatie

Beroepsregistratie voor professionals die werken op hbo-niveau

Beroepsregistratie voor professionals die werken op hbo-niveau Beroepsregistratie voor professionals die werken op hbo-niveau Beroepsregistratie en herregistratie: Waarom? Doel van de Jeugdwet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien, hun talenten

Nadere informatie

Certificering HR Professional

Certificering HR Professional Certificering HR Professional Certificering HR Professional Het personeelsmanagement kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit, in de diepte en de breedte. De inhoud van het personeelsmanagement

Nadere informatie

Beroepsregistratie en (her)registratie voor hbo-jeugd- en gezinsprofessionals

Beroepsregistratie en (her)registratie voor hbo-jeugd- en gezinsprofessionals Beroepsregistratie en (her)registratie voor hbo-jeugd- en gezinsprofessionals Programma van deze workshop 1. Informatie over beroepsregistratie 2. Aan de slag met vragen en opdrachten 3. Test je kennis

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS 1. Overwegingen 1.1. Het professioneel statuut van de bedrijfsarts (in het vervolg: het professioneel statuut) is bedoeld om de professionele

Nadere informatie

Registratiereglement Sociaal Juridisch Dienstverleners Ingangsdatum 1 januari 2018, versie 4

Registratiereglement Sociaal Juridisch Dienstverleners Ingangsdatum 1 januari 2018, versie 4 Registratiereglement Sociaal Juridisch Dienstverleners Ingangsdatum 1 januari 2018, versie 4 Sociaal juridisch dienstverleners helpen burgers bij het vinden van hun weg in de (sociale) wet- en regelgeving.

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Inleiding 2. Rubriek A: Vakkennis 3. Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4. Rubriek C: Publicaties 5. Rubriek D: Case Study 6

Inleiding 2. Rubriek A: Vakkennis 3. Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4. Rubriek C: Publicaties 5. Rubriek D: Case Study 6 Handleiding aanmelding activiteiten Permanente Educatie voor geregistreerde Gerechtelijke Deskundigen Inleiding 2 Rubriek A: Vakkennis 3 Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4 Rubriek C: Publicaties 5 Rubriek

Nadere informatie

Beroepsregistratie en (her)registratie voor hbo-jeugd- en gezinsprofessionals

Beroepsregistratie en (her)registratie voor hbo-jeugd- en gezinsprofessionals Beroepsregistratie en (her)registratie voor hbo-jeugd- en gezinsprofessionals Programma van deze workshop Inleiding : informatie over beroepsregistratie Aan de slag : met vragen en opdrachten Test je kennis

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1) voor jeugdzorgwerkers die

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Stichting Kwaliteitsregister. Opleiders Medezeggenschap

Stichting Kwaliteitsregister. Opleiders Medezeggenschap Stichting Kwaliteitsregister Opleiders Medezeggenschap Jaarverslag 2015 Inleiding Voor u ligt het RMZO-jaarverslag over 2015. Daarin legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de besteding

Nadere informatie

& Pastorale Supervisie in Nederland

& Pastorale Supervisie in Nederland & Pastorale Supervisie in Nederland (HER)REGISTRATIE ALS PASTORAAL SUPERVISOR Herziene editie 2011 (update 2013) Regelgeving betreffende de (her)registratie en opleiding van pastoraal supervisoren Raad

Nadere informatie

Commissie voordracht en Toetsing

Commissie voordracht en Toetsing Commissie voordracht en Toetsing Een kijkje in de keuken van de VRI Door: Hans Jenniskens RI, Voorzitter CVT MISSIE De VRI is in 1984 opgericht als Vereniging van Registerinformatici, met als doel die

Nadere informatie

Beroepsregistratie voor sociaal werkers in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie voor sociaal werkers in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregistratie voor sociaal werkers in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregistratie voor sociaal werkers in de jeugdhulp en jeugdbescherming Deze factsheet biedt informatie over beroepsregistratie

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1. voor jeugdzorgwerkers die werkzaam zijn in de jeugdzorg

Nadere informatie

Stichting Kwaliteitsregister. Opleiders Medezeggenschap

Stichting Kwaliteitsregister. Opleiders Medezeggenschap Stichting Kwaliteitsregister Opleiders Medezeggenschap Jaarverslag 2016 Inleiding Voor u ligt het RMZO-jaarverslag over 2016. Daarin legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de besteding

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Uitwerking flappen certificeren

Uitwerking flappen certificeren Uitwerking flappen certificeren Flap 1: Onderscheid slechte/goede AD wordt door certificering niet duidelijk Heeft nu geen waarde Hoe dan wel? Oordeel klant/opdrachtgever ->360 graden feedback Toetsen

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Stichting Kwaliteitsregister. Opleiders Medezeggenschap

Stichting Kwaliteitsregister. Opleiders Medezeggenschap Stichting Kwaliteitsregister Opleiders Medezeggenschap Jaarverslag 2014 Inleiding Voor u ligt het verslag van RMZO over 2014. Dat was in meerdere opzichten voor RMZO een mooi jaar. Het register heeft in

Nadere informatie

Informatiepakket C HERREGISTRATIE

Informatiepakket C HERREGISTRATIE Informatiepakket C HERREGISTRATIE Bevat informatie voor: Aanbieders van activiteitenaanbod ten behoeve van informeel leren in het kader van de herregistratie van schoolleiders in het primair onderwijs.

Nadere informatie

Actieplan Professionalisering Jeugdzorg: de resultaten

Actieplan Professionalisering Jeugdzorg: de resultaten Actieplan Professionalisering : de resultaten Professionele jeugdzorg met uitstekend opgeleide hulpverleners, een overzichtelijke beroepenstructuur, versterking van de beroepsregistratie, doordachte beroepsethiek

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD HET RESTAURATORENREGISTER

INFORMATIEBLAD HET RESTAURATORENREGISTER Versie 1811 Het Restauratorenregister ontwerp-versie INFORMATIEBLAD HET RESTAURATORENREGISTER Toelichting: Dit informatieblad bevat een introductie voor opdrachtgevers, overheden en restauratoren op doelen

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Stichting Kwaliteitsregister. Opleiders Medezeggenschap

Stichting Kwaliteitsregister. Opleiders Medezeggenschap Stichting Kwaliteitsregister Opleiders Medezeggenschap Jaarverslag 2017 Voorwoord Voor RMZO was 2017 een spannend jaar. Immers, in 2017 moest duidelijk worden hoeveel RMZO geregistreerden in aanmerking

Nadere informatie

Professionele verantwoordelijkheid, bekwaamheid en bevoegdheid

Professionele verantwoordelijkheid, bekwaamheid en bevoegdheid Professionele verantwoordelijkheid, bekwaamheid en bevoegdheid De verschillende termen nader toegelicht De Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) stimuleert en borgt de vakbekwaamheid

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016

Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016 Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016 Deze registratienorm geldt voor alle nieuwe-, hernieuwde- en herregistraties van preventieassistenten vanaf de ingangsdatum. De wijziging ten opzichte

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding

REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding 1 REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding Het Bestuur van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) dient

Nadere informatie

Reglement Registratie Seksuologie NVVS

Reglement Registratie Seksuologie NVVS Reglement Registratie Seksuologie NVVS Vastgesteld door de NVVS BLV van 22 november 2013 en in gewijzigde vorm aangenomen door de Raad van Toezicht van de Stichting NRVS op 12 februari 2018. Waar in dit

Nadere informatie

Besluit Register Vaktherapie ( juli 2007)

Besluit Register Vaktherapie ( juli 2007) Besluit Register Vaktherapie ( juli 2007) 1. Inleiding In opdracht van de besturen van de NVPMT, de NVCT en de SRCT heeft in 2003 een commissie een gezamenlijk Registratiesysteem voor vaktherapeuten ontworpen.

Nadere informatie

Registratiereglement Cliëntondersteuners Ingangsdatum 19 oktober 2015, versie 5 / 26 juni 2017

Registratiereglement Cliëntondersteuners Ingangsdatum 19 oktober 2015, versie 5 / 26 juni 2017 Registratiereglement Cliëntondersteuners Ingangsdatum 19 oktober 2015, versie 5 / 26 juni 2017 Cliëntondersteuners helpen mensen om regie te houden over hun leven en helpen bij het organiseren van zorg

Nadere informatie

Laatste nieuws over RBNG TBNG

Laatste nieuws over RBNG TBNG Laatste nieuws over RBNG TBNG Geacht lid van de ABvC, Zoals we jou hebben beloofd trachten wij met deze brief iets meer helderheid te geven in zaken rondom RBNG TBNG en UVIT. Het is kort dag, wij beseffen

Nadere informatie

Het Restauratorenregister

Het Restauratorenregister Versie 181130 Het Restauratorenregister Ontwerp-versie Registratie-eisen voor de Restaurator en (Senior) Restaurator Toelichting: Dit document bevat de criteria voor de toelating van de Registerrestaurator

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria. Een toelichting voor de oefentherapeut

Kwaliteitscriteria. Een toelichting voor de oefentherapeut Kwaliteitscriteria Een toelichting voor de oefentherapeut www.oefentherapeut.nl zorg voor bewegen Inhoud Inleiding... 3 1. Beschrijving van het registratiesysteem... 4 1.1 Waarom een systeem van (periodieke)

Nadere informatie

Registraties. Vakbekwaamheid en de pedagogische professional

Registraties. Vakbekwaamheid en de pedagogische professional Registraties Vakbekwaamheid en de pedagogische professional Waarom registratie? Deze folder gaat over registraties. De NVO heeft kwaliteitsborging hoog in het vaandel. Naast de beroepscode en het tuchtrecht

Nadere informatie

Registratiereglement Maatschappelijk Werk Ingangsdatum 2 oktober 2018, versie 3.

Registratiereglement Maatschappelijk Werk Ingangsdatum 2 oktober 2018, versie 3. Registratiereglement Maatschappelijk Werk Ingangsdatum 2 oktober 2018, versie 3. Maatschappelijk werk is erop gericht dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, als mens en als burger. Maatschappelijk

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals en jobcoaches Pagina Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is het belangrijkste

Nadere informatie

Informatiepakket C HERREGISTRATIE

Informatiepakket C HERREGISTRATIE Informatiepakket C HERREGISTRATIE Bevat informatie voor aanbieders van activiteitenaanbod ten behoeve van informeel leren in het kader van de herregistratie van schoolleiders in het primair onderwijs.

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2300 2 februari 2015 Besluit permanente educatie Wbtv Gelet op: artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie

OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie Erkende MZ-opleidingen OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie Versterk als OR-lid uw strategische vaardigheden en vergroot uw loopbaanperspectieven Inleiding Maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Registratiereglement Maatschappelijk Werk Ingangsdatum 1 januari 2018, versie 2.

Registratiereglement Maatschappelijk Werk Ingangsdatum 1 januari 2018, versie 2. Registratiereglement Maatschappelijk Werk Ingangsdatum 1 januari 2018, versie 2. Maatschappelijk werk is erop gericht dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, als mens en als burger. Maatschappelijk

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010 Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG Ingaande per 1 januari 2010 Hoofdindeling: Beroepsregelementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG Vastgesteld door: Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen...

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... 6 2 Brochure: Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie NRVT

Reglement Permanente Educatie NRVT Reglement Permanente Educatie NRVT Vastgesteld 15 december 2016 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/6 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid, zoals neergelegd

Nadere informatie

stelt de Raad voor Rechtsbijstand de volgende Nadere regels Besluit PE vast:

stelt de Raad voor Rechtsbijstand de volgende Nadere regels Besluit PE vast: Nadere regels Besluit PE Gelet op: artikel 3 en 4 van het Besluit permanente educatie Wbtv stelt de Raad voor Rechtsbijstand de volgende Nadere regels Besluit PE vast: Scholingsactiviteiten Artikel 1 Criteria

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Wat gaan we doen? Programma Aanleiding voor het instellen register, doelstelling uit visie document van de NVDA Achtergrond kwaliteitsregister - BIG Wat houdt

Nadere informatie

Nederlands Jeugd Instituut campagne 2012 huisstijl

Nederlands Jeugd Instituut campagne 2012 huisstijl Nederlands Jeugd Instituut campagne 2012 huisstijl Logo Logo kleur Plaatsing rechts Plaatsing Links 10º 10º Logo zwart Logo wit Nooit recht plaatsen Nooit over tekst plaatsen Kleuren Sunset (kleur campgane

Nadere informatie

Reglement Registratie Consulent Seksuele Gezondheid NVVS

Reglement Registratie Consulent Seksuele Gezondheid NVVS Reglement Registratie Consulent Seksuele Gezondheid NVVS Vastgesteld door de NVVS ALV van 27 maart 2015 en in gewijzigde vorm aangenomen door de Raad van Toezicht van de Stichting NRVS op 12 februari 2018.

Nadere informatie

Regeling Kwaliteit Register Tandprothetici

Regeling Kwaliteit Register Tandprothetici De Organisatie van Nederlandse Tandprothetici Besluit van 18 november 2016 houdende een regeling voor de instelling van een commissie voor registratie en herregistratie van tandprothetici en de accreditatie

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 12 september 2012 houdende de voorwaarden voor het experiment voor de erkenning van

Nadere informatie

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen beoordeelt, erkent en certificeert professionals in jeugdzorg, GGZ, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, ouderenzorg en onderwijs. Centrum

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. stelt de Raad voor Rechtsbijstand de volgende Nadere regels Besluit PE vast:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. stelt de Raad voor Rechtsbijstand de volgende Nadere regels Besluit PE vast: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2303 2 februari 2015 Nadere regels Besluit PE Gelet op: artikel 3 en 4 van het Besluit permanente educatie Wbtv; stelt

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2016

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2016 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2016 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Herintredersregeling, aanvraag tijdelijke periodieke registratie

Herintredersregeling, aanvraag tijdelijke periodieke registratie Werkervaring U heeft het formulier werkervaring in het digitaal portfolio ingevuld met de hoeveelheid uren patiënt / cliënt gerichte werkzaamheden en in hoeveel maanden zoals bedoeld in de kwaliteitscriteria

Nadere informatie

Reglement Kwaliteitsregister Vinologen

Reglement Kwaliteitsregister Vinologen Reglement Kwaliteitsregister Vinologen Het reglement Kwaliteitsregister Vinologen omvat de volgende artikelen. Artikel 1: Instelling Kwaliteitsregister Vinologen Artikel 2: Inschrijving in het Kwaliteitsregister

Nadere informatie

studiegids mindfulnesstrainer opleiding

studiegids mindfulnesstrainer opleiding studiegids mindfulnesstrainer opleiding Inhoudsopgave Werkplaats Aandachtig Leven Welkom bij Werkplaats Aandachtig Leven 2 2 De opleiding 3 Module MindfulnessBASIS 4 Module MindfulnessVERBREDING 5 Module

Nadere informatie

Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010!

Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! In de afgelopen maanden is er heel veel gebeurd en gedebatteerd met en over zorgverzekeraars en de vergoedingen voor 2011. Wij

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

Studiegids. Ik word docent

Studiegids. Ik word docent Studiegids Ik word docent Ik word docent Het zij-instroomprogramma Ik word docent is een omscholingstraject dat een versnelling geeft bij een overstap naar een baan binnen het mbo of hbo onderwijs. Het

Nadere informatie

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Ingangsdatum en versie: 15 april 2016, versie 1 (07-04-2016) De aandachtsfunctionaris bewaakt de interne procedure

Nadere informatie

Overgangsregistratiereglement opleidingen

Overgangsregistratiereglement opleidingen Overgangsregistratiereglement opleidingen 2019-2023 Voorwoord LVSC bevindt zich op dit moment in een transitiefase. LVSC zal vanaf 1 januari 2024 opleidingen voor professionele begeleiding gaan erkennen

Nadere informatie

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 VS.2015-01-01 01 Landelijk Overkoepelend Orgaan voor Podologie Inhoudsopgave Inleiding... Accreditatietijdvak 2013 t/m 2015... Reglement Permanente

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Reglement voor herregistratie van de registercounsellor van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)

Reglement voor herregistratie van de registercounsellor van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) 1 Reglement voor herregistratie van de registercounsellor van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) Inleiding Het Bestuur van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) dient

Nadere informatie

Cer$ficering voor HR professionals

Cer$ficering voor HR professionals Cer$ficering voor HR professionals Is uw HRM al gecer$ficeerd? Sander Nieuwenhuizen 30 oktober 2014 Grote trends Steeds snellere verandering Komplexiteit Cultuur Business Model Exper;se Grote trends Steeds

Nadere informatie

Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO

Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO Beroepsregistratie en herregistratie: Waarom? Doel van de Jeugdwet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien,

Nadere informatie

Het nascholingstraject BvK voor ervaren kinesiologen met het keurmerk van SNRO

Het nascholingstraject BvK voor ervaren kinesiologen met het keurmerk van SNRO Het nascholingstraject BvK voor ervaren kinesiologen met het keurmerk van SNRO Om aan de huidige kwaliteitseisen van zorgverzekeraars te voldoen eist RBCZ een vier jaar durende geaccrediteerde kinesiologieopleiding

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE kwaliteitsgarantie in schade-expertise REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE als bedoeld in artikel 24 statuten van de Stichting Nederlands Instituut van Register Experts gevestigd

Nadere informatie

LVPW. Landetijke Vereniging voor. Psychosoci aa t Werke nden

LVPW. Landetijke Vereniging voor. Psychosoci aa t Werke nden LVPW Landetijke Vereniging voor Psychosoci aa t Werke nden Wie zijn aangesloten bij de LVPW? Personen die een psychosociale of vergelijkbare opleiding op ten minste HBO niveau met succes hebben afgerond

Nadere informatie

VERDIEPINGSTRAINING VAARDIGHEDEN VERTROUWENSPERSOON. Geaccrediteerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen VERTROUWENSPERSOON

VERDIEPINGSTRAINING VAARDIGHEDEN VERTROUWENSPERSOON. Geaccrediteerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen VERTROUWENSPERSOON VERDIEPINGSTRAINING VAARDIGHEDEN VERTROUWENSPERSOON Geaccrediteerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen VERTROUWENSPERSOON VERDIEPINGSTRAINING VAARDIGHEDEN VERTROUWENSPERSOON Introductie

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding

Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding Opleiding tot INTERNATIONAL CERTIFIED NLP TRAINER Algemeen De gehele opleiding tot gecertificeerd NLP trainer is gebaseerd op het NLP trainersmodel van het New

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2018/2019 Commissie Deskundigheidsbevordering (Cie DB)

Plan van Aanpak 2018/2019 Commissie Deskundigheidsbevordering (Cie DB) Plan van Aanpak 2018/2019 Commissie Deskundigheidsbevordering (Cie DB) 1. Februari t/m september 2018: Assessments bestaande trainers Toetsing eerste opleidingen en examineringen ATS en BTS Aanzet en sturing

Nadere informatie

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking 1 VOORWOORD Met trots presenteert de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) de

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden

Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden Presentatie MBO Raad / GDW Leden 20 mei 2010 Jenny Drost, GDW Kerngroeplid Toinny Grϋndemann, Senior

Nadere informatie

Vrijstellingen-procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland

Vrijstellingen-procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland Vrijstellingen-procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland Dutch Educational Network Masters of Physiotherapy Informatie over de Vrijstellingen-procedure bij masteropleidingen in de fysiotherapie

Nadere informatie

Reguliere (her)registratie-eisen jeugd- en gezinsprofessionals

Reguliere (her)registratie-eisen jeugd- en gezinsprofessionals Reguliere (her)registratie-eisen jeugd- en gezinsprofessionals Voor professionals met een van onderstaande diploma s, niet ouder dan 5 jaar Instroomniveau (SW) profiel Jeugd een hbo-bachelor Pedagogiek

Nadere informatie