Wij ontzorgen als het om uw veiligheid gaat!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij ontzorgen als het om uw veiligheid gaat!"

Transcriptie

1 Wij ontzorgen als het om uw veiligheid gaat!

2

3 Introductie Veiligheid in het algemeen en arbeidsveiligheid in het bijzonder zijn moeilijk te definiëren begrippen. Wat de één als onveilig ervaart, is voor de ander niet aan de orde. Het ideaalbeeld van veiligheid kan voor een ieder verschillend zijn. Evenals de mate waarin men risico's durft te nemen. Met betrekking tot arbeidsveiligheid is de missie van Acta Safety Professionals glashelder: het voorkomen van ongevallen. Onze visie: de wijze waarop bedrijven en hun personeel met veiligheid omgaan, moet beter en kan beter. Veiligheid is daarom een belangrijke factor als men spreekt over een goede werkomgeving. Uit onderzoeken over de afgelopen jaren komt steevast naar voren dat zeker 80% van de ongevallen op de werkplaats en werkvloer wordt veroorzaakt door menselijk falen en fouten in veiligheidsbeheerssystemen. De resterende 20% is een gevolg van onveilige situaties die ook veroorzaakt kunnen zijn door menselijke fouten. Bij arbeidsveiligheid gaat het dan ook om alle bedrijfsmatige activiteiten die risico's met zich meebrengen voor letsel aan personen of schade aan voorwerpen. Hierin spelen enerzijds de continuïteit van de organisatie en haar processen, en anderzijds de vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid van de medewerkers een rol. Bij onveilige situaties kunnen ongevallen ontstaan die vaak resulteren in diep menselijk leed en hoge kosten. Acta Safety Professionals pleit er daarom altijd voor om goede managementsystemen en procedures op te stellen die leiden tot een robuust veiligheidsbeleid, gedragen door de gehele organisatie.

4 Over ons Ruim 18 jaar geleden begon Acta Milieu en Advies met de distributie van persoonlijke beschermingproducten en gasdetectie apparatuur. Later kwamen daar advies, begeleiding en veiligheidsopleidingen bij. Acta Milieu en Advies kwam in die periode regelmatig op bouw- en grondsaneringsprojecten en constateerde dat het aspect veiligheid op de bouwplaats in veel gevallen te wensen overliet. In Europees verband bestond er een kaderrichtlijn met betrekking tot veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk" die te vrijblijvend was en geen sancties oplegde bij het niet naleven van de richtlijn. De petrochemische industrie heeft in de beginjaren negentig daarom zelf voor een betere regelgeving gezorgd in de vorm van de VGM Checklist Aannemers (VCA). Aannemers moesten en moeten zich aan deze regelgeving conformeren om niet uitgesloten te worden van opdrachten. Ondertussen is de VCA regelgeving breed ingevoerd in Nederland en de haar omringende landen. Als voorzitter van diverse werkgroepen is Acta Safety Professionals o.a. betrokken geweest bij het tot stand komen van normeringen, zoals de NEN 4444 betreffende overdruk filtersystemen en toepassing van veiligheid in de praktijk bij het werken in of met verontreinigde grond: lees de CROW 132 * publicatie. Ook houdt Acta Safety Professionals zich actief bezig met het organiseren van seminars zoals het druk bezochte seminar AI-22 in 2008 te Amersfoort (de Flint), waar de veiligheid bij risicovolle werken centraal stond. Met de VCA ontstond de behoefte in de industrie aan veiligheidskundigen. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen is Acta Safety Professionals als detacheringbedrijf opgericht: Het detacheren van middelbaar en hoger veiligheidskundigen en Arbeidshygiënisten. Deze gedetacherde mannen en/of vrouwen ondersteunen dagelijks bouwondernemingen, aannemers, industriële bedrijven, projectontwikkelaars en ingenieursbureaus op het gebied van arbeidsveiligheid, veiligheidscultuur, veiligheidsgedrag en hygiëne op de werkvloer. De veiligheidskundigen en hygiënisten van Acta Safety Professionals worden ingezet op tijdelijke en langdurige projecten. * Nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte (CROW).

5 Expertise en bekwaamheid Gedurende vele jaren heeft Acta Safety Professionals haar kennis en ervaring op het gebied van veiligheidskundige ondersteuning voor de industrie, de bouw, infrastructurele projecten (land en water) en bodemsanering kunnen uitbouwen. Deze kennis en ervaring vindt u terug bij onze veiligheidskundigen en in onze gerichte opleidingen die wij jaarlijks verzorgen. Acta Safety Professionals zet zich volledig in waar het gaat om werk, veiligheid en gezondheid van werknemers. Zo ervaren onze opdrachtgevers dat ook. Bij ieder project waar wij met middelbaar en hoger veiligheidskundigen aanwezig zijn, staat altijd een reserve veiligheidskundige klaar om in geval van uitval, calamiteiten of onvoorziene omstandigheden direct te kunnen worden ingezet. Projecten lopen geen vertraging op en er wordt voorkomen dat extra kosten een nadelige invloed hebben op uw budget. Onze veiligheidskundigen worden niet alleen ingezet bij projecten, maar voeren ook veiligheidsaudits en beoordelingen, HSE plannen, RI&E, kick-offs en toolbox meetings uit. Met deze ondersteuning en begeleiding zorgen wij ervoor dat organisaties hun veiligheidsprocedures op orde hebben en houden. Dit draagt bij tot het verbeteren van het veiligheidsgedrag onder de werknemers. Te allen tijde moet worden voorkomen dat schijnveiligheid de plaats inneemt van daadwerkelijke veiligheid. Al deze kennis en ervaring voeden ook het Acta kenniscentrum waar u vraagstukken op elk gebied van arbeidsveiligheid kan neerleggen. > Pragmatisch en flexibel: maximaal rendement, minimale kosten. > Continuïteit: sterke organisatie, back-up. > Expertise: probleemoplossend, totale organisatie beschikbaar. > Duidelijkheid: daar waar andere zeggen hun best te doen, hebben wij het al bewezen. > Klantgericht: juiste man op de juiste plek op het juiste moment. > Korte lijnen: sneller en adequaat reageren.

6 Opleiding en training De opleidingen die Acta Safety Professionals verzorgt zijn kort en praktijkgericht. Een aantal opleidingen bevat ook een trainingsonderdeel waarbij daadwerkelijk geoefend Over ons wordt. Uw werknemers worden professioneel voorbereid op hun taak om onveilige situaties te herkennen en de juiste maatregelen te treffen, waardoor ongevallen kunnen worden voorkomen. De duur van de opleidingen varieert van enkele dagdelen tot meerdere dagen. De VCA opleidingen kunnen ook in de volgende buitenlandse talen worden gegeven: Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Pools en Roemeens. De opleidingen worden door heel Nederland gegeven en kunnen bij voldoende deelnemers ook op de locatie van de opdrachtgever worden verzorgd. Kijk voor een volledig overzicht van data en locaties op de Acta Safety Professionals website. Overzicht opleidingen o.a. > Veiligheids checklist Aannemers (VCA) > Werken in of met verontreinigde grond (DLP) > Veilig werken op hoogte > Veilig werken langs de openbare weg > Ademhaling bescherming en filtergebruik > Praktisch gasmeten (BRL) Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water Deze opleiding maakt operationele medewerkers bewust van de risico's betreffende veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne bij het werken in of met verontreinigde grond of (grond)water. Cursisten die de opleiding met goed gevolg hebben afgerond, voldoen aan de gestelde eisen in de CROW-publicatie 132.

7 Opleiding en training Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) droog/nat Leidinggevenden die werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water, worden opgeleid tot deskundigen die in staat zijn zelfstandig veiligheidstechnische werken te begeleiden. De cursist is na de opleiding in staat zelf de te treffen maatregelen toe te passen. Daarnaast kan de cursist zelf de van toepassing zijnde veiligheidsklassen toetsen op o.a. inclusief het daarbij wettelijk vereiste pakket van maatregelen. Veilig werken op hoogte Het doel is u bekend te maken met de risico's bij werkzaamheden op hoogte en welke maatregelen u moet treffen om deze risico's te vermijden. Samen met uw docent gaat u in de praktijk ervaring opdoen met de diverse materialen. Veilig werken langs de openbare weg Na afloop van de cursus kent de deelnemer de regels om veilig op of langs wegen te kunnen werken en voldoet men aan de verplichting van artikel 48 lid 17 uit de CAO voor het bouwbedrijf. Hierin staat dat medewerkers, die werkzaam zijn op of langs wegen, moeten beschikken over een deskundigheidscertificaat. Asbestherkenning in de praktijk De opleiding "Asbestherkenning in de praktijk' richt zich voornamelijk op de herkenning van asbesthoudend materiaal als bouwkundige toepassing in objecten en installaties. Na afloop van de opleiding is de cursist in staat om asbestverdachte materialen in objecten of arbeidssituaties te herkennen. >>

8 Opleiding en training >> Ademhalingsbescherming en filtergebruik De belangrijkste in de praktijk geldende aspecten van ademhalingsbescherming en filtergebruik worden tijdens de cursus behandeld. Na het volgen van deze opleiding is het voor de cursist duidelijk wat onder het begrip adembescherming en gebruik van filters wordt verstaan. Praktisch Gasmeten De cursisten worden voorgelicht en geïnstrueerd over gasmetingen die worden toegepast tijdens zijn of haar werkzaamheden in of met verontreinigde grond of (grond)water. Na afloop van deze opleiding voldoet de cursist aan de eis om deskundig gassen te kunnen detecteren.

9 Samenvatting Acta Safety Professionals staat synoniem voor veiligheid op de werkplek. Wij ontzorgen als het om de veiligheid van uw werknemers gaat. Dit doen wij al meer dan 18 jaar! Als voorzitter van diverse werkgroepen is Acta Safety Professionals de afgelopen jaren o.a. betrokken geweest bij het tot stand komen van normeringen, zoals de NEN 4444 betreffende overdruk filtersystemen en toepassing van veiligheid in de praktijk bij het werken in of met verontreinigde grond, denk hierbij aan de publicatie CROW 132 en de AI22. > Missie: het voorkomen van ongevallen. > Visie: de wijze waarop bedrijven en hun personeel met veiligheid omgaan, moet beter en kan beter. 80% van de ongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen en fouten in veiligheidssystemen. 20% is een gevolg van onveilige situaties. > Veiligheidskundige ondersteuning voor de bouwnijverheid, industrie, land- en waterbouwprojecten, en bodemsanering. > Detachering van MVK's (middelbaar veiligheidskundigen), HVK's (hoger veiligheidskundigen), en arbeidshygiënisten. > Back-up systeem: veiligheidskundige paraat bij ieder project in geval van calamiteiten, uitval of onvoorziene omstandigheden. > Veiligheidsaudits en beoordelingen: HSE plannen, RI&E, kick-offs en toolbox meetings. > Opleidingen en trainingen: VCA en DLP opleiding, veilig werken op hoogte, veilig werken langs de openbare weg, asbestherkenning in de praktijk, ademhalingsbescherming en filtergebruik, praktisch gasmeten. In het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Pools, en Roemeens op vier locaties of in house.

10 Acta Safety Professionals Wij ontzorgen als het om uw veiligheid gaat! Bezoekadres: Strandweg AG Zeewolde Acta Safety Professionals Postadres: Postbus AC Zeewolde Telefoon: +31 (0) Website:

11

12 Wij ontzorgen als het om uw veiligheid gaat!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Opleidingen. Cursuscatalogus 2014. Plannen maken is samen werken. opleidingen

Opleidingen. Cursuscatalogus 2014. Plannen maken is samen werken. opleidingen Opleidingen Cursuscatalogus 2014 Plannen maken is samen werken. opleidingen Voorwoord Voorwoord 3 Maatwerk en incompany 5 Asbestdeskundige, UAV-GC 2005, EMVI, Opleidingsplannen Veiligheid 6 Basisveiligheid

Nadere informatie

Opleidingen & Advies CURSUSCATALOGUS. Cursuscatalogus. www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl

Opleidingen & Advies CURSUSCATALOGUS. Cursuscatalogus. www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl HER Opleidingen & Advies 2015 CURSUSCATALOGUS Cursuscatalogus www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl 2 HER Opleidingen & Advies bv Voorwoord Met trots presenteren wij u de vernieuwde cursuscatalogus

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

HANDBOEK DLP SAMENWERKEN AAN VEIIIGHEID. vanuit de Achterhoek en door het hele land. versie 1.1 augustus 2014

HANDBOEK DLP SAMENWERKEN AAN VEIIIGHEID. vanuit de Achterhoek en door het hele land. versie 1.1 augustus 2014 HANDBOEK DLP SAMENWERKEN AAN VEIIIGHEID vanuit de Achterhoek en door het hele land Inhoud 1 Introductie en welkom... 2 1.1 Wij zijn BMV Advies... 3 1.2 Adres gegevens... 3 2 Voorbereiding... 4 2.1 Gegevens...

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Visiedocument safety. Safety binnen de Nederlandse onderhoudsmarkt in 2020

Visiedocument safety. Safety binnen de Nederlandse onderhoudsmarkt in 2020 Visiedocument safety Safety binnen de Nederlandse onderhoudsmarkt in 2020 inhoudsopgave aanbeveling 3 inleiding 5 colofon Visiedocument Safety 2020 Het Visiedocument Safety is het resultaat van twee jaar

Nadere informatie

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen & ARBO opleidingen. De voordelen voor u:

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen & ARBO opleidingen. De voordelen voor u: Maatwerk in Opleidingen In Opleiden ARBO opleidingen 2014 PTC Opleidingen Page 1 P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen & ARBO opleidingen P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst zich als

Nadere informatie

Provinciebrochure. Groei samen met

Provinciebrochure. Groei samen met Provinciebrochure Groei samen met SOMA Bedrijfsopleidingen! INHOUDSOPGAVE Werknemers provincies NIEUW! Het nieuwe rijden voor de bedrijfsauto s 5 Veilig werken langs de weg 5 Veilig werken op wegen voor

Nadere informatie

DNV Special 2007. Veiligheid o.a. in deze uitgave: Veiligheid op de werkvloer is een actueel thema MANAGING RISK

DNV Special 2007. Veiligheid o.a. in deze uitgave: Veiligheid op de werkvloer is een actueel thema MANAGING RISK Veiligheid o.a. in deze uitgave: > Interpolis ondersteunt klant met gecertificeerde e-learning Preventiemedewerker > Dow Benelux: Het is te hopen dat Professional Workforce maatgevend wordt in de branche

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2015

Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2015 Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2015 Versie: 1.0 Status: Definitief Datum: 15-03-2013 Inhoudsopgave VOORAF... 3 1. Visie op veiligheid... 4 1.1 Missie en ambitie... 4 1.2 Afbakening... 5 1.3. Visie...

Nadere informatie

Veilig en gezond werken op de bouwplaats

Veilig en gezond werken op de bouwplaats De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken op de bouwplaats Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 666

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015 PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen Brochure 2015 PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

MAATWERK VOOR U! DE PIJLERS VAN STRATT+ de + punten van Stratt+ In deze editie van de nieuwsbrief Stratt+ o.a.:

MAATWERK VOOR U! DE PIJLERS VAN STRATT+ de + punten van Stratt+ In deze editie van de nieuwsbrief Stratt+ o.a.: MAATWERK VOOR U! Stratt Attent is een uitgave van Stratt+ www.stratt.nl Jaargang 3 * Nummer 2 * 4de kwartaal * 2012 In deze editie van de nieuwsbrief Stratt+ o.a.: - De pijlers van Stratt+ - Stratt+ ook

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de wegenbouw

Arbeidsrisico s in de wegenbouw De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 634 versie augustus 2008 Gerichte inspecties

Nadere informatie

2 De ambitie van Janssen de Jong Groep 06. 2.2 Missie 06. 2.3 Kernwaarden 06. 2.4 Onze kernwaarden nader toegelicht 07

2 De ambitie van Janssen de Jong Groep 06. 2.2 Missie 06. 2.3 Kernwaarden 06. 2.4 Onze kernwaarden nader toegelicht 07 Bedrijfscode Inhoudsopgave 1 Inleiding 04 2 De ambitie van Janssen de Jong Groep 06 2.1 Visie 06 2.2 Missie 06 2.3 Kernwaarden 06 2.4 Onze kernwaarden nader toegelicht 07 3 Welke regels gelden er voor

Nadere informatie

Werk veilig met VMS Zorg!

Werk veilig met VMS Zorg! Werk veilig met VMS Zorg! Het landelijke systeem voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen Leiderschap in veiligheid Betrokkenheid van patiënten Duidelijke verantwoordelijkheden Veilige communicatie Inzicht

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeel planning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

Opleiding Preventiemedewerker Veiligheid PMV Allround Veiligheidskundige MVK

Opleiding Preventiemedewerker Veiligheid PMV Allround Veiligheidskundige MVK 1 2 3 Opleiding Preventiemedewerker Veiligheid PMV Allround Veiligheidskundige MVK Inhoud Goede preventie- of veiligheidskundige worden? De beste opleiding kiezen! De opleiding PMV/MVK tot Allround Veiligheidskundige

Nadere informatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Netto-plus 2013 Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Welkom bij Netto-plus! Netto-plus helpt, adviseert en begeleidt het individu in zijn persoonlijke ontwikkeling en heeft

Nadere informatie

Securitas Safety-trainingen

Securitas Safety-trainingen Securitas Safety-trainingen Eerst luisteren, dan beveiligen 1. Algemene veiligheid 1.1 Bedrijfshulpverlening 7 1.2 Herhaling Bedrijfshulpverlening 7 1.3 Bedrijfshulpverlening -Brand en Ontruiming- 7 1.4

Nadere informatie

voor al uw maatwerk trainingen

voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen Als u wilt dat uw medewerkers weten hoe te handelen bij calamiteiten of dat u uw medewerkers handvatten aan wilt reiken waardoor zij waardevoller

Nadere informatie